Årsberetning for Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 2012"

Transkript

1 Årsberetning for Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 2012 Ny identitet I løbet af efteråret 2012 har Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) i samarbejde med den lokale designer Ida Trier Mørch fået udarbejdet et lyt logo for SFK. Logoet tager udgangspunkt i den eksisterende grafiske linje, som er lagt for Frederikssund Kommunes visuelle identitet. NOTAT 10. januar 2013 Journal nr Sagsbehandler cklin Personale 2012 har budt på en række personalemæssige af- og tilgange i Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK). Frederikssund Kommunes første stadsarkivar sekretariatschef Per B. Søndergård blev afløst af udviklings- og sekretariatschefen Morten Egeskov efter Per B. Søndergårds tiltrædelse hos Høje Taastrup Kommune i januar Arkivar Annemette Aarøe valgte at gå på efterløn per 1. marts Annemette Aarøe har været kommunal ansat siden 1966 og har sidst arbejdet i SFK og som arkivleder af Jægerspris lokalhistoriske arkiv. Fra august 2012 har arkivar Ann-Sofie Wiil beriget stadsarkivet med hendes viden og erfaringer fra arkivstillinger i København, Frederiksberg og Gladsaxe. Kommunens forpligtigelser på løntilskudsområdet har betydet, at Stadsarkivet måtte tage afsked med arkivassistent Jan Ovesen i slutningen af marts. Fra april 2012 har Lis Maibritt Jensen overtaget opgaverne med at rense, pakke og registrere forskellige arkivfonde. Arkivar Christoph Klinger blev i efteråret 2012 valgt som medarbejderrepræsentant til Del-MED-udvalget for Strategi, Service og Koordination. Han blev samtidig valgt til posten som arbejdsmiljørepræsentant. Han har i den forbindelse bestået MED- og Arbejdsmiljøuddannelserne. Bygninger og inventar I januar 2012 måtte der ske en ad hoc-rydning af arkivalier i et kælderrum under kommunens Jobcenter pga. en vandskade med efterfølgende dannelse af skimmelsvamp. Efter renoveringen kunne rummet igen frigives til brug som mellemarkiv for centralforvaltningen.

2 Samme måned blev SFK orienteret om en vandskade i et kælderrum under kommunens indkøbs- og forsikringsafdelingen. Vandet nåede at stå et par centimeter højt i rummet, men takket være lagringen af dokumenterne på stålreoler blev uheldet afværget. Episoden understreger dog vigtigheden af, at der også fortsat sker en forsvarlig lagring af dokumenter, selvom disse ikke nødvendigvis skal bevares. I december 2012 har SFK haft besøg af en bygningstekniker med speciale i fugt- og lugtgener pga. klager over det fysiske arbejdsmiljø og nærved protokolmagasinet i kælderen på Torvet 2. I begyndelsen af 2013 har SFK endnu ikke modtaget en endegyldig orientering fra kommunens tekniske forvaltning. SFK er løbende i dialog med forvaltningerne og institutioner om deres opbevarings- og afleveringsforpligtigelser samt bevaring og kassation af offentlige aktstykker. Ved dialogmøderne tager arkivarerne gerne ud til samarbejdspartnere for bl.a. at inspicere rum og lokaliteter. Foto: Christoph Klinger At en myndighed tager arkivmæssige hensyn i henhold til gældende lovgivning er noget andet og mere end at skrive en (forkert) kassationsfrist på en boks fyldt med sager og gemme den væk i et fugtramt kælderlokale. Medlemskab og repræsentation SFK er medlem af Organisationen Danske Arkiver (ODA). Christoph Klinger har siden april 2010 været medlem af ODAs bestyrelse og blev genvalgt til tillidsposten ved generalforsamlingen i april ODA repræsenterer størstedelen af de danske offentlige arkiver og er, sammen med Sammenslutningen af Lokalarkiverne (SLA), Statens Arkiver (SA) og KL, del af Kommunekontaktudvalget. Den 21. november 2012 underskrev ODAs forkvinde Anette Eriksen, arkivleder for Bornholms ø-arkiv, og SLAs formand Jørgen Thomsen fra Stadsarkivet i Odense en samarbejdsaftale. Målet for samarbejdet er: 2/6

3 At styrke det arkivmæssige samarbejde mellem lokalarkiver, 7 arkiver og enhedsarkiver. At arbejde for fælles repræsentation mellem 7 arkiverne i forhold til de primære samarbejdsparter, Statens Arkiver og KL. At arbejde for faglighed, udvikling og mangfoldighed i det arkivmæssige samarbejde. Gennem fælles aktiviteter at understøtte de to foreningers formål i overensstemmelse med de to foreningers vedtægter. Efter aftale med kommunens IKT-afdeling, som har dækket udgifterne, opsagde SFK medlemskabet i foreningen Viden, Information, Dokumentation og Arkiv (VIDA) i sommeren SFK er medlem af KL s netværk for journal-, arkiv- og dataansvarlige under ledelse af Carsten Egø Nielsen. Netværkets struktur blev i løbet af 2012 lagt ud til revision og fra 2013 af vil Statens Arkiver afvikle møderne. Den endegyldige form og indhold fastlægges mellem KL, SA, SLA og ODA i begyndelsen af I november 2012 blev SFK optaget som medlem i ICARUS, det europæiske International Centre for Archival Research. i SFK deltager i arkivsamvirket mellem lokalarkiverne i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup. Møder, kurser, og arrangementer Stadsarkivets medarbejdere har i løbet af året deltaget i følgende kurser, møder og arrangementer: Statens Arkiver: Åbning af særudstillingen Bundet på mund og hånd - censuren under besættelsen, Rigsarkivet. København, 12. januar Medieuddannelse for kommunens medarbejdere v/ Niels Tønning Rasmussen. Slangerup 7 kursusgange i forår og sommer Temadag for KL s netværk for journal- og arkivansvarlige. Slagelse, 19. januar Møde mellem rigsarkivaren og stadsarkivarerne hos Statens Arkiver. København, 29. februar Temadag om volontører i arkivets tjeneste v/ ODA. Slagelse, 2. marts Statens Arkiver: Åbning af særudstillingen Struensee kærlighed vanvid idealisme, Rigsarkivet. København, 27. marts Statens Arkiver: Tjek på det digitale arkiv reglerne for digital informationshåndtering i kommuner og regioner. København, 25. april Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie og Arbej- 3/6

4 dermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv: Konference: Hvem er arbejderne? København, 10. maj Sammenslutningen af Lokalarkiver: Seminar om digitalisering af av-materiale, Ringsted, 17. september Møde mellem rigsarkivaren og stadsarkivarerne hos Statens Arkiver. København, 5. oktober Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv: Åbning af Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkivs nye læsesal og magasiner. Tåstrup, 5. oktober Medarbejderkursus i god journaliseringsskik. Oplægsholdere: Christoph Klinger & Ann-Sofie Wiil. Frederikssund, 9. oktober Sammenslutningen af Lokalarkiver: Arkivuddannelsen modul 5. Odense, 1. & 8. november ODA årsmøde. Randers, 15. og 16. november Statens Arkiver: Præsentation af programmet SABA. Vejle, 12. december Fokusområder & formidling I løbet af 2012 har arkivets medarbejdere taget stilling til over 250 spørgsmål, primært fra forvaltningerne, og enkelte borgerhenvendelser. Spørgsmålene dækker over: Adgang til oplysninger og data i afleverede sager, protokoller eller digitale systemer. Spørgsmål vedr. korrekt journalisering, metadata og filtyper i digitale sagsbehandlingssystemer. Spørgsmål vedr. bevaring og kassation af sager og data i fysiske og digitale arkiv og systemer. Stadsarkivets medarbejdere har i 2012 fokuseret på aflevering af bevaringsværdige materialer på skole- og ældreområdet. SFKs medarbejdere har således orienteret både områdeledere og de ansvarlige sekretærer på fællesmøder om deres ansvar for varetagelse af arkivmæssige hensyn. Efterfølgende har enkelte institutioner inviteret arkivarerne til nærmere eftersyn og drøftelser vedrørende kommende afleveringer til Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Skuldelev Skole Falkenborg-Skolen Østergården Solgården Nordhøj Tolleruphøj Marienlystskolen Lundbjerggård De tre Ege 4/6

5 I forlængelse af medieuddannelsen for kommunens medarbejdere lykkedes det Stadsarkivet for Frederikssund Kommune at fortælle om stadsarkivets bidrag til projektet 'Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år i livsstilsprogrammet Lounge på TV2 Lorry den 30. oktober Screenshot fra netudgaven af livsstilsmagasinprogrammet Lounge på TV2 Lorry den 30. oktober 2012 kl. 13:50. Fra venstre mod højre: Studievært Tina Storgaard Støttrup, dr. phil. Charlotte Appel (DPU/RUC) og arkivar Christoph Klinger med Landerslef Skole Proctocoll i hænderne (gemt bag blomsterne, men synligt på tv-skærmen i baggrunden). Projektet ledes af professor MSO Ning de Coninck-Smith fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (Danmarks Pædagogiske Universitet) og lektor dr. phil. Charlotte Appel (Roskilde Universitet) og er finansieret af Carlsbergfondet. Uddrag af projektbeskrivelsen: Målet med projektet 'Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år' er at tilvejebringe en ny og samlet fremstilling af dansk skolehistorie. Værket vil: Give indsigt i skolehistoriens lange linjer, i relationerne mellem samfundsmæssige forandringer og skolepolitiske initiativer, interesser og uenigheder. Tegne et helt konkret billede af skiftende tiders skolegang og dens betydning for elever, lærere og forældre. Anlægge et hverdags- og "nedefra"-perspektiv, med praksis og skolens aktører i centrum Bryde med den nationale fortolkningsramme, som har præget den danske uddannelseshistorie. Værket skal give baggrundsviden og inspiration til de mange mennesker, der til daglig er med til at forvalte og forme vore skoler: Lærere, forældre, administratorer og politikere. 5/6

6 Det skal kunne bruges af alle, som interesserer sig for uddannelseshistorie og de mange kultur- og socialhistoriske problemstillinger, den knytter sig til. Sidst, men ikke mindst, skal det kvalificere og perspektivere den aktuelle, nutids- og fremtidsrettede uddannelsesforskning og -debat. Historien opleves ofte som forhindring for fornyelse og forandring, frem for som et afsæt for at tænke nyt og anderledes. Med sin belysning af brud og kontinuitet i skolens udvikling er det ambitionen for værket 'Dansk skolehistorie. Vilkår, visioner og hverdag gennem 500 år' at gøre skolehistorien til et kulturelt og (skole)politisk aktiv. ii i URL [icar-us.eu] ii URL: [http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/] 6/6

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt. (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv)

Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt. (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv) Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt (Foto: Sv. Aa. Kühl, Aalborg Stadsarkiv) Udarbejdet af Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne,

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår.

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår. Året 2012 har været et mærkeår. I 2012 iværksatte Kulturstyrelsen en stor satsning for bevaring af den danske koldkrigshistories fysiske monumenter. Som et led i denne satsning gennemførte Kulturstyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige BROEN Danmark: Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige - status for aktiviteter, støtte og frivillige

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Den skriftlige årsberetning beskriver på overordnet plan de aktiviteter, som er gennemført af Børneringen, og de aktiviteter som Børneringen i løbet af året

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013. Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april 1988-23 april 2013 Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde 2013 3 Dagsorden og regnskab

Læs mere