SKRIV I ALLE FAG. 3 fokuspunkter i skriveundervisningen: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIV I ALLE FAG. 3 fokuspunkter i skriveundervisningen: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering"

Transkript

1 SKRIV I ALLE FAG 3 fokuspunkter i skriveundervisningen: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

2 Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde kan have form af tekster, rapporter, itpræsentationer, multimediepræsentationer mm. Vægt på løbende evaluering 101: Eleverne har i forbindelse med det skriftlige arbejde krav på jævnligt at få tilbagemelding om deres standpunkt, herunder evaluering af opgavebesvarelsens styrker og svagheder.

3 Bilag 4: Elevernes studieforberedende skrivekompetencer stx, juni Som led i opbygningen af elevernes studieforberedende skrivekompetencer skal hver elev: I løbet af 1. eller 2.g henholdsvis 1. kursusklasse (studenterkursus) besvare en opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller historie eller begge fag DA / HI OPGAVE I løbet af 2.g henholdsvis 1. kursusklasse (studenterkursus) besvare en opgave i en flerfaglig problemstilling fra to eller tre af elevens studieretningsfag SRO I løbet af uddannelsesforløbet formulere og besvare en opgave i en flerfaglig problemstilling i almen studieforberedelse (AT SYNOPSISØVELSE Skolens leder beslutter, hvilke øvrige enkelt- og flerfaglige opgaver der har særligt fokus på opnåelse af målene. Skolens leder beslutter, hvordan elevernes øvrige skriftlige arbejde indgår i den samlede kompetenceopbygning.

4 Udviklingsprojektets ide skriv i alle fag

5

6 Genrebevidst fagskrivning Teacher! Show it, don t tell Om at bygge skrivestilladser: Genreoplæring didaktisk stillads Genrespecifikke modeltekster Arbejdsmetoder Fagbegreber Kollektiv skrivning før individuel skrivning Opgaveinstruktion Tydelige mål Kendskab til kvalitetskriterier Løbende evaluering giver mulighed for justering

7 At skrive for at kommunikere og informere om et fagligt indhold Lav en PowerPoint præsentation Lav en wiki om et fagligt emne Lav en poster Lav en pjece Wikipedia Wikipedia er en type leksikon som kaldes en encyklopædi. Det betyder at den indeholder længere og mere uddybende artikler end et almindeligt leksikon. Wikipedia er internetbaseret. Det betyder at du ikke kan bladre i leksikonet på samme måde som i en bog, fordi informationen er kædet sammen ved hjælp af hyperlinks. I teksten er hyperlinkene markeret med blå skrift. Wikipedia er en wiki. Wiki er et værktøj som gør det muligt for alle og enhver at skrive artikler, redigere artikler og linke til andre netsider og på den måde hurtigt dele viden og kundskab med et stort publikum. Wikipedia er en sekundærkilde uden ansvarlig redaktør. Det betyder at du altid må gå til primærkilden eller andre sekundærkilder for at tjekke om oplysningerne stemmer.

8 Skriv en wiki - modeltekst

9 Lav en Wiki - skriveforberedelse

10 Temasætninger og kommentarsætninger

11 Lav en wiki om et fagligt emne - skriveopgaven

12 Produktet

13 0 5 Number of Patients Patients Remaining in ICU (%) Patients Remaining Hospital Admitted (%) Sedation prolongs hospital stay and cause renal impairment Thomas Strøm, MD, and Palle Toft, Professor, DMSC. Dept. of Anesthesiology and Intensive Care Odense University Hospital University of Southern Denmark Introduction: In recent years several strategies have been developed to reduce the level of sedation in critically ill patients. The golden standard treatment of critically ill patients requiring mechanical ventilation is to sedate the patients and conduct a daily wake up trial. Objectives: To compare no sedation to a regime with sedation and daily wake up trial, and test the effect on the number of ventilator free days, the ICU and the total hospital length of stay in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. Table 1 Ventilator Free Days in a 28 days period Mean (SD) No sedation (n=55) Sedation (n=58) P value 13.8 (11.0) 9,6 (10.0) Mortality ICU 12 (22%) 22 (38%) Hospital 20 (36%) 27 (47%) Kaplan Meier Curve Total ICU Length of Stay Days in ICU No sedation (n=55) Sedation (n=58) Figure 1 Figure 2 Methods: Adult patients was included if they required mechanical ventilation for more than 24 hours. Patients were randomized to be either awake with bolus doses of morphine (intervention group), or sedated with daily wake up trials (control group). The control group was sedated (propofol and midazolam) and received bolus doses of morphine. Results: A total of 140 patients were randomized. Patients who received mechanical ventilation less than 48 hours was not included in the statistical analysis (27 patients). Median APACHE II score in both groups was 26. Kaplan Meier Curve Total Hospital Length of Stay Days No sedation (n=55) Sedation (n=58) No sedation was associated with a significantly higher number of ventilator free days compared to the sedated control group. A mean difference of 4.2 days was observed between the two groups (see table 1). Patients in the intervention group spent 9.7 days less in the ICU compared to the control group. Hazard ratio 0.60; 95 % CI: ; P= The total hospital length of stay were lower in the intervention group: 34 days in the awake group compared to 58 in the sedated control group (hazard ratio 0.65; 95 % CI: ; P=0.099). The risk of Acute Kidney Injury (AKI) with reduced urine output was increased in the sedated control group (data not shown, P=0.0295). Figure 3 Grouped according to RIFLE classification (including creatinine levels) showed a trend toward a higher risk of renal impairment in the sedated group (see figure 3). Conclusions: No sedation significantly increased the number of ventilator free days and showed a trend towards a reduction in the ICU and the total hospital length of stay compared to sedation with daily wake up trials. The mortality also showed tended to be higher in the sedated control group. The longer total hospital length of stay in the control group might be explained by the higher incidence of renal impairments in the control group evaluated by urine output. Patients divided in RIFLE classes Normal Risk Injury Failure No sedation (n=49) Sedation (n=54)

14 Lav en pjece om et fagligt emne

15 At informere om vingummibamser Eksempel på tværfaglig skriveopgave - dansk / matematik At arbejde med skriveopgaven i dansk At skrive for at informere Modeltekster med informerende skrivemåde At blive fortrolig med skrivemåden At lave skriveforberedelse Skriveopgaver Vurderingsskema Elevevaluering At arbejde med skriveopgaven i matematik Arbejde med dagligdagssprog kontra matematisk sprogbrug Introduktion til lineær sammenhæng To ligninger med 2 ubekendte Skriftlig formidling

16 Skriveopgaven Arbejd i par. I skal lave en kort informerende tekst til forbrugeren om jeres undersøgelser og resultater fra vingummibamsespillet i matematik enten set fra forbrugerstyrelsens eller fabrikantens vinkel. Teksten skal være modtagerorienteret, layoutet skal være egnet til vertikal læsning, have illustrationer der enten uddyber eller udvider indholdet, en objektiv skrivemåde med brug af fagord og en overskrift der opsummerer indholdet i jeres informerende tekst se oversigtsark At skrive for at informere og vurderingsskema til opgaven At informere om vingummibamser.

17 Modeltekst informerende skrivemåde

18 At skrive for at informere - oversigt Layout i en informationstekst er vigtig Netop fordi informationsteksten tager hensyn til sin modtager skal den udformes, så læseren let kan finde den information han eller hun søger. En sådan læsemåde kan kaldes vertikal læsning, dvs. at læseren leder ned over teksten på jagt efter nyttig information. For at lette læserens vertikale skimmende læsning hjælper det gøre det let for modtageren at orientere sig f.eks. ved at lave: underoverskrifter korte afsnit billeder og illustrationer fremhævning af enkelte ord eller sætninger punktvis opstilling af information

19 Modeltekst - fabrikantinformation

20 Modeltekst - forbrugerinformation

21 At blive fortrolig med skrivemåden

22 Vingummibamsespillet i matematik

23 Del af den nye skriftlighed i matematik En betydelig del af undervisningen tilrettelægges som projektforløb eller større temaopgaver over forskellige dele af kernestoffet og det supplerende stof eller problemstillinger, der er genstand for fagsamarbejde. For hvert større forløb formuleres faglige mål, der tages stilling til arbejdsprocessen, og eleverne udarbejder et skriftligt produkt, som kan dokumentere de faglige resultater eller konklusioner vedrørende en tværfaglig problemstilling.

24 Matematikken i spil Introduktion til lineær sammenhæng og to ligninger med to ubekendte Arbejde med dagligdagssprog kontra matematisk sprogbrug

25 Modul 1 Eleverne spiller vingummibamsefabrikant spillet Målet med opgaven er, at eleverne bliver bevidst om: Dagligdagssprog kontra matematiksproget. Model aspektet, herunder lineær sammenhæng. Forskellige måder/sprogbrug til at beskrive den samme model.

26 Modul 2 Tager en fælles brainstorm omkring indholdet og niveauerne i vingummibamse spillet. Her diskuteres brugen af matematisk/symbolsprog kontra dagligdagssprog. Eleverne arbejder derefter i pargrupper med at løse opgaven At informere om vingummibamser om undersøgelser og resultater fra vingummibamsespillet

27 Skriveforberedelse

28 Skriveopgave

29 Vurderingsskema

30 Evaluering Video med elevevaluering af den informerende skriveopgave Peger på fordelen ved at bruge tid på mere forberedende stilladserende undervisning inden en skriveopgave fremhæver: brug af modeltekster tydelige anvisninger (læs stilladser) Synlige og udtalte krav / vurderingspunkter

31 At argumentere i matematik og samfundsfag.

32 Miljø og transport AT forløb i matematik og samfundsfag

33 Energiforbruget: Minister opgaven Klima og energiminister Lykke Friis skal til et møde for en gruppe gymnasielærere i Thisted. Hun vil gerne have et notat med til lejligheden, så hun kan præsentere regeringens miljøpolitik på den bedst tænkelige måde, uden, at der er tale om, at hun vil manipulere groft end sige lyve. Hun overlader opgaven med at udfærdige sådan et notat til 2-3 embedsmænd i energiministeriet, der har forstand på de sager.

34 Energiforbruget 2 Greenpeace opgaven To medlemmer af Greenpeace skal også med til mødet, og de vil gå i kødet på ministeren. Derfor laver de en folder, som de vil dele ud ved mødet, så deltagerne kan gennemskue sandheden, om energiudviklingen i Danmark og regeringens politik på området.

35 Krav til notat og folder Konstruer en tabel der angiver den procentvise årlige tilvækst i energi forbrug i perioden fra 1990 til 2007 i de tre sektorer transport/husholdninger/erhverv Se på den gennemsnitlige vækst (gennemsnitlig vækstrate) i energiforbrug i de tre forskellige sektorer i perioden fra 1990 til Hvis man antager, at væksten fortsætter med samme hastighed, hvor mange PJ vil man så anvende i transport/husholdninger/erhverv i 2030? Hvordan ser de tal ud i forhold til stramninger m.m. i sammenhæng med indgreb i forbindelse med klima /miljø. Bestem det samlede energiforbrug i de 3 sektorer i perioden fra 1990 til Lav et diagram, der angiver den procentvise fordeling af energiforbruget i perioden

36 Krav til notatet Udarbejd en begrundet vurdering af om udviklingen frem til 2030 er i overensstemmelse med de internationale aftaler som Danmark har bundet sig til i forbindelse med Kyoto-protokollen. På grundlag af de seneste politiske aftaler på transport (se - og energiområdet (se ik/politiske_aftaler/energiaftale%2021.feb08/energiaftale _final.pdf) skal I foretage en begrundet vurdering om hvordan disse tiltag vil få en indvirkning på den vækstrate, som I har nået frem i det ovenforstående.

37 Argument et argument består af to dele. Den første del kalder vi en påstand. Her giver du udtryk for din mening eller fakta oplysning, gerne bare med en sætning. Den anden del er begrundelse. Her begrunder du din påstand med en eller flere sætninger. Påstand: Mængden af CO 2 udslip i Danmark stiger Begrundelse: På baggrund af tabeller fra Danmarks statistik kan

38 Læringsmålet med opgaven Bl.a. at I skal lære at argumentere ved at skrive en folder/ et notat og med vægt på at overbevise, og I skal debattere med en modpart. Når I nu skal lave jeres folder og holde jeres oplæg, så skal I overveje: Hvad er forskellen på et skænderi og en diskussion? Hvad kan I gøre for, at jeres oplæg holder sig på diskussionsplanen og ikke ender i et skænderi? En god forberedelse til skrivning af notatet og det mundtlige oplæg er at overveje: Jeres sag er god fordi, her kommer I med flere argumenter ud fra indholdet i jeres tabeller og de informationer I har opnået ved bearbejdelsen af dem. Overvej I forbindelse med jeres opgave, hvilke argumenter, der vil komme til at konfrontere hinanden i notaterne og debatterne? Hvem er modtager af jeres notat, og hvem debatterer I med.

39 Debatten Rollerne i debatten blev fordelt ved lodtrækning Eleverne debatterede i ca. 30 min. pr debat

40 Evaluering Debatterne blev stilladseret af elevernes skriftlige fremstilling af notat/pjece og Powerpoint. Lodtrækningen om fremlæggelse af opgaven skal ske midt i forløbsperioden, så eleverne enten skal lave et ministernotat eller Greenpeacepjece, og kun en Powerpoint til problemstillingen.

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION?

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? Hvad er SRO? Hvilke krav stilles der til eleven? Hvad er skrivekompetencer? Hvordan tager man citater? Hvordan laver man litteraturliste? Hvad er de formelle

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere