GalgebakkeP sten. Nr 376 Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GalgebakkeP sten. Nr 376 Juni 2013"

Transkript

1 GalgebakkeP sten Nr 376 Juni 2013

2 INDHOLD I DETTE NUMMER Nyt fra Gartner og GAB Elite-Smiley til Købmanden Pindsvin i pleje Placering af legebane Og meget mere Annoncer og læserbreve Galgebakkeposten bringer læserbreve, køb og/eller salg og ønsker om lejlighedsbytte fra læserne. Dette er gratis. Desuden optager Galgebakkeposten annoncer fra private firmaer, der ligger på Galgebakken. Galgebakkeposten er beboernes blad, og derfor bringer bladet alt, hvad beboerne ønsker offentliggjort undtagen hvis det er for langt, indeholder klart ukorrekte oplysninger eller er personkrænkende. Deadline torsdag den 27. juni 2013 kl Galgebakkeposten udkommer 10 gange om året - i februar, marts, april, maj, juni, juli, september, oktober, november og december. Kontakt til Galgebakkeposten på: Tryk: ABC Tryk, Redaktion Jytte Jørgensen, Torv 7-10, Mikkel Messell (red.ansv.), Øster 9-8, Nina Vestergaard, Vester 9-18 A, Aase Skaarup Nielsen, Torv 7-6A, Niels Wilken, Vester 4-1, Fotos: Henrik Nordfalk, Torv 7-3, Tegninger: Frida Messell 2

3 GAB-nyt, 376, juni 2013 Helhedsplan Byggeudvalget har netop afholdt møde med NIRAS og BO-VEST- BYG til viderebearbejdelse af det (overordnede) byggeprogram, der skal danne udgangspunkt for udbud af totalrådgiver-opgaven med tilknyttet tidsplan. Den 17. juni vil der være deadline for anmodninger om at blive prækvalificeret. NIRAS vil derefter gennemgå anmodningerne og udvælge et antal til indstilling i samarbejde med BO-VEST-BYG. Den 26. juni afholdes næste byggeudvalgsmøde til orientering om proces og indstillinger. Deadline for ansøgninger om at blive totalrådgiver vil tage hensyn til sommerferie-perioden. Nedsættelse af arbejdsgrupper om forskellige temaer vil - som tidligere nævnt - komme i efterårssæsonen 2013, og arbejdet vil strække sig over perioden ca. nov. '13 - aug. '14 med pauser til bearbejdelse af problemstillingerne. NIRAS har desuden arbejdet videre med emnerne tage og ventilation, der skal endeligt bearbejdes af totalrådgiver i sammenhæng med projekt for prøvehuse og mock-ups. Skimmelsvampsager - fortsat fra nr. 375 Rensning og istandsættelse af ejendoms- og GAB-kontorlokalerne er i fuld gang, mens aktiviteterne er lagt over i to skurvogne. Undersøgelserne har vist, at svampen har bredt sig til de 4 D-husboliger, der ligger på "bagsiden" af kontorblokken i direkte forbindelse med denne. Denne blok hører til de relativt få blandt D-husene, hvis tagflader går mod midten af bygningen med meget ringe afledningsforhold. Beboerne skal genhuses, mens rensningen af boligerne foregår. Dette svampeangreb er selvfølgelig anledning til, at Driften sammen med NIRAS og BYG - og i sidste ende byggeudvalget - drøfter helhedsplanaspekter for D-hus-renoveringen. Markvandring Driften og GAB gennemførte den... den årlige markvandring. P.g.a. forberedelse til kommende helhedsplan, der i længere tid har drejet om bygningernes tilstand, var temaerne for markvandringen af en lidt anden karakter: Besigtigelse af forskellige steder på Galgebakken, der kan være særligt udsatte i forbindelse med evt. skybrud eller større regnskyl, især i forbindelse med 3

4 lavtplacerede låger til krybekældre. Beslutning om at forbedre forholdene. Nærmere drøftelse af resultatet af forsøgsperioden med LED-lygtehoveder i parklamperne ved Torv 5 og LED som lyskilde i skotlamperne ved opgang til strædet. Fristen for reaktion var sat til 15. maj. Der indkom to skriftlige - meget positive - reaktioner fra beboere i Torv 5 og iøvrigt mange mundtlige - positive - reaktioner og bemærkninger. Ingen negative. Beslutning om at sætte beløb af på budget 2014 til et mindre antal udskiftninger. Hensyntagen til helhedsplan og belysning indregnes. Forsøg med opsætning af spærrebomme, hvor der hidtil er lagt træstammer, som det kan ses ved den lille boldbane mellem Skrænt og Sønder, godkendes, men relateres ligeledes til he lhedsplanen. Der opsættes skilt med P- forbud på asfaltstien i bunden af P-plads A med markering af, at der er tale om en brandvej. Der opsættes skilte med P- forbud på vaskepladserne på P-plads A (Skrænt) og E (Vester) i dagtimerne i sommerhalvåret (fra 1. maj til 1. oktober, hvor der er åbent for vandet). Det parkeringsfirma, der allerede har opgave på Galgebakken, tillægges også denne opgave. Et relevant firma kontaktes til renovering af broerne ind til P-pladserne A og B. Der bruges slotsgrus til en trampesti ved æblebeplantningen for enden af Skrænt med forbindelse mellem bl.a. Skolestien og det kommende Tårnet. Det gælder alle overvejelser og beslutninger, at de relateres til kommende helhedsplan. Vores bebyggelse må ikke forfalde af sparehensyn, men forhold, der vil være direkte påvirket af helhedsplanen, skal tages med i alle overvejelser over anvendelse af bebyggelsens midler. For GAB Biba Schwoon 4

5 5

6 En sten på vej n Foråret lader vente på sig, selvom det er april måned. Her til formiddag tager jeg på mit mimrekort ind til Blågårdsgade på Nørrebro for at lave lidt frivilligt arbejde i min ulandsorganisation. Det er noget jeg gør flere gange om ugen for at gøre en forskel. Men knap 10 meter nede ad gaden ligger der øjensynlig en ækel brosten og stritter 4 cm op over gadeplan, og jeg går i mine egne tanker, så jeg ser den ikke og snubler. Dér ligger jeg så pludselig på jorden og tænker, at nu ligger jeg s gu der igen! Jeg snublede jo også på Shangani Street i Stone Town på Zanzibar for en måned siden. Dengang blev jeg gelejdet på skadestue af en hjælpsom indfødt mod behørig betaling som tak for gelejdningen. I Danmark viser det sig at de indfødte griber det anderledes an. Men heri Blågårdsgade går adskillige indfødte forbi mig uden at gøre anskrig, kun en indvandrermor med barn på armen reagerer på at jeg er væltet. Hun er til gengæld rigtig bekymret, og spørger mig om jeg mon er kommet noget til. Hun er ikke ude på at score kassen med sit tilbud om hjælp, og hun ved garanteret ikke engang hvor nærmeste skadestue ligger. Uden udsigt til skadestuebehandling siger jeg derfor til hende at jeg kan selv, og så kæmper jeg mig op at stå. Faldet har selvfølgelig gjort mig tummelumsk, for jo ældre man bliver, desto mere kommer man til skade når man vælter. Det er derfor med usikre skridt jeg fortsætter ned ad gaden med retning mod kontoret hvor min ulandsorganisation har til huse. Jeg har trods alt, tænker jeg, gode chancer for at nå frem, for afstanden derned er jo ganske kort - kun små 50 meter. Men mens jeg går, fortæller min krop mig at den ikke kører på skinner. Det gør ondt i brystkassen når jeg trækker vejret, det gør også ondt i mit knæ, og jeg kan se at blodet drypper fra et nyt sår på min venstre hånd lige fra det sted på hånden hvor den blev revet til blods på Zanzibar. Men jeg glæder jeg mig over at mit nye sår bløder lystigt. Når et sår bløder, er risikoen mindre for at der går infektioner i det. Nede på kontoret finder de efter nogen søgen nødhjælpskassen frem. Jeg går i enrum og klipper en plasterstrimmel af og skyller såret for at klistre strimlen på, men så kommer jeg i tanker om at plaster måske ikke er nogen god idé. På Zanzibar fik jeg faktisk at vide, at sår behøver luft hvis man vil undgå infektion. Lægger derfor det afklippede plaster 6

7 ved siden af min pc uden at bruge det, og dupper det blødende sår med lidt toiletpapir som bliver mere og mere rødplettet. Sidder så en rum tid foran pc en. Finder ud af at det egentlig går meget godt med kroppen. Det gør ikke ondt i brystet, sådan som jeg sidder der ganske stille, undtagen når tobakshosten kommer over mig. Blodstrømmen fra min hånd stilner også efterhånden af. Bagefter tager jeg hjem og render gudhjælpemig undervejs ind i en stillekupé. I toget sætter jeg mig nemlig uden at tænke over det ind i sådan én, og her må jeg ikke hoste eller lave lyd overhovedet. Alligevel er jeg jo tvunget til at hoste en gang imellem, så jeg kigger bekymret på de andre i kupéen, når jeg har fået så meget slim i halsen, at det skal hostes op tobaksrygning slider fimrehårene i halsen ned, og derfor er man nødt til med jævne mellemrum at hoste for at få slimen op. Selvom man har mest lyst til ikke at hoste, melder hostetrangen sig som et uafviseligt indre krav. I kupéen sidder der også en unge pige, men hun ser ud til at være ligeglad. Hun laver uanfægtet lyd i sin mobiltelefon. Der sidder også en alderstegen dame i kupéen (+70). Hun kigger op fra sin bog første gang jeg hoster, og gør mig indigneret opmærksom på at jeg altså sidder i en STILLEkupé. Jeg har det bare ad helvede til, for hverken brystkasse, hånd eller knæ har det godt. Jeg ønsker bare at komme hjem og sidde og hoste i ro og fred. 20 minutter senere står jeg af toget på Albertslund station. Her har jeg frie hænder Jeg skal bare on my own cykle sølle 3 km hjem til Galgebakken hvor jeg bor. Forlader toget, går ned ad trapper og op ad trapper: Vanskelig vejrtrækning! Selve cykelturen hjem viser sig også at ikke være uden problemer. Jeg er nødt til at grave dybt ned i venstre lomme med min sårede hånd for at lirke cykelnøglen op, og efter at være kommet op på cyklen, fortæller brystkassen mig, at den ikke bryder sig om at jeg racer af sted med mine lungers fulde brug, som jeg ellers plejer at gøre. Men da jeg så endelig når hjem, bliver jeg pænt modtaget. Det er da utroligt og øv og dumt, siger min kone, at jeg sådan er snublet over en brosten i Blågårdsgade lissom på Zanzibar. Og hun synes at det er velsignet at jeg uden hendes assistance, trods min sårede tilstand, kan hitte en Pinex i hjemmets medicinkasse. Et af mine børnebørn som hedder Olivia, er med til at modtage mig. Hun er lockout-ramt og har været 7

8 hjemme hos mormor i dag, mens hendes skolelærer-mor demonstrerede imod lockouten og jeg var i Blågårdsgade. Olivia vil gerne se mit sår på hånden, men det kan ikke lade sig gøre. Jeg har nemlig nået at klistre et børneplaster med glade farver på såret, inden hun siger Hej morfar til mig. Og man hiver jo ikke bare lige et plaster af for at vise et eller andet barnebarn hvor dybt såret man er. Plasteret blev sat på for at gøre hånden brugbar til det ene og det andet resten af aftnen. Olivia synes med opspærrede øjne at det er et smukt plaster, og at det er synd for mig. Min kone fortæller mig at der er en blodplet på min trøje og også på mit bukseknæ, og at nu skal jeg bare sætte mig ned, for jeg er jo dog trods alt kommet hjem i god behold. Pletterne vil jeg vaske af i morgen efter at have smurt dem ind i opvaskemiddel for at få et godt vaskeresultat, fordi hjemme hos os er det mig der står for tøjvasken. Lars Messell Vester 2-14 Et lille rustent bord med glasplade Savnes Det blev bragt til genbrugsgården sammen med et læs affald, søndag den 26. maj. Det skulle ikke smides ud! Det er et lille bord med rustent jernstel med buede ben, lidt krummeluremønster og ramme omkring en glasplade. Det betyder meget for mig. Derfor vil jeg gerne tale med dig, der faldt for det og tog det med hjem. Venlig hilsen Anne Marie

9 Savnes Jeg afleverede et lille rustent bord med glasplade nede på Genbrugsgården i søndags, den 26. maj. Det skulle ikke have været smidt ud! Er du en venlig sjæl, der faldt for det og tog det med hjem, vil jeg gerne snakke med dig. Venlig hilsen Anne Marie Kære solcelle-interesserede albertslunder, Du inviteres hermed på bustur til Hvidovre Vindmøllelaug og Avedøreværket mandag den 17. juni kl. 11:30-16:30. Vi skal besøge Hvidovre Vindmøllaug, der varetager driften af én af de tre store vindmøller ved Avedøre Holme. Vindmøllen producerede i marts 2013 over 1 mio. kwh svarende til forbruget i cirka 3000 parcelhuse! Erik Frølund Thomsen, Formand for Hvidovre Vindmøllelaug, viser os vindmøllerne og fortæller om lauget. Herefter går vi fra vindmøllerne til kraftvarmeværket Avedøre 2, hvor der produceres el og varme af blandt andet halm og træpiller. Vi begynder med en præsentation om værket i auditoriet. Dernæst følger en rundvisning, hvor vi bl.a. ser kontrolrum, turbinesal, kedelhus og halmanlæg. Undervejs byder Agenda Centeret på en sandwich. Turen inkl. forplejning er gratis. Tilmelding senest d. 10. juni kl. 12 til Zacharias Madsen på mail: eller på tlf.:

10 Lad legebane og tårn hænge sammen - ændringsforslag til behandling på beboermøde - På det beboermøde, hvor legebanen er til beslutning, stiller jeg ændringsforslag om, at legebanen placeres i forbindelse med Galgebakken og Hyldespjældets nye tårn. RealDania har bevilget Hyldespjældet og Galgebakken et tårn, som bliver placeret mellem de to bebyggelser. Men der er ikke penge til at gøre området omkring tårnet sjovt og indbydende. Ved at placere legebanen i forbindelse med tårnet får vi et spændende sted, som også lægger op til fællesskab mellem vores nabobebyggelser. Skellet mellem Galgebakken og Hyldespjældet ligger 12 m fra autoværnet. Legebanen placeres på Galgebakkens grund mellem elefanttrappen og skolestien et område på ca m 2. Den skal selvfølgelig tænkes sammen med junglestien og områdets beplantning. Hyldespjældet fylder også snart 40 år. Måske vil de være med på en fælles jubilæumsgave! Benny Klausen, Vester

11 11

12 Endelig fik vi regn Efter et meget tørt forår kom regnen endelig. Vi har haft et par kolde og tørre forårsmåneder i marts og april og det er en tendens der følger de sidste par år. Det er hårdt for nyplantede træer og buske. Specielt da varmen kom i starten af maj, var der ikke vand nok til de nyetablerede rødder. Så vi har været i gang i nogle uger med vandingen. I alle de nyetablerede bede med frugtbuske, slyngplanter og jordbær har vi lagt siveslanger ud. Lindetræerne på Rullebakken og de nye æbletræer syd for Skrænt 3 bliver vandet fra vandingsposer hvor vandet stille og roligt siver ud. Træerne får 75 l vand om ugen med mindre der kommer meget nedbør. DMI kan have meget svært ved at forudsige hvor meget vand der kommer da bygerne kan falde meget lokalt. Derfor vil man kunne opleve, at vi vander i regnvejr. Græs Forår og varme betyder også, at græsset begynder at gro. Inden vi kan komme til at slå græs er vi nødt til at rengøre alle områder for affald og andre efterladenskaber. Når man slår græs på offentlige arealer ved man, at den første omgang altid er værst, hvad lugten angår. Der er ikke noget der lugter som gammel hundelort til kaffetid! Man finder ikke dem alle. De er godt camoufleret i græsset. Efter, at det er blevet forbudt at ryge indendørs på sit arbejde, er der mange der har taget skikken med hjem, så der heller ikke bliver røget derhjemme. Og det er da sikkert ganske fornuftigt. Ryges skal der jo stadigvæk og det gør man så udendørs på vej fra et indendørs sted til et andet eller når man bare opholder sig udendørs. Skodderne ligger rigtig mange steder og de er besværlige at samle op med vores zappere, men vi gør det så godt vi kan. Måske skal der opsættes flere kummer eller kasser, hvor man kan smide sit skod. Boldbanen Den store boldbane på Grønningen nåede vi lige at reparere efter vinterens strabadser inden den velsignede regn kom. Det er hårdt for banen at ligge neden for kælkebakken. Det slider godt på græsset og ukrudtet breder sig. Vi har vertikalskåret banen, hvor vi får stresset ukrudtet og fjernet laget af visne plantedele i bunden så græsset får lys og luft. Vi har herefter fjernet alt det visne plantemateriale, sået nyt græs og tilført topdressing, som består af kompost blandet med sand. Dette giver rigtig gode vækstbetingelser for græsset. Denne proces kan vi først gennemføre når græsset et i god vækst, derfor har det trukket lidt ud i år. 12

13 Dansk Træplejeforening Dansk Træplejeforening valgte at holde deres årlige generalforsamling den 4. april på Galgebakken. Dansk Træplejeforening arbejder for, at fremme forståelsen for og viden om bytræers biologi, etablering, forvaltning og pleje. Inden Generalforsamlingen blev der tid til en rundvisning, hvor Benny Klausen fortalte om Galgebakkens historie med vægt på træerne og Bob fortalte om, hvad vi gør fremadrettet for at få etableret nye træer i de meget vanskelige vækstbetingelser, træerne har på Galgebakken. Træplejerne fik et godt indblik i, hvordan vi arbejder med træpleje på Galgebakken og gav bagefter udtryk for, at det havde været lærerigt. Vi, fandt det både inspirerende og lærerigt at være sammen med kolleger og var glade for at Træplejeforeningen havde valgt at lægge deres generalforsamling her. Sommerhilsner fra Gartnerne 13

14 Lort og affald ud af Galgebakken Jeg vil give Villy Jacobsen ret, når han i sidste nummer af posten mener at jeg sikkert samler lortene op efter min hund. DET GØR JEG. og nu vil jeg fortælle hvorfor. En dejlig varm sommerdag for en del år siden gik jeg på en græsplæne uden sko. Ja I kan nok gætte hvor denne historie føre hen. Kåd og glad gik jeg uden at se ned ved hvert et skridt, og pludselig mærker jeg varmen og klamheden af en stor hundelort vælte op mellem alle 5 tæer på den ene fod. Ikke blot fornemmelsen men også lugten gjorde denne oplevelse ganske traumatisk. Efter dette går jeg meget sjældent på bare fødder. Jeg har også flere gange jogget i en lort med sko på og det er selvsagt ikke nær så slemt, men ikke sjovt, for fodtøjet skal jo vaskes inden det kan komme med indenfor da det lugter af lort for at sige det mildt. Jeg har også ved flere lejligheder rørt ved kattelort når jeg har skulle plante ting i haven. Og den lugt er ikke som hundelort, men bestemt heller ikke rar. Så mine oplevelser med dyre lorte er nok som mange andres og derfor samler jeg op efter min hund. Når det så er sagt har disse oplevelser heldigvis ikke berøvet mig fra at elske dyr, som giver så meget positivt til os mennesker. Og jeg kan i denne sammenhæng fortælle at en hundelort er ca. 14 dage om at trylle sig selv væk - hvorimod et skod er ca. 1-5 år, ispapir ca. 2 år, øl dåser og sodavandsflasker ca. 500 år. Lysette Hansen, Øster

15 15

16 ComX meddeler: Varsling: Kanalomlægning som berører alle TV-kunder med Superflex og/elle r 'Bland-Se lv-kanaler'. 22 kanaler i Superflex TV-pakken samt 11 'Bland-Selv-Kanaler' bliver i dag sendt i det samme høje frekvensområde som også benyttes af det nye 4G mobilsignal (LTE). Det betyder, at nogle af vores Superflex seere ind imellem kontakter os for at fejlmelde deres TV-signal. For at begrænse den indvirkning indstråling LTE giver, flytter vi derfor rundt på nogle af kanalerne, hvilket betyder at TV-kunder med Superflex muligvis skal foretage en kanalsøgning/kanalopdatering på deres TV. Ændringen sker 11. juni 2013 kl Der henvises iøvrigt til yderligere information på ComX' hjemmeside om ny kanalsøgning m.m. 16

17 17

18 Forfatterarrangement for børn og unge til Jubilæumsfesten Søndag d. 25. august i det store telt på Grønningen kan du møde de to børnebogsforfattere Line Kyed Knudsen & Camilla Wandahl. Begge forfattere er opvokset på Galgebakken og lever nu af at skrive bøger for børn og unge. Kom og mød dem og hør dem læse op af deres seneste bøger! Camilla Wandahl Line Kyed Knudsen Du kan læse mere om de to forfattere på: og camillawandahl.blogspot.com Vil du vide alt om Jubilæumsfesten? Så gå på Facebook og find siden Galgebakkens Jubilæum 2013 Tryk på synes godt om og få masser af sjov info om festen. Vi poster alt om praktisk info og fortæller løbende historier om de mange forskellige kunstnere, der kommer og optræder til festen. Facebook-siden er allerede meget populær, og det allerførste opslag nåede ud til næsten 2000 mennesker! Men vi vil gerne nå endnu flere, så ind og like og del, tak! 18

19 Meld dig til Hip Hop workshop! Har du lyst til at danse hip hop? Er du mellem 10 og 20 år? Så tilmeld dig workshoppen og kom og prøv det, når Galgebakken holder jubilæumsfest lørdag d. 24. august. Vi træner grundlæggende trin og sammensætter dem til en koreografi. Dansen vises dagen efter i det store telt på Grønningen som en del af underholdningen søndag. Kære galgebakkebeboer JUBILÆUMSFESTEN har brug for cafépassere og kagebagere Meld dig til en 2 timers vagt lørdag ( ) eller søndag (10-16) Eller som kagebager bradepande, lagkager, boller, småkager til Elna eller

20 20

21 Albertslund delebil en overvejelse værd! Tilbringer din bil det meste af tiden på parkeringspladsen? Ville du ønske, at bilen var stor, når du skal hente nye møbler i Ikea og lille, når du skal parallelparkere i København? Er vedligehold af bilen ikke lige det, du synes, er det sjoveste at bruge tiden på? Kan du svare ja til bare ét af disse spørgsmål, bør du læse videre. Albertslund Delebil er en forening, hvor medlemmer har råderet over 23 biler. Seks af dem står på Galgebakkens parkeringspladser i Sønder, Neder, Torv og Vester. Resten af bilerne står forskellige steder i Albertslund. To er placeret i Glostrup og én i Taastrup. Der er små biler, mellem biler, stationscars og indtil videre én 5+2 personbil. Bilerne reserves på vores hjemmeside, hvor du vælger bil og den periode, du skal bruge den. Hvis alle biler er ude at køre, kan du leje en bil hos Europcar til en meget fordelagtig pris. Der bliver også sat ekstra biler ind i ferier og højtider, så der er nok til alle. Jeg har været med i Albertslund Delebil i tre år, og det er sjælden jeg ikke har kunnet få en bil, når jeg har haft brug for det. Med et indskud på kr. og et depositum på 2.000, i alt kr. har du adgang til alle vores delebiler. Du betaler et månedligt kontingent på 200 kr. Derudover betaler du for den tid, du bruger bilen, og for hvor mange kilometer, du har kørt. Prisen er inkl. brændstof, forsikring m.m., så du får ingen uventede regninger ind ad døren. F.eks. koster en tur på 6 timer og 30 km i en lille bil 97,50 kr. En weekendtur, 48 timer og 120 km i en stationcar, koster 510,00 kr. Hver måned får du en elektronisk faktura, der automatisk trækkes fra din bankkonto via PBS. Med en delebil er sikkerhed og miljøhensyn i top. Bilerne udskiftes jævnligt, så de er højst 5 år gamle. Det betyder, at udstødningen altid er så ren som mulig og brændstofforbruget så lavt som muligt. I Albertslund Delebil er det medlemmerne, der bestemmer vejen og farten. Ingen tjener på foreningen - bortset fra miljøet. Kom og vær med - og bliv godt og billigt kørende! Du kan få mere at vide om Albertslund Delebil på eller tlf Jette, Sten 6-5A 21

22 Pindsvin i Galgebakken? Her er flere end, du tror! Skov- og Naturstyrelsens optælling viste, at pindsvin måtte i 2012 lade livet i trafikken. Derfor er det vigtigt, at vi værner om dette lille nyttedyr, og giver det mulighed for at overleve ved f.eks. at etablere lidt mere pindsvinevenlige haver. Mange haver er flisbelagte med krukker og trimmede plænder, trist syn, når man ved, at intet pindsvin kan overleve i sådan et goldt miljø. Udover landevejene er der andre menneskelige faktorer, der tager livet af pindsvin, f.eks. Round-Up, myregift, rottegift, jordbærnet, fodboldmål samt kantklippere (hvis man bare én gang har set, hvilke skader en kantklipper kan forvolde på et pindsvin, så ser man sig lidt bedre for næste gang). Mange pindsvin bliver også bidt af hunde. Her i Galgebakken har vi faktisk en del pindsvin. Går man en stille tur en sommernat, kan man være heldig af støde på en eller måske to. Her er heldigvis også mange haveejere, som ikke lige går ind for finkæmmede haver, og det er jo herligt. Tak for det! Som pindsvineplejer og medlem af Pindsvinevennerne i Danmark kom der i år 2012 omkr. 75 pindsvin igennem min lille plejestation her i Galgebakken. Rigtig mange over- levede og kom ud i naturen igen, og andre har sovet vinterhi hos mig eller på en af de andre plejestationer her i landet. I skrivende stund, venter jeg på, at de sidste står op af deres vinterhi. Et par stykker er stået op. 6 stk. i alt har overvintret her og skal nu fedes op og ud naturen igen. Når vi sætter dem ud vejer de omkr g., og vi sætter kun ud i pindsvinevenlige områder, hvor der er pindsvin i forvejen, vand og mulighed for at bygge bo. Et eksempel på at det nytter! En regnfuld dag i efteråret 2012 blev Lillemand fundet på en græsplæne, bevidstløs af kulde og indbragt til mig. Han var iskold, spyflueæg på kinden og i munden, 1 skovflåt, diarré og en sølle vægt på 223 g. Han havde ikke en chance, men det fik han. 22

23 naturen igen og gå i gang med at lede efter pindsvinepiger, og forhåbentlig kommer det til at gå ham godt. Vi går sommeren i møde, så husk at stille vand ud til pindsvin og andre dyr i naturen. Vil du vide mere om pindsvin så klik ind på vores hjemmeside Efter 5 dage med håndfodring x 4-5 i døgnet med opblødt killingetørkost, avocado, honningvand og Zoolac mod den dårlige mave rejste Lillemand sig op og spiste selv. Vægten var nu 213 g, men der var masser af livskraft, og han var i klar bedring. Den 11. november 2012 vejede Lillemand 640 g, og så gik han i hi i mit skur. Her i foråret er han næsten lige vågnet og spiser løs. Det er endnu ikke lykkedes mig at få ham at se, men om et par uger skulle han gerne være klar til at komme ud i Husk! Pindsvin soler sig ikke, tag den ind, giv den vand og ring til en plejestation, f.eks. min her i Galgebakken, Lis Jønsson Over 4-1b 23

24 24

25 Film i Beboerhuset Bio Beboerhus holder sommerferie i juni og juli måned på grund af svigtende apparatur. Vi takker for godt fremmøde ved vores filmaftner og for udvist tålmodighed, da vores nye fremviser gav op! God sommer på gensyn efter ferien i Bio BEBOERHUS 25

26 Galgebakke kontakter Sidst ajourført Maj 2013 GAB Galgebakkens Afdelings Bestyrelse Kontaktpersoner til GAB udvalg Økonomiudvalg GAB medlem Jens Ellesøe Olsen Kontaktpersoner til øvrige beboergrupper Formand: Biba Schwoon Sønder 1-1 b comxnet.dk Kasserer: Jytte Jørgensen Torv 7-10 a Niels Keller Over 7-8 a gmail.com Leif Neergaard Over 7-1 b Birthe Y. Nielsen Over Jens Ellesøe Olsen Over comxnet.dk Niels Wilken Vester 4 1 a wilkentryk.dk Byggeudvalg GAB medlem Biba Schwoon IT Udvalg GAB medlem Steen Søndergaard Legepladsudvalg GAB medlem Biba Schwoon Trafikudvalg GAB medlem Leif Neergaard gmail.com Annette Schrøder Vester Steen Søndergaard Over Suppleanter: Bo Ragnvald Øster gmail.com Henrik Nordfalk Torv yahoo.dk Agendagruppen Lars Messell Vester hotmail.com Grønt udvalg Niels Enevold Sønder 1 1 b comxnet.dk Brugergrupperepræsentant Birthe Y. Nielsen Over Beboerhusgruppen Dorte Brink Mark 4 5b Pensionistklubben Hannah Saskow Øster a Møde hver torsdag kl i beboerhuset Café-gruppen Maiken Refby Filmklubben niels wilken Vester 4-1a Koret Jette Rank Vester Udstillingsgruppen Margit Kristensen Klok Sønder & Hanne Skov Skrænt 6-11 a Bakkens Horn Preben Iversen Vester Revygruppen Kasper Smith Vester 2 14 b Petanque-gruppen Steffen Stripp Neder 8-1 a Tøjcafè-gruppen Nina Vestergaard Vester 9-18 a Genbrugsgruppen Annette Schrøder Vester

27 Galgebakkens Læsekræs Christine Laval Hjæresen Råd og hjælp til At komme på GBs it-netværk Kristian Olesen Vester TV infokanalen Findes på kanal 2 i din TV-pakke (48,25 MHz) Karsten Kvisgaard Øster Galgebakkesteder telefontider åbningstider Galgebakke Posten Mikkel Messell Øster Sidst ajourført Majt 2013 Rettelser, ændringer, ell. tilføjelser til listen? Konítakt Ejendomskontoret. Øster 1 6 a Tlf Fax Driftsleder Susanne Palstrøm Driftsassistent Jan Allentoft Kontorassistent Line Frylund Tlf.-tid: mandag fredag kl , tillige onsdag kl Træffetid: mandag fredag kl , tillige onsdag kl Vagtordningen: Kan bruges uden for normal arbejdstid ved alvorlige driftsforstyrrelser BO-VEST. Malervangen Glostrup. Tlf Åbent: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl og torsdag kl ComX kundeservice hverdage: kl andre dage: kl Galgebakkens hjemmeside: Kontakt til hjemmesiden: Agendagruppens hjemmeside: Kontakt til hjemmesiden: GAB kontor og mødelokale Øster 1 2 a. Tlf GAB sekretær Sten Hansen Fast træffetid: onsdag kl eller kig forbi. Jeg er som regel på kontoret om eftermiddagen Beboerudlånet. Torv 2-14 d Udlån af beboerhus, værktøj og meget andet Se listen på GB Postens bagside Åbent: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag: kl Udlåner Henrik Jensen. Tlf Beboerhuset. Torv 2-12 a Tlf. til køkkenet Genbrugsgården. Øster 7-11 Stort affald, miljøfarligt affald, genbrugsting m.m. Åben: Onsdag kl Søndag kl Tøjcaféen. Sten 2-26 Åben: onsdag kl Søndag kl Aflevering af genbrugstøj KUN i åbningstiden Affaldsøerne er døgnåbne MEN KUN almindeligt husholdningsaffald, IKKE møbler, tv er, cykler, gulvtæpper, akvarier, osv. Cykelværkstedet. Sønder 1-5 Tlf Åbent: mandag til fredag kl Lørdag kl Købmanden. Torv 2-10 a Tlf Åben: alle ugens dage kl

28 Fra Beboerudlånet Torv 2-14D. Tlf.: (rev.: 01/09/12) Åbnimgstid: Tirsdag - fredag Kl.: ; Lørdag Kl.L Du Kan låne følgende: depositum kr./ Leje Pe. døgn kr. Weekend = 2 x døgntakst Beboerhus: Fredag/lørdag & helligdage 1000/1000 Alle andre dags: 1000/ 500 Pub: Fredag/lørdag & helligdage 1000/ 500 Alle andre dags: 1000/ 250 betaling er delt i to: Depositum & leje: Depositum betales ved bestilling af Beboerhus/Pub, max 6 mdr. før brugsdato. Leje skal betales sanest 3 uger før brugsdatoen. Ved afmelding inden 3 uger før denne dato refunderes depositum. Ved afmelding hhv: 2 & 1 uge før brugsdato refunderes depositum + hhv. 70% & 28% af lejen. Benyttes lokalerne ikke, og afmelding undlades, refunderes kun depositum. Når Beboerhus/Pub afleveres, refunderes depositum, såfremt lokalerne er i orden. Aftal gennemgang af huset ved betaling af leje. Fadølsanlæg (Beboerhuset): Fustager skal købes i udlånet, og bestilles 8 dage før brug. Værksteder: Autoværksted. 100/25 Stor lukket autohal. 100/10 Træværksted. 100/10 Værktøj, mm.: Tilbehør såsom slibebånd, slibeskiver & slibepapir samt klinger til stiksav mm. kan købes til dagpris i udlånet. Borde(80x120 cm.) & stole. incl. trækvogn pr. gang: 200/10 & 3 (skal bestilles min. dagen før brug). Boremaskine.(El.,alm.) 100/10 Bore-/skruemaskine.(Akku.) 100/10 Båndpudser. 100/10 Cykelanhænger. 100/10 Exentersliber. 100/10 Fadølsanlæg (mobiltanlæg). 100/10 (Fustager skal købes i udlånet, og bestilles 8 dage før brug). fliseskærer. 100/10 Græstrimmer. 100/10 Haveredskaber. 100/10 Hæftepistol.(El) 100/10 Hækkeklipper.(El) 100/10 Høvl.(El) 100/10 Klaverseler. 100/10 Portnøgle(kørselstilladelse fås i udlånet). 300/ 0 Pressenninger(5x4m). pr. gang: 100/50 Rundsav. 100/10 Rystepudser. 100/10 Slagborermaskine(borehammer). 100/10 Stiksav. 100/10 Stige(5 ell. 6,2m). 100/10 Symaskine. 100/10 Sækkevogn. 100/10 Tapetafdamper. 100/10 Tapetbord(incl værktøj). 100/10 Trekantsliber. 100/10 Trækvogn. 100/10 Trillebør/kærre. 100/10 Tæpperenser. 100/10 Varmluftspistol. 100/10 Videoprojekter (+ evt. lærred). 200/50 Vinkelboremaskine. 100/10 Vinkelsliber. 100/10 Værktøj til nedtagning af espalier. 100/10 Værktøj til slibning af terrazzogulv i badeværelse (2 maskiner). 200/20 Weekend-børneseng. 100/10

GalgebakkeP sten. Nr 392 Marts 2015

GalgebakkeP sten. Nr 392 Marts 2015 GalgebakkeP sten Nr 392 Marts 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fra 1 april vil åbningstiden fremover være: SØNDAG fra Kl. 11.00 til 13.00 ONSDAG fra Kl. 16.00 til 18.00 vi håber på forståelse

Læs mere

GalgebakkeP sten. Nr 395 Juni 2015

GalgebakkeP sten. Nr 395 Juni 2015 GalgebakkeP sten Nr 395 Juni 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ragnvald s Kranio Sakral Terapi Har du smerter, skal du ikke leve med dem. Jeg kan hjælpe dig af med, eller mindske dem over

Læs mere

GalgebakkeP sten. Nr 394 Maj 2015

GalgebakkeP sten. Nr 394 Maj 2015 GalgebakkeP sten Nr 394 Maj 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ragnvald s Kranio Sakral Terapi Har du smerter, skal du ikke leve med dem. Jeg kan hjælpe

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Hæftet er et inspirationskatalog. Det beskriver nogle af de mange dele-, bytte- og låneordninger, der findes i Albertslund. Boligområder VA 4 Syd (lejeboliger)

Læs mere

Referat fra budgetbeboermøde 15. september 2015

Referat fra budgetbeboermøde 15. september 2015 Referat fra budgetbeboermøde 15. september 2015 Mødet var et ordinært budgetbeboermøde, som ud over budgettet havde behandling af Agendaplanen og indkomne forslag på dagsordenen. En kort udgave af budgetforslaget

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat fra Budget-beboermøde på Galgebakken Tirsdag d. 25. marts 2014 Med behandling af regnskab, indkomne forslag, valg til afdelingsbestyrelse m.m.

Referat fra Budget-beboermøde på Galgebakken Tirsdag d. 25. marts 2014 Med behandling af regnskab, indkomne forslag, valg til afdelingsbestyrelse m.m. Referat fra Budget-beboermøde på Galgebakken Tirsdag d. 25. marts 2014 Med behandling af regnskab, indkomne forslag, valg til afdelingsbestyrelse m.m. Den korte udgave af Galgebakken årsregnskab 2013 blev

Læs mere

Materiale til: Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag tirsdag den 15. september 2015 kl. 19 30 i Beboerhuset

Materiale til: Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag tirsdag den 15. september 2015 kl. 19 30 i Beboerhuset Galgebakkens afdelingsbestyrelse GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 2620 Albertslund galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 Materiale til: Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag tirsdag den 15.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop!

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Praktiske oplysninger: Tid: Lørdag 24. august kl. 13.00 15.00 Sted: Galgebakkens Beboerhus Deltagere: 30 børn og unge fra ca. 10 ca. 20 år. Pris: Gratis

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005 God sommer Arbejde med forskønnelse af Duen Betonhjertet Juni 2005 1 INDHOLD SANKT HANS AFTEN side 3 STUBFRÆSNING 4 RENGØRING AF FACADER 4 1 METER REGET OG VILDSKUD 4 TELEFON OG

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan (miljøhandleplan), der blev vedtaget af beboermødet i september 2014, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag

Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne forslag Galgebakkens afdelingsbestyrelse GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 2620 Albertslund galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 Materiale til: Forslag til dagsorden: Budgetbeboermøde med behandling af Agendaplan og indkomne

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre.

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. 1175 København K Tlf. 3312 1165 ma.-fre. kl. 13-17 Fax 3313 1165 dvl@dvl.dk www.dvl.dk

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere