Udvikling af Klub Højens udeområde 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af Klub Højens udeområde 2010"

Transkript

1 Udvikling af Klub Højens udeområde 2010 Målsætning: At skabe et udeområde som er inspirerende for piger og drenge i alle aldre. 1. Mål: Udvikle udeområdet, så det inviterer til bevægelse gennem sport og leg. 2. Mål: Etablering af bane til kørsel med Bo-kart og BMX. 3. Mål: Etablering flere områder, som indbyder til hygge og samvær. 4. Mål: Sikre indflydelse fra børn og personale. 5. Mål: Vi vil gerne ændre børnenes holdning til klubbens ting og inventar. 6. Mål: Etablering af skaterbane i samarbejde med forældre, ungdomsskolen og Jægerspris skole. 7. Mål: Vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber og skure. 8. Mål: Trimning af træer og buske, samt forenkle (og visse steder forbedre) havearbejdet. 9. Mål: Male begge huse i ens farve - og få skåret logo og navn i træ til begge huse. Analyse af opgaven om at få udviklet Klub Højens udeområde: Foråret er på vej og vi rykker udenfor med sport, leg og bålmad. Det første år på matriklen, har vi hovedsagligt brugt på, at få husene til at fungere. Nu er tiden til at kigge på klubbens udeområde. Vi ønsker et udeområde der dagligt bliver brugt af aktive børn, som spiller bold, kører på mooncars, BMX er, skateboards, som løber og leger fange, gynger eller sidder og hygger på gynger eller bænke. Udeområdet skal bruges til udvikling af færdigheder, det skal udfordre og rykke den enkeltes grænse, skabe fællesskaber og støtte op om relationer på tværs af aldersgruppe og køn, området skal inspirere til og hjælpe med at skabe fysisk velvære for den enkelte, der skal være plads til alle behov (stille som aktiv) og vi skal have skabt en god kultur omkring oprydning, respekt for klubbens (og andres) ting. Vi ønsker at høre klubbens medlemmer om deres ønsker og ideer til udeområdet. Vi har indbudt til roterende ideudveksling som er en metode der effektivt høster ideer indenfor udvalgte områder. Medlemmerne bliver delt i 5 antal grupper (passer til antal områder) og så skal de komme med ønsker, ideer, muligheder og meninger indenfor det aktuelle område. Metoden er at de skal sendes rundt til alle områder. De områder, vi ønsker medlemmernes mening om, er: Boldbaneområde, Legeaktiviteter. Legeplads, Skaterbane og Bo-kart område. Se bilag 1. Side 1 af 8

2 Målene er delt op i 3 kategorier: Pædagogiske/aktivitets mål (1-5) Projekt med forældre, skole og ungdomsskole (6) Praktiske mål (7-9) De pædagogiske/aktivitets mål skal hænge sammen med Klub Højens visionsarbejde for , hvor 3. mål er formuleret således: På Klub Højen ønsker vi at motiverer til bevægelse gennem leg og sjove aktiviteter. Projekt omkring bygning af skaterramper (mål 5), er opstået ud fra et forældreinitiativ. Projektet kører sideløbende med udviklingen af Klub Højens udeområde. De sidste 3 mål vedligeholdelse og havearbejde, som blandt andet skal sikre sikkerheden for børnene på legepladsen. Der vil komme et legepladstilsyn inden udgangen af august måned 2010, som vil give os en ide om hvor og hvor meget der skal bruges på vedligeholdelse af legeredskaber. Økonomi: Vi har besluttet fra starten af skaterprojektet at afsætte kr. til bygning af skaterramper. Jægerspris skole og Ungdomsskolen har også afsat kr. hver til bygning af ramper. Skaterprojektet er et separat projekt, som kører sideløbende med udvikling af udeområdet. Til udvikling af udeområdet afsætter vi kr. Beløbet dækker på ingen måde alle de ting vi gerne vil etablere, bygge, indkøbe eller vedligeholde. Vi bliver nød til at prioritere og/eller finde andre løsninger, f.eks. undersøge sponsorater. (tjek venligst Med hensyn til maling af husene, beslutter vi at indhente tilbud. Og spørger også Søren Lindegaard om han vil betale halvdelen Udgiften i forbindelse med maling af husene holdes udenfor de kr. Oversigt over udgifter pr. 17. maj 2010: Beslutningsdato: Udgiften: Pris: Restbeløb: Den kr Den Indkøb af bolde, m.m. kr kr Den Indkøb af 4 bmx er kr kr Den indkøb af streetbasket kurv kr kr Side 2 af 8

3 Den indkøb af pæle, hegn og sten kr kr Den indkøb af hængekøje kr kr Den indkøb af potter og planter kr kr Den indkøb af brænde til bålplads kr kr Den indkøb af maling til hinkebane m.m. kr. 300 kr Den Maling af container kr kr Den Vi besluttede at resten af pengene gik til at dække tyveri af materialer til Ramperne Tidsplanen for arbejdet: Onsdag den 14. april 2010 Torsdag den 22. april 2010 Mandag den 3. maj 2010 Rokerende ideudveksling med børnene Personalets ideer og prioritering af alle ideer: Gennemgang af sports- og legeting hvad mangler vi? Leif Indkøb af sports- og legeting. Vi har afsat kr. Leif Indkøb af 4 BMX er. (afsat kr.) Beslutning om at flytte vogn med hjul op til skur JI Gl. busskur skaffes til læ-sidde-pladser TK 4 gl. træskraldespande skaffes til skater område TK Søge efter forældrehjælp via hjemmesiden Leif har indhentet tilbud på maling af husene. Vi har kontaktet Søren Lindegaard og han vil gerne slå halvskade med regningen. Prisen for maling af begge huset i farven sort er ,- kr. ex. moms. Klub Højens andel er ex. moms. Torsdag den 6. maj 2010 Torsdag den 20. maj 2010 Beslutninger om indkøb og iværksættelse: Indkøb af Basketkurv Kridtning/maling af basketbane, hinkebane (uge 25) Opsætning af basket kurv (uge 26) Pæle til hængekøjer og hænge-net (uge 38) Finde 3 områder til hængekøjer (uge 27) Beslutning: Skraldestativer sættes på pladsen og sættes fast Maling af Hinkebane den 21. maj 2010 Undersøger kommunens holdning til indu s koncept Kontakt til indu.dk inden fredag den 28/5 JMP Leif JI JMP TM/JI LJ TK Torsdag den 10. juni 2010 Snak om huler og hyggeområder. Drengene bruger træerne mellem klubben og marken! Pigerne er til små lidt lukkede oaser f.eks. ved hængekøjer, bålplads mm.! Beslutning: Side 3 af 8

4 Grill plads ryddes op og indrettes Bålpladsens sten skiftes MB/LJ Stubbe til at sidde på MB/LJ Indkøb af brænde Leif Indkøb af nyt flethegn til læ Leif Sætte hegnene op Borde og bænke rykkes rundt, så de bliver brugt TM Vedligeholdelse af borde og bænke i uge 27 TM Vi kan fornemme at vi har et problem vedr. toiletter. I klubbens åbningstid kan de unge benytte klubbens toilet, men udenfor åbningstiden må de urinere andet sted. Det vil vi gerne kontrollere ved at lave et udendørs pissoir. JMP Kontakte Prof. Graffitimalere til udsmykning af container. Pris JMP Indkøb af krukker og blomster til indgang. Pris 1000 TM Torsdag den 17. juni 2010 Indhentning af priser på større anlæg og indkøb. Afklaring vedr. brug af sponseret legepladser. Beslutning: har haft kontakt til Indu.dk og vi gennemgik deres tilbud på min kr. over 7 år for tårn, girafgynge, junglebro m.m. Vi besluttede at ligge Indu.dk i skuffen pt. Da vi har allerede brugt over halvdelen af pengene, vil vi prioritere at få råd til en eller flere af børnenes ønsker (karrusel, klatrevæg, girafgynge, armgang, stort træ til at kravle på, brandstang, rutchebane, vippe, roterende stang) og finde legepladsprodukter for max kr. Vi snakkede om at lave en plan for indkøb af et legepladsprodukt årligt de næste 2-3 år. Vi vil lave opslag og en afstemning blandt børnene, når vi har råd til det. TK Daglig lege, sport og bevægelse. Oplæg fra Mille, Jesper og Tine M. omkring koordinering af medarbejdere til sport og leg udenfor og i hallen. Beslutning: De forslog at vi satte 2 medarbejdere på Sport og leg hver dag kl. 13 (lille aktivitet) og kl (stor aktivitet). På mandagsmøderne kommer navne på de voksne og de planlægger ugen, med forbehold for spontane ideer og ønsker. Vi indkøber magnetlommer, hvor der er plads til billede og navn Side 4 af 8

5 på de voksne, så børnene kan se hvem der er på hvilke aktiviteter (jerntavlen). Torsdag den 24. juni 2010 Torsdag den indsatspunkt passe på ting kun udeområde: Handleplan på en plads til alting og alting på plads, bedre dialog med børnene, medbestemmelse=ansvarsfølelse, 3. mdr. intens indsatsperiode og konsekvens. Ad hoc arbejdsgruppe eller oplæg fra leder/stedfortræder? Gennemgang af hængepartier (hegn til hængekøjer, hængenet, toiletter m.m.) Hvis vi skal udvikle området, må vi arbejde strategisk i forhold til indkøb/økonomi. Vi besluttede at lave en plan for etablering af legeredskaber og prioritere børnenes ønsker således: 1. Girafgynge kr ex. moms og montering 2. Forhindringsbane kr ex. moms og montering 3. Svævebane kr ex. moms og montering 4. Gynger kr ex. moms og montering 5. Roterende stang kr ex. moms og montering Statue og afslutning: Torsdag den 14. oktober 2010 Projektet stopper og vi gør status: Kommunen eller Movia har ikke et gl. busskur, som vi kan få Vi har søgt efter forældrehjælp til specifikke opgaver via hjemmesiden og nyhedsbrev, men ingen forældre har henvendt sig. Overvejer til næste gang at være mere målrettet i vores henvendelse. Vi besluttede ikke at benytte Indu.dk, derfor har vi ikke undersøgt forvaltningens holdning til sponserede legepladser. Kommer indu.dk eller anden lignende aftale på tale igen, vil vi kontakte forvaltningen. De ting vi har besluttet men som mangler, bliver lavet inden foråret 2011 (Morten). Status i forhold til målene: Mål 1: Vi har udarbejdet en organisationsplan for at sikre sport og leg i hverdagen. Vi har ikke penge til etablering af nye legeredskaber eller reetablering af nedlagte legeredskaber, men vi har lavet en prioriteringsliste af legeredskaber som skal kører de næste år. Mål 2: Vi har fået lavet en bane til Bo-kart på marken. Mål 3: Vi har etableret hyggeområder, bålplads, ryddet op, og Side 5 af 8

6 vedligeholdt udeområdet. Mål 4: Vi har brugt en roterende ideudveksling (metode) for at sikre børnenes indflydelse på boldbanen, legeaktiviteter, legeplads, skaterbanen og Bo-kart område. Mål 5: Vi mangler forsat at arbejde med børnenes holdning til klubbens ting og inventar. Kan evt. forsætte som udviklingsprojekt i vinterperioden Mål 6: Vi har bygget rampen færdig og inviterer alle interesserede til åbningsdag den 24. september Mål 7: Skure og bænke er malet, men legepladsredskaberne lider under manglende vedligeholdelse og 2 af dem er blevet lukket af legepladsinspektøren. Mål 8: Vi har formået at få legepladsen til at være én stor sammenhængende legeplads og ikke to mindre legepladser, med hegn i mellem. Mange træer, buske og ukrudt er fældet og kørt væk. Mål 9: Huse og skure er malet og logo hængt op. Side 6 af 8

7 Roterende ideudveksling Bilag 1 Boldbaneområde: Huset sprænges Nemmere at få fat i bolde Kaniner Karrusel Skumgummibane til fodbold rollespilsvåben Tennis Basket net Skydebane Syvmandsmål male træværk udendørs scene hængekøjer labyrint hegn asfalt bane sækkeløb høvdingebold turnering kridt på banen forhindringsbane hinkebane (jeg melder krig mod) fodbold globe boldplade basket bane malet på fliser Legeaktiviteter Gemme fange sjippe hulahopringe konkurrencer kridt lege rundbold fodbold flip-flap rullespil stikbold basketball løbeposter hoppeborg op strategi (stratego?) badminton flaskebold naturlegeplads CC bold forhindringsbane bo-kart hockey byggelegeplads bålsted svævebane badminton hængekøjer dåseskjul klatrevæg nye bolde løbeturnering på?? stjerneløb (poster) sand under gyngerne mooncar girafgynge stort træ rutchebane flere hoppeborge skumgummi krig M-bold Legeplads Stor hoppeborg (4) trampolin (2) hygge oase(5) stylter rulleskøjter flere størrelser vippe snorre rundt rutchebane fra højen (4) badebassin/glidebane (1) svømmepool mooncar med vogn street board (?) nye borde/bænke snitte træ skeer giraf gynge (2) hængekøjer (4) svævebane (3) bålplads med sideplads tårn forhindringsbane (3) ny og større træstub (2) højere klatrevæg bedre gynger stangtennis roterende stang Stjernetræf sumo bryder sæbe brydning armgang brandstang (?) mini golfbane kroket Side 7 af 8

8 Skaterbane Half pipe rampe kegler pyramide fly-outs trappe eropo gap musik skraldespande rulleborg afspærring disko lys hænge ud sted løbehjul rulleskøjte sikkerhed (frivillig) vandpost flere ramper graffiti væg pool (bowl) box (?) streetkicher holdes rent fun box slalombane flere boards rails ramper til løbehjul 50/50 rail strøm til musik lette ramper bo-kart bane Bo-kart bane cykel bane rundbold flyve med drage bænke/hygge klippe (?) anlæg flyvehop minigolfbane souvenir butik 3 hængekøjer svævebane kæmpelegeplads terrasse på container med rutchebane ned hop crosser ATV græsslåmaskineræs mooncar bane BMX bane med hop 1 gang om ugen 1 dag til hver BMX konkurrence slå græsset tilskuerplads fjerne stenene hyggekroge mountain BMX flere bo-karts fladt pit og pitstop hus pileflethegn skøjtebane cykelløb volleyball bane aktiviteter imens man venter på bo-kart For at skabe et overblik over de forskellige ønsker, så deles ønskerne i farver: Hyggekroge Lege Bo-kart Sport Legestativ Ramper/skate park Vedligehold Side 8 af 8

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Alle kommentarer Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Kommentar Det bedste ved at bo i Kongelundsparken er det gode naboskab samt det store lukkede område hvor børnene kan lege uden

Læs mere

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE Jeg har lige fortalt, hvad jeg synes at de 7,3 millioner skal bruges til i Enghaveparken Emma Damhøj, 9 år, Tove Ditlevsens Skole ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE ENGHAVEPARKEN // INDDRAGELSESPROCES AF BØRN

Læs mere

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen. Vi vil hermed byde dig velkommen i Dus på Stolpedalsskolen. (DUS er en forkortelse for det udvidede Samarbejde mellem skole

Læs mere

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Børnemiljøvurdering 2010 INDHOLD: LOV OM BØRNEMILJØ VURDERINGENS FIRE FASER BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område 3 Idékatalog Friluftsliv i byens grønne områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Motion og Friluftsliv

Motion og Friluftsliv Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009 Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009 Dokument nr. Revision nr. 0 Udgivelsesdato 28. august 2009 Udarbejdet Kontrolleret Merete

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Hej alle foreninger/borgere i Fjellerad & omegn!

Hej alle foreninger/borgere i Fjellerad & omegn! Fjellerad, den 27. november 2011 Hej alle foreninger/borgere i Fjellerad & omegn! Hermed er spørgeundersøgelsen om aktiviteter & hjertesuk fra Fjellerads borgere nu afsluttet fra min side, og resultatet

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Bestyrelser og udvalg

Bestyrelser og udvalg Bestyrelser og udvalg I forbindelse med uddannelse på Diakonhøjskolen finder vi det vigtigt, at studerende deltager i højskolelivet. Der eksisterer ikke noget højskoleliv, hvis ikke det starter hos de

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere