Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette Bergenholz Bautrup, Uni Søgaard, Daniel A. Mangold, Henning Andersen og Rasmus Riley Administrationen Områdechef Jonas M. Cohen og forretningsfører Elly Borg Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden Protokollat fra møderne den 26. maj, 28. august og 20. september Revisionsprotokol Meddelelser Afdeling 0966, Ejerforeningen Langgadehus Valg af tegningsberettigede Afdeling 0967, Gårdlav for Frejasgade og 0968, P.D. Løvs allé m.fl. - Vedtægter og valg af tegningsberettigede Afdeling 0990 Ejerforeningen Grøndalsvænge Vedtægter og valg af tegningsberettigede Afdeling 0993, Ejerforeningen Ørestad Syd Vedtægter, valg af tegningsberettigede og ejerforeningens navn Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Gårdrenovering Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Helhedsplan - status Afdeling 1009, Grønnegården Montering af individuelle altaner godkendelse af endeligt byggeregnskab Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Udskiftning af centralvarmeanlæg Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Optagelse af lån til individuel bolig forbedring Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Ændring af langtidsplan Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Ændring af langtidsplan Afdeling 1023, Guldberg - Badeværelsesrenovering /57

2 18. Afdeling 1028, Bispevænget Adgangskontrolsystem - ansøgning om tilskud fra fællespuljen Afdeling 1039, Emaljehaven 5-års eftersyn Afdeling 1039, Emaljehaven - Gulve Afdeling 1039, Emaljehaven - Mangelafhjælpning ansøgning om yderligere tilskud fra dispositionsfonden Afdeling 1040, Lygten Byggeregnskab Afdeling 1040, Lygten Tilbageskødning af serviceareal status Afdeling 1041, Øbrohus Ændring af langtidsplan Afdeling 1042, Tåsingegade Ændring af langtidsplan Afdeling 1043, Kirsteinsgade Altaninddækning reservationsopgørelse Afdeling 1048, Lundtoftegade - Fleksibel udlejning af 6 nye boliger i Lundtoftegade samt fastsættelse af leje og indskud Afdeling Lundtoftegade Anvisningsaftale med Københavns Kommune Afdeling 1048, Lundtoftegade Godkendelse af brug af lejemål til forbyggende boligsocialt arbejde i 10 år Afdeling 1048, Lundtoftegade Modernisering af TV-anlæg og udbud af signalleverance ansøgning om egen trækningsret Afdeling 1051, Sjælør Boulevard Fysisk helhedsplan Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade - Legionella i varmtvandsforsyningen og finansiering af forebyggelse Afdeling 1066, Nørrebro Vænge Vinduesudskiftning egen trækningsret Afdeling 1066, Nørrebro Vænge Renovering af fyrrum Afdeling 1066, Nørrebro Vænge Udlejning af boliger til andre beboergrupper Afdeling 1073, Ørestad Plejecenter, Plejeboliger Foreløbigt udlejningsbudget, husorden, vedligeholdelsesreglement, råderet Tilbud på nybyggeri - Nordhavn Budget 2013 for afdelinger Bestyrelsesvederlag Styringsdialog Affaldsordning og kommunal renholdelsesordning Initiativaftaler Tal fra Beboerserviceområdet KAB s Beboerferier Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB Mødekalender 2012 og /57

3 Bilag 1: Afdeling 0966, Ejerforeningen Langgadehus Vedtægter inkl. Bilag... 5 Bilag 2: Afdeling 0990 Ejerforeningen Grøndalsvænge Vedtægter inkl. Bilag... 6 Bilag 3: Afdeling 0993 Ejerforeningen Ørestad Syd Vedtægter inkl. bilag... 7 Bilag 4: Afdeling 0993 Ejerforeningen Ørestad Syd Driftsaftale inkl. bilag... 7 Bilag 5: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen af 12. april Bilag 6: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Mail af 18. juli 2012 fra Elly Borg til afdelingsbestyrelsen m.fl Bilag 7: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Brev fra afdelingsbestyrelsen af 23/7/16/ Bilag 8: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Svar til afdelingsbestyrelsen på brev af 23/7/16/ Bilag 9: Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 - Tids- og procesplan... 8 Bilag 10: Afdeling 1009, Grønnegården Endeligt byggeregnskab... 9 Bilag 11: Afdeling 1028, Bispevænget afdelingsbestyrelsens uddybende kommentarer Bilag 12: Afdeling 1043, Altaninddækning - reservationsopgørelse Bilag 13: Afdeling 1048, Lundtoftegade - Udkast til anvisningsaftale med Københavns Kommune Bilag 14: Afdeling 1073, Ørestad Plejecenter, Plejeboliger - Foreløbigt udlejningsbudget inkl. huslejefordelingsskema Bilag 15: Afdeling 1073, Ørestad Plejecenter, Plejeboliger - Vedligeholdelsesreglement Bilag 16: Afdeling 1073, Ørestad Plejecenter, Plejeboliger - Udkast til husorden Bilag 17: Kort over Århusgadekvarteret Bilag 18: Udkast til initiativaftale for de særligt udsatte boligområder på Nørrebro og Bilag 19: Tal fra Huslejeområdet vedrørende huslejerestancer, udsættelser, fraflytninger Bilag 20: Tal fra Udlejningsområdet vedrørende opnoteringer og udlejninger Bilag 21: Notat om KAB s beboerferier Bilag 22: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet /57

4 1. Forretningsorden 2. Protokollat fra møderne den 26. maj, 28. august og 20. september Revisionsprotokol 4. Meddelelser Medarbejderforhold Søren Davidsen, som har vikarieret for Gert Stradel i dennes sygdomsperiode, er tiltrådt som ejendomsleder på ejendomskontoret Sjælør Boulevard. Gert Stradel er pr. 1. august 2012 rokeret til en stilling som driftsouschef i Frederiksberg forenede B/S. Gitte Beese Larsen er fratrådt som ejendomsleder på ejendomskontoret på Mozarts Plads. Rasmus Overgaard er pr. 1. september 2012 ansat som konsulent på ejendomskontoret. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5. Afdeling 0966, Ejerforeningen Langgadehus Valg af tegningsberettigede Da afdelingerne 1033, Langgadehus, plejeboliger, 1034, Langgadehus, serviceareal og 1035, Langgadehus, familieboliger ligger i samme bygning og er udmatrikuleret i tre ejerlejligheder, skal der oprettes en ejerforening. Ejeren af alle tre ejerlejligheder er Boligselskabet AKB, København, og det vil derfor også være, der deltager i generalforsamlingen for ejerforeningen og sidder med i en eventuel bestyrelse for ejerforeningen. For ikke at skulle indkalde hele organisationsbestyrelsen, når der skal tages beslutninger i ejerforeningen, vil det være praktisk, at der bliver valgt to repræsentanter til at tegne ejerforeningen. Vedtægterne for ejerforeningen er allerede udarbejdet, underskrevet og tinglyst. Disse er vedlagt til orientering. Vedtægterne vil blive fremlagt på den kommende ordinære generalforsamling, der skal afholdes senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Et udkast til driftsaftale mellem de to ejerlejligheder samt et udkast til lejekontrakt for serviceareal vil blive fremlagt for organisationsbestyrelsen på et senere møde. 4/57

5 Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, hvem der skal tegne ejerforeningen. Bilag 1: Afdeling 0966, Ejerforeningen Langgadehus Vedtægter inkl. Bilag 6. Afdeling 0967, Gårdlav for Frejasgade og 0968, P.D. Løvs allé m.fl. - Vedtægter og valg af tegningsberettigede I afdeling 1024, Jagtvej karré A og B har der gennem et stykke tid været arbejdet på at få etableret et gårdlav i de to tilhørende gårde. Afdelingsbestyrelsen har udtrykt ønske om at kunne repræsentere afdelingen i gårdlavet for. Vedtægterne for gårdlavene skal godkendes på en stiftende generalforsamling, og afdelingsbestyrelsen har derfor behov for en fuldmagt fra for at kunne deltage i mødet. Et udkast til driftsaftale og vedtægter vil blive fremlagt til endelig godkendelse og underskrift i organisationsbestyrelsen på næste møde. Det indstilles, at bestyrelsen giver et lokalt afdelingsbestyrelsesmedlem fuldmagt til at repræsentere på generalforsamlingen og efterfølgende møder og generalforsamlinger i de to gårdlav. 7. Afdeling 0990 Ejerforeningen Grøndalsvænge Vedtægter og valg af tegningsberettigede Da afdelingerne 1096, Grøndalsvænge, plejeboliger og 1097, Grøndalsvænge, serviceareal ligger i samme bygning og er udmatrikuleret i to ejerlejligheder, skal der oprettes en ejerforening. Ejeren af begge ejerlejligheder er, og det vil derfor også være, der deltager i generalforsamlingen for ejerforeningen og sidder med i en eventuel bestyrelse for ejerforeningen. For ikke at skulle indkalde hele organisationsbestyrelsen, når der skal tages beslutninger i ejerforeningen, vil det være praktisk, at der bliver valgt to repræsentanter til at tegne ejerforeningen. Vedtægterne for ejerforeningen skal godkendes på en stiftende generalforsamling, og det er derfor nødvendigt, at det organisationsbestyrelsen beslutter, hvem der skal tegne ejerforeningen, således at administrationen kan indkalde til den stiftende generalforsamling. 5/57

6 Et udkast til vedtægter for ejerforeningen er vedlagt. I disse lægges der op til, at der ikke er en bestyrelse, da ejer begge de ejerlejligheder, der udgør ejerforeningen. Et udkast til driftsaftale mellem de to ejerlejligheder samt et udkast til lejekontrakt for serviceareal vil blive fremlagt for organisationsbestyrelsen på et senere møde. Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, hvem der skal tegne ejerforeningen. Derudover indstilles det, at bestyrelsen godkender vedtægterne. Bilag 2: Afdeling 0990 Ejerforeningen Grøndalsvænge Vedtægter inkl. Bilag 8. Afdeling 0993, Ejerforeningen Ørestad Syd Vedtægter, valg af tegningsberettigede og ejerforeningens navn Da afdelingerne 1076, Ørestad Syd, Serviceareal og 1073, Ørestad Syd, Plejeboliger ligger i samme bygning og er udmatrikuleret i to ejerlejligheder, skal der oprettes en ejerforening. Ejeren af begge ejerlejligheder er, og det vil derfor også være, der deltager i generalforsamlingen for ejerforeningen og sidder med i en eventuel bestyrelse for ejerforeningen. For ikke at skulle indkalde hele organisationsbestyrelsen, når der skal tages beslutninger i ejerforeningen, vil det være praktisk, at der bliver valgt to repræsentanter til at tegne ejerforeningen. Vedtægterne for ejerforeningen skal godkendes på en stiftende generalforsamling, og det er derfor nødvendigt, at organisationsbestyrelsen beslutter, hvem der skal tegne ejerforeningen, således at administrationen kan indkalde til den stiftende generalforsamling. Et udkast til vedtægter for ejerforeningen er vedlagt. I disse lægges der op til, at der ikke er en bestyrelse. Dette har vi gjort, fordi ejer begge de ejerlejligheder, der udgør ejerforeningen. Et udkast til driftsaftale mellem de to ejerlejligheder er ligeledes vedlagt. Et udkast til lejekontrakt for serviceareal vil blive fremlagt for organisationsbestyrelsen på et senere møde. Københavns Kommune har ønsket, at plejecentret, som de to afdelinger 1076, Ørestad Syd, Serviceareal og 1073, Ørestad Syd, Plejeboliger samlet udgør, kaldes Ørestad Plejecenter. Det kan være praktisk, at afdelingerne og plejecentret har samme navn, eksempelvis hvis det skal omtales i pressen. Hvis navnet skal ændres fra Ørestad Syd til Ørestad Plejecenter, vil det være administrativt besværligt, når alle de officielle papirer er udarbejdet. Det vil derfor 6/57

7 være godt at tage en beslutning om, hvad der skal være s (og dermed KAB s) benævnelse af afdelingerne og ejerforeningen, før vedtægter bliver tinglyst og aftaler som driftsaftale og lejekontrakt på servicearealet bliver underskrevet. Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, hvem der skal tegne ejerforeningen og hvad ejerforeningen og afdelingerne skal hedde. Derudover indstilles det, at bestyrelsen godkender vedtægterne og driftsaftalen. Bilag 3: Afdeling 0993 Ejerforeningen Ørestad Syd Vedtægter inkl. bilag Bilag 4: Afdeling 0993 Ejerforeningen Ørestad Syd Driftsaftale inkl. bilag 9. Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Gårdrenovering Administrationen, KAB og har gennem det sidste år modtaget en del klager fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 1004, Frederiksholm karré 4 vedrørende fejl og mangler i forbindelse med den udførte gårdrenovering og klager over KAB s og s håndtering af sagen. Sagen blev behandlet på møde i boligorganisationen den 5. december Efter en del korrespondance til og fra afdelingsbestyrelsen og Lejernes LO blev der afholdt et møde med deltagelse af afdelingsbestyrelsen, Lejernes LO, formandskabet for Boligselskabet AKB, København og administrationen. Mødet afklarede en del af klagepunkterne, men ikke alle bl.a. lamperne. Der er stor utilfredshed med de monterede lamper, idet disse til stadighed står skævt. Entreprenøren har afvist yderligere tiltag og har oplyst, at skævheden skyldes påkørsel af lamperne, og afdelingsbestyrelsen mener, at skævheden skyldes fejlmontering og forkert valg af lamperne. Administrationen har forhandlet med rådgiver Lone Van Deurs, der pr. kulance har tilbudt en erstatning på kr., men dette beløb finder afdelingsbestyrelsen er for lille. Afdelingsbestyrelsen har tidligere anmodet om, at der føres syn og skønssag uden udgift for afdelingen, og organisationsbestyrelsen har på mødet i december 2011 besluttet, at afdelingen selv må afholde udgift til syn og skønssag, hvis denne ønskes ført. 7/57

8 Lejernes LO har efterfølgende på vegne af afdelingsbestyrelsen foreslået forlig, hvor KAB eller betaler afdelingen kr. pt. kulance til fuld og endelig afregning. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning vedrørende erstatning til afdelingen på kr. Bilag 5: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen af 12. april 2012 Bilag 6: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Mail af 18. juli 2012 fra Elly Borg til afdelingsbestyrelsen m.fl. Bilag 7: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Brev fra afdelingsbestyrelsen af 23/7/16/ Bilag 8: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Svar til afdelingsbestyrelsen på brev af 23/7/16/ Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Helhedsplan - status Der har været afholdt 6 møder i byggeudvalget med skiftende deltagere og skift af afdelingsbestyrelse. Sidste møde blev afholdt den 18. januar 2012, hvor sagens rådgivere Henrik Larsen og Friborg & Lassen præsenterede et tilrettet forslag til helhedsplan efter beslutning på forrige møde. Byggeudvalget var på mødet i tvivl om forslagets egnethed til fremlæggelse for beboerne med mulighed for, at dette blev forkastet. Der blev ikke aftalt videre fremfærd efter dette møde. Afdelingen fik herefter, på administrationens foranledning, et tilbud om at deltage i en fremtidssikringsanalyse af afdelingen. Denne blev udarbejdet i maj-juni måned, og det blev vedtaget i afdelingsbestyrelsen at genoptage helhedsplanarbejdet på baggrund af analysen. Der afholdes nyt møde i byggeudvalget den 27. september Byggeudvalget skal på mødet forholde sig til et forslag til tids- og procesplan, vedlagt som bilag 1, som er udarbejdet af administrationen. Efter denne forventes sagen at blive forelagt til godkendelse på et ekstraordinært afdelingsmøde i februar måned 2013 med efterfølgende indsendelse til Landsbyggefonden i februar-marts måned. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 9: Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 - Tids- og procesplan 8/57

9 11. Afdeling 1009, Grønnegården Montering af individuelle altaner godkendelse af endeligt byggeregnskab Bestyrelsen godkendte byggeregnskabet på bestyrelsesmødet den 5. maj Byggeregnskabet udviste et mindre forbrug i forhold til budgettet på kr. I byggeregnskabet var der en reservation på kr. Reservationen var ekskl. udgift til byggetilladelse på kr. og ekstraarbejder på kr. Der er nu udarbejdet endeligt byggeregnskab pr. 31. januar 2012, der kan opgøres følgende: Anvendt Budget Afvigelse Samlet reservationsopgørelse kr kr kr. Byggeregnskabets anlægssum ender således med et samlet mindre forbrug på i alt kr. Finansiering af anskaffelsessummen Byggeregnskab Endeligt Afvigelse 20-årigt realkreditlån kr kr kr. LBF egen trækningsret kr kr. 0 kr. I alt kr kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag 10: Afdeling 1009, Grønnegården Endeligt byggeregnskab 12. Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri Baggrund Den 1. februar 2012 startede entreprenøren W. Lynggaard Petersen opførelsen af Carl Jacobsens Vej - 53 familieboliger, botilbud til 26 beboere samt opførelsen af en børnehave i stueplan på i alt m². Totalrådgivere på byggesagen er Tegnestuen Vandkunsten og Dominia. Hovedentreprenøren er W. Lynggaard Petersen A/S. Status projekt Entreprenøren er nu færdig med at støbe fundament, hvorfor man er i gang med at sætte betonvægge i stueplan og 1. sal. 9/57

10 På byggepladsen er der opsat en prøve på vinduespartier og murstensfacade, der kan være med til at sikre kvalitet og den rette udførelse. Københavns Kommune og de tekniske rådgivere har set og godkendt den opsatte prøve, med krav om forbedring af samlinger i hjørner, der kan sikre korrekt afledning af regnvand. I forbindelse med nedsættelse af grundstensdokumentet den 21. september 2012, er der udsendt invitation til alle relevante parter, samt annoncering af talere på dagen. Administrationen har foreslået at ændre navnet på Carl Jacobsens Vej til Ny Ellebjerg. Da byggeriet ligger meget tæt på Ny Ellebjerg station. Samtidigt kan det navnet være med til at understrege den fornyelse, som netop dette projekt er med til at skabe. Administrationen er gået i gang med at udarbejde vedtægter for de fire afdelinger, der er under opførelse. Der vil således være vedtægter for en ejerforening, hvor de grundlæggende regler for foreningen er vedtaget. Hertil hører en fælles driftsaftale, som fordeler de forskellige driftsudgifter mellem de fire afdelinger. Status og økonomi Administrationen har nu betalt 6. rate til entreprenøren. Ud af den samlede entreprisesum på kr. ser det stadig ud til, at der er ekstraarbejder for mere end 2 mio. kr. Administrationen er i tæt dialog med Københavns Kommune for at sikre, at de vil godkende denne overskridelse. Hvis der kommer flere ekstraordinært store udgifter til ekstraarbejder, kan dette medføre nye besparelser i projektet. På denne baggrund følger administrationen den økonomiske udvikling meget tæt. Hvis det bliver nødvendigt med et ekstraordinært byggeudvalgsmøde inden næste planlagte møde i august 2012, vil administrationen indkalde hertil. Tidsplan Byggeriet er forsinket med 1 måned, hvorfor aflevering af projektet forventes at være omkring 1. december Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 13. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Udskiftning af centralvarmeanlæg Budget, finansiering og beregnet huslejekonsekvens Der er i samråd med afdelingsbestyrelsen udarbejdet projekt for udskiftning af afdelingens centralvarmeanlæg. Tilbud er indhentet i indbudt licitation den 30. maj 2012 ved Henrik Larsen, rådgivende ingeniører, og billigste tilbud ved Enco VVS A/S. 10/57

11 Projektet består i ændring af centralvarmeanlægget, således at radiatorer flyttes til placering under vinduer, isolering af brystninger, fjernelse af asbest ved rørisolering og ændring af hovedføringer i kælder og loft for de nye stigstrenge med radiatorplaceringen ved facaderne samt opsætning af elektroniske varmemålere. Forslaget er godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 13. september Brugsvandsinstallation renovering Sideløbende er der projekteret renovering af brugsvandsinstallationerne med nye stigstrenge, armaturer for bad/toilet og køkkeninstallationer og montering af forbrugsmålere. Renovering af brugsvandinstallationerne forudsættes finansieret ved afdelingens henlæggelsesmidler med anlægssummen kr. Forslag om ændring af henlæggelserne er godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 13. september Der indhentes myndighedernes tekniske og administrative godkendelse af renoveringernes udførelse, finansiering og huslejestigning. Arbejderne planlægges iværksat umiddelbart efter organisationsbestyrelsens stillingtagen til nærværende ansøgning og modtagelse af Landsbyggefondens stillingtagen til sagen. Forudsat udførelsesperiode er september 2012 august Beregnet forventet besparelse på ca. 15 % af kr. pr. år, kr. pr. år, i henhold til Henrik Larsen, rådgivende ingeniørfirma erfaringsmæssige beregninger for forbedret styring og brystningsisolering. Udskiftning af centralvarmeanlæg Håndværkerudgifter inkl. 15 % reserver Teknikerhonorar, inkl. reproduktion Byggesagshonorar, låneoptagelse, eftersyn Anlægssum inkl. moms Finansiering af centralvarmeanlæg Realkreditlån annuitet 30 år Landsbyggefond trækningsret, egne midler pr Landsbyggefond trækningsret, fælles midler Finansiering i alt kr kr kr kr kr kr kr kr. 11/57

12 Beregnet huslejekonsekvens Årlig ydelse for realkreditlån annuitet 30 år kr. Huslejestigning 16,67 kr. pr.m² årligt, svarende til 2,32 % i forhold til den gældende husleje på 717,00 kr. pr. m² årligt, svarende til en gennemsnitlig huslejestigning på 86 kr. pr. måned. Det indstilles, at bestyrelsen godkender projekt og finansiering, herunder tildeling af LBFtrækningsretsmidler til sagen. 14. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Optagelse af lån til individuel bolig forbedring Et lejemål i afdelingen på 85 m² har ansøgt om at udvide lejemålet ved at inddrage et ubenyttet tørreloftsrum på ca. 16 m², så lejemålet i alt bliver 101 m². Afdelingen har fået byggetilladelse fra Københavns Kommune. På afdelingsmødet den 8. september 2011 godkendte beboerne, at tørreloft kan inddrages i lejemålet, og der optages et lån over 30 år, hvor alle udgifter til lånet pålægges lejemålet. Anslået byggeudgift Rådgivning mm. I alt kr kr kr. Anslået udgift til lån pr. år kr., som vil give en kvadratmeterpris på ca kr. for de nye 16 m² og totalt for lejemålet en kvadratmeterpris på ca. 822 kr. Gennemsnithuslejen for afdelingen i budget 2013 er 758 kr. pr. m². Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at afdelingen kan optage et 30-årigt lån på ca kr. 15. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Ændring af langtidsplan På afdelingens langtidsplan er der for året 2012 på konto afsat kr. til udskiftning af stigstrenge (brugsvandrør) i hele afdelingen. Efter afholdt licitation er de afsatte midler ikke tilstrækkelige, og hele projektet kan ikke nå at blive færdigt i år Derfor fremsætter afdelingsbestyrelsen i samarbejde med administrationen forslag på afdelingsmødet den 13. september 2012 om at ændre afdelingens langtidsbudget som følger. Ændringerne i langtidsplanen er godkendt på afdelingsmødet den 13. september 2012: Afsætte 2012 på konto (afsat år 2012, kr.) kr. 12/57

13 Afsætte 2013 på konto (afsat år 2012, 0 kr.) Konto afsættes i alt år 2012 og kr kr. Ændringerne medfører ikke bygningsmæssige eller likviditetsmæssige problemer. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den ændrede langtidsplan. 16. Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Ændring af langtidsplan På afdelingens langtidsplan er der for året 2012 på konto afsat kr. til reparation af kloakker og kr. i både år 2013 og Efter at afdelingens kloakker er blevet filmet, viser det sig, at der er så store og så mange skader, som skal udbedres hurtigst muligt og ikke kan vente som planlagt. Derfor har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med administrationen vurderet at flytte fra år 2014 og kr. fra år 2013 frem til år Ændringerne i langtidsplanen forelægges på afdelingsmødet den 25. september 2012: Afsætte 2012 på konto (afsat år 2012, kr.) Afsætte 2013 på konto (afsat år 2013, kr.) Afsætte 2014 på konto (afsat år 2014, kr.) kr kr. 0 kr. Ændringerne medfører ikke bygningsmæssige eller likviditetsmæssige problemer. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den ændrede langtidsplan, under forudsætning af at afdelingsmødet har godkendt ændringen. 17. Afdeling 1023, Guldberg - Badeværelsesrenovering På mødet den 27. marts 2012 blev bestyrelsen orienteret om status for renoveringssagen, der var kommet godt i gang, men var blevet forsinket af miljøbelastende asbestforekomster og blymaling i vægpudsen. Administrationen har bedt rådgiverne Dominia om at vurdere det samlede omfang af afværgeforanstaltninger og den hermed forbundne økonomi, for at sagen kunne gennemføres som planlagt. Byggeprocessen har ikke været stoppet, idet en del af de afsatte midler til uforudseelige udgifter har været anvendt til de nødvendige miljøtiltag. 13/57

14 Administrationen har efterfølgende udarbejdet et nyt budget og en ny finansiering. Budgettet overskrider det tidligere godkendte budget med 3,2 mio. kr. Nyt budget Tidligere budget Håndværkerudgifter kr kr. Honorarer, forundersøgelser kr kr. Øvrige omkostninger kr kr. Anskaffelsessum i alt kr kr. Ny finansiering Tidligere finansiering Realkredit, 30 år kr kr. Frie henlæggelsesmidler kr kr. LBF egen trækningsret kr kr. I alt kr kr Årlig ydelse, realkredit kr kr. Huslejestigning pr. m 2 / år 75,66 kr. 78,59 kr. Svarende til 11,9 % 12,3 % Overskridelsen på 3,2 mio.kr. kan delvist finansieres ved optagelse af et større lån med samme ydelse som det oprindelige, idet det p.t. lave renteniveau muliggør dette. Herudover vil det være nødvendigt at forhøje trækningsretten med 1 mio. kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det forhøjede budget og den ændrede finansiering samt bevilger et ekstra tilskud fra trækningsretsmidlerne på 1 mio. kr. 18. Afdeling 1028, Bispevænget Adgangskontrolsystem - ansøgning om tilskud fra fællespuljen Afdelingsbestyrelsen ønsker at etablere et adgangskontrolsystem. Baggrunden er, at afdelingens nøglesystem og dørtelefoner er utidssvarende, stigende hærværk samt utryghed blandt beboerne. Alternativ 1, adgangskontrolsystem uden video Samlet investering kr. Lån kr. Egen trækningsret kr. Egen trækningsret de næste 5 år kr. Ansøgning fra fællespuljen kr. 14/57

15 Alternativ 2, adgangskontrolsystem med video Samlet investering kr. Lån kr. Egen trækningsret kr. Egen trækningsret de næste 5 år kr. Ansøgning fra fællespuljen kr. Ovennævnte alternativer fremlægges på ekstraordinært afdelingsmøde, når tilsagn om tilskud er modtaget. Afdelingsmødet godkender, hvilket alternativ der skal arbejdes videre med. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ansøgning om tilskud fra Landsbyggefonden med kr. fra egen trækningsret og kr. / alternativt kr. fra fællespuljen under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse samt valg af alternativ. Ydelse på lån i alternativ 1 er 13,23 kr. pr. m², svarende til en huslejestigning på 1,7 %. Ydelse på lån i alternativ 2 er 15,13 kr. pr. m², svarende til en huslejestigning på 2,0% Bilag 11: Afdeling 1028, Bispevænget afdelingsbestyrelsens uddybende kommentarer 19. Afdeling 1039, Emaljehaven 5-års eftersyn Emaljehaven blev afleveret 1. februar Byggeskadefonden har i august 2011 foretaget deres 5-års eftersyn af afdelingen. Eftersynet har til hensigt at få afdækket eventuelle skjulte svigt og skader, der kan være opstået i forbindelse med opførelsen, og som først nu er synbar ca. 4 år efter afleveringen. Efter aftale med forvaltningen og afdelingsbestyrelsen varetog KAB Byggesupport i den forbindelse den administrative del af eftersynet, samt stod for gennemførelsen af en 5-års gennemgang med henblik på at afdække eventuelle reklamérbare fejl og mangler ved byggeriet. Med baggrund i Byggeskadefondens 5-års eftersynsrapport samt i tilbagemeldinger på spørgeskemaer blandt beboerne blev der i november 2011 reklameret til den ansvarlige bygherre (Ejendomsselskabet MH A/S) og totalentreprenør (KPC) over følgende forhold, og status er nu som følger: 1. På sandwich-facadeelementernes krone er der afskåret og blottet armering. Armeringen vil ruste og vil kunne medføre afsprængninger af kronen. Forholdet er registreret 3 steder på havesiden i opgang 9 B/C og skal afhjælpes ved udførelse af betonreparation. Forholdet er afhjulpet af KPC uden udgift for afdelingen. 15/57

16 2. Der er fugeslip i fuger mellem elementkroner på havesiden i opgang 9. Forholdet vil medføre vandindtrængning med fugtskader til følge. Manglende fuger skal etableres. Forholdet er afhjulpet af ejerforeningen i forbindelse med deres eftergang af facadefugerne. 3. Der er registreret mangelfuld vandret fugning mellem altanelementer og facadeelementer. Forholdet medfører vandindtrængning med fugtskader til følge og er registreret i boligerne 9A, 2. tv. og 9A, 4. tv. KAB Byggesupport har eftergået samtlige af afdelingens altaner og har fundet 12 lignende forhold. Alle er nu afhjulpet af KPC uden udgift for afdelingen. 4. Der er registreret opfugtning/skimmelsvamp på vægstykke over terrassedør mod gaden. Forholdet er registreret i boligen 9 A, st.th. Forholdet vurderedes at skyldes utætte facadefuger og til dels dårligt indeklima i den pågældende bolig. Forholdet afhjælpes ved ejerforeningens eftergang af facadefugerne. 5. Der er registreret svage misfarvninger på udvendig side af facadeelementerne. Forholdet ses lidt på havesiden samt lidt på gadesiden. Forholdet er en bagatel, og er afvist af MH og KPC. Forholdet er overgivet til drift. 6. Der er på badeværelserne i flere boliger konstateret områder med skrukke (løstsiddende) fliser - oftest bag døren ind til badeværelset. Omfanget varierer fra få fliser og op til ca. 1 m² vægfliser. Løse og skrukke fliser skal fastlimes. Forholdet er registreret i ca. 60 % af de besigtigede boliger, herunder i boligerne 9A, st.th, 9A, 2. tv, 9C, 2. tv, 9D, st.th., 9D, 4.tv., 9E, 3.tv. og 9E, 4.th., og det må således siges at være af generel karakter. Forholdet er afhjulpet af KPC uden udgift for afdelingen. 7. Der er på badeværelserne registreret manglende fugning mellem koblingsdåser for brugsvand og fliser. Dette giver mulighed for vandindtrængning til bagvedliggende bygningsdele med skader til følge. Forholdet er registreret i samtlige af de besigtigede boliger, og det må således siges at være af generel karakter. Forholdet vedrører koblingsdåser for cisternevand til toiletterne, hvor den omtalte fugning ikke er et normkrav, og det har derfor ikke været muligt at fastholde kravet over for MH og KPC. På Byggeskadefondens anbefaling er forholdet dog blevet eftergået alligevel af ejendomskontoret. Dette forventes afsluttet primo november Trækgener fra vinduer samt fra terrasse- og altandøre. 16/57

17 Forholdet er afhjulpet af KPC uden udgift for afdelingen. 9. Vandindtrængen i vinduer i forbindelse med regnvejr. Afhjulpet af ejerforeningen i forbindelse med eftergang af facadefuger. 10. Kolde gulve, især langs ydervægge. Forholdet er eftergået og afhjulpet af KPC uden udgift for afdelingen. 11. Bruseafløb som sidder fast og ikke kan renses. Enkelte gulvafløb har vist sig at være skæve. Disse er nu udskiftet af KPC uden udgift for afdelingen 12. Fugt/vandskader på indvendig side af ydervægge. Skader efter vandindtrængen gennem facader er blevet udbedret af KPC uden udgift for afdelingen. 13. Fugt/vandskader på loftsoverflader. Forholdet er afhjulpet af KPC uden udgift for afdelingen. 14. Utilstrækkelig mekanisk udsugning samt støj fra anlægget. Intet tyder på svigt og skader i anlægget. Derimod har mange beboere lukkede og/eller tilstoppede friskluftventiler, hvilket bevirker, at anlægget bliver ustabilt. Forholdet er overgivet til ejendomskontoret. 15. Revnede gulvfliser i badeværelser. Forholdet er eftergået og afhjulpet af KPC uden udgift for afdelingen. 16. Knirkende og eftergivende gulve samt revner mellem lameller. Forholdet er under behandling med uvildig undersøger Erik Brandt. Forventer foreløbig afklaring ultimo september. 17. Tilfælde af bankelyde fra gulvvarmen. Forholdet er eftergået og afhjulpet af KPC uden udgift for afdelingen. 17/57

18 18. Tilfælde af flækket bræddebelægning på terrasser. Det har ikke været muligt at holde MH og KPC ansvarlige for forholdet. Forholdet er overgivet til ejendomskontoret. Efter aftale med forvaltningen og afdelingen er KAB Byggesupports indsats undervejs i forløbet honoreret efter medgået tid. Timeforbruget på sagen er pt. ved at blive opgjort, og honoraret forventes på den baggrund at lande på ca kr. KAB Byggesupport betragter nu 5-års eftersynet af Emaljehaven som værende afsluttet. Tilbage resterer forholdet vedrørende de knirkende gulve, hvilket er overgået til en anden sag med anden honoraraftale. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Afdeling 1039, Emaljehaven - Gulve Tilbage i august 2011 gennemførte Byggeskadefonden deres 5-års eftersyn af Emaljehaven. Efter aftale med forvaltningen og afdelingsbestyrelsen varetog KAB Byggesupport i den forbindelse den administrative del af eftersynet samt stod for gennemførelsen af en 5-års gennemgang med henblik på at afdække eventuelle reklamérbare fejl og mangler ved byggeriet. I forbindelse med 5-års gennemgangen kom det frem, at rigtig mange af AKB s boliger i afdelingen, jf. beboerne, døjer med højlydt knirkende trægulve, samt at de langsgående samlinger mellem lamellerne i gulvene har tendens til at gå fra hindanden. KAB Byggesupport valgte at reklamere over forholdet til den ansvarlige bygherre Ejendomsselskabet MH, der er det selskab, som har overtaget boet efter den oprindelige og nu krakkede bygherre Søtoftegård. Da Ejendomsselskabet MH, via den udførende totalentreprenør KPC, valgte at afvise forholdet, og eftersom årsagen til problemerne ikke umiddelbart kunne konstateres, var den eneste måde, hvorpå reklamationen mod MH kunne fastholdes, at foretage en destruktiv undersøgelse af gulvene. Undersøgelsen skulle afklare en eventuel årsag til problemerne og derigennem dokumentere et ansvar. Desuden skulle undersøgelsen forsøge at afklare en måde, hvorpå problemerne ville kunne afhjælpes, samt hvad dette i så fald ville koste, således at selskabet og afdelingen ville have det fornødne grundlag til at træffe beslutning om et afhjælpende forløb, hvis undersøgelsen skulle vise, at MH og KPC ikke kan holdes ansvarlige for forholdet, og reklamationen mod dem dermed måtte droppes. Af hensyn til et eventuelt fremtidigt retsligt forløb var det forinden undersøgelsen nødvendigt at blive enig med modparten om, hvem der skulle foretage undersøgelsen, samt hvordan 18/57

19 undersøgelsen skulle forløbe. Dette simpelthen for at undersøgelsen skulle være så uvildig som muligt. Dog forholder det sig sådan, at da det som bekendt er den reklamerende part i dette tilfælde /afdelingen som har bevisansvaret, tilfalder udgiften i den forbindelse med undersøgelsen ene og alene denne, altså Boligselskabet AKB, København/afdelingen. Da KAB Byggesupport og MH/KPC i sommer var blevet enige om vilkårene for en destruktiv undersøgelse foretaget af uvildig undersøger, civilingeniør og seniorforsker Erik Brandt, opstod der mulighed for, at undersøgelsen kunne gennemføres allerede den 5. juli På den måde kunne der komme en snarlig afklaring på sagen. Da et møde i selskabet ikke lå lige for, rettede KAB Byggesupport, via forvaltningen, henvendelse til selskabets formand og næstformand med et ønske om at få bevilliget kr. til gennemførelsen af den destruktive undersøgelse af gulvene i Emaljehaven. Selskabet gav derigennem mundligt tilsagn til bevillingen, dog skulle bevillingen godkendes formelt på nærværende september-møde. De bevilgede kr. skal dække Erik Brandts honorar for gennemførelse af undersøgelse i 3 udvalgte boliger, for udarbejdelsen af en rapport samt udgifter til håndværkere i forbindelse med selve undersøgelsen. Derudover skal beløbet dække honorar til KAB Byggesupport for medgået tid i forbindelse med planlægning og gennemførelse af undersøgelsen. De kr. dækker således kun frem til rapportens tilblivelse. Når rapporten er færdig, vil den blive forelagt selskabet og afdelingen, således at der kan tages stilling til et videre forløb, herunder hvorvidt KAB Byggesupport skal inddrages yderligere. Selve undersøgelsen blev gennemført den 5. juli Her blev dele af gulvene i 3 udvalgte boliger lukket op. Ved undersøgelsen deltog repræsentanter fra hhv. KAB Byggesupport, KPC og ejendomskontoret. KAB Byggesupport har meddelt Erik Brandt og KPC, at man via undersøgelsen ønsker svar på følgende spørgsmål: - Hvad er den konkrete årsag til, at gulvene knirker? - Hvad er den konkrete årsag til, at langsgående samlinger mellem lameller gaber? - Er der evt. en sammenhæng mellem gab i langsgående samlinger og varmeslanger under gulvet til radiatorer? - På baggrund af undersøgelsens resultat af knirkende gulve og gab i langsgående samlinger, hvornår, i løbet af 5 års-perioden, burde driftsherren med rimlighed kunne forventes at kende til det eventuelt foreliggende svigt? - Hvordan kan begge forhold afhjælpes, og hvad koster det? Rapporten med konklusionen på undersøgelsen er under udarbejdelse og ventes foreløbig afsluttet ultimo september. KAB Byggesupport vil løbende orientere om sagens status. 19/57

20 Det indstilles, at der gives formelt tilsagn om bevilling af kr. til gennemførelse af destruktiv undersøgelse af gulvene i Emaljehaven. 21. Afdeling 1039, Emaljehaven - Mangelafhjælpning ansøgning om yderligere tilskud fra dispositionsfonden Bestyrelsen har på mødet den 27. marts 2012 godkendt, at der ydes et tilskud via dispositionsfonden på i alt kr. som rente- og afdragsfrit lån. Lånet tilbagebetales, hvis afdelingen nu eller senere beslutter helt eller delvis salg af lejlighederne kr. af de er ydet til dækning af ufinansierede udgifter vedrørende opførelsen, de resterende kr. er ydet til dækning af udgifter vedrørende mangelafhjælpning, der er udført over driften. Da samlede udgifter vedrørende mangelafhjælpning pr. 31. december 2012 i alt udgør ,75 kr., er der stadig er en udgift på ,75 kr. vedrørende mangelafhjælpning, der ikke er blevet dækket med det ydede tilskud. Der ansøges derfor om yderligere tilskud fra dispositionsfonden på ,75 kr. til dækning af den resterende del af mangelafhjælpningssagen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der ydes et yderligere tilskud via dispositionsfonden på ,75 kr. som rente- og afdragsfrit lån. 22. Afdeling 1040, Lygten Byggeregnskab Københavns Kommune godkendte skema C og den endelige byggeudgift i skrivelse af 12. august 2011 med visse forbehold. I byggesummen indgik på ansøgningstidspunktet i 2009 et samlet afsætningsbeløb på 1,2 mio. kr. Dokumentation for afholdelse af disse beløb er indsendt af administrationen i april 2011 og er således medtaget i den endelige godkendelse af regnskabet. Kommunen har nedsat den endelige anskaffelsessum for boligerne til kr. ved en reduktion af ekstraudgifter på kr. Kommunen kan ikke godkende de ekstra byggeudgifter som støtteberettigede, idet der på et tidligere tidspunkt burde have været taget bedre højde for disse. 20/57

21 Kommunen bemærker i godkendelsen, at de ikke godkendelige udgifter på kr. ikke kan accepteres afholdt over afdelingens drift. Der må derfor anmodes om, at beløbet afholdes af dispositionsfondens midler. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bevilger et rente- og afdragsfrit lån fra organisationens dispositionsfond på kr. 23. Afdeling 1040, Lygten Tilbageskødning af serviceareal status På bestyrelsesmødet den 27. marts 2012 blev der orienteret om det kommende møde med Socialforvaltningen om vilkårene for leje og vilkårene for salg af servicearealerne. Inden mødet den 27. marts 2012 havde Socialforvaltningen via mailkorrespondance opgjort sine forventninger til en eventuel salgsaftale, hvor al moms for grundkøb og bygninger refunderes til kommunen. Administrationen var på mødet ikke enig i denne holdning, da man ikke kunne fratrække moms af de allerede afholdte udgifter med tilbagevirkende kraft i 3 år og tilbagebetale denne til kommunen. Socialforvaltningen har efter mødet tilkendegivet, at man vil være imødekommende over for denne holdning. Den samlede opgørelse af de ekstraordinære byggelånsrenter blev på mødet oplyst til 1,16 mio. kr., og det havde kommunen ingen indvendinger imod at godtgøre. De øvrige driftsudgifter for perioden og manglende indbetalinger for servicearealet var ikke opgjort til mødet, og det blev aftalt, at næste møde skulle afholdes, når dette var sket. På grund af tidnød og ferieperiode vil denne opgørelse først blive færdig primo september måned, og der vil herefter blive indkald til et nyt møde med Socialforvaltningen Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Afdeling 1041, Øbrohus Ændring af langtidsplan I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2012 blev der i langtidsplanen bl.a. afsat kr. til renovering af elevatorer. Arbejdet er planlagt som 3 etaper over 3 år, med renovering af 3 elevatorer pr. år. 21/57

22 Det har imidlertid vist sig, at arbejdet kan udføres hurtigere end først antaget. Det er derfor nødvendigt at afsætte flere penge til dette arbejde i indeværende år. Konto Transportanlæg elevatorer Yderligere behov i kr. Ændringen medfører ikke likviditetsmæssige problemer i forhold til konto 401. Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet har godkendt den reviderede langtidsplan. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den reviderede langtidsplan for Afdeling 1042, Tåsingegade Ændring af langtidsplan I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2012 blev der i langtidsplanen bl.a. afsat kr. til renovering/strømpeforing af faldstammer. Arbejdet blev ,00 kr. dyrere en budgetteret og der skulle også udskiftes afløb i kælderen for ,00 Kr. Det er derfor nødvendigt at afsætte flere penge til dette arbejde i indeværende år. Konto Faldstammer afløb Yderligere behov i kr. Ændringen medfører ikke likviditetsmæssige problemer i forhold til konto 401. Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet har godkendt den reviderede langtidsplan. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den reviderede langtidsplan for Afdeling 1043, Kirsteinsgade Altaninddækning reservationsopgørelse Der er udarbejdet reservationsopgørelse pr. 1. juni 2012 for altaninddækningen. I byggeregnskabet dateret 31. marts 2011 var afsat kroner, og der har været et samlet merforbrug på kroner, fordelt med kroner på byggesagshonorar, kroner på stempelomkostninger og 250 kroner på revisionshonorar, dette til dels modsvaret af mindreforbrug på kroner på trykudgifter og 500 kroner på kørsel og møder. 22/57

23 Det samlede merforbrug er forudsat dækket af afdelingens drift Det indstilles, at bestyrelsen godkender reservationsopgørelsen, og at sagens merforbrug dækkes som beskrevet ovenfor. Bilag 12: Afdeling 1043, Altaninddækning - reservationsopgørelse 27. Afdeling 1048, Lundtoftegade - Fleksibel udlejning af 6 nye boliger i Lundtoftegade samt fastsættelse af leje og indskud Baggrund Den tidligere lejere af Lundtoftegade 9-11, 1-3 sal, blok G, Akutinstitutionen under Københavns Kommune har opsagt lejemålet til fraflytning ultimo april Det har efter flere forhandlinger med kommunen ikke vist sig muligt at finde en anden kommunal lejer til dette erhvervslejemål. Derfor omdannes lejemålet til 6 nye boliger. Afdelingsbestyrelsen ønsker, at 2 af de ledige boliger udlejes med beboerfortrinsret, 4 udlejes direkte via de fleksible udlejningsregler med henblik på at styrke beboersammensætning gennem udlejningsmodellen. Lundtoftegade er på nuværende tidspunkt undtaget for anvisninger fra Københavns Kommune. Status I Lundtoftegade er afdelingen i fuld gang med at omdanne Akutinstitutionens tidligere erhvervslejemål i blok G til 6 nye boliger. I den forbindelse er det afdelingsbestyrelsens ønskes at der i forbindelse med udlejning af de 6 nye familieboliger i Lundtoftegade flytter så mange ressourcestærke beboere ind i blok G som muligt. Derfor ønsker afdelingsbestyrelsen, at første udlejning af boligerne følger nedenævnte model anvendt: 2 af de nye ledige boliger udlejes med beboerfortrinsret, og 4 boliger udlejes direkte via de fleksible udlejningsregler. Der er 3 nye boliger på 139 m² og 3 nye boliger på 100 m². En bolig på 100 m² og en bolig på 139 m² mærkes til beboerfortrinsret. Når boligerne efter første udlejning er fuldt udlejet, vil alle 6 omtalte boliger igen blive udlejet efter de gældende regler, som ovenfor anført. 23/57

24 Økonomi Da sammenlægningen indgår som en samlet del af afdelingens fysiske helhedsplan vil huslejeniveauet følge de nye sammenlagte boliger i blok D med en husleje på 856 kr. pr. m². Huslejeniveauet opgjort pr. bolig før varme og antennebidrag vil udgøre som følger: kr. for en 100 m² bolig kr. for en 139 m² bolig Hjemfald Lejlighederne er indrettet i en tidligere institution, der ikke blev indregnet i betaling af hjemfald til Københavns Kommune. Vi har i forbindelse med ombygningen undersøgt sagen og kunne konstatere, at der skulle betales ca. 7 mio. kr. i tilbagefald. Baggrunden for dette er, at der ikke ydes rabat på indløsninger, der sker efter den oprindelige aftale. Vi har efterfølgende ansøgt Landsbyggefonden om godkendelse af at benytte en del af reservationsbeløbet til indfrielse, men dette har ikke kunnet imødekommes. Der vil således være en forpligtigelse til betaling af beløbet samtidig med tilbagefald af institutionerne. Indskuddet udgør 3 måneders husleje, hvilket er i samme niveau som det opkrævede indskud på de 30 sammenlagte lejemål i Blok d. Den gennemsnitlige leje for eksisterende boliger på nær de 30 sammenlagte boliger i blok D udgør 810 kr. pr. m². Det indstilles, at bestyrelsen godkender ovennævnte ændring af de fleksible udlejningsregler ved førstegangsudlejning af ovennævnte 6 nye boliglejemål, samt huslejeniveau og indskud for disse nye boliger. 28. Afdeling Lundtoftegade Anvisningsaftale med Københavns Kommune Der er udarbejdet udkast til ny anvisningsaftale imellem og Københavns Kommune vedrørende 21 boliger i Lundtoftegade. Anvisningsaftalen skal afløse en lejeaftale af 15. februar Københavns Kommune har hidtil jf. aftalen af 15. februar 2002 lejet i alt 21 boliger i blok F i Lundtoftegade ud af i alt 80 lejemål. Heraf benyttes 1 lejemål til kontor for de kommunale medarbejdere, der udfører det pædagogiske arbejde med beboerne, og de resterende 20 boliger videreudlejer kommunen til stabiliserede misbrugere. 24/57

25 Denne aftale ønsker Københavns Kommune afløst af en ny anvisningsaftale fra 1. januar Den største forskel på den gamle og nye aftaler ligger i, at den kommunale forpligtelse til at betale husleje nu overgår til den enkelte beboer, og dermed opstår der risiko for lejetab i boperioden. Københavns Kommune dækker fortsat lejetab i tomgangsperioder og dækker eventuelle udgifter til misligholdelse jf. lov om almene boliger 59, stk. 1. Det er derudover aftalt, at kommunen i 2013 dækker lejetab forårsaget af beboernes eventuelt manglende huslejebetaling. For at modvirke risikoen for lejetab i boperioden sikrer kommunen, så vidt som det er muligt, at de borgere der bliver anvist, er sat under frivillig administration, således at kommunen betaler huslejen direkte til boligselskabet. Borgeren kan efterfølgende opsige denne frivillige administrationsaftale og selv stå for betaling af husleje m.v. Det er derfor aftalt, at KAB straks informerer kommunen, hvis en beboer kommer i restance, således at der fra kommunens side med det samme kan sættes ind for at få rettet op på forholdet. Grundelementerne i anvisningsaftalen er principgodkendt af afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade. Det indstilles, at bestyrelsen godkender anvisningsaftalen og bemyndiger formandskabet til at underskrive aftalen. Bilag 13: Afdeling 1048, Lundtoftegade - Udkast til anvisningsaftale med Københavns Kommune 29. Afdeling 1048, Lundtoftegade Godkendelse af brug af lejemål til forbyggende boligsocialt arbejde i 10 år Baggrund København Kommune har i dag anvisningsret til 21 særboliger til stabiliserede misbrugere i boligblokken benævnt F i Lundtoftegade ud af i alt 80 lejemål. Heraf benyttes det ene lejemål beliggende Lundtoftegade 27, 3. sal, lejlighed nr. 57 som kontor af kommunalt ansatte medarbejdere til udførelsen af den pædagogiske overvågning af disse beboere. Status I forbindelse med indgåelse af ny anvisningsaftale af ovennævnte særboliger har kommunen ønsket at ændre den nuværende fælleslejeaftale for alle lejemålene til individuelle lejeaftaler. 25/57

26 For at lovliggøre brugen af det nuværende boliglejemål til kontor er det aftalt med Kommune, at det nuværende boliglejemål nedlægges midlertidigt i 10 år med henvisning til driftsbekendtgørelse 116, stk. 3, dog med foregående godkendelse af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen. Derfor vil der på afdelingsmødet den 20. september 2012 blive stillet forslag om nedlæggelse af ovennævnte boliglejemål i 10 år, med henvisning til driftsbekendtgørelsen 116, stk. 3. Det indstilles, at bestyrelsen godkender at ovennævnte boliglejemål nedlægges midlertidigt i 10 år jævnfør driftsbekendtgørelsen 116, stk. 3, under forudsætning af at dette ligeledes er godkendt på ovennævnte afdelingsmøde. 30. Afdeling 1048, Lundtoftegade Modernisering af TV-anlæg og udbud af signalleverance ansøgning om egen trækningsret Der er nu gennemført et samlet udbud af modernisering af TV-anlæg samt signalleverance og service. Anlægget ombygges fra et sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg, sådan at alle beboere sikres et godt signal samt nye individuelle, digitale muligheder. Der trækkes nye kabler, og øvrigt udstyr udskiftes eller opgraderes. I alt fire leverandører afgav tilbud: SEAS/NVE, ComX, YouSee og ParkNet. Tilbuddene er blevet vurderet efter de opstillede kriterier med hensyn til pris på ombygning, teknisk løsning, pris på TV-pakker og service. I udbuddet blev en række kombinationer af ombygningspris, TV-pakker og bindingsperioder efterspurgt, f.eks. hvis alle beboere modtager lille TV-pakke, hvis alle modtager stor TVpakke, hvis leverancen bindes i op til 4 år osv. Sammenligning af tilbudspriserne på TV-pakker hos de fire leverandører viser, at priserne ligger ret tæt. Tilbuddene viser også, at der ikke kan opnås specielt store rabatter, ved at alle beboere modtager samme TV-pakke. Det er heller ikke meget vundet ved, at afdelingen indgår en leveringskontrakt på mange år. Håndværkerudgifter til ombygningen varierer fra 1,6-2,3 mio. kr. afhængig af bindingsperioden, da der i flere tilfælde opnås et vist tilskud, hvis leverancen bindes i flere år. Tilbuddene ligger tæt på hinanden med hensyn til kvalitet af teknisk løsning, mens der er lidt forskel i servicetilbuddene. 26/57

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Referat Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2011, kl. 16.00 KAB, Kantinen, Studiestræde 38, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2011, kl. 16.00 KAB, Kantinen, Studiestræde 38, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2011, kl. 16.00 KAB, Kantinen, Studiestræde 38, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesseminar den 14. juni 2013, kl Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge

Organisationsbestyrelsesseminar den 14. juni 2013, kl Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesseminar den 14. juni 2013, kl. 16.30 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Rasmus Riley,

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Helle Marianne Rasmussen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K Bestyrelse Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette Bergenholz

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Anette Jensen, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. april 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. april 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. april 2012, kl. 16.00, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelse Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven AlmenBolig+ - Beboermøde I Irishaven Program for beboermøde d. 5. marts 2013 1. Velkomst v/elin Jacobsen, Egedal Boligselskab 2. Tildeling af boliger - principper v/finn Larsen, Udlejningschef 3. Hvordan

Læs mere

Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark.

Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark. Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark. Onsdag, den 25. maj 2016, kl. 14.00. Følgende var til stede: Finn Weidekamp, Boligkontoret Danmark Bent Nielsen, Formand

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ - Beboermøde I Grøndalsvænge Allé Velkommen! - v/ Bjørn Petersen, AKB København Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 Velkomst v/ Bjørn Petersen, formand for AKB København Tildeling af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET AKB KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED KAB DEN 1. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET AKB KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED KAB DEN 1. DECEMBER 2011 1 Deltagere Boligselskabet ABK København v/ KAB Margrete Pump (KAB) Elly Borg (KAB) Lone Skriver (KAB) Københavns Kommune Pia Nielsen (Teknik og Miljøforvaltningen) Jannik Egelund (Teknik og Miljøforvaltningen)

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Bente Roskvist, Bent Nielsen, Niels Peter Frandsen, David Nielsen-Ourø

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere