En udstilling om kunstlegepladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En udstilling om kunstlegepladser"

Transkript

1 En udstilling om kunstlegepladser

2 Christine Buhl Andersen, Museumsdirektør En udstilling om kunstlegepladser Forord 2 Hannah Heilmann og Anna Maria Helgadottir Ufoh Sloth Lsdh, 2012 Foto: Erling Lykke Jeppesen Indhold 3 Forord 6 Introduktion DOKUMENTATION 8 Tivolaj Kunstnerlegepladsen i Tivoli, Skrammellegepladsen 13 Palle Nielsen, Modellen En modell för ett kvalitativt samhälle, Kerstin Bergendal, En legeplads i Ballerup, samt Hus Huske Hypoteser, Konvoj, Legeplads til Børnehuset Søndergården, påbegyndt Plads Til Leg Københavns Kommunes kunstlegepladser, EKSPERIMENT 24 Camilla Berner 26 Vibe Bredahl 28 Andreas Schulenburg 30 Anders Bonnesen 32 Hannah Heilmann og Anna Maria Helgadottir KOM OG LEG! er en af KØS store satsninger i Her forenes et historisk tilbageblik på det, der har vist sig at være en fornem og original tradition i dansk kunst kunstlegepladsen i det offentlige rum med et eksperimenterende udstillingsgreb i form af en kæmpe indendørs legeplads skabt af seks billedkunstnere på museets tagetage. Det har længe været en drøm at forene netop disse to elementer i en udstilling. Hvad angår det historiske tilbageblik havde museet allerede skitser og modeller af bl.a. William Fridericia til forlystelsesparken Tivolis nu nedlagte kunstnerlegeplads Tivolaj (1958) i samlingen. I 2011 er museets samling blevet udvidet med modeller til Randi og Katrines kunstlegeplads på Nikolaj Plads i København. Vi vidste imidlertid, at emnet rummede et større materiale og det er derfor særdeles tilfredsstillende, at det er lykkedes at finde frem til endnu mere enestående materiale bl.a. om Tivolaj hos Torsten Johanssons familie. Johansson stod bag den skulpturelt udførte, knaldgule rutsjebane på denne nyskabende legeplads. Udstillingen viser også dokumentationsmateriale fra Palle Nielsens banebrydende projekt i 1968: en gigantisk indendørs legeplads på Moderna Museet i Stockholm. Kerstin Bergendal og kunstnergruppen Konvoj er også repræsenteret i udstillingen. Med dokumentation af deres respektive legepladsprojekter, sættes fokus på brug af relationelle praksisser i udformningen af legepladser. KOM OG LEG! tematiserer, hvordan restriktioner og reglementer gør det vanskeligt at lave vilde, kunstneriske legepladser. Vi kender alle gyset over den sjove rutsjebane, den vilde vippe osv., men den tid er forbi, hvor man uskyldigt kunne kravle rundt på byggelegepladser, gynge højt uden faldunderlag osv. I dag er vi optagede af regulativer, 3

3 Forord Forord jura og ansvarsplacering i forhold til eventuelle ulykker og det kan derfor blive svært at etablere de vilde legepladser. Ikke desto mindre er emnet særdeles aktuelt i forbindelse med Københavns Kommunes projekt Plads Til Leg med indtil videre fem kunstlegepladser af Randi og Katrine, Nina Saunders, Peter Land, Eva Steen Christensen og Tanja Rau. Vi er glade for, at også dette projekt er repræsenteret på udstillingen. 4 For KØS har det imidlertid været vigtigt at koble den historiske analyse og tilbageblikket med en mulighed for at lege, og der skal derfor lyde en varm tak til de seks kunstnere, som har skabt legeelementer til udstillingen: Anders Bonnesen, Camilla Berner, Andreas Schulenburg, Vibe Bredahl, Hannah Heilmann og Anna Maria Helgadottir. Også tak til Fantasileg Aps, der har fungeret som udstillingens sikkerhedskonsulenter. 5 Vi vil også gerne takke Københavns Kommune og i særdeleshed Louise Banke Kristensen, som har deltaget i et formidabelt samarbejde om projektet med input til udstillingens opbygning og formål samt til den midlertidige etablering af et legeelement på museets forplads. Her vil man i udstillingsperioden kunne lege på en Jorden-er-giftig-bane af fluesvampe, oprindeligt skabt af Peter Land til kunstlegepladsen i Utterslev Mose. Bikubenfonden skal have en varm tak for en generøs støtte til projektet. Det gælder også Køge Kommunes Kulturudvalg, som ligeledes har støttet generøst og hermed takkes. Uden disse økonomiske tilskud havde projektet ikke kunnet realiseres. Vi vil også gerne takke alle de, der har udlånt kunstværker specielt Torsten Johanssons familie, som har udlånt skitser og modeller og desuden fundet fantastisk arkivmateriale frem om 1950 ernes presseomtale af Tivolaj. Endelig skal der lyde en stor tak til udstillingens kurator Christina Stenka Hellfach samt til hendes assistent, kunsthistoriker Anna Louise Manly, for et særdeles engageret, kreativt og målrettet arbejde med udstillingen. Torsten Johansson, Rutsjebane, Tivolaj, 1958 Foto: Mark Kauffman

4 6 Introduktion Christina Stenka Hellfach, kurator KOM OG LEG! En udstilling om kunstlegepladser Legepladsen er et offentligt rum, der traditionelt formgives af arkitekter og landskabsarkitekter. Men inden for de seneste år er legepladser udviklet af billedkunstnere dukket op som alternativer til den traditionelle måde at tænke legepladser på, heraf betegnelsen kunstlegepladser. For billedkunstnere kan der være en stor udfordring forbundet med formgivning af legepladser. For mens de på den ene side skal fastholde kravet om kunstnerisk integritet og en ambition om at forholde sig kritisk diskuterende til produktionen, skal de indordne sig under forskellige krav i forbindelse med sikkerhedsregler, legepladslovgivning, økonomi, driftsspørgsmål etc. Det er på dette sted midt imellem en billedkunstnerisk og en arkitektonisk praksis, at kunstlegepladsen vokser frem. Med udstillingen KOM OG LEG! En udstilling om kunstlegepladser vil KØS undersøge kunstlegepladsens aktualitet og billedkunstens betydning for formgivningen af legepladsen. Hvad kan billedkunstnere byde ind med, når leg bliver sat i spil i det offentlige rum? Hvad har billedkunstnere tidligere gjort, og hvad kan de bidrage med, når fremtidens legepladser skal udvikles? KOM OG LEG! viser for første gang i Danmark en samlet præsentation af en række billedkunstneres arbejde med formgivning af legepladsen, både realiserede og ikke realiserede legepladser, igangværende projekter såvel som nyproducerede kunstværker, som børn må lege med. Herigennem vil udstillingen pege på de forskellige tilgange og strategier billedkunstnere benytter, når de formgiver legeobjekter eller er med til at udvikle legepladser. Dokumentation og eksperiment Udstillingen er delt i en dokumenterende og eksperimenterende del. På udstillingens dokumentariske del på 2. sal vises gennem skitser, modeller og video et udvalg af de væsentligste kunstlegepladser fra 1950 erne og frem til i dag. Tivolis kunstnerlegeplads Tivolaj fra 1958 er et tidligt eksempel på kunstens sociale funktion som mødested, hvor de besøgende er aktivt deltagende. Palle Nielsens indendørs legeplads Modellen - En Modell for ett kvalitativt samhälle fra 1968 er et revolutionært og utopisk projekt, hvor legen bliver synonym med frihed og kreativitet og i sidste ende med troen på et bedre samfund. Kerstin Bergendal og kunstnerduoen Konvojs arbejde med legepladsen tager udgangspunkt i en relationel praksis, hvor børnene, legepladsens egentlige brugere, inddrages som medskabere af legepladsens elementer. Endelig viser udstillingen Københavns Kommunes fem kunstlegepladser, som er realiseret i forbindelse med renoveringen af kommunens omkring 130 legepladser. Til udstillingens eksperimenterende del har KØS inviteret seks billedkunstnere til hver især at eksperimentere med et nyproduceret kunstværk, som børn kan lege med. Formålet er at omdanne museets 3. sal til et eksperimenterende rum, hvor mulighederne og rammerne for legeobjekter kan udforskes ud fra spørgsmålet om, hvad leg er og hvordan leg kan sættes i spil på nye måder. Som ramme for eksperimenterne er billedkunstnerne inviteret ud fra en række kategorier for, hvordan børn leger: samlelege, regellege, fri leg, konstruktionslege og rollelege 1. Camilla Berner udforsker børns måde at samle på, mens man med Anders Bonnesens bidrag kan bygge sætnings- og trækonstruktioner. Vibe Bredahls værk er et stort puslespil, hvor brikkerne har flere funktioner. Hannah Heilmann og Anna Maria Helgadottirs påklædningsrum med spejle, hjelme og skærme udfordrer de traditionelle rollelege, og Andreas Schulenburg inviterer med sin pyramideboreplatform til både bevægelsesfremmende leg og rolleleg. Udstillingens eksperimenterende del giver samlet set et bud på, hvad billedkunstnere kan bidrage med af konstruktioner og rum relateret til leg. 1 Hans Henrik Knopp, Leg, læring og kreativitet hvorfor glade børn lærer mere, København

5 > Dokumentation Anna Louise Manly, kunsthistoriker Tivolaj Kunstnerlegepladsen i Tivoli, 1958 Dokumentation Tivolaj Verdens eventyrligste legeplads. 1 Aviserne var vilde med Tivolis kunstnerlegeplads, Tivolaj, ved åbningen i På baggrund af en original idé om at sætte leg og kunst i spil blev legepladsen anlagt af arkitekt Simon P. Henningsen ( ) og havearkitekt Eywin Langkilde ( ). Seks kunstnere blev inviteret til at formgive legepladsen med kunstkritiker Pierre Lübecker ( ) som konsulent. 8 At legepladsen blev skabt af kunstnere uden pædagogiske konsulenter er i tråd med en tidstypisk tankegang om, at kunsten i sig selv har en positiv og pædagogisk virkning på børn. En formodning om at fordi legepladsen var skabt af kunstnere, ville den være beslægtet med børnenes univers, præget af frihed, kreativitet og en kontinuerlig trang til at udforske og udfordre verden. 2 9 En samtidig avisartikel peger på det paradoksale i at Danmark, der vakte international opmærksomhed med skrammellegepladsen i 1940 erne, med Tivolaj på ny gjorde sig bemærket på legepladsområdet, men med en tilsyneladende modsatrettet strategi fra skrammel til kunst. 3 I Tivolaj fremstod kunsten dog ikke som noget ophøjet. Tværtimod kan legepladsen ses som et tidligt eksempel på billedkunstens sociale funktion som et mødested med aktive deltagere. Tivolajs legeelementer Ved indgangen til legepladsen bød Henry Heerups ( ) granitsten med inskriptionen Tivolaj velkommen. Heerup var også kunstneren bag legepladsens kravlesten. Henrik Starcke ( ) havde skabt et springvand: en Aladdinfigur omkranset af et appelsintræ. Gunnar Westmans ( ) bidrag var træfigurer med forskellige legefunktioner: Et pindsvin til ringspil, en fuglevippe, en gyngefisk, en karrusel med høns og en gyngefugl. Erik Spjæt Christensen ( ) skabte dekorative guldsmede, ugler og haner, Kunstlegepladsen Tivolaj, 1958 Fotos: Else Tholstrup og Det Kgl. Bibliotek

6 Dokumentation Tivolaj Dokumentation Christina Stenka Hellfach 10 forme til sandkassen og flodhestepapirkurve. William Fridericia ( ) stod bag De forbudte leges hus, der blandt andet indeholdt en kommandobro, et kalejdoskop, et kæmpe nøglehul og farveblandingshjul. Et fristed, hvor børnene kunne gøre alt det, der normalt var strengt forbudt, som at kigge ind ad nøglehullet og kure ned ad gelænderet. Legepladsens mest omtalte element var Torsten Johanssons ( ) rutsjebane. Her kunne børnene suse ned igennem en snørklet tunnel af gulmalede jernrør, som skabte et flimrende udkig til omgivelserne. Johansson skabte også Tegnepavillonen, Fyrværkeritræet, hvor en masse pærer illuderede fyrværkeri, og det seks meter høje Klatretræ, som måtte forsynes med forhindringer, da man fandt ud af, at det var muligt at klatre til tops. Noget lignende opstod med Fyrværkeritræet, som måtte ændres og til sidst fjernes, fordi man kunne skære sig på det. 4 Det tyder på, at sikkerhedsaspektet ikke havde højeste prioritet i det oprindelige design. Der var tale om brugskunst i bogstavelig forstand, og legeelementerne blev derfor slidt op med tiden. Flere elementer blev dog bevaret i mere eller mindre ændret form indtil I dag kan modeller og skitser af Torsten Johansson, William Fridericia og Gunnar Westman i KØS samling give et indblik i tankerne og processen bag 1950 ernes legepladssensation Tivolaj. 5 1 Verdens eventyrligste legeplads, Social-Demokraten, 25. april Luise Skak-Nielsen, Tivoli og verden udenfor, København 2000, s Tivoli får Tivolaj og fine orkestre, Aarhus Stiftstidende, 27. april Oplysning fra Tivoli februar 2012 og De pokkers unger, Aftenbladet, 14. maj Øvrig litteratur: Kjøbenhavns Sommer-Tivoli Årsberetning ; Om en legeplads, Pressemeddelelse fra Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, 29. april Skrammellegepladsen Med Tivolaj gør Danmark sig bemærket. Men det er med en helt anden type legeplads, uden kunstnerisk deltagelse, at Danmark første gang vækker international opmærksomhed. Skrammellegeplads, Genbrugslegeplads og Byggelegeplads. Sådan lyder nogle af betegnelserne for den type legeplads, hvor børns fantasi, selvstændighed og evne til at samarbejde står i centrum. Ordet skrammellegeplads bliver første gang brugt i 1931 af den danske landskabsarkitekt C. Th. Sørensen ( ) i hans bog Parkpolitik i Sogn og Købstad. I bogen, som får stor international anerkendelse, foreslår han, at det offentlige rums tomme pladser anvendes til legepladser, hvor børn frit kan bygge af overflødigt materiale fra byggeri, gamle biler, papkasser etc. I 1943 er C. Th. Sørensen initiativtager til verdens første skrammellegeplads i Emdrup ved København. Ud fra en ambition om at give børn i byen samme muligheder som børn på landet, skal skrammellegepladsen give børn adgang til fri og skabende leg. Legepladsens eneste ansatte, pædagogen John Bertelsen ( ), formulerer stedets pædagogiske grundtanker, den praktisk orienterede 'skrammelogi', hvor frihed, kollektivitet og kreativitet er nøgleord. Stedet havde i den forstand sine rødder i den antiautoritære reformpædagogik. Flere af skrammellegepladserne, herunder den i Emdrup, eksisterer stadig og fungerer som institutioner og fritidshjem. Men hvor skrammellegepladsen engang var forbundet med en vis samfundsmæssig idealisme, er den i dag i højere grad identisk med traditionelle institutioner og fritidstilbud. Selvom mange af de originale tanker og idealer bliver holdt i hævd, gør nutidens strenge krav til sikkerhed det vanskeligt at fastholde skrammellegepladsens oprindelige ånd. 1 1 Ole Schultze Henriksen, Skrammellegepladsen - en undersøgelse af skrammellegepladsens/byggelegepladsens historie med udgangspunkt i perioden 1931 til 1947, CVU København og Nordsjælland,

7 Dokumentation Skrammellegepladsen Dokumentation Christina Stenka Hellfach Palle Nielsen (f. 1942) Modellen En modell för ett kvalitativt samhälle, 1968 Palle Nielsen er i 1960 erne med til at udforme en lang række legepladser og legepladsaktioner, hvor baggårde bliver ryddet og byggepladser omdannet til legepladser ud fra en ide om at give børn et friere liv gennem leg. Med udgangspunkt i skrammellegepladsens idégrundlag, hvor børns fantasi, selvstændighed og evne til at samarbejde er centralt, omdanner han i 1968 Moderna Museet i Stockholm til en kæmpe indendørs legeplads: Modellen En modell för ett kvalitativt samhälle. 12 Ambitionen med Modellen er at tilrettelægge et rum, hvor den frie og risikofyldte leg er mulig, og hvor børn kan udfolde deres kreativitet. Her får børnene rollen som aktive medspillere i et kæmpe fællesskabsorienteret minisamfund, hvor legen er synonym med frihed og kreativitet. Her er der frit valg på alle hylder: maling, tekstiler, brædder, bildæk, ureglementeret leg i klatrestativer, balancegang på reb, hulebyggeri, frit fald ned et i kæmpe skumgummibjerg, musik og rollespil med masker og kostumer. Alt sammen transmitteret på store tv-skærme i museets café. Modellen bliver lukket efter tre uger på grund af brandfare , heraf børn, besøger legepladsen i den periode. 13 Formålet med Modellen er at undersøge forestillingen om, hvordan børns tidlige sociale relationer former det voksne individ. Den frie leg giver direkte adgang til værdier som det kreative, det kollektive og det sociale. Legepladsen tydeliggør i den forstand et alternativ til det autoritære samfund. Som kunstnerisk manifestation fungerer den også som samfundskritisk model. Den repræsenterer en utopisk idé og drøm om et bedre samfund, hvor barnet gennem leg kan frigøre sig fra det autoritære samfund. 1 Skrammellegepladsen i Emdrup Fotos udlånt af Skrammellegepladsen 1 Lars Bang Larsen, The Mass Utopia of Art Activism: Palle Nielsen s The Model A Model for a Qualitative Society. MACBA, Barcelona 2010; dk/pallenielsen.shtml. Tema YNKB 13. april 2002: Billedkunstner Palle Nielsen om legepladser og udstillingen på Moderna Museet, Stockholm 1968.

8 Dokumentation Palle Nielsen Dokumentation Christina Stenka Hellfach Kerstin Bergendal (f. 1957) En legeplads i Ballerup, samt Hus Huske Hypoteser, I 2005 bliver Kerstin Bergendal inviteret til at formgive en legeplads i Ballerup i samarbejde med skolens børn. Sammen med landskabsarkitekt Jonas M. Schul gennemfører hun en proces af samtaler og modeller, der fremkalder børnenes egne principper for, hvordan den gode legeplads skal udformes. Samme år udvikler hun i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter et byggeprogram for et nyt børnekulturhus på Amager. Gennem 11 workshops med voksne og børn indkredser hun basisprincipper for det optimale møde mellem børn og udøvende kunstnere. Efterfølgende oversætter arkitekterne disse til tilsvarende arkitekturprincipper, i en model til børnekulturhuset. 14 Bergendal arbejder ud fra en relationel kunstpraksis. Det indebærer, at relationen til og dialogen med aktørerne på stedet er en væsentlig del af værkets grobund. Det er en både intervenerende og inviterende måde at arbejde på, der ikke blot åbner for andre måder at tænke planlægning af offentlige rum på. Kunstneren kan også gribe ind i det aktuelle steds struktur og systemer æstetiske, sociale eller politiske og derudover åbne for en ny dialog mellem lokale brugere og beboere. Det er denne samlede proces, med alle sine dele og deltagere, der er værket. Det er denne helhed, der genererer den kritiske forandringskraft, som i sidste ende fremkalder et anderledes offentligt rum. 15 Palle Nielsen Modellen En modell för ett kvalitativt samhälle, 1968 MACBA Collection. MACBA Consortium. Gift of the artist Foto: Palle Nielsen, VEGAP, Barcelona 2012 I udstillingen møder vi henholdsvis Ballerupbørnenes drømmelegeplads og Amagers drømmebørnekulturhus før lovgivning og økonomi. Den realiserede legeplads kan ses på fotografier, og viser hvor langt en billedkunstner kan komme i forsøget på at fastholde børns definition af god leg efter lovgivning og økonomi. På en monitor møder vi aktørerne fra begge projekter. Endelig ses oversigter over de omtalte principper for god leg.

9 Dokumentation Kerstin Bergendal Dokumentation Konvoj Konvoj, Legeplads til Børnehuset Søndergården, påbegyndt 2008 Foto: Konvoj Kerstin Bergendal, En legeplads i Ballerup, Hus Huske Hypoteser Foto: Erling Lykke Jeppesen

10 Dokumentation Peter Rørbæk og Anders Benmouyal Konvoj, Legeplads til Børnehuset Søndergården, påbegyndt 2008 Udstillingen dokumenterer Konvojs arbejde med udformningen af en legeplads til den nybyggede integrerede institution Børnehuset Søndergården i Ballerup Kommune fra 2008 frem til i dag. Dokumentationen skal betragtes som en collage, der gennemgår de forskellige faser i arbejdet med at udvikle legepladsen. Udstillingen beskriver de indledende undersøgelser, hvor der reflekteres over materialevalg, terræn og legeelementer, der stimulerer børnenes leg, motorik og indlæring. Plads Til Leg Københavns Kommunes kunstlegepladser, Dokumentation Louise Banke Kristensen, kunsthistoriker og projektleder I København kan byens børn lege på kunsten. Fem legepladser er formgivet af danske samtidskunstnere, og her møder børnene kunsten på nært hold for på kunstlegepladserne skal kunsten bruges i modsætning til kunsten på museerne. På kunstlegepladserne er der ingen løftede pegefingre fra kustoder de fungerer under devisen nok se, gerne røre, for her må der hoppes, klatres og rutsjes på kunsten. 18 I arbejdet med legepladsen har vi lagt vægt på workshops med børnene og samtaler med pædagogerne for at trække på deres erfaringer og forslag. Dette fremgår af det endelige skitseforslag, hvor de enkelte elementer beskrives. Udstillingen beskriver og viser de elementer af legepladsen, der er realiseret. Derudover problematiseres forholdet mellem visioner/ skitseforslag og det endelige resultat med fokus på økonomiske problemstillinger, restriktioner i forbindelse med lokalplanen, og samarbejdet med projektets forskellige aktører. Legepladsen til Børnehuset Søndergården skal betragtes som et arbejde i proces, hvor betingelser og omstændigheder er bestemmende for det videre arbejde med at realisere legepladsen som en samlet kunstnerisk enhed. Konvoj er et kunstnerisk samarbejde mellem Peter Rørbæk (f. 1969) og Anders Benmouyal (f. 1976). Samarbejdet har fra begyndelsen i 2007 været fokuseret på kunst i det offentlige rum, og opererer med en legende og folkelig tilgang til kunsten. Størstedelen af de offentlige legepladser i København bliver projekteret af landskabsarkitekter eller legepladsfirmaer, men for at sikre at legepladserne får en spændvidde i form og indhold, har Københavns Kommune valgt at inddrage danske kunstnere på udvalgte legepladser. Kunstlegepladserne er en del af et stort legepladsprojekt Plads Til Leg hvor Københavns Kommunes omkring 130 offentlige legepladser bliver istandsat. Ambitionen med Plads Til Leg er at skabe legepladser, der bidrager til at styrke børn og unges motorik, sundhed og bevægelse, virker stimulerende på deres udfoldelse og fantasi samt legepladser der understøtter, at børn i forskellige aldre har forskellige legemønstre. Kunstnerne er blevet udvalgt på baggrund af et skitseforslag. Peter Land, Nina Saunders, Tanja Rau, Eva Steen Christensen og Randi og Katrine er alle gået åbne og legende til opgaven og har i udgangspunktet ikke ladet sig begrænse af sikkerhedsregler og driftsspørgsmål. De har nytænkt den klassiske legeplads form, udfordret kommunen, fagfolk og borgeres idé om hvordan en legeplads kan se ud, og så har de tilført stederne en æstetisk værdi, så de er blevet inspirerende og overraskende opholdssteder for både forældre, børn og tilfældigt forbipasserende. 19

11 Dokumentation Plads Til Leg Dokumentation Plads Til Leg Peter Lands legeplads i Utterslev Mose er en særegen overraskelse, hvor man mindst venter den. Legepladsen er et eksempel på en dragende og gruopvækkende skulptur, som på én gang stimulerer sansning og tænkning. Nina Saunders legeplads i Østre Anlæg afviger fra det, vi normalt forstår ved en legeplads. Den overrasker og står i kontrast til det omgivende rum. Børnene inviteres indenfor i en fantasiverden, som styrker deres sprog og fantasi, rollelegen og det narrative, foruden kendskabet til forskellige materialer. 20 Tanja Rau har transformeret den eksisterende legeplads på Balders Plads. En harlekinmønstret dug synes at være faldet ned over legepladsen fra oven. De stærke pastelfarver giver legepladsen liv, stimulerer og opfordrer til kreativ udfoldelse og fantasifuld leg. Eva Steen Christensens legeplads er et udfordrende og farverigt rum for bevægelse med vippende former og et overdimensioneret papirklip som man kan klatre i. 21 Randi og Katrine har placeret en skov med dyr i hjertet af København, hvor byens børn kan få stimuleret motorik, fantasi og sprog. Den kunstige skov bliver et konkret eksempel på, hvordan en uventet scenografi kan inspirere barnet, men bestemt også pirre den voksnes idé om, hvordan verden plejer at se ud. De små københavnere har taget godt imod kunstlegepladserne, som har modtaget den såkaldte AOK-pris, og det er københavnerne selv, der har stemt på kunstlegepladserne som byens bedste børneoplevelse i Plads Til Leg, Københavns Kommune Foto: Monstrum, Thorkild Christensen, Eva Steen Christensen og Line Falck

12 22 23 Installationsfoto: Erling Lykke Jeppesen

13 > Eksperiment Camilla Berner Camilla Berner (f. 1972) Sættekassehus, 2012 Eksperiment Camilla Berner På baggrund af kategorien samlelege har jeg med Sættekassehus arbejdet med en udforskning af børns måde at samle på. 24 Når der anlægges legepladser er det oftest voksne, der har observeret børn og derudfra skabt et sted til dem. Men ville det se lige sådan ud, hvis børn skabte deres eget sted? At indtage et sted er tæt forbundet med identitetsdannelse. Det, der gør et barns værelse til netop deres, er alle de ting, der samles og placeres i værelset: klistermærker, plakater, fjer eller fodboldkort, sten fra stranden, kapsler, grene etc. Det at samle er en leg, der er med til at styrke identitetsfølelsen. Det er en måde at opdage og indtage verden på og skabe et sted. Når børn organiserer genstandene f.eks. i en sættekasse sker det ud fra deres egen forståelse af verden. Det resulterer i en orden, som vi som voksne måske betragter som kaotisk, men som giver mening for børnene. 25 Hvordan kan vi som voksne skabe plads for, at denne barnets logik kan få frit spillerum? Ud fra tanker om børns leg med at samle, ordne og kategorisere, har jeg arbejdet med rammen for denne type leg, og har derfor konstrueret en udvidet sættekasse: Fire reollignende segmenter i krydsfiner, der tilsammen danner et sættekassehus med hylder indvendigt og udvendigt. Ved åbningen står yderligere et reolsegment på hver side, pegende skråt udad som lågerne på et dukkehus. På hylderne er opstillet artefakter fra børns verden på én mulig måde. Efterhånden fyldes sættekassehuset med ting af publikum. Det kan ske spontant ved, at man efterlader ting i sættekassehuset, men vil også foregå ved workshopforløb med børn. Publikum opfordres til at lege videre med tingene og skabe en ny orden. Ingen orden er bedre end en anden, og den vil helt givet se forskellig ud afhængigt af alder og køn, og om det er et barn eller en voksen, der organiserer en samling. Camilla Berner, Sættekassehus, 2012 Foto: Erling Lykke Jeppesen

14 Eksperiment Vibe Bredahl Eksperiment Anna Louise Manly Vibe Bredahl (f. 1974) It s a puzzle, 2012 Vibe Bredahls værk består af et stort puslespil med 150 træbrikker i forskellige størrelser og former, placeret oven på en collage bygget op af figurer og brudstykker af tekst og mønstre. Puslespillet ligger i et omslag, som ligner en stor bog. Når bogen åbnes kan legen begynde. Puslespillet kan splittes ad og samles igen, hvis man retter sig efter collagen, men brikkerne kan også bruges på andre måder. Man kan stille dem op som figurer, bygge et landskab med borge, fly og dyr, gøre en kat til løve, sætte krone på en kamel, eller hvad man nu har lyst til. 26 Bredahl er inviteret under kategorien regellege og hendes værk er centreret omkring dobbeltheden i leg og regler. I et spil skal man følge reglerne, men i leg opløses tid og sted, reglerne forhandles undervejs og alt kan ske. I Bredahls værk udstikker collagen en regel, som man kan vælge at følge, men reglerne brydes, når puslespilsbrikkerne bruges på andre måder. 27 Dobbeltsidigheden er også til stede i selve motivet på flere måder: Når bogen åbnes, er collagebilledet delt over begge indersider, så det danner et stort billede. Her optræder de fleste figurer to steder og flere af figurerne er dobbelte. På spørgsmålet om hvad billedkunsten kan bidrage med i forhold til udformningen af en legeplads, svarer Vibe Bredahl: Forhåbentlig kan den frisætte børnenes egen fantasi, overskride nogle grænser og måske gøre, at børnene udvikler et mere avanceret og naturligt forhold til former og farver. I billedkunsten kan alt lade sig gøre ligesom børn er gode til at forestille sig alt. I den forstand taler en god legeplads eller et godt legeobjekt og billedkunsten samme sprog. Vibe Bredahl, It s a puzzle, 2012 Foto: Erling Lykke Jeppesen

15 Eksperiment Christina Stenka Hellfach Eksperiment Andreas Schulenburg Andreas Schulenburg (f. 1975) Playing Disaster, 2012 En pyramideformet boreplatform placeret midt i sin egen forurening, omgivet af isflager, små oliepøle og en hængende sky med ordet BANG udgør Andreas Schulenburgs bidrag til et alternativt klatreelement med balanceelementer. 28 Udført som en Jorden-er-giftig-bane kan børnene hoppe fra det ene element til det andet, fra isflage til oliepøl, klatre eller springe fra pyramideboreplatformen eller ligge på skumgummimåtten, der illuderer en stor mængde forurening, og kigge op i eksplosionsskyen. Som en scenografisk platform for aktuelt nyhedsstof giver Schulenburg med legende uhøjtidelighed et humoristisk og alvorsfuldt billede af verdens klimatiske tilstand: Jorden er giftig i mere end overført betydning. 29 Schulenburg er inviteret under kategorien fri leg, der henviser til når børn i deres leg kombinerer flere legekategorier i samme leg. I Schulenburgs tilfælde er det særligt den aktivitets- og bevægelsesfremmende leg, der smelter sammen med rollelegen. Der er frit valg på alle hylder af komplekse scenarier til underholdende, sjove, alvorlige og politisk ukorrekte rollelege indenfor emnerne kulturhistorie, industri, klima etc. Det er blød, sort humor og eftertænksomme budskaber, der giver stof til eftertanke. På spørgsmålet om hvad billedkunsten kan bidrage med når legepladser skal formgives, svarer Schulenburg: Først og fremmest har jeg tænkt mit bidrag som en skulptur og derefter som noget børn kan lege på. Sikkerhed og holdbarhed ser jeg kun som en praktisk foranstaltning, som selvfølgelig gør arbejdsprocessen mere langsommelig og kompliceret. Generelt tror jeg, at kunst i forbindelse med legeobjekter kan pege ud over det som legeobjekter primært og praktisk går ud på. Det må være en af kunstens opgaver at give legeobjekterne en ekstra dimension. Andreas Schulenburg, Playing Disaster, 2012 Foto: Erling Lykke Jeppesen

16 Eksperiment Anders Bonnesen Eksperiment Anna Louise Manly Anders Bonnesen (f. 1976) Et bord er et bord, 2012 Anders Bonnesens Et bord er et bord er skabt på baggrund af novellen med samme navn fra samlingen Børnehistorier af schweizisk-tyske Peter Bichsel (f. 1935), hvor en mand bytter rundt på ordenes betydning, fordi han ønsker forandring. Eksperimentet går fra morsom leg til trist erfaring, da manden opdager, at han ikke længere kan kommunikere med andre. De forstår ham ikke. For dem er et bord et bord, og ikke et tæppe. 30 Bonnesens bidrag til udstillingen er et byggesystem af brædder, hvormed man kan bygge sætnings- og trækonstruktioner, mens man lytter til kunstnerens oplæsning af novellen. På hver side af hvert bræt er der ét ord fra novellen. Hvordan man bygger, er op til børnene. De ikke-læsende kan bygge uden at tænke over, at de samtidig skriver. De læsende kan danne sætninger med brædderne for så siden at konstatere, at der på den anden side står noget enten meningsfyldt eller forvrøvlet. Byggesystemet giver dermed mulighed for leg med en omskrivning af verden. 31 Bonnesen er inviteret under kategorien konstruktionslege, og værket trækker tråde tilbage til byggelegepladsen. Et bord er et bord tager dog udgangspunkt i en kaotisk mængde ord, og ikke i byggelegepladsens kaos af genstande. Anders Bonnesen, Et bord er et bord, 2012 Foto: Erling Lykke Jeppesen På spørgsmålet om hvad billedkunsten kan bidrage med i forhold til udformningen af en legeplads, svarer Bonnesen: Egentlig tror jeg ikke, at jeg som kunstner har bedre forudsætninger for at lave en legeplads, end en hvilken som helst anden faggruppe ville have det er egentlig sjovt at forestille sig: En legeplads designet af f.eks. en konditor, en sportsdykker, en revisor etc. Jeg håber ikke, at børn har brug for den omskrivning af verden (dvs. for kunst), som manden i novellen har brug for, fordi verden er blevet for trist for ham. Eller: børn veksler måske hele tiden, problemfrit, mellem deres egne omskrivninger af verden og så den verden, vi byder dem.

17 Eksperiment Christina Stenka Hellfach Hannah Heilmann (f. 1978) og Anna Maria Helgadottir (f. 1971) Ufoh Sloth Lsdh, 2012 En overdimensioneret stjerneformet påklædningsskærm i blåbejdset træ og blåt satinstof fungerer som ramme om et rum fyldt med ovale spejle, små ovale skærme og harnisk-lignende hjelme. Hannah Heilmann og Anna Maria Helgadottir har skabt værket til kategorien rollelege. Hannah Heilmann og Anna Maria Helgadottir, Ufoh Sloth Lsdh, 2012 Foto: Erling Lykke Jeppesen Eksperiment Hannah Heilmann Anna Maria Helgadottir 32 Hvor man forventer én ting, får man noget andet. Bag påklædningsskærmen er der ikke klæder, men bizarre hjelme. Og privat er der ikke: et indbygget overvågningskamera transmitterer billeder af den besøgende på skærme i rummet. Hvor rollelege kendetegnes ved lege som cowboys og indianere og klæde-ud-lege, er det rollelegen som indre sansemæssig tilstand, der er på spil her. Rummet peger ikke med genkendelige dragter på ydre hierarkier og stereotyper. Når hjelmene tages på rettes opmærksomheden tværtimod indad mod det, som opleves under hjelmen. Sanserne sættes ud af spil, og noget andet kommer i stedet. Sammen med skærmene, der peger på én selv, står man midt i en tomhedsrolleleg med fokus på det, der foregår indeni én selv. 33 Heilmanns og Helgadottirs bidrag til et legeobjekt er lsd for børn. Der er garanti for, at værkets mentale effekt varierer kraftigt alt afhængig af dosis og af beskuerens sindstilstand. Udvidelse af sanser og tidsfornemmelse kan også forekomme. Beholdes hjelmene på, kan der opleves drømmeagtige billeder, hvor hverdagens genstande forandrer udseende og betydning. Ved høje doser kan værket forandre brugerens liv til det værre eller bedre. På spørgsmålet om hvad billedkunsten kan bidrage med i udformningen af en legeplads, svarer kunstnerne: Billedkunsten kan være med til at transcendere normaliteten og gøre den fremmed og enestående. Måske handler det om at lægge afstand til legepladsen og de elementer, som alle ved, hvordan skal bruges. Den bedste legeting er den, der hele tiden skifter betydning; først er den en skovl, så et hus, så en kalkunsteg.

18 Kolofon Udstillingskatalog Tak til: Fotos forside: Pige på Torsten udgivet til udstillingen Kunstnerne Johanssons rutsjebane, Tivolaj. KOM OG LEG! Helle Kastrup Foto: Jesper Johansson; Eva Steen En udstilling om kunstlegepladser Randi og Katrine Christensen, Kunstlegepladsen ved Statens Værksteder for Kunst: Blågårds Plads, Foto: Eva Steen KØS Ingvar Rønne og Toke Overgaard Christensen; Torsten Johansson, Museum for kunst i det offentlige rum Trædrejer Claus Boldsen Rutsjebane, Tivolaj, Foto udlånt Jan Hjort af Tivoli; Kerstin Bergendal, En 21. februar-10. juni 2012 Bibi Ghost legeplads i Ballerup, Foto: Mor Platen og Bergendal; Nina Saunders, Udstillingen er kurateret Rosemaria Legepladsen i Østre Anlæg, og organiseret af: Morten og Bo (& Co) Nina Saunders. Foto: Thorkild Christina Stenka Hellfach MC Trabut-Jørgensen Christensen. Fantasileg Aps Fotos bagside: Randi og Katrine, Udstillingsassistent: Monstrum Aps Kunstlegepladsen på Nikolaj Plads, 34 Anna Louise Manly Jesper Johansson Foto: Line Falck; Pige planlægger Ellen Dahl en legeplads. En legeplads i Ballerup, Korrektur: Luise Skak-Nielsen I samarbejde med Louise Trier Dorte Mandrup Jonas Maria Schul. Foto: Kerstin MACBA Bergendal; William Fridericia, Model Grafisk design: Søren Varming til kunstnerlegepladsen Tivolaj, Søren Varming, punktum design MDD Lotte Suwalski KØS Museum for kunst i det Jette Gejl offentlige rum. Foto: Anders Sune Berg; Tryk: Kandrups Lars Buchardt Konvoj, Legeplads ved Børnehuset Burnblock Aps Søndergården, Måløv, påbegyndt ISBN Foto: Konvoj; Pige leger på Gunnar Udstillingen er støttet af: Westmans Gyngefugl, Tivolaj. Foto: Oplag: stk. KØS februar 2012 Bikubenfonden Køge Kommune Københavns Kommune Køge Bio KØBENHAVNS KOMMUNE Det Kongelige Bibliotek; Tanja Rau, Kunstlegepladsen ved Balders Plads, Foto: Thorkild Christensen. Foto side 14: Palle Nielsen/ Billedkunst.dk KØS har forsøgt at finde samtlige rettighedshavere til katalogets fotos. Evt. resterende rettighedshavere til beskyttede værker bedes rette henvendelse til museet. nørregade 29 dk 4600 køge koes.dk tirsdag søndag min fra Københavns Hovedbanegård

19 36

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Kreativt oprør i Ishøj

Kreativt oprør i Ishøj Kreativt oprør i Ishøj Oprør, skrot og drømme om livet i uge 47 rykker dagligstuen ind i Ishøj Bycenter Bibliotekerne gør oprør I uge 47 (21.-27. november 2011) medvirker Ishøj Bibliotek i en fælles temauge

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Spor 1 Kreativ og produktudvikling

Spor 1 Kreativ og produktudvikling Spor 1 Kreativ og produktudvikling Indhold: 1.1. Kunst 1.1.1 Børnenes eget kunstmuseum 1.1.2. Børnenes eget kunstmuseum med installationskunst 1.2. Fortælling på mange måder 1.2.1 Lav deres egen bog i

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 HVEM ER UNO? Hvem er UNO? UNO er en danskejet virksomhed som forhandler legeredskaber, multibaner og udendørs fitness fra flere af Europas største og førende producenter.

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 1-3 år

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 1-3 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen styrk dit barns motorik 1-3 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen Styrk dit barns motorik 1-3 år 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Foredrag. Fra Rollespilsakademiet. om Rollespil. Foto: Christian Frostholm, Christina Molbech

Foredrag. Fra Rollespilsakademiet. om Rollespil. Foto: Christian Frostholm, Christina Molbech Foredrag om Rollespil Foto: Christian Frostholm, Christina Molbech Fra Rollespilsakademiet Lidt om OS Vores primære foredragsholder er Claus Raasted, der siden 2002 har holdt mere end 50 foredrag om rollespil

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Startskuddet har lydt. Du sidder med en opgave eller et problem, som skal løses. Jagten på den gode idé er gået ind. Nogle dage falder det let. Idéerne vælter

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense Ansøgning om midler til en legeplads på Højmeskolen i Odense Baggrund for projekt: På Højmeskolen har skolens område altid været et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. De var ivrige brugere af de tidligere

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 DAGTILBUD Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere