ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde."

Transkript

1 ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen 5. Orientering fra borgermøde i Rønbjerg 6. Legeplads Rønbjerg 7. Økonomi 2008/ APV / trivsel på Ådalskolen 9. Timefordeling 10. Meddelelser fra 1. medarbejderrepræsentant 2. medarbejderrepræsentant 3. medarbejderrepræsentant Skolebestyrelsens formand Skolens ledelse Udvalg 11. Evt.

2 DAGSORDENSPUNKT: 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat. SAGSFREMSTILLING: Indstilles til godkendelse BESLUTNING: Godkendt underskrives til næste skolebestyrelsesmøde. DAGSORDENSPUNKT: 2. Elevrådet FREMSAT AF: Louise & Shilla SAGSFREMSTILLING: Intet BESLUTNING: DAGSORDENSPUNKT: 3. Opfølgning på SAGSFREMSTILLING: 1) Fremtiden for Ådalskolen - Resultat af indskrivning den 17/2 Ådalskolen: På Ådalskolen bliver eleverne fagligt kvalificeret til alene og sammen med andre at kunne tage stilling, deltage og handle i en verden, der er kendetegnet ved kulturelle, værdimæssige og politiske forskelligheder. Dette betyder: Her skal sammenskrives de to værdigrundlag fra Rønbjerg og Dalgas til hvad ordene i vores værdigrundlag betyder for os. 2) Det ser ud til der bliver 17 elever i Dalgas og 14 i Rønbjergs børnehaveklasse til næste skoleår. 3) Marianne Kristensen er startet på Glyngøre skole. Martin Salling Gralitzer hjælper til på kontoret resten af skoleåret og fra næste skoleår bliver han konstitueret afdelingsleder. 4) Vi har haft meget sygdom, som jeg gerne vil uddybe på mødet. Det har uheldigvis i en periode ramt den samme klasse. Lærerteamet er nu samlet igen. I Rønbjergafdelingen er en langtidssygdom afsluttet og læreren er nu på fuld tid. 5) Lærernes nye arbejdstidsaftale er ikke på plads endnu. Aftalen håbes være på plads snarest. Den nye aftale vil først blive anvendt i skoleåret 2010/11. Alt efter udfaldet af ovenstående træder en overgangsordning for kommende skoleår i kraft formentlig den aktuelle arbejdstidsaftale. 6) En overbygningslærer har fået nyt arbejde pr Pågældende lærer fører dog 9. kl. op til afgangsprøve. 7) Der er kommet en ny elev i 9. kl. Tilbagevendt elev fra efterskole. Der er mange elever (31). Skolen har dog ikke kunne afvise eleven. Deletimerne bibeholdes. Om en måned starter afgangsprøvetiden og den ordinære undervisning slutter. 8) Pusterummet er lukket igen. Mange af pusterummets elever kom fra 3. klasse. Her er der nu oprettet faste deletimer. 9) Dalgasafdelingen har søgt fået projektmidler fra rummelighedspuljen. 2

3 10) Det rygtes i byen, at der er ledige lokaler i Dalgasafdelingen. Der har været enkelte forespørgsler på lokaler i Dalgas. Hvis vi har indflydelse, skal sådanne forespørgsler på Skolebestyrelsesmøde. BESLUTNING: Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT: 4. TEMA: Centerklasserne FREMSAT AF: Anne Borup Svendsen & Leif Winther SAGSFREMSTILLING: Orientering af Anne Borup Svendsen. Leif fortæller om mødet med Per Nors, Henriette Helge og forældre. Her blev det præciseret, at en 3-årig Ungdomsuddannelse nu er et must for centerklasseelever. Der skal helt specielle grunde til for et 11. skoleår. 10 klasse er fortsat et tilbud. Oasens (Centerklassens sfo) brugere skal betale efter samme princip som normalt begavede børn. BESLUTNING: Taget til efterretning DAGSORDENSPUNKT: 5 Orientering fra borgermøde i Rønbjerg FREMSAT AF: Finn Nielsen & Torben Kjær SAGSFREMSTILLING: D. 29.jan. har der været borgermøde i forbindelse med at Rønbjerg/ Estvad er blevet udvalgt til landsbyudvikling. Til formålet kan der søges puljemidler, som Skive Kommune er behjælpelig med. Der er blevet nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de forskellige foreninger og institutioner i Rønbjerg. Forskellige tiltag, som ønskes, prioriteres og fremlægges for kommunen. BESLUTNING: Taget til efterretning. DAGSORDENSPUNKT: 6. Legeplads i Rønbjerg FREMSAT AF: Michael Kurth SAGSFREMSTILLING: Indu-legeplads er bestilt (type 2) med tilkøb af en vippe. Placeringen er foran og ved siden af den gamle lærerbygning. BESLUTNING: Taget til efterretning. DAGSORDENSPUNKT: 7 Økonomi 2008/2009 SAGSFREMSTILLING: Se bilag regnskabet for 2008 gennemgået. Der er bogført overskud. Bl.a. anlægges en 2-%-pulje, som skal hjælpe i tilfælde af sygefravær. Multibanen er en stor, kommende post, som ikke er fratrukket overskuddet. I MED tages ønsker op. Centerklasserne ønsker en bus. Det er ikke uden problemer at bruge VAFT. Bussen vil kunne bruges af både Centerklassen og Oasen. Forslaget sendes til MED-udvalget, hvor der også sættes beregninger på mht. busudgifter på nuværende tidspunkt i forhold til anskaffelse af egen bus. Dalgasafdelingens låsesystem skal fornyes, og der overvejes kraftigt videoovervågning. 3

4 BESLUTNING: Taget til efterretning. Ønsker tages op i MED. DAGSORDENSPUNKT: 8 APV/Trivsel på Ådalskolen SAGSFREMSTILLING: Det, der går igen i alle afdelinger af gener, er støj og rengøring. Der bliver arbejdet i sikkerhedsudvalget med APV en. I de enkelte afdelinger arbejdes med de fokuspunkter, som der blev fundet igennem trivselsundersøgelsen i de enkelte afdelinger. BESLUTNING: Taget til efterretning. DAGSORDENSPUNKT: 9 Timefordeling SAGSFREMSTILLING: 1) Se skemaet vedr. timefordelings 09/10 (se forneden i dette punkt) er blevet gennemgået. 2) I begge afdelinger har man læsebånd. På Dalgas har man drøftet at konvertere frikvarter til læsebånd. Dette ønskes afprøvet til næste skoleår. På Rønbjerg har man pt. læsebånd fælles om morgenen i eksisterende fag. BESLUTNING: Timefordelingen taget til efterretning. Der er enighed om, at den nye dalgasmodel afprøves og tages op til evaluering i efteråret. Timefordeling 0910 Klassetrin Ådal Vejledende Humanistiske fag Minimumstimer Ådal Dansk Engelsk Tysk Historie Kristendom Samfundsfag Naturfag Minimumstimer Ådal Matematik Natur/teknik Geografi

5 Biologi Fysik/kemi Praktisk/musiske fag Minimumstimer Ådal Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde 0 Sløjd Hjemkundskab 0 Valgfag Klassens tid I alt Lektioner DAGSORDENSPUNKT: 10 Meddelelser FREMSAT AF: SAGSFREMSTILLING: 1. medarbejderrepræsentant Anni Davidsen fortæller om, at der har været valg af medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen. Anni Davidsen, Else Søe og Lone Dissing er valgt. Til næste år skal den første halvdel af medarbejderne i afdelingerne på AKT-kursus. Der har lige været kreativ uge. Fagfordeling står for døren. 2. medarbejderrepræsentant Else Søe har intet at tilføje. 3. medarbejderrepræsentant Lone Dissing beretter om en veludført og vellykket forårsfest. Skolebestyrelsens formand Intet Skolens ledelse Michael Kurth fortæller om klimakaravanens besøg på Ådalskolen Dalgas man. d Udvalg BESLUTNING: Vedr. medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen godkender skolebestyrelsen i enighed, at der skal være 3 medarbejderrepræsentanter én fra hver afdeling. Taget til efterretning. DAGSORDENSPUNKT: 11. Evt FREMSAT AF: SAGSFREMSTILLING: Intet BESLUTNING: 5

6 John Lundgaard Anders Ahrenfeldt Leif Winther Finn Nielsen Torben Kjær Anni Davidsen Else Søe Lone Korre Beck Dissing Michael Kurth Henning Pedersen 6

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Samlæsning samarbejde

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Vilstrup, lærerværelset

Vilstrup, lærerværelset Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato: tirsdag den 14.12.2010 Mødested: Starttidspunkt: kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 22.00 Vilstrup, lærerværelset Hoptrup Hovedgade 66 6100 Haderslev Tlf. 74 57 52

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed.

Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed. Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 7996 5860 Fax 7484 8842 E-mail: skodborgskole@vejenkom.dk Hjemmeside: www.skodborg-skole.dk Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Skodborg den 6. januar 2011 Høringssvar vedrørende

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Referat af ISJ forældrerådsmøde d. 30/10-13

Referat af ISJ forældrerådsmøde d. 30/10-13 Referat af ISJ forældrerådsmøde d. 30/10-13 Intro Nedenstående er referat af forældrerådsmøde afholdt på Institut Sankt Joseph d. 30/10-13 kl. 18. Der blev ved mødets start stillet forslag om hvorvidt

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Aakjærskolen A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Aakjærskolen er Skives gamle midtbyskole, som ligger placeret centralt i byens centrum. I august

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere