Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016"

Transkript

1 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler, så læs gerne informationerne her grundigt Please read Information in concern of a larger project we need to implement in 2015/2016 We need to have access to the apartment you live in!! If you have received an instruction letter from Kridahl (plumber), where he asks for your keys, then please read this paper carefully

2 I 2015/2016 vil ejerforeningen iværksætte et stort projekt, som skal sikre lejlighederne mod fremtidige vandskader. I den forbindelse er det vigtigt, at du/i læser informationerne i dette dokument. Således håber vi, at arbejdet kan udføres med mindst mulig gene for dig/jer. Projektet er relevant for alle lejligheder Læs herunder hvad det går ud på Vi skal udføre følgende arbejde/check i alle lejligheder: Se gerne på side 6 1. Fastmontering af køkkenafløb til faldstamme (Nødvendigt grundet mange vandskader fra køkkenafløb) 2. Udskiftning af brugsvandsventiler (Nødvendigt da mange ventiler er tæret op, hvorfor der er stor risiko for vandskader) se hvor brugsvandsventil er placeret i din lejlighedstype. 3. Check og mulig udskiftning af fuger i baderum (mellem gulv og væg i selve baderummet) 4. Check og udskiftning af fuger i afløb i baderum 5. Check om installation af opvaskemaskine opfylder de lovmæssige krav. Udgifterne for punkterne fra 1-4 ovenfor afholdes af ejerforeningen. Ejerne/beboerne skal selv sørge for, at punkt 5 bliver bragt i orden snarest muligt. Vi er bekendt med, at nogle af punkterne allerede er udført i nogle lejligheder. Læs her hvad du bedes gøre før håndværkerne kommer på besøg Før håndværkernes besøg bedes du/i: 1. Fjerne de ting du/i har i køkkenskabene tættest på det skjulte rørrum ved køkkenet. Her skal køkkenafløb fastmonteres til faldstammen, som findes i det skjulte rørrum ved køkkenet. Find plantegningen over din lejlighedstype fra side Således bør det være muligt at vurdere, hvilke underkøkkenskab/underkøkkenskabe der skal ryddes. Rørrum er markeret med dette symbol på plantegningerne. 2

3 2. Udskiftning af brugsvandsventil i det skjulte rørrum der ikke er tættest på køkkenet. Vi skal udskifte brugsvandsventil. Hvis dette befinder sig i skab i soveværelset, bedes du fjerne indhold i skabet tættest på rørrum markeret med dette symbol Hvis det befinder sig et andet sted bedes dette område gøres ryddeligt. 3. Baderum gøres ryddeligt, så der potentielt kan udskiftes fuger mellem væg og gulv i baderum, samt at der kan skiftes fuger i afløb i baderum. Projektet udføres i nedenstående rækkefølge Projektet forventes udført i alle 9 ejendomme i nedenstående rækkefølge. Du vil blive orienteret i god tid, før projektet opstartes i din opgang: 1. Midtermolen Midtermolen Midtermolen 8 4. Midtermolen 6 5. Midtermolen 4 6. Midtermolen 2 7. Indiakaj 9 8. Indiakaj Indiakaj 13 Vi vil udføre arbejdet i så mange opgange som muligt i løbet af 2015 og bliver ved så længe, der er penge på kontoen. Projektet vil blive udført af Kridahl (VVS firma) og FDbyg (Tømrer). Kridahl vil henvende sig med information om, hvornår arbejdet udføres samt det praktiske omkring nøglelevering. Nøglelevering kan enten ske direkte til Kridahl eller ved at lægge nøglen i ejerforeningens postkasse i IK9 se side 7. Nøglen skal leveres i en lukket kuvert med dit navn og adresse. Alternativt er du/i nødsaget til at være hjemme den dag, arbejdet udføres. Det vil være vanskeligt at give et præcist tidspunkt for, hvornår vi skal ind i din/jeres lejlighed. Vi håber derfor på forståelse og fleksibilitet fra din/jeres side. Kridahl (Søren) kan kontaktes på telefon:

4 In 2015/2016, we will implement a major project to ensure that the apartments are up to date. In this context, it is important that you read the information in this document. Thus, we hope that the work can be carried out with minimum disruption to you. The project is relevant for all apartments also the apartment you stay in. Please read below what it is about. We will perform the following work / check in all apartments: Please look at page 6 1. Mount kitchen drain to the main waste pipe. (Required, due to many water damages from kitchen drains) 2. Replacement of water valves (Required, as many valves are damaged why there is a high risk of water damage) - see where the water valve is located in your apartment type. 3. Check and possible replacement of grout in bathroom 4. Check and replace the grout in the drains in the bathroom 5. Check if the installation of the dishwasher is up to date. The cost of the points from 1 to 4 above is already paid by us. Please instruct the owner (if not yourself) of your apartment to implement point 5 as soon as possible. Please read what you are asked to do before the plumbers visit: 1. Please remove the stuff you have in the kitchen cabinet closest to the hidden pipe room in the kitchen. Find the floor plan for your apartment type at page Then it is possible for you to judge what kitchen cabinet you have to empty. The hidden pipe room is marked with this symbol at the plan drawings. 2. Replacement of the water valve in the hidden pipe room that is not placed nearest to the kitchen. We need to replace a water valve. If the hidden pipe room is closest to the bedroom, please remove the content in the cabinet closest to hidden pipe room. This symbol marks where to find the second hidden pipe room. 4

5 3. In your bath room we have to renew the grout. Please empty the shower room. It is only there we have to renew the grout. The project is expected to be executed in the order below. You will be informed in due time before the project is started in your apartment. 1. Midtermolen Midtermolen Midtermolen 8 4. Midtermolen 6 5. Midtermolen 4 6. Midtermolen 2 7. Indiakaj 9 8. Indiakaj Indiakaj 13 We will implement the project as fast as possible during 2015 and potentially at the beginning of The project will be conducted by Kridahl (plumbing company) and FDbyg (Carpenter). Kridahl will contact you with information regarding when the work will be implemented in your property. Key delivery can either be made directly to Kridahl or by putting the key in the owner association's postbox at Indiakaj 9 (instructions at page 7). The key must be delivered in a sealed envelope with your name and address. Alternatively, you have to be home at the day when the work is implemented. It will be difficult to give an exact time for when we need to have access to your apartment. We therefore hope for understanding and flexibility from your side. Kridahl (the name of the responsible person is Søren) can be contacted at phone number:

6 Her finder du et eksempel på placeringen af rørrum i 2 forskellige lejlighedstyper samt hvor projekterne skal udføres. Pilene viser hvor projekterne udføres. Here you find an example of hidden pipe rooms in 2 different types of apartment. The arrows indicate where the projects will be implemented. Bemærk at alle plantegninger er spejlvendte / all floor plans are inverted 1. Fastmontering af køkkenafløb til faldstammen / mount kitchen drain to the main waste pipe 2. Udskiftning af brugsvandsventiler / Replacement of water valves 3-4. Fuger i baderum og afløb / Replacement of grout in the in the bathroom and grout in drains Find alle plantegninger på de følgende sider Find all floor plans at the following pages. 6

7 Instruktioner for nøglelevering / Instructions for key delivery AFLEVER DIN NØGLE I EN KONVOLUT MED DIT NAVN OG ADRESSE I EJERFORENINGENS POSTKASSE (Indiakaj 9). Nøglen returneres i din postkasse efter besøget. PUT YOUR KEY IN AN ENVELOPE WITH YOUR NAME AND ADDRESS INTO EJERFORENINGEN S POSTBOX (Indiakaj 9). The key will be returned to your postbox after the visit. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse.

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS CONTENTS 4 5 Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) INDHOLD 18 19 Velkomst af rektor for Cphbusiness Praktisk information (A-Z) 2 3 Ais for alcohol alumni

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

Introduction. Problem definition. Test Purpose

Introduction. Problem definition. Test Purpose 1 Table of content Introduction (Katrine) 3 Problem definition (Katrine).3 Test Purpose (Katrine)..3 Test method (Katrine) 4 Use of Scientific Methods (Charlotte).5 Test Persons (Charlotte)..6 Test plan

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Brugsanvisning Directions for use KS 40

Brugsanvisning Directions for use KS 40 Brugsanvisning Directions for use KS 40 KS 40 separator DK Denne originale brugsanvisning er beregnet for Kongskildes separator type KS 40. Fabrikant: Kongskilde Industries A/S, DK 4180 Sorø Danmark Hvis

Læs mere

The Orbit Servicebog

The Orbit Servicebog The Orbit Servicebog Velkommen til The Orbit The Orbit Manual Welcome to The Orbit Januar 2015 The Orbit drives af Symbion, som er Danmarks førende iværksættermiljø stedet hvor iværksættere bor, mødes,

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE. User guide Brugervejledning Bruksanvisning

Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE. User guide Brugervejledning Bruksanvisning Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE User guide Brugervejledning Bruksanvisning Table of contents Relation 2 user guide (English) 4 Relation 2 brugervejledning (Dansk) 30 Relation

Læs mere

KOSTAFDELINGEN HUSORDEN

KOSTAFDELINGEN HUSORDEN GRENAA GYMNASIUM www.grenaa-gym.dk PRAKTISK INFORMATION INTERNATIONAL ATMOSFÆRE KOSTAFDELINGEN HUSORDEN Velkommen Velkommen til kostafdelingen på Grenaa Gymnasium, hvor vi er mange, som glæder os til at

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

For at vi kan overholde tidsfristen den 25. maj, bedes I venligst bemærke de vigtigste milepæle og forventninger:

For at vi kan overholde tidsfristen den 25. maj, bedes I venligst bemærke de vigtigste milepæle og forventninger: Kære leverandør GSK går over til elektronisk fakturering Som led i GSK's politik om løbende at forbedre effektivitet og service for både kunder og leverandører, er vi i øjeblikket ved at overgå til elektronisk

Læs mere

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning V190SG2e BK GB Instructions for use DK Brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning V190SG2EBK GB Instructions for use DK brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

Thomsen Wine Consult

Thomsen Wine Consult Thomsen Wine Consult Agent med fingeren på vinpulsen Wine agency with its finger on the pulse Velkommen til TWC Wine Welcome to TWC Wine TWC er en forkortelse af Thomsen Wine Consult og er, som navnet

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk Versionnr. 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere