Tosprogede elever i grundskolen 2006/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tosprogede elever i grundskolen 2006/07"

Transkript

1 Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Af Lars Ebsen Boldt Andelen af tosprogede elever i grundskolen er de seneste 10 år vokset fra 7,7 pct. til 10,1 pct. Efter en periode med relativ høj vækst i antallet af tosprogede elever i folkeskolen, har væksten de seneste to år været den laveste siden 2000/01. Efter en årrække, hvor andelen af tosprogede elever var størst i de frie grundskoler, har andelen de seneste 5 år været næsten ens for folkeskolen og de frie grundskoler. Generelt er der få folkeskoler med en andel på mere end 50 pct. tosprogede elever, og andelen af frie grundskoler med mere end 50 pct. tosprogede elever er dobbelt så høj. Lav vækst i antallet af tosprogede elever fra 2004/05 Tosprogede elever har, som alle andre, krav på at modtage undervisning, der modsvarer deres forudsætninger og behov. Undervisningsministeriet indsamler årligt statistik vedrørende tosprogede elever som grundlag for tilrettelæggelse af indsatsen i forhold til tosprogede elever. Denne statistik viser, at der pr. 5. september 2006 var der tosprogede elever i grundskolen, eller godt 10,1 pct. af det samlede elevtal. Siden 2004/05 har udviklingen i antallet af tosprogede elever været næsten konstant i folkeskolen. Man skal tilbage til 2000/01 for at se samme vækstniveau som de seneste to år. Tabel 1. Antal og andel tosprogede elever i de frie grundskoler og folkeskoler i perioden 1996/ /07 År Antal elever i alt Tosprogede elever i alt Tosprogede elever i folkeskolen** Tosprogede elever i frie grundskoler Andel i alt (pct.) Andel i folkeskoler (pct.)** Andel i frie grundskoler (pct.) 1996/ ,7 7,6 8,7 1997/ ,0 7,9 8,9 1998/ ,4 8,3 9,2 1999/ ,4 8,2 10,0 2000/01* ,4 8,2 9,9 2001/ ,3 9,2 9,9 2002/ ,5 9,5 9,5 2003/ ,7 9,7 9,9 2004/ ,9 9,9 10,1 2005/ ,0 9,9 10,3 2006/ ,1 10,1 10,3 For anmærkninger (*) se metodeafsnit. UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 1 af 11

2 Det betyder, at hvor den gennemsnitlige vækst var på ca tosprogede elever om året i folkeskolen fra 1996/ /05, har den i de seneste to år været på gennemsnitligt 750 elever om året. I de frie grundskoler var væksten det seneste år på 100 tosprogede elever mod gennemsnitligt 360 tosprogede elever om året i perioden 1996/ /06. Frem til 2002/03 var andelen af tosprogede elever i folkeskolen lavere end i de frie grundskoler, mens forholdet i netop 2002/03 var ens for de to skoletyper med en andel på 9,5 pct. Efterfølgende har andelen været lidt højere i de frie grundskoler og var i 2006/07 0,2 procentpoint højere. Figur 1 viser udviklingen over hele den 10-årige periode fordelt på skoletype. Figuren viser også, at andelen af tosprogede elever i de frie grundskoler siden 1999/00 har ligget omkring 10 pct., dog med et fald til 9,5 pct. i 2002/03, efterfulgt af en svag stigning og derefter næsten stagnation fra 2005/06 til 2006/07. Figur 1. Andel tosprogede elever i de frie grundskoler og folkeskoler 1996/ /07, pct Pct / / / / / /07 Andel tosprogede i frie grundskoler (pct.) Andel tosprogede i folkeskoler (pct.) Som figur 2 viser, er andelen af tosprogede elever i de frie grundskoler og folkeskoler næsten ens, fordi væksten i antallet af tosprogede elever i folkeskolen fra 2000/01 til 2002/03 var større end væksten i de frie grundskoler. Derefter var udviklingen størst i de frie grundskoler frem til 2005/06, hvorefter udviklingen UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 2 af 11

3 næsten stagnerede. I folkeskolen var der næsten tale om en stagnation i udviklingen i antallet af tosprogede elever fra 2004/05 til 2005/06, hvorefter der var en vækst på 1,6 pct. fra 2005/06 til 2006/07. Med en total vækst på 53,5 pct. har udviklingen i antallet af tosprogede elever i grundskolen over en 10-årig periode ligget over den generelle elevudvikling på 17,2 pct. 1 Heraf var væksten i tosprogede elever på henholdsvis 53,3 pct. i folkeskolen og 54,8 pct. i de frie grundskoler. Hele udviklingen fra kan ses i figur 2. Figur 2. Den generelle elevudvikling og udviklingen i antallet af tosprogede elever , pct. 1996= Udviklingen i antallet af tosprogede elever i de frie grundskoler Udviklingen i antallet af tosprogede elever i folkeskolen Den generelle elevudvikling i de frie grundskoler Den generelle elevudvikling i folkeskolen 1996/ / / / / / / / / / /07 Få folkeskoler med mere end 50 pct. tosprogede elever Generelt er der få folkeskoler med en andel på mere end 50 pct. tosprogede elever. For skoleåret 2006/07 drejer det sig totalt set om 46 folkeskoler ud af 1605 (2,9 pct.). Heraf har 6 folkeskoler mere end 90 pct. tosprogede elever. Som det ses i tabel 2 har 77,3 pct. af landets folkeskoler færre end 10 pct. tosprogede elever. I forhold til 2005/06 er antallet af skoler med over 50 pct. tosprogede elever gået fra 40 til 46 skoler i 2006/07. Der er dog ikke kommet flere skoler med en andel over 75 pct., men alene flere skoler med en andel på mellem pct. tosprogede elever. Af de 46 folkeskoler med en andel på mere end 50 pct. tosprogede elever i 2006/07, er de 36 folkeskoler gengangere fra 2005/06. Ser man nærmere på de 4 1 Som var fordelt på 14,5 pct. for folkeskolen og 30,7 pct. for de frie grundskoler. UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 3 af 11

4 skoler, som ikke længere har mere end 50 pct. tosprogede elever, er 2 folkeskoler blevet nedlagt. Af de 10 nye folkeskoler med en andel over 50 pct., har 9 skoler en andel under 60 pct. Tabel 2. Fordelingen af folkeskoler efter antallet og andelen af tosprogede elever 2005/ /07 Antal Andel (pct.) 2005/ / / /07 Folkeskoler med mere end 50 pct ,5 2,9 - heraf folkeskoler med mere end 90 pct ,4 0,4 - heraf folkeskoler med 100 pct ,1 0,1 Folkeskoler med færre end 10 pct ,8 77,3 Folkeskoler med mellem 10 til 50 pct ,7 19,9 Total folkeskoler Figur 3 viser fordelingen af folkeskoler efter andelen af tosprogede elever, hvor det er muligt at se, hvordan skolerne, som har under 50 pct. tosprogede elever, fordeler sig. Figur 3. Andel folkeskoler efter andel tosprogede elever 2005/ /07 Andel / /07 61,961,5 15,8 15,8 13,313,6 6,4 6,3 1,3 1,7 0,7 0,8 0,4 0,3 0,1 0,1 Ingen 0-9 pct pct pct pct pct pct. 100 pct. tosprogede I alt havde 253 folkeskoler i 2006/07, svarende til 15,8 pct., ingen tosprogede elever. Modsat har blot en enkelt folkeskole indberettet, at samtlige elever er UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 4 af 11

5 tosprogede. 2 Dette er dog ikke en traditionel folkeskole, men et indvandrerprojekt under Skovlunde Skole med kun 6 elever. 3 Flest folkeskoler med over 50 pct. tosprogede elever i hovedstadsområdet Ser man på den geografiske placering i forhold til den gamle kommuneinddeling, er 29 af de 46 skoler med over 50 pct. tosprogede elever beliggende i Storkøbenhavn. Ud af de 6 nye skoler i 2006/07 er de 4 beliggende i Københavns kommune, mens Odense, Århus, Horsens og Ballerup hver har fået en ny skole og Farum og Herning hver har fået en skole mindre. 4 Tabel 3. Gamle kommuner med skoler over 50 pct. tosprogede elever pr. 5. september 2006 Antal skoler med over 50 pct. tosprogede elever 2005/ /07 Andel tosprogede Antal skoler med elever i kommunens over 50 pct. to- skoler under sprogede elever et Andel tosprogede elever i kommunens skoler under et Ishøj 3 45,4 3 45,2 Brøndby 2 36,0 2 36,7 København 15 31, ,5 Høje-Tåstrup 2 23,7 2 24,5 Slagelse 1 19,9 1 19,4 Odense 4 17,5 5 19,2 Århus 6 17,4 7 18,1 Hvidovre 1 15,5 1 16,0 Greve 1 14,2 1 13,5 Esbjerg 1 13,0 1 14,5 Kolding 1 12,8 1 12,4 Herning 2 9,5 1 9,8 Farum 1 17,6 - - Horsens ,8 Ballerup ,6 Antal kommuner Der er dog ikke nødvendigvis sammenhæng mellem andelen af tosprogede elever på kommuneplan og antal skoler med over 50 pct. tosprogede elever. Flere af de kommuner, som topper med hensyn til andelen af tosprogede elever, har ikke skoler, hvor andelen er over 50 pct. Det gælder bl.a. Frederiksberg, Sønderborg, Karlebo og Herlev. Omvendt har Herning med en samlet andel tosprogede elever på 9,8 pct. en skole med over 50 pct. tosprogede elever. 2 Det er muligt at se andelen og antallet af tosprogede for de enkelte folkeskoler 2006/07 på: 3 Af de skoler med over 50 pct. tosprogede er der enkelte 10. klassecentre, bl.a. Ishøj med 61 elever, Århus ungdomsskole med 32 elever og Heimdalsgades Overbygningsskole med 97 elever. 4 Bemærk at der anvendes gammel kommuneinddeling, da opgørelserne er baseret på indberetninger fra 5. september 2006 eller tidligere. UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 5 af 11

6 Kommuner i hovedstadsområdet har størst andel tosprogede elever Ser man på fordelingen af de tosprogede elever i de gamle kommuner, som har den største andel, er 10 af de 15 kommuner beliggende i Storkøbenhavn. Totalt set har de 15 kommuner med den højeste andel tosprogede elever i alt tosprogede elever, hvilket er 41,6 pct. af totalen. Heraf er der tosprogede elever alene i København, Odense og Århus kommune, hvilket svarer til 27,1 pct. For 2006/07 har 202 af de gamle kommuner (74 pct.) under 6 pct. tosprogede elever. 5 6 Tabel 4. Top-10 gamle kommuner med højeste andel af tosprogede elever pr. 5. september 2006 Kommune Andel tosprogede elever (pct.) 2006/07 Ishøj Kommune 45,2 Brøndby Kommune 36,7 Københavns Kommune 31,5 Albertslund Kommune 29,8 Karlebo Kommune 25,0 Høje-Tåstrup Kommune 24,5 Herlev Kommune 21,4 Sønderborg Kommune 19,5 Slagelse Kommune 19,4 Frederiksberg Kommune 19,3 Andelen af tosprogede elever i de gamle kommuner kan ses i figur 4. 5 Andelen og antallet af tosprogede elever på kommuneniveau for de gamle kommuner kan ses på: 6 Antallet og andelen af tosprogede elever i folkeskolen i de nye kommuner kan ses på: LINK til PDF UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 6 af 11

7 Figur 4. Danmarkskort over andelen af tosprogede elever i de gamle kommuner pr. 5. september 2006 Forskel i fordelingen af tosprogede i de frie grundskoler og folkeskolen Ser man på fordelingen af tosprogede elever blandt de frie grundskoler, er den anderledes end i folkeskolerne. 82,5 pct. af de frie grundskoler har ingen eller under 10 pct. tosprogede elever, hvor tallet var 77,3 pct. for folkeskolerne. Om- UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 7 af 11

8 vendt har 5,5 pct. af de frie grundskoler mere end 90 pct. tosprogede elever mod 0,4 pct. af folkeskolerne. 7 Tabel 5. Fordelingen af frie grundskoler efter antallet og andelen af tosprogede elever 2005/ /07 Antal Andel (pct.) 2005/ / / /07 Frie grundskoler med mere end 50 pct ,9 5,9 - heraf frie grundskoler med mere end 90 pct ,1 5,5 - heraf frie grundskoler med 100 pct ,4 4,9 Frie grundskoler med færre end 10 pct ,6 82,5 Frie grundskoler med mellem 10 til 50 pct ,6 11,6 Antal frie grundskoler Den konkrete fordeling af de frie grundskoler i forhold til folkeskolerne kan ses i figur 5. Som det ses, er det primært i yderpunkterne, hvor forskellen er størst. Andelen af frie grundskoler, som har mellem pct. tosprogede elever, er 3,5 pct., hvor det tilsvarende tal er 8,8 pct. for folkeskolen. Endelig har 24 frie grundskoler indberettet, at de har 100 pct. tosprogede elever. Figur 5. Andel frie grundskoler efter andel tosprogede elever 2005/ / / /07 Fordelingen for folkeskoler 2006/07 Andel ,2 44,2 39,4 38, ,7 8,6 4,9 2,8 3,1 3,4 0,8 1,6 0,4 0,0 0,0 0,6 Ingen 0-9 pct pct pct pct pct pct. 100 pct. tosprogede 7 Andelen og antallet af tosprogede elever på de frie grundskoler for 2006/07 kan findes på: UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 8 af 11

9 Flest tosprogede elever fra Tyrkiet og Iran De tosprogede elever har mange forskellige oprindelseslande, men ca. 37,9 pct. stammer fra Tyrkiet, Iran eller det øvrige mellemøsten. 8 Tabel 6. Oprindelsesland for tosprogede elever for folkeskolerne og de frie grundskoler 1996/ /07, antal * 2001* I alt Tyrkiet Øvrige Mellemøsten Iran Somalia Eksjugoslavien Pakistan Øvrige lande For anmærkninger (*) se metodeafsnit. Som det ses i tabel 7 udgør gruppen med tyrkisk baggrund 16,8 pct., mens tosprogede elever fra Iran og Somalia udgør henholdsvis 8,9 og 5,7 pct. Tabel 7. Oprindelsesland for tosprogede elever for folkeskolerne og de frie grundskoler 1996/ /07, pct * 2001* Tyrkiet 21,4 20,6 20,4 20,4 18,9 19,5 18,8 19,0 17,5 17,3 16,8 øvrige mellemøsten 12,1 11,9 12,4 13,0 14,2 14,2 14,9 12,8 16,1 10,8 12,2 Iran 4,0 3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1 3,2 3,1 8,2 8,9 Somalia 4,6 5,2 5,5 5,7 6,0 5,8 5,9 6,1 5,7 5,5 5,7 Eksjugoslavien 5,4 5,1 5,0 5,5 5,0 5,2 5,1 4,4 4,2 5,2 4,9 Pakistan 7,7 7,5 7,1 7,1 6,5 6,3 5,8 5,5 5,1 5,1 5,0 Øvrige lande 44,7 45,8 46,0 44,8 46,0 45,6 46,3 49,0 48,2 48,1 46,5 For anmærkninger (*) se metodeafsnit. Fordelingen af tosprogede elever på klassetrin og skoleform Tabel 8 viser fordelingen af antallet og andelen af tosprogede elever efter skoleform og klassetrin. Som det ses, er der forskel på fordelingen mellem klassetrinnene for folkeskolen og de frie grundskoler. For folkeskolen ligger andelen for børnehaveklasse - 9.klasse omkring 10 pct., mens andelen for 10.klasse er 15,9 pct. For de frie grundskoler er andelen lavere, jo højere klassetrin. 8 Tosprogede elever i grundskolen 1992/ /07 fordelt efter oprindelsesland: UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 9 af 11

10 Tabel 8. Fordelingen af antal og andel tosprogede elever for folkeskolerne og de frie grundskoler 2006/07 efter klassetrin Klassetrin Antal tosprogede elever i folkeskolen* Andel tosprogede elever i folkeskolen* (pct.) Antal tosprogede elever i de frie grundskoler Andel tosprogede elever i de frie grundskoler (pct.) Børnehaveklasse , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 10 af 11

11 Metodeafsnit Definition af tosproget elev En tosproget elev er en elev, der har et andet modersmål end dansk, og som først lærer dansk i kontakt med det omgivende samfund. Det er dog ikke ensbetydende med, at eleven modtager undervisning i dansk som andetsprog. Indberetningstidspunkt Institutionernes indberetninger er et øjebliksbillede pr. 5. september i begyndelsen af hvert skoleår. Det betyder, at 5. september 2006 henfører til skoleåret 2006/07. Hvad er grundskolen? Grundskolen betyder i dette notat folkeskoler og frie grundskoler. Der indgår således ikke tal for efterskolerne. Hvorfor ikke opgørelser på skoleniveau før 2005? Det er det kun muligt at følge de tosprogede elever på skoleniveau fra 5. september 2005 og fremefter. Tidligere indberetninger blev foretaget på kommuneniveau. Anmærkninger til tabel 1 * Tallene for skoleåret 2000/01 er behæftet med usikkerhed. ** Folkeskolen indeholder over hele perioden tal for specialskoler og behandlingshjem. Det er dog først muligt at identificere tosprogede elever på specialskoler fra 2005 og fremefter. Dette skyldes ændrede indberetningsmetoder, hvor antallet af tosprogede elever indtil 2005 blev indberettet af kommunerne på kommuneniveau, og hvorefter skolerne overtog indberetningen. Pr. 5. september 2005 blev der indberettet 505 tosprogede elever på specialskoler og behandlingshjem, og pr. 5. september 2006 blev der indberettet 535 elever. Anmærkninger til tabel 6 og 7 * Indberetningerne for år 2000/01 og 2001/02 er forbundet med usikkerhed. Anmærkninger til tabel 8 * Folkeskolen indeholder over hele perioden tal for specialskoler og behandlingshjem. UNI C Statistik & Analyse, 5. oktober 2007 Side 11 af 11

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Af Lars Ebsen Boldt og Doro Knudsen Ifølge folkeskoleloven skal tosprogede elever, der har behov for sprogstøtte, modtage undervisning i dansk

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1 Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/08-2009/10 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger med flere timer end minimumstimetallet Samlet set planlægger skolerne med langt flere timer til

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Af Anne Mette Byg Hornbek Indledende overblik Dette notat belyser specialundervisning i folkeskolen i skoleåret 2008/2009, herunder i almindelige folkeskoler,

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2008 I alt har 74 kommuner og 1.131 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2008 (2008-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

Fakta om frie skoler

Fakta om frie skoler Fakta om frie skoler FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2005 I alt har 24 kommuner og 358 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2005 (2005-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Profilmodel 2014 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2014 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2014 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. I dette

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Profilresultater for kommunerne

Profilresultater for kommunerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Spørgsmål 62 Offentligt Profilresultater for kommunerne Af Kristine Flagstad En ungdomsårgangs uddannelsesniveau et bestemt år i fremtiden kan beregnes/estimeres

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN Dansk Friskoleforening besluttede januar 2009 at indhente data fra Danmarks Statistik, som kan danne grundlag for at vurdere de socioøkonomiske faktorer hos eleverne

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 April 201 Konklusion 9. klasse: Karaktergennemsnit Karaktergennemsnittet for folkeskolernes afgangsprøver i skoleåret 2015/16

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 De 1.522 skolebiblioteker rummer i at 42 mio. forskellige undervisningsmidler eller i gennemsnit knapt 28.000 på hvert skolebibliotek.

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5, 2, 4, 6,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere