Indtegningsskema home og Topdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtegningsskema home og Topdanmark"

Transkript

1 Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet privat beboelse sted? Huset er nyt og opført med henblik på salg sælger er bygmester eller firma der har overtaget direkte fra bygmester med videresalg for øje. Litra Hvis JA, tilbydes der ikke ejerskifteforsikring (Køber/Udvidet Køberforsikring). 0.2 Er beboelsesbygningernes stand så ringe, at ejerskifteforsikring (Køber/Udvidet Køberforsikring) ikke kan tilbydes? Hvis du er i tvivl, om der kan tilbydes en ejerskifteforsikring (Køber/Udvidet Køberforsikring) med individuelle forbehold, skal du kontakte Byggeteknisk afdeling hos Topdanmark. 0.3 Er der tale om en væsentlig grad af selv eller medbyg af beboelsesbygningen? Her mener vi fx selv- eller medbyg af: - hele huset eller store dele af huset enten ved nyt hus, en stor ombygning eller renovering - nye tilbygninger til huset - ny 1 sal/loftsrum, der udnyttes til beboelse - udskiftning/ombygning af store bygningsdele, fx vægge, gulve, tag - nyt badeværelse Hvis JA, gå til spørgsmål Hvis NEJ, kan du springe omkring selv- eller medbyg over. HVIS JA Skønner du, at der er åbenlyse fejl eller afvigelser fra bygningslovgivningen i sælgers væsentlige selv eller medbyg, uanset om disse har medført skade, og vurderer du på den baggrund, at der ikke kan tilbydes ejerskifteforsikring (Køber-/Udvidet Køberforsikring)? Hvis du er i tvivl, om der kan tilbydes en ejerskifteforsikring (Køber/Udvidet Køberforsikring), skal du kontakte Byggeteknisk afdeling hos Topdanmark. 0.4 Er der tale om et dødsbo, en tvangsauktion eller et hus solgt af investeringsfirma el.lign.? Hvis JA, og hvis du i den samlede konklusion vurderer, at huset er i mindre god eller dårlig stand, kan der ikke tilbydes ejerskifteforsikring (Køber/Udvidet Køberforsikring) 0.5 Benyttes en del af ejendommen til erhverv? Hvis der er tale om et landbrug i drift, skal du svare nej til spørgsmålet HVIS JA Udgør erhvervsarealet mere end 50 % af det samlede bygningsareal for hele ejendommen? INDTEGNINGSSKEMA, VERSION 6.1, MAJ 2013 Side 1 af 8

2 Pkt. Spørgsmål Ja Nej 0.6 GÆLDER KUN HUSFORSIKRINGEN: Har boligen været skadet på grund af vand eller kloakvand fra skybrud, inden for de sidste 5 år? Ved ikke Se sælgers svar i SundhedsAttesten, der omhandler skybrud. Hvis sælger ikke har besvaret spørgsmål i SA, er det op til den bygningssagkyndige at vurdere og svare på spørgsmålene efter bedste evne. Hvis du er i tvivl, om skybrud og hvad du skal svare, skal du kontakte Byggeteknisk afdeling hos Topdanmark. Hvis NEJ eller VED IKKE, kan du springe spørgsmål og over HVIS JA HVIS JA Hvor stor var skaden? under kr kr kr. Over Er der foretaget forebyggende tiltag, så fremtidig skybrudsskade forhindres SAMLET VURDERING AF BOLIGENS TILSTAND: Særdeles god Meget god God Mindre god Dårlig Forsikring 1 Er der trægulv i stueetagen mod jord? Gælder både beboelse og sekundære bygninger 1.1 H 2006: Svampe-, insekt- og rådforsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra gulvkonstruktionen i stueetagen på grund af gulv mod jord. U 3114: Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra gulvkonstruktionen i stueetagen på grund af gulv mod jord. Er krybekælder mangelfuld ventileret? Vurdering af råd- og svamperisikoen ALTID ved K3 og UN 1.2 H 2007: Svampe-, insekt- og rådforsikringen dækker ikke gulvkonstruktionen over krybekælderen på grund af den mangelfulde ventilation af krybekælderen. U 3113: Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra krybekælderen på grund af den mangelfulde ventilation af krybekælderen Er tagkonstruktionen mangelfuld ventileret? Vurdering af råd- og svamperisiko, ALTID ved K3 & UN 1.3 H 2008: Svampe-, insekt- og rådforsikringen dækker ikke tagkonstruktionen på grund af mangelfuld ventilation. Er taget med græstørv fra 0 10 år? Hvis dårlig stand svar NEJ og kryds JA i H 2071: Forsikringen kan ikke tilbydes med råddækning og Udvidet vandskade. Er taget med græstørv fra 11 -? år? 1.5 H 2074: Forsikringen kan ikke tilbydes med svampe-, insekt-, råd- eller Udvidet vandskadedækning. INDTEGNINGSSKEMA, VERSION 6.1, MAJ 2013 Side 2 af 8

3 Er taget utæt? Utæt tag eller nærliggende risiko for utæt tag der giver skade på underliggende konstruktion 1.6 H 2048: Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra variabel bygningsdel. Hvis JA, skriv bygningsdel og placering: (start med lille bogstav og slut IKKE med punktum) Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra 1.7 Er der nedbrudt træ i beboelsen? Ej sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender, træværk i kælder: gulve, vægbeklædninger, fodpaneler samt underlag af træ, åbne trækonstruktioner som fx veranda/balkon eller bindingsværk. (se punkt 1.14 for bindingsværk) H 2005: Variabel bygningsdel er ikke dækket af svampe-, insekt eller rådforsikringen pga. nedbrudt træ. Hvis JA, skriv bygningsdel og placering: (start med stort og slut IKKE med punktum) er ikke dækket af svampe-, insekt- og rådforsikringen på grund af nedbrudt træ. 1.8 Er der nedbrudt træ i sekundære bygninger? Ej sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender, træværk i kælder: gulve, vægbeklædninger, fodpaneler samt underlag af træ, åbne trækonstruktioner som fx veranda/balkon eller bindingsværk. (se punkt 1.14 for bindingsværk) H 2045: Variabel bygningsdel er ikke dækket af svampe-, insekt- og rådforsikringen på grund af nedbrudt træ. Hvis JA, skriv bygningsdel og placering: (start med stort og slut IKKE med punktum) er ikke dækket af svampe-, insekt- og rådforsikringen på grund af nedbrudt træ. Er der brud på ruder eller sanitet? Der skal ikke krydses for punkterede termoruder 1.9 H 2017: Variabel bygningsdel er ikke dækket af kaskoforsikringen. Hvis JA, skriv bygningsdel og placering: (start med stort og slut IKKE med punktum) er ikke dækket af kaskoforsikringen Er beboelsesbygningen i en sådan stand, at der IKKE kan tilbydes svampe-, insektog rådforsikring? Vurdering af hele beboelsen. Hvis du svarer JA her, skal du svare NEJ til 1.7/ 1.8 H 2068: Ejendommen kan ikke forsikres for svampe-, insekt-, råd eller Udvidet vandskade på grund af dennes stand. U Ingen forbehold. INDTEGNINGSSKEMA, VERSION 6.1, MAJ 2013 Side 3 af 8

4 Er der bygninger, der ikke er besigtiget? Gælder rigtige bygninger undtaget under ad. 4 i TR Kryds JA ved rigtige bygninger, der er undtaget under ad. 4 i TR. Husk at angive litra til højre + bygningsbeskrivelse i variabel 1.11 Kryds NEJ hvis alle bygninger er besigtiget, eller ikke besigtigede bygning er: legehus, hobbydrivhus, hundehus og lign., der ikke bliver betragtet som en bygning, men som skal litreres i TR H 2069: På grund af, at <variabel bygning> ikke er vurderet i tilstandsrapporten kan der kun tegnes brandforsikring til dagsværdi for denne bygning/disse bygninger. Ved en eventuel brandskade, vil erstatningen blive opgjort til 50 % af nyværdien for en tilsvarende bygning. Derudover dækker forsikringen ikke restværdierstatning, herunder udgifter til nedbrydning, lovliggørelsesudgifter, byggeadministration og prisstigninger for denne bygning/disse bygninger. U Ingen forbehold. Hvis JA, skriv bygning: (start med lille og slut IKKE med punktum) Utætte/opfugtede kældervægge/gulve? ALTID ved symptomer på fugt også K1- skader U 3112: Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra utætte/opfugtede kældervægge og kældergulve. Er huset et pudset træhus? Altid pudset træydervæg. Ved pudset bindingsværk kryds NEJ og JA i H 2066: Bygningen kan ikke svampe-, insekt eller rådforsikres, ligesom der ikke kan oprettes Udvidet vandskade på grund af de pudsede træydervægge. U 3109: Forsikringen dækker ikke krav, der er afledt af pudsede træydervægge samt årsager og følgeskader hertil. Er husets yder- eller indervægge med bindingsværk? ALTID ved bindingsværk. Ej med i 1.7 eller H 2042: Svampe-, insekt- og rådforsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværket. U 3108: Forsikringen dækker ikke krav, der er afledt af opfugtet eller nedbrudt bindingsværk samt årsager og følgeskader hertil. Er huset et bjælkehus/panbohus fra 0-10 år? Hvis dårlig stand svar NEJ og kryds JA i H 2071: Forsikringen kan ikke tilbydes med råddækning og Udvidet vandskade. Er huset et bjælkehus/panbohus fra 11 -? år? 1.16 H 2074: Forsikringen kan ikke tilbydes med svampe-, insekt-, råd- eller Udvidet vandskadedækning. Mangler der afstandslister mellem undertaget og lægterne? Er forholdet noteret i TR med K1, K2 eller K3 + standard OG er tagbelægningen bølgeeternit Kryds NEJ 1.17 H 2059: Svampe-, insekt- og rådforsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra taget, da afstandslisterne mellem undertaget og lægterne mangler. U 3104: Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra taget, som følge af at afstandslisterne mellem undertaget og lægterne mangler. INDTEGNINGSSKEMA, VERSION 6.1, MAJ 2013 Side 4 af 8

5 1.18 Er der brugt jernbane sveller i husets konstruktioner? Se evt. tegninger. U 3116: Forsikringen dækker ikke skade eller indeklimaproblemer, der konstateres på eller udbreder sig fra svellerne i bygningen. Er tagbelægningen et K21 Lysbro falstagsten med skumnylonstrimmel oplagt før år 1992 Er forbeholdet noteret i TR med K3 kryds NEJ HUSK at notere i pkt. 1.6, at der er utæt tag hvis JA U 3105: Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra tagbelægningen, da tætningen af K21 tagstenen er udført med nylonstrimmel, som har en kortere levetid end selve teglet. Er ejendommen sætningspræget? Overvej risiko på skjulte rør og stikledninger, hvis du svarer ja her U 3110: Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra sætninger i variabel litra. Er taget skumunderstrøget? Altid også ved K1 H: 2009: Forsikringen dækker ikke svampe-, insekt- og rådskade på tagkonstruktionen samt skade som følge af nedbørs indtrængen, på grund af skumunderstrygningen. U 3101: Forsikringen dækker ikke skader, der konstateres på eller udbreder sig fra taget, fordi skumunderstrygningen kan blive vandsugende og taget dermed bliver utæt. Manglende adgang til skunkrum Hvis det er et velbygget hus i god stand, og du vurderer, at dette også gælder skunken, der ikke er besigtiget kryds NEJ Hvis der ikke findes en dør/lem eller lign. til skunkrum og dette er årsagen til den manglende adgang kryds NEJ U 3102: Forsikringen dækker ikke skader, der konstateres i eller udbreder sig fra skunkrum, på grund af manglende adgang til skunkrum på besigtigelsestidspunktet. Manglende adgang til tagrum Hvis det er et velbygget hus i god stand, og du vurderer, at dette også gælder tagrummet, der ikke er besigtiget kryds NEJ Hvis der ikke findes en dør/lem eller lign. til tagrummet og dette er årsagen til den manglende adgang kryds NEJ U 3103: Forsikringen dækker ikke skader, der konstateres i eller udbreder sig fra tagrummet, på grund af manglende adgang til tagrummet på besigtigelsestidspunktet. Manglende adgang til krybekælder Hvis det er et velbygget hus i god stand, og du vurderer, at dette også gælder krybekælderen, der ikke er besigtiget kryds NEJ Hvis der ikke findes en dør/lem eller lign. til krybekælderen og dette er årsagen til den manglende adgang kryds NEJ U 3111: Forsikringen dækker ikke skader, der konstateres i eller udbreder sig fra krybekælderen, på grund af manglende adgang til krybekælderen på besigtigelsestidspunktet. Ingen gennemgang af tagbelægning Hvis det er et velbygget hus i god stand, og du vurderer, at dette også gælder tagbelægningen, der ikke er besigtiget kryds NEJ Hvis der er givet UN på tagbelægning og huset vurderes til at være i meget dårlig stand, skal der indsættes manuelt forbehold 1049 (D) på husforsikringen U 3107: Forsikringen dækker ikke skader, der konstateres på eller udbreder sig fra tagets belægning, da tagets belægning ikke er gennemgået i tilstandsrapporten. INDTEGNINGSSKEMA, VERSION 6.1, MAJ 2013 Side 5 af 8

6 1.26 Er der skader på fuger/overflader i badeværelse/toilet Kryds kun JA når forholdet er noteret i TR med K3. U 3121: Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra fuger/overflader på badeværelse/toilet (mulighed for variabel). Hvis JA, og du har brug for at præcisere hvilket badeværelse/toilet: 1.27 Ulovlige elinstallationer Hvis elinstallationsrapporten er meget dårlig i stort set alle rum/ved alle stikprøver, eller når der er en del uautoriseret arbejde (gælder også ved fremmed elinstallationsrapport) Kryds JA Variabel: hele ejendommen Hvis der er rum med ulovlige spots/lavvoltinstallationer under nedhængte lofter registreret i elinstallationsrapporten Kryds JA Variabel: [skriv det konkrete rum, hvor ulovligheden er] Hvis der er rum, hvor der mangler jord/mangler dåser registreret i elinstallationsrapporten. Vurder, om der skal indsættes forbehold i forhold til den konkrete sag/registrering i elinstallationsrapporten. Hvis du krydser JA Variabel: [skriv det konkrete rum, hvor ulovligheden er] Hvis du er i tvivl, skal du kontakte Byggeteknisk afdeling hos Topdanmark. U: 3127: Forsikringen dækker ikke ulovlige elinstallationer eller følgeudgifter forbundet med lovliggørelse i (variabel). Hvis JA, skriv bygning/rum: (start med lille) Er ejendommen et haveforenings-/kolonihavehus? U 5013: Da der er tale om et koloni-/haveforeningshus, kan vi ikke tilbyde en home Køberforsikring/home Udvidet Køberforsikring. Er ejendommen opført før 1926? Hvis alle vinduer, døre, trægavle og træfacader er udskiftet indenfor de sidste 20 år, og taget samt terrændæk med nyere rørinstallation er udskiftet indenfor de sidste 30 år. Kryds da NEJ H 2071: Forsikringen kan ikke tilbydes med råddækning og Udvidet vandskade. Forsikring 2 Pkt. Spørgsmål 2.1 Murtype Mursten/beton/træhus Pudset træhus Bindingsværk Bjælke-/Panbohus Halmhus 2.2 Tagtype Hårdt tag Blødt (strå) Blødt m. brandhæmmende undertag 2.3 Opvarmningsform Elvarme/varmluft Olie/naturgas/fjernvarme Biobrændsel/stokerfyr 2.4 Alternativ energi Ingen Jordvarme Solvarme Varmepumpe 2.5 Antal toiletter: INDTEGNINGSSKEMA, VERSION 6.1, MAJ 2013 Side 6 af 8

7 2.6 Der kommer kun tilbud på landbo og land- Er der halmfyr? brug H 5006: Bygningsforsikring tilbydes, med forbehold for taksator godkendelse af halmfyret. Er der fredede/bevaringsværdige bygninger? 2.7 H 5007: Ejendommen er fredet/bevaringsværdig (se hele forbeholdsen på skema med forbeholdser). U 3118: Ejendommen er fredet/bevaringsværdig (se hele forbeholdsen på skema med forbeholdser). Er der indendørs swimmingpool/stort spa i og mod bygning, hvor tagkonstruktionen er udført af træ? Gælder kun for fritidshus og nedlagt landbrug 2.8 BEMÆRK hvis stort spa!(min. 6 personer) Forhold 2015 gælder kun swimmingpool. Hvis der er stort spa KRYDS NEJ men skriv i stedet manuelt forbehold 1049 med samme som herunder, blot skal ordet swimmingpool udskiftes med ordet spa. H 2015: Forsikringen dækker ikke svampe-, insekt- og rådskade på tagkonstruktionen på grund af den indendørs swimmingpool Er der noget der indikerer en lækage, eller øget risiko for lækage, på de skjulte rør? HUSK skjulte rør (ikke synlige) H 2012: Rørforsikringen kan ikke tegnes på grund af rørenes stand. Er der noget der indikerer en lækage, eller øget risiko for lækage, på de skjulte rør og stikledninger? (Hvis ja til 2.10 skal der svares nej i 2.9) H 2016: Rør- og stikledningsforsikring kan ikke tegnes på grund af <variabel>. U Ingen forbehold. Hvis JA, skriv årsag: (start med lille og slut IKKE med punktum) Rør- og stikledningsforsikring kan ikke tegnes på grund af Er der utæt gulvafløb? (Hvis ja til 2.11 og eneste fejl er gulvafløbet, svares der nej i 2.9) 2.11 H 5008: Skade i gulvafløb samt fugt- og rørskade, der skyldes utætheder i gulvafløb, er ikke omfattet af forsikringen. Ideel anpart, 2 families-, række- samt kædehuse med vandret lejlighedsskel og maks. 2,5 etage over kælder? H Ingen forbehold. U 3117: Erstatningen på fællesejet bliver dækket med et beløb, der svarer til den del af de samlede udbedringsomkostninger, som det påhviler forsikringstager (ejer) at betale. 1-planshus med m 2 pris større end kr eller 2-planshus med m 2 pris over kr ? (Genopførelsespris på hus grundværdi skal ikke tillægges) Kontakt ALTID Forretningsudvikling i Topdanmark på telefon Manuel pris ingen forbehold INDTEGNINGSSKEMA, VERSION 6.1, MAJ 2013 Side 7 af 8

8 Individuelle forbehold ud fra tilstandsrapporten Kontakt ALTID Byggeteknisk afdeling hos Topdanmark for korrekt klausulering. Afkryds om det gælder H 1049 eller U 3126 og skriv bygningsdel og placering på linjen. Undtaget er årsagen til og krav afledt af H 1049 U Undtaget er årsagen til og krav afledt af H 1049 U Undtaget er årsagen til og krav afledt af H 1049 U Pkt. Tekst til individuelle forbehold, hvor du ikke behøver kontakte Topdanmark Ja Nej Litra 1049 (A) Er der vand/fugt i krybekælder? H 1049: Undtaget er årsagen til og krav afledt af vand/fugt i krybekælderen Er tagbelægning udført af ikke-brandmæssigt egnet materiale (f.eks. ondulineplader)? 1049 (B) H 1049: Undtaget er årsagen til og krav afledt af uegnet tagbelægning på beboelsesbygningen. Er der indendørs spa i og mod bygning, hvor tagkonstruktionen er udført af træ? Gælder kun for fritidshus og nedlagt landbrug 1049 (C) 1049 (D) H 1049: Forsikringen dækker ikke svampe-, insekt- og rådskade på tagkonstruktionen på grund af spa. Manglende gennemgang af tagbelægning, fx grundet sne og hvor der er nærliggende risiko for, at der kommer skader som fx svamp og råd på huset via dårlig tagbelægning. Er der givet en UN er på tagbelægningen, skal der tages dette forbehold, hvis ejendommen generelt er i meget dårlig stand. H 1049: Undtaget er årsagen til og krav afledt af, skader på tagbelægning, samt følgeskader, da tagbelægning ikke er gennemgået i tilstandsrapporten. INDTEGNINGSSKEMA, VERSION 6.1, MAJ 2013 Side 8 af 8

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Manuela Kronschnabl og Thomas Bitz Damm. By Gentofte. Udløbsdato 11-12-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Manuela Kronschnabl og Thomas Bitz Damm. By Gentofte. Udløbsdato 11-12-2015 for ejendommen Sælger: Manuela Kronschnabl og Thomas Bitz Damm dresse Høeghsmindevej 49 Postnr. 2820 Dato 11-06-2015 By Gentofte Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0182 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-91875 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Sælger Sælgersen dresse Testvej 1 Postnr. 2630 Dato By Taastrup Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051 Matrikel/Ejerlav: 1g 27051 Internt sagsnummer Test Indhold Vigtige oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jens nders Peter Sørensen dresse Østre Skovvej 22 Postnr. 8400 Dato 19-06-2015 By Ebeltoft Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0155 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-4647 Matrikel/Ejerlav: 2T

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen. By Rungsted Kyst. Udløbsdato 09-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen. By Rungsted Kyst. Udløbsdato 09-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen dresse Hulsø Ege 19 Postnr. 2960 Dato 09-07-2015 By Rungsted Kyst Udløbsdato 09-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 223-83137 Matrikel/Ejerlav: 9DI Vallerød

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen Adresse Danshøjvej 25, 1. sal Postnr. 2500 Dato 22-06-2015 By Valby Udløbsdato 22-12-2015 H-15-00-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-99288 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen dresse Hyldehavevej 6 Postnr. 2800 Dato 25-04-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 25-10-2015 H-15-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-205109 Matrikel/Ejerlav: 7EG

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: R. Heesgaard & Carsten Lundstrøm. By Hillerød. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: R. Heesgaard & Carsten Lundstrøm. By Hillerød. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: R. Heesgaard & Carsten Lundstrøm dresse Horsevænget 3 Postnr. 3400 Dato 16-04-2015 By Hillerød Udløbsdato 16-10-2015 H-15-00-0013 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-37821 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lise Marie Steffens dresse Bakkevej 47 Postnr. 3460 Dato 24-06-2014 By Birkerød Udløbsdato 24-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-12896 Matrikel/Ejerlav: 8C Kajerød By, Birkerød Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015 for ejendommen Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen dresse Mågevej 16 Postnr. 4700 Dato 20-01-2015 By Næstved Udløbsdato 20-07-2015 H-15-0-0007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-018082 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejstrup. Udløbsdato 27-11-2015. Lb. nr. H-15-01441-0092. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejstrup. Udløbsdato 27-11-2015. Lb. nr. H-15-01441-0092. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Brudagervej 14 Postnr. 5882 Dato 27-05-2015 By Vejstrup Udløbsdato 27-11-2015 H-15-0-0092 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202052 Matrikel/Ejerlav: 49 Vejstrup

Læs mere