COLLEGIUM MEDICEUM 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COLLEGIUM MEDICEUM 1"

Transkript

1 COLLEGIUM MEDICEUM 1

2 Borchiana s. 3 Der gik en professor s. 4 Collegii medicei fundatio (Fundatsvisen) s. 6 Borchens mysterium s. 8 Hædersmanden Ole Borch s. 10 Olaï Borrichii in memoriam Heltekvad s. 11 Til den faldne med genopstandne Nikolaj Frederik Severin s. 12 Borchiansk Kjempeqvad s. 13 Alternativ alumneliste s. 14 Ad omnes! (Bly & Stum) s. 16 Lovsang til Borchens fædre Borchliv s. 18 Borchens sten s. 19 Colleg. Medic. s. 20 Col. Medic. - Ej kold s. 22 Oles kollegieshow s. 23 Arkitektens vise s. 24 Råd og vink til min efterfølger s. 25 Eforens pris s. 26 RI s beretning in absentia s. 27 Årstids- og lejlighedssange s. 28 Forår på Borchen (ved Skydefesten) s. 29 Stald op din læsehest (ved Skyde- og Sommerfesten) s. 30 Når linden den løves (ved Skyde- og Sommerfesten) s. 31 Haveballade (ved Skyde- og Sommerfesten) s. 32 Lindens farver (ved Skyde- og Sommerfesten) s. 33 Takt og tone (ved KS-festen) s. 34 Evolution eller noget om dyr (ved KS-festen) s. 36 Julegrisen (ved Julefesten) s. 37 Borchiansk juleglæde (ved Julefesten) s. 39 Punschens Chemi (ved første snefald) s. 40 En borchianers sidste sang (ved dødemiddagen) Denne sangbog er et unikum: Den er fyldt med hits som Bly & stum, den om Jens og den om Col. medic. og en vise med en sær metrik. Andre fem, dem har eforen lavet men den bedste er den, jeg har skrevet. Andenbedst er nok Fundatio (trykt i hæftet her som nummer to). Teksten er desværre ej fejlfri; der er faktisk tre små trykfejl i: * Man bliver jo a domo hac udsmidt, udelukkende hvis man får for lidt. * Med en Festsal til at solde paa har forfatteren ment at bolle på * Linjen: endnu ej har fået Kald skulle have lydt har fået knald 2

3 Der gik en professor Mel: Langt høiere Bjerge saa vide paa Jord Der gik en Professor med hinkende Fod Og klingende Mynt i sin Lomme, Paa Urter og Stoffer han vel sig forstod, Paa Bøger, de lærde, de fromme; I Diglen han speided ved Midnatstid, Om Guld ei fremtrylled hans sindrige Flid. I Verden han vandred saa vide omkring, Til Velsklands de glødende Bjerge. Omslynget af Kvindernes glødende Ring, Sit Hjerte han dog kunde værge, Til Norden han bragte den udelte Tro At love en Pige, at bygge og boe. Men Pigen, der syntes saa ærbar og mild, Hun spotted den Lærde, der hinked; Og aldrig, naar Smeltningen syded som Ild, Imøde ham Guldet dog blinked, - Nei, Lykken den var ham saa haardt imod, Den gamle Professor den aldrig blev god. Da bygged en Gaard han med skjærmende Ly For Urter og Stoffer og Bøger, At trygt i den dyre, den larmende By Studenten sin Lærdom forøger; Og Gaarden den stander end i Kjøbenhavn Og bærer trods Stifteren Stifterens Navn. Hav Tak, Ole Borch! for vort venlige Hjem; Det bærer din Roes gjennem Tiden; Vor Kjærlighed vandt Du, og tryller Du frem Tro Kæmper for Sandhed i Striden, Da var Dig dog Lykken ei altid imod, Den gamle Professor tilsidst den blev god. 3 E.F. Koch 1864

4 COLLEGII MEDICEI FUNDATIO Mel: I lille Kongensgade... I Canicorumstræde er en grundmuret Residens, o ja, o ja, o ja, o singsalia, med Springvand fersk i Gaarden og item ej paa Have læns. o ja, o ja, o ja, o singsalia. Den og den liden Vaaning, som jo derhos er opbygt, jeg overgiver trygt, dog ikke uden Frygt, at Efor og Magnificus det hele hugge skal, studentibus, der endnu ej har faaet Kald. Til sex pro Centum aarlig jeg skænker Dem ej Penge faa, o ja, o ja, o ja, o singsalia, som Børnepenge sikkert de allentid udsættes maa, o ja, o ja, o ja, o singsalia, cum samt min fine Have, hvor dog Færdsel bli'r forbudt og løse Hunde skudt, naar Mørket er frembrudt. Min Kælder overlades Dem usui honesto, til nyttig Embellering Skrin med Lose to. Paa Deres Skuldre aarlig som Pligt en Dissertats er lagt, o ja, o ja, o ja, o singsalia, Decepta a serpente hvad Eva dengang ku' ha' sagt, o ja, o ja, o ja, o singsalia, som Titel jeg Dem skænker frit exempli gratia, men andre er kun bra, skriv blot kun ikke a', thi selv om ingen læser nu, hvad deri skrevet staar, det ses maaske ved Festerne om hundred' Aar. 4

5 Ta' Philosophicum om maa hver, der ikke mer er Rus o ja, o ja, o ja, o singsalia, for sig at dygtiggøre til precibus solennibus, o ja, o ja, o ja, o singsalia, og gik det ante optime, imens det nunc gaar skidt, bli'r den, der kan for lidt, a domo hac udsmidt. Examinator være skal Collegii Efor, der derfor Philosophicum foræret faar. Ti skal Theologien og tre Magi sig tage af, o ja, o ja, o ja, o singsalia, Tre andre af forskelligt blandt andet vasa chemica; o ja o ja, o ja, o singsalia, men Exercits i andet lovligt Studium ugenert, som hver er incliner't kan ske ureleger't Alumnerne skal have Ry for megen Dygtighed, Ripens're kan dog nøjes med Gudfrygtighed. Collegium Mediceum Kollegiet kaldes skal bestemt, o ja o ja, o ja, o singsalia, for ingen kan jo si' det, saa hurtigt det igen bli'r glemt. o ja, o ja, o ja, o singsalia, Hvordan nu Folk paa Borken skal faa Tiden slaa't ihjel, De spørger - og med Skel -, et Vink jeg giver selv: Paa Kamrene De Giestebud slet ikke holde maa, Jeg skænker Dem en Festsal til at solde paa. K. Bang

6 Borchens mysterium Mel: Her med fryd jeg rigdoms spor (Genboerne) Skal en gammel hem'lighed evig taust forvares? Skal man sige, hvad man ved, så mysteriet klares? Borch har afvist alle gæt, i tre sekler holdt han tæt, han holdt tæt, han holdt tæt, alle gæt - han holdt tæt. Men nu må det siges! Nu vil vi indvies! Ole var en flittig mand, grundlærd i kemien, gamle sprog studered han i filologien. Men når mester Borch holdt fri, stod den straks på alkymi, alkymi, alkymi, han holdt fri, alkymi. Kolber, røg og flammer sodede hans kammer. Altså er de viises sten grundsten her i huset. Åndens spiritus er ren, man bli'r skønt beruset. Hver student bli'r glad og fuld af det røde viisdoms-guld, visdoms guld, visdoms guld, glad og fuld, visdoms guld Hver, der vil studere, kræver mere, mere! Ole Borch som alkymist være evigt priset! Dog kan tvivlere - hvor trist - ville se beviset. Vi må be' dem: kast et blik på et lille, mystisk stik, mystisk stik, mystisk stik, kast et blik, mystisk stik, Det har opbevaret gåden, ja, og svaret. Jagten på de viises sten plagede hans hjerne. Se materien klar og ren, var hans ledestjerne. Så en nat stod kolben fuld, af det rene, røde guld, røde guld, røde guld, den var fuld, røde guld Og da det var fundet, da blev Borchen grundet. 6

7 Se, hvor fabeldyret står, halvvejs ørn, halvt drage, mens det stærkt med vingen slår, halsen lagt tilbage! Solen stiger bag et hegn som den nye fødsels tegn, fødselstegn, i fødselstegn, sol bag hegn, fødsels tegn, alle luftens riger, sitrer, mens den stiger. Dragen spytter svovl og ild, eksplosiv og dygtig; ørnen hvid, som månen mild og som kviksølv flygtig. Sulphur og Mercurius varmes over kolbens blus kolbens blus, kolbens blus, curious, kolbens blus Når de smeltes sammen, oh! da stiger flammen. Her er brudenattens lys, gåden inderst inde: alkymiens sande gys, samler mand og kvinde. Visdom stiger mod sin top, for en mands og kvindes krop, kvindes krop, kvindes krop, visdoms top, kvindes krop er jo sammenføjet inde under tøjet. Hvad du dog har sammenbragt, gamle Borch, du stærke! Fag ved fag har her du lagt under Eros mærke. Med et viist mysterium har du ordnet Borchens rum. Borchens rum, Borchens rum, hvilken sum, Borchens rum. Guldet, du har givet, holder hele livet. Alkymiens hemlighed, ses, når stoffer smeltes. Hegnene, vi standsed' ved, overspringes, væltes. Alting ændrer sin natur, når først guldet bli'r tinctur, ren tinctur, ren tinctur, ny natur, ren tinctur Fagenes forening, dét er Borchens mening! EAN ca

8 Hædersmanden Ole Borch Mel: In vernalis temporis Lad os nu nævne den herligste mand, lærd som vel ingen, der findes. Få har studeret ihærdigt som han. Her mellem os skal han mindes. Han har længst forladt vores jord, men i evigheds himmelrum bor han blandt de klareste stjerner. Lad os da mindes hans navn og dets glans, vi, som han har adopteret. Dengang en dommers bestilling blev hans, har han med retsind voteret. Kongens sundhed varetog han med sin værdige lægeforstand, lærd og berømt som professor. Det blev de højeste poster han fik, og han bestred dem med hæder. Men selv om døden har udslukt hans blik, gi r han os stadigvæk glæder. Skønt hans krop er gemt under muld stråler stadig hans visdom som guld, hver gang vi synger og fester. Sært blev det afkom, hans avlekraft fik, døtre og sønner var bøger. men skønt hans livsblomst blev bleg og forgik, går han igen her og spøger. I reolen står nu hans slægt. Dit forfatterskab viser sin vægt, ædle Ola-us, kaldt Ole! 8

9 Han har betænkt os i 300 år. Kun én klausul står der prentet: Tjen blot Minerva med hud og med hår, lyder det i testamentet. Fra den sorte pligts slaveri har han købt borchianerne fri, givet dem år uden sorger. Så lad os glædes i stifterens navn, han der var brav, så det tæller. Og når vi lovsynger hæder og gavn, er det Ola-us, det gælder. Sangens ord skal binde en krans. Huset her er til evig tid hans, kunsternes værdige bolig. På latin 1926 af J. Gyrring. Gendigtet 2008 af EAN efter oversættelse af FSP 9

10 Olaï Borrichii in memoriam Mel: Gaudeamus igitur Recordemur nominis Optimi nostratis : Qui perfinctus arduis Astris vivit lucidis Jam aeternitatis Recordemur candidi Nominis altoris : Judicis justissimi, Sancti Regis medici, Docti professoris Omnibus honoribus Summa laude gestis, : Quamvis jam sit mortuus, Quamvis humi conditus, Hisce vivit festis Libris vixit, quod flos Marcuit vitáï : Libris ac per liberos Nomen vivit apud nos Nibilis Olaï Nomini Borrichii Cautum est alumnus, : Ut Minervae dediti Degant annos liberi Atris ab aerumnis Nomini fortissimi Viri gaudeamus : Atque laudes domini Sacri domicilii Artium canamus 10 C. Gyrring 1926

11 Til den faldne, men genopstandne Nikolaj Frederik Severin Mel.: Hist hvor vejen slår en bugt Hvilket uanstændigt kvaj, ham, der knuste NIKOLAJ, : at han dukked sig og gik fra den knuste FREDERIK! Uden mod og disciplin Stak han af fra SEVERIN. For der er jo noget ondt i At gå rundt og knuse GRUNDTVIG! For Mands Minde viste vej når han talte, NIKOLAJ. : Mens årtier kom og gik, leved alt i FREDERIK. Danmarks vej er din og min, fik vi lært af SEVERIN. Han var viis og underfundig her på talerstolen, GRUNDTVIG. Stå der, støbt i gips og bleg ligner dårligt NIKOLAJ. : Spræl og farverig gestik kendetegner FREDERIK. Han er livets vitamin, evigunge SEVERIN. Gipsstøv går vi ikke rundt i. Busten sprak men ikke GRUNDTVIG. Hvilket paradoks, at jeg skal afsløre NIKOLAJ! : Du, der med dit skarpe blik tog mít slør bort, FREDERIK! Det er alvor, fest og grin: at du opstår SEVERIN! Vi på Borch ser noget sundt i, at du atter står her, GRUNDTVIG! EAN

12 Borchiansk Kjempeqvad Mel: Aarhus Tappenstreg På Borchs Kollegium gik jeg lad, Jeg ingenting bestille gad, min sjæl var led ved indeliv og blodløst tidsfordriv. Da kom en grumme flot sergent og råbte: Hov, du der student! Mor Dannemark er stedt i nød, skal hun nu vorde død? Ti-tyve tusind prøjsere (den værste samling løjsere) ståe sønderud og true os, for de vil nemlig kue os. Afsted da, hver, hvis unge hu står til at slås for fædreland og konge mod det tyske ros! - Da smed jeg min krock-kølle ind i et staudebed, sprang hastigt på hesten, som hververen havde med, vi nåede dampskibet, just som det sagte gled fra bolværket ud på Det store Bælt. Samme dags aften stod jeg under fanerne, da tyskerne viste sig, spændte vi hanerne, jeg sigted' og skød, jeg sigted' og skød, til fjender i bunker omkring mig flød. Det var ved Sankelmark Sø, jeg til sidst fik selv så brat i mit bryst noget spidst, som blæste livsgnisten ud med et pist, og det må siges at være lidt trist. - Ja, så døde jeg kort sagt, men jeg håber, at Borchen ej glemmer mig, at stenen i plænen i haven ej skæmmer sig. Jens gik omkuld, nu er han muld, sit land og sin drot var han tro og huld. 12 BL (Bent Lumholt) 1958

13 Alternativ alumneliste Mel: I en kælder sort som kul (alternativ mel: Vejen går til Nøddebo, Blomstre som en rosengård, Højt fra træets grønne top eller Gaudeamus Igitur - alt efter lejligheden og forsamlingens temperament) Pekel, Plade, Mule, Dass, Blædel, Vaupell, Humlum de har alle boet på Medici Kollegium Det har også Høvinghoff, Muus og Mürer, Lindelof, : Hammershaimb, Wroblewski Trøjel, Milo, Greibe, Torm, Nutzhorn, Jacobæus, Schiørring, Halling, Flemmer, Moth, Ræbild og Dorschæus Bast og Burd og Bing og Bang Døderlein, Fich, Funch og Tang : Bierfreund, Hoff og Fernet Bolle Rørdam, Horrebow, Balle, Stabel, Bytzow, Hurtigkarl, Ramm, Bræm og Holm Gründer, Reiss, Busch, Platou Thode, Hummer, Mohr og Moss Hemmer-Gudme, Bing-Dons, Foss, : Feddersen og Kempe Et mirakel er det vel vi får lov at sidde fem år her på Col. Medic. uden selv at hedde: Deichmann-Branth, Horn, Federspiel Wørmer, Valeur, Stockfleth-Pihl, : Tauber eller Kure Lisse, Luffe, Sick og Rask var her alle fire det var også hr. H. C. J. J. S. H. Siiger, Nascou, Nislew, Gøttsche, Hald, Colsmann, Keilhau, Kraft og Kall : Schive, Osten, Schurmann JS

14 Ad omnes! Et par knarvorne ord fra uralumnen Mel: Lifligt fløjte Vælsklands... Bly og stum til daglig jeg beskules i kollegiets lille urtegård, men nu skal I passe på hr. Kules, for en enkelt gang jeg mæle får. Mangt og meget har jeg set gennem tiden fra den første dag, jeg soklen besteg. Ak, hvor Borken har forandret sig siden, akk - fundator skammeligt man sveg. Ja, hvad tror I, Borch han ville mene, hvis sit hus han kunne se i dag? Mon han ikke ville brat forstene - selv helt ud i sine ydre lag. Ordene, som Eva sagde til slangen, rummed' næppe nok hans fnysende harm, hvis han kigged' ned fra paradisvangen ved sin høje himmel-vindueskarm. Seksten lærde, flittige studenter, rige kun på fromhed og på dyd, skulle nyde godt af mine renter, om de disputerer uden snyd. Jo, god morgen! Se nu disse krabater, som i dag på Borken dasker omkring: Nitten gamle, dovne kandidater, rige på guld - af fromhed ingenting. Borchianeren i gamle tider klokken fem stod op og læste glad allermindst tre-fire hundred sider, før han tænkte på sin morgenmad. Helt er nu forstummet pennenes skratten, men i kor der lyder rungende snork. Nogle vågner først omkring klokken atten - det er gå't tilbage siden Borch. 14

15 Engang herskede den rette lære blandt teol.'erne på Coll. Medic. Noahs hattenummer? ville være barnemad for disse mænds logik. Nutildags er troen ulden i kanten, Tidehverv og Bultmann læser man helst, bøger af Niels Bohr kan ses på servanten Hvordan skal de folk dog blive frelst? Før var bare tanken om en kvinde helt utænkelig i dette hus. Alma Mater var vor herskerinde, her var ikke tid til skørtesus. Nu er det forbi med dyden på Borken, pigebørn man ser fra kælder til kvist, ja, det sker, at vi besøges af storken - åh, hvor Borken dog er blevet trist. Skade, at man kun kan stå og ruge på sin sokkel, stivnet i metal. Man ku' ellers nok ha' lyst at muge ud i denne store Augiasstald. Jeg må nøjes med at opfordre alle: Lad af flasker springe proppernes kork, råb så et HURRA - det rigtig skal gjalde: Skål for hædersmanden OLE BORCH! PEH (Poul Einer Hansen) Jubilæumsfesten 1966, revideret til Teaterfesten 20. april 1968 (først ord i tredje vers revideret 2009) 15

16 Lovsang til Borchens fædre med et lidet tillæg om mødre Mel: Sov mit barn, sov længe Borchs kollegiums aner er mænd i lange baner. Her fra Borchen - det ved Gud sprang det danske åndsliv ud, Borchs kollegiums aner. Borch, kollegiets stifter, ved alkymist-bedrifter parred dragen med en ørn, og fik lutter lærde børn, Borch, kollegiets stifter. Ludvig Holberg, nordmand, en lille spinkel stormand, skabte danskens lattersprut, men forblev selv streng og mut Ludvig Holberg, nordmand. Doktor Ole Rømer var en slags højlærd strømer. Han gav lysets tøven navn, og oplyste Køvenhavn, doktor Ole Rømer. TALEKOR: Hvilken skam han ikke var Borchianer! Islands A. Magnæus indsamled' ting forgæves. Alt forsvandt ved byens brand. Et par saga'r frelste han, Arme A. Magnæus! 16 H.A. Brorsons Borch-tid var gilde-tid og snork-tid. Så hans liv var mindre trist, før han selv blev pietist. H.A. Brorsons Borch-tid. Grundtvig-far med skægget holdt her Mands-Minde-præket. Talerstolen, hvor han stod, kan vi stadig skue mod, Grundtvig-far med skægget. Digter Peter Faber blev Høit for Træets skaber, skrev Dengang jeg drog af sted, men selv drog han ikke med, digter Peter Faber. Jens Palúdan-Müller en stor slægts efternøller, ham gav Danmarks sag et spark han faldt ned ved Sankelmark, Jens Palúdan-Müller. Svend Holm-N., den store, og bedste blandt eforer, Lærte folk om Israel, holdt med Palæstina selv. Svend Holm-N., den store. Motzfeldt, nu kong Grønland, en hidsigprop, men skøn mand, drukmås, altid avleklar, blev det halve Grønlands far, Jonathan, en skøn mand.

17 Bly Poul Einer Hansen vil helst gå bag af dansen. Men bag Roald Als'es streg gemmer Hansens humor sig, bly Poul Einer Hansen. Joachim von Garffs SAK blev verdenskendt i Danma(r)k. For på bogens sider står hvert et suk fra/om Kierkegaard. Joachim slog til - SMAK. Mænd i lærdoms klæder har indbragt Borchen hæder. Vil vi med i fremtids sang, må vi faktisk straks i gang, mænd i lærdoms klæder. ************************ Hvor er Borchens kvinder? hvor Borchens aner-inder? Kvinder kom fra første stund, men nok mest om natten kun. Hvor er Borchens kvinder? Karen Horsens, domprovst, var nok blandt kvinde-køn sjov'st. Hented' mod hos Tidehverv, uforfærdet, skide-djærv, Karen Horsens, domprovst. Tillad, at vi priser M. Auken, som var gris her. Men hun blev først rigtig stor, da hun ægted en efor. Hvad så det beviser? Hos Charlotte Weitze kan man af troldkunst meg't se. Folk har spurgt, hvad tanken var men Fandekke noget svar hos Charlotte Weitze. Fremtids borchske aner bli'r pi'r i lange baner. Synger vi om hundred år, vil vi se, hvor kvinder står først blandt Borchens aner. Hvorfor sku' vi lyve helt fremme ved vers tyve. Bli'r vi vidt berømt en dag bli'r det vores afkoms sag. Lad kun rygtet flyve! EAN 2004 (ny version) 17

18 Borchens sten Mel: Hist hvor vejen slår en bugt Hist hvor fliserne slår bugt står en mindesten så smukt. : Den er, som vi alle ved, nærmest en seværdighed. Vil I vide klar besked, minder den om tapperhed. Hundred år den stod i haven, trykked stakkels Jens på maven. Vi har også andre sten, og for blot at nævne en : lad os tage Kbh, stenen huset hviler på. Skønt af alderdom lidt svag lever han den dag i dag. Lad ham aldrig afdø. Amen! For så styrter huset sammen. Husets mange embedsmænd fryder sig ved gerningen. : Magt gør glad, og magt man får, når man som inspector står. En kun magted ej at le: han som valgtes til IC. Sten, da faldt fra omnes hjerte: Så kan fjolset fand me lær det! Nederst i vor embedsstand finder vi vor banemand. : Banen, som vi krokker på, og hvor nylig brokker lå, er nu græs/grus-frikassé, IH råder bod på det. Hvis han ikke tåler mo-sten, kaster vi ham på kompo-sten Når en svensker på chausséen pisser på vor trappesten, : løber pisset fluks retur og han råber mod vor mur: Vän, var hittar jag en port, där mitt piss kan löpa bort? ID råber uden omsvøb: Nummer ni har bedre afløb! Der er sten på Borchens vej, sten for dig og sten for mig. : Man kan roligt stole på, at man nok sin sten skal få. Jens han fik sin ære-sten, stifter fik sin blæresten. Derfor skal til tider sene Borchen prise sine stene. Vers 1, 2, 3 og 6: Ukendt forfatter Vers 4 og 5 (samt de sidste to linjer af vers 3): TN & JS

19 Colleg. medic. På heftets ryg der står et stik, som det er sjovt at se på: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Og stikkets ordlyd synges let, af den, som intet kvaj er, på Kuhlaus gamle menuet fra Elverhøi af Heiberg. Den mand har kunnet sin metrik, der kunne den idé få: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Ved fester er det ingen sag, at glæde sig ved legen, så nyd det nu i fulde drag. Det passer hele vejen! Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. På Borch er det en gammel skik (den skik vil længe be-stå): Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. For denslags dybfølt poesi formår perfekt at samle i Kuhlaus flotte melodi selv spæde børn og gamle. Dens ord er fyldt med politik, og rimer fint på VK Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Hvis du går ind for skattestop, og elsker, staten sparer, syng med af fulde hals og krop, mens menuetten varer. Dens formel er en trylledrik, hvoraf du kan en ske få: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Den virker på et øjeblik, og alle ting kan ske så: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Som råd til kronprins Frederik kan formlen her måske gå (Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh.): Ved flittig lagengymnastik kan Mary en bebé få. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Den fanger let en lille strik med trusser og med BH. Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. Den virker gavnligt på en (tys!), som man har lyst at se stå: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Kbh. 19

20 Til sidst, da stemmen rent slog klik og du gav hjernen ble på, (Chholleg. medichhh., Chhhhhhol leg. medickhkhk. Schørg. Schørgensjen, Kbh), du sang dit sidste drukne hik, før du som ren gelé lå: Colleg. medic., Colleg. medic. Jørg. Jørgensen, Ak ve! åh! EAN 2004 Col. Medic. Ej kold Mel: Go nu nat Col Medic Ej kold, men rar og varm Selv mod gaden med dens svenske fulde larm Vi hør både skrald og skrål Når en bold går i et mål Dam dam dam dam dam dam dam Col Medic Ej kold, men rar og varm *fest (*: Ole s / skyde- / kroket- / sommer- / jule-) Vi er hos ** gæst (**: BC / IH / ID / IC) Her er folk i både kjole, hvidt og vest Der skal danses natten lang Kan ske pladsen bli r for trang Dam dam dam dam dam dam dam *fest Vi er hos ** gæst 20

21 Hortus vor En have - nu med græs Rødderne har været meget under pres Gammel guldregn kom af vej n Den blev fældet under regn Dam dam dam dam dam dam dam Hortus vor En have - nu med græs På et locum Bli r examerne fortrudt Herreklubben prøver at få svinet skudt Her er bøger - her er spas Og en sjælden gang kalas Dam dam dam dam dam dam dam Herreklub Der fik de svinet skudt! Col Medic Vor bolig og vort hjem Vi har både dør og hjerte sat på klem Lad os hylde det påny Det bør klinge højt i sky Giv en borchiansk salut! Col Medic Vor bolig og vort hjem KS

22 Oles kollegieshow Mel: Kender du det? (Mona, Mona, Mona) Der er et lille apotek, hvor man kan få et stykke mad To tvivlsomme kollegier, er det rigtigt eller hvad? Jo, bevares en Geddegård, med spøgelser en masse Men jeg ved godt, hvad der får førstevalg, når jeg skal ha' et glas Det er kollegiet, der holder, det er hytten, der er fed Det er en optursgrinerbanjobolig, man ku' blive ved For de har en diskokugle, og en statue af bly Den er der ingen, der kan toppe i en ellers effen by - For Regensen, den er overtrang, dens gård er helt forkert På Borchen er der plads til alle, ingen bli'r kasser't Åh Ole, Ole, Ole du var klogere end klog For dit kollegieshow Har kørt i mer' end tre hundrede - år år år år år år år år år Kanske man bor en smule pakket, og må vente på sin douche Og har du købt en spegepølse, mærk den med en tush Og hver gang man selv skal sove, så skal andre spille sax For privatlivet kan findes i en klassiker fra Kraks Men der er ingen grund til klage, kun Åh nej, endnu en fest og Kan man kun se TV-2, når vinden kommer fra nordvest? Og, hvem fa'en har spist det halve, af den kage jeg har bagt? Det er sgu nok det samme fjols, der aldrig ta'r sin køkkenvagt - Har du loca på en sjovergang hvor alting er forkert pis ud på Grønnejorden og få tæsk af Rocker-Gert Åh Ole, Ole, Ole du var klogere end klog For dit kollegieshow Har kørt i mer' end tre hundrede - år år år år år år år år år 22

23 Det er jo stedet, hvor man forsker, disputerer og bli'r lærd Og syn's at Noahs hattenummer ik' er særligt svært Hvor de andre hedder omnes, og hvor Herkules bli'r våd Og det er ik' kun når det regner, hvem, der så har fundet på'd Der er et regelsæt i kroket, der ku' ryste gamle Kant Og en skydekonkurrence, hvor en rus engang forsvandt Der bli'r også drukket toddy, ved den første smule slud Og så en kæmpe spand Sauterne, når vor guldregn springer ud - Ja, det er en herlig overgang, så nyd den mens I kan Fra Nøglehul til Jomfrubur, må lykken være sand Åh Ole, Ole, Ole du var klogere end klog For dit kollegieshow Har kørt i mer' end tre hundrede - år år år år år år år år år SF (Søren Frellesen) ca Arkitektens vise Mel: Jeg har set en rigtig negermand Jeg perfekt, for jeg er arkitekt Jeg kan li at holde regnskaber total fordækt Jeg en bondegård mig bygge vil, jeg har lige rullet Borchen for en mil. Til sommer vil jeg flytte til Bahrain der elsker de mit badeværelsesgulvdesign Og efterlades Borchen vakkelvorn så lov et vel-friis eret køkkentårn! (køkkentårn) Hvis det i retrospekt var et skidt projekt, er jeg undskyldt med, at jeg var tem lig stegt TN, JS, KS et al

24 Råd og vink til min efterfølger Mel: Nu går våren gennem Nyhavn Du er nu efor for Borchen og din lykke dermed gjort. Du tar huset først i øje li' fra kvist til gadeport. Og så hilser du på omnes, grise, døde, embedsmænd. Alt vil være fryd og gammen. Endnu ser du intet MEN. Det at nævne ud alumner kommer du jo let omkring. IC har lagt alt til rette, du gør nærmest ingenting: Denne m/k ønsker omnes, vil du skrive under her! Og så tar du kuglepennen. Det blir ikke til besvær. Så skal du helst følge med i, hvordan dagliglivet går. Du skal dele ud legater, som er klar hvert halve år. Til et møde må du også stille op i ny og næ, høre på Regensens jammer samt dens provsts beklagelse Alt det andet ordner IC (ikke helt, men næsten vel). Kun den tale for vor Stifter må du altså klare selv. Skønt trehundred år er gået, siden Stifter heden for, skal du sørge for hans hyldest qua pro tempore efor. Og så ved du ikke, hvad du gribe skal og gøre i. Prøv det ene, prøv det andet - det blir altid ram forbi! Tal om Stifter og hans rejser - det er hørt til hudløshed. Prøv så den dér med prinsessen - omnes' kæber går af led. Du kan så måske forsøge dig med Stifters halte ben. Men for omnes er det ét fedt med hans ben og nyresten. Hvis du tænker: Så må emnet være something aktuelt - råber omnes straks: For fanden, vi vil høre om vor helt! Dertil kommer årets fester, særligt to, som du nok ved: en til jul og en til sommer (husk at ta' en cognac med). MEN! Nu kommer det, som du får - ikke løn, men - ære for: du skal nemlig hylde Stifter, just fordi du er efor. 24 Altså summa af summarum: dette er en apori (sådan kalder vi jo den slags i den høj're teori). Derfor kan mit råd kun blive efter mine egne år: Bring et leve ud for Stifter - jeg vil tro, at det forslår! Jens Glebe-Møller 1986

25 Eforens pris Mel: Josephin Hvem sætter Borchianerne højst på denne jord? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem kan vi nemlig takke for, at vi på Borchen bor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem holder fast og mandigt om Col.Medic.'ens ror? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem styrer skuden fremad (selv om farten ej er stor)? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem er til hver en tid vor reserve-far og -mor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem siger, når det kniber: Kom til mig, du lille nor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem er i vort kulturliv en lysstærk meteor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Og hvem er i sit fag en veritabel Koh-i-Noor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem holder lange taler og siger... kloge ord? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem plukker af vort sprog et ret så udsøgt blomsterflor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem vil ved denne fest drikke mer' end nogen tror? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem bli'r allig'vel ikke mere fuld end som i fjor? Vor efor, -for, -for, vor efor, efor, efor Hvem tror I, vi skal hylde med tre HURRA i kor? Med HURRA i kor - HUH HURRA RA RA i kor? Vor søde eforinde og vor elskede efor, -de efor, -for, -for, -de -de -de -de -de efor! 25 PEH (Poul Einar Hansen) 1967

26 RI's beretning in absentia Mel.: Marken er mejet Pæren er sprunget, og fjernsynet flimrer: alle famler farefuldt i mørke stuer rundt. Nyvalgt alumne i fraværet glimrer, passer alt for sjælden -- måske aldrig?! -- denne dont. : I en samlet trop omnes råber: Stop! IC føjer til et kommandantisk: Stram nu op! : Mulm alle vegne: Hvor er dog avisen? Borchens gange sortner: Hvor er nu min skydehat? Grønsværens kampe må skues på Grisen, kun når der er Tour de Frankrig tager R-I fat! : Kom nu dovne karl, find så den kanal, tv-pakken strækker, livet er en jammerdal! : Ingen på lokum kan læse i bladet: Femina og Jumbobog -- da alt er sort i sort. Gulvet er sløret, man fumler i badet, glider, mærker efter: Er det sæbe eller lort? : Lys og klarhed, nu! -- det er sagens clou. Ellers kommer vi og rister dig, det er partout! : Fejt svarer R-I mod klagelavinen: Man skal læse digte, droppe fodbold det er tamt! Mørket er sikring mod bombemaskinen, var det under krigen, var vi aldrig blevet ramt! : Borchen går amok: Nu det fand'me nok! Skaf så lys og T-V-tre, for ellers: Ragnarok! : Langsomt, men sikkert, så R-I opdager: Nye pærer skal i brug, når gamle er udbrændt! Man finder stigen og klatrer, men klager: Fuck, hvor er det hårdt jo, jeg må ha' en assistent! : Må vi være fri, du er kun R-I! næsten uden tjanser, lavest i vort hierarki. : 26

27 Dog nu i aften jeg gerne genvælges, jeg har endnu mange, mange pærer at tilse! Jeg lover helligt, i lys I vil svælges helt fra kælder til vor kvist, i bad og på wc. : Giv en chance til, jeg mig oppe vil, lad den mørke fortid få et lysfuldt efterspil! : FP

28 Forår på Borchen Mel: Nu går våren gennem Nyhavn Nu går våren ind på Borchen i et let og lårkort skørt, og den lærde studiosus trænger til en lille flirt. Hele vint ren har han siddet på sin bag og boget den, men nu skinner solen atter, bogen ry r i krogen hen Han har mærket saften stige i den gamle Adam op, så han ryster støvet af sig, af sin læsetrætte krop; han vil drikke, han vil danse til musik af bægerklang, han vil synge drikkeviser og en liden elskovssang Derfor byder vi til gilde her i Olufs faste borg: Kom, I tøser søde, snilde til at løse elskovssorg! Vi vil danse hele natten her i månens gyldne skær, mens Hr. Kules bleg, men fattet helt misund lig på os ser Kom og fyld nu jeres bæger, skål for Oluf, vor mæcen! S K Å L! Lad os skåle for eforen og for -inden, vær ej sen! S K Å L! Skål for kvinden ved din side! S K Å L! Skål for IC, skål min ven! S K Å L! Skål for alle her i huset, fyld nu jeres krus igen! S K Å L! Forfatter ukendt 28

29 Stald op din læsehest Mel: Herlig en sommernat Tonene er slået an, nu er det tid, at man vover sig fem med en vise. Hvad skal den handle om, det ved vi alting om: først skal donator man prise. Altså, som alle ved, starter vi troligt med den om den gamle professor. Dernæst besynges glad Jens i et kjenpequad, smukt blandet skæmten med alvor Og hvem var det, som lo? nu til fundatio hæves alumnernes bryster. Så Herren stå os bi! skal vi med Olaï kvæde med rungende røster. Dette kompendium gir mig delerium, hvor kan man finde en vej ud? Stifter er død som sten, Jens har sin egen en tiden er moden til nybrud! Det, som jeg nu og her (afdøde koryfæ r sikkert i gravne sig vende) ber om er altså at i denne sommernat, lader man livsgnisten brænde. Livet er alt for kort, bør ikke ødes bort på vore henfarne døde. Nyd hvad du for dig ser, flasken på bordet her, pigen med læber så røde. Stald op din læsehest, skynd dig til havefest, tøm dig et bæger på vejen. Haven er grøn endnu, selv er du ung endnu, endnu er natten din egen! Forfatter ukendt

30 Når linden den løves Mel: Når egene knoppes Når linden den løves, og hjernen den sløves, mens duerne støjer i elskovens kur; når musen fortæller, mens guldregnen hælder sig ned over Rendtorffs formørkede bur : da dages, da kommer den Borch ske skærsommer, farvel du semesterets kedsomhedslur Hør køllerne svinges, og kuglerne tvinges igennem selv midtbuens snævreste port; se musklerne strammes, og pinden den rammes, så frispillerlivet det bliver så kort, : (nu dages, nu kommer den Borch ske skærsommer) vi spiller igen for at hævne den tort Når spillet det endes og skridtene vendes mod havens beskidte, umalede bord, når kaffen den dufter, mens sommervind lufter igennem rubiniens lysgrønne flor, : da dages, da kommer den Borch ske skærsommer, de er her, de skønneste timer på jord 30

31 O fly ej for snarlig, men bring os lidt varlig til festens den lyse skærsommernatsstund! Vi vented med længsel i kamrenes fængsel på duften fra pigernes dejlige mund, : men nu, hvor du kommer, du Borch ske skærsommer, så tag mig og før mig til min piges mund!!! JM & OKC (Jonathan Motzfeldt og Ove Kristian Clausen) ca (mindre ændringer ved JS 2009) Haveballede Mel: Grøn er vårens hæk Grøn er Borchens hæk, bogen kastes væk, og de små magistre får nu vinger. Køllen hentes frem fra sit mørke gem, alle kuglerne for livet springer. I den tavse nat, som en stor dukat månen stænker guld på alle grene. Lysene blir slukt, bogen også lukt rotten kun nu lister rundt alene. Grøn er Borchens hæk, bogen er smidt væk, alle små magistre armen svinger. Glasset hæves højt, og det røde sprøjt ned i bugen flyr på raske vinger. IL

32 Lindens farver en sang fra haven Mel: Vindens farver (sværhedsgrad **** - ikke på sådan en Når linden den løves-måde, men mere Oles kollegieshow-styyyle). Synges med lettere grådkvalt stemme og akkompagneres af alt andet end violin! I tror, I ejer hvert et blad, I finder, at Haven kun er skabt til jeres gavn. Med se blot et par hundred år tilbage: Jeg var den smukkeste i hele København! I klipper, fælder, hakker og huserer 19 uvidende studenter og en gris. Hvor Oles botanic han sku regere, her betaler jeg nu alt for høj en pris. Har I aldrig hørt om gødning og en kærlig hånd? Lidt hestemøg, noget solskin og et klem. Hvis I brugte akademisk tid i haven, : så ku I male alle Lindens farver frem : På soklen står min gode ven Hr.Kules og Liden Våning d er i Borchens ly, og vi er bundet sammen i naturen, men for filan de er skabt af sten og bly! Kom med ad skjulte stier gennem haven. Kom med nej se, er det en rottefæld? De søde pus, de bedste kammerater, dem kæmper I nu for at slå ihjel. Har I aldrig hørt, at lige børn de leget bedst? Hr.Kules han er flot, men kold og klam. Nej, lad os levende i haven sammen lege, : så ku vi male alle Lindens farver frem : Hvor høj bli r mon vinen i år? Det godt spurgt min ven, når Jeudan fælder den! 32

33 Skønt I intet ved om gartneri og botanik, så ku jeg ikke ønske meget mer en 19 smukke, skønne, støjende alumner, som virkelig forstår at invader. Og I skyder, kroketér, holder fester og jeg ser, hvordan I maler Lindens farver frem. MD 2012 Takt og tone En vise om interkollegial fælleseje Mel: Røvervise fra Folk og røvere i Kardemommeby En borchianer må ha pli til hverdag og til fester Vi går på dydens smalle sti vi, helgener blandt gæster. Og uanset hvad andre si r, så rø r vi ikke Elers pi r Vi negler os højest en ting eller fi r Det forventes man ta r sig en souvenir På rottereden går vi ind Med hujen, sang og råben. Vor kode-pusher hedder Finn, så porten den står åben. Vi går når halsen den er tør og kør tilba i trillebør, men eller så ta r vi ik mer end man bør, kun en buste, et sværd og en gammel dør Så går vi hen til nummer ni og hopper over muren. Vi kigger lidt på maleri, det er en del af turen. Der står en lille lodden fyr, et eg rn de er jo skadedyr! I nød(d)en man kender sin nærmeste ven: alle egern er væk, før vi går igen I Pisserenden, fuld af nag og had og skumle drifter, vi kæmper for den gode sag og samler underskrifter. Hvor bøssen bliver luftet tit, og pisserende dufter blidt, selv måtten er fuld af det pisgule skidt, så den ta r vi med ud ja, det var så lidt! KS & JS

34 Evolution eller noget om dyr Mel: Katinka, Katinka De gamle kollegier vi rangordner her, fra rosset og til det sublime. I synes måske, at syntaksen er sær; det er, for at sangen kan rime. Den handler om evolutionsteori og vi står i toppen af dens hierarki. Vi håber, I tilgi r en slem omgang blær vi skrev den jo kun på en time. Regensen er byens bakteriekult: En ækel og stinkende skede! I skidt og i møj lever de i tumult, éthundrede rotter i rede. Ta r penge og buster med Steward i front; at stjæle og rane er hverdagens dont, for intet tilfredsstiller gnavernes sult. Som ukrudt må de holdes nede. I strædet Sankt Petri har hønsene hus: Ti egocentrerede strigler! De lever i selvpromoveringens rus og klæber til Blachmann som igler. Selv Valkendorfs haner sig ofte blamer : Ved juletid ses de i hønernes fjer, for høner og haner har alle fidus til håndtasker, sko og tekstiler! Hos e-ger-ner-ne henne i nummer ni de drikker sig sjældent fra sans og fra samling, men får de en enkelt tequila, ter de sig vildt som chimpanser. Den hinkestensbrillede fysikerflok og ditto teol er kan ikke få nok af fuldemandsløjer og slig gøgleri, når de smider bogen og danser. 34

35 Men Vartov må være det manglende led, om dem kan vi ingenting vide. Hvem er de? Hvor bor de? Hvad var det, de hed? Utroligt, vi fandt dem i tide! Helt ude på volden i Ingemann(?)s-land er huset ej bygget på klippe, men sand. Dog har de to ovne, det sikkert vi ved! Har de mon et sted, vi kan skide? Og nu til den stor-slå-e-de konklusion, hvor al konkurrence er kværket. Her peaker kol-le-gjer-nes evolution. Det må I da have bemærket. Ja, Borchen er überlich ypperlighed, Kol-le-gi-e-sam-vir-kets stærkeste led! På højeste stade står Borchs bastion: den fuldkomne krone på værket! FP & TN

36 Julegrisen Mel: Sneflokke kommer vrimlende Vi grise kommer vrimlende ind gennem døre trimlende, vi dumper ned fra himlene på Borchs Kollegium! Vi myldrer med til festerne, vi hilser pænt på gæsterne og laver grin med præsterne, før man får set sig om! I haven og på trapperne vi kommer altid klaprende, og snakkende og plaprende vi frit går ud og ind. Vi griser lidt på gangene, vi synger med på sangene og praler af vor prangende titul som Borche-svin! Nu sidder vi ved dugene og fylder bravt i bugene og næserne blir luende af sprittet åndedrag og ballerne er hængende hver bukserem forlængende, så fjedrene i sengene vil springe med et brag Igennem juledagene kalorje-overslagende og natronpulver-snagende vi vralter tungt af sted. Den meste tid småsovende vi bøvser tyst i krogene og linder lidt for bovene for dér skal mere ned Herkules rynker brynene, og blikke kommer lynende. Men hans knap nok begyndende protest blir standset brat. Alumnerne vil ikke vær' foruden deres grisetær', just nu, hvor Julen kommer nær alt med sin grise-skat! Vers 1, 2 og 5: Forfatter ukendt 1959 Vers 3-4: PEH (Poul Einer Hansen) 1964 Redigeret af JS

37 Borchiansk juleglæde Mel: Katinka, Katinka, luk vinduet op! Vort daglige liv er beskedent og tyst, vi sidder blot tavst og studerer. Så lydløst udkæmpes al åndelig dyst - man ved knapt, om man eksisterer. At blive totalt af filistrene glemt kan åndlivets herrer godt føle som slemt. Vi tilgi'r dem gerne til hverdags, såfremt de husker os, når vi har fester. Alumne, alumne luk vinduet op, for nu skal der festes på Borchen. I Kannikestrædet skal nu sættes stop for alle filistrenes snorken. Nu skal vi ha' lyde med feststemning i, og festglæde klinger nu bedst i det fri. Ved hjælp af det ekko, som mure kan gi', forstår vi først selv, hvor vi fester. Vi stabler tallerkner med gjaldende klang og klirrer med sølvtøj og flasker. Vi hylder fundator med højrøstet sang, og kokken får klap, så det klasker. Og skønt det er spansk og en fodbold-idé, hvis dybere mening vist ingen kan se, så slutter vi hvert et hurra med OLÉ - og så er vi klar til fandango. Ja, julen er årets ekstatiske fest, det støjer i solhvervets sange, Lad grantræet danse i midten som gæst. Selv snor vi os ud som en slange ad bagtrappe, køkken og smal korridor ind i Apoteket, hvor gæsterne glor. Regensgården fylder vort støjende kor - de småfolk må lære at feste! 37

38 De gamle alumner var ringere stedt: blot trommer og et par basuner! Men nu får vi lyd pr. elektricitet, og det er jo noget, der luner. Nu skruer vi op, hvor forstærkeren står, til krukker og knivstøj i stenbroen slår, for nu har vi watt, som langt bedre end blår kan stoppes i naboers ører. Af Beatles og Bowie og Linnet og rock og sange fra englenes sfære kan vi borchianere aldrig få nok. Her holder vi julen i ære! Til påske forlænges en jul, der har stil. Syng med kære genbo, stem i med et smil, for sangen forstummer nok først til april, og det er jo længe at mukke. (hviskes:) Hvad blinker på gaden så myndigt og blåt? Hvad genlyder som en sirene? Hvem banker på porten så brysk og så råt? Hvorfor får man lyst til at bene? Alumne, alumne, luk vinduet i, Vi hvisker indtil deres bil er forbi. (skråles:) Men derpå så stemmer vi fuldtonigt i. Ja, så skal vi sørme ha' gilde! EAN ca

39 Punschens Chemi Mel: Min doktor er en ærlig mand (oprindelig mel: Vi Sømænd giør ei mange Ord; kan dog synges på Jeg ved et evigt Himmerig) At drage fra den høie Plads, Fra Aanderigets Sphære De Herrer ned til dette Glas For dem Chemi at lære, Det synes vel, men er ei svært, O, nærm Dem kun min Bolle, Og De skal see, hvor populært Jeg skal mit Cursus holde. Da altid Hjælp man bruge maa Til Kraftexperimenter, Troer jeg at burde regne paa At finde Assistenter. Bring Vand, Citroner, Sukker, Rum! Og bring saa Fyr og Flamme! Og vort Laboritorium Skal ikke staae til Skamme Hvad Vandet anbelanger først, Da hører Theorien Om Evnen til at slukke Tørst Ei hjemme i Chemien, Det løser op, og derfor tør Man være af den Mening, At ret det anbefales bør Vor Maadeholdsforening Hvor gaves vel en brav Student, Der ikke vilde græde, Naar han blev kaldt indifferent. Og dog er Een tilstede; Thi det er Sukkret, som bekjendt, Og vi vil ei forsones, Før han og hver Indifferent I Punschebollen drones. Naar Rummens Hovedcharakteer Skal defineres flygtig, Saa kan man ikke sige meer End ja at den er flygtig. Imorgen vil den til Din Skræk I Panden lidt husere, I Overmorgen er den væk, Saadan gaaer det med Mere. See, nu skal den da brændes a, Men hvorfra faae vi Ilden? Og hvor faae vi Papiret fra, Som tænder Flammekilden? Trakrerer I med Glædens Blus Og Aandens Flyr og Flamme, Gie r jeg min Sang til Fidibus, Det er saagu det Samme. Det Stof, som gjør Citronen suur, Benævner man en Syre, Men derfor det dog ikke duer Til Lammesteg med Nyre. Generer Smagen Dig saa smaat, Saa kan det vel kureres; Husk paa, at Alt - og det er godt Alt kan neutraliseres. 39 Peter Faber Udflugt til Klampenborg 17. juni 1843

40 En borchianers sidste sang Mel: Sådan er kapitalismen (Hvis sangen ønskes sunget for en kvindelig afdød, erstattes alle han er nemt med hun er. I første vers erstattes mand med sjæl og i andet vers erstattes tøs med knag ) På en trappe ud for porten Står en mand og kigger ind Han er tynd, har skidt på skjorten Han har tårer på sin kind Han var rigtig Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Se, hvert loca ud mod strædet Har han kendt - besøgt på tur Og som IC får han reddet Mangt en tøs fra Jomfrubur Han var prægtig Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Se ham nu en Borcchantiner Fuld af pep og vino rød, Danser han - en libertiner Kender ej til sult og nød Han var ægte Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Med sit studie er han stræbsom Han står op og læser glad Theca fylder ham med lærdom Femten bind før morgenmad Han var mægtig Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Men hver ros har torn i livet Glemt er alt om tid og sted Også om regulativet: Maks. fem år kan du få med Han var altid Borchianer Fuld af liv og ungdoms glød Havde store fremtidsplaner Men Olé, nu er han død Før I ved, oprinder dagen Man skal gå den tunge gang Rejs jer nu, syng med på klagen Syng alumnens sidste sang Jeg er evigt Borchianer Men er væk, ej læng re kød Jeg er blandt Her-culianer For Olé, jeg er af-død RLJ & KOM

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

"Noma" Scene. Fra. "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp

Noma Scene. Fra. Hvidt i Hvidt Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp "Noma" Scene Fra "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp INT. NOMA. AFTEN Karoline og Anne træder ind i den fine restaurant. Du ved jeg elsker nye eventyr, men er du

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Det er fanden-kølhale-mig også på tide, udbryder Styrmand Nalle. Jeg håber, det er en rig købmand.

Det er fanden-kølhale-mig også på tide, udbryder Styrmand Nalle. Jeg håber, det er en rig købmand. Kaptajn Krudt Kaptajn Krudt sætter kikkerten for øjet. Et skib! Det er fandenkølhalemig også på tide, udbryder Styrmand Nalle. Jeg håber, det er en rig købmand. Kaptajn Krudt sukker. Så skal vi til røveriet

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

KAPITEL 1 Forfølgeren

KAPITEL 1 Forfølgeren KAPITEL 1 Forfølgeren Jeg er på vej hen til de røde fodboldbaner på Vesterbro for at spille fodbold med min bedste ven, Tommy, og nogle drenge fra hans klasse på Oehlenschlægersgades Skole. Første skoledag

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

THoRS TRøST VI SYNGER GRAND PRIX SANGE MED

THoRS TRøST VI SYNGER GRAND PRIX SANGE MED VI SYNGER GRAND PRIX SANGE MED THoRS TRøST Boom boom - Danse i måneskin - Disco tango - Under stjernerne på himlen - Vi danser rock og rul - Vi maler byen rød - To lys på et bord - Der står et billed af

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj 1. vers I banken ligger tyve millioner, i Sørens lommer ligger ikke én. Der ligger kun en fløjte

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere