HG information - til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HG information - til forældre"

Transkript

1 HG information - til forældre

2 Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin 2 i en uddannelse Uddannelserne er opdelt i trin. Trin 1 er korte uddannelser. Trin 2 uddannelserne varer typisk 4 år - heraf 2 år på skole samt 2 år i praktik - og slutter på assistentniveau, eksempelvis salgsassistent (butik). Langt de fleste elever vælger en trin 2 uddannelse. Grundfag på HG: På HG 1. år: Salg & Service Samfundslære Erhvervsøkonomi Engelsk Dansk IT Samt 1 valgfag På HG 2 år: Salg & Service Samfundslære Erhvervsøkonomi 2. fremmedsprog (Spansk eller tysk) IT Samt 2 valgfag Niveauer: Alle grundfag kan vælges på F, E, D og C niveau og enkelte fag på B niveau (samfundslære dog kun op til D-niveau). F er et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve E svarer til 10. klasse-prøve D er et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt niveau C C svarer til det gymnasiale niveau C B svarer til det gymnasiale niveau B Valgfag: Valgfag vælges ud fra HG s valgfagskatalog.

3 Uddannelsesforløbet vil typisk se således ud: 2 år 2 års praktik som salgsassistent hovedforløb 2 års praktik som kontor/handelsassistent hovedforløb 1 år 1 års praktik som butiksmedhjælper hovedforløb 1 år 1. år på HG - grundforløb 2 år på HG - grundforløb 2. år på HG - grundforløb Uddannelse til butiksmedhjælper Uddannelse til salgsassistent butik Uddannelsen til kontor/handelsassistent (varighed 2 år) (varighed 4 år) (varighed 4 år) Fag og niveauer på HG sammensættes ud fra: De forudsætninger eleven møder med fra 9. eller 10. klasse. Det fremtidige job eleven hælder mest til, og de adgangskrav der kræves. Og ikke mindst, hvor stort et personligt engagement ønsker eleven at lægge i sin skolegang. Hvor målrettet og seriøst vil eleven arbejde, og hvor megen tid ønskes anvendt på skolearbejde.

4 To eksempler på grundforløb for en elev fra folkeskolens 9. klasse. Uddannelsesmål: Butik/salgsassistent Grundforløbspakke Butikslinien Obligatoriske fag Valgfag 1. år af HG grundforløbet IT F/E niveau Butikslinien S&S F/E/D niveau Samfundslære F/E niveau Erhvervsøkonomi F niveau Dansk F/E niveau Engelsk F/E niveau 2. år af HG grundforløbet IT D niveau Dansk D niveau S&S C niveau Engelsk D niveau Samfundslære D niveau Butikslinien Erhvervsøkonomi E/D niveau 2. fremmedsprog F/E niveau Uddannelsesmål: Kontorassistent Almindeligt HG forløb Obligatoriske fag Valgfag 1. år af HG grundforløbet IT F/E niveau F.eks. 2. fremmedsprog F/E S&S F/E niveau Samfundslære F/E niveau Erhvervsøkonomi F/E niveau Dansk F/E niveau Engelsk F/E niveau 2. år af HG grundforløbet IT D/C niveau Erhvervsøkonomi D/C niveau S&S C niveau Dansk D/C niveau Samfundslære D niveau Engelsk D/C niveau 2. fremmedsprog D/C niveau Multimedie

5 Færdige grundforløbspakker Valgmulighederne er mange, og det kan være svært at vælge. Derfor er en anden mulighed at eleven vælger sig ind i en klasse med et fast indhold af fag det kaldes for en grundforløbspakke. På HG på Holstebro Handelsskole har eleverne følgende valg: Den almindelige HG uddannelse Med frit valg For dig som ønsker at kunne vælge frit mellem alle niveauer og alle valgfag. Du vægter selv i hvilken retning, du vil tone din uddannelse. Dine fag afsluttes på F til C niveauer, alt afhængig af dine mål og ambitioner, og om du ønsker en praktikplads indenfor butik, kontor, handel eller finans. Dine valgfag: Frit valg i kataloget. Grundforløbspakke: Butikslinien For dig som lærer bedst i en kombination af fag og praktiske opgaver i øvebutik. Du bliver særlig god til: salg og service, kundebetjening, varepræsentation, dekoration og markedsføring. Du afslutter på 2 år dine fag primært på D-niveauer, og kan søge praktikplads indenfor butik. Dit valgfag: Butikslinien. Grundforløbspakke: HG med erhvervspraktik For dig som ikke helt ved, hvad du vil være, og som gerne vil prøve forskellige brancher og blive bedre afklaret. Du bliver særlig god til: salg og service, kundebetjening og får - bl.a. gennem erhvervspraktik - indsigt i, hvordan man arbejder i en butik, på et kontor eller inden for handel. Du afslutter på 2 år dine fag på D- eller C- niveauer, og kan søge praktikplads indenfor butik, kontor eller handel. Dit valgfag: Kreativ/salg Grundforløbspakke: HG med højniveauer For dig som er middel til boglig stærk, og som gerne vil kombinere din HG med gymnasiale niveauer, enten for at læse videre til f.eks. en akademiuddannelse, eller måske for at forberede dit faglige niveau til en hhx uddannelse. Du bliver god til: Samtlige fag på HG. Alle fag afsluttes på C eller B-niveau over 2 år og du kan søge praktikplads inden for butik, kontor, handel eller finans. Dine valgfag: Frit valg i kataloget.

6 Med HG kan man blive udlært indenfor følgende uddannelsesretninger: (sæt kryds) Butik Butiksmedhjælper Trin 1 Læs mere om Butik Butik Salgsassistent Dekoratør Blomsterdekoratør Trin 2 Læs mere om Butik Event Eventassistent Eventkoordinator Trin 1 Trin 2 Læs mere om Event Handel Handels-, logistik- & indkøbsassistent Trin 2 Læs mere om Handel Kontor Generel kontor Kontorservice Kundekontaktcenter Kontorassistent Trin 1 Trin 1 Trin 2 Læs mere om Kontor Finans Kundemedarbejder Finansassistent Ferskvareassistent Trin 1 Trin 2 Læs mere om finans Læs mere om ferskvareass.

7 Se her! Hvis du ønsker at komme i butik. Detailuddannelsen Butiksmedhjælper (Trin 1) Som elev indenfor detail kan du uddanne dig til den korte uddannelse som butiksmedhjælper eller den længere uddannelse som salgsassistent. Du kan blive elev som butiksmedhjælper, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. For de fleste vil dette tage 1 år på skolen, men det kan tage længere eller kortere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din praktiktid varer 1 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr ,- om måneden. Eksempler på arbejdsopgaver som butiksmedhjælperelev: kundeekspedition og varehåndtering i butikken. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til den profil du vælger i uddannelsen. Eksempler på videreuddannelse: Som færdig uddannet butiksmedhjælper, kan du videreuddanne dig til salgsassistent, enten med en yderligere skoledel kombineret med relevant erhvervserfaring, eller ved at indgå en ny uddannelsesaftale på ca. 2 år. For at kunne søge praktikplads indenfor butik (detailhandel) med henblik på at blive butiksmedhjælper, skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog Butiks medhjælper 1 års praktiktid E E E E D E De nævnte fag skal bestås med et gennemsnit på minimum 02.

8 Se her! Hvis du ønsker at komme i butik eller blive dekoratør. Detailuddannelsen Salgsassistent (Trin 2) Som elev indenfor detail uddannes du til salgsassistent, dekoratør eller blomsterdekoratør. Du kan blive elev som salgsassistent når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. For de fleste vil dette tage 2 år på skolen, men det kan tage længere eller kortere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din praktiktid varer 2 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev: kundeekspedition, vareeksponering, indkøb, vareregistrering, markedsføring og dekoration. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til den profil du vælger i uddannelsen. Eksempler på karrieremuligheder som salgsassistent: afdelingsleder, butiksbestyrer, salgskonsulent, dekoratør eller f.eks. indehaver af egen butik. Eksempler på videreuddannelse som salgsassistent: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling. For at kunne søge praktikplads indenfor butik (detailhandel) som salgsassistent, dekoratør eller blomsterdekoratør skal du skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Detail Butik Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog 2 års praktiktid D D D D C D (F el. E) De nævnte fag skal bestås med et gennemsnit på minimum 02. Hvis 2. Fremmedsprog ikke har et videreuddannelsesperspektiv, findes der mulighed for at erstatte faget med et andet grundfag/et andet grundfag på højere niveau. Skolen og det lokale uddannelsesudvalg anbefaler dog, at alle som er i stand til det, bør tage 2. fremmedsprog. På Oversigten over hovedforløb ses hvilke brancher og profiler, du kan uddanne dig indenfor.

9 Se her! Hvis du ønsker at uddanne dig indenfor oplevelsesområdet Eventassistent (Trin 1) Eventkoordinator (Trin 2) Som elev uddannes du til eventassistent (trin 1 = år) eller eventkoordinator (trin 2 = år) indenfor oplevelsesområdet f.eks. i butikscentre, koncerthuse, turistattraktioner, feriecentre eller i forbindelse med tilrettelæggelse af større sportsarrangementer. Som eventassistent deltager du i den praktiske planlægning og gennemførelse af events/oplevelser, herunder udvikling, markedsføring, kundebetjening og salg samt betjening af udstyr. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr Som eventkoordinator tager du dig af planlæggende og koordinerende opgaver i forbindelse med events, herunder idéudvikling, markedsføringsaktiviteter, pressekontakt, budgettering, afvikling og evaluering. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Du kan blive elev indenfor event, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. Som eventassistent kan du videreuddanne dig til eventkoordinator Eksempler på videreuddannelse som eventkoordinator: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling For at kunne søge praktikplads indenfor Event skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Event- Assistent Eventkoordin. Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog 1 års praktiktid E E E E D E 2 års praktiktid C C C D C D E De med fed markerede fag samt fagene: grundkursus i førstehjælp samt hygiejne, skal alle være bestået med minimum karakteren 02.

10 Se her! Hvis du ønsker at komme indenfor handel. Handelsassistent (Trin 2) Som elev indenfor handel uddannes du til handelsassistent indenfor salg eller service, logistikassistent eller indkøbsassistent (Trin 2). Du kan f.eks. komme indenfor bilforhandlerbranchen, engrossalg indenfor f.eks. tøj, tømmerhandel med salg til håndværkere, computer tilbehør med salg til virksomheder og lignende. Du kan blive elev indenfor handel, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav typisk efter 2 års skolegang. Din praktiktid varer 2 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev indenfor handel: personlig kundeservice, ordre- og aftalebehandling, planlægning, kalkulation af priser, indkøb (genbestillinger), kontrol af varelager samt forsendelse. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til det speciale du vælger indenfor handel. Eksempler på videreuddannelse som handelsassistent: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling, International handel og markedsføring. Eksempel på karrieremuligheder som handelsassistent: afdelingsleder, sælger samt lagerchef. For at kunne søge praktikplads indenfor handel skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog Handel 2 års praktiktid D C E D C D E De med fed markerede fag, skal alle hver især bestås med minimum karakteren 02. På Oversigt over hovedforløb, kan du se hvilke brancher du kan blive handelsassistent indenfor.

11 Generel kontoruddannelse Se her! Hvis du ønsker at blive kontorelev Du kan blive elev indenfor generel kontor, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. For de fleste vil dette tage 1 års skolegang, men det kan tage længere eller kortere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din praktiktid varer 2 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev indenfor generel kontor: sagsbehandling samt skriftlig og mundtlig kommunikation, samt grundlæggende regnskabs- og økonomifunktioner. Eksempler på videreuddannelse: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling, International handel og markedsføring. Skolen gør opmærksom på, at det kan være vanskeligt at få praktikpladser under generel kontor, og anbefaler i stedet kontorassistent uddannelsen. For at kunne søge praktikplads indenfor generel kontor, skal du have opnået en række kompetencer og have gennemført følgende fag og niveauer: Generel Kontor Grundforløb og praktiktid 1 års grundforløb 2 år i praktik Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog E E E E D D Kontorserviceuddannelsen (Trin 1) Som elev indenfor kontorserviceuddannelsen kan du løse opgaver rettet mod virksomhedens kunder og gæster, og du kan arbejde med servicefunktioner i virksomhedens administration. For at blive uddannet indenfor kontorservice skal du typisk 1 år på skole og 1 år i praktik, men det kan tage længere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr Efter kontorserviceuddannelsen kan du vælge at videreuddanne dig til kontorassistent. For at kunne søge praktikplads indenfor kontorservice, skal du have opnået en række kompetencer og have gennemført følgende fag og niveauer: Kontor service Grundforløb og praktiktid 1 års grundforløb 1 år i praktik Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog E E E E E E De med fed markerede fag, skal alle hver især bestås med minimum karakteren 02.

12 Se her! Hvis du ønsker at blive kontorelev Kundekontaktcenteruddannelsen (Trin 1) Som elev indenfor handel eller kontor kan du uddannes indenfor kundekontaktcenteruddannelsen. Som kundekontaktcenterelev arbejder du med interne kundeservicefunktioner, telefonsalg mm. For at blive uddannet indenfor kundekontaktcenteruddannelsen skal du typisk 1 år på skole og 1 år i praktik, men det kan tage længere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen Du kan blive elev indenfor kundekontaktcenteruddannelsen, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. Din praktiktid varer 1 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr Eksempler på videreuddannelse: kundekontaktcenteruddannelsen kan bruges som Trin 1 både til kontoruddannelsen og handelsuddannelsen, d.v.s. du kan videreuddanne dig til både kontorassistent og handelsassistent. For at kunne søge praktikplads indenfor kundekontaktcenteruddannelsen, skal du opfylde følgende adgangskrav. Kundekontakt Praktiktid Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog 1 års praktiktid D D E E D E De med fed markerede fag, skal alle hver især bestås med minimum karakteren 02.

13 Se her! Hvis du ønsker at blive kontorelev Kontoruddannelsen (Trin 2) Du kan blive kontorelev indenfor: økonomi, revision, spedition og shipping, administration, offentlig administration, lægesekretær, advokatsekretær og rejseliv. Du kan blive elev indenfor kontor, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. For de fleste vil dette tage 2 år, men det kan tage længere eller kortere tid, afhængig af dine kompetencer, når du starter på uddannelsen. Din praktiktid varer 2 år. Din løn i praktiktiden (marts 2008) er kr det første år og kr det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev: sagsbehandling, økonomi, salg og indkøb, markedsføring samt skriftlig og mundtlig kommunikation. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til det speciale du vælger indenfor kontor. Eksempler på karrieremuligheder: kontorleder og afdelingsleder. Eksempler på videreuddannelse som kontorassistent: Akademiuddannelserne: Ledelse, Økonomi, Kommunikation & formidling, International handel og markedsføring. For at kunne søge praktikplads indenfor kontor skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Kontor m/specialer Praktiktid Dansk IT Eng 2. fr.spr. EØ S&S Samf Økonomi 2 år C C D E C D D Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau D Revision 2 år C C D E Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau D Rejseliv 2 år C C C E Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau C Spedition+shipping 2 år C C C E Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau C Øvrige specialer (se side 12) 2 år C C D E Eng. eller 2. fr. sprog skal være på mindst niveau D Alle fag skal bestås med minimum karakteren 02. C D D E D D E D D E D D

14 Se her! Hvis du ønsker at blive finanselev Finansuddannelsen Kundemedarbejder (Trin 1) Finansassistent (Trin 2) Som elev indenfor finansbranchen uddannes du til kundemedarbejder (trin 1 = år) eller finansassistent (trin 2 = år) sidstnævnte indenfor bank og realkredit, liv og pension eller skadesforsikring. Du kan blive elev indenfor finans, når du har opnået nedennævnte gærdehøjder/adgangskrav. Din praktiktid varer 1 til 2 år. Din løn i praktiktiden (1. juli 2008) er kr ,42 det første år og kr ,42 det andet år. Eksempler på arbejdsopgaver som elev: ekspedition, rådgivning, sagsbehandling og salg. Dine arbejdsopgaver varierer i forhold til ovennævnte uddannelsesretninger. Eksempler på karrieremuligheder: kunderådgiver, skadebehandler, assurandør, pensionsrådgiver, kontorleder, fuldmægtig eller f.eks. afdelingsleder. Eksempler på videreuddannelse som kundemedarbejder: Finansassistent Eksampler på videreuddannelse som Finansassistent: Akademiuddannelserne: Finansiel rådgivning, Ledelse, Økonomi, samt HD. For at kunne søge praktikplads indenfor finans skal du have opnået en række kompetencer og have opfyldt nedennævnte adgangskrav: Kunde medarbejder Finansassistent Grundforløb og praktiktid 2 års grundforløb 1 års praktik 2 års grundforløb 2 år i praktik Dansk IT Eng EØ S&S Samf 2. fr.sprog C C C C D D D Alle fag skal bestås med minimum karakteren 02. For at færdiggøre skoledelen af finansuddannelsen på 2 år, kræver det, at du på første år af HG færdiggør dansk på minimum niveau D. Hvis du ikke har tysk på udvidet niveau fra 10-klasse, skal du vælge tysk F/E niveau, som dit valgfag på første år af HG.

15 Se her hvis du ønsker at uddanne dig indenfor salg og bearbejdning af ferskvarer Ferskvareassistentuddannelsen Som elev indenfor ferskvareassistent uddannelsen arbejder du i en bagerafdeling, delikatesse, fiskeafdeling, slagterafdeling eller lignende. For at blive uddannet som ferskvareassistent skal du typisk 1/2 år på skole og 2 år i praktik, men det kan tage længere tid, afhængig af dine kompetencer. Hovedparten af dine arbejdsopgaver består i mindre produktionsmæssige opgaver samt kundeekspedition. Herunder rådgivning og vejledning omkring måltidsløsninger. Eksempler på videreuddannelse som ferskvareassistent: butiksmedhjælper, salgsassistent, bager, slagter, leder af ferskvareafdelingen mv. For at kunne søge praktikplads indenfor ferskvareassistentuddannelsen, skal du opfylde følgende: Ferskvare assistent Grundforløb og praktiktid 1/2 års grundforløb 2 år i praktik S&S IT Eng Bemærkninger F F Samt have bestået grundfaget Hygiejne samt førstehjælp og brandbekæmp. De ovennævnte fag skal være afsluttet på F-niveau. Fagene hygiejne, førstehjælp og brandbekæmpelse gennemføres som 3 dages forløb på Holstebro Tekniske Skole, og skal være bestået med minimum karakteren 02. VOF fag Hvis du vil uddannes til ferskvareassistent, anbefaler skolen, at du vælger: Visuel markedsføring1 Visuel markedsføring 2 Kundebetjening og salgspsykologi Anbefalet VOF valg Valgfagslinier Hvis du vil uddannes til ferskvareassistent, anbefaler skolen, at du vælger blandt følgende valgfagslinier: Butiks linien Personlig udvikling Kreativ/salg Idræt Anbefales på HG 1. år

16 HG et godt afsæt!

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Referat af møde i LUU på det merkantile område

Referat af møde i LUU på det merkantile område 0 Referat af møde i LUU på det merkantile område 07-10-2014, kl. 08:30 10:30 Sted: OBS: Det store mødelokale på Bredahlsgade 1 Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede:

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

den hurtigste vej til et fedt job

den hurtigste vej til et fedt job HG den hurtigste vej til et fedt job Et fedt sted at lære Århus Købmandsskole er et fedt sted at lære. Her finder du: Et spændende studiemiljø med flotte omgivelser Engagerede lærere, der tager dig alvorligt

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice

Retailakademi - for dig, der arbejder med salg og kundeservice IBC Kurser Retailakademi Hos IBC Kurser tilbyder vi dig kurser, efteruddannelse og netværk som skaber værdi i din virksomhed Grundl. voksenuddannelse Butiksmedhjælper Salgsassistent Akademiuddannelse Diplomuddannelse

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

SF F/E EØ F/E JOV S&S F/E. MN k-lærer. Dansk 9 lek RTJ eller LIL k-lær

SF F/E EØ F/E JOV S&S F/E. MN k-lærer. Dansk 9 lek RTJ eller LIL k-lær Indtil Valgfag fterår Jul orår ksamen HG 1A 18 orskellige valgfag efterår 5 lek / / ( ) S ansk / RTJ eller ksamen 1 grundfag + Prøveeksamen Gf.projekt HG 1 Butiksklassen niv. 2 Alle samme valgfag Butikslinien

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Sebastian. www.genvej.nu

Sebastian. www.genvej.nu Sebastian Sebastian er 16 år går i 9. klasse og interesserer sig for håndværk. Han vil gerne lave noget med byggeri og træ. Han ønsker at tage en uddannelse, der kræver en del praktisk arbejde en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin

UDDANNELSE. Oms 3,9b. Døssing og Valentin UDDANNELSE JYSK elevuddannelse 2 JYSK Academy 3 Adgangskrav 4 Uddannelsens opbygning 5 Skoleophold modul 1 6 Skoleophold modul 2 7 Skoleophold modul 3 8 Skoleophold modul 4 9 Skoleophold modul 5 10 Handels-

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ERNÆRINGSASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Ernæringsassistent giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Valgfag afvikles som ugentlige timer. Du vælger dine valgfag i samarbejde med din studievejleder.

Valgfag afvikles som ugentlige timer. Du vælger dine valgfag i samarbejde med din studievejleder. HG-VALGFAGSMODELLEN Butikslinjen Valgfag: Dekoration og design Grundforløbspakker Butikslinjen med erhvervspraktik Valgfag: Kreativ/salg Business Valgfag: Delvis valgfri HG-voksen Valgfag: Valgfri HG-almen

Læs mere

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG EUX EN ERHVERVSUDDANNELSE MED STUDIEKOMPETENCE UDDANNELSER Hvad er dine fremtidsdrømme? Det er ikke let at træffe et valg, der tager højde for både drømme,

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid EUD og EUX Erhvervsuddannelser 2015 Uddannelseskatalog Dit fag din fremtid EUD Erhvervsuddannelser 2014 1 Kontakt os her CAMPUS BORNHOLM www.campusbornholm.dk EUD og EUX Erhvervsuddannelser Uddannelseschef

Læs mere

ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE

ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSSKOLENS GRUNDUDDANNELSE 2014/2015 2 sfortegnelse Generel orientering om HG 2 Side 4 Dansk niveau D (½ år) Side 6 Dansk niveau C (½ år) Side 7 Engelsk

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Juli 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Merkantil HG Nykøbing F

Merkantil HG Nykøbing F Den lokale undervisningsplan for grundforløbet på den erhvervsfaglige fællesindgang Merkantil HG Nykøbing F Center for erhvervsrettede uddannelser - Lolland Falster Godkendt af det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser August 2015 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere