side 1 af 1 Kropsmatematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 af 1 Kropsmatematik"

Transkript

1 Kropsmatematik Denne aktivitet kombinerer arbejde med rumfang i klassen. Det vil sige arbejdet med kubikmeter, kubikdecimeter, liter osv. Deltagerne skal lave en kubikmeter og en kubikdecimeter. Det er en enkel geometrisk leg, der relaterer rummål til kroppen. En aktivitet der samtidig kan gennemføres i naturen. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Matematik. Tværfag: Idræt. Gerne mange. F.eks. en skoleklasse. 3. til 6. klasse. 3 3 Ca. en halv dag. Tov eller sejlgarn og en tommestok. Evt. kniv eller sav. Grene o.a. materialer som findes i nærområdet. Tag ud i skoven. Del eleverne op i grupper af 4. Hver gruppe skal finde materiale i naturen og bygge en kubikmeter (m3) og en kubikdecimenter (1 dm3). Samtidig skal de undersøge: a. Hvor mange dm3 går der på 1 m3? b. Hvor mange personer kan der være i 1 m3? c. Hvor meget træ fra skovbunden kan der være i 1 m3? d. Alle grupperne sætter deres kubikmetre sammen til et tårn? Morten Bjørneboe, lektor i idræt på Høgskolen i Hedmark, Norge. Redaktion: Malene Bendix, Skoven i Skolen. Find mere om kropsmatematik: Lav en kubikmeter er én ud af flere lege i forløbet Krops-matematik, der findes på Direkte link:

2 Bladmyretuen - en efterårsaktivitet Denne aktivitet kan f.eks. bruges i biologiundervisningen i forbindelse med formidling af myrernes liv. (Hvordan de bygger deres tuer, hvor stærke de er samt deres funktion i skoven m.m.) Biologi, idræt. fra 10 og opefter Efterårsblade. Ca. 45 min. I en god bøgeskov med mange brune blade i skovbunden, inddeles deltagerne i grupper på 4-5 deltagere. Området skal være afgrænset sådan, at grupperne ikke er for langt fra hinanden. Hvis de er det, vil der være mulighed for, at aktivitetsniveauet ikke bliver højt nok. Hver gruppe får 10 minutter til at lave en myretue/bunke af blade. Det gælder om at lave den største bunke - og den må kun indeholde blade. (En mulighed er ligeledes ikke at angive tidsrammen - blot at der siges stop efter et uvist tidsrum og så se hvis bunke, der er størst. Her bliver det hele mere dynamisk, men også hektisk). Ved stop måles bladbunkernes størrelse. Hvem var bedst til at samle? Området renses nu for større grene/kviste, sten og andet. Grupperne får besked på, at det nu gælder om at samle den største bladbunke ved at stjæle fra de andre grupper. Efter 4 minutter måles tuerne. Forskellige variationsmuligheder; - Man må ikke forsvare sin egen bladbunke, kun stjæle fra de øvrige. - Det er tilladt at skubbe angribere bort... Pædagogiske overvejelser: Det kan være nødvendigt, at indføre et kondeks for hvordan man behandler angriberne. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

3 Find et træ der er dit Denne leg kan bruges i forbindelse med undervisning om skovens træer i biologi eller naturteknik. Viden om træarter, barkens funktion, vandtransport og fotosyntese kan indgå som en del af denne aktivitet. En filosofisk indgangsvinkel til undervisningen/aktiviteten kunne f.eks. være med overskriften Træer levende skulpturer? Biologi. Fra 5 klasse/11-12 år og opefter. Fra 2 og opefter. 1 1 En træsamling, en lund eller en skov. Ca. 45 min. Deltagerne går sammen 2 og 2 eller 4 og 4 (afhængig af alder, idet der skal være flere oppassere, jo yngre deltagerne er). Ideen er, at deltagerne skal lære at bruge følesansen og forstå naturens mangfoldighed. Den ene person skal forestille at være blind og har derfor lukkede øjne. Den anden person er seende og skal være føreren i aktiviteten. Den blinde bliver ført rundt i terrænet og efter et stykke tid ført hen til et tilfældigt træ i skoven. Den blinde får lov til at føle på træet og omkring det - lige så længe, hun vil. Når hun kender sit eget træ, siger hun, at hun er klar til at forlade det, hvorefter hun føres, eventuelt med en lille afstikker, tilbage til udgangspunktet. Her får hun lov til at åbne øjnene og finde sit træ. Hvis den blinde (der nu har øjnene åbne) ikke kan finde træet, hjælpes ved at angive retningen. Herefter byttes roller. Hvis I vil have lidt spænding ud af aktiviteten så tæl antallet af træer, der bliver fundet. Genkendelsesprocenten skulle gerne være omkring 75. I kan eventuelt dele jer op i to hold og konkurrere på, hvilket hold, der finder flest træer. Pædagogiske overvejelser: Den seendes opgave er alene: at sikre at den blinde ikke går ind i grene, træstubbe osv. At give hende en god vandretur så hun mister orienteringen. Finde et træ til hende og senere kontrollere, at det er det rigtige træ, hun vender tilbage til. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

4 Fuglerederne Denne aktivitet kan bruges i forbindelse med undervisning om fugle. Hvilke fugle bygger hvilke redder? Hvor placerer fuglene deres redder? Hvad er baggrunden for denne placering osv. Biologi. Fra 2 og opefter. Fra 5. klasse/ 10 til 11 år. 2 2 De materialer der er tilgængelige i skoven. Ca. 45 min. Deltagerne arbejder sammen i par. Hvert par får af lederen udpeget en fugl. Den ene, som er gemmeren, går afsides og former en fuglerede. Han gemmer den indenfor en radius af 10 meter fra der, hvor han står. Herefter er det makkerens opgave, indenfor et vist tidsrum, at finde reden (eks. 2 minutter) uden at træde på reden. Træder han på reden, er slaget tabt. Bagefter giver det god anledning til at diskutere, hvorledes opfattelsen af den pågældende fugls rede er. Variation: En person udpeges til fuglefinder. De øvrige deltagere får til opgave at bygge reden med æg og placere disse. Når rederne er placeret i området, får finderen til opgave at finde rederne. Området der søges i ligger igen indenfor en vis - men gerne mindre - afstand (eks. 3 meter) fra gemmeren. Gemmeren kan gøres opmærksom på sit område ved at pippe den lyd, vedkommende forbinder med fuglen (f. eks. gøg, krage, stær osv.). Nu er det finderens opgave såvel at finde æggene, som genkende fuglen. Pædagogiske overvejelser: For mindre børn kan det være en god ide, at gennemgå hvordan en fuglerede ser ud, og hvor den typisk bliver bygget m.m. Det er vigtigt at gøre børnene opmærksom på, at det mere er reglen end undtagelsen at de ikke må forstyrre fugle, der sidder på rede. Hvis børnene skræmmer fugle, mens de sidder på rede, er der stor chance for, at æggene ikke bliver ruget ud. Hvis de finder en rede i naturen, skal de endelig lade være med at samle æggene op. Nok se men ikke røre. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

5 Find fem fejl og husk dem Denne aktivitet er ideel til sammensmeltning af biologi og idræt. Den fremmer iagttagelsesevnen og kombinationen puls/hukommelse. Biologi og idræt. 10 til 30. Fra 5. til 7. klasse. 4 3 Ca. 1 time. Ting der ikke hører til i skoven, evt. snor til ophæng. Deltagerne kan deles i par af to til fire. De kan dog også være alene om at gennemføre aktiviteten. I et område placeres 5 til 8 ting, der ikke burde være der (i skoven kunne det være tang, en affaldssæk, en sko der hænger i et træ, en dukke osv.). Genstandene er placeret enten løst i området eller langs en sti. Foregår det løst i området, skal deltagerne bevæge sig i området og finde/huske tingene. Foregår det langs sti, er det oplagt at deltagerne skal bevæge sig i løb, dvs. de har strækning/tid de skal tilbagelægge. Når man når tilbage til udgangspunkt nævnes tingene (altså en slags bevægelses -kims-leg). Udviklingsmuligheder: Legepræget: I en bestemt skovtype får deltagerne til opgave at finde hvilke andre slags træer der er. Eller: Hvilke ting så I, som I ikke forbinder med skoven? Konkurrencepræget: Hvor hurtigt kan I langs stien finde og nævne mindst 5 genstande, der ikke hører til? Personlig udfordring: Samme aktivitet kan foregå i et lille område med underskov, hvor al bevægelse skal foregå krybende, således at tilværelsen/tingene iagttages fra denne horisont Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

6 Pind i vandet Hvis man alligevel er ved vandet i en undervisningsmæssig sammenhæng, kan denne leg være med til at skabe et sjovt afbræk i undervisningen. I kombination med denne leg vil det være oplagt, at formidle viden om bl.a. havstokken, hvordan bølger bliver skabt, hvad forskellen er på en bølge og en dønning, bølgetyper, hestehuller, bølgernes evne til at transportere stof, begrebet refraktion og udligningskyster. Biolog, geografi. Tværfag: Natur/teknik. 6 og opefter. 6. klasse og opefter En træpind. Ca. 20 minutter. Deltagerne deles i to hold. Hvert hold har sin egen pind. Hvis vejret er mere koldt og blæsende, og derfor ikke lægger op til vandkamp, rummer vejret en ny mulighed: Hvor langt kan pinden placeres ude i vandet? Bliver man fanget af en bølge, dør pågældende deltager, og holdet må starte forfra. Legen ruller videre, indtil det ene hold ikke har flere deltagere. Pædagogiske overvejelser: Vandskræk kan være en årsag til, at nogle ikke vil finde denne aktivitet specielt tiltalende. Hvis nogle af deltagerne har vandskræk, kan de f.eks. være dommere. Husk at tage skiftetøj og håndklæder med på turen til havet hvis du har planlagt at gennemføre denne aktivitet. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

7 side 1 af 2 Pulsmåling Løbeaktiviteter i skoven med fokus på puls. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager ud-gangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Idræt. Gerne mange. 3. til 6. klasse. 5 3 En halv dag. Stopur et for hvert elevpar. Evt. pulsure så mange som muligt. Skema til pulsmåling. Blyanter. Organisering/forberedelse: Forbered 10 aktiviteter og et pulsskema. Tal med eleverne om kondition og puls og vis dem hvordan de finder deres egen puls på håndledet og halsen. De skal bruge et stopur. Antallet af pulsslag i 1 minut er pulsen. Rutinerede pulsmålere nøjes med at måle antallet af slag i 15 sekunder og gange det med 4. Fortæl eleverne at de er nødt til at stå stille for at få en ordentlig måling. Før I går i skoven tager alle elever deres hvilepuls og noterer den i pulsskemaet. Drag derefter ud til et skov- eller naturområde med varieret terræn gerne bakker, skrænter og væltede træer. Her måler og noterer eleverne igen deres puls, før I går i gang. Nu udfører eleverne forskellige aktiviteter med forskellig intensitet i terrænet. Hver aktivitet udføres i 3 minutter. Efter hver aktivitet måler eleven sin puls og noterer den i pulsskemaet. Navn: Puls Puls efter 1 minut Puls efter 2 minutter Puls efter 3 minutter Hvilepuls Puls efter gåtur til skoven Puls efter 1. aktivitet Puls efter 2. aktivitet... o.s.v.... x. aktivitet Makspuls

8 side 2 af 2 Pulsmåling...fortsat fra side 1 Løbeaktiviteter i skoven med fokus på puls. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager ud-gangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Her er forslag til aktiviteter find selv på andre: 1) Løb op og ned ad skrænter. 2) Hop over træstammer. 3) Løb 10 gange rundt om et træ. 4) Balancer på en væltet træstamme. 5) Gå op ad en skrænt. 6) Armhævninger i en lavthængende gren. 7) Løb om kap på en skovvej. 8) Løb om kap inde mellem træerne eller henover en pløjemark. 9) Kravl op i et træ og ned igen. 10) Tag 10 armbøjninger. Pulsen er forskellig fra person til person. Høj puls er ikke ensbetydende med dårlig kondition. Alle kan få høj puls af hårdt arbejde, men hvis du er i god kondition, vil pulsen hurtigt falde efter at det hårde arbejde slutter. Med et pulsur kan eleverne måle hvor hurtigt deres puls falder. De kan også måle det med et stopur ved, at tage deres egen puls lige efter det hårde arbejde, efter 1 minut, efter 2 minutter osv. til de er nede på hvilepulsen. De, der har lyst, kan måle deres maksimale puls. Det er det maksimale antal slag, som hjertet er i stand til at slå på et minut. Makspulsen er individuel og ændres normalt ikke ved træning. Det kræver et godt helbred at måle den. Øg træningsintensiteten støt og roligt f.eks. ved at løbe op og ned ad bakker i skoven eller noget andet hårdt. Når du ikke kan øge hastigheden mere, så har du nået din maksimale puls. Mål den da. Peter Bjerregaard, lærer og naturvejleder og Neel A. Haagen Petersen, lærer. Redaktion: Malene Bendix, Skoven i Skolen. Find mere om puls: Du kan finde meget mere om puls og pulsmåling i skoven i forløbet Pulsmåling, der findes på Direkte link:

9 side 1 af 2 Slå Munk Slå munk er en løbeleg, som har rod i middelalderen. Den kan leges med redskaber, som eleverne selv fremstiller af træ de finder i skovbunden. Legen er oprindeligt ikke en børneleg, men en styrke- og kampleg, som middelalderens unge og voksne mænd dystede med, når der var fest. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Sløjd. Tværfag: Idræt. Ca. 6 og opefter. 3. til 10. klasse Ca. 2 timer uden at transporten medregnes. Træ fra skovbunden. Sav. Økse. Kølle. Kniv. Evt. maling og hestehår til at udsmykke munken. Tag ud i skoven. Først skal eleverne fremstille redskaberne til legen, af grene de finder i skovbunden. Hver elev saver sig en kastestok der er 1 2 fod (ca. 15 cm) lang og 2 tommer (ca. 5 cm) tyk. Hver elev dekorerer sin kastestok ved at snitte specielle mønstre i den. I skal også lave en munk. Det kan være en tykkere gren eller et firkløvet stykke træ på omkring fod (ca. 23 cm) og 3 tommer (ca. 7,5 cm) i diameter.

10 side 2 af 2 Slå Munk...fortsat fra side 1 Slå munk er en løbeleg, som har rod i middelalderen. Den kan leges med redskaber, som eleverne selv fremstiller af træ de finder i skovbunden. Legen er oprindeligt ikke en børneleg, men en styrke- og kampleg, som middelalderens unge og voksne mænd dystede med, når der var fest. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi har udvalgt dele af dette forløb til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på At slå munk inddrager både kast, præcision og tagfat. Stil munken på en bar plet i skovbunden. Træk en buet linje i bladene cirka 5 meter fra munken. Deltagerne stiller sig op bag linjen med hver sin kastestok i hånden. En af deltagerne er munkevogter og står parat i passende afstand fra munken. Munkevogteren udpeger den der skal starte, og deltagerne kaster på skift deres stokke og forsøger at ramme og vælte munken. Når det lykkes en deltager at vælte munken, skal alle de deltagere, der har kastet deres stok ud, hurtigst muligt løbe ud og hente deres kastestokke og forsøge at komme tilbage bag linien, uden at blive fanget af munkevogteren. Munkevogteren skal hurtigt rejse munken op. Herefter må han forsøge, at fange de der løber. Bliver man fanget, er man den nye munkevogter. Hvis alle har kastet deres stok, uden at munken er væltet, så må munkevogteren tage en tilfældig kastestok, holde den i vejret så den er genkendt af de øvrige og med kastestokken vælte munken. Den, hvis kastestok er taget, er ny munkevogter og må skynde sig ud og rejse munken op og forsøge at fange en af de andre! Peter Hersted, Sløjdlærerskolen. Redaktion: Malene Bendix, Skoven i Skolen. Find mere om træ: Slå munk er en ud af flere lege i forløbet Middelalderlege i skoven, der findes på Direkte link:

11 Tagfat mellem træer Tagfat er en leg, der umiddelbart kan bruges i idrætsundervisningen som opstartsaktivitet. Den bruges også i nogle sammenhænge som en såkaldt icebreaker. Den kan også bruges i biologiundervisningen. Hvis man f.eks. arbejder med at der er Helle ved enten henholdsvis høje og lave træer eller to forskelligartede træer - eksempelvis bøg og gran. Biologi, idræt Fra 10 og opefter. 5. klasse og opefter. 4 4 Ca. 20 minutter. Ingen, kun skovområde. Find et sted med en gruppe af træer hvor der er plads imellem til at det kan lade sig gøre at løbe frit. Udpeg en af deltagerne til at være fanger. For at holde et højt aktivitetsniveau kan man prøve at udpege cirka en fanger pr. 3 frie. Ta fat er næsten altid en god aktivitet. Grund-ideen er, at man har helle ved visse træer: De høje træer, de lave, bøgen osv. Lederen styrer hvilke træer, der er helle -træer. Variationsmuligheder: - Der er helle ved alle træer. - Helle ved enten henholdsvis høje og lave træer eller to meget forskelligartede træer - eksempelvis bøg og gran. - Kun en person kan have helle ved hvert træ. Den sidstankomne har retten til helle. Pædagogiske overvejelser: Det er en god ide at introducere skoven, som et sted hvor det er vigtigt at tage hensyn til, hvad der gror i skovbunden. At lege tagfat mellem træer kan skabe temmelig meget ravage i skovbundens flora. Derfor vil det være en god ide, at udvælge stedet i samråd med ejeren af skoven. Dette er en betragtning som man med fordel kan fortælle til deltagerne. Det kan sågar være et udgangspunkt for et formidlingstema. Deltagerne kan efterfølgende være med til at udvælge det område, hvor aktiviteten skal foregå. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

12 Træ-tal memory Denne aktivitet giver mulighed for at lade deltagerne stifte bekendtskab med træer på en alternativ måde i forbindelse med matematikundervisning i naturen. Biologi og matematik Fra 6 og opefter. Gerne mange. 6. klasse og opefter. 3 3 Tidsforbrug (timer): Ca. 1 time. 50 stk. tal skrevet på papir, indlagt i plastiklommer. 50 stk. snor til ophængning af plas-tiklommerne. 1 (skum)terning pr. gruppe. Et skovområde. Deltagerne er delt i grupper på 2-4 personer. Tallene fra 1 til 50 er ophængt i træer i plastiklommer i tilfældig uorden i et nærmere afgrænset område (for eksempel 60 x 60 meter). En fra gruppen kaster terningen. Slåes eksempelvis en 3 er, skal gruppen hurtigst muligt finde 3 eren. Gruppen må i deres søgen gerne dele sig, men så snart en fra gruppen har fundet tallet 3, samles gruppen ved dette tal og kaster igen terningen. Opnåes eksempelvis en 5 er, lægges 5 til 3=8. Tallet 8 skal nu hurtigst muligt findes. Og så fremdeles. Når man når f. eks. 48 og slår en 5 er, er det tallet 50, gruppen skal finde. Hvilken gruppe finder hurtigst igennem taljunglen? De uheldige grupper slår mange små slag, de heldige færre store... Men hvis man er god til at huske, afhjælpes held og uheld måske. Variationsmuligheder: Det behøver ikke at være addering der bruges. Gange, minus og dividering kan med fordel kombineres i denne leg. Til de lidt større børn kan en kombination af navne på træerne og tal bruges. Det kan f.eks. gøres ved at sætte lige tal på bøg og ulige tal på eg. På den måde bliver det lettere at finde tallene. Til gengæld er der flere ting at huske på. Pædagogiske overvejelser: Afhængig om det skal være en stille aktivitet, eller en konditionspræget opgave, placeres tallene i en afstand og et terræn, der er tilpasset formålet: En stejl skråning, en plan åben skov osv. - Træ-tal-memory kan ligeledes placeres omkring en bygning eller lignende. Deltagerne er med til at ophænge og nedtage tallene. Idéen til aktiviteten er fundet i Idræt for sjov af Søren Møller og Susanne Kjærgaard Madsen udgivet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Du kan bestille mappen i DGIbutikken på

13 side 1 af 2 Battle i skoven Battle er en kampleg med højt aktivitetsniveau, hvor alle kan være med. I Battle arbejder deltagerne sammen og får forståelse for fairplay. Kampmomentet får eleverne til at bruge deres kroppe fuldt ud og træner mod, strategi, smidighed og styrke uden at de er bevidste om det. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi udvalgt dele af forløbet til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Idræt. Gerne mange. F.eks. en skoleklasse. 3. til 10. klasse Ca. en halv dag Til kugler: Avispapir og gaffa- eller posttape. Til sværd: Elektrikerrør, soveunderlag, gaffatape. To stykker farvet stof eller to trøjer - til faner. Evt. Skjolde. Overtrækstrøjer. Organisering/forberedelse: I Battel kæmper to hold mod hinanden med ufarlige redskaber, de selv har lavet. Det kan være kugler af avispapir med gaffatape omkring eller rollespilssværd. Lav våben i klassen og tag i skoven og afgræns sammen med eleverne det skovområde der udgør banen. Aftal sammen hvordan jeres Battlespil skal være. Vælg kampform og gennemgå reglerne sammen. I Battle er der ingen dommer - og kamplegen lægger op til arbejdet med fairplay. Del hold op. Det er vigtigt at blande eleverne, så forskellige mennesketyper kommer på hold sammen. Det giver større fleksibilitet og muligheder.

14 side 2 af 2 Battle i skoven...fortsat fra side 1 Battle er en kampleg med højt aktivitetsniveau, hvor alle kan være med. I Battle arbejder deltagerne sammen og får forståelse for fairplay. Kampmomentet får eleverne til at bruge deres kroppe fuldt ud og træner mod, strategi, smidighed og styrke uden at eleverne er bevidste om det. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde ideer til undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i Klare Mål og er udviklet af faglærere og naturvejledere i samarbejde med Skoven i Skolen. Vi udvalgt dele af forløbet til inspiration. Du kan finde resten af forløbet på Grundregler kan være som følger: Hvert hold hænger sin fane op evt. et skjult sted. Det gælder om at erobre modstanderens fane og bringe den tilbage til sin egen. Man kan dræbe hinanden med sværd ved at ramme med slag eller stik under bæltestedet. Med kugler ved at en kugle der går direkte fra hånd til krop er dræbende. I kan aftale hvor mange liv man har og hvor man går hen, når man er død. Hvert hold får udleveret en fane, som de skal gemme. Hver hær forbereder kort strategi og fordeler sig i skovbunden og på et givent signal går kampene i gang. De forskellige hold skal nu snige og kæmpe sig frem mod hinandens faner, samtidig med at de beskytter deres egne. Der vil komme nærkampe, bagholdsangreb, knibtangsmanøvre, hærslag, snigmord osv. Kampen er fysisk og den kan godt blive hård, men den må aldrig blive voldelig. Eleverne skal lære at kunne give sig hen i en kamp og samtidig respektere modstanderen. En kamp kan afgøres på flere måder. I den enkleste form for Battle skal holdene forsøge at nedkæmpe hinanden ved at dræbe alle på holdene. Jens Aalund Therkildsen, lærer og Peter Sebastian Petersen, lærer. Redaktion: Malene Bendix, Skoven i Skolen. Find mere om Battle: Du kan finde meget mere om Battle i Battle et kampspil i skoven, der findes på Direkte link:

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Tabel-stafet... 2 Gange-træning / Gang med terning på taltavlen... 2 10 gode venner... 3 Brøker på taltavlen... 4 Ur-leg på urbanen...

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Evne beskrivelser: Du kan læse gamle dokumenter, skriftruller og runer skrevet i det uddøde sprog.

Evne beskrivelser: Du kan læse gamle dokumenter, skriftruller og runer skrevet i det uddøde sprog. Evne beskrivelser: Evner: +1-4 LP: Giver dig ekstra LP til din total LP pulje. +1-4 SP: Giver dig ekstra SP til din total SP Læse/skrive oldskrift: Du kan læse gamle dokumenter, skriftruller og runer skrevet

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant Sådan laver du Skole OL i idrætstimerne 7. klasse I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. Husk at taste jeres resultater ind

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Skab gode minder med høj puls Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Motion indledning skaber gode minder Dette hæfte er skrevet til børn og voksne i alle

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Skovhjørnet. Træer Skoven var bygget op med en masse træer, som alle kunne røre ved, lugte til og derved få en oplevelse af at være i en skov.

Skovhjørnet. Træer Skoven var bygget op med en masse træer, som alle kunne røre ved, lugte til og derved få en oplevelse af at være i en skov. Skovhjørnet Ansvarlig: Solvej Jørgensen?? Formål: At give børn og unge mulighed for at sanse stemningen i skoven og opleve aktiviteter, som er tilpassede deres muligheder for at deltage aktivt i oplevelserne.

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Leg med tal og former

Leg med tal og former Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen Oversat af Anna Garde Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag

Læs mere

KUBB ET SPIL HVOR ALLE KAN DELTAGE. VM-regler

KUBB ET SPIL HVOR ALLE KAN DELTAGE. VM-regler KU ET SPIL HVOR LLE KN DELTGE VM-regler KU ET SPIL MED TRDITION Kubb er et gammelt gotlandsk spil, som kom til på den tid, hvor der fandtes en brændestabel på alle gårde. Man tog ganske simpelt brænde

Læs mere

Agara Regelsæt 1.0. Agara... 1 At starte en karakter... 1 Sådan får du Evne-Point (EP):... 1 Møgvejrs-bonus... 1 Plotcenteret... 1

Agara Regelsæt 1.0. Agara... 1 At starte en karakter... 1 Sådan får du Evne-Point (EP):... 1 Møgvejrs-bonus... 1 Plotcenteret... 1 Agara... 1 At starte en karakter... 1 Sådan får du Evne-Point (EP):... 1 Møgvejrs-bonus.... 1 Plotcenteret... 1 Tjek-in... 1 Våbentjek:... 2 Kamp... 2 Mure/vægge/bygninger... 2 In-game genstande... 2 Livspoint

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Fitness med 4 kategorier I dette katalog har vi opdelt naturfitness øvelserne i fire kategorier:

Fitness med 4 kategorier I dette katalog har vi opdelt naturfitness øvelserne i fire kategorier: 1 I naturen er der rig mulighed for at træne også fitness! Dette naturfitness-katalog er tænkt som inspiration til; at lave en naturfitness-bane, på jeres egen Skov- og Naturstyrelse enhed, naturskole,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn Indhold Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn 1 Staveriet Figurbanen Klassen deles i hold med 4-5 elever.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever?

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre, Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst.

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst. Med reb og knuder Krop og bevægelse Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Man kan udvide rammerne for gode, aktive bevægelsesaktiviteter ved at medbringe tov eller snor på turene, og hvis man lærer

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Hareskovens Færdigheder 1.0

Hareskovens Færdigheder 1.0 Hareskovens Færdigheder 1.0 Færdighed: Er et fælles navn for alle evner, formularer og ritualer. Man skal stå stille ved brug af en færdighed. Formular: En magisk effekt som kræver en rite alt efter formularens

Læs mere

Bilag 1: Introduktion i brug af dolk

Bilag 1: Introduktion i brug af dolk Bilag 1: Introduktion i brug af dolk Det er vigtigt, at pigerne lærer at håndtere og respektere dolken. Derfor disse regler: n er et redskab ikke legetøj. Snit altid væk fra dig selv. Brug aldrig dolk,

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Den seje. Skæbnejæger - niveau 1 - trin for trin. Skæbnejæger Niveau 1

Den seje. Skæbnejæger - niveau 1 - trin for trin. Skæbnejæger Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en formiddag eller eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Når det er skæbnen, der råder, kan der ske

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE - den sundhedsmotoriske grundskole. (0. 6. Klasse) handling og holdning Rantzausminde Skole en skole i bevægelse - Rantzausminde Skole er en skole med ca. 509 elever i 0.

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere