HG information - til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HG information - til forældre"

Transkript

1 HG information - til forældre

2 Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin 2 i en uddannelse Uddannelserne er opdelt i trin. Trin 1 er korte uddannelser. Trin 2 uddannelserne varer typisk 4 år - heraf 2 år på skole samt 2 år i praktik - og slutter på assistentniveau, eksempelvis salgsassistent (butik). Langt de fleste elever vælger en trin 2 uddannelse. Grundfag på HG: På HG 1. år: Salg & Service Samfundslære Erhvervsøkonomi Engelsk Dansk IT Samt 1 valgfag På HG 2 år: Salg & Service Samfundslære Erhvervsøkonomi 2. fremmedsprog (Spansk eller tysk) IT Samt 2 valgfag Niveauer: Alle grundfag kan vælges på F, E, D og C niveau og enkelte fag på B niveau (samfundslære dog kun op til D-niveau). F er et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve E svarer til 10. klasse-prøve D er et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt niveau C C svarer til det gymnasiale niveau C B svarer til det gymnasiale niveau B Valgfag: Valgfag vælges ud fra HG s valgfagskatalog.

3 Uddannelsesforløbet vil typisk se således ud: 2 år 2 års praktik som salgsassistent hovedforløb 2 års praktik som kontor/handelsassistent hovedforløb 1 år 1 års praktik som butiksmedhjælper hovedforløb 1 år 1. år på HG - grundforløb 2 år på HG - grundforløb 2. år på HG - grundforløb Uddannelse til butiksmedhjælper Uddannelse til salgsassistent butik Uddannelsen til kontor/handelsassistent (varighed 2 år) (varighed 4 år) (varighed 4 år) Fag og niveauer på HG sammensættes ud fra: De forudsætninger eleven møder med fra 9. eller 10. klasse. Det fremtidige job eleven hælder mest til, og de adgangskrav der kræves. Og ikke mindst, hvor stort et personligt engagement ønsker eleven at lægge i sin skolegang. Hvor målrettet og seriøst vil eleven arbejde, og hvor megen tid ønskes anvendt på skolearbejde.

4 To eksempler på grundforløb for en elev fra folkeskolens 9. klasse. Uddannelsesmål: Butik/salgsassistent Grundforløbspakke Butikslinien Obligatoriske fag Valgfag 1. år af HG grundforløbet IT F/E niveau Butikslinien S&S F/E/D niveau Samfundslære F/E niveau Erhvervsøkonomi F niveau Dansk F/E niveau Engelsk F/E niveau 2. år af HG grundforløbet IT D niveau Dansk D niveau S&S C niveau Engelsk D niveau Samfundslære D niveau Butikslinien Erhvervsøkonomi E/D niveau 2. fremmedsprog F/E niveau Uddannelsesmål: Kontorassistent Almindeligt HG forløb Obligatoriske fag Valgfag 1. år af HG grundforløbet IT F/E niveau F.eks. 2. fremmedsprog F/E S&S F/E niveau Samfundslære F/E niveau Erhvervsøkonomi F/E niveau Dansk F/E niveau Engelsk F/E niveau 2. år af HG grundforløbet IT D/C niveau Erhvervsøkonomi D/C niveau S&S C niveau Dansk D/C niveau Samfundslære D niveau Engelsk D/C niveau 2. fremmedsprog D/C niveau Multimedie

5 Færdige grundforløbspakker Valgmulighederne er mange, og det kan være svært at vælge. Derfor er en anden mulighed at eleven vælger sig ind i en klasse med et fast indhold af fag det kaldes for en grundforløbspakke. På HG på Holstebro Handelsskole har eleverne følgende valg: Den almindelige HG uddannelse Med frit valg For dig som ønsker at kunne vælge frit mellem alle niveauer og alle valgfag. Du vægter selv i hvilken retning, du vil tone din uddannelse. Dine fag afsluttes på F til C niveauer, alt afhængig af dine mål og ambitioner, og om du ønsker en praktikplads indenfor butik, kontor, handel eller finans. Dine valgfag: Frit valg i kataloget. Grundforløbspakke: Butikslinien For dig som lærer bedst i en kombination af fag og praktiske opgaver i øvebutik. Du bliver særlig god til: salg og service, kundebetjening, varepræsentation, dekoration og markedsføring. Du afslutter på 2 år dine fag primært på D-niveauer, og kan søge praktikplads indenfor butik. Dit valgfag: Butikslinien. Grundforløbspakke: HG med erhvervspraktik For dig som ikke helt ved, hvad du vil være, og som gerne vil prøve forskellige brancher og blive bedre afklaret. Du bliver særlig god til: salg og service, kundebetjening og får - bl.a. gennem erhvervspraktik - indsigt i, hvordan man arbejder i en butik, på et kontor eller inden for handel. Du afslutter på 2 år dine fag på D- eller C- niveauer, og kan søge praktikplads indenfor butik, kontor eller handel. Dit valgfag: Kreativ/salg Grundforløbspakke: HG med højniveauer For dig som er middel til boglig stærk, og som gerne vil kombinere din HG med gymnasiale niveauer, enten for at læse videre til f.eks. en akademiuddannelse, eller måske for at forberede dit faglige niveau til en hhx uddannelse. Du bliver god til: Samtlige fag på HG. Alle fag afsluttes på C eller B-niveau over 2 år og du kan søge praktikplads inden for butik, kontor, handel eller finans. Dine valgfag: Frit valg i kataloget.

6 Med HG kan man blive udlært indenfor følgende uddannelsesretninger: (sæt kryds) Butik Butiksmedhjælper Trin 1 Læs mere om Butik Butik Salgsassistent Dekoratør Blomsterdekoratør Trin 2 Læs mere om Butik Event Eventassistent Eventkoordinator Trin 1 Trin 2 Læs mere om Event Handel Handels-, logistik- & indkøbsassistent Trin 2 Læs mere om Handel Kontor Generel kontor Kontorservice Kundekontaktcenter Kontorassistent Trin 1 Trin 1 Trin 2 Læs mere om Kontor Finans Kundemedarbejder Finansassistent Ferskvareassistent Trin 1 Trin 2 Læs mere om finans Læs mere om ferskvareass.

7 Se her! Hvis du ønsker at komme i butik. Detailuddannelsen Butiksmedhjælper (Trin 1) Som elev indenfor detail kan du uddanne dig til den korte uddannelse som butiksmedhjælper eller den længere uddannelse som salgsassistent. Du kan blive elev som butiksmedhjælper, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. For de fleste vil dette tage 1 år på skolen, men det kan tage længere eller kortere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din praktiktid varer 1 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr ,- om måneden. Eksempler på arbejdsopgaver som butiksmedhjælperelev: kundeekspedition og varehåndtering i butikken. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til den profil du vælger i uddannelsen. Eksempler på videreuddannelse: Som færdig uddannet butiksmedhjælper, kan du videreuddanne dig til salgsassistent, enten med en yderligere skoledel kombineret med relevant erhvervserfaring, eller ved at indgå en ny uddannelsesaftale på ca. 2 år. For at kunne søge praktikplads indenfor butik (detailhandel) med henblik på at blive butiksmedhjælper, skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog Butiks medhjælper 1 års praktiktid E E E E D E De nævnte fag skal bestås med et gennemsnit på minimum 02.

8 Se her! Hvis du ønsker at komme i butik eller blive dekoratør. Detailuddannelsen Salgsassistent (Trin 2) Som elev indenfor detail uddannes du til salgsassistent, dekoratør eller blomsterdekoratør. Du kan blive elev som salgsassistent når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. For de fleste vil dette tage 2 år på skolen, men det kan tage længere eller kortere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din praktiktid varer 2 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev: kundeekspedition, vareeksponering, indkøb, vareregistrering, markedsføring og dekoration. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til den profil du vælger i uddannelsen. Eksempler på karrieremuligheder som salgsassistent: afdelingsleder, butiksbestyrer, salgskonsulent, dekoratør eller f.eks. indehaver af egen butik. Eksempler på videreuddannelse som salgsassistent: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling. For at kunne søge praktikplads indenfor butik (detailhandel) som salgsassistent, dekoratør eller blomsterdekoratør skal du skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Detail Butik Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog 2 års praktiktid D D D D C D (F el. E) De nævnte fag skal bestås med et gennemsnit på minimum 02. Hvis 2. Fremmedsprog ikke har et videreuddannelsesperspektiv, findes der mulighed for at erstatte faget med et andet grundfag/et andet grundfag på højere niveau. Skolen og det lokale uddannelsesudvalg anbefaler dog, at alle som er i stand til det, bør tage 2. fremmedsprog. På Oversigten over hovedforløb ses hvilke brancher og profiler, du kan uddanne dig indenfor.

9 Se her! Hvis du ønsker at uddanne dig indenfor oplevelsesområdet Eventassistent (Trin 1) Eventkoordinator (Trin 2) Som elev uddannes du til eventassistent (trin 1 = år) eller eventkoordinator (trin 2 = år) indenfor oplevelsesområdet f.eks. i butikscentre, koncerthuse, turistattraktioner, feriecentre eller i forbindelse med tilrettelæggelse af større sportsarrangementer. Som eventassistent deltager du i den praktiske planlægning og gennemførelse af events/oplevelser, herunder udvikling, markedsføring, kundebetjening og salg samt betjening af udstyr. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr Som eventkoordinator tager du dig af planlæggende og koordinerende opgaver i forbindelse med events, herunder idéudvikling, markedsføringsaktiviteter, pressekontakt, budgettering, afvikling og evaluering. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Du kan blive elev indenfor event, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. Som eventassistent kan du videreuddanne dig til eventkoordinator Eksempler på videreuddannelse som eventkoordinator: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling For at kunne søge praktikplads indenfor Event skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Event- Assistent Eventkoordin. Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog 1 års praktiktid E E E E D E 2 års praktiktid C C C D C D E De med fed markerede fag samt fagene: grundkursus i førstehjælp samt hygiejne, skal alle være bestået med minimum karakteren 02.

10 Se her! Hvis du ønsker at komme indenfor handel. Handelsassistent (Trin 2) Som elev indenfor handel uddannes du til handelsassistent indenfor salg eller service, logistikassistent eller indkøbsassistent (Trin 2). Du kan f.eks. komme indenfor bilforhandlerbranchen, engrossalg indenfor f.eks. tøj, tømmerhandel med salg til håndværkere, computer tilbehør med salg til virksomheder og lignende. Du kan blive elev indenfor handel, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav typisk efter 2 års skolegang. Din praktiktid varer 2 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev indenfor handel: personlig kundeservice, ordre- og aftalebehandling, planlægning, kalkulation af priser, indkøb (genbestillinger), kontrol af varelager samt forsendelse. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til det speciale du vælger indenfor handel. Eksempler på videreuddannelse som handelsassistent: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling, International handel og markedsføring. Eksempel på karrieremuligheder som handelsassistent: afdelingsleder, sælger samt lagerchef. For at kunne søge praktikplads indenfor handel skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog Handel 2 års praktiktid D C E D C D E De med fed markerede fag, skal alle hver især bestås med minimum karakteren 02. På Oversigt over hovedforløb, kan du se hvilke brancher du kan blive handelsassistent indenfor.

11 Generel kontoruddannelse Se her! Hvis du ønsker at blive kontorelev Du kan blive elev indenfor generel kontor, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. For de fleste vil dette tage 1 års skolegang, men det kan tage længere eller kortere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din praktiktid varer 2 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev indenfor generel kontor: sagsbehandling samt skriftlig og mundtlig kommunikation, samt grundlæggende regnskabs- og økonomifunktioner. Eksempler på videreuddannelse: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling, International handel og markedsføring. Skolen gør opmærksom på, at det kan være vanskeligt at få praktikpladser under generel kontor, og anbefaler i stedet kontorassistent uddannelsen. For at kunne søge praktikplads indenfor generel kontor, skal du have opnået en række kompetencer og have gennemført følgende fag og niveauer: Generel Kontor Grundforløb og praktiktid 1 års grundforløb 2 år i praktik Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog E E E E D D Kontorserviceuddannelsen (Trin 1) Som elev indenfor kontorserviceuddannelsen kan du løse opgaver rettet mod virksomhedens kunder og gæster, og du kan arbejde med servicefunktioner i virksomhedens administration. For at blive uddannet indenfor kontorservice skal du typisk 1 år på skole og 1 år i praktik, men det kan tage længere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr Efter kontorserviceuddannelsen kan du vælge at videreuddanne dig til kontorassistent. For at kunne søge praktikplads indenfor kontorservice, skal du have opnået en række kompetencer og have gennemført følgende fag og niveauer: Kontor service Grundforløb og praktiktid 1 års grundforløb 1 år i praktik Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog E E E E E E De med fed markerede fag, skal alle hver især bestås med minimum karakteren 02.

12 Se her! Hvis du ønsker at blive kontorelev Kundekontaktcenteruddannelsen (Trin 1) Som elev indenfor handel eller kontor kan du uddannes indenfor kundekontaktcenteruddannelsen. Som kundekontaktcenterelev arbejder du med interne kundeservicefunktioner, telefonsalg mm. For at blive uddannet indenfor kundekontaktcenteruddannelsen skal du typisk 1 år på skole og 1 år i praktik, men det kan tage længere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen Du kan blive elev indenfor kundekontaktcenteruddannelsen, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. Din praktiktid varer 1 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr Eksempler på videreuddannelse: kundekontaktcenteruddannelsen kan bruges som Trin 1 både til kontoruddannelsen og handelsuddannelsen, d.v.s. du kan videreuddanne dig til både kontorassistent og handelsassistent. For at kunne søge praktikplads indenfor kundekontaktcenteruddannelsen, skal du opfylde følgende adgangskrav. Kundekontakt Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog 1 års praktiktid D D E E D E De med fed markerede fag, skal alle hver især bestås med minimum karakteren 02.

13 Se her! Hvis du ønsker at blive kontorelev Kontoruddannelsen (Trin 2) Du kan blive kontorelev indenfor: økonomi, revision, spedition og shipping, administration, offentlig administration, lægesekretær, advokatsekretær og rejseliv. Du kan blive elev indenfor kontor, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. For de fleste vil dette tage 2 år, men det kan tage længere eller kortere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din praktiktid varer 2 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev: sagsbehandling, økonomi, salg og indkøb, markedsføring samt skriftlig og mundtlig kommunikation. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til det speciale du vælger indenfor kontor. Eksempler på karrieremuligheder: kontorleder og afdelingsleder. Eksempler på videreuddannelse som kontorassistent: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling, International handel og markedsføring. For at kunne søge praktikplads indenfor kontor skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Kontor m/specialer Praktiktid Dansk IT Eng 2. fr.spr. EØ S&S Samf Økonomi 2 år C C D E C D D Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau D Revision 2 år C C D E Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau D Rejseliv 2 år C C C E Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau C Spedition+shipping 2 år C C C E Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau C Øvrige specialer (se side 12) 2 år C C D E Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau D Alle fag skal bestås med minimum karakteren 02. C D D E D D E D D E D D

14 Se her! Hvis du ønsker at blive finanselev Finansuddannelsen Kundemedarbejder (Trin 1) Finansassistent (Trin 2) Som elev indenfor finansbranchen uddannes du til kundemedarbejder (trin 1 = år) eller finansassistent (trin 2 = år) sidstnævnte indenfor bank og realkredit, liv og pension eller skadesforsikring. Du kan blive elev indenfor finans, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. Din praktiktid varer 1 til 2 år. Din løn i praktiktiden (1. juli 2008) er kr ,42 det første år og kr ,42 det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev: ekspedition, rådgivning, sagsbehandling og salg. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til ovennævnte uddannelsesretninger. Eksempler på karrieremuligheder: kunderådgiver, skadebehandler, assurandør, pensionsrådgiver, kontorleder, fuldmægtig eller f.eks. afdelingsleder. Eksempler på videreuddannelse som kundemedarbejder: Finansassistent Eksampler på videreuddannelse som Finansassistent: Akademiuddannelserne: Finansiel rådgivning, Ledelse, Økonomi, samt HD. For at kunne søge praktikplads indenfor finans skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Kunde medarbejder Finansassistent Grundforløb og praktiktid 2 års grundforløb 1 års praktik 2 års grundforløb 2 år i praktik Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog C C C C D D D Alle fag skal bestås med minimum karakteren 02. For at færdiggøre skoledelen af finansuddannelsen på 2 år, kræver det, at du på første år af HG færdiggør dansk på minimum niveau D. Hvis du ikke har tysk på udvidet niveau fra 10-klasse, skal du vælge tysk F/E niveau, som dit valgfag på første år af HG.

15 Se her hvis du ønsker at uddanne dig indenfor salg og bearbejdning af ferskvarer Ferskvareassistentuddannelsen Som elev indenfor ferskvareassistent uddannelsen arbejder du i en bagerafdeling, delikatesse, fiskeafdeling, slagterafdeling eller lignende. For at blive uddannet som ferskvareassistent skal du typisk 1/2 år på skole og 2 år i praktik, men det kan tage længere tid, afhængig af dine kompetencer. Hovedparten af dine arbejdsopgaver består i mindre produktionsmæssige opgaver samt kundeekspedition. Herunder rådgivning og vejledning omkring måltidsløsninger. Eksempler på videreuddannelse som ferskvareassistent: butiksmedhjælper, salgsassistent, bager, slagter, leder af ferskvareafdelingen mv. For at kunne søge praktikplads indenfor ferskvareassistentuddannelsen, skal du opfylde følgende: Ferskvare assistent Grundforløb og praktiktid 1/2 års grundforløb 2 år i praktik S&S IT Eng Bemærkninger F F Samt have bestået grundfaget Hygiejne samt førstehjælp og brandbekæmp. De ovennævnte fag skal være afsluttet på F-niveau. Fagene hygiejne, førstehjælp og brandbekæmpelse gennemføres som 3 dages forløb på Holstebro Tekniske Skole, og skal være bestået med minimum karakteren 02. VOF fag Hvis du vil uddannes til ferskvareassistent, anbefaler skolen, at du vælger: Visuel markedsføring1 Visuel markedsføring 2 Kundebetjening og salgspsykologi Anbefalet VOF valg Valgfagslinier Hvis du vil uddannes til ferskvareassistent, anbefaler skolen, at du vælger blandt følgende valgfagslinier: Butiks linien Personlig udvikling Kreativ/salg Idræt Anbefales på HG 1. år

16 HG et godt afsæt!

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

BLIV REVISORELEV OG KOM VIDT OMKRING... Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej 1 2650 Hvidovre Tlf. 3634 4422 e-mail: frr@frr.dk www.frr.

BLIV REVISORELEV OG KOM VIDT OMKRING... Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej 1 2650 Hvidovre Tlf. 3634 4422 e-mail: frr@frr.dk www.frr. ANDERSEN & BJØRNSKOV BLIV REVISORELEV OG KOM VIDT OMKRING... Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej 1 2650 Hvidovre Tlf. 3634 4422 e-mail: frr@frr.dk www.frr.dk HER HÆNGER ØKONOMI OG MENNESKER

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere