Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1"

Transkript

1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af Forgæves rekrutteringer Tabel 1 Undersøgelsens hovedkonklusioner er: År Antal stillinger, virksomhederne har rekrutteret forgæves til på landsplan At ud af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, angiver 15 procent, at de har rekrutteret forgæves. 36 procent af de adspurgte virksomheder har fundet nye medarbejdere, mens 49 procent af virksomhederne ikke har søgt efter nye medarbejdere. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Søger ikke nye medarbejdere 49 procent Ud af virksomheder har 15 procent rekrutteret forgæves. 36 procent af virksomhederne har fundet nye medarbejdere, mens 49 procent af virksomhederne ikke har søgt efter nye medarbejdere. Kilde: Virksomhedssurvey, Forgæves rekrutteringer 15 procent Succesfulde rekrutteringer 36 procent At rekrutteringsproblemerne svarer til, at virksomhederne på landsplan har rekrutteret forgæves til ca stillinger i perioden december 2007 til april Det svarer til 1,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. I den tilsvarende undersøgelse fra samme tidspunkt sidste år - 1. halvår var antallet af forgæves rekrutteringer på landsplan ca stillinger. 1. halvår halvår Kilde: Virksomhedssurvey, 2008, 2007 At ca. 4 procent af alle virksomhederne i undersøgelsen oplyser, at de har måttet opgive ordrer, fordi de har rekrutteret forgæves. Det svarer til 618 virksomheder. For et år siden måtte ca. 5 procent af virksomhederne opgive ordrer. At de stillingsbetegnelser, der oftest er søgt besat uden held, er pædagog, elektriker og salgskonsulent. At der er flest forgæves rekrutteringer - set i forhold til branchens størrelse - i brancherne hoteller og restauranter samt råstofudvinding. Andelen af stillinger, hvor virksomhederne har rekrutteret forgæves, svarer til 2,8 procent af beskæftigelsen i hotel- og restaurationsbranchen og 2,4 procent i råstofudvindingsbranchen. At rekrutteringsproblemerne er lidt større i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland end i Beskæftigelsesregion Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Arbejdsmarkedsstyrelsens stikprøveundersøgelse er gennemført af Rambøll Management i 1. halvår virksomheder er blevet spurgt, om de har haft problemer med at rekruttere nye medarbejdere inden for de sidste 2 måneder. Virksomhederne repræsenterer ca. 40 procent af landets samlede beskæftigelse. Undersøgelsen er beskrevet nærmere på bagsiden.

2 Størst mangel på pædagoger, elektrikere og salgskonsulenter Arbejdsgiverne har sværest ved at rekruttere pædagoger, elektrikere og salgskonsulenter. Alligevel er der ledige, som ikke finder job hurtigt inden for disse faggrupper. Øverst på listen over de 50 stillingsbetegnelser, hvor der er størst mangel på arbejdskraft, står pædagoger. Virksomhederne har forgæves forsøgt at rekruttere ca pædagoger i fra ultimo december 2007 til primo april Derefter følger elektrikere og salgskonsulenter, hvor virksomhederne forgæves har rekrutteret henholdsvis ca og medarbejdere. Omkring ledige angiver, at de kan varetage et job som pædagogmedhjælper. Alligevel har virksomhederne rekrutteret forgæves til ca. 700 stillinger på området. Tilsvarende tilkendegiver ca ledige, at de kan varetage et job som rengøringsassistent. Samtidig har virksomhederne rekrutteret forgæves til stillingsbetegnelsen ca. 600 gange. Også butiksassistenter, tjenere, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere har virksomhederne rekrutteret forgæves. På trods af virksomhedernes rekrutteringsproblemer, er der alligevel personer, som ikke finder job hurtigt. Også selvom de kan varetage arbejdsfunktioner inden for nogle af de stillingsbetegnelser, hvor der er rekrutteringsproblemer. I alt var ca ledige i over tre måneder i den periode, hvor undersøgelsen er gennemført. De ledige har tilkendegivet at kunne varetage i gennemsnit ca. 2 arbejdsfunktioner. Blandt de 50 stillinger, hvor der er størst rekrutteringsproblemer, kan ca ledige varetage et job som pædagog. Alligevel har virksomhederne rekrutteret forgæves til ca stillinger på området. Tilsvarende kan ca ledige varetage et job som butiksassistent. Alligevel har virksomhederne rekrutteret forgæves til ca stillinger på området. Det fremgår af tabel 3. Virksomhederne har også rekrutteret forgæves inden for de stillingsbetegnelser, hvor der er mange ledige. Det fremgår af tabel 2. Top fem. Stillinger med størst ledighed Tabel 2 Stillingsbetegnelse Stillinger, virksomhederne har rekrutteret forgæves til Personer med mere end tre måneders ledighed Pædagogmedhjælper Rengøringsassistent Fabriksarbejder Lagerarbejder Køkkenmedhjælper Kilde: Virksomhedssurvey, 2008, CRAM og CV-Banken. Note: Stillingerne er søgt besat uden held i perioden uge til uge Personer med mere end tre måneders ledighed dækker over personer, der i perioden uge til uge var arbejdsmarkedsparate og havde været ledige i minimum tre sammenhængende måneder. Kolonnen kan ikke summeres lodret, idet den samme person kan indgå under flere stillingsbetegnelser, hvis personen angiver at kunne varetage flere forskellige typer af job. Tabellen viser de stillingsbetegnelser, hvor der er flest ledige personer og antallet af stillinger, som ikke er blevet besat inden for samme stillingsbetegnelse. 2

3 Top 50. Rekrutteringssituationen fordelt på stillingsbetegnelser Tabel 3 Stillingsbetegnelse Erhvervsgruppe Antal personer med mere end tre måneders ledighed Antal stillinger, virksomhederne har rekrutteret forgæves til Pædagog Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Elektriker Bygge og anlæg Salgskonsulent Salg, indkøb og markedsføring Butiksassistent Salg, indkøb og markedsføring Tjener Hotel, restauration, køkken, kantine Social- og sundhedsassistent Sundhed, omsorg og personlig pleje Social- og sundhedshjælper Sundhed, omsorg og personlig pleje Tømrer Bygge og anlæg Sygeplejerske Sundhed, omsorg og personlig pleje Pædagogmedhjælper Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Kok Hotel, restauration, køkken, kantine Rengøringsassistent Rengøring, ejendomsservice og renovation Bygningsingeniør Akademisk arbejde Taxichauffør Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Softwareudvikler It og teleteknik Bogholder Kontor, administration, regnskab og finans Landbrugsmedhjælper Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Frisør Sundhed, omsorg og personlig pleje Bankrådgiver Kontor, administration, regnskab og finans Maskiningeniør Akademisk arbejde Lagerarbejder Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Klejnsmed Jern, metal og auto It-konsulent it og teleteknik Telemarketingmedardejder Salg, indkøb og markedsføring Revisor Akademisk arbejde Anlægsingeniør Akademisk arbejde Kontorassistent Kontor, administration, regnskab og finans Butiksmedhjælper Salg, indkøb og markedsføring Automekaniker Jern, metal og auto Vvs-montør Bygge og anlæg Rengøringsassistent / hotel Hotel, restauration, køkken, kantine Plade- og konstruktionssmed Jern, metal og auto Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Systemudvikler It og teleteknik Brolægger Bygge og anlæg Folkeskolelærer Undervisning og vejledning Socialpædagog Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Svejser Jern, metal og auto Revisorassistent Kontor, administration, regskab og finans Lægesekretær Kontor, adnimistration, regnskab og finans Fængselsfunktionær Vagt, sikkerhed og overvågningsarbejde Kasseekspedient Salg, indkøb og markedsføring Industritekniker, maskin Jern, metal og auto Bygningsmaler Bygge og anlæg Bogholderiassistent Kontor, administration, regnskab og finas Bartender Hotel, administration, regnskab og finans Økonomicontroller Akademisk arbejde Køkkenassistent Hotel, restauration, køkken, kantine Elektro-stærkstrømsingeneniør Akademisk arbejde CNC-operatør Jern, metal og auto Kilde: Virksomhedssurvey, 2008, CRAM og CV-Banken. Note: Stillingerne er søgt besat uden held i en perioden uge til uge Personer med mere end tre måneders ledighed dækker over personer, der i perioden uge til uge var arbejdsmarkedsparate og havde været ledige i minimum tre sammenhængende måneder. Kolonnen kan ikke summeres lodret, idet den samme person kan indgå under flere stillingsbetegnelser, hvis personen angiver at kunne varetage flere forskellige typer af job. 3

4 Størst rekrutteringsproblemer i branchen hoteller og restauranter Hoteller og restauranter er den branche, hvor virksomhederne har flest forgæves rekrutteringer i forhold til branchens størrelse. I denne branche har virksomhederne rekrutteret forgæves til omkring stillinger. Det svarer til omkring hver 35. stilling i branchen eller 2,8 procent af beskæftigelsen på området. Øverst på listen over brancher, hvor virksomhederne har flest rekrutteringsproblemer i forhold til branchens størrelse, står hoteller og restauranter. Rekrutteringsproblemer i forhold Tabel 4 til antal beskæftigede Branche Andel stillinger, der er søgt besat uden held i forhold til beskæftigede Hoteller og restauranter 2,8% 2,9% Råstofudvinding 2,4% 5,2% Forretningsservice 2,3% 3,5% Udlejning og ejendomsformidling 1,9% 2,1% Bygge og anlæg 1,8% 4,3% Kemisk industri og plastindustri 1,8% 1,0% Engroshandel undtagen med biler 1,8% 1,9% Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 1,7% 2,0% Landbrug, gartneri og skovbrug 1,6% 3,2% Transport 1,5% 3,0% Jern- og metalindustri 1,4% 2,5% Sundhedsvæsen 1,3% 0,9% Autohandel, service og tankstationer 1,3% 3,3% Sociale inistitutioner 1,3% 1,1% Finansiering og forsikring 1,2% 2,7% Møbelindustri og anden industri 1,2% 2,0% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 0,7% 1,3% Foreninger, kultur og renovation 0,6% 1,1% Sten-, ler- og glasindustri 0,6% 2,3% Energi- og vandforsyning 0,6% 0,6% Fiskeri 0,5% 1,6% Offentlig administration 0,4% 1,1% Træ-, papir og grafisk industri 0,4% 0,7% Undervisning 0,3% 0,3% Post og tele 0,3% 0,9% Tekstil- og læderindustri 0,2% 0,8% Ingen brancheangivelse 4,6% 12,2% Samlet 1,4% 2,1% Også i brancherne råstofudvinding, forretningsservice samt udlejning og ejendomsformidling er der mange forgæves rekrutteringer set i forhold til beskæftigelsen i brancherne. Det fremgår af tabel 4. Produktionsbegrænsninger Virksomhederne er også blevet spurgt, om den forgæves rekruttering betyder, at de har måttet sige `nej tak til ordrer. 29 procent af de virksomheder, der har rekrutteret forgæves, oplyser, at mangel på arbejdskraft betyder tab af ordrer. Det svarer til 618 virksomheder. I den branche, som har størst rekrutteringsproblemer - hoteller og restauranter -, angiver 15 procent af de virksomheder, der har rekrutteret forgæves, at de har måttet opgive ordrer på grund af manglende medarbejdere. Det fremgår af tabel 5. Rekrutteringsproblemerne er blevet mindre De seneste år er rekrutteringsproblemerne blevet mindre i næsten alle brancher. Det gælder især i brancherne råstofudvinding samt bygge og anlæg. I bygge- og anlægsbranchen er andelen af stillinger, der er søgt besat uden held set i forhold til branchens beskæftigelse, faldet med 2,5 procentpoint det sidste år. I branchen råstofudvinding er andelen faldet med 2,8 pocentpoint. Det fremgår af tabel 4. I enkelte brancher har virksomhederne dog også oplevet, at det er blevet lidt vanskeligere at rekruttere medarbejdere det seneste år. Men stigningen i antallet af forgæves rekrutteringer set i forhold til beskæftigelsen er mindre end et procentpoint i de brancher. Kilde: Virksomhedssurvey, 2008, 2007 og Danmarks Statistik, RAS Note: Stillingerne er søgt besat uden held i perioden uge til uge

5 Rekrutteringssituationen fordelt på brancher Tabel 5 Branche Andel adspurgte virksomheder, der har oplevet at rekruttere forgæves Andel virksomheder med produktionsbegrænsninger ud af de virksomheder, som har rekrutteret forgæves Antal stillinger, virksomhederne har rekrutteret forgæves til Antal beskæftigede i branchen Antal forgæves rekrutteringer i forhold til antal beskæftigede Hoteller og restauranter 14% 15% ,8% Råstofudvinding 8% 50% ,4% Forretningsservice 18% 36% ,3% Udlejning og ejendomsformidling 7% 23% ,9% Bygge og anlæg 15% 48% ,8% Kemisk industri og plastindustri 10% 33% ,8% Engroshandel undtagen med biler 15% 32% ,8% Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 12% 22% ,7% Landbrug, gartneri og skovbrug 10% 23% ,6% Transport 14% 23% ,5% Jern- og metalindustri 24% 24% ,4% Sundhedsvæsen 13% 40% ,3% Autohandel, service og tankstationer 11% 20% ,3% Sociale institutioner 25% 30% ,3% Finansiering og forsikring 18% 23% ,2% Møbelindustri og anden industri 14% 37% ,2% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 16% 8% ,7% Foreninger, kultur og renovation 7% 41% ,6% Sten-, ler- og glasindustri 19% 11% ,6% Energi- og vandforsyning 9% 0% ,6% Fiskeri 5% 0% ,5% Offentlig administration 21% 40% ,4% Træ-, papir- og grafisk industri 13% 7% ,4% Undervisning 12% 16% ,3% Post og tele 20% 11% ,3% Tekstil- og læderindustri 3% 0% ,2% Ingen brancheangivelse 10% 33% ,6% Samlet 15% 29% ,4% Kilde: Virksomhedssurvey, 2008 og Danmarks Statistik, RAS Note: Stillingerne er søgt besat uden held i perioden uge til uge

6 Rekrutteringsproblemer over hele landet I alle fire beskæftigelsesregioner har virksomhederne rekrutteret forgæves. Dog er rekrutteringsproblemerne i Hovedstaden og Sjælland lidt større end i de andre regioner. På landsplan svarer antallet af stillinger, hvor virksomhederne har rekrutteret forgæves, til 1,4 procent af beskæftigelsen. For et år siden svarede antallet til 2,1 procent. Brancher med størst rekrutteringsproblemer i hver beskæftigelsesregion Figur 2 Kemisk industri og plastindustri 7,7 % Hoteller og restauranter 7,4 % Møbelindustri og anden industri 2,7 % I Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er andelen højest. Her udgør antallet af forgæves rekrutteringer 1,6 procent af de beskæftigede i regionen. I region Nordjylland drejer det sig om 1,4 procent af de beskæftede. I region Midtjylland og Syddanmark er det 1,2 procent. Det sidste år er antallet af stillinger, der på landsplan er søgt besat uden held set i forhold til beskæftigelsen, faldet i tre ud af fire beskæftigelsesregioner. Landbrug, gartneri og skovbrug 2,2 % Kemisk industri og plastindustri 2,2 % Hoteller og restauranter 2,0 % Forretningsservice 2,0 % Kemisk industri og plastindustri 4,6 % Udlejning og ejendomsformidling 3,4 % Råstofudvinding 2,3 % Råstofudvinding 6,6 % Hoteller og restauranter 2,8 % Forretningsservice 2,6 % Faldet er størst i Beskæftigelsesregion Midtjylland, hvor det er på 0,8 procentpoint. Det fremgår af tabel 6. Rekrutteringsproblemer Tabel 6 i forhold til beskæftigede Figuren viser, at det er forskelligt fra region til region hvilke brancher, der har størst rekrutteringsproblemer. Dog går brancherne hoteller og resuatuanter samt kemisk industri og plastindustri igen i flere regioner. Kilde: Virksomhedssurvey, 2008 Beskæftigelsesregion Stillinger, der er søgt besat uden held Stillinger, der er søgt besat uden held i forhold til beskæftigede Hovedstaden og Sjælland ,6 % 2,3% Midtjylland ,2 % 2,0% Nordjylland ,4 % 1,4% Syddanmark ,2 % 1,9% Hele landet ,4% 2,1% Kilde: Virksomhedssurvey, 2008, 2007 og Danmarks Statistik, RAS Note: Stillingerne er søgt besat uden held i perioden uge til uge Rekrutteringsproblemer i forskellige brancher Landets arbejdsgivere har problemer med at rekruttere nye medarbejdere inden for flere forskellige brancher. Men især i hotel- og restaurationsbranchen og i branchen kemisk industri og plastindustri er det vanskeligt for virksomhederne at rekruttere medarbejdere i de fleste af regionerne. Det fremgår af figur 2. Produktionsbegrænsninger Forskellen mellem landets beskæftigelsesregioner kan også anskues i forhold til, i hvor høj grad rekrutteringsvanskelighederne medfører produktionsbegrænsninger for virksomhederne. I Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland angiver 31 procent af de virksomheder, som har rekutteret forgæves, at den forgæves rekruttering har betydet, at de har måttet afvise ordrer. Det er den højeste andel i alle fire regioner. I Beskæftigelsesregion Midtjylland og Nordjylland svarer 28 procent af de virksomheder, som har rekrutteret forgæves, at den forgæves rekruttering har resulteret i produktionsbegrænsninger. I region Syddanmark drejer det sig om 26 procent. 6

7 Rekrutteringssituationen fordelt på beskæftigelsesregioner. Stillinger, der er rekrutteret forgæves til Tabel 7 i antal og i procent i forhold til beskæftigede Branche Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Syddanmark Landsplan og Sjælland Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Landbrug, gartneri og skovbrug 166 0, , , , ,6 Fiskeri 0 0,0 17 1,6 0 0,0 0 0,0 17 0,5 Råstofudvinding 59 6,6 0 0,0 0 0,0 42 2, ,4 Føde-, drikke-, tobaksvareindustri 144 0, ,6 95 0,9 93 0, ,7 Tekstil- og læderindustri 0 0,0 18 0,4 0 0,0 0 0,0 18 0,2 Træ-, papir- og grafisk industri 82 0,4 38 0,2 40 0,7 80 0, ,4 Kemisk industri og plastindustri 162 0, , , , ,8 Sten-, ler- og glasindustri 42 0,9 34 0,9 5 0,2 18 0,4 99 0,6 Jern- og metalindustri 922 2, , , , ,4 Møbelindustri og anden industri 45 1, ,3 73 2,7 45 0, ,2 Energi- og vandforsyning 9 0,1 31 1,0 25 1,8 13 0,4 79 0,6 Bygge og anlæg , , , , ,8 Autohandel, service og tankstationer 287 1, , , , ,3 Engroshandel undtagen med biler , , , , ,8 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler , , , , ,7 Hotel og restauration , , , , ,8 Transport 964 1, , , , ,5 Post og tele 134 0,5 18 0,2 0 0,0 13 0, ,3 Finansiering og forsikring 593 1, ,3 61 1, , ,2 Udlejning og ejendomsformidling 427 1, ,8 18 0, , ,9 Forretningsservice , , , , ,3 Offentlig administration 509 0,7 84 0,3 6 0,0 44 0, ,4 Undervisning 229 0, ,2 86 0, , ,3 Sundhedsvæsen , ,0 75 0, , ,3 Sociale institutioner , , , , ,3 Foreninger, kultur og renovation 510 0,7 70 0,2 87 0, , ,6 Ingen brancheangivelse 315 5, ,5 67 6,2 6 0, ,6 Samlet , , , , ,4 Kilde: Virksomhedssurvey, 2008 og Danmarks Statistik, RAS Note: Stillingerne er søgt besat uden held i perioden uge til uge

8 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K Telefon Telefax Om undersøgelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen har i perioden fra ultimo december 2007 til primo april 2008 (uge 52 til 15) via Rambøll Management gennemført en stikprøveundersøgelse blandt virksomheder i Danmark. Virksomhederne har responderet enten via internettet eller via telefoninterviews. De virksomheder, som indgår i undersøgelsen, beskæftiger ca. 40 procent af den samlede beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Det primære formål med undersøgelsen er at give et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsens resultater kan bruges som en indikator for omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark. I undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt om følgende: (1) Hvorvidt de inden for de seneste to måneder forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere, (2) hvor mange personer det drejer sig om, (3) om den forgæves rekruttering har betydet, at de har opgivet ordrer eller aktiviteter i de to måneder. Stikprøven I alt blev virksomheder inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har virksomheder besvaret undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 72. De inviterede virksomheder er udvalgt i overensstemmelse med en stratificeret stikprøveplan, der har til formål at opprioritere virksomheder med mindst 100 ansatte. Denne virksomhedsgruppe er opprioriteret, fordi gruppen beskæftiger en relativ stor del af den samlede beskæftigelse i Danmark. Stikprøveundersøgelsens resultater er skaleret op for at være repræsentative for hele arbejdsmarkedet i Danmark. Det betyder, at fordelingen af virksomheder efter branche, størrelse og beskæftigelsesregion i undersøgelsen svarer til fordelingen i den samlede population. Usikkerhed i undersøgelsen Der er en statistisk usikkerhed i forbindelse med opskaleringen af antallet af forgæves rekrutteringer. Denne usikkerhed er på landsplan på ca stillinger i et 80 procent konfidensinterval. Dette vil sige, at den sande værdi for det samlede antal forgæves rekrutteringer med 80 procents sandsynlighed ligger i intervallet fra / Beskæftigelsestal De anvendte beskæftigelsesoplysninger i publikationen er baseret på de seneste tal fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) Ledighedstal For uddybende information om metoden, hvormed `personer med mere end tre måneders sammenhængende ledighed er beregnet, se notater om arbejdskraftsreserven på Trykt udgave: ISSN Elektronisk udgave: ISSN

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2011: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Forår 2007. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsstyrelsen

Rekruttering. Forår 2007. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2007. Undersøgelsens hovedkonklusioner

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2013.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2013. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2013: Undersøgelsens hovedkonklusioner

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde. Hotel, restauration, køkken og kantine. Kontor, administration og regnskab

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde. Hotel, restauration, køkken og kantine. Kontor, administration og regnskab Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Ferskvandsbiolog inden for de nævnte Gymnasielærer (naturvidenskab og idræt) stillingsbetegnelser Sidefag Hotel, restauration, køkken og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 2 Den aktuelle

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 1. halvår 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE FÆRRE STILLINGER, SOM VIRKSOMHEDERNE REKRUTTERER FORGÆVES TIL Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance STADIG HØJ BESKÆFTIGELSE PÅ

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009.

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde advokat inden for de nævnte advokatfuldmægtig stillingsbetegnelser anlægsingeniør Kurser/ certifikater for udenlandsk arbejdskraft, så

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. HALVÅR 2009 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Juli 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

fag som beskæftigelsesmål og i virksomheder og institutioner der normalt beskæftiger denne type arbejdskraft

fag som beskæftigelsesmål og i virksomheder og institutioner der normalt beskæftiger denne type arbejdskraft Opdateret den 13. jaunar 2010 Aktivitetsliste 2010 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Generelle uddannelsesaktiviteter der kan udløse tilskud fra flaskehalsbevillingen For særligt tilrettelagte

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi 1. halvår 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMARKEDSBALANCEN

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE. Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK REKRUTTERING I SYDDANMARK OG 4 ARBEJDSKRAFTOPLANDE Rekruttering fordelt på brancher, kvalifikationer og geografi 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMARKEDSBALANCEN

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Revideret d. 23. februar 2010 Udvidelse af aktivitetsmuligheder for it og teleteknik

Revideret d. 23. februar 2010 Udvidelse af aktivitetsmuligheder for it og teleteknik Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser Aktiviteter Akademisk arbejde Ferskvandsbiolog Gymnasielærer (naturvidenskab og idræt) inden for de nævnte stillingsbetegnelser Sidefag Hotel, restauration, køkken og

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper

Gælder statslige og kommunale målgrupper Beskæftigelsesregion Nordjylland. Senest opdateret 31.12.2006 Liste over aktiviteter, hvortil jobcentrene kan søge midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT LIGE SÅ UDBREDT SOM FOR 1 ÅR SIDEN

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver.

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver. Side 1 Det Regionale Beskæftigelsesråds liste over stillingsbetegnelser og aktiviteter hvortil der gives tilskud til fra flaskehalspuljen i 2009 i Nordjylland Kontor, administration, regnskab og finans

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft

Bornholm. 2. halvår 2016. Gode. Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode. Mangel på arbejds-kraft Bornholm 2. halvår 2016 Erhvervsgruppe Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) Mindre gode jobmulig-heder Gode jobmuligheder Paradoksproblemer Mangel på arbejds-kraft Bygge

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Prognose for ingeniørmangel

Prognose for ingeniørmangel juni 2009 Prognose for ingeniørmangel Trods en aktuel økonomisk konkjunkturnedgang og forventninger om stigende ledighed viser en ny prognose, at der fortsat er udsigt til markant mangel på ingeniører

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere