Delplaner niveau II for Ringsted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delplaner niveau II for Ringsted Kommune"

Transkript

1 Delplaner niveau II for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Beredskabsplan for Børne- og Kulturforvaltningen.2 DELPLANER NIVEAU II FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONSBYGNINGEN HÆKKERUPSVEJ 1: BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN SAMT UPPR...2 BEREDSKABSPLAN FOR JOBCENTER OG BORGERSERVICE...6 BEREDSKABSPLAN FOR TEKNISK FORVALTNING...11 RINGSTED KOMMUNE...11 BEREDSKABSPLAN FOR IT...15 BEREDSKABSPLAN FOR SOCIAL OG SUNDHED...22 BILAG 1: INDSATSKORT

2 Beredskabsplan for administrationsbygningen Hækkerupsvej 1: Børne- og Kulturforvaltningen samt UPPR Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

3 1. Indledning Delplanens formål er at beskrive retningslinier for den indsats, der skal iværksættes på forvaltningsniveau (niveau II) ved hændelser og uheld indenfor Børne- og Kulturforvaltningens område. Forvaltningen vil sikre, at personalet, der har daglig arbejdsplads på adressen Hækkerupsvej 1, får kendskab til den foreliggende beredskabsplan. Planen revideres løbende ved behov Beredskabsplaner på institutionsniveau (Niveau III) på forvaltningsområdet revideres efterfølgende af den enkelte institution. Processen er også på niveau III forankret i teknisk Forvaltning. Planen afprøves gennem en årlig øvelse. Efter øvelsen evalueres planen og den tilrettes efter behov. Derudover evalueres planen i forbindelse med reelle indtrufne hændelser. Ansvarlig for afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen er forvaltningens sikkerhedsleder. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Lokalemangel - institutioner Lokalemangel - administration Trusler mod lokalitet Personale Konkrete risici/hændelser Akut skade pga. brand, vandskade, skimmelsvamp eller ombygninger, udvidelser, renoveringer, som kræver genhusning Akut skade pga. brand, vandskade, skimmelsvamp eller ombygninger, udvidelser, renoveringer, som kræver genhusning Bygningen (fx bombe) Tilskadekomst, sygdom, pandemi (f.eks. H1N1) Trusler og vold mod medarbejdere Akut personalemangel - institutioner Epidemisk sygdom blandt medarbejdere og børn på institutioner Uheld og svigt på institutionerne Miljø Kulturværdier (arkivalier) Håndteres af leder af enheden Håndteres af institutionslederen med vejledning fra forvaltning og sundhedstjeneste Lokal leder handler ud fra vejledning fra fagforvaltningen. Forurening, indeklima generelt Brand- og vandskader I forhold til risikoområder, der konkret håndteres på decentralt niveau (niveau III), henvises til nævnte bilag i afsnit 4. 3

4 3. Operativ organisation for det pågældende område Forvaltningens krisestab ser ud som følger: Forvaltningsdirektør Børn og Kultur Kommunikationsansvarlig Afdelingschef for berørt område (opgavebestemt) Sikkerhedsleder I en krisesituation kan de fem ledere alle kontaktes via hjemmearbejdsplads eller mobilnummer Kontaktinformation: Se telefonlisten (B-plan kapitel 3 - afsnit 1) Såfremt der sker hændelser, som Børne- og Kulturforvaltningen set i forhold til ressourcer og beføjelser ikke kan håndtere, involverer afdelingschefen kommunens overordnede krisestab, jf. kommunens niveau I-beredskabsplan. 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination med andre forvaltningsområder Afhjælpende indsats Information til evt. pårørende Kommunikation til medier og borgergrupper Ansvarlig Direktør og relevant afdelingschef Direktør Afdelingschef for berørt område Afdelingschef for berørt område Al relevant kommunikation koordineres af forvaltningsdirektøren, som også afgør om kommunens kommunikationsansvarlige fra Byrådssekretariat inddrages 3.2 Instrukser Der er følgende instrukser, som bruges ved ekstraordinære hændelser: 4

5 Epidemi hos personale og børn: o Institutionens leder kontakter Ringsted Kommunes sundhedspleje. Vejledning udarbejdes herfra i samarbejde med embedslægeinstitutionen. Procedure ved trusler mod personale 4. Oversigt over beredskabsplaner for konkrete lokaliteter (niveau III): Beredskabsplan for bygningen Hækkerupsvej 1 i fht. brand Beredskabsplaner for dagtilbud i Ringsted Kommune Beredskabsplaner for skoler i Ringsted Kommune Beredskabsplaner for specialinstitutioner i Ringsted Kommune Beredskabsplaner for kulturinstitutioner i Ringsted Kommune Fra HovedMedUdvalget (HMU) og B&K-forvaltningens side er initieret en række vejledninger til støtte for ledere på niveau III: Styringsgrundlag for Ringsted Kommune (foreligger pt. i udkast) Retningslinier for krisehjælp (HMU-Portalen) Hvis et barn ikke hentes (Portalen under B&K) Influenza H1N1 (Portalen under B&K, udsendt til niveau II og III fra Sundhedsplejen) Notat vedr. mistanke om overgreb (udarbejdes pt. i Børn & Unge). Yderligere niveau III-beredskabsplaner afventer en koordinering mellem niveau III-planerne for alle forvaltningsområder. 5

6 Beredskabsplan for Jobcenter og Borgerservice Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

7 1. Indledning Denne plans formål er at sikre, at Jobcenter og Borgerservice kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse, som påvirker afdelingens opgaveløsning. Planen er således et værktøj, der skal hjælpe: Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser. Under hændelsen ved at beskrive retningslinier for den indsats, der skal iværksættes ved hændelser og uheld indenfor Jobcenter og Borgerservice. Efter hændelsen ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens beredskab. 1.2 Afprøvning og vedligeholdelse Planen afprøves to gange årligt. Efter øvelserne evalueres planen og den tilrettes efter behov. Derudover evalueres planen i forbindelse med reelle indtrufne hændelser. Ansvarlig for afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen er Jobcenterchefen og Chefen for Borgerservice. 1.3 Opbygning Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Den indeholder beskrivelse af: 1. Risici og hændelser, som planen skal tage højde for 2. Afdelingens krisestab med beskrivelse af hvem der er ansvarlig for hvilke opgaveområder i tilfælde af hændelser 3. Oversigt over beredskabsplaner og -instrukser på niveau III indenfor afdelingens område. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Trusler og vold mod medarbejdere Konkrete risici/hændelser Trusler og vold mod medarbejdere Borgere amok i jobbutikken og borgerservicecenter Bombetrussel mistænkeligt findes Bombetrussel telefonisk Personale Tilskadekomst Sygdom af pandemisk karakter Medarbejdere, der bliver dårlige i løbet af arbejdsdagen Borgere, der bliver dårlige under samtale IT IT-nedbrud, der medfører, at borgere ikke kan betjenes 7

8 Telefoni Lokalemangel Telefoninedbrud, så borgere ikke kan komme i kontakt med kommunen Administrative lokaler ikke brugbare pga. brand, skimmelsvamp, forsyningssvigt etc. 3. Operativ organisation for det pågældende område Afdelingens krisestab ser ud som følger: Direktør for Sundhedsforvaltningen Kommunikationsansvarlig Afdelingschef for jobcenter/ borgerservice (opgavebestemt) Kontaktinformation: Se telefonlisten (B-plan kapitel 3 - afsnit 1) Såfremt der sker hændelser, som Jobcenter og Borgerservice set i forhold til ressourcer og beføjelser ikke kan håndtere, involverer afdelingschefen kommunens overordnede krisestab, jf. kommunens niveau I-beredskabsplan. 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination med andre forvaltningsområder Information til evt. pårørende Afhjælpende indsats Kommunikation til medier og borgergrupper Ansvarlig Direktør for Sundhedsforvaltningen Direktør for Sundhedsforvaltningen Afdelingschef for berørt afdeling Afdelingschef for berørt afdeling Direktør i samråd med kommunikationsansvarlig fra Byrådssekretariatet 3.2 Instrukser 8

9 Der er følgende instrukser, som bruges ved ekstraordinære hændelser: Voldstrusler mod medarbejdere Trusler i øvrigt Plan for tilkaldelse af krisehjælp til evt. berørte borgere og medarbejdere er under udarbejdelse. 4. Oversigt over beredskabsplaner for niveau III: konkrete lokaliteter Der er følgende beredskabsplaner, der er gældende for konkrete lokaliteter under Jobcenter og Borgerservice: Brand- og evakueringsplan for Nørregade 100 Instruks for Nørregade 100 i tilfælde af bombetrusler, inficerede breve, røveri, skyderi, trusler med våben og fysisk vold/overfald (vedlagt). Der udarbejdes et tillæg vedr. kniv- og pistoloverfald. Alarmsystem herunder vagtmandskab for medarbejdere med borgerkontakt i jobcentret er under behandling i sikkerhedsgruppen. Kopier af nedenstående instruks, evakueringsplan samt plan over flugtveje opsættes ved kopimaskiner og ved brandslukningsudstyret, som er placeret ved de 2 interne trappeopgange. 9

10 Instruks for Nørregade 100 Bombetrusler o Evakuer bygningen (efter samme procedure som ved brand). o Andre afdelinger informeres (efter samme procedure som ved brand). o Ring 112. o Ingen må gå tilbage i bygningen, før hele bygningen er gennemsøgt og politiet giver tilladelse. Inficerede breve Såfremt der åbnes breve på kommunen indeholdende hvidt pulver, skal den (de) medarbejdere der har åbnet brevet eller været i lokalet hvor brevet blev åbnet isoleres og der skal tages kontakt til politiet for videre procedure. Røveri, skyderi, trusler med våben og fysisk vold/overfald. Der må ikke diskuteres med borgeren, tænk på egen og kollegers sikkerhed frem for alt. Ved røveri/trusler med våben skal der udleveres hvad borgeren beder om. Politiet tilkaldes tryk på overfaldsalarmen og ring 112 såfremt dette er muligt. Søg i sikkerhed, hjælp dine kolleger ingen må lades alene - og forhold dig ellers så roligt som muligt. Ved ovennævnte episoder skal implicerede medarbejdere (alle der har opholdt sig i lokalet) medvirke til psykolog samtaler. Ringsted kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare om psykisk krisehjælp, de kontaktes på tlf. nr Alle implicerede medarbejdere skal deltage i en fælles samtale med psykologen samt enkeltmands samtaler for at få afklaret, hvilken hjælp den enkelte har behov for. Der skal afholdes opfølgende psykolog samtaler med hver enkelt medarbejder. Lederen vil i samarbejde med SIR tage en snak med hele afdelingen om episoden, så alle informeres og det kan afklares hvilke foranstaltninger der skal tages i fremtiden. Andre afdelinger i bygningen informeres ligeledes om hændelsen. 10

11 Beredskabsplan for Teknisk Forvaltning Ringsted Kommune Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

12 1. Indledning Delplanens formål er at beskrive retningslinier for den indsats, der skal iværksættes ved større hændelser og uheld indenfor Teknisk Forvaltning samt Forsyningen i Ringsted Kommune. Konkret drejer det sig om Driftsafdelingen og Natur og Miljø samt Forsyningen. Planen afprøves en gang årligt i forbindelse med Teknisk Forvaltnings årlige beredskabsmøde. Denne øvelse bruges også til at evaluere planen. Derudover evalueres planen i forbindelse med faktiske hændelser, hvor planen har været aktiveret. Ansvarlig for afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen er Tværgående Funktioners afdelingschef. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Konkrete risici/hændelser Aktions kort nr. Vandløb/søer Grundvand/vandforsynin g Udslip af gylle, olie eller andre kemikalier. Utætte tanke, utætte kloakrør. 3 Forurening af brønde og boringer, nedsivning af mobile forureninger 1 Drikkevandsforurening Forurening med bakterier og miljøfremmede stoffer 1 Luft Udslip af farlige gasser. Lugt fra virksomheder (incl. gylle), øvrige lugt- og røggener 7 Jord Udslip af miljøfremmede stoffer på jord, som regel olie. 2 Affald Bortskaffelse af miljøfarligt affald (f.eks. situationer, hvor der er manglende mulighed for bortskaffelse (force majeure)) 5 & 6 Drift Længerevarende nedbrud 6 Spildevandsforsyning Forurening til kloak, renseanlæg, bygværker og bassiner 3 & 4 Ekstreme vejrligssituationer Ekstreme vejrsituationer: regn, storm, hagl, sne og lyn 5 12

13 3. Operativ organisation for Teknisk Forvaltning og Forsyningen Forvaltningens krisestab ser ud som følger: Teknisk direktør Kommunikationsansvarlig Chef for berørt område og Miljøvagten (opgavebestemt) Ad hoc-fagområderessourcer (opgavebestemt) Kontaktinformation se afsnittet telefonliste 13

14 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination mellem akut afhjælpende indsats og Teknisk Forvaltnings politik Overordnet koordination ledelse af afhjælpende indsats i Teknisk Forvaltning akut fasen Overordnet, koordinerende ledelse af afhjælpende indsats (efter behov) Afhjælpende bistand til den tekniske ledelse - akutfasen Kommunikation til involverede, borgere, virksomheder o.l. akut fasen Kommunikation efter akutfasen til borgergrupper og medier Oprydning Ansvarlig Teknisk direktør Teknisk direktør Afdelingschef for berørt område Politi Afdelingschef for berørt område Ringsted Brand og Redning Kommunikationsansvarlig fra byrådssekretariatet efter samråd med teknisk direktør Ringsted Forsyning Vej og Park, Ringsted Kommune Andre, efter behov 3.2 Instrukser Der er følgende instrukser, som bruges ved ekstraordinære hændelser: Instrukser for akutindsats for myndighedsbehandling ved jord- og grundvandsforureninger 4. Oversigt over eventuelle planer for enkelte objekter Der er følgende beredskabsplaner, der er gældende for konkrete lokaliteter under Teknisk Forvaltning: Beredskabsplan for vandforsyning, Ringsted Forsyning A/S, samt private vandværker. Beredskabsplan for varmeforsyning, Ringsted Kommune Beredskabsplan for Spildevandsforsyning, Ringsted Forsyning A/S 14

15 Beredskabsplan for IT Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

16 1. Indledning Beredskabsplanens formål er at beskrive retningslinjer for den indsats, der skal iværksættes ved større nedbrud indenfor IT området. De respektive delområder evalueres i forbindelse med faktiske hændelser, hvor planen har været aktiveret. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Fiberbrud Server /SAN/ netværks nedbrud Nedbrud på fastnet telefoni Nedbrud på mobilt netværk Strømnedbrud Internetforbindelse Konkrete risici/hændelser Overgravning af Ringsted kommunes fiberkabel Fejl på hardware eller software Fejl på central, øvrigt hardware eller på linjer (fiber/kobber) Fejl på Telenor netværk Manglende forsyning af bystrøm Manglende forsyning fra Internet udbyder 3. Beskrivelse af krisestab for det pågældende område IT-chef/ IT-souschef Kommunikationsansvarlig Ansvarlig for berørt område (opgavebestemt, se punkt 3.2 for beskrivelse af instrukser for hvert område delområde) Kontaktinformation: Se telefonlisten (B-plan kapitel 3 - afsnit 1) Såfremt der sker hændelser, som IT staben ikke egenhændigt kan håndtere, involverer IT-chefen eller IT-souschefen kommunens overordnede krisestab, jf. kommunens niveau I-beredskabsplan. 16

17 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Igangsætte beredskabssituation Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination med andre forvaltningsområder Ansvarlig IT-chef eller IT-souschef IT-chef/IT-souschef eller koordinator for IT teamet IT-chef eller IT-souschef Afhjælpende indsats Ansvarlig for berørt område (se afsnit 4) Kommunikation til medier og borgergrupper Kommunikationsansvarlig fra byrådssekretariatet efter samråd med IT-chef eller IT-souschef 3.2 Instrukser Der er følgende instrukser, som bruges ved ekstraordinære hændelser: Fiberbrud Hvilke services vil være berørt: Hvis et fiberkabel ophører med at fungere vil det påvirke den/de berørte lokationers mulighed for at komme på Ringsted kommunes netværk, Internettet samt i visse tilfælde vil brug af fastnettelefoni ikke være mulig. Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af overgravning af fiberkabel, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Den ansvarlige medarbejder indenfor netværksområdet besigtiger overgravningen og i samarbejde med ekstern leverandør genetableres fiberen hurtigst muligt. Forholdsregler I forhold til sikring af fiber har Ringsted Kommune fremført redundante fiberforbindelser til alle centrale lokationer. Netværk vil derfor stadig være tilgængelig i de tilfælde hvor kun én strækning er blevet berørt. For lokationer i yderområder vil netværk ikke være tilgængeligt hvis et fiberkabel overgraves, eventuelle midlertidige foranstaltninger samt udmelding vil igangsættes hurtigst muligt. Nøglepersoner - Netværksansvarlig medarbejder i IT staben: Niels Christoffersen (telefon: ) 17

18 - Ekstern leverandør: Sif gruppen Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Server / SAN / netværks nedbrud Hvilke services vil være berørt: Hvis servere / San eller netværk ophører med at fungere, vil der ikke være adgang til berørte basissystemer, fagsystemer eller filer. Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af nedbrud på servere /SAN eller netværk, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Den ansvarlige medarbejder påbegynder reetablering. Forholdsregler I forhold til sikring af Ringsted kommunes systemer og filer har Ringsted kommunes IT stab etableret et to-center servermiljø. Dette sikrer, at data er placeret på to fysisk adskilte lokationer, der i tilfælde af nedbrud kan fungere uafhængigt af hinanden. Nøglepersoner - Server/SAN ansvarlig medarbejder i IT staben: Niels Christoffersen (telefon: ) - Ekstern leverandør: (kontakt indenfor almindelig åbningstid) Credocom Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Nedbrud på fastnettelefoni Hvilke services vil være berørt: Fastnettelefoni Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af nedbrud på telefoni, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Hvis fastnettelefoni er ude af drift, kan det skyldes enten: - Fejl på central - Fejl på øvrigt hardware - Fejl på fiber linjer 18

19 - Fejl på kobber linjer Alle fejl vil resultere i manglende mulighed for brug af fastnettelefoni og den ansvarlige medarbejder indenfor telefoniområdet vil i samarbejde med ekstern leverandør genetablere telefonidriften hurtigst muligt. Forholdsregler Ringsted kommune driver egen telefoncentral, hvilket betyder, at telefonidriften ikke er afhængig af ekstern leverance på dette område. Nøglepersoner - Fastnet telefoni ansvarlig medarbejder i IT staben: Søren Jensen (telefon: ) - Ekstern leverandør: Kemp & Lauritsen, telefon (direkte kontakt Jesper: ) - Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Nedbrud på mobilt netværk Hvilke services vil være berørt: Mobiltelefoni Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af manglende adgang til mobilnet, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Den ansvarlige medarbejder indenfor telefoniområdet tager kontakt til udbyder og får i samarbejde med denne genetableret mobilnetværket hurtigst muligt. Forholdsregler Der er ingen særlige forholdsregler på området. Nøglepersoner - Mobilt netværk ansvarlig medarbejder i IT staben: Søren Jensen (Telefon: ) - Ekstern leverandør: Telenor, telefon Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Strømnedbrud 19

20 Hvilke services vil være berørt: Hvis Ringsted kommunes centrale lokationer ikke forsynes med bystrøm, kan det resultere i udfald på netværk, fastnettelefoni samt Internetforbindelse. Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af manglende strømleverance, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Driftsafdelingen medarbejdere vil træde sammen og vurdere skader samt reetableringsplan. Forholdsregler Ringsted kommune har sikret alle større lokationer med batteri (UPS) der sikrer tilførsel af strøm til IT-arbejdspladser i forhold til kortvarige udfald i strømleveringen. I forhold til langvarige strømudfald er Nørregade 100 og Rådhuset sikret med dieselgeneratorer, der automatisk går i gang ved længerevarende udfald i strømleveringen. Dieselgeneratorerne kan levere strøm til server rummene på de to lokationer eventuelle nød arbejdspladser kan etableres i de to bygninger. I forhold til påfyldning af diesel på de to dieselgeneratorer er der lavet en aftale mellem IT-staben og Vej og park. Nøglepersoner - Strømnedbruds ansvarlig medarbejder i IT staben: Niels Christoffersen (telefon: ) - Ekstern leverandør: o Elektrikere i forhold til strømtavler: KL Teknik, telefon / o Elektrikere i forhold til intern kabling: Sif gruppen o Dieselgenerator: ABC MONTAGE, telefon Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Internetforbindelse Hvilke services vil være berørt: Hvis der ikke er adgang til Internettet vil der ikke være mulighed for brug af internettjenester i nogle tilfælde fagsystemer (eks. Medialogic, Miljøportalen samt KMD systemer) Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af manglende tilgængelighed til Internettet, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Den ansvarlige medarbejder indenfor netværk tager kontakt til udbyder og får i samarbejde med denne genetableres Internetforbindelsen hurtigst muligt. Forholdsregler 20

21 Ringsted kommune har etableret Internetforbindelse med to separate leverandører for at minimere risiko for manglende leverance til Ringsted kommunes IT-arbejdspladser. Nøglepersoner - Internetforbindelse ansvarlig medarbejder i IT staben: Niels Christoffersen (telefon: ) - Ekstern leverandør: o TDC, telefon o Nianet, telefon Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk 21

22 Beredskabsplan for Social og Sundhed Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

23 1. Indledning Delplanens formål er at beskrive retningslinier for den indsats, der skal iværksættes ved hændelser og uheld indenfor Social- og sundhedsområdet. Ansvarlig for afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen er Social- og Sundhedsområdet beredskabskoordinator, som er voksen-/seniorchefen. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Ekstremt vejrlig Konkrete risici/hændelser Problemer med udkørsel fra hjemmeplejen Problemer med madudbringning Problemer med at få personale ind til plejecentrene Strømsvigt Problemer med madproduktion til plejecenterbeboere Problemer med tilgang til journal, kørelister mv., jf. længerevarende IT-nedbrud Problemer diverse hjælpemidler, herunder brugere af iltapparater Plejecentre: Nødkald og telefoni Problemer med telefonnettet Problemer med nødkald Kørelister, medicinlister, mv. (PDA) Længerevarende IT-nedbrud Problemer med tilgang til journal, kørelister mv., Manglende registrering af patienter udskrevet til eget hjem Trusler og vold mod medarbejdere Forurening af drikkevand Fysisk og psykisk vold fra borgere og pårørende. Drikkevand Vand i mad Brand Brand i bygninger Udover de oplistede risici henvises der til sundhedsberedskabsplanen, som er udarbejdet som en del af regionens sundhedsberedskabsplanlægning. Denne plan tager højde for håndtering af ekstraordinært udskrevne patienter, syge, smittede mv., der opholder sig i eget hjem. 23

24 3. Operativ organisation for det pågældende område Afdelingens krisestab ser ud som følger: Direktør for Sundhedsforvaltningen Kommunikationsansvarlig Afdelingschef for Social Sikkerhedsleder Kontaktinformation: Se telefonlisten (B-plan kapitel 3 - afsnit 1) Såfremt der sker hændelser, som Social og Sundhed set i forhold til ressourcer og beføjelser ikke kan håndtere, involverer afdelingschefen kommunens overordnede krisestab, jf. kommunens niveau I-beredskabsplan. 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination med andre forvaltningsområder Afhjælpende indsats Kommunikation til medier og borgergrupper Information til evt. pårørende Ansvarlig Direktør for sundhedsforvaltningen Direktør for sundhedsforvaltningen Afdelingschef Social Kommunikationsansvarlig fra Byrådssekretariatet efter samråd med direktør og i samarbejde med stedlige ledere Afdelingschef Social 3.2 Indsatskort Der er udarbejdet indsatskort for følgende hændelser: 1. Ekstremt vejrlig 2. Strømsvigt 3. Problemer med telefonnettet 24

25 4. Længerevarende IT-nedbrud 5. Forurening af drikkevand 6. Brand 7. Forurening af fødevarer 8. Problemer med levering af fødevarer 9. Trusler og vold mod medarbejdere (ligger i udkastform, skal godkendes i MED-organisationen i december 2010) Indsatskort er vedlagt i bilag Oversigt over beredskabsplaner for konkrete lokaliteter (niveau III) Der er følgende beredskabsplaner, der er gældende for konkrete lokaliteter under Social og Sundhed (er ved at blive undersøgt, men der menes at være for følgende lokaliteter): o o Beredskabsplaner for plejecentre i Ringsted Kommune Beredskabsplan for Centralkøkkenet 25

26 Bilag 1: Indsatskort Ekstremt vejrlig Funktion: Centralkøkkenet Rolle, ansvar og beføjelser: Leder af centralkøkkenet Retningslinjer for procedure ved ekstremt vejrlig: Personale, der er bosiddende i nærområdet af enten det enkelte plejecenter eller centralkøkkenet møder ind, hvor det i forhold til graden af det ekstreme vejrlig er mest hensigtsmæssigt. Det, der bestemmer, hvor man møder ind, er, om der inden kl er mulighed for at få en transport af mad igennem til plejecentrerne. Er der ikke det, vil det sandsynligvis heller ikke være muligt at få personale frem til plejecentrerne og i dette tilfælde er det det personale, der er til stede på plejecentrerne, der tager nødlageret i brug. Der forefindes nødlager til en dags forplejning på det enkelte plejecenter til et døgns fuld forplejning. Holdbarhedsdato kontrolleres den første onsdag i januar og juni mdr. Der er tænkt på i valget af nødlager, at maden skal være nem at håndtere af det personale, der er til stede på plejecentrerne. Sammen med forplejningen forefindes vejledning til tilberedningen. Nødlagerets placering: Ortved: I modtagerkøkkenet i fryser og i koloniallager depot: KLC: I lageret til Café Ingeborg Solbakken: I Hus 8, Hus 12 Hus 14 og modtagerkøkkenet på Solbakken. 26

27 Nødberedskabsplan ved vitale IT-nedbrud på ældre- og plejeområdet Social og Sundhed 2013 Indhold og afgrænsninger Nødberedskabsplanen indeholder en plan for hvordan nødvendige data og kommunikation sikres ved it-nedbrud af kortere og længere varighed, således at områdets brugere fortsat får den nødvendige hjælp. Nødberedskabsplanen omfatter følgende områder indenfor Social og sundhed: - Visitationskontoret - Hjemmeplejen - Plejecentrene Solbakken, Ortved og Knud Lavard Centret - Træningsfunktionen - Centralkøkkenet Specifikke nødberedskabsplaner ifht. strømnedbrud, telefonnedbrud og lign. er ikke en del af denne plan, og udarbejdes særskilt. I nedenstående fremgår den konkrete vurdering af hvilke oplysninger, der skal sikres, således at brugerne ved IT-nedbrud, fortsat får den nødvendige hjælp. Vurderingerne af det nødvendige beredskab er foretaget af lederne for de respektive områder og afdelinger, samt af medarbejdere og lederen fra IT-omsorg. 27

28 Område Hjemmeplejen Zahlesvej 18 Vitale informationer, der skal sikres ved nedbrud Plantavler fra Vitae-Disponering Af plantavlerne fremgår hvilken hjælp, der skal leveres til brugerne. Udprintning af disse kan anvendes ved nedbrud. Diverse ark fra Vitae Journal Nødprocedurer Der skal udskrives Plantavler (Skabelonplan) hver onsdag, og disse papirmappen mapperne. (Jf. Arbejdsgangsbeskrivelsen for Disponering) Stamark, Statusarket, Vurderingsark og Ydelsesoversigt udskrives h foretaget væsentlige ændringer. Printene lægges i borgernes papirjo (hængemapperne). (Jf. VITAE Håndbogen Kap arbejdsgangs Medicinoplysninger Medicinoplysninger om borgerne, er i et ark i Informationsmappen, brugerens hjem. Ved nedbrud kan disse oplysninger derved indhente Plejecentrene Solbakken, Ortved og Knud Lavard Centret Vitae-journalen Medicinoplysning Stamark, Statusarket, Vurderingsark og Ydelsesoversigt udskrives h foretaget væsentlige i disse. Lægges i borgerens papirjournal (hæn (Håndbogen Kap VITAE-Journalens arbejdsgangsbeskrivelse Medicinoplysninger om borgerne, er i et ark i Informationsmappen, brugerens hjem. Derved kan medarbejderne tilgå disse oplysninger. 28

29 Træningsfunk tionen Servicecentret Excercerplads en 3 VITAE- Disponering Kørelister Vitae-journalen Terapeutteam I tilfælde af nedbrud, bruges terapeuternes papirkalender, som er de at skabe overblik over den aktuelle dags opgaver. På papir-journale påført borgerens telefonnummer til brug ved aflysning. Aktivitetsteam Hver dag køres der en skabelonplan ud for den næste uge, som er er der aktuelle borgerlister, hvor alle igangværerende er på. Ved opstart af borger dannes der en papir-journal enten via GOP ell disse papir er der de oplysninger vi alternativt kan bruge i stedet for Visitationskon toret Vitae-journalen Modtage beskeder fra sygehuse, læger, Hjemmepleje, træning, Cen pårørende.m.fl. og videreformidle dem telefonisk i tilfælde af It - ned Kontakt med Zealand Care Bestilling af hjælpemidler, kørsel, samt anden kontakt til Zealand Care Visitationskontoret bestiller hjælpemidler og udbringning i internetbaseret bestillingsmodul. Ved IT-nedbrud i bestillingsmodulet kontaktes Zealand Care i alm. åb udenfor alm. åbningstid på akutmobiltelefonnr. Centralkøkke net Madproduktion og udbringning til ældre og handicappede på plejecentre og i eget hjem Centralkøkkenet sikrer madproduktionen til plejecentrene ved I Hver onsdag sendes opdateret data til PC Data Consult, telefon Ved nedbrud af It i Ringsted kommune vi data leveret / opdateret direkte fra firma. Disse data vil max. være en sikre at det gøres er det lagt ind som et fast opgave der popper op i kalender. o Kørelister o Klientlister o Opskriftssamling o Ingrediens kartotek o Lister over kostformer 29

30 - For at sikre at borgere med specielle behov alt kost, trækkes der også hver onsdag et hold kørelister ud på pap mappen med egenkontrol. Ud fra ovenstående vil personalet i kø stand til at sørge for mad til plejecentrerne. KRAM sikrer madproduktionen til hjemmeboende i Ringsted ko IT-nedbrud: - Alle hjemmeboende pensionister på madservic Centralkøkkenets Køkkenprogram og hos KRAM det betyder at ramt af IT-nedbrud så kan den anden part være behjælpelig med vil også kunne trækkes kørelister ud via centralkøkkenets køkke - Derudover opbevarer KRAM altid den sidste m rettelser og borgens menuvalg på papir. Så det vil altid være mu - Ved IT-nedbrud vil det ud fra gamle papir kørel muligt at reetablere borgerens egenbetaling. - Kram kan kontaktes på telefon Ved nedbrud i IT-Vitae Journal Klient: - Hvis alt IT- er gået ned, opbevares alle klientko egne data i papirformat, og det betyder at alt kan rekonstrueres. - Hvis det er Vitae der er gået ned kan vi ikke se og til hvad, men vi har alle bestillinger på aktive borgere i papirfo 30

31 Ændringer til IT-nødberedskabsplanen Det er den enkelte leder for hvert område, der er ansvarlig for at nødberedskabsplanen til enhver tid indeholder en aktuel oversigt over hvilke vitale oplysninger, der skal sikres ved it nedbrud, samt plan for håndtering. Det er også lederens ansvar at medarbejderne til enhver tid kender til det konkrete indhold i planen, således at planen tages i anvendelse ved behov. Ændringer, rettelser mm. til denne plan skal rettes til it-lederen fra Social og Sundhed (Signe Northeved), der opdaterer nødberedskabsplanen. 31

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET 2012 EKSEMPLAR NR. 1 STENSLUND AFSNIT: 0 CENTRET FORDELINGSLISTE SIDE: 1 EVAKUERINGSPLAN DATO: Maj 2012 EKS PL. UDLEVERET TIL NR. FUNKTION STILLING NAVN 1 leder Anni

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support TDC Wholesale 70 10 14 20 Teglholmsgade 3 Danmark Side 1 Indhold FORORD... 2 GENERELT... 3 HENVENDELSER TIL BREDBÅND & TELEFONI...

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Formanden bød Per Høegh velkommen i bestyrelsen. Søren Svendsen orienterede bestyrelsen om svar på læserbrev. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere