Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/ i Ørum forsamlingshus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/ i Ørum forsamlingshus. Formanden Eskild Keller Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 46 inklusive 7 fra bestyrelsen. 1. Valg af dirigent. Flemming Overby blev foreslået som dirigent og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. Året har været præget af ekspansion i antenneforeningen Ørum Antenneforening (ØA) blev dannet i 1988 med 87 medlemmer. I 1990 var der 100. I 2000 var der 151 og i medlemmer. Nu er der omkring 375 og flere er på vej ind så ca. 2/3 af byen er med nu. Der har i flere år været mange, der har ønsket at komme med på kabelnettet, men generelt har det været for små lommer af husstande de forskellige steder, til at der var økonomi i det for foreningen. Det gjaldt dog f.eks. ikke Sølystvej og Mejerigården, som kom med for nogle år siden. Det er som regel et større arbejde hver gang, der skal udarbejdes planer og indhentes tilbud ved udvidelse. Men efterhånden blev tiden ligesom mere moden til om en gang for alle at få hele byen kabellagt. På generalforsamlingen sidste år blev der fremlagt forslag til, hvordan det kunne ske. Der blev indhentet et par tilbud, og oplægget byggede på en tilslutningspris på knap 7000 kr., hvis halvdelen ville med for overhovedet at få økonomi idet. Problemet er jo at man ikke kan nøjes med at lægge kabler til dem som ønsker at få kabel-tv. Alle på en vejstrækning får kabel-tv signaler til skel. Man kan heller ikke pålægge alle udgifterne til dem, der tilmelder sig. Det ville jo være uretfærdigt, da de der tilslutter sig senere, jo også skal betale kabelarbejdet. Hvis alle kom, med kunne det gøres væsentligt billigere. Så der måtte findes en balance mellem tilslutningspris og få så mange med som muligt. Kunne der komme 100 med, mente vi, der var der basis for at gå videre, selvom vi skulle udbrede kabelnettet til over 250 husstande. Med det antal og en tilslutningspris på op mod kr., skulle vi ikke låne så meget. Der blev stemt og forslaget blev vedtaget med et flertal på 4 mod 3 udover bestyrelsen! Så her er der et eksempel på hvor meget det kan betyde, om der møder nogen op til en generalforsamling og om hvilken indstilling man kommer med. Men det gik som sagt lige. Jeg kontaktede TDC og Energi Midt sådan rent egoistisk, for at undersøge om de kunne være interesseret i at få noget gravet ned i samme åndedrag, som vi fik skovlen i fortovene. Der gik lang tid bare med at få kontakt til de rigtige personer - med telefoniske og skriftlige rykkere. Endelig fik jeg et møde hos TDC i Viborg. Og det viste sig, at de gerne ville have lagt nye og ekstra rør ned de fleste steder i Ørum. Det ville så blive en reduktion i graveprisen med ca. en tredje del. Altså kr. sparet. De var i øvrigt ikke vant til at nogen kontaktede dem, når andre ville grave, så det blev de faktisk glade for. EnergiMidt (EM) kom også endelig af busken efter lang tids besvær, og jeg kom til et møde på deres afd. i Skive, den 12. maj. Og jeg var selvfølgelig noget spændt på det, for de ville jo samtidig være vores direkte konkurrent om nye medlemmer. Men efter nogle få minutters møde sagde de, at de ville kabellægge hele Ørum! Graveprisen blev således pludselig ændret til under ½ delen af vores oprindelige budget på generalforsamlingen. Så nu kunne der komme nogle andre og bedre tal på projektet. Herefter kom arbejdet med at lave informationsmaterialet færdigt med de nye og lavere priser på tilslutning. Og samtidigt vise hvad ØA og EM kunne tilbyde, ved at lave objektive sammenligninger af priser på TV og Så sidst i maj fik alle - vel op mod 300 husstande informationsmaterialet. Hele informationsmaterialet fyldte 15 sider. De tal der blev vist i informationsmaterialet var heldigvis rigtige, og passede med de priser, som EM senere tilbød Ørumborgerne. Og lidt partisk eller upartisk syntes jeg ikke, der kunne være megen tvivl om, hvad der var mest fordelagtigt at vælge. Det er sådan, at EM tilbyder en lille og en fuldpakke til henholdsvis og kr. om året, inklusiv hurtig Så er TV3 og 3+ dog ikke med i EM s pakker. ØA kan på nuværende tidspunkt tilbyde nogle de mest populære TV programmer til ca kr. om året, og internet for ca kr. (1024/256) i alt kr. Dvs. godt 3000 kr. billigere om året for dem der har Og mere hvis de har en langsommere internetforbindelse og omvendt mindre ved endnu hurtigere Men hvor meget sparer så flertallet af medlemmerne, som jo ikke har internet: For dem der har den store pakke vil det være minus kr. altså næsten kr. om året. Og dem der vil nøjes med den lille TV-pakke, som hos os koster ca. 800 kr. om året, koster som nævnt kr. hos EM. Altså en forskel på godt kr. om året! Det er jo den årlige afgift, der betyder noget og ikke tilslutningsprisen som EM informerede så meget om. Jeg kan så slet ikke forstå EM prispolitik, men det er selvfølgelig også ret underordnet.

2 EM er helt klart vores konkurrent nummer 1 jeg siger for tiden, men det kommer vi lidt tilbage til. På basis af det omdelte materiale havde vi ca. 100 tilmeldte, da tilmeldingsfristen var udløbet 27.juni, og derfor mente vi, at det var økonomisk forsvarligt at kabellægge næsten resten af Ørum. Og da det viste sig, at både EM og TDC ville grave under alle omstændigheder, ville det vist være helt tåbeligt ikke at deltage. Nogle tilmeldte sig samme dag, som materialet blev udsendt, mens andre sikkert hellere ville se gravemaskiner inden en beslutning blev taget. Stofa havde fortalt os, at det ville nok komme til at gå sådan. Og der kom 25 mere i løbet af året. Så vi har fået 125 nye medlemmer, og flere er på vej. Vi føler så heller ikke, at vi har tabt slaget mod EM. Fordi, det ville have været rigtigt træls, hvis EM havde fået foden indenfor i Ørum. F.eks. hvis de havde snuppet 40 husstande. Det svarer jo til ca kr. eller omkring det, vi skal give for hele gravearbejdet i byen. Vi håber flere vil komme på efterhånden standerne står og venter. Bare 20 mere giver jo ca kr. direkte i kassen. Arbejdet med at nedlægge kabler og rør, blev betydeligt forøget og vanskeliggjort, da TDC og EM skulle have et hav af rør med rundt. Og jeg kunne godt blive imponeret af, at Tjele Entreprenør Forretning (TEF) kunne finde ud af det virvar af rør og kabler, der skulle puttes i jorden de rigtige steder. Arbejdet blev selvfølgelig forsinket af så mange kabeloperatører, men det gav os jo store besparelser. Jeg synes, I har gjort det godt, tak for det, der sidder vist en medlem fra firmaet her i salen. Og nu er frosten nok snart af jordskorpen, så den sidste halve snes husstande endelig kan komme på. Vores udstyr i antennehuset er af god kvalitet, og vi har løbende fornyet teknikken. På billedet der ligger hist og pist, kan I måske få en fornemmelse af alle de komponenter der skal til for at sende så mange programmer - samtidigt. På trods af den gode kvalitet, kan der opstå fejl i det tekniske, som vi især har oplevet lidt af her i senvinteren. Som I måske har læst, er det naboens elhegn, der har givet en del skrat og blink på DR1, og det opdagede Stofa i fredags. Jeg har fået en aftale med Hougård fra Stofa om at finde årsagen, og få løst problemet. Der går nogle heste lige uden for antennehuset, og de er der ikke hele tiden, så elhegnet har været slukket indimellem, og derfor har det været vanskelig at opklare årsagen. Lidt økonomi: Vores regnskabstal i år er misvisende, da det er opgjort pr midt i et flow af fakturaer ind og ud. Der bliver formentligt et underskud på udvidelsesprojektet på kr., så vores gæld efter afslutningen vil nok være kr. Det skal selvfølgelig afdrages, og her er det igen en fordel at være mange om det. Der er lagt et beskedent beløb på 150 kr. på kontingent til ekstraordinært afdrag. I andre antenneforeninger, der har udvidet eller renoveret, har alle f.eks. betalt 1000 kr. ekstra på en gang, og dermed fået en gæld afviklet med det samme. Men vi synes, at vi vil gøre det på en mere lempelig måde med 150 kr. om året. Og som nævnt håber vi på flere nye medlemmer, hvor tilslutningsgebyret går ind som afdrag på gælden. TV programmer: Vi har en samling TV programmer, der minder meget om det, man har i andre antenneforeninger af vores størrelse. De største driftsudgifter skyldes programafgifterne. Især TV3 er dyr med godt 20 kr. om måneden og 3+ med 12 kr. Det mest alm. er 3-10 kr. pr. måned pr. program. Herudover har vi så gratisprogrammerne, den norske, de tyske, den franske og den kristne. Overordnet er de TV programmer vi har ret varieret mht. indhold, til forskellige aldre og sprog. Jeg fornemmer, at de allerfleste er tilfreds med dette udbud. Jeg kan lige sige, at teknik til en ny kanal koster næsten ikke noget længere, hvorimod det er de løbende programafgifter, der koster. Ved det at vi er så mange medlemmer nu, er prisen på en ny kanal mindre end hvad en pakke cigaretter koster i modsætning til for nogle år siden, hvor det var omkring 200 kr. pr. medlem. Er der ønsker om nye programmer kan man altid fremkomme med det. Man har så også fået mulighed for at vælge mellem en lille og en normal TV pakke. Godt hver 10. har nu den lille pakke. Jeg vil lige her komme med en alvorlig anbefaling, og det er at tilspørge ægtefællen, inden man bestiller den lille TV pakke. Der var en, der fik ændret og efter nogle få dage kom vedkommende ned til mig med et noget underligt udtryk i ansigtet - fordi han havde glemt at spørge fruen om hans ide med den lille pakke! Så der blev hurtigt skiftet tilbage til stor pakke igen og idyllen er formentligt genoprettet. Et er 100 % sikkert, og det er, at folks interesser for de forskellige programmer er yderst forskellige. Nogen ser absolut ikke sport og andre gør meget ud af det og så videre. Og man skal passe på ikke at blive dommer over andres ønsker. Havde vi nu fået vores signaler fra TDC eller Energi- Midt, havde der ikke været noget at diskutere om programsammensætning. Der kan man ikke ændre på det kun vælge mellem stor eller lille pakke. Og det bliver sikkert mere almindeligt med et fast programvalg. Det kan betyde, at vi kan få programmerne billigere. Og det kan være med til at sikre programleverandørerne bedre TV programmer.

3 Vi kunne afholde et programvalg. Men vil gerne undgå det, i det mindste indtil videre - af 3 årsager: 1. Dels fordi vi har et bredt udvalg af TV programmer, som dækker de allerflestes ønsker meget svarende til foreninger, der har afholdt valg. 2. Dels fordi stemmeprocenten traditionelt er meget lav %, og flertallet på % bliver sure, fordi der er ændret - af de færre, selvom demokratiet har fungeret. 3. Dels koster det ca kr. at gennemføre et valg, og det bliver jo til mange penge, hvis det skal gøres jævnligt - og vi er nok mere for at bruge pengene til at afdrage gælden. Digital analog: Jeg kan lige nævne, at vi fra formentligt engang i april vil sende DR1, DR2 og TV2 både analogt og digitalt. Så dem der har digitale TV apparater kan få et bedre billede. Det kræver så, at de køber en settop boks, der nu kan fås for omkring 600 kr. Husk at den også skal kunne klare undertekster. Internet: Internettet fra Nordit fungerer godt, og det er yderst sjældent, der er udfald. Og det er meget billigt internet vi har. Hastighederne er nu fordoblet 2. år i træk og til samme pris. Antallet der har Nordit er vel omkring 125 og det stiger støt. Eller ca. 1/3 af medlemmerne. Vi er således godt tilfreds med, at vi valgte Nordit for nogle få år siden. Og Nordit er nu udbydere af internet i 47 antenneforeninger. Jeg synes også, det er rart selv at kunne vælge internethastighed, hvor prisen fra den billigste til den dyreste jo går fra 99 til 469 kr. om måneden. EnergiMidt tilbyder kun en hastighed til 449 kr. om måneden. Læg også mærke til, at 512/256 forbindelse hos Nordit koster 149 kr. Medens den hos TDC koster 299 kr., altså dobbelt pris endda med en langsommere upload på 128! Så her er der også økonomiske fordele ved at være medlem af ØA! IP telefoni: IP telefoni blev jo spået død for ganske få år siden, men så skete der pludselig et teknisk gennembrud, så man via internettet kunne bruge den gamle telefon. I begyndelsen har der været børnesygdomme, ret irriterende endda. Og for mit eget vedkommende, hvor jeg har haft det et år nu, er der sket en kraftig forbedring. Jeg valgte Telefin formentligt den dårligste udbyder dengang. Og jeg havde store problemer sidste år, med udfald af samtaler og skrat. Men i år synes jeg det fungerer vel næsten ligeså godt som TDC fastnet. Og i stedet for at betale 146 kr. til TDC- betaler jeg nu 20 kr. om måneden, før det første ord er sagt. Og minutprisen er hele døgnet knap 7 ører mod ører hos TDC. Det er ikke for at anbefale Telefin, men det er den IP udbyder, jeg har erfaring med, og hvis de andre IP udbydere bare er lidt bedre end Telefin, er det vist ikke så ringe endda med IP telefoni. Energi Midt ligger næsten med de samme priser som TDC, så her er der heller ikke nogen speciel fordel ved Energi Midt. Alle der har Nordits internethastighed, der koster 149 kr./måned kan bruge IP telefoni. På vores hjemmeside kan I gå ind at kigge på forskellige informationer vedr. IP telefoni. Så kan man vælge mellem f.eks. lavt abonnement og højere minutpris eller omvendt eller nogle helt andre kombinationer, alt efter temperament på snakkesiden. Infokanal: Vi har jo her i slutningen af februar fået vores egen TVkanal en Infokanal, som er reklamefinansieret, og dermed er gratis i brug. Ideen med den er, at kunne informere foreningens medlemmer og dermed de allerfleste af byens borgere på en hurtig og moderne måde. Andre foreninger har tilmeldt sig infokanalen, som I kan se under arrangementer, hvor de informerer om møder eller aktiviteter af forskellig art på Ørumegnen. Og der er plads til flere foreninger, hvis I kender nogen. Alle ikke profitrelaterede foreninger kan bruge infokanalen. De får en kode og kan så gå på internettet og fylde på infokanalen. Og i antenneforeningen kan vi f.eks. meddele hurtigt, hvis der er problemer med signaler, selvom det er sjældent det sker. Det er rart at kunne orientere alle medlemmerne. Vi er blevet så mange, at det er noget træls at gå rundt til alle næsten 400 brevkasser. Fremtiden: Sådan i lidt spredt fægtning og noget af det hører nok til afdelingen for gisninger! Men efter den omfattende udvidelse vi nu er i gang med, vil det hele sikkert være præget af ordet pusterum og der er ingen væsentlige planlagte udgifter udover driften. Dog håber vi som antydet at få mange flere nye medlemmer. For en tre år siden fik vi jo opgraderet vores kabelnet og kunne dermed implementere internet i antenneforeningen. Men den gamle del af kabelanlægget er ikke opgraderet helt til 862 Mhz, som alt det nye er. Det bliver nok nødvendigt på et tidspunkt, måske om en 3-4 år. Og vil formentligt koste et par hundrede tusinde. Fra 2009 sendes der ikke mere analog TV, men vi vil fortsætte med at omforme de digitale signaler til analog, så dem der er med i antenneforeningen, ikke behøver at udskifte deres gamle analoge fjernsyn. Der vil sikkert komme mere kapacitet på nettet, som HDTV engang vil kræve, og internet hastighederne vil sikkert også øges.

4 Sikkert er det at udviklingen ikke går i dvale. Og der vil helt givet komme nye omkostninger senere. Derfor vil det være en god ide at få gælden afviklet og begynde at spare noget op. Det har så været svært at spare op, da vi har prioriteret højt at investere i et godt og velfungerende kabelanlæg. I nogen antenneforeninger har man ikke fulgt op på vedligeholdelse og opgraderinger, og de står ofte overfor at måtte nedlægge foreningen eller acceptere nogle meget store udgifter. Noget nyt - et nyt ord vi måske skal vænne os til gisninger måske? IPTV som svarer lidt til IP telefoni, altså TV over internettet, som kan gå hen og blive noget stort indenfor TV. I USA og andre steder arbejdes der på højtryk med det. Det giver helt klart nogle fordele og måske ulemper. Her vil man selv kunne vælge programmer over nettet, og man får og betaler for det man ønsker, og der er ikke noget med pakker. Ulempen kan måske være, at det bliver meget dyrt pr. program, da der vil være færre til at betale, og det koster at lave TV. Måske bliver det antenneforeningens død? Alternativt kan vi måske bruge kabelnettet som billig transportør af endnu hurtigere internet og dermed IPTV. Det er faktisk derfor, at vi har lagt mange tomme rør hen til hovedskabene. Men det kunne også være noget for TDC via deres kobberledninger, altså de gode gamle telefonstik. Man snakker endda om en ny epoke for de gamle telefonselskaber. Det har undret mig, at TDC vil have så mange tomme rør i jorden, og noget af årsagen skal måske søges her. Der bliver måske en ny kamp mellem TDC, EM og antenneforeningerne. Alt dette er så nyt, at vi ikke ved ret meget endnu. Apropos EM, så havde jeg et møde med dem i oktober. For hvis nu de kunne levere TV signaler til os via lysledere og omforme dem til analoge signaler, der kunne sendes i vores kabler, kunne vi undgå selv at skulle nedtage signalerne. TV3 og 3+, som de ikke har med, kunne vi fortsat selv nedtage. Jeg foreslog, at vi fik en snak om det, og mødtes med dem på hovedkvarteret i Silkeborg. De havde jo nævnt ordet samarbejde, men det kom der ikke noget ud af. Jo, de ville gerne samarbejde, hvis de kunne nedlægge antenneforeningens kabelanlæg, og det var jo ikke lige det, vi var i gang med. Så det var lidt svært at komme videre i de forhandlinger. Så jeg synes, vi kan være meget glade for antenneforeningen, hvor vi ikke er tvunget til at få TV og internet, der koster en 7-8 tusinde om året i kontingent! Skal man have glæde af alle TV programmerne, er det altså nødvendigt at indstille apparatet. Jeg har oplevet at mange ikke har de programmer de betaler for. Brugsvejledningen kan være en god hjælp. Så husk det. Et fjernsyn er til at indstille på. Til allersidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne regnskabs- og udvidelsesår. Spørgsmål: IP-telefoni ser betydelig billigere ud, men vi er på herrens mark. Hvad virker og hvad koster det? Svar: Vi har diskuteret om vi skulle have en fast udbyder og anbefale denne. Men folks telefonmønster er forskelligt. Høj minutpris giver lavt abonnement og omvendt. De i bestyrelsen der har IP-telefoni fortalte derefter om deres erfaringer: Telefin har været meget dårlig og et bestyrelsesmedlem har skiftet til Telsome. Telsome havde i begyndelsen udfald, men er nu lige så god som en almindelig telefon. Jubii-GoIP var valgt af et enkelt bestyrelsesmedlem. Der var ingen abonnementsbetaling. Men GoIP er nu solgt til Debitel, der har en anden prisstruktur. Der flyttes nu til Telsome. Spørgsmål: Fortalte at han brugte IP-telefoni fra Telsome uden problemer overhovedet. Det er gratis at ringe mellem Telsome abonnementer. Men alle særaftaler skal afmeldes forinden hos TDC. Han var tilfreds med internet men skuffet over programvalget. Tyske kanaler var til irritation. MDR var af dårlig modtagekvalitet. Hos den franske kanal, var der ikke ret meget med dansk tekst. Svar: MDR har været dårlig i 14 dage. Tyske programmer er gratis og mange er glade for dem. Det er ældre sendeudstyr, der bliver brugt til dem. Den franske er ikke lovet, at alt er tekstet. Når hele nettet er færdigt, bliver alt fintunet. Sp: Hvor mange tilmeldinger var der ved tilmeldingsfristens udløb? Sv: Sidst i 90 erne. Sp: Jeg kan ikke ringe ud med IP-telefon fra Telsome. Hvad er galt? Sv: Stofa vil komme og se på det. Sp: Har problemer med radiokanalerne. Sv: Få Stofa til at kigge på det i forbindelse med IPtelefonien. Formandens beretning blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Årsregnskabet blev gennemgået af kasseren Inger Sørensen. Til slut - En helt anden og simpel ting, men alligevel: Indtægter, bruttoresultat Udgifter, drift programmer kr kr kr

5 admin kr Driftsresultat kr Renter kr Årets nettoresultat kr Egenkapital: Gæld: Nettogæld: Ingen spørgsmål, regnskabet vedtaget. 4. Forslag fra bestyrelsen: Ingen kr kr kr. Generalforsamlingen hævet Efter generalforsamlingen blev der holdt et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen nedsatte sig herefter som følgende: Formand: Eskild Keller Nielsen Næstformand: Flemming Overby Kasserer: Inge Karup Sørensen Sekretær: Ole Olsen Medlemmer: Torben Hansen, Jens Børge Overgård og Jørgen Fogh. 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår. Budgettet for 2006 blev gennemgået. Ud herfra bliver kontingentet fastsat til: Lille pakke Normal pakke Programkøb 114 kr 1571 kr Grundkontingent 724 kr 724 kr * Kontingent 838 kr 2295 kr Pr. måned 70 kr 191 kr * Heraf er 150 kr. ekstraordinært afdrag. Spørgsmål: Sidste år blev det vedtaget at opkræve et ekstraordinært kontingent på 150 kr., hvis der var over 100 nytilslutninger. Der var kun sidst i 90 erne. Er det de 150 kr, der er ekstraordinært afdrag? Svar: Ja. 6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant. På valg til bestyrelsen: Torben Hansen, Eskild Keller Nielsen og Jens Børge Overgaard. Alle genvalgt. Bestyrelsessuppleant: Peer Berg. Genvalgt. 7. Valg til revisor og revisorsuppleant. Revisor: Ole Bisgaard. Genvalgt. Revisorsuppleant: Birgit Overby Madsen. Genvalgt. 8. Eventuelt. Sp: Kan Infokanalen ikke kører lidt langsommere? Sv: Bliver ændret. Sp: Kan lyden ikke dæmpes på Infokanalen? Sv: Bliver rettet. Sp: Der er smæk på lyden i DR1. Sv: Det er det elektriske hegn ved antennehuset, der går ind og forstyrrer. Forslag: at få Animal Planet. Sv: Det vil blive taget op. Sp: Modtageudstyr er billigt, hvorfor kommer der ikke flere stereokanaler. Sv: Stereokanaler koster til gengæld. De er dyre.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Formanden Eskild Keller bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 29 inkl. bestyrelsen.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup 2. Beretning. Bestyrelsens

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 25. MAJ 2005, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015 Skærbæk Antenneforening Generalforsamlingen 24.marts 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2013-14 3. Forelæggelse af regnskab for 2013-14 4. Indkomne forslag 5. Salg

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel.

Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel. Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel. Formand Søren Skaarup bød velkommen. De fremmødte fyldte ikke meget i Carl Nielsen-salen.

Læs mere

Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010

Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010 Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010 Tune Menighedscenter, 22. april 2010 kl. 19.30 21.00 Beslutningsreferat Formanden Bernt Freiberg bød velkommen. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 24. februar 2009 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 24. februar 2009 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40, Bohrparken, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken,

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere