Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. I nærmeste fremtid vil Altan.dk derfor komme ud og måle op, da der nu skal sendes beregninger mm. op til kommunen. Vi skal jo så også se at komme videre med planerne omkring det indvendige arbejde, der skal ordnes inden altanerne kan monteres, bl.a. med flytning af radiatorer, nye indgange til fyrkælder og gårdtoilet og så er der jo alle de lejligheder, hvor der skal laves ændringer i køkkenet. I løbet af januar vil der komme en tidsplan og mere information om det forestående arbejde. Vedr. You SEE og ændring af hybridnet på Langelandsvej, så vil beboerne pr. 1. januar 2015 kun blive opkrævet for grundpakken sammen med boligafgiften. De beboere der ønsker tillægspakker vil blive opkrævet for disse direkte fra YOU SEE. Howitzvej/Jernbanestien Så er der juletræ på Howitzvej. Vi har modtaget tilbud fra Saniva på udskiftning af de 2 tørretumblere. Kr moms. Lyskilderne på hovedtrapperne er nu skiftet til LED. Der vil blive indkaldt til arbejdsweekend den marts 2015, så ALLE bedes allerede nu sætte kryds i kalenderen. Vi håber på stor opbakning fra beboerne. Langelandsvej Så er der juletræ på Langelandsvej. Det er forbudt at stille storskrald på Langelandsvej. Alt der ikke kan/må komme i de containere, der er på ejendommen, skal man selv bortskaffe. Der er nogen, der bliver ved med at sætte ting ned i skralderummet, og det skal vi have stoppet. Bestyrelsen overvejer, om der skal sættes videoovervågning op, så vi kan finde ud af, hvem det er, der skal have regningen på bortskaffelse af effekter, der ikke må være der.

2 Her sidst drejer det sig om 5-6 store glasplader og en microovn. Har nogen set hvem der har sat det ned, hører vi gerne fra jer. Det vil blive afholdt FASTERLAVNSFEST i gården, søndag den 5/2-2015, så I lige får booket dagen i jeres kalender. Frederiksvej Der er indhentet tilbud på maling af vores hoveddøre. Det er besluttet, at det bliver Slotsbjergby byggeentreprise A/S, der skal udføre arbejdet. Pris excl. moms. Så har vi fået en skade på gadesiden, hvor en lastbil er kørt ind i facaden og ødelagt noget beton ved en af hoveddørene. Sagen er meldt til vores forsikring. Jydeholmen Så er der kommet juletræ på Jydeholmen, og et GOD JUL på vores rækværk. Vi har modtaget 2 tilbud på udbedring af skaderne på gavlen. Det er besluttet, at det bliver Peter Aagaard, der skal udføre arbejdet. Liften kommer tirsdag og onsdag den dec. Pris kr excl. Moms. Næste bestyrelsesmøde bliver den 2 / Husk at kontoret kun har åbent mandage i lige uger i 2015 Sidste dag i år bliver mandag den 15. december. Første mandag i det nye år bliver mandag den 5. januar Bestyrelsen ønsker jer alle, en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

3 Bestyrelsesmøde den 27/ Følgende var mødt: Mads, Susanne, Lotte, Helge, Kirsten, Tonny, og Tommy. Afbud fra Lone og Nanna. Meddelelser fra formanden. Lars og Mette fra Langelandsvej 10B, 1 th. har klaget over, at de kan mærke kulden fra porten. Porten er tidligere blevet isoleret i loftet. Der er yderligere sat automatiske døråbnere/lukkere på dørene. Bestyrelsen mener ikke, der pt. kan gøres mere. Man må forvente en større risiko for kulde, når man bor over en port, over en uopvarmet kælder, under et uopvarmet loft, eller hvis man bor i gavlen. I varmeregnskabet er der ligeledes taget hensyn til disse "udsatte" lejligheder, hvorfor disse alle har et reduceret varmeregnskab. Bestyrelsen må derfor foreslå disse beboere, at prøve at mindske generne ved f. eks at ligge væg til væg gulvtæpper i de berørte rum. Administrator har fra BRF kredit modtaget tilbud på omlægning af 1 lån på Howitzvej/Jernbanestien og 1 på Jydeholmen. Bestyrelsen har kigget på tilbuddet, og da vi kan opnå en besparelse på begge lån, har vi valgt at omprioritere lånene. Frederiksberg kommune planlægger at gennemføre et trafiksikkerhedsprojekt, som indebærer at lukke Mathildevej ud mod Sønder Fasanvejen. Andelshaveren Langelandsvej 18, 4 tv. vil gerne høre om muligheden for at købe de 2 fælles tørrelofter, som ligger over deres lejlighed. Bestyrelsen har forelagt spørgsmålet for administrator som oplyser følgende. 1. Forslaget skal i så fald til afstemning på GF, med minimum 2 punkter. 1A. Kan dette fællesareal inddrages til en andelshavers beboelsesareal. 1B. Har ejendommen penge til at forestå ombygningen, (Så er vi sikre på at arbejdet udføres, som det skal) Såfremt andelshaverne er interesseret i at købe tørrelofterne, skal de derfor stille forslag til den ordinære Generalforsamling i maj måned, jævnfør vedtægterne. Alle tilsynsførende har fået udleveret økonomirapporter for ejendommene, det skal oplyses, at økonomirapporterne bliver opdateret ca. hver 2. uge og kan ses på hjemmesiden. Bestyrelsen har besluttet, at halvere vores åbningstider på kontoret således, at vi pr. 1 januar 2015 kun har åbent mandage i lige uger. Howitzvej og Jernbanestien Der er blevet monteret nye lamper i kælderen med bevægelsessensor samt monteret nye lamper i indgangspartiet i opgangene. Kaffe hygge hos Lotte torsdag den 6/11 kl. 19 Langelandsvej. Intet at bemærke. Frederiksvej Intet at bemærke.

4 Jydeholmen Maria i nr. 23, 3. tv. har haft vandskade i værelset ud mod gården. Vandet må komme fra altanen ovenpå. Vi kontakter forsikringsselskabet. Der er blevet monteret et nyt kloakdæksel på gadesiden. Næste bestyrelsesmøde bliver den 8 dec. 2015

5 Bestyrelsesmøde den 22. september 2014 Følgende var mødt: Mads, Lotte, Helge, Kirsten, Tonny, Lone, Susanne, Nanna og Tommy. Meddelelser fra formanden. Vi afventer stadig forhåndsgodkendelse til altaner fra Altan DK og Kommunen. Tv pakker fra You See. Vi har modtaget nye priser på kabel TV til Howitzvej/Jernbanestien. Priserne er de samme som til Langelandsvej 8-18 Grundpakken kommer til at koste kr. 136,62 Mellempakken kommer til at koste kr. 136, ,35 og fuldpakken kommer til at koste kr. 136, ,90 Vedr. Sagen omkring Silvia på Howitzvej. Silvia har solgt sin lejlighed pr. 1/ Silvia er ekskluderet af foreningen og vil som sådan ikke længere kunne købe en lejlighed i Frederiksberg Arbejderhjem. Howitzvej og Jernbanestien Der er kommet tilbud fra Per Tange på installation af nye lyskilder i kælderen. Pris kr excl. moms for alle 3 kældre. Der er kommet tilbud fra Maler Søren på maling af kældrene. Pris kr pr. kælder. Bestyrelsen foreslår, at arbejdet udføres af beboerne, og der vil derfor blive indkaldt til en arb.weekend eller 2. Beboeren i 20 A, 1 der har sat en ventilator i vinduet, skal retablere vinduet og føre aftræk til lejlighedens egen ventilations rist. Bordene i gården vil forsøgsvis blive rykket ud til græsset, for at undgå røggener. Hovedtrapperne er IGEN blevet eftergået og skader er blevet maler repareret. VI HENSTILLER TIL BEBOERNE OM AT PASSE PÅ OPGANGENE, OG HUSK LØBEHJUL, CYKLER OSV. MÅ IKKE SÆTTES IND I OPGANGEN. Undskyld, men hvor svært kan det være. Alle bedes holde øje med hvem det er der ikke kan finde ud af at passe på vores opgange, således at skadevolderne, kan blive pålagt at betale for udbedring af skader. Der er kaffehygge hos Lotte den 6. nov. Kl

6 Langelandsvej Facaden er blevet renset og malet. Vi henstiller til beboerne og gæster, om at passe på vores nymalet facade, og derfor bruge cykelstativerne på gaden eller i gården, og ALTSÅ IKKE sætte cykler op af husmuren. Vinteren nærmer sig og når vi skal rydde sne på fortorvet, er der ikke plads til cykler. Bagtrapperne er en flugtvej og der må derfor intet stå på trapperne. Vi henstiller til beboerne om at rydde alt der står på bagtrappen. Vi skal igen henstille til børnefamilierne om at huske at få låget lagt på sandkassen, hver dag. Der indhentes tilbud på nyt låsesystem til ejendommen. Frederiksvej You See er færdig med at trække kabler og alle skader skulle være blevet udbedret. Beboerne skal selv inden den 1/10 tilmelde evt. tillægspakker til You See, hvis man efter denne dato ønsker mere end grundpakken. Udendørs lyset er eftergået og justeret og virker nu efter hensigten. Vi henstiller til alle om ikke at pille ved følerne. Der har været indbrud i haveskuret, og ejendommens plæneklipper er desværre blevet stjålet. Så har der også været uønskede gæster på loftet, da en beboer har opdaget, at hans låse beslag er blevet klippet op. Vi skal derfor henstille til beboerne om at gå op og tjekke, om jeres loftrum er i orden. Der indhentes tilbud på nyt låsesystem til ejendommen. Der er ønske om en sandkasse til ejendommens børn. Bestyrelsen foreslår en mindre model med låg, da sandet skal skiftes hvert år, og låget er godt hvis omkring strejfende katte ikke skal bruge den som toilet. Jydeholmen Havde en fælles arbejdsdag i aug. Hvor der blev ordnet bede, malet skure, støvsuget køkken trapper, renset tagrender og vasket tag på cykelskuret. Vi sluttede af med lidt fælles spisning. Tak til alle for en god og hyggelig dag i haven. Vi indkalder igen til foråret, og regner med lidt større opbakning her. Der er et defekt kloakdæksel på gadesiden der skal skiftes. Næste bestyrelsesmøder bliver den 27/

7

8 Bestyrelsesmøde den 11 august 2014 Følgende var mødt: Mads, Lotte, Helge, Kirsten, tonny, Lone, og Tommy. Meddelelser fra formanden. Altaner på Langelandsvej. Projektet er sendt til forhåndsgodkendelse hos Frederiksberg Kommune. Tv pakker fra You See. Vi har modtaget nye priser på kabel TV til Langelandsvej. Grundpakken kommer til at koste kr. 136,62 Mellempakken kommer til at koste kr. 136, ,35 og fuldpakken kommer til at koste kr. 136, ,90 Alle betaler i dag for fuldpakken ca.kr. 450, Så der er en lille besparelse, hvis man fortsat ønsker fuldpakken, og en stor besparelse, hvis man f.eks. vil ned på grundpakken. Med den nye ordning er det nu muligt at vælge den pakke, man ønsker, og i stedet for at alle skal have fuldpakken, er minimumskravet nu grundpakken. Grundpakken vil blive opkrævet sammen med boligafgiften, og dem der ønsker mellem eller fuld pakke, vil blive opkrævet differencen direkte fra You See en gang i kvartalet. Alle vaskerierne på alle vores 4 ejendomme kører nu med det nye betalingssystem, hvor alle der vasker, bliver opkrævet en gang om måneden sammen med boligafgiften. Kontorets åbningstider. Bestyrelsen overvejer at halverer vores åbningstider, således at vi f.eks. kun har åbent mandage i lige uger. Howitzvej og Jernbanestien Lotte holder kaffe hygge torsdag den 14/8 for dem der har tid og lyst. Langelandsvej Facaderenovering starter op i uge 33, først med afrensning, derefter kommer mureren, og til sidst om små 14 dage kommer maleren. Når maleren er færdig, vil alle vinduerne i stueetagen blive pudset udvendigt. Vi glæder os til det færdige resultat. Vi må henstille til alle, især børnefamilierne, om at rydde legetøj, cykler o.s.v. op, hver dag/aften. Det kan vel ikke være for meget at forlange!! Og nu vi er ved det, LAD NU VÆRE MED AT SÆTTE NOGET I KLEMME I DØRERNE. De skal være lukket. Vi vil gerne slippe for rotter, og så kan dørene heller ikke tåle det, da de bliver skæve. Gartneren har været og beskære i haven samt klippet hæk.

9 Frederiksvej You See går i gang midt aug. med at trække nye kabler mm. Jydeholmen Har arbejdsdag lørdag den 16/8. Der er renset graffiti af ejendommen. Og så en lille henstilling. Husk at tømme fnugfilter på tørretumblerne. Næste bestyrelsesmøder bliver den 22/ og 27/

10 Bestyrelsesmøde 30/ Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Kirsten, Tonny, Lone, og Tommy. Meddelelser fra formanden. Altanprojektet. Ansøgning og tegninger er sendt til kommunen, og vi afventer nu en forhånds godkendelse herfra. Når den foreligger engang i aug-sep. Indkaldes der til møde omkring de lejligheder der skal tage stilling til køkkenændringerne ifm. Den nye altan. Vi håber også, vi kan nå at komme i gang med radiator delen, inden fyrringssæsonnen. Frederiksvej Foreningen har modtaget en skrivelse fra kommunen om, at vores matrikel på Frederiksvej, er blevet noteret som forurenet jord. Vi har fået kørt noget jord væk, sikkert ifm. gård renoveringen, og alt jord der bliver afleveret bliver undersøgt. Vores blev så fundet forurenet, som det meste andet jord er i København. Vi har mulighed for at klage, og selv sætte en undersøgelse af jorden i gang, som vi selv skal betale, eller vi kan afvente kommunen kommer og gør det deres regning, så er tidshorisonten så ca. indenfor 1 år. Bestyrelsen mener vi ligeså godt kan afvente kommunens undersøgelse, og se hvad de finder ud af. Silvia. Lejligheden har været sendt ud til 5 i ønskeprotokollen og alle har takket nej tak. Lejligheden skal derfor forsøgt solgt igennem Administrators ønskeprotokol, samt af Silvia selv. Howitzvej Alle Velux vinduer på loftet er nu blevet skiftes. Lotte har hængt sedler op i opgangene, hvor hun inviterer til åbenthus, og det vil hun gøre engang imellem. Det er helt uofficielt og ment som en mulighed for lidt hyggesnak om ejendommes ve Og vel og så selvfølgelig alt andet interessant der nu rør sig rundt omkring. Langelandsvej Onsdag den 4/6 var der fælles grill arrangement i gården, hvor ca. 30 af ejendommes beboere fandt sammen og hyggede sig. Det er godt med lidt.. Vi håber der vil komme flere "sammenkomster" i løbet af sommeren. Facaden påbegyndes renovering midt aug. Frederiksvej Der har været fælles arbejdsdag den 22 juni, hvilket var en stor succes. Omkring 20 beboere deltog. Der blev vasket skure ned, og haven fik en ordentlig omgang. Så blev der talt om fremtidige opgaver samt at der vil blive indkaldt til en ny arb.dag til efteråret. Dagen blev afsluttet med en dejlig frokost. Jydeholmen Det bliver indkaldt til fælles arbejds og hygge dag lørdag den 9 aug. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. Næste bestyrelsesmøde bliver 25 aug.

11 Referat af bestyrelsesmøde den 26 maj 2014 Til steder var: Mads, Lotte, Tonny, Helge, Lone, Tommy og Susanne. Afbud fra Kirsten. Konstituering af bestyrelsen: Formand Mads Korshøj Næstformand Lotte Kramer Tilsynsførende: Langelandsvej: Tonny Alberts ( Suppleant Nanna Brynee) Howitzvej/Jernbanestien: Helge Pedersen ( Suppleant Susanne Brandi) Jydeholmen: Kirsten Lundsgaard ( Suppleant Tommy Hansen) Frederiksvej :(Desværre Ingen tilsynsførende) ( Desværre ingen Suppleant) Sekretær Lone Riberholdt (Lone vil på bestyrelsens vegne, holde et vågent øje med Frederiksvej, da hun som den eneste i bestyrelsen bor på ejendommen. Lone håber på hjælp fra beboerne på Frederiksvej, og vil med fælles hjælp fungerer som tilsynsførende) Meddelelser fra formanden. På generalforsamlingen blev det besluttet, at sagen mod Silvia på Howitzvej skulle fortsætte. Silvia har efterfølgende besluttet, at opsige/sælge sin lejlighed. Bestyrelsen mener ikke der er grund til at fortsætte sagen, såfremt vi modtager en opsigelse fra Silvia, senest den 31 maj. Der er forskellige holdninger til hvorledes bestyrelsen skal håndterer et evt. salg, Skal bestyrelsen forestå salget, eller om Silvia selv kan få lov og hvilke krav der evt. skal stilles til Silvias manglende færdiggørelse af sammenlægningen. Bestyrelsen afvente opsigelsen, og vil så tage en beslutning om, hvad vi mener der er den bedste løsning for foreningen. Under alle omstændigheder, skal Silvias lejlighed tilbydes ventelisten, før den evt. skal forsøges solgt på anden vis. Altan projektet er sat i gang, Altan DK er gået i gang med projekteringen, så vi kan få sendt hovedbyggetilladelsen ind til kommunen. Vedr. Ventilator i vindue Howitzvej 20 A. Beboeren har fået et brev om at, ventilatoren der er monteret i vinduet skal føres til aftræks kanal, og at vinduet skal retableres.

12 Beboeren har svaret tilbage, at han mener han har gjort som kommunen forlanger, og at det ikke er muligt at udfører aftræk på anden vis. Dette er bestyrelsen ikke enig i. Alle andre har aftræk til fælleskanal og hvis der af en eller anden grund, er problemer med dette, i denne lejlighed, ville det være nærliggende at spørge den tilsynsførende eller bestyrelsen om råd til, hvad man så skulle gøre. Dette er ikke sket. Bestyrelsen fastholder kravet om at ventilatoren ikke må sidde i vinduet, og at den skal tilsluttes aftrækskanalen i lejligheden. Vinduet skal herefter retableres. Vaskeri. Nu er det slut med vaskekort på alle vaskerier i foreningen. Alle har nu modtaget en vaskebrik, og det nye betalingssystem foregår på den måde, at man fremover vil blive opkrævet det man har vasket for, 1 gang om måneden sammen med vores boligafgift. Det er også muligt nu, at bestille tid på nettet, ved at gå ind på Saniva.dk vasketur Frederiksberg Arbejderhjem- (din ejendom) Man skal vist nok lige have været nede i vaskeriet 1 gang, således at systemet har genkendt ens vaskebrik. Har man penge på sit gamle vaskekort, kan man komme ned på kontoret en mandag og få sine penge refunderet, dog senest mandag den 30 juni Nye lovkrav. Fremover skal der afleveres et oplysningsskema når man sælger sin andelslejlighed. Skemaet fortæller om foreningen har en vedligeholdelses plan og om der er udarbejdet en rapport, der beskriver ejendommens tilstand. Ligeledes skal der stå om der på en GF er besluttet større vedligeholdelsesarbejder. Bestyrelsen har modtaget et forslag fra beboeren i 10 B, 1 th. om muligheden for om porten kunne isoleres, da de er generet af kolde gulve. Bestyrelsen undersøger sagen. Howitzvej / Jernbanestien Howitzvej 22 B har fået monteret en ventilator på skorstenen på taget. Vores elektriker har efterfølgende koblet aftrækskanalerne på skorstenen, så der nu skulle være udsugning både i højre og venstre side. Vi har bedt elektrikeren om at gøre det samme, i de andre opgange på ejendommen. Langelandsvej Vi har modtaget tilbud på renovering og maling af facaden. Murermester Christian Roed kr , Peter Sølling kr , Peter Aagaard kr og Søren Maler kr Mads taler med Søren, da han mangler at give pris på påføring af ætsevæske og hedvandspuling. Herefter tager vi beslutning om hvem der skal udfører arbejdet.

13 Der er nu blevet hængt askebægere op i gården, så nu er det slut med at smide skodder andre steder end hvor de hører til. Jydeholmen Balco er blevet kontaktet med henblik på rep. Af altanen i 21, 3 tv. Som har fået en lille stormskade. Yderligere er de blevet bedt om at sende et tilbud på at monterer film på de nederste glas på alle altaner, således at vi får ens afskærmning, på alle altaner. Frederiksvej Frederiksvej holder beboermøde den 27/5 kl. 19, hvor beboerne vil diskuterer hvordan man kan løse vedligeholdelses opgaverne på ejendommen, nu vi ikke fik valgt nogen tilsynsførende på ejendommen. Næste bestyrelses møde: mandag den 30/ kl Husk at kontoret holder sommerferie i Juli måned.

14 Bestyrelsesmøde den 17 marts 2014 Til stede: Mads, Lotte, Tommy, Helge, Tonny, Thomas, Kirsten, Lone, Susanne og Nanna. Claus Clausen deltog i første del af mødet, hvor vi gennemgik regnskaber for 2013 og budget for Meddelelser fra formanden. Eksklusion. Bestyrelsen har besluttet at, ekskludere andelshaveren på Howitzvej 20B, 2 sal. på grund af, fremleje uden bestyrelsens godkendelse. Andelshaveren har købt nabolejligheden til sammenlægning for mange år siden, men i stedet for at lægge lejlighederne sammen, er de 2 lejligheder bevaret fuldstændig som de var. Hun bor selv i den ene og har så fremlejet den anden. Dette i sig selv vidner vel om, at hun alene har købt lejligheden for at blive udlejer, hvilket er stik imod foreningens vedtægter. Huslejenævnet har sendt vores administrator et brev om, at fremlejeren har klaget over den store husleje (6000 kr.) og bedt huslejenævnet se på sagen. Brevet skulle være sendt til andelshaveren, da det er hende der er udlejer i denne sag, men vi kan jo ikke bare se bort fra denne henvendelse. Bestyrelsen kan selvfølgelig ikke accepterer, at andelshavere tilsidesætter vores vedtægter og vi vil som altid, ligeså snart vi har håndgribelige beviser herpå, straks ekskludere vedkommende. Andelshaveren har skrevet, at hun ikke var klar over, at man ikke måtte fremleje, og har bedt os, om at trække eksklusionen tilbage. Bestyrelsen mener ikke andelshaveren var i god tro, da hun i sin egen lejekontrakt har påført, at det ikke er tilladt at fremleje. Andelshaveren har bedt om, at sagen bliver taget op på vores generalforsamling, og at denne tager stilling til, om eksklusionen er lovlig. Bestyrelsen har bedt foreningens advokat tage sig af sagen og vi afventer derfor sagens videre udvikling. Yousee. I forbindelse med at Frederiksvej netop har besluttet, at få installeret et nyt antenneanlæg på ejendommen, og at udbyderen forbliver YOUSEE, da deres tilbud endte med at blive ligeså godt som det vi fik fra SEAS, har formanden efterfølgende været i dialog med YOUSEE, om at vi, vores størrelse som forening taget i betragtning, ønsker/forventer at vores 3 andre ejendomme, på lige fod med Frederiksvej, får rettet vores priser til, med hensyn til program pakker. Yousee har lovet at komme med et nyt udspil, til vores 3 andre ejendomme. På den ordinære generalforsamling vil der derfor komme forslag til, at Langelandsvejs beboere i stedet for som nu, hvor alle har den store pakke, så som på de andre 3 ejendomme, selv kan vælge om man vil nøjes med grundpakken (obligatorisk og betales sammen med boligafgiften) eller mellem pakke eller fuld pakke, som begge betales direkte til YOUSEE. YOUSEE kommer samtidig med en ny ordning her til foråret, hvor man selv kan vælge mellem forskellige kanaler, indenfor de 3 pakker man nu engang har valgt. Altanprojektet.

15 Vi har haft gennemgang af alle lejligheder, på nær 4 stk. Vores største udfordring lige nu, er de lejligheder der skal have udgang til altanen igennem deres køkken (8 th. Og 10 A tv.) Vi har haft HTH køkken ude og måle op, og afventer nu forslag og tilbud på hvordan vi kan løse denne opgave. IBJ VVS er igang med at lave tilbud til os, på omforandring af varme rør, flytning af radiatorer og levering af nye radiatorer, hvor det er nødvendigt. Jeg har haft møde med Altan DK om projektet, og om et nyt forslag til altaner til 10b th.(dem over porten) som er kommet med et forslag om, at deres altaner kom ud på trappetårnet, som så skulle indrages til bolig. Det nye forslag er for omfattende til, at man bare lige kan tage det med på nuværende tidspunkt, hvor det er blevet besluttet, at sige ja til det tilbud vi har fået fra Altan DK. Beboerne i 10 B, th. har jo ikke som sådan problemer med at få altan, som de bor nu, modsat dem i 8, th. Og 10 B, tv. Jeg forventer, at vi indenfor de næste par uger, er klar med en ny status opdatering og en indkaldelse til et nyt altanmøde. Fasterlavn. På Langelandsvej blev der i år afholdt fasterlanvsfest i gården, hvilket var en stor succes. Der var flotte udklædninger, tøndeslagning, slik, kakao og fasterlavnsboller. Tak til Tonny som stod for arrangementet og tak til alle der støttede op. Vi håber det kan blive en tradition, hvor alle foreningens børn kan mødes til en hyggelig og sjov happening. Howitzvej/Jernbanestien Beboerne 20 B st.tv. Har hældt noget olie ligende ud af vinduet, så ca. 2 kvm. Herregårds Sten er blevet skadet. Beboeren er blevet bedt om at rense det af hvilket ikke er blevet gjort. Han får nu et brev fra administrator, at hvis det ikke er ordnet inden 14 dage, vil det blive ordnet af et firma på hans regning. Såfremt det ikke kan afrenses, må stenene skiftes, stadig på skadevolders regning. Langelandsvej Der er en Cykel oprydning på vej. Se seddel i postkasse. Frederiksvej Taget er blevet understrøget. Jydeholmen Ejendommen har fået nyt låsesystem, som efter et par små fejl nu fungerer efter hensigten. Alle lejligheder har modtaget 4 nøgler, ønskes der flere, kan de bestilles for egen regning. (Pris pr. stk. ca. 180 kr.) Næste Best. Møde 28/4

16

17 Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 Til stede var: Mads, Lotte, Tommy, Helge, Thomas, Tonny og Susanne. Meddelelser fra formanden. Vedr. Altaner på Langelandsvej. Debatten om altaner på vores hjemmeside er en stor succes. Mange har skrevet et indlæg, kommet med spørgsmål eller bare været inde og følge debatten. Det har desværre vist sig, at der er 5 lejligheder i 8, th. der p.g.a. at de skal have udgang til altanen gennem køkkenet, måske vil få forringet deres køkken i en sådan grad, at det ikke er en holdbar løsning med en altan til dem. Så har vi 5 lejligheder i 10 B, tv. Der ligeledes skal have udgang til altanen gennem køkkenet, og også her kan vi få et problem. Nu tager vi debatten på den ekstra ordinære generalforsamling onsdag den 5. februar kl og så må vi se hvad vi kan finde ud af. Lotte vil undersøge om køkkendørene kan sløjfes, så der på denne måde kunne skabes lidt mere plads i køkkenet. Meddelelser fra Næstformanden. Lotte er i gang med at undersøger muligheden for at få installeret intranet gennem Yousee, mere fordi muligheden foreligger og fordi vi gerne vil høre hvad det indebærer. Tonny fra Langelandsvej har arrangeret Fastelavnsfest i gården den 2 marts. Alle er velkommen, især børnene fra ALLE vores ejendomme. Der bliver tøndeslagning, varm kakao, fastelavns boller, godteposer og præmier for udklædning, samt kroning af kattekonge og dronning. Super godt tiltag, som vi håber at ejendommene vil bakke op omkring. Husk at der er tilmelding, så vi ved hvor meget der skal handles ind. Howitzvej Intet at bemærke. Langelandsvej Afholder fastelavnsfest i gården den 2 marts for alle børn i foreningen. Der er kommet nye vaske tider. Nu med 3 timer pr. vask, altså fra kl. 7-10, 10-13, og Der er stadig chance maskinerne, som det ikke er meningen at dem der har vaske tid må bruge.

18 Frederiksvej Der har været Beboermøde den 30/1, hvor der blev snakket om fremtidige vedligeholdelses arbejder, TV udbud fra You See og Seas, samt byggeriet af Smørblomsten. Understrygning og oppudsning på loft sættes snarligt i gang, beboerne bliver varslet ca. 14 dage før da mureren skal have tilgang til alle loftrum. Husk at der skal gøres plads til mureren, så han kan komme til at understryge taget. Der skal trækkes nye antenne ledninger på ejendommen, så alle får deres egen ledning og der derfor er mulighed for at vælge den TV pakke man nu ønsker. Der vil blive afholdt en afstemning hvor flertallet bestemmer hvem udbyderen skal være. Jydeholmen Tilbud fra låsesmed på nye låse i hoved og køkken døre samt 4 nøgler til hver lejlighed lyder på kr excl. Moms. Arbejdet sættes i gang da vores låse er meget slidte. Garage er blevet ordnet. Bestyrelsen holder markvandring den 24. april kl. 11, hvor vi skal rundt på alle ejendomme. Næste Bestyrelsesmøder: 17. marts og 28. april

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna.

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Referat af. Bestyrelsesmøde 31/8-2015 Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Afbud fra Susanne. Meddelelser fra formanden. Lotte har nu gennemgået hele vores

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 18.02.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 18.02.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 18.02.2013 Til stede: Peter,, Bruno,,, Rene, Heidi Afbud: Anders, Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 13-02-13 Datea 1 stk. restance 11-02-13

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Til stede: Mikkel, René, Anders, Bruno, Rik Afbud: Peter, 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 02-10-12 Datea Kvartalsrapport 04-10-12

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Til stede: Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML)

Til stede: Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Maria og Julie (suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Maria og Julie (suppleanter) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Informationsbrev. Fælles elforsyning

Informationsbrev. Fælles elforsyning Informationsbrev Fælles elforsyning 31. oktober 2014 INFORMATIONSBREV FÆLLES ELFORSYNING Ejendommens fælles elforsyning renoveres i de kommende måneder forud for kælderisoleringen, brevet her er beboerinformation

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møde d. 28.03.12. Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 18.03.2013 Til stede: Peter,, Bruno,Rene, Heidi, Anders Afbud: Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 14-03-13 Datea Orientering om salgsprocedure

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Afd. Uplandsgade Telefon: 32 57 20 66 Fax: 32 57 20 66. 2300 København S www.ab-amagerbro.net

Afd. Uplandsgade Telefon: 32 57 20 66 Fax: 32 57 20 66. 2300 København S www.ab-amagerbro.net Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 23. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29.02.2012.

Referat af ordinær generalforsamling den 29.02.2012. Ejerforeningen Matr. nr. 2165 Udenbys Klædebo Kvarter Sankt Hans Gade 4 4A København N Referat af ordinær generalforsamling den 29.02.2012. Til stede var.: 4 Sankt Hans Gade 4, 1.th Ole Munch Hansen 4,61

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Til stede: Frank B. Hansen (FH), Anders Zitawi (AZ), Henrik Andersen (HA), Anne Kathrine Henriksen (AK), Michael Olsen (MO), Tina Milton (TM), Peter

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere