Elevernes læsning er i Fokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevernes læsning er i Fokus"

Transkript

1

2 FLENSBORG AVIS Lørdag 31. august LEDER Askfelt - en misforståelse? Hen imod 8000 børn og unge har taget fat på et nyt år i Skoleforeningens institutioner. I ledelsen er vi glade og også lidt stolte over den konstante tilgang til vores institutioner. Den er vel også et tegn på en accept af de samme. Vi gør, specielt overfor forældre til nye børn i alle vore institutioner, på forhånd meget ud af at forklare, at vi er det danske mindretals institutioner. Vælger man os, vælger man medlemskab i mindretallet for barnet og for familien. Anderledes kan det ikke være. Vore institutioner er PER GILDBERG, formand ikke et alternativt tilbud for flertallets medlemmer. De er obligatoriske institutioner for mindretallet! Kun hvis vi selv føler og lever det, vil flertalsbefolkningen, og med den politikere i kommuner og landdag, fatte sammenhængen. Så vil vi måske i fremtiden undgå pinligheder som i Askfelt, hvor vore børnehavepladser uden den forståelse blev modregnet pladser i flertallets børnehave. Med god hjælp fra SSW, Det danske Generalkonsulat i Flensborg, af regeringens mindretalsrådgiver Renate Schnack og andre blev»misforståelsen«i Askfelt opklaret. Men de samtaler, vi førte, viste tydeligt, at der er et godt stykke vej frem til forståelsen for, at Skoleforeningens institutioner er overlevelsesvigtige og obligatoriske for et mindretal, som er en naturlig og med flertallet ligestillet del af det Slesvig-Holstenske samfund! På basis af denne forståelse er det så, vi ønsker alle vore nye medlemmer velkommen hos os, velkommen til Dansk Skoleforening for Sydslesvig og velkommen til det danske mindretal. Vi glæder os over den tillid I viser os i og med at I»giver«os det dyrebareste I har, nemlig Jeres barn. Vi føler i Skoleforeningen et ansvar for alle børn i vore institutioner. Vi føler en forpligtigelse til, sammen med forældrene, at give barnet en så tryg, kærlig og pædagogisk god opvækst som mulig. Men vi forventer på samme tid et aktivt engagement og en vilje til samarbejde fra barnets familie. Den politiske ledelse i Skoleforeningen er forældrevalgt. Kun gennem aktiv deltagelse af alle forældre kan forældredemokratiet beholde sine vigtige status, noget som for alle forældre burde være interesseret i! Nok en gang:»nye«og»gamle«ønskes velkommen til et nyt arbejdsår i Skoleforeningen og i alle dele af mindretallet. Elevernes læsning er i Fokus Læsning Mange forskellige tiltag skal forbedre elevernes læsning på alle klassetrin. SYDSLESVIG. En hel række initiativer i Dansk Skoleforening sætter lige for tiden fokus på skoleelevernes læsning. Skoleforeningen har for eksempel inden sommerferien givet en særbevilling på euro til at få anskaffet nogle flere læsekasser, som skolerne kan låne på Center for Undervisningsmidler. En god nyhed kom forleden nordfra. Det danske undervisningsministerium har bevilliget midler til, at alle skoler i Danmark, og det inkluderer også Sydslesvig, kan få anskaffet et lær-at-læsespil, som hedder»læseguld«og er beregnet til 1. klasserne. Læseguld skal på en enkel og sjov måde styrke både forældre, lærere og pædagoger i at varetage den fundamentale læsetræning på en selvværdsskabende måde. Inde og ude - Spillet har lidt noget magisk over sig. Det er rigtig godt, fordi der er meget bevægelse i det, og det både kan bruges indendørs og udendørs, siger Skoleforeningens danskkonsulent, Tina Joost, som er i gang med at planlægge to pædagogiske eftermiddage for lærere, der også har læsning som fagligt arbejdsområde. Det ene kursus er»aktiv læsning og skrivning i overbygningen«, som finder sted i januar, og bygger på fire læsevejlederes erfaringer i et turbodanskprojekt. Kurset har det overordnede mål at udvikle eleverne til aktive læsere igennem forskellige aktiviteter som læsning, samtale, skrivning og bevægelse. Foredragsholderne på kurset, Lisbeth Haahr Pedersen og Lene René Nielsen, har udarbejdet undervisningsmateriale, som kan lånes på CfU. De kommer denne eftermiddag med konkrete eksempler på, hvordan lærerne kan tilrettelægge undervisningen, således at eleverne udvikler et kendskab til teksttyper, læseforståelsesstrategier og en aktiv læse- og skriveindstilling. Bevægelse Der gives eksempler på anvendelse af materialet, oplæg til hvordan læsning og skrivning i fagene bliver opkvalificeret og differentieret, og på hvordan der kan arbejdes med bevægelse og elevernes aktive deltagelse i undervisningen. Den anden pædagogiske eftermiddag henvender sig til lærere i de små klasser. Charlotte Grau fra Bredsted Danske Skole kommer og fortæller om undervisningen med læsebånd, og der ses på, hvordan forældre og elever involveres i læsningen. Arrangementet finder sted den 23. september. Afgangselever får bøger fra Sprogforeningen SYDSLESVIG. Også i år har Sprogforeningen givet boggaver til en værdi af kroner til afgangselever i Sydslesvig. Bøgerne er både til de elever i fællesskolernes 9. klasse og SYDSLESVIG. Feriebarn.dks elevudveksling, som skal finde sted i efteråret i uge 45-46, har et balance-problem. Der er cirka 35 piger og drenge fra årgange 99, 00, 10. klasse, der forlader skolen og til afgangseleverne på de to danske gymnasier, Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen. Skoleforeningens formand, Per Gildberg, er meget glad Feriebarn.dk har et balanceproblem FOTO: TIME2LEARN for, at Sprogforeningen nu i flere årtier hvert år har været villig til at give en boggave til de sydslesvigske elever. At læse bøger er enormt vigtigt for at udvikle sproget, siger han. 01 i Danmark, som ønsker en udvekslingsven, og dem mangler feriekontoret sydslevigske udvekslingselever til. Omvendt mangler der danske drenge og piger til udveksling med sydslesvigske drenge og piger fra årgangene 02 til 05. Feriebarn.dk har nu besluttet at udskyde tilmeldingsfristen til den 14. september. Redaktionskomite: Per Gildberg Niels Ole Krogh Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Daniel Dürkop Tlf.:

3 FLENSBORG AVIS Lørdag 31. august Eleverne er med til at bestemme Medier At arbejde med en ipad i undervisningen giver eleverne mulighed for at skabe et produkt på deres helt egen måde. FREDERIKSSTAD. På Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad bruger man nu ipad-mini i undervisningen. Skolen har anskaffet et klassesæt af tabletcomputerne, som kan bruges på alle klassetrin og i alle fag. - Læringsprocessen er meget hurtigere, siger læreren Sybilla Nitsch. - Det er en let tilgængelig teknik, og den store forskel til multimedial undervisning på smartboards er, at alle elever har deres egen ipad i hånden, siger hun. ipad-undervisning er en helt ny undervisningsform. Eleverne er meget glade for den nye undervisningsform, som er meget mere interaktiv. Hele tiden i gang - De er hele tiden i gang, og der er en helt anden arbejdsro i klassen. Der er totalt stille, fordi eleverne er så koncentrerede, og de fordyber sig i deres projekter, siger hun. - Det er en fornøjelse at se dem arbejde med de forskellige applikationer. De kommer med fremragende produkter. Jeg havde ikke troet, at det ville fungere så godt, siger hun. På ipads har eleverne mange forskellige valgmuligheder. De kan i høj grad selv bestemme fremgangsmåden, når de for eksempel skal lave en præsentation. Derved overtager de ansvar for deres egen læring. Og så er der den fordel, at også de elever, som er motorisk svage, kan fremstille et meget flot produkt. Indenfor og udenfor - Det betyder, at de får en højere selvværdsfornemmelse. De producerer noget, de godt vil vise frem, siger Sybilla Nitsch. ipads er også meget gode undervisningsredskaber, fordi man kan koble dem sammen med andre værktøjer, for eksempel elevernes arbejdsbøger. Eleverne bruger ipads i cirka en fjerdel af undervisningen. Det kan både være i klassen og udenfor. Det er således oplagt at bruge ipads i fag som natur og teknik. Eleverne kan gå ud og tage fotos eller små videoklip. - Der er så mange muligheder. Både i forhold til internetsøgning, produktion af klips og præsentationer, interaktive dagbøger, læringsapps, bogstavlæring, matematik, læringsspil og sprog. Derfor kan vi godt bruge ipads på alle klassetrin, siger Sybilla Nitsch. Undervisningskultur Undervisningen med ipads har også en stor betydning for forholdet mellem lærere og elever. - Eleverne ser på en som en vejleder, som en de har brug for. Det er en helt anden undervisningskultur, fordi de føler, at jeg virkelig kan hjælpe dem med at komme i gang med noget. ipadunderviningen på Hans Helgesen-Skolen sker i tæt samarbejde med Center for Undervisningsmidler i Flensborg. Lærere fra skolen har netop været på kursus i, hvordan man inddrager ipad en som læringsværktøj, og gør den til et centralt element for elevernes læring. Vigtigt projekt For CfU er ipad-projektet meget vigtigt. Alle konsulenter er involveret i det. - CfU s målsætning i projektet er at fastholde og evaluere erfaringer med brugen af tablets i undervisningen, at afprøve og formidle hvordan ipad-mini kan anvendes i digital medieproduktion eventuelt også i forbindelse med dataopsamling og behandling i en læringssituation og at bidrage med viden og rådgivning om digitale læremidler (apps), der passer til ipad-mini, siger Claus Fischer. Pædagogiske dage med mulighed for reflektion FOTO: PETRA V. OETTINGEN Konference Emnerne på årets pædagogiske dage gav deltagerne mulighed for at vende blikket indad. JARUPLUND. I starten af børnehaveåret var pædagogerne i Skoleforening igen samlet til de pædagogiske dage. I år vendte pædagogerne blikket indad og diskuterede forældreinvolvering, rundkredse i børnehaverne og afprøvede nye former for dans, rytme, rap og spot. At involvere forældrene i børnehavens hverdag kræver, at pædagogerne sætter sig ind i forældrenes rolle, og forstår, hvilke behov forældrene har og hvordan de ser på deres børn. Mødet med forældrene skal ske i øjenhøjde. De må ikke køres over med faglig viden. Uden forståelse for forældrene er et samarbejde ikke muligt, kom pædagogerne frem til. Nye veje - Det har været nogle meget reflekterende dage, hvor vi har fundet nye veje og andre former for samarbejde, siger børnehavekonsulent Petra von Oettingen. Mange af pædagogerne ønskede for eksempel, at forældrene kommer noget mere i institutionerne for at opleve hverdagen der. Det kan for eksempel være igennem åbent hus arrangementer. Også i forhold til rundkredsen var der tid til at reflektere og give hinaden gode ideer. Pædagogerne viste hinanden rundkredsaktiviteter, sange, lege, samtaleemner, bøger, gode historier, ritualer. Ting, der virker godt i deres egen rundkredse i de forskellige børnehaver. Det viste sig, at rundkredsene er meget forskellige fra institution til institution. Der blev således delt viden og overvejet spørgsmål om for eksempek rundkredses størrelse, aktiviteter og rolle samt afprøvet nye ideer. Stomp og hip hop Musikeren Jesper Falk var med til de pædagogiske dage for at introducere Stomp Hip Hop/ Motorik og koordination. Der blev afprøver små rytmelege, sanglege og spillet på stomp-trommer, det vil sige murbaljer i forskellige størrelser og andet»skrammel«. Pædagogerne deltog også en en stop-workshop med Jesper Falk.

4 FLENSBORG AVIS Lørdag 31. august Fra Skovgades Børnehave til skovbørnehave Vandskade Vandskade i børnehaven har gjort det nødvendigt, at børnehaven fra Flensborg blev indkvarteret på Spejdergården i Tydal. TYDAL. Det var noget af et chok, da børnehaveleder Bodil Meyer i sommerferien opdagede en stor vandskade i børnehaven i Skovgade i Flensborg. Tre uger havde børnehaven været sommerlukket, og i den tid var vandet fra et utæt vandrør sivet i gulvene og væggene i bygningen. Det stod hurtigt klart, at der ikke kunne finde børnehavevirksomhed sted her. Nogle år tidligere havde Skovgades Børnehave også været udsat for en vandskade, og dengang flyttede børnene ud til Spejdergården i Tydal. Derfor var det nærliggende også denne gang at bede spejderne om hjælp, og heldigvis fik de et ja. En fantastisk oplevelse Vandskaden er uden tvivl en belastning for Skoleforeningen, ikke mindst økonomisk, men for de børn, som nu hver dag køres ud til friluftsområdet, er det en fantastisk oplevelse. - Det er så flot, at vi må være herude så længe, siger børnehavepædagog Solveig Bendorff. Emil og Jonas har bygget en hule. Der er mange muligheder på Tydal. Man kan f.eks. fange og undersøge insekter eller gå ture. Jette klatrer op på en træstumb. - Vi har selvfølgelig være meget heldig med vejret, og derfor har børnene haft nogle fantastiske oplevelser, siger hun. Den årsplan, pædagogerne har lavet til børnehaven, er i første omgang lagt i skuffen igen. I Tydal gælder der simpelthen andre spilleregler. - Vi har stort set ikke legetøj med herud. Børnene har leget med træpinde i tre uger, uden at det er blevet kedeligt for dem. Vi er fuldstændig væk fra de rutiner, vi ellers har i børnehaven. Det koster selvfølgelig også kræfter, vi er jo lidt som en skovbørnehave nu, og Tydal har et kæmpe stort areal. Det betyder at vi skal have øjnene åbne hele tiden, og vi tæller igennem mange gange om dagen, siger Solveig Bendorff. - Vi har aftalt med børnene, hvor de må være, og de er gode til at overholde aftalen. Tid til fordybelse Hun føler, at der på Tydal er meget mere tid til fordybelse og til at være sammen med børnene. Der er ingen telefon der ringer, ingen folk der kommer ind og vil noget. - Vi udnytter virkelig de muligheder, vi har her. Vi planlægger uge for uge, ser, hvordan vejret er, og hvem af os pædagoger der er god til hvad. I sidste uge spiste vi for eksempel bålmad hver dag, vi stikker fødderne i Treenen en gang imellem, har fået et snitteværksted og undersøger insekter. Vi har nogle bolde med, men ellers laver børnene ikke særlig meget de ting, vi plejer at lave i børnehaven i Flensborg. I stedet for at male eller lege med legetøj oplever vi naturen, siger hun. Børnene har rigtig godt af det, mener Solveig Bendorff. - Vi har stort set ingen konflikter, og støjniveauet er meget lavt. Vi er lidt vemodige, når vi tænker på, at vi jo på et eller andet tidspunkt skal tilbage til Flensborg, siger hun. Skoleforeningens institutioner mere ensartet i telefonbogen SYDSLESVIG. Skoleforeningen vil optimere institutionernes placering i den offentlige telefonbog for at skabe et homogent udtryk og gøre det nemmere at finde oplysningerne. For tiden er der stor forskel på, hvordan institutionerne er placeret og navngivet, hvilket kan skabe en del forvirring for brugerne. Det er planlagt, at alle daginstitutioner og skoler skal forsynes med en ensartet tysk forklaring foran institutionernes officielle navn og placeres under rubrikkerne»allgemeinbildende Schulen«hhv.»Kindergärten und Heime«. Skoleforeningens øvrige institutioner og afdelinger vil blive placeret i alfabetisk orden under overskriften»dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.«. Ekstraannoncering vil dermed fremover kunne overflødiggøres. FOTO: DANIEL DÜRKOP»Muggidag«i børnehaven STORE VI. Omkring 60 børn fra Skovlund Danske Børnehave og Store Vi-Vanderup Danske Børnehave var i sidste uge samlet til»muggidag«på idrætspladsen i Store Vi. Muggi kommer fra muskler, og dem skulle børnehavebørnene også bruge ved de forskellige poster, hvor både deres motoriske evner, koncentration og samarbejde skulle styrkes.

5 FLENSBORG AVIS Lørdag 31. august Børnehavelederne, skolelederne og viceskolelederne i Skoleforeningen var til fælles lederkonference på Christianslyst. Her fik de smag for at mødes noget oftere. Ledere havde godt af at være sammen Konference Første fælles lederkonference i Skoleforeningen i mange år har givet ledere lyst til at mødes noget oftere. CHRISTIANSLYST. Ledere fra Skoleforeningens børnehaver og skoler var for to uger siden samlet til en fælles lederkonference på kursuscentret Christianslyst. Under overskriften»to sprog fælles udfordring«diskuterede daginstitutionsledere, skoleledere og viceskoleledere, hvordan de kan hjælpe medarbejderne med at klare de daglige sproglige udfordring. Der blev også diskuteret, hvordan man leder overgangen fra daginstitutionen til skole, og hvordan man kan gøre denne overgang mere glidende. Konferencen var præget af en dynamisk dagsorden. Korte oplæg fra lektorerne Peder Johannesen og Helle Bjerresgaard, som gav lederne nogle opgaver, de så skulle løse i grupper, enten indenfor deres skoledistrikt eller børnehaver og skoler for sig. Netværk Og der var mange deleområder, der var oppe og vende i løbet af de to dage. Ansvarsfordelingen i samarbejdet mellem institutionerne og hjem, rammesættelse, handleplaner blev der snakket om. - Det er en rigtig god ide at mødes med de andre ledere og på tværs af institutionsformerne, er børnehaveleder Gitte Jessen og skoleleder Per Sørensen fra Læk enige i. Ikke mindst for at kunne danne et netværk, hvor man hører om hinandens institutioner og har gavn af en andens erfaringer. Efter deltagerens mening var det vigtigt at dele viden med de andre ledere og få nye ideer, inspiration og indblik i, hvordan de andre tænker. Eksperternes oplæg, især den første dag har der været delte meninger om, men der lederne føler selv, at de har fået rigtig meget ud af det. Det var dejligt, at lærere og pædagoger var sammen. Konferencen gav en større bevidsthed om samarbejde på tværs af institutionerne og forståelse for hinandens arbejdsindsatser. Denne dialog må ifølge deltagerne gerne fordybes. Mange ledere efterlyste i deres evaluering af lederkonferencen nogle faste møder mellem skoler og børnehaver. Både på ledelsesplan og i samarbejdsrådene. Konferencen blev flittig brugt til at diskutere samarbejdet mellem skole og børnehaven. Konkrete tiltag Lederkonferencen blev brugt til dialog og uformelle samtaler, men det er helt tydeligt, at intensiveringen af samarbejdet efter lederkonferencen er i fuld gang. Der blev aftalt konkrete skridt, fælles initiativer og infomøder overfor forældrene. Der arbejdes videre med de refleksioner og strategier, man kom frem til. Alle skolekredse fik på konferencen udleveret dialogredskabet»fælles om en god skolestart«, som de fremover kan bruge som værktøj til deres samarbejde. FOTO: PRIVAT Skoleforeningen kom i en rød-hvid»dragebåd«flensborg. Challenge- Cup var med som helt ny udfordring i årets»drachenbootrennen«i Flensborg. Der er tale om et supplerende finaleløb for de hold, der ikke har kvalificeret sig til de store finaleløb. Og der var fuld fart over feltet for»super pølserne«, Skoleforeningens hold - ført an af Horst Otte fra Teknisk Afdeling som holdkaptajn og Heike Ehlerts fra CfU ved trommen. Der sad både elever, forældre, pedeller, lærere, pædagoger, forvaltningsfolk, tekniske ansatte, styrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer med i båden, så det var en rigtig god blanding, som repræsenterede Skoleforening i al sin bredde. Flotte rød-hvide kostumer, et»super pølser«-logo og feststemning ved holdets pagode var med til at give stævnet et tydeligt dansk islæt og synliggøre Skoleforeningen ved det populære arrangement ved Flensborgs havn. Skoleforeningens sportsfolk investerer ikke kun sved og kræfter i turneringen, de deltog også på egen regning.

6 FLENSBORG AVIS Lørdag 31. august Udvalg ser på bedre muligheder for skoler og daginstitutioner Strategi Skoleforeningens styrelse har fokus på lærings- og undervisningsmiljø, sprogog læseudvikling, undervisningsdifferentiering og inklusion. SYDSLESVIG. Et udvalg under Skoleforeningens styrelse har igennem den seneste tid beskæftiget sig med undervisningsdifferentiering. På styrelsesmødet i august fremlagde arbejdsgruppen et oplæg, der beskriver, hvordan Skoleforeningen i de kommende år skal intensivere arbejdet med at udvikle de professionelle læringsmiljøer for derved at styrke og udvikle børnenes læring og faglighed ud fra egne forudsætninger. Indsatsområde Overskriften for indsatsområdet er»styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden i daginstitutioner og skoler«. Det omfatter fire delområder: Lærings- og undervisningsmiljø, sprog- og læseudvikling, undervisningsdifferentiering og inklusion. Oplægget indeholder målbeskrivelser og overordnet nogle beskrivelser af tiltag, der skal iværksættes. Målbeskrivelserne og tiltagene er bevidst beskrevet i generelle vendinger, da udmøntningen skal realiseres i dialog med institutioner og mange forskellige aktører herunder ledere, pædagogisk råd, samarbejdsråd, elevråd, børnehave- og skolepædagogiske råd. Udskoling skal tages op Udvalget foreslår endvidere, at emnerne udskoling, it i undervisningen og PPR s samarbejde med forældre, herunder børn med særlige behov, tages op på kommende styrelsesmøder for at give styrelsesmedlemmerne en grundviden om de nævnte områder. Udvalget vil efterfølgende tage specifikke problemstillinger op i sin videre behandling. Indsatsområdet»Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden«etableres for at udvikle det professionelle læringsmiljø for derved at styrke og udvikle børnenes og elevernes læring og faglighed ud fra egne forudsætninger. Med henblik på de fire delområder handler det i forhold til Lærings- og undervisningsmiljø om at styrke samarbejde og dialog i institutionerne, herunder samarbejdet om den pædagogiske- og faglige udvikling i arbejdet med mål- og handleplaner Handleplaner På området sprog og læseudvikling er det vigtigt, at daginstitutionerne fortsætter med at øge børnenes sproglige og læseforberedende kompetencer, udvikler individuelle handleplaner som opfølgning på sprogvurderinger i daginstitutionerne. I skolerne skal der fortsat arbejdes målrettet med elevernes sprogog læsekompetence i alle fag Undervisningsdifferentiering er et af de vigtige tiltag i Skoleforeningen lige for tiden. I indskolingen (1. og 2. klasse) udvikles der ud fra elevernes individuelle behov og forudsætninger forskellige læringsmiljøer, så den fleksible indskolingsfases muligheder udnyttes så optimalt som muligt. I grund- og fællesskolens 3. til 6. klasse ser arbejdsgruppen et vigtigt indsatsområde i at styrke indsatsen for undervisningsdifferentiering ved at udvikle lærernes faglige - og didaktiske kompetence og dermed styrke elevens mulighed for at nå de faglige mål ud fra egne forudsætninger. Liniefagsuddannede lærere De samme krav stilles til undervisningen i fælleskolens 7. til 10. klasse. Det er målet, at undervisningen i alle fag foretages af lærere med linjefagsuddannelse i faget. I forhold til inklusion skal der udarbejdes en model for institutionerne, der på et sagligt og fagligt grundlag muliggør inklusion. Skoleforeningen deltager aktivt i denne proces ved, at der i medarbejdersamtaler og på regionale ledermøder sættes fokus på lederens rolle som pædagogisk leder i forhold til at styrke den løbende dialog, evaluering og opfølgning på målfastsættelsen i institutionen, at der ved gensidig information sikres kontinuitet i overgange fra institution til institution, at handleplanen for børn og elever med adfærdsproblemer integreres som et fundament og redskab for konfliktløsning. Der skal også udarbejdes en handleplan for, hvordan sprogvejledere kan understøtte sprogpædagogiske tiltag i daginstitutionerne. Udvalget for sprog og læsning konstitueres på ny og udvikler nye tiltag for området. Der iværksættes læseskub, der nedsættes en arbejdsgruppe, der iværksætter initiativer, hvor evalueringer viser, at der er et behov. Evaluering I forhold til Undervisningsdifferentiering skal der gennemføres en statusevaluering af den fleksible indskolingsfases implementering ved grundskolerne. Alle grundskoler skal have udarbejdet et koncept for den fleksible indskolingsfase. Der oprettes kurser i undervisningsdifferentiering for lærere. Dækningsgraden af, i hvor mange klasser og fag, der undervises af linjefagslærere, skal undersøges. På baggrund af resultatet udarbejdes der en handleplan i forhold til målsætningen. På inklusionsområdet nedsættes der en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en model for inklusion. Ungdomskollegiet er»frihed under ansvar«indflytning Lidt over 50 unge flyttede dagen inden skolestart ind på Ungdomskollegiet i Flensborg. FLENSBORG. En gruppe af unge mennesker kommer slæbende med kufferter, tasker og poser op ad betontrappen på ungdomskollegiet i Flensborg. Det er søndag, dagen inden skolestart. De unge, som flytter ind på ungdomskollegiet, virker udhvilede og veloplagte. Det har været en god sommer. De sludrer, mens de artigt stiller sig på rad og række udenfor kollegiets opholdsstue, hvor vagtlærerne sidder ved et bord for at udlevere værelsesnøgler, husorden og tage imod pengene til kollegierådskassen. Trådløs internet Vagtlærer Jens Hansen er sammen med Flemming Pedersen veteranerne som vagtlærere. De har været på ungdomskollegiet i mere end 20 år og har set mange hundrede kollegianerne komme og gå. Jens Hansen deler nøgler ud og udleverer koder til internettet. Som noget nyt har kollegianerne fra i år alle sammen trådløs adgang til internettet på deres værelse. Sommerfugle i maven I år bor der 55 elever på ungdomskollegiet. De fleste er fra Nordfrisland, øerne Sild eller Før. Der er 12 nye kollegianere. En af dem er Celina Mommsen fra Før. Hun skal gå i 9. klasse på Duborg-Skolen, og hun er den eneste fra sin klasse på Før, som skal bo i Flensborg. - Jeg glæder mig, men jeg har også lidt sommerfugle i maven, fortæller hun, mens hendes lille kollegieværelse langsomt fyldes med den ene taske efter den anden. Hendes far, Gerhard, ser sig tvivlende omkring i det lille rum. - Er der flere ting i bilen, spørger han, og Celina nikker. - Vi skal kun lige gå et par gange mere, siger hun, og smiler, mens hendes far stønner. Som på lejrskole Mens kollegianerne således indretter sig på værelserne, har duften af frisk bagte småkager og boller, bagt af kollegiets køkkenhold, tiltrukket en større gruppe forældre som nu overlader slæberiet til deres unger. De forsyner sig i stedet for med søde sager og kaffe eller iskold saftevand, og sludrer. Kollegiets forstander, Allan Pedersen, kommer gående forbi med en af de nye elever, som ikke kan finde sit værelse. - Det tager altid lidt tid, før det hele falder på plads. For de nye er det i starten altid lidt som at være på lejrskole, fortæller han. - De skal lige først finde sig tilrette og lære at omgås den frihed, de nu har fået. Det er jo en frihed under ansvar, siger han. De ældste kollegianere får også udleveret en nøgle til hoveddøren Der er mange gåture frem og tilbage på indflytterdagen på Ungdomskollegiet i Flensborg. Celina Mommsen er klar til at flytte ind.

7 FLENSBORG AVIS Lørdag 31. august Eleverne skal gå helt hen til grænsen Konflikthåndtering At løse op for konflikterne i en klasse forudsætter, at man kan gøre problemerne synlige overfor eleverne. KAPPEL. Fin Kusch er til dagligt lærer på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg. Han har også en uddannelse som deeskalationstræner. Han kan lære børn, hvordan de bedst kan håndtere konflikter. Politibetjenten Markus Langkämper har den samme uddannelse. De to danner et makkerpar, som rejser rundt til forskellige skoler for at sætte en udvikling i gang. Lige inden sommerferien var de på Kaj Munk-Skolen i Kappel, for at håndtere en konflikt i en sammenlæst klasse. Det var PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der havde bevilliget forløbet på 12 timer. - Drengenes adfærd er det store problem i klassen. De har meget lidt respekt for hinanden, fortæller klasselæreren Manja Ratai-Grumser. Forløbet tager i første runde to dage. Det finder sted i gymnastiksalen og består af både rollespil og rundkredsdiskussioner. Eskalere - deeskalere - Vi tager en samtale med klasselæreren. Ud fra den laver vi et program, som er meget fleksibelt. Vi har nogle lege med, der skal fremme samarbejdet i klassen. Det handler om at lade gruppen eskalere, deeskalere, finde løsninger og strategier, siger Fin Kusch. - Vi er ikke terapeuter, vi sætter i gang, og passer på, at det hele ikke eskalerer mere, end det skal. Vi har en bestemt spørgeteknik, så eleverne begynder at reflektere over deres adfærd, og hvorfor de er frustrerede. De skal kunne relatere frustrationerne fra legene til deres dagligdag i klassen. Eleverne skal kunne erkende deres egen rolle i klassen, siger han. Normalt er det læreren, der skrider ind, og forsøger at løse en konflikt i klassen. Sådan er det ikke her. Her skal de selv løse problemerne mens klasselærer Manja Ratai-Grumsera sidder på en bænk ude i siden af gymnastiksalen og observerer. Hun skal være med, men må ikke blande sig. Som lærer er det svært at udvikle strategier imod adfærd, mens man underviser. Nu får hun mulighed for at se på det udefra. Kameljægere - Det er noget andet end, når jeg er i klassen. Konflikterne er bygget anderledes Efter de forskellige spil analyserer eleverne i rundkreds, hvordan de selv har ageret. op, end jeg opfatter det i en undervisningssituation. Det kan godt være, at jeg ser en bestemt elev som den, der forstyrrer, men her ser jeg, at det måske slet ikke er vedkommende, der starter hele forstyrrelsen. Det er bare ham, der råber højest. Klassen skal snakke noget mere om deres konflikter, siger hun. Eleverne skal i gang med et rollespil. De leger kameljæger. To elever går ud, de skal være jægerne. En elev får et reb bundet til sine bukser, Det er kamelungen, som skal fanges af jægerne. De andre elever skal lægge en strategi for, hvordan de kan beskytte kamelungen. Pigerne i klassen overtager styringen med det samme, I en periode lykkedes det eleverne at få hele klassen samlet, men så er der igen en der falder fra. Fin Kusch, Markus Langkämper og Manja Ratai-Grumser diskuterer, hvordan det er gået. Vi er ikke terapeuter. Vi sætter igang og passer på. Fin Kusch, lærer Eleverne diskuterer i første omgang i en rundkreds. Drengene blandet sig stort set ikke og virker ikke særlig med. Elevernes første strategi for at beskytte kamelungen virker slet ikke, men ingen af de voksne griber ind. Frustrationer Så går der fuldstændig ged i den, Markus Langkämper henter alle eleverne tilbage i rundkreds. Han er skuffet. Drengene boykotter legen. Markus Langkämper spørger eleverne, hvad der er gået galt. De analyserer og prøver på ny at lægge en strategi: Eleverne kommer frem til, at der er brug for en, der leder dem. Samtidig vil pigerne have drengene bedre inddrager. Man kan tydeligt mærke frustrationerne, både hos dem, der boykotter legen, og hos dem der gerne vil have den gennemført. Der går mere end en halv time, inden strategien begynder at virke. Nu er det kun en enkelt dreng som ikke vil være med. Til gengæld prøver han ihærdigt at lokke de andre drenge væk fra legen igen. Til sidst bliver han bedt om at forlade gymnastiksalen, for at legen kan blive gennemfgørt. Det bliver den med stor succes, jægerne får ikke fat i kamelungen. Der er en række lærere i Dansk Skoleforening, der har taget uddannelsen som konflikthåndterere. Den bliver betalt af Kriminalpräventiver Rat. - Jeg håber at endnu flere tager uddannelsen. Indtil nu er der blevet uddannet omkring 60 politifolk, socialarbejdere og lærere, siger Fin Kusch. En vigtig brik Markus Langkämper ser det præventive arbejde med problematiske unge som en vigtig brik. Selvom det ikke kan måles. - Vi har indtil nu kun fået positive tilbagemeldinger efter, at vi har været ude på skolerne. Lærerne siger, at der er sket noget i de klasser, vi har arbejdet med. Som dem der står udenfor, ser vi nogle helt andre ting end læreren, siger han. Flere oplysninger om konflikthåndtering findes på hjemmesiden Pinocchio fåes nu på dvd SLESVIG. Den 6. september får skuespillerne i Skoleforeningens musicalprojekt, Pinocchio, endelig lejlighed til at se sig selv spille. Denne dag bliver alle involverede i projektet præsenteret for den færdige musical dvd, som både indeholder en optagelse af selve musicalforestillingen og en»making off«-dokumentarfilm. - Det er rigtigt flot, at vi nu kan komme til at se de to dvder. Der er jo rigtigt mange af de involverede, som slet ikke har set selve forestillingen. Samtidig glæder vi os over»making off«-dokumentationen, som Sascha Urban har lavet. Han har fulgt hele musicalforløbet med sit kamera, og optaget interviews. Dokumentationen viser den store glæde, der har været tilstede under produktionen, siger produktionsleder Bjarne Stenger- Wullf. For ham er det vigtigt, at man dokumenterer sådan et stort projekt, ikke mindst for at dokumentere, hvad det er, man har stillet på benene overfor tilskudsgiverne. Ny nordisk musik i Sydslesvig FLENSBORG. I 2013 fejrer Dansk Komponist Forening 100 års fødselsdag. Det sker gennem en række koncerter og arrangementer over hele landet, der skal vise den mangfoldighed af kunstneriske udtryk, som foreningen repræsenterer, og markere dansk musik og lydkunst som den udfolder sig i dag I forbindelse med jubilæumsåret har Skoleforeningen været så heldige at have fået tildelt to koncerter med Esbjerg-Ensemblet. Koncerterne vil blive afholdt på Flensborghus d.30. oktober kl og kl for i alt klasse elever fra de sydslesvigske skoler. Endvidere har Skoleforeningen også fået tildelt et kursus, i hvilket musiklærerne forberedes til koncerten, og bekendtgøres med det tilhørende undervisningsmateriale»i danske komponisters værksted«. Kurset blev afholdt på Flensborghus i august med Marie Okkels, lektor ved University Collage Syd og forfatter af undervisningsmaterialet, som instruktør. Esbjerg-Ensemblet består p.t. af 10 temperaments- og udtryksfulde musikere fra hele verden. Ensemblet er i høj grad kendt for sin stilsikre fortolkning af moderne værker. Derfor er Esbjerg Ensemblet ofte det naturlige valg, når nulevende komponister søger ensembler, til at uropføre eller indspille nyskreven musik.

8 FLENSBORG AVIS Lørdag 31. august Startskud til den fleksible indskoling Indskoling De nye elever på Cornelius Hansen-Skolen er den første årgang som skal starte i den fleksible indskolingsfase. FLENSBORG. Det var en anspændt flok, der stod parat i Cornelius Hansen-Skolens skolegård onsdag klokken ti efter sommerferien for være med til første skoledag. Spændingen og nervøsiteten var tydelig at læse, ikke kun i børnenes, men også i forældrenes ansigter. Neustadt-sangen Nystaden er nok Flensborgs mest flerkultuelle bydel. Derfor var det meget passende, at skolens»lille kor«og skolens socialarbejder Gaby Steinbach hilste de nye elever velkommen med Nystadens hymne:»alle Farben der Welt«. Så var det eleverne fra den nuværende 2. klasse, som tog imod deres nye klassekammerater. På Cornelius Hansen-Skolen og på naboskolen Gustav Johannsen- Skolen er man fra i år gået i gang med den fleksible indskolingsfase, hvor de yngste elever undervises sammen i skolen i op til tre år. Bakke beslutningen op Efter en hjertelig velkomst fra de to klasselærere og skolelederen Knud Ramm-Mikkelsen gik eleverne ind i deres klasse, mens forældrene blev samlet i gymnastiksalen. Her mindede Knud Ramm Mikkelsen dem om, at de skal huske at bakke deres beslutning om at sende barnet i dansk skole op. - Vi er ikke en sprogskole, vi er skolen for det danske mindretal. Dansk er vores omgangssprog så I skal også tale dansk med børnene, læse danske bøger og låne dansk musik og dvder. Hvis børnene kun taler dansk i timerne, giver I ikke jeres børn de bedste muligheder, sagde han. 1. og 2. klasse startede sammen i den fleksible indskoling. Skolens»lille kor«sang Nystadens sang. - Vi glæder os meget til projektet»fleksibel indskolingsfase«. Vi har brugt mange kræfter på at forberede det, og det er godt forberedt, sagde han. Vær med i»smart Parat Svar«-quizzen SYDSLESVIG. 6. klasserne fra alle skoler i Danmark og Sydslesvig er igen i år velkommen til at deltage i»smart Parat Svar«-quizzen. Sidste år deltog 400 klasser i konkurrencen, som har kroner som hovedgevinst. Ideen med quizzen er, at»den gode læser«sættes i spil som en rollemodel, der har slået ørene ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der er i bøgernes verden. Deltagerne skal være attraktive rollemodeller for deres jævnaldrende.»det er sejt at læse, at vide noget, at være»smart«på øverste etage«! Mange større børn forbinder læsning med en lystbetonet, god oplevelse; andre synes, læsning er kedeligt og pligtbetonet. Kammerater og medier er vigtige påvirkningsfaktorer, når fritidsinteresser skal vælges og dermed definere børn og unge som personer. Litteraturen er grundlaget for quizzen, såvel skønsom faglitteratur. Der medtages desuden andre emner, hvor man kan vise, man er ekspert. Det kan f.eks. være politik, spil eller sport. Det overordnede mål med projektet er således at fremme og fastholde større børns læselyst i et bredt perspektiv, men også at vise, at det er sejt at være ekspert på et område. Det er et begrænset antal hold, der kan deltage, og hver klasse kan kun deltage med et hold. Tilmelding sker til Gabriele Fischer-Kosmol på CfU og/eller ). Quizzen afvikles i tre etaper. En lokal runde den 4. december 2013 i alle tilmeldte kommuner. Vindere herfra kvalificerer sig til den regionale runde. For Sydslesvigs vedkommende finder den lokale runde sted på Flensborg Bibliotek. Så er der regional runde den 15. januar Vinderen herfra kvalificerer sig til finalen, som finder sted i Odense den 5. februar 2014 De har været ansat i Skoleforeningen i 40 år Jubilæum Skoleforeningen ønsker ansatte tillykke, som har været ansat i 40 år. SYDSLESVIG. En hel række pædagoger og lærere kunne pr. 1. august se tilbage på 40 års arbejde inden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Det er skoleinspektør Mariann Petersen, Sønder Brarup Danske Skole. Hun blev ansat på Hatlund Danske Skole i I 1972 flyttede hun over til naboskolen Langballe Danske Skole og i 1974 til Christian Paulsen-Skolen i Flensborg. I 1995 blev hun ansat som lærer på Sønder Brarup Danske Skole, før hun mellem 1996 og 98 rejste til Grønland for at arbejde som lærer. I 1998 fik hun så sin nuværende ansættelse som skoleleder i Sønder Brarup. Børnehaveleder Bodil Meyer, Skovgades Børnehave blev ansat som børnehaveassistent (sådan hed pædagogerne dengang) i Oksevejens Børnehave i I 1979 skiftede hun til Skovgades Børnehave, hvor hun så blev leder i Siden 2010 har hun samtidig med lederjobbet i børnehaven også været leder for Nystadens Vuggestue. Overlærer Heidrun Jagomast-Abt blev i 1973 ansat på Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig. Her har hun været ansat lige siden. Overlærer Birthe Kort blev ansat på Hatlund-Langballe Danske Skole i Fra 1979 til 1982 var hun lærer på Husby Danske Skole, før hun i 1982 vendte tilbage til Hatlund-Langballe Danske Skole, hvor hun har været ansat lige siden. Børne og Skolefritidschef Birgit Messerschmidt har ligeledes fejret 40 år i Skoleforeningens tjeneste den 1. august. Hun startede som børnehaveassistent i Husby Børnehave i I 1978 blev hun leder i Kappel Danske Børnehave og i 1990 leder i Hanved Danske Børnehave. Siden 1994 har hun været ansat som Børnehaveinspektør i Skoleforeningens centralforvaltning i Flensborg. Fra 1999 har hun siddet i Skoleforeningens direktion, siden 2006 med betegnelsen Børne- og Fritidschef. Farvel til børnehave - hej til skolen. Smidt ud og budt velkommen Indskoling På Vesterland - Kejtum Danske skole begynder indskolingen med, at børne bliver smidt ud børnehaven. Indskolingen til Vesterland Kejtum Dansk Skole begynder i Børnehaven. Her bliver børnene bogstaveligt talt smidt ud af børnehaven. Alle forældre og børn møder op ved børnehaven med Schultüte og familie ved børnehaven. Her stiller de op i kø inde bag hovedindgangen. Indenfor døren står der to pædagoger fra børnehaven, udenfor døren står der to repræsentanter for den ny verden. Remse Fra børnehaven var det Sabine Beister og Nicole Stegelmann, der smed de 18 førskolebørn ud ad døren og ud i den store verden. Uden for var det skoleinspektør Lisbet Mikkelsen Buhl og lederen af fritidshjemmet, Louise Joensen, og greb dem og bød dem velkommen til det nye liv. - Ud med dig, ud med dig, nu skal du en anden vej, siger pædagogerne, mens de svinger børnene et par gange frem og tilbage. Lisbet og Louise greb den og sagde. Velkommen, vi skal nok passe godt på dig. - Det er en tradition, der kom tilfældigt, vi ved ikke rigtig hvornår det begyndte, siger den konstituerede leder af Kejtum-List danske børnehave Kaj Zilkenat. Kørt til Kejtum På Sild går første og anden klasse i skole i Kejtum, og tredje til ottende klasse holder til på Skolen i Vesterland. Da alle 18 førskolebørn var blevet smidt ud af skolen, blev de kørt i udsmykkede busser til Kejtum. Her stod deres ny klasselærer, Doris Lützen, og tog imod dem. I hallen i Kejtum var der dækket op til kaffe og velkomst til langt over hundrede personer ved 17 borde. Inden børnene tog hjem, havde de været inde i klassen for at have deres første time, hvor de blandt andet fik deres første skoleskema.

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 10.3.2015 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michael

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Før-skoleskak Drejebog

Før-skoleskak Drejebog Før-skoleskak Drejebog Dansk Skoleskak - Leg & læring Indhold Indledning... 3 Hvorfor før-skoleskak i daginstitutionen?... 4 Inkluderende læringsaktivitet... 4 Fra daginstitution til skole... 4 Undervisningen

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG SPROGFOLDER 0-6 ÅR DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG handler om glæden ved at tale, skrive, læse og fællesskabet, der udspringer af det Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Sprog & LÆSNING I DAGINSTITUTIONEN

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010 Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af mødeleder og protokolfører

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Fredagsbrev den 30. januar 2015

Fredagsbrev den 30. januar 2015 Uge 6: Musical 9. og 10.kl. Emneuge 0.-8.kl. Onsdag den 4.2. kl. 19 Torsdag den 5.2. kl. 19 Uge 7: interferie Musical, billetter købes ved indgangen Musical, billetter købes ved indgangen, alle er velkomne!

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Sproglige aktiviteter i daginstitutioner

Sproglige aktiviteter i daginstitutioner Sproglige aktiviteter i daginstitutioner Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation Forslag til sprogstimulering i daginstitutioner Det at udvikle et sprog er noget af

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen.

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014 Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. Baggrund for etablering af lektiecafe I perioden til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere