Status for Løkkes 10 mål for 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for Løkkes 10 mål for 2020"

Transkript

1 På Venstres landsmøde i november 2009 fremlagde Lars Løkke Rasmussen sine 10 mål for Danmark i I denne analyse gives en status for målopfyldelsen med særligt fokus på målene omkring velstand, arbejdsudbud, økonomisk styrke, der måles på en række parametre som ledighed, offentlig saldo, betalingsbalance og inflation. Mens det er gået fremad på velstand, hvor målsætningen om en top 10-placering er indfriet i 2010, så er det gået tilbage på arbejdsudbud og økonomisk styrke. Endvidere fremgår det, at målet om, at Danmark skal være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet, i den grad halter med en 24. plads ud af 27 lande. af chefanalytiker Martin Madsen 6. november 2010 Analysens hovedkonklusioner Danmark opfylder allerede i 2010 målet om at være blandt de 10 rigeste lande i verden målt ved BNP pr. indbygger. Det er en fremgang i forhold til 11. pladsen, som Danmark lå på, da Lars Løkke præsenterede sine 10 mål for 2020 ved Venstres landsmøde i Danmark ligger på en 16. plads, når arbejdsudbuddet bliver målt ud fra gennemsnitlige arbejdstimer og erhvervsfrekvensen. Der er langt op til målsætningen om at ligge i top 10. Benyttes i stedet beskæftigelsesfrekvensen, som også tager højde for landeforskelle i arbejdsløshed, så er Danmark placeret som nummer 12. En alternativ måde at måle danskernes arbejdsindsats er at se på andelen af et liv, som der arbejdes. Tages der højde for danskernes forholdsvis korte middellevetid, ligger Danmark på en 10. plads. Lars Løkkes mål om en levetid i top 10 synes at være urealistisk. Danmark var i 2009 nummer 4 på listen over stærkeste økonomier i verden, hvor Løkkes mål er en top 5-placering. Nye 2010-data placerer dog Danmark på en 6. plads altså uden for Lars Løkkes mål. Danmark ligger på en 24. plads ud af 27 lande i forhold til at integrere udlændinge på arbejdsmarkedet. Der er langt til at blive blandt de bedste, som er målet. Kontakt Chefanalytiker Martin Madsen Tlf Mobil Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Lars Løkkes 10 mål for 2020 Tabel 1. Lars Løkkes 10 mål for Danmark skal i 2020 være blandt de 10 rigeste lande i verden målt ved BNP pr. indbygger. 2 I 2020 skal det samlede danske arbejdsudbud være blandt de 10 højeste i verden. 3 I 2020 skal den danske økonomi fortsat være blandt de 5 stærkeste i verden målt ved et vægtet gennemsnit af følgende indikatorer: Ledighed, offentligt underskud, inflation, inflationsstabilitet og betalingsbalanceunderskud. 4 I 2020 skal Danmark være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet målt ved beskæftigelsesfrekvensen. 5 I 2020 skal den danske middellevetid være blandt de 10 højeste i verden. 6 I 2020 skal danske skolebørn være i top 5 internationalt - både for så vidt angår læsning, matematik og naturfag målt ved de regelmæssige, sammenlignelige PISA-undersøgelser og engelsk målt i forhold til ikkeengelsktalende lande. 7 I 2020 skal Danmark have mindst et universitet i top 10 i Europa målt ved den anerkendte årlige opgørelse i Times Higher Education. 8 I 2020 skal Danmark være blandt de 3 lande i verden med flest vækstiværksættere. 9 I 2020 skal Danmark være blandt verdens 3 mest energieffektive lande. Samtidig skal Danmark være blandt de 3 lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod I 2020 skal sandsynligheden for at blive udsat for en forbrydelse i Danmark være blandt de laveste i Europa. Status for målopfyldelse Danmark lå nummer 11 i 2008 og 2009 på listen over verdens rigeste lande pr. indbygger i OECD (ekskl. Luxembourg), der er opgørelsesmetoden, som Lars Løkke brugte i OECD skønner, at Danmark ligger på en 10. plads i altså en fremgang i forhold til 2009, da den tidligere nr. 10, Island, rasler ned ad ranglisten efter finanskrisen. Lars Løkkes mål er således opfyldt før tid, men udsigten til dansk lavvækst i en længere årrække ifølge OECD bevirker, at Danmark frem mod 2020 falder ned til 14. plads uden yderligere vækstinitiativer. I 1998 lå Danmark på en 5. plads. En opgørelse på 2009-data viser, at Danmark ligger på en 16. plads, når arbejdsudbuddet måles ud fra gennemsnitlige arbejdstimer ganget erhvervsfrekvensen. Det er imidlertid ikke det mest hensigtsmæssige mål, da erhvervsfrekvensen ikke fanger landeforskelle i arbejdsløshed. Benyttes alternativt beskæftigelsesfrekvensen, så er Danmark placeret som nummer 12 på listen over lande med højeste arbejdsudbud. En alternativ måde at måle danskernes relative arbejdsindsats er ved at se på andelen af et liv, som der arbejdes. Tages der også højde for, at danskerne har en forholdsvis kort middellevetid, ligger Danmark på en 10. plads. Til sammenligning ligger Sverige, Norge, Finland og Holland alle placeret mellem 21. plads og 26. plads. Danmark var i 2009 nummer 4 på listen over stærkeste økonomier i verden. Derved opfyldte man allerede målet. Nye 2010-data placerer dog Danmark på en 6. plads altså uden for Lars Løkkes mål. At Danmark er faldet to pladser ned ad ranglisten skyldes dels den offentlige saldo, hvor Danmark er faldet fra en 7.plads til en 15. plads, dels inflationsstabiliteten. Målt i forskellen mellem beskæftigelsesfrekvens for etniske og udlændinge ligger Danmark på en 24. plads ud af 27 lande. Den økonomiske krise i Danmark har været dybere end i mange andre lande og har især ramt invanderes tilknytning til arbejdsmarkedet hårdt, hvilket ikke gør det mere sandsynligt at nå målsætningen. Der ligger dog et kæmpe potentiale her. Ifølge OECD ligger Danmark på en 24. plads ud af 32 lande. Danskere lever 2,2 år kortere end israelere, som ligger på 10. pladsen og 2,6 år kortere end vores naboer i Sverige. For at nå en 10. plads kræver det - ud over indhentningen af levetidsforskellen på 2,2 år - samtidig at levetiden vokser hurtigere end i de øvrige lande. De seneste 10 år er levetiden i Danmark steget med 2,3 år. Det er lige nok til at indhente Israel, hvis deres levetid ikke stiger, hvilket er usandsynligt, da Israel de seneste 10 år er steget med knap 3 år. Sagt på en anden måde, så skal Danmarks levetid de næste 10 år stige med 5,2 år for at gøre os forhåbninger om at nå Lars Løkkes målsætning. Det er væsentligt mere end de nuværende prognoser indregner. I PISA-rapporten offentliggjort i december 2007 ligger Danmark samlet nummer 22. plads målt på læsning, matematik og naturfag. PISA-rapporterne opgøres hvert tredje år, og næste rapport offentliggøres i december De historisk stramme økonomiske rammer i kommunerne i de kommende år, for lavt timeantal, stigende antal elever i klasserne, skolelukninger samt generelt store besparelser på uddannelsesområdet som led i Genopretningsaftalen vil næppe gavne målopfyldelsen. Målet henviser specifikt til opgørelsen Times Higher Education. Her lå Københavns Universitet (KU) nummer 15 i Europa i En opdateret opgørelse for 2010 viser, at Danmarks bedste Universitet er DTU på en 36. plads i Europa. KU ligger helt nede på en plads som nummer 70 i Europa, som ifølge KU skyldes, attimes Higher Education har ændret opgørelsesmetode. Ifølge KU findes en anden kilde, som dog har fastholdt opgørelsesmetoden, hvor KU ligger nummer 12. Danmark ligger på en 6. plads ifølge de seneste 2006-data, men det er små marginaler, der adskiller Danmark fra en 3. plads. Danmark var på en 4. plads over lande med mindst energiforbrug målt ift. BNP, hvilket var baseret på 2006-data. Nye tal fra Det Internationale Energiagentur, IEA, viser, at den placering forbedres til en delt tredjeplads i Den danske CO 2-udledning ift. BNP er den 7. laveste i På baggrund af Eurostats statistikker for mord, vold og røveri ligger Danmark overraskende dårligt placeret. Det undersøges nærmere. 2

3 Mål 1: Danmark skal i 2020 være blandt de 10 rigeste lande i verden ( BNP pr. indbygger) Figur 1 viser, at i 2008 lå Danmark på en 11. plads (ekskl. Luxembourg) lige efter Island. OECD s seneste skøn fra maj flytter imidlertid Danmark op på en 10. plads i 2010, hvilket især skal ses i lyset af Islands deroute ned ad velstandsranglisten de seneste par år. Danmark er således blandt de 10 rigeste lande i verden målt ved BNP pr. indbygger i Af figur 1 fremgår det også, at Norge er topscorer (dog efter Luxembourg) efterfulgt af USA og Schweiz. For alle lande gælder det, at velstandsniveauet er faldet fra 2008 til 2010 som følge af finanskrisen. Figur 1. Velstandsniveau målt ved BNP pr. indbygger (US$ PPP) i 2008 og 2010 iflg OECD s skøn BNP. per indbygger USD (PPP) BNP. per indbygger USD (PPP) Norge 2. USA 3. Schweiz 4. Irland 5. Holland 6. Østrig 7. Sverige 8. Australien 9. Canada 10. Island 11. Danmark 12. Finland 13. Storbritannien 14. Belgien 15. Tyskland 1. Norge 2. USA 3. Schweiz 4. Holland 5. Australien 6. Irland 7. Canada 8. Østrig 9. Sverige 10. Danmark 11. Tyskland 12. Storbritannien 13. Belgien 14. Island 15. Finland Anm.: 2010 er baseret på OECD s skøn. Ranglisten, som var udgangspunktet for Lars Løkkes 10 mål var ekskl. Luxembourg, som er det mest velstående OECD-land. I 1998 lå Danmark på en 5. plads og set over en 40-årig periode har Danmarks gennemsnitlige placering på velstandsranglisten været en 8. plads. Det fremgår af figur 2. Figur 2. Danmarks velstandsplacering, Velstandsplacering Velstandsplacering Danmarks velstandsplacering Gennemsnits-plancering

4 Om det vil holde de kommende år er svært at spå om. Benytter man OECD s prognose for BNP og FN prognose for befolkningsudviklingen, vil Danmark langsomt falde ned ad velstandsranglisten til en 14. plads i 2020 blandt OECD-landene. Der kræves en BNP-vækst i perioden på 2 pct. for at nå Lars Løkkes mål om, at Danmark kommer op på en 10. plads i Det svarer til en BNP-vækst på ½ pct.point mere end OECD forventer, bliver Danmarks gennemsnitlige BNP-vækst fra Dette krav til væksten for at sikre en 10. plads er dog meget afhængig af, hvilken kilde der anvendes. Endvidere er det bemærkelsesværdigt, hvor meget OECD har revideret Danmarks langsigtede vækstpotentiale gennem tiden, hvilket indikerer, at sådanne prognoser til 2020 er særdeles usikre. Figur 3. Danmarks velstandsplacering fremskrevet til 2020 Velstandsplacering Velstandsplacering Løft i BNP-vækst på ½ pct.point sikrer 10. plads i Danmarks velstandsplacering Kilde: AE pba. OECD og FN. 4

5 Mål 2: I 2020 skal det samlede danske arbejdsudbud være blandt de 10 højeste i verden I 2008 lå Danmark på en 14. plads. En opgørelse på 2009-data viser, at Danmark ligger på en 16. plads, jf. figur 4, der viser, at både et løft i arbejdstiden og i erhvervsfrekvensen vil øget arbejdsudbuddet. At Danmark er faldet to pladser ned fra 2008 til 2009 skyldes dog for den ene plads vedkommende, at Estland er kommet med i OECD s opgørelse. Nye 2009-data kan altså kun forklare det ene af de to trin ned ad ranglisten over lande med det højeste arbejdsudbud, når arbejdsudbuddet måles ud fra gennemsnitlig arbejdstimer pr. beskæftiget ganget erhvervsfrekvensen. Figur 4. Arbejdsudbud i 2009 målt pba. arbejdstimer og erhvervsfrekvenser Årlige arbejdstimer per. beskæftiget Sydkorea 2. Grækenland 3. Ungarn 4. Polen 5. Estland 6. Israel 7. Tjekkiet 8. Mexico 9. Italien 10. USA OECD 11. New Zealand 12. Portugal 13. Island 14. Japan 15. Canada 16. Slovakiet 17. Australien 18. Slovenien 19. Spanien 20. Finland 21. Storbritannien 22. Schweiz 23. Østrig 24. Sverige 25. Luxembourg 26. Danmark 27. Frankrig 28. Belgien 29. Irland 30. Norge 31. Tyskland 32. Holland Erhvervsfrekvens årige, pct Island 2. Schweiz 3. Danmark 4. Norge 5. Holland 6. Sverige 7. Canada 8. New Zealand 9. Storbritannien 10. Tyskland 11. Australien 12. Østrig 13. Finland 14. USA 15. Spanien 16. Japan 17. Estland 18. Portugal 19. Slovenien 20. Irland OECD 21. Frankrig 22. Tjekkiet 23. Luxembourg 24. Slovakiet 25. Grækenland 26. Belgien 27. Sydkorea 28. Polen 29. Israel 30. Mexico 31. Italien 32. Ungarn Arbejdsudbud årige, timer per år Sydkorea 2. Island 3. Estland 4. Grækenland 5. Tjekkiet 6. Schweiz 7. New Zealand 8. Canada 9. USA 10. Australien 11. Polen 12. Sverige 13. Japan 14. Portugal 15. Storbritannien 16. Danmark 17. Finland 18. Israel OECD 19. Ungarn 20. Spanien 21. Østrig 22. Slovenien 23. Mexico 24. Slovakiet 25. Norge 26. Italien 27. Irland 28. Luxembourg 29. Frankrig 30. Holland 31. Tyskland 32. Belgien Anm.: 2010 er baseret på OECD s skøn. Ranglisten, som var udgangspunktet for Lars Løkkes 10 mål var ekskl. Luxembourg, som er det mest velstående OECD-land. Det er imidlertid ikke det mest hensigtsmæssige mål, da erhvervsfrekvensen ikke fanger landeforskelle i arbejdsløshed. Benyttes alternativt beskæftigelsesfrekvensen, så er Danmark placeret som nummer 12 på listen over lande med højest arbejdsudbud (se figur 5) og ikke nr. 16, som hvis der ses på erhvervsfrekvensen (figur 4). Det dækker over en høj beskæftigelsesfrekvens, men til gengæld færre arbejdstimer pr. beskæftiget. Det afgørende for produktionen er dog de præsterede arbejdstimer. Eksempelvis arbejder både mænd 5

6 og kvinder i høj grad i Danmark, men arbejdstiden er kortere. Modsat Ungarn, der har den laveste beskæftigelsesfrekvens, men den 3. højeste arbejdstid. Samlet set er antallet af præsterede arbejdstimer dog højere i Danmark.To, der arbejder 8 timer, præsterer samlet 16 timer til produktion, mens én, der arbejder 14 timer om dagen, kun præsterer 14 timer til produktionen. I 2008 lå Danmark på en 13. plads målt ved præsterede arbejdstimer, så Danmark er med et arbejdsudbudsmål, hvor ledighedsforskelle også inddrages, faktisk gået én plads op ad ranglisten i Figur 5. Præsterede timer i 2009 målt pba arbejdstimer og beskæftigelsesfrekvenser Årlige arbejdstimer per. beskæftiget Sydkorea 2. Grækenland 3. Ungarn 4. Polen 5. Estland 6. Israel 7. Tjekkiet 8. Mexico 9. Italien 10. USA OECD 11. New Zealand 12. Portugal 13. Island 14. Japan 15. Canada 16. Slovakiet 17. Australien 18. Slovenien 19. Spanien 20. Finland 21. Storbritannien 22. Schweiz 23. Østrig 24. Sverige 25. Luxembourg 26. Danmark 27. Frankrig 28. Belgien 29. Irland 30. Norge 31. Tyskland 32. Holland Beskæftigelsesfrekvens årige, pct Schweiz 2. Island 3. Norge 4. Holland 5. Danmark 6. New Zealand 7. Sverige 8. Australien 9. Østrig 10. Canada 11. Storbritannien 12. Tyskland 13. Japan 14. Finland 15. USA 16. Slovenien 17. Portugal 18. Tjekkiet 19. Luxembourg OECD 20. Frankrig 21. Estland 22. Sydkorea 23. Irland 24. Belgien 25. Grækenland 26. Spanien 27. Slovakiet 28. Israel 29. Mexico 30. Polen 31. Italien 32. Ungarn Årlige præsterede timer per årige Sydkorea 2. Island 3. Schweiz 4. Grækenland 5. Tjekkiet 6. New Zealand 7. Estland 8. Australien 9. Canada 10. Japan 11. USA 12. Danmark 13. Polen 14. Storbritannien 15. Israel 16. Sverige 17. Østrig 18. Portugal 19. Slovenien 20. Finland OECD 21. Mexico 22. Ungarn 23. Norge 24. Holland 25. Luxembourg 26. Italien 27. Slovakiet 28. Spanien 29. Frankrig 30. Tyskland 31. Irland 32. Belgien Anm.: 2010 er baseret på OECD s skøn. Ranglisten, som var udgangspunktet for Lars Løkkes 10 mål, var ekskl. Luxembourg, som er det mest velstående OECD-land. En anden måde at måle danskernes arbejdsindsats i forhold til andre lande er ved at se på andel af et liv, som der arbejdes. I dette mål tages der også højde for, at danskernes levetid er forholdsvis kort. I figur 6 måles antallet af præsterede arbejdstimer i forhold til antallet af timer, man i gennemsnit lever i de enkelte lande (svarende til middellevetiden ganget 365 dage ganget 24 timer). Arbejdsudbuddet målt ved andel af livet der arbejdes, ligger Danmark på en 10. plads. Til sammenligning ligger Sverige, Norge, Finland og Holland alle placeret mellem 21. plads og 26. plads. 6

7 Figur 6. Andel af livet der arbejdes målt pba. præsterede arbejdstimer og middellevetid Årlige præsterede timer per årige Sydkorea 2. Island 3. Schweiz 4. Grækenland 5. Tjekkiet 6. New Zealand 7. Estland 8. Australien 9. Canada 10. Japan 11. USA 12. Danmark 13. Polen 14. Storbritannien 15. Israel 16. Sverige 17. Østrig 18. Portugal 19. Slovenien 20. Finland OECD 21. Mexico 22. Ungarn 23. Norge 24. Holland 25. Luxembourg 26. Italien 27. Slovakiet 28. Spanien 29. Frankrig 30. Tyskland 31. Irland 32. Belgien Middellevetiden (år) Japan 2. Schweiz 3. Italien 4. Australien 5. Island 6. Spanien 7. Sverige 8. Frankrig 9. Canada 10. Israel 11. Norge 12. Østrig 13. Holland 14. New Zealand 15. Tyskland 16. Belgien 17. Irland 18. Storbritannien 19. Finland 20. Grækenland 21. Sydkorea 22. Luxembourg 23. Portugal 24. Danmark 25. Slovenien 26. USA 27. Tjekkiet 28. Polen 29. Mexico 30. Slovakiet 31. Ungarn 32. Estland Pct. af livet brugt på arbejde Sydkorea 2. Estland 3. Island 4. Tjekkiet 5. Grækenland 6. Schweiz 7. New Zealand 8. Polen 9. USA 10. Danmark 11. Canada 12. Ungarn 13. Australien 14. Mexico 15. Storbritannien 16. Slovenien 17. Japan 18. Østrig 19. Israel Portugal 21. Sverige 22. Finland 23. Slovakiet 24. Norge 25. Luxembourg 26. Holland 27. Italien 28. Spanien 29. Frankrig 30. Tyskland 31. Irland 32. Belgien Anm.: 2010 er baseret på OECD s skøn. Ranglisten, som var udgangspunktet for Lars Løkkes 10 mål, var ekskl. Luxembourg, som er det mest velstående OECD-land. 7

8 Mål 3: I 2020 skal den danske økonomi fortsat være blandt de 5 stærkeste i verden målt ved et vægtet gennemsnit af følgende indikatorer: Ledighed, offentligt underskud, inflation, inflationsstabilitet og betalingsbalanceunderskud Danmark var i 2009 nummer 4 på listen over stærkeste økonomier i verden. Derved opfyldte man allerede målet. Nye 2010-data placerer dog Danmark på en 6. plads altså uden for Lars Løkkes mål. At Danmark er faldet to pladser ned ad ranglisten, skyldes dels den offentlige saldo, hvor Danmark er faldet fra en 7.plads til en 15. plads, dels inflationsstabiliteten, hvor Danmark er faldet fra en 1. plads til en 6. plads. Danmarks placering med hensyn til ledighed og betalingsbalance er uændret på en 8. plads. Endelig er Danmark gået frem i inflationsmålet, der ser på afvigelsen fra 2 pct. Tabel 2. Landerangering på samlet indikator og delindikatorer 2010-rangering vægtet indikator (2009-placering i parentes) Ledighed Offentlig saldo Betalingsbalance Inflation Inflations-stabilitet 1 (1) Norge (2) Schweiz (3) Sydkorea (6) Luxembourg (10) Sverige (4) Danmark 8 (8) 15 (7) 8 (8) 1 (4) 6 (1) 7 (7) Østrig (5) Holland (8) Tyskland (17) Canada Danmark har en arbejdsløshedsprocent på 7,2 pct. i 2010 ifølge OECD s sammenlignelige AKUopgørelse og ligger dermed på en 8. plads. Figur 7. Ledighed (AKU) i Norge 2. Sydkorea 3. Holland 4. Schweiz 5. Japan 6. Østrig 7. Luxembourg 8. Danmark 9. Israel 10. Tyskland 11. Tjekkiet 12. Canada 13. Storbritannien 14. Belgien 15. Island 16. Italien Kilde: AE pba. OECD s AKU-ledighed. Pct Pct. Tallene for den offentlige saldo baserer sig på OECD s forårsprognose. Her var ventet et dansk underskud på 5,5 pct. af BNP svarende til Finansministeriets Konvergensprogram fra februar Sidenhen har Finansministeriet nedjusteret underskuddet til 4,6 pct. af BNP. Andre lande kan dog også have 8

9 nedjusteret underskuddet. Men selv med en bedre placering som nr. 8 i stedet for nr. 15, så ændrer det ikke på den samlede placering i forhold til økonomisk styrke. Figur 8. Offentlig saldo i Norge 2. Sydkorea 3. Schweiz 4. Sverige 5. Canada 6. Finland 7. Luxembourg 8. Ungarn 9. Østrig 10. Belgien 11. Israel 12. Italien 13. Tyskland 14. Tjekkiet 15. Danmark 16. Holland 17. Island 18. Slovakiet 19. Polen 20. Portugal 21. Japan 22. Frankrig 23. Grækenland 24. Spanien 25. USA 26. Storbritannien 27. Irland Pct. af BNP Pct. af BNP Danmark har et betalingsbalanceoverskud på 3,2 pct. af BNP, hvilket giver en 8. plads, mens Norge er på en sikker 1. plads. Det fremgår af figur 9. 9

10 Figur 9. Betalingsbalance 1. Norge 2. Schweiz 3. Sverige 4. Luxembourg 5. Tyskland 6. Holland 7. Japan 8. Danmark 9. Østrig 10. Israel 11. Finland 12. Belgien 13. Sydkorea 14. Ungarn 15. Tjekkiet Kilde: AE pba. OECD s AKU-ledighed. Pct. af BNP Pct. af BNP Danmark har en inflation på 2,1 pct. i 2010 ifølge OECD. Det inflationsmål går på afvigelse fra 2 pct., og Danmark kommer ud på en 1. plads. Det fremgår af figur 10. Der er Lars Løkkes mål nummer 10 også en vurdering af inflationsstabiliteten, hvor Danmark ligger på en 6. plads. Figur 10. Inflation (numerisk afvigelse fra 2 pct.) 1. Danmark 2. USA 3. Tjekkiet 4. Belgien 5. Israel 6. Luxembourg 7. Canada 8. Norge 9. Frankrig 10. Sverige 11. Østrig 12. Spanien 13. Tyskland 14. Polen 15. Finland Kilde: AE pba. OECD s AKU-ledighed. Pct. point 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Pct. point 10

11 Mål 4: I 2020 skal Danmark være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet målt ved beskæftigelsesfrekvensen Danmark ligger i midterfeltet målt på beskæftigelsesfrekvensen blandt udlændinge. Men det siger ikke så meget om integrationen af udlændinge, da det bør ses relativt til beskæftigelsesfrekvensen blandt de øvrige i landet. Danmark er i toppen i forhold til beskæftigelsesfrekvens blandt etniske danskere ifølge Eurostat. Målt i forskellen mellem beskæftigelsesfrekvens for etniske og udlændinge ligger Danmark på en 24. plads ud af 27 lande. Den økonomiske krise i Danmark har været dybere end i mange andre lande og har især ramt invanderes tilknytning til arbejdsmarkedet hårdt, hvilket ikke gør det mere sandsynligt at nå målsætningen. Der ligger dog et kæmpe potentiale her. Figur 11. Beskæftigelsesfrekvens for udlændinge, etiniske og forskel i mellem disse, 2. kvartal 2010 Udlændinge Etnisk herkomst Etniske herkomst udlændinge Pct. Pct. Pct.point Tjekkiet 2. Cypern 3. Island 4. Norge 5. Luxembourg 6. Storbritannien 7. Portugal 8. Grækenland 9. Ungarn 10. Østrig 11. Italien 12. Polen 13. Danmark 14. Holland 15. Irland 16. Finland 17. Tyskland 18. Slovakiet 19. Sverige 20. Slovenien 21. Malta 22. Spanien 23. Letland 24. Frankrig 25. Estland 26. Belgien 27. Litauen 1. Island 2. Holland 3. Norge 4. Danmark 5. Sverige 6. Tyskland 7. Østrig 8. Storbritannien 9. Finland 10. Cypern 11. Slovenien 12. Portugal 13. Frankrig 14. Tjekkiet 15. Belgien 16. Luxembourg 17. Estland 18. Irland 19. Grækenland 20. Letland 21. Polen 22. Spanien 23. Slovakiet 24. Litauen 25. Italien 26. Malta 27. Ungarn 1. Tjekkiet 2. Ungarn 3. Italien 4. Luxembourg 5. Grækenland 6. Polen 7. Cypern 8. Portugal 9. Malta 10. Irland 11. Slovakiet 12. Storbritannien 13. Spanien 14. Litauen 15. Letland 16. Norge 17. Estland 18. Island 19. Østrig 20. Belgien 21. Slovenien 22. Frankrig 23. Finland 24. Danmark 25. Tyskland 26. Holland 27. Sverige Pct Pct Pct. Anm.: Eurostats opgørelse af udlændinge dækker bredere end blot ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, da vestlige udlændinge givetvis også er medtaget. Der er dog ikke kendskab til internationalt sammenlignelige opgørelser af beskæftigelsesfrekvensen, der skelner mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere. Sådanne opgørelser findes tilsyneladende kun for Danmark. Kilde: AE pba. Eurostat. 11

12 Mål 5: I 2020 skal den danske middellevetid være blandt de 10 højeste i verden Ifølge OECD ligger Danmark på en 24. plads ud af 32 lande. Danskere lever 2,2 år kortere end israelere, som ligger på 10. pladsen og 2,6 år kortere end vores naboer i Sverige, som ligger på en 7. plads. For at nå en 10. plads kræves, ud over indhentningen af levetidsforskellen på 2,2 år, samtidig at levetiden vokser hurtigere end i de øvrige lande. De seneste 10 år er levetiden i Danmark steget med 2,3 år. Det er lige nok til at indhente Israel, hvis deres levetid ikke stiger, hvilket er usandsynligt, da levetiden i Israel de seneste 10 år er steget med knap 3 år. Sagt på en anden måde, skal Danmarks levetid de næste 10 år stige med 5,2 år for at gøre os forhåbninger om at nå Lars Løkkes målsætning. Det er væsentligt mere end de nuværende prognose indregner. Figur 12. Middellevetid 2009 Middellevetiden (år) Japan 2. Schweiz 3. Italien 4. Australien 5. Island 6. Spanien 7. Sverige 8. Frankrig 9. Canada 10. Israel 11. Norge 12. Østrig 13. Holland 14. New Zealand 15. Tyskland 16. Belgien 17. Irland 18. Storbritannien 19. Finland 20. Grækenland 21. Sydkorea 22. Luxembourg 23. Portugal 24. Danmark 25. Slovenien 26. USA 27. Tjekkiet 28. Polen 29. Mexico 30. Slovakiet 31. Ungarn 32. Estland Levetidsforskelpå Danmark og nr. 10-land (Israel) er 2,2 år i Mål 6: I 2020 skal danske skolebørn være i top 5 internationalt - både for så vidt angår læsning, matematik og naturfag målt ved de regelmæssige, sammenlignelige PISAundersøgelser og for så vidt angår engelsk målt i forhold til ikke-engelsktalende lande I den seneste PISA-rapport offentliggjort i december 2007 ligger Danmark samlet på en 22. plads målt på læsning, matematik og naturfag. Det dækker over en 15. plads i matematik, en 19. plads i læsning og en 24. plads i naturfag. Gennemsnittet af placeringerne giver umiddelbart en 19. plads, men pga. to lande deler hhv. 16., 20. og 22. pladsen, så ligger Danmark samlet set som nummer en delt nummer 22. PISA-rapporterne opgøres hvert tredje år og næste rapport offentliggøres i december De historisk stramme økonomiske rammer i kommunerne i de kommende år, for lavt timeantal, stigende antal elever i klasserne, skolelukninger samt generelt store besparelser på uddannelsesområdet som led i Genopretningsaftalen vil næppe gavne målopfyldelsen frem mod

13 Mål 7: I 2020 skal Danmark have mindst et universitet i top 10 i Europa målt ved den anerkendte årlige opgørelse i Times Higher Education Målet henviser specifikt til opgørelsen Times Higher Education. Her lå Københavns Universitet nummer 15 i Europa og Aarhus Universitet nr. 20 ifølge oplysningerne på Venstres landsmøde i En opdateret opgørelse for 2010 viser, at Danmarks bedste universitet er DTU med 36. plads i Europa. Københavns Universitet ligger helt nede på en plads som nummer 70 i Europa. 1 Ifølge Københavns Universitets hjemmeside 2 skyldes dette fald fra en 15. plads til en 70. plads i Times Higher Education en ændret opgørelsesmetode. Ifølge Københavns Universitet findes en anden kilde, som har fastholdt opgørelsesmetoden 3, hvor Københavns Universitet ligger nummer 12 i Europa i 2010, mens DTU ligger nummer 56. Mål 8: I 2020 skal Danmark være blandt de 3 lande i verden med flest vækstiværksættere Danmark ligger på en 6. plads ifølge de seneste 2006-data, men det er små marginaler, der adskiller Danmark fra en 3. plads. Det fremgår af figur 13. Figur 13. Vækstiværksættere målt på vækst i antal ansatte, 2006 Indeks Indeks 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Holland Tjekkiet USA Sverige Norge Italien Danmark New Zealand Canada Finland Spanien Ungarn Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen Iværksætterindeks Se 2 Se 3 Se 13

14 Mål 9: I 2020 skal Danmark være blandt verdens 3 mest energieffektive lande. Samtidig skal Danmark være blandt de 3 lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020 Målet, som Lars Løkke satte i 2009, består i at fastholde denne position og forbedre den en smule frem mod 2020, så vi er blandt de 3 mest energieffektive lande. Da de 10 mål blev offentliggjort, var de senest tilgængelige data fra Her blev Danmark placeret på en 4. plads målt på energieffektivitet målt som energiforbrug som andel af BNP. De 3 lande foran os var hhv. Irland, Japan og Schweiz. De seneste tal fra Det Internationale Energiagentur (IEA), viser at denne placering i 2008 byttes til en delt tredjeplads. Sammenholder man den danske CO 2 -udledning målt som andel af BNP med andre OECD-lande, ligger Danmark på en 7. plads. Mål 10: I 2020 skal sandsynligheden for at blive udsat for en forbrydelse i Danmark være blandt de laveste i Europa På baggrund af Eurostats statistikker for mord, vold og røveri ligger Danmark overraskende dårligt placeret. Det kan dække over, at et land som Danmark anmelder mere til politiet af forsikringsmæssige årsager, og at der derfor registreres en stor andel af forbrydelserne. Denne målsætninger skal undersøges nærmere. 14

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Statsfinanserne risikerer at blive svækket med 20 mia. kr. som følge af fortsat lavvækst. Danmarks hovedudfordring er at få gang i vækst

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Ifølge Finansministeriet har Danmark udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 inden for et par år. Efter skattetrykket midlertidigt var ekstraordinært

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Dansk produktivitet opjusteret fortsat vækstudfordring løses ved både arbejdsmarkeds- og produktivitetsreformer 09-01-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem?

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Handelsgymnasiet, København Nord 28. September 2015 Ved Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www.ae.dk acebook Baggrund 1988 1991 Student Frederiksborg Gymnasium,

Læs mere

Sløj produktivitet bremser dansk velstand

Sløj produktivitet bremser dansk velstand Sløj produktivitet bremser dansk velstand I 1998 var Danmark det 5. rigeste land i OECD. I dag er vi kun det 10. rigeste. Det er på trods af, at det danske arbejdsmarked har præsteret fremragende både

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk økonomi er, som den eneste af EU-landene, i bakgear i 1. kvartal 211 og endt i en teknisk recession igen, dvs. et såkaldt dobbeltdyk.

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år De kommende år øges arbejdsudbuddet markant i Danmark. Ifølge Finansministeriet bliver arbejdsudbuddet således løftet med ca. 17. personer frem mod 3

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Ifølge OECDs tal ligger Danmarks offentlige investeringer lavt i forhold til sammenlignelige lande som Sverige, Norge, Finland og Holland. Danmark

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Skatteudvalget -16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg. maj 16 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 48 (Alm. del) af 28. april 16 stillet efter

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

En offentlig sektor i verdensklasse

En offentlig sektor i verdensklasse En offentlig sektor i verdensklasse Forord har gennem mange år opbygget et godt og trygt velfærdssamfund. Det har været med til at gøre til et af verdens rigeste lande, samtidig med at vi har et af de

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet.

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet. Grækenland er i skrivende stund meget tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Euroen. Grækenland står i en ekstremt vanskelig position. I 214 kom der ellers lidt mere gang i hjulene, men de

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De seneste tal fra Eurostat viser, at arbejdsløsheden i EU er på ca. 26 mio. personer. Det svarer til, at,6 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. I Euroområdet

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere