Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger"

Transkript

1 Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december august Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby Smedemester 25.oktober november Formand for Aa.I.F. Dansk Idræts Forbunds guldnål. Niels Anker Aabye Dam Skagelfaldsvejen 1 Aakirkeby Gårdejer 19.juni november tidligere Smørengegård i Vestermarie, mange tillidsposter indenfor sammenslutningen af amatørmusikere. Frode Aagaard Horsens Forstander 7.marts marts Forstander ved Bornholms Højskole Edvard Aagesen Algade 2 Hårby Bogtrykker 14.juli maj I bestyrelsen for DB & P. Franck Aagesen Paradisvej 3b Nexø Frisørmester 5.september januar Dressør af politihunde badmintonleder. Herman Aagesen Rønne Borgmester 20.september februar Borgmester Paul Ditlev Aagesen Snorrebakken 44 Rønne Tømrermester 29.marts juli Interesse for kaninavl. I modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Poul Villiam Aagesen Jernbanegade 12 Aakirkeby Marskandiser 7.februar august Tidl. forretning i Storegade i Hasle. Sigfred Aagesen Slotsgade 1 Hillerød Møbelhandler 21.april februar Formand for Hjemstavnsf.i Hillerød æresmedlem og formand for Bornholms Hjælpefond. Olavi Aagård Klintebyvej 1 Nexø Bådebygger 18.april juni Medarbejder ved Bornholms Museum. Frederik Aakerlund Bølshavn Kæmner 14.juni februar Fhv. kæmner medlem af amtsråd og sognerådet i Østermarie. Gustav Aakerlund Smallesund 95a Rønne Faktor 1.januar august Leder af Bornholms Tidendes avis og bogtrykkeri Jenny Aakerlund Vestergade 37 Hasle Husmoder 15.november juni N. J. Aakerlund Hasle Malermester 2.juli april Charles Aakjær Rønne Købmand 13.februar maj Medlem af byrådet. Michael Aakjær Hammershusvej 20 Sandvig Kontorist 23.juli marts Kontorist ved Almegårds Kaserne, CF i Allinge, samt bestyrer af Blanchs Hotel. Medlem af flere foreninger. Nicolai Aakjær Roskilde Stationsforstander 15.juni februar Stationsforstander i Nexø Otto Peder Marius Aakjær Æblestien 14 Rønne Skolebetjent 3.december august Medlem af Hjemmeværnet Forsvarsbrødrene formand for Kommunal arbejderforbundet på Bornholm. Theodor Aakjær Møllevænget 4 Nexø Isenkræmmer 23.december februar Bent Abildgaard Sandflugtsvej 19 Rønne Præst 28.november november Forstander for Bornholms Baptistmenighed Mads Abildtrup Rønne Manufakturhandler 1.september februar Viggo Abildtrup Sdr. Boulevard 38 Odense Skoleinspektør 21.april december Købmandssøn fra Rønne, lærer i Rønne , senere på Sjælland og Fyn. Medarbejder på Nordfyns Museum. Erik A. Abitz Viborg Dr. jur. 5.maj januar Fhv. politifuldmægtig i Rønne & Nexø, amtsrådssekretær , præsident ved Vestre Landsret. Emil Abrahamsen Rønne Forretningsindehaver 15.marts december Ejer af musikforretningen "Polyphon" i Rønne. Erik Abrahamsen Harbovej 108 Rønne Landmand 4.oktober december Tidligere "Risbyhus" Carl Adolfsen Østerlars Uddeler 30.august august Uddeler i Østerlars Brugsforening medlem af menighedsrådet prædikant i Luthersk Missionsforening. Ernst Adolfsen Allinge Stenhuggerformand 11.august september Formand for sygekassen. Otto Agerschou Kobbegård Østerlars Gårdejer 5.september marts Agronom. Ejner Agersnap Ibsker Førstelærer 11.marts april Førstelærer ved Ibsker nordre skole. Gustav Andreas Agersted Ll.Torv Rønne Major 27.januar oktober Jens Holger Aggerholm Svinget 13 Aakirkeby Gårdejer 7.oktober oktober tidligere Soldatergård, Aaker, Distriktschef for Realkredit Danmark, medlem af Lokalrådet i Handelsbanken. Hans Wilhelm Ahlmann Ll. Dalbygård Sose Gårdejer 15.august januar Medlem af menighedsrådet i Vestermarie. W. Ahlstrand Rønne Manufakturhandler 15.januar december Manufakturhandler i Rønne Erik A. Albér Rømersgade 19 Rønne Mejerist/Grosserer 14.juli november Indehaver af firmaet "Bisquit en Gros". Næstformand i Forsvarsbrødrene. Henrik Albinus Parkvej 2 Svaneke Gårdejer 20.marts september tidl. St.Pilegård, Bodilsker tidl. medlem af Nexø Byråd. Major af reserven. Ingeniør. A. Alexandersen Sandvig Hotelejer 10.maj februar Søster Alfonsa Rønne Forstanderinde 20.september december Forstanderinde for "Søstrene af det kostbare Blod" i Rønne. M. Alling Dam Almindingen Regnskabsfører 6.september juni Fhv. regnskabsfører A/M Brodal formand for Transformatorforeningen. Andreas Almegaard Æblestien 11 Rønne Gårdejer 19.juni maj Tidligere Hakonsgård, Vestermarie Mathias Almegaard Villa Brejdablik Knudsker Rentier 20.marts juli Tidligere "Bjerget" i Østermarie. Harald Alsted Søndergade 3 Rønne Manufakturhandler 24.august november Villy Ambeck Aakirkeby Forstander 26.september november Pensioneret forstander for Statens Åndsvageforsorg på "Strøbyhus". H. Ambrosen Rønne Rentier 6.oktober august Johan Ambrosen Snerlevej 46 Gentofte Forstander 7.december februar Forstander ved Radiofysisk Laboratorium medlem af forsvarets forskningsråd og af Akademiet for tek. videnskaber. Rolf Georg Ambrosen Blåkjær Rutsker Avlsbruger 28.december februar Formand for Bornholms Jerseyforening næstformand for Bornholms Andelsmejeri. Skovgaard Michael Ancher Skagen Kunstmaler 9.juni A.C. Andersen Brande Provst 29.september oktober Sognepræst i Svaneke/Ibsker A.C. Andersen Ll.Madsesgade 75 Rønne Købmand 30.april december Formand for Indre Mission, søndagsskolerne Rønne. Aage Bærild Andersen Nexø Forretningsfører 29.august januar Medlem af byrådet. Aage Jens Andersen Klemensker Stenkløver 28.januar september Kasserer i Murer og Stenarbejdernes fagforening. Landmand, traktorsamler. Agnes Andersen Hovedgaden Pedersker Centralbestyrer 4.november december Født Olsen. Ahlman Andersen Knudsker Formand 11.juni september Fhv. formand på Rabekkeværket medlem af sognerådet i Knudsker sogn. Aksel Herman Andersen Fyrbøder 6.juni juni , side 32 krigsofre omkom ombord på "Vesterhavet" ved en minesprængning ved Kolberg. Albert Andersen Aakirkeby Bygmester 23.juli maj Albert Andersen Østerlars Elværksbestyrer 3.november marts Møllebygger. Albert Andersen Allinge Driftsbestyrer 27.september oktober Fhv. driftsbestyrer i "Moseløkken". Albert Andersen Mosevej 25 Nexø Murermester 14.juni september Alfred P. Andersen Aaker Pantefoged 30.maj januar Formand for folkepensionistforeningen. Alfred Tylvad Andersen Bølshavn 41 Svaneke Mejeribestyrer 7.oktober august Mejeribestyrer for Gadeby Mejeri tidligere medlem af Østermarie Sogneråd. Andreas Andersen Nexø Lærer 10.juni maj Anine Andersen Allinge Telefonbestyrerinde 2.september oktober Anker Andersen Bjørnemøllevej 26 Klemensker Gårdejer 30.januar december Tidligere Thorupgård branddirektør vurderingsmand formand for Bornholms Brandforsikring Granelifonden Anker Andersen Dr.Kabells Vej 20 Rønne Salgschauffør 23.marts november Salgschauffør på Bornholms Margarinefabrik Bornholms Tidende. Anton Andersen Aldersro Østermarie Avlsbruger 28.juni juli Tidligere "Gammelbro", medlem af sognerådet. Anton H. Andersen Nexø Fyrassistent 7.juni september Fhv. fyrassistent ved Dueodde fyr. Arne Andersen Godthåbsvej 30 Østermarie Købmand 2.april november Købmand i Østermarie formand for Østermarie Idrætsforening. Arne Andersen Thorkildsvej 49 Rønne Vognmand 10.februar april "De blå Biler", fhv. formand for "gamle Venner" Arnold Andersen Ll. Madsesgade 105 Rønne Baptistpræst 15.november maj Baptistpræst på Bornholm , samtidig redaktør af baptisternes ugeblad Arthur E. Andersen Arnager Maskinmester 14.januar maj Maskinmester ved Fosforitbrudet Kong Georg 6. tapperhedsmedalje. Arthur Pepke Andersen Knudsker Murermester 17.december april Medlem af sognerådet. Arvid Andersen Forretningsfører 9.april maj Forretningsfører for stenindustriens arbejdsgiverforening formand for de bomberamtes forening. Astrid Andersen Gigtplejehjemmet Rønne Restauratør 23.marts juni Tidligere ejer af Restaurant Skovly køkkenchef på "Villa Nova". Axel Andersen Kaptajn 1.juli maj Kaptajn på "Veset" og "Marie Skou". Axel Andersen Svaneke Dyrlæge 9.april juni Axel F. Andersen Sdr.Alle 38 Rønne Politiassistent 28.maj marts Axel Herman Andersen Hasle Bygmester 22.maj november Bendy Andersen Margrethevej 26 Rønne Slagter/tømrer 4.maj oktober Trommeslager i "The Vanguards". Programvært ved radiostationen "Bornholms Stemme". Bernt Christian Andersen Torneværksvej 45 Rønne Toldkontrollør 10.januar januar Birgit Andersen Hybenvej 3 Tejn Stadeholder 15.juni juli Stadeholder på Svaneke Torv gennem 15 år. Birthe Merete Andersen Sejersvej 12 Rønne Viceoverbibliotekar 9.april april Bodil Høpfner Andersen Krummevej 4 Hasle Forretningsindehaver 12.april februar Havde sammen med sin afdøde ægtefælle Søren Andersen Hasle Boghandel Filial af Colbergs Boghandel til Carl Aage Andersen Rønne Bankfuldmægtig 18.juli december Andelsbanken i Rønne. Carl Anker Andersen Rønne Forretningsfører 3.februar juli Medlem af byrådet forretningsfører på Fællesbageriet formand for Rønne Brugsforening. Carl Edvard Andersen Allinge Skoleinspektør 5.april maj Carlo Andersen Thorkildsvej 47 Rønne Kommunegartner 29.januar juni Carlo Andersen Brovangen 8 Rønne Faglærer 4.juli juni Studievejleder. Christian Andersen Aakirkeby Stationsforstander 3.november september Christian Frede Andersen Sverigesvej 27 Nexø Politiassistent 5.juli januar Aktiv i Civilforsvaret, Politiforeningen og Nexø Museumsforening. Clara Low Andersen Østergade 5 Rønne Købmand 26.september april Tidl. Dammegård i Nylars, medindehaver af købmandsforretningen i Østervoldgade Dagmar Andersen Nexø Lærerinde 8.marts december Lærerinde i Nexø Daniel Andersen Rønne Professor 25.november april Professor ved Wiens Musikkonservatorium

2 Daniel J. Andersen Washington D.C. Oberstløjtnant 3.november juli Øverste auditør for de amerikanske styrker i Vesteuropa ved 2.verdenskrigs afslutning. Ebba Andersen Svaneke Kirkeværge 23.februar januar Enke efter borgmester Emil Andersen. I Ibsker Svaneke Menighedsråd Kirkeværge Edle Andersen St. Torv Rønne Forretningsindehaver 1.marts maj gift med Edm.Andersen, indehaver af "Colbergs Boghandel" i Rønne. Edmund Andersen Store Torv Rønne Boghandler 8.august maj udgiver af "Jul på Bornholm". Edv. Andersen Sandvig Driftsingeniør 29.juli januar Driftsingeniør på Hammeren Granitværk medlem af byrådet i Allinge Sandvig. Ejler Herman Bendix Dalsgaard Andersen Lille Madsesgade 98 Rønne Landmand 6.november maj Tidligere "Skovfryd". Sandemand, formand for Olsker Brugsforening. Kompagnichef i hjemmeværnet. Venstrepolitiker. Ejner Andersen Strandvolden 9 Balka Bagermester 10.november december Basses Bageri , Nexø , Carlsberg i Svaneke , købmand Balka Ellen Andersen Møllegade 82 Rønne Forretningsindehaver 17.august oktober Drev i 40 år sygeplejeforretningen " Nyrops Udsalg" i Rønne. Emil Andersen Nexø Murermester 14.december december Emil Andersen Østergade Rønne Købmand 12.august juli Emil Andersen Gudhjem Maskinmester 20.januar april Emil Andersen Vestergade 20 Svaneke Borgmester 20.maj marts Emil J. Andersen Sandbogård Sandvig Pensionatsejer 4.maj januar Erik Andersen Skovly Nyker Restauratør 9.januar oktober Restaurant "Skovly". Erik Andersen Melstedvej 26 Gudhjem Gårdejer 22.januar november Tidligere Riemandsgård i Østerlars, i bestyrelsen for Østerlars Gudhjem Jagtforening. Erik Andersen Svanekegade 19 Aakirkeby Bagersvend 6.april april Medlem af bestyrelsen i Aaker og Aakirkeby Jagtforening Æresmedlem i AaIF. Erik A. Andersen Paradisvej 51 Rønne Overpostbud 18.november januar tidl. filmoperatør i Rønne Bio og Rådhusteatret. Erik August Andersen Voldgade 65 Rønne Tømrermester 30.marts maj Faglærer ved AMU centret i Rønne, sprængningsekspert. Esther Andersen Turisthotellet Allinge Hotelejer 26.december maj Eva Andersen Østerlars Regnskabsfører 16.december maj Født Hansen fhv. regnskabsfører for Nybro El værk. Eva Andersen Bogensegade 3 København Ø 2.juni marts Kasserer i Bornholms Hjemstavnsforening af Georg Andersen Nexø Murermester 11.august marts H.C. Andersen Rønne Skibsfører 24.oktober april Fører af "Christian" "John Hintze" "Laurent. Emilie" "Sirius" "Fremad" formand for Bornholms Skipperforening. H.C. Andersen Rønne Distriktschef 4.november januar Forsikringsselskabet "Nye Danske". H.C. Andersen Årsdalevej 37 Svaneke Mejeribestyrer 17.maj august Fhv. mejeribestyrer. H.P. Andersen Klemensker Snedkermester 12.december april Sygekassekasserer. Hans Frederik Andersen Rønne Maskinmester 9.januar januar Maskinmester i "1866". Hans Peter Andersen Svanekevej 29 Rønne Overtrafikassistent 3.januar december Hans Wilhelm Andersen Rønne Amtsinspektør 12.september april Assurandør. Hansinius Chr. Andersen Aakirkeby Gårdejer 19.april oktober Harald Andersen Nybygård Aakirkeby Gårdejer 30.januar december Harry Christian Andersen Sverigesvej 29 Nexø Bådebygger 2.november november Tilknyttet Nexø Museum som specialist i gamle træskibe Helene Andersen Pedersker Organist 6.september marts Organist ved Pedersker kirke medlem af menighedsrådet. Helga Andersen Rønne Musiklærerinde 3.december april Henning Andersen Smallesund 81 Rønne Forretningsmand 24.juli oktober Indehaver af firmaet "Laxol", Rønne Havn. Henning Andersen Rosenvej 4 Rønne Frisørmester 13.juli juli Tidligere formand og kasserer i Frisøernes Forbund. Æresmedlem i "Viking". Henning Schrøder Andersen Skibsfører 15.november juli Forlist med M/S "Emma" ved Höganäs. Henry Andersen Aakirkeby Boghandler 15.november juli Henry Andersen Bakkegård Ibsker Gårdejer 17.maj juni Ibsker Menighedsråd Luthersk Missionsf. Kristelig Lytterforening. Henry Georg A. Andersen Nexø Revisor 14.december november Henry Oskar Andersen Byledsgade 64 Rønne Ekspeditør 24.august februar Ekspeditør i Dampskibsselskabet af Kongens fortjenstmedalje i guld. Herluf Andersen Riemandsgård Østerlars Gårdejer 5.juli juni Holger Andersen Saltuna Kunstmaler 16.juni maj Holger Andersen Smallesund 104 Rønne Handelsskolelærer 2.oktober september Gennem en lang årrække formand for Luthersk Missionsforening i Rønne. Ib Andersen Sejersvej 12 Rønne Forvaltningschef 10.januar september Civilingeniør, ansat i Bornholm Amt Souschef i Vejinspektoratet. J.P. Andersen Viborg Lektor 21.januar august Viborg Katedralskole formand for foreningen for naturkundskab. Janus Kristian Andersen Jernbanegade Klemensker Postbud 23.august maj Jens Andersen Rønne Fajancefabrikant 23.november marts Jens Andersen Rønne Maskinarbejder 14.juli februar Kasserer i fagforeningen i 28 år. Jens Andersen Kirkevangen 1 Svaneke Overlærer 23.juni marts formand for Svaneke Menighedsråd og for Svaneke Haveforening. Jens Andersen Stavsdalvej 27 Østerlars Distriktsforstander 15.september marts Jens Andersen Aasen 22 Nexø Radiotekniker 1.november januar Radio og tv forhandler, indehaver af Nexø Radio Tv. Jens Christian Andersen Århus Slagteridirektør 11.marts januar Fhv. slagteridirektør i Rønne. RD. Jens Henning Andersen Otto Holst Bakke 15 Svaneke Kolonnechef 2.februar februar Kolonnechef ved Bornholmske CF sektion Med "Jutlandia" under Koreakrigen. Jens Jørgen Andersen Rønne Lokomotivfører 26.februar juni Jens Tylvad Andersen Gadeby Mejeribestyrer 17.august november Bestyrer for Diskontobankens afd. i Østermarie. Johan Andersen Åsen 5 Nexø Boghandler 22.juni august Johannes Andersen Nygård Klemensker Gårdejer 5.marts april Formand for Bornholms Venstre Johannes Andersen Koosgård Ibsker Gårdejer 22.februar januar Slagtermester Brygger i Nexø æresmedlem i Bornholms Slagtermester Forening. Johannes Andersen Ellebakken 5 Hasle Værkfører 10.april april Johannes Andersen Lillevang 3 Gudhjem Bygmester 30.december januar Vurderingsmand medlem af sognerådet. Jul. Chr. Andersen Almely Aaker Avlsbruger 10.juli oktober Medlem af sogneråd og menighedsråd, medlem af tilsynsrådet for Aakirkeby Sparekasse, Aaker Udmarksbestyrelse. Jørgen Andersen Plejehjemmet Gudhjem Gårdejer 25.marts februar Tidligere Dammegård i Østerlars medlem af sognerådet formand for A/M Dybdal formand for Gudhjem Sparekasse. K. Svejstrup Andersen Godthåbsvej 18 Østermarie Mejeribestyrer 15.februar juli Fhv. mejeribestyrer "Broholm" formand for Bornholms Mejeristf. dommer ved Statens smørbedømmelse bankbest. Kai Andersen Autocentralen Rønne Mekaniker 20.september november Formand for Bornholms Motorsport. Kaj Andersen Vesetsgade 17 Rønne Kurvemager 5.oktober februar Karl Andersen Sjælland Gårdejer 18.maj marts tidligere ejer af "Smedegård" i Rutsker Sandemand. Karl Andersen Valgmenighedspræst 20.juni september på Bornholm Karl Andersen Brogade 11 Klemensker Murermester 4.marts september Karl Jørgen Ager Andersen Hallemarksvej 15 Nyker Husmand & Biavler 17.marts november Karl Vilhelm Andersen Skovly Nyker Restauratør 27.juli juli Ejer af Restaurant "Skovly". Kjeld Andersen Smedestræde 1 Allinge El Installatør 26.maj juli Indehaver af fimaet Sv.Å.Andersens Eftf., Kirkegade 5, Allinge Knud Andersen Nydal Østerlars Gårdejer 4.september april tidligere Tornegård i Østerlars, formand for Bornholms Højskoles Elevforening. Knud Andersen Hedebovej 41 Knudsker Skoledirektør 3.januar september Lærer, befalingsmand. I 1963 skoleinspektør ved Knudsker skole. Skoledirektør i Rønne. Medlem af sogne by og amtsråd. Knud Erik Andersen Nebbe Odde Vej 39 Rønne Møbelhandler 30.april marts Tidl. indehaver af firmaet "Møbelkælderen", Møllegade i Rønne. Knud Johan Andersen Boderne 8 Aakirkeby Mekaniker 14.oktober februar Strandfoged, Chauffør, Brandmand i Bornholms Lufthavn Knud Pihl Andersen Østerled 1 Rønne Købmand 2.april november Fhv. købmand og gårdejer, Dammegård i Nylars Kasserer i Bornholm Andels Svineslagteri. Knud Willy Andersen Åløsevej 11 Østerlars Gårdejer 1.oktober februar Gårdejer på Tornegård ved Gudhjem. Formand for Gudhjem Brugsforening. Aktiv i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Kristian Lind Andersen Gilleleje Mejeriingeniør 3.november december Statens Forsøgsmejeri i Hillerød medlem af sognerådet. Kurt Brink Andersen Møllevænget 18 Nexø Bankdirektør 11.juli juni Bankdirektør i Bornholmerbankens Nexø afd., formand for Nexø venstreforening, medlem af Rotary, Bornh. Erhvervsskole. Laur. Andersen Rønne Bestyrer 7.april september Bestyrer af Rønne Afholdshotel til Lene Andersen Langelinie 31 Rønne Overassistent 19.december juni kendt og dygtig håndboldspiller. Ludvig Andersen Dalegård Olsker Gårdejer 28.oktober december Medlem af sognerådet Magve Andersen Søndergade 4 Klemensker Husmoder 8.august januar Formand for Klemensker Pensionistforening. Marie Andersen Bodilsker Højlyng Bodilsker Husmoder 10.februar maj Ydede flygtninge og frihedskæmpere hjælp under besættelsen Marius Andersen Byledsgade 42 Rønne Gartneriejer 11.oktober september Medlem af "Dansk Broderorden, Ålborg" fra 1945 Martin Andersen Fårebyvejen 2 Aakirkeby Malersvend 20.februar maj Michael Andersen Lille Torv 16 Rønne Fabrikant 11.august november Keramikfabriken Michael Andersen & Søn. Mimmi Kofoed Andersen Kystparken 20 Rønne Forretningsindehaver 5.maj december Sammen med sin ægtef. A.C.Andersen indeh. af købmandsforretningen Ll.Madsegade 75 i Rønne Aktiv slægtsforsker N. P. Andersen Rønne Læderhandler 13.maj januar

3 Niels Andersen Aakirkeby Bygmester 19.februar september Niels Andersen Storegade 91 Rønne Bogbindermester 25.august august Niels Andersen Paradisvej 14 Nexø Bagermester 6.april oktober indehaver af bageriet, Paradisvej i Nexø. Niels Magnus Andersen Gudhjem Skræddermester 12.april februar Niels Peter Andersen Thomsensminde Vestermarie Avlsbruger 21.juli marts Niels Peter Andersen Hammershusvej 32 Sandvig Sadelmagermester 14.februar februar Medstifter af ASG medlem af ligningskommissionen O. G. Andersen Arkivar 29.marts marts Fhv. Arkivar i Undervisningsministeriet. Ole Anton Andersen Aarsdale Skolelærer 4.december december Lærer i Østerlars , i Aarsdale Orla Andersen Lindevej 14 Rønne Kasserer 26.november marts Kasserer i SID, Rønne formand for efterlønsmodtagerne i Rønne. Orla Andersen Rønnevej 39 Olsker Bagermester 19.maj marts Indehaver af Frydenlund Bageri i Rønne Tidl. formand for Rønne Skytteforening. Oskar Andersen Bjerregård Østerlars Gårdejer 11.juli december Slagtermester i Østerlars Oskar Andersen Rønne Stenhuggermester 22.april august Osvald Andersen Østermarie Slagtermester 4.oktober juli Otto Andreas Andersen Østervang Østerlars Avlsbruger 5.december oktober Formand for 9.Kreds æresmedlem. Otto Julius Andersen Rønne Skæreriejer 22.november september Ove Andersen Bellmannsvej 27 Rønne Typograf 9.februar oktober P. Andersen København Organist 2.august august Musikløjtnant ved Bornholms Væbning organist ved Helligåndskirken musik & sanglærer. Paul Andersen Malkestien 10 Gudhjem Blikkenslagermester 22.februar august Glarmester. Paul Kofoed Andersen København Vognmand 25.januar juli Musiker visesanger aktør "Harmonika Paul". Per Andersen Aakirkeby Bygmester 5.september maj Poul Andersen Dr.Kabellsvej 26 Rønne Falckredder 18.marts juli Poul Anker Andersen Haslevej 116 Rønne Smedemester 15.januar december Indehaver af Sydhavnens Motorværksted fra Medlem af Bornholms Marineforening og Rønne Skydeselskab. Poul Elleby Andersen Rø Postbud 1.maj september Medlem af sognerådet i Rø. Rasmine Andersen Laxegade Rønne Hjemmesygepl. 4.maj marts Rigmor Kirsten Andersen Stokkekildevej 11 Aakirkeby Landhusmoder m.m. 4.april december Drev i 6 år "Hotel Østermarie".Hjemmehjælper i Hasle kommune. Frivilligt arbejde med 4H. Rikard Andersen Kapelvej 3 Rønne Driftsleder 12.april december Sigrid Andersen Tejnvej 21 Tejn Gartner 20.juli januar Sigurd Andersen Nørrekåsgade 4 Rønne Havnebetjent 24.december juli Formand for Bornholms Marineforening æresmedlem formand for kommunalarb. Sinius Andreas Andersen Borrelyngsvej 6 Rutsker Avlsbruger 13.december februar Medlem af sognerådet amtsrådet vurderingsmand. Stiig Bo Andersen Skørrebrovej 1 Aakirkeby Stenhuggermester 27.oktober februar Tidligere Lejrchef ved Hullehavn Camping i Svaneke. Svend Andersen Gaden 24 Aarsdale Savværksejer 30.juni juli Svend Erik Andersen Sdr. Lyngvej 25 Aarsballe Kleinsmed 26.januar juni Formand for "Gamle Danse" i 40 år og for sammenslutningen af Gamle Danse Svend Holger A. Andersen Gustav Møllersvej 11 Nexø Folketingsmedlem 26.januar maj Søren Andersen Krummevej 4 Hasle Politimand 15.januar juni Kompagnichef formand for Hasle Turistforening byrådsmedlem æresmedlem i venstre Danmarkssamfundet m.m. Th. Andersen Sandvig Bagermester 21.december maj Thorvald Andersen Hagestedvej 2 Brønshøj Pensionist 10.februar december Aktiv i Bornholms Hjemstavnsforening. Torkild Bangsbo Andersen Nordtoft 26 Ålborg Overlæge 1.februar juli Overlæge på Bornholm gigtf. hjertef. tuberkulosens bekæmpelse. Valdemar Andersen Rønne Havnefoged 8.november juni Medlem af byrådet og menighedsrådet. Valdemar Andersen Pedersker Centralbestyrer 31.december juli Pedersker Telefoncentral afholdsvært. Viggo Andersen Nybrovej 6 Østerlars Slagtermester 14.december marts Formand for Slagtermester Foreningen. Vilhelm Andersen Vestermarie Avlsbruger 4.maj februar Medlem af Sognerådet & Amtsrådet. Vilhelm A.K. Andersen Snellemark 20 Rønne Frisørmester 28.juli oktober Medlem af Frisørmesterf. Bornholms Frisørlaug Bh. Marineforening (66år) Odd Fellowlogen (47 år) W.Asbjørn Andersen Svanekevej 70 Rønne Lærer 27.december juni Ledende skolepsykolog formand for foreningen "Norden", Rønne. Wigelius Andersen Rønne Malermester 31.januar november Hans Marius Andreasen Poulsker Murermester 19.maj april Ib Wolf Andreasen Grønningen 10 Aakirkeby Overlærer 9.marts november Teknisk tegner radioamatør rejseleder. John Andreasen Stormgade Nexø Restauratør 16.september december Ludvig Andreasen Aakirkeby Bankbogholder 20.oktober september pensioneret Bankbogholder. Marie Louise Andreasen Gudhjem Plejehjem Gudhjem Overlærer 9.december oktober Gudhjem Menighedsråd. Thorvald Andreasen Nexø Overpostbud 5.oktober februar Medlem af menighedsrådet. Aksel Andresen Borgm.Nielsensvej 2 Rønne Bygmester 8.april juli Fhv. borgmester i Rønne. H. O. Anhøj Knudsker Sognerådsformand 7.august august Landstingsmand Carl Anker Frederiksø Fisker 18.oktober november Medlem af menighedsrådet formand for læsekredsen. Ellen Anker Christiansø Husmoder 18.januar december Helga Anker Rønne Kunsthandler 13.juni maj Ivar Anker Ågården 15 Rønne Fiskeskipper 29.oktober november Bestm. Bornholms og Chr.Ø's Fiskeriforening Dansk Fiskeriafd. kass. i Ulykkesfiskerif. form. i Rønne Fiskerif. Jens Anker Hasle Fabrikant 2.august april Julius Anker Hasle Fabrikant 14.juli november Julius Anker Østergade 24 Hasle Fabrikant 12.november januar Æresmedlem i 3.kreds. Karl Anker Østergade 30 Hasle Fabrikant 15.april februar Laurits Anker Allinge Tømrermester 17.september januar Gymnastiklærer i skytteforeningen. Leo Anker Stormgade 40 Nexø Automobilforhandler 16.december oktober I bestyrelsen for Nexø Håndværker & Industriforening. Peter Christian Anker Christiansø Lods 27.august januar Sofie Anker Kapelvej 25 Rønne Forretningsindehaver 11.juli juni Forhv. indehaver af "Vævestuen", Storegade i Rønne. Svend Anker Møllebakken 1 Hasle Skatteinspektør 27.maj januar Vilhelm Anker Christiansø Fisker 27.juni maj Vita Anker Præsteboligen Vestermarie Apoteksassistent 6.august august I hovedbestyrelsen for Danske Apotekerass , Vikar ved Vestermarie Skole. Cai Ankerbye Læge 21.marts november Praktiserende læge i Rønne Ingeborg Ankerbye Bystævnevej 24 Brønshøj Klinikejer 14.januar januar Gift med Læge Kai Ankerbye, tidligere Krystalgade 16, Rønne indehaver af en lysklinik i København. Otto Arent Møllebakken 2 B Svaneke Viceskoleinspektør 9.August juni Tidl. leder af Svaneke Boldklub. Eyvind Arndal Allinge Hotelejer 24.februar september Revisor. Arne C. S. Arnoldus Lundestrædet 6 Holbæk Avlsbruger 15.juli april Forv. formand på Rabækkeværket, formand for SID, i kommunalbestyrelsen i Hasle. C. A. Arnoldus Damløkkevej 11 Hasle Landsretssagfører 14.december august Advokat i Rønne & Nexø, se iøvrigt "Klippeøens Kvinder og Mænd" Else Marie Arnoldus Hasle Husmoder 29.maj august Enke efter overpolitibetjent H.Th.Arnoldus. Gregers Arnoldus Borris Krogvej 1 Skjern Obertsløjtnant 29.maj august H. Arnoldus Højegård Nyker Gårdejer 23.august januar H. Th. Arnoldus Hasle Overbetjent 8.marts februar Politibetjent 1919, overbetjent 1942, overbetjent af 1.grad i Formand for Bornholms Politiforening. Hans V. Arnoldus Stationsvej 16 Nyker Gårdejer 22.april marts Vandrehjemsbestyrer. J. M. H. Arnoldus Nyker/Rønne Gårdejer/Rentier 11.november januar tidligere ejer af "Vallegård" i Nyker. Jørgen Arnoldus Lillevang 11 Gudhjem Kørelærer 5.marts september Formand for "Bornholms Centralforening for Vognmænd", æresmedlem. Olga Arnoldus Rønne Forretningsindehaver 15.september november Tidligere "Rønne Broderiforretning" og rekonvalescenthjemmet "Almegård". Anna Margrete Arnum Peter Bangsvej 114 Frederiksberg Tandteknikerass. 23.juli maj Født i Rønne, datter af lods og havnefoged H.P.Nielsen i Rønne.Medindehaver af Askov Boghandel Albert Arvidsen Sandvig Pensionatsejer 17.juli marts Benne Arvidsen Kampeløkken 2 Allinge Politiassistent 12.marts december Christian Arvidsen Førstelærer 20.april oktober Førstelærer i Poulsker Birte Asmund Østergade 10 Rønne Husmoder 13.oktober februar gift med dommer Finn Asmund. Tidl. medarbejder i Undervisningsministeriet. Find Asmund Østergade 10 Rønne Dommer 4.juli oktober Formand for Rønne Byforening Rotary formand for Vejtaksationskommisionen Naturfredningsforeningen. Grete Asmussen Mulebyvej 34 Nyker 6.januar juli Orla Bernt Asping Nybyvej 32 Aakirkeby Chauffør 8.januar juni Formand for 5.skyttekreds BASG&I's skydeudvalg Bornholms Amts Skytteforening. B.S. Assens Møllevej 23a Jyllinge Kæmner 7.november marts Fhv. Kæmner og byrådssekretær i Nexø , ansat i Nexø kommune fra Svend Erik Attle Klinkervej 4 Rønne Falckredder 23.februar januar Arbejde de sidste år ved Falck/Teknik. Preben Axen Kapelvej 9 Rønne Hjælpelærer 6.september september Hjælpelærer ved Privatskolen i Rønne, Idrætsinstruktør ved Vikings atletikafdeling. C. B. Baasch Rønne Dampskibsfører 25.april september Ivar Bach Tyttebærløkken 12 Rønne Kirketjener 5.april juli Graver & ringer i Klemensker kirketjener i Rønne Johannes Bach Svendsen Godthåbsvej 59a Østermarie Bygmester 24.juni juni Bestyrelsesmedlem i Evangelisk Luthersk Missionsforening.

4 Aage Backhausen Melsted Kunstmaler 20.april april Aksel Bager Ellekongstræde 2 Rønne Pedel 3.november november Fhv. bestyrer af Ungdomshjemmet, Rønne. Janus Peter Bager Krashavevej 8 Klemensker Avlsbruger 7.august april Medlem af menighedsrådet. Mathias Jensen Bager Rønne Avlsbruger 22.august december Medlem af Nyker sogneråd. Niels Bager Gothersgade 151 København Overlærer 18.april oktober Overlærer ved Klemensker og Nyker skole, tidligere formand for Klemensker Lokalforening. Leo Bahn Svaneke Skomagermester 4.september august Fodboldspiller medlem af ligningskommissionen. Ludvig Bahn Svaneke Postbud 23.maj september Medlem af byrådet formand for ligningskommissionen. Kaj Nolsøe Bang Skarvigen 8 Aarsdale Kommandørkaptajn 19.januar marts Chef for Bornholms Marinedistrikt , se iøvrigt "Klippeøens Kvinder og Mænd" Sophus Bang Christiansø Barbermester 16.september juni Tidligere Allinge forfatter af bøger om Christiansø. Vilhelm Teisen Bang Sdr.Alle 17 Rønne Retsassessor 11.september juli RD. Åse Albinus Bang Sdr.Alle 17 Rønne Sundhedsplejerske 16.august juli Steen Bastholm Rosenvej 24 Rønne Forsikringsinspektør 11.august november Faglærer ved AOF og Søndermarkskolen, skuespiller og sceneinstruktør ved bornholmsk amatørteater. Alexander Baunkjær Hasle Gårdejer 10.september maj Tidligere Vestre Pilegård. Aage Bech Fåborgvej 49 Næstved Toldkontrollør 24.juli juni Andreas Bech Myregade 1 Rønne Møbelsnedker 20.september januar Fhv. chauffør i DBJ. Axel Bech Søndergade 22 Svaneke Købmand 5.februar juni Købmand og forpagter af gæstgiveri og kro på Christansø, tidligere rejseleder i Tjæreborg Rejser. Christian Munch Bech Sdr.Lyngvej 2 Klemensker Gårdejer 17.marts maj "Lyngholt Rideskole" Rideskoleleder medlem af Fremskridtspartiets amtsbestyrelse. E.M. Bech Kirkepladsen 4 Allinge Købmand 29.januar januar Kasserer i ASTE medlem af byrådet samvirkende købmandsforeninger. Ernst Bech Haslevej Rønne Købmand 23.januar oktober Formand for Rønne Købmandsforening medlem af tilsynsrådet i Bornholms Sparekasse. Hans Jørgen Bech Birgersvej 7 Aakirkeby Snedkermester 23.marts december Hans P. Bech Svaneke Murermester 1.november december Byrådsmedlem i bestyrelsen for Håndværkerforeningen. Harald P. Bech Havnebryggen 8 Svaneke Bygmester 20.februar september Fhv. forstander ved Teknisk Skole. Henning Bech Storegade 11 Klemensker Tømrer 1.marts april Formand for Klemensker Vandværk. Johannes Bech Søndergade 20 Svaneke Malermester 4.juli januar Medlem af ligningskommissionen og menighedsrådet. Julius Bech Svaneke Møller 1.januar maj Jytte Bech Søndergade 40 Allinge Bankassistent 18.januar april Ansat med særligt ansvar for edb i Nordea Allinge afd. Knud Bech Møllebakken 10 Hasle Elektriker 9.april januar Driftstekniker, i Hasle byråd, aktiv i Hasle Idrætsklub og primus motor for "Sildefesten". N. W. Bech Rønne Skibsfører 30.november juni Nikolai P. Bech Snogebæk Købmand 12.maj maj Ole Bech Borgm.Niels.vej 115 Rønne Repræsentant 11.maj juni Ungdomsformand og bestyrelsesmedlem i BBU, modtager af BBU's guldnål, DBU's sølvnål. P. Bech Svaneke Mølleejer 12.december juni Ejer af Stubmøllen i Svaneke. Peter Bech Knudsker Slagtermester 25.december maj Remy Jensen Bech Pilebroen 16 Allinge Frisørmester 22.september november Medlem af Allinge/Gudhjem byråd. Medlem af Frimurerne. Formand for de blå spejdere på Bornholm. S. A. Bech Nexø Bankbogholder 14.oktober januar Sejer Bech Svaneke Murermester 3.august april Branddirektør formand for Svaneke sygekasse. Søren A. Bech Rønne Kommuneassistent 28.oktober juni Villy Bech Grønagervej 1 Nyker Gårdejer 22.marts december Tidligere Pilegård, medlem af sognerådet i Nyker og byrådet i Hasle. Deltog i vinterkrigen i Finland. Wilhelm Bech Rønne Bogbindermester 26.december marts Wilhelm Bech Rønne Vognmand 9.februar februar Elly Beck Hansen Overgaden 2 Børkop 7.juli januar Aktiv i firmaet Beck Hansen & Studsgaard. Erik Beck Hansen Overgaden 2 Børkop Vognmand 30.maj februar Medindehaver af firmaet Beck Hansen & Studsgaard. Tidligere formand for Rønne Vognmandsforening. John Becker Søllerødvej 55a Holte Væver 2.maj juli Arne Beier Sandflugtsvej 1 Rønne Premierløjtnant 3.november september Kustode på Forsvarsmuseet i Rønne formand for Bornholms Frimærkeklub i 16 år. Henry Beier Thorshavn Dampskibsfører 9.december juni Michael L. Beier Rønne Sadelmagermester 31.marts juli Margrethe Beith Nyker Lærerinde 9.januar juli Fhv. formand for husmoderforeningen i Nyker. Alfred Bendtsen Sandkås Skræddermester 5.marts februar Anders Bendtsen Melsted Fisker 9.august juni Anker Martin Bendtsen Melsted By 14 Gudhjem Fisker 15.november januar Formand Gudhjem Melsted Fiskeriforening bestyrelsesmedlem Melsted Havn. Cai Bendtsen Dr. Kabells Vej 9 Rønne Tømrermester 19.maj maj Inspektør i Nykredit. Indehaver af Tømrergården i Rønne. Medlem af Rønne Byråd. Dagny Bendtsen Havnegade 35 Nexø Centralbestyrerinde 24.september april H.P. Bendtsen Tejn Kommunekasserer 29.juni juni Hans Christian Bendtsen Tejn Fisker 5.maj januar Hans M. Bendtsen Ndr.Strandvej 7 Tejn Toldopsynsmand 28.november februar Medlem af sognerådet bestyrer af Diskontobanken. Hans Peter Bendtsen 10.Slg. Smørengegård Vestermarie Gårdejer 15.juli juli Hans Peter Bendtsen Nexø Skibsfører 10.oktober maj Illigale transporter under besættelsen. Henning Bendtsen Dyndevej 19 Østermarie 13.oktober februar Janus Bendtsen Klemensker Centralbestyrer 20.februar april Jørgen Bendtsen Klemensker Distriktsforstander 18.december september K. P. Bendtsen "Hjemmet" Klemensker Sognepræst 9.november juni Sognepræst i Nyker Kasserer i menigrådsforeningen på Bornholm. O.M. Bendtsen Aakirkeby Landpostbud 16.september september Medlem af byrådet fhv. formand for de bornholmske landpostbude. Otto Bendtsen Svaneke Entreprenør 2.februar februar Ove Kofoed Bendtsen Bjergebakkevejen 3 Vestermarie Gårdejer 22.januar juni Svend Aage Bendtsen Rønne Murermester 17.august oktober Medlem af menighedsrådet. Ellen Benediktsson Hillerød Tandlæge 3.august december Tandlæge i Storegade 41, Rønne C. A. Bengtsen Rønne Handelsgartner 26.december marts Andreas Anker Benneballe Christiansø Fisker 16.februar juni Frederik Benneballe Christiansø Fisker 7.april maj Hans Benthin Bøgebakken 7 Odense Stadsskoleinspektør 19.september januar Fhv. stadsskoleinspektør i Rønne formand for "Foreningen Norden" på Bornholm. Poul Bentsen Møllebakken 13 Hasle Kæmner 22.april november Fhv. branddirektør. G. Chr. Bentzen Rønne Bygningstegner 20.oktober december L. A. Bentzen Nexø Bygmester 3.juni juni Genoveva Lisette Berden Lille Plads 5 Svaneke Socialpædagog 25.december januar Socialpædagog på Pilehøj i Rønne. Norberta M. Arne K. Berg Laxegade 11 Rønne Arkitekt 4.april april Formand for Rønne Grundejerforening forsvarsbrødrenes fortjenstmedalje. Axel Berg Rønne Folketingsmand 31.juli april Folketingsmand i Rønnekredsen fra 1945 medlem af byrådet i Rønne fra 1943 viceborgmester. Inge Berg Grønnegade Hasle Hotelejer 30.oktober februar Fhv. ejer af Hotel Herold, Hasle. Flemming Berg, von Skt. Mortensgade 47 Rønne Fotograf 13.maj maj Ansat på TV2 Bornholm & DR Bornholm. H. C. Berg Munch Nexø Købmand/Konsul 19.november juni Minna Berg Sonne 26.juli november Født Wolf tidligere Nexø Bryggeri forfatter af bornholmske komedier. Niels Berg Sonne Roskilde Lektor 23.april september Lektor ved universitetet i Johannesburg og ved Katedralskolen i Roskilde projektl. Tanzania. Børge Berglund Jensen Dunhammervej 8 Nexø Forretningsindehaver 3.juni maj Indehaver af "Granpavillonen" , "Dueoddekiosken" og "Dueslaget" Aksel Bergmann Allinge Vognmand 31.maj juni Formand for Allinge Sandvig Vognmandsforening i bestyrelsen AST. Aksel Bergmann Skovkrogen 6 Rønne Mejerist 17.november juni Fra 1957 distriktschef for "Gulf Oil" i Rønne. Alfred Bergmann Hasle Rutebilchauffør 10.april marts Carl Bergmann Pistolstræde 3 Rønne Vognmand 9.september december Fhv. formand for Landsjagtforeningen og Rønne Klub æresmedlem i Rønne Skydeselskab. Esther Marie Bergmann Lindevej 3 Svaneke Sygeplejerske 17.september april Sundhedsplejerske på Østbornholm. Medlem af Rebekkalogen "Klippen". Johannes Bergmann Aakirkebyvej 25 Rønne LO konsulent 31.januar december Fhv. Buschauffør, formand for SID, formand for Specialarbejderskolen. Edvard Bergmann Holm Gustav Møllersvej 17 Nexø Møbelsnedker 10.september oktober Børge Bertelsen Torneværksvej 28 Rønne Stadsgartner 28.oktober september Stadsgartner i Rønne Herman Andreas Bertelsen Toftegårdsvej 12 Hasle 18.december januar Knud J. Hjorth Bertelsen Pedersker Mejeribestyrer 30.maj april Otto Bertelsen Svaneke Bygmester 11.april april Branddirektør. P. H. Bertelsen Rønne Lektor 25.februar september Lektor i Rønne Peder Bertrand Listed Købmand 31.maj august Fhv. købmand i Svaneke. Hans Peter Bessel København Havnefoged 26.november februar

5 Flemming Stefan Beyer Frederiksværksgade Hillerød Museumsinspektør 14.august maj Blikkenslager, bygningskonstruktør, restaureringsarkitekt. Karl Beyer Nyker Postbud 11.november juli Alfred Bidstrup Rønne Kgl. Vejer & Måler 17.marts december R. af Db. Carl Ejnar Bidstrup Hillerød Fabriksinspektør 18.november februar Medlem af amtsråd byråd menighedsråd. RD. Cecilie Margrethe Bidstrup Rønne Professorinde 26.april september Doris Bidstrup Harilds Løkkevej 20 Nexø Distriktsjordemoder 30.december januar Byrådsmedlem medlem af Menighedsrådet Mødrehjælpen Børneværn Nexø Museum. Frederik Bidstrup Sandvig Hotelejer 9.september januar Georg Lyster Bidstrup Cherokee, USA Forstander 4.maj maj Forstander ved J.C.Campbell skolen. Gerner H. Bidstrup Zahrtmannsvej 24 Rønne Snedkermester 9.september juni Lærer ved Bornholms Ungdomsskole, Rønne. H. P. Bidstrup Rønne Bankbestyrer 27.april april Bestyrer af Andelsbanken i Rønne Hagbard Bidstrup Kolding Fabriksinspektør 22.juni november Fabriksinspektør på Bornholm Hans Bidstrup Yppernelund Nyker Avlsbruger 14.juli juni Hans O. Bidstrup Rønne Overtelefonmontør 5.oktober december Harald Bidstrup Rønne Arkitekt 23.marts maj Forstander for Teknisk Skole, næstformand i bestyrelsen for Bornholms Museum. Helge Viggo Bidstrup Lottehaven 4 Muleby Arbejdsmand 30.marts april Fhv. medlem af sognerådet i Nyker Herman Bidstrup Civilingeniør 26.december marts RD. Holger Bidstrup Vadgårdsvej 13 Haubro Forstander 28.april januar Fhv. forstander ved Himmerlands Ungdomsskole RD. Johannes Bidstrup Slottet Rønne Bådsmand 7.april august Ansat i "66 selskabet" og Bornholmstrafikken. I engelsk tjeneste under 2. verdenskrig. Jørgen Blem Bidstrup Østergade Rønne Direktør 11.februar september Direktør for "Østre Jernstøberi", formand for "1866" fra Kaj Munk Bidstrup København Mejeribestyrer 29.marts januar Fhv. mejeribestyrer Pedersker A/M medlem af sognerådet og menighedsrådet regnskabsfører ved "Rytterknægten". Knud Blem Bidstrup Torneværksvej 69 Rønne Ingeniør 15.oktober april Fhv. direktør for Bornholms Maskinfabrik. Sejler. Ludvig Bidstrup Pedersker Mejeribestyrer 18.december december Mejeribestyrer på Pedersker Mejeri Magnus Th. Bidstrup Rønne Købmand 11.august december Mogens Christian Bidstrup Stålegade 7 Rønne Købmand 21.juni april Fhv. Købmand i Rønne (Brændselshandler) Ola Peter Anker Bidstrup Vestergade 19 Hasle Hotelejer 29.juli marts Fhv. restauratør i rederiet "Norden" ejer af "Herolds Hotel". Otto Bidstrup Rønne Bygmester 3.oktober juli Medlem af byrådet. P. Bidstrup Svaneke Cementstøber 19.marts oktober Pakhusformand medlem af byrådet. Paul Børge Bidstrup Østergade 42 Rønne Købmand 15.maj november Kul og Trælasthandler. Per Bidstrup Nordskovvej 16 Rønne Obertsløjtnant 19.januar februar Chef for Bornholms Hjemmeværn bestyrelsesmedlem for Forsvarsmuseet på Bornholm. Peter Bidstrup Stormgade 6 Rønne Kørelærer 23.juli februar Formand for de bornholmske kørelærere æresmedlem af Nordisk Trafikskole Union. Wilhelm Bidstrup Rønne Pantefoged 3.september juni Pantefoged i Rønne Arne Kiessling Birch Søborg Afdelingschef 19.juli december Afdelingschef på Orlogsværftet. Herman Birk Nyker Smedemester 19.oktober april August Birkebæk St.Torvegade 1 Rønne Lektor 12.august august Lektor ved Rønne Statsskole Søren Birkebæk Jernbanegade 32 Aakirkeby Halinspektør 13.januar august Idrætsdommer dygtig organisator og initiativtager. Jens Chr. Bistrup Solvang Poulsker Plantør 16.september april Granelipræmie Carl Bjerno Nexø Metodistpræst 22.juli marts Metodistpræst i Nexø Anker Bjerre Nexø Realskolelærer 16.august marts Mary Johanne Bjerre Torvegade Nexø Husmoder 4.april november Nexø byråd formand for DKD civilforsvarets hæderstegn og fortjenstmedalje. A. Bjerregaard Nexø Skræddermester 7.august december G.W. Bjerregaard Nexø Skoleinspektør 2.juni august Førstelærer i Tejn kommunelærer i Rønne skoleinspektør i Nexø fra 1935 byrådsm. Jens Bjerregaard Ellesgård Ibsker Gårdejer 13.maj juni Karl A. Bjerregaard Ejner Mikkelsensvej Gudhjem Blikkenslager 21.oktober januar Vognmand i Gudhjem i 25 år. Gerda Bjerregård Torvegade 22 Nexø Blomsterhandler 17.januar marts Erik Bjørklund Østerled 53 Rønne Maskinchef 3.marts marts Ansat i "1866"/Bornholmstrafikken i 40 år. Hans Nicolai Bjørklund Antoniestræde Rønne Mekaniker 8.november juni Cykelhandler. Torben Bjørn Nørre Løkke 11 Rønne Lærer 1.august juni Løjtnant af reserven. Formand for Rønne Byorkester. Musikamatør. Bogillustrator. Hans O. Bjørnsen Rønne Maskininspektør 23.marts marts Mogens Oluf Bjørnsen Svalhøjvej 25 Hasle Toldpatruljemester 13.september november Ansat ved Toldvæsenet i Rønne, Hasle og Hammerhavnen. I bestyrelsen for Hjemmeværnsgården. Henrik Blacheholm Sortedams Dossering København Malermester 22.juni juni Clara Blang Bakkestræde 3 Rønne Organist 26.september oktober Musiklærerinde. Ernst Blang Uglebølle Djursland Pastor emer. 6.november december Tidligere Christiansø og Svaneke. Helga Blang Rønne Overlærer 11.juni februar Kommunelærerinde i 1930, mellemskolelærerinde i 1936, overlærer i Levy Blang Haslevej 34 Rønne Provst 30.november oktober Folketingsmand landstingsmand formand for skolekomm. og menighedsråd og præstef. for Bornholm. RD. Valborg Riis Blangshøj Markvej 20 Rønne Børnehavelærer 14.maj juli Børnehavelærer på Søndermarkskolen i Rønne, Nonnernes Børnehave i Aakirkeby, Nylars Børnehave og sidst på Vallø Gods. Axel Blem Klemensker Rentier 30.marts maj Fhv. medlem af amtsrådet. Axel Peter Blem Sorø Lektor 22.februar september Lektor ved Sorø Akademi. Carl Blem Svaneke Købmand 25.september december Telefonmontør El installatør. Harald Blem Soldatergård Aaker Gårdejer 18.januar marts Kreditforeningsrepræsentant. Marcus Blem Engegård Nylars Gårdejer 18.april august Formand for sognerådet medlem af skatterådet bestyrelsesmedlem i landøkonomisk forening. Marcus Peter Blem Åparken 1 Nyborg Landbrugskandidat 16.september januar Fhv. bestyrer af Eskildsgård, Pedersker ansat på Landøkonomisk forenings kontor i Horsens. Peter Blem Værmelandsgård Aaker Gårdejer 26.juni februar R. af Db. H.P. Blem Bidstrup Krystalgade Rønne Manufakturhandler 11.februar september Jørgen Blem Bidstrup Borgm.Nielsensvej Rønne Manufakturhandler 31.december juli Gardinforretning, ivrig sejlsportsmand, knivmager Karl Blem Bidstrup Rønne Direktør 13.december november Civilingeniør. Valdemar Blem Bidstrup Rio de Janeiro Civilingeniør 18.november april Jens Erik Blem Jensen Kystparken 17 Rønne Gårdejer 25.august januar Tidligere Sdr. Ellebygård, Vestermarie. Chef for Hjemmeværnskompagni "Blemmelyng". Hanne Bloch Skyttevænget 1 Gudhjem Biolog 22.marts april cand.scient. døde ved et flystyrt i Columbia. Harald Bloch Bagerpladsen 6 Rønne Overlærer 15.juli januar Hedvig Bloch Curdtslund 2 Rønne Overlærer 20.juli juli Marius Bloch Allinge Teglværksejer 29.august februar Borgmester i Allinge Knud Blom Smallesund 33 Rønne Inspektør 8.februar november Fhv. inspektør i "Dansk Esso". Mie Blom Birkevej 2 Rønne Husmoder 1.maj september Sminkør ved Rønne Teater. Birger Blomquist Sdr. Strandvej 41 Tejn Bygmester 19.april marts Udlært tømrer. Byggede glasfiberbåde. H. L. R. Blum Rønne Amtsforvalter 22.december november Amtsforvalter i Rønne Tage Blum Humlebæk Civilingeniør 13.december april Lektor ved Danmarks tekniske Højskole. Vilhelm Boas Muldbjerg Ringkøbing Departementchef 10.juni september Fhv. formand for Nationalforeningen Bornholm. A.P. Boesen Dalegård Rutsker Gårdejer 8.oktober marts Sandemand medlem af sognerådet kommunekasserer. C.U. Boesen Nexø Læge 7.januar marts Formand for højskoleforeningen kunstsamler. Jørgen Boesen Plantagevej 53 Fredensborg Civilingeniør 14.december januar Ingeniør og direktør for Bornholms Højspændingsværk og Østkraft. I bestyrelsen for "1866". Martin Boesen Kirkemøllen Rutsker Mølleejer 2.februar juni Poul Zoega Boesen Lindealle 10 Vanløse Maskinmester 25.august september Christian Andreas Bohn Ll. Gusegård Aaker Gårdejer 17.november marts Helge Bohn Mosegårdsvej 75 Gentofte Veterinærinspektør 20.april august Fhv. kredsdyrlæge censor ved Landbohøjskolen. RD. Ingeborg Bohn Sandvig Lærerinde 6.januar november Tidligere lærerinde i Klemensker. Knud Bohn Klemensker Førstelærer 14.januar april Førstelærer ved Kirkeskolen i Klemensker. Erik Bohn Jespersen Klampenborg Præst 25.juli april Fhv præst i Grønland Horsens Bogense. P. Andreas Bojesen Snogebæk Fisker 30.juni december Redningsvæsenet reddet 39 mennesker redningsvæsenets erindringsmedalje. Jørgen Bojesen Koefoed Rønne Overretssagfører 22.marts oktober Jørgen Bojesen Koefoed Storegade 67 Rønne Landsretssagfører 31.oktober december fhv. direktør. Svend Ancher Borbye Fårebrovejen 15 Bodilsker Overlærer 26.august august Menighedsrådet amtsformand for Kristelig Lytterforening. Johanne Borch Allinge Husmoder 3.oktober august Gift med læge S.Borch, Allinge. S. Borch Allinge Læge 13.oktober februar Læge i Allinge Sigfred Borch Allinge Læge 28.november september

6 Aase Birthe Borchorst Aavej 28 Rønne Forretningsindehaver 14.april november Medindehaver af Trævaremagasinet, Ll.Madsegade 16 i Rønne. Preben Borchorst Aavej 28 Rønne Forretningsindehaver 17.september juli Medindehaver af Trævaremagasinet, Ll.Madsegade 16 i Rønne. Erik Wessel Borg Rønne Maskinchef 20.november januar Maskinchef på M/S "Kongedybet". Fr. Borg Svanekevej Rønne Overpolitibetjent 20.april marts Frode W. Borg Ordrups Have 19 Charlottenlund Direktør 18.december marts Fhv. direktør for maskinfabrikken Atlas lokalhistoriker. Svend Aage Borg Brøndshøj 7 Rønne Malermester 20.juli oktober Tidl. medlem af bestyrelsen i Rønne Håndværker og Industriforening samt Malermesterforeningen. Axel Borgen Hasle Dommer/Byfoged 22.juni september C. Borges Nexø Købmand 27.oktober maj Hotelejer på Balka. Dorthea Borges Paradisvej 14 Nexø Husmoder 9.december maj Adolf Elias Boss Nørregade 5 Rønne Vognmand 26.september januar Axel Boss Hyldebo Nylars Avlsbruger 12.november februar Medlem af sognerådet. Henry Boss Nyvej 1 Rønne Forretningsfører 1.maj maj Kaj Boss Pederskervejen 32 Pedersker Smedemester 19.september juni Tidliger medlem af Pedersker sogneråd og Aakirkeby Byråd, i bestyrelsen for Pedersker Vandværk. Povl Boss Dr. Glavensvej 50 Pedersker Smed 23.marts februar Medindehaver af smedeforretning i Pedersker Amatørmusiker. Anna Margrete Bostrup København Assistent 9.november april Arkivar i undervisningsministeriet datter af provst Bostrup, Rønne. L. J. F. Bostrup Rønne Provst 4.januar oktober Sognepræst i Rønne Inger Bramming Sct. Mortensgade 13E Rønne Husmoder 26.februar ,august Tidligere gårdmandskone på Værmlandsgård i Aaker sogn. Oluf Brams Poppelhøj 49 Nivå Lærer 18.juli juli Lærer på Christiansø, Aaker Centraskole, Hasle Borgerskole og i Vestre Fængsel. K. Bramsen Almindingen Skovridder 9.august september Skovridder i Almindingen Andreas Brandt Pedersker Avlsbruger 5.juni november Medlem af sognerådet formand for Pedersker Brugsforening. Andreas H. Brandt Gudhjem Repræsentant 6.juni december Anne Marie Brandt Hjemmet, Klemensker Klemensker Forretningsindehaver 10.maj juni Sælger og dekoratør, medindehaver af Brandts Bolighus i Rønne. Tidligere Aakirkebyvej 50, Rønne. Arne Brandt Allinge Sparekassekasserer 20.september marts Formand for civilforsvaret. Carl Brandt Rønne Sparekassekasserer 5.april januar Carl Brandt Rønne Sadelmagermester 1.december maj Medlem af bestyrelsen i Forsvarsbrødreforeningen. Emil Brandt Villa Skarpesgade Klemensker Gårdejer 23.oktober juni Tidligere Skarpesgadegård. Erik Brandt Møllebakken 5 Svaneke Gårdejer 3.november september Tidl. Lundegård i Østermarie, i bestyrelsen for Bornholmerbanken, BLF, Svaneke Brugsf. Finn Brandt Strandvejen 3 Rønne VVS mester 14.juli september Formand for Dansk VVS i 23 år, formand for DA på Bornholm i 10 år, tillidsposter i DA. Frede Anker Brandt Ørnfeltvej 9 Odense Pastor Emeritus 22.februar august Frederik Brandt Degnegård Bodilsker Gårdejer 4.juli marts Foregangsmand i mejeribruget RD. Hans Brandt Lundegård Østermarie Gårdejer 17.juli januar Hans Peter Brandt Rønnevej 44 Bodilsker Gårdejer 12.januar september Degnegård, Bodilsker medlem af sognerådet. Harald Svendsen Brandt Svanekevej 42 Østermarie Gårdejer 26.marts maj Tidligere Lundegård formand for Svaneke Brugsforening. Inge Brandt Dampmøllegade 27 Rønne Forretningsindehaver 26.april december Sammen med sin mand indehaver af Brandts Vognmandsforretning i Rønne. Jens Brandt Østre Slamregård Bodilsker Gårdejer 10.maj april Johannes Brandt Egesgård Bodilsker Gårdejer 24.december marts Johannes Brandt Aakirkebyvej 50 Rønne Møbelhandler 26.januar juli Tapetsermester. Jokum Brandt Egesgård Bodilsker Gårdejer 4.oktober februar Julius Andreas Brandt Vestergård Østermarie Gårdejer 2.november december Knud Brandt Mariendalsvej 12b København Civilingeniør 22.december juni "Knud Brandt Farver og Lakker". Merete Brandt Storegade 25 Svaneke Landmandskone 12.oktober maj Tidligere Lundegård. Medlem af Svaneke menighedsråd. Mogens Brandt Brovangen 26 Rønne Møbelhandler 16.januar november Tidligere formand for Ide Møbler, og formand for Rønne Handelstandsforening. Philip Brandt Rønne Møbelhandler 6.april februar Poul Aaby Brandt Imminggård Nylars Gårdejer 9.september december Medstifter af Landmandsforeningen i Nylars. Povl Brandt Dampmøllegade 27 Rønne Vognmand 15.juli oktober Lastbil Taxa og Turistvognmand i Rønne fra 1920 erne til ca Sonja Brandt St.Torvegade 72 Rønne Hjemmehjælpsleder 29.november november Medlem af Kommunalbestyrelsen Red Barnet lærer på Specialarbejderskolen i Aakirkeby. Svend Brandt St. Torvegade 72 Rønne Købmand 5.juni februar Fhv. indehaver af købmandsforretningen St.Torvegade 72, Rønne. Thorvald Chr. Brandt Sct.Pedersgade 2a Rønne Pantefoged 24.januar september H. Brandt Kofod Brandsgård Bodilsker Gårdejer 10.marts december Formand for Bornholms Landøkonomiske fforening æresmedlem RD. Jens Brandt Kofoed Klemensker Vognmand 8.august januar Amatørskuespiller medlem af bestyrelsen i Rønne Teater. Axel Brandt Nielsen Dalsbakke Bodilsker Avlsbruger 21.oktober juli Formand for sygekassen. Anna Brandt, f. Nexø Lærerinde 22.september juli Hermansen Harald Brandt Nielsen De gamles Hjem Nexø Gårdejer 7.juni august Fhv. gårdejer i Bodilsker og skatterådsformand kredsrepræsentant for de bornholmske brugsforeninger. Bruno Brandt Pardo Spanien Kunstmaler juli Aage Brask Nyvej 25 Snogebæk Mejeriingeniør 3.juni juli Ernst Breckling Nexø Ingeniør 20.november december Poul Brendes Borgm. Nielsens Vej Rønne Cykelhandler 28.maj juni Formand for Bornholms Cykelhandlerf. æresmedlem. Arthur Brener Svaneke Kunstmaler 18.januar december Margrethe Bringfelt København Lærerinde 10.januar juli Datter af skoleinspektør Lorents Petersen, Allinge. Preben Rudolf Schelt Brink Gammeltoft 36 Hasle Orlogskaptajn 5.april november Ridder af Dannebrog Anton Brinkgaard Fru Krabbesvej 1 Rønne Salgschef 26.november marts Salgschef i Dansk Shell, Rønne. J. J. Bro Aakirkeby Overlærer 19.juni november Christiern Broberg Christiansø Orlogskaptajn 27.oktober februar RD. dannebrogsmand storridder af den islandske falk. H. P. Broch Sandvig Strandkontrollør 23.august september Henry R. Broch Sdr. Landevej 1a Nexø Driftsbestyrer 5.juli januar Nexø kommunale værker. Birger Brockdorff Rønne Organist 26.juli oktober Organist i Rønne Kirke Emilie Brockdorff Rønne Kommunelærerinde 18.juni maj Kommunelærerinde i Rønne Johan Brodén Rønne Sagfører 12.juni juli Amtsfuldmægtig. Anthon Broen Stensgård Vestermarie Gårdejer 28.august september Martha Broen Rønne Forretningsfører 6.juli december Forretningsfører ved Bornholms Tidende. Conny Brozek Storegade 83 Rønne Forretningsindehaver 12.juni august Dekoratør i "Magasin". Papirforretning i Rønne. Niels Brun Ny Østergade Rønne Købmand 23.marts maj Depotbestyrer. C. C. L. Brunke Rønne Toldinspektør 12.august september Toldforvalter i Rønne Gerhard Bruun Bellmansvej 5 Rønne Forretningsfører 1.februar november Fhv. forretningsfører i Rønne Sygekasse. Henning Bruun Aakirkebyvej 5 Rønne Skomager/Pedel 26.marts april Pedel ved Bornholms Centralbibliotek, Rønne. Henrik Bruun Gudhjem Toldkontrollør 14.juli februar Toldassistent i Vang, Hasle og Rønne, Toldkontrollør i Gudhjem Henrik Asger Bruun Sandvig Tandlæge 19.april januar Johannes Bruun Rønne Tandlæge 22.februar april Cand. pharm. Niels Christian Bruun Schmidt Nordlyst 16 Rønne Isenkræmmer 19.november september L. B. Brüel Almindingen Skovridder 8.juni juli Skovridder i Almindingen Gynther Brügmann Karolinevej 12 Rønne Oversergent 26.december august Dansk Bueskytte Forbund. Martin Bræmholm Østermarie Viceskoleinspektør 31.oktober december Førstelærer i Gadeby medlem af menighedsrådet. John Bræstrup Kong Georgsvej Frederiksberg Udvandrer 20.november december Udvandrede som 17 årig til USA. William Andreas Bræstrup Gammel Postvej 2 Nexø Malermester 13.april november Formand for Nexø Senior Svømmeklub og Metodisterne i Nexø. Medlem af Sct. Georgs Gildet 2. K. G. Brøndsted Aarhus Lektor 12.april oktober Adjunkt i Rønne Ebba Seidelin Brønniche Gentofte Sekretær 11.april februar Fhv. sekretær for det internationale haveforskningsråd skribent. Axel Buchardt Æblestien 9 Rønne Skibsfører 24.januar januar Gunnar W.R. Buchholdt Byvangen 2 Rønne Regnskabsfører 4.februar april Skydeinstruktør. Kai Bundegaard Sigynsvej 36 Rønne Regnskabskonsulent 23.februar marts Agronem, regnskabskonsulent for Husmandsforeningen siden Medlem af Flyverhjemmeværnet. Chr. A. Byder Ll. Almegård Knudsker Gårdejer 28.februar juni Sognerådsformand, formand for mejeriet Godthåb , regskabsfører Ole Byder Larsegade 6 Rønne Sejlmager 23.maj august Poul Byder Bavnet 10 Aakirkeby Gårdejer 25.marts september Tidligere Nordbygård fhv. formand for Søndre Herreds Kreaturfors. Sofie Byder Østergade 51 Rønne Køkkenchef 14.marts marts Thor Byder Larsegade 6 Rønne Sejlmager 23.september januar Herløv Wibroe Byfeldt Stampen, vej 6 Rønne Tandlæge 5.august april Tandlægeklinik på St. Torv 7 i Rønne

7 Gitte Bülow Røvej 47 Gudhjem Overlærer 16.juli januar Overlærer ved Allinge Sandvig Borgerskole A.C. Byriel Gudhjem Postmester 22.marts april Karen Elise (Krølle) Bysted Rosengade 23 Rønne Sygehjælper 6.august september Erik Rasmus Bæhr Nordsjælland Oberst 9.januar juli Næstkom. ved Bornholms Værn Oberst og chef for 2.Sjæll.Brigade fra Forsvarsattache i Bonn og Haag. Otto Bärenholdt Bakkedrag 39 Fredensborg Gymnasielærer 2.august juli Ansat på Rønne Gymnasium til 1947, derefter på Ordrup Gymnasium. Thor Bøgeskov Gadebygård Østermarie Gårdejer 15.november juni Ove Bøgeskov Jensen Fuglebakken 12 København Viceskoleinspektør 18.marts oktober Næstformand i Københavns Kommunelærerforening. Hansaage Bøggild Damgade 2a Rønne Journalist/forfatter 24.december april I bestyrelsen for Bornholms Kunstforening og for Oluf Høst museet. Redaktør for Jul på Bornholm i nogle år. Adolf Børgesen Lille Søstræde 2 Rønne Lokomotivfører 18.juli oktober Lokomotivfører på Allinge banen til Carl Harald Børgesen Brugsforeningen Vestermarie Uddeler 26.december juli Uddeler i Vestermarie Brugsforening formand for Bornholms Uddelerforening. Charles Børner Smallesund 53 Rønne Smed 15.august december Formand for DKP på Bornholm folketingskandidat medlem af Bornholms Frihedsråd. Hildur Børner Skovgårdsgade 23 København Kassererske 21.februar juli Anne Carlsen Nørrebakke 27 Rønne Typotekniker 15.februar december Medarbejderrep. i Bornholms Tidende D.T.F. grafisk forbund m.m. Carlo Carlsen Harbovej 111 Rønne Depotbestyrer 21.maj august Edvin Carlsen Nyker Reservepostbud 4.april august Formand for sygekassen kasserer i fagforeningen. Ejnar Thor Carlsen Borgm. Nielsensvej Rønne Slagtermester 25.maj juni Finn Carlsen Listed Keramiker 14.oktober marts Billedkunstner Grete Carlsen Østergade 27 Rønne Forretningsindehaver 15.marts december Indehaver af Bornholms Turistinformation. Johannes Carlsen Jernbanegade 24 Aakirkeby Graver 11.juli november Formand for Graverforeningen æresmedlem. Peter M. Carlsen Vindeby,Tåsinge Viceskoleinspektør 7.december juli Fhv. førstelærer og viceskoleinspektør på Klemensker skole kirkesanger. Walther Carlsson Rutsker Stenhugger 31.august september Medlem af sognerådet. Ingv. C. Carstensen Harbovej 106 Rønne Dyrlæge 15.april august Fhv. dyrlæge i Østerlars Edith Karen Caspersen Sandgade 7 Rønne Distriktsjordemoder 28.marts september John Caspersen Balka Fabrikant 12.juli februar Ole Caspersen Balka Murer 18.august juni Strandfoged. Preben Hjorth Caspersen Gartnervangen 55 Rønne Servicechef 23.april februar Rejsemontør hos "Ejner Jensen & Søn", Rønne Inspektør ved Gudhjem Feriepark. Aase E. M. Cederblad Paradisvej 81 Rønne Forretningsindehaver 7.juli marts Enke efter blomsterhandler Ejnar F. Cederblad, St. Torvegade, Rønne Ejnar F. Cederblad Nordlyst 18 Rønne Blomsterhandler 10.juni april Medl. af Odd Fellow Logen og Rønne Skydeselskab Aage Jøker Christensen Æblestien 1 Balka Uddeler 19.april maj Uddeler i Snogebæk Brugsf , tidligere ansat i Nexø Brugsf Alice Meinertz Christensen Thorkildsvej 51 Rønne Frisør 15.maj september Aktiv i Dansk Kvindesamfund. Medlem af menighedsrådet. Andreas Christensen Rønne Havnefoged 4.marts februar tidligere havnefoged ved Nørrekaas, i Rønne. Andreas O. Christensen Allinge Restauratør 13.april januar Carl Andrè Choury Christensen Højvangen 2 Rønne Styrmand 14.juni februar Styrmand hos A.P.Møller, Bornholmstrafikken. Medlem af Marineforeningen og skipperforeningen. Carl Munch Christensen Kofoedgård Østermarie Proprietær 4.maj oktober Carsten Christensen Almegade 55 Rønne Typograf 22.februar december Medlem af Rønne Byråd formand for Bornholms Typografer tillidsmand på Bornholmeren Christian Christensen Havnebryggen 6 Svaneke Hotelejer 20.oktober marts Fhv. ejer af Hotel Møllebakken. Christian E. Christensen Hyldegårdsvej 11 Charlottenlund Isoleringsmester 6.januar januar tidligere Arnager. Christian Marinus Christensen Smedeløkken Tejn Gårdejer 11.marts februar Tidligere Pæregård, Olsker sandemand formand for tilsynsrådet for Bornholms Spare og Lånekasse. Edvard Andreas Christensen St. Torvegade 78 Rønne Fiskeskipper 28.maj marts Medlem af Marineforeningen og Skipperforeningen. Medlem af "Viking", og æresmedlem i "Vikings Lopper" Eiler Thorkild Christensen Langedeby Bodilsker Murermester 14.oktober august Esben Christensen Blykobbevej 49 Rønne Overinspektør 12.december december Ansat i Falck, medlem af Rønne Byråd, formand for Dansk Handicapforbund og for bornholmske bloddonorer. Fridolph Christensen Svaneke Købmand 10.januar september Gustav Christensen Kystparken 48 Rønne Skoleinspektør 26.november februar Fhv. Skoleinspektør ved Aavangsskolen. Tidligere formand for Foreningen Norden. H. E. Christensen Rønne Oberst/Kommandant 24.oktober august Kommandant på Bornholm K. af Db. Dbm. H. O. Christensen Allinge Postmester 10.marts oktober tidligere postassisten i Rønne. Postmester i Allinge Hans Carl Christensen Østergade 42 Rønne Manufakturhandler 30.oktober oktober Hans Christian Christensen Svaneke Avlsbruger 26.oktober januar Hans Christian Christensen Roskildevej 181 Valby Varmeinstallatør 18.maj februar Helge Christensen Sdr.Landevej 25 Nexø Revisor 12.september august Helge Christensen Kildegårdsvej 6 Tejn Overlærer 14.august januar tidligere pianist i Ib Glindemans orkester. Immanuel Christensen Pedersker Murermester 14.maj april J. C. Christensen Styrsbro Aaker Malermester 20.juni juli J.P. Christensen Kirkebogård Østermarie Gårdejer 23.februar januar Næstformand i sognerådet formand for Gadeby mejeri. Johannes Christensen Nexø Mølleejer 6.december januar Klara Christensen Pension Ellebæk Melsted Pensionatsejer 13.februar december Margrethe Christensen Svaneke Husmoder 16.oktober juni Enke efter grosserer Fridolf Christensen. Nathalie Christensen Christiansø Læge 30.august maj Læge på Christiansø Ole Christensen Stenløsevej 7 Olsker Billedhugger 8.januar oktober Medlem af Akademirådet , i bestyrelsen for Gudhjem Museum. Ole B. Christensen Storegade 50 Hasle Journalist 29.september juni Sportsjournalist på BT fra Redaktionschef på Bornholms Tidende fra Fra 1993 lokalredaktør i Hasle. Ole C. Christensen Smørenge Lærer 9.marts august Fhv. lærer på Smørenge skole gårdejer i Olsker æresmedlem i Danmarks Retsforbund. Peter Christensen Svaneke Skomagermester 25.februar april Peter Christensen Rutsker Stenhugger 6.september december Husmand fagforeningsformand æresmedlem i Soc.Dem.Forening og husmandsforeningen. Poul Christensen Nørrevej 19 Snogebæk Fiskeskipper 17.september april Poul R. Christensen Fyrbøder 26.marts juni , side 32 krigsofre omkom ombord på "Vesterhavet" ved en minesprængning ved Kolberg. Robert Christensen Gjerlev Enslev Sognepræst 7.februar maj Fhv. sognepræst i Olsker Tejn Sigurd Christensen Vang 63 Vang Kunstmaler 18.april september Uddannet ved Kunstakademiet debut i Herning Svend Christensen Thorkildsvej 51 Rønne Amtsstuefuldmægtig 31.juli april Bornholms Amtsstue. Sejlsports og kolonihavemand. Filatelist. Th. Christensen Brøddegade 22 Rønne Skræddermester 11.april november Fhv. formand Bornholms Skrædderlaug prædikant formand for Gudhjem afholdsforening. Thorkild Christensen Smålandsvej 20 Rønne Tømrer/Snedker 23.juni oktober Abonnementsmedarbejder ved "Bornholmeren". Æresmedlem i "Bornholms Musikamatører". Vagn Christensen Hammershusvej 75 Sandvig Grafiker 26.februar juli Viggo Christensen Albret Wolfsensgade Svaneke Vognmand 3.oktober januar Villads Christensen København Sognepræst 16.marts oktober Bemærk at 15.oktober 1969 er begravelsesdagen tidligere sognepræst i Olsker Allinge. RD. Adam Christiansen Lykkegård Vestermarie Gårdejer 18.juli december Alfred Christiansen Bondegård Rø Læge 6.marts november Sprogmand radioamatør medlem af skolekommissionen i Østermarie. Andreas Christiansen Sognepræst 21.februar marts Sognepræst i Rø Arne Christiansen Vassebækvej 1 Rø Postbud 24.december oktober Medlem af sognerådet formand for Rø Idrætsforening formand for landpostbudene i 20 år. Axel Christiansen Allinge Forretningsfører 16.juni oktober Carl Christiansen Aakirkeby Politibetjent 20.september september Carl Christiansen Rødager Alle 117 Rødovre Monumenthugger 12.november september Aktiv i B1910 og modstandsbevægelsen. Formand for boksesporten på Bornholm. Christian Peter Christiansen Rønne Skibsbygmester 26.december august Georg Christiansen Østergade 85 Rønne Gartner 6.december juni Gunnar Christiansen Stenbakkevej 4 Østermarie Postbud 2.august juli Ib Christiansen Midgårdsvej 16 Rønne Overmontør 17.december oktober Centralsygehuset tillidsmand næstf. i Metal oplysningssekretær. John Christiansen Fyrrevej 4 Rønne Blikkenslager 23.maj april Form. i fagforeningen Blik & Rør, bestyrelsesmedlem og formand i "Boligselskabet af 1942". Julius Christiansen Møllebakken 1 Gudhjem Kommunekasserer 25.juli november Jørgen Christiansen Rønne Civilingeniør 29.april september Chef for KTAS, Bornholm RD. Karl M. Christiansen Rosengade 2 Klemensker Avlsbruger 17.september februar Fhv. avlsbruger i Olsker. Kield Christiansen Byvangen 19 Rønne Maskinarbejder 28.november juli Fodboldtræner, idrætslærer og ungdomsskoleinspektør. L.F. Christiansen Sekretær 11.oktober september Missionssekretær for Luthersk Missionsforening i nordsjælland. N. M. Christiansen Klemensker Mølleejer 29.september februar Povl Christiansen Grønagervej 4 Nyker Gårdejer 12.november december Tidligere Nygård i Nyker. Anna Christoffersen Storegade 19 Klemensker Husmoder 2.september februar Menighedsrådet medstifter og formand for Husmoderforeningen. Astrid Hjorth Christoffersen Brøddegade Gudhjem Husmoder 4.september februar Carl Christoffersen Nyker Mejeribestyrer 20.april februar Carl Anker Christoffersen Kløvermarken 2 Østerlars Landmand 14.juli november Tidligere "Olsminde". Formand for Østerlars Brugsforening. Aktiv i Ø.B. Jagt og travløb.

8 Edele Lillian Christoffersen Thorkildsvej 51 Rønne Papirhandler 21.januar maj Papirhandel på Store Torv. Suffløse på Rønne Teater. Medstifter af Bornholms Amatørscene. I Rønnekoret. Georg Andreas Christoffersen Engholm Ibsker Avlsbruger 15.maj marts Formand for husmandsforeningen. Hanne Christoffersen Rugmarken 6 Rønne Pædagogmedhjælper 22.juli februar Tillidsrepræsentant i "Børn i Weekendpleje". Hans Anker Christoffersen Gubbegård Poulsker Gårdejer 4.februar maj Hans Christian Christoffersen Gudhjemvej 39 Gudhjem Direktør 21.november november Lehnsbjerg Maskinstation i bestyrelsen for Maskinstationsforeninger. Hans Frederik Christoffersen Storegade 19 Klemensker Mejeribestyrer 12.november december Helge Martin Christoffersen Sdr.Villavej 14 Rønne Revisor 19.oktober august Henny Christoffersen Vestergade 31 Svaneke Forretningsindehaver 17.februar april Medindehaver af Pihl's Konditori og Bageri, Torvet i Svaneke. Henry L. Christoffersen Rønne Møllebygger 20.juni juli Jan Christoffersen Nørrevang 3 Svaneke Fisker/matros 30.maj juli Matros på Christiansøfarten. Medlem af Kildefestens komite. Jens Ludvig Christoffersen Gudhjem Bagermester 25.august april Kjeld Christoffersen Brøddegade 9 Gudhjem Bagermester 30.december marts Restauratør formand for Gudhjemhuset medlem i Hjemmeværnet. Lauge Christoffersen Postgade 6 Svaneke Gårdejer 22.december juli Tidligere "Ågård", Ibsker Kørelærer byrådsmedlem amtsrådsmedlem folketingskandidat. Vagn Christoffersen Østergade 61 Rønne Papirhandler 9.maj juni Aktør og instruktør på Rønne Teater lokalhistoriker. Bent Christophersen Vang 79 Hasle Advokat 5.juni oktober Advokatforretning i Rønne. Asfred Clausen Præstegaden Østermarie Avlsbruger 17.februar marts Opdrætter medlem af sognerådet. C.C. Clausen Vestermarie Førstelærer 25.februar september Kirkesanger medlem af menighedsrådet. Carl Clausen Krakgård Rutsker Gårdejer 21.februar juni Ejner Clausen Gudhjem Togfører 22.oktober oktober Finn Clausen Kaptensgatan 3 Råå, Sverige Styrmand/Skibsfører 30.august januar Skibsfører i svenske rederier, tidl. styrmand i "1866" og Bornholmstrafikken. I. Clausen Skibsfører 2.maj august , side 32 krigsofre omkom som fører af "Østbornholm" ved en minesprængning ved Sverige. J.Christian Clausen Rønne Kaptajn 26.august oktober Kaptajn på 3 mast. skonnert "Ansgar" og 4 mast. "Mogens Koch" af Rønne. Jørgen Clausen Langensgård Østermarie Gårdejer 1.marts januar Formand for Østermarie Brugsforening og Østermarie Kølehus Bornholms Svinekontrolforening. Poul Clausen Kalmarvej 11 Rønne Skomagermester 4.juli juni Formand for Skomagerm. og Skotøjsh. på Bornholm. etableret skomagerværksted på Gudhjem Museum. Sigfred Clausen Vestergade 7 Allinge Gårdejer 22.oktober februar Svend Clausen Nørremøllecentret Nexø Fisker 3.august oktober Tidligere formand for Aarsdale Fiskesalgsforening. Henry Clemmensen Gines Minde Teglkås Pensionatsejer 18.august december Bodil Colberg Alsvej Hørsholm Husmoder 18.november juli Carl Colberg Trommeregård Klemensker Gårdejer 10.september oktober tidligere ejer af Bækkegård i Nyker. Carl Anker Colberg Storegade 51 Hasle Dampskibsekspeditør 6.juni august Ejnar Colberg Hedebo Knudsker Gårdejer 30.maj september Tidligere "Kærbygård" i Knudsker indehaver af ugebladet "Bornholm". Holger Colberg Hotel Finnedalen Vang Hotelejer 1.september oktober Vang Brugsforenings første uddeler Frede Cordua Vestermarievej 43 Vestermarie Gårdejer 1.november november Tidligere Vestergård medlem af sogner. form. 6.kreds BASG & I æresmedlem formand Vestermarie Brugsforening. Svend Aage Cordua Askene 22 Vestermarie Planteavlsassistent 6.juli juli tidligere ejendommen Aldershvile i Aarsballe, Planteavlsassistent i Bornholms Husmandsforening. Jørgen Crüger Gudhjem Overlæge 19.november december Anæsthesioverlæge på Bornholms Centralsygehus Se iøvrigt "Klippeøens Kvinder & Mænd 2000" Christian Culmsee Skovbo Olsker Pensionatsejer 25.juni juni Francois d'auchamp Rønne Politimester 9.november januar Aina Dahl Imatra Sandkås Værtinde 9.maj juli Pensionat "Imatra" i Sandkås født Cederblad. Anna Dahl Nybrovej 22 Østerlars Skotøjshandler 28.februar december Christian Dahl Gudhjem Skomagermester 5.juni september Avlsbruger. Fr. Dahl Nørregård Vestermarie Gårdejer 15.maj august Medlem af sognerådet i skolekommissionen dommer ved dyrskuet. Fr. Hansen Dahl Rønne Maskinmester 11.juli juli Maskinmester i Dampskibsselskabet af Harald P. Dahl Nybrovej 22 Østerlars Skomager 3.oktober november Ortopædisk Håndskomager formand for bornholmske skomagermestre formand for Indre Mission, Østerlars. Henning Dahl Ny Elleskov Østerlars Gårdejer 11.marts maj Formand for 9.Kreds æresmedlem i Gudhjem/Østerlars Jagtforening, og i BASG & I. Hugo Dahl Smallesund 23 Rønne Montør 4.juni december Mathias Dahl Allinge Pensionatsejer 17.april maj Turistfører. Otto Dahl Rønne Avlsbruger 7.september oktober Medlem af menighedsrådet. Theodor Dahl Kirkestræde 6 Rønne Toldassistent 24.juli august Valdemar Jørgensen Dahl Vesetsgade 2 Rønne Møbelhandler 23.oktober februar H. C. M. Dalby Rønne Kommunelærer 15.januar januar Kommunelærer i Rønne fra Adolf Dam Ladegård Aaker Gårdejer 24.september august Agnete Dam Rønne Skolebestyrerinde 15.juli januar Agnete Elisabeth Dam Storegade 88 Hasle Overlærer 3.marts marts Kredsformand for DMS. Alfred Dam Loftsgård Nylars Gårdejer 20.maj december Tidligere Brændesgård i Ibsker. Alfred Dam Rønne Overfyrpasser 24.april januar Alfred Dam Kirkebyen Rutsker Gårdejer 12.april november Fhv. Lægdsmand medlem af sognerådet. Alfred Skovgaard Dam Smallesund 23 Rønne Gårdejer 22.december juli Tidl. Gildesgård i Nylars. Æresmedlem i Gildeslauget i Nylars Andreas Michael Dam Hammeren Fyrmester 28.april november Fyrmester på Hammeren Fyr. Anton Dam Haslevej 124 Rønne Bogholder 1.marts maj Asger Dam Forfatter/Digter 26.marts september Axel Dam Nexø Dr. phil. 4.maj maj Folketingsmand, lærer ved Nexø Realskole og Seminarium Børge W. Dam Aalborg Distriktstoldchef 12.maj oktober Fhv. medlem af byrådet i Frederiksværk president for Rotary. C.J. Dam Sejersgård Poulsker Gårdejer 16.april oktober Sandemand i 30 år. Carl Johan Dam Perikumvej 5 Tejn Gårdejer 19.juni november Tidligere Vævergaard, Olsker Vurderingsmand. Carl Wilh. Røboe Dam Sorthatvej 19 Rønne Provst 3.december januar Sognepræst i Klemensker Provst for vestre provsti Christian Dam Store Myregård Aaker Gårdejer 15.oktober april Christian Dam Rønne Bygmester 23.januar februar Byrådsmedlem, kirkeværge. Christian Dam Værmelandsgård Aaker Gårdejer 4.januar december Christian K. Dam Skinderbygård Klemensker Gårdejer 7.august marts Ejnar Dam Harbovej 26 Rønne Købmand 5.marts februar Esther Eleonora Dam Adelgade 19 Præstø Husmoder 28.oktober november Folmer Dam Sorø Seminarierektor 18.september september RD. Georg Dam Storegade 1 Klemensker Postekspeditør 25.oktober februar Gunnar Blicher Dam Øvej 16 Undløse Overlærer 20.januar december Fhv. overlærer i Dragør forfatter. Gunnar L. Dam København Kontorchef 18.juli april Hans Dam Allinge Avlsbruger 16.august november Harald Dam Aakirkeby Cementvarefabrikant 28.august oktober Medlem af byrådet viceborgmester. Hedvig Dam Jernbanegade 29 Aakirkeby Overlærer 7.oktober januar Aaker østre skole 1934 centralskolen Henry Dam Tejn Postbud 20.oktober marts Herman Dam Smørengegård Vestermarie Gårdejer 25.november maj Holger Dam Rønne Læge 20.december september Læge i Østermarie , i Svaneke , i Rønne Holger Brandt Dam Kystparken 9 Rønne Keramiker 6.januar februar Medlem af forretningsudvalg og hovedbestyrelse i Keramisk Forbund. Inge Dam Svaneke Distriktsjordemoder 23.september december J. C. M. Dam Vasagård Aaker Gårdejer 27.oktober november Sandemand i 26.år. J. M. Dam Svaneke Toldforvalter 16.april april Kaptajn i Bornholms Væbning, formand for forsvarsbrødrene på Bornholm, R. af Db. Janus Dam Rønne Bygmester 8.september juli Janus Dam Maler 17.juli marts Æresmedlem i Olsker/Rutsker Social Demokratisk Forening. Jens Dam St.Spagergård Østerlars Gårdejer 15.juli februar Medlem af menighedsrådet medlem af bestyrelsen A/M Dybdal. Jens Edvard Dam Nørremøllecenteret Nexø Gårdejer 13.september januar Tidligere Dammegård, Poulsker. Sandemand. Johanne Margrethe Dam Ankersminde Rønne Husmoder 29.januar maj Johannes Dam Aakirkeby Bagermester 11.juni december Medlem af Aakirkeby byråd formand for Bornholms Bagermesterforening formand for Aakirkeby Folkebibliotek. Johannes A. Dam Melsted Lærer Pensioneret lærer formand for børneværnet. Johannes Peter Dam Vestergade 18 Svaneke Pakhusbestyrer 5.april maj Fhv. pakhusbestyrer i Østermarie medlem af sognerådet og menighedsrådet Justus Dam Rønne Snedkermester 18.februar september Jørgen Dam Østerled 42 Aakirkeby Bagermester 30.september maj Bagermester Formand for Bornholms Bagermesterforening Medstifter og æresmed. i

9 Bornh.Musikamatører Knud Dam Strandvejen 15 Aarsdale Bestyrer 12.januar juli Fhv. Salgsforeningsbestyrer i Aarsdale, formand for Aarsdale Havn, Ibsker Jagtforening m.m. Kristian Otto Dam Jernbanegade 34 Aakirkeby Rentier 21.marts april Formand for 5.Kreds æresmedlem. L. J. E. Dam Nexø Sygekassekasserer 22.oktober december Laurits Dam Allinge Overlærer 21.juni juni Kirkesanger. Leo Christian Dam Hjemmet, Østermarie Østermarie Gårdejer 11.december januar Tidligere Store Spagergaard, Østerlars Kvægdommer, medlem af Evangelisk Luthers Missionsforening. Leo Ipsen Dam Søfryd Østermarie Avlsbruger 1.januar marts Ludvig Dam Aaker Førstelærer 18.april marts Førstelærer ved Aaker Kirkeskole. Ludvig Dam Dyndegård Rutsker Gårdejer 11.april januar Ludvig Dam Tuleborg Rutsker Gårdejer 8.august november Ludvig Dam Nygade 16 Aakirkeby Landmand 15.marts juli Drev ejendommen ved torvet i Aakirkeby. Aktiv skytte og jæger. Æresmedlem i 5. Skyttekreds. M. P. Dam Aakirkeby Bagermester 6.december juli O.A. Dam Fælleshåb Rønne Gårdejer 2.juni oktober Tidligere Lensbjerggård i Østerlars og Lille Grammegård i Aaker. Ove Andreas Dam Torneværksvej 100 Rønne Gårdejer 11.december februar Ankersminde. Prædikant i Evangelisk Luthersk Missionsforening Peder Mahler Dam Præstø Lærer 30.juni august cand.theol. tidligere lærer i Ibsker. Philip Jesper Dam Strandgade 43 Helsingør Arkitekt 7.juni februar Medlem af Helsingør byråd, Frederiksborg amtsråd, hovedstadsrådet medejer af "Dams på Bakken", Aakirkeby viseforf. Robert Dam Hørsholm Landsdommer 19.juli januar Født i Olsker. Landsdommer i Østre Landsret Medlem af Tj,mandsretten og Valgretsnævnet. Solveig Dam Lindevej 8 Klemensker Postekspeditør 3.februar februar Medlem af Klemensker sogneråd og Hasle byråd. Gymnastikinstruktør. Søren Kattrup Dam Offergård Rø Gårdejer 18.december april Slagterforretning kreatureksport. Thorkild Dam Puggegård Rø Gårdejer 12.april november Viggo W. Dam Solkrogen 2 Nexø Gårdejer 22.oktober marts Vestre Kirkebogård i Bodilsker. Formand for Bodilsker Jagtforening. Aktiv i Nexø Boldklub, Boligselskabet DAB, Nexø. William Dam Brogård Aaker Gårdejer 8.november marts Sandemand, Lægdsmand, Kirkeværge. William Dam St.Torvegade 99 Rønne Boghandler 7.marts december Forlægger. William Alexander Dam Plejehjemmet Ibsker Gårdejer 31.december august Tidligere Langensgård i Østermarie. William Emanuel K. Dam Møllegade 54 Rønne Lokomotivfører 19.februar december Mathilde Dam, født Andersen Aakirkeby Lærerinde 23.maj januar Arthur Damgaard Nørregade 70 Nexø Biografdirektør 25.juni april Formand for Menighedsrådet i Nexø Nexø Turistforening. Niels Damm Østervang 131 Hillerød Lagerforvalter 10.februar december Tilsynsførende ved Keramisk Forbunds boliger på Zahrtmannsvej i Rønne. M. J. Davidsen Svaneke Bygmester 1.maj juli Niels Henrik Posselt Degett Østergade 8F Allinge Ekspeditionssekretær 16.marts maj Cand. ocon. Amatørskuespiller. Birthe Dellgren Grønvangen 5 Rønne Regnskabschef 26.april februar Ansat på Burgundia Tryk i Rønne, mangeårig kasserer i RIK, og fra 2003 endvidere æresmedlem. Charles Dellgren Allévej 20 Rønne Handelsmand 28.november marts Svend Dellgren Lynghøjen 23 Rønne Buschauffør 19.april oktober Togbetjent ved DBJ buschauffør ved DSB medlem af Rønne Byråd. Carl M. Dich Klemensker Smedemester 27.september september Formand for Bornholms Amts Skytteforening fra Hans Dich Stenbrudsvej 21 Nexø Montør 18.april februar Medlem af byrådet formand for maskinarbejderforbundet. Johannes A. S. Dich Styrmand 16.februar juni , side 32 krigsofre omkom ombord på "Vesterhavet" ved en minesprængning ved Kolberg. Jørgen Andreas Dich Rønne Lods 4.februar december Lods i Rønne Martin Dich Gudhjem Fisker 22.september april P. Christian Dich Nexø Kaptajn 11.marts februar Styrmand 1899 kaptajn i Østbornholmske Dampskibsselskab Dampskibsekspeditør. Kristian Dick Ferskesøstræde 24 Nexø Værkmester 18.april januar Herluf Dick Nielsen Thorkildsvej 54 Rønne Fængselsoverbetjent 28.maj december Ansat ved Rønne Arresthus i 30 år. Andreas Didriksen Rønne Bagermester 3.april december Formand for Rønne Bagermesterforening. C.J. Didriksen Rønne Bagermester 8.juni september Harry Didriksen Østergade 20 Rønne Snedkermester 14.november juli Magda Didriksen Snellemark 43 Rønne Defektrice 30.januar maj sammen med sin ægtefælle Carl Johan Didriksen indehaver af bageriet i Snellemark Otto Didriksen Rønne Magasinforvalter 28.juni juli Hærens magasin i Rønne. Peter Didriksen Storegade Rønne Bagermester 3.december marts Rudolf Dik Midgårdsvej 46 Rønne Slagter 9.december maj Tillidsmand og formand for slagternes fagforening. Ejler Dinesen Damgade Assens Rektor 13.februar november Fhv. rektor ved Rønne Statsskole RD. Thorkild Dissing Dovreåsvej 1 Rønne Teletekniker 14.oktober august år ved KTAS. Aktiv indenfor fodbold, tennis og badminton. Jørgen Djernis Vædderen 39 Ølstykke Handelsskolelærer 5.februar juli Tidligere Bornholms Erhvervsskole. Aktiv i grundejerforeningen "Hampeland", Ølstykke. Margrethe Doll Saltuna Malerinde 16.november april Johannes Dorch København Læge 25.august oktober Læge i Østermarie , i Aakirkeby Christian Drewes Oksemyrevejen 3 Ibsker Skibsfører 20.august august Skibsfører i "1866" og Bornholmstrafikken. Bestyrelsesmedlem i Danmarks Skibsførerforening. Aage Dreyer Dambakken 12 Hasle Gårdejer 31.august december Tidl. ejer af Skinderbygård i Klemensker. Anders Due Poulsker Mejeribestyrer 23.februar marts Axel Due Store Myregård Pedersker Gårdejer 26.februar september Amtsrådsmedlem. Edvard August Due Hammerodde Sandvig Fyrmester 4.oktober september H. P. Due Rønne Tømrer 26.september december Jørgen Due Havnebakken 1 Svaneke Seniorsergent 25.august maj Var med FN styrkerne i Congo Jørgen Due Strandvejen 187 Rønne Skovfoged 15.april marts Karl Due Klippevænget 7 Gudhjem Vognmand 20.december januar Karl Martin Due Indenmarken 4 Aarsdale Fisker 9.januar maj Tidligere matros i forsk rederier, sejlede bl.a. med "Østbornholmskes S/S Carl" under krigen. Knud Due Ndr. Strandvej 29 Nexø Købmand 29.oktober december Fhv. formand for Nexø Handelsstandsforening. Kaj Dunker Engly Østerlars Sparekassebestyrer 19.november august Ole Minius Dyrendal Nylars Førstelærer 14.januar oktober Førstelærer i Gadeby Jørgen Døssing Julius Thomsens Gade København Distriktstoldchef 13.juli november Distriktstoldchef på Bornholm , tidligere redaktør af Dansk Toldtidende. S. P. Ebbesen Hasle Bankdirektør 13.januar august Axel Eckberg Rønne Købmand 21.juni december Medlem af byrådet forligsmægler uddeler i Rønne Brugsforening J. A. Eckhoff Nexø Fabrikant/Hotelejer 10.november marts Ejer af "Balka Badehotel" L.P.S. Egerup Nyker Sognepræst 25.august januar Sognepræst i Nyker Eigil Ekvall Strandpromenaden 10 Sandvig Stationsleder 20.juni februar Stationsleder ved Beredskabsstyrelsen, Bornholm. Ove Elberg Roskilde Direktør 25.juni november Konsulent i Bornholms landøkonomiske forening. Willy Elfstrøm Smedeløkken 5 Tejn Overassistent 4.april december Kasserer og forretningsfører i Allinge Gudhjem Sygekasse. A.P. Eliasen Fyrmester 6.november maj Peter Valdemar Eliasen Søborgstræde 7 Rønne Lektor, cand.mag. 29.december oktober Medstifter af Rønne Byforening. Aktør og bestyrelsesmedlem i Rønne Theater. Instruktør. Niels Elkær Hansen Vang 28 Hasle Amtmand 19.oktober juni Rigsombudsmand på Færøerne. Amtmand på Bornholm Formand for en række udvalg og foreninger. Ejner Elleby Mortingevej 5 Rø Skovløber 2.juni oktober Ewald Elleby Gudhjem Gårdejer 18.januar september Tidligere Store Ellebygård, Østermarie Fhv. Sandemand. Janus Godtfred Elleby Østermarie Fotograf 3.februar oktober Billedhugger. Knud Evald Elleby Søvejen 1b, st. Lemvig Sognepræst 5.april februar Født i Østerlars. Medlem af Menighedsf. i Lemvig Provsti. Formand for Kristelig Lytter og Fjerseerforening i Lomborg. Martin Andreas Elleby Smallegade 6 Nexø Møller 27.oktober december Tidligere "Buggemøllen" i Østerlars. Ulla Elleby Sandflugtsvej 28 Rønne Forretningsindehaver 30.maj maj Sammen med sin ægtefælle ejer af "Bornholms Frø & Såsæd Central" i Rønne. Chr. Ellebye Søgård Vestermarie Gårdejer 31.december januar Sognerådsformand, Revisor. Martha von Elling Engvej 8 Rønne Distriktsleder 29.februar juli Instruktør Lottekorpset Hjemmeværnets 25 års tegn og fortjenstmedalje formand for Bornh. Astma og Allergiforening. Bent Engberg Rømersdal Almindingen Skovrider 2.marts juni Kirsten Langevad Engberg Vemmetofte Kloster Faxe Skovridderfrue 15.februar januar Født Strüwing. Gift med Skovridder Engberg. Oplæser for Bornholms Lydavis. A. Engel Stubbegård Knudsker Gårdejer 26.september december Medlem af sognerådet, formand for menighedsrådet, kommunal revisor. Aage Gram Engel Hellerup Bankdirektør 21.juni august Fhv. bankdirektør i Svaneke. Emil Otto Engel Svaneke Bankdirektør 2.juli november Medlem af byrådet amtsrådet kirkeværge lægdsmand. H.K. Engel Aakirkeby Manufakturhandler 31.oktober december Brandinspektør medlem af byrådet medstifter af Aakirkeby Bank. Ove Engel København Overlærer 27.november marts Kgl.translatør medlem af eksamenskommissionen for realeksamen. Edel Engell Almegård Rutsker Gårdejer 22.maj september Hans Anker Engell Møllegård Nyker Gårdejer 30.oktober maj Dbmd.

10 Hans Anker Engell Møllegård Nyker Gårdejer 9.marts marts Hermann Hansen Engell Almegård Rutsker Gårdejer 28.december maj Knud Engell Rønne Snedkermester 2.oktober december Marlene Engell Ingefærløkken 2 Rønne Kontordame 29.september oktober Omstillingsdame og kontordame på Almegårds Kaserne. Formand for "Ønskefonden". Niels Engell Lauegård Østermarie Gårdejer 9.april december Sandemand. Niels A. Engell Villa Pax Knudsker Gårdejer 27.november december Kaptajn kirkeværge RD. Kai Engell Jensen Søvang 27 Hørsholm Direktør 26.november januar Lloyds Dampskibsselskabet Torm Jernets Arbejdsgiverf. Stålvalseværket Handelsbankens rep. Preben Engset Nørrevang 7 Svaneke Ejendomsmægler 21.november april John Engvang Nexø Bestyrer 29.december februar Bestyrer af "De forenede Granitbrud". Margit Bolette Engvang Gl. Postvej Nexø Bestyrer/sælger 15.april oktober Bestyrede sammen med sin mand Frederiks Stenbrud i Nexø. Stod for salg af gravsten og monumenter hos De f. Granitbrud. Hans Gerhard Erichs Storegade 82 Hasle Direktør 18.oktober november Shippingmand, ansat i transportfirmaet Paul Larsen, tidligere i Algeriet og Tyskland. Carl Otto Myhre Erichsen Torvet 5 Nexø Blikkenslagermester 26.januar oktober H. M. Erichsen Nylars/Aakirkeby Sognepræst 30.august juni Sognepræst i Nylars , i Aakirkeby Holger M. Erichsen Ndr. Strandvej 21 Nexø Møbelhandler 25.juni januar Tidl. "Sydlandets Møbellager". Medlem af Rotary, Nexø. Johan Friedrich Erichsen København Statsamtmand 13.oktober januar Cand.jur. 1954, Statsamtmand på Bornholm , tidligere kontorchef i Indenrigsministeriet. Kirsten Erichsen Ndr. Strandvej 21 Nexø Møbelhandler 20.oktober september Tidl. "Sydlandets Møbellager". Knud Erichsen Fuglebakkevej 28 København Civilingeniør 26.december juni Otto Erichsen Nexø Blikkenslagermester 29.juni august Medlem af byrådet. Andreas Peter Eriksen Aakirkeby Smedemester 12.juni august Medlem af byrådet formand for Håndværkerforeningen. Edv. Eriksen Hellerup Bankdirektør 9.september december Fhv. bankdirektør i Andelsbanken i Rønne. H. Erik Eriksen Klinkervej 6 Muleby Major 12.maj juni Befalingsmand i Den danske Brigade i Sverige under anden Verdenskrig Jens Eriksen Lindevej 2 Aakirkeby Murermester 14.juni januar Medlem af sognerådet og amtsrådet. Niels Vestergaard Eriksen Nybyvej 26 Aakirkeby Revisor 25.september december Medlem af Venstre, formand for VU. Fra 1973 af Fremskridtspartiet. I folketinget Thor Erik Eriksen Civilingeniør 27.juni september Ernst Erlandsen Saltunavej 16 Østermarie Avlsbruger 5.juli september Bornh.Skatteråd Allinge Gudhjem Kom. Bestyrelse BAF bestyrelse Radikale formand for Østbornh.Husmandsforening. Karen Munch Erlandsen Solsortevej 16 Østermarie Husmoder 29.maj januar Ejendommen "Pilely" i Saltuna. Var meget optaget af Husmandsbevægelsen og Det Radikale Venstre. Helge Ernst Atterup Huse Grevinge Kunstmaler 27.januar januar Kunstkritiker kortfilmmand forfatter konsulent for Bornholms Museum udstillinger i ind og udland. Anton Juul Erthmann Kunstmaler 26.december juni Johannes Erthmann Rønne Grosserer/Konsul 12.juni januar Mathea Erthmann Aalborg Lærerinde 12.oktober december Lærerinde ved Bornholms Højskole. Mathias Juul Erthmann Nexø Bestyrer 11.marts juni Bestyrer af Robinson, Andersen & Co. Ægforretning i Nexø. P. A. Esbensen Hasle Læge 3.januar december N. Eskelund Nexø Dyrlæge 4.januar februar Dyrlæge i Nexø Aksel Espersen Birkely Årsballe Smedemester 8.marts september Christian Espersen Rønne Købmand 18.juli maj svensk og hollandsk konsul. Flemming Espersen Holger Lundgrens Vej Rønne Kontorassistent 23.januar november P&T Købmagergade i København. Telegrafist ved KGH, Grønland. Formand for HOBI, Rønne. Grethe Qvortrup Espersen Bodernevej 20 Aakirkeby Chefjordemoder 6.januar oktober Hædret med Dronningens Fortjenstmedalje i sølv. H. A. Espersen Nexø Fyrmester 9.december juni tidligere Fyrassistent ved Dueodde Fyr. H. O. Espersen Rønne Bogbindermester 2.marts juni Jens Espersen St. Strandbygård Nylars Gårdejer 10.november juli Medlem af sognerådet. Jens Nias Espersen Hasle Pakhusformand 2.februar juli Fhv. Pakhusformand i "Det Østbornholmske Dampskibsselskab". Jens Peter A. Espersen Rønne Direktør 16.juli marts Jørgen Espersen Vestermarievej 33 Vestermarie Postbud 4.august september Medlem af menighedsrådet formand for AOF, Vestermarie meddeler til "Bornholmeren" Mathias Espersen Rønne Købmand 1.juli juli O. H. Espersen Rønne Telegrafbestyrer 19.november marts Postmester i Rønne R. af Dbg. Ove Espersen Lillegade 8 Rønne Købmand 30.maj september Fhv. købmand i Myreby sygekasseopkræver. Poul Erik Espersen Hvide Odde Vej Rønne Direktør 26.april april Adm. direktør i A/S A. Espersen, i ledelsen fra Skat Espersen Almindingsvej 3 Rønne Vognmand 16.august juni Indehaver af "Bornholms Tropehandel". Viggo Peder Espersen Nexø Bogbindermester 24.oktober august Torben Ethelberg Nordskovvej 9a Rønne Lærer 10.marts november Aktiv fritidsornitolog. Medredaktør af bladet "Gaddisijn". H. C. Exsteen Rønne Købmand 5.juli september Købmand i Rønne fra 1891, Norsk Vicekonsul fra R. af S.O.O.I. Johannes Exsteen Nexø Skibsfører 27.juli januar Poul Exsteen Skippergænge 2 Nexø Lektor, cand.mag. 14.august maj Lektor ved Rønne Statsskole. Cand.mag. i matematik og fysik. J. C. Faarbæk Rønne Købmand 15.juni marts Bryan Fabricius Holsteinsgade 5 København Overlæge 12.juli januar Dr.med. Jørgen Fabricius Hellebo Park 90 Helsingør Sognepræst 12.juni oktober Sognepræst i Rønne , stifter af Rønne Seniorskole. Astrid M. Fagerlund Lions Park Birkerød Direktør 22.maj marts født von Klöcker Bornholms Teglværk. Herman M. Fagerlund Rønne Teglværksejer 29.april januar J. Fagerlund Rønne Driftsbestyrer 14.januar februar Driftsbestyrer for De bornholmske Jernbaner Minna L. Fagerlund Svanekevej 17 Rønne Husmoder 18.september januar Sct.Georgsgildet. Svend Aage Fagerlund Mulebyvej 29 Rønne Idrætsleder 30.juni november Formand for Handicap Idræt Bornholm. C.E. Falbe Hansen Nexø Realskolelærer 28.januar december Nexø Poul Falbe Hansen Nybrogade 1 Nakskov Læge 28.august maj Gunner Falck Byledsgade 57 Rønne Ingeniør 3.august marts Kemisk ingeniør på Rabekkeværket. Lydia Falck Byledsgade 57 Rønne Lærerinde 20.marts september Bestyrelsesmedlem i Bornholms Håndboldforbund. Anton Falk Nexø Bagermester 15.juni juni Bernt Jørgen Falk Pluggegårdsvej 7 Nyker Tømrer/Landmand 31.marts juli Landmand på Bjørnegård. Aktiv i hesteavlens fremme. Antikvitetshandler, Agremøllen. Julius Falk Klemensker Sygekassekasserer 31.juli april Medlem af sognerådet. Jørgen Falk Svanekevej 66 Rønne Direktør 25.november marts Grundlægger af JF Kontor & Data Service, Kendt fodboldspiller i RIK. Peter Kristian Falk Søndre Strandvej 30 Tejn Røgeriejer 20.april december Antikvitetshandler. Adolf Falkenberg Bækkelund Klemensker Avlsbruger 26.november juni Lotte Fannikke Strandvejen 3 Allinge Børnehaveleder 31.juli december Børnehaveleder ved Allinge Børnehave. Pædagog i Jens H. Fassel Egeløkken 7 Rønne Sognepræst 30.december juli Johan Fediøw Åkirkebyvej 159 Rønne Styrmand 12.januar december Skibsførereksamen i 1954, på langfart med ØK skibe, siden 1963 ved Bornholms Trafikken. Gustav Fehderau Haslevej 108 Rønne Vurderingsmand 31.juli december Fhv. tømrer. Fhv. medlem af sogne by og amtsråd. Fhv. formand for Knudsker Boligselskab. Mogens Felding Søstien 2 Rønne Overlæge 20.august januar Anders Fensholt Mikkelegade 23 Allinge Civilingeniør 8.marts februar Knud Fiil Tejnvej 43 Allinge Hotelejer 11.april april Tidl. uddeler i Aarsballe Brugsf. ejer af hotel Abildgård, hotel Sandkås og Bornholms Dyrepark. Kristen Fink Stormgade 3 E Nexø Arkitekt 24.april februar Brandinspektør, formand for Bornholmerbanken, Kasserer & Æresmedlem af Nexø Håndværker og Industriforening. Henry Finne Hasle 25.september februar Formand for Fiskernes Salgsforening. Herman Børge Pihl Finne Borgm.Nielsensvej Rønne Restauratør 5.juli november Fhv. fiskeskipper. Karl Finne Toftegården Hasle Stenarbejder 16.november november Formand for Vang Brugsforening menighedsrådet socialdemokratisk forening. Kristian Finne Strandgade 7 Hasle Fisker 24.januar august Anton Flade Rønne Fisker 7.februar maj Opsynsmand ved redningsvæsenet. Christian Alexis Flensborg Slotsgade 6 Hillerød Toldforvalter 18.august januar RD. Michael Flensborg Skolestræde 1b Rønne Forretningsindehaver 27.maj april "Bornholms Kontorforsyning". Wilhelm Flies Rønne Skipper 3.august juli Skipper på "Skjalm Hvide" i 40 år æresmedlem i Bornholms Marineforening. Axel Flygenring Rønne Isenkræmmer 4.juni januar Hans Flygenring København Kunstmaler 30.september juni Billedhugger. Svend Flygenring Købmand Rønne 11.september april Agnes Fogh Rønne Husmoder 4.april februar Børnetilsynsførende. Asbjørn Fogh København Lektor 28.marts marts Einar Fogh Plejehjemmet Rønne Forretningsfører 27.august august Fhv. forretningsfører på Bornholms Social Demokrat medlem af byrådet formand for Amtsbiblioteket Axel Folkmann Paradisvej 81 Rønne Handelsgartner 3.juni maj Bestyrelsesmedlem i GASA.

11 Carl Christian Folkmann Tornegård Poulsker Gårdejer 4.februar juni Ejnar Folkmann Fårebygård Aaker Gårdejer 3.marts september Frederik Folkmann Møllevangen 53 Rønne Gårdejer 18.juli september tidligere Strandbygård. Hans Christian Folkmann Fædres Minde Vestermarie Gårdejer 12.februar oktober Sognerådsmedlem. Ivan Folkmann Gartnervangen 17 Rønne Lagerforvalter 15.november september Lagerforv. hos FDB, Rønne. Fodboldspiller i "Viking", Rønne. Havemand. John Folkmann Damgade 7 Rønne Snedkermester 9.august januar Jørgen Olsen Folkmann Allinge Bankbestyrer 18.august januar Fhv. postmester i Hasle. Karl Georg Folkmann Ågård Klemensker Gårdejer 9.januar juli Formand for Venstre, Klemensker Grovf., Bjørnedal Mejeri medlem af sognerådet. Erik Gunard Folsing Aarsballevej 49 Aarsballe Stationsleder 26.oktober august Edel Rene Fors, f. Koch Stengade 22 Rønne 12.november maj side 27, bombeoffer 7/ i Rønne. født i Rø. L.M. Forting Almegårds Kaserne Knudsker Materielmester 20.november juni Ernst Bech Frandsen Sejersvej 32 Rønne Toldinspektør 26.februar oktober Boede "Holbækhus" i Holbæk. Medlem af bestyrelsen for fiskeklubben "Havørreden". Anna Grethe Frederiksen Røvej 51 Gudhjem Restauratør 8.september februar Hotel Allinge Klemens Kro Restaurant Rø. Axel Frederiksen Gudhjem Plejehjem Gudhjem Hotelejer 18.maj februar Hotel Allinge Kreaturhandler. Christian Marius Frederiksen Svaneke Bagermester 19.januar februar Bagermester medlem af byrådet. Christian Viggo Frederiksen Klemens Kro Klemensker Kreaturhandler 23.marts august J. P. Frederiksen Allinge Politibetjent 17.juni oktober Politibetjent i Allinge til Dbmd. Jens Frederiksen Tejn Bådebygger 10.juli juli Johannes Frederiksen Rønne Tandlæge 24.september april Tandlæge i Rønne Karl Frederiksen Nexø Fiskehandler 7.marts april Keld Frederiksen Rønne stud. jur. 21.september februar , side 32 krigsofre født i Rønne. Arresteret af Gestapo 2/ død i Neuengamme 21/ Niels Jørgen Frederiksen Pihls Alle Klemensker Rastauratør 27.marts august Kreaturhandler. Restauratør på Hotel Allinge, Klemens Kro, Restaurant Rø Rigmor Frederiksen Rytterkær 237 Smørum Kroejer 2.marts november Tidl ejer af "Klemensker Kro". Valdemar Frederiksen Rønne Repræsentant 27.januar juli Repræsentant ved Bornholms Maskinfabrik. Edna Friberg Svanekevej 65 Rønne Lærerinde 4.november maj Fhv. lærerinde ved Knudsker skole Knud Friberg Svanekevej Rønne Lærer 6.januar marts Skolebibliotekar. Formand for Dansk Vandrelaug på Bornholm. Lærer i biologi og ornitologi. William Fridericia Vagtbodgade 1 Svaneke Maler 4.marts marts Billedhugger medstifter af sammenslutningen "Bølleblomsten". Herman Fridolf Albert Wolfsensgade Svaneke Grosserer 26.oktober december Ingeborg Fridolf Albret Wolfsens Gade Svaneke Enke 7.august september Enke efter grosserer H.Fridolf. Aage Frigaard Lille Torv 3 Rønne Postmester 4.august august Fhv. postmester i Aakirkeby. Anna Marie Frigaard Ll.Torv 3 Rønne Postassistent 21.august januar Elisabeth Frigaard Thorkildsvej 49 Rønne Husmoder 20.april januar Aktiv i Dansk Kvindesamfund og Rebekka Logen. Erik Frigaard Brogård Olsker Gårdejer 20.december maj Jens Frigaard Frigård Nyker Gårdejer 10.september november Jens Eigil Frigaard St.Gadegård Rønne Gårdejer 6.maj september Bestyrelsen for BAF Andelsbankens kredsbestyrelse. Poul Sode Frigaard Nyker Hovedgade 34 Nyker Gårdejer 6.januar november Tidligere Frigård, Nyker. Svend Frigaard Svanekevej 80 Rønne Gårdejer 7.juni april Tidligere St.Gadegård, Vestermarie Peter Frigård Sdr.Kirkebogård Olsker Gårdejer 26.august september Leif Frikke Schmidt Postgade 6 Tejn Arkitekt 2.april februar Bygningsinspektør. Formand for Tejn Brugsforening og LM i Tejn/Allinge. J.C. Frost Skanderborg Postmester 20.marts marts Postmester i Rønne Knud Frøkjær Elbagade 24, st. København S. Talepædagog 23.juli maj Skolepsykolog ved Østermarie Kirkeskole. Senere underviser for cubanske børn. Poul Erik Frølund Christiansø Lærer 25.november juni Anne Fuglsang Møllevangen 39 Knudsker Forretningsindehaver 30.august oktober Tidl. Knudsker Købmandsforretning. Aktiv i spejderbevægelsen og Sct. Georgsgildet. Henning Fuglsang Sandgade 1 Rønne Købmand 11.maj november Købmand i Store Torvegade, Rønne Marcus Fuglsang St.Torvegade 39 Rønne Købmand 26.juli september Ruth Fuglsang Sandgade 1 Rønne Forretningsindehaver 15.februar maj Tidl. Paldan Sørensen. Medindehaver af Paldans Kontorartikler, Tornegade i Rønne. Aage Funch Kildebo Aakirkeby Gårdejer 14.november december Tidligere Pilegård, Pedersker. medlem af sognerådet. Andreas Funch Pilegård Pedersker Gårdejer 28.februar september Medlem af sognerådet kirkeværge. Arne S. Funch Paradisvej 68 Nexø Gårdejer 12.april december Gårdejer på "Langedeby", Bodilsker. I bestyrelsen for Bornholms Højskole formand for Bornholms Valgmenighed. Boye Funch Madvigsgade 2 Svaneke Biografdirektør 22.februar december Carl Mathias Funch Bavnegård Aaker Gårdejer 29.januar februar Medlem af sognerådet. Charles Funch Teglgårdsvej 10 Rønne Gårdejer 10.marts januar Tidligere Lindesgård i Olsker sognerådsformand kirkeværge medlem af amtsrådet. Christian Funch Dyndebygård Poulsker Gårdejer 13.juli juli Christian Funch Morbærstien 7 Rønne Bestyrer 13.juli maj Fhv. uddeler i Vestermarie Brugsforening bestyrer i Rønne og Omegns Pakhusforening. D. J. Funch St. Myregård Olsker Gårdejer 13.juli december Fhv. Sandemand. Edgar Funch Lodssti 3 Skagen Billedhugger 6.april september Medlem af Akademirådet medlem af sammenslutningen "Spiralen" og "Grønningen". Frede A. Funch Æblestien 12 Rønne Afdelingsleder 24.april maj Ansat i Bornholmstrafikken medlem af bestyrelsen. Hans Funch Allinge Smedemester 26.maj april Medlem af byrådet. Hans Andreas Funch Degnegård Poulsker Gårdejer 26.september juni Sogneråd menighedsråd skolekommission hjælpegraver. Hans Richard Funch Degnelund Poulsker Avlsbruger 11.november juli Helga Funch Damgade 1 Rønne Husmoder 21.februar oktober Medlem af byrådet formand for Bornholms Amts Mødrehjælp. J. P. V. Funch Svaneke Tobakshandler 22.februar april Jens Funch Poulsker Avlsbruger 22.oktober juni Formand for Poulsker Husmandsforening. Johannes Funch St.Hallegård Olsker Proprietær 2.maj maj Tidligere ejer af Skovgård i Rutsker Sandemand medlem af sognerådet. Julius Funch St.Myregård Olsker Gårdejer 20.november august K. A. Funch Rovang Olsker Avlsbruger 16.september november Karl Johan Funch Østervoldgade 35 Rønne Oberstløjtnant 18.december juni Stabschef og næstkommanderende ved Bornholms Værn. RD. Knud Funch Vårbækvej 12 Rø Sognerådsformand 7.januar juni Medlem af Allinge/Gudhjem kommunalb. socialudvalgsformand fhv. sognerådsf. i Rø sogneråd. Ludvig Funch Bondegård Rø Gårdejer 16.august november Niels Peder Funch Zahrtmannsvej 8 Rønne Keramiker 25.juli maj Ole S. Funch Aarsdale Gårdejer 9.juli januar Tidligere Langedeby. Medlem af Nexø Byråd, næstf. i Bornholms Venstre. Formand for Bodilsker Menighedsråd. Ove Funch Damgade 1 Rønne Tømrer 11.marts oktober Kreds og afdelingsformand ligningskommissionen skatterådet. Peter Funch Forstander 23.oktober juni Cand.theol. Realskolelærer Bogø , Frederikssund Forstander ved Brenderup Realskole. Richard Funch Høiers Hotel Allinge Hotelejer 20.februar december Thea Funch Rønne Kontorindehaver 27.januar juni Indehaver af Fæstekontoret i Rønne. Valdemar Funch Hasle Overpolitibetjent 10.juli marts Viggo Funch Hansen Strøby Egede Lærer 31.juli januar Født på Christiansø Strøby Egede enelærer Strandby v. Ulslev, Lolland. Henry Andreas Funk Nexø Boghandler 12.juni september Erik Fält Almeengen 2 Nylars Lastvognschauffør 23.juli juni Drev Rutsker Forsamlingshus, senere købmandsforretningen "Trekanten" i Pedersker. Formand for Bornholms Køreselskab. Verner Johannes Fält Hansen Kirkevænget 4 Nyker Oberst 6.august april Landsformand for Den danske Brigadeforening formand for Bornholms Guideforening. Thor Vilhelm Gaalaas Hansen Margrethevej 8 Rønne Politiassistent 4.august september Sanger. Knud Gad Østerled 36 Rønne Brygger 2.september marts Medindehaver af Rønne Bryggeri til 1966, senest ansat som portier på Missionshotellet. Paul Johan Gad Rønne Brygger 26.juni december Formand for Valgmenigheden. Ernst Galtén Falsterbovej 7 Rønne Musiker 25.oktober januar Musikpædagog. Ingeborg Gedion Svaneke Lærerinde 8.oktober januar Håndgerningslærerinde i Svaneke medlem af menighedsrådet kgl. belønningsmedalje. Jacob Sivebæk Gejlsbjerg Amager Fælledvej 28 København S Præst 28.december november Fini Gelardi Snellemark 10 Rønne Distriktschef 6.februar juli BP. formand for Rønne Boldklub og Forsvarsbrødreforeningen. Holger H. Gelting Skellingsted Mørkøv Gårdejer 15.august august Født på Hotel Rønne, Aakirkeby. Paul Gelting København Lektor 30.marts februar Botaniker Grønlandsforsker. L. Gideon Aakirkeby Købmand 4.november august Thomas Gideon Skibsinspektør 21.december oktober Skibsfører i Statens Skibstilsyn 1919 skibsinspektør Caroline Gideon, født Vest Aakirkeby Købmand 18.juli maj gift med købmand L. Gideon i Aakirkeby. Hjalmar Giese Hillerød Amtslæge 2.februar marts Amtslæge i Rønne Hillerød til Peder Axel Gilkær Skovløkken 9 Tejn Maler & Grafiker 30.juni maj tidligere formand for Bornholms Kunstforening. Gunver Gilling Møllevangen 4 Knudsker Kogekone 26.juli juni "Hele øens kogekone og madmor".

12 Vips Gitz Johansen Nansensgade 9 Svaneke Lærer 24.maj februar Lærerrådsformand, protektor for Galleri Gaia & Blåfuglen. Mathilde Gjerow Allinge Boghandler 24.august august Svend Harder Glarbo Skånesvej 5 Rønne Fuldmægtig 7.september juni KTAS medlem af Frimurerlogen æresmedlem af Bornholms Sportsfisker Forening. Carl Glistrup Rønne Grosserer 23.juli december Christian Glistrup Nexø Slagtermester 13.marts maj Lars Glistrup Kapelvej 63 Rønne Lektor 17.februar februar Konstitueret rektor i 1945 medlem af byrådet. Mogens Glistrup Hummeltoftevej 125 Virum Sagfører 28.maj juli Lektor i skatteret. Medstifter af Fremskridtspartiet. Medlem af Folketinget. Forfatter m.m. Richard Glistrup Nexø Slagtermester 18.marts november Viggo Glistrup Rønne Købmand 18.januar oktober Christian Glud Klemensker Automekaniker 15.august oktober Emily Schnoor Glud Østergade Rønne Frisørmester 5.februar oktober Niels Ferdinand Gobjerg Slippen 5 Rønne Overpostbud 6.juli februar Alfred P.L. Gornitzka Kirkestræde 1 Nexø Bogtrykker 18.oktober oktober Axel Lillie Gornitzka Allinge Bogtrykker 6.juli marts Boghandlermedhjælper, eksamen fra Købmandsskolen i København Ejer af Gornitzkas Bogtrykkeri i Allinge Ellen Winther Gornitzka Kirkestræde 1 Nexø Husmoder 5.oktober april Herman Gornitzka Frødingsvej 2 Rønne Typograf 29.september november Kgl. priviligeret bogtrykker. Otto Lillie Gornitzka Allinge Bogtrykker 6.juli marts Peter Gornitzka Aasen 26 Nexø Civilingeniør 14.december august Bogtrykker Børge Gram Nørresand 12 Gudhjem Købmand 10.august august Hans Gram Gudhjem Købmand 18.august juli Formand for Nordbornholms Købmandsforening æresmedlem. Peter Gram Rønne Skotøjshandler 16.november juli Karen Johanne Graversen Kystparken 23 Rønne Restauratør 27.juni januar Telefonistinde. Servitrice. Sammen med ægtefællen drev de "Strien" og "Hovedvagten" i Rønne Arne Green Malmøvej 13 Rønne Specialarbejder 15.juni oktober Hovedbestyrelsesmedlem og amtsformand i ASF, medlem af ældrerådet i Rønne. Frede Gregersen Engvej Klemensker Avlsbruger 2.oktober januar Tidl. Virkelyst i Klemensker. Medlem af Hasle Byråd og Menighedsråd. Vandværksbestyrer. Hans Andreas Gregersen Rø Snedkermester 24.juni juni Ida Gregersen Hentregårdsvej 11 Østermarie Kogekone 21.april november Køkkenassistent og mangeårig kogekone. Aksel Grenander Rønne Købmand 27.december juli Sadelmagermester. Niels Vilhelm Groos Allinge Blikkenslagermester 17.juli januar Flemming Grützmeier Østerled 67 Rønne Organist 23.januar marts Leder af Rønne Musikfestival konsulent i klokke & orgelsager. Britta Grøn Egeløkken 14 Rønne Kontorist 2.marts februar Turistguide m.m. Anton Grønbech Sandvig Avlsbruger 13.december januar C.P. Grønbech Sandegård Østerlars Gårdejer 6.december september Sandemand medlem af menighedsrådet. Carl Johan Grønbech Katholm St.Lyngby Gårdejer 15.september september Tidligere Smedegård, Rø formand for Bornholms Hørfabrik. Edith Brandt Grønbech St.Myregård Rønne Gårdejer 9.december maj Amatørskuespiller aktiv ved Rønne Teater. Erik Grønbech Rønne Snedkermester 18.maj januar Hans E. Grønbech Rønne Adjunkt/Lektor 20.december marts J. P. Blem Grønbech Store Myregård Nylars Gårdejer 29.december juni Joh. Grønbech Sandegård Østerlars Gårdejer 14.marts november Johan Blem Grønbech St.Myregård Nylars Gårdejer 10.juni januar Formand for planteavl i BLF. Karna Birk Grønbech Skolebestyrer 20.februar april Forfatter af bl.a. "Betula Sparre" og "Kommandantens Døtre". Vilhelm Grønbech København Professor 14.juni april Thorvald P. Grønberg Kirkesmedien Rutsker Stadsgartner 15.juni juli J. P. Grønnegaard Aaker Avlsbruger 5.januar november August Grønvall Nylars Graver 3.november juli Medlem af sognerådet. Asger Grønvang Nielsen Rønne Arkitekt 7.november marts Konsulent for Boligforeningen af Hans Peter Gudbergsen Løkkegade 10 Rønne Murerarbejdsmand 16.marts september Haveforeningen "Håbet". Knud Jørn Gudbergsen Smallesund 77 Rønne Mejerist/Inspektør 23.februar oktober Inspektør hos Victor Vask. Ungdomsformand i Viking. I bestyrelsen for Sagahuset. Niels Gudbergsen Melsted Langgade 15 Gudhjem Chauffør 9.november februar Havneformand. T. S. Gudjohnsen Rønne Læge 5.februar august Læge i Rønne siden Jørgen Gulstad Hvalsøvej 29 Brønshøj Landinspektør 9.februar december Landinspektør i Svaneke , senere i Hellerup. Kaj Gulstad Kirkestræde 19 Nexø Vaskeriejer 14.april oktober Alfred Gummesen Aakirkebyvej 168 Rønne Keramiker 7.august november Keramiker ved Rabækkeværket bornholmsmester i skak. Einer Götzsche Rønne Overbibliotekar 20.august november Alfred Haagensen St.Torv 8 Rønne Guldsmed 11.maj november Indre Mission. Alfred Haagensen Møllegade 2 Rønne Tarmmester 7.august januar Aktiv i modstandsbevægelsen dronningens fortjenstmedalje. Anker Haagensen Kannikeengen 10 Aakirkeby Landmand/Entreprenør 9.oktober april Tidl. Vejlgård i Aarsballe, ansat hos Paul Larsen A/S i 16 år, formand for Vestermarie Pensionistf. Anthon Haagensen Olsker Avlsbruger januar Formand for Olsker Husmandsforening medlem af sognerådet. Carl Haagensen Rønne Typograf 6.december marts Formand for Typografernes Fagforening, sportsleder. Carl Th. Haagensen Rønne Guldsmed 17.august oktober H. P. Haagensen Gudhjem Fisker/Kunstmaler 27.juni februar Harald Haagensen Byledsgade 43 Rønne Slagter 21.marts februar Forbundsformand i slagternes fagforening. Johannes Haagensen Rønne Typograf 4.januar december Kaj A. Haagensen Ny Østergade 48 Rønne Skræddermester 15.september februar Formand for Rønne Bridge Club og Bornh. Bordtennisunion æresmedlem Bornh. Badmintonkreds sportsjournalist. Ole Flemming Haagensen Havnevej 34 Snogebæk Fisker 15.september februar Formand for "Folkets Hus" og i bestyrelsen for Snogebæk Fællesanliggender. Othenius Haagensen Rønne Keramiker 16.november august Pær Haagensen Løkkegade 34 Gudhjem Skibsfører 16.oktober marts Kaptajn i D.F.K. restauratør og grundlægger af restauranten "Bokulhus". Sven Haagensen Rønne Skræddermester 2.november juni Svend Haagensen Sandgade 1 Rønne Kriminalassistent 29.august marts Else Haahr Nysted Husmoder 17.oktober september Gift med Holger E. Haahr. Holger Egeris Haahr Nysted Direktør 14.april oktober Tidligere direktør på Bornholms Andelsmejeri. Einar Haarby Hansen Stengade 84 Helsingør Oberst 28.december oktober Slotsforvalter. Poul Hage Sct.Jørgens Park 117 Næstved Læge 16.marts december Læge i Rønne C. J. Hagemann Rønne Amtsbogholder 12.september maj Amtsbogholder i Rønne J. A. Hagstrøm Rønne Maskinpasser 22.maj august Villy Hagstrøm Bogholderalle 82 København Redaktør 10.juni juli Prædikant A. Hald Rønne Overlæge 15.februar april Overlæge ved Bornholms Amtssygehus fra Andreas Peter Hald Degnegård Pedersker Gårdejer 22.marts oktober Carl Hald Nexø Depotindehaver 8.marts maj Gunvor Hald Bredgade 4 Nexø Souchef 22.august september Ansat i Nexø Bank souchef i Bornholmerbanken Nexø. H.A. Hald Frederikshavn Skoleinspektør 11.november maj medlem af Danmarks lærerforenings hovedbestyrelse. Henning Tøger Hald Viggo Rothesvej 10 Charlottenlund Gynækolog 4.august december Teilman J. K. Hald Ravnsgård Aaker Gårdejer 16.juli april Egon Haldrup Sejersvej 26 Rønne Sektionsleder 28.februar juli Instruktør formand for Allinge Gudhjem Samariterne Amtsformand m.m. Stig Hallberg Nørrekåsgade 5 Rønne Skibsfører 22.oktober august Tidligere ansat i A/S A. Espersen, bestyrelsesmedlem og kasserer i Skipperforeningen. Aage W. Hammer Rønne Bademester 11.august november Tidligere købmand bademester fra Emil Johannes Hammer Allinge Stenhugger 8.maj april Kirkeværge. H.P. Hammer Sandvig Hotelejer 20.maj juni "Turisthotellet" "Hotel Nordland". Harry Mikkelsen Hammer Kirkevej 7 Gudhjem Murermester 17.september februar tidligere indehaver af Pension Ellebæk og formand for Gudhjem Turistforening. Herman Mathias Hammer Østermarie Malermester 18.september september Violinist. Jens Robert Hammer Løkkegade 17 Gudhjem Købmand 11.september december Medlem af Østerlars/Gudhjem sogneråd. Johannes Hammer Storegade 7 Svaneke Fotohandler 27.oktober oktober Fotograf Knud Hammer Melsted Langgade 30 Melsted Malermester 11.juni februar Lilly Rigmor Hammer Klippevænget 1 Gudhjem Købmandshustru 20.februar oktober Gift med købmand J.R.Hammer, Løkkegade, Gudhjem. Nicolai Hammer Roskilde Lokomotivfører 27.april april Hjemstavnsforfatter.

13 Niels Hammer Aakirkeby Malermester 9.maj marts Malermester i Svanele , siden 1909 i Aakirkeby. Ole Hammer Svaneke Mølleejer/Biavler 2.december november Tidligere mølleejer, Træbenemøllen i Klemensker. Ole Marcker Hammer Brogade 16 Klemensker Montør 15.oktober november Ansat ved Hasle Kommunes Entreprenørafd. fra 1979, tillidsmand. Alfred Hammer Pedersen Nexø Manufakturhandler 19.december oktober Medlem af byrådet og menighedsrådet kirkeværge formand for Handelsstandsforeningen. Kaj Hammerstrand Møllegade 18 Rønne Montør/Inspektør 19.februar august Telefonmontør ved KTAS, inspektør ved Rønne Idrætshal, forpagter af Nordskoven Camping. Valdemar Handberg Direktør 1.oktober august Direktør ved Hammerens granitværk. Aage Hansen Stenbrudsgården Nexø Stadsingeniør 24.oktober marts Fhv. stadsingeniør i Skive. Aage Hansen Storegade Rønne Malermester 21.maj januar Aage Hansen St. Myregård Knudsker Gårdejer 7.september september Kvægavler medlem af sognerådet. Aage Christian Hansen Sdr.Villavej 20 Rønne Skattesekretær 3.juni august Medlem af menighedsrådet og provstiudvalget. Aage Christian Hansen Præstevænget 16 Aakirkeby Lærer 18.december juni Aage Kristian Hansen Sdr.Alle 31 Rønne Skoleinspektør 24.oktober juli Fhv. skoleinspektør i Hasle formand for Djurslands Museum, foreningen Norden i Grenaa kirkeværge. Aage Mørk Hansen Bregnerødvej 79d Birkerød Kontorchef 20.marts december Medstifter af "Bornholmernes Hjælpefond". Direktør for "Træhusselskabet". Forfatter. RD. Aage Peter Hansen Ahornvej 11 Svaneke Ekspeditør 25.november juli Adolf Hansen Palmegård Vestermarie Gårdejer 23.september december RD. Ahlmann Hansen Bredgade 17 Nexø Malermester 22.juli marts Byrådsmedlem Nexø Håndværker og Industriforening. Aksel Hansen Knudsvej 2 Rønne Gårdejer 8.maj januar Tidligere Dammegård, Nylars. domsmand. Aksel Hansen Bredgade 24 Nexø Avlsbruger 14.februar september Aksel Georg Hansen Turistvej 2 Snogebæk Vognmand 28.februar januar Aksel V.M. Hansen Tornegård Bodilsker Gårdejer 1.april september Tornegård til Albert Hansen Stausdalsvej 6 Østerlars Avlsbruger 8.juli december Tidligere "Sigtebæk" formand for de samvirkende bornholmske kontrolforeninger udmarksbestyrelsen. Alfred Hansen Åsen 41 Nexø Bestyrer 17.november februar Fhv. bestyrer af Ford Service. Alfred Hansen Risevej 13 Østermarie Gårdejer 22.november september Tidligere Munkegård. Alfred G. Hansen Aakirkeby Skotøjshandler 17.april april Alfred Juul Hansen St.Smørengegård Vestermarie Gårdejer 17.juni november Formand for A/M Lobbæk. Alfred Marius Hansen Aakirkeby Købmand 5.juni januar Alfred Schou Hansen Torvet 5 Svaneke Rutebilchauffør 22.april juli DBJ og DSB. Andreas Hansen Aakirkeby Rentier 25.april februar Mejeriet "Brodal"'s første formand Andreas Hansen Søndregård Nylars Gårdejer 10.juni april Sandemand Andreas Hansen Valgmenighedspræst 10.november januar Andreas Hansen Orfa Nyker Karetmager 13.marts februar Medlem af sognerådet æresmedlem af karetmagernes fagforening. Andreas Hansen Kolding Landpostbud 11.maj november Andreas P. Hansen Sigtebæk Østerlars Avlsbruger 12.september december Sognerådsmedlem. Andreas Sinius Hansen Ll. Engegård Bodilsker Gårdejer 1.februar maj Anine Hansen Rønne Husmoder 23.august februar Formand for husmoderforeningen i Rønne. Anker Hansen Pilegård Rø Gårdejer 19.juli juli Formand for sogneråd og menighedsråd. Anna Hansen Gulerodsgade 3 Hasle Overassistent 25.februar januar Ansat ved Dommerembedet i Rønne formand for Bornholms Plejehjemsforening. Anna Grethe Hansen Søndergade 8 Østermarie Bestyrer 14.juni april Fhv. bestyrer af "Tatol". Anna Margrethe Hansen Storegade 48 Rønne Forretningsindehaver 26.april oktober Indehaver af konditoriet "Petrea" i Rønne. Anne Grethe Hansen Sandflugtsvej 22 Rønne Butiksassistent 11.juni marts Medindehaver af bageriet på Sandflugtsvej, Rønne Senere hos Colbergs Boghandel i Rønne. Anthon Hansen Bodilsker Avlsbruger 8.oktober november Medlem af Sogneråd & Amtsråd. Anthon Hansen Vedbyvang Olsker Avlsbruger 26.maj september Medlem af sognerådet. Anthon Hansen Søvang Vestermarie Arbejdsmand 10.maj december Medstifter af arbejdsmændenes fagforening i Rønne medlem af sogneråd og menighedsråd. Anton Hansen Bøgeskoven Rø Avlsbruger 4.februar december Formand for Rø Brugsforening formand for sognerådet. Arne Hansen Frydenlundsvej 7 Rønne Savværksejer 12.april juli Tidligere ejer af Rø Savværk mangeårigt bestyrelsesmedlem og formand for Bornholms Savskæreriforening. Arne Hansen Harbovej 134 Rønne Chauffør 3.oktober januar Formand for hovedbestyrelsen i Landsforeningen Kronisk Syge, formand for lokalforeningen i Aakirkeby. Asta Hansen Skovgårdsvej 16 Vestermarie Husmoder 19.september februar Fhv. formand for De samvirkende Bornholmske Husmandsforeningers Husholdningsudvalg. August Hansen Klippegård Aarsdale Gårdejer 24.september marts Augusta Hansen Rønne Cafeejer 11.april august Ejer af Industri & Landbocafeen i Rønne. Axel Hansen Nexø Bestyrer 8.oktober september Bestyrer af Nexø Pakhusforening fhv uddeler i Svaneke Brugsforening. Axel Hansen Østervang 14 Rønne Hotelejer 9.september december Næstformand i Gudhjem Turistforening. Bent Hansen Sandflugtsvej 22 Rønne Bager/Konditor 18.februar november Indehaver af bagerforretningen på Sandflugtsvej i Rønne Bent Hansen Strandvejen 65 Rønne Distriktsskovfoged 28.juni juni Skovfoged ved Rø Plantage , derefter distriktsskovfoged ved Bornholms Skovdistrikt. Overmester ved Odd Fellow. Bertha Hansen Svanekevej 53 Rønne Husmoder 9.april februar Tidligere Brøddegård, Olsker. Sekretær i Ejendomshandel, Krystalgade 2, Rønne. Bjarne Munk Hansen Brandsbjergvej 54 Glostrup Manufakturekspedient 27.marts april Graver ved Hasle kirke. Kirketjener ved Vanløse kirke.formand for Rønne K.F.U.M og K. Bodil Hansen Lindevej 2 Svaneke Renseriejer 4.september juni Tidligere Kemikohl. Amatørskuespiller. I bestyrelsen for Rønne Teater. Børge Hansen Pilegade 20 Allinge Tjener 14.januar september Formand for Bornholms Tjenerforening i 21 år i bestyrelsen for Allinge Brugsforening. Børge Brandt Hansen Østerled 46 Aakirkeby Gårdejer 23.august juni I Bornholms Tidendes bestyrelse , formand Medlem af bestyrelsen for Danske Landbof. Frøforsyning. Børge Skovgaard Hansen Holkavej 15 Gudhjem Fisker 30.september december Bestyrelsesmedlem i Gudhjem Havn og Gudhjem Idrætsforening. Carl Hansen Gadeby Mølle Bodilsker Bagermester 22.september juli Sommerpensionat Skovholt ved Nexø. Carl Hansen Rosenvang Østermarie Avlsbruger 19.januar september Carl Hansen Nørresand 2 Gudhjem Uddeler 17.september august Fhv. uddeler i Gudhjem Brugsforening. Carl Hansen Svanekevej 53 Rønne Ejendomshandler 24.august november Carl Axel Hansen Thorkildsvej 39 Rønne Bogholder 18.juni december Carl Emil Hansen Sdr.Strandvej 4 Nexø Blikkenslagermester 20.marts november Carl Erik Hansen Nybyvej 18 Aakirkeby Købmand 21.februar marts Indehaver af "Pilriks Biks" Aakirkeby fra Carl M. Hansen Gadegård Bodilsker Gårdejer 17.maj august Repræsentant for Kreditkassen. Carl Otto Hansen Rønne Forretningsfører 17.november oktober Nordre Jernstøberi. Carl P. Hansen Aspesgård Ibsker Gårdejer 5.oktober juli Carl Peter Signius Hansen Svaneke Købmand/Fiskehandler 15.november december tidligere medlem af Byrådet. Carl Viggo Brandt Hansen Tingfogedgård Ibsker Gårdejer 15.marts april Formand for planteavlsudvalget på Bornholm. Carla E. Hansen Toldbodstræde 5 Allinge Håndarbejdslærer 20.januar november Kollektrice i Klasselotteriet. Carlo Thorkild Johs. Hansen Borrelyngvej 43 Allinge Campingpladsejer 6.september september Lyngholt Familie Camping. Cecilie Hansen Stormgade 27 Nexø Musiklærer 29.september juni Uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Chr. J. Hansen Lobbæk Mejeribestyrer 15.juni december Christian Hansen St. Duegård Aaker Gårdejer 4.februar juli Christian Hansen Svaneke Bådebygger 10.marts januar Christian Hansen Lyneborg Vestermarie Gårdejer 18.marts januar Christian Hansen Gyldensgård Østermarie Gårdejer 5.september juli Bankbestyrer. Christian Hansen Ibsker Avlsbruger 4.marts juni Formand for Husmandsplantagen. Christian Hansen Damsbo Bodilsker Gårdejer 25.november august Tidligere Vestre Slamregård medlem af sognerådet og menighedsrådet. Christian Hansen Sorthatvej 40 Rønne Skibsfører 8.juni oktober Christian Dahl Hansen Aakirkebyvej 4 Rønne Maskinchef 27.august januar Fhv. maskinchef i "1866". Christian S. Hansen Svaneke Autovognmand 21.august december Daniel Hansen Sdr.Alle Rønne Revisionschef 10.september oktober Revisionschef i Sparekassen, Rønne dirigent for Bornholms Baptistmenigheds sangkor E.O.G. Hansen Kalmarvej 3 Rønne Major 13.oktober januar Edgar Hansen Søndergade 31 Rønne Købmand 3.august december Edv. Hansen Svaneke Lærer 10.september april Edvard Hansen Munkegade 11 Nexø Klejnsmed 10.februar oktober Afdelingskasserer i "Metal", Nexø afd. Edvard Hansen Vagtbodgade 10 Svaneke Politiassistent 15.oktober januar Formand for Svaneke Haveforening. Egon Hansen Skovmøllevej 43 Århus Museumsassistent 4.august september Deltaget i udgravninger i ind og udland. Eilif Hansen Blykobbevej 52 Rønne Kioskejer 3.august januar Nexø Konservesfabrik. Ejler Hansen Rønne Linjemester 22.oktober oktober Medlem af modstandsbevægelsen og hjemmeværnet. Ejnar Hansen Ll.Madsegade 76 Rønne Typograf 16.december marts Æresmedlem i idrætsklubben "Viking".

14 Ejnar Hjorth Hansen Rønne Taksator 15.august december Taksator i MLV. Ejner Hansen Fælledvej 2 Hasle Avlsbruger 12.juli august Ejner Hansen Skovløkken 1 Aakirkeby Handelsmand 2.april oktober Ejvind Hansen Lille Torv 3 Rønne Skibsmægler 24.maj januar Konsul. Ellen Hansen Allinge Papirhandler 30.november maj Født Kofod Papir og Tapethandler. Elon Hansen Aakirkeby Skomagermester 10.februar maj Emanuel Hansen Nexø Dampskibsfører 24.marts marts Emil Hansen Gudhjem Læge 30.juli januar Læge i Gudhjem siden 1891, tidligere Sognerådsformand. Emil Hansen Risegård Østermarie Gårdejer 12.maj marts Kirkeværge, Lægdsmand. Emil Hansen Munkegård Ibsker Dampskibsfører 2.marts december Emil Hansen Kirkebyen 46 Rutsker Ringer og Graver 1.oktober marts Fhv. sygekassekasserer. Emil Hansen Skolegade 1 Allinge Overpostbud 10.september juni Emil Hansen Kløvermarken 3 Nexø Isenkræmmer 22.november oktober Emil Hansen Gudhjemvej 9 Gudhjem Borgmester fhv. 6.maj maj Æresmedlem i Østerlars og Gudhjem Venstreforening. Emil M. Hansen Nyker Skovplantør 18.august november Fhv. plantør i Nyker plantage. Erik Robert Hansen Hasselvej 2 Vanløse Forretningsbestyrer 22.maj juli Gudhjem Mølle. Eskild Bohn Hansen Vellensbyvejen 9 Nylars Gårdejer 20.november december Tophjem i Nylars fra Medstifter af Nylars Jagtfællesskab. Esther Hansine Hansen Sygehusvej Rønne Købmand 20.august oktober Petrea Ethel Hansen Bæverparken 31 Aakirkeby Kioskejer 4.juli oktober Tidligere indehaver af Midtvejskiosken mellem Aakirkeby og Almindingen. Frank Hansen Svaneke Rebslager 10.februar september Uddeler i Tejn Brugsforening. Frank Hansen Dyrlæge Jürgensensg. Svaneke Skibshandler 23.december april Skibsreder medlem af menighedsrådet æresmedlem i "Georg Stages Venner". Frank Hansen Bækken 14 Rønne Musiker 6.december november Frode Hansen Ydunsvej 21 Rønne Slagtermester 5.december august Fhv. ejer af slagterforretning i Søndergade. G.K. Hansen Rønne Malermester 19.februar juli Geert Hansen Nørregade 35 Allinge Savværksejer 1.november april Formand for Allinge Sandvig Håndværker og Industriforening æresmedlem i Bornholms Fugleskydningsselskab. Georg Hansen Krakdal Rutsker Amtsrådsmedlem 9.august februar Georg Hansen Josephsens Hotel Svaneke Hotelejer 17.februar december Slagtermester. Georg Hansen Nexø Savværksejer 22.april marts Georg Koford Hansen Toftelunden 6 Hasle Kommunaldirektør 20.marts januar Fhv. Kæmner i Klemensker. Tidl. Forretningsfører i Forbrændingsselskabet. Georg Mogens Hansen Plejehjemmet Hasle Monumenthugger 23.august juli Ancher Gert Wulff Hansen Dr.Glavensvej 15 Pedersker Uddeler 9.november juni Uddeler i Pedersker Brugsforening fhv. formand for Bornholms Amts Dueavlerforening. Gunnar Hansen Lille Torv 5 Rønne Skoleinspektør 30.juni august Skoleinspektør ved Østre Skole i Rønne Ejer af Jantzens Hotel i Gudhjem Gunnar Hansen Havnebakken 14 Tejn Antikvitetshandler 4.september februar Indehaver af "Mæby Antik". Tidl. formand for Kristelig Lytter og Fjernseerforening, Kronisk Syge. Gunnar Julius Hansen Egeløkken 6 Rønne Gårdejer 25.november oktober Tidligere Brogård, Nyker. Gunnar Juul Hansen Ll.Madsesgade 24 Rønne Gårdejer 22.april marts Tidligere St.Smørengegård Oldermand i "Vestermarie tvende Gildeslaug" medlem af Hjemmeværnet. Gunnar Thøger Hansen St.Torv Rønne Biografdirektør 22.oktober juli Ejer af "Rønne Bio". H. J. Hansen Rønne Grosserer 20.februar december H. P. Hansen Svaneke Bådebygger 13.november december H.Bruno Hansen Almegårdsvej 4 Rønne Restauratør 23.august november Restauratør i Bornholmstrafikken. H.P. Hansen Søndregård Nyker Gårdejer 25.januar december Formand for A/M Nykær. H.P. Hansen Rønne Ølhandler 8.maj oktober Medlem af Forsvarsbrødrene æresmedlem. Hagbart Slengerik Hansen Svaneke Boghandler 10.november august Hannes Hansen Østermarie Maskinhandler 29.juli april Hans Hansen Godthåbsvej 44 Østermarie Gårdejer 24.april marts Tidligere Duegård Hans Andreas Hansen Sct.Mortensgade 10 Rønne Kaptajn 8.april juni Fhv. kaptajn i "1866" Hans Andreas Hansen Nylars Plejehjem Nylars Gårdejer 26.februar november Tidligere ejer af Vestre Bedegadegaard i Klemensker, Æresmedlem i Bornholms Køreselskab. Hans Carl Hansen Industricafeen Rønne Restauratør 24.januar januar Hans Christian Hansen Lille Myregård Knudsker Gårdejer 16.december marts Bankassistent i Klemensker. Hans Christian Hansen Stengade 17 Rønne Faktor 6.november august Faktor ved "Bornholms Avis". Hans Christian Hansen Rønne Elektriker 10.september april Hans Christian Hansen Svaneke Skrædder 22.december december Hans Christian Hansen Røbro Rø Købmand 12.juni februar Medlem af sognerådet. Hans Edvard Hansen Klippevænget 3 Gudhjem Smedemester 28.januar juli Hans Fr. Hansen Bredgade 10 Nexø Formand 12.september april Fhv. sognerådsformand formand for Østbornholmske Dampskibsselskab Nexø Sparekasse RD. Hans Harald Hansen Haraldshavn Ypnasted Fisker 10.marts juni Hans Martin Hansen Aakirkeby Elektricitetsbest. 9.juli oktober Hans Martin Hansen Solstien 8 Gudhjem Arbejdsmand 17.januar juni Selvlært botaniker. Forfatter med erindringsbogen "Fra Daglejer til Folkepensionist" Hans Mathias Hansen Habrodam Olsker Gårdejer 21.januar marts Hans Olaf Hansen Eskildsgård Ibsker Gårdejer 25.marts december Hans Peter Hansen Bankassistent 8.marts oktober Medlem af sognerådet formand for husmandsforeningen. Hans Peter Hansen Hjemmet Østermarie Gårdejer 10.juli maj Tidligere Munkegård formand for Østermarie Brugsforening. Hans Peter Hansen Melstedvej 4 Gudhjem Smedemester 26.august april Brandmand og senere beredskabsmester ved Allinge Gudhjem Redningsberedskab gennem 30 år. Hansine Hansen Rønne Typograf 2.februar november Medlem af byrådet. Harald Hansen Krakdal Rutsker Sognerådsformand 14.november oktober Harald Hansen Piledamstræde Nexø Gårdejer 10.marts august Tidligere Munkegård, Ibsker. Harald Hansen Gryneparken 11 Svaneke Slagtermester 23.februar juli Slagtermester i Svaneke. Medlem af bestyrelsen Bornholms Slagtermesterforening og i Svaneke Bank. Harding Hansen Rønne Tobakshandler 6.februar august Fhv. styrmand. Heinz U. Hansen Pederskervejen 65 Pedersker Skoleinspektør 14.juni juli Formand for Pedersker Lokalforening. Helge Valdemar Hansen Hjemmet Østermarie Gårdejer 5.december oktober Tidligere ejer af Krusegård. Helge W. Hansen Rønne Slagtermester 18.oktober november Helmer Hansen Strandvejen 120 Rønne Konsulent 25.januar december Konsulent ved Bornholms Landøkonomiske Forening.Æresmedlem i Bornholms Travselskab. Henning Andreas Hansen Storegade 28 Hasle Skolebetjent 16.oktober oktober Henning Eggerth Hansen Lobbæk Hovedgade 11 Lobbæk Radio og Tv forhand. 9.januar juli I bestyrelsen for Konservativ Borgerforening. Medlem af skolenævn. Henry Conrad Hansen Myregård Østermarie Gårdejer 17.juni juni Herluf Hansen Aakirkeby Mejeribestyrer 25.september april Herluf Hansen Villa Godthåb Østermarie Gårdejer 30.december april Tidligere Risegård. Herluf Hansen Solstien 20 Gudhjem Landmand 13.april januar Strandfoged tidligere medlem af Østerlars Gudhjem sogneråd aktiv i Indre Mission. Herluf Demcker Hansen Svaneke Skoleinspektør 6.december september Medlem af byrådet. Herman Hansen Lille Myregård Nylars Gårdejer 11.august april Søndregård i Nylars. Herman Christian Hansen Munkegård Ibsker Gårdejer 14.juni september Medlem af sognerådet. Herman Peter Hansen Paradisvej 12 Nexø Landinspektør 5.december juni Vurderingsmand. Hilma Hansen Josephsens Hotel Svaneke Hotelejer 10.juli august Hjalmar Julius Hansen Aakirkeby Postmester 30.november august Holger A. Hansen Aakirkeby Ingeniør 7.februar april Ingeborg Hansen Rønne Præsteenke 29.august marts Enke efter pastor Andreas Hansen. Irene Hansen Virkelyst 15 Rønne Leder 4.marts november Leder af feriebørnsarbejdet J. P. Hansen Svaneke Sparekassedirektør 8.maj december J. P. Hansen Hullegård Rø Gårdejer 26.august august Sognerådsmedlem. Jack Hansen Bryggergården 2 Nexø Arbejdsmand 8.april september I bestyrelsen og kasserer for Vognmandsforeningen.chauffør, taxavognmand, fisker, portør på de gamles hjem i Nexø m.m. Jacob Hansen Lauegård Østermarie Gårdejer 11.november marts Jacob Hansen Vigebakken 7 Svaneke Postfuldmægtig 13.januar december Janus Hansen Lynggård Rø Gårdejer 14.april december Janus Hansen Aakirkeby Bygmester 28.marts januar

15 Janus Hansen Rønne Bygmester 22.august maj Janus Chr. Hansen Hasle Malermester 10.marts februar Sygekassekasserer, medlem af byrådet , formand for Hasle Brugsforening. Janus Nikolaj Hansen Vestermarie Avlsbruger 26.oktober april Formand for Bornholms Samvirkende Husmandsforening. Jenny Marie Hansen Hellig Kilde 7 Svaneke Direktrice 24.marts juni Jens Hansen Allinge Manufakturhandler 19.september december Jens Hansen Nexø Skibsfører/Lods 25.marts februar Jens Hansen Sdr. Stensebygård Bodilsker Gårdejer 19.december maj Sognerådsmedlem. Jens Hansen Thorkildsvej 43 Rønne Overfiskeribetjent 8.oktober maj Jens Hansen Gartnervangen 47 Rønne Handelsgartner 23.november januar Indehaver af Nyker Handelsgartneri Jens Andreas Hansen Nexø Snedker 3.december februar Jens Carl Hansen Lindebo Østerlars Avlsbruger 1.maj april Jens Edvard Hansen Kontorbestyrer 24.december august Kontorbestyrer i arbejdsmændenes fagforening medlem af sognerådet. Jens J. Hansen Østermarie Malermester 14.oktober december Jens P. Hansen Rønne Hotelforpagter 21.juni august Forpagter af "Hotel Borgen" i Rønne. Jens Papias Hansen Lines Hus Melsted Lærer 23.februar december Jens Peder Kofoed Hansen Møllevænget Nexø Mekaniker 20.marts august Medlem af byrådet. Jens Peter Hansen Nygård Knudsker Gårdejer 2.juni december Medlem af sognerådet. Jens Sinius Hansen Nexø Købmand 25.september maj Avlsbruger, Murermester, Arbejdsformand. Jesper Wang Hansen Tejnvej 73 Tejn Hotelejer 4.juni februar Tidl. Bagermester i Nexø. Ejer af Hotel Stammershalle. Johan Hansen Rønne Kommunelærer 21.februar november Lærer i Rønne Johanne Hansen Bodilsker Forskolelærerinde 12.september oktober Forskolelærerinde i Bodilsker i to perioder fra / Johannes Hansen Rønne Bygmester 20.oktober april Formand for Bornholms Murermester Forening. Johannes Hansen Aakirkeby Manufakturhandler 3.april september Købmand medlem af byrådet. Johannes Hansen Rønne Arbejdsmand 3.april juli Formand for Arbejdernes faglige sammenslutning. Johannes Hansen Søgård Østermarie Gårdejer 10.juni juli Johannes Hansen Byledsgade Rønne Politikommissær 5.januar september Johannes Hansen Møllevej 8 Østermarie Hønseriejer 12.november juni Tidligere "Granhøj". Johannes Hansen Engegård Bodilsker Gårdejer 22.juli december Sandemand Johannes Hansen Søndregård Aakirkeby Gårdejer 13.februar marts Kirkeværge Sandemand oldermand for St.Nicolai Gilde m.m. Johannes A. Hansen Elverhus Ringeby Kommunekasserer 23.september maj Formand for Vestermarie Brugsforening. Johannes Julius Hansen Skovly Rutsker Gårdejer 13.juli januar Medlem af sognerådet. Julius Hansen Aakirkeby Isenkræmmer 1.april juni Julius Hansen Svaneke Havnefoged 25.juni september Redningsmedaljen. Julius Andreas Hansen Østerlars Gårdejer 28.april oktober Tidligere Kjelsebygård. Jørgen Hansen Klemensker 19.maj februar Medlem af bestyrelsen i A/M Bjørnedal. Jørgen Sonne Hansen Almindingsvej 37 Aakirkeby Entreprenør 3.august april Jørgen Ulrik Hansen Storegade 15F Rønne Maskinarbejder 28.maj september På langfart med ØK, ansat hos Bil & Traktor Comp. samt Danholm, dirigent af Rønne Byorkester. Langskov K.E. Hansen Rønne Blikkenslagermester 4.februar februar Kaj Hansen Haslevej 64 Rønne Restauratør 28.marts marts Fhv. restauratør på "Villa Nova". Kaj Gyldstoff Hansen Østergade 13 Rønne Murer 7.september marts Klubformand for murerne og i bestyrelsen for 3F/SID Kaj Rosted Hansen Ibskervej 12 Nexø Fiskeskipper 30.august september Mange tillidsposter indenfor fiskeriforeningerne. Medlem af kommunalbestyrelsen i Nexø og Amtsrådet for Venstre. Karen Hansen Plejehj.Bonderupgård Vanløse Oversygeplejerske 19.september januar Født på Hotel Rønne, Aakirkeby. Karl Hansen Madvigsgade 1 Svaneke Snedker 21.maj januar Pakhusformand Husflidsforeningens sølvmedalje. Karl Hansen Almindingsvej 4 Østermarie Skovfoged 6.november juni Formand for Dansk Jagtforening, Bornholms afd. kongelig belønningsmedalje. Karl Chr. P. Hansen Ellegård Poulsker Gårdejer 30.marts marts Karl Henrik Hansen Strandbygård Østerlars Gårdejer 4.oktober juli Østerlars Gudhjem sogneråd vejudvalget. Karl Kristian Hansen Stokkekildevej 12 Aakirkeby Viceskoleinspektør 8.marts marts Tidl. Viceskoleinspektør ved Aakirkeby Borgerskole og Vestermarie Skole. Karl Thorvald Hansen Præstebogård Ibsker Gårdejer 15.juli januar Broder til Bygmester Janus Hansen, Aakirkeby. Kim Nordlund Hansen Skarvigen 4 Aarsdale Tømrer/cand.jur. 26.maj august Udd. tømrer, cand.jur. i 1979, ansat ved Arbejdsform. på Bornholm, tidl. kommunalb. i Rødovre og Nexø. Kirsten Sonne Hansen Ferskesøpark 32 Nexø Lærer 2.september september Pottemager Knud Hansen Whindale Ranch Sinoia,Rhodesia Farmer 11.januar juni Knud Hansen Ndr.Frihavnsgade 25 København Civilingeniør 28.december marts Civilingeniør på B&V. Knud Hansen Paradisvej 47 Nexø Snedker 13.februar september Musiker hæderstegn for arbejde i civilforsvaret. Knud Hansen Povl Ankers Vej 25 Muleby Gårdejer 20.februar august Tidl. Duegård i Østermarie. I en årrække forvalter på Sofienborg, Sjælland. Knud Hansen Borgergade 1 Svaneke Murer 14.februar april Formand for SIGI, Gymnastikudvalget BASG & I, Svaneke Klubhus. Knud Hansen St. Torvegade 78 Rønne Styrmand/Journalist 24.april maj Forfatter. Pressechef ved Nordisk Diesel. Knud Anker Hansen Nørremøllecentret Nexø Fabrikant 28.marts januar Vognmand Nexø Boldklub. Knud B. Hansen Sct.Pedersstræde 1 Rønne Blikkenslagermester 2.maj januar Kasserer i Bornholms VVS præsident og vicepræsident i "Lions Klub". Knud Nyborg Hansen Norre Bakke 16 Aarsdale El installatør 15.juli juli Fhv. ejer af firmaet K.Nyborg Hansen i Nexø. Parthaver i Nexø Værft. Kr. Mathias Hansen Kæmpesmedien Vestermarie Smedemester 26.juni november Formand i Udmarksbestyrelsen. Kristian Hansen Gulerodsgade 3 Hasle Avlsbruger 13.oktober april Kristian Hansen Høje Gladsaxe 41 Søborg Kommis 1.juni marts Vejer & Måler i Nexø Kurt Hansen Storegade 19 Aakirkeby Blikkenslagermester 21.marts november L. Johannes Hansen Snellemark 14 Rønne Grosserer 21.april januar L.P. Hansen Rønne Indremissionær 10.juli marts Indremissionær i Rønne Lars Hansen Rønne Bagermester 13.august september Medstifter og formand for Bornholms Arbejdslederforening. Lars Peter Hansen Rønne Forsikringsinspektør 30.oktober september Laurits Hansen Østerlars Bygmester 26.august oktober Laurits Hansen Rønne Stenhugger 5.marts december Laurits Hansen Lykkebo Klemensker Avlsbruger 18.oktober januar tidligere "Vennershøj" i Klemensker. Laurits Hansen Østermarie Avlsbruger 30.september maj Graver. Laurits Hansen Rønne Købmand 6.marts september Laurits Hansen Madvigsgade 6 Svaneke Skomager 24.februar november Trommeslager i Svaneke. Lauritz Hansen Ravnsgård Østermarie Gårdejer 9.september august Landbrugskandidat. Lissy Hansen Krogen 1 Snogebæk Taxichauffør 29.september august M. V. Hansen Lærer 31.januar april Handelsskoleforstander, medlem af byråd og amtsråd. Magnus Hansen Svaneke Snedkermester 21.november juni Byrådsmedlem, formand for tilsynsrådet for Sparekassen. Magnus Hansen Christiansø Fisker 6.september november Marcus Peder Hansen Rønne Klaverstemmer 25.august oktober Marius Hansen Nexø Snedkermester 9.august april Markus Hansen Degnegård Nylars Gårdejer 4.december juli Tidligere Præstegård i Nylars. Markus Hansen Møllebakken 8 Aakirkeby Gårdejer 22.februar juli St.Duegård, Aaker formand for Aakirkeby Brugsforening. Markus Otto Hansen Haregade 21 Aakirkeby Tømrer 17.februar juni Medlem af byrådet formand for fagforeningen æresmedlem i Socialdem. Forening. Martin Hansen Fragtmmand 5.januar februar Fragtrute Svaneke Rønne til 1957 Nexø Svaneke. Martin Hansen Nybrovej 18 Østerlars Smedemester 11.juni november Mathea Hansen Løkkegade 3 Rønne Skolebestyrer 20.november december Fhv. skolebestyrer af Privatskolen i Rønne. Mathias Hansen Gadeby Østermarie Smedemester 29.juli marts Michael Hansen Nexø Havnefoged 18.marts maj Skibsfører af skonnerten "Anna" lods. Mogens Hansen Aakirkeby Manufakturhandler 29.august juni N. C. Hansen Nexø/Bodilsker Sognepræst 7.juni juli Kapellan i Rønne Sognepræst i Bodilsker & Nexø Niels Hansen Kannikegærdet Bodilsker Avlsbruger 16.september marts Niels Hansen Ejnar Mikkelsens Vej Gudhjem Røgeriejer 5.maj marts Filialbestyrer i Rø Sparekasse. Kasserer i Gudhjem Sparekasse. I bestyrelsen for Gudhjem Turistforening. Niels Sigfred Hansen St. Sursænkegård Knudsker Gårdejer 11.maj februar Nils Hansen Hostrups Have 10 København Afdelingsleder 13.november august Berlingske Tidende. Olaf Hansen Stenbrudsvej 5a Nexø Bogholder 8.marts december Formand for Valgmenigheden medlem af Menighedsrådet i Nexø formand for BHS.

16 Olaf Sonne Hansen Pæregård Aaker Gårdejer 9.juni februar Ejer af Pæregård siden fejl i fødselsår! Ole Johannes Hansen Stenbrudsvej 31 Nexø Fiskeeksportør 4.juli november Ole Peter Lava Hansen Torvegade 13 Østermarie Overlærer 24.maj januar Overlærer ved Østermarie skole. Oluf Hansen Bækkegård Østerlars Gårdejer 29.juli juli Bækkegård Otto Hansen Svaneke Musikdirektør 9.august marts Sang og musiklærer. Otto Kofoed Hansen Rio de Janeiro Direktør 23.august april Otto Peter Hansen Storegade 91 Hasle Borgmester 16.november februar Fhv. skatterådsformand. Ove Hansen Ibskervej 20 Nexø Skibsfører 10.september marts Styrmand og skibsfører i D/S Dansk Fransk fra 1938 i Østbornholmske Dampskibsselskab. Ove Schmehl Hansen Slåenvej Rønne Gartneriejer 23.maj februar Ejer af gartneriet "Frydenlund", Rønne. Ove Willi Hansen Købmagergade 21 Nexø Blikkenslagermester 11.august maj P. Hansinius Hansen Rosenly Klemensker Gårdejer 27.oktober marts Tidligere Ll.Dammegård Rosenvænge. P. M. Hansen Tingsted Vestermarie Mejerikasserer 6.marts november Paul Bruno Bødker Hansen Cairo Ægypten Præst 12.april december Cand.theol 1982, sognepræst ved Højdevang Kirke på Amager, siden 1998 i Cairo. Peder Braarup Hansen Havremark 3 Nexø Viceskoleinspektør 29.marts februar Formand for fælleslærerrådet instruktør. Peder N. Hansen Østerlars Førstelærer 8.marts december Peter Hansen Vang Smed 15.januar december Fhv. medlem af Rutsker sogneråd. Peter Duzaine Hansen Storegade 3 Svaneke Keramiker 24.juli januar Repræsenteret på en lang række museer og udstillinger herhjemme og i udlandet. Peter Skov Hansen Gartnerstien 5 Nexø Fiskeskipper 16.januar august Bestyrelsesmedlem i Fiskernes Indkøbsforening. Peter Skovgaard Hansen Lærkevej 14 Rønne Lektor 9.august september Gymnasielærer ved Bornholms Amtsgymnasium Petra Hansen Købmagergade 50 København Lærerinde 7.januar oktober Petrea Hansen Rønne Bestyrerinde 22.april august Bestyrerinde af Konditoriet "Petrea" i Rønne. Poul Hansen Allinge Stenværksejer 6.maj august Poul Hansen Malmøvej 37 Rønne Telefonformand 16.juni november Ansat i KTAS i 45 år. Poul Hansen Lehnsgård Gudhjem Proprietær 7.august september Aakirkeby kommunalbestyrelse teknisk udvalg amtsrådet. Poul Hansen Kighanebakken 20 Holte Generaldirektør 20.august marts Generaldirektør i P&T rep. i OECD medlem af Akademiet For De Tekniske Videnskaber. født i Gudhjem. Poul Hansen Dyrendalsvej 1 Aakirkeby Karetmager 21.november januar Formand for Karetmager og Karosseribyggerne på Bornholm. Poul Hansen Vejlesøparken 9 Holte Sparekassedirektør 5.maj januar Konsul flere andre tillidshverv. Poul Hansen Nylars Plejehjem Nylars Stenværksejer 18.juli december tidligere Stenværksejer og indehaver af "Kammas Konditori" i Allinge. Poul Anker Hansen Peter Ipsensvej 4 Rønne Kørelærer 18.maj november Tidligere medlem af Bornholms Kørelærerunions bestyrelse. Poul Arne Hansen Christiansø Købmand 10.juli oktober Poul Arthur Hansen 3 Beech Close Harpender, England Bygningsingeniør 7.september maj Cand.polyt. Ansat ved Stadsingeniøren i Rønne, senere hos Steensen & Varming, hvor han blev medejer. Poul Sonne Hansen Fosforitvej 3 Arnager Vognmand 27.november januar Taxavognmand Poul Søgaard Hansen Rugmarken 19 Nexø Gårdejer 13.september august tidligere Søgård i Randkløve. Preben Hansen Gartnerstien 9 Balka Advokat 22.april april Advokat i Nexø fra I bestyrelsen for Andersen Nexø Huset. Preben Bech Hansen Plejebo København Snedkermester 14.april august Byggeforretning i Svaneke. Rasmus Juul Hansen Gammeltoft 36 Muleby Slagteriarbejder 24.februar juli Musiker. Rasmus Qvistgaard Hansen Havnegade 24 Allinge Frisørmester 27.september januar Robert Hansen Klemensker Arbejdsmand 28.december juni Tilsynsførende ved Klemensker Andels Vandværk. Robert Hansen Godthåbsvej 4 Østermarie Kommunaldirektør 23.marts juli I bestyrelsen for Bornholms Historiske Samfund, Røde Kors i Allinge og Østermarie Idrætsforening Rubi Kjøller Hansen Havnegade 15 Nexø Overpostbud 19.september maj Ruth Hansen Hedebovej 27 Knudsker Sognepræst 6.januar september Lærer og Teolog. Kaldskapellan ved Sct. Nicolai kirke i Rønne og Sct. Knuds kirke i Knudsker. Sextus Hansen Arnager Fisker 19.juni oktober Medlem af Nylars sogneråd. Sofus Hansen Snogebæk Restauratør 12.august august Fhv. restauratør på "Bolsterbjerg" i Almindingen. Svend Hansen Frydenlund Rønne Gartner 18.december februar Svend Aage Vandal Hansen Blykobbevej 29 Rønne Direktør 10.juni juli Maskinhandler, "Bornholms Bil og Traktorkompagni" formand for Rønne Rideklub. Svend Erik Hansen Ndr. Strandvej 46 Tejn Journalist 4.marts februar Journalist på TV2 Bornholm Tidligere ansat ved BT og Udenrigsministeriet. Svend Kalf Hansen Lobbæk Gårdejer 24.september marts Tidligere St.Klintegård i Vestermarie sandemand vurderingsmand. Svenn Johan Hansen Kannikegårdsvej 32 Nexø Vin & Tobakshandler 27.marts april Nexø Vinhandel. I bestyrelsen for Nexø Boldklub. Odd Fellow Theodor Hansen Listedgård Listed Gårdejer 21.august juni Bornholms første mejeribestyrer på "Dybdal" i Østerlars. Theodor Hansen Skovgade 18 Svaneke Pantefoged 30.december september Medlem af byrådet. Thorman Hansen Rønne Kunstdrejer 1.marts august Thorvald Hansen Nylars Sognerådsformand 22.marts maj Thorvald Hansen Allinge Mejeribestyrer 2.juli februar Bestyrer af A/M Kajbjerggård Thorvald Hansen Storegade 15b Rønne Hovmester 17.marts april Torben Hansen Nexø Skibsmægler 27.januar november Vagn Rømer Hansen Enebærløkken 6 Rønne Gårdejer 11.november juli Gårdejer på Hjulmagergård. Ægproducent. Bestyrelsesmedlem af DAÆ, Bornholm, og medlem af Danægs rep. Valdemar Hansen Svaneke Lærer 23.november december Lærer i Svaneke , medlem af byrådet. Valdemar Hansen Risegård Østermarie Gårdejer 8.november oktober Valdemar Hansen Ellekrogen 8 Allinge Snedkermester 21.februar august Medlem af sognerådet. Valdemar Hansen Bredgade 28 Nexø Donkeymand 23.juni november Østbornholmske Dampskibsselskab Nexø Museum. Valdemar Fr. Hansen Borrebjergen Allinge Stenværksejer 26.januar juli Vevest Peter Hansen Kirkebogård Bodilsker Gårdejer 1.december maj Viggo Hansen Nørremark Ibsker Vejmand 8.maj marts Viggo Hansen Svanekevej 67 Rønne Skovfoged 14.april november Fhv. skovfoged i Rønne Plantage Forfatter til "År og Dag i Skoven". Viggo Hansen Ferskesøstræde 20 Nexø Viceskoleinspektør 24.juni september Viggo Hansen Almevej 17 Nylars Avlsbruger 18.juli februar Kvægopdrætter, tidl. Stenshøj i Nylars, dyrskuedommer m.m. Villy Tornberg Hansen Zahrtmannsvej 2 Rønne Salgschef 8.oktober juli Waldemar Hansen Klemensker Lærer 23.december juli Lærer i Klemensker flere artikler i "Jul på Bornholm". Werner Hansen Vinkelvej 4 Aakirkeby Socialinspektør 5.november oktober Tidl. Forretningsfører Sygekassen. Medlem af Byrådet. Forfatter af lokalhistorisk litteratur. Willy Hansen Classensgade 62 København Arkitekt 21.marts april Leder af arkitekthjælpen til de bomberamte byer Rønne og Nexø. RD. Willy Hansen Strandvej 3 Hasle Fotohandler 23.maj december Hansigne Hansen, f. Pedersen Konsulent 22.august maj født Pedersen. Leder af Bornholms Husholdningsskole på Søndregård i Nylars , Husholdningskonsulent. N.C. Dahl Hansson Nørrevej 17a Nexø Smedemester 1.juni april Vandværksbestyrer vicevært på "Stavnsklit". A. Harild Bodilsker Lærer 10.juli maj Lærer ved søndre skole i Bodilsker R. af Db. Andreas Harild Nexø Lokalredaktør 27.april marts Medlem af sognerådet lokalredaktør for "Bornholmeren". Anton Arboe Harild Ndr.Strandvej 21 Nexø Apoteker 16.december maj Medlem af byrådet æresmedlem i Bornholms Naturhistoriske Forening. Hans Berg Harild Nexø Borgmester 11.maj december Jens A. S. Harild Duebakken 4 Gudhjem Gårdejer 11.april marts Tidl. Slettegård, hjemmeværnet, formand for Gudhjem Svømmehal, i best. for Oluf Høst Museet. Marie Lovise Harild Holkadalen 2 Gudhjem Husmoder 14.oktober august Niels Edvard Harild Sdr.Strandvej 14 Nexø Sparekassedirektør 14.november januar Fhv. borgmester medlem af amtsrådet RD. Ole Harild Nørregade 27 Nexø Gårdejer 30.august april Tidligere "Pæregård" i Bodilsker. Oliva Harild Nexø Borgmesterfrue 14.august august Poul Harild Harilds Løkkevej 11 Nexø Skoleinspektør 28.januar februar Lærer ved Østre Skole i Rønne Nexø Skolevæsen Forfatter og Lokalhistoriker. Poul Erik Harild Kildebakkestræde 7 Nexø Direktionssekretær 1.maj april ansat i BAF. Poul Sonne Harild Ådalen Østerlars Gårdejer 21.maj januar Tidligere Gadegård i Østerlars medlem af sognerådet og skatterådet. Sofie Harild Ndr.Strandvej 21 Nexø Enke 25.august april Enke efter apoteker A.A.Harild. Thue Harild Kgs.Lyngby Eksp. sekretær 4.december december Cand.polit. Vibeke Basse Harild Aarsdalevej 81a Svaneke Stutteriejer 9.februar maj Stutteri og ridecenter på Frennegaard. I bestyrelsen for Nexø Ridecenter. William Harild Holkadalen 2 Gudhjem Gårdejer 22.november april Slettegård formand for foreningen "Bornholm" æresmedlem. Ove Hartvigsen Poulsker Sognepræst 5.september april Poulsker Anton Johannes Hasager Boss Sdr.Villavej 3 Rønne Styrmand 2.august oktober Æresmedlem af Dansk Styrmandsforening H.C. Hasager Boss Haslevej 73 Rønne Direktør 1.marts september Formand for Rønne Handelsstandsforening. Rudolf Hasbild Sdr.Villavej 3 Rønne Seniorsergent 21.september september Christian Hassager Rønne Kommandørkaptajn 3.august oktober R.pp. Christiansen Poul Hauch Fausbøll Grønnegade 23 Rønne Kunstmaler 15.september oktober Forfatter lærer udstillinger i ind og udland.

17 Holger F. Haugaard Haslevej 132 Rønne Major 25.juni januar Artilleriafd. og staben ved Bornholms Værn fra midt i 1950 erne. Hans Povl Haure Petersen Kaptajn 10.februar juli Kaptajn i "Dansk Fransk Dampskibsselskab" Knud Haure Petersen Kaptajn 3.juli august Styrmand i "1866" kaptajn i "Dansk Fransk Dampskibsselskab" Sven Havsteen Mikkelsen Ulvemarken Øster Bregninge, Maler/Grafiker 16.september februar Malet bl.a. altertavlen i Rønne Kirke. Ærø Jens Hecht Johansen Købmagergade 57 København K. Journalist 24.maj juli mag.art. TV & Radio Baltisk Medie Center. Jens Hedegaard Østbanegade 21 København Professor 1.oktober november Professor dr.es.sciences. Niels M. Hedegård Aakirkeby Skoleinspektør 6.juli november Formand for BBU. Hansine Hedelund Sdr. Strandvej 26 Nexø Forretningsindehaver 3.januar marts Indehaver af "Granpavillonen", Dueodde Jens Heerfordt Søndergade 7 Allinge Læge 25.maj september Emilie Heerup København Billedvæver 20.marts januar Lærer ved Kunsthåndværkerskolen Svend Heiberg Grønnegade 28 Rønne Dr.med. 29.september juli H. E. Heibøll Svaneke Postmester 13.maj februar Postmester i Svaneke Stig Hein Bellmannsvej 11 Rønne Overlæge 12.november juni Øjenlæge formand for Dansk Rødekors, Bornholms afd. i hovedbestyrelsen. Aage Heinø Nørregade 24 Rønne Malermester 4.marts februar C. T. Carlsen Heinø Rønne Direktør 28.marts februar Direktør for Bornholms Telefonselskab , medlem af Rønne byråd, R. af Db., Turistforeningens hæderstegn i guld. Dagny Heinø Hanneruphus Fredericia Overforstanderinde 10.oktober juni KTAS, Randers. Ella Viola Heizukowsky Pedersker Hovedgade Pedersker Frisør 29.september oktober Egen salon i Pedersker gennem 40 år. Emil Hellesen Storegade 90 Sandvig Formand 9.december november Fhv. formand på Hammerens Granitværk. Vang Kofod Hellesen Rønne Distriktstoldchef 15.januar oktober Fhv. Distriktstoldchef i Randers. Carl Alfred Peter Hellisen Lobbæk Smedemester 7.september november Karl Hellum Havnegade 4 Nexø Vodbinder 3.februar december Indehaver af Nexø Vodbinderi. Sofie Hellum Havnegade 4 Nexø Husmoder 17.januar november Formand for Nexø Husmoderforening lotte. C. W. Helm Middelfart Apoteker 14.april marts Apoteker i Nexø Holger Heltoft Præstevænget 5 Aakirkeby Overlærer 25.august juli Ungdomsskoleinspektør medlem af byrådet. Eiler Hempel Jørgensen Nexø Sygehuslæge 22.juli december Sygehuslæge i Nexø fra Knud Hender Kalunborg Cand. theol. og mag. 15.juli oktober Lektor prorektor ved Kalunborg Gymnasium legatstifter. Christian Hendil Rønne Amtsforvalter 20.juni oktober Amtsforvalter på Bornholm N.C. Henrichsen Sandvig Viceskoleinspektør 27.november juni Lærer i Sandvig fra 1903 viceskoleinspektør Arne Sofus Bech Henriksen Saxebro Mølle Aaker Mølleejer / bager 25.april februar Drev i mange år sammen med søsteren Edith møllen og det kendte bageri på Søndre Landevej i Aaker sogn. Bjørn Henriksen Lærkevej 18 Rønne Rektor 31.oktober december Rektor ved Rønne Statsskole Se yderligere: "Klippeøens kvinder & mænd 2005". Christian Henriksen Tejn Læge 29.juni april Eva Henriksen Kirkebyvej 1 Østermarie Papirhandler 14.december oktober Aktiv indenfor Evangelisk Luthersk Missionsforening. Henrik Henriksen Zahrtmannsvej 2 Rønne Hovmester 5.december oktober Ivar P.B. Henriksen Brogade 2 Nexø Købmand 16.marts marts Fhv. købmand Nybro. Østerlars J. P. Henriksen Rønne Overdyrlæge 26.april december R. af Dbg. Jens Mossin Henriksen Sekretær 13.februar november Sekretær i "De samvirkende danske husmandsforeninger" Jørgen Berg Henriksen Zahrtmannsvej 9 Rønne El installatør 20.februar juli Karl Anker Henriksen Østermarie Papirhandler 19.januar januar Medlem af sogneråd og menighedsråd. Kjeld E. Henriksen Sandflugtsvej 24 Rønne Bygningskonstruktør 13.marts august Byggesagsbehandler i Rønne Kommune fra Kirkeværge og form. for menighedsrådet i Knudsker. Magda Henriksen Lærkevænget 1 Tejn Købmand 13.november september Medindehaver af Nybro Købmandsforretning i Østerlars Poul George Henriksen Skovsøen 44 Bagsværd Oberstløjtnant 27.januar april Forfatter af Hærkort i Danmark RD. Axel Hermansen Aaker Førstelærer 3.februar januar Medlem af sognerådet formand for børneværnet formand for DLF. Erik A. Hermansen Blykobbevej 35 Rønne Major 26.juli oktober Major ved Bornholms Værn fra Udlånt til Bornholms Statsamt Godtfred Hermansen Rønne Autovognmand 28.juni april H. P. Hermansen Rønne Vognmand 21.juni juni Henry Hermansen Brøddan 4 Listed Frugtavler 3.juli marts Kasserer i Listed og Omegns Tærskeselskab Johannes Hermansen Svaneke Skræddermester 14.november februar Medlem af menighedsrådet, formand for Indre Mission i Svaneke. Johannes Hermansen Vallegård Ibsker Gårdejer 8.oktober september "Vallegård" medlem af sognerådet i 1907 sognerådsformand medlem af menighedsrådet. Knud Hermansen Hans Thygesensvej Listed Snedker 23.juli december Ansat i Brændesgårdshaven. Magnus Hermansen Ndr. Bækkegård Ibsker Gårdejer 7.juni juli Kommunekasserer Svend Hermansen Ternevangen 8 Rønne Pottemager 11.juni maj Søholm. Driftsleder på Johgus. Ole Almeborg A/S Hasle. Th. Hermansen Rønne Autovognmand 30.september august Vilhelm Herold Hasle Kgl. Kammersanger 19.marts december Poul Bjarni Herold Jensen Aarhus Koncertsanger 5.marts januar Født i Nexø skuespiller. Grete Janus Hertz Løkkegade 3 Gudhjem Lærer 21.november april cand.psyk., forfatter til ca. 160 billed og børnebøger. Mogens Hertz Løkkegade 3 Gudhjem Kunstmaler 26.september juli I 30 år formand for Foreningen af Charlottenborgmalere. Medlem af Akademirådet Christian P.N. Hesthaven Birgersvej 5 Aakirkeby Købmand 26.juni august Bogholder grosserer. Gunnar Julius Hey Hørsholm Overlæge 23.april januar cand.med. 1937, Bornholms Centrasygehus Robert Hildebrandt Rønne Faktor 16.november januar Faktor ved Bornholms Social Demokrat Niels A. Hilligsøe Bellmansvej 1 Rønne Politiassistent 30.oktober august Aage Hintze Rønne Skibsfører 29.december januar Tidligere styrmand i "1866". Carl Johannes Hintze Rønne Dameskrædder 2.januar marts E.M. Hintze København Overtoldassistent 13.februar februar Leif Hintze Rådhusstræde 3 Rønne Prokurist 6.november december Agent for "Svitzer" fhv. formand for Rønne Ligningskommission. Ludvig Hintze Rønne Købmand 5.december februar Konsul. Agnethe Hjorth Kirkepladsen 5 Rønne Sygeplejerske 12.september december Gift med keramiker Erik Hjorth, og dermed tilknyttet Hjorths Keramikfabrik i Krystalgade. Axel Hjorth Hinzegård Nexø Frugtplantør 27.september juli Formand for Bornholms Højskole bestm.i Østifternes Haveselskab startet "Gasa" i Rønne. C.M. Hjorth Tornegård Nyker Gårdejer 21.maj januar Tidligere Mejeribestyrer ved "Broholm" Grd. "Søndregård i Østermarie, Baggård i Klemensker. Carl Hjorth Ndr.Strandvej 5 Nexø Konditor 20.juni maj Christian Hjorth Maglegård Østermarie Proprietær 14.juli maj Erik Hjorth Krystalgade 5 Rønne Fabrikant 29.november september Hjorts Terrakottafabrik i Rønne. H. P. Hjorth Nexø Mølleejer 2.februar november H.P. Hjorth Svaneke Dampskibsfører 18.januar juni Tilsynsrådet for Svaneke Sparekasse. Hans Hjorth Rønne Fabrikant 4.februar maj Holger Hjorth Rønne Brandmester 18.september maj Ida Hjorth Sølunden 1 Rønne Lektor 15.december december Engageret i arbejdet for Evnesvages Vel. Jens Hansen Hjorth Vestermarie Gårdejer 11.marts juni Tidligere Lynggård. Marie Hjorth Svaneke Bankassistent 1.december november Mathias Hjorth Smålyngen Pedersker Avlsbruger 21.december oktober Medlem af sognerådet i 8 år, æresmedlem i Pedersker Husmandsforening. Peter Hjorth Hjortegård Østermarie Gårdejer 14.februar marts Peter Hjorth Rønne Fabrikant 16.august oktober L.Hjorths Terracottafabrik. Poul Gam Hjorth Tornegård Nyker Gårdejer 10.september juni Tidligere Baggård i Klemensker fra 1935 Tornegård i Nyker fra Rosinius Hjorth Dalegård Nyker Gårdejer 20.februar december Thor Juuhl Hjorth Sonnesgade 17 Nexø Bager 24.april januar Musiker tjener Bornholms Stenklub. Valborg Hjorth Rosengade 13 Rønne Oversygeplejerske 8.oktober juni Victor Fr. Hjorth Rønne Bygmester 23.juli maj Musiker i Bornholms Væbning Kapelmester. Hakon Hjorth Hansen Bækkegård Østerlars Gårdejer 22.april juli Formand for Østerlars Gudhjem Jagtforening ØB. Markus Hjorth Westh Bondegård Rutsker Gårdejer 15.juli januar Hasle Byråd mejeriet Hammersdal BAF formand for Rutsker Brugsforening. Henning Hjuler Dreyersvej 30 Rungsted Kyst Journalist 22.juni marts Presseofficer forfatter kaktussamler. Knud Hoffmann Brøndstræde 1 Allinge Læge 3.november juli Medlem af byrådet viceborgmester. Hans Steenstrup Holbeck Odense Rektor 24.maj juli Adjunkt og overlærer ved Rønne Statsskole rektor i Odense Erik Holgersen Tempelvej 14 Svaneke Læge 24.april oktober Lægepraksis i Nexø , tidligere reservelæge på Bornholms Centralsygehus. A. C. Holm Gudhjem Malermester 29.november december Bankkasserer. Aage G. Holm Ebeltoft Dommer 26.august marts Dommer i Hassing Refs herreder borgmester i Ebeltoft M.F. RD.

18 Aage Munch Holm Damgade 2 B Rønne Elektriker 25.oktober maj side 27, bombeoffer 7/ i Rønne. født i Rønne. Agnes Holm Havnegade 22 Nexø Købmand 28.marts marts Andreas Christian Holm Rønne Skibsfører 4.november oktober "Kastor" af Rønne. Anine Holm Bølshavn Hotelejer 27.maj april Anthon Blache Holm Viaduktvej Fredericia Sparekassebestyrer 13.maj juni Fhv. sparekassebestyrer i Allinge. Arne Holm Syrenvej 25 Aakirkeby Gårdejer 19.september december Tidligere Bjergegård i Aaker.Medlem af Aa Kirkes menighedsråd. Arthur Holm Pæretræsdalen 4 Rønne Dampskibsekspeditør 22.maj november Fhv. dampskibsekspeditør i Allinge. Bent Laurits Holm Østervoldgade 23 Rønne Afdelingsbestyrer 24.november maj Fhv. stationsforstander ved DBJ. Bernhard Holm Birkebakken 7 Allinge Mejerist 25.maj oktober Kontrollør. Birger Reker Holm Johnsensvej 4 Rønne Skolelærer 29.juli februar Lærer på Aavangskolen, senere på Bornholms Erhvervsskole. Udgav flere lærebøger. Carl Edvard Holm Nakskovvej 59 Valby Skrædder 1.april februar Carl Ludvig Holm Viborgvej 17 Helsingør Ingeniør 9.juli april Helsingør Værft. Chr. P. Holm Nexø Købmand 9.oktober juli Prædikant Christian Holm Sejersgård Knudsker Gårdejer 30.maj oktober Tidligere Brandsgård og Sandemandsgård. Christian Andreas Holm Rønne Havnemester 3.november december Edgar Kure Holm Rønnevej 14 Aakirkeby Landmand 10.marts juni Landmand på "Lærkeshøj". Lastbilchauffør. Tilknyttet Bornholms Travbane. Edmund Holm Stettestræde 18 Rønne Sadelmagermester 24.juni august Edmund Holm Allinge Murermester 9.oktober september Edvard Holm Allinge Murermester 30.september januar Medlem af byrådet formand for Allinge sygehus prædikant. Ejler Holm Grænsevej 12, Sæd Tønder Lektor 23.februar september Lektor i historie, engelsk og oldtidskundskab, født i Nexø, student fra Rønne Statsskole. Ejler Holm Løkkegade 50 Rønne Blikkenslager 6.maj juni Produceret kobberlamperne på Store Torv i Rønne. Ejvind Holm Østergade 20 Allinge Vognmand 22.juli oktober Ejvind Jørgensen Holm Brøddegade 4 Gudhjem Vognmand 29.marts oktober Turistvognmand gennem 45 år. Elly Holm Vestergade 10 Hasle Kommunekasserer 18.oktober juli Else Munch Holm Damgade 2 B Rønne 23.august maj side 27, bombeoffer 7/ i Rønne. født i Rønne. Erik Holm Vægtergade 13 Nexø Redaktør 20.december oktober Lokalredaktør for "Bornholmeren" formand for AOF i Nexø. Erik Birger Holm Svinget 2 Aakirkeby Korpsmester 14.november april Korpsmester i Civilforsvaret. Formand for Boderne vandværk. Medlem af Sct. Georgsgildet. Idrætstræner. Erna Holm Kystparken 9 Rønne Stationsleder DBJ 4.juni juni Tidl. stationsleder på Pilemølle Station. Aktiv i Lottekorpset og hjemmeværnet. Esben Holm Smallesund 93 Rønne Gårdejer 26.juni juli Tidligere Rosendalegård i Rutsker. I bestyrelsen for Landøkonomisk Forening. Rutsker Menighedsråd. Ferdinand Holm Søndergade 7 Østermarie Avlsbruger 6.februar december Prædikant. Ferdinand Enoch Holm Bodilsker Stationsmester 3.januar januar Finn Erik Smidt Holm Smallegade 6 Nexø Slagtermester 18.december februar Medlem af Nexø byråd Frivillig brandmand. Slagtermester i Hasle og Nexø. Frank Holm Allinge Vognmand 7.september august Georg Holm Holmegaarden Sandvig Avlsbruger 20.april februar Medlem af byrådet. Georg Edward Holm Kalmarvej 16 Rønne Købmand 20.april april Købmand og ejer af Pension Bølshavn.I Modstandsbevægelsen og Den Danske Brigade. H. Chr. Holm Nexø Hotelejer 12.oktober april "Holms Hotel" i Nexø. H. M. Holm Nexø Arrestforvarer 20.august juni H. P. Holm Rønne Vognmand 27.april april H. P. Holm Gudhjem Fisker 21.april maj Medlem af sognerådet og Gudhjem havns bestyrelse. H.Christian Holm Nexø Avlsbruger 28.januar juli Fhv. vognmand. Hakon Hougaard Holm Bøgeløkken 7 Rønne Bogtrykker 13.marts februar Direktør. Hans Holm Malermester 27.januar maj Bestyrelsesmedlem i Bornholms Malerlaug dialektoplæser. Hans Andreas Holm Henrik Nansensgade Svaneke Overpostbud 9.september september Hans Christian Holm Krystalgade 12 Rønne Tandlæge 24.februar november Formand for "1866" ( ). Strand Hans Peter Holm Rønne Kustode 28.januar september Kustode ved Bornholms Museum Hans Peter Holm Strandgade Gudhjem Havnefoged 15.juli april Hans Peter Johannes Holm Byledsgade 78 Rønne Malermester 6.januar maj Hans Tofte Holm Hasle Lods 19.januar oktober Henry Holm Louisenhøj 6 Rønne Trykker 27.oktober marts Henry Holm Nordens Alle 21 Hjørring Rektor 14.juli februar Rektor ved Hjørring Seminarium, født i Nexø. Henry Holm Møllevej 2 Østermarie Gårdejer 13.maj marts Tidligere Gyldensgård, Østermarie. Formand for Venstre i Østermarie. Vurderingsmand. Hilde Holm Vægtergade 13 Nexø Underviser 10.november april Underviser på AOF's aftenskoler. Ivar Holm Ellekongsstræde 8 Rønne Bygningssnedker 13.december marts Janus Peter Holm Damgade 2B Rønne Dampskibsfører 21.december maj side 27, bombeoffer 7/ i Rønne. født i Olsker. Jenny Holm Rønne Trikotagehandler 6.november november Jens Holm Rønnevej 118 Nylars Sognerådsformand 31.marts maj Medlem af amtsrådet formand for amtsrådsforeningen medlem af landstinget RD. Jens Holm Bølshavn Fisker 14.oktober juli Pensionatsejer strandvagt i 42 år. Jens Chr. Holm Tjørnevej 14 Rønne Gårdejer 14.september august Fhv. ejer af Sejersgård, Rønne. Strandfoged. Jens Nelius Holm Assergård Klemensker Gårdejer 6.oktober juli Medlem af menighedsrådet. Johannes Holm Svaneke Skibsfører 12.januar april Johannes Holm Rønne Dampskibsfører 28.juni marts Dampskibsselskabet på Bornholm af Julius Holm Nexø Referent 21.oktober januar Medlem af byrådet referent til "Bornholmeren". Jørgen Holm Krystalgade 4 Rønne Skibsfører 25.september oktober Jørgen P. Holm Hasle Havnefoged 9.august december tidligere byrådsmedlem. Karl Holm Gudhjem Fisker 21.september maj Formand for Gudhjem Melsted fiskesalgsforening æresmedlem i Bornholms & Chr.ø. Fiskeriforening. Karl Holm Møllegade 21 Rønne Stenhugger 15.januar april Minør medlem af sognerådet i Olsker formand for Social Demokratisk forening. Karl Edvard Holm Brandsgårdsvejen 1 Poulsker Graver 31.maj oktober Graver ved Poulsker kirke Knud Holm Reberbanevej 6 Svaneke Journalist 19.juni maj Knud Holm Nørregade 46 Rønne Mekanikermester 7.januar juni Kristian Holm Bølshavn Fisker/Avlsbruger 28.august januar Formand i Bølshavn Leif Kenneth Holm Stumpegade 7 Rønne Salgschef 25.september august Leder af Rønne Varmeforsyning. Medlem af Odd Fellow Logen. Lenita Holm Rønne Afd. sygeplejerske 1.juni september Afdelingssygeplejerske på Centralsygehuset i Rønne. Ludvig Holm Hasle Bryggeriejer 30.oktober marts Pantefoged for Hasle Kommune. Magnhild Holm Gudhjem Plejehjem Gudhjem Husmoder 28.september oktober Martin Holm Fredbo Østerlars Avlsbruger 29.april november Tidligere Borrendal i Klemensker medlem af menighedsrådet. Mogens Holm Årsballevej 137 Klemensker 23.juli januar Medlem af Aakirkeby byråd formand for det sociale udvalg gruppeleder for KFUM spejderne i Vestermarie. N. A. Holm Allinge Overlærer 29.november december N.C. Jensen Holm Kanns Hotel Aakirkeby Hotelejer 3.november marts "Jernbanehotellet" "Kanns Hotel" fra Nancy Holm Egernsund Sekretær 23.december maj Niels Flemming Holm Masten 62 Snekkersten Brigadechef 22.marts august R. af D. en række andre inden og udenlandske ordner. Niels Peter Holm Rønne Skibssynsmand 24.marts juni Olaf Holm Rønne Glarmester 2.juli november Ole Holm Harbovej 11 Rønne Falckredder 9.juli november Ole Holm Nørrekåsgade 2 Rønne Vognmand 19.marts august Formand for Bornholms Vognmandsforening. Ole Holm Chr. Pelles Vej 1 Nyker Arrestforvarer 25.februar december Tidligere fængselsbetjent. Aktiv i Det Radikale Venstre. Ove Johannes Holm Allinge Postbud 17.august juni P. Holm Allinge Bagermester 23.februar oktober Formand for sygekassen og sygeplejeforeningen. P. H. A. Holm Rønne Havnebetjent 10.december september P.C. Holm Allinge Købmand 7.marts juni Medlem af byråd og ligningskommission. Poul Holm Lobbæk Skræddermester 4.november juni Medlem af sognerådet formand for Vestermarie Husmandsforening. Poul W. M. Holm Matros 5.december juni , side 32 krigsofre omkom ombord på "Vesterhavet" ved en minesprængning ved Kolberg. Stephan Holm Birkevej 4 Rønne Frisør 14.juli januar Herre og Damefrisør med salon i St. Torvegade, Rønne. Svend Holm Svaneke Bådebygger 2.december juli Th.E. Holm Allinge Købmand 24.november oktober Theodor Andreas Holm Ibsker Smedemester 27.juli januar Æresmedlem i Bornholms Smedemesterforening.

19 Thor Holm Rønne Sadelmager 1.april december Valdemar Holm Vrå Læge 6.februar juni Student fra Rønne Valdemar Holm Havnevej 36 Nexø Landmand 11.juli februar Landmand i Tjørneby. Tromlefører i Nexø kommune. Tidligere medlem af Poulsker sogneråd. Viggo Holm Kildesgård Nylars Gårdejer 20.marts marts Vigo Holm Rønne Depotindehaver 6.oktober maj Villy Holm Hasle Overtoldbetjent 27.juni januar Ella Hansine Holm, født Munch Damgade 2B Rønne Husmoder 13.oktober maj side 27, bombeoffer 7/ i Rønne. født i Rønne. Harry Holm Hansen Østerbrogade 226 København Toldinspektør 15.maj juli Per Holm Jensen Møllevænget 4 Nexø Landmand 28.marts november Tidligere Møllevang, Bodilsker. Bodilsker Menighedsråd, Bornh. Biavlerforening, Sct.Georgs Gildet i Nexø. Finn Holm Sørensen Zahrtmannsvej 5 Rønne Laboratoriemedhjælp. 20.november september Medstifter og formand af Bornholms Atletik Forbund. Æresarkivar i Odd Fellow Georg Holmberg Gudhjem Plejehjem Gudhjem 1.januar december Tidligere Sandvig fhv. medlem af Allinge Sandvig byråd mange faglige tillidsposter Andreas Holmgreen Rønne Fajancefabrikant 20.november december Axel Holmgreen København Skræddermester 29.september november Musiker instruktør i hjemstavnsforeningen. Børge Holst Brogade 2 Nexø Blomsterhandler 6.februar januar Gudrun Holst Rønne Kustode 14.januar juli Bogholder ved Arkitekthjælpen i Rønne Kunsthåndværker. Kustode ved Erichsens Gård, Rønne. Ib Holst Nørrekåsgade 6 Rønne Chefredaktør 29.oktober januar Dansk Pressenævn Venstrepressens Bureau formand for Rønne Venstre amtssekretær Bornholms Venstre. Kaj Holst Haslevej 37 Rønne Lagerekspedient 19.oktober januar I bestyrelsen for Nyreforeningen Bornholms Kreds. Ole Nicolaj Holst Rønne Landinspektør 10.november oktober Branddirektør. P.B. Holst Svaneke Købmand 6.januar april Ejer af pension "Møllebakken". Viggo Holst Bredgade 2 Rønne Branddirektør 28.oktober februar Fhv. kompagnichef. Annelise Holst Jensen Storegade 41 Rønne Tandlæge 27.februar oktober Praksis i Rønne i 32 år. Poul Holst Jensen Silkegade 3 Rønne Lektor Konsul 28.april juni cand.mag. i fransk og engelsk medforfatter til lærebøger i fransk og engelsk fransk konsul. Frank Louis Holtaug Hvidovre Lektor 18.oktober april Henning Hultgren Voldgade Rønne Værkfører 29.december januar Værkfører på Bornholms Maskinfabrik. Torben Huth Havnegade 12 Allinge Elektroinstallatør 9.marts juni Erik Hvalkof Knudsker Major 4.oktober januar Helge Häckert Olesvej 11 Lobbæk Vognmaler 4.februar januar Forsvarsmuseet foreningen "Kastellets Venner". Steffen Häckert Lærkevej 29 Østermarie Fuldmægtig 21.maj marts Fuldmægtig i Unibank i Svaneke. Børge Høgh Sandflugtsvej 32 Rønne Distriktsleder 24.april april Distriktsleder ved DR Bornholm modstandsmand under krigen. Tage Høgh Slagtergade 13 Rønne Centerleder 23.september september Leder af AMU Centret i Aakirkeby. Aktiv i fodbold, håndbold og tennis. Edw. Høier Allinge Hotelejer 1.juni oktober Jesper Høm Skt. Hans Gade 2 København Fotograf 5.oktober marts Cheffotograf ved flere film, "Star photographer of the Year 1967". Kirsten Høm København Kunstmaler 19.juli august Portræt landskabs og figurmaler. Fra 1935 "Det blå Hus" i Listed. Paul Brieghel Høm Ejner Mikkelsensvej Gudhjem Kunstmaler 2.maj september Medlem af "Den frie Udstilling". Gertrud Høst Lillevang 11 Gudhjem Skoleelev 4.april januar Gustav Høst Løkkegade 35 Gudhjem Skoleelev 31.oktober januar Niels W. Høst Kastanjevej 12 Gudhjem Biografdirektør 4.november november Kino Gudhjem. Bygningskonstruktør. Vurderingsmand. Oluf Høst Nørresand Gudhjem Kunstmaler 18.marts maj Ulla Høst Kastanjevej 12 Gudhjem Biografdirektør 9.januar november Stod for kiosken i Kino Gudhjem. Medvirkende ved opbygningen af Oluf Høst Museet i Gudhjem. Jacob Høyer Århus Seminarierektor 25.juli februar cand. theol & mag. lektor i Rønne Knud Høyer Aalborg Kredslæge/Amtslæge 15.december juni Dr.med i Amtslæge på Bornholm Med i Finlandsambulancen 1939/40. Kredslæge i Brønderslev. Laur. Høyer Nielsen Esbjerg Redaktør 6.juni juni Borgmester i Esbjerg. Erik Høyrup Rønne Overlæge 28.juli januar Overlæge ved psykiatrisk afdeling på centralsygehuset. Carl Håkansson Husum Skoleleder 26.januar maj Dansk skoleleder i Husum, Sydslesvig skolelærer ved Rønne kommuneskole. Hans Peter Håkonsson Krogen 5 Snogebæk Fisker 15.februar september Strandfoged og redningsmand. Andrè Kofod Ibsen Møllevænget 6 Nexø Gårdejer 31.december januar Tidligere Stensebygaard, Bodilsker. Forhv. sognerådsformand i Bodilsker. Medlem af byrådet i Nexø August Ibsen Lesleregård Østermarie Gårdejer 13.august februar Bjarne Ibsen Købmagergade 32 Nexø Amtsskatterådsform. 15.april oktober Fhv. formand for Socialdemokratisk forening. Knud Ibsen Udmarken 9 Aarsdale Bådebygger 25.november januar Vurderingsmand. Else Marie Ilsøe Sveasvej 38 Rønne Overlærer 3.marts maj Skolebibliotekskonsulent. Niels Halvor Ilsøe Rønne Overlærer 1.januar august Nanna Ingerslev Lærerinde 31.oktober december Lærerinde Bodilsker Præstegård Nexø Realskole og Bornholms Højskole Agnethe Ingvorsen Sverigesvej 26 Nexø Barneplejerske 26.december februar Arbejdede i sin ungdom som keramiker hos sin far Adolf Hjorth, Rønne. Erik Ingvorsen Gartnervangen 22 Rønne Købmand 19.oktober august Poul Ingvorsen Toften 45 Brørup Embeds dyrlæge 1.februar maj Formand for skatteankenævnet. A. P. Ipsen Rønne Urmager 9.juni december Legatstifter. Agnethe Ipsen Stormgade 36 Nexø Fiskedame 1.januar marts Ansat på Nordfilet og "Salgsen". Aktiv i DKP. Alfred P. Ipsen Nexø Snedkermester 27.juni september Andreas Ipsen Paradisgård Ibsker Gårdejer 9.maj januar Ejer af Paradisgård siden Andreas Ipsen Østermarie Fotograf 25.marts maj Anna Ipsen Allinge Lærerinde 25.september marts Anna Ipsen Jürgensensgade 9 Svaneke Husmoder 4.september oktober Tidligere ejer af "Brændesgårdshaven". Arne Folkmann Ipsen Almindingsvej 88 Østermarie Skovarbejder 18.september april Medlem af Østermarie sogneråd kontorbestyrer og kasserer for Skovarbejdernes Fagforening. Børge Ipsen Nexø Malermester 17.juli november C.P. Ipsen Rønne Baneformand 17.oktober marts Formand for fjærkræavlerforeningen. Carl Ipsen Oluf Høstgade 2 Svaneke Fisker 15.april juni Fhv. formand. Christian Ipsen Mortensgade 2 Nexø Murermester 14.april januar Christian Ipsen Kildestræde 10 Nexø Karetmager 26.oktober februar Dagmar Ipsen Rosenhaven Nexø Restauratør 22.februar marts Edmund Alex Ipsen Østermarie Smedemester 1.oktober maj Ejnar Ipsen Klemensker Avlsbruger 19.januar august Medlem af menighedsrådet. Ellen Ipsen Østermarie Jordemoder 12.maj marts Emil C. Ipsen Nymølle Allinge Møller september Emil Peter Ipsen Brændesgårdshaven Ibsker Gårdejer 6.december marts Gunnar Ipsen Ølenevej 11 Østermarie Gårdejer 14.juni januar Tidligere Lesleregård. Gunnar Ipsen Torvet 3 Svaneke Købmand 24.august marts H. P. Ipsen Svaneke Bådebygger 8.februar februar Hans Ipsen Bækkegård Ibsker Gårdejer 12.november januar Sandemand formand for tilsynsrådet i Svaneke. Hans Andreas Ipsen Kærgård Vestermarie Gårdejer 2.december december Gårdejer på Nygård og Kærgård. Hans Christian Ipsen Lynggård Nylars Gårdejer 2.december oktober Hans Henrik Ipsen Klintvang Aakirkeby Avlsbruger 26.juli juli Fhv. formand for Aaker og Aakirkeby Husmandsforening Hans Magnus Ipsen Degnebrovej 10 Svaneke Hotelejer 19.juni september Fhv. ejer af Hotel Siemsens Gård i Svaneke. Tidligere ansat ved Åndsvageforsorgen. Harald Ipsen Bækkegård Ibsker Gårdejer 29.september juni Fhv. Sandemand. Henrik Christian Ipsen Vestermarie Snedkermester 25.juli februar Gymnastikleder. Henry Ipsen Toftegården Hasle Murer 11.september juli Musiker. Organist ved Hasle Kirke. Korleder og musiklærer. Henry Vang Ipsen Hjemmet Klemensker Lagerforvalter 3.august oktober Skolebetjent på Klemensker Skole og på Hjemmet. Hjalmar Hjorth Ipsen Allinge Sparekassebestyrer 1.marts april Johannes Ipsen Grynebækken Østermarie Gårdejer 7.marts marts Ejer af Grynegård, Mønstergård i Ibsker. John F. Ipsen Jamestown USA Møbelsnedker 2.december december Kaj E. Ipsen Plejehjemmet Nylars Kontorassistent 4.oktober marts Karl Ejnar Ipsen Stormgade 36 Nexø Tømrer/Snedker 5.juli januar Tidl. formand for Snedker og Tømrerforbundet. Stifter og leder af Martin Andersen Nexø's mindestuer. Karl Henrik Ipsen Skovhuset Rø Købmand 11.juni januar Medlem af Bornholms Amtsråd. Knud Ipsen Kannikeengen Aakirkeby Landmand 6.september november Medlem og formand for Vestermarie Nylars Køre og Rideforening og Bornholms Køre og Rideforening. Konny Ipsen Bjergbakkevejen 8 Vestermarie Telefonistinde 2.december oktober Telefonistinde på Tingsted Central. Indehaver af Bjergbakkens Planteskole. Konrad Ipsen Præstevænget 12 Aakirkeby Gårdejer 12.marts år tidligere Sommergård, Poulsker.

20 Kr. Ipsen Pedersker Gårdejer 16.april august tidligere "Slettegård" i Pedersker. Lennart Ipsen Stavsdalvej 44 Østerlars Vognmand 2.juni juli Bestyrelsesmedlem og tidl. formand for Bornholms Vognmandsforening Oluf Andreas Ipsen Lærkevej 16 Østermarie Avlsbruger 25.oktober september Tidligere "Vestervang" medlem af sogner. formand for Østermarie Husmandsforening Otto Ipsen Rønne Telefonmester 26.juni maj Otto Ipsen Højene Ibsker Gårdejer 11.januar april Dommer ved dyrskuet menighedsrådet i Ibsker. Otto Ipsen Kløvermarken 1 Nexø Gårdejer 27.februar april Tidligere "Højene" i Ibsker. Menighedsrådsformand ved Ibsker kirke. Fhv. assurandør ved Kgl.Brand. Paul Ipsen Aakirkeby Husmand 26.december juli Peder Ipsen Aakirkeby Avlsbruger 29.november december Medlem af byrådet. Peter Ipsen Rønne Malermester 23.januar oktober Kommunal revisor. Peter Christian Ipsen Nexø Fiskeskipper 17.april marts Formand for fiskesalgsforeningen medlem af byrådet. Petra Ipsen Allinge exam.pharm. 10.august juni Poul Erik Ipsen Trommerebakken 6 Østre Sømark VVS Installatør 1.maj juli Leder af Metodist spejderne i Rønne. Odd Fellow Logen. Ragni Ipsen Ibsker Lærerinde 18.marts april Lærerinde ved Ibsker Forskole. Sara Ipsen Storegade 33 Hasle Husmoder 5.oktober juni Kredsformand i Kirkens Korshær. Sigurd Ipsen Stengade 7 Aakirkeby Malermester 1.juli februar Forstander for teknisk skole formand for Aakirkeby Håndværkerforening æresmedlem. Svend Ipsen Syrenvej 20 Aakirkeby Gårdejer 22.februar december tidligere Akselhøj i Aaker, medlem af Aaker sogneråd og skolekommission, tidl. formand for Aakirkeby Brugsforening. Svend Helt Ipsen Præstegården Nylars Gårdejer 2.juli december Nylars Sogneråd. Valdemar P. Ipsen Rosenhaven Nexø Restauratør 12.april juni Villy Ipsen Nybrovej 10 Østerlars Savskærer 31.marts marts Formand for idrætsgruppen i BASG Hans Isaksen Rønne Blikkenslagermester 19.september maj Erik Iversen Ferskesøstræde 30 Nexø Bagermester 21.august oktober Niels Fredsgaard Iversen Sorthatvej 15 Rønne Major 11.marts juli Major ved Almegårds Kaserne. Medlem af Odd Fellow Logen. Søren Christian Iversen Viborg Overkirug 14.juli august Tidligere Bornholms Centralsygehus. Adolph Jacobsen Møllevej Aakirkeby Rentier 3.marts november Medlem af sogneråd og menighedsråd. Ahlman Jacobsen Hasle Avlsbruger/Vognmand 23.juli oktober Byrådsmedlem. Andreas Jacobsen Sortegård Ibsker Gårdejer 11.februar januar Andreas Peter Jacobsen Præstegården Bodilsker Forpagter 16.juli september Anker Kofoed Jacobsen Kannikeengen 3 Aakirkeby Gårdejer 22.februar november Skovsholm, Klemensker. Axel Jacobsen Rønne Manufakturhandler 22.februar januar Medlem af byrådet og ligningskommissionen Bent Sonne Jacobsen Kirkestræde 30 Nexø Maskinmester 18.august april Ansat i ØK. Havariekspert, museumsleder, lokalhistoriker. Se yderligere: "Klippeøens kvinder & mænd 2005". Carl Christian Jacobsen Østermarie Sognepræst 2.marts april Østermarie Carl Christian Jacobsen Usserød Kongevej 53 Hørsholm Savværksejer 7.juni juni Savværksejer i Bodilsker Dorthea Jacobsen Rønne Husmoder 11.februar december Bestyrelsesmedlem i Rønne Husmoderforening og Røde Kors. Ejnar Jacobsen Gl. Postvej 9 Nexø Gårdejer 3.marts december Tidl. Sortegård i Ibsker. Emma Kofoed Jacobsen Rørthvej 46 Odder Husmoder 16.august marts Medarbejder ved Odder museum. Enok Mathias Jacobsen Aarsdale Mejeribestyrer 3.januar marts Mejeribestyrer på Mejeriet "Vaddam" Frits Jacobsen Skjern Lærer 2.november maj Fhv. forstander ved Børkop Sygeplejeskole. Gunnar Jacobsen Lundegård Olsker Gårdejer 12.juli august Sandemand medlem af brandbestyrelsen H. O. Jacobsen Rønne Revisor 14.april december Forretningsfører i Rønne Sygekasse, sygekassen Bornholm, De samvirkende bornholmske sygekasser. H.P. Jacobsen Sandvig Rejseleder 19.marts oktober Hans Georg Lyngberg Jacobsen Højegård Rutsker Gårdejer 11.december januar Formand for A/M Hammersdal vurderingsmand. Hans J. Jacobsen Storegade 64 Rønne Regionschef 6.juli september Jacob Jacobsen Rutsker Vurderingsmand 9.maj februar Medlem af sogneråd og amtsråd æresmedlem i husmandsforeningen. Jens Jacobsen Hasle Møbelhandler 4.august februar Jens Georg Jacobsen Langedeby Nexø Chauffør 9.juli december år på frugtplantagen i Langedeby. Formand for Kaninavlerforeningen. Jæger og naturelsker. Jørn Olaf Lyngberg Jacobsen Strandgården Tejn Pensionatsejer 3.april juli Sognekommissær Keld Robert Jacobsen Gartnervangen 59 Rønne Boghandler 8.april januar Chef for hjemmeværnet på Bornholm. Oberstløjtnant. Medlem af Round Table og Rotary. Klaus Erik Jacobsen Jens Koefoedsvej 22 Hasle Oberstløjtnant 5.juli december viceborgmester i Hasle RD af 1.grad. Kr.Fr. Jacobsen Langedebygård Bodilsker Gårdejer 25.marts juli Mathias Jacobsen Nexø Avlsbruger 14.marts oktober Gartner. Mogens Jacobsen Bodelyngvejen 11 Aakirkeby Gartner 23.august april Fhv. formand for "Gasa". Poul Anker Jacobsen Drosselvangen 3 Rønne Faktor 19.juni april Tidl. Faktor ved Dagbladet "Bornholmeren". Sofie Kofoed Jacobsen Mariendalsvej 40 København Telegrafassistent 27.juni august Pensionist formand "Borrinjholmarinj" kasserer og æresmedlem i "Hjemmenes og Kvindernes Lytterforening". Thomas Jacobsen Rønne Fiskehandler 12.november september Viggo Jacobsen Murergade 2 Rønne Snedkermester 27.februar juni Henning Stange Jakobsen Skramman 24 Rø Automekaniker 11.juli maj Hos Toyota i Hasle. Chefgreenkeeper på golfbanen i Rø. Jens Peter Jakobsen København Fyrmester/Forvalter 17.december januar Fyrmester & Forvalter på Christiansø , tidligere ansat i Fyr og Vagervæsenet. Jørn Jallov Døndalevej 2 Rø Lærer/Konsulent 3.maj juni Nexø skole Bornholms Amt Se yderligere: "Klippeøens kvinder & mænd 2005". Else Jansson Storegade 66 Hasle Forretningsindehaver 2.februar februar Ejer af "Manufakturhuset", Hasle, Sven Jansson Storegade 66 Hasle Manufakturhandler 24.august november Medlem af ligningskommissionen i Hasle bestyrelsesposter i Hasle Handelsstandsforening og Turistforening. Anna Jantzen Gudhjem Hotelejer 18.december februar Emmy Sophie Jantzen Skyttevænget 2 Gudhjem Hotelejer 9.september juni Fhv. ejer af "Jantzens Hotel", Gudhjem. Johannes Jantzen Gudhjem Hotelejer 11.november maj Medindehaver af "Jantzens Hotel" Oluf Jartoft Borgm.Nielsens Vej Rønne Elektriker 7.juli januar Tidligere ansat på Østkraft. Næstformand i Dansk El forbund. Oluf Christian Jartoft Hasle Malermester 2.september oktober Anders Jelle Nyvej 4 Rønne Smed 15.juni august Våbenmekaniker ved Bhs.Værn, frømand i Falck, brandmand & garagemester i Bornholms Lufthavn, formand for Ældrerådet m.m. Aage Jensen Hasle Bankdirektør 7.juli juli Viceborgmester. Aage Jensen Gudhjem Fisker 4.december oktober Fhv. formand for Gudhjem & Melsted fiskesalgsforening. Aage Jensen Bellmansvej 11 Rønne Dampskibsekspeditør 2.juli maj Aage Jensen Svinget 3 Aakirkeby Overlærer 24.juli maj Kirkesanger ved Aaker/Aakirkeby Kirke. Aage Jensen Nørregade 42 Rønne Karetmager 27.maj august Aage Jensen Lynggård Aakirkeby Gårdejer 27.januar august Dommer ved dyrskuet. Aage Jensen Kirkepladsen 9 Rønne Landmand 2.december november Tidligere Brændesgård i Østermarie. Kontrolassistent. Formand for Venstre i ØM. Gymnast og instruktør. Aage Skovgaard Jensen Hedensminde Poulsker Avlsbruger 14.maj september Adolf P. Jensen Kroggård Østerlars Gårdejer 19.marts juni Agnes Jensen Rønne Malerinde 4.december marts boede de sidste år i København. Aksel Jensen Pedersker Smedemester 5.december oktober Aksel Jensen Nørregade 9 Hasle Fisker 31.januar april Medlem af byrådet. Aksel Jensen Toldbodstræde 1 Allinge Borgmester 2.maj juni Aksel Jensen Godthåbsvej 55 Østermarie Mekaniker 27.september januar Aksel Herman Jensen Revshalevej 89 Maribo Gårdejer 21.december februar Tidligere Kjøllergård i Bodilsker. Aksel Mathias Jensen Udsigten Rø Gårdejer 1.februar august Tidligere Rågelundsgård formand for Bornholms Haveselskab æresmedlem i Bornholms Skovdyrkerforening. Alfred Jensen Nexø Realskoleforstander 24.november februar Alfred Christian Jensen Tejn Fisker 14.maj november Medlem af havnebestyrelsen og fiskeriforeningens bestyrelse. Alfred P. Jensen Rønne Gårdejer 14.april maj Ancher Jensen Toftevej 2 Gudhjem Tømrer/Snedker 5.januar maj Ejer af Pension Mølleglimt i Gudhjem Tidl. formand for Gudhjem Brugsforening. Anders Jensen Duebakken 8 Gudhjem Automekaniker 27.september marts fhv. maskinhandler Andreas Jensen Rønne Inkassator/Pedel 5.marts april tidligere Pedel ved Teknisk Skole i Rønne, Sygekasseinkassator. Andreas Jensen Store Gadegård Pedersker Gårdejer 12.januar oktober Andreas Jensen Christiansø Statslods 8.januar august Lodsformand på Christiansø til 1938 Dbmd. fortjenstmedalje i sølv. Andreas Jensen Højskolehjemmet Aakirkeby Hotelejer 23.januar december Andreas Jensen Hasle Bankkasserer 30.marts september Mejeribestyrer på A/M Hammerdal bankkasserer Andreas Jensen Tejn Silderøger 28.januar november Medlem af sognerådet. Andreas Jensen Rønne Brygmester 16.oktober oktober Formand for hovedbestyrelsen i Blå Kors medlem af menighedsrådet. Andreas Jensen Rønne Typograf 10.december juni Musikdirigent fhv. formand for typografferne i Rønne og Bornholms Orkesterforening.

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 407-00034 Børnehaven Søstjernen Ullasvej 5 V2 - børnehave - indeklima Videregående undersøgelse 40.000 405-00022 Poulsker smedie

Læs mere

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner Simrishamn Christiansø Christiansø Rønne Vang Rutsker Nyker Sandvig Allinge Olsker Klemensker Ystad Køge Bornholms Lufthavn Nylars Kołobrzeg BAT - din bus på Bornholm Køreplan 3. januar - 24. juni 2011

Læs mere

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/ STANGEGAARDS-GRENEN ændret

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/ STANGEGAARDS-GRENEN ændret A10 B1 C3 HJALMAR CHRISTIAN MUNCH, f. 28/8 1887, d. 15/10 1972, gdr., Stavns- st., g. 10/10 1913 SIGRID gård, Poulsker, fra 1949 villa Aftenhvile, Pedersker KATHRINE SONNE (datter af gdr. Hans Anker S.,

Læs mere

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016 KØREPLAN Lokalruter 2015/16 Gyldig på skoledage i perioden 10. august 2015-24.juni 2016 Bemærk: Ændring i hjemkørsel forekommer på flere lokalruter første dag efter sommerferien, sidste skoledag før juleferien

Læs mere

Boliger, der ønskes energimærkning til.

Boliger, der ønskes energimærkning til. Spørgsmål 1: Adresseliste Der efterspørges en adresseliste over boliger der ønskes energimærket. Bemærk bilag 2 til udbudsmaterialet. Svar: Boliger, der ønskes energimærkning til. 1 Mulebyvej 8 Muleby

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Aktionærer m.m. 100 kr Åker sogn: Bolel.l.e Munk... Kristire Sonne... Laura Dam... 5 100 Rasmus Hansen.. Karl Dam...

Aktionærer m.m. 100 kr Åker sogn: Bolel.l.e Munk... Kristire Sonne... Laura Dam... 5 100 Rasmus Hansen.. Karl Dam... FJERDE DEL BORNHOLMS HØJSKOLELIV. KAPITEL Akærer m.m. Liste over akærer og ydere 19 aktie + øm. kau- kr. kr. kaukr. Købmand Ludvig Dams enke... kr Birgitte Skov...::::: 1 Åker sogn: Avlsbruger Markus P

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

A7 B2 C7 A7 B2 C7. F1. Lars Brandt, f. 1/10 1986. F2. Nina Brandt, f. 24/6 1988. F3. Jens Brandt, f. 18/4 1992.

A7 B2 C7 A7 B2 C7. F1. Lars Brandt, f. 1/10 1986. F2. Nina Brandt, f. 24/6 1988. F3. Jens Brandt, f. 18/4 1992. A7 B2 C7 ELSE MARGRETHE KOEFOED, f. 16/3 1897, d. 29/3 1976, g. 2/8 1923 HANS AAGE BRANDT (søn af gdr. Hans Christian B., Lundegård i Østermarie, og Karoline Svendsen), f. 21/7 1893, d. 19/12 1967, gdr.,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

A10 B1 C5 A10 B1 C5. E1. Eva Munch, f. 30/6 1948, cand. psyk.

A10 B1 C5 A10 B1 C5. E1. Eva Munch, f. 30/6 1948, cand. psyk. A10 B1 C5 AAGE MUNCH, f. 19/5 1892, d. 8/3 1985, gdr., Dammegård, Pedersker, fra 1953 i Aakirkeby, g. 6/6 1919 MAREN KRISTINE HANSEN (datter af gdr. Hans Mathias H., Brandsgård, Aaker, og Margrethe Laurentine

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

E1. Birgitte Koefoed, f. 21/8 1957, g. 6/4 1979 Thorkild Ipsen (A8 B1 C2 D4 E1), f. 17/7 1951. 2 børn, se A8 B1 C2.

E1. Birgitte Koefoed, f. 21/8 1957, g. 6/4 1979 Thorkild Ipsen (A8 B1 C2 D4 E1), f. 17/7 1951. 2 børn, se A8 B1 C2. A11 B3 C4 CARL EDVARD KOEFOED, f. 10/1 1893, d. 3/7 1971, gdr., Gallingegård, Vestermarie, boede ved sin død i villa Ativ, Aarsballe pr. Klemensker, g. 29/5 1924 ELSE FREDERIKKE LORENTZEN (datter af parcellist

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Jordforureningskortlægning - Oversigt over grunde der i 2017 og kommende år skal undersøges eller oprenses.

Jordforureningskortlægning - Oversigt over grunde der i 2017 og kommende år skal undersøges eller oprenses. Jordforureningskortlægning - Oversigt over grunde der i 2017 og kommende år skal undersøges eller oprenses. Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden T og M løn) 2017 401-00015 Bornholms

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~"' - ~ufen. ... " )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ ". ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,."',. I,.. '.. ";...

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~' - ~ufen. ...  )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ . ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,.',. I,.. '.. ;... .. \. ~.. ~ _, fcimiav!e ovc:r.,,,_,_.!~f~"' - ~ufen......~ -~~-:.,."',. I,.. ' " : -.. ''..... ~,,.j.. '... " )r:. " ". ~... ', '.. ";... ' ',: o# I ~- '..-;_ ' '' 'f " ' ' }t: :,.,,. _ S t a m t a v

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt Jørgensen Merete Koch Sandemandsvej 21

Læs mere

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/8 1996. STANGEGAARDS-GRENEN ændret 15-10-2010

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/8 1996. STANGEGAARDS-GRENEN ændret 15-10-2010 A10 B1 C3 HJALMAR CHRISTIAN MUNCH, f. 28/8 1887, d. 15/10 1972, gdr., Stavns- gård, Poulsker, fra 1949 villa Aftenhvile, Pedersker st., g. 10/10 1913 SIGRID KATHRINE SONNE (datter af gdr. Hans Anker S.,

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Aakirkeby lokalarkiv asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd til skolebilleder

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Sandvig Allinge. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. Nyker. Vestermarie.

Sandvig Allinge. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. Nyker. Vestermarie. BAT - din bus på Bornholm Middelaldercenter SOMMER KØREPLAN 25. juni -7. august 2016 Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk Takster - øvrige køreplaner samt rejseregler - se www.bat.dk Rønne Ystad Køge

Læs mere

KØREPLAN. Lokalruter 2016/17 Rev. Sept Gyldig på skoledage i perioden 11. august juni 2017

KØREPLAN. Lokalruter 2016/17 Rev. Sept Gyldig på skoledage i perioden 11. august juni 2017 KØREPLAN Lokalruter 2016/17 Gyldig på skoledage i perioden 11. august 2016-23. juni 2017 Bemærk: Ændring i hjemkørsel forekommer på flere lokalruter første dag efter sommerferien, sidste skoledag før juleferien

Læs mere

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe.

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. BAT - din bus på Bornholm Middelaldercenter SOMMER KØREPLAN 27. juni -9. august 2015 Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk Takster - øvrige køreplaner samt rejseregler - se www.bat.dk Rønne Ystad Køge

Læs mere

Sandvig Allinge. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. Nyker. Vestermarie.

Sandvig Allinge. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. Nyker. Vestermarie. BAT - din bus på Bornholm Middelaldercenter SOMMER KØREPLAN 24. juni -13. august 2017 Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk Takster - øvrige køreplaner samt rejseregler - se www.bat.dk Rønne Ystad Køge

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

over som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby. Aar 1799 til 1943 omfatter ialt 6 Generationer. Samlet af undertegnede i sit 87. Aar.

over som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby. Aar 1799 til 1943 omfatter ialt 6 Generationer. Samlet af undertegnede i sit 87. Aar. STAMTAVLE over Familien Enge I, som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby. Aar 1799 til 1943 omfatter ialt 6 Generationer. Samlet af undertegnede i sit 87. Aar. Aakirkeby i August 1943. ff. K. Engell.

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/ F2. Martin Kofoed Led, f. 8/ F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/ F2. Martin Kofoed Led, f. 8/ F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/ A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Ma- Pedersker, fra 1953 villa rie Hansen), f. 17/10 1892,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Bornholms Tidendes Grand Prix 2012

Bornholms Tidendes Grand Prix 2012 Bornholms Tidendes Grand Prix 2012 Mænd: Tællende løb Point 1. Tonny Pedersen, Viking (1) 50 2. Henrik Jørgensen, Sahara (1) 49 3. Alex Mogensen, SÅN (1) 48 4. Jacob Schiøtt, Viking (1) 47 5. Michael Strøm,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

Rute 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 12. august 2013-27. juni 2014

Rute 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 12. august 2013-27. juni 2014 Ystad Køge Hasle Rønne Hammershus Muleby Sorthat Vang Bornholms Lufthavn Rutsker Nyker Knudsker Arnager Simrishamn Sandvig Allinge Olsker Sandkås Klemensker Årsballe Nylars Lobbæk Christiansø Vestermarie

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

A5 B5 C1. G1. Cæcilie Nygård Koefoed, f. 18/4 1996.

A5 B5 C1. G1. Cæcilie Nygård Koefoed, f. 18/4 1996. A5 B5 C1 HOLGER PHILIP KOEFOED, f. 25/3 1878, d. 17/11 1950, gdr., 8. vg. Langedeby, Bodilsker, g. 18/9 1903 ANNA MARIE LYNGBERG (datter af gdr. Ole Peter L., Kalbygård, Aaker, og Hansine Elisabeth Kofoed,

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Den Danske Dommerforening,,Post@dommerforening.dk,105 Hedeselskabets,,jep@hedeselskabet.dk,105 Ejnar Schultz,,ejs@landscentret.dk,105

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård.

E1. Johannes Grønbech,, f. 25/3 1957, gdr., Lindebjerggård, Vig, siden 2000 Toftegård. A11 B12 C1 INGA JOHANNE KOEFOED, f. 23/4 1909, d. 13/12 1991, g. 31/10 1931 CARL JOHAN GRØNBECH (søn af gdr. Ole Peter G., Smedegård, Rø, og Marie Henriette Andersen), f. 15/9 1907, d. 9/9 1970, gdr.,

Læs mere

KØREPLAN RUTE 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 11. august 2014-26.

KØREPLAN RUTE 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 11. august 2014-26. Ystad Køge Hasle Rønne Hammershus Muleby Sorthat Vang Bornholms Lufthavn Rutsker Nyker Knudsker Arnager Sandvig Allinge Olsker Sandkås Klemensker Årsballe Vestermarie Nylars Lobbæk Boderne V. Sømarken

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere