COLLEGIUM MEDICEUM 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COLLEGIUM MEDICEUM 1"

Transkript

1 COLLEGIUM MEDICEUM 1

2 Borchiana s. 3 Der gik en professor s. 4 Collegii medicei fundatio (Fundatsvisen) s. 6 Borchens mysterium s. 8 Hædersmanden Ole Borch s. 10 Olaï Borrichii in memoriam Heltekvad s. 11 Til den faldne med genopstandne Nikolaj Frederik Severin s. 12 Borchiansk Kjempeqvad s. 13 Alternativ alumneliste s. 14 Ad omnes! (Bly & Stum) s. 16 Lovsang til Borchens fædre Borchliv s. 18 Borchens sten s. 19 Colleg. Medic. s. 20 Col. Medic. - Ej kold s. 22 Oles kollegieshow s. 23 Arkitektens vise s. 24 Råd og vink til min efterfølger s. 25 Eforens pris s. 26 RI s beretning in absentia s. 27 Årstids- og lejlighedssange s. 28 Forår på Borchen (ved Skydefesten) s. 29 Stald op din læsehest (ved Skyde- og Sommerfesten) s. 30 Når linden den løves (ved Skyde- og Sommerfesten) s. 31 Haveballade (ved Skyde- og Sommerfesten) s. 32 Lindens farver (ved Skyde- og Sommerfesten) s. 33 Takt og tone (ved KS-festen) s. 34 Evolution eller noget om dyr (ved KS-festen) s. 36 Julegrisen (ved Julefesten) s. 37 Borchiansk juleglæde (ved Julefesten) s. 39 Punschens Chemi (ved første snefald) s. 40 En borchianers sidste sang (ved dødemiddagen) Denne sangbog er et unikum: Den er fyldt med hits som Bly & stum, den om Jens og den om Col. medic. og en vise med en sær metrik. Andre fem, dem har eforen lavet men den bedste er den, jeg har skrevet. Andenbedst er nok Fundatio (trykt i hæftet her som nummer to). Teksten er desværre ej fejlfri; der er faktisk tre små trykfejl i: * Man bliver jo a domo hac udsmidt, udelukkende hvis man får for lidt. * Med en Festsal til at solde paa har forfatteren ment at bolle på * Linjen: endnu ej har fået Kald skulle have lydt har fået knald 2

3 Der gik en professor Mel: Langt høiere Bjerge saa vide paa Jord Der gik en Professor med hinkende Fod Og klingende Mynt i sin Lomme, Paa Urter og Stoffer han vel sig forstod, Paa Bøger, de lærde, de fromme; I Diglen han speided ved Midnatstid, Om Guld ei fremtrylled hans sindrige Flid. I Verden han vandred saa vide omkring, Til Velsklands de glødende Bjerge. Omslynget af Kvindernes glødende Ring, Sit Hjerte han dog kunde værge, Til Norden han bragte den udelte Tro At love en Pige, at bygge og boe. Men Pigen, der syntes saa ærbar og mild, Hun spotted den Lærde, der hinked; Og aldrig, naar Smeltningen syded som Ild, Imøde ham Guldet dog blinked, - Nei, Lykken den var ham saa haardt imod, Den gamle Professor den aldrig blev god. Da bygged en Gaard han med skjærmende Ly For Urter og Stoffer og Bøger, At trygt i den dyre, den larmende By Studenten sin Lærdom forøger; Og Gaarden den stander end i Kjøbenhavn Og bærer trods Stifteren Stifterens Navn. Hav Tak, Ole Borch! for vort venlige Hjem; Det bærer din Roes gjennem Tiden; Vor Kjærlighed vandt Du, og tryller Du frem Tro Kæmper for Sandhed i Striden, Da var Dig dog Lykken ei altid imod, Den gamle Professor tilsidst den blev god. 3 E.F. Koch 1864

4 COLLEGII MEDICEI FUNDATIO Mel: I lille Kongensgade... I Canicorumstræde er en grundmuret Residens, o ja, o ja, o ja, o singsalia, med Springvand fersk i Gaarden og item ej paa Have læns. o ja, o ja, o ja, o singsalia. Den og den liden Vaaning, som jo derhos er opbygt, jeg overgiver trygt, dog ikke uden Frygt, at Efor og Magnificus det hele hugge skal, studentibus, der endnu ej har faaet Kald. Til sex pro Centum aarlig jeg skænker Dem ej Penge faa, o ja, o ja, o ja, o singsalia, som Børnepenge sikkert de allentid udsættes maa, o ja, o ja, o ja, o singsalia, cum samt min fine Have, hvor dog Færdsel bli'r forbudt og løse Hunde skudt, naar Mørket er frembrudt. Min Kælder overlades Dem usui honesto, til nyttig Embellering Skrin med Lose to. Paa Deres Skuldre aarlig som Pligt en Dissertats er lagt, o ja, o ja, o ja, o singsalia, Decepta a serpente hvad Eva dengang ku' ha' sagt, o ja, o ja, o ja, o singsalia, som Titel jeg Dem skænker frit exempli gratia, men andre er kun bra, skriv blot kun ikke a', thi selv om ingen læser nu, hvad deri skrevet staar, det ses maaske ved Festerne om hundred' Aar. 4

5 Ta' Philosophicum om maa hver, der ikke mer er Rus o ja, o ja, o ja, o singsalia, for sig at dygtiggøre til precibus solennibus, o ja, o ja, o ja, o singsalia, og gik det ante optime, imens det nunc gaar skidt, bli'r den, der kan for lidt, a domo hac udsmidt. Examinator være skal Collegii Efor, der derfor Philosophicum foræret faar. Ti skal Theologien og tre Magi sig tage af, o ja, o ja, o ja, o singsalia, Tre andre af forskelligt blandt andet vasa chemica; o ja o ja, o ja, o singsalia, men Exercits i andet lovligt Studium ugenert, som hver er incliner't kan ske ureleger't Alumnerne skal have Ry for megen Dygtighed, Ripens're kan dog nøjes med Gudfrygtighed. Collegium Mediceum Kollegiet kaldes skal bestemt, o ja o ja, o ja, o singsalia, for ingen kan jo si' det, saa hurtigt det igen bli'r glemt. o ja, o ja, o ja, o singsalia, Hvordan nu Folk paa Borken skal faa Tiden slaa't ihjel, De spørger - og med Skel -, et Vink jeg giver selv: Paa Kamrene De Giestebud slet ikke holde maa, Jeg skænker Dem en Festsal til at solde paa. K. Bang

6 Borchens mysterium Mel: Her med fryd jeg rigdoms spor (Genboerne) Skal en gammel hem'lighed evig taust forvares? Skal man sige, hvad man ved, så mysteriet klares? Borch har afvist alle gæt, i tre sekler holdt han tæt, han holdt tæt, han holdt tæt, alle gæt - han holdt tæt. Men nu må det siges! Nu vil vi indvies! Ole var en flittig mand, grundlærd i kemien, gamle sprog studered han i filologien. Men når mester Borch holdt fri, stod den straks på alkymi, alkymi, alkymi, han holdt fri, alkymi. Kolber, røg og flammer sodede hans kammer. Altså er de viises sten grundsten her i huset. Åndens spiritus er ren, man bli'r skønt beruset. Hver student bli'r glad og fuld af det røde viisdoms-guld, visdoms guld, visdoms guld, glad og fuld, visdoms guld Hver, der vil studere, kræver mere, mere! Ole Borch som alkymist være evigt priset! Dog kan tvivlere - hvor trist - ville se beviset. Vi må be' dem: kast et blik på et lille, mystisk stik, mystisk stik, mystisk stik, kast et blik, mystisk stik, Det har opbevaret gåden, ja, og svaret. Jagten på de viises sten plagede hans hjerne. Se materien klar og ren, var hans ledestjerne. Så en nat stod kolben fuld, af det rene, røde guld, røde guld, røde guld, den var fuld, røde guld Og da det var fundet, da blev Borchen grundet. 6

7 Se, hvor fabeldyret står, halvvejs ørn, halvt drage, mens det stærkt med vingen slår, halsen lagt tilbage! Solen stiger bag et hegn som den nye fødsels tegn, fødselstegn, i fødselstegn, sol bag hegn, fødsels tegn, alle luftens riger, sitrer, mens den stiger. Dragen spytter svovl og ild, eksplosiv og dygtig; ørnen hvid, som månen mild og som kviksølv flygtig. Sulphur og Mercurius varmes over kolbens blus kolbens blus, kolbens blus, curious, kolbens blus Når de smeltes sammen, oh! da stiger flammen. Her er brudenattens lys, gåden inderst inde: alkymiens sande gys, samler mand og kvinde. Visdom stiger mod sin top, for en mands og kvindes krop, kvindes krop, kvindes krop, visdoms top, kvindes krop er jo sammenføjet inde under tøjet. Hvad du dog har sammenbragt, gamle Borch, du stærke! Fag ved fag har her du lagt under Eros mærke. Med et viist mysterium har du ordnet Borchens rum. Borchens rum, Borchens rum, hvilken sum, Borchens rum. Guldet, du har givet, holder hele livet. Alkymiens hemlighed, ses, når stoffer smeltes. Hegnene, vi standsed' ved, overspringes, væltes. Alting ændrer sin natur, når først guldet bli'r tinctur, ren tinctur, ren tinctur, ny natur, ren tinctur Fagenes forening, dét er Borchens mening! EAN ca

8 Hædersmanden Ole Borch Mel: In vernalis temporis Lad os nu nævne den herligste mand, lærd som vel ingen, der findes. Få har studeret ihærdigt som han. Her mellem os skal han mindes. Han har længst forladt vores jord, men i evigheds himmelrum bor han blandt de klareste stjerner. Lad os da mindes hans navn og dets glans, vi, som han har adopteret. Dengang en dommers bestilling blev hans, har han med retsind voteret. Kongens sundhed varetog han med sin værdige lægeforstand, lærd og berømt som professor. Det blev de højeste poster han fik, og han bestred dem med hæder. Men selv om døden har udslukt hans blik, gi r han os stadigvæk glæder. Skønt hans krop er gemt under muld stråler stadig hans visdom som guld, hver gang vi synger og fester. Sært blev det afkom, hans avlekraft fik, døtre og sønner var bøger. men skønt hans livsblomst blev bleg og forgik, går han igen her og spøger. I reolen står nu hans slægt. Dit forfatterskab viser sin vægt, ædle Ola-us, kaldt Ole! 8

9 Han har betænkt os i 300 år. Kun én klausul står der prentet: Tjen blot Minerva med hud og med hår, lyder det i testamentet. Fra den sorte pligts slaveri har han købt borchianerne fri, givet dem år uden sorger. Så lad os glædes i stifterens navn, han der var brav, så det tæller. Og når vi lovsynger hæder og gavn, er det Ola-us, det gælder. Sangens ord skal binde en krans. Huset her er til evig tid hans, kunsternes værdige bolig. På latin 1926 af J. Gyrring. Gendigtet 2008 af EAN efter oversættelse af FSP 9

10 Olaï Borrichii in memoriam Mel: Gaudeamus igitur Recordemur nominis Optimi nostratis : Qui perfinctus arduis Astris vivit lucidis Jam aeternitatis Recordemur candidi Nominis altoris : Judicis justissimi, Sancti Regis medici, Docti professoris Omnibus honoribus Summa laude gestis, : Quamvis jam sit mortuus, Quamvis humi conditus, Hisce vivit festis Libris vixit, quod flos Marcuit vitáï : Libris ac per liberos Nomen vivit apud nos Nibilis Olaï Nomini Borrichii Cautum est alumnus, : Ut Minervae dediti Degant annos liberi Atris ab aerumnis Nomini fortissimi Viri gaudeamus : Atque laudes domini Sacri domicilii Artium canamus 10 C. Gyrring 1926

11 Til den faldne, men genopstandne Nikolaj Frederik Severin Mel.: Hist hvor vejen slår en bugt Hvilket uanstændigt kvaj, ham, der knuste NIKOLAJ, : at han dukked sig og gik fra den knuste FREDERIK! Uden mod og disciplin Stak han af fra SEVERIN. For der er jo noget ondt i At gå rundt og knuse GRUNDTVIG! For Mands Minde viste vej når han talte, NIKOLAJ. : Mens årtier kom og gik, leved alt i FREDERIK. Danmarks vej er din og min, fik vi lært af SEVERIN. Han var viis og underfundig her på talerstolen, GRUNDTVIG. Stå der, støbt i gips og bleg ligner dårligt NIKOLAJ. : Spræl og farverig gestik kendetegner FREDERIK. Han er livets vitamin, evigunge SEVERIN. Gipsstøv går vi ikke rundt i. Busten sprak men ikke GRUNDTVIG. Hvilket paradoks, at jeg skal afsløre NIKOLAJ! : Du, der med dit skarpe blik tog mít slør bort, FREDERIK! Det er alvor, fest og grin: at du opstår SEVERIN! Vi på Borch ser noget sundt i, at du atter står her, GRUNDTVIG! EAN

12 Borchiansk Kjempeqvad Mel: Aarhus Tappenstreg På Borchs Kollegium gik jeg lad, Jeg ingenting bestille gad, min sjæl var led ved indeliv og blodløst tidsfordriv. Da kom en grumme flot sergent og råbte: Hov, du der student! Mor Dannemark er stedt i nød, skal hun nu vorde død? Ti-tyve tusind prøjsere (den værste samling løjsere) ståe sønderud og true os, for de vil nemlig kue os. Afsted da, hver, hvis unge hu står til at slås for fædreland og konge mod det tyske ros! - Da smed jeg min krock-kølle ind i et staudebed, sprang hastigt på hesten, som hververen havde med, vi nåede dampskibet, just som det sagte gled fra bolværket ud på Det store Bælt. Samme dags aften stod jeg under fanerne, da tyskerne viste sig, spændte vi hanerne, jeg sigted' og skød, jeg sigted' og skød, til fjender i bunker omkring mig flød. Det var ved Sankelmark Sø, jeg til sidst fik selv så brat i mit bryst noget spidst, som blæste livsgnisten ud med et pist, og det må siges at være lidt trist. - Ja, så døde jeg kort sagt, men jeg håber, at Borchen ej glemmer mig, at stenen i plænen i haven ej skæmmer sig. Jens gik omkuld, nu er han muld, sit land og sin drot var han tro og huld. 12 BL (Bent Lumholt) 1958

13 Alternativ alumneliste Mel: I en kælder sort som kul (alternativ mel: Vejen går til Nøddebo, Blomstre som en rosengård, Højt fra træets grønne top eller Gaudeamus Igitur - alt efter lejligheden og forsamlingens temperament) Pekel, Plade, Mule, Dass, Blædel, Vaupell, Humlum de har alle boet på Medici Kollegium Det har også Høvinghoff, Muus og Mürer, Lindelof, : Hammershaimb, Wroblewski Trøjel, Milo, Greibe, Torm, Nutzhorn, Jacobæus, Schiørring, Halling, Flemmer, Moth, Ræbild og Dorschæus Bast og Burd og Bing og Bang Døderlein, Fich, Funch og Tang : Bierfreund, Hoff og Fernet Bolle Rørdam, Horrebow, Balle, Stabel, Bytzow, Hurtigkarl, Ramm, Bræm og Holm Gründer, Reiss, Busch, Platou Thode, Hummer, Mohr og Moss Hemmer-Gudme, Bing-Dons, Foss, : Feddersen og Kempe Et mirakel er det vel vi får lov at sidde fem år her på Col. Medic. uden selv at hedde: Deichmann-Branth, Horn, Federspiel Wørmer, Valeur, Stockfleth-Pihl, : Tauber eller Kure Lisse, Luffe, Sick og Rask var her alle fire det var også hr. H. C. J. J. S. H. Siiger, Nascou, Nislew, Gøttsche, Hald, Colsmann, Keilhau, Kraft og Kall : Schive, Osten, Schurmann JS

14 Ad omnes! Et par knarvorne ord fra uralumnen Mel: Lifligt fløjte Vælsklands... Bly og stum til daglig jeg beskules i kollegiets lille urtegård, men nu skal I passe på hr. Kules, for en enkelt gang jeg mæle får. Mangt og meget har jeg set gennem tiden fra den første dag, jeg soklen besteg. Ak, hvor Borken har forandret sig siden, akk - fundator skammeligt man sveg. Ja, hvad tror I, Borch han ville mene, hvis sit hus han kunne se i dag? Mon han ikke ville brat forstene - selv helt ud i sine ydre lag. Ordene, som Eva sagde til slangen, rummed' næppe nok hans fnysende harm, hvis han kigged' ned fra paradisvangen ved sin høje himmel-vindueskarm. Seksten lærde, flittige studenter, rige kun på fromhed og på dyd, skulle nyde godt af mine renter, om de disputerer uden snyd. Jo, god morgen! Se nu disse krabater, som i dag på Borken dasker omkring: Nitten gamle, dovne kandidater, rige på guld - af fromhed ingenting. Borchianeren i gamle tider klokken fem stod op og læste glad allermindst tre-fire hundred sider, før han tænkte på sin morgenmad. Helt er nu forstummet pennenes skratten, men i kor der lyder rungende snork. Nogle vågner først omkring klokken atten - det er gå't tilbage siden Borch. 14

15 Engang herskede den rette lære blandt teol.'erne på Coll. Medic. Noahs hattenummer? ville være barnemad for disse mænds logik. Nutildags er troen ulden i kanten, Tidehverv og Bultmann læser man helst, bøger af Niels Bohr kan ses på servanten Hvordan skal de folk dog blive frelst? Før var bare tanken om en kvinde helt utænkelig i dette hus. Alma Mater var vor herskerinde, her var ikke tid til skørtesus. Nu er det forbi med dyden på Borken, pigebørn man ser fra kælder til kvist, ja, det sker, at vi besøges af storken - åh, hvor Borken dog er blevet trist. Skade, at man kun kan stå og ruge på sin sokkel, stivnet i metal. Man ku' ellers nok ha' lyst at muge ud i denne store Augiasstald. Jeg må nøjes med at opfordre alle: Lad af flasker springe proppernes kork, råb så et HURRA - det rigtig skal gjalde: Skål for hædersmanden OLE BORCH! PEH (Poul Einer Hansen) Jubilæumsfesten 1966, revideret til Teaterfesten 20. april 1968 (først ord i tredje vers revideret 2009) 15

16 Lovsang til Borchens fædre med et lidet tillæg om mødre Mel: Sov mit barn, sov længe Borchs kollegiums aner er mænd i lange baner. Her fra Borchen - det ved Gud sprang det danske åndsliv ud, Borchs kollegiums aner. Borch, kollegiets stifter, ved alkymist-bedrifter parred dragen med en ørn, og fik lutter lærde børn, Borch, kollegiets stifter. Ludvig Holberg, nordmand, en lille spinkel stormand, skabte danskens lattersprut, men forblev selv streng og mut Ludvig Holberg, nordmand. Doktor Ole Rømer var en slags højlærd strømer. Han gav lysets tøven navn, og oplyste Køvenhavn, doktor Ole Rømer. TALEKOR: Hvilken skam han ikke var Borchianer! Islands A. Magnæus indsamled' ting forgæves. Alt forsvandt ved byens brand. Et par saga'r frelste han, Arme A. Magnæus! 16 H.A. Brorsons Borch-tid var gilde-tid og snork-tid. Så hans liv var mindre trist, før han selv blev pietist. H.A. Brorsons Borch-tid. Grundtvig-far med skægget holdt her Mands-Minde-præket. Talerstolen, hvor han stod, kan vi stadig skue mod, Grundtvig-far med skægget. Digter Peter Faber blev Høit for Træets skaber, skrev Dengang jeg drog af sted, men selv drog han ikke med, digter Peter Faber. Jens Palúdan-Müller en stor slægts efternøller, ham gav Danmarks sag et spark han faldt ned ved Sankelmark, Jens Palúdan-Müller. Svend Holm-N., den store, og bedste blandt eforer, Lærte folk om Israel, holdt med Palæstina selv. Svend Holm-N., den store. Motzfeldt, nu kong Grønland, en hidsigprop, men skøn mand, drukmås, altid avleklar, blev det halve Grønlands far, Jonathan, en skøn mand.

17 Bly Poul Einer Hansen vil helst gå bag af dansen. Men bag Roald Als'es streg gemmer Hansens humor sig, bly Poul Einer Hansen. Joachim von Garffs SAK blev verdenskendt i Danma(r)k. For på bogens sider står hvert et suk fra/om Kierkegaard. Joachim slog til - SMAK. Mænd i lærdoms klæder har indbragt Borchen hæder. Vil vi med i fremtids sang, må vi faktisk straks i gang, mænd i lærdoms klæder. ************************ Hvor er Borchens kvinder? hvor Borchens aner-inder? Kvinder kom fra første stund, men nok mest om natten kun. Hvor er Borchens kvinder? Karen Horsens, domprovst, var nok blandt kvinde-køn sjov'st. Hented' mod hos Tidehverv, uforfærdet, skide-djærv, Karen Horsens, domprovst. Tillad, at vi priser M. Auken, som var gris her. Men hun blev først rigtig stor, da hun ægted en efor. Hvad så det beviser? Hos Charlotte Weitze kan man af troldkunst meg't se. Folk har spurgt, hvad tanken var men Fandekke noget svar hos Charlotte Weitze. Fremtids borchske aner bli'r pi'r i lange baner. Synger vi om hundred år, vil vi se, hvor kvinder står først blandt Borchens aner. Hvorfor sku' vi lyve helt fremme ved vers tyve. Bli'r vi vidt berømt en dag bli'r det vores afkoms sag. Lad kun rygtet flyve! EAN 2004 (ny version) 17

18 Borchens sten Mel: Hist hvor vejen slår en bugt Hist hvor fliserne slår bugt står en mindesten så smukt. : Den er, som vi alle ved, nærmest en seværdighed. Vil I vide klar besked, minder den om tapperhed. Hundred år den stod i haven, trykked stakkels Jens på maven. Vi har også andre sten, og for blot at nævne en : lad os tage Kbh, stenen huset hviler på. Skønt af alderdom lidt svag lever han den dag i dag. Lad ham aldrig afdø. Amen! For så styrter huset sammen. Husets mange embedsmænd fryder sig ved gerningen. : Magt gør glad, og magt man får, når man som inspector står. En kun magted ej at le: han som valgtes til IC. Sten, da faldt fra omnes hjerte: Så kan fjolset fand me lær det! Nederst i vor embedsstand finder vi vor banemand. : Banen, som vi krokker på, og hvor nylig brokker lå, er nu græs/grus-frikassé, IH råder bod på det. Hvis han ikke tåler mo-sten, kaster vi ham på kompo-sten Når en svensker på chausséen pisser på vor trappesten, : løber pisset fluks retur og han råber mod vor mur: Vän, var hittar jag en port, där mitt piss kan löpa bort? ID råber uden omsvøb: Nummer ni har bedre afløb! Der er sten på Borchens vej, sten for dig og sten for mig. : Man kan roligt stole på, at man nok sin sten skal få. Jens han fik sin ære-sten, stifter fik sin blæresten. Derfor skal til tider sene Borchen prise sine stene. Vers 1, 2, 3 og 6: Ukendt forfatter Vers 4 og 5 (samt de sidste to linjer af vers 3): TN & JS

19 Colleg. medic. På heftets ryg der står et stik, som det er sjovt at se på: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Og stikkets ordlyd synges let, af den, som intet kvaj er, på Kuhlaus gamle menuet fra Elverhøi af Heiberg. Den mand har kunnet sin metrik, der kunne den idé få: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Ved fester er det ingen sag, at glæde sig ved legen, så nyd det nu i fulde drag. Det passer hele vejen! Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. På Borch er det en gammel skik (den skik vil længe be-stå): Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. For denslags dybfølt poesi formår perfekt at samle i Kuhlaus flotte melodi selv spæde børn og gamle. Dens ord er fyldt med politik, og rimer fint på VK Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Hvis du går ind for skattestop, og elsker, staten sparer, syng med af fulde hals og krop, mens menuetten varer. Dens formel er en trylledrik, hvoraf du kan en ske få: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Den virker på et øjeblik, og alle ting kan ske så: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Som råd til kronprins Frederik kan formlen her måske gå (Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh.): Ved flittig lagengymnastik kan Mary en bebé få. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Den fanger let en lille strik med trusser og med BH. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Den virker gavnligt på en (tys!), som man har lyst at se stå: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. 19

20 Til sidst, da stemmen rent slog klik og du gav hjernen ble på, (Chholleg. medichhh., Chhhhhhol leg. medickhkhk. Schørg. Schørgensjen, Kbh), du sang dit sidste drukne hik, før du som ren gelé lå: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Ak ve! åh! EAN 2004 Col. Medic. Ej kold Mel: Go nu nat Col Medic Ej kold, men rar og varm Selv mod gaden med dens svenske fulde larm Vi hør både skrald og skrål Når en bold går i et mål Dam dam dam dam dam dam dam Col Medic Ej kold, men rar og varm *fest (*: Ole s / skyde- / kroket- / sommer- / jule-) Vi er hos ** gæst (**: BC / IH / ID / IC) Her er folk i både kjole, hvidt og vest Der skal danses natten lang Kan ske pladsen bli r for trang Dam dam dam dam dam dam dam *fest Vi er hos ** gæst 20

21 Hortus vor En have - nu med græs Rødderne har været meget under pres Gammel guldregn kom af vej n Den blev fældet under regn Dam dam dam dam dam dam dam Hortus vor En have - nu med græs På et locum Bli r examerne fortrudt Herreklubben prøver at få svinet skudt Her er bøger - her er spas Og en sjælden gang kalas Dam dam dam dam dam dam dam Herreklub Der fik de svinet skudt! Col Medic Vor bolig og vort hjem Vi har både dør og hjerte sat på klem Lad os hylde det påny Det bør klinge højt i sky Giv en borchiansk salut! Col Medic Vor bolig og vort hjem KS

22 Oles kollegieshow Mel: Kender du det? (Mona, Mona, Mona) Der er et lille apotek, hvor man kan få et stykke mad To tvivlsomme kollegier, er det rigtigt eller hvad? Jo, bevares en Geddegård, med spøgelser en masse Men jeg ved godt, hvad der får førstevalg, når jeg skal ha' et glas Det er kollegiet, der holder, det er hytten, der er fed Det er en optursgrinerbanjobolig, man ku' blive ved For de har en diskokugle, og en statue af bly Den er der ingen, der kan toppe i en ellers effen by - For Regensen, den er overtrang, dens gård er helt forkert På Borchen er der plads til alle, ingen bli'r kasser't Åh Ole, Ole, Ole du var klogere end klog For dit kollegieshow Har kørt i mer' end tre hundrede - år år år år år år år år år Kanske man bor en smule pakket, og må vente på sin douche Og har du købt en spegepølse, mærk den med en tush Og hver gang man selv skal sove, så skal andre spille sax For privatlivet kan findes i en klassiker fra Kraks Men der er ingen grund til klage, kun Åh nej, endnu en fest og Kan man kun se TV-2, når vinden kommer fra nordvest? Og, hvem fa'en har spist det halve, af den kage jeg har bagt? Det er sgu nok det samme fjols, der aldrig ta'r sin køkkenvagt - Har du loca på en sjovergang hvor alting er forkert pis ud på Grønnejorden og få tæsk af Rocker-Gert Åh Ole, Ole, Ole du var klogere end klog For dit kollegieshow Har kørt i mer' end tre hundrede - år år år år år år år år år 22

23 Det er jo stedet, hvor man forsker, disputerer og bli'r lærd Og syn's at Noahs hattenummer ik' er særligt svært Hvor de andre hedder omnes, og hvor Herkules bli'r våd Og det er ik' kun når det regner, hvem, der så har fundet på'd Der er et regelsæt i kroket, der ku' ryste gamle Kant Og en skydekonkurrence, hvor en rus engang forsvandt Der bli'r også drukket toddy, ved den første smule slud Og så en kæmpe spand Sauterne, når vor guldregn springer ud - Ja, det er en herlig overgang, så nyd den mens I kan Fra Nøglehul til Jomfrubur, må lykken være sand Åh Ole, Ole, Ole du var klogere end klog For dit kollegieshow Har kørt i mer' end tre hundrede - år år år år år år år år år SF (Søren Frellesen) ca Arkitektens vise Mel: Jeg har set en rigtig negermand Jeg perfekt, for jeg er arkitekt Jeg kan li at holde regnskaber total fordækt Jeg en bondegård mig bygge vil, jeg har lige rullet Borchen for en mil. Til sommer vil jeg flytte til Bahrain der elsker de mit badeværelsesgulvdesign Og efterlades Borchen vakkelvorn så lov et vel-friis eret køkkentårn! (køkkentårn) Hvis det i retrospekt var et skidt projekt, er jeg undskyldt med, at jeg var tem lig stegt TN, JS, KS et al

24 Råd og vink til min efterfølger Mel: Nu går våren gennem Nyhavn Du er nu efor for Borchen og din lykke dermed gjort. Du tar huset først i øje li' fra kvist til gadeport. Og så hilser du på omnes, grise, døde, embedsmænd. Alt vil være fryd og gammen. Endnu ser du intet MEN. Det at nævne ud alumner kommer du jo let omkring. IC har lagt alt til rette, du gør nærmest ingenting: Denne m/k ønsker omnes, vil du skrive under her! Og så tar du kuglepennen. Det blir ikke til besvær. Så skal du helst følge med i, hvordan dagliglivet går. Du skal dele ud legater, som er klar hvert halve år. Til et møde må du også stille op i ny og næ, høre på Regensens jammer samt dens provsts beklagelse Alt det andet ordner IC (ikke helt, men næsten vel). Kun den tale for vor Stifter må du altså klare selv. Skønt trehundred år er gået, siden Stifter heden for, skal du sørge for hans hyldest qua pro tempore efor. Og så ved du ikke, hvad du gribe skal og gøre i. Prøv det ene, prøv det andet - det blir altid ram forbi! Tal om Stifter og hans rejser - det er hørt til hudløshed. Prøv så den dér med prinsessen - omnes' kæber går af led. Du kan så måske forsøge dig med Stifters halte ben. Men for omnes er det ét fedt med hans ben og nyresten. Hvis du tænker: Så må emnet være something aktuelt - råber omnes straks: For fanden, vi vil høre om vor helt! Dertil kommer årets fester, særligt to, som du nok ved: en til jul og en til sommer (husk at ta' en cognac med). MEN! Nu kommer det, som du får - ikke løn, men - ære for: du skal nemlig hylde Stifter, just fordi du er efor. 24 Altså summa af summarum: dette er en apori (sådan kalder vi jo den slags i den høj're teori). Derfor kan mit råd kun blive efter mine egne år: Bring et leve ud for Stifter - jeg vil tro, at det forslår! Jens Glebe-Møller 1986

25 Eforens pris Mel: Josephin Hvem sætter Borchianerne højst på denne jord? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem kan vi nemlig takke for, at vi på Borchen bor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem holder fast og mandigt om Col.Medic.'ens ror? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem styrer skuden fremad (selv om farten ej er stor)? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem er til hver en tid vor reserve-far og -mor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem siger, når det kniber: Kom til mig, du lille nor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem er i vort kulturliv en lysstærk meteor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Og hvem er i sit fag en veritabel Koh-i-Noor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem holder lange taler og siger... kloge ord? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem plukker af vort sprog et ret så udsøgt blomsterflor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem vil ved denne fest drikke mer' end nogen tror? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem bli'r allig'vel ikke mere fuld end som i fjor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem tror I, vi skal hylde med tre HURRA i kor? Med HURRA i kor - HUH HURRA RA RA i kor? Vor søde eforinde og vor elskede efor, -de efor, -for, -for, -de -de -de -de -de efor! 25 PEH (Poul Einar Hansen) 1967

26 RI's beretning in absentia Mel.: Marken er mejet Pæren er sprunget, og fjernsynet flimrer: alle famler farefuldt i mørke stuer rundt. Nyvalgt alumne i fraværet glimrer, passer alt for sjælden -- måske aldrig?! -- denne dont. : I en samlet trop omnes råber: Stop! IC føjer til et kommandantisk: Stram nu op! : Mulm alle vegne: Hvor er dog avisen? Borchens gange sortner: Hvor er nu min skydehat? Grønsværens kampe må skues på Grisen, kun når der er Tour de Frankrig tager R-I fat! : Kom nu dovne karl, find så den kanal, tv-pakken strækker, livet er en jammerdal! : Ingen på lokum kan læse i bladet: Femina og Jumbobog -- da alt er sort i sort. Gulvet er sløret, man fumler i badet, glider, mærker efter: Er det sæbe eller lort? : Lys og klarhed, nu! -- det er sagens clou. Ellers kommer vi og rister dig, det er partout! : Fejt svarer R-I mod klagelavinen: Man skal læse digte, droppe fodbold det er tamt! Mørket er sikring mod bombemaskinen, var det under krigen, var vi aldrig blevet ramt! : Borchen går amok: Nu det fand'me nok! Skaf så lys og T-V-tre, for ellers: Ragnarok! : Langsomt, men sikkert, så R-I opdager: Nye pærer skal i brug, når gamle er udbrændt! Man finder stigen og klatrer, men klager: Fuck, hvor er det hårdt jo, jeg må ha' en assistent! : Må vi være fri, du er kun R-I! næsten uden tjanser, lavest i vort hierarki. : 26

27 Dog nu i aften jeg gerne genvælges, jeg har endnu mange, mange pærer at tilse! Jeg lover helligt, i lys I vil svælges helt fra kælder til vor kvist, i bad og på wc. : Giv en chance til, jeg mig oppe vil, lad den mørke fortid få et lysfuldt efterspil! : FP

28 Forår på Borchen Mel: Nu går våren gennem Nyhavn Nu går våren ind på Borchen i et let og lårkort skørt, og den lærde studiosus trænger til en lille flirt. Hele vint ren har han siddet på sin bag og boget den, men nu skinner solen atter, bogen ry r i krogen hen Han har mærket saften stige i den gamle Adam op, så han ryster støvet af sig, af sin læsetrætte krop; han vil drikke, han vil danse til musik af bægerklang, han vil synge drikkeviser og en liden elskovssang Derfor byder vi til gilde her i Olufs faste borg: Kom, I tøser søde, snilde til at løse elskovssorg! Vi vil danse hele natten her i månens gyldne skær, mens Hr. Kules bleg, men fattet helt misund lig på os ser Kom og fyld nu jeres bæger, skål for Oluf, vor mæcen! S K Å L! Lad os skåle for eforen og for -inden, vær ej sen! S K Å L! Skål for kvinden ved din side! S K Å L! Skål for IC, skål min ven! S K Å L! Skål for alle her i huset, fyld nu jeres krus igen! S K Å L! Forfatter ukendt 28

29 Stald op din læsehest Mel: Herlig en sommernat Tonene er slået an, nu er det tid, at man vover sig fem med en vise. Hvad skal den handle om, det ved vi alting om: først skal donator man prise. Altså, som alle ved, starter vi troligt med den om den gamle professor. Dernæst besynges glad Jens i et kjenpequad, smukt blandet skæmten med alvor Og hvem var det, som lo? nu til fundatio hæves alumnernes bryster. Så Herren stå os bi! skal vi med Olaï kvæde med rungende røster. Dette kompendium gir mig delerium, hvor kan man finde en vej ud? Stifter er død som sten, Jens har sin egen en tiden er moden til nybrud! Det, som jeg nu og her (afdøde koryfæ r sikkert i gravne sig vende) ber om er altså at i denne sommernat, lader man livsgnisten brænde. Livet er alt for kort, bør ikke ødes bort på vore henfarne døde. Nyd hvad du for dig ser, flasken på bordet her, pigen med læber så røde. Stald op din læsehest, skynd dig til havefest, tøm dig et bæger på vejen. Haven er grøn endnu, selv er du ung endnu, endnu er natten din egen! Forfatter ukendt

30 Når linden den løves Mel: Når egene knoppes Når linden den løves, og hjernen den sløves, mens duerne støjer i elskovens kur; når musen fortæller, mens guldregnen hælder sig ned over Rendtorffs formørkede bur : da dages, da kommer den Borch ske skærsommer, farvel du semesterets kedsomhedslur Hør køllerne svinges, og kuglerne tvinges igennem selv midtbuens snævreste port; se musklerne strammes, og pinden den rammes, så frispillerlivet det bliver så kort, : (nu dages, nu kommer den Borch ske skærsommer) vi spiller igen for at hævne den tort Når spillet det endes og skridtene vendes mod havens beskidte, umalede bord, når kaffen den dufter, mens sommervind lufter igennem rubiniens lysgrønne flor, : da dages, da kommer den Borch ske skærsommer, de er her, de skønneste timer på jord 30

31 O fly ej for snarlig, men bring os lidt varlig til festens den lyse skærsommernatsstund! Vi vented med længsel i kamrenes fængsel på duften fra pigernes dejlige mund, : men nu, hvor du kommer, du Borch ske skærsommer, så tag mig og før mig til min piges mund!!! JM & OKC (Jonathan Motzfeldt og Ove Kristian Clausen) ca (mindre ændringer ved JS 2009) Haveballede Mel: Grøn er vårens hæk Grøn er Borchens hæk, bogen kastes væk, og de små magistre får nu vinger. Køllen hentes frem fra sit mørke gem, alle kuglerne for livet springer. I den tavse nat, som en stor dukat månen stænker guld på alle grene. Lysene blir slukt, bogen også lukt rotten kun nu lister rundt alene. Grøn er Borchens hæk, bogen er smidt væk, alle små magistre armen svinger. Glasset hæves højt, og det røde sprøjt ned i bugen flyr på raske vinger. IL

32 Lindens farver en sang fra haven Mel: Vindens farver (sværhedsgrad **** - ikke på sådan en Når linden den løves-måde, men mere Oles kollegieshow-styyyle). Synges med lettere grådkvalt stemme og akkompagneres af alt andet end violin! I tror, I ejer hvert et blad, I finder, at Haven kun er skabt til jeres gavn. Med se blot et par hundred år tilbage: Jeg var den smukkeste i hele København! I klipper, fælder, hakker og huserer 19 uvidende studenter og en gris. Hvor Oles botanic han sku regere, her betaler jeg nu alt for høj en pris. Har I aldrig hørt om gødning og en kærlig hånd? Lidt hestemøg, noget solskin og et klem. Hvis I brugte akademisk tid i haven, : så ku I male alle Lindens farver frem : På soklen står min gode ven Hr.Kules og Liden Våning d er i Borchens ly, og vi er bundet sammen i naturen, men for filan de er skabt af sten og bly! Kom med ad skjulte stier gennem haven. Kom med nej se, er det en rottefæld? De søde pus, de bedste kammerater, dem kæmper I nu for at slå ihjel. Har I aldrig hørt, at lige børn de leget bedst? Hr.Kules han er flot, men kold og klam. Nej, lad os levende i haven sammen lege, : så ku vi male alle Lindens farver frem : Hvor høj bli r mon vinen i år? Det godt spurgt min ven, når Jeudan fælder den! 32

33 Skønt I intet ved om gartneri og botanik, så ku jeg ikke ønske meget mer en 19 smukke, skønne, støjende alumner, som virkelig forstår at invader. Og I skyder, kroketér, holder fester og jeg ser, hvordan I maler Lindens farver frem. MD 2012 Takt og tone En vise om interkollegial fælleseje Mel: Røvervise fra Folk og røvere i Kardemommeby En borchianer må ha pli til hverdag og til fester Vi går på dydens smalle sti vi, helgener blandt gæster. Og uanset hvad andre si r, så rø r vi ikke Elers pi r Vi negler os højest en ting eller fi r Det forventes man ta r sig en souvenir På rottereden går vi ind Med hujen, sang og råben. Vor kode-pusher hedder Finn, så porten den står åben. Vi går når halsen den er tør og kør tilba i trillebør, men eller så ta r vi ik mer end man bør, kun en buste, et sværd og en gammel dør Så går vi hen til nummer ni og hopper over muren. Vi kigger lidt på maleri, det er en del af turen. Der står en lille lodden fyr, et eg rn de er jo skadedyr! I nød(d)en man kender sin nærmeste ven: alle egern er væk, før vi går igen I Pisserenden, fuld af nag og had og skumle drifter, vi kæmper for den gode sag og samler underskrifter. Hvor bøssen bliver luftet tit, og pisserende dufter blidt, selv måtten er fuld af det pisgule skidt, så den ta r vi med ud ja, det var så lidt! KS & JS

34 Evolution eller noget om dyr Mel: Katinka, Katinka De gamle kollegier vi rangordner her, fra rosset og til det sublime. I synes måske, at syntaksen er sær; det er, for at sangen kan rime. Den handler om evolutionsteori og vi står i toppen af dens hierarki. Vi håber, I tilgi r en slem omgang blær vi skrev den jo kun på en time. Regensen er byens bakteriekult: En ækel og stinkende skede! I skidt og i møj lever de i tumult, éthundrede rotter i rede. Ta r penge og buster med Steward i front; at stjæle og rane er hverdagens dont, for intet tilfredsstiller gnavernes sult. Som ukrudt må de holdes nede. I strædet Sankt Petri har hønsene hus: Ti egocentrerede strigler! De lever i selvpromoveringens rus og klæber til Blachmann som igler. Selv Valkendorfs haner sig ofte blamer : Ved juletid ses de i hønernes fjer, for høner og haner har alle fidus til håndtasker, sko og tekstiler! Hos e-ger-ner-ne henne i nummer ni de drikker sig sjældent fra sans og fra samling, men får de en enkelt tequila, ter de sig vildt som chimpanser. Den hinkestensbrillede fysikerflok og ditto teol er kan ikke få nok af fuldemandsløjer og slig gøgleri, når de smider bogen og danser. 34

35 Men Vartov må være det manglende led, om dem kan vi ingenting vide. Hvem er de? Hvor bor de? Hvad var det, de hed? Utroligt, vi fandt dem i tide! Helt ude på volden i Ingemann(?)s-land er huset ej bygget på klippe, men sand. Dog har de to ovne, det sikkert vi ved! Har de mon et sted, vi kan skide? Og nu til den stor-slå-e-de konklusion, hvor al konkurrence er kværket. Her peaker kol-le-gjer-nes evolution. Det må I da have bemærket. Ja, Borchen er überlich ypperlighed, Kol-le-gi-e-sam-vir-kets stærkeste led! På højeste stade står Borchs bastion: den fuldkomne krone på værket! FP & TN

36 Julegrisen Mel: Sneflokke kommer vrimlende Vi grise kommer vrimlende ind gennem døre trimlende, vi dumper ned fra himlene på Borchs Kollegium! Vi myldrer med til festerne, vi hilser pænt på gæsterne og laver grin med præsterne, før man får set sig om! I haven og på trapperne vi kommer altid klaprende, og snakkende og plaprende vi frit går ud og ind. Vi griser lidt på gangene, vi synger med på sangene og praler af vor prangende titul som Borche-svin! Nu sidder vi ved dugene og fylder bravt i bugene og næserne blir luende af sprittet åndedrag og ballerne er hængende hver bukserem forlængende, så fjedrene i sengene vil springe med et brag Igennem juledagene kalorje-overslagende og natronpulver-snagende vi vralter tungt af sted. Den meste tid småsovende vi bøvser tyst i krogene og linder lidt for bovene for dér skal mere ned Herkules rynker brynene, og blikke kommer lynende. Men hans knap nok begyndende protest blir standset brat. Alumnerne vil ikke vær' foruden deres grisetær', just nu, hvor Julen kommer nær alt med sin grise-skat! Vers 1, 2 og 5: Forfatter ukendt 1959 Vers 3-4: PEH (Poul Einer Hansen) 1964 Redigeret af JS

37 Borchiansk juleglæde Mel: Katinka, Katinka, luk vinduet op! Vort daglige liv er beskedent og tyst, vi sidder blot tavst og studerer. Så lydløst udkæmpes al åndelig dyst - man ved knapt, om man eksisterer. At blive totalt af filistrene glemt kan åndlivets herrer godt føle som slemt. Vi tilgi'r dem gerne til hverdags, såfremt de husker os, når vi har fester. Alumne, alumne luk vinduet op, for nu skal der festes på Borchen. I Kannikestrædet skal nu sættes stop for alle filistrenes snorken. Nu skal vi ha' lyde med feststemning i, og festglæde klinger nu bedst i det fri. Ved hjælp af det ekko, som mure kan gi', forstår vi først selv, hvor vi fester. Vi stabler tallerkner med gjaldende klang og klirrer med sølvtøj og flasker. Vi hylder fundator med højrøstet sang, og kokken får klap, så det klasker. Og skønt det er spansk og en fodbold-idé, hvis dybere mening vist ingen kan se, så slutter vi hvert et hurra med OLÉ - og så er vi klar til fandango. Ja, julen er årets ekstatiske fest, det støjer i solhvervets sange, Lad grantræet danse i midten som gæst. Selv snor vi os ud som en slange ad bagtrappe, køkken og smal korridor ind i Apoteket, hvor gæsterne glor. Regensgården fylder vort støjende kor - de småfolk må lære at feste! 37

38 De gamle alumner var ringere stedt: blot trommer og et par basuner! Men nu får vi lyd pr. elektricitet, og det er jo noget, der luner. Nu skruer vi op, hvor forstærkeren står, til krukker og knivstøj i stenbroen slår, for nu har vi watt, som langt bedre end blår kan stoppes i naboers ører. Af Beatles og Bowie og Linnet og rock og sange fra englenes sfære kan vi borchianere aldrig få nok. Her holder vi julen i ære! Til påske forlænges en jul, der har stil. Syng med kære genbo, stem i med et smil, for sangen forstummer nok først til april, og det er jo længe at mukke. (hviskes:) Hvad blinker på gaden så myndigt og blåt? Hvad genlyder som en sirene? Hvem banker på porten så brysk og så råt? Hvorfor får man lyst til at bene? Alumne, alumne, luk vinduet i, Vi hvisker indtil deres bil er forbi. (skråles:) Men derpå så stemmer vi fuldtonigt i. Ja, så skal vi sørme ha' gilde! EAN ca

39 Punschens Chemi Mel: Min doktor er en ærlig mand (oprindelig mel: Vi Sømænd giør ei mange Ord; kan dog synges på Jeg ved et evigt Himmerig) At drage fra den høie Plads, Fra Aanderigets Sphære De Herrer ned til dette Glas For dem Chemi at lære, Det synes vel, men er ei svært, O, nærm Dem kun min Bolle, Og De skal see, hvor populært Jeg skal mit Cursus holde. Da altid Hjælp man bruge maa Til Kraftexperimenter, Troer jeg at burde regne paa At finde Assistenter. Bring Vand, Citroner, Sukker, Rum! Og bring saa Fyr og Flamme! Og vort Laboritorium Skal ikke staae til Skamme Hvad Vandet anbelanger først, Da hører Theorien Om Evnen til at slukke Tørst Ei hjemme i Chemien, Det løser op, og derfor tør Man være af den Mening, At ret det anbefales bør Vor Maadeholdsforening Hvor gaves vel en brav Student, Der ikke vilde græde, Naar han blev kaldt indifferent. Og dog er Een tilstede; Thi det er Sukkret, som bekjendt, Og vi vil ei forsones, Før han og hver Indifferent I Punschebollen drones. Naar Rummens Hovedcharakteer Skal defineres flygtig, Saa kan man ikke sige meer End ja at den er flygtig. Imorgen vil den til Din Skræk I Panden lidt husere, I Overmorgen er den væk, Saadan gaaer det med Mere. See, nu skal den da brændes a, Men hvorfra faae vi Ilden? Og hvor faae vi Papiret fra, Som tænder Flammekilden? Trakrerer I med Glædens Blus Og Aandens Flyr og Flamme, Gie r jeg min Sang til Fidibus, Det er saagu det Samme. Det Stof, som gjør Citronen suur, Benævner man en Syre, Men derfor det dog ikke duer Til Lammesteg med Nyre. Generer Smagen Dig saa smaat, Saa kan det vel kureres; Husk paa, at Alt - og det er godt Alt kan neutraliseres. 39 Peter Faber Udflugt til Klampenborg 17. juni 1843

40 En borchianers sidste sang Mel: Sådan er kapitalismen (Hvis sangen ønskes sunget for en kvindelig afdød, erstattes alle han er nemt med hun er. I første vers erstattes mand med sjæl og i andet vers erstattes tøs med knag ) På en trappe ud for porten Står en mand og kigger ind Han er tynd, har skidt på skjorten Han har tårer på sin kind Han var rigtig Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Se, hvert loca ud mod strædet Har han kendt - besøgt på tur Og som IC får han reddet Mangt en tøs fra Jomfrubur Han var prægtig Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Se ham nu en Borcchantiner Fuld af pep og vino rød, Danser han - en libertiner Kender ej til sult og nød Han var ægte Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Med sit studie er han stræbsom Han står op og læser glad Theca fylder ham med lærdom Femten bind før morgenmad Han var mægtig Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Men hver ros har torn i livet Glemt er alt om tid og sted Også om regulativet: Maks. fem år kan du få med Han var altid Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Før I ved, oprinder dagen Man skal gå den tunge gang Rejs jer nu, syng med på klagen Syng alumnens sidste sang Jeg er evigt Borchianer Men er væk, ej læng re kød Jeg er blandt Her-culianer For Olé, jeg er af-død RLJ & KOM

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i Nazaret kirke. Du kan også finde sangene på vores hjemmeside www.fredensognazaret.dk. Her kan du

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

1. Kun når du er her

1. Kun når du er her SANGTEKSTER BMGP 2014 1. Kun når du er her (Lyngbjerghus USFH ) Vi reder og sætter hår! Vi gør os klar før vi går! Kun det fineste tøj! Så alle fyre si r nøjhhhh! Drenge: Vi kigger altså ik på tøj og sko!

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster og akkorder

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster og akkorder Smag for leg Tekster og akkorder Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Smag for leg... s. 3 Hvem vil lave suppe... s. 4 Grøntsagsgymnastik...

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Nis. skal giftes. Medvirkende: I skal bruge: Nis. Tre rotter Søren Banjomus En kat Mille Gamle Nis En masse nisser Tea Teas mor Teas far En fortæller

Nis. skal giftes. Medvirkende: I skal bruge: Nis. Tre rotter Søren Banjomus En kat Mille Gamle Nis En masse nisser Tea Teas mor Teas far En fortæller Et nisseskuespil for børn i indskolingen Nis skal giftes Medvirkende: Nis Tre rotter Søren Banjomus En kat Mille Gamle Nis En masse nisser Tea Teas mor Teas far En fortæller I skal bruge: To store puder

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole Manus navn... Et manuskript af 8CDE Antvorskov Skole 3. Gennemskrivning, marts 2016 SCENE 1 INT DAG KLASSELOKALE: Klassen er i gang med gruppearbejde. De sidder spredt og man kan høre en summen af småsnak.

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Højt fra træets grønne top. Bjældeklang

Højt fra træets grønne top. Bjældeklang Højt fra træets grønne top Melodi: Peter Faber Højt fra træets grønne top stråler juleglansen; spillemand spil lystigt op! Nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min, ikke rør ved den rosin! Først

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Befrieren. Li' så langt som øst det er fra vest, har han taget synden bort, vi kan trække vejret frit, for vi er:

Befrieren. Li' så langt som øst det er fra vest, har han taget synden bort, vi kan trække vejret frit, for vi er: Befrieren Vi har vendt os om, har vendt ryggen til, rettet blikket frem vi ser os ik tilbag, og vi kigger op, slipper glæden løs, og vi priser Gud, for han har sat os fri! Li' så langt som øst det er fra

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95  morten@mortenmusik. Smag for leg Tekster Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.dk Indhold Smag for leg!... s. 3 Friske Frede Fersken!... s. 4 Frugtsangen!...

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie.

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) Af 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. SC. 1 INT. S VÆRELSE [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

"Noma" Scene. Fra. "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp

Noma Scene. Fra. Hvidt i Hvidt Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp "Noma" Scene Fra "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp INT. NOMA. AFTEN Karoline og Anne træder ind i den fine restaurant. Du ved jeg elsker nye eventyr, men er du

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Goddagsang Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Tekst 1: Goddag, goddag, goddag og velkommen Goddag og velkommen til musik. Vi skal synge, vi skal spille, vi skal danse. Kom vær med, vi er ikke til at

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Sangbog. Junglegruppens. Caroline gi r os mad. Askfelt Børnehave. Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go

Sangbog. Junglegruppens. Caroline gi r os mad. Askfelt Børnehave. Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go Junglegruppens Sangbog Caroline gi r os mad Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go Når vi spiser den med ro. Værsgo. Askfelt Børnehave Hej hop og velkommen Røde, grønne,

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai?

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai? Nikolai 8. klasse, Byens Skole 9. Gennemskrivning, marts 2009 Scene 1: (Vi befinder os i Nikolais klasseværelse. Vi ser Nikolai sidder og falder i staver. Man hører klokken ringer til frikvarter, og de

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Eva Egeskjold Kongens løgne

Eva Egeskjold Kongens løgne Eva Egeskjold Kongens løgne Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 4 Kongens løgne Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 4 Illustration

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Eva Egeskjold Iliana og Belin

Eva Egeskjold Iliana og Belin Eva Egeskjold Iliana og Belin Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 5 Iliana og Belin Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 5 Illustration

Læs mere

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14 Beskeden Et manuskript af 10.y & x Fredericia Realskole 6. Gennemskrivning, oktober 2010 Side1af14 SC 1. EXT. PÅ VEJ TIL SKOLE DECEMBER DAG Maria (16)kommer cyklende på vej til skole. Hun ser Bolette ind

Læs mere