GalgebakkeP sten. Nr 376 Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GalgebakkeP sten. Nr 376 Juni 2013"

Transkript

1 GalgebakkeP sten Nr 376 Juni 2013

2 INDHOLD I DETTE NUMMER Nyt fra Gartner og GAB Elite-Smiley til Købmanden Pindsvin i pleje Placering af legebane Og meget mere Annoncer og læserbreve Galgebakkeposten bringer læserbreve, køb og/eller salg og ønsker om lejlighedsbytte fra læserne. Dette er gratis. Desuden optager Galgebakkeposten annoncer fra private firmaer, der ligger på Galgebakken. Galgebakkeposten er beboernes blad, og derfor bringer bladet alt, hvad beboerne ønsker offentliggjort undtagen hvis det er for langt, indeholder klart ukorrekte oplysninger eller er personkrænkende. Deadline torsdag den 27. juni 2013 kl Galgebakkeposten udkommer 10 gange om året - i februar, marts, april, maj, juni, juli, september, oktober, november og december. Kontakt til Galgebakkeposten på: Tryk: ABC Tryk, Redaktion Jytte Jørgensen, Torv 7-10, Mikkel Messell (red.ansv.), Øster 9-8, Nina Vestergaard, Vester 9-18 A, Aase Skaarup Nielsen, Torv 7-6A, Niels Wilken, Vester 4-1, Fotos: Henrik Nordfalk, Torv 7-3, Tegninger: Frida Messell 2

3 GAB-nyt, 376, juni 2013 Helhedsplan Byggeudvalget har netop afholdt møde med NIRAS og BO-VEST- BYG til viderebearbejdelse af det (overordnede) byggeprogram, der skal danne udgangspunkt for udbud af totalrådgiver-opgaven med tilknyttet tidsplan. Den 17. juni vil der være deadline for anmodninger om at blive prækvalificeret. NIRAS vil derefter gennemgå anmodningerne og udvælge et antal til indstilling i samarbejde med BO-VEST-BYG. Den 26. juni afholdes næste byggeudvalgsmøde til orientering om proces og indstillinger. Deadline for ansøgninger om at blive totalrådgiver vil tage hensyn til sommerferie-perioden. Nedsættelse af arbejdsgrupper om forskellige temaer vil - som tidligere nævnt - komme i efterårssæsonen 2013, og arbejdet vil strække sig over perioden ca. nov. '13 - aug. '14 med pauser til bearbejdelse af problemstillingerne. NIRAS har desuden arbejdet videre med emnerne tage og ventilation, der skal endeligt bearbejdes af totalrådgiver i sammenhæng med projekt for prøvehuse og mock-ups. Skimmelsvampsager - fortsat fra nr. 375 Rensning og istandsættelse af ejendoms- og GAB-kontorlokalerne er i fuld gang, mens aktiviteterne er lagt over i to skurvogne. Undersøgelserne har vist, at svampen har bredt sig til de 4 D-husboliger, der ligger på "bagsiden" af kontorblokken i direkte forbindelse med denne. Denne blok hører til de relativt få blandt D-husene, hvis tagflader går mod midten af bygningen med meget ringe afledningsforhold. Beboerne skal genhuses, mens rensningen af boligerne foregår. Dette svampeangreb er selvfølgelig anledning til, at Driften sammen med NIRAS og BYG - og i sidste ende byggeudvalget - drøfter helhedsplanaspekter for D-hus-renoveringen. Markvandring Driften og GAB gennemførte den... den årlige markvandring. P.g.a. forberedelse til kommende helhedsplan, der i længere tid har drejet om bygningernes tilstand, var temaerne for markvandringen af en lidt anden karakter: Besigtigelse af forskellige steder på Galgebakken, der kan være særligt udsatte i forbindelse med evt. skybrud eller større regnskyl, især i forbindelse med 3

4 lavtplacerede låger til krybekældre. Beslutning om at forbedre forholdene. Nærmere drøftelse af resultatet af forsøgsperioden med LED-lygtehoveder i parklamperne ved Torv 5 og LED som lyskilde i skotlamperne ved opgang til strædet. Fristen for reaktion var sat til 15. maj. Der indkom to skriftlige - meget positive - reaktioner fra beboere i Torv 5 og iøvrigt mange mundtlige - positive - reaktioner og bemærkninger. Ingen negative. Beslutning om at sætte beløb af på budget 2014 til et mindre antal udskiftninger. Hensyntagen til helhedsplan og belysning indregnes. Forsøg med opsætning af spærrebomme, hvor der hidtil er lagt træstammer, som det kan ses ved den lille boldbane mellem Skrænt og Sønder, godkendes, men relateres ligeledes til he lhedsplanen. Der opsættes skilt med P- forbud på asfaltstien i bunden af P-plads A med markering af, at der er tale om en brandvej. Der opsættes skilte med P- forbud på vaskepladserne på P-plads A (Skrænt) og E (Vester) i dagtimerne i sommerhalvåret (fra 1. maj til 1. oktober, hvor der er åbent for vandet). Det parkeringsfirma, der allerede har opgave på Galgebakken, tillægges også denne opgave. Et relevant firma kontaktes til renovering af broerne ind til P-pladserne A og B. Der bruges slotsgrus til en trampesti ved æblebeplantningen for enden af Skrænt med forbindelse mellem bl.a. Skolestien og det kommende Tårnet. Det gælder alle overvejelser og beslutninger, at de relateres til kommende helhedsplan. Vores bebyggelse må ikke forfalde af sparehensyn, men forhold, der vil være direkte påvirket af helhedsplanen, skal tages med i alle overvejelser over anvendelse af bebyggelsens midler. For GAB Biba Schwoon 4

5 5

6 En sten på vej n Foråret lader vente på sig, selvom det er april måned. Her til formiddag tager jeg på mit mimrekort ind til Blågårdsgade på Nørrebro for at lave lidt frivilligt arbejde i min ulandsorganisation. Det er noget jeg gør flere gange om ugen for at gøre en forskel. Men knap 10 meter nede ad gaden ligger der øjensynlig en ækel brosten og stritter 4 cm op over gadeplan, og jeg går i mine egne tanker, så jeg ser den ikke og snubler. Dér ligger jeg så pludselig på jorden og tænker, at nu ligger jeg s gu der igen! Jeg snublede jo også på Shangani Street i Stone Town på Zanzibar for en måned siden. Dengang blev jeg gelejdet på skadestue af en hjælpsom indfødt mod behørig betaling som tak for gelejdningen. I Danmark viser det sig at de indfødte griber det anderledes an. Men heri Blågårdsgade går adskillige indfødte forbi mig uden at gøre anskrig, kun en indvandrermor med barn på armen reagerer på at jeg er væltet. Hun er til gengæld rigtig bekymret, og spørger mig om jeg mon er kommet noget til. Hun er ikke ude på at score kassen med sit tilbud om hjælp, og hun ved garanteret ikke engang hvor nærmeste skadestue ligger. Uden udsigt til skadestuebehandling siger jeg derfor til hende at jeg kan selv, og så kæmper jeg mig op at stå. Faldet har selvfølgelig gjort mig tummelumsk, for jo ældre man bliver, desto mere kommer man til skade når man vælter. Det er derfor med usikre skridt jeg fortsætter ned ad gaden med retning mod kontoret hvor min ulandsorganisation har til huse. Jeg har trods alt, tænker jeg, gode chancer for at nå frem, for afstanden derned er jo ganske kort - kun små 50 meter. Men mens jeg går, fortæller min krop mig at den ikke kører på skinner. Det gør ondt i brystkassen når jeg trækker vejret, det gør også ondt i mit knæ, og jeg kan se at blodet drypper fra et nyt sår på min venstre hånd lige fra det sted på hånden hvor den blev revet til blods på Zanzibar. Men jeg glæder jeg mig over at mit nye sår bløder lystigt. Når et sår bløder, er risikoen mindre for at der går infektioner i det. Nede på kontoret finder de efter nogen søgen nødhjælpskassen frem. Jeg går i enrum og klipper en plasterstrimmel af og skyller såret for at klistre strimlen på, men så kommer jeg i tanker om at plaster måske ikke er nogen god idé. På Zanzibar fik jeg faktisk at vide, at sår behøver luft hvis man vil undgå infektion. Lægger derfor det afklippede plaster 6

7 ved siden af min pc uden at bruge det, og dupper det blødende sår med lidt toiletpapir som bliver mere og mere rødplettet. Sidder så en rum tid foran pc en. Finder ud af at det egentlig går meget godt med kroppen. Det gør ikke ondt i brystet, sådan som jeg sidder der ganske stille, undtagen når tobakshosten kommer over mig. Blodstrømmen fra min hånd stilner også efterhånden af. Bagefter tager jeg hjem og render gudhjælpemig undervejs ind i en stillekupé. I toget sætter jeg mig nemlig uden at tænke over det ind i sådan én, og her må jeg ikke hoste eller lave lyd overhovedet. Alligevel er jeg jo tvunget til at hoste en gang imellem, så jeg kigger bekymret på de andre i kupéen, når jeg har fået så meget slim i halsen, at det skal hostes op tobaksrygning slider fimrehårene i halsen ned, og derfor er man nødt til med jævne mellemrum at hoste for at få slimen op. Selvom man har mest lyst til ikke at hoste, melder hostetrangen sig som et uafviseligt indre krav. I kupéen sidder der også en unge pige, men hun ser ud til at være ligeglad. Hun laver uanfægtet lyd i sin mobiltelefon. Der sidder også en alderstegen dame i kupéen (+70). Hun kigger op fra sin bog første gang jeg hoster, og gør mig indigneret opmærksom på at jeg altså sidder i en STILLEkupé. Jeg har det bare ad helvede til, for hverken brystkasse, hånd eller knæ har det godt. Jeg ønsker bare at komme hjem og sidde og hoste i ro og fred. 20 minutter senere står jeg af toget på Albertslund station. Her har jeg frie hænder Jeg skal bare on my own cykle sølle 3 km hjem til Galgebakken hvor jeg bor. Forlader toget, går ned ad trapper og op ad trapper: Vanskelig vejrtrækning! Selve cykelturen hjem viser sig også at ikke være uden problemer. Jeg er nødt til at grave dybt ned i venstre lomme med min sårede hånd for at lirke cykelnøglen op, og efter at være kommet op på cyklen, fortæller brystkassen mig, at den ikke bryder sig om at jeg racer af sted med mine lungers fulde brug, som jeg ellers plejer at gøre. Men da jeg så endelig når hjem, bliver jeg pænt modtaget. Det er da utroligt og øv og dumt, siger min kone, at jeg sådan er snublet over en brosten i Blågårdsgade lissom på Zanzibar. Og hun synes at det er velsignet at jeg uden hendes assistance, trods min sårede tilstand, kan hitte en Pinex i hjemmets medicinkasse. Et af mine børnebørn som hedder Olivia, er med til at modtage mig. Hun er lockout-ramt og har været 7

8 hjemme hos mormor i dag, mens hendes skolelærer-mor demonstrerede imod lockouten og jeg var i Blågårdsgade. Olivia vil gerne se mit sår på hånden, men det kan ikke lade sig gøre. Jeg har nemlig nået at klistre et børneplaster med glade farver på såret, inden hun siger Hej morfar til mig. Og man hiver jo ikke bare lige et plaster af for at vise et eller andet barnebarn hvor dybt såret man er. Plasteret blev sat på for at gøre hånden brugbar til det ene og det andet resten af aftnen. Olivia synes med opspærrede øjne at det er et smukt plaster, og at det er synd for mig. Min kone fortæller mig at der er en blodplet på min trøje og også på mit bukseknæ, og at nu skal jeg bare sætte mig ned, for jeg er jo dog trods alt kommet hjem i god behold. Pletterne vil jeg vaske af i morgen efter at have smurt dem ind i opvaskemiddel for at få et godt vaskeresultat, fordi hjemme hos os er det mig der står for tøjvasken. Lars Messell Vester 2-14 Et lille rustent bord med glasplade Savnes Det blev bragt til genbrugsgården sammen med et læs affald, søndag den 26. maj. Det skulle ikke smides ud! Det er et lille bord med rustent jernstel med buede ben, lidt krummeluremønster og ramme omkring en glasplade. Det betyder meget for mig. Derfor vil jeg gerne tale med dig, der faldt for det og tog det med hjem. Venlig hilsen Anne Marie

9 Savnes Jeg afleverede et lille rustent bord med glasplade nede på Genbrugsgården i søndags, den 26. maj. Det skulle ikke have været smidt ud! Er du en venlig sjæl, der faldt for det og tog det med hjem, vil jeg gerne snakke med dig. Venlig hilsen Anne Marie Kære solcelle-interesserede albertslunder, Du inviteres hermed på bustur til Hvidovre Vindmøllelaug og Avedøreværket mandag den 17. juni kl. 11:30-16:30. Vi skal besøge Hvidovre Vindmøllaug, der varetager driften af én af de tre store vindmøller ved Avedøre Holme. Vindmøllen producerede i marts 2013 over 1 mio. kwh svarende til forbruget i cirka 3000 parcelhuse! Erik Frølund Thomsen, Formand for Hvidovre Vindmøllelaug, viser os vindmøllerne og fortæller om lauget. Herefter går vi fra vindmøllerne til kraftvarmeværket Avedøre 2, hvor der produceres el og varme af blandt andet halm og træpiller. Vi begynder med en præsentation om værket i auditoriet. Dernæst følger en rundvisning, hvor vi bl.a. ser kontrolrum, turbinesal, kedelhus og halmanlæg. Undervejs byder Agenda Centeret på en sandwich. Turen inkl. forplejning er gratis. Tilmelding senest d. 10. juni kl. 12 til Zacharias Madsen på mail: eller på tlf.:

10 Lad legebane og tårn hænge sammen - ændringsforslag til behandling på beboermøde - På det beboermøde, hvor legebanen er til beslutning, stiller jeg ændringsforslag om, at legebanen placeres i forbindelse med Galgebakken og Hyldespjældets nye tårn. RealDania har bevilget Hyldespjældet og Galgebakken et tårn, som bliver placeret mellem de to bebyggelser. Men der er ikke penge til at gøre området omkring tårnet sjovt og indbydende. Ved at placere legebanen i forbindelse med tårnet får vi et spændende sted, som også lægger op til fællesskab mellem vores nabobebyggelser. Skellet mellem Galgebakken og Hyldespjældet ligger 12 m fra autoværnet. Legebanen placeres på Galgebakkens grund mellem elefanttrappen og skolestien et område på ca m 2. Den skal selvfølgelig tænkes sammen med junglestien og områdets beplantning. Hyldespjældet fylder også snart 40 år. Måske vil de være med på en fælles jubilæumsgave! Benny Klausen, Vester

11 11

12 Endelig fik vi regn Efter et meget tørt forår kom regnen endelig. Vi har haft et par kolde og tørre forårsmåneder i marts og april og det er en tendens der følger de sidste par år. Det er hårdt for nyplantede træer og buske. Specielt da varmen kom i starten af maj, var der ikke vand nok til de nyetablerede rødder. Så vi har været i gang i nogle uger med vandingen. I alle de nyetablerede bede med frugtbuske, slyngplanter og jordbær har vi lagt siveslanger ud. Lindetræerne på Rullebakken og de nye æbletræer syd for Skrænt 3 bliver vandet fra vandingsposer hvor vandet stille og roligt siver ud. Træerne får 75 l vand om ugen med mindre der kommer meget nedbør. DMI kan have meget svært ved at forudsige hvor meget vand der kommer da bygerne kan falde meget lokalt. Derfor vil man kunne opleve, at vi vander i regnvejr. Græs Forår og varme betyder også, at græsset begynder at gro. Inden vi kan komme til at slå græs er vi nødt til at rengøre alle områder for affald og andre efterladenskaber. Når man slår græs på offentlige arealer ved man, at den første omgang altid er værst, hvad lugten angår. Der er ikke noget der lugter som gammel hundelort til kaffetid! Man finder ikke dem alle. De er godt camoufleret i græsset. Efter, at det er blevet forbudt at ryge indendørs på sit arbejde, er der mange der har taget skikken med hjem, så der heller ikke bliver røget derhjemme. Og det er da sikkert ganske fornuftigt. Ryges skal der jo stadigvæk og det gør man så udendørs på vej fra et indendørs sted til et andet eller når man bare opholder sig udendørs. Skodderne ligger rigtig mange steder og de er besværlige at samle op med vores zappere, men vi gør det så godt vi kan. Måske skal der opsættes flere kummer eller kasser, hvor man kan smide sit skod. Boldbanen Den store boldbane på Grønningen nåede vi lige at reparere efter vinterens strabadser inden den velsignede regn kom. Det er hårdt for banen at ligge neden for kælkebakken. Det slider godt på græsset og ukrudtet breder sig. Vi har vertikalskåret banen, hvor vi får stresset ukrudtet og fjernet laget af visne plantedele i bunden så græsset får lys og luft. Vi har herefter fjernet alt det visne plantemateriale, sået nyt græs og tilført topdressing, som består af kompost blandet med sand. Dette giver rigtig gode vækstbetingelser for græsset. Denne proces kan vi først gennemføre når græsset et i god vækst, derfor har det trukket lidt ud i år. 12

13 Dansk Træplejeforening Dansk Træplejeforening valgte at holde deres årlige generalforsamling den 4. april på Galgebakken. Dansk Træplejeforening arbejder for, at fremme forståelsen for og viden om bytræers biologi, etablering, forvaltning og pleje. Inden Generalforsamlingen blev der tid til en rundvisning, hvor Benny Klausen fortalte om Galgebakkens historie med vægt på træerne og Bob fortalte om, hvad vi gør fremadrettet for at få etableret nye træer i de meget vanskelige vækstbetingelser, træerne har på Galgebakken. Træplejerne fik et godt indblik i, hvordan vi arbejder med træpleje på Galgebakken og gav bagefter udtryk for, at det havde været lærerigt. Vi, fandt det både inspirerende og lærerigt at være sammen med kolleger og var glade for at Træplejeforeningen havde valgt at lægge deres generalforsamling her. Sommerhilsner fra Gartnerne 13

14 Lort og affald ud af Galgebakken Jeg vil give Villy Jacobsen ret, når han i sidste nummer af posten mener at jeg sikkert samler lortene op efter min hund. DET GØR JEG. og nu vil jeg fortælle hvorfor. En dejlig varm sommerdag for en del år siden gik jeg på en græsplæne uden sko. Ja I kan nok gætte hvor denne historie føre hen. Kåd og glad gik jeg uden at se ned ved hvert et skridt, og pludselig mærker jeg varmen og klamheden af en stor hundelort vælte op mellem alle 5 tæer på den ene fod. Ikke blot fornemmelsen men også lugten gjorde denne oplevelse ganske traumatisk. Efter dette går jeg meget sjældent på bare fødder. Jeg har også flere gange jogget i en lort med sko på og det er selvsagt ikke nær så slemt, men ikke sjovt, for fodtøjet skal jo vaskes inden det kan komme med indenfor da det lugter af lort for at sige det mildt. Jeg har også ved flere lejligheder rørt ved kattelort når jeg har skulle plante ting i haven. Og den lugt er ikke som hundelort, men bestemt heller ikke rar. Så mine oplevelser med dyre lorte er nok som mange andres og derfor samler jeg op efter min hund. Når det så er sagt har disse oplevelser heldigvis ikke berøvet mig fra at elske dyr, som giver så meget positivt til os mennesker. Og jeg kan i denne sammenhæng fortælle at en hundelort er ca. 14 dage om at trylle sig selv væk - hvorimod et skod er ca. 1-5 år, ispapir ca. 2 år, øl dåser og sodavandsflasker ca. 500 år. Lysette Hansen, Øster

15 15

16 ComX meddeler: Varsling: Kanalomlægning som berører alle TV-kunder med Superflex og/elle r 'Bland-Se lv-kanaler'. 22 kanaler i Superflex TV-pakken samt 11 'Bland-Selv-Kanaler' bliver i dag sendt i det samme høje frekvensområde som også benyttes af det nye 4G mobilsignal (LTE). Det betyder, at nogle af vores Superflex seere ind imellem kontakter os for at fejlmelde deres TV-signal. For at begrænse den indvirkning indstråling LTE giver, flytter vi derfor rundt på nogle af kanalerne, hvilket betyder at TV-kunder med Superflex muligvis skal foretage en kanalsøgning/kanalopdatering på deres TV. Ændringen sker 11. juni 2013 kl Der henvises iøvrigt til yderligere information på ComX' hjemmeside om ny kanalsøgning m.m. 16

17 17

18 Forfatterarrangement for børn og unge til Jubilæumsfesten Søndag d. 25. august i det store telt på Grønningen kan du møde de to børnebogsforfattere Line Kyed Knudsen & Camilla Wandahl. Begge forfattere er opvokset på Galgebakken og lever nu af at skrive bøger for børn og unge. Kom og mød dem og hør dem læse op af deres seneste bøger! Camilla Wandahl Line Kyed Knudsen Du kan læse mere om de to forfattere på: og camillawandahl.blogspot.com Vil du vide alt om Jubilæumsfesten? Så gå på Facebook og find siden Galgebakkens Jubilæum 2013 Tryk på synes godt om og få masser af sjov info om festen. Vi poster alt om praktisk info og fortæller løbende historier om de mange forskellige kunstnere, der kommer og optræder til festen. Facebook-siden er allerede meget populær, og det allerførste opslag nåede ud til næsten 2000 mennesker! Men vi vil gerne nå endnu flere, så ind og like og del, tak! 18

19 Meld dig til Hip Hop workshop! Har du lyst til at danse hip hop? Er du mellem 10 og 20 år? Så tilmeld dig workshoppen og kom og prøv det, når Galgebakken holder jubilæumsfest lørdag d. 24. august. Vi træner grundlæggende trin og sammensætter dem til en koreografi. Dansen vises dagen efter i det store telt på Grønningen som en del af underholdningen søndag. Kære galgebakkebeboer JUBILÆUMSFESTEN har brug for cafépassere og kagebagere Meld dig til en 2 timers vagt lørdag ( ) eller søndag (10-16) Eller som kagebager bradepande, lagkager, boller, småkager til Elna eller

20 20

21 Albertslund delebil en overvejelse værd! Tilbringer din bil det meste af tiden på parkeringspladsen? Ville du ønske, at bilen var stor, når du skal hente nye møbler i Ikea og lille, når du skal parallelparkere i København? Er vedligehold af bilen ikke lige det, du synes, er det sjoveste at bruge tiden på? Kan du svare ja til bare ét af disse spørgsmål, bør du læse videre. Albertslund Delebil er en forening, hvor medlemmer har råderet over 23 biler. Seks af dem står på Galgebakkens parkeringspladser i Sønder, Neder, Torv og Vester. Resten af bilerne står forskellige steder i Albertslund. To er placeret i Glostrup og én i Taastrup. Der er små biler, mellem biler, stationscars og indtil videre én 5+2 personbil. Bilerne reserves på vores hjemmeside, hvor du vælger bil og den periode, du skal bruge den. Hvis alle biler er ude at køre, kan du leje en bil hos Europcar til en meget fordelagtig pris. Der bliver også sat ekstra biler ind i ferier og højtider, så der er nok til alle. Jeg har været med i Albertslund Delebil i tre år, og det er sjælden jeg ikke har kunnet få en bil, når jeg har haft brug for det. Med et indskud på kr. og et depositum på 2.000, i alt kr. har du adgang til alle vores delebiler. Du betaler et månedligt kontingent på 200 kr. Derudover betaler du for den tid, du bruger bilen, og for hvor mange kilometer, du har kørt. Prisen er inkl. brændstof, forsikring m.m., så du får ingen uventede regninger ind ad døren. F.eks. koster en tur på 6 timer og 30 km i en lille bil 97,50 kr. En weekendtur, 48 timer og 120 km i en stationcar, koster 510,00 kr. Hver måned får du en elektronisk faktura, der automatisk trækkes fra din bankkonto via PBS. Med en delebil er sikkerhed og miljøhensyn i top. Bilerne udskiftes jævnligt, så de er højst 5 år gamle. Det betyder, at udstødningen altid er så ren som mulig og brændstofforbruget så lavt som muligt. I Albertslund Delebil er det medlemmerne, der bestemmer vejen og farten. Ingen tjener på foreningen - bortset fra miljøet. Kom og vær med - og bliv godt og billigt kørende! Du kan få mere at vide om Albertslund Delebil på eller tlf Jette, Sten 6-5A 21

22 Pindsvin i Galgebakken? Her er flere end, du tror! Skov- og Naturstyrelsens optælling viste, at pindsvin måtte i 2012 lade livet i trafikken. Derfor er det vigtigt, at vi værner om dette lille nyttedyr, og giver det mulighed for at overleve ved f.eks. at etablere lidt mere pindsvinevenlige haver. Mange haver er flisbelagte med krukker og trimmede plænder, trist syn, når man ved, at intet pindsvin kan overleve i sådan et goldt miljø. Udover landevejene er der andre menneskelige faktorer, der tager livet af pindsvin, f.eks. Round-Up, myregift, rottegift, jordbærnet, fodboldmål samt kantklippere (hvis man bare én gang har set, hvilke skader en kantklipper kan forvolde på et pindsvin, så ser man sig lidt bedre for næste gang). Mange pindsvin bliver også bidt af hunde. Her i Galgebakken har vi faktisk en del pindsvin. Går man en stille tur en sommernat, kan man være heldig af støde på en eller måske to. Her er heldigvis også mange haveejere, som ikke lige går ind for finkæmmede haver, og det er jo herligt. Tak for det! Som pindsvineplejer og medlem af Pindsvinevennerne i Danmark kom der i år 2012 omkr. 75 pindsvin igennem min lille plejestation her i Galgebakken. Rigtig mange over- levede og kom ud i naturen igen, og andre har sovet vinterhi hos mig eller på en af de andre plejestationer her i landet. I skrivende stund, venter jeg på, at de sidste står op af deres vinterhi. Et par stykker er stået op. 6 stk. i alt har overvintret her og skal nu fedes op og ud naturen igen. Når vi sætter dem ud vejer de omkr g., og vi sætter kun ud i pindsvinevenlige områder, hvor der er pindsvin i forvejen, vand og mulighed for at bygge bo. Et eksempel på at det nytter! En regnfuld dag i efteråret 2012 blev Lillemand fundet på en græsplæne, bevidstløs af kulde og indbragt til mig. Han var iskold, spyflueæg på kinden og i munden, 1 skovflåt, diarré og en sølle vægt på 223 g. Han havde ikke en chance, men det fik han. 22

23 naturen igen og gå i gang med at lede efter pindsvinepiger, og forhåbentlig kommer det til at gå ham godt. Vi går sommeren i møde, så husk at stille vand ud til pindsvin og andre dyr i naturen. Vil du vide mere om pindsvin så klik ind på vores hjemmeside Efter 5 dage med håndfodring x 4-5 i døgnet med opblødt killingetørkost, avocado, honningvand og Zoolac mod den dårlige mave rejste Lillemand sig op og spiste selv. Vægten var nu 213 g, men der var masser af livskraft, og han var i klar bedring. Den 11. november 2012 vejede Lillemand 640 g, og så gik han i hi i mit skur. Her i foråret er han næsten lige vågnet og spiser løs. Det er endnu ikke lykkedes mig at få ham at se, men om et par uger skulle han gerne være klar til at komme ud i Husk! Pindsvin soler sig ikke, tag den ind, giv den vand og ring til en plejestation, f.eks. min her i Galgebakken, Lis Jønsson Over 4-1b 23

24 24

25 Film i Beboerhuset Bio Beboerhus holder sommerferie i juni og juli måned på grund af svigtende apparatur. Vi takker for godt fremmøde ved vores filmaftner og for udvist tålmodighed, da vores nye fremviser gav op! God sommer på gensyn efter ferien i Bio BEBOERHUS 25

26 Galgebakke kontakter Sidst ajourført Maj 2013 GAB Galgebakkens Afdelings Bestyrelse Kontaktpersoner til GAB udvalg Økonomiudvalg GAB medlem Jens Ellesøe Olsen Kontaktpersoner til øvrige beboergrupper Formand: Biba Schwoon Sønder 1-1 b comxnet.dk Kasserer: Jytte Jørgensen Torv 7-10 a Niels Keller Over 7-8 a gmail.com Leif Neergaard Over 7-1 b Birthe Y. Nielsen Over Jens Ellesøe Olsen Over comxnet.dk Niels Wilken Vester 4 1 a wilkentryk.dk Byggeudvalg GAB medlem Biba Schwoon IT Udvalg GAB medlem Steen Søndergaard Legepladsudvalg GAB medlem Biba Schwoon Trafikudvalg GAB medlem Leif Neergaard gmail.com Annette Schrøder Vester Steen Søndergaard Over Suppleanter: Bo Ragnvald Øster gmail.com Henrik Nordfalk Torv yahoo.dk Agendagruppen Lars Messell Vester hotmail.com Grønt udvalg Niels Enevold Sønder 1 1 b comxnet.dk Brugergrupperepræsentant Birthe Y. Nielsen Over Beboerhusgruppen Dorte Brink Mark 4 5b Pensionistklubben Hannah Saskow Øster a Møde hver torsdag kl i beboerhuset Café-gruppen Maiken Refby Filmklubben niels wilken Vester 4-1a Koret Jette Rank Vester Udstillingsgruppen Margit Kristensen Klok Sønder & Hanne Skov Skrænt 6-11 a Bakkens Horn Preben Iversen Vester Revygruppen Kasper Smith Vester 2 14 b Petanque-gruppen Steffen Stripp Neder 8-1 a Tøjcafè-gruppen Nina Vestergaard Vester 9-18 a Genbrugsgruppen Annette Schrøder Vester

27 Galgebakkens Læsekræs Christine Laval Hjæresen Råd og hjælp til At komme på GBs it-netværk Kristian Olesen Vester TV infokanalen Findes på kanal 2 i din TV-pakke (48,25 MHz) Karsten Kvisgaard Øster Galgebakkesteder telefontider åbningstider Galgebakke Posten Mikkel Messell Øster Sidst ajourført Majt 2013 Rettelser, ændringer, ell. tilføjelser til listen? Konítakt Ejendomskontoret. Øster 1 6 a Tlf Fax Driftsleder Susanne Palstrøm Driftsassistent Jan Allentoft Kontorassistent Line Frylund Tlf.-tid: mandag fredag kl , tillige onsdag kl Træffetid: mandag fredag kl , tillige onsdag kl Vagtordningen: Kan bruges uden for normal arbejdstid ved alvorlige driftsforstyrrelser BO-VEST. Malervangen Glostrup. Tlf Åbent: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl og torsdag kl ComX kundeservice hverdage: kl andre dage: kl Galgebakkens hjemmeside: Kontakt til hjemmesiden: Agendagruppens hjemmeside: Kontakt til hjemmesiden: GAB kontor og mødelokale Øster 1 2 a. Tlf GAB sekretær Sten Hansen Fast træffetid: onsdag kl eller kig forbi. Jeg er som regel på kontoret om eftermiddagen Beboerudlånet. Torv 2-14 d Udlån af beboerhus, værktøj og meget andet Se listen på GB Postens bagside Åbent: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag: kl Udlåner Henrik Jensen. Tlf Beboerhuset. Torv 2-12 a Tlf. til køkkenet Genbrugsgården. Øster 7-11 Stort affald, miljøfarligt affald, genbrugsting m.m. Åben: Onsdag kl Søndag kl Tøjcaféen. Sten 2-26 Åben: onsdag kl Søndag kl Aflevering af genbrugstøj KUN i åbningstiden Affaldsøerne er døgnåbne MEN KUN almindeligt husholdningsaffald, IKKE møbler, tv er, cykler, gulvtæpper, akvarier, osv. Cykelværkstedet. Sønder 1-5 Tlf Åbent: mandag til fredag kl Lørdag kl Købmanden. Torv 2-10 a Tlf Åben: alle ugens dage kl

28 Fra Beboerudlånet Torv 2-14D. Tlf.: (rev.: 01/09/12) Åbnimgstid: Tirsdag - fredag Kl.: ; Lørdag Kl.L Du Kan låne følgende: depositum kr./ Leje Pe. døgn kr. Weekend = 2 x døgntakst Beboerhus: Fredag/lørdag & helligdage 1000/1000 Alle andre dags: 1000/ 500 Pub: Fredag/lørdag & helligdage 1000/ 500 Alle andre dags: 1000/ 250 betaling er delt i to: Depositum & leje: Depositum betales ved bestilling af Beboerhus/Pub, max 6 mdr. før brugsdato. Leje skal betales sanest 3 uger før brugsdatoen. Ved afmelding inden 3 uger før denne dato refunderes depositum. Ved afmelding hhv: 2 & 1 uge før brugsdato refunderes depositum + hhv. 70% & 28% af lejen. Benyttes lokalerne ikke, og afmelding undlades, refunderes kun depositum. Når Beboerhus/Pub afleveres, refunderes depositum, såfremt lokalerne er i orden. Aftal gennemgang af huset ved betaling af leje. Fadølsanlæg (Beboerhuset): Fustager skal købes i udlånet, og bestilles 8 dage før brug. Værksteder: Autoværksted. 100/25 Stor lukket autohal. 100/10 Træværksted. 100/10 Værktøj, mm.: Tilbehør såsom slibebånd, slibeskiver & slibepapir samt klinger til stiksav mm. kan købes til dagpris i udlånet. Borde(80x120 cm.) & stole. incl. trækvogn pr. gang: 200/10 & 3 (skal bestilles min. dagen før brug). Boremaskine.(El.,alm.) 100/10 Bore-/skruemaskine.(Akku.) 100/10 Båndpudser. 100/10 Cykelanhænger. 100/10 Exentersliber. 100/10 Fadølsanlæg (mobiltanlæg). 100/10 (Fustager skal købes i udlånet, og bestilles 8 dage før brug). fliseskærer. 100/10 Græstrimmer. 100/10 Haveredskaber. 100/10 Hæftepistol.(El) 100/10 Hækkeklipper.(El) 100/10 Høvl.(El) 100/10 Klaverseler. 100/10 Portnøgle(kørselstilladelse fås i udlånet). 300/ 0 Pressenninger(5x4m). pr. gang: 100/50 Rundsav. 100/10 Rystepudser. 100/10 Slagborermaskine(borehammer). 100/10 Stiksav. 100/10 Stige(5 ell. 6,2m). 100/10 Symaskine. 100/10 Sækkevogn. 100/10 Tapetafdamper. 100/10 Tapetbord(incl værktøj). 100/10 Trekantsliber. 100/10 Trækvogn. 100/10 Trillebør/kærre. 100/10 Tæpperenser. 100/10 Varmluftspistol. 100/10 Videoprojekter (+ evt. lærred). 200/50 Vinkelboremaskine. 100/10 Vinkelsliber. 100/10 Værktøj til nedtagning af espalier. 100/10 Værktøj til slibning af terrazzogulv i badeværelse (2 maskiner). 200/20 Weekend-børneseng. 100/10

GalgebakkeP sten. Nr 394 Maj 2015

GalgebakkeP sten. Nr 394 Maj 2015 GalgebakkeP sten Nr 394 Maj 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ragnvald s Kranio Sakral Terapi Har du smerter, skal du ikke leve med dem. Jeg kan hjælpe

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Godt nytår til alle i Albertslund Nord! Farvel og tak til to ildsjæle, læs side 3 og 18. Deltag i konkurrencen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det efterår, med regn og blæst. Efterårsferien står for døren,

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

3B s beboerblad. Urbanplanens drenge rapper sig gennem hverdagen. Side 8-11

3B s beboerblad. Urbanplanens drenge rapper sig gennem hverdagen. Side 8-11 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 Urbanplanens drenge rapper sig gennem hverdagen. Side 8-11 Beboerdemokrati Bjarne ønsker at gøre en forskel

Læs mere

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende.

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende. 2008 ODDEPOSTEN December 2008 Nyttige oplysninger Varmemesteren Tlf.: 98 15 58 34 Kontortider: Man Man-Fre - 07.00-07.30 Man Man-Fre - 12.30-13.00 Boligkontoret Tlf.: 96 31 52 00 25 års Jubilæum Se den

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Januar 2004-16. årgang - nr. 53 fødderne i himlen rejseberetning fra cambodia Hanne Ziebe lagde fødder til et interview med den nyeste forretning

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

inside Hans Herluf Boisen, indehaver af Bordtennisexperterne.

inside Hans Herluf Boisen, indehaver af Bordtennisexperterne. 5. årgang Nr. 17. marts 2015 inside Hans Herluf Boisen, indehaver af Bordtennisexperterne. Side 6 Side 12 Side 16 Kære læser Du er allerede nået til side to, så mangler du kun 30 yderligere sider. Og sikke

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Ildsjæl i Nord. Side 5. Nu skal Grønningen og friarealer forskønnes. Side 7. Rejsen tilbage til år 900. Side

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere