Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. barselsorlov ØU 2 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. langtids sygefravær ØU 3 80 Administration og planlægning Rådighedstillæg besparelse som følge af ændret åbningstid torsdag ØU 4 80 Administration og planlægning Afskaffelse af arrangement som årets frivillig (se også budgetønske ØU 9) ØU 5 80 Administration og planlægning Deltagelse i konferencer ØU 6 80 Administration og planlægning Gebyr til PBS pålægges opkrævninger til borgerne ØU 7 80 Administration og planlægning Projekt "Hyppigere samtaler" forsikrede ledige ØU 8 80 Administration og planlægning Lederuddannelse ØU 9 80 Administration og planlægning Nedsættelse af administrationsrammen Råderum i alt: Driftsønsker NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 80 Administration og planlægning Hørsholm Innovationsfestival ØU 2 80 Administration og planlægning Telefon, avis og frikort til Idrætsparken til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ØU 3 80 Administration og planlægning It-Understøttelse af VUM ØU 4 80 Administration og planlægning Indsats for unge ledige i ny ungeenhed ØU 5 80 Administration og planlægning Etablering af rammer for fremtidens it-understøttelse ØU 6 80 Administration og planlægning Styrkelse af borgerrettet kommunikation i Hørsholm

2 Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget ØU 7 80 Administration og planlægning Fælles fagligt/socialt arrangement for alle kommunens ansatte ØU 8 80 Administration og planlægning Implementering af Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm ØU 9 80 Administration og planlægning Årlig fejring af kommunens frivillige (se også råderum ØU 4) Driftsønsker i alt:

3 Forslag, Ønsket politisk råderum Administrationens råderumsforslag -3,2 mio. kr. -3,8 mio. kr. Råderumsforslag: ØU 1: Nedsættelse af kompensation i forbindelse med barselsorlov ØU 2: Nedsættelse af kompensation i forbindelse med langtidssygefravær ØU 3: Rådighedstillæg besparelse som følge af ændret åbningstid torsdag ØU 4: Afskaffelse af arrangement som årets frivillig (se også budgetønske ØU9) ØU 5: Deltagelse i konferencer ØU 6: Gebyr til PBS pålægges opkrævning til borgerne ØU 7: Projekt Hyppigere samtaler forsikrede ledige ØU 8: Lederuddannelse ØU 9: Nedsættelse af administrationsrammen Driftsønsker: ØU 1: Hørsholm Innovationsfestival ØU 2: Telefon, avis og frikort til Idrætsparken til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ØU 3: It-understøttelse af VUM ØU 4: Indsats for unge ledige i ny ungeenhed ØU 5: Etablering af rammer for fremtidens it-understøttelse ØU 6: Styrkelse af borgerrettet kommunikation i Hørsholm ØU7: Fælles fagligt/socialt arrangement for alle kommunens ansatte ØU 8: Implementering af Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm ØU 9: Årlig fejring af kommunens frivillige (se også råderumsønske ØU4) 1

4 Råderumsforslag: Tema: Løn- og barselspuljer 82 Finansiering NR: ØU 1 Titel: Nedsættelse af kompensation i forbindelse med barselsorlov I øjeblikket bliver de budgetansvarlige enheder (institutioner mv.) kompenseret fuldt ud (100%) for de ekstra lønudgifter de måtte have i forbindelse med medarbejderes barselsorlov. Lovgivningen giver mulighed for at nedsætte kompensationen til 80%. KB-beslutning Eventuelt færre barselsvikarer og dermed mindre personale Den lavere kompensation betyder at de budgetansvarlige har færre midler til at ansætte barselsvikarer mv. Netto budgetreduktion (-):

5 Tema: Løn- og barselspuljer 82 Finansiering NR: ØU 2 Titel: Nedsættelse af kompensation i forbindelse med langtidssygefravær I øjeblikket bliver de budgetansvarlige enheder (institutioner mv.) kompenseret fuldt ud (100%) for de ekstra lønudgifter de måtte have i forbindelse med medarbejderes sygefravær over 4 uger. Forslaget indebærer at kompensationen nedsættes til 80 %. KB-beslutning Eventuelt færre vikarer og dermed mindre personale Den lavere kompensation betyder at de budgetansvarlige ved uændret langtidssygefravær har færre midler til at ansætte vikarer mv. Netto budgetreduktion (-):

6 Tema: Ændring af åbningstid torsdag 80 Adm. og planlægning NR: ØU 3 Titel: Rådighedstillæg besparelse som følge af ændret åbningstid torsdag Hørsholm Kommune udbetaler kr. i rådighedstillæg til 112 antal medarbejdere for at arbejde mellem kl. 17 og 18 torsdag. Hvis åbningstiden torsdag ændres fra til kan dette rådighedstillæg spares. At overenskomstforeningerne kan godkende at medarbejderne mister rådighedstillægget. Borgerne mister muligheden for at besøge kommunen mellem kl Henvendelsesmønster fra kommunens nummerstander viser, at der kommer et stort antal borgere i tidsrummet Men flere og flere borgere kan betjene sig selv via digitale løsninger og borgerne skal derfor vejledes til at søge disse muligheder frem for at møde op. Det er dog nødvendigt, at borgerne møder op for underskrift i forbindelse med udstedelse af pas og kørekort. Disse borgere vil opleve det som en serviceforringelse, at dette ikke kan ske om torsdagen i tidsrummet Arbejdstiden skal ændres og timen mellem 17 og 18 skal flyttes til de øvrige arbejdsdage. Netto budgetreduktion (-):

7 Tema: Afskaffelse af arrangement som årets frivillig 80 Adm. og planlægning NR: ØU 4 Titel: Afskaffelse af arrangement som årets frivillig Hvert år afholder Hørsholm Kommune et arrangement, hvor vi kårer årets frivillig. Samtlige deltagerer modtager en gave og der er underholdning med en kendis. Vi anvender i gennemsnit kr. på dette arrangement. Borgerne oplever det som en fin gestus, at vi fejrer de frivillige i Hørsholm Kommune. Mange borgere vil derfor opfatte det som om, at kommunen ikke anerkender, den indsats som de yder. Der kan spares nogle timer i planlægningen af arrangementet og på selve dagen. Dette antal timer kan dog ikke give noget i råderum, men tiden kan anvendes på andre opgaver. Se i øvrigt budgetønske ØU nr.9 om Årlig fejring af kommunens frivillige. Netto budgetreduktion (-):

8 Tema: Deltagelse i konferencer Titel: Deltagelse i konferencer 80 Adm. og planlægning NR: ØU 5 Hvert år deltager de politiske udvalg i en del konferencer med overnatning primært i KL-regi. Det er konferencer som Børnetopmødet, Socialt temamøde, Kommunalpolitisk Topmøde m.fl. Hvert år deltager Hørsholm Kommune i ca. 7 konferencer. Fagudvalgene sender ca. 5 politikere af sted og ØU sender ca. 8 af sted. Der er tradition for, at udvalgene tager af sted dagen før konferencen starter og for hver konference giver det en ekstra overnatning samt en ekstra restaurationsregning. Det betyder ca. 40 overnatninger årligt af ca. 950 kr. = kr. samt 40 ekstra kuverter på en bedre restaurant (i gennemsnit 900 kr. x 40 personer) = kr. Der kan ved at vente med at tage af sted på selve konferencedagen årligt spares kr. At politikerne først tager af sted på konferencedagen. Ingen Ingen Netto budgetreduktion (-): kr kr kr kr. 6

9 Tema: Gebyr til PBS pålægges opkrævninger til borgerne Titel: Gebyr til PBS pålægges opkrævninger til borgerne 80 Adm. og planlægning NR: ØU 6 Der udskrives årligt ca opkrævninger til borgerne for Hørsholm Kommune. Mange borgere anvender PBS i forbindelse med indbetalingen. For at borgerne kan anvende PBS betaler Hørsholm Kommune ca. 5 kr. pr. opkrævning. Dette betyder en årlig udgift på kr. for Hørsholm Kommune. Administrationen foreslår, at dette gebyr ca. 5 kr. pr. opkrævning -tillægges borgerens opkrævning. Dette vil medføre at kommunens udgifter til gebyrer nulstillet og give et råderum på de kr. Borgerne betaler selv gebyret for overførsel via PBS. Opkrævningerne skal tilrettes Netto budgetreduktion (-):

10 Tema: forsikrede ledige Titel: Projekt Hyppigere samtaler forsikrede ledige 80 Adm. og planlægning NR: ØU 7 I forbindelse med budgetkonferencen i 2011 fik Jobcentret bevilget projekt Hyppigere samtaler. Projektet har fokus på at afholde hyppigere samtaler med forsikrede ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Projektet udløber 31. december Målsætningen for projektet var at deltagerne skulle komme i arbejde 2 uger tidligere end forventet. Projektets resultater viser at 79% af de afsluttede personer i projektet er gået i enten arbejde eller uddannelse senest 3 måneder efter de er afsluttet i projektet. Projektet har dermed haft bedre resultater end oprindeligt forudsagt. På baggrund af projektets gode resultater indstilles det at fortsætte projektet og samtidig udvide målgruppen til at omfatte både forsikrede ledige, der er i risiko for langtidsledighed, samt forsikrede ledige der er blevet langtidsledige og som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet. Da Center Arbejdsmarked ønsker at udvide målgruppen til også at omfatte borgere der er ved at falde for dagpengeretten indstilles det at personaleressourcen udvides fra 30 timer til 37 timer, så denne nye målgruppe kan inkluderes. Center Arbejdsmarked forventer at der på et år vil være 90 borgere i projektet. Heraf er de 75 % i risiko for langtidsledighed, mens 25 % af borgerne er blevet langtidsledige. Projektet forlænges og projektmedarbejdertimer øges fra 30 til 37 timer med henblik på at projektet fremadrettet også kan inkludere langtidsledige der er ved at falde for dagpengeretten. Målgruppen af ledige modtager hyppigere samtaler. Projektmedarbejdertimer øges fra 30 til 37 timer med henblik på at projektet fremadrettet også kan inkludere langtidsledige der er ved at falde for dagpengeretten. 8

11 Netto budgetreduktion (-): Nedenstående grå felter udfyldes kun, hvis råderummet skal fremkomme ved hjælp af at investere. Eventuel investering (+):* Brutto budgetreduktion (-):**

12 Tema: lederuddannelse Titel: Lederuddannelse : Forslag a) ingen central medfinansiering Forslag b) central medfinansiering nedsættes med 50 % 80 Administration og Planlægning NR: ØU 8 Der er i aktuelt en central pulje til at finansiere efteruddannelse af ledere og chefer i Hørsholm Kommune. Puljen er etableret i forlængelse af en direktionsbeslutning om, at alle kommunens ledere skal have en lederuddannelse svarende til diplomniveau. I dag finansieres lederuddannelse 100 % fra denne pulje. Forslag a) Det foreslås, at puljen udfases svarende til at lederuddannelse fremover finansieres 100 % fra centrenes egne budgetter. Den største udgift under puljen går til uddannelse af ledere i diplom i ledelse. Et typisk uddannelsesforløb varer to år og koster i alt omkring kr. Ved indførelse af nærværende råderumsforslag vil centrene selv skulle finansiere omkring kr. årligt eller i alt kr. over 2 år for hver diplomleder. Forslag b) Det foreslås, at puljen reduceres svarende til at lederuddannelse fremover finansieres 50 % fra den centrale pulje og 50 % fra centrenes egne budgetter. Ved denne omlægning vil finansieringen svare til den, der eksempelvis gælder ved henvisning til ekstern stresshåndtering. Den største udgift under puljen går til uddannelse af ledere i diplom i ledelse. Et typisk uddannelsesforløb varer to år og koster i alt omkring kr. Ved indførelse af nærværende råderumsforslag vil centrene selv skulle finansiere omkring kr. årligt eller i alt kr. over 2 år for hver diplomleder. KB-beslutning 10

13 Ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser, da lederuddannelse fortsat vil være et krav. Kan dog betyde at centrenes økonomiske muligheder for at igangsætte andre uddannelsesaktiviteter reduceres. Netto budgetreduktion (-): Forslag a) ingen central medfinansiering Forslag b) central medfinansiering nedsættes med 50 %

14 Tema: Administrationsrammen Titel: Nedsættelse af administrationsrammen 80 Administration og Planlægning NR: ØU 9 Reduktion af administrationsrammen. Eksempelvis via reduktion i personalerelaterede udgifter, kompetenceudvikling, ledelse og HR. Direktionen forestår den konkrete udmøntning. Direktionen foreslår den konkrete udmøntning i starten af året Nej Afhængig af den konkrete udmøntning kan det eksempelvis betyde færre midler til personalerelaterede udgifter, lederudvikling, HR mv. Netto budgetreduktion (-):

15 Driftsønsker: Tema: Erhvervsfremme / Kommunebranding Titel: Hørsholm Innovationsfestival 80 Administration og Planlægning NR: ØU 1 Forslaget er under udvikling mellem de relevante parter, så nedenstående afspejler alene de foreløbige tanker. En egentlig projektskitse vil foreligge til budgetseminaret. Der ønskes midler til at Hørsholm Kommune kan støtte en fremtidig Hørsholm Innovationsfestival med fokus på iværksætteri og innovation gerne i samspil mellem det lokale erhvervsliv og innovationsparate uddannelsesøgende unge. Der er ønske om, at festivalen både er relevant lokalt og samtidig kan tiltrække international opmærksomhed Festivalen skal organiseres professionelt gennem tilkøb af eksterne arrangører/facilitatorer, men i øvrigt bygge på aktiv involvering fra relevante kræfter, ikke mindst blandt de lokale parter. Festivalen skal designes, så Hørsholm Kommunes rolle i festivalen skal være yderst begrænset udover at understøtte finansieringen og sikre samspil med øvrige initiativer festivalen opfattes i udgangspunktet som startskuddet til en mere permanent satsning på at markere Hørsholm på innovationslandkortet, hvorfor der bør afsættes midler til en 3-årig forsøgsperiode. At de relevante parter Hørsholm Erhvervsnetværk, Rungsted Gymnasium samt Hørsholm Kommune med projektfacilitatoren Indgrb kan se et fælles perspektiv i en 2015-festival. At det lykkes at tiltrække sponsorer i det omfang festivalens økonomi kræver det En væsentlig usikkerhed knytter sig til fremtidig lokalitet for festivalen, idet hverken Hørsholm Sygehus eller Politistationen kan forventes at være muligheder fremadrettet. Andre rammer vil også give en anden festival. Det er en central opgave for parterne at bidrage til at finde egnede lokaliteter, der matcher festivalens ønskede profil og sikre, at rammerne matcher festivalens økonomiske grundlag. 13

16 Ingen direkte, men hensigten er at arrangementet skal få bredere lokal appel end de tidligere Afsnit I. Ingen. Budgetmæssige konsekvenser: (op til) (op til) (op til)

17 Tema: Telefon, avis og frikort til Idrætsparken til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer 80 Administration og Planlægning NR: ØU 2 Titel: Telefon, avis og frikort til Idrætsparken til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer Borgmesteren har bedt administrationen om at undersøge, hvad det vil koste, hvis det ikke kun er udvalgsformænd, der får fri telefon og et abonnement til Frederiksborg Amtsavis. Derudover er administrationen blevet opmærksom på, at nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer har et frikort til Idrætsparkens faciliteter og foreslår at ordningen enten afskaffes helt eller at samtlige medlemmer får et sådant frikort. Et abonnement til Frederiksborg Amtsavis koster årligt kr. Med abonnementet følger også en elektronisk adgang. Den elektroniske adgang kan ikke købes alene. I dag får de 5 udvalgsformænd og borgmesteren et abonnement. Merudgiften til abonnement til Frederiksborg Amtsavis til samtlige KB medlemmer vil derfor udgøre kr. Da avisen i overvejende grad vil blive ydet af hensynet til arbejdet vil dette i udgangspunktet ikke udløse beskatning. Dette er dog afhængigt af, om hustanden selv holder en avis. Er dette ikke tilfældet vil der være en bagatelgrænse (2014) på kr. Udvalgsformændene og borgmesteren har en mobiltelefon incl. abonnement stillet til rådighed og som også kan anvendes til privat benyttelse. Hvis dette skal udvides til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer koster det yderligere investeringen i 13 mobiltelefoner a ca kr. eller i år 1. Et mobiltelefonabonnement koster 90 kr. i oprettelse + 50 kr. om måneden. Merudgifter til abonnement koster derfor kr kr. i år 1 og herefter kr. fra år 2. Hvis Hørsholm Kommune stiller mobiltelefon og telefonabonnement til rådighed spares kr. i telefongodtgørelse til de 13 medlemmer. Der er under budgetkonsekvenser forudsat en udskiftning i kommunalbestyrelsen i 2018 svarende til udskiftningen i Beløbet kan derfor stige eller falde afhængigt af antallet af 15

18 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Fri telefon udgør en skattemæssig værdi på kr. Får to ægtefæller begge stillet fri telefon til rådighed, kan der opnås en skattemæssig besparelse på 25 % for begge ægtefæller. For en del år siden besluttede den daværende bestyrelse for Idrætsparken, at medlemmer af Kommunalbestyrelsen skulle have et frikort til Idrætsparkens faciliteter. Da kommunalbestyrelsen besluttede at nedlægge bestyrelsen for Idrætsparken, blev det besluttet at frikortene blev inddraget i takt med, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne udtrådte af kommunalbestyrelsen. Det betyder, at nogle medlemmer i dag har et frikort, mens andre ikke har. Administrationen finder denne ordning uhensigtsmæssig og foreslår, at Kommunalbestyrelsen enten beslutter at inddrage alle resterende frikort eller at udstede frikort til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den samlede værdi af frikort til alle kommunalbestyrelsens medlemmer beløber sig til kr. (her i er der ikke taget højde for pensionistrabat). Der vil ikke være nogen budgetmæssige konsekvenser ifm. udstedelse af et frikort. Et frikort har en værdi af kr. og for pensionister 990 kr. Et frikort betragtes som et privat personale gode. Hvis den samlede værdi af personalegoder fra én eller flere arbejdsgivere mv., overstiger bagatelgrænsen på kr. pr. (2014) vil det samlede beløb skulle beskattes. Budgetmæssige konsekvenser: Frederiksborg Amtsavis til 13 medlemmer Mobiltelefon til 13 medlemmer Besparelse telefongodtgørelse I alt:

19 Tema: It-understøttelse af Voksenudredningsmetoden (VUM) Titel: It-Understøttelse af VUM 80 Administration og Planlægning NR: ØU 3 Voksenudredningsmetoden er udviklet i et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening. Metoden skaber grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Vi anvender metoden i Hørsholm Kommune, og ønsker med dette budgetønske at få mulighed for at it-understøtte voksenudredningsmetoden, hvilket vil understøtte ensartet sagsbehandling og lette arbejdet med leverandører og myndigheder. Der vil i 2015 være ekstra udgifter i forbindelse med etablering. Vedtagelse. Ingen. It-understøttelse af VUM vil lette arbejdet med voksenudredningsmetoden, især i forhold til samarbejdet med andre myndigheder og leverandører. Herudover vil it-understøttelsen give muligheder for bedre ledelsesinformation, der kan understøtte planlægning og systematik i sagsbehandlingen. Budgetmæssige konsekvenser:

20 Tema: Ungeindsatsen Titel: Indsats for unge ledige i ny ungeenhed 80 Administration og Planlægning NR: ØU 4 I kontanthjælpsreformen som er gældende fra 1. januar 2014 er der stor fokus på unge. Unge uden uddannelse får ikke længere kontanthjælp, men uddannelseshjælp, og formålet med kommunens indsats overfor unge skal målrettes at unge uden uddannelse får en kompetencegivende uddannelse. Unge, der ikke umiddelbart kan tage en uddannelse på nuværende tidspunkt, skal, gennem en tilrettelagt indsats, gøres parate til det. I forbindelse med ønsket om at etablere en eksternt beliggende ungeenhed for ledige unge i alderen år, ønsker Center Arbejdsmarked at igangsætte en øget og ny ungeindsats, der bringer unge i uddannelse og skaber arbejdsmarkedstilknytning. For at kunne etablere nye indsatser på ungeområdet er der behov for en ungemedarbejder, der kan varetage en ny og øget indsats i forhold til unge ledige. I ungeenheden skal der etableres indsatser for unge ledige som jobcentret ikke har i dag. Eksempelvis: Temaundervisning med både fagligt og personligt indhold (eksempelvis økonomi, personlig udvikling etc.). Udvikling af forløb sammen med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der skal sikre at de unge bliver klar til uddannelse Uddannelses- og jobcafe Jobsøgningsforløb Hyppigere kontant og samtaleforløb med sagsbehandler/rådgiver for de unge der har behov Let adgang til tilknyttede mentorer (forudsætter hjemtagelse af mentoropgaver se råderumsforslag) Større tværfaglig indsats for unge som har et særligt behov Nyttejobvisitation og henvisning En ny ungemedarbejder vil skulle indgå i ungeindsatsen og vil skulle være med til at varetage opgaver med eksempelvis temaundervisning, hyppige samtaler, uddannelses- og jobcafe etc. For de unge vil en øget indsats på området betyde at de kommer ekstra meget i fokus, og at de gennem ekstra indsatser i ungeenheden bliver hurtigere klar til at påbegynde og fastholde et 18

21 uddannelsesforløb. Målet er for Center Arbejdsmarked, at de unge via en mere intensiv indsats vil komme i uddannelse og efterfølgende varig beskæftigelse. Der gøres en ekstra indsats for unge ledige uden uddannelse. Opnormering af personaleressourcer til intensiveret ungeindsats. Budgetmæssige konsekvenser:

22 Tema: Hørsholm Kommunes it-understøttelse Titel: Etablering af rammer for fremtidens it-understøttelse 80 Administration og Planlægning NR: ØU 5 KL, Kombit og Digitaliseringsstyrelsen har lanceret en række fælles offentlige og fælles kommunale tiltag, som skal være med til at modernisere den offentlige sektor gennem digitalisering og effektivisering. Et at de helt centrale elementer er den ny rammearkitektur, som kommer til at revolutionere den måde, som it tænkes og implementeres. Kort fortalt betyder rammearkitekturen, at itarkitektur fremover standardiseres og opdeles i komponenter, som kan konkurrenceudsættes og optimeres enkeltvis. Rammearkitekturen er en forudsætning for at kunne opnå effektiviseringer i it-driften i kommunerne, og Kombit forventer da også betydelige besparelser. Gevinstrealiseringen starter i det små i 2016, og stiger i omfang i årene frem. Kombit bestemmer hastigheden for rammearkitekturens udvikling og udrulning, mens kommunerne selv har ansvaret for at implementere rammearkitekturen i det lokale miljø og realisere gevinstpotentialet. Hørsholm Kommune satser seriøst på at implementere rammearkitekturen og realisere gevinstpotentialet fuldt ud. I 2015 til 2018 kræves en række særlige indsatser for at kunne arbejde effektivt med rammearkitekturen og sikre god og hensigtsmæssigt implementering i organisationen. Der indgår især to elementer i at implementere rammearkitekturen: 1) Selve implementeringen vil kræve ekstra ressourcer i form af konsulenter, som involveres i specifikke processer; licensudgifter over en periode, hvor kommunen betaler både for et system under udfasning og et andet under indfasning; og udgifter til hardware til at køre de nye fagsystemer og støttesystemer under rammearkitekturen. I alt estimeres en ekstra udgift på 2,25 mio kr over en 3-årig periode, som skal ses som en investering for at kunne realisere de forventede gevinster. 20

23 2) Rammearkitekturen skaber enkle adgange til data og fagsystemer, og forudsætter tæt styring. UDI anbefaler derfor at implementere et avanceret proces-og brugeradministrationssystem (identity management IDM). IDM er en forudsætning for at kunne realisere rammearkitekturens gevinster fuld ud og det anbefales at introducere IDM i IDM estimeres at koste 1,5 mio. i investering og derefter en årlig licensudgift på 1 mio. kr, svarende til en samlet udgift på 3,5 mio. kr. i perioden Med disse to indsatser vurderes Hørsholm Kommune at være i en god position til at realisere de forventede gevinster ved implementering af rammearkitekturen. Det er vigtigt at understrege, at ovennævnte er helt foreneligt med nuværende undersøgelser af muligheden for fælleskommunal eller anden it-drift på sigt. Omvendt ville Hørsholm Kommune ikke være en attraktiv samarbejdspartner hvis organisationen ikke vælger at satse seriøst på at implementere rammearkitekturen Der er nedsat en programstyregruppe for rammearkitekturprogrammet. Det er en central forudsætning, at denne styregruppe fortsat tildeles den nødvendige fokus og ressourcer for at kunne drive programmet. Hørsholms borgere og brugere skal tilbydes en it-understøttelse, som er moderne og effektiv og fortsat med i front. På sigt vil rammearkitekturen medføre effektiviseringer og gevinster, som kan realiseres og frigøre ressourcer til andre formål. Implementering af rammearkitekturen repræsenterer et udfordrende og krævende tiltag, som vil stille store krav og åbne for nye muligheder for medarbejderne. Især medarbejdere i Arbejdsmarked og Borgerservice forventes at blive berørt, men på sigt vil alle centre, fagsystemer og processer blive berørt. Budgetmæssige konsekvenser: Rammearkitektur IDM I alt

24 Tema: Kommunikation Titel: Styrkelse af borgerrettet kommunikation i Hørsholm 80 Administration og Planlægning NR: ØU 6 Mange kommuner og virksomheder opprioriterer den borger- og brugerrettede kommunikation i disse år, i respons til de ændrede rammevilkår: - Inddragelse både nu og i fremtiden vil der være en lang række store, strategiske projekter i kommunerne, som kræver en aktiv, inddragende og velunderstøttet kommunikationsindsats. De aktuelle eksempler fra Hørsholm kunne være skolereform, kommunens vision, aktivt medborgerskab, ny spildevandsudledning, ombygning og renovering af Gågaden, målsætning om at tiltrække flere borgere, fokus på erhvervsliv osv. - Hastighed - der ses en generel tendens i samfundet til mere og hurtigere kommunikation i både lokale og landsdækkende medier, hvilket har en afsmittende effekt i efterspørgslen på kommunikation fra kommunen. Eksempelvis udkommer ugebladets netavis flere gange dagligt og opdateres løbende. - Medievalg - der ses en tendens til at benytte en bredere pallette af nyhedsmedier, der når ud til borgerne og på de platforme, som borgeren vælger. Det er i stadig flere situationer ikke længere tilstrækkeligt at udsende pressemeddelelser til de trykte medier, da mange former for kommunikation og informationsdeling sker på andre medier eller i det personlige møde, og igangsat af andre aktører. De ændrede rammevilkår afføder en stigende efterspørgsel efter kommunikationsressourcer, som kan hjælpe med at styrke den borgerrettede kommunikation. I dag har Hørsholm Kommune to ansatte i kommunikationsafdelingen, som understøtter fagcentrene i at håndtere kommunikation og formidle information om større projekter. Kommunikationsafdelingen suppleres i det daglige med input fra en digitaliseringskonsulent og en webansvarlig. Det er administrationens vurdering, at denne bemanding er lav i forhold til andre kommuner, og lav i forhold til at løfte kommunikationsopgaven under de ændrede rammevilkår og på et niveau, som modsvarer efterspørgslen. Det anbefales derfor at udvide indsatsen og styrke kommunikationen via dels en stærkere bemandingen og dels bedre muligheder for at kommunikere offensivt i forhold til borgerne, eksempelvis i form af en regnskabs-avis. 22

25 Kommunens netværk af kommunikationsansvarlige i fagcentrene skal involveres og engageres for at få den fulde effekt af en udvidelse af bemandingen, for kommunikationsopgaven vil fortsat skulle udføres i fagcentrene og decentralt. Målsætningen med denne udvidelse er at sætte de ressourcemæssige rammer for at kunne skabe en nærværende og inddragende dialog med borgere, erhvervsliv og andre aktører. Erfaringen viser, at god kommunikation skaber forståelse og giver færre konfliktsituationer. Hørsholms borgere, erhvervsliv, og andre aktører skal opleve at blive endnu bedre og tidligere inddraget og informeret om tiltag i kommunen. Organisationen skal have fokus på at kommunikere tidligere og samtænke planlagte tiltag med kommunikation og formidling. Budgetmæssige konsekvenser:

26 Tema: Hørsholm Kommune som én virksomhed 80 Administration og Planlægning Titel: Fælles fagligt/socialt arrangement for alle kommunens ansatte NR: ØU 7 Hørsholm Kommune ønsker at fremme en fælles kultur drevet af fælles værdier og et fælles ønske om at yde god, sammenhængende og effektiv service til kommunens borgere, erhvervsliv, aktive medborgere og andre aktører. Ved at dyrke og styrke fællesskabet, og ved at se sig selv og sin jobfunktion som en del af noget større, understøttes en kultur med fokus på at kunne yde den gode, sammenhængende service. Denne kultur er fundamentet for at efterleve den politiske vision om at Hørsholm vil begejstre! Der arbejdes allerede med en række interne indsatser, der har til formål at understøtte denne kultur og fremme én virksomhed tankegangen, eksempelvis igennem en fælles HR-indsats, en fælles lederuddannelse, fælles medarbejdertilbud, et fælles intra mv. Derudover anbefales, at der hvert fjerde år afholdes ét stort fællesarrangement for alle kommunes medarbejdere. Et arrangement, der skal skabe sammenhæng og sammenhold på tværs af kommunens forskellige enheder og medarbejdere. Et fælles arrangement giver en fælles og samlet anerkendelse af medarbejdernes indsats, uanset arbejdsplads, og er dermed en anledning til at efterleve værdien her ser vi dig. Denne type arrangementer er med til øge arbejdsglæden og fastholde medarbejderne. Konkret foreslås et arrangement med såvel en faglig som en social vinkel for alle kommunens 1750 ansatte (1500 årsværk) og politikere. Dagen kan eksempelvis starte med videndeling og faglighed på tværs af centrene (fx ved at besøge hinandens arbejdspladser). Herefter samles alle medarbejdere til en fælles fest under samme tag og bydes på underholdning, forplejning og musik. Den samlede pris vurderes at være kr, baseret på hhv. Fredensborg Kommunes erfaringer med at afholde fester for alle kommunes ansatte, samt indhentning af priser fra 24

27 eventuelle leverandører. Medarbejdere, som ikke kan deltage grundet kravet om fuldtids bemanding på institutioner mv, tilbydes særlig forplejning el.lign i stedet. At der nedsættes en intern arbejdsgruppe med repræsentanter for alle centre. Denne skal have ansvaret for at planlægningen af det konkrete arrangement og sikre opbakning og engagement til arrangementet. Hørsholms borgere skal opleve en kommune, hvor de ansatte har fokus på borgernes behov og den enkeltes rolle i at servicere borgerne bedst muligt. Forslaget ses som en del af denne indsats. Forslaget bør skabe en bedre fællesskabsfølelse hos medarbejderne. Og skabe et narrativ der kan leve og vokse sig større i bevidstheden om Hørsholm Kommune som én organisation. Ved at pleje de tværgående relationer vil der desuden blive skabt grobund for yderligere og bedre samarbejde på tværs. Ift. personaleressourcer, så vil der skulle anvendes interne personaleressourcer på at gennemføre planlægningen af arrangementet. Disse bør fordeles ud på alle ni centre. Som foreslået vil det skulle være ét arrangement hver fjerde år. Og i denne valgperiode foreslås år 2015 eller Der vil således kun være budgetmæssige konsekvenser i det år arrangementet afholdes. Nedenfor er 2015 valgt som eksempel år. Budgetmæssige konsekvenser:

28 Tema: Medborgerskab 80 Administration og Planlægning Titel: Implementering af Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm NR: ØU 8 Charter for aktivt medborgerskab er startskuddet til en proces og også eksplicit omkring at mere aktivt medborgerskab bør hjælpes på vej, hvis ambitionsniveauet for aktivt medborgerskab skal være højt. Mulige tilgange til at understøtte borgernes initiativer i forhold til aktivt medborgerskab omfatter blandt andet: 1. Direkte økonomisk støtte - yderligere puljepenge til medborgerskabsaktiviteter enten som udvidelse af eksisterende puljer og/eller som nye og bredere medborgerskabspuljer 2. Støtte via eksisterende fora - specifik støtte til eksisterende medborgerskabsplatforme, fx Frivilligcenter, Idrætsråd, der overdrages initiativet i forhold til at skabe mere medborgerskab inden for charterets rammer 3. Styrke kommunens muligheder for at skabe rammer for og hjælpe borgernes ideer på vej: o Én indgang til kommunen, der kan kommunikere om og bygge bro mellem aktiviteter, besvare henvendelser samt inspirere og understøtte gryende initiativer o Understøtte, at ledere/medarbejdere kan håndtere samarbejde med aktive medborgere, fx rådgive decentrale ledere om lovgivning og spilleregler for inddragelse af aktive medborgere i løsninger af opgaver o Digital understøttelse af medborgerskabsideer og aktiviteter (fx via en lokal version af hjemmesiden TagDel) 4. Mødesteder - skabe bedre adgang til fysiske mødesteder både gennem mere fleksibel udnyttelse af eksisterende rammer samt blik for nye muligheder, evt. midlertidige og evt. gennem støtte til driftsomkostninger Disse indsatser kan iværksættes hver for sig eller samlet og kan skaleres efter ambitionsniveau. Charteret er udtryk for et højt ambitionsniveau og rigtigt meget kan gennemføres uden det koster penge. Det er dog vurderingen, at der skal tilføres yderligere ressourcer til området for at kunne realisere et højt ambitionsniveau. Charteret og tænkningen bag skal gøres kendt bredt blandt Hørsholms borgere og foreninger 26

29 Hørsholms borgere skal opleve en udstrakt vilje fra kommunens side til at omsætte intentionerne fra charteret til konkret åbenhed, når de henvender sig med ideer Hørsholms borgere skal på sigt opleve en kommune, hvor medborgerskab trives og hvor borgerne har en oplevelse af at det er let at tage medansvar for den udvikling man ønsker. Organisationen skal være villig til og kunne rumme at kommunale ydelser tænkes og leveres i samarbejde med aktive medborgere. Det kræver ikke mindst klarhed om rollefordelingen, hvorfor der også lægges op til at udarbejde lokale retningslinjer for samarbejdet. Som det fremgår af forslaget består de opfølgende aktiviteter af forskellige aktiviteter inden for en række hovedtemaer. Budgetforhandlingerne kan både rumme drøftelser af det samlede niveau samt af den ønskede fordeling mellem de listede temaer. Budgetmæssige konsekvenser: (op til) (op til) (op til) (op til)

30 Tema: Medborgerskab Titel: Årlig fejring af kommunens frivillige 80 Administration og Planlægning NR: ØU 9 Det foreslås at afholde et årligt arrangement for at fejre, påskønne og anerkende den indsats, der ydes af alle dele af kommunens aktive medborgere, frivilligforeninger mv. Det er naturligt, at en sådan festligholdelse sker i forbindelse med den nationale Frivillig Fredag, der ligger den sidste fredag i september. Et sådant initiativ ligger fint i forlængelse af både Charter for aktivt medborgerskab samt den nye visions fokus på at ville begejstre og skabe åbne og inddragende fællesskaber. Derfor tænkes arrangementet også at skulle være rummeligt i forhold til alle former for frivillighed og aktivt medborgerskab. Der forventes også en positiv effekt af at bringe frivillige fra forskellige områder sammen sundhed, idræt, kultur, erhverv mv. At der er vilje til at samtænke med de øvrige aktiviteter under Frivillig Fredag, som pt drives af Frivilligcenter Hørsholm Kommune Hørsholms frivillige og aktive medborgere får på denne måde en meget synlig anerkendelse af deres indsats. Umiddelbart ingen. Se i øvrigt råderumsforslag ØU nr. 4 om afvikling af årligt arrangement til fejring af de frivillige særligt på det sociale område. Budgetmæssige konsekvenser:

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere