Kontakt H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 0 9"

Transkript

1 Kontakt H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r

2 Den første halvdel af skoleåret er ved at rinde ud, og som sædvanlig har efteråret været hektisk. Det er en stor opgave for alle at finde ind i rytmen på kostskolen - og skolen i det hele taget. Måske ikke så meget for de gamle elever, men for de nye er alt nyt og anderledes, og det er egentlig lidt af en præstation af elever, forældre og ansatte på så kort tid at få alle til at forstå alle koderne og alle rutinerne. Så jeg er meget glad for at kunne sige, at det igen i år er gået godt og uden de store problemer. Her i skrivende stund i begyndelsen af november er skolen i mere end fuld fart fremad. Et skoleår er jo cyklisk og meget er gentagelser i den gamle, kendte form. Og det er en af de vigtige ting ved en skole, og ikke mindst for Herlufsholm: Vi fastholder en rytme: Der er morgenbord hver dag, morgensang i kirken, der er de tilbagevendende fester og årets forskellige traditioner, der er en klar markering af dagens slutning, osv. Der er den sædvanlige kamp om at fastholde privilegier, som en gang imellem udfordres af udviklingen. Der er den sædvanlige diskussion om, hvad en tradition er og hvad en dårlig vane er, og der er markeringer fra rektor og ledelse, fra forældre og lærere der er med andre ord fuldt liv på godt og ondt. Men vi står ikke stille. Nye tiltag er kommet til over sommerferien. På det fysiske plan er der udskiftet kloaker, lagt nye vandledninger, gjort byggefelter klar osv. En stor, stor sag, der næppe er helt færdig endnu og som viste skolen fra en lidt mindre flot side, da vi første gang inviterede forældre og venner til skolen til Fugleskydningen. Dernæst er vi nu i et seriøst arbejde for at udfylde handleplanerne fra visionen. I dette nummer af Kontakt er der en artikel, der giver en oversigt over det arbejde, som retter sig mod en fastholdelse af skolens faglige kvalitetsmål (mentorordning, læringsstile, lektiecafe, mm) og mod målet at gøre skolen mere international med medlemskabet af Round Square, International Duke of Edinburgh Award og arbejdet med at oprette en international linje i grundskolens 8. og 9. klasse. Nye udfordringer er et resultat af den økonomiske krise: Elevtallet i år svarer stort set fuldstændigt til elevtallet sidste år alligevel er der sket et fald i dagelevansøgere især til 10.klasse og til gymnasiet. Og det rammer naturligvis på pengepungen. Der kan være mange forklaringer herpå, men det er klart, at skolen vil reagere på denne udvikling med mere opsøgende arbejde. Åbent hus arrangementet er en af de - mere afslappede - måder vi vil præsentere Herlufsholm Skole på. Det var da også en overvældende succes, da omkring 700 Næstved-borgere og borgere fra omegnen og andre dele af landet aflagde os et besøg på en strålende undervisningslørdag i september måned. Borgmesteren har bedt os om at gøre det igen næste år, når byen fejrer 875 år jubilæum. Det vil blive skolens gave til byen og forhåbentlig også til os selv. Glædelig Jul og Godt Nytår. Klaus Eusebius Jakobsen rektor 2 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

3 Indhold Dimissionen Åbent hus med stor succes 9 Fugleskydningen Gæsteprofessoratet 12 A lumniforedrag 13 COOL GLOBES 13 FIK-FAK-dag Dansk Røde Kors 15 Dansk Flygtningehjælp 15 Galapagos 16 Visionen 20 Round Square 22 Guld Adventurous Journey 28 Morgensang på Herlufsholm 30 Introduction of new subjects 34 ENGLISH HOUSE 35 Fundraising 36 Projektdonationer Nye kolleger 38 Skolens bestyrelse 39 Kontakt udgives af Herlufsholm Skole. Det udkommer halvårligt, i juni og december, førstnævnte er samtidig skolens årsskrift. Bladets væsentligste formål er at være en af kontaktfladerne mellem forældrekredsen og skolen. Det er overvejende af retrospektiv karakter, idet dets artikler og billeder forsøger at give et indtryk af væsentlige forhold og begivenheder i skolens liv. Det bestræber sig derudover på at bringe artikler, som skønnes at være af interesse for læserkredsen, herunder såvel artikler om pædagogik, som af kulturhistorisk karakter. Redaktør: Nils Aarsø Omslagsbillede: Selv på en grå og tung novemberdag kan naturen omkring skolen byde på fine, æstetiske oplevelser. Fotografierne i dette nummer er taget af: Julie Sloth Greve, Kristian Ginnerup Jensen, Ann Hansen, Jocelyn Chapmann Pedersen, Nils Aarsø m. fl. Design og tryk: npctryk as H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

4 D i m i s s i o n e n Dimissionen 2009 Dimissionen er en af de helt centrale begivenheder i skolens årlige liv. En årgang Herlovianere slutter mange års skolegang og står på tærskelen til en af de væsentligste perioder i deres liv. For mange markerer den også afslutningen på kostskolelivet og dermed et farvel til den nære daglige kontakt med gode venner og kammerater, og samtidig et farvel til en livsform, som de måske nok lejlighedsvis har glædet sig til skulle ophøre, men som, når det pludselig er en realitet, alligevel ikke kan undgå at medføre et vist vemod og måske allerede en følelse af et savn. Men glæden er dominerende, forude venter frihed, ferie, studier og hvad der ellers fylder et ungt menneskes liv. Og begejstringen over denne tingenes tilstand er følelig når studenterne springer ud i dagene op til dimissionsfesten. Den ligger i faste rammer med den indledende fotografering af samtlige dimittender foran rektorboligen, derefter selve dimissionshøjtideligheden i kirken og slutter så med middag i Hellenhallen. Derefter fester studenterne selvfølgelig, som de altid har gjort det. Men først skal de dimitteres. Rektor holder sin dimissionstale fra prædikestolen, hvorefter studenterne får udleveret deres eksamensbeviser og med det i hånden passerer stifternes sarkofager før de fi nder tilbage til deres plads. Rektor indledte sin tale med at sige tillykke til studenterne og sagde derefter: Jeg føler den samme glæde hvert eneste år, når jeg står her på prædikestolen og kan se jeres glade ansigter. Glade af mange årsager: for at have afsluttet den første rigtige store eksamen i jeres liv, for at have lagt jeres skoletid bag jer, for at kunne gå i gang med næste fase i jeres liv. Sikkert også med en vis forventning til de mange fester i familiens skød, sammen med kammeraterne, på jeres tur rundt om i Danmark, og sikkert også glæden til at kunne holde en rigtig lang og god sommerferie. til lykke også til jeres forældre, til jeres lærere og ikke mindst til kostskoleelevernes sovesalslærere. Selv om eksamen i dag er noget andet end det var for nogle år tilbage - og det er også reformens skyld så er det igen, igen et nervepres at skulle præstere noget helt for sig selv. Det er en af de ting, jeg har noteret mig, at I er ganske gode til og det er én af de ting, I vil blive bedømt og vurderet på, ikke mindst i næste fase af jeres uddannelsesliv. Men lige så sikkert er det, at I også vil blive bedømt på jeres evne til at arbejde sammen. Anne Hvass taler på studenternes vegne. Flere eksempler på det, så jeg i år, da klasserne skulle aflevere sidste blaver - det er jo en tradition efterhånden, at sidste matematikopgave afleveres på de mærkeligste måder: i år gik det fra, at en klasse afleverede med en gummibåd i Stark og et sørøverflag i skolens flagstang, til 3x s monster af en totalt udrangeret campingvogn, som blev foræret matematiklæreren, overtegnet med matematiske tegn og gerninger. Men på egen krop mærkede jeg dog især det teamwork, der blev præsteret ved jeres fælles skolekomedie i 2g, hvor I med mig som instruktør opførte Aristofanes lysistrate. At være med i et teaterstykke uanset hvilken rolle eller funktion man har er nok en af de største oplevelser, og en af de vigtigste udfordringer til samarbejde, man kan forestille sig. Her er enhver lige vigtig. Her skal alt fungere på øjeblikket - og ikke når det passer den enkelte. Det var en meget stor opgave vi/jeg havde pålagt jer. Det er en vanskelig tekst, der bunder i en forståelse af græsk historie, græsk drama, kønsidentitet og sensualitet trods det alvorlige tema, båret igennem med en frivolitet og frækhed, der vil udfordre selv en ung i Det blev et arbejde, der viste nødvendigheden af at kunne skære til og skære fra, forfatte og inspirere hinanden og udvikle egne veje. Jeg fandt stor, stor glæde ved samarbejdet med jer for I forstod den opgave, I havde påtaget jer. Og I kunne lide det og I kunne det. Jeg tror, at I fi k forståelse for, hvor vigtigt samarbejde og tillid til hinanden er. lysistrate blev jeres årgangs varemærke, og det varemærke, som vi i de sidste par år har karakteriseret i skolens nye vision Herlufsholm Skole vil være en dansk skole i verdensklasse. Jeg har selv været med til at formulere denne vision, og står 100 procent bag den, selv om jeg er meget bevidst om, hvor store krav, der bliver stillet til os. Når jeg tør det altså bruge ordene så er det fordi, jeg mener at Herlufsholm Skole allerede har mange elementer af at være en verdens klasse skole - og gjort af det stof, der kan bære os resten af vejen. Se på vores smukke bygninger, og træk gerne de flotte traditioner og historien 4 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

5 D i m i s s i o n e n Louise Folden, Pernille Følsgaard og Liza Jeppesen fi k alle tildelt Flemming Tolstrups trebinds værk om Herlufsholm for deres solidaritet og indsats som præfekter. ind, se med fornøjelse på skolens måde at samarbejde med forældre og gamle elever på, forstå progressionen fra de små 6. klasser til de modne studenter, se på det imponerende fritidsprogram, på IB elevernes CAS-program og så videre. Se på jer selv; glade ressourcestærke unge, der vil noget med livet, og som vil og kan udnytte skolen. I Danmark smiler man godt nok lidt janteagtigt og overbærende, når man taler om at ville tilpasse skole og uddannelser til det 21. århundredes krav, og af ord som verdensklasse, som nogle betegner som goldt projektmageri. Men den skole, de lærere, de elever og de forældre, der sætter sig netop disse høje mål, og aktivt går efter dem, vil blive de første, de bedste blive skoler i verdensklasse. Gennem mange år har jeg som skoleleder været inspireret og motiveret af Kurt Hahn (født 1886, død 1974). Han var skolemand og rektor for den spændende skole, Salem i Sydtyskland. I 1932 skrev han til sine elever: Hitler brought about a crisis that goes far beyond a scope of politics. Germany is about to loose its Christian culture and its reputation. Salem cannot remain neutral I demand of all students that are members of SA or SS to break either with Salem or with Hitler. Det siger næsten sig selv især i bagklogskabens ulideligt skarpe lys at der i et nazistisk samfund ikke var plads til begge synspunkter. Hahn måtte flygte til Skotland, og oprettede der blandt andet Gordonstoun - den berømte kostskole, der var udgangspunkt for mange af Kurt Hahns ideer: united World College, Duke of Edinburgh og Round Square. Når Hahn inspirerer mig (han døde i øvrigt i 1974 uden at have skrevet hverken bøger eller artikler om sin skole, sine tanker eller virksomhed, men hans ideer lever fortsat), så er det fordi, at jeg i hans ideer (som i øvrigt var samlet og stjålet fra alverdens skoler og uddannelsesinstitutioner verden over) ser så mange muligheder for Herlufsholms udvikling og jeg er glad for at kunne fortælle jer, at netop jeres årgang har været en del af det tankegods. Skolen vil til næste år tage yderligere skridt i den retning, ikke mindst med vores store engagement i Round Square. Med disse ideer kan vi fortsat lægge alen til at nå vores mål til. Kurt Hahn sagde blandt andet også: Free the sons and daughters of the wealthy and the powerful from every sense of being privileged. Mange ældre herlovianere husker deres oplevelse på skolen som en der bekræftede dem i, at de var sig selv nok, at de ikke behøvede at tænke på andre end sig selv at man ved bordet blot kunne stikke det tomme fad i vejret, og så kom der en tjenende ånd og erstattede det med et fyldt fad. Det var en følelse af at være født berettiget til mere end andre, og der var ingen, der rigtig forsøgte at forklare en herlovianer, at de gyldne kæder forpligtede. I dag forsøger vi naturligvis med svingende held men bestandigt - at vise vore elever, at det forpligter at være elev, at dét at de har fået meget betyder, at de også er forpligtede til at give noget igen. Vi forsøger at vise dem, at der er behov for at alle deltagere føler sig forpligtet på fællesskabet - om det så er i klassen, i fritiden eller som kostelev på sovesalen. Der var nok tidligere en fornemmelse af, at vores skole lå afsondret fra det omkringliggende samfund bag trygge, beskyttende mure både beskyttende og adskilte. I dag bevæger vi os naturligt mod en forståelse for at det er vigtigt at være en del af samfundet omkring os både det nære: byen, det danske samfund og i verden. Jeg ser Herlufsholm udvikle sig fra at være en rigtig god skole til at blive en af de mest respekterede og beundrede skoler i Danmark gerne i verden. Ikke alene for skolens evne til at præstere højt på rankingbarometeret (og der mangler stadig lidt endnu), men også for vores evne til at prøve nye og andre veje, og give hver enkelt elev den forandrende uddannelse, der sikrer eleven de bedste muligheder i fremtiden. Jeg synes med jeres årgang, at vi er godt på vej. Fagligt set er I den anden årgang, der bliver studenter efter den nye gymnasiereform - af ugebladet Mandag Morgen og Gl (Gymnasieskolernes lærerforening) beskrevet som vejen mod en gymnasieskole i verdensklasse og det er fordi I når målet nås, vil være udstyret med følgende kompetencer: Evnen til at koble viden sammen fra de enkelte fag H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

6 D i m i s s i o n e n Amir Maleki blev tildelt Gnistens Mindelegat på kr. for hans store musikalske talent og rolle som inspiration for andre. Evnen til at udvælge, afprøve og håndtere forskellige faser/ niveauer/ elementer i en proces og projekter. Evnen til at mestre tværfaglig navigation Evnen til præsentere og sælge ideer og resultater Evnen til at bruge jer selv socialt og udvise empati, tolerance, udholdenhed og drive Evnen til at udvikle handlekraft og målbevidsthed For godt til at være sandt? Måske, men igen, lad os sætte overliggeren højt, ellers kommer vi aldrig op at svæve og det er ét af målene med jeres uddannelse: at vi tør prøve at se verden på en anden måde fra en anden vinkel, for at kunne fange nye mønstre og helst gøre det før andre. Elskede du Herlufsholm? Eller var det et sted, som du ikke kunne vente på at skulle forlade? Jeg håber, at begge udsagn har sandhed i sig for jer. I vil blive bedrøvede, kede af det, når I nu om lidt forlader jeres gode venner og skolen, hvor I har været helt lykkelige men I vil også være beredte til at skulle af sted herfra - I vil være mere end beredte vi har givet jer et grundlag for at blive ledere ledere i jeres eget liv et liv, som er baseret på værdier, oplevelser, og den uddannelse, som vi nu har givet jer. Vi siger ofte, at Herlufsholm Skole er en all-round skole. Det er ikke en kode for at sige, at Herlufsholm ikke er en akademisk skole for det er den. Vi stiller store faglige krav til jer, vi forventer, at hver af jer gør og gjorde jeres bedste for at opnå det aller bedste resultat men et uddannelsessystem, der alene baserer sig på at skulle bestå eksamener: dét dumper, og dén uddannelse svigter den unge. At være en all-round skole betyder først og fremmest at uddanne en ung til livet og udnytte hver enkelt elevs intelligenser og evner i bredeste forstand. Hvert individs evner og intelligens er forskellig, og kun sammensætningen er unik. Årgang 2009 jeres årgang blev et bud på en rigtig god årgang. Jeres årgang var klar til at tage nye opgaver op, at vise hvorfor man løfter på hatten, når man hører, at I er fra Herlufsholm Skole. I har været en god årgang I har været nogle rigtig gode klasser at have her på skolen. Alexander Harill Nielsen blev tildelt en bog for sit engagement og indsats i samfundsfag. Videbegærlige, motiverede og ikke mindst har I spredt højt humør og god stemning omkring jer Herlufsholm berømmes ofte for den gode stemning, der er på skolen mellem elever og elever, mellem elever og lærere, værdierne på skolen, som hele tiden udfordres, og at det hele hænger sammen. I var ikke bange for at vise profi l ikke bange for at være med, ikke bange for at udnytte jeres kræfter at udfordre os andre. Vi vil komme til at savne jer og I vil komme til at savne os. Men det er det gode og det er det dårlige ved en skole. Man mødes der sker udfordringer og udvikling der opstår venskaber og det modsatte. Alting har sin tid og nu skal I herfra. tak for jeres gode humør, tak for jeres glæde ved livet og held og lykke i fremtiden. Med disse ord dimitterer jeg årgang Efter højtideligheden i kirken gik man til Hellenhallen for at indtage dimissionsmiddagen. Også den ligger i faste rammer med en række vigtige programpunkter. En elev taler på studenternes vegne, en repræsentant for forældrene får også ordet, og her sker også uddelingen af præmier og legater. En tilbagevendende taler er også Herlovianersamfundets formand Christian de Jonquiè res, som byder studenterne velkommen i samfundet, og som samtidig benytter lejligheden til at give studenterne et par belærende ord med på vejen i en aldrig svigtende på samme tid humoristisk og tankevækkende form. Formanden sagde bl.a.: I de år, jeg har været formand, har jeg fundet det rigtigt også at komme med et helt personligt budskab til årets dimittender, i et eller andet omfang afstemt efter en tur rundt i den globale horisont, og det vil jeg også gøre i år. tiden efter jeg sidst stod på talerstolen til dimissionsfesten i juni år 2008 har været en på mange måder dramatisk tid med et finansielt stormvejr, i hvert fald 4. kvartal i år Der er blevet talt om grådighed, der er blevet talt om tankeløshed. Jeg skal ikke kommentere dette, men vil blot udtrykke håbet om, at den finansielle krise ikke fører til, at 6 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

7 D i m i s s i o n e n der ikke i fremtiden vil være iværksættere og entreprenører, der tør tage en risiko. uden innovation, fremsynethed og risikovillighed kan verdenssamfundet og vores eget velfærdssamfund ikke eksistere. Ian Witt og Bent Bille Brahe Selby delte Det Meyerske Eksamenslegat fordi de begge i henholdsvis IB og gymnasiet havde opnået de højeste eksamensgennemsnit. Den fi nansielle krise har imidlertid haft den positive afledede virkning, at man er begyndt at sætte fokus på andre værdier end netop de økonomiske, og det vil jeg også gøre lidt her til dimissionsfesten. Inden jeg imidlertid når hertil, kan jeg ikke lade være med at pege på et forhold, der om ikke rystede mig, så alligevel fi k mig til at spærre øjnene op, da jeg hørte, at de lærde nu er nået frem til, at Hovedpersonerne i H.C. Andersens Eventyr er dårlige forbilleder for børn. Der var i Berlingske tidende en guddommelig tegning, hvor man ser en anklaget stå foran dommersædet, og hvor dommeren siger Hvad har du at sige til dit forsvar? Svaret lød Jeg læste H.C. Andersen som barn. Når nu jeg er ved tegninger i Berlingske tidende kan jeg ikke lade være med at nævne, at tegneren Jens Hage, der er student fra Herlufsholm fra 1967 i Berlingeren havde en tegning med tilhørende tekst med baggrund i, at statistikken har vist, at dansk gymnasie ungdom har europarekord i fest og druk (jeg skal udtrykkeligt bemærke, at Herlufsholm under ingen omstændigheder på noget punkt bidrager til denne europarekord). I tegningen ser man ved det grønne eksamensbord, som I netop har siddet ved, en kvindelig eksaminand, og en censor og lærer, hvor læreren siger Ja, det er rigtigt, at Christian den IV både horede og drak men nej han går desværre ikke her på skolen. I ved naturligvis, at Christian den IV s far var Frederik den II, der udnævnte Herluf trolle til rigets admiral. En eller anden klog har sagt, og jeg ved ikke hvem Knowledge can be learend. Wisdom has to be lived. I har fået megen viden her på skolen, og I har, uanset om I er dagelever eller kostelever fået megen visdom alene gennem den erfaring, som et nært samvær på en kostskole af Herlufsholms karakter giver Jer, hvor man nærmest pr. definition tvinges til at forholde sig til begreber som respekt og hensynsfuldhed som væsentlige parametre for en daglig menneskelig adfærd. Jeg vil imidlertid gerne her i dag give Jer 4 råd med på vejen med henblik på Jeres ageren i Jeres voksenliv. Digterpræsten Johannes Møllehave blev for nogle år siden i et interview spurgt, hvad der var vigtigst at opnå her i livet. Hertil svarede han: At blive dannet, ingen tvivl om det. Det at være menneske går jo ud på at blive dannet. Dannet af erfaringer, dannet af rejser, dannet af modsætninger og dannet af møde med andre mennesker. Forfatteren Goldschmidt fortæller det meget præcist, når han siger: Dannelse er ikke et spørgsmål om at gå på universitetet eller læse store bøger. Det er ikke et spørgsmål om noget intellektuelt. Det handler om at have evnen til den udvidede form for opmærksomhed. Hvad ligger der så i at være i besiddelse af den udvidede form for opmærksomhed. Har man at gøre med en psykisk syg eller en født kværulant, ja så kan man rejse spørgsmålet om, hvor tålmodig man skal være. Med citatet siger Johannes Møllehave, at vi her ikke alene skal være opmærksomme men vi skal udvise den udvidede form for opmærksomhed og lytte ekstra efter. Herefter går jeg over i en anden boldgade. Den store amerikanske general Normann Schwarzkopf, der i 1991 smed Irakerne ud af det besatte Kuwait, har sagt When in charge take command. I kommer med sikkerhed til på et eller andet tidspunkt at påtage Jer et ansvar, om ikke andet så et ansvar for Jer selv. Det er her vigtigt, at I i givende sammenhænge er i stand til at udvise beslutsomhed, lederskab og at I er i stand til indenfor en snæver tidsramme at træffe afgørelser, og altså ikke væve alt for meget. Jeg blev som yngre advokat af mine gode venner kaldt for advokat for og imod. Jeg tror ikke det var lige venligt ment, men jeg har altid været meget glad for den betegnelse. Man skal efter min opfattelse altid gøre sig sine for og imod overvejelser, men det er ligeså bydende nødvendigt, at man, når man har gjort sig disse overvejelser, er i stand til at træffe en relativ hurtig afgørelse og i den forbindelse udvise handlekraft, lederskab og beslutsomhed. Det tredje jeg vil sige til Jer: Døm ikke i vrede, fordi vreden går over, men dommen står ved magt. H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

8 D i m i s s i o n e n Rektor overrækker en boggave til Amalie Elizabeth Thune Andersen. En af mailens forbandelser er, at man sommetider får en mail, hvis indhold gør en vred. Sender man en svarmail med det samme, så vil man med sikkerhed 2 dage efter sige: Den skulle jeg aldrig have sendt. 2 dage efter vil man med sikkerhed have svaret tilbage på en helt anden nuanceret måde, og med sikkerhed i et væsentligt mere elegant og nuanceret sprog. Mit sidste og 4. budskab er et lidt specielt budskab til Jer, som jeg har glædet mig overordentlig meget til at komme med, idet jeg nu vil optræde for Jer. Jeg har ikke optrådt her på skolen, siden jeg optrådte som Kejserinde Julia i skolekomedien i 1966, altså for 43 år siden, hvor min klasse var den sidste rene drengeklasse, og det var derfor drenge, der optrådte i kvindelige roller. Min rolle var som nævnt Kejserinde Julia i Frederik Dürrenmaths Romulus den store. Min barm bestod af foldboldsstrømper, der hele tiden faldt lidt ned, så der var tale om om man så kan sige en lidt lavt hængende C-skål. Efter skolekomedien skulle man gå en indtogsmarch med den pige, man nu havde inviteret. Jeg havde inviteret en fantastisk flot pige med, Pia hed hun og blev senere model. Da vi gik indtogsmarch og for mit vedkommende i kvindelige gevandter, hørte jeg nogle af forældrene sige Gud hvor han ligner sin mor. Som i hvert fald i egne øjne værende en potentiel he-man var det ikke lige den bemærkning, jeg var allermest glad for at høre. Friedrich Bernstorff var ved skoleårets start blevet tildelt Ellipsen og fi k den i forbindelse med dimissionen ombyttet med et par manchetknapper. Jeg vil nu som det 4. budskab optræde med at læse en fabel op af la Fontaine, som er gendigtet af Johannes Møllehave. Det ender galt med verdens riger, hvis ikke no e i verden viger, hvis hver kun holder på sin ret. to geder mødtes på et bræt. Forbi ku ingen af dem komme, da ingen af dem veg en tomme, og derfor kom de op og slås på brættet over bjergets fos. Da begge havde horn i panden, så stangede de straks hinanden. Så kæmpede de ged mod ged, og så faldt begge geder ned. Det fi k de altså ud af trodsen: De drukned begge to i fossen. Og de faldt begge ned deri, og ingen af dem slap forbi. Vi kæmper tit som disse geder om ret og magt og herligheder, du laver ganske samme fejl hver gang, du viser dig for stejl, og derfor bør du lige vide, at man kan også gå til side. Hvis én vil gi en anden ret, kan begge gå på samme bræt. Altså mine budskaber er: udvis den udvidede form for opmærksomhed. udvis handlekraft. Send aldrig mails i vrede. Og vær aldrig stejle. Man må gerne stå fast, hvis det er rigtigt at stå fast. Men man må ikke stå fast, bare for at stå fast. Og med de ord sluttede Christian de Jonquières den mere personlige del af sin tale og gik derefter over til at tale om det glimrende samarbejde mellem Herlovianersamfundet og skolen, og inviterede årets studenter til et arrangement i Herlovianersamfundet som optakt til et forhåbentlig livslangt medlemskab. De her bragte billeder viser kun en del af legat- og prismodtagerne; en fuldstændig oversigt over tildelte legater og præmier vil blive bragt i skolens årsskrift. 8 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

9 Å b e n t h u s Åbent hus med stor succes Omkring 700 mennesker besøgte lørdag d. 19. september Herlufsholm skole i det smukkeste septembervejr. Der var besøgende langvejs fra og besøgende, som boede tæt på, men aldrig havde været indenfor, mens andre gæster genså skolen efter års fravær. Herlufsholm Skole slog dørene op for besøg på skolen på en (næsten) helt almindelig undervisningsdag. Mellem kl. 11 og 13 kunne alle gå frit rundt på skolen og indsnuse stemningen gennem de åbne døre til undervisningslokalerne. Derudover var der oprettet særlige besøgssteder bl.a. i skolens gamle spisesal, festsalen og skolens ældste og nyeste elevgård. Derudover var der åbent til en række af skolens særlige samlinger, og alle steder tog elever og lærere imod de besøgende og fortalte om skolen. Spørgelysten var stor og interesserne var mange, lige fra skolens historie og kulturarv, til livet på skolen i dag, fritidsprogrammet og undervisningen. under rundturen benyttede mange sig af muligheden for at købe en kop kaffe og en kage i cafeen, som i dagens anledning blev bestyret af skolens SOSbørneby gruppe. Der var en rigtig god stemning på skolen hele dagen og de besøgende fik et godt indblik i livet på Herlufsholm Skole. louise HEIBERG lund H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

10 F u g l e s k y d n i n g e n Fugleskydningen 2009 Fugleskydningen var igen i år en kærkommen lejlighed til at være sammen. 3.G og tillidshverv har været tidligt på benene for at gøre alt klar, fra spisesalene lyder tonerne til Sol er oppe og så samles vi i Skolebygningen for at stille op til procession. Også udenfor er der trængsel langs vejen, hvor forældre, familie og gamle elever venter. Mange har måttet stå tidligt op for at nå frem, og valget af forældrerepræsentanter i alle klasser har igennem de sidste år været med til at skabe samling fra morgenstunden og en festlig optakt til dagen. I spidsen går den 206. regerings statsminister med sit røde skærf tynget af endnu et sølvskjold med navnet på sidste års fuglekonge. Det er efterhånden en lang tradition og en lang procession, selvom vi går tre-og-tre, men det må gerne tage tid at hente fuglene hos Heis og slutte kreds neden for Forstanderens balkon: Den store herlovianske fugleskydning længe leve! Efter Fugleskydningsmarchen rejses pælene og skydningen begynder. Pilene rammer eller de fortsætter op mod himlen, hvor solen også vil være med og kæmper en brav kamp mod de drivende skyer. Det bemærkes af alle, der oplevede sidste års uforsonlige vejrlig og derfor får vejret mere goodwill, end det egentlig fortjener, men det holder tørt, og Nyhave bliver rammen om nysgerrige og glade gensyn med gamle kammerater og elever, man ikke har set længe, og på den måde er det hele nyt, ikke mindst for de mange nye disciple og deres forældre, der i dag får lejlighed til at se, hvordan det går og hilse på de nye kammerater. De vil helst ikke ned, de fugle, men lille Fugl falder omsider af pinden, og endelig dratter også Store Fugl ned fra sin pæl vingeskudt og hjulpet godt på vej af skolens tømrer, men det tænker fuglekongen ikke på, og han véd åbenbart heller ikke, at fuglekonger bliver våde. Med et koncentreret skud har han vippet den sidste rest af fuglen ned fra pælen og udbryder et Yes! kun langsomt og for sent går det op for ham, hvad de er ude på, og han stikker i løb NIElS CHRIStIAN KOEFOED 10 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

11 F u g l e s k y d n i n g e n H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

12 G Æ s t e p r o f e s s o r a t e t Matematiske strukturer og ikke mindst Fibonacci var blandt emnet for John Donaldsons forelæsninger. Gæsteprofessoratet I foråret 2009 havde skolen besøg af professor i matematik, John Donaldson i to enkelt-uger, og i efteråret vendte John Donaldson tilbage i en sammenhængende 14-dages periode. I løbet af de fire uger fik både elever og lærere i gymnasiet og IB stor inspiration fra John Donaldson. Foruden ønsket om generelt at styrke interessen for matematik på skolen så var årsagen til besøget af en gæsteprofessor især at give de dygtigste elever et godt tilbud. Således var der til lejligheden sammensat et hold Special students af særligt interesserede og talentfulde elever, og de blev udfordret inden for emner som matematisk modellering og talteori. I en fællestime fortalte John Donaldson om matematik som fag og interesseområde, samt om hvad det er, der har drevet historiens største matematikere frem. Skolens matematiklærere sagde farvel til professor Donaldson i festsalen. Selv uden matematisk kunnen vil man kunne regne sig frem til den korrekte kønsfordeling. Nu er det første af en forhåbentlig lang række af gæsteprofessorater afviklet på bedste vis. Efter at kendis-effekten havde lagt sig, oplevede både elever og lærere John Donaldson som en spændende og engageret forelæser. Med til tider helt enkle matematiske midler formåede han at afsløre smukke mønstre og sammenhænge i den verden, som omgiver os. Klip fra John Donaldsons faglige karriere: 1963: Kandidat i matematik og fysik fra University of Edinburgh; senere ph.d-grad fra University of Tasmania : Professor samt institutleder og dekan for det naturvidenskabelige fakultet ved University of Tasmania. Professor i anvendt matematik ved Advanced Institute of Science and Technology i Sydkorea. Fra 2004: Gæsteprofessor ved Aarhus Universitet, og 2006 ved Københavns Universitet. John Dalgleish Donaldson er 68 år. 12 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

13 G Æ s t e p r o f e s s o r a t e t Alumniforedrag om klimaløsninger En veloplagt Thomas Harttung holdt søndag d. 8. november foredrag for både nu- værende og tidligere elever om konkrete løsninger på klimaudfordringen. Thomas Harttung er elev fra skolen fra 79, medstifter af Aarstiderne ( 99) og senest stifter af GreenCarbon ( 07) og BlackCarbon ( 08) og blev i år kåret som Hero of the Environment af time Magazine. I sit foredrag fortalte han, hvordan bio-landbrug og brugen af bio-char kan være med til at dæmme op for CO2-udslippet og hvordan han selv arbejder med disse løsninger. Det klare budskab var, at klimaudfordringerne er komplicerede, men ikke umulige at gøre noget ved. Det var et spændende og optimistisk foredrag og spørgelysten var også efterfølgende stor. Skolen afholder to gange årligt et foredrag med en tidligere elev, som både nuværende og tidligere elever bliver inviteret til. Næste foredrag bliver til april. louise HEIBERG lund COOl GlOBES Herlufsholm Skole blev i oktober inviteret til at give vores bud på løsning af klodens klimaproblemer i form af en cool globe, lektor Ann Hansen greb idéen og formidlede kontakten. Holdet bag Herlufsholm Cool Globe er: Charlotte urup Stoltenberg (2.a), Kathrine Enné Jensen (2.a), Sandra Cecilie Fugl Kronmann (2.a), Martin Steen Andersen (1.x), Cecilie Jansen (1.x) og Katrine Vesti Skaarup (1.x). Billedkunstlærer lektor trine Bie-Olsen. tusinde tak til Patrick Ålkjær Skifter (3.v) for den flammende skrift og lektor i fysik og matematik Thomas tauris for hjælp til diverse klimateorier om solens indflydelse på jordens klima. Også tak til drengene på øst der lagde køkken til arbejdet! trine BIE-OlSEN Solar impact! We hope the strong colours of this mini globe will encourage you to include as many aspects as possible in order to fi nd solutions to the climate problems facing our Globe. Let s think both reduction of CO2-emissions as well as investigating the Sun s impact on our climate! The red and golden colours refl ect a warm heart representing life on Earth. H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

14 F I K - F A K - d a g FIK-FAK-dag 2009 Sidste år kunne vi have fejret 10 års jubilæum med den FIK-FAK-dag, hvor vi blandede alle skolens elever på et antal hold og lod dem gå rundt til forskellige poster; men to ting gjorde, at vi synes tiden var inde til et nyt koncept for Fik-Fak-dagen: dels har vi efterhånden så mange elever, at det var blevet til rigtig mange hold og derfor også rigtig mange opgaver genbrug er godt; men ikke altid lige morsomt Det andet aspekt var, at vi synes vi oplevede for mange hold, der gik i opløsning i løbet af dagen og nogle gange efterlod især de allermindste elever lidt alene. Derfor begyndte vi at lege lidt med tanken om at gøre dagen til en klassedag, hvor den enkelte klasse arbejder sammen hele dagen, og dermed (især for de nye klasser) får mulighed for at lære hinanden bedre at kende samt forhåbentlig får en god & positiv oplevelse sammen. Der er tilknyttet 1-2 lærere på hver klasse, og det er disse læreres opgave at få klasse-samarbejdet til at fungere, så alle elever føler, at de er en aktiv og uundværlig del af helheden. hver klasse har en fast base i Nyhave. Basen er (rent fysisk) et bord med bænke, men meningen er, at det kommer til ligne en hyggelig skovtur. Fra basen går klasserne så ud til de forskellige opgaver efter en nøje og meget stramt struktureret tidsplan (det var en matematisk pusleopgave, at få det til at gå op ) og i løbet af dagen mødes forskellige klasser på deres vej rundt til stafetter, kaste-øvelser, gætte-lege osv. I løbet af dagen skal hver klasse også digte et vers til en skolesang, der afsynges som indledning på aftenens fi k-fak-bal. SuSANNE GEISlER OG ANNE-MARIE PlESS Grundlæggende ide: udgangspunktet er, at 14 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

15 D a n s k R Ø d e K o r s Hej, har du lyst til at støtte Dansk Røde Kors? Sådan lød det fra de ca. 130 Herlovianere, som var mødt op søndag den 4. oktober for at samle ind til verdens konfliktramte områder. Ikke nok med at skolens elever tilsammen fik samlet over kr. til Dansk Røde Kors, så blev skolen også nummer 3 i Skolestafetten, som var en konkurrence om hvilket gymnasium i Danmark der kunne stille med flest indsamlere. Rigtig flotte resultater. Indsamlingen den. 4. oktober var den første af sin slags, da den var arrangeret af en gruppe elever. Denne gruppe bestående af 6 elever fra 2. og 3. g/ib danner sammen med andre unge frivillige ungdommens Røde Kors Næstved, hvor der arbejdes for sårbare børn og unge. SIGNE leth, 3 IB Signe Leth og Elizabeth Schnor på vej ud med raslebøssen. Hej, har du lyst til at støtte Dansk Flygtningehjælp? Søndag den 8. november 2009 samlede Herlufsholm ind til Dansk Flygtningehjælp. Vi stillede med imponerende 109 friske indsamlere, og der var stor opbakning fra ledelsens side af, da selveste Jørgen Hvidtfeldt mødte op og gik en rute. Stop press! Skolens elever vandt i forbindelse med indsamlingen en udskrevet konkurrence ved at stille med det største antal deltagere i forhold til skolens størrelse. Nærmere om denne præmie i næste udgave af Kontakt. Herlufsholm skole indsamlede i alt ,75 kr. og 20 euro, altså rundede vi lige de kr. På landsplan blev der givet 14,5 millioner, og pengene går til verdens flygtningekvinder og giver dem mulighed for at købe husdyr, starte en lille forretning eller købe landbrugsredskaber til at dyrke jorden. Det var Service-søjlen i Round Square der organiserede indsamlingen på Herlufsholm, med Stefanie Petersen 2IB, Anne-Marie lundgaard 2V og Josephine Boesen 2IB i spidsen, godt hjulpet af Susanne Geisler. Service-søjlen er utroligt stolte og glade for den store deltagelse som Herlufsholm viste, og håber at kunne få lige så mange deltagere til fremtidige projekter. JOSEPHINE BOESEN H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

16 G a l a p a g o s GAlAPAGOS Det tog ikke mange sekunder for min kone og mig at finde ud af, at vi skulle til Galapagos på efteruddannelseskursus i dette efterår. Det var kun 12 dage med hovedvægten på Galapagos og ellers en enkelt dag i quito og en enkelt dag i Mindo tågeregnskov NV for quito, men det føltes selvfølgelig meget længere, idet intense oplevelser ligesom forlænger tiden. I 1½ år havde vi gået og glædet os til at komme af sted til dette Mekka for en biolog - og så oven i købet i det internationale Darwin-år. Da vi endelig stod på dækket af Coral II, en lækker motorbåd med plads til alle 20 biologer, måtte vi knibe os selv i armen for at tro, at det var sandt. Det var endnu bedre end forventet! Og hvad skal jeg så fremhæve? Der var hele tiden interessante forhold at studere, både forhold, som jeg vidste om i forvejen meget af det mere kendte har jeg jo undervist i gennem årene, og forhold, som jeg ikke anede noget om. øerne ligger stort set på Ækvator og er vulkanske. Den vestligste ø, Fernandina, er én stor vulkan, der ligger over et hotspot, hvor lava/magma vælter op fra dybet, lige dér hvor to kontinentalplader bevæger sig bort fra hinanden. Der har været meget seismisk aktivitet for nyligt, så man antager, at et stort udbrud er nært forestående. Den næste ø mod øst er den store Isabela med fem aktive vulkaner. øen er lidt ældre end Fernandina, idet øerne dannes i vest og bevæger sig mod øst som på et transportbånd. De resterende øer har ikke aktive vulkaner, og den østligste, San Christobal, er den mest nedslidte og vil formentlig i løbet af nogle millioner år forsvinde helt i havet. Vi havde syv nætter på Coral II, hvilket var den længste tur med det krydstogtfi rma, men så kom vi også på de fleste øer i østvestlig retning og kunne studere ændringerne i de geologiske og biologiske forhold. øerne er meget forskellige. Når vi sejlede i land med Zodiaken (gummibåden), var det ofte en våd landing, hvor vi skulle vade ind til kysten. Stranden kunne være af meget forskellig beskaffenhed. Nogle var gullig-hvide af det fineste sand. Andre var rød-sorte på grund af et stort jernindhold, 16 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

17 G a l a p a g o s hvilket i forbindelse med ilt og vand giver rust. Atter andre var grøn-sorte på grund af blandingen af forskelligfarvede peridoter. Peridot er en halvædelsten, som er et magnesium-jern-silikat. Den smukkeste udgave er den grønne, der også kaldes olivin. Der er meget strenge restriktioner for at færdes på øerne. Man må hverken spise, ryge eller forrette sin nødtørft i land. De længste ture er derfor på godt tre timer! Man må kun vandre på de få korte stier og kun i selskab med en guide. Blot få turister får lov til at komme i land på én gang. Når man kommer ombord på båden igen, er det første man gør at få skyllet skoene for sand, idet nationalparkbestemmelserne siger, at sand ikke må transporteres fra den ene ø til den anden på grund af faren for forurening af små organismer, som kan følge med sandet. Og det er jo forståelig nok, idet Galapagos nemt kunne blive et ødelagt paradis som så mange andre steder på jorden, hvor mennesker færdes. Et mere synligt problem af den slags er indførte/indslæbte geder, rotter, katte, myrer og svin, som man dog nu gør alt for at udrydde. Dette er endnu kun lykkedes på få af øerne. Selvfølgelig har jeg i disse digitale tider taget en million billeder af de forskellige dyr. Det er fantastisk så ligeglade, de er med mennesker. Der er en grænse på to meter, man skal holde, i hvert fald til de større dyr, som f.eks. søløverne, men det kan være svært. Man kan nemt komme til at træde på en havleguan, som mange steder har en farve meget lig lavaklippen. landleguanen er noget nemmere at opdage, idet den er mere eller mindre gul. ude i havet er det ved snorkling også nemt at komme til at strejfe en søløve eller en af de store havskildpadder. Selvfølgelig havde jeg set frem til at studere Darwins finker. Det viste sig at være noget af en opgave. Mange af dem er meget lig hinanden. Hen imod slutningen af turen synes jeg dog at have fået fod på de mest almindelige, men det at skulle bedømme næbstørrelse og -udformning, selv om fuglene er forholdsvis tamme, er faktisk en vanskelig sag. I øvrigt kom vi kun ét sted op i højden på en ø, hvorfor vi gik glip af flere af de 13 arter. For eksempel fi k jeg ikke set den berømte spættefinke, som er en af de få fugle i verden, der kan anvende et redskab. Det er den, som med en kaktustorn kan fiske larver ud af sprækker i træerne. De fremherskende vinde kommer fra syd, hvilket betyder, at de højere øer er grønne og frodige på sydsiden, selv i tørkeperioden. Vores besøg var i slutningen af tørken/starten af regntiden, så de fleste steder, vi kom i land, var det endog meget tørt. undtagelsen var et besøg på hovedøen Santa Cruz, hvor et område et stykke oppe på sydsiden af vulkanen var meget frodigt og husede vilde elefantskildpadder. Hvor er de store! Man mener, at skildpadder af mere normal størrelse har flydt (en stor del af det indre af en skildpadde er fedt) fra Sydamerika med havstrømmen og derefter spredt sig til de forskellige øer, hvor de har vokset sig større. The natural history of these islands is eminently curious, and well deserves attention. Charles Darwin: The Voyage of the Beagle H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

18 G a l a p a g o s Skjoldene fra de forskellige øer har udviklet sig i forskellig retning, afhængig af hvad skildpadden skulle spise. Hvis dyret f.eks. i høj grad skulle ernære sig af plantedele, som var oppe i luften, har det favoriseret de individer, som har opadbøjet skjold ved halsen, således at de havde nemmere ved at overleve og dermed få unger, som lignede dem. trods øernes isolerede beliggenhed, er der et rigt liv ikke bare i havet, men også på land. Mange havfugle yngler i kolonier: brun pelikan, waved albatros, Galapagos skråpe, Gala- pagos stormsvale, to arter fregatfugle, blåfodet sule, Nasca sule, rødfodet sule, svalehale måge og alm. noddy (en terneart). Desuden ser man forskellige hejrearter, flamingoer, nordamerikanske vintergæster i form af forskellige vadefugle, bla. store flokke af svømmesnepper. Endelig skal selvfølgelig nævnes to fugle, som ikke kan flyve, nemlig verdens største skarv og Galapagos pingvinen. Disse to arter er sjældne og truede, og da de er afhængige af den kolde havstrøm fra syd, som betinger et rigt liv i havet, er de især truede i de såkaldte El Niño-år, hvor strømforholdene i hele det tropiske Stillehav nærmest bliver vendt om, så at temperaturen i havet stiger lidt, hvilket betyder et forringet fødegrundlag for mange dyr. Især skarven og pingvinen er udsatte, idet de jo ikke kan flyve andre steder hen. Den eneste rovfugl, som yngler, er Galapagosmusvågen, en nær slægtning af vores hjemlige musvåge. Endelig er der en dueart og forskellige småfugle, bl.a. fi re arter af morsomme spottedrosler. Alt i alt er det et paradis for en ornitolog, ikke så meget på grund af artsrigdommen, der er mange flere arter i selve Ecuador, men fordi mange af arterne er endemiske (findes kun dér), og fordi det er en storslået oplevelse at være helt tæt på store albatrosunger, dansende blåfodede suler, smukke fregatfugle og meget mere. Botanisk set er øerne også interessante med adskillige endemiske arter. Også danske botanikere har ydet en stor indsats for at kortlægge og bestemme arter og udrede deres økologi. I sidste omgang har Galathea 3-ekspeditionen besøgt øerne i marts 2007 for at studere udviklingen af vegetationen på Galapagos og sammenligne den med vegetationen på en ø tæt ved Sydamerikas kyst. 18 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

19 G a l a p a g o s Da Darwin i 1839 besøgte Galapagos, var han kun i land på fi re af de tretten større øer, og selv om øernes kommandant nærmest skar det ud i pap for ham, at dyrene på de forskellige øer var meget forskellige, gik det først op for ham hjemme i london - bl.a. på grund af andre forskeres undren over, hvad han havde indsamlet - at hans materiale kunne anvendes til at opstille en hypotese om at arterne har udviklet sig. I sidste ende førte det til udgivelsen af Arternes Oprindelse, som må siges at være et af naturvidenskabens hovedværker. Allerede dengang skabte bogen stor furore, fordi kirken selvfølgelig var imod, idet bogen efter deres mening nedgjorde Bibelens beretning, om at skabelsen af liv havde foregået på 7 dage. Denne såkaldte kreationisme eksisterer stadigvæk i dag i bedste velgående bl.a. i dele af usa s bibelbælte. Darwins evolutionsteori om den naturlige udvælgelse af de bedst egnede individer, som har størst mulighed for at få afkom, der kan overleve, er bredt accepteret i dag bl.a. på grund af kendskabet til genetik. Evolutionens hastighed er dog fortsat til debat, især fordi et engelsk forskerpar, som har studeret Darwins finkers næb gennem 30 år på en af de små øer, har påvist en betydelig variation i næbtykkelsen hos samme art afhængig af, om det er El Niño-år eller ej. Da fl yvemaskinen lettede fra Galapagos igen var jeg tung i hovedet, ikke bare fordi jeg vidste, at jeg skulle hjem og straks efter ankomsten starte en skoledag på fem timer med 7 timers jetlag, men så sandelig også på grund af alle disse ufordøjede, men uvurderlige oplevelser, som gør, at jeg i undervisningen med en hel anden vægt og gnist kan udtale mig jeg har jo selv oplevet det! tak til skolen for at have støttet denne tur. MOGENS HAll H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

20 V i s i o n e n Visionen og det videre arbejde e Der kan være god grund til at prøve at få et samlet overblik over det visionsarbejde (Herlufsholm Skole vil være en dansk skole i verdensklasse), som blev iværksat sidste år og de initiativer, det har medført. udgangspunktet kan passende være nedenstående citater fra Missionen: Herlufsholm Skole sikrer betingelserne for, at eleverne kan udnytte deres evner optimalt med gode faglige, fysiske og menneskelige resultater til følge.. Herlufsholm Skole er globalt orienteret.. I sammenhæng med de to citerede punkter fra Missionen blev der udarbejdet et scenarie for tiden frem mod 2015, der bygger på to aspekter: 1. Forfinelsesaspektet 2. Globaliseringsaspektet Det hedder i scenariet (Herlufsholm år 2015). Forfinelsesaspektet bygger på den antagelse, at Herlufsholm kører godt, men har behov for forfinelse/forbedring for at nå verdensklassen. Derudover bygger det på antagelserne om, at der også fremover vil være stærkt fokus Elever i IB biology i færd med at dissekere et oksehjerte. på uddannelse, at den generelle udvikling i ungdomsårgangenes størrelse er uden væsentlig direkte betydning for Herlufsholm, og at forældreinteressen og ønsket fra forældrene side om at blive en aktiv del af skolens udvikling vil være stigende. Globaliseringsaspektet bygger på antagelserne om, at der også fremover vil være stærkt fokus på uddannelse, at endnu flere danskere i fremtiden vil arbejde i udlandet, at udviklingen i fjernundervisning ikke får betydning for søgningen, og at den økonomiske vækst på lidt længere sigt igen vil stige globalt, således at privatøkonomien vil tillade ikke mindst danskere med indtægt i udlandet at søge Herlufsholm. Når det gælder værdierne, spiller de to aspekter godt sammen. Begge vil harmonere med og fremme værdier som engagement, kreativitet og ansvarlighed. Derudover vil globaliserings aspektet harmonere med og fremme værdier som åbenhed og tolerance, men også en værdi som opdragelse vil der skulle fokuseres yderligere på med et stort og måske endnu større kontingent danske elever fra udlandet, hvor den løbende personlige forældrekontakt i sagens natur vil være svagere. På baggrund af scenariet blev der udarbejdet en Strategisk plan for perioden , hvor der sættes mål op inden for områderne undervisning Kostskole Det fysiske miljø Det internationale udsyn ledelse Nogle af målene gengives nedenfor: Undervisning: at ansætte, udvikle og fastholde de bedste undervisere og andre medarbejdere i en situation med stigende efterspørgsel og konkurrence at fastholde opmærksomheden på hver enkelt elev med henblik på at optimere elevens udbytte at skabe et uddannelsestilbud, der både sikrer det generelt høje niveau og giver udfordringer til alle at skabe et fritidsprogram, der spiller sammen med undervisningen og som sikrer sammenhængen i elevernes udvikling til hele, engagerede mennesker at udvikle særlige metoder til at sikre en optimal overgang fra grundskole til gymnasium og i forbindelse hermed at udvikle en særlig international linje fra det undervisningsår som forberedelse til IB at sikre en forståelse for og implementering af skolens værdier. Det fysiske miljø: at skabe de fysiske muligheder for, at uddannelsen af såvel elever som undervisere opleves som en helhed: et sted hvor der ikke kun foregår undervisning, men hvor der også er muligheder for individuelt selvstændigt arbejde eller selvstændigt arbejde i mindre eller større grupper at videreudvikle en række af de mere servicebetonede bygninger at alle undervisningslokaler og andre undervisningsområder er udstyret med de nødvendige faciliteter, såvel inden for It-området som med hensyn til relevant faglitteratur at Herlufsholm bliver et campusområde dækket af trådløst netværk 20 H e r l u f s h o l m K o s t s k o l e K o n t a k t

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Århus Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

JUBILÆUMSTALE PÅ HERLUFSHOLM DEN 12. MAJ 2012

JUBILÆUMSTALE PÅ HERLUFSHOLM DEN 12. MAJ 2012 JUBILÆUMSTALE PÅ HERLUFSHOLM DEN 12. MAJ 2012 Den 1. maj d.å. fik jeg en mail fra Heis hvor Heis spurgte om jeg ville holde en jubilæumstale i stedet for en sædvanlig kort velkomsttale. Heis skrev som

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor.

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor. Translokationstale 2013 Vi er her for at lære og vi kan li det! Kære Studenter Vi er her for at lære og vi kan li det! Sådan var der én af jer, der udtrykte det på det strategi-seminar, som skolens bestyrelse

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

28 unge mener noget om narkotika

28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! 28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! Den 19. og 20. september 2006 var 28 unge mennesker sammen i ungdomscafeen Sted1 i Viborg for at snakke narkotika

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Talenthold- hvorfor give det mening?

Talenthold- hvorfor give det mening? Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra 7. 8. og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet,

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere