Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/ i Ørum forsamlingshus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/ i Ørum forsamlingshus. Formanden Eskild Keller Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 46 inklusive 7 fra bestyrelsen. 1. Valg af dirigent. Flemming Overby blev foreslået som dirigent og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. Året har været præget af ekspansion i antenneforeningen Ørum Antenneforening (ØA) blev dannet i 1988 med 87 medlemmer. I 1990 var der 100. I 2000 var der 151 og i medlemmer. Nu er der omkring 375 og flere er på vej ind så ca. 2/3 af byen er med nu. Der har i flere år været mange, der har ønsket at komme med på kabelnettet, men generelt har det været for små lommer af husstande de forskellige steder, til at der var økonomi i det for foreningen. Det gjaldt dog f.eks. ikke Sølystvej og Mejerigården, som kom med for nogle år siden. Det er som regel et større arbejde hver gang, der skal udarbejdes planer og indhentes tilbud ved udvidelse. Men efterhånden blev tiden ligesom mere moden til om en gang for alle at få hele byen kabellagt. På generalforsamlingen sidste år blev der fremlagt forslag til, hvordan det kunne ske. Der blev indhentet et par tilbud, og oplægget byggede på en tilslutningspris på knap 7000 kr., hvis halvdelen ville med for overhovedet at få økonomi idet. Problemet er jo at man ikke kan nøjes med at lægge kabler til dem som ønsker at få kabel-tv. Alle på en vejstrækning får kabel-tv signaler til skel. Man kan heller ikke pålægge alle udgifterne til dem, der tilmelder sig. Det ville jo være uretfærdigt, da de der tilslutter sig senere, jo også skal betale kabelarbejdet. Hvis alle kom, med kunne det gøres væsentligt billigere. Så der måtte findes en balance mellem tilslutningspris og få så mange med som muligt. Kunne der komme 100 med, mente vi, der var der basis for at gå videre, selvom vi skulle udbrede kabelnettet til over 250 husstande. Med det antal og en tilslutningspris på op mod kr., skulle vi ikke låne så meget. Der blev stemt og forslaget blev vedtaget med et flertal på 4 mod 3 udover bestyrelsen! Så her er der et eksempel på hvor meget det kan betyde, om der møder nogen op til en generalforsamling og om hvilken indstilling man kommer med. Men det gik som sagt lige. Jeg kontaktede TDC og Energi Midt sådan rent egoistisk, for at undersøge om de kunne være interesseret i at få noget gravet ned i samme åndedrag, som vi fik skovlen i fortovene. Der gik lang tid bare med at få kontakt til de rigtige personer - med telefoniske og skriftlige rykkere. Endelig fik jeg et møde hos TDC i Viborg. Og det viste sig, at de gerne ville have lagt nye og ekstra rør ned de fleste steder i Ørum. Det ville så blive en reduktion i graveprisen med ca. en tredje del. Altså kr. sparet. De var i øvrigt ikke vant til at nogen kontaktede dem, når andre ville grave, så det blev de faktisk glade for. EnergiMidt (EM) kom også endelig af busken efter lang tids besvær, og jeg kom til et møde på deres afd. i Skive, den 12. maj. Og jeg var selvfølgelig noget spændt på det, for de ville jo samtidig være vores direkte konkurrent om nye medlemmer. Men efter nogle få minutters møde sagde de, at de ville kabellægge hele Ørum! Graveprisen blev således pludselig ændret til under ½ delen af vores oprindelige budget på generalforsamlingen. Så nu kunne der komme nogle andre og bedre tal på projektet. Herefter kom arbejdet med at lave informationsmaterialet færdigt med de nye og lavere priser på tilslutning. Og samtidigt vise hvad ØA og EM kunne tilbyde, ved at lave objektive sammenligninger af priser på TV og Så sidst i maj fik alle - vel op mod 300 husstande informationsmaterialet. Hele informationsmaterialet fyldte 15 sider. De tal der blev vist i informationsmaterialet var heldigvis rigtige, og passede med de priser, som EM senere tilbød Ørumborgerne. Og lidt partisk eller upartisk syntes jeg ikke, der kunne være megen tvivl om, hvad der var mest fordelagtigt at vælge. Det er sådan, at EM tilbyder en lille og en fuldpakke til henholdsvis og kr. om året, inklusiv hurtig Så er TV3 og 3+ dog ikke med i EM s pakker. ØA kan på nuværende tidspunkt tilbyde nogle de mest populære TV programmer til ca kr. om året, og internet for ca kr. (1024/256) i alt kr. Dvs. godt 3000 kr. billigere om året for dem der har Og mere hvis de har en langsommere internetforbindelse og omvendt mindre ved endnu hurtigere Men hvor meget sparer så flertallet af medlemmerne, som jo ikke har internet: For dem der har den store pakke vil det være minus kr. altså næsten kr. om året. Og dem der vil nøjes med den lille TV-pakke, som hos os koster ca. 800 kr. om året, koster som nævnt kr. hos EM. Altså en forskel på godt kr. om året! Det er jo den årlige afgift, der betyder noget og ikke tilslutningsprisen som EM informerede så meget om. Jeg kan så slet ikke forstå EM prispolitik, men det er selvfølgelig også ret underordnet.

2 EM er helt klart vores konkurrent nummer 1 jeg siger for tiden, men det kommer vi lidt tilbage til. På basis af det omdelte materiale havde vi ca. 100 tilmeldte, da tilmeldingsfristen var udløbet 27.juni, og derfor mente vi, at det var økonomisk forsvarligt at kabellægge næsten resten af Ørum. Og da det viste sig, at både EM og TDC ville grave under alle omstændigheder, ville det vist være helt tåbeligt ikke at deltage. Nogle tilmeldte sig samme dag, som materialet blev udsendt, mens andre sikkert hellere ville se gravemaskiner inden en beslutning blev taget. Stofa havde fortalt os, at det ville nok komme til at gå sådan. Og der kom 25 mere i løbet af året. Så vi har fået 125 nye medlemmer, og flere er på vej. Vi føler så heller ikke, at vi har tabt slaget mod EM. Fordi, det ville have været rigtigt træls, hvis EM havde fået foden indenfor i Ørum. F.eks. hvis de havde snuppet 40 husstande. Det svarer jo til ca kr. eller omkring det, vi skal give for hele gravearbejdet i byen. Vi håber flere vil komme på efterhånden standerne står og venter. Bare 20 mere giver jo ca kr. direkte i kassen. Arbejdet med at nedlægge kabler og rør, blev betydeligt forøget og vanskeliggjort, da TDC og EM skulle have et hav af rør med rundt. Og jeg kunne godt blive imponeret af, at Tjele Entreprenør Forretning (TEF) kunne finde ud af det virvar af rør og kabler, der skulle puttes i jorden de rigtige steder. Arbejdet blev selvfølgelig forsinket af så mange kabeloperatører, men det gav os jo store besparelser. Jeg synes, I har gjort det godt, tak for det, der sidder vist en medlem fra firmaet her i salen. Og nu er frosten nok snart af jordskorpen, så den sidste halve snes husstande endelig kan komme på. Vores udstyr i antennehuset er af god kvalitet, og vi har løbende fornyet teknikken. På billedet der ligger hist og pist, kan I måske få en fornemmelse af alle de komponenter der skal til for at sende så mange programmer - samtidigt. På trods af den gode kvalitet, kan der opstå fejl i det tekniske, som vi især har oplevet lidt af her i senvinteren. Som I måske har læst, er det naboens elhegn, der har givet en del skrat og blink på DR1, og det opdagede Stofa i fredags. Jeg har fået en aftale med Hougård fra Stofa om at finde årsagen, og få løst problemet. Der går nogle heste lige uden for antennehuset, og de er der ikke hele tiden, så elhegnet har været slukket indimellem, og derfor har det været vanskelig at opklare årsagen. Lidt økonomi: Vores regnskabstal i år er misvisende, da det er opgjort pr midt i et flow af fakturaer ind og ud. Der bliver formentligt et underskud på udvidelsesprojektet på kr., så vores gæld efter afslutningen vil nok være kr. Det skal selvfølgelig afdrages, og her er det igen en fordel at være mange om det. Der er lagt et beskedent beløb på 150 kr. på kontingent til ekstraordinært afdrag. I andre antenneforeninger, der har udvidet eller renoveret, har alle f.eks. betalt 1000 kr. ekstra på en gang, og dermed fået en gæld afviklet med det samme. Men vi synes, at vi vil gøre det på en mere lempelig måde med 150 kr. om året. Og som nævnt håber vi på flere nye medlemmer, hvor tilslutningsgebyret går ind som afdrag på gælden. TV programmer: Vi har en samling TV programmer, der minder meget om det, man har i andre antenneforeninger af vores størrelse. De største driftsudgifter skyldes programafgifterne. Især TV3 er dyr med godt 20 kr. om måneden og 3+ med 12 kr. Det mest alm. er 3-10 kr. pr. måned pr. program. Herudover har vi så gratisprogrammerne, den norske, de tyske, den franske og den kristne. Overordnet er de TV programmer vi har ret varieret mht. indhold, til forskellige aldre og sprog. Jeg fornemmer, at de allerfleste er tilfreds med dette udbud. Jeg kan lige sige, at teknik til en ny kanal koster næsten ikke noget længere, hvorimod det er de løbende programafgifter, der koster. Ved det at vi er så mange medlemmer nu, er prisen på en ny kanal mindre end hvad en pakke cigaretter koster i modsætning til for nogle år siden, hvor det var omkring 200 kr. pr. medlem. Er der ønsker om nye programmer kan man altid fremkomme med det. Man har så også fået mulighed for at vælge mellem en lille og en normal TV pakke. Godt hver 10. har nu den lille pakke. Jeg vil lige her komme med en alvorlig anbefaling, og det er at tilspørge ægtefællen, inden man bestiller den lille TV pakke. Der var en, der fik ændret og efter nogle få dage kom vedkommende ned til mig med et noget underligt udtryk i ansigtet - fordi han havde glemt at spørge fruen om hans ide med den lille pakke! Så der blev hurtigt skiftet tilbage til stor pakke igen og idyllen er formentligt genoprettet. Et er 100 % sikkert, og det er, at folks interesser for de forskellige programmer er yderst forskellige. Nogen ser absolut ikke sport og andre gør meget ud af det og så videre. Og man skal passe på ikke at blive dommer over andres ønsker. Havde vi nu fået vores signaler fra TDC eller Energi- Midt, havde der ikke været noget at diskutere om programsammensætning. Der kan man ikke ændre på det kun vælge mellem stor eller lille pakke. Og det bliver sikkert mere almindeligt med et fast programvalg. Det kan betyde, at vi kan få programmerne billigere. Og det kan være med til at sikre programleverandørerne bedre TV programmer.

3 Vi kunne afholde et programvalg. Men vil gerne undgå det, i det mindste indtil videre - af 3 årsager: 1. Dels fordi vi har et bredt udvalg af TV programmer, som dækker de allerflestes ønsker meget svarende til foreninger, der har afholdt valg. 2. Dels fordi stemmeprocenten traditionelt er meget lav %, og flertallet på % bliver sure, fordi der er ændret - af de færre, selvom demokratiet har fungeret. 3. Dels koster det ca kr. at gennemføre et valg, og det bliver jo til mange penge, hvis det skal gøres jævnligt - og vi er nok mere for at bruge pengene til at afdrage gælden. Digital analog: Jeg kan lige nævne, at vi fra formentligt engang i april vil sende DR1, DR2 og TV2 både analogt og digitalt. Så dem der har digitale TV apparater kan få et bedre billede. Det kræver så, at de køber en settop boks, der nu kan fås for omkring 600 kr. Husk at den også skal kunne klare undertekster. Internet: Internettet fra Nordit fungerer godt, og det er yderst sjældent, der er udfald. Og det er meget billigt internet vi har. Hastighederne er nu fordoblet 2. år i træk og til samme pris. Antallet der har Nordit er vel omkring 125 og det stiger støt. Eller ca. 1/3 af medlemmerne. Vi er således godt tilfreds med, at vi valgte Nordit for nogle få år siden. Og Nordit er nu udbydere af internet i 47 antenneforeninger. Jeg synes også, det er rart selv at kunne vælge internethastighed, hvor prisen fra den billigste til den dyreste jo går fra 99 til 469 kr. om måneden. EnergiMidt tilbyder kun en hastighed til 449 kr. om måneden. Læg også mærke til, at 512/256 forbindelse hos Nordit koster 149 kr. Medens den hos TDC koster 299 kr., altså dobbelt pris endda med en langsommere upload på 128! Så her er der også økonomiske fordele ved at være medlem af ØA! IP telefoni: IP telefoni blev jo spået død for ganske få år siden, men så skete der pludselig et teknisk gennembrud, så man via internettet kunne bruge den gamle telefon. I begyndelsen har der været børnesygdomme, ret irriterende endda. Og for mit eget vedkommende, hvor jeg har haft det et år nu, er der sket en kraftig forbedring. Jeg valgte Telefin formentligt den dårligste udbyder dengang. Og jeg havde store problemer sidste år, med udfald af samtaler og skrat. Men i år synes jeg det fungerer vel næsten ligeså godt som TDC fastnet. Og i stedet for at betale 146 kr. til TDC- betaler jeg nu 20 kr. om måneden, før det første ord er sagt. Og minutprisen er hele døgnet knap 7 ører mod ører hos TDC. Det er ikke for at anbefale Telefin, men det er den IP udbyder, jeg har erfaring med, og hvis de andre IP udbydere bare er lidt bedre end Telefin, er det vist ikke så ringe endda med IP telefoni. Energi Midt ligger næsten med de samme priser som TDC, så her er der heller ikke nogen speciel fordel ved Energi Midt. Alle der har Nordits internethastighed, der koster 149 kr./måned kan bruge IP telefoni. På vores hjemmeside kan I gå ind at kigge på forskellige informationer vedr. IP telefoni. Så kan man vælge mellem f.eks. lavt abonnement og højere minutpris eller omvendt eller nogle helt andre kombinationer, alt efter temperament på snakkesiden. Infokanal: Vi har jo her i slutningen af februar fået vores egen TVkanal en Infokanal, som er reklamefinansieret, og dermed er gratis i brug. Ideen med den er, at kunne informere foreningens medlemmer og dermed de allerfleste af byens borgere på en hurtig og moderne måde. Andre foreninger har tilmeldt sig infokanalen, som I kan se under arrangementer, hvor de informerer om møder eller aktiviteter af forskellig art på Ørumegnen. Og der er plads til flere foreninger, hvis I kender nogen. Alle ikke profitrelaterede foreninger kan bruge infokanalen. De får en kode og kan så gå på internettet og fylde på infokanalen. Og i antenneforeningen kan vi f.eks. meddele hurtigt, hvis der er problemer med signaler, selvom det er sjældent det sker. Det er rart at kunne orientere alle medlemmerne. Vi er blevet så mange, at det er noget træls at gå rundt til alle næsten 400 brevkasser. Fremtiden: Sådan i lidt spredt fægtning og noget af det hører nok til afdelingen for gisninger! Men efter den omfattende udvidelse vi nu er i gang med, vil det hele sikkert være præget af ordet pusterum og der er ingen væsentlige planlagte udgifter udover driften. Dog håber vi som antydet at få mange flere nye medlemmer. For en tre år siden fik vi jo opgraderet vores kabelnet og kunne dermed implementere internet i antenneforeningen. Men den gamle del af kabelanlægget er ikke opgraderet helt til 862 Mhz, som alt det nye er. Det bliver nok nødvendigt på et tidspunkt, måske om en 3-4 år. Og vil formentligt koste et par hundrede tusinde. Fra 2009 sendes der ikke mere analog TV, men vi vil fortsætte med at omforme de digitale signaler til analog, så dem der er med i antenneforeningen, ikke behøver at udskifte deres gamle analoge fjernsyn. Der vil sikkert komme mere kapacitet på nettet, som HDTV engang vil kræve, og internet hastighederne vil sikkert også øges.

4 Sikkert er det at udviklingen ikke går i dvale. Og der vil helt givet komme nye omkostninger senere. Derfor vil det være en god ide at få gælden afviklet og begynde at spare noget op. Det har så været svært at spare op, da vi har prioriteret højt at investere i et godt og velfungerende kabelanlæg. I nogen antenneforeninger har man ikke fulgt op på vedligeholdelse og opgraderinger, og de står ofte overfor at måtte nedlægge foreningen eller acceptere nogle meget store udgifter. Noget nyt - et nyt ord vi måske skal vænne os til gisninger måske? IPTV som svarer lidt til IP telefoni, altså TV over internettet, som kan gå hen og blive noget stort indenfor TV. I USA og andre steder arbejdes der på højtryk med det. Det giver helt klart nogle fordele og måske ulemper. Her vil man selv kunne vælge programmer over nettet, og man får og betaler for det man ønsker, og der er ikke noget med pakker. Ulempen kan måske være, at det bliver meget dyrt pr. program, da der vil være færre til at betale, og det koster at lave TV. Måske bliver det antenneforeningens død? Alternativt kan vi måske bruge kabelnettet som billig transportør af endnu hurtigere internet og dermed IPTV. Det er faktisk derfor, at vi har lagt mange tomme rør hen til hovedskabene. Men det kunne også være noget for TDC via deres kobberledninger, altså de gode gamle telefonstik. Man snakker endda om en ny epoke for de gamle telefonselskaber. Det har undret mig, at TDC vil have så mange tomme rør i jorden, og noget af årsagen skal måske søges her. Der bliver måske en ny kamp mellem TDC, EM og antenneforeningerne. Alt dette er så nyt, at vi ikke ved ret meget endnu. Apropos EM, så havde jeg et møde med dem i oktober. For hvis nu de kunne levere TV signaler til os via lysledere og omforme dem til analoge signaler, der kunne sendes i vores kabler, kunne vi undgå selv at skulle nedtage signalerne. TV3 og 3+, som de ikke har med, kunne vi fortsat selv nedtage. Jeg foreslog, at vi fik en snak om det, og mødtes med dem på hovedkvarteret i Silkeborg. De havde jo nævnt ordet samarbejde, men det kom der ikke noget ud af. Jo, de ville gerne samarbejde, hvis de kunne nedlægge antenneforeningens kabelanlæg, og det var jo ikke lige det, vi var i gang med. Så det var lidt svært at komme videre i de forhandlinger. Så jeg synes, vi kan være meget glade for antenneforeningen, hvor vi ikke er tvunget til at få TV og internet, der koster en 7-8 tusinde om året i kontingent! Skal man have glæde af alle TV programmerne, er det altså nødvendigt at indstille apparatet. Jeg har oplevet at mange ikke har de programmer de betaler for. Brugsvejledningen kan være en god hjælp. Så husk det. Et fjernsyn er til at indstille på. Til allersidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne regnskabs- og udvidelsesår. Spørgsmål: IP-telefoni ser betydelig billigere ud, men vi er på herrens mark. Hvad virker og hvad koster det? Svar: Vi har diskuteret om vi skulle have en fast udbyder og anbefale denne. Men folks telefonmønster er forskelligt. Høj minutpris giver lavt abonnement og omvendt. De i bestyrelsen der har IP-telefoni fortalte derefter om deres erfaringer: Telefin har været meget dårlig og et bestyrelsesmedlem har skiftet til Telsome. Telsome havde i begyndelsen udfald, men er nu lige så god som en almindelig telefon. Jubii-GoIP var valgt af et enkelt bestyrelsesmedlem. Der var ingen abonnementsbetaling. Men GoIP er nu solgt til Debitel, der har en anden prisstruktur. Der flyttes nu til Telsome. Spørgsmål: Fortalte at han brugte IP-telefoni fra Telsome uden problemer overhovedet. Det er gratis at ringe mellem Telsome abonnementer. Men alle særaftaler skal afmeldes forinden hos TDC. Han var tilfreds med internet men skuffet over programvalget. Tyske kanaler var til irritation. MDR var af dårlig modtagekvalitet. Hos den franske kanal, var der ikke ret meget med dansk tekst. Svar: MDR har været dårlig i 14 dage. Tyske programmer er gratis og mange er glade for dem. Det er ældre sendeudstyr, der bliver brugt til dem. Den franske er ikke lovet, at alt er tekstet. Når hele nettet er færdigt, bliver alt fintunet. Sp: Hvor mange tilmeldinger var der ved tilmeldingsfristens udløb? Sv: Sidst i 90 erne. Sp: Jeg kan ikke ringe ud med IP-telefon fra Telsome. Hvad er galt? Sv: Stofa vil komme og se på det. Sp: Har problemer med radiokanalerne. Sv: Få Stofa til at kigge på det i forbindelse med IPtelefonien. Formandens beretning blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Årsregnskabet blev gennemgået af kasseren Inger Sørensen. Til slut - En helt anden og simpel ting, men alligevel: Indtægter, bruttoresultat Udgifter, drift programmer kr kr kr

5 admin kr Driftsresultat kr Renter kr Årets nettoresultat kr Egenkapital: Gæld: Nettogæld: Ingen spørgsmål, regnskabet vedtaget. 4. Forslag fra bestyrelsen: Ingen kr kr kr. Generalforsamlingen hævet Efter generalforsamlingen blev der holdt et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen nedsatte sig herefter som følgende: Formand: Eskild Keller Nielsen Næstformand: Flemming Overby Kasserer: Inge Karup Sørensen Sekretær: Ole Olsen Medlemmer: Torben Hansen, Jens Børge Overgård og Jørgen Fogh. 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår. Budgettet for 2006 blev gennemgået. Ud herfra bliver kontingentet fastsat til: Lille pakke Normal pakke Programkøb 114 kr 1571 kr Grundkontingent 724 kr 724 kr * Kontingent 838 kr 2295 kr Pr. måned 70 kr 191 kr * Heraf er 150 kr. ekstraordinært afdrag. Spørgsmål: Sidste år blev det vedtaget at opkræve et ekstraordinært kontingent på 150 kr., hvis der var over 100 nytilslutninger. Der var kun sidst i 90 erne. Er det de 150 kr, der er ekstraordinært afdrag? Svar: Ja. 6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant. På valg til bestyrelsen: Torben Hansen, Eskild Keller Nielsen og Jens Børge Overgaard. Alle genvalgt. Bestyrelsessuppleant: Peer Berg. Genvalgt. 7. Valg til revisor og revisorsuppleant. Revisor: Ole Bisgaard. Genvalgt. Revisorsuppleant: Birgit Overby Madsen. Genvalgt. 8. Eventuelt. Sp: Kan Infokanalen ikke kører lidt langsommere? Sv: Bliver ændret. Sp: Kan lyden ikke dæmpes på Infokanalen? Sv: Bliver rettet. Sp: Der er smæk på lyden i DR1. Sv: Det er det elektriske hegn ved antennehuset, der går ind og forstyrrer. Forslag: at få Animal Planet. Sv: Det vil blive taget op. Sp: Modtageudstyr er billigt, hvorfor kommer der ikke flere stereokanaler. Sv: Stereokanaler koster til gengæld. De er dyre.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Formanden Eskild Keller bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 29 inkl. bestyrelsen.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning Årets beretning Velkomst Opsummering Konstituering Årets gang Økonomi Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling. Det sidste

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere