Det kongelige Bibliotek FAG FAG R EFERENTER. Ksbenhavn 1989

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kongelige Bibliotek FAG FAG R EFERENTER. Ksbenhavn 1989"

Transkript

1 Det kongelige Bibliotek FAG & FAG R EFERENTER Ksbenhavn 1989

2 Det kongelige Bibliotek. Specialhjalpemidler 17 lssn Kgl. Bibl.Tryk Ksbenhavn Udarbejdel af forskningsbibliotekar Ase Reymann, koordinator for dokumentationsopgaver. Maj 1988 Omslag: Vignet fra Franciscus Columna: Hypnerotomacia Poliphili, 1499.

3 INDHOLD Forord s. 5 Fag s. 7 Fagreferenter s. 22 Forkortelser s. 25

4 FORORD Siden kort efter den anden verdenskrig har Det kongelige Bibliotek opbygget et system af fagreferenter, d.v.s. videnskabeligt uddannede forskningsbibliotekarer inden for de teologiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige fagomrader. En fagreferent er bibliotekets fagspecralist inden for sit fagomrade og skal lsse savel de faglige som biblioteksfaglige opgaver i relation til alle Det kongelige Biblioteks funktioner som Danmarks Nationalbibliotek, nationalt hovedfagbibliotek for teologi, humaniora og samfundsvidenskab, h ovedbi b li ote k, doku m e ntati o n s- og i nfo rmati o n sce nt e r for Ko be n havns U niversitet, humanistisk og videnskabeligt arkiv samt Danmarks Bogmuseum. Fagreferenterne har saledes en stor vifte af faglige stabsopgaver i relation til de fleste af bibliotekets afdelinger. De udvalger den udenlandske litteratur (monografier, tidsskrifter, mikroformer, edb-baser), der behandles af de 4 afdelinger, der udgor de Udenlandske Samlinger (Udenlandske Afdeling, Udenlandske Tidsskrifter, Udenlandske Afdelings Katalogisering Udenlandske Afdelings Systematiske Katalog), klassificerer dette materiale til de systematiske kataloger, indberetter udenlandske danica lil Danske Afdeling, yder faglig publikumsvejledning, herunder informations- og litteratursogning (dokumentation), brugerundervisning og udvikling af det edb-baserede informationssystem REX/REGINA samt medvirker til oprettelse og vedligeholdelse af referencesamlingerne (bl.a. til Lesesal og Katalogsal m.v.) i lnformations- og Dokumentationsafdelingens regi. En del af fagreferenterne er desuden fsrstebibliotekarer, d.v.s. afdelingsledere. Fagreferenternes mange forskellige opgaver medforer saledes, at publikum ikke kan forvente, at de altid kan treffes. I sa fald kan man enten fa oolysning herom i lod-sekretariatet ( , lokal 435, 454, 468) eiler legge besked sammesteds, hvorefter man vil blive kontaktet af den pageeldende fagreferent. Det kongelige Biblioteks tredobbelte hovedopgaver - bevaring og tilgangeliggarelse af litteratur og kildemateriale, publikumsservice og forskning - er 3 komplementare sider al bibliotekets mangeartede funktioner. Narverende publikation er et bidrag til at formidle bibliotekets faglige ekspertise til vore mange brugere. Erland Kolding Nielsen Overbibliotekar

5 FAG afrikaans afrikansk arkaologi afrikanske sprog akkadisk albansk sprog amerikansk arkeologi amerikansk litteratur (USA) amerikanske i ndianersprog an glo-skotsk litteratu r antikkens antikvarboghandelens antropologi arabisk arkeologi arabisk arbejdsforhold arkivvaesen se arkaeologi i alm. afrikansk arkaologi amerikansk arkaologi arabisk arkaologi europeisk arkeologi gresk arkeologi romersk arkeologi nerorientalsk arkaologi precolombiansk arkaologi centralasien mongolskspr.om rader, Tibet tyrkisksprogede omrader sydasiens WD EO / TD/(Adm) /(Ra) EO EA EA

6 sydostasiens og litteratur sydostasiens sprog, kultur og religion assyriologi australsk litteratur (engelsk) austronesiske sprog ballet- og danse baltisk bankvasen baskisk sprog bibelvidenskab bibliofili bibliografi almene bibliografier privat biblioteker biblioteks bog- og biblioteksveesen i alm. almen biografi bog- og biblioteksvesen i alm. bogbindets i alm. dansk bogbinds antikvar boghandelens boghandels- og lorlags i dansk boghandels- og forlags bog i alm. dansk bog bogillustrationens i alm, dansk bogillustrations bogtrykkets i alm. dansk bogtryks byzantinsk lilologi byzans' canadisk litteratu r (f ransk) aillt. PFI TD AR AR AR t^ AH

7 canadisk litteratur (engelsk) centralasien mongolsksprogede omrader, Tibet tyrkisksprogede omrader cinematogra{i cirkus ballet- og danse dansk bogbinds dansk boghandels dansk bog dansk bogillustrations dansk bogtryks dansk dansk forlags demografi historisk demografi kristen dogmatik tolkedragter musikdramatiske forestil li n ge r ekspe ri me ntalpsykolog i emblematik australsk litteratur (engelsk) canadisk litteratu r (engelsk) indlsk litteratur (engelsk) irsk litteratur (engelsk) encyclopedier, almene se filosofi engelsk litteratur (ca.-1550) engelsk litteratur (ca ) engelsk middelalderlitteratur engelsk sprog organisations- og erhvervsanalyse erhvervsgeografi il (DA) i/ck (Na)(DaKu) BHJ KT HD

8 filosolisk etik kristelig etik erhvervs eskimoisk eskimologi estnisk etnografi eu ropaisk fol kelivsforskni ng europaisk arkaologi feminologi filateli filmvidenskab akkadisk lilologi = sprog & litteratur arabisk baltisk byzantinsk dansk eskimoisk estnisk linsk germansk hamitisk hittisk indisk iransk islandsk filolo3i italiensk lilologi japansk kaukasisk lilologi keltisk kinesisk lilologi (Ea) AR AR ubesat KT EO TD /(DaFM) PFI (DA) AR ubesat GB WD (DA) CR 10

9 grask romersk (latin) koreansk lettisk litauisk middelalderlatinsk nederlandsk nordisk norsk nygrask nylatinsk portugisisk romansk rumensk samisk (syd)semitisk (vest)semitisk f ilologi slavisk spansk sumerisk svensk tykisk tysk ungarsk filosofi (undt. ) kinesisk filosofi g rask filosofi romersk filosofi religionsfilosofi CH PFI PFI WD (DA) (DA) ubesat UH PFI air AS WD SU KT KT GB filosofisk etik finlands finsk

10 finsk-ugriske sprog fjernorientalistik folkedragter europaisk {olkelivsforskni ng folkemusik folklore boghandels- og forlags dansk boghandels- og forlags fotografi canadisk litteratur ( f ransk) fransk litteratur i alm. fransk sprog frimureri genealogi geogra{i germansk grafologi grask arkaologi grask gresk lilosofi graesk grask religionsvidenskab hamitisk hemmelige selskaber (med delvis alm. kristeligt indhold) hemmelige selskaber (uden kristeligt indhold) hemmelige selskaber (med religiost, ikke kristeligt indhold) heraldik (-1789) KRUCR (Na)(DaKu) E-BF HD HD WD BHJ KT 12

11 (1789-) antikkens antikvarboghandelens ballet- og danse biblioteks bogbindets boghandels- & forlags bog ialm. bogillustrationens bogtrykkets Byzans' centralasiens dansk bogbinds dansk bog dansk boghandels- & forlags dansk bogillustrations dansk bogtryks erhvervs finlands forlags israels japans jodernes kinas kirke grask romersk koreas kunst litteratur i alm. mongolsksprogede omrader tyrkisksprogede omrader CK / ll (Ea) UH CR UH CR JSI JSI 13

12 lerdoms medicin mellemsstens (indre forhold) middelalderens musik papir religions samtids sveriges hislorie sydasiens sydostasiens teater universitets USSR's pa slaviske sprog videnskabs okonomisk ssteuropas pa slaviske sprog historisk demografi historiske hjelpevidenskaber i alm. historiske sokort hittisk ikonografi (undt. kristelig og jodisk) ikonografi, jodisk ikonografi, kristelig amerikanske indianersprog indisk indisk litteratur (engelsk) indologi indonesien inkunabler international politik (u2) EB-F CK FM.K A //CK A //CK HD HD UH KV

13 sociale i nternationale organisatione r internationale skonomiske organisationer iransk irsk litteratur (engelsk) islam islandsk israels italiensk japanologi judaistik jodernes kartografi kaukasisk keltisk kinas kinas religioner kinesisk kinesisk filosofi kirke kirkekunst klasser, stratifikation klassifikationsteori grask arkaologi greesk gresk f ilosof i grask grask religionsvidenskab romersk arkaologi romersk (latin) romersk f ilosof i romersk LJ/(KrP) TD (DA) UH CR UH UH HD 15

14 romersk reli gionsvide nskab kodikologi massekommunikation kunstnerisk kom munikation (TV/radio) koreanologi kriminologi kristen dogmatik kikekunst skuespilkunst latin kunst ku nstneriskommunikation (TV/ radio) kunstsprog middelalde rlati nsk nylatinsk leg, spil og sport lettisk sociale levevilkar litauisk = Sprog & litteratur sksnlitteratur = litteratur amerikansk litteratur (USA) anglo-skotsk litteratur australsk litteratur (engelsk) canadisk litteratur (engelsk) canadisk litterattu r (f ransk) engelsk middelalderlitteratur engelsk litteratur (-1550) engelsk litteratur (1550-) fransk litteratur indisk litteratur (engelsk) CR LJ JSI PFI PFI 1A

15 irsk litteratur (engelsk) ratoromansk litteratur sydostasiens litteratur litteratur i alm. litteraturvidenskab i alm. lokalsamfundsforhold lardoms- og videnskabs massekommunikation medicin nar- og mellemosig orientalistik metrik middelalderens middelalderlatinsk engelsk middelalderlitteratu r centralasien, mongolsksprogede omrader, Tibet folke musik musikdramatiske {orestillinger musik musikvidenskab nederlandsk nordisk norsk numismatik nygrask nylatinsk ner- og mellemosig orientalistik narorientalsk arkeologi oldkristelig arkeologi opera internationale organisationer internationale skonomiske organisationer organisations- & erhvervsanalyse JSI JSI (u2) JSI E-BF E-BF E-BF WD (DA) (DA) (Na) LJ/(KrP) TD 17

16 fjernorientalistik ner- & mellemosig orientalistik narorientalsk arkeologi paleeografi papir papyrologi parapsykologi pastoralteologi poetik international politik politik og statskundskab portugisisk privatbiblioteker pracolo mbiansk arkeologi psykoanalyse psykologi padagogik TV/ radio (kunstnerisk kommunikation) rejser sydostasiens religion kinas religioner religionsfilosofi religions religionsvidenskab i alm. grask religionsvidenskab romersk religionsvidenskab retorik i alm. retsvidenskab romansk romanske sprog romersk arkeologi romersk (latin) KRUCR BHJ JSI KV KV BHJ BHJ (DPB) DNI HD FM.K JSI LJ 18

17 romersk filosofi romersk romersk religionsvidenskab rumansk ratoromansk litteratur lokalsamfundsforhold samisk samtids seksualpsykologi hemmelige selskaber (med kristeligt indhold) hemmelige selskaber (uden kristeligt indhotd) hemmelige selskaber (med religiost, ikke kristeligt indhold) syd semitisk filolcgi vesl semitisk sigillog rafi se sinologi skak anglo- skotsk I itteratu r skuespilkunst sks nlitteratur = litteratur slavisk sociale lorhold sociale klasser, stratifikation sociale levevilkar socialpsykologi sociologi spansk leg, spil & sport leg, spil & sport = sprog & litteratur afrikanske sprog ubesat CK BHJ KT UH PFI BH/

18 albansk sprog ame rikanske i ndianersprog austronesiske sprog baskisk sprog engelsk sprog finsk-ugrisk sprog fransk sprog kunstsprog romanske sprog sydostasiatiske sprog sprogpsykologi sprogvidenskab i alm. statistik politik og statskundskab sociale klasser, stratifikation historiske sokort sumerisk svensk sveriges sydasiens sydsemitisk sydostasiens og litteratur sydostasiens sprog, kultur og religion sovesen ssvasen, se teatervidenskab teologi topografi traktater TV/radio, kunstneriskommunikation tyrkisk centralasien, tyrkisksprogede omrader BHJ TD/(DSta) KV r\> HD (MaB) HD LJ 20

19 tysk linsk-ugriske sprog ungarsk universitets u niversitetspu bli katione r amerikansk I itteratur (U SA) WD SU (u2) A UH JSI t l JSI TD //CK TD A USSR's pa slaviske sprog vestsemitisk {ilologi litteraturvidenskab i alm. retsvidenskab teateruidenskab lardoms- og videnskabs aegyptologi astetik okologi okonomi skonomisk internationale skonomiske organisationer mellem ostens, indre forhold osteuropas pa slaviske sprog

20 FAGREFERENTER pr Sten Barfort () Ruth Bentzen () lvan Boserup (NlB) Gerd Burjam (GB) Thorkild Davidsen (TD) Henrik Dupont (HD) Willy Diihnhardt (WD) Eva-Brit Fanger (E-BF) Paul Flandrup (PFl) Jakob H. Gronbek () Ulf Haxen (UH) Birger Hjorland (BHj) Harald llsoe (Hl) Ingrid llsoe (ll) Lotte Jacobsen (LJ) Paul Raimund Jorgensen () Sociologi, herunder demografi. Massekommunikation. Engelsk sprog. Engelsk middelalderlitteratur. Angloskotsk litteratur. Keltisk. Alm. sprogvidenskab samt flg. sprog: albansk, baskisk, austronesiske spr., ameri kanske i ndianerspr., af rikanske og fi nsk-u griske spr. Kunstsprog. Klassisk (g resk) arkaologi, bog handvark, f i toto g i, filosofi, papyrologi, religionsvidenskab, byzantinsk og nygrask. Finsk. Okonomi. Arbejdsforhold. Filateli. Internationale skonomiske organisationer. Statistik. Geografi. Kartografi. Rejser. Topografi. Fotografi. lkonografi (undt. kristelig og jodisk). Tysk. Germansk sprogvidenskab. Nederlandsk. Afrikaans. Musik og -videnskab. Slavisk og baltisk (lettisk og litauisk) fitotogi. Teologi, herunder bibelvidenskab og kirkehistoriske fag (incl. frimureri og andre hemmelige selskaber med delvis kristeligt indhold), systematiske fag (dogmatik, etik og religionsfilosofi) samt pastoralteologi. Kirkekunst. Judaistik. (Vest)semitisk. Psykologi. Historie: almindelig, Byzans, middelalderen og nyere tid til Historiske hjalpevidenbskaber i alm. Alm. biografi. Biblioteks. Boghandels- forlags. Lardoms- og videnskabs. U nive rsitetshisto rie. Dansk bog, herunder bogbind, bogtryk, bogillustration. Dansk boghandels- og forlags Retsvidenskab. Kriminologi. Internationale o rganisatio n er. Traktater. Bogtrykkets- og bogillustrationens. Inkunabler. Bogbindets. Privatbiblioteker. Antikvarboghandelens.

21 Christian Kaatmann (CK) Nyere efter Samtids. Eva Krener () Antropologi. Etnografi. Religionsvidenskab. Anne Marie Lebech (A) Osteuropas og USSR's pa slaviske sprog. Merete Licht () Engelsksproget litteratur (Storbritannien, USA, Commonwealth og andre engelsksprogede omrader). Barbara Melchior () Romansk. Fransk, italiensk, spansk, portugisisk, rumansk litteratur og sprog" Frede Msller-Kristensen Indisk. Centralasien. lndonesien. Sydostasiens () sprog, kultur og religion. Poul Nielsen () Teater/skuespilkunst herunder opera o.a. musikdramatiske forestillinger. Ballet- og danse. Television/radio (kunstnerisk kom mu nikation ). Cinematografi. Cirkus. Erik Petersen () Klassisk (romersk) arkeologi, (latin), filosofi, religionsvidenskab. Middelalderlatinsk og nylatin. Paleografi. Stig Torben Rasmussen (Syd)semitisk (herunder arabisk), hamitisk, iransk, () kaukasisk og tyrkisk. lslam. Nar- og melle mosi g orientalistik. Ase Reymann (AR) Eskimologi. Bog- og biblioteksvesen i alm. Bibliografi, herunder almene bibliografier. CharlotteRohde(CR) Japanologi.Koreanologi. Kirsten Rsnbsl Lauridsen Kinesisk, filosofi, litteratur. Sinologi. () Sydostasiatisk og litteratur. Annika Salomonsen (AS) Svensk. Johanne Slots (JSl) Litteraturvidenskab i alm. Metrik. Poetik. Retorik. Kunst. Susanne Sugar (SU) Ungarsk. Klaus Torvad (KT) Filosofi (undt. ). Emblematik. (Filosofisk) etik. Hemmelige selskaber (uden kristeligt indhold). Knud Vohn (KV) Politik og statskundskab. lnternational politik. MogensWeitemeyer Assyriologi.(Akkadisk,hittisk,sumerisk). () Agyptologi. Narorientalsk arkeologi. Klassifi katio nsteori. Ann Welling () Eva Orsnes (EO) Sveriges og Finlands. Folklore. Europaisk folkelivsforskning. Feminologi. Leg, spil og sport. Arkaologi i alm. Europeisk og afrikansk arkaologi. 23

22 FORKORTELSER (Adm) A AS BHJ CK CR DA (DaFM) (DaKu) (DPB) (DSta) (Ea) E-BF EA GB (HB) HD lt JSI (KrP) KT KV (L) LJ (MaB) (Na) PFI (Ra) SU TD (u2) UH WD AR Det administrative Bibliotek Anne Marie Lebech Annika Salomonsen Ann Welling Birger Hjorland Barbara Melchior Christian Kaatmann Charlotte Rohde Danske Aideling, Det kongelige Bibliotek Det danske Filmmuseums Bibliotek Det danske Kunstindustrimuseums Bibliotek Danmarks pedagogiske Bibliotek Danmarks Statistiks Bibliotek E rhvervsarkivet, Arhus Eva-Brit Fanger Eva Krener Erik Petersen Eva Orsnes Frede Ms lle r-kristensen Gerd Burjam Handelshojskolens Bibliotek Henrik Dupont Harald llsse Ingrid llsoe Jakob H. Grsnbak Johanne Slots Kontoret for Internationale Publikationer, Det kongelige Bibliotek Kirsten Rsnbsl Lauridsen Klaus Torvad Knud Vohn Landbohojskolens Bibliotek Lotte Jacobsen Marinens Bibliotek Merete Licht Mogens Weitemeyer Nationalmuseet, Biblioteket Niels lvan Boserup Paul Flandrup Poul Nielsen Paul Raimund Jorgensen Rigsarkivet Ruth Bentzen Sten Barfort Stig Torben Rasmussen Susanne Sugar Thorkild Davidsen Universitetsbiblioteket, 2. Afdeling Ulf Haxen Willy Dtihnhardt Ase Reymann 25

23 Det kongelige Bibliotek FAG & FAGREFERENTER Ksbenhavn 1989

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Hvad er boghistorie også? Af Poul Steen Larsen. Fagleder ved Institut for Kultur og Medier. Danmarks Biblioteksskole.

Hvad er boghistorie også? Af Poul Steen Larsen. Fagleder ved Institut for Kultur og Medier. Danmarks Biblioteksskole. Hvad er boghistorie også? Af Poul Steen Larsen. Fagleder ved Institut for Kultur og Medier. Danmarks Biblioteksskole. På Danmarks Biblioteksskole har der været undervist i boghistorie siden 1967, da faget

Læs mere

skúlar við gymnasialum miðnámsútbúgvingum Heiti Rundskriv um fakligan førleika í gymnasialu miðnámsútbúgvingunum

skúlar við gymnasialum miðnámsútbúgvingum Heiti Rundskriv um fakligan førleika í gymnasialu miðnámsútbúgvingunum MENTA MÁLARÁ ÐIÐ Rundskriv Dgf.: 7. mai 2014 Til Máltal: 12/00599 skúlar við gymnasialum miðnámsútbúgvingum Heiti Rundskriv um fakligan førleika í gymnasialu miðnámsútbúgvingunum Rundskrivið er sent út

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

også de astrologiske studier, Dansk astrologi i Renæssancen er uløseligt knyttet til kongemagten, som blev væsentligt

også de astrologiske studier, Dansk astrologi i Renæssancen er uløseligt knyttet til kongemagten, som blev væsentligt Sophie:20 ISSN 1602-9631 300-årsnatten i dansk astrologi FAGHISTORIE Claus Houlberg Renæssanceåret 2006 er slut nu og artikelserien om dansk astrologi i renæssancen, som har været bragt i SOPHIE:8-19,

Læs mere

Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22

Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22 Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22 Fra forskningsbibliotek til pædagogisk studiesamling Af Erik Nørr [ 1903 aflivede almenskoleloven - som beskrevet af Vagn Skovgaard-Petersen i hans disputats

Læs mere

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Videnskabernes Selskabs Forlag København

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Videnskabernes Selskabs Forlag København 2007 Danske Studier Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard Videnskabernes Selskabs Forlag København Danske Studier 2007, 102. bind, niende række 6. bind Universitets-Jubilæets

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

mange nye medarbejdere, der skal forhindre terrorangreb på dansk territorium.

mange nye medarbejdere, der skal forhindre terrorangreb på dansk territorium. Selvom det efterhånden lyder som en kliche, er det alligevel rigtigt at sige, at terrorhandlingerne i Washington og New York 11. september 2001 førte til dramatiske ændringer globalt og nationalt. Umiddelbart

Læs mere

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv Lisbeth Verstraete-Hansen Udgivet af Institut for Internationale Kulturog Kommunikationsstudier

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

Brugen af film i undervisningssammenhæng handler ikke om at se film som en kilde til sandhed i

Brugen af film i undervisningssammenhæng handler ikke om at se film som en kilde til sandhed i Antologiens brug i undervisningssammenhæng Ved Kasper Vandborg Rasmussen Fiktion og fakta Brugen af film i undervisningssammenhæng handler ikke om at se film som en kilde til sandhed i klassisk forstand.

Læs mere

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Hvad man ikke ved Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK-2300 København

Læs mere

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2014 Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB INTERVIEW MED NY FORMAND TINE JØRGENSEN 11 FORSKER: VI BLIVER KOLLEKTIVT STUPIDE MØD BF S NYE HOVEDBESTYRELSE

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

God og dårlig videnskab. Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet

God og dårlig videnskab. Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet God og dårlig videnskab Peter Harder Inst. F Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet Oversigt 1. Hvad er videnskab? Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab og verdensanskuelser. Forskellen

Læs mere