SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs 4): Tagrende v. kælderdør ikke fastholdt i rendejern 5): Under radiator i køkken fugtskjold. Gulv i stuen gynger. 6): Skorsten udvendigt afskallet og indv. frostskade i puds. 7): Råd i stolper i overdækket terrasse. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: Pkt. 2-7: er ikke nævnt i tilstandsrapporten. Pkt. 1: Ingen bemærkninger til, hvad der er sket i kælderen; bl.a. forklaring til slanger fra vægge til afløb. Ved overtagelsen stod der diverse byggematerialer fra renovering af gulv og vægge. Der var tydelig tegn på reparation af klinker på gulv. Pkt. 1: Ved ny besigtigelse xx.xx.08 var kælderen tom. Der var nye klinker og ny vægbehandling. Der var ingen tegn på fugtskade i ydervægge og gulv. Ingen tegn på partiel udskiftning af klinker. Tørt, let vind, skyet. Den gældende TR er fornyelse af udløbet rapport xx pr. xx.xx..07 udført af samme BB. Der er flere afvigelser fra rapport til rapport. 1

2 Skønsmandens erklæring Ad 1: Kælderetage med vandskade: Enfamiliehus opført Tilbygning af kælder i 1973/74. Påbygning på kælderen af boligtilbygning i Ydervægge i kælder er påført pudslag ca.1 m over gulv Alle vægge incl. trapperum er pudset/overfladebehandlet. Ydervæg i trapperum og væg mod kælderrum er fugtige og har afskallet maling/puds og partielt alkalisk udblomstring (salpeter) På ydervægge i kælderrum ses partielt begyndende blærer Gulv med klinker. Ca. midt i rummet buer gulv opad. Ved betrædning skvulper det ; idet der må stå vand tæt op under belægningen. Partielt ses spor af okkerholdigt vand op mellem klinker. Ca. midt på gulvet er fuger mellem klinker afvigende fra øvrige fuger (hvide) som tegn på reparation. 5 steder i rummet er der ført rør ind gennem ydervægge ca. 5 cm over gulv. Haveslanger er herfra lagt langs vægge hen til gulvafløb. Ad 1. Konklusion: Det skønnes, at vægge er efterbehandlet med fugtstandsende produkt. Det bevirker imidlertid, at vand/fugt udefra presses højere op i vægge. Klinker skydes opad ved vandtryk. De hvide fuger tyder på udført partiel reparation af klinker. (Underkonstruktionen kendes ikke). Formål/funktion af slangesystemet er uforklarligt. Såfremt hensigten er at aflaste omfangsdrænet (hen til pumpebrønd i udhus), kan dette ikke ske, da omfangsdræn skal ligge under gulvniveau. Iflg. tegning ligger det 23 cm lavere end gulvniveau. Sælger har i spørgeskema oplyst, at der (efter 1996) har været tvist eller retssag vedrørende: fugt i kælder-påklage. KK har ladet udføre slamsugning fra pumpebrønd ind mod dræn. Det er ukendt, hvorledes omfangsdræn, tagvand og faskiner er udført og fungerer. Den egentlige årsag til vand/fugtproblemer er ikke undersøgt og ligger udenfor denne skønsforretningen. 2

3 Ad 1. Fejl og KK + BB er enige om, at kælderen hhv. i marts/april og pr. xx.xx..08 fremstod helt tømt med intakte vægge og gulv og uden tegn på reparation på gulvet. De omtalte byggematerialer var ikke til stede dengang. (Det var de imidlertid, da KK overtog huset pr. xx.xx.08). Det må derfor antages, at der ikke har været visuelle tegn på skader pr. xx.xx.08. BB oplyser, at der ikke var kontakt til sælger ved denne besigtigelse. Efter omstændighederne burde der være udført fugtmåling og bankeprøve på gulv-vægge til sikring af, at tidligere fugtskader er helt udbedret. Det er skønsmandens opfattelse, af BB skal forholde sig til slangesystemet : - hvad der er årsag/funktion og i relation til oplysning om, at der tidligere har været tvist/retssag om fugtskade. Ligeledes bør BB forholde sig til sælgers fejl ved svar på pkt BB beskriver hovedhus som overordnet i ganske god tilstand, hvilket også må omfatte kælderen efter istandsættelsen. Ad. 1. Overslag over Årsag til vandskade-problemet er ukendt og kræver avancerede undersøgelser. Undersøgelse og udbedringer kan blive betydeligt over kr Ejerskifteforsikring xx har godkendt dækning af udgift til retablering af gulvklinker; med fradrag for selvrisiko. Udskiftning af klinkegulv med bortkørsel etc. skønnes til kr Ad 1. Forbedringer: Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen Ingen 3

4 Skønsmandens erklæring Ad 2: Hoved- og bryggersdør: Ad 2. Konklusion: Ad 2. Fejl og Ad. 2. Overslag over Begge yderdøre lukker stram og er med skævhed i dørene. Finér-beklædning er løsnet og fugtpåvirket langs underkanter. Opbygning af døre (skønnet fra 1966 ) er ukendt. Nedbør udefra og temperaturpåvirkning indefra skønnes væsentligste årsag. Ikke oplyst i TR. Skaden skønnes at have været til stede for 9 mdr. siden. K 2 skade, da der er mindre funktionssvigt. Partiel reparation og justering af karme/dørplader skønnes i alt til kr Ad 3. Sålbænk defekt: Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og Sålbænk af skiferplade til vindue mod stue (sydside) ligger løs, (foto 18). Pladen har begyndende delaminering, (lagdeling) Foto 19). Frostpåvirkning vil på sigt nedbryde pladen. Utæthed langs karmparti giver risiko for nedsivende fugt. I TR nævnes pkt. 4.4: K1-sålbænke på nordside har fugebrud under sålbænk. Der er ikke sålbænke mod nord; (fejl af verdenshjørner). Ovennævnte sålbænk ses ikke beskrevet. Risiko for nedsivning er K 3. Ad. 3. Overslag over incl. moms: Ad 3. Forbedringer: Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt: Udskiftning af skiferpladen kr Ukendt om plader er fra opførelsen eller senere renovering. Forbedringsværdi ca. 20%. Ingen 4

5 Ad 4. Tagrende: Ad 4. Konklusion: Ad 4. Fejl og Ad 4. Overslag over udbedrings-udgifter Tagrende langs tag over kældertrappe er ikke klikket ned i holdere på den sidste meter (foto 23+24). Som tagrende er nu, er der god hældning mod afløb. Den manglende fastholdelse kan skyldes, at der vil opstå svagt bagfald, ved korrekt fastholdelse i rendejern. TR nævner det ikke. Det kunne være angivet med K-1 og bemærkning om risiko for bagfald. I tilfælde af bagfald skal rendejern flyttes. Kr Ad 5. A: Fugtplet i køkken: B: Gyng i stuegulv: Ad 5. Konklusion: A: I køkken under radiator er finér på gulvbrædder letter opbukket pga. fugtpåvirkning; skønnet fra før udskift af radiatorventil. B: Gulv i spiseafdeling giver efter ved betrædning ca. ud for vitrineskabe. Skabe gynger. A: Udsivning kan over nogen tid have opfugtet lamelparket således, at finéren har sluppet vedhæftning i begrænset omfang. Gulv i køkken fremstår med spor af udført afslibning. B: Der skønnes lagt nyere lamelparket som svømmende gulv på oprindeligt gulv. Der kan ofte være mindre nedbøjning, men understøtning skønnes ikke korrekt. Ad 5. Fejl og A: Det er pt. ukendt, hvorledes køkken var møbleret samt, hvorvidt det var umiddelbart tilgængeligt. Det forventes at BB er generelt opmærksom på risiko for denne type skader under radiatorventiler. I det aktuelle tilfælde kan K-1 anvendes. B: Tidligere møblering er ukendt. Ved almindelig betrædning på frie gulvarealer kunne en vis fjedring måske være mærket og udløse K1- K2. Ad 5. Overslag over A: Finérstave skønnes ikke løsnet helt og forventes at kunne eftergås med lim/slibning. Kr B: Afhjælpning kan evt. forsøges ved specialmetode udført af 5

6 specialist, kr Alternativ skal parketgulv optages/genlægges i nødvendigt omfang, Ca. Kr ,- Ad 5. Eventuelt: Ad 6: Skorsten med frostskader: Ad 6. Konklusion: Ad 6. Fejl og Ad. 6. Overslag over incl. moms: Ad 6. Forbedringer: I tagrum er pudslag på den murede skorsten porøst og afskallet. Udvendigt ses fugeudfald og partiel frostsprængning af mursten.. Skadet puds i tagrum kan være opstået pga. utæt inddækning af skorsten i tag. Iflg. sælgeroplysning pkt. 8.1 er taget udskiftet for ca. 2-3 år siden. Det skønnes derfor, at skaden er stoppet i forbindelse med tætning af tag. Foringsrør i skorsten er evt. fornyet i forbindelse med udskift af kedel i Evt. utæthed, - som årsag til skade i fuger/mur, - kan da være udbedret. TR pkt angiver K-1 - skorstenshat har lidt udvaskning i top. Frostskade i mur/fuger skønnes i et vist omfang at have været der for 9 mdr. siden. (KK oplyser, at der for et par uger siden er sket yderligere afskalning). BB har bemærket skorstenshatten, derfor vanskeligt at afgøre, i hvilket omfang der var skader i murværk. Skade i tagrum K 1, da det skønnes ældre skade. Skade i mur/fuger K 2 Oppudsning af skorsten i tagrum kr Skorstenspibe renovering fra stige kr Udføres i forbindelse med andet murerarbejde i kælderen. Ingen ved reparationsarbejde Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: ingen 6

7 Ad 7: Stolper i overdækning med råd Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og Overdækning med 3 stk. stolper ned i terræn. De 2 frie stolper er stærkt nedbrudt ved råd ved overgang til terræn. Risiko for kollaps af overdækning. TR angiver ikke de sekundære bygninger, trods bemærkning til pkt. 4 (side 6). Dette er i sig selv en forsømmelse. K2 skønnes dækkende for skade i simpel konstruktion. Ad. 7. Overslag over Udskiftning af 2 stk. stolper kr Ad 7. Forbedringer: Ud fra generelt tilstand skønnes forbedring at udgøre 50 % 7

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Helena Selchau Hansen dresse Skyttemarksvej 89 Postnr. 4700 Dato 02-12-2013 By Næstved Udløbsdato 02-06-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20249 Matrikel/Ejerlav: 115C Næstved Markjorder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: leksandra og Dennis Petersen dresse Hellevadvej 21 Postnr. 6240 Dato 19-01-2015 By Løgumkloster Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4356 Matrikel/Ejerlav: 30 Bedsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015 for ejendommen Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen dresse Mågevej 16 Postnr. 4700 Dato 20-01-2015 By Næstved Udløbsdato 20-07-2015 H-15-0-0007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-018082 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET september 2011. 2020 Olaf Haildor Gunnløgsson 3000 Helsingør den 18. maj 2011. Dato: Beskikket bygningssagkyndig Helsingør Arkitekter Sct. Anna Gade 44 B FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: XX DISCIPLINAER-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB. By Tranekær. Udløbsdato 28-02-2016

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB. By Tranekær. Udløbsdato 28-02-2016 for ejendommen Sælger: NORDE KREDIT RELKREDITKTIESELSKB dresse Klokkebanke 1 Postnr. 5953 Dato 28-08-2015 By Tranekær Udløbsdato 28-02-2016 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-8934 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Bommerlundvej 2 Postnr. 6630 Dato 06-04-2014 By Rødding Udløbsdato 06-10-2014 H-14-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-85543 Matrikel/Ejerlav: 34 Grønnebæk, Jels

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dorthe Vang Larsen & David Allan Larsen. By Gentofte. Udløbsdato 15-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dorthe Vang Larsen & David Allan Larsen. By Gentofte. Udløbsdato 15-11-2015 for ejendommen Sælger: Dorthe Vang Larsen & David llan Larsen dresse Mosebuen 21 Postnr. 2820 Dato 15-05-2015 y Gentofte Udløbsdato 15-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-129864 Matrikel/Ejerlav: 4E Vangede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere