side 1 af 1 Kropsmatematik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 af 1 Kropsmatematik"

Transkript

1 Kropsmatematik Denne aktivitet kombinerer arbejde med rumfang i klassen. Det vil sige arbejdet med kubikmeter, kubikdecimeter, liter osv. Deltagerne skal lave en kubikmeter og en kubikdecimeter. Det er en enkel geometrisk leg, der relaterer rummål til kroppen. En aktivitet der samtidig kan gennemføres i naturen. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Matematik. Tværfag: Idræt. Gerne mange. F.eks. en skoleklasse. 3. til 6. klasse. 3 3 Ca. en halv dag. Tov eller sejlgarn og en tommestok. Evt. kniv eller sav. Grene o.a. materialer som findes i nærområdet. Tag ud i skoven. Del eleverne op i grupper af 4. Hver gruppe skal finde materiale i naturen og bygge en kubikmeter (m3) og en kubikdecimenter (1 dm3). Samtidig skal de undersøge: a. Hvor mange dm3 går der på 1 m3? b. Hvor mange personer kan der være i 1 m3? c. Hvor meget træ fra skovbunden kan der være i 1 m3? d. Alle grupperne sætter deres kubikmetre sammen til et tårn? Morten Bjørneboe, lektor i idræt på Høgskolen i Hedmark, Norge. Redaktion: Malene Bendix, Skoven i Skolen. Find mere om kropsmatematik: Lav en kubikmeter er én ud af flere lege i forløbet Krops-matematik, der findes på Direkte link:

2 Bladmyretuen - en efterårsaktivitet Denne aktivitet kan f.eks. bruges i biologiundervisningen i forbindelse med formidling af myrernes liv. (Hvordan de bygger deres tuer, hvor stærke de er samt deres funktion i skoven m.m.) Biologi, idræt. fra 10 og opefter Efterårsblade. Ca. 45 min. I en god bøgeskov med mange brune blade i skovbunden, inddeles deltagerne i grupper på 4-5 deltagere. Området skal være afgrænset sådan, at grupperne ikke er for langt fra hinanden. Hvis de er det, vil der være mulighed for, at aktivitetsniveauet ikke bliver højt nok. Hver gruppe får 10 minutter til at lave en myretue/bunke af blade. Det gælder om at lave den største bunke - og den må kun indeholde blade. (En mulighed er ligeledes ikke at angive tidsrammen - blot at der siges stop efter et uvist tidsrum og så se hvis bunke, der er størst. Her bliver det hele mere dynamisk, men også hektisk). Ved stop måles bladbunkernes størrelse. Hvem var bedst til at samle? Området renses nu for større grene/kviste, sten og andet. Grupperne får besked på, at det nu gælder om at samle den største bladbunke ved at stjæle fra de andre grupper. Efter 4 minutter måles tuerne. Forskellige variationsmuligheder; - Man må ikke forsvare sin egen bladbunke, kun stjæle fra de øvrige. - Det er tilladt at skubbe angribere bort... Pædagogiske overvejelser: Det kan være nødvendigt, at indføre et kondeks for hvordan man behandler angriberne. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

3 Find et træ der er dit Denne leg kan bruges i forbindelse med undervisning om skovens træer i biologi eller naturteknik. Viden om træarter, barkens funktion, vandtransport og fotosyntese kan indgå som en del af denne aktivitet. En filosofisk indgangsvinkel til undervisningen/aktiviteten kunne f.eks. være med overskriften Træer levende skulpturer? Biologi. Fra 5 klasse/11-12 år og opefter. Fra 2 og opefter. 1 1 En træsamling, en lund eller en skov. Ca. 45 min. Deltagerne går sammen 2 og 2 eller 4 og 4 (afhængig af alder, idet der skal være flere oppassere, jo yngre deltagerne er). Ideen er, at deltagerne skal lære at bruge følesansen og forstå naturens mangfoldighed. Den ene person skal forestille at være blind og har derfor lukkede øjne. Den anden person er seende og skal være føreren i aktiviteten. Den blinde bliver ført rundt i terrænet og efter et stykke tid ført hen til et tilfældigt træ i skoven. Den blinde får lov til at føle på træet og omkring det - lige så længe, hun vil. Når hun kender sit eget træ, siger hun, at hun er klar til at forlade det, hvorefter hun føres, eventuelt med en lille afstikker, tilbage til udgangspunktet. Her får hun lov til at åbne øjnene og finde sit træ. Hvis den blinde (der nu har øjnene åbne) ikke kan finde træet, hjælpes ved at angive retningen. Herefter byttes roller. Hvis I vil have lidt spænding ud af aktiviteten så tæl antallet af træer, der bliver fundet. Genkendelsesprocenten skulle gerne være omkring 75. I kan eventuelt dele jer op i to hold og konkurrere på, hvilket hold, der finder flest træer. Pædagogiske overvejelser: Den seendes opgave er alene: at sikre at den blinde ikke går ind i grene, træstubbe osv. At give hende en god vandretur så hun mister orienteringen. Finde et træ til hende og senere kontrollere, at det er det rigtige træ, hun vender tilbage til. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

4 Fuglerederne Denne aktivitet kan bruges i forbindelse med undervisning om fugle. Hvilke fugle bygger hvilke redder? Hvor placerer fuglene deres redder? Hvad er baggrunden for denne placering osv. Biologi. Fra 2 og opefter. Fra 5. klasse/ 10 til 11 år. 2 2 De materialer der er tilgængelige i skoven. Ca. 45 min. Deltagerne arbejder sammen i par. Hvert par får af lederen udpeget en fugl. Den ene, som er gemmeren, går afsides og former en fuglerede. Han gemmer den indenfor en radius af 10 meter fra der, hvor han står. Herefter er det makkerens opgave, indenfor et vist tidsrum, at finde reden (eks. 2 minutter) uden at træde på reden. Træder han på reden, er slaget tabt. Bagefter giver det god anledning til at diskutere, hvorledes opfattelsen af den pågældende fugls rede er. Variation: En person udpeges til fuglefinder. De øvrige deltagere får til opgave at bygge reden med æg og placere disse. Når rederne er placeret i området, får finderen til opgave at finde rederne. Området der søges i ligger igen indenfor en vis - men gerne mindre - afstand (eks. 3 meter) fra gemmeren. Gemmeren kan gøres opmærksom på sit område ved at pippe den lyd, vedkommende forbinder med fuglen (f. eks. gøg, krage, stær osv.). Nu er det finderens opgave såvel at finde æggene, som genkende fuglen. Pædagogiske overvejelser: For mindre børn kan det være en god ide, at gennemgå hvordan en fuglerede ser ud, og hvor den typisk bliver bygget m.m. Det er vigtigt at gøre børnene opmærksom på, at det mere er reglen end undtagelsen at de ikke må forstyrre fugle, der sidder på rede. Hvis børnene skræmmer fugle, mens de sidder på rede, er der stor chance for, at æggene ikke bliver ruget ud. Hvis de finder en rede i naturen, skal de endelig lade være med at samle æggene op. Nok se men ikke røre. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

5 Find fem fejl og husk dem Denne aktivitet er ideel til sammensmeltning af biologi og idræt. Den fremmer iagttagelsesevnen og kombinationen puls/hukommelse. Biologi og idræt. 10 til 30. Fra 5. til 7. klasse. 4 3 Ca. 1 time. Ting der ikke hører til i skoven, evt. snor til ophæng. Deltagerne kan deles i par af to til fire. De kan dog også være alene om at gennemføre aktiviteten. I et område placeres 5 til 8 ting, der ikke burde være der (i skoven kunne det være tang, en affaldssæk, en sko der hænger i et træ, en dukke osv.). Genstandene er placeret enten løst i området eller langs en sti. Foregår det løst i området, skal deltagerne bevæge sig i området og finde/huske tingene. Foregår det langs sti, er det oplagt at deltagerne skal bevæge sig i løb, dvs. de har strækning/tid de skal tilbagelægge. Når man når tilbage til udgangspunkt nævnes tingene (altså en slags bevægelses -kims-leg). Udviklingsmuligheder: Legepræget: I en bestemt skovtype får deltagerne til opgave at finde hvilke andre slags træer der er. Eller: Hvilke ting så I, som I ikke forbinder med skoven? Konkurrencepræget: Hvor hurtigt kan I langs stien finde og nævne mindst 5 genstande, der ikke hører til? Personlig udfordring: Samme aktivitet kan foregå i et lille område med underskov, hvor al bevægelse skal foregå krybende, således at tilværelsen/tingene iagttages fra denne horisont Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

6 Pind i vandet Hvis man alligevel er ved vandet i en undervisningsmæssig sammenhæng, kan denne leg være med til at skabe et sjovt afbræk i undervisningen. I kombination med denne leg vil det være oplagt, at formidle viden om bl.a. havstokken, hvordan bølger bliver skabt, hvad forskellen er på en bølge og en dønning, bølgetyper, hestehuller, bølgernes evne til at transportere stof, begrebet refraktion og udligningskyster. Biolog, geografi. Tværfag: Natur/teknik. 6 og opefter. 6. klasse og opefter En træpind. Ca. 20 minutter. Deltagerne deles i to hold. Hvert hold har sin egen pind. Hvis vejret er mere koldt og blæsende, og derfor ikke lægger op til vandkamp, rummer vejret en ny mulighed: Hvor langt kan pinden placeres ude i vandet? Bliver man fanget af en bølge, dør pågældende deltager, og holdet må starte forfra. Legen ruller videre, indtil det ene hold ikke har flere deltagere. Pædagogiske overvejelser: Vandskræk kan være en årsag til, at nogle ikke vil finde denne aktivitet specielt tiltalende. Hvis nogle af deltagerne har vandskræk, kan de f.eks. være dommere. Husk at tage skiftetøj og håndklæder med på turen til havet hvis du har planlagt at gennemføre denne aktivitet. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

7 side 1 af 2 Pulsmåling Løbeaktiviteter i skoven med fokus på puls. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager ud-gangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Idræt. Gerne mange. 3. til 6. klasse. 5 3 En halv dag. Stopur et for hvert elevpar. Evt. pulsure så mange som muligt. Skema til pulsmåling. Blyanter. Organisering/forberedelse: Forbered 10 aktiviteter og et pulsskema. Tal med eleverne om kondition og puls og vis dem hvordan de finder deres egen puls på håndledet og halsen. De skal bruge et stopur. Antallet af pulsslag i 1 minut er pulsen. Rutinerede pulsmålere nøjes med at måle antallet af slag i 15 sekunder og gange det med 4. Fortæl eleverne at de er nødt til at stå stille for at få en ordentlig måling. Før I går i skoven tager alle elever deres hvilepuls og noterer den i pulsskemaet. Drag derefter ud til et skov- eller naturområde med varieret terræn gerne bakker, skrænter og væltede træer. Her måler og noterer eleverne igen deres puls, før I går i gang. Nu udfører eleverne forskellige aktiviteter med forskellig intensitet i terrænet. Hver aktivitet udføres i 3 minutter. Efter hver aktivitet måler eleven sin puls og noterer den i pulsskemaet. Navn: Puls Puls efter 1 minut Puls efter 2 minutter Puls efter 3 minutter Hvilepuls Puls efter gåtur til skoven Puls efter 1. aktivitet Puls efter 2. aktivitet... o.s.v.... x. aktivitet Makspuls

8 side 2 af 2 Pulsmåling...fortsat fra side 1 Løbeaktiviteter i skoven med fokus på puls. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager ud-gangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Her er forslag til aktiviteter find selv på andre: 1) Løb op og ned ad skrænter. 2) Hop over træstammer. 3) Løb 10 gange rundt om et træ. 4) Balancer på en væltet træstamme. 5) Gå op ad en skrænt. 6) Armhævninger i en lavthængende gren. 7) Løb om kap på en skovvej. 8) Løb om kap inde mellem træerne eller henover en pløjemark. 9) Kravl op i et træ og ned igen. 10) Tag 10 armbøjninger. Pulsen er forskellig fra person til person. Høj puls er ikke ensbetydende med dårlig kondition. Alle kan få høj puls af hårdt arbejde, men hvis du er i god kondition, vil pulsen hurtigt falde efter at det hårde arbejde slutter. Med et pulsur kan eleverne måle hvor hurtigt deres puls falder. De kan også måle det med et stopur ved, at tage deres egen puls lige efter det hårde arbejde, efter 1 minut, efter 2 minutter osv. til de er nede på hvilepulsen. De, der har lyst, kan måle deres maksimale puls. Det er det maksimale antal slag, som hjertet er i stand til at slå på et minut. Makspulsen er individuel og ændres normalt ikke ved træning. Det kræver et godt helbred at måle den. Øg træningsintensiteten støt og roligt f.eks. ved at løbe op og ned ad bakker i skoven eller noget andet hårdt. Når du ikke kan øge hastigheden mere, så har du nået din maksimale puls. Mål den da. Peter Bjerregaard, lærer og naturvejleder og Neel A. Haagen Petersen, lærer. Redaktion: Malene Bendix, Skoven i Skolen. Find mere om puls: Du kan finde meget mere om puls og pulsmåling i skoven i forløbet Pulsmåling, der findes på Direkte link:

9 side 1 af 2 Slå Munk Slå munk er en løbeleg, som har rod i middelalderen. Den kan leges med redskaber, som eleverne selv fremstiller af træ de finder i skovbunden. Legen er oprindeligt ikke en børneleg, men en styrke- og kampleg, som middelalderens unge og voksne mænd dystede med, når der var fest. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Sløjd. Tværfag: Idræt. Ca. 6 og opefter. 3. til 10. klasse Ca. 2 timer uden at transporten medregnes. Træ fra skovbunden. Sav. Økse. Kølle. Kniv. Evt. maling og hestehår til at udsmykke munken. Tag ud i skoven. Først skal eleverne fremstille redskaberne til legen, af grene de finder i skovbunden. Hver elev saver sig en kastestok der er 1 2 fod (ca. 15 cm) lang og 2 tommer (ca. 5 cm) tyk. Hver elev dekorerer sin kastestok ved at snitte specielle mønstre i den. I skal også lave en munk. Det kan være en tykkere gren eller et firkløvet stykke træ på omkring fod (ca. 23 cm) og 3 tommer (ca. 7,5 cm) i diameter.

10 side 2 af 2 Slå Munk...fortsat fra side 1 Slå munk er en løbeleg, som har rod i middelalderen. Den kan leges med redskaber, som eleverne selv fremstiller af træ de finder i skovbunden. Legen er oprindeligt ikke en børneleg, men en styrke- og kampleg, som middelalderens unge og voksne mænd dystede med, når der var fest. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på At slå munk inddrager både kast, præcision og tagfat. Stil munken på en bar plet i skovbunden. Træk en buet linje i bladene cirka 5 meter fra munken. Deltagerne stiller sig op bag linjen med hver sin kastestok i hånden. En af deltagerne er munkevogter og står parat i passende afstand fra munken. Munkevogteren udpeger den der skal starte, og deltagerne kaster på skift deres stokke og forsøger at ramme og vælte munken. Når det lykkes en deltager at vælte munken, skal alle de deltagere, der har kastet deres stok ud, hurtigst muligt løbe ud og hente deres kastestokke og forsøge at komme tilbage bag linien, uden at blive fanget af munkevogteren. Munkevogteren skal hurtigt rejse munken op. Herefter må han forsøge, at fange de der løber. Bliver man fanget, er man den nye munkevogter. Hvis alle har kastet deres stok, uden at munken er væltet, så må munkevogteren tage en tilfældig kastestok, holde den i vejret så den er genkendt af de øvrige og med kastestokken vælte munken. Den, hvis kastestok er taget, er ny munkevogter og må skynde sig ud og rejse munken op og forsøge at fange en af de andre! Peter Hersted, Sløjdlærerskolen. Redaktion: Malene Bendix, Skoven i Skolen. Find mere om træ: Slå munk er en ud af flere lege i forløbet Middelalderlege i skoven, der findes på Direkte link:

11 Tagfat mellem træer Tagfat er en leg, der umiddelbart kan bruges i idrætsundervisningen som opstartsaktivitet. Den bruges også i nogle sammenhænge som en såkaldt icebreaker. Den kan også bruges i biologiundervisningen. Hvis man f.eks. arbejder med at der er Helle ved enten henholdsvis høje og lave træer eller to forskelligartede træer - eksempelvis bøg og gran. Biologi, idræt Fra 10 og opefter. 5. klasse og opefter. 4 4 Ca. 20 minutter. Ingen, kun skovområde. Find et sted med en gruppe af træer hvor der er plads imellem til at det kan lade sig gøre at løbe frit. Udpeg en af deltagerne til at være fanger. For at holde et højt aktivitetsniveau kan man prøve at udpege cirka en fanger pr. 3 frie. Ta fat er næsten altid en god aktivitet. Grund-ideen er, at man har helle ved visse træer: De høje træer, de lave, bøgen osv. Lederen styrer hvilke træer, der er helle -træer. Variationsmuligheder: - Der er helle ved alle træer. - Helle ved enten henholdsvis høje og lave træer eller to meget forskelligartede træer - eksempelvis bøg og gran. - Kun en person kan have helle ved hvert træ. Den sidstankomne har retten til helle. Pædagogiske overvejelser: Det er en god ide at introducere skoven, som et sted hvor det er vigtigt at tage hensyn til, hvad der gror i skovbunden. At lege tagfat mellem træer kan skabe temmelig meget ravage i skovbundens flora. Derfor vil det være en god ide, at udvælge stedet i samråd med ejeren af skoven. Dette er en betragtning som man med fordel kan fortælle til deltagerne. Det kan sågar være et udgangspunkt for et formidlingstema. Deltagerne kan efterfølgende være med til at udvælge det område, hvor aktiviteten skal foregå. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

12 Træ-tal memory Denne aktivitet giver mulighed for at lade deltagerne stifte bekendtskab med træer på en alternativ måde i forbindelse med matematikundervisning i naturen. Biologi og matematik Fra 6 og opefter. Gerne mange. 6. klasse og opefter. 3 3 Tidsforbrug (timer): Ca. 1 time. 50 stk. tal skrevet på papir, indlagt i plastiklommer. 50 stk. snor til ophængning af plas-tiklommerne. 1 (skum)terning pr. gruppe. Et skovområde. Deltagerne er delt i grupper på 2-4 personer. Tallene fra 1 til 50 er ophængt i træer i plastiklommer i tilfældig uorden i et nærmere afgrænset område (for eksempel 60 x 60 meter). En fra gruppen kaster terningen. Slåes eksempelvis en 3 er, skal gruppen hurtigst muligt finde 3 eren. Gruppen må i deres søgen gerne dele sig, men så snart en fra gruppen har fundet tallet 3, samles gruppen ved dette tal og kaster igen terningen. Opnåes eksempelvis en 5 er, lægges 5 til 3=8. Tallet 8 skal nu hurtigst muligt findes. Og så fremdeles. Når man når f. eks. 48 og slår en 5 er, er det tallet 50, gruppen skal finde. Hvilken gruppe finder hurtigst igennem taljunglen? De uheldige grupper slår mange små slag, de heldige færre store... Men hvis man er god til at huske, afhjælpes held og uheld måske. Variationsmuligheder: Det behøver ikke at være addering der bruges. Gange, minus og dividering kan med fordel kombineres i denne leg. Til de lidt større børn kan en kombination af navne på træerne og tal bruges. Det kan f.eks. gøres ved at sætte lige tal på bøg og ulige tal på eg. På den måde bliver det lettere at finde tallene. Til gengæld er der flere ting at huske på. Pædagogiske overvejelser: Afhængig om det skal være en stille aktivitet, eller en konditionspræget opgave, placeres tallene i en afstand og et terræn, der er tilpasset formålet: En stejl skråning, en plan åben skov osv. - Træ-tal-memory kan ligeledes placeres omkring en bygning eller lignende. Deltagerne er med til at ophænge og nedtage tallene. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

13 side 1 af 2 Battle i skoven Battle er en kampleg med højt aktivitetsniveau, hvor alle kan være med. I Battle arbejder deltagerne sammen og får forståelse for fairplay. Kampmomentet får eleverne til at bruge deres kroppe fuldt ud og træner mod, strategi, smidighed og styrke uden at de er bevidste om det. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi udvalgt dele af forløbet til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Idræt. Gerne mange. F.eks. en skoleklasse. 3. til 10. klasse Ca. en halv dag Til kugler: Avispapir og gaffa- eller posttape. Til sværd: Elektrikerrør, soveunderlag, gaffatape. To stykker farvet stof eller to trøjer - til faner. Evt. Skjolde. Overtrækstrøjer. Organisering/forberedelse: I Battel kæmper to hold mod hinanden med ufarlige redskaber, de selv har lavet. Det kan være kugler af avispapir med gaffatape omkring eller rollespilssværd. Lav våben i klassen og tag i skoven og afgræns sammen med eleverne det skovområde der udgør banen. Aftal sammen hvordan jeres Battlespil skal være. Vælg kampform og gennemgå reglerne sammen. I Battle er der ingen dommer - og kamplegen lægger op til arbejdet med fairplay. Del hold op. Det er vigtigt at blande eleverne, så forskellige mennesketyper kommer på hold sammen. Det giver større fleksibilitet og muligheder.

14 side 2 af 2 Battle i skoven...fortsat fra side 1 Battle er en kampleg med højt aktivitetsniveau, hvor alle kan være med. I Battle arbejder deltagerne sammen og får forståelse for fairplay. Kampmomentet får eleverne til at bruge deres kroppe fuldt ud og træner mod, strategi, smidighed og styrke uden at eleverne er bevidste om det. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi udvalgt dele af forløbet til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Grundregler kan være som følger: Hvert hold hænger sin fane op evt. et skjult sted. Det gælder om at erobre modstanderens fane og bringe den tilbage til sin egen. Man kan dræbe hinanden med sværd ved at ramme med slag eller stik under bæltestedet. Med kugler ved at en kugle der går direkte fra hånd til krop er dræbende. I kan aftale hvor mange liv man har og hvor man går hen, når man er død. Hvert hold får udleveret en fane, som de skal gemme. Hver hær forbereder kort strategi og fordeler sig i skovbunden og på et givent signal går kampene i gang. De forskellige hold skal nu snige og kæmpe sig frem mod hinandens faner, samtidig med at de beskytter deres egne. Der vil komme nærkampe, bagholdsangreb, knibtangsmanøvre, hærslag, snigmord osv. Kampen er fysisk og den kan godt blive hård, men den må aldrig blive voldelig. Eleverne skal lære at kunne give sig hen i en kamp og samtidig respektere modstanderen. En kamp kan afgøres på flere måder. I den enkleste form for Battle skal holdene forsøge at nedkæmpe hinanden ved at dræbe alle på holdene. Jens Aalund Therkildsen, lærer og Peter Sebastian Petersen, lærer. Redaktion: Malene Bendix, Skoven i Skolen. Find mere om Battle: Du kan finde meget mere om Battle i Battle et kampspil i skoven, der findes på Direkte link:

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

Leg, motion og bevægelse

Leg, motion og bevægelse Sporleg i skoven Det kan være svært at finde vej i naturen, hvis man ikke i forvejen har markeret hvilken vej man har gået. Denne leg skærper deltagernes opmærksomheds- og konsentrationsevne i forhold

Læs mere

Krop og Hoved. Natur/Teknik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Natur/Teknik MELLEMTRIN Krop og Hoved Natur/Teknik MELLEMTRIN Indledning til Natur og Teknik Natur og teknik er lang fra et stillesiddende fag i skolen, det er et eksperimenterende fag, hvor eleverne undersøger og gør sig nogle

Læs mere

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver Lærervejledning Matematik for indskoling Primær målgruppe elever i 1.-3. klasse 10 opgaver i Kærehave Skov Med udgangspunkt

Læs mere

side 1 af 2 Fantasilege

side 1 af 2 Fantasilege side 1 af 2 Troldebo en verden med feer og trolde Naturen kan appellere til fantasien og historier om trolde, feer, drager, dæmoner, gnoer, alfer m.m. Denne leg tager udgangspunkt i disse fortællinger.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix.

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix. Side 1 af 5 Undervisningsforløb Årringe fortæller historie Fag Dansk Kan også bruges tværfagligt i: Historie Klassetrin 0.-2. Klasse Beskrivelse Lav en historiebog ud fra årringene i et træ. Hvad er der

Læs mere

Indholdsliste i kassen A-grunden

Indholdsliste i kassen A-grunden Indholdsliste i kassen A-grunden 30 stk. Farvede bånd rød/blå, til holddeling 8 kegler i god kvalitet 4 fløjter i rustfri god kvalitet 2 fodbolde fra trees 2 basket bolde fra trees 1 pendulkegler, 9 trækugler,

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Juniorlive regler Spilstop og debriefing. Spillet stopper for i dag og vi mødes for lige at samle op på hvad der er sket i dag.

Juniorlive regler Spilstop og debriefing. Spillet stopper for i dag og vi mødes for lige at samle op på hvad der er sket i dag. Juniorlive regler Hvad er rollespil? Spillets gang Rollespil er historiefortælling, hvor man selv er med til at påvirke historien og drive den frem. Vi klæder os ud for bedre at kunne leve os ind i den

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation. Nr.10162 Haleleg Nr.10161 som placeres i buksekanten. Herefter skal alle mod alle samle flest mulige haler ved at stjæle dem fra de andre. Man må kun fange en hale ad gangen, som så skal placeres sammen

Læs mere

Hurtig, hurtigere, hurtigst

Hurtig, hurtigere, hurtigst Hurtig, hurtigere, hurtigst Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min., og som udgangspunkt vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud.

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud. Kom-i-gang-lege Frugtsalat 5-10 minutter stole Alle elever står på en stol i en rundkreds. Der er en stol mindre end antallet af elever, den sidste elev står derfor i midten. Alle får nu tildelt navnet

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

side 1 af 2 En gå-, løbe- og cykeltur

side 1 af 2 En gå-, løbe- og cykeltur side 1 af 2 En gå-, løbe- og cykeltur Denne aktivitet kan med fordel bruges i en dobbeltlektion (f.eks. en idrætstime), da den kræver mere tid at gennemføre end hvad der svarer til en lektion (45 minutter).

Læs mere

LEGE I MIDDELALDEREN

LEGE I MIDDELALDEREN LEGE I MIDDELALDEREN Gøglertræning - prøv selv! Jonglere liggende En antipodist eller en fodjonglør jonglerer genstande med fødderne. Liggende på ryggen skal jongløren med fødderne kaste og gribe f.eks.

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Den nysgerrige. Løbelus - niveau 2 - trin for trin. Løbelus Niveau 2

Den nysgerrige. Løbelus - niveau 2 - trin for trin. Løbelus Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Hvad vil det egentlig sige at være grønsmutte? Det finder grønsmutterne

Læs mere

DEN SEJE. Niveau 2 Grønsmutter. Årstid Hele året. Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften BÅLMAGER

DEN SEJE. Niveau 2 Grønsmutter. Årstid Hele året. Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften BÅLMAGER Niveau 2 Grønsmutter Årstid Hele året Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften Formål Bålmager niveau 2 fokuserer på kogebålet. Grønsmutterne skal lære at lave mad over et bål. Et godt kogebål

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Sundhedsstien i Gyttegård

Sundhedsstien i Gyttegård Balancebomme Her kan du træne din balance. Du kan gå almindelig linegang frem og tilbage over bommen eller konkurrere med en ven. For at gøre det sværere kan du prøve at lukke øjnene, sætte tempoet op

Læs mere

Naturfitness Tekster til illustrationerne

Naturfitness Tekster til illustrationerne Naturfitness Tekster til illustrationerne OBS! Ved brug af illustrationerne, skal tegneren Bettina Reimer krediteres med sin signatur: Løft af egen vægt 1. Armhævninger i gren Udfordringen til denne øvelse

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Frikvartersaktiviteter

Frikvartersaktiviteter Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Frikvartersaktiviteter Indholdsfortegnelse CHASE: Politi og røvere s.1 Udbryderkongen s.2 Grænselegen s.3 Hvad er klokken Hr. Løve s.4 De blå de må gå s.5

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Lidt om bål. Bålregler

Lidt om bål. Bålregler Natur/teknik Lidt om bål Side 1 Lidt om bål Bål er varme. Bål er mad. Bål er lys og gløder. Lige fra urgamle tider har ilden været en vigtig del af menneskets liv. Det at kunne lave ild gav varme og magt.

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Sansebane

Læs mere

Aktivitetsmateriale. til familiespejder

Aktivitetsmateriale. til familiespejder Aktivitetsmateriale til familiespejder Forord Velkommen til familiespejd. Vi har på de følgende sider samlet en lang række af vores populære lege som er klar til at blive afprøvet på vores familiespejdermøder.

Læs mere

Træning af motorik - Kravle / krybe. Du skal bruge følgende redskaber: Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle.

Træning af motorik - Kravle / krybe. Du skal bruge følgende redskaber: Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle. Træning af motorik - Kravle / krybe Træning af motorik - Kravle / krybe Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle. Byg to tunneler, hvor den ene er høj og den anden er lav. Kravl under den

Læs mere

Læringsmateriale til pædagoger og lærere FOLD LUNGERNE UD. Bevægelse, leg og idræt for Klasse

Læringsmateriale til pædagoger og lærere FOLD LUNGERNE UD. Bevægelse, leg og idræt for Klasse Læringsmateriale til pædagoger og lærere FOLD LUNGERNE UD Bevægelse, leg og idræt for 0.-7. Udviklet i samarbejde med Michael Lykke, Øverst Oppe December 2016 Ha det sjovt med vores kæmpe Flip-flap Astma-Allergi

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

Klubdag for de mindste (U-6/U-8)

Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Saml foreningens mindste spillere og deres forældre til en sjov og hyggelig dag i hallen, hvor der er fokus på fælles aktiviteter og klubånd. Denne klubdag er målrettet

Læs mere

De 12 vise troldmænd af Tyrien

De 12 vise troldmænd af Tyrien De 12 vise troldmænd af Tyrien Kapitel 1 - Ildens verden - Gnist (1 skade per min.) 5.ep Gnist sætter din modstander i flammer, og vil give skade hvis de ikke slukkes. - Ildkugle (1 skade) 10.ep Ildkugle

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Guide: Sådan tænder du et bål

Guide: Sådan tænder du et bål Guide: Sådan tænder du et bål Af: Henrik Vang Christensen, indehaver af www.børninaturen.dk Hvad bruger du som tænd kilde til at få gang i bålet? Hvor lang tid går der, inden du kan lave snobrød? Hvad

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Matematik i Ridderspillet.

Matematik i Ridderspillet. Matematik i Ridderspillet. Forhistorie Ridderspillet er startet som børnenes projekt ved at en gruppe drenge, der var meget fascineret af riddere gerne ville lave deres eget spil. Den første version af

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Vikingelegen

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten.

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten. Sneglen Sneglene bor i skoven. De kan lide at gemme sig under blade og træstykker. Hvis det har regnet kommer de frem. Snegle er hermafroditter, dvs. at de både er han og hun i samme krop. Gå på jagt efter

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Primære sanser.5 Få pulsen op...9. Science

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Primære sanser.5 Få pulsen op...9. Science 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Primære sanser.5 Få pulsen op...9 Sprog Science 2 Fatkaoplysninger Institutionens navn Tovværkets Børnegård Adresse Grådybet 75, 6700

Læs mere

Skrald, andebrød og fejekost

Skrald, andebrød og fejekost inspirationshæfte Skrald, andebrød og fejekost Dagligdags gøremål er god træning Skrald, andebrød og fejekost Dagligdags gøremål er god træning Når du bliver ældre og begynder at føle, at du kan mindre

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål Niveau 1 Spirer Årstid Efterår/vinter Forløbets varighed 2-4 trin + en eftermiddag Formål Dette mærke sætter mørke på dagsordenen. Mørke kan være mange ting. Det kan både være hyggeligt, uhyggeligt, sjovt

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Tabel-stafet... 2 Gange-træning / Gang med terning på taltavlen... 2 10 gode venner... 3 Brøker på taltavlen... 4 Ur-leg på urbanen...

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION)...)2! SOCIALE)...)3! TÆL TIL 10)...)3! HVEM ER HVEM HAR SCHYYY )...)3! SVUISJ SPOING BANG)...)4! KOORDINATION)...)5!

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for mellemtrin, 4.-6. klasse, 12 opgaver. Lærervejledning

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for mellemtrin, 4.-6. klasse, 12 opgaver. Lærervejledning MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV Matematik for mellemtrin, 4.-6. klasse, 12 opgaver Lærervejledning Matematik for mellemtrin Primær målgruppe elever i 4.-6. klasse 12 opgaver i Kærehave Skov Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Konditionstestning af 8. klasserne i Rudersdal Kommune. - Pernille Corell Salomon

Konditionstestning af 8. klasserne i Rudersdal Kommune. - Pernille Corell Salomon Konditionstestning af 8. klasserne i Rudersdal Kommune - Pernille Corell Salomon Formål Sætte fokus på unges motionsvaner omkring 15-års alderen. Øge elevernes bevidsthed om deres kondition og få kendskab

Læs mere

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv.

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv. Udholdenhedstræning UDHOLDENHEDSTRÆNING 6-13 ÅR Trin / alder Træningstype Arbejde Pause Intensitet Gentagelser FUNdamentals Lære at træne 6-13 år Lege Simple stafetter Gå, løbe, cykle, ski Styret af legen

Læs mere

Drageherren. Forløbet - generelt

Drageherren. Forløbet - generelt Drageherren Forløbet - generelt Som indledning tales der om fantasygenren. Der fortælles, at der kan være tale om to eller ét univers, hvor der sker ting, som ikke kan ske eller sker i vores verden. Der

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette??

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette?? Nyt fra AKT Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Den nye skolereform har betydet ændringer i forhold til sidste år. Ændringerne ses tydeligst i den længere skoledag. Det var noget kroppen lige skulle

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere