Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden"

Transkript

1 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 19 - JUNI 2012 Repræsentantskabsmødet 2012 Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken Nye p-pladser på Eghøj Indflytning i Byagerlunden Solceller Gersagerparken og Hegnsgården Tjørnelyparken har fået et løft

2 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 19 - JUNI 2012 Udgiver Greve Boligselskab Greveager Greve Telefon: Fax: Kontortid alle dage kl , torsdag tillige kl Redaktion Ansvarshavende redaktør Uffe Petersen Medredaktør Bente Puggaard Foto Nicolaj Kann Mohr Grafisk tilrettelæggelse og redigering Infocomm Oplag 2600 eksemplarer Ny mand Kim Pedersen er ny mand i Bøgehegnet, Grevehaven, Vestervang, Enghusene og Hedevangen. Kim skal tage over efter John Frederiksen. Kim har tidligere arbejdet som anlægsgartner. Kim startede den 15. marts Jubilæum Kim Jacobsen havde den 1. april års jubilæum som ejendomsfunktionær på Eghøj. Hovedbestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Formand Uffe Petersen, Tjørnelyparken Næstformand Kim Kjelmann, Elkærparken Bestyrelsesmedlem Bente Puggaard, Bøgehegnet Bestyrelsesmedlem Svend Aage Larsen, Tjur- og Tejstgården Bestyrelsesmedlem Kenn Bendtsen, Enghusene Suppleanter 1. suppleant Karsten Øbro, Gersagerparken 2. suppleant Torben Olsen, Søjlegården Tryk Hertz bogtrykkergården a/s Ferielukket Greve Boligselskab holder ferielukket i uge 30 - den juli. Betalingsfrister - for husleje i første halvår 2012 Vinder af konkurrencen Vinder af konkurrencen i bladet december 2011: Lonny Herløv Jørgensen fra Gersagerparken Ny konkurrence se side 5 5. juli 6. august 6. september 4. oktober 5. november 6. december 2 GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2012

3 2011 var et meget travlt år Repræsentantskabet, der er boligselskabets øverste myndighed, holdt møde den 15. maj 2012, hvor boligselskabets formand Uffe Petersen bød velkommen til 83 deltagere. Af formand Uffe Petersen Bestyrelsens beretning for 2011, som var udsendt inden mødet og blev suppleret mundtligt på mødet af Uffe Petersen, var igen meget positiv med konstatering af fortsat omsætningsfremgang til nu ca. 195 mio. kr. på driftssiden. Hertil kommer omsætning på større renoverings- og ombygningsarbejder, som finansieres af henlag te midler eller lån. Boligselskabets økonomi er blevet yderligere styrket med en del af ydelserne på færdigbetalte lån således, at egenkapitalen nu er på 38,2 mio. kr. Administrationens drift har i 2011 givet et overskud på kr. efter at der er ydet tilskud til afdelinger til uforudsete udgifter på kr. Antallet af medarbejdere er fortsat 38, heri 9 i administrationen. Antallet af egne afdelinger er 18 boligafdelinger, 4 institutioner, 1 plejecenter, 1 varmecentral, derudover administreres 6 kommunalt ejede ældreboligafdelinger. Administrationsbidraget i 2011 var kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er lavt i forhold til andre almene boligorganisationer. På trods af generelle omkostningsstigninger kan administrationsbidraget fastholdes i både 2012 og 2013 på kr. Af genudlejningerne i egne afdelinger er der i 2011 foretaget 252, heri 64 anvist af Greve Kommune. Der er foretaget en enkelt udsættelse på grund af restance. I de kommunale pleje- og ældreboliger er der foretaget 89 genudlejninger. Ventelisterne til egne afdelinger har fortsat en lille vækst. Ved udgangen af 2011 var der i alt ansøgere. I 2011 blev foretaget en beboertilfredshedsundersøgelse, hvor beboere rundt i alle afdelinger fik mulighed for at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen viste, at vi på langt de fleste områder gør det godt. På spørgsmålet om den generelle tilfredshed med at bo i Greve Boligselskab viste undersøgelsen, at 95 % enten var tilfredse eller meget tilfredse. Formand Uffe Petersen. I juni blev der afholdt rejsegilde for opførelsen af 19 ældreboliger og 13 familieboliger i Byagerlunden, som er nabogrunden til Byagerparken i Tune. De nye boliger blev indflyttet i marts De nye boliger er nu en del af afd. 20, Byagerparken. Tjørnelyparken har i det meste af 2011 været under renovering, hvor betonfacaderne er blevet ekstra isoleret og forsynet med gule teglskaller. Arbejdet blev afleveret i marts. Der udestår dog fortsat opretninger og udvidelser af stierne. Elkærparken trænger også til en renovering af klimaskærmen. Derfor har der gennem flere år været arbejdet på et renoveringsprojekt. Den tekniske rådgivning har været i EU-udbud, og der er indgået rådgiveraftale. Projekteringen af renoveringsprojektet er pågået i efteråret, og i starten af 2012 er der udført en prøvebolig. Selve arbejdet forventes startet i efteråret Greve Boligselskab har deltaget i Greve Nord Projektet, som er et boligsocialt projekt, der har til formål at øge tryghed og trivsel i boligområderne. Projektet afsluttes i sommeren 2012, men der er bevilliget penge til et nyt projekt i Greve Nord området. Det nye projekt bliver organiseret anderledes end det tidligere. Det nye projekt vil arbejde mere på tværs af boligområderne i Greve Nord. Bestyrelsens beretning blev afsluttet med formandens tak for repræsentantskabets store opbakning til boligselskabets aktiviteter og en tak for det gode samarbejde med afdelingsbestyrelserne, samt en stor tak til alle ansatte for en stor og god indsat i et meget travlt år. GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI

4 Prøvehus i Elkærparken Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken Af Nicolaj Kann Mohr I Elkærparken har man i mange år arbejdet på et renoveringsprojekt, og nu er det endeligt lykkedes. Prøvehuset er opført, så arkitekter og ingeniører kan tage ved lære og bruge huset som udgangspunkt for renoveringen af de resterende huse. Greve Boligselskab har indgået en aftale om rådgivning med White Arkitekter og Oluf Jørgensen Ingeniører. I samarbejde med byggeudvalget i Greve Boligselskab, rådgivere og Landsbyggefonden blev det aftalt, at inden man gik i gang, skulle der udføres et prøvehus. Dette skulle gøres for at rådgiverne havde et bedre grundlag for projektering. På den måde kunne beboerne også se, hvordan bygningerne vil komme til at se ud, når renoveringen er færdig. Beboerne får også mulighed for at se de forskellige farveprøver, der er hængt op på prøvehusets nye gavl. Da prøvehuset stod næsten færdigt, indkaldte afdelingsbestyrelsen til et ekstraordinært beboermøde. På mødet blev der orienteret omkring forløbet og projektet. Efter den oprindelige plan ville renoveringen komme til at omfatte udskiftning af tage, opmuring af nye gavle, nye fuger i murværket og udskiftning af vinduer og døre. I byggeudvalget har man besluttet, at der også skal arbejdes med en anden mulighed, som er, at facaderne pakkes ind i isolering, som pudses med en farvet mørtel. På den måde øges vægisoleringen, og der vil opnås endnu bedre energibesparelser. Når projektet har været i udbud og priserne er kommet frem, indkaldes beboerne til endnu et beboermøde, hvor der skal tages endelig stilling til projektet. Nye p-pladser på Eghøj Beboerne på Eghøj har været nødsaget til at vente på, at der blev etableret flere p-pladser, fordi lokalplanen skulle ændres først. Beboerne på Eghøj har igennem mange år ønsket sig flere p-pladser, da der til daglig er rift om pladserne. Der har været flere områder i spil, og der var for år tilbage også indhentet priser, og entreprenøren stod faktisk klar til at gå i gang. Men så fandt Greve Kommune ud af, at lokalplanen for Eghøj ikke passede overens med de faktiske forhold, så lokalplanen skulle laves om. Lokalplan Når lokalplanen for et område som Eghøj skal ændres, betyder det, at der ikke kan ansøges om byggetilladelser. Det har derfor ikke været muligt at etablere nye p-pladser, udestuer eller overdækninger i den mellemliggende periode. Efter snart 2-3 år er lokalplanen endelig blevet færdig, og der kan på ny søges om byggetilladelser, og derfor skal arbejdet med nye parkeringspladser genoptages. 4 GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2012

5 Byagerlunden. Indflytning i Byagerlunden Af Nicolaj Kann Mohr For snart 1,5 år siden rykkede entreprenøren G.V.L. ind på den tomme grund ved siden af Byagerparken. Grunden har tidligere tilhørt Den Kongelige Porcelæn Fabrik, men har stået tom i mange år. G.V.L. har trods en del udfordringer fået opført nogle utrolig flotte boliger. Indflytningen blev klaret i to omgange. De første boliger stod klar til indflytning 1. marts og de sidste var klar 15. marts. Ved indflytning var udearealerne ikke færdige. F.eks. var den endelige asfaltbelægning på vejen ikke lagt, græsset i haverne var ikke sået, og der var ikke plantet hæk endnu. Der har efter indflytningen været udbedringer af mangler, og færdiggørelser af haver og fællesarealer. Bøgehække og det sidste asfalt etableres til efteråret. Byagerlunden er lagt sammen med afd. 20 Byagerparken, og på beboermødet blev det besluttet at udvide bestyrelsen med et par ekstra pladser, så Byagerlunden også bliver repræsenteret i bestyrelsen. Den nye bestyrelse skal bla. arbejde med beboernes ønsker om at opsætte hegn og hække. KONKURRENCE Du kan vinde en købmandskurv, hvis du kan svare rigtigt på: Hvilke to afdelinger i Greve Boligselskab arbejder på at få solceller? For at deltage i lodtrækningen om en købmandskurv skal løsningen afleveres hos administrationen eller i inspektør kon torets postkasse inden den Er du i tvivl om, hvor din inspektør holder til, så kontakt Greve Boligsel skabs administration på telefon: Vinderen bliver udtrukket den på administrationen og får personligt besked. Navn: Adresse: Evt. telefonnr.: Bemærk: Ansatte og redaktion kan ikke deltage i konkurrencen. GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI

6 Greve Nord Projektet kommer til at bestå af et samarbejde mellem Greve Kommune, BO-VEST, Sydkystens Boligselskab, Greve Boligselskab og Karlslunde Lokalpoliti. Fastelavnsfest 2012 Landsbyggefonden bidrager med 64 % af midlerne til projektet. Resten skabes gennem kommunens og boligafdelingernes medfinansiering. Der bevilliges ca. 4,9 mio. kr. om året til projektet. Ny projektperiode for Greve Nord Af Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet Den 1. juli 2012 går en ny fireårig periode af Greve Nord Projektet i gang. Den er baseret på erfaringer og resultater fra de sidste fire år. Projektet er endnu en gang finansieret af Landbyggefonden, Greve Kommune, Sydkystens Boligselskab, Greve Boligselskab og BO-VEST. Det bliver en periode, hvor parterne bag projektet sætter fokus på dels at skabe bedre vilkår for socialt dårligt stillede familier, dels at sætte fokus på udvikling af lokal stolthed og netværker i hele bydelen. De første tanker om Greve Nord Projektet blev allerede tænkt i 2004, da der var et ønske om at sætte fokus på de unge mennesker især i Askerød og på integration generelt. Der var behov for udvikling af området, da der også var opstået udlejningsproblemer. Derfor tog BO-VEST initiativ til sammen med Greve Kommune og Sydkystens Boligselskab at ansøge om midler til projektet fra Landbyggefonden, forklarer Bente Larsen, sekretariatsleder i Greve Nord Projektet. Gersagerparken ønskede i første omgang ikke at deltage. Det betød, at projektet var klar til at gå i gang fra januar 2008 i Askerød, Gudekvartererne og Klyngen, og Gersagerparken kom med fra april Målet for indsatsen var at skabe attraktive og bæredygtige boligområder, hvor der var trygt at bo. Projektet var helhedsorienteret og arbejdede ud fra troen på det gode i mennesker og ved at have beboerne i centrum hele tiden. For knapt et år siden begyndte processen med at ansøge Landsbyggefonden om midler til at fortsætte arbejdet i fire år mere. Vi inviterede alle samarbejdspartnere til at komme med deres bud på, hvad de synes, der fortsat skal arbejdes med, og rigtig mange var interesserede i at fortsætte med projektet, og der var stor opbakning. Dog har boligforeningen BS61, der administrerer 2/3-dele af lejemålene i Gersagerparken, valgt at trække sig, siger Bente Larsen. Grundlaget bliver de gode erfaringer På baggrund af de forskellige ønsker og ideer blev der udarbejdet en prækvalifikationsansøgning, der blev godkendt ved Landsbyggefonden. Herefter fulgte en lang proces med at udarbejde en helhedsplan, hvor alle partnere og interessenter, som bl.a. beboere, politiet, foreninger, og afdelingsbestyrelser alle blev opfordret til at komme med deres idéer og input. I den nye fireårige periode bliver der ikke længere taget udgangspunkt i de afgrænsede boligområder. Derimod er alle indsatsområder temabaseret. Projektet bygger videre på de nuværende indsatser, og formålet bliver fortsat at øge trygheden i området og gøre det attraktivt at opbygge beboernetværk og medvirke til at mindske kriminaliteten, siger Bente Larsen. De nye tværgående, temabaserede indsatsområder bliver: Børn, unge og familier, uddannelse, beskæftigelse og erhverv, beboernetværk og tryghed, sundhed, image og kultur fordelt på tre forskellige styregrupper med relevante repræsentanter. Der bliver således en styregruppe for den sociale indsats, en for den lokale indsats og en for indsatsen i bydelen. Styregrupperne bliver projektets hjerte, fortæller Bente Larsen. Det er her, at vejen frem skal diskuteres, aktivitetsmidler bevilges og udviklingen til stadighed skal plejes. Der kommer desuden et øget fokus på dokumentation og evaluering, frivillighed og brobygning i lokalmiljøet. Derudover bliver der nedsat et formandskab, der bliver projektets øverste myndighed samt et Bydelsforum, hvor alle i bydelen bliver inviteret til at deltage med inspiration, idé-udvikling og erfaringer. Her i foråret blev både det konkrete indhold af den nye helhedsplan og de økonomiske rammer godkendt, og projektet er nu klar til at fortsætte arbejdet i en ny periode med start den 1. juli. Da jeg har fået en ny stilling, bliver det en anden leder, der sammen med holdet af dygtige medarbejdere, skal føre projektet sikkert igennem de næste fire år, siger Bente Larsen og fortsætter: Alle ser frem til i endnu højere grad at arbejde tværgående, da vi har rigtig gode erfaringer med det, og til at rykke endnu længere ud i bydelen, så flere beboere kan være med til at gøre Hundige til et dejligt sted at bo. 6 GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI 2012

7 Solceller. Solceller Gersagerparken og Hegnsgården Af Nicolaj Kann Mohr Solceller giver besparelser, men ikke direkte lavere el-priser for den enkelte. Beboerne skal betale en mindre del til fællesudgifterne, da en del af strømmen til fællesarealerne bliver produceret af solcellerne. På Gersagerparkens ordinære beboermøde havde afdelingsbestyrelsen stillet forslag omkring solceller i Gersagerparken. Bestyrelsen har haft kontakt til to aktører på området, som er kommet med hver deres bud på et solcelleanlæg til Gersagerparken. Den ene aktør har foreslået, at man udarbejder et samlet anlæg for hele Gersagerparken; det vil sige sammen med BS61. Den anden aktør har forslået, at man udarbejder et anlæg kun til Greve Boligselskabs afdeling i Gersagerparken. På mødet vedtog beboerne, at bestyrelsen sammen med Greve Boligselskab skal arbejde videre med et solcelleprojekt. Da udvalget og kvalitet af solcelleanlæg er meget svingende, har Greve Boligselskab allieret sig med en rådgivende ingeniør med stor erfaring på området. Når der skal etableres solcelleanlæg i et alment boligselskab må anlægget kun producere strøm til fællesforbrug dvs. opgangsbelysning, belysning i fællesarealer, elevatorer og varmecentraler osv. Som lovgivningen er på nuværende tidspunkt, må boligselskabet ikke etablere et solcelleanlæg, der producerer strøm til beboernes privatforbrug. Når der ligger et projekt klar, indkalder bestyrelsen til et ekstraordinært beboermøde, hvor projektet vil blive Repræsentantskabet 2012 x GREVE BOLIGSELSKAB - JUNI

8 Tjørnelyparken har fået et løft Af Nicolaj Kann Mohr Tjørnelyparken har det sidste års tid været under renovering, og nu er de nye facader og skure færdige. Det har været en hård omgang for beboerne, der i hele perioden har boet i boligen. Beboerne har måtte undvære deres skur og har i stedet haft en minicontainer til rådighed. Beboernes havelåger og hegn har været fjernet i lange perioder, og haverne har været gravet op langs de nye facader. Der har også været meget larm fra håndværkere og maskiner. Adgangsforholdene har i perioder været til stor gene for beboerne, men det skal som sagt være skidt før det kan blive godt - og godt er det blevet. De nye facader og skure har givet hele Tjørnelyparken et løft, og hele bebyggelsen fremstår rigtig flot og ensartet. Nu mangler der kun, at de gamle flisebelagte stier udvides og udskiftes med nye fliser samt ny asfaltbelægning på p-pladsen. Greve Boligselskab ønsker alle boligtagere en dejlig sommer YouSee Grundpakke til alle Alle afdelinger i Greve Boligselskab har nu fået etableret stikledningsanlæg, så alle har lige muligheder for at vælge tv-pakker. I Greve Boligselskabs afdelinger har der været indgået forskellige aftaler med tv-signal leverandøren YouSee. I nogle afdelinger har alle haft fuldpakken. I andre afdelinger har den enkelte beboer selv haft mulighed for at vælge sin tillægspakke. Da renoveringen af Tjørnelyparken lå på tegnebrættet, besluttede afdelingsbestyrelsen sig for at undersøge muligheden for at etablere et stikledningsanlæg. Man skulle jo alligevel grave op i hele bebyggelsen, så det var nærliggende at undersøge dette. Tidligere har der været et sløjfeanlæg, dvs. at alle beboere var tvunget til at have den samme tv-pakke. Hvis afdelingen har et stikledningsanlæg, bliver alle beboere opkrævet for grundpakken over huslejen. Den enkelte beboer kan selv vælge tillægspakker. Gratis etablering af stikledningsanlæg Greve Boligselskab henvendte sig derfor til YouSee og en anden tv-signal leverandør, men det viste sig hurtigt, at kun YouSee kunne opfylde vores krav og ønsker. Sammen med YouSee gik vi alle afdelingernes aftaler efter i sømmene. YouSee vendte tilbage med et oplæg på, at de etablerede stikledningsanlæg i alle de afdelinger, som havde sløjfeanlæg uden omkostning for Greve Boligselskab. På den måde sikredes, at den enkelte beboer selv kunne vælge tv-pakker. De nye aftaler med YouSee blev sendt til afstemning på beboermøderne sidste år, og i alle de pågældende afdelinger blev forslaget vedtaget. Afdelingerne der blev bygget om var Tjørnelyparken, Gersagerparken, Hedevangen, Olsbækken og Søjlegården. Nu skriver vi 2012, og anlæggene i afdelingerne er bygget om og det kører upåklageligt. I samarbejde med Falck Vagtordning Falck kan kontaktes på telefon uden for inspektørkontorets åbningstid. Men kun hvis der er tale om udbedring af uopsættelige svigt ved rørende forsyningen af vand, varme eller elektricitet. Eller hvis der sker brud på rør eller tilstopning af afløb.

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til?

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til? Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 21 - JUNI 2013 40 års jubilæumsfest. SMS - service Nye åbningstider i Greve Boligselskab Greve Boligselskabs administration fylder 40 år Hvad går min husleje til?

Læs mere

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI 2015 87 deltog på Greve Boligselskabs årlige repræsentantskabsmøde. 2014 var igen et godt år Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Hjertestarter

Læs mere

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 23 - JULI 2014 Nye altaner på Fjællestien Fokus på energibesparelser Nye altaner i Fjællestien Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskabs hjemmeside

Læs mere

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 20 - DECEMBER 2012 Byagerlunden Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013 Tilfredse beboere i Byagerlunden Husk

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig. Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken. Hedevangen 25 år. Ny el-bil til ældrekørsel

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig. Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken. Hedevangen 25 år. Ny el-bil til ældrekørsel Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 24 - DECEMBER 2014 Kunst til Gersagerparken: René Kloe, Pernille Beckmann og Preben Husted. Nyt boligforlig Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken Hedevangen

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer.

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer. Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Olsbækken Nyt boligforlig - bedre end ventet Byagerlunden - 32 nye boliger Elkærparken renoveres Røgalarmer Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Syd Sy -Bo B - en boligorg - en boligor a g n a i n sa is t ation ion med visioner med visioner

Syd Sy -Bo B - en boligorg - en boligor a g n a i n sa is t ation ion med visioner med visioner April 2008 Syd-Bo - en boligorganisation med visioner Side 4-5 Dialog og konsekvens Side 6-8 Syd-Bo s Vision 2015 ision 015 Af Palle Hegelund, medlem af organisationsbestyrelsen Da Sydkystens Boligselskabs

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere