DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PSYKOLOGISK FORLAG"

Transkript

1 KRISTIAN DAHL OG THORKIL MOLLY-SØHOLM LEADERSHIP PIPELINE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR LEADERSHIP PIPELINE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KRISTIAN DAHL OG THORKIL MOLLY-SØHOLM DANSK PSYKOLOGISK FORLAG Kris%an Dahl Studielektor i ledelse, Ins0tut for kommunika0on og psykologi. S08er LEAD A/S KRISTIAN DAHL er studielektor i erhvervspsykologi ved AAU, cand. psych. og selvstændig ledelseskonsulent. I sit arbejde har Kristian et særligt fokus på, hvorledes der med afsæt i nyeste forskning kan skabes synergi mellem organisationers strategiske målsætninger og organisationers menneskelige re ssourcer. I praksis arbejder han bl.a. med dette gennem strategiske organisations udviklingsforløb, konsulentuddannelser samt uddannelsesforløb for lederteams. THORKIL MOLLY-SØHOLM er cand.psych. og cand.mag., studielektor i ledelse, organisatorisk læring og coaching ved AAU. Thorkil trækker dels på sin forskning i coaching, organisations konsultation og ledelse, dels på sin erfaring som direktør og underdirektør i Rambøll Management ( ) og ATTRACTOR ( ), samt 12 års erfaring som ledelseskonsulent og erhvervspsykolog. Thorkil Molly- Søholm Studielektor i ledelse, Ins0tut for læring og filosofi. Adm. direktør LEAD A/S

2 Kl : Introduk%on %l den Offentlige Leadership Pipeline (Pause ): Det særlige ved offentlig ledelse pa forskellige lederniveauer De nødvendige transi0oner på hvert lederniveau Ledertalentudvikling En værdikæde for ledelse Skubbet - Resultater kvalitetslø8 og effek0viseringer.

3 Den private Leadership Pipeline Nok den mest indflydelsesrige ledelsesteori i de største private organisationer de sidste 10 år (Kaiser et al., 2011) Er ledelsesgrundlag i 20-30% af Fortune Global 500 og i mange andre store private organisationer. Microso8, IBM, HewleO- Packard, Dell Computer, Novar0s, Toys R Us, Motorola, Pepsi BoOling, Ci0group, Credit Suisse, Bank of America, Wells Fargo, Deutsche Bank, MarrioO Interna0onal, Johnson & Johnson, Ernst & Young, Maersk, Vestas, Dong, Arla, Nordea.. Listen er ikke komplet. (opgørelse fra Ernest & Young, 2008)

4 Den Offentlige Leadership Pipeline er en ledelsesteori målrettet og tilpasset offentlige organisationer og er resultatet af et stort dansk praksisorienteret forskningsprojekt. Bogen introducerer teorien med fortællinger fra offentlige ledere og diskuterer konsekvenserne for organisationers praksis med at understøtte, at man har dygtige ledere og udvikler egne ledere. Malene Skov Dinesen og Camilla Kølsen de Wit INNOVATIV EVALUERING Mads Bendixen og Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (red.) INNOVATIONSPSYKOLOGI En antologi om erhvervspsykologiens bidrag til innovation Den Offentlige Leadership Pipelines præcise og praktiske sprog om ledelse på hvert ledelsesniveau giver offentlige organisationer og ledere langt bedre mulighed for at udøve ledelse og udvikle ledere og talenter. Teorien kan bruges som afsæt for at bygge en sammenhængende professionel værdikæde for ledelse, som alle organisationens støtteaktiviteter til lederne synkroniseres efter (cheflønskontrakter, lederuddannelse, stillingsbeskrivelser, lederrekruttering, lederevaluering m.m.). Forskningsprojekt Leadership Pipeline i den offentlige sektor Thorkil Molly-Søholm (red.), Søren Willert (red.), Jan Rosenmeier og Henrik Schelde Andersen ACTION LEARNING CONSULTING Strategisk proceskonsultation i teori og praksis I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KRISTIAN DAHL OG THORKIL MOLLY-SØHOLM Et andet væsentligt budskab i teorien er, at offentlig ledelse kræver otte særlige kompetencer. De afspejler det at være leder i en politisk ledet organisation, der er baseret på demokratiske principper og en demokratisk kultur, og som er tæt forbundet med og reguleret af en samlet offentlig sektor. Henvender sig til ledere på alle niveauer i den offentlige sektor samt HR-ledere og -medarbejdere, organisationskonsulenter og ledelsesforskere. Den Offentlige Leadership Pipeline er ikke en smart managementtrend, der kommer og går. Det er sund fornuft sat på formel. Det er sådan, ledelse i det offentlige er, og det er derfor, vi bygger vores organisation på det. LEADERSHIP PIPELINE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Et tredje budskab er, at god offentlig ledelse i høj grad afhænger af, hvilket ledelsesniveua man er leder på. Ledelsesfærdigheder, værdier og prioriteter skal tilpasses den organisatoriske position, lederen har. Bogen beskriver: de særlige færdigheder, værdier og prioriteter, som offentlige ledere skal mestre på hvert enkelt ledelsesniveau. det, der skal aflæres og tillæres, når den offentlige leder forfremmes. de væsentligste faldgruber for offentlige ledere på hvert ledelsesniveau. ISBN TOMMY CHRISTIANSEN, kommunaldirektør Hjørring kommune Serien I DET OFFENTLIGE har til formål at inspirere til bedre praksis i ledelse og organisering for ledere på såvel forvaltnings- som områdeniveau med de særlige udfordringer der gør sig gældende i spændingsfeltet mellem politikere, borgere og egen organisation. Thorkil Molly- Søholm, Kris%an Dahl AAU DANSK PSYKOLOGISK FORLAG Medak%onsforskergruppe Forskningsworkshops med ca 100 ledere fra alle niveauer Ak%onsforskningsprojekter HR- chefer og specialister for ledelsesudvikling fra 15 offentlige organisa0oner bl.a.:! DANSK PSYKOLOGISK FORLAG LEADERSHIP PIPELINE er en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige teorier ift. private organisationers måde at forstå ledelse på samt at understøtte dygtige egne ledere og udvikle ledere og talenter. Vibe Strøier KONSULENTENS GRØNSPÆTTEBOG Systemisk og eksistentiel tilgang til konsulentarbejde DAHL OG THORKIL MOLLY-SØHOLM Mads Christian Esbensen LOBBYISME I ORGANISATIONER Mod en professionel og legitim praksis KRISTIAN DAHL er studielektor AAU, cand. psych. og selvstændig arbejde har Kristian et særligt fok afsæt i nyeste forskning kan skab sationers strategiske målsætning neskelige ressourcer. I praksis ar gennem strategiske organisations uddannelser samt uddannelsesfo THORKIL MOLLY-SØHOLM er c studielektor i ledelse, organisatori ved AAU. Thorkil trækker dels på organisationskonsultation og lede direktør og underdirektør i Rambø og ATTRACTOR ( ), sam ledelseskonsulent og erhvervspsy

5 Hovedpointer i den Offentlige Leadership Pipeline (Dahl & Molly- Søholm 2012) Hvad god offentlig ledelse er aqænger af hvad der ledes. Færdigheder (det lederjobbet kræver lederen kan) Tidsprioriteter (det skal fylde noget i kalenderen) Arbejdsværdier (det jobbet kræver man er mo0veret af)

6 skitseret i model 1.1. Offentlig ledelse kræver noget særligt 1.1 DE OTTE KOMPETENCER I OFFENTLIG LEDELSE Være rollemodel Politisk tæft Faglig ledelse Navigere på den offentlige scene Skabe ledelsesrum Kommunikative kompetencer De otte kompetencefelter Procesledelse Strategi arbejde

7 Hovedpointer i den Offentlige Leadership Pipeline (Dahl & Molly- Søholm 2012) Hvad god offentlig ledelse er aqænger af hvad der ledes. Færdigheder (det lederjobbet kræver lederen kan) Tidsprioriteter (det skal fylde noget i kalenderen) Arbejdsværdier (det jobbet kræver man er mo0veret af) Ski> i ledelsesniveau indebærer Allæring og aflæring (en transiaon) - - 0llæring/aflæring af færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier. typiske faldgruber OrganisaAonen kan/skal producere ledelseskvalitet - igennem en sammenhængende kæde af redskaber og ak0viteter for ledelse baseret på skræddersyet ledelsesmodel

8 LUS Lederjob- beskrivelse Test Ledermåling Lederuddannelse Leder Samtale Resultats- kontrakt Resultatløn Indkøring/ onboarding Fremmer organisationen den samme slags ledelse? Skaber vi det samme sprog om ledelse?

9 LUS Lederjob- beskrivelse Test Ledermåling Lederuddannelse Leder Samtale Resultats- kontrakt Resultatløn Indkøring/ onboarding Organisationen fremmer den samme slags ledelse! Organisationen skaber / understøtter det samme sprog om ledelse!

10 At skabe ledelseskvalitet og ledelsesudvikling med leadership pipelineteorien kræver: Ledere der kan: En organisa%on der: understøoer egne ledere ved brug af redskaber 0l ledelse, daglige udfordrende opgaver, feedback og coaching. tester ledertalenters evner, forbereder og understøoer deres transi0onen 0l næste niveau. har defineret egne succeskriterier for ledelse på hvert niveauer (ledelsesmodel) har formet alle/de fleste organisatoriske redskaber 0l lederne e8er det (cheflønskontrakter, lederevaluering, rekruoeringstest, lederuddannelse, LUS mm).

11 Værdiskabelse? Hvorfor fyrer vi ikke bare HR- udviklingsfolkene og sparer den Ld og de penge? Hvorfor bruge så mange kræoer på at understøpe dyglg ledelse og udvikle egne ledere?

12 Relevant forskning i8. at udvikle egne ledere og sikre dyg0ge ledere De bedst indtjenende virksomheder rekrujerer procent af deres ledere internt og udvikler derfor maks! (Groysberg, 2011) Eksternt rekrujerede ledere er dyrere Mere i løn (Smart 1999) Længere indkørings0d: 75 % internt rekruoerede ledere er up to speed ved 6 mdr. ansæoelse VS. 38 % eksternt rekruoerede ledere er up to speed ved 6 mdr (Alexcel Group, 2007) Mange nye ledere fejler (fyres eller siger op) 30-40% indenfor 18 måneder (Masters, 2009). 24 månedslønninger i omkostninger ved leder der fejler + direkte omkostninger, (Smart, 1999)

13 Spørg sidemanden: Hvad tænker du om pointen med at skabe en værdikæde for ledelse? Hvad kan du bruge det 0l?

14 Den Offentlige Leadership Pipeline smagsprøver på definilonen af de enkelte lederniveauer

15 Medarbejder Medarbejder Færdigheder Tekniske /Faglige evner Samarbejdsevner Proceskoordinering Prioriteter Daglig mødedisciplin og nå personlige deadlines Medarbejder Værdier At skabe resultater gennem personlig faglig indsats Acceptere organisationsværdierne Selvledelse Rollemodel for offentlige værdier Leder af medarbejdere Færdigheder Udvikle, udvælge og vurdere Ma Organisere arbejdet og sætte mål Relationsopbygning - for organisationens skyld Procesledelse Kommunikative kompetencer Faglig ledelse Prioriteter Planlægge langsigtet Sætte mål, rammer og give feedback At skabe tid til medarbejdere Leder af medarbejdere Værdier At skabe resultater gennem andre. Værdsætte ledelsesarbejdet Synlig integritet Rollemodel for ledelsens beslutninger

16 Værdsætter ikke ledelsesarbejdet og fortsætter med specialistarbejdet Holder ikke balancen på autoritetsbommen Typiske faldgruber Føler sin tid bliver invaderet 126 Leder af medarbejdere Medarbejder VærdsæOer det individuelle arbejde over ledelsesarbejdet. ikke styre egen og andres 0d Over/under- bemyndiger medarbejderne LEADERSHIP PIPELINE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kan ikke forstå forskellige mennesker, coache og give feedback Kan ikke lede tværgående processer Har dårlige kommunika%ve kompetencer %l at meningsskabe Kan ikke gøre andre fagligt dyg%ge dership pipeline.indd

17 Cases fra forskningsprocessen Lyt e8er færdigheder, værdier og prioriteter som er centrale ud udøvelsen af jobbet på deoe niveau som leder af ledere

18 Niels hård hund kommer 0l kort VærdiskiZeproblem: værdsæoer ikke ledelsesarbejdet (eget og egne lederes) Han understøoer og udvikler ikke sine ledere 0l ledelsesopgaven. er ikke rollemodel for ledelse. Ledere sine ledere som om de var medarbejdere Prioriteringsproblem AnsæOelser Ledermøder Færdigheder svage strategiske færdigheder: håndterer enkeltsager fremfor at organisere ledelsesarbejdet Svage kommunika0onfærdigheder: kan ikke oversæoe poli0ske dagsordener 0l ledelsesopgaver

19 Nye færdigheder, værdier og prioriteter Lede ledere - lede ledelsesteam - - Leder af ledere Arbejde mere tværgående Kommunika%ve kompetencer (kan oversæ]e %l ledelsesopgaver) De vigagste nye færdigheder, værdier og prioriteter og faldgruber på det enkelte ledelsesniveau Leder af medarbejdere Nye færdigheder, værdier og prioriteter Værdsæ]e at skabe resultater gennem andre. håndtere alle slags mennesker og bygge rela%oner for organisa%onens skyld prioritere og planlægge %d langsigtet/ kortsigtet Nye færdigheder- coache, jobdesign mm Udvalgte faldgruber Værdsæ]er det faglige, individuelle arbejde over ledelsesarbejdet. ikke at styre egen og andres %d Kan ikke forstå mennesker og coache, give feedback Problemer med procesledelse Svage kommunikaave kompetencer Al meningsskabelse og operaaonalisering.

20 Leder af medarbejdere Færdigheder Udvikle, udvælge og vurdere medarbejdere Organisere arbejdet og sæpe enhedsmål RelaLonsopbygning - for organisalonens skyld Procesledelse KommunikaAve kompetencer. Faglig ledelse Prioriteter Planlægge, sæpe mål og give feedback At skabe Ld Ll medarbejdere Leder af ledere Færdigheder Udvælge, understøpe og udvikle ledere og ledelsesteam Sikre det tværgående, være silobuster Strategisk arbejde - Procesledelse - KommunikaAve kompetencer Prioriteter Bidrage Ll strategisk udviklingsarbejde UnderstøPe og udvikle LaM Deltage i tværorganisatoriske aklviteter Værdier At skabe resultater gennem andre. VærdsæPe ledelsesarbejdet Synlig integritet Rollemodel for ledelsessystemet Værdier VærdsæPe LaM s ledelsesarbejde VærdsæPe Ren ledelse Rollemodel for ledelse

21 Den funktionelle chef Typiske faldgruber i transitionen: Leder lederne som om de var medarbejdere. Skaber ikke et samarbejdende lederteam. Leder af ledere Leder af medarbejdere Fokuserer på det konkrete og glemmer det strategiske. Vælger kloner fremfor talenter Medarbejder Kan ikke lede processer igennem ledere Kan ikke oversætte overordnedes beslutninger til ledelsesopgaver

22 Spørg sidemanden: Kender du disse problems0llinger hos ledere i din organisa0on? Hvad kan du bruge det 0l?

23 Ski8et 0l at blive funk0onel chef Når du træder et trin ned fra topchef- niveauet, så får du udfordringen omkring faglighed og løsninger meget tæt ind på kroppen. Mange borgmestre siger vi vil kun have direktørerne med Ll budge]orhandlingerne, for de ved ikke så meget, at det forhindrer os i at gennemføre vores polilske projekter. De funklonelle chefer har så megen faglig og organisatorisk viden, at de ved, hvad der ikke vil fungere. Omvendt ved de også, at det er den polilske magt, der hersker, så de er nødt Ll både at leve op Ll det, magten vil, og Ll det, fagligheden Llsiger dem. Det er noget af et krydspres. Kommunaldirektør

24 Funk0onel chef færdigheder i POLITISK TÆFT Forståelse for demokra0ets spilleregler og processer (i kommunalbestyrelsen, udvalg, Chris0ansborg mm) Pressen og andre interessenter Evne 0l at læse det poli0ske landskab

25 BT: Ellen Trane kræver skattepenge til sin mors museum: Amok på minister Kulturministeriet laver finanslov Januar 2012, afdelingschefen: - Jeg er enig i indslllingen (om at museet ikke bør have støpe, red), men vi kommer sikkert Ll at høre fra Ellen Trane, der kommer fra Lemvig og har fremhævet museet som et eksempel på et museum, der bør statsanerkendes. - Jeg må opfatte det som klart tillidsbrud, at du dermed åbenlyst har svaret mig direkte fejlagtigt. Det fordrer bestemt ikke i forhold til tillid når vi taler brevmodel, mediestøtte eller andet fremtidigt samarbejde. Mail til Elbæk den 23. maj - -Kulturministeriet arbejder nu på fjerde måned på at besvare næsten 700 spørgsmål fra Venstre-ordføreren

26 Funk0onel chef færdigheder 0l STRATEGI PÅ SYSTEMLEDELSESNIVEAU Organisationsdesign Styringsteknologier Projektportefølgestyring Koncernstrategiudvikling Mf. Når du kommer på det niveau, skal du beslupe, hvordan du vil have informaloner fra dine underordnede ledere, og hvilke systemer og strukturer du vil bygge op. Det at have evnen, lysten og fagligheden Ll at kunne udvikle den slags systemer er en helt ny kompetence, der kræves på depe niveau. Afdelingschef

27 Funk0onel chef - STRATEGI UD FRA KONCERNTÆKNING Pludselig skal den funklonelle chef være med Ll at træffe beslutninger på områder, som han ikke ved så forfærdeligt meget om. Det er en udfordring for ham i forhold Ll at sikre helhedstænkningen Regionsdirektør Vi skal kunne tage et koncernperspeklv på Lngene og nogle gange på heroisk vis topchefgruppen træffe nogle helhedsbeslutninger, som ikke er populære. Når vi så skal formidle dem i egen organisalon, må vi have et større perspeklv på, og forklare beslutningen og omsætningen af den, så vi skaber en forståelse for det på vores eget område. Videnscenterchef

28 Leder af ledere Færdigheder Udvælgelse, monitorering og udvikling af ledere og ledelsesteam Sikre det tværgående, være silobuster Strategisk arbejde -Procesledelse - Kommunikative kompetencer Prioriteter Bidrage til at finde svar på strategiske spørgsmål samt implementering Coache ledere af medarbejdere Deltage i tværorganisatoriske aktiviteter Funktionel chef Færdigheder Kunne udvikle og implementere systemstrategi Kunne lede ukendte områder Kommunikation gennem mange lag Kommunikative kompetencer Ledelsesrum Strategiarbejde Politisk tæft Prioriteter Deltagelse i kryds-funktionelle aktiviteter Bruge tid på strategisk arbejde (op og ned) Politisk tæft Værdier Værdsætte LaM s ledelsesarbejde Værdsætte Ren ledelse Rollemodel Værdier Modenhed (ydmyg, evne tillid) Værdsætte andres områder i organisationen Værdsætte strategi Politisk tæft

29 Typiske faldgruber i transitionen Typiske faldgruber i transitionen Manglende skift fra et operationelt enheds- og projektmindset til et strategisk mindset Har et snævert fokus på at få opgaverne løst i lederne af ledernes enheder og får ikke sikret funktionel integration og strategisk udvikling af organisationen Kan ikke håndtere ansvarsområder, Manglende skift til et der strategisk er ukendte koncernmindset - suboptimerer Kan ikke lede ukendte ansvarsområder Bruger lidt eller ingen tid på medarbejdere og problemer fra ukendte ansvarsområder Kan ikke holde på ansatte fra andre fagområder Favoriserer områder af egen interesse Mangler politisk tæft Mangler politisk tæft alt for faglig Mangler kommunikative kompetencer Kan ikke navigere på den offentlige scene Har svage strategiske færdigheder Mangler kommunikative kompetencer Kan ikke navigere på den offentlige scene Har svage strategiske færdigheder Funktionel chef Leder af ledere Den funktionelle chef: At lykkes gennem en del af organisationen 191

30 2 slags funk0onelle chefer Minister Udvalg Dep-chef EU Stabs- Funktionel chef Med ansvar for koncernstrategiudvikling- og controlling på området. Ofte LaM eller medarbejdere under sig Drifts- Funktionel chef med en stor og sammensat driftsfunktion under sig (økonomi- og personaleansvar) - Med mange ledelseslag under sig

31 Fokus på sikker dri8 og at det faglige og lovgivnings- mæssige er i orden Puha! Jeg skal have skidtet 0l at hænge sammen og holde ministeren glad! Produk0viteten og kvalitet falder hvis vi skal bruge så meget 0d på registrering Vi skal udvikle og være kundevendte Vi skal indføre det nye Performance- management- system Ekstremt behov for: At TC sæoer retning At TC tager konflikter og kampe i che8eamet Koncernmindset og gensidig rolleforståelse i øverste che8eam Organisa%onens indbyggede terrorbalancer

32 Funk%onel chef Færdigheder Kunne udvikle og implementere strategi Kunne lede områder uden for egen erfaringshorisont Kommunika0on gennem mange lag KommunikaAve kompetencer Ledelsesrum PoliAsk tæ> Strategiarbejde Prioriteter Deltagelse i kryds- funk0onelle ak0viteter Bruge 0d på strategisk arbejde (op og ned) PoliAsk tæ> Værdier Modenhed (ydmyg, evne 0llid) VærdsæOe andre divisioner VærdsæOe strategi PoliAsk tæ> Topchef Færdigheder arbejder bæredyg0gt med komplementære kortsigtede mål og langsigtede mål for organisa0onen. bygger og driver et stærkt che8eam skaber mulighed for at få feedback PoliAsk tæ> Strategiarbejde Navigere på den offentlige scene Prioriteter bruger 0d med de funk0onelle chefer skaber 0d 0l refleksion og analyse kan prioritere det absolut vig0gste i helheden PoliAsk tæ> Værdier er brændende interesseret i det tværgående og i organisa0onens strategiske fit med omverdenen. - værdsæoe alle organisatoriske funk0oner - PoliAsk tæ>

33 Spørg sidemanden: Er der noget her du kan genkende? Hvad kan du bruge det 0l?

34 Den private Leadership Pipeline Nok den mest indflydelsesrige ledelsesteori i de største private organisationer de sidste 10 år (Kaiser et al., 2011) Er ledelsesgrundlag i 20-30% af Fortune Global 500 og i mange andre store private organisationer. Microso8, IBM, HewleO- Packard, Dell Computer, Novar0s, Toys R Us, Motorola, Pepsi BoOling, Ci0group, Credit Suisse, Bank of America, Wells Fargo, Deutsche Bank, MarrioO Interna0onal, Johnson & Johnson, Ernst & Young, Maersk, Vestas, Dong, Arla, Nordea.. Listen er ikke komplet. (opgørelse fra Ernest & Young, 2008)

35 Dagens videre program Kl Offentlige organisa%oners erfaringer med Offentlig Leadership Pipeline Workshops runde 2 Kl Pause Kl Afrunding pa konferencen strategisk implementering af Offentlig Leadership Pipeline

36 Status over vores erfaringer fra LP arbejde i praksis med ledere i + 30 danske offentlige organisa0oner Erfaringer samlet set: Det giver intui0v mening. Gør det tydeligt for den enkelte leder hvad der forventes og hvilke krav lederen selv kan s0lle 0l andre Øger arbejdsglæde. Skaber sammenhæng i organisa0onen: Ver0kalt og horisontalt. Det med småt: Profilen skal beskrive det der er brug for klart og tydeligt!! Inddrag organisa0onen med kvalificeret bistand. Fungerer bedst når organisa0onens øvrige ledelsesstøoe systemer også synkroniseres. Det er ikke nok bare at lave profiler. Det skal leve i dagligdagen. Når man har sagt hvad god ledelse er har man også sagt hvad god ledelse ikke er. En styringsmodel der en hjælp for topledelsen: Til at få ny struktur og strategi 0l at ske Til at op0mere den samlede performance i ledelsessystemet. Fra Black Box 0l overblik. Kræver et kon0nuerligt vedholdende fokus lige som alle andre værdikæder gør!!!

37 Resultater af succesrigt implementeret LP-praksis Øget ledelseskvalitet på det enkelte leder- niveau lavere fejlrate (Charan et al., 2001, 2011). Rekru]ering Nye ledere selekteres mere præcist (Charan et al., 2011; Conger & Fishelb, 2007). Styrker ledelseskæden Skaber bedre beslutningsprocesser, større rolleklarhed, bedre delegering og bedre implementeringskra8 i ledelseskæden (Charan et al., 2001, 2011).

38 Resultater af succesrigt implementeret LP-praksis Indkøring: Nye ledere indkøres bedre og hur0gere (Charan et al., 2011; Conger & Fishelb, 2007). Ledertalentudvikling: Organisa0onens samlede pulje af internt ledertalent forbedres, øges og synliggøres. Strategisk HR (iz ledelse): Organisa0onens udviklingsarbejde i forbindelse med støoeak0viteterne for ledelse effek0viseres markant (både øget kvalitet og besparelser på den lange bane).

39 Nok den mest indflydelsesrige ledelsesteori i de største private organisationer de sidste 10 år (Kaiser et al., 2011) -hvorfor? Individniveau den enkelte leder - Understøtter skiftet til netop eget lederniveau - Giver fælles sprog og ledelsesredskaber skræddersyet til hans/hendes lederniveau Rela%ons- niveau - Klargør og understøtter ledelseslagenes indbyrdes roller - Klargør og understøtter hvordan ledelseslagene udvikler hinanden og spiller hinanden gode Organisa%ons- niveau - Udvikler egne dygtige kandidater til lederjobbene - Udvikler et fælles, praktisk ledelsessprog - en styringsteknologi der støtter ledelseskerneopgaven og implementeringen af strategien

40 Spørg sidemanden: Hvilke resultater vil være mest relevante for din organisa0on at skabe?

41 Når organisa%oner bruger pipelinen i deres ledelsesarbejde %lpasning! LP ift den enkelte lederfunktion Antal ledelseslag Succeskriterierne for ledelse på de enkelte niveauer (færdigheder, arbejdsværdier, prioriteter) Den skræddersyede pipeline dækker ikke det hele!! Generelle succeskriterier til ledelsesniveauet Jobspecifikke succeskriterier

42 Totaltilgangen Leadership Pipeline defineres i skræddersyet form som organisa0onens ledelsesmodel. top down implementering med massiv booom up inddragelse synkronisering af hårde og bløde styringsteknologier i8 ledelse (resultatskontrakter, lederuddannelse, lederrekruoering, ledelsesgrundlag, lederevaluering mm) Styrker: samlet ensretning og rationale, opbygning af fælles ledelsessprog mm Svagheder: omfattende indsats, langsigtet, kan blive HR-projekt

43 Det tager tid Total0lgangen Principper for vellykket implementering: Markant opbakning og involvering fra topledelsen Øverste niveauer skal være villig til at ændre sig selv Villighed til at justere alle væsentligste systemer Passende balance imellem central konceptuel styring og decentral involvering Ingen hellige køer

44 Strategiimplementeringstilgangen Pipelineforståelsen bruges ifbm implementering af et strategisk indsatsområde til at understøtte roller, ledelsesadfærd i lederorganisationen Styrker: den meget konkrete og forpligtende kontekst øger læring og især motivation Svagheder: manglende kobling til organisatorisk infrastruktur, manglende generalisering til organisatorisk hverdag.

45 Strategiimplementeringstilgangen Strategien skal være vig0g nok: Vi arbejder kun med det der holder os vågen om naoen! Den strategiske indsats skal være udfordrende for hele ledelseskæden. Balancen imellem ac0on og læring skal holdes eller bliver det bare et projekt og ikke pipelinebaseret udvikling af lederorganisa0onen Der skal være 0d nok 0l lærings - delen i sceancerne Reel villighed 0l at inddrage og åbenhed 0l at kunne tale om hvad hvert niveau skal gøre mindre af, mere af og nyt.

46 - Ringe i vandet-tilgangen Pipelinetænkningen bruges ift. udvalgte, lokale ledelsesindsatser eks. Lederprofiler på et område, toplederforløb, styrkelse af det nye mellemlederlag til at binde topledelse og ledere af medarbejdere sammen, etablering af lederteams, lederevalueringen mf), Styrker: overskuelighed og øget følt nødvendighed Svagheder: manglende synkronisering, ubalance i organisationen

47 - Ringe i vandet-tilgangen Arbejdet med indsatsen skal være en reel hjælp til at løse noget man alligevel skal ikke blot en ekstra arbejdsopgave. Klare og meningsfulde mål for den lokale LP- indsats Tilpas råderum hos decentral ledelse og HR - Ingen organisatorisk centralt obstruerende policies.

48 Spørg sidemanden: Ud fra det du har hørt i dag i workshops og oplæg hvad er de vig0gste pointer du tager med fra i dag? Hvad er mest relevant for din organisa0on?

Forskningsprojektet: En offentlig sektor ledelse og talentpipeline

Forskningsprojektet: En offentlig sektor ledelse og talentpipeline Leadership Pipeline Kris/an Dahl Kd@lead.dk Forskningsprojektet: En offentlig sektor ledelse og talentpipeline Kristian Dahl Erhvervspsykolog, Cand. Psych Studielektor i erhvervspsykologi, AAU Stifter

Læs mere

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG 07/11/13 Leadership Pipeline fentlige Leadership Pipelines præcise og praktiske sprog om ledelse på hvert esniveau giver offentlige organisationer og ledere langt bedre mulighed for at ledelse og udvikle

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Hvorledes kan forandringer gennemføres i komplekse organisa3oner? D. 27.4.2015 v. Che'onsulent Torsten Conrad

Hvorledes kan forandringer gennemføres i komplekse organisa3oner? D. 27.4.2015 v. Che'onsulent Torsten Conrad Hvorledes kan forandringer gennemføres i komplekse organisa3oner? D. 27.4.2015 v. Che'onsulent Torsten Conrad - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse Dagens program Hvor vil vi hen? Og hvorfor?

Læs mere

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.

ROSKILDE BRANDVÆSEN. Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde. ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabschef Carsten Iversen Roskilde Brandvæsen Gammel Vindingevej 10, 4000 Ros carsteni@roskilde.dk Mobil 40147871 ROSKILDE BRANDVÆSEN Beredskabsloven: Forebyggelse af brand ved

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende

Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende Evaluer ledere med Leadership Pipeline - Og gør din ledelsesevaluering mere relevant og værdiskabende Ledelsesevalueringer opleves ikke altid som et nyttigt redskab af hverken den enkelte leder eller organisationen

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Udvikling af effek.ve ledergrupper

Udvikling af effek.ve ledergrupper Udvikling af effek.ve ledergrupper Thorkil Molly- Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & S.Ber LEAD enter next level A/S. Cand.psych & cand. Mag Tidligere: Direktør i LEAD og i ATTRACTOR Ins.tut

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

De nye krav til ledelse i Dansk Politi

De nye krav til ledelse i Dansk Politi De nye krav til ledelse i Dansk Politi Hvilket problem er lederreform og leadership pipeline svaret på? Ledelsesdilemmaer efter reform 2007 Et utal af konsulentrapporters påpegning af ledelsesudfordringer

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Sådan bliver din ledergruppe effektiv

Sådan bliver din ledergruppe effektiv www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 4, april 2015 Indholdsfortegnelse Sådan bliver din ledergruppe effektiv Ledergrupper ender alt for ofte som blindgyder og stopklodser for organisationers udvikling, og

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

03Leadership Pipeline

03Leadership Pipeline 03Leadership Pipeline - som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft Kristian Dahl Studielektor AAU, cand. psych., Erhvervspsykolog, Kd@ilosi.dk. Thorkil Molly-Søholm Studielektor

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING

LP I VEJDIREKTORATET. Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LP I VEJDIREKTORATET Offentlig Leadership Pipeline som tilgang til ledelsesudvikling TILTAG OG ERFARINGER AF MAJA MAAR OUTZEN, LEDER AF HR-UDVIKLING LEADERSHIP PIPELINE I VEJDIREKTORATET AGENDA Erfaring

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

TEAMLEDELSE AT BALANCERE PÅ AUTORITETSBOMMEN

TEAMLEDELSE AT BALANCERE PÅ AUTORITETSBOMMEN TEAMLEDELSE AT BALANCERE PÅ AUTORITETSBOMMEN Modul 3: Procesledelse uden formelt lederskab oplæg ved Asbjørn Molly lidt om mig : Asbjørn Molly, asm@learning.aau.dk Studieadjunkt i proceskonsultation, organisationsforandring

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES SUMMIT Thomas Lehman Jensen og tvj@ramboll.com Per Møller Janniche prmj@rambol.com VORES FOKUS I DAG Ledelse gør en forskel og lederevalueringer er med til at konstruere denne

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Offentlig ledelse på alle niveauer - Leadership Pipeline tilpasset til den danske offentlige organisation.

Offentlig ledelse på alle niveauer - Leadership Pipeline tilpasset til den danske offentlige organisation. Offentlig ledelse på alle niveauer - Leadership Pipeline tilpasset til den danske offentlige organisation. Working paper september 2010 Af Kristian Dahl, Studielektor i erhvervspsykologi ved Institut for

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

Leadership Pipeline på dansk

Leadership Pipeline på dansk 1 af 12 16-11-2011 14:59 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 5, maj 2011 Indholdsfortegnelse Leadership Pipeline på dansk Leadership Pipeline er en af de nyeste tilgange til systematisk lederudvikling og

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES SUMMIT Thomas Lehman Jensen og Per Møller Janniche VORES FOKUS I DAG Ledelse gør en forskel og lederevalueringer er med til at konstruere denne forskel. At få vurderet sin

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Offentlige styring og hvad der styrer styringsslogikkerne DSR Nordjylland, 4. juni 2013. - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse

Offentlige styring og hvad der styrer styringsslogikkerne DSR Nordjylland, 4. juni 2013. - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse Offentlige styring og hvad der styrer styringsslogikkerne DSR Nordjylland, 4. juni 2013 - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse Henrik Schelde Andersen Partner i LEAD A/S. Ekstern lektor

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

LEDELSE I VEJDIREKTORATET

LEDELSE I VEJDIREKTORATET LEDELSE I VEJDIREKTORATET 2 / Intro / Ledelse i Vejdirektoratet Ledelse i Vejdirektoratet / Intro / 3 Intro Ledelse i Vejdirektoratet er fundamentet for Vejdirektoratets ledelsesudviklingsprogram. Det

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Arrangementskalender Business Institute & FREMDRIFT 2013

Arrangementskalender Business Institute & FREMDRIFT 2013 Arrangementskalender Business Institute & FREMDRIFT 2013 Arrangementskalender 2013 Business Institute & FREMDRIFT 2013 tæller både tidssvarende og innovative lederuddannelser samt en række seminarer, der

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Aktionslæring på dansk grund Den korte version

Aktionslæring på dansk grund Den korte version Benedicte Madsen, November 2012 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. = mobil: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk Konference om aktionslæring 8.-9. November 2012 i Århus Aktionslæring på dansk

Læs mere

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11 Ledertræf i Region Nordjylland Program 11.11.11 LEDERTRÆF I REGION NORDJYLLAND Dagens ordstyrer er psykiatridirektør Per Lund Sørensen Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 9.10 Check ind og morgenmad Velkommen v. regionsdirektør

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle INVITATION S SOMMERSKOLE 12.-13. juni 2013 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle Deltag i et festfyrværkeri af oplæg, MasterClasses og workshops. Her møder du professorer, kreative eksperter, erhvervsfolk

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring.

Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring. Version 6.1. 28.2.2014 Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring. Reform med Højere Puls er et ledelsesprojekt i forbindelse med den nye skolereform og det har derfor høj

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et Leadership Pipeline - som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft Prolog Leadership Pipeline har fået vind i sejlene som koncept, teori og tænkning bl.a. ved at tilbyde en beskrivelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere