Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. barselsorlov ØU 2 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. langtids sygefravær ØU 3 80 Administration og planlægning Rådighedstillæg besparelse som følge af ændret åbningstid torsdag ØU 4 80 Administration og planlægning Afskaffelse af arrangement som årets frivillig (se også budgetønske ØU 9) ØU 5 80 Administration og planlægning Deltagelse i konferencer ØU 6 80 Administration og planlægning Gebyr til PBS pålægges opkrævninger til borgerne ØU 7 80 Administration og planlægning Projekt "Hyppigere samtaler" forsikrede ledige ØU 8 80 Administration og planlægning Lederuddannelse ØU 9 80 Administration og planlægning Nedsættelse af administrationsrammen Råderum i alt: Driftsønsker NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 80 Administration og planlægning Hørsholm Innovationsfestival ØU 2 80 Administration og planlægning Telefon, avis og frikort til Idrætsparken til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ØU 3 80 Administration og planlægning It-Understøttelse af VUM ØU 4 80 Administration og planlægning Indsats for unge ledige i ny ungeenhed ØU 5 80 Administration og planlægning Etablering af rammer for fremtidens it-understøttelse ØU 6 80 Administration og planlægning Styrkelse af borgerrettet kommunikation i Hørsholm

2 Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget ØU 7 80 Administration og planlægning Fælles fagligt/socialt arrangement for alle kommunens ansatte ØU 8 80 Administration og planlægning Implementering af Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm ØU 9 80 Administration og planlægning Årlig fejring af kommunens frivillige (se også råderum ØU 4) Driftsønsker i alt:

3 Forslag, Ønsket politisk råderum Administrationens råderumsforslag -3,2 mio. kr. -3,8 mio. kr. Råderumsforslag: ØU 1: Nedsættelse af kompensation i forbindelse med barselsorlov ØU 2: Nedsættelse af kompensation i forbindelse med langtidssygefravær ØU 3: Rådighedstillæg besparelse som følge af ændret åbningstid torsdag ØU 4: Afskaffelse af arrangement som årets frivillig (se også budgetønske ØU9) ØU 5: Deltagelse i konferencer ØU 6: Gebyr til PBS pålægges opkrævning til borgerne ØU 7: Projekt Hyppigere samtaler forsikrede ledige ØU 8: Lederuddannelse ØU 9: Nedsættelse af administrationsrammen Driftsønsker: ØU 1: Hørsholm Innovationsfestival ØU 2: Telefon, avis og frikort til Idrætsparken til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ØU 3: It-understøttelse af VUM ØU 4: Indsats for unge ledige i ny ungeenhed ØU 5: Etablering af rammer for fremtidens it-understøttelse ØU 6: Styrkelse af borgerrettet kommunikation i Hørsholm ØU7: Fælles fagligt/socialt arrangement for alle kommunens ansatte ØU 8: Implementering af Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm ØU 9: Årlig fejring af kommunens frivillige (se også råderumsønske ØU4) 1

4 Råderumsforslag: Tema: Løn- og barselspuljer 82 Finansiering NR: ØU 1 Titel: Nedsættelse af kompensation i forbindelse med barselsorlov I øjeblikket bliver de budgetansvarlige enheder (institutioner mv.) kompenseret fuldt ud (100%) for de ekstra lønudgifter de måtte have i forbindelse med medarbejderes barselsorlov. Lovgivningen giver mulighed for at nedsætte kompensationen til 80%. KB-beslutning Eventuelt færre barselsvikarer og dermed mindre personale Den lavere kompensation betyder at de budgetansvarlige har færre midler til at ansætte barselsvikarer mv. Netto budgetreduktion (-):

5 Tema: Løn- og barselspuljer 82 Finansiering NR: ØU 2 Titel: Nedsættelse af kompensation i forbindelse med langtidssygefravær I øjeblikket bliver de budgetansvarlige enheder (institutioner mv.) kompenseret fuldt ud (100%) for de ekstra lønudgifter de måtte have i forbindelse med medarbejderes sygefravær over 4 uger. Forslaget indebærer at kompensationen nedsættes til 80 %. KB-beslutning Eventuelt færre vikarer og dermed mindre personale Den lavere kompensation betyder at de budgetansvarlige ved uændret langtidssygefravær har færre midler til at ansætte vikarer mv. Netto budgetreduktion (-):

6 Tema: Ændring af åbningstid torsdag 80 Adm. og planlægning NR: ØU 3 Titel: Rådighedstillæg besparelse som følge af ændret åbningstid torsdag Hørsholm Kommune udbetaler kr. i rådighedstillæg til 112 antal medarbejdere for at arbejde mellem kl. 17 og 18 torsdag. Hvis åbningstiden torsdag ændres fra til kan dette rådighedstillæg spares. At overenskomstforeningerne kan godkende at medarbejderne mister rådighedstillægget. Borgerne mister muligheden for at besøge kommunen mellem kl Henvendelsesmønster fra kommunens nummerstander viser, at der kommer et stort antal borgere i tidsrummet Men flere og flere borgere kan betjene sig selv via digitale løsninger og borgerne skal derfor vejledes til at søge disse muligheder frem for at møde op. Det er dog nødvendigt, at borgerne møder op for underskrift i forbindelse med udstedelse af pas og kørekort. Disse borgere vil opleve det som en serviceforringelse, at dette ikke kan ske om torsdagen i tidsrummet Arbejdstiden skal ændres og timen mellem 17 og 18 skal flyttes til de øvrige arbejdsdage. Netto budgetreduktion (-):

7 Tema: Afskaffelse af arrangement som årets frivillig 80 Adm. og planlægning NR: ØU 4 Titel: Afskaffelse af arrangement som årets frivillig Hvert år afholder Hørsholm Kommune et arrangement, hvor vi kårer årets frivillig. Samtlige deltagerer modtager en gave og der er underholdning med en kendis. Vi anvender i gennemsnit kr. på dette arrangement. Borgerne oplever det som en fin gestus, at vi fejrer de frivillige i Hørsholm Kommune. Mange borgere vil derfor opfatte det som om, at kommunen ikke anerkender, den indsats som de yder. Der kan spares nogle timer i planlægningen af arrangementet og på selve dagen. Dette antal timer kan dog ikke give noget i råderum, men tiden kan anvendes på andre opgaver. Se i øvrigt budgetønske ØU nr.9 om Årlig fejring af kommunens frivillige. Netto budgetreduktion (-):

8 Tema: Deltagelse i konferencer Titel: Deltagelse i konferencer 80 Adm. og planlægning NR: ØU 5 Hvert år deltager de politiske udvalg i en del konferencer med overnatning primært i KL-regi. Det er konferencer som Børnetopmødet, Socialt temamøde, Kommunalpolitisk Topmøde m.fl. Hvert år deltager Hørsholm Kommune i ca. 7 konferencer. Fagudvalgene sender ca. 5 politikere af sted og ØU sender ca. 8 af sted. Der er tradition for, at udvalgene tager af sted dagen før konferencen starter og for hver konference giver det en ekstra overnatning samt en ekstra restaurationsregning. Det betyder ca. 40 overnatninger årligt af ca. 950 kr. = kr. samt 40 ekstra kuverter på en bedre restaurant (i gennemsnit 900 kr. x 40 personer) = kr. Der kan ved at vente med at tage af sted på selve konferencedagen årligt spares kr. At politikerne først tager af sted på konferencedagen. Ingen Ingen Netto budgetreduktion (-): kr kr kr kr. 6

9 Tema: Gebyr til PBS pålægges opkrævninger til borgerne Titel: Gebyr til PBS pålægges opkrævninger til borgerne 80 Adm. og planlægning NR: ØU 6 Der udskrives årligt ca opkrævninger til borgerne for Hørsholm Kommune. Mange borgere anvender PBS i forbindelse med indbetalingen. For at borgerne kan anvende PBS betaler Hørsholm Kommune ca. 5 kr. pr. opkrævning. Dette betyder en årlig udgift på kr. for Hørsholm Kommune. Administrationen foreslår, at dette gebyr ca. 5 kr. pr. opkrævning -tillægges borgerens opkrævning. Dette vil medføre at kommunens udgifter til gebyrer nulstillet og give et råderum på de kr. Borgerne betaler selv gebyret for overførsel via PBS. Opkrævningerne skal tilrettes Netto budgetreduktion (-):

10 Tema: forsikrede ledige Titel: Projekt Hyppigere samtaler forsikrede ledige 80 Adm. og planlægning NR: ØU 7 I forbindelse med budgetkonferencen i 2011 fik Jobcentret bevilget projekt Hyppigere samtaler. Projektet har fokus på at afholde hyppigere samtaler med forsikrede ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Projektet udløber 31. december Målsætningen for projektet var at deltagerne skulle komme i arbejde 2 uger tidligere end forventet. Projektets resultater viser at 79% af de afsluttede personer i projektet er gået i enten arbejde eller uddannelse senest 3 måneder efter de er afsluttet i projektet. Projektet har dermed haft bedre resultater end oprindeligt forudsagt. På baggrund af projektets gode resultater indstilles det at fortsætte projektet og samtidig udvide målgruppen til at omfatte både forsikrede ledige, der er i risiko for langtidsledighed, samt forsikrede ledige der er blevet langtidsledige og som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet. Da Center Arbejdsmarked ønsker at udvide målgruppen til også at omfatte borgere der er ved at falde for dagpengeretten indstilles det at personaleressourcen udvides fra 30 timer til 37 timer, så denne nye målgruppe kan inkluderes. Center Arbejdsmarked forventer at der på et år vil være 90 borgere i projektet. Heraf er de 75 % i risiko for langtidsledighed, mens 25 % af borgerne er blevet langtidsledige. Projektet forlænges og projektmedarbejdertimer øges fra 30 til 37 timer med henblik på at projektet fremadrettet også kan inkludere langtidsledige der er ved at falde for dagpengeretten. Målgruppen af ledige modtager hyppigere samtaler. Projektmedarbejdertimer øges fra 30 til 37 timer med henblik på at projektet fremadrettet også kan inkludere langtidsledige der er ved at falde for dagpengeretten. 8

11 Netto budgetreduktion (-): Nedenstående grå felter udfyldes kun, hvis råderummet skal fremkomme ved hjælp af at investere. Eventuel investering (+):* Brutto budgetreduktion (-):**

12 Tema: lederuddannelse Titel: Lederuddannelse : Forslag a) ingen central medfinansiering Forslag b) central medfinansiering nedsættes med 50 % 80 Administration og Planlægning NR: ØU 8 Der er i aktuelt en central pulje til at finansiere efteruddannelse af ledere og chefer i Hørsholm Kommune. Puljen er etableret i forlængelse af en direktionsbeslutning om, at alle kommunens ledere skal have en lederuddannelse svarende til diplomniveau. I dag finansieres lederuddannelse 100 % fra denne pulje. Forslag a) Det foreslås, at puljen udfases svarende til at lederuddannelse fremover finansieres 100 % fra centrenes egne budgetter. Den største udgift under puljen går til uddannelse af ledere i diplom i ledelse. Et typisk uddannelsesforløb varer to år og koster i alt omkring kr. Ved indførelse af nærværende råderumsforslag vil centrene selv skulle finansiere omkring kr. årligt eller i alt kr. over 2 år for hver diplomleder. Forslag b) Det foreslås, at puljen reduceres svarende til at lederuddannelse fremover finansieres 50 % fra den centrale pulje og 50 % fra centrenes egne budgetter. Ved denne omlægning vil finansieringen svare til den, der eksempelvis gælder ved henvisning til ekstern stresshåndtering. Den største udgift under puljen går til uddannelse af ledere i diplom i ledelse. Et typisk uddannelsesforløb varer to år og koster i alt omkring kr. Ved indførelse af nærværende råderumsforslag vil centrene selv skulle finansiere omkring kr. årligt eller i alt kr. over 2 år for hver diplomleder. KB-beslutning 10

13 Ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser, da lederuddannelse fortsat vil være et krav. Kan dog betyde at centrenes økonomiske muligheder for at igangsætte andre uddannelsesaktiviteter reduceres. Netto budgetreduktion (-): Forslag a) ingen central medfinansiering Forslag b) central medfinansiering nedsættes med 50 %

14 Tema: Administrationsrammen Titel: Nedsættelse af administrationsrammen 80 Administration og Planlægning NR: ØU 9 Reduktion af administrationsrammen. Eksempelvis via reduktion i personalerelaterede udgifter, kompetenceudvikling, ledelse og HR. Direktionen forestår den konkrete udmøntning. Direktionen foreslår den konkrete udmøntning i starten af året Nej Afhængig af den konkrete udmøntning kan det eksempelvis betyde færre midler til personalerelaterede udgifter, lederudvikling, HR mv. Netto budgetreduktion (-):

15 Driftsønsker: Tema: Erhvervsfremme / Kommunebranding Titel: Hørsholm Innovationsfestival 80 Administration og Planlægning NR: ØU 1 Forslaget er under udvikling mellem de relevante parter, så nedenstående afspejler alene de foreløbige tanker. En egentlig projektskitse vil foreligge til budgetseminaret. Der ønskes midler til at Hørsholm Kommune kan støtte en fremtidig Hørsholm Innovationsfestival med fokus på iværksætteri og innovation gerne i samspil mellem det lokale erhvervsliv og innovationsparate uddannelsesøgende unge. Der er ønske om, at festivalen både er relevant lokalt og samtidig kan tiltrække international opmærksomhed Festivalen skal organiseres professionelt gennem tilkøb af eksterne arrangører/facilitatorer, men i øvrigt bygge på aktiv involvering fra relevante kræfter, ikke mindst blandt de lokale parter. Festivalen skal designes, så Hørsholm Kommunes rolle i festivalen skal være yderst begrænset udover at understøtte finansieringen og sikre samspil med øvrige initiativer festivalen opfattes i udgangspunktet som startskuddet til en mere permanent satsning på at markere Hørsholm på innovationslandkortet, hvorfor der bør afsættes midler til en 3-årig forsøgsperiode. At de relevante parter Hørsholm Erhvervsnetværk, Rungsted Gymnasium samt Hørsholm Kommune med projektfacilitatoren Indgrb kan se et fælles perspektiv i en 2015-festival. At det lykkes at tiltrække sponsorer i det omfang festivalens økonomi kræver det En væsentlig usikkerhed knytter sig til fremtidig lokalitet for festivalen, idet hverken Hørsholm Sygehus eller Politistationen kan forventes at være muligheder fremadrettet. Andre rammer vil også give en anden festival. Det er en central opgave for parterne at bidrage til at finde egnede lokaliteter, der matcher festivalens ønskede profil og sikre, at rammerne matcher festivalens økonomiske grundlag. 13

16 Ingen direkte, men hensigten er at arrangementet skal få bredere lokal appel end de tidligere Afsnit I. Ingen. Budgetmæssige konsekvenser: (op til) (op til) (op til)

17 Tema: Telefon, avis og frikort til Idrætsparken til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer 80 Administration og Planlægning NR: ØU 2 Titel: Telefon, avis og frikort til Idrætsparken til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer Borgmesteren har bedt administrationen om at undersøge, hvad det vil koste, hvis det ikke kun er udvalgsformænd, der får fri telefon og et abonnement til Frederiksborg Amtsavis. Derudover er administrationen blevet opmærksom på, at nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer har et frikort til Idrætsparkens faciliteter og foreslår at ordningen enten afskaffes helt eller at samtlige medlemmer får et sådant frikort. Et abonnement til Frederiksborg Amtsavis koster årligt kr. Med abonnementet følger også en elektronisk adgang. Den elektroniske adgang kan ikke købes alene. I dag får de 5 udvalgsformænd og borgmesteren et abonnement. Merudgiften til abonnement til Frederiksborg Amtsavis til samtlige KB medlemmer vil derfor udgøre kr. Da avisen i overvejende grad vil blive ydet af hensynet til arbejdet vil dette i udgangspunktet ikke udløse beskatning. Dette er dog afhængigt af, om hustanden selv holder en avis. Er dette ikke tilfældet vil der være en bagatelgrænse (2014) på kr. Udvalgsformændene og borgmesteren har en mobiltelefon incl. abonnement stillet til rådighed og som også kan anvendes til privat benyttelse. Hvis dette skal udvides til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer koster det yderligere investeringen i 13 mobiltelefoner a ca kr. eller i år 1. Et mobiltelefonabonnement koster 90 kr. i oprettelse + 50 kr. om måneden. Merudgifter til abonnement koster derfor kr kr. i år 1 og herefter kr. fra år 2. Hvis Hørsholm Kommune stiller mobiltelefon og telefonabonnement til rådighed spares kr. i telefongodtgørelse til de 13 medlemmer. Der er under budgetkonsekvenser forudsat en udskiftning i kommunalbestyrelsen i 2018 svarende til udskiftningen i Beløbet kan derfor stige eller falde afhængigt af antallet af 15

18 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Fri telefon udgør en skattemæssig værdi på kr. Får to ægtefæller begge stillet fri telefon til rådighed, kan der opnås en skattemæssig besparelse på 25 % for begge ægtefæller. For en del år siden besluttede den daværende bestyrelse for Idrætsparken, at medlemmer af Kommunalbestyrelsen skulle have et frikort til Idrætsparkens faciliteter. Da kommunalbestyrelsen besluttede at nedlægge bestyrelsen for Idrætsparken, blev det besluttet at frikortene blev inddraget i takt med, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne udtrådte af kommunalbestyrelsen. Det betyder, at nogle medlemmer i dag har et frikort, mens andre ikke har. Administrationen finder denne ordning uhensigtsmæssig og foreslår, at Kommunalbestyrelsen enten beslutter at inddrage alle resterende frikort eller at udstede frikort til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den samlede værdi af frikort til alle kommunalbestyrelsens medlemmer beløber sig til kr. (her i er der ikke taget højde for pensionistrabat). Der vil ikke være nogen budgetmæssige konsekvenser ifm. udstedelse af et frikort. Et frikort har en værdi af kr. og for pensionister 990 kr. Et frikort betragtes som et privat personale gode. Hvis den samlede værdi af personalegoder fra én eller flere arbejdsgivere mv., overstiger bagatelgrænsen på kr. pr. (2014) vil det samlede beløb skulle beskattes. Budgetmæssige konsekvenser: Frederiksborg Amtsavis til 13 medlemmer Mobiltelefon til 13 medlemmer Besparelse telefongodtgørelse I alt:

19 Tema: It-understøttelse af Voksenudredningsmetoden (VUM) Titel: It-Understøttelse af VUM 80 Administration og Planlægning NR: ØU 3 Voksenudredningsmetoden er udviklet i et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening. Metoden skaber grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Vi anvender metoden i Hørsholm Kommune, og ønsker med dette budgetønske at få mulighed for at it-understøtte voksenudredningsmetoden, hvilket vil understøtte ensartet sagsbehandling og lette arbejdet med leverandører og myndigheder. Der vil i 2015 være ekstra udgifter i forbindelse med etablering. Vedtagelse. Ingen. It-understøttelse af VUM vil lette arbejdet med voksenudredningsmetoden, især i forhold til samarbejdet med andre myndigheder og leverandører. Herudover vil it-understøttelsen give muligheder for bedre ledelsesinformation, der kan understøtte planlægning og systematik i sagsbehandlingen. Budgetmæssige konsekvenser:

20 Tema: Ungeindsatsen Titel: Indsats for unge ledige i ny ungeenhed 80 Administration og Planlægning NR: ØU 4 I kontanthjælpsreformen som er gældende fra 1. januar 2014 er der stor fokus på unge. Unge uden uddannelse får ikke længere kontanthjælp, men uddannelseshjælp, og formålet med kommunens indsats overfor unge skal målrettes at unge uden uddannelse får en kompetencegivende uddannelse. Unge, der ikke umiddelbart kan tage en uddannelse på nuværende tidspunkt, skal, gennem en tilrettelagt indsats, gøres parate til det. I forbindelse med ønsket om at etablere en eksternt beliggende ungeenhed for ledige unge i alderen år, ønsker Center Arbejdsmarked at igangsætte en øget og ny ungeindsats, der bringer unge i uddannelse og skaber arbejdsmarkedstilknytning. For at kunne etablere nye indsatser på ungeområdet er der behov for en ungemedarbejder, der kan varetage en ny og øget indsats i forhold til unge ledige. I ungeenheden skal der etableres indsatser for unge ledige som jobcentret ikke har i dag. Eksempelvis: Temaundervisning med både fagligt og personligt indhold (eksempelvis økonomi, personlig udvikling etc.). Udvikling af forløb sammen med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der skal sikre at de unge bliver klar til uddannelse Uddannelses- og jobcafe Jobsøgningsforløb Hyppigere kontant og samtaleforløb med sagsbehandler/rådgiver for de unge der har behov Let adgang til tilknyttede mentorer (forudsætter hjemtagelse af mentoropgaver se råderumsforslag) Større tværfaglig indsats for unge som har et særligt behov Nyttejobvisitation og henvisning En ny ungemedarbejder vil skulle indgå i ungeindsatsen og vil skulle være med til at varetage opgaver med eksempelvis temaundervisning, hyppige samtaler, uddannelses- og jobcafe etc. For de unge vil en øget indsats på området betyde at de kommer ekstra meget i fokus, og at de gennem ekstra indsatser i ungeenheden bliver hurtigere klar til at påbegynde og fastholde et 18

21 uddannelsesforløb. Målet er for Center Arbejdsmarked, at de unge via en mere intensiv indsats vil komme i uddannelse og efterfølgende varig beskæftigelse. Der gøres en ekstra indsats for unge ledige uden uddannelse. Opnormering af personaleressourcer til intensiveret ungeindsats. Budgetmæssige konsekvenser:

22 Tema: Hørsholm Kommunes it-understøttelse Titel: Etablering af rammer for fremtidens it-understøttelse 80 Administration og Planlægning NR: ØU 5 KL, Kombit og Digitaliseringsstyrelsen har lanceret en række fælles offentlige og fælles kommunale tiltag, som skal være med til at modernisere den offentlige sektor gennem digitalisering og effektivisering. Et at de helt centrale elementer er den ny rammearkitektur, som kommer til at revolutionere den måde, som it tænkes og implementeres. Kort fortalt betyder rammearkitekturen, at itarkitektur fremover standardiseres og opdeles i komponenter, som kan konkurrenceudsættes og optimeres enkeltvis. Rammearkitekturen er en forudsætning for at kunne opnå effektiviseringer i it-driften i kommunerne, og Kombit forventer da også betydelige besparelser. Gevinstrealiseringen starter i det små i 2016, og stiger i omfang i årene frem. Kombit bestemmer hastigheden for rammearkitekturens udvikling og udrulning, mens kommunerne selv har ansvaret for at implementere rammearkitekturen i det lokale miljø og realisere gevinstpotentialet. Hørsholm Kommune satser seriøst på at implementere rammearkitekturen og realisere gevinstpotentialet fuldt ud. I 2015 til 2018 kræves en række særlige indsatser for at kunne arbejde effektivt med rammearkitekturen og sikre god og hensigtsmæssigt implementering i organisationen. Der indgår især to elementer i at implementere rammearkitekturen: 1) Selve implementeringen vil kræve ekstra ressourcer i form af konsulenter, som involveres i specifikke processer; licensudgifter over en periode, hvor kommunen betaler både for et system under udfasning og et andet under indfasning; og udgifter til hardware til at køre de nye fagsystemer og støttesystemer under rammearkitekturen. I alt estimeres en ekstra udgift på 2,25 mio kr over en 3-årig periode, som skal ses som en investering for at kunne realisere de forventede gevinster. 20

23 2) Rammearkitekturen skaber enkle adgange til data og fagsystemer, og forudsætter tæt styring. UDI anbefaler derfor at implementere et avanceret proces-og brugeradministrationssystem (identity management IDM). IDM er en forudsætning for at kunne realisere rammearkitekturens gevinster fuld ud og det anbefales at introducere IDM i IDM estimeres at koste 1,5 mio. i investering og derefter en årlig licensudgift på 1 mio. kr, svarende til en samlet udgift på 3,5 mio. kr. i perioden Med disse to indsatser vurderes Hørsholm Kommune at være i en god position til at realisere de forventede gevinster ved implementering af rammearkitekturen. Det er vigtigt at understrege, at ovennævnte er helt foreneligt med nuværende undersøgelser af muligheden for fælleskommunal eller anden it-drift på sigt. Omvendt ville Hørsholm Kommune ikke være en attraktiv samarbejdspartner hvis organisationen ikke vælger at satse seriøst på at implementere rammearkitekturen Der er nedsat en programstyregruppe for rammearkitekturprogrammet. Det er en central forudsætning, at denne styregruppe fortsat tildeles den nødvendige fokus og ressourcer for at kunne drive programmet. Hørsholms borgere og brugere skal tilbydes en it-understøttelse, som er moderne og effektiv og fortsat med i front. På sigt vil rammearkitekturen medføre effektiviseringer og gevinster, som kan realiseres og frigøre ressourcer til andre formål. Implementering af rammearkitekturen repræsenterer et udfordrende og krævende tiltag, som vil stille store krav og åbne for nye muligheder for medarbejderne. Især medarbejdere i Arbejdsmarked og Borgerservice forventes at blive berørt, men på sigt vil alle centre, fagsystemer og processer blive berørt. Budgetmæssige konsekvenser: Rammearkitektur IDM I alt

24 Tema: Kommunikation Titel: Styrkelse af borgerrettet kommunikation i Hørsholm 80 Administration og Planlægning NR: ØU 6 Mange kommuner og virksomheder opprioriterer den borger- og brugerrettede kommunikation i disse år, i respons til de ændrede rammevilkår: - Inddragelse både nu og i fremtiden vil der være en lang række store, strategiske projekter i kommunerne, som kræver en aktiv, inddragende og velunderstøttet kommunikationsindsats. De aktuelle eksempler fra Hørsholm kunne være skolereform, kommunens vision, aktivt medborgerskab, ny spildevandsudledning, ombygning og renovering af Gågaden, målsætning om at tiltrække flere borgere, fokus på erhvervsliv osv. - Hastighed - der ses en generel tendens i samfundet til mere og hurtigere kommunikation i både lokale og landsdækkende medier, hvilket har en afsmittende effekt i efterspørgslen på kommunikation fra kommunen. Eksempelvis udkommer ugebladets netavis flere gange dagligt og opdateres løbende. - Medievalg - der ses en tendens til at benytte en bredere pallette af nyhedsmedier, der når ud til borgerne og på de platforme, som borgeren vælger. Det er i stadig flere situationer ikke længere tilstrækkeligt at udsende pressemeddelelser til de trykte medier, da mange former for kommunikation og informationsdeling sker på andre medier eller i det personlige møde, og igangsat af andre aktører. De ændrede rammevilkår afføder en stigende efterspørgsel efter kommunikationsressourcer, som kan hjælpe med at styrke den borgerrettede kommunikation. I dag har Hørsholm Kommune to ansatte i kommunikationsafdelingen, som understøtter fagcentrene i at håndtere kommunikation og formidle information om større projekter. Kommunikationsafdelingen suppleres i det daglige med input fra en digitaliseringskonsulent og en webansvarlig. Det er administrationens vurdering, at denne bemanding er lav i forhold til andre kommuner, og lav i forhold til at løfte kommunikationsopgaven under de ændrede rammevilkår og på et niveau, som modsvarer efterspørgslen. Det anbefales derfor at udvide indsatsen og styrke kommunikationen via dels en stærkere bemandingen og dels bedre muligheder for at kommunikere offensivt i forhold til borgerne, eksempelvis i form af en regnskabs-avis. 22

25 Kommunens netværk af kommunikationsansvarlige i fagcentrene skal involveres og engageres for at få den fulde effekt af en udvidelse af bemandingen, for kommunikationsopgaven vil fortsat skulle udføres i fagcentrene og decentralt. Målsætningen med denne udvidelse er at sætte de ressourcemæssige rammer for at kunne skabe en nærværende og inddragende dialog med borgere, erhvervsliv og andre aktører. Erfaringen viser, at god kommunikation skaber forståelse og giver færre konfliktsituationer. Hørsholms borgere, erhvervsliv, og andre aktører skal opleve at blive endnu bedre og tidligere inddraget og informeret om tiltag i kommunen. Organisationen skal have fokus på at kommunikere tidligere og samtænke planlagte tiltag med kommunikation og formidling. Budgetmæssige konsekvenser:

26 Tema: Hørsholm Kommune som én virksomhed 80 Administration og Planlægning Titel: Fælles fagligt/socialt arrangement for alle kommunens ansatte NR: ØU 7 Hørsholm Kommune ønsker at fremme en fælles kultur drevet af fælles værdier og et fælles ønske om at yde god, sammenhængende og effektiv service til kommunens borgere, erhvervsliv, aktive medborgere og andre aktører. Ved at dyrke og styrke fællesskabet, og ved at se sig selv og sin jobfunktion som en del af noget større, understøttes en kultur med fokus på at kunne yde den gode, sammenhængende service. Denne kultur er fundamentet for at efterleve den politiske vision om at Hørsholm vil begejstre! Der arbejdes allerede med en række interne indsatser, der har til formål at understøtte denne kultur og fremme én virksomhed tankegangen, eksempelvis igennem en fælles HR-indsats, en fælles lederuddannelse, fælles medarbejdertilbud, et fælles intra mv. Derudover anbefales, at der hvert fjerde år afholdes ét stort fællesarrangement for alle kommunes medarbejdere. Et arrangement, der skal skabe sammenhæng og sammenhold på tværs af kommunens forskellige enheder og medarbejdere. Et fælles arrangement giver en fælles og samlet anerkendelse af medarbejdernes indsats, uanset arbejdsplads, og er dermed en anledning til at efterleve værdien her ser vi dig. Denne type arrangementer er med til øge arbejdsglæden og fastholde medarbejderne. Konkret foreslås et arrangement med såvel en faglig som en social vinkel for alle kommunens 1750 ansatte (1500 årsværk) og politikere. Dagen kan eksempelvis starte med videndeling og faglighed på tværs af centrene (fx ved at besøge hinandens arbejdspladser). Herefter samles alle medarbejdere til en fælles fest under samme tag og bydes på underholdning, forplejning og musik. Den samlede pris vurderes at være kr, baseret på hhv. Fredensborg Kommunes erfaringer med at afholde fester for alle kommunes ansatte, samt indhentning af priser fra 24

27 eventuelle leverandører. Medarbejdere, som ikke kan deltage grundet kravet om fuldtids bemanding på institutioner mv, tilbydes særlig forplejning el.lign i stedet. At der nedsættes en intern arbejdsgruppe med repræsentanter for alle centre. Denne skal have ansvaret for at planlægningen af det konkrete arrangement og sikre opbakning og engagement til arrangementet. Hørsholms borgere skal opleve en kommune, hvor de ansatte har fokus på borgernes behov og den enkeltes rolle i at servicere borgerne bedst muligt. Forslaget ses som en del af denne indsats. Forslaget bør skabe en bedre fællesskabsfølelse hos medarbejderne. Og skabe et narrativ der kan leve og vokse sig større i bevidstheden om Hørsholm Kommune som én organisation. Ved at pleje de tværgående relationer vil der desuden blive skabt grobund for yderligere og bedre samarbejde på tværs. Ift. personaleressourcer, så vil der skulle anvendes interne personaleressourcer på at gennemføre planlægningen af arrangementet. Disse bør fordeles ud på alle ni centre. Som foreslået vil det skulle være ét arrangement hver fjerde år. Og i denne valgperiode foreslås år 2015 eller Der vil således kun være budgetmæssige konsekvenser i det år arrangementet afholdes. Nedenfor er 2015 valgt som eksempel år. Budgetmæssige konsekvenser:

28 Tema: Medborgerskab 80 Administration og Planlægning Titel: Implementering af Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm NR: ØU 8 Charter for aktivt medborgerskab er startskuddet til en proces og også eksplicit omkring at mere aktivt medborgerskab bør hjælpes på vej, hvis ambitionsniveauet for aktivt medborgerskab skal være højt. Mulige tilgange til at understøtte borgernes initiativer i forhold til aktivt medborgerskab omfatter blandt andet: 1. Direkte økonomisk støtte - yderligere puljepenge til medborgerskabsaktiviteter enten som udvidelse af eksisterende puljer og/eller som nye og bredere medborgerskabspuljer 2. Støtte via eksisterende fora - specifik støtte til eksisterende medborgerskabsplatforme, fx Frivilligcenter, Idrætsråd, der overdrages initiativet i forhold til at skabe mere medborgerskab inden for charterets rammer 3. Styrke kommunens muligheder for at skabe rammer for og hjælpe borgernes ideer på vej: o Én indgang til kommunen, der kan kommunikere om og bygge bro mellem aktiviteter, besvare henvendelser samt inspirere og understøtte gryende initiativer o Understøtte, at ledere/medarbejdere kan håndtere samarbejde med aktive medborgere, fx rådgive decentrale ledere om lovgivning og spilleregler for inddragelse af aktive medborgere i løsninger af opgaver o Digital understøttelse af medborgerskabsideer og aktiviteter (fx via en lokal version af hjemmesiden TagDel) 4. Mødesteder - skabe bedre adgang til fysiske mødesteder både gennem mere fleksibel udnyttelse af eksisterende rammer samt blik for nye muligheder, evt. midlertidige og evt. gennem støtte til driftsomkostninger Disse indsatser kan iværksættes hver for sig eller samlet og kan skaleres efter ambitionsniveau. Charteret er udtryk for et højt ambitionsniveau og rigtigt meget kan gennemføres uden det koster penge. Det er dog vurderingen, at der skal tilføres yderligere ressourcer til området for at kunne realisere et højt ambitionsniveau. Charteret og tænkningen bag skal gøres kendt bredt blandt Hørsholms borgere og foreninger 26

29 Hørsholms borgere skal opleve en udstrakt vilje fra kommunens side til at omsætte intentionerne fra charteret til konkret åbenhed, når de henvender sig med ideer Hørsholms borgere skal på sigt opleve en kommune, hvor medborgerskab trives og hvor borgerne har en oplevelse af at det er let at tage medansvar for den udvikling man ønsker. Organisationen skal være villig til og kunne rumme at kommunale ydelser tænkes og leveres i samarbejde med aktive medborgere. Det kræver ikke mindst klarhed om rollefordelingen, hvorfor der også lægges op til at udarbejde lokale retningslinjer for samarbejdet. Som det fremgår af forslaget består de opfølgende aktiviteter af forskellige aktiviteter inden for en række hovedtemaer. Budgetforhandlingerne kan både rumme drøftelser af det samlede niveau samt af den ønskede fordeling mellem de listede temaer. Budgetmæssige konsekvenser: (op til) (op til) (op til) (op til)

30 Tema: Medborgerskab Titel: Årlig fejring af kommunens frivillige 80 Administration og Planlægning NR: ØU 9 Det foreslås at afholde et årligt arrangement for at fejre, påskønne og anerkende den indsats, der ydes af alle dele af kommunens aktive medborgere, frivilligforeninger mv. Det er naturligt, at en sådan festligholdelse sker i forbindelse med den nationale Frivillig Fredag, der ligger den sidste fredag i september. Et sådant initiativ ligger fint i forlængelse af både Charter for aktivt medborgerskab samt den nye visions fokus på at ville begejstre og skabe åbne og inddragende fællesskaber. Derfor tænkes arrangementet også at skulle være rummeligt i forhold til alle former for frivillighed og aktivt medborgerskab. Der forventes også en positiv effekt af at bringe frivillige fra forskellige områder sammen sundhed, idræt, kultur, erhverv mv. At der er vilje til at samtænke med de øvrige aktiviteter under Frivillig Fredag, som pt drives af Frivilligcenter Hørsholm Kommune Hørsholms frivillige og aktive medborgere får på denne måde en meget synlig anerkendelse af deres indsats. Umiddelbart ingen. Se i øvrigt råderumsforslag ØU nr. 4 om afvikling af årligt arrangement til fejring af de frivillige særligt på det sociale område. Budgetmæssige konsekvenser:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 EBU 1 70 Arbejdsmarked og job Stressbehandling til borgere -800.000-800.000-800.000-800.000

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Generelt Vi skal fastholde Kolding HF & VUC som både en god skole og en god arbejdsplads. Skolen skal fremstår med egen identitet og med løbende udvikling af

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere