PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen"

Transkript

1 PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2010 Udmøntning af Strategiplan 2012 for PRIMO Danmark Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger i den offentlige sektor, i overensstemmelse med borgernes forventninger herom. PRIMO understøtter arbejdet med risikoledelse og risikostyring i den enkelte kommune. PRIMO arbejder med samarbejdspartnere i såvel den offentlige som den private sektor i Danmark. Dette sker gennem tværgående netværksdannelse og iværksættelse af konkrete projekter på udvalgte kommunale opgavefelter. Strategiplan 2012 omfatter 7 indsatsområder for perioden , med angivelse af udfordringer, metode og mål for aktiviteten. Handleplan 2010 fastlægger grundlaget for den konkrete indsats i Tiltrådt på bestyrelsens møde den 18. maj 2010

2 Rammer for Handleplan 2010 Handleplan 2010 er udarbejdet på grundlag af Strategiplan 2012 og omfatter følgende 7 indsatsområder: 1. PRIMO Danmark Generel styrkelse af foreningens virke og gennemslagskraft 2. Risikobaseret ledelse Den kommunale direktions ansvar for risikoledelse 3. Lederuddannelse Risikoledelse i kommunal lederuddannelse 4. Risk lab for kommunal risikoledelse Projekthus til fremme af konkrete tiltag vedr. risikoledelse 5. Beredskabsplanlægning Sikkerhed og beredskab i kommunal planlægning og virksomhed 6. Tryghed Tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet 7. Kommunikationsplan Kommunikationsplan for PRIMO Danmark Indsatsområde 1-4 vedrører generel risikoledelse, indsatsområderne 5 og 6 er særlige temaområder for Indsatsområde 7 understøtter foreningens strategiplan og indsatsområder i øvrigt De enkelte indsatsområder er nærmere beskrevet nedenfor, med angivelse af hvilke aktiviteter der videreføres og udbygges i 2010, og hvilke nye aktiviteter der derudover søges iværksat.

3 1. PRIMO Danmark Foreningens virke og gennemslagskraft skal i 2010 fremmes gennem videreførelse af igangværende aktiviteter samt iværksættelse af en række nye aktiviteter. - kontakt til KOMDIR, gennem formandens virke i hovedbestyrelsen - møder med KOMDIR s regionale kredse, efter aftale - samarbejdsfladen til KL - medvirken til etablering af Dansk Selskab for Risikoledelse - kontakt til PRIMO Europe 1. lancering af strategi- og handleplan overfor medlemmer og partnere 2. styrket samarbejde med KOMDIR og de øvrige kommunale chefforeninger, udarbejdelse af materiale vedr. PRIMO målrettet den enkelte chefforening og deres respektive hjemmesider 3. det kommunale risikobillede efter kommunalreformen (spørgeskema suppleret med interviews) 4. evt. mediepartnerskab med Kommunen og/eller Danske Kommuner De nævnte nye aktiviteter skal iværksættes som en del af foreningens kommunikationsplan, jfr. handleplanens pkt. 7 nedenfor. Rammebudget for nye aktiviteter i 2010: kr.

4 2. Risikobaseret ledelse Den kommunale direktions ansvar for risikoledelse skal i 2010 fremmes gennem videreførelse af igangværende aktiviteter samt iværksættelse af en række nye aktiviteter. vedr. ledelsesniveau seminar om risikobaseret ledelse på direktionens dagsorden, 14. april 2010, i samarbejde med KL og Københavns Kommune vedr. ledelsesniveau seminarvirksomhed vedr. juridisk risikoledelse, i samarbejde med Bech Bruun: ca. 10 netværksgrupper. - seminarvirksomhed vedr. finansiel risikoledelse: 2 seminarer i foråret 2010, mødeaktivitet i særskilt referencegruppe - seminarvirksomhed vedr. større bygge- og anlægsaktiviteter, i samarbejde med MT Højgaard: 2 seminarer i samarbejdsaftale med partner med generel erfaring i risikobaseret ledelse fra private virksomheder 2. afholdelse af evt. midtvejsseminar efteråret 2010, vedr. det nye kommunale risikobillede efter kommunalreformen, jfr. indsatsområde samarbejdsaftale med partner på IT-området m.h.p. efterfølgende netværksdannelse og seminaraktivitet om sikkerhed i kommunal IT-drift 4. identifikation af mulig partner på HR-området m.h.p. efterfølgende netværksdannelse og seminaraktivitet om sikring af den nødvendige fremtidige arbejdskraft i den kommunale sektor Rammebudget for nye aktiviteter i 2010: kr.

5 3. Lederuddannelse Risikoledelse i kommunal lederuddannelse skal i 2010 fremmes gennem videreførelse af igangværende aktiviteter samt iværksættelse af en række nye aktiviteter. - formidling af EIRM s onlinekursus 'Certifikat i Risk Management' via foreningens hjemmeside - samarbejde med METROPOL (tidligere Forvaltningshøjskolen) vedr. risikoledelsesmodulet i Diplomuddannelsen i Ledelse 1. udarbejdelse af oversigt over eksisterende danske uddannelsestilbud i risikoledelse målrettet den offentlige sektor 2. samarbejde med strategiske udbydere af lederuddannelser, herunder evt. partnerskab med COK vedr. Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) 3. udarbejdelse af certificeret undervisningsmateriale vedr. risikoledelse baseret på foreningens signaturpublikation Risikoledelse - en kommunal opgave samt Kommunal risikoledelse - i praksis, placeret på foreningens hjemmeside Rammebudget for nye aktiviteter i 2010: kr.

6 4. Risk lab for kommunal risikoledelse Konkrete tiltag vedr. risikoledelse skal i 2010 fremmes gennem videreførelse af igangværende aktiviteter samt iværksættelse af en række nye aktiviteter. - PRIMO s rådgivningsgruppe, med deltagelse af udvalgte partnere - samarbejdet med Danske Risikorådgivere, herunder udvikling af det fælles projekt vedr. intern risikokommunikation - kontakt til Albertslund Kommune / Gate21 vedr. koncept for etablering og drift af projekthus 1. udvikling og afprøvning af Risk lab - konceptet på udvalgte områder, i samarbejde med enkeltkommuner / kommunegrupper og eksterne partnere 2. evaluering af rådgivningsgruppens funktion, i lys af de nye tiltag vedr. Risk lab m.m. PRIMO s Risk lab etableres i samarbejde med EIRM. De enkelte projekter forudsættes som udgangspunkt at være selvbærende i kraft af kommunal medvirken og ekstern finansiering. Der forventes, at der på enkelte områder vil kunne ske en kobling til andre indsatsområder i Handleplan Rammebudget for nye aktiviteter i 2010: kr.

7 5. Beredskabsplanlægning Sikkerhed og beredskab i kommunal planlægning og virksomhed skal i 2010 fremmes gennem videreførelse af igangværende aktiviteter samt iværksættelse af en række nye aktiviteter. - samarbejdet mellem PRIMO og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), jfr. den indgåede samarbejdsaftale herom i kontakt til Beredskabsstyrelsen vedr. Helhedsorienteret beredskabsplanlægning (HOB en), herunder samtænkning med øvrige kommunale opgaver - foreningens deltagelse i referencegruppen for Institut for Beredskabsevaluering under Beredskabsstyrelsen - deltagelse i styregruppe/uddannelsesudvalg for Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, udbudt som professionsbachelor af METROPOL første gang kontakt til Virksomhedshjemmeværnet vedr. beredskabsspørgsmål inden for offentlig infrastruktur, herunder IT og telekommunikation 1. kontakt til Beredskabsstyrelsen og FKB om grundlag og muligheder for integrering af beredskabsplan i kommuneplanarbejdet i indeværende kommuneplanrunde pilotprojekt om integreret beredskabsplanlægning i 1-2 kommuner Rammebudget for nye aktiviteter i 2010: kr.

8 6. Tryghed Tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet skal i 2010 fremmes gennem videreførelse af igangværende aktiviteter samt iværksættelse af en række nye aktiviteter. - kontakt til Gjensidige vedr. konceptudvikling i f. m. Den Trygge Kommune (DTK) - kontakt til Dansk Almennyttigt Boligselskab vedr. koncept for tryghed i lokale boligområder 1. foreningens deltagelse i Den rådgivende komité for DTK 2. rundbordssamtale om tryghed i lokalsamfundet med udvalgte nøglepersoner, i samarbejde med Den Trygge Kommune foråret samarbejdsprojekt med DAB om udvikling af sikkerhed og tryghed i større boligområder, med fokus på grænsefladen mellem kommune og boligselskab jfr. ny lov om styring af den almene boligsektor pr. 1. januar 2010 ( fra tilsyn til dialogstyring ), 4. kontakt til KREVI vedr. evt. benchmarkingaktivitet om sikkerhed og tryghed i danske kommuner i 2011 Tryghed og sikkerhed i lokalsamfund og kommuner overvejes som tema for et PRIMOseminar, i samarbejde med DTK og eksterne partnere. Rammebudget for nye aktiviteter i 2010: kr.

9 7. Kommunikationsplan Kommunikationsplan for PRIMO Danmark, der understøtter foreningens strategiplan og indsatsområder i øvrigt, skal i 2010 fremmes gennem videreførelse af igangværende aktiviteter samt iværksættelse af en række nye aktiviteter. - foreningens hjemmeside, - foreningens nyhedsbrev, udgivet 10 gange om året - markedsføring af seminarer og netværksaktiviteter 1. udarbejdelse af informationsmateriale vedr. foreningen og dens virke, målrettet de enkelte kommunale chefforeninger, jfr. strategiområde 1 2. modernisering af PRIMO s hjemmeside, etablering af særskilt chatrum for bestyrelsens medlemmer m.m. 3. udsendelse af strategisk kommunikation, i form af artikler og debatindlæg i kommunalt rettede medier, evt. i samarbejde med udvalgt mediepartner De nævnte aktiviteter skal indgå i en samlet kommunikationsplan, der udarbejdes med inddragelse af professionel markedsføringsekspertise. Stillingtagen til kommunikation og øvrig udadvendt aktivitet sker i tilknytning til behandlingen af de enkelte punkter på bestyrelsens dagsorden Rammebudget for nye aktiviteter i 2010: kr.

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo SVEND TYCHSEN (red.) PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor INDHOLD FORORD...side

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed

Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed 2003 Forskning og udredningsarbejde for forandring og bedre folkesundhed 27. februar 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Generelt om Instituttet

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007 University College-akkreditering.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere