Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer Agate Hjulmand, Sidse Breer-Schultz og Josef Slatanach. Der var 45 medlemmer til stede (flere med ægtefæller) plus 2 fuldmagter. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger rapport for det forløbne år. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og særlige bidrag. 6. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter. 7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter. 8. Eventuelt. AD 1 valg af dirigent: Formanden bød velkommen, og spurgte om alle (inklusive fuldmagter) var blevet registreret. Bestyrelsen foreslog valg af Hans Hansen, Vinterbuen 9 som dirigent. Hans Hansen blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var ingen indsigelser.

2 AD 2 Formanden aflægger rapport for det forløbne år: Formanden vævede kort et par ord om den beretning der var udsendt sammen med indkaldelsen, og beklagede tilstanden af hjemmesiden buerne.dk og lovede bedring snarest. Kommentarer fra salen til beretningen: Høstbuen 75: Hvad gør bestyrelsen i forbindelse med Hovsa-stien. Det er jo en oplagt sag for en bestyrelse? Formanden: Bestyrelsen mener at denne sag er i trygge hænder hos dem som bestyrer Hovsa-stien. Bemærk: Efter mødet blev der i bestyrelsen talt om netop dette emne og bestyrelsen vil rette henvendelse til gruppen omkring Hovsa-stien, for at undersøge bestyrelsens mulighed for at deltage i fremtidige møder med bl.a. kommunen. Sommerbuen 20: Bestyrelsen bør arbejde for bedre beskyttelse af vores stisystem bl.a. vedligehold af bommene. Vårbuen 7: Har haft kontakt til kommunen, men kommunen er ikke særligt venlig stillet over for dette bl.a. p.g.a. snerydning. Dirigenten: Vi stemmer om godkendelse af formandens beretning: Beretningen blev vedtaget med en overvældende majoritet. Ingen stemte imod. AD 3 Kassereren aflægger det reviderede regnskab: Kassereren fortalte lidt om overdragelsen af regnskabet fra den tidligere bestyrelse og revisionen af det fremlagte regnskab. Kommentarer fra salen til regnskabet: Høstbuen 16: Undrede sig over hvorledes summen af årets kontingent kunne være det skæve beløb kr.

3

4 Vårbuen 68 (tidligere kasserer): Det skyldes at nogle medlemmer har betalt for meget. Vårbuen 86: Spurgte til om bestyrelsen havde overvejet skridt imod sidste års store advokat udgiftspost, da den tidligere bestyrelse baseret på dommen havde modtaget dårlig rådgivning. Formanden: Bestyrelsen agter hverken at bruge flere af medlemmernes penge eller bestyrelsen tid på denne sag. Høstbuen 17: Hvad dækker den store post Området buerne over? Formanden: Vedligehold af vores skilte efter hærværk og evt. ekstraordinære udgifter på legepladsen. Høstbuen 75: Har bestyrelsen overvejet at skifte advokat. Formand: Bestyrelsen har ikke i sinde at få brug for en advokat, men hvis det skulle ske så vil det blive vurderet til den tid. Dirigenten: Vi stemmer om godkendelse af det reviderede regnskab: Regnskabet blev vedtaget med en overvældende majoritet. Ingen stemte imod. AD 4 Behandling af indkomne forslag: Der var kun bestyrelsen forlag til vedtægtsændringer at behandle og formanden brugte et par ord på at fortælle hvorfor den nye bestyrelse fremlagde dette forslag. Kommentarer fra salen til forslaget: Vårbuen 86: Udtrykte skuffelse over at den nye bestyrelse havde valgt (som den tidligere) at begrænse medlemmernes demokratiske ret til indflydelse via fuldmagter.

5 Vårbuen 92: Gjorde opmærksom på at ved forfald p.g.a. akut sygdom, tilkalde vagt på arbejde og lignende situationer, ville det være umuligt at gøre brug af fuldmagter som foreslået med 2 dages varsel. Næstformanden: Bestyrelsen anerkender denne indvending og ændrer sit forslag, således at dette krav fjernes. Fuldmagter skal blot præsenteres på generalforsamlingen. Referentens kommentar: stk. 11 i 6 udgår se vedhæftede reviderede forslag. Dirigenten: Vi stemmer om godkendelse af det reviderede vedtægtsforslag: Forslaget blev godkendt med en overvældende majoritet. 3 stemte imod. Bemærk: Forslaget er ikke VEDTAGET, da dette ville kræve at 2/3 af alle medlemmer var møde frem til dette møde og at 2/3 af disse havde godkendt forslaget og det er ikke tilfældet. Ifølge vedtægterne er bestyrelsen nu forpligtiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned, hvor forslaget kan vedtages hvis 2/3 af de til den tid fremmødte inkl. eventuelle fuldmagter, stemmer for forslaget. AD 5: Fastsættelse af kontingent og særlige bidrag: Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 300 kr. pr. år og rykker gebyr på 50 kr. Kommentarer fra salen til forslaget: Ingen Dirigenten: Vi stemmer om godkendelse af kontingent og særlige bidrag: Forslaget blev godkendt med en overvældende majoritet. 3 stemte imod.

6 AD 6 Valg til bestyrelse og 2 suppleanter: Der var ingen fra salen som ønskede at stille op til de bestyrelses poster der var på valg og derfor blev følgende genvalgt for en toårig periode: Formand Svend Erik Nissen Kasserer Agate Hjulmand Sidse Breer-Schultz Der var heller ingen fra salen som ønskede at stille op som suppleanter til bestyrelsen. Heldigvis havde bestyrelse indhentet tilsagn fra 2 medlemmer som på et tidligere tidspunkt havde været suppleanter. Under bifald blev følgende derfor valg in-absentia: Kristian Hansen, Sommerbuen 37 Søren Lindhardt, Bueparken 34 AD 7 Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter: De nuværende revisorer var villige til at genopstille og da der ikke var andre fra salen som ønskede at stille op, blev disse genvalgt under bifald fra salen: Henrik N Jensen, Bueparken 41 Christian Lund Jensen, Bueparken 4 Samme skæbne overgik de nuværende revisorsuppleanter som heller ikke mødte udfordrere fra salen: Inge Smørum, Bueparken 10 Tonny Rönnborg, Sommerbuen 20 AD 8 Eventuelt: Vinterbuen 9: Havde haft en snak med en teleteknikker omkring de sølle hastigheder man kan få på internettet via de eksisterende telefonledninger i området (maks 15 Mbit/s). Teknikeren mente at

7 en eventuel henvendelse fra grundejerforeningen måske kunne formå TDC (som ejer netværket) til at gøre noget. Så hermed en opfordring til bestyrelsen. Vårbuen 90: Kunne oplyse at hvis man have TV pakker via YouSee, så kunne man via antenne systemet få op imod 100 Mbit/s. Oplyste at GigaBit lægger fiber ud i Ballerup. Måske kunne en samlet henvendelse fra foreningen gøre dem interesseret i at forsyne kvarteret. --- Vårbuen 86: Fremlagde et forslag til bestyrelsen, om at medtage en fortrykt fuldmagt imod bestyrelsens vedtægtsforslag i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Formanden: Oplæste forslaget for salen. Bred enighed i salen om at dette ikke var en forslag, men blot en formular og derfor skulle afvises. Sommerbuen 20: Fortalt om skæbnen for boldbane/cirkusplads. Planen om 8 udstykninger var reduceret til 7, som så skulle være nulenergi huse, men der er ingen købere til dette projekt. Og yderligere lidt snak om næste legepladsdag og Hovsa-stien. Dirigenten: Generalforsamlingen er slut. Tak for rimelig god ro og orden. Generalforsamlingen slut kl. 19:45 Mvh Bestyrelsen

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere