Velkommen på Thorshøj.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen på Thorshøj."

Transkript

1 Velkommen på Thorshøj. Thorshøj er et selvejende Plejecenter under Danske Diakonhjem, som deler en række fælles værdier og holdninger. Thorshøj har som selvejende Plejecenter indgået driftsoverenskomst med Holstebro Kommune. Danske Diakonhjem er en selvejende og ikke overskuds-givende organisation med hovedkontor i Vejle. Danske Diakonhjem blev stiftet i 1958 og har til formål, som en del af folkekirkens diakoni, at oprette og drive plejehjem/centre samt varetage servicefunktioner i forbindelse hermed. Danske Diakonhjems øverste myndighed er en ulønnet bestyrelse. Folkekirkens diakoni står for at hjælpe medmennesker i sygdom, alderdom og nød. Den praktiske pleje og omsorg på Thorshøj tager derfor afsæt i et kristent menneskesyn, der opfatter det enkelte menneske som en helhed, som unikt og værdifuldt. Danske Diakonhjem varetager i dag driften af plejehjem, friplejehjem, bofællesskaber og hospice landet over. Vi håber, at de efterfølgende sider vil give dig et godt indtryk af Thorshøjs tilbud og muligheder. Sidder du tilbage med ubesvarede spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Du er også velkommen til at aflægge Thorshøj et uforpligtende besøg. Med venlig hilsen medarbejdere og ledelse på Thorshøj.

2 Boligens indretning. Thorshøj bliver indviet i 2003 med 50 moderne plejeboliger. Bebyggelsen består af en renoveret hovedbygning og en nybygget fløj og fremstår Thorshøj med 50 plejeboliger, fordelt på 4 boenheder på henholdsvis boliger. Thorshøj er bygget i et plan. De fælles opholdsstuer er bl.a. indrettet med køkkenfaciliteter, der muliggør socialt samvær under måltiderne. I hovedbygning C ligger administration, kiosk og køkken samt fælles opholdsstue. Thorshøj ligger i naturskønne omgivelser omgivet af et godt stisystem og med gode muligheder for gåture i naturen. Bybussen (linie 1) kører fra Kirkepladsen til Thorshøj hver 10. minut. Plejeboligerne på Thorshøj er indrettet med thekøkken, opholdsstue/soveværelse samt badeværelse. Boligerne er ca. 60 m 2. I boligen er der et garderobeskab som kan placeres efter eget ønske, lille køkken med stik til kogeplade, køleskab og kosteskab. Gulvet er ligesom i opholdsstuen linoleum, væggene er glasfibervæv og loftet er hvidmalet. Boligen er udstyret med telefon- og antennestik. Thorshøj er tilsluttet kabel- TV. Du har mulighed for at vælge forskellige TV-pakker, hvilket aftales med kontoret. Væggene i boligen er hvidmalede. Såfremt du ønsker en anden vægfarve, skal du selv betale og aftale dette med Thorshøj. Badeværelset er handicapvenligt indrettet. Over håndvasken er der opsat et spejl og et lysarmatur. På badeværelset er der ophængt toilethylde, ligesom der er opsat engangshåndklæder til brug af personalet. Badeværelsesgulvet har skridsikre fliser og skridsikker vinyl. På alle vægge er der opsat fliser og malet glasfibervæv. Alle boliger er udstyret med brandalarm, der direkte alarmerer Brandvæsen og personale. Ved indflytning får du udleveret 1 nøgle til boligen.

3 Økonomiske forhold: En plejebolig på Thorshøj er at betragte som en almindelig lejebolig, og du er således økonomisk sidestillet med andre pensionister. Det betyder, at du betaler for husleje, el, vand og varme samt selv afholder diverse udgifter til eksempelvis: medicin, telefon, licens, frisør og fodterapeut. Hertil kommer servicepakken, der er prisfastsat af Holstebro Kommune. (Se vedlagte pjece: Servicepakken.) Danske Diakonhjem opkræver betaling for husleje, el, vand og varme, hvorimod det er Holstebro Kommune, der opkræver for servicepakken. Forsikring: Beboerne er ikke forsikrede af Thorshøj og skal selv tegne indboforsikring. Pleje og Omsorg: Pleje og omsorg omfatter sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltag, der fremmer eller genvinder sundhed og livskvalitet hos det enkelte menneske. Pleje og omsorg omfatter også støtte og lindrende tiltag, der bevirker, at det enkelte menneske oplever en værdig afslutning på livet. Professionel omsorg er baseret på viden, kontinuitet, helhed, empati, kommunikation, nærvær og ligeværdighed. Plejepersonalet skal, i deres arbejde, udvise respekt for det enkelte menneskes egenværdi og respektere personens individuelle behov og valg. Dette kræver, at plejepersonalet har såvel faglig som personlig og social kompetence. På Thorshøj har det fastansatte plejepersonale alle en plejefaglig grunduddannelse. Personalets faglighed kommer til udtryk ved, at de værdier, der er omtalt i værdigrundlaget, synliggøres i plejen og omsorgen. Målet er, at der er overensstemmelse mellem dét, der rent faktisk gøres, og dét der aftales. Plejeformen på Thorshøj er tildelt beboerpleje. Det betyder, at du har en fast kontaktperson, der har det primære ansvar for din pleje og omsorg. Kontaktpersonen vil i samråd med dig (eller dine pårørende) tilrettelægge en individuel tilpasset pleje, der tilgodeser dine ønsker og behov. Det er derfor vigtigt, at kontakt-personen gennem samvær og samtaler opnår et godt kendskab til din livshistorie, livsværdier og ressourcer.

4 Informationer. Personlig pleje: Umiddelbart efter indflytningen vil du (og evt. en pårørende) blive tilbudt en samtale med personalet. Denne samtale danner grundlag for omfanget af den hjælp, som du ønsker og har behov for på Thorshøj. Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Du kan få hjælp til sårpleje og blodtryksmåling m.m.. Plejepersonalet udfører ydelsen i samarbejde med din egen læge. Hver 14. dag kommer en laborant fra sygehuset og tager bestilte blodprøver. Praktisk bistand: Omfatter rengøring og tøjvask. Plejepersonalet hjælper med tøjvask og rengøring af din bolig hver 3. uge. Der kan tilbydes vinduespudsning indvendig som trækkes over huslejen. Mærkning af tøj: Maskine og nr. forefindes og kan lånes til dette. Kost: Omfatter tilberedning og anretning af måltider. Thorshøjs køkken planlægger og tilbereder dagens måltider, der består af morgen- middags- aftensmad og mellemmåltider. Du er velkommen til at komme med forslag til den daglige kost. Diætkost fremstilles i det omfang det er nødvendigt af helbredsmæssige grunde. Medicinadministration: Sygeplejerske/Social- og sundhedsassistent er ansvarlig for dosering af din medicin, og plejepersonalet er dig behjælpelig med medicinindtagelsen. Aktivering: Er en integreret del af personlig pleje og andre situationer, hvor personalet hjælper dig med at træne eller vedligeholde dine færdigheder. Fysiurgisk behandling ydes efter lægehenvisning. Kan også omfatte tilbud om samvær kreative og/eller kulturelle aktiviteter. (Se aktivitetsplan.) Hjælpemidler: Beboere på Thorshøj har de samme rettigheder som øvrige borgere i Holstebro Kommune, hvor man visiteres til hjælpemidler efter behov. Kiosk: Den rullende kiosk kommer i enhederne hver tirsdag og torsdag formiddag. Vennekredsen varetager opgaven. Kiosken har et udvalg af varer som f.eks. tobak, slik, vin og toiletartikler. Er der ønsker til sortimentet, vil vi gerne skaffe varerne hjem.

5 Tilbud om frisør og fodpleje: Du er velkommen til at benytte din egen frisør og fodterapeut. Du kan også benytte Thorshøjs frisør og fodterapeut som kommer i huset efter aftale. Diabetikere kan vælge stats-autoriseret fodterapeut. Der kan søges tilskud til ydelsen. Tilbud om omsorgstandpleje: Du har som beboer mulighed for at benytte kommunens tilbud om omsorgstandpleje. Dette tilbud koster pt. kr årligt og omfatter al tand- og protese-behandling. Behandling foregår i din egen bolig eller på klinikken. Du kan vælge om tandplejen skal udføres af en privat tandlæge eller kommunens tandlæger. Bruger-pårørenderåd: På Thorshøj er nedsat et Bruger-pårørenderåd, der har til formål at sikre beboerne indflydelse i hverdagen på Thorshøj. Rådet består af 2 beboere, 1 medarbejder fra Thorshøj, 2 pårørende, 1 repræsentant fra Ældrerådet i Holstebro, 1 repræsentant fra Vennekredsen samt sekretær fra Thorshøj. Rådet holder møde 1 gang i kvartalet og mødereferat bringes i Husavisen. Vennekreds: Vennekredsen på Thorshøj har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, samt 1 kontaktperson fra Thorshøj. Vennekredsens formål er bl.a. at arrangere tilbud for beboerne i form af aktiviteter, caféaftener m.m.. Alle kan blive medlem af Vennekredsen for 75 kr. om året. Man behøver ikke være pårørende på Thorshøj for at være medlem. Samarbejdet med pårørende og frivillige hjælpere er en vigtig forudsætning, for at vi kan skabe et rigt hverdagsliv for beboerne. Husavisen: Husavisen udkommer 4 gange om året. Alle er velkomne med indlæg til bladet. Pårørende kan mod betaling få tilsendt bladet, så der er mulighed for at følge med i, hvad der sker på Thorshøj. Årsabonnement: kr porto for at bladet tilsendes.

6 Samarbejde dialog: En god hverdag bygger på samarbejde og åben ærlig dialog. Hvis du har spørgsmål eller forventninger, du ikke får opfyldt, beder vi dig rette henvendelse til personalet eller ledelsen på Thorshøj hellere en gang for meget end en gang for lidt. Ønsker du at indgive en klage. (Se vedlagte klagevejledning.) Indflytning: En vellykket indflytning kræver god tid og forberedelse. Møblering og indretning af boligen bestemmer du naturligvis selv, men vi vil gerne videregive nogle få erfaringer: Ved valg og placering af møbler bør du tage hensyn til, at du ubesværet kan bevæge dig rundt i boligen. Dette gælder især, hvis du anvender rollator eller kørestol. En god belysning (lofts- læse- og sengelampe m.m.) er af stor vigtighed, og en god hvilestol kan ligeledes anbefales. Gulvtæppe skal gerne være væg til væg, da løse tæpper desværre ofte er årsag til faldulykker. Billeder: I forbindelse med fester og aktiviteter i huset har vi den glæde af at anvende fotos. Disse fotos tages til internt brug dvs. i Thorshøjs husavis og på fremviserskærm i enhederne. Ligeledes anvendes fotos som undervisningsmateriale i den enkelte beboers lejlighed, i forbindelse med forflytningsvejledning for personalet. Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet, vil det naturligvis blive respekteret - dette aftales ved indflytning. På næste side finder du en huskeliste, som forhåbentlig kan være en hjælp i forbindelse med indflytningen. På Thorshøj ønsker vi, at beboeren oplever boligen som eget hjem. At leve tæt sammen med andre mennesker man ikke selv har valgt er for de fleste forskelligt fra tidligere tilværelse. Et fællesskab er forpligtende og kræver tolerance. Det kan samtidigt være trygt og givende at have andre at dele glæder og sorger med. Kontakt til familie og venner er vigtigt for de fleste. Du har mulighed for at invitere dine gæster til spisning mod betaling. Til fødselsdage eller mærkedage, kan der bestilles brød, og vi er gerne behjælpelig med bestillingen. Ved større gæstebud, er der mulighed for at leje lokale, service m.m.. Aftales med køkkenet senest 8 dage før.

7 Personalet på Thorshøj. Vi arbejder tværfagligt og alle faste medarbejdere har en relevant faglig uddannelse. Vi lægger vægt på kontinuerlig uddannelse og læring. Vi tror på, at uddelegering af ansvar svarende til den enkeltes faglige og menneskelige evner giver arbejdsglæde og fagligt dygtige medarbejdere. Personalet på Thorshøj består af: Forstander Afdelingsleder (ergoterapeut) Sekretær Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter Social- of sundhedshjælpere Ernæringsassistenter Pedel og pedelmedhjælpere Forstander varetager den overordnede ledelse, herunder økonomi og drift. Afdelingsleder varetager den daglige ledelse af plejepersonalet i samarbejde med forstander, samt ergoterapeutiske opgaver. Sekretær varetager administrative opgaver. Plejepersonalet (sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere) varetager hjælpen/indsatsen til beboerne/borgerne. Plejepersonalet udgør 45 faste medarbejdere. Ernæringsassistenterne fremstiller forplejning til beboerne og udgør 3 faste medarbejdere. Pedel og pedelmedhjælperne varetager alle pedelopgaver inde og ude på Thorshøj samt Holstebro Kommunes Rehabiliteringscenter. Pedellerne udgør 3 faste medarbejdere. Afløsere: Vi har en lille gruppe dygtige afløsere tilknyttet Thorshøj. Afløserne er oplærte i pleje og omsorg, og er oftest studerende under uddannelse til sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut.

8 Hverdagens rytme: Vores mål er at skabe et hjem, hvor livet er værd at leve. Livet skal leves også når alderdommen sætter ind. Vores opgave er at hjælpe beboerne med at få opfyldt fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov svarende til den enkeltes ønsker. Derfor tager vi afsæt i Eden-Alternative, som er en faglig referenceramme, hvor vi sammen sætter fokus på at minimere beboernes oplevelser af: Ensomhed Kedsomhed Hjælpeløshed For at nå dette mål prioriterer vi højt, at beboerne tilbydes deltagelse i hverdagens gøremål og at vi sammen griber de oplevelser, som nuet indeholder. Vi tilbyder beboerne aktiviteter f.eks. spontane ture ud af huset, årstidens fester, havearbejde/glæde, madlavning, gymnastik og fællessang. Samarbejdet med engagerede pårørende, Vennekredsen og frivillige hjælpere er nødvendigt for at vi i fællesskab skaber hjem, hvor livet er værd at leve. Nærvær og tid til den enkelte beboer er vigtigt for tryghed og trivsel i hverdagen. Når hukommelsen svækkes kan hverdagen blive sværere at overskue. Beboere, som har en demenssygdom tilbydes en enkel og overskuelig hverdag, hvor det så vidt muligt er kontaktpersonerne, som varetager kontakten og omsorgen. Kontaktpersonerne sikrer tilbuddet er gradueret svarende til den enkeltes formåen og skærmer beboeren mod for mange stimuli, når dette er et behov. Sikrer ligeledes kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder Holstebro Kommunes demenskonsulent samt geronto psykiatrisk team. Vi forsøger at skabe oplevelser for sanserne omkring spisesituationer, musik, haven, naturen og ikke mindst fællessang idet oplevelser knyttet til sanserne huskes bedst, når hukommelsen svækkes. Thorshøj har en Erindringsstue. Stuen er hyggeligt indrettet med ældre møbler og ting, som danner grundlag for gode samtaler om tiden, der er gået. Tilsyn: Der gennemføres årligt lovpligtige tilsyn. 1. Embedslægeinstitutionens uanmeldte tilsyn. 2. Det ordinære uanmeldte kommunale tilsyn. Desuden inviteres beboere og pårørende til et årligt dialogmøde. Resultatet af tilsyn kan ses i Husavisen. Ønskes yderligere information gives den gerne af Forstander Linda Lystlund Halkjær.

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem.

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n

V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum - 2009 Juni 2015 Administrationsbygning med aktivitetscenter, frisør

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere