Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen"

Transkript

1 Husorden Beatesmindevej/ Hellevangen

2

3 Indhold Affald 1 Afløb 1 Altaner 1 Antenne/parabol 1 Beboelsesområdet 1 Carporte 1 Døre 1 Fællesanlæg 1 Garager/Carport 1 Hvidevarer 2 Husdyr 2 Knallert-/bilkørsel 2 Kælderrum 2 Kontakt 2 Leg 3 Ruder 3 Rygelov 3 Skiltning 3 Støj 3 Trappeopgange 3 Vedligeholdelse 3 Ændringer i bolig 3

4 Idet der henvises til dennes bestemmelser vedrørende husordenen, anmodes beboer om, i egen interesse, at iagttage god skik og orden indenfor bebyggelsen og efterkomme hvad der i den henseende påbydes af afdelingen eller dets repræsentanter. Affald Af hygiejniske grunde og for at undgå rotter, skal alt køkkenaffald være forsvarligt indpakket i lukkede plastikposer, inden det kastes i molokker. Papirmolokker i gårdene skal bruges til papir og pap. Storskrald skal afleveres i containergården ved Servicebygningen. Flaskecontainerne anvendes til flasker og glas. Disse forefindes i området sammen med molokkerne. Brugte batterier samt olie- og kemikalieaffald, hårdehvidevarer og møbler skal afleveres ved genbrugspladsen. Elektronikaffald skal stilles i buret i containergården. Af hensyn til rottefaren må der ikke henkastes madrester i bebyggelsen eller fodres fugle på eller fra altanerne. Afløb For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Brug af afløbsrens frarådes. Husk at engangsbleer, vat, avispapir og lign. aldrig må kastes i toiletkummen. Vær venlig opmærksom på at samtlige toiletter i bebyggelsen er lavtskyl. Eventuelle utætheder i installationen skal omgående meldes til teamkontoret. Altaner Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade. Altanerne må vaskes, men ikke spules. Maling af altanen er tilladt i de samme farver. Maling kan afhentes hos afdelingens teamkontor. Brug af grill må ikke være til gene for de andre beboere. Tørring af tøj skal foregå under altankassehøjde. Antenne/parabol Udendørs antenner/paraboler må ikke opsættes uden tilladelse fra Plus Boligs Tekniske afdeling. Beboelsesområdet Området har status som Opholds- og legeområde. Dette er markeret med tavler ved alle indkørsler. Dette vil sige: Af- og pålæsning er tilladt - Hastigheden er max. 15 km/t. Alt andet er forbudt. Disse parkeringsforbud og fartbegrænsningen på 15 km/t er indeholdt i færdselslovens 40 og giver såvel politiet som kommunens parkeringsvagter hjemmel til at skride ind overfor overtrædelser. Campinvogne og trailere skal hensættes/parkeres på de indrettede områder på Beatesmindevej. Ved langtidsparkering skal registreringsnummer oplyses til afdelingens teamleder. Carporte Uvedkommende parkering i carportene må ikke finde sted. Døre Døre der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lign. Alle aflåselige døre skal efter brug igen være låste. Fællesanlæg Der henstilles til at beboerne ikke beskadiger afdelings fællesanlæg, træer, buske og øvrige beplantninger. Anlæggene vedligeholdes af afdelingen i den udstrækning tiden tillader. Garager/carport Ledige garager/carporte kan lejes af beboerne. Lejerne skal altid holde sin garagedør låst. De to lejere skal hver især holde sig til sin halvdel, og må på ingen måde genere medlejeren. Enhver lejer er ansvarlig for evt. skader han/hun forvolder på medlejerens køretøj. Garagerne må ikke anvendes som værkstedet eller lign. 1

5 Bilvask skal foregå på den indrettede plads ved servicebygningen. Vaskekort kan købes på teamkontoret. Hvidevarer Vedligeholdelse af disse påhviler afdelingen. Det skal dog bemærkes, at skader opstået ved misbrug, vold, manglende daglig vedligeholdelse og/eller uagtsomhed udbedres for lejerens regning. Afdelingen beder dig gøre teamlederen opmærksom på eventuelle skader og defekter, så disse kan blive forbedret. I øvrigt beder vi dig sætte dig grundigt ind i diverse brugsanvisninger, så vi undgår unødvendige udgifter til reperationer. Husdyr Det er tilladt at holde 1 stk. husdyr, såfremt dette kan ske uden nogen som helst gene for de omkringboende. Støjende adfærd er ikke tilladt. Dyrene må ikke færdes frit på afdelingens område, men skal altid føres i snor af en person, der har fuldt herredømme over dyret (jf. lovbekendtgørelse nr. 259 Lov om Hunde 3, stk. 2). Husdyrene kan luftes på skråningerne mellem parkeringspladserne på Beatesmindevej og/eller på skråningerne på Byplanvej, og ejeren skal huske at samle efterladenskaber op. Det er strengt forbudt at færdes med husdyret på legeområderne. Ejeren skal påse, at husdyret ikke er urenligt på gangarealer, trapppegange, altaner, græsplæner mellem blokkene, i sandkasser eller lign. steder. Eventuelle uheld skal øjeblikkeligt fjernes af ejeren. Ved gentagne overtrædelser af et eller flere punkter af husordenen, kan afdelingsbestyrelsen kræve det pågældende dyr fjernet. Registrering af husdyr Alle husdyr skal registreres ved Teamkontoret, senest 14 dage efter indflytning eller anskaffelsen. Der skal udfyldes en registreringsattest og ved aflevering af denne udleveres et hunde-/kattetegn som skal bæres af dyret når det færdes udenfor lejligheden. Jf. hundelovens 8, stk. 2 påhviler det ejeren af en hund at holde den ansvarsforsikret. Endvidere opfordrer bestyrelsen til at der foretages de nødvendige vaccinationer Hvis hunden/katten dør eller på anden måde forsvinder, skal det meldes til Teamkontoret og hunde-/ kattetegnet afleveres, så den bliver slettet af registreringen. Anskaffes et nyt dyr, skal der udfyldes en ny registreringsattest. Knallert-/bilkørsel På gangarealerne skal dette foregå under fornøden hensyntagen til de svagere trafikanter. På de grønne områder er al kørsel forbudt. Kælderrum Til en lejlighed på Beatesmindevej hører et rum i udhus, og på Hellevangen et kælderrum. Lejeren har pligt til selv at vedligeholde dette rum og sørge for at adskillelser og glas er hele og i orden. Kontakt Teamleder: Benny Olsen Tlf.: SMS: Kontor: Hellevangen 57 A, 9210 Aalborg SØ Træffetid: Alle hverdage Mandag

6 Leg Lad ikke børn opholde sig på trapper, i kældre, eller andre steder, hvor det kan være farligt for børnene eller til gene for beboerne. Ophold på carport- og udhustage må ikke finde sted. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male bebyggelsens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige bebyggelsen eller dens grønne anlæg. Børns leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler og lign. er meget farligt og må ikke finde sted på afdelingens område. Der bør vises særligt hensyn til familier med små børn der skal sove tidligt, så det henstilles, at der ikke spilles bold mod mure og udhuse om aftenen. Cykelkørsel på gangarealerne skal foregå under fornøden hensyntagen til de gående. På de grønne områder er al kørsel forbudt. Leg i containergården er ikke tilladt. Ruder Det påhviler lejeren at sørge for at lejlighedens vinduer/ruder er hele. For ikke selvforskyldte skader, dækker afdelingens glasforsikring. Rygelov I henhold til rygeloven, som Folketinget vedtog den 29. maj 2007 om røgfrie miljøer, skal der hermed gøres opmærksom på følgende: Der må ikke ryges i mødelokaler, trappeopgange, kældergange, fællesvaskerier og i selskabslokaler ved arrangementer. Skiltning Skilte og reklamer må ikke opsættes uden skriftlig tilladelse fra Plus Bolig Støj På grund af byggeriets konstruktion og de anvendte materialer, er der for at mindske støjgener, visse regler for brug af diverse installationer: Boremaskine. Må anvendes indtil kl på hverdage samt søndage mellem kl Herudover er det ikke tilladt at benytte boremaskine. Afdelingens boremaskine er til låns ved henvendelse til teamkontoret. Musik. Du bør i egen interesse dæmpe styrken, så du ikke generer de omkringboende. Fest. Såfremt du skal holde fest i lejligheden efter kl.24.00, bør du informere de nærmest boende. Knallerter. Motorer må ikke være i gang i kældrene. Trappeopgange Cykler, knallerter, legeredskaber, sko, skrald m.m. må ikke henstilles i opgangene. Afdelingen sørger for vask af trapperne, medens beboerne selv skal sørge for renholdelse af dørmåtter og døre til lejlighederne. Vedligeholdelse Den indvendige vedligeholdelse af lejligheden påhviler lejeren. Hvad dette omfatter, er indeholdt i gældende vedligeholdelsesreglement. Ændringer i bolig Lejligheden skal bibeholdes i dens oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra Plus Bolig, samt godkendelse fra bygningsmyndighederne. Revideret på beboermødet d Revideret ved urafstemning om husdyrhold oktober 2012 (gældende fra ) Revideret på beboermødet d Vedtaget på beboermødet d

7 Yderligere information finder du på eller på telefon Venlig hilsen

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere