Delplaner niveau II for Ringsted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delplaner niveau II for Ringsted Kommune"

Transkript

1 Delplaner niveau II for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Beredskabsplan for Børne- og Kulturforvaltningen.2 DELPLANER NIVEAU II FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONSBYGNINGEN HÆKKERUPSVEJ 1: BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN SAMT UPPR...2 BEREDSKABSPLAN FOR JOBCENTER OG BORGERSERVICE...6 BEREDSKABSPLAN FOR TEKNISK FORVALTNING...11 RINGSTED KOMMUNE...11 BEREDSKABSPLAN FOR IT...15 BEREDSKABSPLAN FOR SOCIAL OG SUNDHED...22 BILAG 1: INDSATSKORT

2 Beredskabsplan for administrationsbygningen Hækkerupsvej 1: Børne- og Kulturforvaltningen samt UPPR Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

3 1. Indledning Delplanens formål er at beskrive retningslinier for den indsats, der skal iværksættes på forvaltningsniveau (niveau II) ved hændelser og uheld indenfor Børne- og Kulturforvaltningens område. Forvaltningen vil sikre, at personalet, der har daglig arbejdsplads på adressen Hækkerupsvej 1, får kendskab til den foreliggende beredskabsplan. Planen revideres løbende ved behov Beredskabsplaner på institutionsniveau (Niveau III) på forvaltningsområdet revideres efterfølgende af den enkelte institution. Processen er også på niveau III forankret i teknisk Forvaltning. Planen afprøves gennem en årlig øvelse. Efter øvelsen evalueres planen og den tilrettes efter behov. Derudover evalueres planen i forbindelse med reelle indtrufne hændelser. Ansvarlig for afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen er forvaltningens sikkerhedsleder. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Lokalemangel - institutioner Lokalemangel - administration Trusler mod lokalitet Personale Konkrete risici/hændelser Akut skade pga. brand, vandskade, skimmelsvamp eller ombygninger, udvidelser, renoveringer, som kræver genhusning Akut skade pga. brand, vandskade, skimmelsvamp eller ombygninger, udvidelser, renoveringer, som kræver genhusning Bygningen (fx bombe) Tilskadekomst, sygdom, pandemi (f.eks. H1N1) Trusler og vold mod medarbejdere Akut personalemangel - institutioner Epidemisk sygdom blandt medarbejdere og børn på institutioner Uheld og svigt på institutionerne Miljø Kulturværdier (arkivalier) Håndteres af leder af enheden Håndteres af institutionslederen med vejledning fra forvaltning og sundhedstjeneste Lokal leder handler ud fra vejledning fra fagforvaltningen. Forurening, indeklima generelt Brand- og vandskader I forhold til risikoområder, der konkret håndteres på decentralt niveau (niveau III), henvises til nævnte bilag i afsnit 4. 3

4 3. Operativ organisation for det pågældende område Forvaltningens krisestab ser ud som følger: Forvaltningsdirektør Børn og Kultur Kommunikationsansvarlig Afdelingschef for berørt område (opgavebestemt) Sikkerhedsleder I en krisesituation kan de fem ledere alle kontaktes via hjemmearbejdsplads eller mobilnummer Kontaktinformation: Se telefonlisten (B-plan kapitel 3 - afsnit 1) Såfremt der sker hændelser, som Børne- og Kulturforvaltningen set i forhold til ressourcer og beføjelser ikke kan håndtere, involverer afdelingschefen kommunens overordnede krisestab, jf. kommunens niveau I-beredskabsplan. 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination med andre forvaltningsområder Afhjælpende indsats Information til evt. pårørende Kommunikation til medier og borgergrupper Ansvarlig Direktør og relevant afdelingschef Direktør Afdelingschef for berørt område Afdelingschef for berørt område Al relevant kommunikation koordineres af forvaltningsdirektøren, som også afgør om kommunens kommunikationsansvarlige fra Byrådssekretariat inddrages 3.2 Instrukser Der er følgende instrukser, som bruges ved ekstraordinære hændelser: 4

5 Epidemi hos personale og børn: o Institutionens leder kontakter Ringsted Kommunes sundhedspleje. Vejledning udarbejdes herfra i samarbejde med embedslægeinstitutionen. Procedure ved trusler mod personale 4. Oversigt over beredskabsplaner for konkrete lokaliteter (niveau III): Beredskabsplan for bygningen Hækkerupsvej 1 i fht. brand Beredskabsplaner for dagtilbud i Ringsted Kommune Beredskabsplaner for skoler i Ringsted Kommune Beredskabsplaner for specialinstitutioner i Ringsted Kommune Beredskabsplaner for kulturinstitutioner i Ringsted Kommune Fra HovedMedUdvalget (HMU) og B&K-forvaltningens side er initieret en række vejledninger til støtte for ledere på niveau III: Styringsgrundlag for Ringsted Kommune (foreligger pt. i udkast) Retningslinier for krisehjælp (HMU-Portalen) Hvis et barn ikke hentes (Portalen under B&K) Influenza H1N1 (Portalen under B&K, udsendt til niveau II og III fra Sundhedsplejen) Notat vedr. mistanke om overgreb (udarbejdes pt. i Børn & Unge). Yderligere niveau III-beredskabsplaner afventer en koordinering mellem niveau III-planerne for alle forvaltningsområder. 5

6 Beredskabsplan for Jobcenter og Borgerservice Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

7 1. Indledning Denne plans formål er at sikre, at Jobcenter og Borgerservice kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse, som påvirker afdelingens opgaveløsning. Planen er således et værktøj, der skal hjælpe: Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser. Under hændelsen ved at beskrive retningslinier for den indsats, der skal iværksættes ved hændelser og uheld indenfor Jobcenter og Borgerservice. Efter hændelsen ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens beredskab. 1.2 Afprøvning og vedligeholdelse Planen afprøves to gange årligt. Efter øvelserne evalueres planen og den tilrettes efter behov. Derudover evalueres planen i forbindelse med reelle indtrufne hændelser. Ansvarlig for afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen er Jobcenterchefen og Chefen for Borgerservice. 1.3 Opbygning Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Den indeholder beskrivelse af: 1. Risici og hændelser, som planen skal tage højde for 2. Afdelingens krisestab med beskrivelse af hvem der er ansvarlig for hvilke opgaveområder i tilfælde af hændelser 3. Oversigt over beredskabsplaner og -instrukser på niveau III indenfor afdelingens område. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Trusler og vold mod medarbejdere Konkrete risici/hændelser Trusler og vold mod medarbejdere Borgere amok i jobbutikken og borgerservicecenter Bombetrussel mistænkeligt findes Bombetrussel telefonisk Personale Tilskadekomst Sygdom af pandemisk karakter Medarbejdere, der bliver dårlige i løbet af arbejdsdagen Borgere, der bliver dårlige under samtale IT IT-nedbrud, der medfører, at borgere ikke kan betjenes 7

8 Telefoni Lokalemangel Telefoninedbrud, så borgere ikke kan komme i kontakt med kommunen Administrative lokaler ikke brugbare pga. brand, skimmelsvamp, forsyningssvigt etc. 3. Operativ organisation for det pågældende område Afdelingens krisestab ser ud som følger: Direktør for Sundhedsforvaltningen Kommunikationsansvarlig Afdelingschef for jobcenter/ borgerservice (opgavebestemt) Kontaktinformation: Se telefonlisten (B-plan kapitel 3 - afsnit 1) Såfremt der sker hændelser, som Jobcenter og Borgerservice set i forhold til ressourcer og beføjelser ikke kan håndtere, involverer afdelingschefen kommunens overordnede krisestab, jf. kommunens niveau I-beredskabsplan. 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination med andre forvaltningsområder Information til evt. pårørende Afhjælpende indsats Kommunikation til medier og borgergrupper Ansvarlig Direktør for Sundhedsforvaltningen Direktør for Sundhedsforvaltningen Afdelingschef for berørt afdeling Afdelingschef for berørt afdeling Direktør i samråd med kommunikationsansvarlig fra Byrådssekretariatet 3.2 Instrukser 8

9 Der er følgende instrukser, som bruges ved ekstraordinære hændelser: Voldstrusler mod medarbejdere Trusler i øvrigt Plan for tilkaldelse af krisehjælp til evt. berørte borgere og medarbejdere er under udarbejdelse. 4. Oversigt over beredskabsplaner for niveau III: konkrete lokaliteter Der er følgende beredskabsplaner, der er gældende for konkrete lokaliteter under Jobcenter og Borgerservice: Brand- og evakueringsplan for Nørregade 100 Instruks for Nørregade 100 i tilfælde af bombetrusler, inficerede breve, røveri, skyderi, trusler med våben og fysisk vold/overfald (vedlagt). Der udarbejdes et tillæg vedr. kniv- og pistoloverfald. Alarmsystem herunder vagtmandskab for medarbejdere med borgerkontakt i jobcentret er under behandling i sikkerhedsgruppen. Kopier af nedenstående instruks, evakueringsplan samt plan over flugtveje opsættes ved kopimaskiner og ved brandslukningsudstyret, som er placeret ved de 2 interne trappeopgange. 9

10 Instruks for Nørregade 100 Bombetrusler o Evakuer bygningen (efter samme procedure som ved brand). o Andre afdelinger informeres (efter samme procedure som ved brand). o Ring 112. o Ingen må gå tilbage i bygningen, før hele bygningen er gennemsøgt og politiet giver tilladelse. Inficerede breve Såfremt der åbnes breve på kommunen indeholdende hvidt pulver, skal den (de) medarbejdere der har åbnet brevet eller været i lokalet hvor brevet blev åbnet isoleres og der skal tages kontakt til politiet for videre procedure. Røveri, skyderi, trusler med våben og fysisk vold/overfald. Der må ikke diskuteres med borgeren, tænk på egen og kollegers sikkerhed frem for alt. Ved røveri/trusler med våben skal der udleveres hvad borgeren beder om. Politiet tilkaldes tryk på overfaldsalarmen og ring 112 såfremt dette er muligt. Søg i sikkerhed, hjælp dine kolleger ingen må lades alene - og forhold dig ellers så roligt som muligt. Ved ovennævnte episoder skal implicerede medarbejdere (alle der har opholdt sig i lokalet) medvirke til psykolog samtaler. Ringsted kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare om psykisk krisehjælp, de kontaktes på tlf. nr Alle implicerede medarbejdere skal deltage i en fælles samtale med psykologen samt enkeltmands samtaler for at få afklaret, hvilken hjælp den enkelte har behov for. Der skal afholdes opfølgende psykolog samtaler med hver enkelt medarbejder. Lederen vil i samarbejde med SIR tage en snak med hele afdelingen om episoden, så alle informeres og det kan afklares hvilke foranstaltninger der skal tages i fremtiden. Andre afdelinger i bygningen informeres ligeledes om hændelsen. 10

11 Beredskabsplan for Teknisk Forvaltning Ringsted Kommune Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

12 1. Indledning Delplanens formål er at beskrive retningslinier for den indsats, der skal iværksættes ved større hændelser og uheld indenfor Teknisk Forvaltning samt Forsyningen i Ringsted Kommune. Konkret drejer det sig om Driftsafdelingen og Natur og Miljø samt Forsyningen. Planen afprøves en gang årligt i forbindelse med Teknisk Forvaltnings årlige beredskabsmøde. Denne øvelse bruges også til at evaluere planen. Derudover evalueres planen i forbindelse med faktiske hændelser, hvor planen har været aktiveret. Ansvarlig for afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen er Tværgående Funktioners afdelingschef. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Konkrete risici/hændelser Aktions kort nr. Vandløb/søer Grundvand/vandforsynin g Udslip af gylle, olie eller andre kemikalier. Utætte tanke, utætte kloakrør. 3 Forurening af brønde og boringer, nedsivning af mobile forureninger 1 Drikkevandsforurening Forurening med bakterier og miljøfremmede stoffer 1 Luft Udslip af farlige gasser. Lugt fra virksomheder (incl. gylle), øvrige lugt- og røggener 7 Jord Udslip af miljøfremmede stoffer på jord, som regel olie. 2 Affald Bortskaffelse af miljøfarligt affald (f.eks. situationer, hvor der er manglende mulighed for bortskaffelse (force majeure)) 5 & 6 Drift Længerevarende nedbrud 6 Spildevandsforsyning Forurening til kloak, renseanlæg, bygværker og bassiner 3 & 4 Ekstreme vejrligssituationer Ekstreme vejrsituationer: regn, storm, hagl, sne og lyn 5 12

13 3. Operativ organisation for Teknisk Forvaltning og Forsyningen Forvaltningens krisestab ser ud som følger: Teknisk direktør Kommunikationsansvarlig Chef for berørt område og Miljøvagten (opgavebestemt) Ad hoc-fagområderessourcer (opgavebestemt) Kontaktinformation se afsnittet telefonliste 13

14 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination mellem akut afhjælpende indsats og Teknisk Forvaltnings politik Overordnet koordination ledelse af afhjælpende indsats i Teknisk Forvaltning akut fasen Overordnet, koordinerende ledelse af afhjælpende indsats (efter behov) Afhjælpende bistand til den tekniske ledelse - akutfasen Kommunikation til involverede, borgere, virksomheder o.l. akut fasen Kommunikation efter akutfasen til borgergrupper og medier Oprydning Ansvarlig Teknisk direktør Teknisk direktør Afdelingschef for berørt område Politi Afdelingschef for berørt område Ringsted Brand og Redning Kommunikationsansvarlig fra byrådssekretariatet efter samråd med teknisk direktør Ringsted Forsyning Vej og Park, Ringsted Kommune Andre, efter behov 3.2 Instrukser Der er følgende instrukser, som bruges ved ekstraordinære hændelser: Instrukser for akutindsats for myndighedsbehandling ved jord- og grundvandsforureninger 4. Oversigt over eventuelle planer for enkelte objekter Der er følgende beredskabsplaner, der er gældende for konkrete lokaliteter under Teknisk Forvaltning: Beredskabsplan for vandforsyning, Ringsted Forsyning A/S, samt private vandværker. Beredskabsplan for varmeforsyning, Ringsted Kommune Beredskabsplan for Spildevandsforsyning, Ringsted Forsyning A/S 14

15 Beredskabsplan for IT Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

16 1. Indledning Beredskabsplanens formål er at beskrive retningslinjer for den indsats, der skal iværksættes ved større nedbrud indenfor IT området. De respektive delområder evalueres i forbindelse med faktiske hændelser, hvor planen har været aktiveret. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Fiberbrud Server /SAN/ netværks nedbrud Nedbrud på fastnet telefoni Nedbrud på mobilt netværk Strømnedbrud Internetforbindelse Konkrete risici/hændelser Overgravning af Ringsted kommunes fiberkabel Fejl på hardware eller software Fejl på central, øvrigt hardware eller på linjer (fiber/kobber) Fejl på Telenor netværk Manglende forsyning af bystrøm Manglende forsyning fra Internet udbyder 3. Beskrivelse af krisestab for det pågældende område IT-chef/ IT-souschef Kommunikationsansvarlig Ansvarlig for berørt område (opgavebestemt, se punkt 3.2 for beskrivelse af instrukser for hvert område delområde) Kontaktinformation: Se telefonlisten (B-plan kapitel 3 - afsnit 1) Såfremt der sker hændelser, som IT staben ikke egenhændigt kan håndtere, involverer IT-chefen eller IT-souschefen kommunens overordnede krisestab, jf. kommunens niveau I-beredskabsplan. 16

17 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Igangsætte beredskabssituation Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination med andre forvaltningsområder Ansvarlig IT-chef eller IT-souschef IT-chef/IT-souschef eller koordinator for IT teamet IT-chef eller IT-souschef Afhjælpende indsats Ansvarlig for berørt område (se afsnit 4) Kommunikation til medier og borgergrupper Kommunikationsansvarlig fra byrådssekretariatet efter samråd med IT-chef eller IT-souschef 3.2 Instrukser Der er følgende instrukser, som bruges ved ekstraordinære hændelser: Fiberbrud Hvilke services vil være berørt: Hvis et fiberkabel ophører med at fungere vil det påvirke den/de berørte lokationers mulighed for at komme på Ringsted kommunes netværk, Internettet samt i visse tilfælde vil brug af fastnettelefoni ikke være mulig. Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af overgravning af fiberkabel, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Den ansvarlige medarbejder indenfor netværksområdet besigtiger overgravningen og i samarbejde med ekstern leverandør genetableres fiberen hurtigst muligt. Forholdsregler I forhold til sikring af fiber har Ringsted Kommune fremført redundante fiberforbindelser til alle centrale lokationer. Netværk vil derfor stadig være tilgængelig i de tilfælde hvor kun én strækning er blevet berørt. For lokationer i yderområder vil netværk ikke være tilgængeligt hvis et fiberkabel overgraves, eventuelle midlertidige foranstaltninger samt udmelding vil igangsættes hurtigst muligt. Nøglepersoner - Netværksansvarlig medarbejder i IT staben: Niels Christoffersen (telefon: ) 17

18 - Ekstern leverandør: Sif gruppen Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Server / SAN / netværks nedbrud Hvilke services vil være berørt: Hvis servere / San eller netværk ophører med at fungere, vil der ikke være adgang til berørte basissystemer, fagsystemer eller filer. Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af nedbrud på servere /SAN eller netværk, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Den ansvarlige medarbejder påbegynder reetablering. Forholdsregler I forhold til sikring af Ringsted kommunes systemer og filer har Ringsted kommunes IT stab etableret et to-center servermiljø. Dette sikrer, at data er placeret på to fysisk adskilte lokationer, der i tilfælde af nedbrud kan fungere uafhængigt af hinanden. Nøglepersoner - Server/SAN ansvarlig medarbejder i IT staben: Niels Christoffersen (telefon: ) - Ekstern leverandør: (kontakt indenfor almindelig åbningstid) Credocom Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Nedbrud på fastnettelefoni Hvilke services vil være berørt: Fastnettelefoni Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af nedbrud på telefoni, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Hvis fastnettelefoni er ude af drift, kan det skyldes enten: - Fejl på central - Fejl på øvrigt hardware - Fejl på fiber linjer 18

19 - Fejl på kobber linjer Alle fejl vil resultere i manglende mulighed for brug af fastnettelefoni og den ansvarlige medarbejder indenfor telefoniområdet vil i samarbejde med ekstern leverandør genetablere telefonidriften hurtigst muligt. Forholdsregler Ringsted kommune driver egen telefoncentral, hvilket betyder, at telefonidriften ikke er afhængig af ekstern leverance på dette område. Nøglepersoner - Fastnet telefoni ansvarlig medarbejder i IT staben: Søren Jensen (telefon: ) - Ekstern leverandør: Kemp & Lauritsen, telefon (direkte kontakt Jesper: ) - Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Nedbrud på mobilt netværk Hvilke services vil være berørt: Mobiltelefoni Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af manglende adgang til mobilnet, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Den ansvarlige medarbejder indenfor telefoniområdet tager kontakt til udbyder og får i samarbejde med denne genetableret mobilnetværket hurtigst muligt. Forholdsregler Der er ingen særlige forholdsregler på området. Nøglepersoner - Mobilt netværk ansvarlig medarbejder i IT staben: Søren Jensen (Telefon: ) - Ekstern leverandør: Telenor, telefon Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Strømnedbrud 19

20 Hvilke services vil være berørt: Hvis Ringsted kommunes centrale lokationer ikke forsynes med bystrøm, kan det resultere i udfald på netværk, fastnettelefoni samt Internetforbindelse. Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af manglende strømleverance, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Driftsafdelingen medarbejdere vil træde sammen og vurdere skader samt reetableringsplan. Forholdsregler Ringsted kommune har sikret alle større lokationer med batteri (UPS) der sikrer tilførsel af strøm til IT-arbejdspladser i forhold til kortvarige udfald i strømleveringen. I forhold til langvarige strømudfald er Nørregade 100 og Rådhuset sikret med dieselgeneratorer, der automatisk går i gang ved længerevarende udfald i strømleveringen. Dieselgeneratorerne kan levere strøm til server rummene på de to lokationer eventuelle nød arbejdspladser kan etableres i de to bygninger. I forhold til påfyldning af diesel på de to dieselgeneratorer er der lavet en aftale mellem IT-staben og Vej og park. Nøglepersoner - Strømnedbruds ansvarlig medarbejder i IT staben: Niels Christoffersen (telefon: ) - Ekstern leverandør: o Elektrikere i forhold til strømtavler: KL Teknik, telefon / o Elektrikere i forhold til intern kabling: Sif gruppen o Dieselgenerator: ABC MONTAGE, telefon Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk Internetforbindelse Hvilke services vil være berørt: Hvis der ikke er adgang til Internettet vil der ikke være mulighed for brug af internettjenester i nogle tilfælde fagsystemer (eks. Medialogic, Miljøportalen samt KMD systemer) Hvilke procedurer træder i kraft: I tilfælde af manglende tilgængelighed til Internettet, vil der gå besked til IT stabens drift afdeling. Den ansvarlige medarbejder indenfor netværk tager kontakt til udbyder og får i samarbejde med denne genetableres Internetforbindelsen hurtigst muligt. Forholdsregler 20

21 Ringsted kommune har etableret Internetforbindelse med to separate leverandører for at minimere risiko for manglende leverance til Ringsted kommunes IT-arbejdspladser. Nøglepersoner - Internetforbindelse ansvarlig medarbejder i IT staben: Niels Christoffersen (telefon: ) - Ekstern leverandør: o TDC, telefon o Nianet, telefon Ansvarlig for udmelding til berørte forvaltninger og institutioner samt evt. eskalation: Servicedesk 21

22 Beredskabsplan for Social og Sundhed Delplan til Ringsted Kommunes Beredskabsplan April

23 1. Indledning Delplanens formål er at beskrive retningslinier for den indsats, der skal iværksættes ved hændelser og uheld indenfor Social- og sundhedsområdet. Ansvarlig for afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen er Social- og Sundhedsområdet beredskabskoordinator, som er voksen-/seniorchefen. 2. Risici og hændelser, som delplanen skal tage højde for Risikoområde Ekstremt vejrlig Konkrete risici/hændelser Problemer med udkørsel fra hjemmeplejen Problemer med madudbringning Problemer med at få personale ind til plejecentrene Strømsvigt Problemer med madproduktion til plejecenterbeboere Problemer med tilgang til journal, kørelister mv., jf. længerevarende IT-nedbrud Problemer diverse hjælpemidler, herunder brugere af iltapparater Plejecentre: Nødkald og telefoni Problemer med telefonnettet Problemer med nødkald Kørelister, medicinlister, mv. (PDA) Længerevarende IT-nedbrud Problemer med tilgang til journal, kørelister mv., Manglende registrering af patienter udskrevet til eget hjem Trusler og vold mod medarbejdere Forurening af drikkevand Fysisk og psykisk vold fra borgere og pårørende. Drikkevand Vand i mad Brand Brand i bygninger Udover de oplistede risici henvises der til sundhedsberedskabsplanen, som er udarbejdet som en del af regionens sundhedsberedskabsplanlægning. Denne plan tager højde for håndtering af ekstraordinært udskrevne patienter, syge, smittede mv., der opholder sig i eget hjem. 23

24 3. Operativ organisation for det pågældende område Afdelingens krisestab ser ud som følger: Direktør for Sundhedsforvaltningen Kommunikationsansvarlig Afdelingschef for Social Sikkerhedsleder Kontaktinformation: Se telefonlisten (B-plan kapitel 3 - afsnit 1) Såfremt der sker hændelser, som Social og Sundhed set i forhold til ressourcer og beføjelser ikke kan håndtere, involverer afdelingschefen kommunens overordnede krisestab, jf. kommunens niveau I-beredskabsplan. 3.1 Opgaveoversigt Opgaveområde Ressourceallokering til håndtering af og økonomistyring af hændelsen Koordination med andre forvaltningsområder Afhjælpende indsats Kommunikation til medier og borgergrupper Information til evt. pårørende Ansvarlig Direktør for sundhedsforvaltningen Direktør for sundhedsforvaltningen Afdelingschef Social Kommunikationsansvarlig fra Byrådssekretariatet efter samråd med direktør og i samarbejde med stedlige ledere Afdelingschef Social 3.2 Indsatskort Der er udarbejdet indsatskort for følgende hændelser: 1. Ekstremt vejrlig 2. Strømsvigt 3. Problemer med telefonnettet 24

25 4. Længerevarende IT-nedbrud 5. Forurening af drikkevand 6. Brand 7. Forurening af fødevarer 8. Problemer med levering af fødevarer 9. Trusler og vold mod medarbejdere (ligger i udkastform, skal godkendes i MED-organisationen i december 2010) Indsatskort er vedlagt i bilag Oversigt over beredskabsplaner for konkrete lokaliteter (niveau III) Der er følgende beredskabsplaner, der er gældende for konkrete lokaliteter under Social og Sundhed (er ved at blive undersøgt, men der menes at være for følgende lokaliteter): o o Beredskabsplaner for plejecentre i Ringsted Kommune Beredskabsplan for Centralkøkkenet 25

26 Bilag 1: Indsatskort Ekstremt vejrlig Funktion: Centralkøkkenet Rolle, ansvar og beføjelser: Leder af centralkøkkenet Retningslinjer for procedure ved ekstremt vejrlig: Personale, der er bosiddende i nærområdet af enten det enkelte plejecenter eller centralkøkkenet møder ind, hvor det i forhold til graden af det ekstreme vejrlig er mest hensigtsmæssigt. Det, der bestemmer, hvor man møder ind, er, om der inden kl er mulighed for at få en transport af mad igennem til plejecentrerne. Er der ikke det, vil det sandsynligvis heller ikke være muligt at få personale frem til plejecentrerne og i dette tilfælde er det det personale, der er til stede på plejecentrerne, der tager nødlageret i brug. Der forefindes nødlager til en dags forplejning på det enkelte plejecenter til et døgns fuld forplejning. Holdbarhedsdato kontrolleres den første onsdag i januar og juni mdr. Der er tænkt på i valget af nødlager, at maden skal være nem at håndtere af det personale, der er til stede på plejecentrerne. Sammen med forplejningen forefindes vejledning til tilberedningen. Nødlagerets placering: Ortved: I modtagerkøkkenet i fryser og i koloniallager depot: KLC: I lageret til Café Ingeborg Solbakken: I Hus 8, Hus 12 Hus 14 og modtagerkøkkenet på Solbakken. 26

27 Nødberedskabsplan ved vitale IT-nedbrud på ældre- og plejeområdet Social og Sundhed 2013 Indhold og afgrænsninger Nødberedskabsplanen indeholder en plan for hvordan nødvendige data og kommunikation sikres ved it-nedbrud af kortere og længere varighed, således at områdets brugere fortsat får den nødvendige hjælp. Nødberedskabsplanen omfatter følgende områder indenfor Social og sundhed: - Visitationskontoret - Hjemmeplejen - Plejecentrene Solbakken, Ortved og Knud Lavard Centret - Træningsfunktionen - Centralkøkkenet Specifikke nødberedskabsplaner ifht. strømnedbrud, telefonnedbrud og lign. er ikke en del af denne plan, og udarbejdes særskilt. I nedenstående fremgår den konkrete vurdering af hvilke oplysninger, der skal sikres, således at brugerne ved IT-nedbrud, fortsat får den nødvendige hjælp. Vurderingerne af det nødvendige beredskab er foretaget af lederne for de respektive områder og afdelinger, samt af medarbejdere og lederen fra IT-omsorg. 27

28 Område Hjemmeplejen Zahlesvej 18 Vitale informationer, der skal sikres ved nedbrud Plantavler fra Vitae-Disponering Af plantavlerne fremgår hvilken hjælp, der skal leveres til brugerne. Udprintning af disse kan anvendes ved nedbrud. Diverse ark fra Vitae Journal Nødprocedurer Der skal udskrives Plantavler (Skabelonplan) hver onsdag, og disse papirmappen mapperne. (Jf. Arbejdsgangsbeskrivelsen for Disponering) Stamark, Statusarket, Vurderingsark og Ydelsesoversigt udskrives h foretaget væsentlige ændringer. Printene lægges i borgernes papirjo (hængemapperne). (Jf. VITAE Håndbogen Kap arbejdsgangs Medicinoplysninger Medicinoplysninger om borgerne, er i et ark i Informationsmappen, brugerens hjem. Ved nedbrud kan disse oplysninger derved indhente Plejecentrene Solbakken, Ortved og Knud Lavard Centret Vitae-journalen Medicinoplysning Stamark, Statusarket, Vurderingsark og Ydelsesoversigt udskrives h foretaget væsentlige i disse. Lægges i borgerens papirjournal (hæn (Håndbogen Kap VITAE-Journalens arbejdsgangsbeskrivelse Medicinoplysninger om borgerne, er i et ark i Informationsmappen, brugerens hjem. Derved kan medarbejderne tilgå disse oplysninger. 28

29 Træningsfunk tionen Servicecentret Excercerplads en 3 VITAE- Disponering Kørelister Vitae-journalen Terapeutteam I tilfælde af nedbrud, bruges terapeuternes papirkalender, som er de at skabe overblik over den aktuelle dags opgaver. På papir-journale påført borgerens telefonnummer til brug ved aflysning. Aktivitetsteam Hver dag køres der en skabelonplan ud for den næste uge, som er er der aktuelle borgerlister, hvor alle igangværerende er på. Ved opstart af borger dannes der en papir-journal enten via GOP ell disse papir er der de oplysninger vi alternativt kan bruge i stedet for Visitationskon toret Vitae-journalen Modtage beskeder fra sygehuse, læger, Hjemmepleje, træning, Cen pårørende.m.fl. og videreformidle dem telefonisk i tilfælde af It - ned Kontakt med Zealand Care Bestilling af hjælpemidler, kørsel, samt anden kontakt til Zealand Care Visitationskontoret bestiller hjælpemidler og udbringning i internetbaseret bestillingsmodul. Ved IT-nedbrud i bestillingsmodulet kontaktes Zealand Care i alm. åb udenfor alm. åbningstid på akutmobiltelefonnr. Centralkøkke net Madproduktion og udbringning til ældre og handicappede på plejecentre og i eget hjem Centralkøkkenet sikrer madproduktionen til plejecentrene ved I Hver onsdag sendes opdateret data til PC Data Consult, telefon Ved nedbrud af It i Ringsted kommune vi data leveret / opdateret direkte fra firma. Disse data vil max. være en sikre at det gøres er det lagt ind som et fast opgave der popper op i kalender. o Kørelister o Klientlister o Opskriftssamling o Ingrediens kartotek o Lister over kostformer 29

30 - For at sikre at borgere med specielle behov alt kost, trækkes der også hver onsdag et hold kørelister ud på pap mappen med egenkontrol. Ud fra ovenstående vil personalet i kø stand til at sørge for mad til plejecentrerne. KRAM sikrer madproduktionen til hjemmeboende i Ringsted ko IT-nedbrud: - Alle hjemmeboende pensionister på madservic Centralkøkkenets Køkkenprogram og hos KRAM det betyder at ramt af IT-nedbrud så kan den anden part være behjælpelig med vil også kunne trækkes kørelister ud via centralkøkkenets køkke - Derudover opbevarer KRAM altid den sidste m rettelser og borgens menuvalg på papir. Så det vil altid være mu - Ved IT-nedbrud vil det ud fra gamle papir kørel muligt at reetablere borgerens egenbetaling. - Kram kan kontaktes på telefon Ved nedbrud i IT-Vitae Journal Klient: - Hvis alt IT- er gået ned, opbevares alle klientko egne data i papirformat, og det betyder at alt kan rekonstrueres. - Hvis det er Vitae der er gået ned kan vi ikke se og til hvad, men vi har alle bestillinger på aktive borgere i papirfo 30

31 Ændringer til IT-nødberedskabsplanen Det er den enkelte leder for hvert område, der er ansvarlig for at nødberedskabsplanen til enhver tid indeholder en aktuel oversigt over hvilke vitale oplysninger, der skal sikres ved it nedbrud, samt plan for håndtering. Det er også lederens ansvar at medarbejderne til enhver tid kender til det konkrete indhold i planen, således at planen tages i anvendelse ved behov. Ændringer, rettelser mm. til denne plan skal rettes til it-lederen fra Social og Sundhed (Signe Northeved), der opdaterer nødberedskabsplanen. 31

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Kommunaldirektøren Social- og sundhedsdirektøren Beredskabschefen Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Resumé KL informerer i denne administrative information

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Risikovurdering ENHED:

Risikovurdering ENHED: ? Risikovurdering?? ENHED: INDLEDNING Formålet med at identificere risici og trusler er at blive i stand til at imødegå disse for at minimere konsekvenserne og i videst muligt omfang sikre fortsat drift

Læs mere

It-beredskabspolitik for Ishøj Kommune

It-beredskabspolitik for Ishøj Kommune It-beredskabspolitik for Ishøj Kommune Version Dato Udarbejdet af Ændringer Godkendt af ledelsen 0.1 - Neupart Første udkast - 0.2 - Neupart 2.2 Beredskabs - organisation fastsat. 2.3 Tilgængelighedskrav

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Vaccination i forbindelse med influenza A (H1N1)

Vaccination i forbindelse med influenza A (H1N1) Dato: 29.10 2009 Reference: PM, DB Direkte telefon: 89593201 89593206 E-mail: pm@norddjurs.dk dorb@norddjurs.dk Journalnr.: Vaccination i forbindelse med influenza A (H1N1) Den samlede opgave omkring planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Bilag 2: Evakuerings og Genhusningsplan

Bilag 2: Evakuerings og Genhusningsplan Bilag 2: Evakuerings og Genhusningsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juni 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Remstruplund,

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

Beredskabsstyrelsen Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. cbk@brs.dk www.brs.dk 2 Indledning Formålet med Konsekvensanalyse er at give organisationer

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Juni 2016 Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Procedure og handlinger i Usserød Å Samarbejdet før, under og efter en oversvømmelse 1 Indledning og baggrund... 2 1.1 Formålet med en

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Risikovurdering. Lillebælt. Beredskabsplan for University College. Teknik & Bygninger

Risikovurdering. Lillebælt. Beredskabsplan for University College. Teknik & Bygninger 2015 Risikovurdering Beredskabsplan for University College Lillebælt Teknik & Bygninger Risikovurdering Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Indhold 1. Indledning... 3 2. Vurdering

Læs mere

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Personalet på afdelingen informerer terapeuterne på plejehjemmene om nye indflytninger ved at informere mundtligt eller via mail til Fællespostkassen. Fysioterapeuten

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Retningslinier distancearbejdspladser

Retningslinier distancearbejdspladser Retningslinier distancearbejdspladser 0 1. Indledning...1 2. Definition....1 3. Hvem kan få en distancearbejdsplads...1 4. Distancearbejdspladsen...2 6. Kompensation til medarbejderen...4 7. Overgangsordninger...4

Læs mere

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab Denne vejledning samler de vigtigste ting, som I skal omkring i jeres arbejde med det lokale

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter Vejledning Revideret 2008 Formål og udbytte af ROS60 ROS 60 er en gruppeøvelse, som enkelt og hurtigt introducerer de centrale begreber i

Læs mere

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Niveau III November 2015 Formål Beredskabsplanen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere. Derudover skal

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Delplan for Stenslunds administrationsbygning

Delplan for Stenslunds administrationsbygning Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Side 1 Forord Denne delplan er gældende for Stenslund administartionsbygning.og indgår som en del af Odder kommunes samlede Helhedsorienteret Beredskabsplan.

Læs mere

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN 9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN Evakueringsplan for: Sejs Plejecenter, Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Dato: 21. februar 2014 Revideret: Fordelingsliste for evakueringsplanen Side 4 Særlige instrukser for ledelsen

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INSTRUKS FOR INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM Indretning af krisestyringsrum Udarbejdet 30.oktober 2017 At sikre tilgængelighed af nødvendigt udstyr for iværksættelse af hurtig

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

Bilag 1: Organisation

Bilag 1: Organisation Bilag 1: Organisation 1.1 Stab Beredskabschef, tilkaldes via vagtcentralen Tlf. 45 80 33 55 Chef for Materielgården, tilkaldes via teknikervagten Tlf. 45 712 112 Chef for, tilkaldes via s teknikervagt

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Beredskabsplan. 2. Beredskabsplan / Søndre Skole...

Beredskabsplan. 2. Beredskabsplan / Søndre Skole... Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 2. Beredskabsplan / Søndre Skole... 3 3. Beredskabsplan / Gymnastik- og Idrætshøjskolen... 6 4. Beredskabsplan / Viborg Svømmehal... 8 5. Beredskabsplan / Søndre Skole

Læs mere

1.6.2.1.3 Nødprocedure ved nedbrud af telefonsystem, HEV

1.6.2.1.3 Nødprocedure ved nedbrud af telefonsystem, HEV 1.6.2.1.3 Nødprocedure ved nedbrud af telefonsystem, HEV Formål Målgruppe Definition af begreber Fremgangsmåde Dokumentation Ansvar Referencer Formål At forhindre utilsigtede hændelser som følge af telefonnedbrud.

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere