CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT"

Transkript

1 CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø AARHUS RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C LONDON 42 NEW BROAD STREET LONDON EC2M 1JD, UK SIDE 1

2 INDHOLD CSR HIGHLIGHTS 03 VELKOMMEN 04 VORES AMBITIONER 06 ÅRETS VIRKSOMHEDSJURIST PRO BONO OG PARTNERSKABER MENNESKERETTIGHEDER 16 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 19 MILJØ OG KLIMA 23 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE 26 INTEGRERING AF FN GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER 32 MEDARBEJDERE OG ARBEJDSFORHOLD 33 OM KROMANN REUMERT 34 OM DENNE RAPPORT 34 TAK! 35 SIDE 2

3 CSR HIGHLIGHTS MINDRE BELASTNING AF MILJØ OG KLIMA 18% besparelse på fjernvarme % besparelse på affald 8% besparelse på vand % besparelse i CO2-forbrug 2% besparelse på el UDDANNELSE MEDARBEJDERE PARTNERE 1750 kursusdage for alle medarbejdere 3, kursusdage pr. medarbejder interne kurser PRO BONO 33 ind- og udstationeringer i KVINDER 5 MÆND pro bono-timer, % KVINDER I ALT 36, år GENNEMSNITSALDER,8 % SYGEFRAVÆR PR. MEDARBEJDER SIDE 3

4 VELKOMMEN I Kromann Reumert arbejder vi målrettet med CSR. Denne rapport gør status over vores CSR-initiativer siden foråret 2014 og fungerer som styringsredskab for vores indsats fremover. I Kromann Reumert er CSR en integreret del af vores daglige arbejde, vores strategi og vores kultur. Derfor er det ikke muligt i denne CSR-rapport at give det fulde overblik over de mange resultater, gode historier og succesfulde samfundsansvarlige initiativer, som Kromann Reumert beskæftiger sig med hver eneste dag. Vi sætter derfor fokus på nogle af de initiativer og aktiviteter, som vi synes er repræsentative for CSR-arbejdet siden foråret 2014 i landets førende advokatvirksomhed. For eksempel kan du læse om vores medarbejderes samarbejde med vores pro bono-partnere et samarbejde som bidrager til, at en række organisationer kan hjælpe mennesker i nød og forbedre deres hverdag, vilkår og rettigheder. Her bidrager vi med det, vi gør allerbedst, nemlig vores juridiske arbejde, og tilfører værdi til en lang række organisationer, som løfter vigtige samfundsopgaver. Vi giver også et indblik i vores gode resultater inden for miljø og klima, hvor vi endnu engang har formået at mindske vores belastning af miljøet gennem besparelser på blandt andet vand, varme, el og affald og har nået vores målsætninger. Og så arbejder vi fortsat for menneskerettigheder, antikorruption og corporate governance, blandt andet gennem vores roller i dansk erhvervsliv og med en række nyudviklede værktøjer, som skal gøre compliance inden for disse områder nemmere for virksomhederne. Vi håber, at CSR-rapporten giver dig et endnu bedre indblik i Kromann Reumert som virksomhed. God læselyst Derudover kan du læse om vores bestræbelser på at gøre Kromann Reumert til en endnu bedre arbejdsplads, end den er i dag. Vores medarbejderes udvikling er afgørende for Kromann Reumert, og i år kan du læse om vores nye lederuddannelse for advokater samt et øget fokus på internationalisering gennem udstationeringer. Arne Møllin Ottosen, Managing Partner DINE KOMMENTARER ER VELKOMNE Vi modtager meget gerne kommentarer til denne CSR-rapport og til vores arbejde med CSR generelt. Skriv til Louise Bak Merrild på SIDE 4

5 VISION Vi sætter standarden MISSION Værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær VÆRDIER Samarbejdsglæde Kvalitet Forretningsforståelse Troværdighed SIDE 5

6 VORES AMBITIONER Samtidig med at vi i denne CSR-rapport gør status over indsatser og resultater i sidste rapporteringsperiode, forpligter vi os på en række kort- og langsigtede mål, som vi vil nå i løbet af de kommende år og som vi selv, og vores interessenter, kan måle os op imod. Vi har tre overordnede ambitioner med vores CSR-arbejde. 1. Vi vil stræbe efter at integrere CSR i vores egne kommercielle og organisatoriske processer, så det indgår som et helt naturligt element i det at drive god forretning. 2. Vi vil stræbe efter at være med til at drive udviklingen inden for CSR i erhvervslivet i Danmark. 3. Vi vil fokusere vores indsats i pro bono-arbejdet mod børn, unge og uddannelse. integrere ambitionerne i vores daglige arbejde, strategi og kultur. For at stræbe endnu højere satte vi os derfor sidste år en tredje ambition. Vores ambitioner er grundlaget for de CSR-aktiviteter, der er beskrevet i denne rapport, og vil være det helt frem til udgangen af Selvom vores overordnede ambitioner har været de samme i mange år, arbejder vi løbende for hele tiden at skabe initiativer, der på en ny måde bidrager til at opfylde dem inden for de fire temaer: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. AMBITION 1 Fordi vores fokus på at reducere CO2 er en integreret del i hele den måde, vi agerer, investerer og tænker på i vores hverdag, har vi endnu engang kunnet indfri vores mål i forhold til ambition 1. Og vi vil fortsat være ambitiøse ved at vedligeholde og forbedre de resultater, vi har opnået. F.eks. har vi sparet ca. 500 m 3 vand, reduceret vores affaldsmængde med 9 ton og sendt 17 ton mere til genanvendelse Læs mere på side 24. De to første ambitioner opstillede vi allerede i 2011, og vi har siden da opnået flotte resultater inden for begge ved at AMBITION 1 VI VIL STRÆBE EFTER AT INTEGRERE CSR I VORES EGNE KOMMER- CIELLE OG ORGANISATORISKE PROCESSER, SÅ DET INDGÅR SOM ET HELT NATURLIGT ELEMENT I DET AT DRIVE GOD FORRETNING. FRAMEWORK GLOBAL COMPACT SOM RAMMEN FOR CSR-STRATEGI OG INDSATS AMBITION 1 MEDARBEJDERDREVET PRO BONO- ARBEJDE + CO 2 -MÅLSÆTNING Vores ambitioner er grundlaget for de CSR- aktiviteter, der er beskrevet i denne rapport, og vil være det helt frem til udgangen af SIDE 6

7 AMBITION 2 I rapporteringsperioden har vi taget et aktivt ansvar for at bidrage til udviklingen af dansk erhvervsliv og til, at danske virksomheder udøver (samfunds)ansvarlig forretning. Det gør vi hver dag gennem vores juridiske rådgivning, men også via vores partnere og medarbejderes engagement i komitéer, branchefora, bestyrelser og foreninger, der har indflydelse på det danske erhvervsliv. For eksempel arbejder vi fortsat for udvikling af bestyrelsesarbejde og fondsledelse i Danmark til gavn for danske virksomheder og dermed for det danske samfund. Vi er blandt andet medstiftere af Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark, og vi har i samarbejde med CBS og EY etableret det bedste og mest omfattende bestyrelsesuddannelsesprogram, der udbydes i Danmark. Derudover arbejder vi for udbredelsen af god fondsledelse i kraft af partner Marianne Philips virke som formand for Komitéen for god Fondsledelse. Det arbejde vil vi fortsat understøtte. Læs mere om vores roller i dansk erhvervsliv på side 29. AMBITION 3 De unge talenter er grundlaget for ikke bare vores vækst i Kromann Reumert, men for hele vores samfund både lokalt og globalt. I perioden fra marts 2014 til marts 2015 har vores jurister registreret 560 pro bono-timer, hvor vores medarbejdere har hjulpet vores pro bono-partnere med gratis juridisk rådgivning. En stor del af disse timer er blevet brugt i de organisationer, der arbejder for børn, unge og uddannelse, hovedsageligt SOS Børnebyerne. Derudover har vores stabsmedarbejdere, som ikke tidsregistrerer, brugt et utal af timer på at hjælpe med bl.a. at trykke materiale for organisationerne, hjælpe ved arrangementer, som Kromann Reumert lægger lokaler til mm. Sidste år satte vi som mål også at fokusere lokalt i vores pro bono-arbejde, hvilket samarbejdet med Sortedamskolen var et eksempel på. Dette mål har vi indfriet ved at indgå et lignende samarbejde med Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Læs mere om vores samarbejde med lokale skoler på side 10. I 2014 deltog vi igen i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, hvis formål er at udbrede kendskabet til FN s 2015-mål. Det samme vil vi gøre i AMBITION 2 AMBITION 3 VI VIL STRÆBE EFTER AT VÆRE MED TIL AT DRIVE UDVIKLINGEN INDEN FOR CSR I ERHVERVSLIVET I DANMARK. VI VIL I HØJERE GRAD FOKUSERE VORES INDSATS I PRO BONO-ARBEJDET MOD BØRN, UNGE OG UD- DANNELSE. AMBITION 2 UDBREDE KENDSKABET TIL CSR OG GLOBAL COMPACT AMBITION 3 FOKUSERE INDSATSEN I PRO BONO-ARBEJDET MOD BØRN, UNGE OG UDDANNELSE SIDE 7

8 ÅRETS VIRKSOM- HEDSJURIST I juni 2014 uddelte Kromann Reumert og foreningen Danske Virksomhedsjurister for første gang prisen "Årets Virksomhedsjurist" for at synliggøre virksomhedsjuristernes værdi for dansk erhvervsliv. Vinderen blev det juridiske team i ISS, som foruden titlen Årets Virksomhedsjurist modtog en check på kr., som ISS valgte at donere til Københavns Retshjælp. Stadig flere danske virksomheder opbygger interne juridiske afdelinger, og i mange virksomheder vokser de allerede eksisterende afdelinger. I takt med denne udvikling spiller de danske virksomhedsjurister i højere grad en strategisk og værdiskabende rolle i virksomhederne. Virksomhedsjuristerne bidrager væsentligt til at styrke dansk erhvervsliv og dermed til øget vækst og værdi for mennesker og økonomi. Partner Marianne Philip, Kromann Reumert, Group General Counsel Bjørn Raasteen, ISS og ISS-teamet beundrer statuetten kr. til Københavns Retshjælp Med titlen Årets Virksomhedsjurist fulgte en check på kr., som ISS valgte at donere til Københavns Retshjælp. Advokat og bestyrelsesmedlem Tobias Steinø var mødt op for at tage imod checken, som han kunne glæde de ca. 200 frivillige rådgivere i Københavns Retshjælp med, som yder gratis bistand til enhver borger uanset nationalitet og bopæl. Med prisen Årets Virksomhedsjurist ønsker vi at synliggøre virksomhedsjuristernes værdi for dansk erhvervsliv og fremhæve de virksomhedsjurister, der i løbet af året har gjort en særlig anerkendelsesværdig og værdiskabende indsats for den virksomhed, de arbejder for og dermed for dansk erhvervsliv. Vi mener, at virksomhedsjuristernes voksende rolle vidner om, at danske virksomheder udviser større ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund ved at drive forretning med øget bevidsthed om og et proaktivt fokus på corporate compliance. Det er en positiv samfundsudvikling, som vi ønsker at støtte op om. Fra venstre: Formand for DVJ Joachim Brøns, partner og bestyrelsesformand Marianne Philip (formand for priskomitéen), bestyrelsesmedlem Tobias Steinø fra Københavns Retshjælp og Group General Counsel (SVP) fra ISS Bjørn Raasteen med det juridiske team. SIDE 8

9 PRO BONO OG PARTNERSKABER SIDE 9

10 UNGE SKAL MOTIVERES TIL VIDERE UDDANNELSE En 15-årig dreng fra Sortedamskolen blev i oktober 2014 idømt 10 dagbøder á 500 kr. og blev yderligere kr. fattigere, da han blev dømt for at have kastet en lagkage i hovedet på en bagerekspedient under et radioprogram. Heldigvis var sagen blot et rollespil, som Kromann Reumerts pro bono-gruppe for uddannelsesindsatser for tredje år i træk havde arrangeret for tre 9. klasser fra Sortedamskolen på Østerbro. Drengen kunne derfor alligevel gå hjem med pengepungen intakt og en oplevelse rigere. Indblik i uddannelsesmuligheder Formålet med samarbejdet er, at give eleverne viden om den verden, de kommer ud i efter folkeskolen, og give dem et bedre udgangspunkt for at vælge en ungdomsuddannelse. Forskellige skole-erhvervssamarbejder i landet har vist, at det er et effektivt værktøj til at engagere de ældre skoleelever og give dem indblik i deres muligheder. En rolle i virkelighedens verden For at give eleverne et indblik i dagligdagen i Kromann Reumert, havde pro bono-gruppen planlagt dagen med rundvisning og rollespil. Rundvisningen skal give eleverne et indblik i de forskellige funktioner, der varetages i en stor advokatvirksomhed, og rollespillet er en oplagt mulighed for at gøre juraen mere levende og nærværende, fortæller advokat Kristine Laursen, som er medansvarlig for pro bono-gruppen for uddannelsesindsatser. Refleksioner over mulighederne på arbejdsmarkedet Ifølge klasselærer Charlotte McGregor Magnussen udviste eleverne et sjældent engagement og fik meget ud af dagen. De har lært meget om virksomheden i funktion, om både jurastudiet, arbejdsforholdene her, hvad det kræver, hvordan I driver virksomhed og hvilke forskellige funktioner, der er. Og så er der meget dansk- og samfundsfagligt, der bliver kædet ind i et rollespil, der gør det mere autentisk, og gør at de kan relatere til det, fortæller Charlotte. Især synes eleverne, at rollespillet var sjovt og lærerigt, men dagen havde også medført nogle refleksioner over mulighederne på arbejdsmarkedet. En af eleverne, Marco Hansen, udtalte: Det er gået op for mig, at der er mange andre jobs her, selvom det er et advokatfirma, og at man kan komme ind i mange virksomheder, som f.eks. advokatvirksomheder, uden at være advokat. Uddannelsesdagen udvides Som nævnt i vores sidste CSR-rapport havde vi planlagt at udvide samarbejdet til også at omfatte Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Dette mål opnåede vi i januar 2015, hvor vi fik besøg af fire 9. klasser fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole til en dag med demokratisk dannelse. I næste rapporteringsperiode vil vi have fokus på at optimere uddannelsesdagene for begge skoler ud fra erfaringerne fra de forrige år. SIDE 10

11

12 PRO BONO-ARBEJDE FOR SAMFUNDETS BEDSTE Kromann Reumert har indgået partnerskaber med en række organisationer, som vores medarbejdere hjælper ved at yde juridisk rådgivning gratis eller til en særdeles reduceret pris. Arbejdet udføres pro bono, hvilket betyder for samfundets bedste. BØRN, UNGE OG UDDANNELSE Børnehjælpsdagen Børnehjælpsdagen arbejder for de anbragte børn og unge i Danmark samt det frivillige børne- og ungdomsarbejde i foreninger og sportsklubber. Læs mere på Vores pro bono-arbejde er drevet af vores medarbejderes engagement, og derfor er vores pro bono-partnere primært udvalgt af medarbejderne, som har et særligt forhold til den pågældende organisation. Det får organisationerne såvel som medarbejderne mest ud af. Børn, unge og uddannelse I Kromann Reumert er vi afhængige af unge talenter, da de er nøglen til vores fremtid, og vi arbejder hver dag med at udløse vores medarbejderes fulde potentiale. Det er noget, der ligger dybt forankret i vores DNA. Det er derfor naturligt, at mange af organisationerne, vi samarbejder med, arbejder for børn, unge og uddannelse. De unge talenter er grundlaget for ikke bare vores vækst i Kromann Reumert, men for hele vores samfund både lokalt og globalt. Dansk Skoleskak Dansk Skoleskak bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker børns og unges faglige og sociale udvikling, hvilket hjælper flere til et liv med læring og uddannelse. Læs mere på Vi hjælper enten direkte gennem aktiviteter som f.eks. uddannelsesdagen for lokale skoler (læs mere på forrige side), ved at yde rådgivning, der opbygger kompetencer hos organisationerne, eller ved at løse opgaver, der frigiver ressourcer hos vores samarbejdspartnere, så de kan fokusere på deres indsats. I den kommende rapporteringsperiode vil vi fortsat have fokus på børn, unge og uddannelse, og arbejde for, at en væsentlig del af vores pro bono-arbejde er fokuseret mod at hjælpe børn og unge med at få udløst deres fulde potentiale uanset køn, race, social baggrund og fysiske begrænsninger. Derudover vil vi fortsat styrke vores i forvejen gode samarbejde med alle vores pro bono-partnere. SOS-Børnebyerne SOS-Børnebyerne er verdens største private humanitære børneorganisation, der har som mål at hjælpe nødlidende børn. Læs mere på SIDE 12

13 Uddannelsesindsatser Skolesamarbejde med Sortedamskolen og Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Copenhagen Pride Copenhagen Prides mission er at være med til at skabe ligestilling for homo-, bi- og transseksuelle i Danmark. Læs mere på Gentofte Børnevenner Gentofte Børnevenner er en interesseorganisation, der har til formål at medvirke til en stadig forbedring af vilkårene for børn og unge samt støttekrævende personer i Gentofte kommune. Læs mere på MENNESKERETTIGHEDER Justitia Justitia er Danmarks første uafhængige juridiske tænketank. Justitia har som formål at styrke fokus på og respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder i offentligheden, blandt myndigheder, eksperter og beslutningstagere i Danmark såvel som internationalt. Læs mere på Ashoka Ashoka er en global organisation for verdens førende social entrepreneurs, som søger at afhjælpe og finde innovative løsninger på en række væsentlige sociale problemer i verden. Læs mere på Ombold OMBOLD er drivkraften i arbejdet med at få idræt for hjemløse og socialt udsatte på den socialpolitiske dagsorden. Læs mere på SIDE 13

14 ØVRIGE Reden I Reden kan prostituerede kvinder få et pusterum fra den barske hverdag på gaden; de kan få et varmt bad, et måltid mad, en seng for natten, og de kan få hjælp og rådgivning til at komme ud af prostitutionsmiljøet og stofmisbruget. Læs mere på Hand in Hand International Hand in Hand International er medlem af Hand in Hand Network, som er en global gruppe af NGO'er, der arbejder for at bekæmpe fattigdom i over 10 lande. Deres mål er at skabe 10 millioner arbejdspladser i nogle af verdens fattigste samfund. Læs mere på Reden International Reden International er en organisation til bekæmpelse af kvindehandel. De sørger for praktisk støtte til udenlandske kvinder i prostitution i Danmark. Læs mere på Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende og uafhængig interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. Læs mere på Transparency International Transparency International er et verdensomspændende netværk af civilsamfundsorganisationer, som arbejder på at bekæmpe korruption, nepotisme, magtmisbrug og bestikkelse. Læs mere på HovedHuset HovedHuset åbnede i februar 2006 som et projekt under Hjerneskadeforeningen og blev pr. 1. november 2011 en selvejende institution. Hovedhuset er et specialiseret tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder. Læs mere på SIDE 14

15 KROMANN REUMERT STØTTER DANMARKS INDSAMLING Da Danmarks Indsamling rullede over skærmen lørdag den 31. januar 2015, var det med et bidrag fra Kromann Reumert og vores medarbejdere på i alt kroner. Fuldmægtig Sivan Shalom Pedersen var med backstage under hele DR's indsamlingsshow og havde fornøjelsen af at sidde til bords med Kromann Reumerts pro bono-partner, SOS Børnebyerne. Kromann Reumert har i øvrigt tidligere udarbejdet hele aftalegrundlaget pro bono for Danmarks Indsamling på vegne af bl.a. SOS Børnebyerne. "Vi sad til bords med folk fra SOS Børnebyerne, og de håbede jo bare virkelig, at der kom nogle penge i kassen, så de kunne realisere deres projekt om at bekæmpe udnyttelse af børn i Cambodja. Det er folk, der virkelig brænder for det, de bruger al deres tid og mange af deres penge på. Det er utrolig spændende at være i selskab med sådan nogle ildsjæle," fortæller Sivan. SOS Børnebyerne var Kromann Reumerts første pro bonopartner. Vi har i mange år efterhånden hjulpet dem med juridisk rådgivning. At kunne supplere vores rådgivning med en donation, der kan bidrage til, at SOS Børnebyerne kan realisere deres mål, tilfører blot endnu en dimension til vores i forvejen gode samarbejde. SIDE 15

16 MENNESKE- RETTIGHEDER SIDE 16

17 VI STØTTER JUSTITIAS ARBEJDE FOR MENNESKERETTIGHEDER I september 2014 flyttede den nystiftede tænketank Justitia ind på 6. sal af Kromann Reumerts kontor i Nordhavn i København. Kromann Reumert stiller lokalerne til rådighed som en del af vores pro bono-indsats. Justitia er stiftet af Jacob Mchangama, som efter seks år i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS tog initiativ til at skabe den uafhængige juridiske tænketank med fokus på frihedsrettigheder og retsstatsprincipper. Om tænketanken siger han: Hvis man kigger på Danmark og sammenligner med mange andre lande, så lever vi i et godt og frit land. Men der er alligevel en udvikling med drypvise forringelser af retssikkerhed og rettigheder både for borgere og virksomheder. Jeg mener ikke, at man skal tage det for givet, at vi lever i et frit demokrati. De principper er historisk set relativt nye, og derfor er det også nogle, man skal værne om. Og det er så vores rolle at prøve at gøre det, konstaterer Jacob Mchangama. Og hjælpen er kærkommen, fortæller Jacob Mchangama. Det er et kæmpe boost for os, dels at vi ikke skal bruge penge på husleje, og dels at vi kan sidde et sted med et så velrenommeret firma som Kromann Reumert. Vi fik tilbudt andre lokaler, men for mig at se, var det her et perfekt match, som signalerer, at vi er seriøse. Justitia har egen indgang og adresse, og der er ingen sammenblanding mellem Kromann Reumerts og Justitias faciliteter, drift eller i øvrigt. I Kromann Reumert er vi glade for at kunne støtte den nye tænketank. Vi er glade for at kunne hjælpe dette gode initiativ på vej. Justitia har allerede bevist, at de bidrager positivt til en sund debat om menneskerettigheder og retssikkerhed, og det støtter vi op om, udtaler managing partner Arne Møllin Ottosen og fortsætter. Det er vigtigt for os at leve op til vores forpligtelse over for FN Global Compact om at støtte beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Det gør vi allerede gennem flere af vores pro bono-partnerskaber, så da Justitia kontaktede os, så vi en oplagt mulighed for yderligere at udbygge vores aktiviteter på det område. Vi overvejede, hvordan vi bedst kunne støtte Justitia, og valgte at tilbyde dem lokaler her hos os. SIDE 17

18 NYT SYSTEM FOR WHISTLEBLOWER- ORDNINGER Vi har udviklet software til en anmelderfunktion og rådgivet en lang række af de finansielle virksomheder, som fra 1. september 2014 skulle tilbyde sine medarbejdere mulighed for at indberette mistanke om overtrædelser af den finansielle regulering til en såkaldt whistleblowerordning. Fra 1. september 2014 skulle finansielle virksomheder tilbyde sine medarbejdere mulighed for at indberette mistanke om overtrædelser af den finansielle regulering til en såkaldt whistleblower-ordning. I foråret og sommeren 2014 var der derfor ekstraordinært travlt i de finansielle virksomheder, hvor det lovforberedende arbejde foregik i raskt trav, og de skulle arbejde mod uret for at nå at få ordningerne etableret, godkendt af Datatilsynet og sat i drift. Kromann Reumert rådgav en lang række af de finansielle virksomheder og sørgede blandt andet for at indhente de påkrævede HR- og whistleblower-tilladelser fra Datatilsynet, udarbejde whistleblower-politikker samt interne retningslinjer for håndtering af anmeldelser. Sideløbende udviklede vores IT-afdeling software til en anmelderfunktion, som blev sat i drift i 29 finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser og udbydere af betalingstjenester. Anmeldelser fra de omfattede virksomheder er siden da tilgået Kromann Reumert, hvorved rollen som trusted advisor for de pågældende klienter er blevet underbygget. Sagen er et godt eksempel på, at vi med et bredt samarbejde på tværs af organisationen og gennem dialog med både de juridiske afdelinger og husets servicefunktioner kan sikre, at vi konstant er i stand til proaktivt at foreslå nye løsninger, der viser forretningsforståelse, kvalitet, samarbejdsglæde og troværdighed i forhold til vores klienter og de løsninger, vi leverer. VI STILLER KRAV TIL VORES LEVERANDØRER Vi søger i videst muligt omfang at samarbejde med leverandører, der har en ambitiøs CSR-politik og/eller lever op til FN Global Compacts principper eller tilsvarende. I sidste rapporteringsperiode har vi stillet krav til vores største hovedleverandører og nye leverandører. I næste rapporteringsperiode vil vi fortsætte dette arbejde til også at omfatte vores næststørste leverandører og generelt arbejde for at gøre opmærksom på, at en ambitiøs CSR-politik er vigtig for vores valg af leverandører. VI DELER VERDENS BEDSTE NYHEDER Kromann Reumert deltog igen i 2014 i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, som knytter sig til FN s 2015-mål, som ofte anvendes som målestok for verdens udvikling. Målet med kampagnen er at give den danske befolkning mere viden om de konkrete resultater af udviklingshjælpen og arbejdet med at bekæmpe global fattigdom. Verdens Bedste Nyheder er en opfordring til at få taget de sidste afgørende skridt mod 2015-målene. Og denne opfordring hjalp vi i 2014 med at sprede gennem flere interne og eksterne kommunikationskanaler. I oktober holder FN deres 70. generalforsamling, hvor resultaterne af FN s 2015-udviklingsmål om at halvere fattigdom opgøres og afløses af de nye globale mål for bæredygtig udvikling. Vi er spændte på resultatet, og ser frem til også at bidrage til at nå de nye mål ved igen i 2015 at deltage i Verden Bedste Nyheder. SIDE 18

19 ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER SIDE 19

20 VORES MEDARBEJDERE ER VORES FREMTID Kromann Reumerts medarbejdere er Kromann Reumerts fremtid. Deres udvikling er afgørende for, at vi også i fremtiden er Danmarks førende advokatvirksomhed. UDSTATIONERINGER: INDSIGT I UDLANDET Vi har en ambition om at være danske virksomheders indlysende og foretrukne internationale samarbejdspartner og at tilbyde vores medarbejdere de bedste muligheder for at arbejde med juraen i en international kontekst. Derfor har vi i 2014 arbejdet med at øge antallet af internationale udstationeringer. Derudover er en del af vores medarbejdere løbende på studier i udlandet med både juridisk og kommercielt præg. Vi sender også hvert år tre medarbejdere på relevant studieophold på et anerkendt universitet i udlandet hen over sommeren. I 2014 valgte de tre medarbejdere universiteter i Hongkong, Washington D.C. og London. At opnå indsigt og erfaring fra andre brancher, kulturer og lande er et afgørende element for Kromann Reumerts rådgivning. Et fortsat fokus på ind- og udstationeringer skal bidrage til at øge vores juristers kommercielle forståelse, sprogfærdigheder og viden om kulturforskelle. Ronnie Kandler var udstationeret hos Mannheimer Swartling i Shanghai i sommeren 2013 til foråret 2014 og tidligere hos King & Wood Mallesons i Beijing siden sommeren Den verden, der hedder Kina, som jeg intet vidste om før, føler jeg efterhånden, at jeg ved en masse om. Jeg forstår kineserne og deres kultur bedre, er blevet mere open mindet og bedre til at networke. Kåre Janus Andersen tog i april 2014 til Dubai i tre måneder for at assistere Supreme Group i deres juridiske afdeling. Mariana Gadalla var udstationeret hos White & Case i London fra september til marts Jeg beskæftigede mig primært med rekonstruktion af nødlidende virksomheder, som jeg også gør i Danmark. Hos White & Case bruger de dog andre værktøjer og metoder, end vi gør, så faglige udfordringer er der nok af. Samtidig er deres rekonstruktionsteam og deres bank- og finansieringsteam samlet i én afdeling, hvilket gør, at jeg har fået væsentlig mere indsigt i bank- og finansieringsret. Johan Lønberg var udstationeret i to måneder hos The Standard Club i London i sommeren Opholdet har udvidet min viden inden for mit fagområde markant, både i relation til P&I forsikring og til shippingbranchen generelt. Herudover og måske vigtigst af alt har jeg fået en masse gode kontakter i London. I 2015 vil vi videreføre vores fokus på ind- og udstationering. LEDERUDDANNELSE MED PERSONLIGHED I januar 2014 sendte vi det første hold af sted på vores nye lederuddannelse for advokater. Udover klassisk ledertræning har den nye lederuddannelse fokus på personlig udvikling samt på, at man, for at blive en god leder, skal tage afsæt i sig selv. En af deltagerne, Tyge B. Rasmussen, fortæller: Generelt kan jeg kun anbefale kraftigt at prøve at komme ud i en virksomhed, da man virkelig får åbnet sine øjne for, hvad der betyder noget for klienten. SIDE 20

21 Vi talte bl.a. om, hvornår man er sit bedste jeg, og hvordan man holder et højt energiniveau. Det var en spændende vinkel at gå væk fra at tænke i tid til at tænke i energiniveauer. Tiden er selvfølgelig altid væsentlig, fordi karrierevejen kræver mange timer, men spørgsmålet er jo, hvordan man holder et energiniveau, der gør, at man kan levere det antal timer, det kræver, og samtidig være i stand til at være sit bedste jeg. Uddannelsen skal bidrage til, at vi som ledere bliver dygtigere, så vi kan bidrage til et godt og attraktivt arbejdsklima, men også så vi kan udvikle og fastholde de dygtige medarbejdere. Lederuddannelse er tilpasset efter, hvor advokaterne er i deres karriere. På den måde styrker uddannelsen også advokaternes netværk med personer på deres eget niveau på tværs af afdelinger og lokationer i Kromann Reumert og dermed samarbejdet internt. MEDARBEJDERUDVIKLING SKAL FASTHOLDE TALENTER Det er vigtigt, at vores medarbejdere har de bedste forudsætninger for at udvikle deres kompetencer og skabesig den karriere, de selv og Kromann Reumert ønsker for dem. Derfor gennemførte vi i 2014 fokusgruppeinterviews af jurister for at opnå indsigt i, hvor der er behov for større klarhed om vores karriereudviklingsforløb og muligheder for kompetenceudvikling. På baggrund af interviewene har vi påbegyndt initiativer, der skaber øget klarhed om vores udviklingsforløb differentieret ud fra behovet i de enkelte medarbejdergrupper. Det arbejde vil fortsætte ind i næste rapporteringsperiode. NYT SYSTEM FOR PERSONALEUDVIKLINGSSAMTALEN For at understøtte medarbejderudviklingen yderligere har vi i den seneste rapporteringsperiode i samarbejde med lederne i Kromann Reumert arbejdet med at videreudvikle personaleudviklingssamtalen. Vi vil udvikle værdien af personaleudviklingssamtalen og sikre, at den ikke bliver rutine, men bruges aktivt som værktøj i medarbejdernes udviklingsforløb. Derudover vil vi sikre at processen for afholdelse og opfølgning er så enkel og effektiv som mulig ved at implementere et nyt system i den kommende CSRperiode. Vi vil have yderligere fokus på medarbejderudvikling. SIDE 21

22 KROMANN REUMERT CYKLER TIL ARBEJDE I maj 2014 valgte 134 KR ere at droppe bilen og offentlig transport for at hoppe på jernhesten og støtte op om Danmarks største motionskampagne "Vi cykler til arbejde. Medarbejderne cyklede tilsammen km i perioden. Også i 2015 deltog Kromann Reumert i kampagnen for mere sundhed, renere miljø og mindre trængsel i trafikken. Alle på holdet var engagerede og cyklede dagligt uanset vejr og afstand, og det gav pote. Amalie Strømberg Loft, advokat og holdkaptajn for KR Jernladies, som vandt blandt Kromann Reumerts hold i "Vi cykler til arbejde 2014". SIDE 22

23 MILJØ OG KLIMA SIDE 23

24 SORTE TAL MED GRØNNE LØSNINGER Vi har endnu engang formået at mindske vores belastning af miljøet og nået vores målsætninger gennem en proaktiv tilgang til miljøarbejdet. F.eks. har vi sparet ca. 500 m 3 vand, reduceret vores affaldsmængde med 9 ton og sendt 17 ton mere til genanvendelse. Vi har reduceret vores affaldsmængde med 9 ton Det er vigtigt for os at sikre en høj genbrugsprocent ved til stadighed at have fokus på affaldssortering, og det havde vi fortsat som et fokusområde i Vi har reduceret affaldsmængden med 9 ton og samtidig sendt 17 ton mere til genanvendelse. Vi har minimeret vores vandforbrug Vi har fortsat arbejdet med at minimere vores vandforbrug ved bl.a. at installere flere vandbesparende luftblandere på vores vandhaner i Vi har sparet ca. 500 m 3 vand, blandt andet ved at udskifte luftblandere til sparemodeller. Vi har øget besparelsen af vores elforbrug Vi har udskiftet vores print- og kopimaskiner med mere energivenlige modeller og har implementeret en ny, grønnere og mere brugervenlig faxløsning, så man kan sende faxer blot ved at afsende en . Vi har derfor fjernet de fysiske faxmaskiner i kopirummene. Derudover udskifter vi løbende til LED-belysning på vores kontorer, og vi har etableret en ny type cirkulationspumpe til centralvarmen. Vi har opnået et lavere varmeforbrug I sidste rapport skrev vi, at vi mente, vores varmeforbrug ligger på et fornuftigt niveau. Derfor var vores mål at fastholde det niveau i 2014 ved fortsat at have fokus på driftsoptimering. Vi har dog opnået et lavere varmeforbrug, da vi har indreguleret radiatorer, indsat nye vinduer på kontoret i Aarhus samt fordelt os på færre kvadratmeter på kontoret i København. Vi har nedbragt vores rejseaktiviteter Siden sidste CSR-rapport har vi fortsat arbejdet med at nedbringe vores rejseaktiviteter ved bl.a. at indrette flere mødelokaler med videokonferenceudstyr. Derudover har vi minimeret antallet af indenrigsflyrejser ved oftere at vælge tog frem for fly. ENGAGEREDE MEDARBEJDERE SKABER VÆRDI Vores medarbejdere i afdelingen Facility Services arbejder kontinuerligt på at nedbringe vores CO2-forbrug og er meget målrettede i deres søgen efter nye, effektive metoder eller bedre produkter og materialer, som skal hjælpe os med at nå vores mål. Deres engagement fører hvert år til, at vi opnår gode resultater inden for miljø og klima. Selv på områder, hvor vi troede, der ikke kunne findes yderligere besparelser, har vi derfor igen i år set rigtig flotte resultater. Vores fokus for næste rapporteringsperiode er at fortsætte det gode arbejde, og finde løsninger, hvor investeringerne giver positivt udslag i forhold til både miljø og økonomi. SIDE 24

25 Elforbrug i kwh pr. m 2 Affald i tons Fjernvarme i mwh pr. m 2 Vandforbrug i m 3 pr. m 2 0,250 0,235 0,230 0,200 0,225 0,150 0,220 0,215 0,100 0,210 0,050 0,205 0,200 0, , SIDE 25

26 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE SIDE 26

27 NY FORRETNINGS- GRUPPE SKAL GØRE COMPLIANCE LETTE- RE FOR VIRKSOM- HEDER Danske virksomheder bliver underlagt fortsat øget og mere kompleks regulering. Vi kan medvirke til, at virksomhederne er et skridt foran og har en proaktiv strategi, der lever op til internationale konventioner, relevante kodekser og etiske retningslinjer. I marts 2015 oprettede Kromann Reumert en ny forretningsgruppe, Corporate Compliance, Privacy og Interne Undersøgelser. Vi har længe beskæftiget os med disse områder, men med den nye forretningsgruppe bliver indsatsen centraliseret, og der bliver sat øget fokus på, hvordan vi kan nytænke vores rådgivning og udvikle nye systemer eller metoder, der sikrer, at vores klienter efterlever reglerne. "Vi bruger rigtig meget tid på hele tiden at følge med i reglerne for de enkelte fagområder, men med denne forretningsgruppe får vi mulighed for at få hovedet over vandet, kigge på tværs af områderne, og udvikle nogle værktøjer, der gør det lettere for virksomhederne at være compliant," fortæller partner Lisa Bo Larsen, der er en af initiativtagerne til det nye forretningsområde. "Ved at betragte compliance-disciplinen som evnen til at etablere, implementere og opretholde systemer eller metoder til sikring af reguleringens overholdelse bliver ydelsen et ledelsesværktøj. På den måde bliver omdrejningspunktet for forretningsgruppens arbejde ikke selve reguleringen, men udvikling og salg af relevante systemer, metoder og generiske værktøjer, som kan gøre det lettere for vores klienter at være compliant," vurderer Lisa. Idéen om det nye forretningsområde opstod allerede i forbindelse med, at vi etablerede specialet Erhvervsstrafferet i 2013 for at imødekomme den øgede efterspørgsel på rådgivning fra det danske erhvervsliv, som oplever strammere love, når det handler om økonomisk kriminalitet og strafferetlige sanktioner for særlovovertrædelser. De to forretningsgrupper kommer til at arbejde tæt sammen for at fokusere på de muligheder, der findes for en mere præventiv måde at hjælpe virksomheder på. SIDE 27

28 E-LEARNING: KEND DIN KONKURRENCE- RET Kromann Reumert har udviklet et effektivt og moderne e-learningprogram, der hjælper danske virksomheder med at overholde konkurrencereglerne. Konkurrencemyndighedernes kontrolbesøg medfører oftest langvarige, byrdefulde undersøgelser for virksomhederne. Hvis myndighederne konstaterer overtrædelser, kan de udløse store bøder og endda fængselsstraf for ledelsen. Som led i vores ambition om at hjælpe virksomheder med at sikre compliance har vi suppleret vores compliance-værktøjer med et nyudviklet e-learningprogram, der kan hjælpe virksomheder med at identificere og reducere deres konkurrenceretlige risici og uddanne sine medarbejdere. VI DELER UD AF VORES VIDEN Den stadig mere komplekse verden bringer nye muligheder med sig for erhvervslivet samt hidtil usete risici. Som samarbejdspartner for danske virksomheder mange med et bredt globalt perspektiv er det vigtigt, at vi hjælper dem med at navigere i disse muligheder og risici. Mange virksomheder og erhvervsrelaterede organisationer benytter vores specialister som oplægsholdere inden for forskellige områder såsom Corporate Governance, whistleblowing, korruption, handel med udlandet eller andre videnområder, som virksomheder kan have gavn af at få indblik i også i forbindelse med deres ageren på internationale markeder, herunder danske og udenlandske handelsrestriktioner. På den måde medvirker vi til at sikre, at virksomheder overholder de regler, der vedtages som led i sikring af fundamentale menneskerettigheder. "En aktiv og dokumenteret compliance-indsats kan medvirke til at begrænse virksomhedens risiko og hvis skaden er sket reducere en eventuel straf. Vores e-learningprogrammer kan skræddersyes, så de møder den enkelte virksomheds behov og tager udgangspunkt i særlige branchespecifikke faldgruber," udtaler partner Jens Munk Plum, leder af Kromann Reumerts konkurrencegruppe. E-learningen giver et ressourceeffektiv værktøj i complianceundervisningen, og med mulighed for online tracking af deltagerne kan virksomheden holde øje med testresultater, hvem der har gennemført programmerne, og hvem der mangler at svare. På den måde danner Kromann Reumerts e- learningprogrammer grundlag for et bevisligt og dokumenterbart undervisningsforløb. SIDE 28

29 VI TAGER DEL I UDVIKLINGEN AF DANSK ERHVERVSLIV Hver dag året rundt er vi med, hvor tingene sker i dansk erhvervsliv. Ikke kun i kraft af samarbejdet med vores klienter, men også ved at engagere os i utallige fora, udvalg mm., hvor vi med vores specialiserede viden kan bidrage til vækst og udvikling. vores klienters forretning og dansk erhvervsliv som helhed. Erhvervsdrivende fonde spiller en central rolle i dansk erhvervsliv. De ejer ikke kun nogle af landets største virksomheder, men også mange mellemstore virksomheder har erhvervsdrivende fonde som hovedaktionærer. Som formand for Komitéen for god Fondsledelse kan jeg bidrage til arbejdet med at højne kvaliteten af bestyrelsesarbejdet i rigtig mange danske virksomheder og dermed til vækst og erhvervsudvikling. "Advokatnævnet udfører en vigtig rolle i forhold til at sikre Det Danske Advokatsamfunds integritet og etik. Det er inspirerende at være en del af det arbejde, og det giver en værdifuld viden om udviklingen på området. Partner Marianne Philip Formand for Komitéen for god Fondsledelse Partner Anders Lavesen Medlem af Advokatnævnet Danske Advokater er advokatbranchens talerør. Som bestyrelsesmedlem kan jeg være med til at præge branchens udvikling. Det synes jeg er spændende. Som Danmarks førende advokatfirma vil vi gerne bidrage til udviklingen af og skabe gode rammevilkår for Partner Claus Juel Hansen Bestyrelsesmedlem i Danske Advokater SIDE 29

30 Vi valgte i sin tid sammen med EY og CBS at tage initiativ til stiftelse af Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark, fordi vi tror på, at det kan være til gavn for danske virksomheder og dermed for det danske samfund, og fordi vi mener, det samtidig understøtter og udbygger vores position i det danske advokatmarked. Der er stigende interesse for området, da kravene til bestyrelsernes arbejde er forøget betragteligt gennem de seneste år. Vi ser vores involvering som en mulighed for at bidrage til en opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Af samme grund har vi sammen med CBS og EY udviklet og etableret et bestyrelsesuddannelsesprogram, som er det bedste og mest omfattende, der udbydes i Danmark. Partner Anders Stubbe Arndal Advokat (H), Kromann Reumerts initiativtager til foreningen SIDE 30

31 DANMARK ER VERDENS MINDST KORRUPTE LAND Transparency International bekæmper korruption og bestikkelse overalt i verden. Vi hjælper hvert år Transparency International Danmark med at gøre status på danske myndigheders indsats for at bekæmpe korruption. I 2014 blev Danmark kåret til det mindst korrupte land i verden. Pro bono-arbejde for Transparency International Danmark Bekæmpelse af korruption er vigtigt både i vores eget arbejde og i arbejdet med vores mange klienter. Internationaliseringen tager fart, og rigtig mange af vores klienter vokser i områder, hvor korruption er en del af dagligdagen. Transparency International er en af de NGO er, der mest aktivt og bredt bekæmper korruption i hele verden. Hvert år siden samarbejdets start har vi hjulpet Transparency International Danmark med at gøre status på danske myndigheders indsats i forhold til at efterleve OECDkonventionen om at bekæmpe korruption over for udenlandske embedsmænd. I Transparency Internationals seneste Corruption Perceptions Index (CPI) fik Danmark en score på 92 ud af 100. Dermed er Danmark det mindst korrupte land i verden. Til sammenligning deler Nordkorea og Somalia sidstepladsen med kun otte point. Placering Land Danmark New Zealand Finland Sverige Norge Transparency Internationals årlige Corruption Perceptions Index måler det opfattede korruptionsniveau i den offentlige sektor i 175 lande og territorier på en skala fra Det Offentlige Ejerregister Ifølge Transparency International har Danmark en stærk retsstat, støtte til civilsamfundet og klare regler for, hvordan ansatte i offentlige stillinger skal opføre sig. I 2014 satte Danmark et godt eksempel for det globale samfund ved i november at annoncere planer om at skabe et offentligt ejerregister med information om alle selskaber stiftet med ejerskab i Danmark. Denne foranstaltning vil gøre det sværere for de korrupte at gemme sig bag selskaber registreret i en anden persons navn. Læs vores nyhedsbreve om Det Offentlige Ejerregister på Danmark som forbillede Danmark opfattes internationalt som så lidt korrupt, at det er blevet fremhævet som rollemodel for andre lande. Blandt andet opfordrer EU, USA og G20-landene til at følge Danmarks eksempel og skabe offentlige registre, der vil gøre klart, hvem der virkelig leder eller er den retmæssige ejer af enhver virksomhed. KROMANN REUMERT ER MEDLEM AF ICC ANTI- CORRUPTION COMMISSION Som samarbejdspartner for danske virksomheder mange med et bredt globalt perspektiv er det vigtigt, at vi fortsat kan sætte antikorruption på dagsordenen. ICC Anticorruption Commission er en arbejdsgruppe under det Internationale Handelskammer. Vi meldte os sidste år ind i arbejdsgruppen og deltager i arbejdet med at bekæmpe korruption. SIDE 31

32 INTEGRERING AF FN GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER FN GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. KROMANN REUMERTS AKTIVITETER Årets Virksomhedsjurist, side 8 Kromann Reumert støtter Danmarks Indsamling, side 15 Vi støtter Justitias arbejde for menneskerettigheder, side 17 Nyt system for whistleblower-ordninger, side 27 Vi stiller krav til vores leverandører, side 18 Vi deler Verdens Bedste Nyheder, side 18 Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Vores medarbejdere er vores fremtid, side 20 Udstationeringer: Indsigt i udlandet, side 20 Lederuddannelse med personlighed, side 20 Medarbejderudvikling skal fastholde talenter, side 21 Nyt system for personaleudviklingssamtalen, side 21 Kromann Reumert cykler til arbejde, side 22 Medarbejdere og arbejdsforhold, side 33 Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Sorte tal med grønne løsninger, side 24 Engagerede medarbejdere skaber værdi, side 24 Antikorruption 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning. Ny forretningsgruppe skal gøre compliance lettere for virksomheder, side 27 E-learning: Kend din konkurrenceret, side 28 Vi tager del i udviklingen af dansk erhvervsliv, side 29 Danmark er verdens mindst korrupte land, side 31 Kromann Reumert er medlem af ICC Anti-corruption Commission, side 31 Pro bono og partnerskaber Unge skal motiveres til videre uddannelse, side 10 Pro bono-arbejde for samfundets bedste, side 12 SIDE 32

33 MEDARBEJDERE OG ARBEJDSFORHOLD Medarbejdere i tal Antal medarbejdere Antal partnere Procentdel af kvinder i alt 54,9 53,2 53,2 53,2 54,9 54,2 54,9 52,9 Procentdel af kvinder blandt partnere 12,25 12,96 13, ,7 19,7 20 Gennemsnitsalder 35,9 36,2 36,1 35,3 34, ,1 36,4 Sundhed Sygefravær pr. medarbejder i procent ,4 3,5 2,12 1,87 Work Life Balance Kvinder på nedsat tid Mænd på nedsat tid Antal med mobil arbejdsplads Medarbejdertilfredshedsmåling work life balance (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) * 67 -* 68 -* 66 Uddannelse Total antal kursusdage for alle medarbejdere Antal kursusdage pr. medarbejder - 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 4,1 3,5 Antal interne kurser Medarbejdertilfredshed Samlet resultat medarbejdertilfredshedsmåling (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) * 80 -* 80 -* 72 Ledelse (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) * 77 -* 76 -* 73 Ovenstående skema viser medarbejderdata, der bliver opgjort hvert år for perioden 1. januar december. * Da medarbejdertilfredshedsmålingen foretages hver 18. måned, var der ikke målinger i 2009, 2011 og SIDE 33

34 OM KROMANN REUMERT Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København, Aarhus og London. Vi er 498 medarbejdere, hvoraf ca. 250 er jurister, der tilsammen dækker en lang række specialeområder. Kromann Reumert er partnerejet. Partnerskabet er baseret på ligedeling, hvilket sikrer, at vi arbejder sammen om at løse opgaverne optimalt, så klienterne altid får den bedste løsning lige meget hvor de henvender sig. Lokalt indblik I 2014 kunne Kromann Reumert fejre 125 års jubilæum. Vores historie går nemlig helt tilbage til Vi trækker på vores mangeårige erfaring, når vi rådgiver nogle af Danmarks førende virksomheder. Vi går til samarbejdet med engagement, og vi stræber efter at være troværdige og ansvarsbevidste i alle forhold. Internationalt udsyn Kromann Reumert er en internationalt orienteret virksomhed med både danske og udenlandske klienter. Vi har et omfattende internationalt netværk og er som det eneste danske advokatfirma medlem af den internationale advokatorganisation Lex Mundi, der består af over jurister i 160 af verdens førende uafhængige advokatvirksomheder. For vores klienter betyder det, at vi har enestående adgang til et netværk af eksperter næsten alle steder i verden. Vi kan på den baggrund orientere vores klienter om internationale udviklinger og tendenser, der kan smitte af på Danmark. OM DENNE RAPPORT Denne rapport er Kromann Reumerts sjette CSR-rapport og dermed vores sjette Communication On Progress (COP), som skal rapporteres til FN Global Compact én gang om året. Med denne rapport ønsker vi at give vores klienter, medarbejdere og andre interessenter et indblik i Kromann Reumert, og hvordan vi arbejder med CSR i en referenceramme, der kendes over hele kloden. I rapporten har vi stor fokus på vores pro bono-arbejde, da en afgørende del af vores CSR-arbejde udspringer af vores ønske om at bidrage med det, vi gør allerbedst, nemlig vores juridiske arbejde. De ansvarlige for CSR-arbejdet i Kromann Reumert er en tværfaglig gruppe af nøglemedarbejdere, der jævnligt mødes for at diskutere både strategiske mål og praktiske indsatser. Derudover er vores aktiviteter bygget op omkring FN Global Compacts 10 principper. Rapporteringsåret løber fra foråret 2014 til foråret SIDE 34

35 KÆRE MEDARBEJDERE: TAK! Tusind tak, for jeres store interesse for at være med til at gøre en forskel. Jeres daglige engagement i Kromann Reumerts arbejde med samfundsansvar bidrager til, at en række organisationer kan være med til at hjælpe mennesker i nød og forbedre deres hverdag, vilkår og rettigheder. Det bidrager også til, at vi for hver dag, der går, beskytter miljøet endnu mere ved at finde nye alternativer til, hvordan vi kan minimere vores belastning af miljøet og rigtig mange flere initiativer og aktiviteter. Reumert til en endnu bedre arbejdsplads, end vi er i dag samt for jeres engagement i at hjælpe vores klienter, både inden for og uden for Danmark. Vi er stolte over, at I vil være med til at gøre en forskel. En stor tak fra partnerne og ledelsen i Kromann Reumert. Derudover vil vi også gerne takke jer for den aktive deltagelse, I udviser i bestræbelserne på at gøre Kromann SIDE 35

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT

KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT Udgivet maj 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 1 FORORD OM RAPPORTEN Forord ved managing partner indhold Kære læser Velkommen til Kromann Reumerts fjerde

Læs mere

Antikorruption og hvidvask

Antikorruption og hvidvask Antikorruption og hvidvask Har din virksomhed et complianceprogram, der sikrer, at I arbejder inden for reglernes område? 2 3 Lovgivningen ændrer sig. Tiden ændrer sig også. Det er i dag ikke altid nok,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

KONKURRENCERETLIG COMPLIANCE OG E-LEARNING. Har medarbejderne styr på konkurrencereglerne? BCR/BCR/12142/

KONKURRENCERETLIG COMPLIANCE OG E-LEARNING. Har medarbejderne styr på konkurrencereglerne? BCR/BCR/12142/ KONKURRENCERETLIG COMPLIANCE OG E-LEARNING Har medarbejderne styr på konkurrencereglerne? BCR/BCR/12142/17910256-1 1 21. NOVEMBER 2012 Konkurrencemyndigheders mere eller mindre tilfældige kontrolbesøg

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012 Kromann Reumerts CSR-Rapport Maj 2012 Forord ved Managing Partner Velkommen til Kromann Reumerts CSR-rapport 2012. Det er nu tredje gang, vi rapporterer vores CSR-aktiviteter til FN s virksomhedsnetværk

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

Pakkeoversigt: Sparring Annonce Brochure Roll-up Banner PowerPoint Film Still film

Pakkeoversigt: Sparring Annonce Brochure Roll-up Banner PowerPoint Film Still film Pakkeoversigt: Sparring Annonce Brochure Roll-up Banner PowerPoint Film Still film (Annonce) Min advokat kender mig og min virksomhed rigtigt godt... Det gør, at jeg kan træffe beslutningerne hurtigere

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde.

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde. TILGÆNGELIGHED PRÆCISION ENGAGEMENT FORRETNINGSFORSTÅELSE JURIDISK RÅDGIVNING TILPASSET KLIENTENS BEHOV 5 Nielsen Nørager er et velrenommeret erhvervsadvokat firma med et godt internationalt netværk og

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere