STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken"

Transkript

1 an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken januar. pere og 65 motorbaater med middelfangst henholdsvis 160 og 36 maal, STR. SLDFSKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken 5 hele sæsongen har været be- var fisket smaat fra Aalesund und gunstiget av et sjeldent godt tagen nat til lørdag da man igjen veir, faldt ogsaa i sidste uke meget hadde jevne store fangster - med godt, saa ukefangsten blev større end adskillig garntap for sildetyngde. i nogen uke i tidligere aar. Med- løpet av uken har størsteparten regnet eftermeldinger for foregaaende av motorbaatene avreist fra Stoksund uke for Halten--Sulen og Bjørnsund- til Titran og sydligere steder og damp~ ø værene er der i sidsie uke anmeldt skibene til Kristiansund, men de dri opfisket ialt maal, hvorav til vere der indkom til Stoksund hadde KrhHansund maal, Aalesund gode fangster og utsigterne til fortsat , Stoksurid , Halten- fiske derfra var gode, Søndag ind Sulen 18907, Bjørnsund og omlig- kom til Stoksund 12 motorbaater og a gende vær 16252, Valdersund 13750, 9 dampere med middelfangst hen Søndre Søndmør 10520, Romsdals- holdsvis 100 og 150 maal, mandag værene 9 700, Titran 5400, Nordre 11 motorbaater med 90, tirsdag 10 Søndmør 5200, Bjugn 580, Namdalen dampere med 180 og 8 motorbaater 297, Sulen og Bulandet med 150, onsdag 7 dampere 200 og maa1. 3 motorbaater 90 maal som middel- Som det herav vil sees har der fangst, torsdag 2 dampere 300 og været jevnt fiske paa hele strækningen 300 og 2 motorbaater 60 og 120 fra Namdalen til og med Sogn og maal, pris kr , fredag og lør Fjordane fylke. Desuten er der fisket dag med fangster fra 50 til 200 maal, godt ogsaa utenfor Bergenskysten, pris kr men dette fiske blir medtat i vaarsildopsynets opgaver nedenfor og er saafisket suksessivt avta da man forbere For Halten og Titran vil storsildledes ikke medtat r foranstaaende opgaver over det egentlige storsildfiske~ allerede er begyndt. Man hadde der sig paa skreifisket som smaat Til Kristiandsund indkom søndag dog gode fangster av storsild i sidste 27 dampere og 15 motorbaater med uke. For de øvrige steder paa Romsdalskysten fiskedes der ogsaa meget en gjennemsnitsfangst av 107 maa, mandag fra Grip-Sulshavet 38 drivere godt og utsigterne var lørdag gode med 102, tirsdag 44 drivere med 81, med rolig veil onsdag 63 drivere med 117, torsdag Til 18 januar er ialt anmeldt opø 71 drivere med 91, fredag 59 drivere fisket maal storsild mot med 131 og lørdag fra Griphavet i 1918, i 1917, 106 drivere med 87 maal som gjennemsnitsfangst. Middelprisen, der søn i 1914, i 1913 og i 1916, i 1915, dag var 42 kr. og onsdag var maal i 1912, aar er saltet lørdag 37 kr. pr. maal og nu sidste maal mot i 1918, søndag 36 kr i 1917, i 1916, Til Aalesund indkom søndag og i 1915,40440 i 1914, mandag fra fangstfeltet Storholmen i 1913 og maal i 1912 til na 25 motorbaater med middel- samme tid, V ærdien av ukens storsildfangst kan antagelig sættes til ca. 6.8 millioner kroner og værdien av hele sæsongens storsildfangst antages efter en foreløbig beregning at kunne sæt~ tes til ca kroner ml i 1918, i i 1916 og kroner i 1915 til omtrent samme tid. psynet i søndre vaarsild~ distrikt blev sat den 18 januar og da var der allerede fisket endel sild, idet der i og omkring ytre skjær~ gaard mellem Fensfjorden og Sele bjørnsfjorden var gjort en god bee gyndelse saavel med. landnøter og posenøter som med sættegarn. uken hadde man flere større lande stæng - ved Fedje, Hennøen, langs Hjelmelands indre side, Sotras ytre side og ved Stolmen og lørdag hadde man gode posenotfangster mellem Fedje og Skjellanger. Sildens stør e rese var fra stk. i maalet og prisen var fra kr. i gjen~ nemsnit 32 kr. pr. maal. Lørdag var der tilstede 125 landnotlag, 40 pose c notlag og 75 drivgarnslag. Godt veir. Her blev i uken optat maal garnsild og m(;ial notsild, Herav antagelig saltet maal, mens resten gik til hermetik og hjemmeforbruk. Værdien av den i uken optaglle fangst i søndre vaar~ silddistrikt kan antagelig beregnes til ca. kr Fetsildfisket synes nu at blusse a op igjen, idet fisket viste en betyde lig kvantumforøkelse. Kaafjord i Finmarks fylke blev sat 2 nye sildestæng og i Langfjord 3 mindre stæng. alt inden fylket er opfisket maal, hvorav saltet , og solgt til sildoljefabrik maal Prisen opgives til kr , fabriksild kr Lensmanden i Berg har i skrivelse til fylkesmanden i Troms fylke meddelt

2 20 UKENTLGE MEDD;:LeLSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA~FSKERDREKTØREN 22 januar 1919 at der i november er opfisket 6360 maal, hvorav 4300 maal er handelsvare, 1800 maal er gaattil fabriksild og 800 kasser til agn. Prisen var for handelsvare, 5-15 for fabriksild. -- forrige og denne uke er der i Kvæfjord optat 1075 maal, fabriksild. l\tlalangen optat 1600 maal, hvorav 1000 maal fabriksild, resten agn, pris mindre s-tæng er sat i Katfjord og l i Erisfjord maal blev i forrige uke stængt i Tysfjord. Denne uke sat 6 større stæng i Skrovkjosen, pris 7-8. alt i uken optat 7700 maal, hvorav iset 100 maal, solgt sildoljefabrikker 2500 maal, saltet handelsvare 800 tønder. For hele landet er til 18 januar optat maal fetsild, hvorav iset 8475 maal, solgt sildoljefabrikker maal, solgt hermetikfabrik 1080 maal og saltet handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis og : S kr e i fis k eter saa smaat begyndt. psyhet under Lofotfisket er av departementet bestemt at træ i kraft den 27 januar. Lensmanden i Dverberg melder at der siden nytaar er opfisket stk. torsk, men fisket er smaat og ujevnt. Prisen var for torsk øre pr., for lever 80 og for rogn 15 øre pr. liter. 100 stk. fisk veiet fra For Bø i Vesteraalen har vinterfisket hittil git et godt resultat. Gjennemsnitsfangsterne var for det meste kun 20 undtagen for Skaarsvaagen med 100 og Svin øy 60 som middelfangst paa 2 nætters garn. Pris torsk øre pr., lever og rogn øre pr. liter. Det opfiskedeparti er kun 6700 stk. Vinterfisket i Finmarken er endnu noksaa smaat. For Medfjord hadde man paa skøiter , Mehavn , Gamvik , Berlevaag , Makur , i gjennemsnit 200, Havningberg og Vardø , i gjennemsnit 250 torsk og endel hyse. Prisen var for torsk 25-35, hyse øre pr. og for lever 40 øre literen. Kvantumsopgaven for vinterfisket i Finmarken foreligger endnu ikke. Ban kfisket for Andenes og Bleik hadde i tiden 29 desember til 4 januar en fangst av fisk, hvorav torsk og 5550 kveite. Veiret. 1V1eteorologiske observatori um beretter. Sydkysten har for det meste hat laber til frisk sydostlig til nordostlig vind hele uken. Vestkysten har hat sydostlig vind hele uken, de to første dage svak til laber, tirsdag sterk, senere avtagende i styrke, lørdag næsten stille. Nordlandskysten har hat svak til laber sydostlig vind hele uken. Finmarkskysten hadde søndag sterk østlig til sydostlig vind, de følgende tre dage laber til frisk sydostlig, torsdag svak sydlig og senere svak til laber sydostlig vind. Fetsildfisket. Fylkesmanden Bodø telegraferer 18/1 1919: Tysfjord er i forrige uke stængt ca maal. Skrovkjosen og Stefjorden paa garn optil 8 maal, pris Denne uke sat 6 større stæng. Skrovkjosen pris 7-8 hittil opfisket 7700 maal, hvorav iset 100 maa!, solgt sildoljefabrik 2500 maal, saltet handelsvare 800 tønder. Storsildfisket. td~gflunmtr. plag /1: Storsildfisket Bulandet: Mandag aften 1 stæng nordsiden Sandøen og 1 stæng nordsiden Værlandet. Ved Sandøen nogen motorbaater maal paa dagsæt. dag intet fiske. Stoksund: Tirsdag 10 dampere maal og 8 motorbaater maal pris /2. 2 drivere mistet lænken. Endel garnskade. Sildetyngde tilstede, almindelig utseiling godveir. Bjørnsundværene : Ukekvantum av storsild langs Hustadviken til Akerø og Bjørnsund 8020 maal, der vil bli medtat næste totalkvantum pris Mandag indkom til Bjørnsundværene 18 motorbaater maal pris Godveir. pslag /1: Storsildfisket. Kristiansund: Tirsdag fra Grip-Sulshavet 27 dampere, 17 motorbaater maal, pris Mange drivere ute. Romsdalsværene : Tirsdag fra nahavet 66 motorbaater maal, pris Søndenstorm, neppe utseiling. Nordresøndmør: Tirsdag fra nahavet og Fjørtoftdypet 24 motorbaater maal, pris 36. Gdveir, endel drivere ute. Aalesund: Tirsdag fra Svinøhavet-Storholmen 5 dampere og 65 motorbaater med middelfangst henholdsvis 160 og 36, pris 38. Til Søndresøndmør tirsdag fra Svinøhavet-Storholmen 85 motorbaater maal, pris Flere miner paa fiskefeltet. pslag S. 16/1: Storsildfisket. 'Til Titran: nsdag fra 2 mil vest av Titran 23 drivere maa!, pris 38-40, tilstede 71 kjøpefartøier, 9 landkjøpere 85 drivere. Stoksund: nsdag fra Haltenhavet 7 dampere maal, størrelse , pris Senere onsdag til Stoksund 2 dampere maa!, pris , silden staar dypt for maanelyset. Godveir. ----~ ~ ~ Til Kristiansund: nsdag fra Grip-Sulshavet (flest fra Grip) 39 dampere, 24 motorbaater maal, størrelse , pris Til Bjørnsund : Tirsdag fra Baksbotn 35 motorbaater maa!. nsdag fra,nahavet 51 motorbaater maal, pris 36-39: Romsdalsværene : nsdag fra nahavet 24 motorbaater maal, pris Flere mistet!ænken for sildetyngde. Godv-eir. Tilstede 82 l11otorbaater, 19 land kjøpere, 2 kjøpefartøier, 685 mand. Nordresøndmør: nsdag fra nahavet og Fjørtoftdypet 12 motorbaater maal, pris 36. Til Søndresøndmør : nsdag fra Svinøhavet 8 motorbaater maal, størrelse , pris Godveir, almindelig utseiling, bra utsigter. Bulandet: Tirsdag en snurpenotdamper lastet nsdag et større stæng gode uts'gter. pslag /1: Storsildfisket. Til Stoksund: Torsdag fra Haltenhavet 2 dampere maal, 2 motorbaater maal, pris Nogen drivere ute, frisk sydost. Størsteparten av motorbaaterne avgaat Titran og dampskibene til Kristiansund. Til Kristiansund: Torsdag fra Grip--Sulshavet 41 dampere, 30 motorbaater maal, pris Godveir, mange drivere ute. Bjørnsundværene og deromkring: Torsdag 36 motorbaater maa], pris Godveir, almindelig utseiling. Romsda!sværene: Torsdag fra nahavet 33 motorbaater maal, pris Godveir, gode utsigter. Søndresøndmør: Torsdag fra Svinøhavet 135 motorbaater maal, pris Godveir. Til Moldøen : nsdag 6 baater 2-50 maal, torsdag storm. Bulandet: nsdag et nyt stæng ved Bjørnør. Torsdag nogen drivere maal. Ellers intet sildenyt. pslag /1: Storsildfisket. rdfører Takle, Sulen, telegraferer: gaar 5 snurpedampere god fangst øst for Gaasvær - et stæng ved Utvær - bom kast ved Nautø. Drivere inat optil 20 maa!, pris dag ingen utsigter for landstæng. Bulandet: dag endel drivere maa!. pslag /1: Storsildfisket. Stoksund: Fredag fra Haltenhavet 3 dampere henholdsvis maa!, pris Sydvestkuling. Nogen drivere ute. Kristiansund: Fredag fra Griphavet41 dampere, 18 motorbaater maa!, størrelse , pris Godveir, mange drivere ute. Bjørnsundværene : Fredag 59 motorbaater maa!, pris Godveir. Romsdalsværene : Fredag fra nahavet 55 motorbaater maal, pris 35-37, godveir, gode utsigter, kjøpemangel. Bjugn: Ukefangst 580 maa!, pris 40. Bulandet: Torsdagseftermiddag 3 nye antagelig større stæng. Utsigter til mere stængning. pslag /1: Storsildfisket. Til Titran: Lørdag nogen drivere maal, pris 38, godveir, ukefangst 5400 maa\' Valdersund : Fredag 3 drivere maa1, størrelse , pris 38-40, lørdag landligge, for lys maane, godveir. Ukefangst maal. Stoksund: Lørdag fra Halten~ havet 3 dampere henholdsvis maa!, størrelse , pris Ukefangst maal. Kristiansund: Lørdag fra Griphavet 64 dampere, 42 motorbaater maal, pris Ukefangst maal, godveir. Romsdalsværene : Lørdag fra nahavet 42 motorbaater maal, pris 35-37, ujevnt fiske, for lys maane. Ukefangst 9700 maal. Aalesund: Lørdag jevnt store fangster men adskillig garntap for sildetyngde. Middelpris Ukefangst maa!. Til Søndresøndmør: Lørdag fra Svinøhavet 140 drivere maal, pris Ukefangst rna al Totalopgave imorgen. pslag 15.20/1: Storsildfisket. Til Bulandet: Lørdag nogen drivere

3 22 januar 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 maal. Ukefangst 6888 maal, hvorav Hen nø : Sildeutsikter øst av Hjelmevaagen 111aal drivgarnsild. Sulen: Ukefangst Sturholmene. Bra natsætfiske ved Fedje. maal, hvorav 600 maal drivgarnsild. Til Tung sjø hindrer fiske. Garnsildpris fra Kristiansund: Søndag fra Griphavet 34 dam- psynet: perc, 11 motorbaater maal, pris ~-37. Godveir, almindelig utseiling. pslag 21. Solsvik 16/1: Ved Turø 2 Til Bjørnsundværene : Lørdag fra nahavet bom kast og bra landsætfiske. Ved Algerø 18 motorbaater maal. Til Moldøen : gode utsigter. psynet. Lørdag fra Svinøhavet 4 motorbaater pslag 21. Solsvik 17/1: Et stæng igaar 111aa1. Halten-Sulen: Ukefangst 5464 maal, Fedje, idag et stæng Turø, et Dyrø, et Fuglø pris Nordresøndmør: Ukefangst beregnet til 5200 maal. Ukefangsten for Kri Sælø-Storesund. Sildepriser Stør- -Stolmen. Bra natsætfiske 0ygarens vestside, stiansunds distrikt berigtiges til maal, relse psynet. hvorav til Bjørnsundværene maal. Samlet opgit ukefangst maal og totalkvantum til 18 januar er maal, hvorav pslag 21. Fedje 17/1: Etpar større stæng Hennøen og et nordcnom Fedje inat, igaarkveld ogsaa etpar posenotfangster og idag saltet maal, resten maal til hjemmeforbruk mot ifjor henholdsvis noksaa bra natsætfangst Heggholmen-Fedje. Størrelse 510. Pris psynet og i ~ Forsøkskutter Skallagrim drevet pslag 21. Solsvik 20/1: dag 2 stæng lø:-dag 16 kvartmil vest av Ytterøen 1 maal Marøen-Manger, 1 litet stæng Brandesund, og mandag drevet 12 kvartmil vest av Kvænhovden fyr l/2maal sild. Stolmen helst smaa fangster. driv- og natsætfisl(e 0ygaren-Hennøen- psynet. pslag S. 21/1: Storsildfisket. Til Kristiansund: lvlandag fra Griphavet 33 dampere og 13 motorbaater maal, størrelse Skreifisket , pris Godveir. Romsdalsværene: Søndag og mandag fra n3- pslag 32. Vadsø 17/1: havet 46 motorbaater maal, pris 35. Ujevne fangster. Godveir. Stoksund: Mand?g 8 dampere maal, pris Sydostkuling. ngen utseiling, Nordre Søndmør: Mandag fra Fjørtoftdypet 5 motorbaater maal, pris 36. Bulandet: lv an dag aften 2 nye stæng, igaarnogen drivere '-:15 maa1. pslag 18. Trondhjem 18/1: psynsbetjenten i Halten telegraferer 12 ds.: Halten~-Sulen 4/1-11/1 ukefangst maal. Pris Saltet tønder væsentlig Halten-Sauøy -Mausund-Sulen, stort redska pstap. alt maal, saltet handelsvare tønder. Skreifiskere ikke ankommet Halten. psynsbetjenten i Titran telegraferer l ds.: dag fra Titranhavet hertil 76 drivere maa1. Dagspris alt opfisket og saltet maa1. Sidste ukeparti maal, størrelse Tilstede 64 kjøpefartøier, 9 landkjøpere, 82 drivere, hvorav 14 dampskibe. Godveir, almindelig utseiling. Lensmanden i Bjugn telegraferer 17 ds.: For uken 11/1--18/1. uken er til Bjugn ilandbragt 580 maal storsild, som er saltet. Pris 40 <r. Under indeværende fiske er ilandbragt 1255 maal, som er saltet. Fylkesmanden. Sildefisket Vestkysten. pslag 19. Fedje 19/1: Søndre vaarsilddistrikt i og omkring ytre skjærgaard mellem Fe.nsfjorden og Selbjørnsfjorden god begyndese saavel med landnøter og posenøter ~om sæhegarn og drivgarn. Forløpne uke ~l~re større la~dstæ~g (Fedje-Hennøen langs djelmelands mdreslde Sotra ytre side samt Stol men) foruten en række bom kast (sterk strøm) og igaar gode posenotfangster mellem Fedje og Skjellanger. Sildens størrelse , pris , tilstede 1251andnotlag, 40 posenotlag, 250 mindre sættegarnlag og 75 dnvgarnlag, godveir. Hittil optat med garn og med nøter maal, hvorav antagelig saltet maal, resten til hermetik og hjemmeforbruk, lidt sei ogsaa indre?cl av østre ~æøhavn (utenfor Haugesund) rorbeholdt mannens fartøier under minefiskingen indtil videre. Buvik. Vaarsildfisl<et. pslag 21. Bergen 15/1: Stængning ved Fedje og gode utsikter Heggholmen-Hennøen.. psynet. pslag 21. Bergen 16/1: Gode dagsætfangst er ved Heggholmen, hvor sildetyngde under land. Hval og fugl vest av øygaren. Solsvik Medfjord skøiter , Mehavn ; Gamvik , Berlevaag 6-800, Makur , Havningberg , Vardø torsk, hyse. fiskepris torsk 25-35, hyse 17-22, leverpris 40. Fylkesmanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen 17/1: Vinterfisket. begyndt, men med daarlig resultat. Hovden 2-3 nætters garn , Nykvaag 2 nætters garn , Aarsandfjord 2-3 nætters garn , Siraumsjø 3 næhers garn , Skaarvaagen 2 nætters garn , Svinøy pfisket parti: 6700 stk., hvorav hængt 3500 stk., iset 500 stk. Damptran 14 hl, rogn 9 hl. Priser torsk 35-40, lever 70-80, rogn 25-50, fiskevegt 350, tran pro cent Belæg: 38 motorbaater, 3 smaabaater, 246 mand, 10 landkjøpere. Lensmanden. pslag 36. Andenes 18/1 : Dverberg: Til vinterfisket er ankommet 81 motorbaater med liner, 405 mand, 25 kjøpere. Sidennytaar er opfisket: ~7 000 stk. torsk, hvorav saltet, iset 193 hl. lever, hvorav dampet 92 hl. dampmedicintran 66 hl. rogn, Priser: Torsk AS pr., lever 0.80, rogn 0.15 pr. liter. Leverholdighet 350, fiskevegt Fisket smaat og ujevnt. Foruten ovenstaaende er opfisket adskillig kveite og smaafisk. Lensmanden. Fefsildfisl<et. pslag /1 : Provianteringsdepartementet telegraferer 14 ds.: Hervedindskjærpes bestemmelsen i Proviantcringsdepartementets rundskrivelse av 8 mai 1918 om at kun sild som ilandbringes i tiden mellem 1 juli og 15 januar mottages som fetsild. Sild der er notstængt men endnu ikke optat av sjøen inden utgangen av ] 5 januar betragtes dog som ilandbragt før 15 januar, saafre~t d en opta~es. av sjøen ir:den utgangen av 22 Januar. HVS fiskererklænng for saadan sild er datert 15 januar eller senere, vil der som betingelse for Statens kjøp bli krævet bevidnelse fra distriktets lensmand. om at silde.n var notst.ængt før ~ 6 januarbg optat av sjøen før 23 Januar. Sld fanget efter 15 j~nuar ~l1er optat av notstæng efter 22 januar kjøpes kke av Staten som fetsild. pslag /1: ProvianteringsClepartementet telegraferer 10 dennes: Petsild hvort~l Staten har kjøpepligt og som agtes solgt tl Staten maa være anmeldt til Statens Fiskecentral kontor b. inden 15 mars 1919 og vraket og mottat inden 15 april Sild anmeldt efter 15 mars og eller; vraket og mottat efter 15 april kjøpes ikke av' Staten. pslag 49. Tromsø 18/1: Kvæfjord: Forrige og denne uke optat 1075 maal, hvorav solgt sildoljefabrikker 875 maal, hermetikfabrik 200 maa1. Malangen: uken optat 1600 maal sild, hvorav anvendt sildoljefabrik 1000 maal, resten agn. Pris 12. Gjenstaar 3 a 400 maal. Hillesøy: Denne og forrige uke 2 mindre stæng i Katfjord. 1 i Erisfjord. ptat 72 maal, hvorav saltet handelsvare 90 tønder, agn 12 maal. Priser: Handelsvare 27, agn 12-~28. 3 bruk, 1 opkjøper. Fylkesmanden. pslag 50. Vadsø 18/1: Kaafjord 2 nye sildestæng, 3 mindre stæng Langfjord. ptat ialt maal, hvorav handelsvare , sildoljefabrikker , agn 8300 og husbruk 3625 maal. Priser: 20-28, fabriksild Fisket avtagende Talvik. Fylkesmanden. pslag 9. 20/1: Til 18 januar anmeldt optat 4~4 940 maal fetsild, hvorav iset 8475 maal, solgt sildoljefabrik maal, hermetik 1080 maal, saltet mot 1918 henholdsvis og i U,t~nlandsk~ fisk~ri~r. Uken januar. Det svenske sildefiske paa Vestkysten var meget godt i midten av uken men var senere hindret av storm og strøm. Ukefangsten blev hl. mot ifjor 7364 hl. i tilsvarende uke. Prisen var mest kr. pr. hl. alt er til 18 januar opfisket hl. mot ifjor hl., , i 1916, i 1915, i 1914 og hl. i aar er saltet hl. mot i 1918, i 1917, 1311 i 1916, 4989 i 1915, 5222 i 1914 og hl. i Det svenske sildefiske psjag 4. 17/1: Sildefisket Bohuslen: Sidste nætter godt sildefiske Marstrand, pris kroner hektoliteren.. pslag 4. 21/1 : Sildefisket Bohuslen h~dde en ukefangst av hl. storsild, pns kr. Totalfangst hl. mot ifjor hl. og i aar er saltet hl. mot ifjor og i mark~asb~r~tnjng~r U. \l~ Uken januar. 1{lipfiskmarl<edet. pslag 5. 16/1: Generalkonsulen Bilbao!elegraferer: mp?rt 1016 islandsk, salg 2016 slandsk, beholdlllng 6000 islandsk, priser uforandret.. Santander ingen beholdning. Paris London

4 22 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 januar 1919 Fetsildfisket til 18 januar. Derav alt optat Solgt Solgt Distrikt set sildolje- hermetik- Saltet maal maal fabrik fabrik maal maal 1 Finmarken..., \ Tromsø amt Nordlands amt \ Namdalen..., S. Trondhjems amt Romsdals amt N. Bergenhus amt S. Bergenhus amt.... ~ Tilsammen Mot i i i kke opgit i \ i i i i Storsildfisl<et til 18 januar. Derav Total- Ukefangst Hjemme- Distrikt fangst set Saltet maal brukt maal maal maal maal ~----~,----~----~----~----- Sannessjøen Namdalen Stoksund Sørkraakøy Besaker Valdersund Halten-Sulen } Do Titran Bjugn... -' l 255 l 255 Kristiansund Bjørnsundværene Romsdalsværene Fra generalkonsulatet i Bilbao. dat. 7 januar 1919: mport og omsætning av klipfisk i uken fra 30 desember januar 1919, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao: Salg 1658 islandsk. Beholdning pr. 6 januar 7000 islandsk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas for islandsk Santander : ntet. Paa Madrids børs notertes 4 januar: Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris. Ptas pr. l Æ a/v 1/ London. Angaaende satdinfisket i forløpne uke indberetter vicekonsulaterne følgende: Vigo: Regulært y der ilandbragtes 11,109 kurver. Santander: ntet. Fra generalkonsulatet i lissabon, datert 6 januar 1919: Paa markedet i Lissabon utgjør beholdningerne idag 24 tse norsk fisk, tilberedt i England, og 24 ts. islandsk vare, for hvilke notertes henholdsvis esc. 50 og 52 pr. kvt. a 60 Den nævnte norsk-engelske vare har et yderst tarvelig utseende. Derhos er netop ankommet 2 skibe med tilsammen ca. 300 tse engelsk fisk, som opnaar esc pr. kvt. Den portugisiske vare staar endnu i esc. 58, 62 indtil 66 pr. kvt. Beholdningerne i porto anslaaes pr. 31 desember fil 1500 tse nyfundlandsfisk, som omsattes til esc efter kvaliteten. Bankerne noterer idag følgende kurser for kjøp av check: d. og for salg :34 1 /16 d. pr. escudo. Nordre Søndmør Røkt sild til U. S. Aalesund (Efter Fish Trades Gazette 11 januar 1919). ~~~e~re.. ~~~~~.ø.r. : : : : : : : : : : : : 1~ ~~~ 1 ~ ~~~ 1 ~ i~~ 50 Den amerikanske konsul i Glasgow meddeler at i kvartalet til slutten av Bulandet Tilsammen september var værdien av e (sportert ; sild fra Glasgow til de Forenede Mot i 1917/ Stater dols. sammenlignet i 1916/ med 5881 dols. i den tilsvarende tid i 1915/ i Eksportforbudet som blev i 1914/15..., sat paa sild i 1917 blev hævet i 1918 paa grund av den store fangst, hvilket resulterte i frigivelse av de store forsendelser til de Forenede Stater.

5 . 1 FiS::;idirektøren. '22 j;:llltl:lr 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØRE1~ ~ 2~ Fra Proviai1teri!1g~departementet. Statens kjøp av fetsild. (Telegram fra Provianteringsdepartementet av 14 januar 1919). Herved indskjærpesbestemmelsen provianteringsdepartementets rundskrivelse av 8 mai ) om at kun sild som ilandbringes i tiden mellem 1 juli og 15 januar mohages som felsild. Sild der er. notstængt men endnu ikke optat av sjøen inden utgangen av 15 januar betragtes dog som ilandbragt før 15 januar, saafremt den optages av sjøen inden utgangen av 22 januar. Hvis fiskererklæring ror saadan sild er dat. 15 januar eller senere vil der som betingelse for Statens kjøp bli krævet bevidnelse fra distriktets lensmand om at silden var notstængt før 16 januar og optat av sjøen før 23 januar. Sild fanget efter 15 januar eller optat av notstæng efter 22 januar kjøpes ikke av Staten som fetsild. Fra Provianteringsdepai tementet Statens kjøp av fetsild. (Telegram fra Provianteringsdepartem entet av 18 januar). Fetsild, hvortil Staten har kjøpepligt og som agtes solgt til Staten, maa være anmeldt til Statens Fiskecentral, kontor B, inden 15 mars 1919 og vraket og mottat inden 15 april Sild anmeldt efter 15 mars og eller vraket og mottat efter 15 april kjøpes ikke av Staten, Fra Statens Fettdirektorat. Tilvirimil1gspræmie for lys sæltran og boulenosetran. Ved kongelig resolution av 10 januar 1919 er det bestemt: Kongelig resolution av 5 april 1918 angaaende utbetaling av tilvirkningspræmie for lys sæltran og lys bottlenosetran ophæves fra og med 1 februar Kristiania, 15 januar ) Se Fiskets Gang nr. 21 for Veiledning vedrørende drivende 12. miner m. v. Utfærdiget av det kgl. Forsvarsdepartement.. Anmeldelse. Det paahviler enhver som pligt snarest at anmelde inddrivende miner o. lign. Meldingen maa hurtigst mulig - i tilfælde ved telegraf - sendes til en av følgende sjømilitære myndigheter: Kommanderende admiral i Kristiania. De sjømilitære distriktskomandochefer i Horten, Kristiansand, Bergen og Trondhjem. Nærmeste krigsfartøi. Ved saadanne meldinger er det ønskelig at faa angit saa nøiagtig som mulig vedkommende gjenstands utseende og størrelse samt hvor og naarden er observert. Fundne miner maa ikke tages ombord i noget fartøi, men maa i tilfælde slæpes væk. Det bedste er at fiske og slæpe minen i et nett eller seil. Slæperen maa være meget lang. Ved miner av den konstruktion som de hittil fundne kan slæperen gjøres fast i et av de øiebeslag, som findes oppe paa toppen av minen. Den maa aldrig gjøres fast i det laug, som maaue hænge under minen (ankertauget). Der maa vises stor forsigtighet, saa minen ikke utsættes for støt eller at man kommer nær nogen av de ytre mekanismer. Der maa ikke komme noget byk paa utstaaende deler paa minens laag eller noget stræk i det under minen hængende ankertaug. Minen bør slæpes ind til et sted hvor der er smult vand, og lægges ikke mindre end 1000 m. fra bebyggede steder eller fra fartøier. Den bør heller ikke fortøies eller forankres 2. Advarsel mot usakkyndiges befatning med saa nær land, at sjøen kan slaa miner eller torpedoer. den mot grunden. Kommanderende admiral har under 3. En mine, som har indviklet sig i februar 1915 utsendt følgende ad- fiskegarn, bør ikke søkes frigjort, varsel: men i tilfælde slepes i garnet med Kommanderende admiral skal her- tilhæling av den nødvendige slæper. ved henlede opmerksomheten paa, at 4. Miner med utstaaende armer eller Forsvarsdepartementet den 2 novem- horn bør under ingen omstændigber 1914 har utsendt følgende men- het berøres eller paastøtes, da deleise til pressen: dette kan bevirke øieblikkelig eks- Forsvarsdepartementet advarer lan- plosion. dets borgere mot at indbjerge eller Endvidere har kommanderende undersøke ilanddrevne torpedoer eller admiral indskjærpet at der utvises særbeholdere av ukjendt utseende, da lig forsigtighet med flottører, som saadanne kan være ladte miner, som med kobberkabel er forbundet med kan eksplodere ved berøring. Man en mine, idet saadanne miner kan anmodes om. hnrtigst mulig at under- eksplodere, hvis flottøren eller kobberrette nærmeste krigsfartøi eller sjømi- kabelen kommer i berøring med en litære distriktskomando om fundet. jernbaat eller avslites eller kommer Kommanderende admiral skal hen-. i berøring med minekassen. stille, at kystbefolkningen i størst Naar saadanne flottører, som er mulig utstrækning søkes gjort be- forbundet til en anden gjenstand, kjendt med denne advarsel. paatræffes, bør de saavidt mulig und- Denne advarsel har kommanderende gaaes, men sku de det vise sig abso.. admiral under 10 s. m. gjentat og lut nødvendig at bringe dem av veien samtidig tilføiet følgende: maa der til bortslæpning benyttes Da der imidlertid kan gives til- passende lang slæpeline av taugværk. fælder, hvor fiskere kun vanskelig kan la drivende miner være uten Som en forsigtighetsregel under stort tidsspilde eller tap av redskap, minefaren skal man i tilslutning til tinder man dog at kunne. gi nogen foranstaaende henstille til drivgarnsfiskere under driving for garnlænken vink om hvad der under enhver omstændighet bør iagttages ved behandlingen. paa for i tilfælde at kunne at ha endel kabel ombord at slakke manøvre

6 24 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 januar 1919 klar aven mine, om en saadan skulle Nyfundlandsk ferskfisk i London. komme drivende mot fartøiet. 3. Spærret norsk farvand vestenfor!{armaerl. norsk farvand mellem 59 8' og 59 25' n. br. og vestenfor 5 10' 1. øst for Greenwich er utlagt selvvirkende støtminer. Minerne er nu under optagning, men ovennævnte fal'vand vil indtil videre være spærret for almindelig trafik. Chefen for Vestlandsavdelingen i Haugesund gir de fornødne anvisninger angaaende fiske og lokaltrafik in den det spærrede omraade. 4. Farlig omraade utenfor territorialgrænsen paa vestky$ten. Man advares indstændig mot at færdes i den britiske spærrezone, der strækker sig vestover. utenfor den norske territorialgrænse (3 kvartmil av land) mellem 59 12'5 n. bro (noget søndenfor Utsire) og 60 ' n. br. (noget søndenfor Marsten fyr). Angaaende nævnte zones utstrækning forøvrig henvises til Efterretninger for sjøfarende plakat nr (se Fiskets Gang nr ). Bergen den 20 januar Asserson. P. Rønnestad. Mellem j ul og nytaar kom der et større parti fersk fisk fra Nyfundland til London kasser torsk, nogen hundrede kasser hyse samt endel laks, alt ialt 1500, hvilket F. Tr. Gaz. anser for et ganske litet parti. Fisken er pakket i smaa kasser a 40 og 100 kilo. m laksen heter det at det er den bedste importerte laks som nogensinde er indført til London. Hysen viste sig at være aldeles udmerket efter kokningen fast, hvit, creamy og med meget appetitvækkende duft. Torsken fik ogsaa en udmerket mottagelse og karakteriseres ogsaa som den bedste indførte fisk, saagodtsom feilfrit utseende, fast og hvit i fisken. Fra Statens Fiskecentral. Utdrag av instruks for Statens vervrakere ang. vrakning av sildetønder. Kjøpebetingelsernes krav om blanke friske utfyldingstønder skal praktiseres paa den maate, at ogsaa gode, friske brukte tønder skal godtages, selv om de ikke kan betegnes som blanke. Samtidig meddeles, at ifølge Provianteringsdepartementets bestemmel~ G eneral.. rapport om de større norske fiskerier(norw sfisheries ) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities report ed too late to be included in the report for this week are added to tota1s for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... :... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l ) o., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desern ber, februar: a. for vestlandet (the West Coast)...,... maal a 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember l )......, saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) se, skal der være adgang tl ved Statens Fiskecentrals overvrakere, at faa vraket og godkjendt sildetønder paa forhaand. Rekvisition om saadan vrakning ev tønder skal indsendes til distriktets overvraker, som besørger vrakningen enten personlig eller ved autorisert undervraker og stempler de godkjendte tønder med dertil bestemte sviemerker, som utleveres av Fiskeeentralen. De med saadan vrakning av tønder forbundne omkostninger, saavel reiseutgifter og diæt som arbeidspenge, betales av rekvirenten efter Statens Fiskecentrals gjældende regulativ for vrakning av sild i vedkommende distrikt; dog saaledes at ogsaa overvrakeren er berettiget til at beregne den for undervrakere gjældende godtgjørelse, naar han personlig utfører vrakningen. Kristiania den 23 desember Kvantum Totalfor uken til kvantum til 18/ / ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included). 2) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, us ed fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian ma.~rk::..::...e~t~, =is-.:n:.::...:o-=-t-=-jn-.:c~lu-.-:d_e---.:d):... Ved eftertryk av disse meddelelser: rn aa Fiskets Gang«angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri. \

7 1! Toldsteder nrg~s. Fetsild ' utførs?l allj fjslieproduktftf fra i januar tu - 1<1 i pfi-;'k, Vaarsllcl og s~aaretl Storsild Nor~sJø- Brisling lsl~nds- mpflsl {, i islandsk Rmndflsk sild i t i Sild Sle! norsk ( r. td,tdr i etc.._._1 ~_J _._---_._--- -i--';;;;: Kristi~~li~.,., 969 i 1 Sa~d~tJold...! - Knstansand 1' Flekkefjord... 1 Stavanger... 1 ' Kopervik. 1 Haugesund..., Bergen Florø... 1 Aalesund... : Kristiansund.. i Rofskjær kg'. Sei li januar 1~1~* 1----' Hyse, Anden rund tø-disk Trondhjem...! ~ , 1 Bodø ,+67 Svolvær..... ' Narvik Tromsø Hammerfest,- ' Rogn D.m. R.m. Brun Blank tran tran blank Brun i - ~~~~~ i = ~~ ~ l=-::= -~~ =- = :----!-l-~-; --=--'1--=-- --~-----i--- -~=-- :-~ 1 Haakjærr. ---~ , l i < Hærdet Hval Toldsteder hvalolje tran i _ _----~- Sæl- tran losetran Bottle- Sildetran Sild, fersk tdr l' i ks ' ' Sild, røkt kg.. Makrei, saltet Makre. fersk laks, fersk levende aal Anden fersk fisk liummer stk. Fisk, saltet fariai Fisk, saltet i Sildemel Fiskeguano i! Sælsklnd Hermetik Kristiania... ' Sandefjord.... Kristiansand 1' Flekkefjord.... Stavanger... 1 Kopervik... 1 Haugesund... Bergen... ; Florø..., Aalesund...! Kristiansund.. i Trondhjem... 1 Bodø... i Svolvær Narvik... Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø.... \ Andre~l~i,--:..1--: ', 'uken! : 1 ', i i 1 ' :,' il.' i -'! : --~-~-~~--- --~-~-~~ , := -==~-~-~-~~- ::~~----:- :~~-i _ : MS.----~-----~----,~----.:} 6LS

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere