Skema til projekt-/ handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til projekt-/ handlingsplan"

Transkript

1 Titel: 3 metervippen Beskrivelse: Der etableres 3 vipper med udspring i hver sin retning. 1 m vippe, 3 m vippe og endelig en 5 m vippe for vovehalsene. Evt. 5 m vippe ude på flydeponton. Formål/forventet udbytte: Aktiviteter for de større børn o.a. vovehalse. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: flydeponton kr , evt. i forbindelse med teenagelegepladsprojektet. Vipper, 3 stk kr Tidsplan: 14 dage Evaluering/kontrolpunkter: Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

2 Titel: 40 km begrænsning Beskrivelse: 40 km begrænsning ved skole/sport. Ingen lastbiler i byen. Formål/forventet udbytte: Sikre børnene i trafikken. Attraktivt for børnefamilier, miljø venlig by. Tung trafik uden om byen vil skabe mindre omkostninger i forhold til vedligeholdelse af vores vejnet. Organisation/involverede parter: Ny Vejen kommune, kommende Region, politi. Budget/ressourcer: Minimalt Tidsplan: Halvt år. Evaluering/kontrolpunkter: Evt. miljøveje på de mest udsatte steder, samt foran skole og idrætsanlæg. Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

3 Titel: Større arkitektonisk kvalitet Beskrivelse : Sammenhæng i bybilledet Linier i midtbyen kvalitet af bygningerne i bymidten Variation i parcelhuskvarterene såvel udseende og materiale Formål/forventet udbytte : Mere attraktiv by med en smuk bymidte Kvalitetsløft af den eksisterende og den nye bygningsmasse i Jels Med deraf følgende øget tilflytning Organisation : Kommunen Turistforeningen Lokalrådet - det er essentielt at lokale folk/lokalrådet har indsigelsesret overfor nye byggerier i Jels Budget/ressourcer : Det koster ikke noget Tidsplan : Så hurtigt som muligt - kan realiseres i næste uge Evt. : Større åbenhed omkring byplanlægningen Offentliggørelse af både eksisterende og forslag til lokalplaner på nettet Åbenhed fra forvaltningens side mht. nye byggerier (mulighed for at se tegninger m.m.) Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

4 Titel: Bedre forenings udvalg Beskrivelse: bedre foreningsudvalg (samarbejde i mellem) Formål/forventet udbytte: Foreningerne i Jels vil med samarbejde på tværs opnå større kompetence områder, bedre udnyttelse af ressourcer, bedre tiltræknings evne til byen, vise en by der er samlet omkring deres foreninger, en by i arrangement. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: Det vil ikke koste noget udover kommunikation. Tidsplan: Dette kommer an på hvor samarbejdsvillige foreningerne er. Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

5 Titel: Bowlingbaner. Beskrivelse: I forbindelse med hotelbygningen etableres restaurations/café miljø som indeholder 4-6 bowlingvaner. Evt. med udlejning af værelser (alm. hoteldrift) Formål/forventet udbytte: Aktivere torvet og bymidten, skabe liv. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: Kræver privat iværksætter, evt. kunne bygningen ejes af folkeaktier. Bygningen udlejes til iværksætter med fordelagtig forkøbsret. Bygning: 1,5 mio. Investering i baner o.a. afholdes af forpagter. Tidsplan: Inden for 1-2 år Evaluering/kontrolpunkter: Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

6 Titel: Busstationen skal flyttes Beskrivelse: Skal placeres på hjørnet af Ørstedvej og Søparken på Svend Knudsens mark. Etablering af vendeplads samt læbygninger. Formål/forventet udbytte: Undgå den tunge trafik på de snævre veje i bymidten, især i forbindelse med projekter omkring hotellet. Samt at placere stationen mere centralt i forhold til de nye boligkvarterer med mange og tæt ved hal og skole. Organisation/involverede parter: Kommunen Budget/ressourcer: Etablering af underlag kloak ca. 300, - pr m2 Behov ca. 3000m2 Køb af jord Gadebelysning Læbygninger Tidsplan: 3 mdr. Evaluering/kontrolpunkter: Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

7 Titel: Cykelstier Beskrivelse: Cykelstier cykelsti til Rødding, cykelsti på Ørstedvej Formål/forventet udbytte: Dette vil skabe større sikkerhed for eksempelvis skolebørnene i yderområderne. Nedbringe trafikofrene. Gøre byen attraktiv for børnefamilier, der bor i og omkring Jels. Organisation/involverede parter: Stat, kommende region, Ny Vejen. Budget/ressourcer: Kan ikke umiddelbart opgøres i kr. Tidsplan: 1 års tid Evaluering/kontrolpunkter: Vil nedsætte af- og påsætning af børn ved institutioner i Jels. Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

8 Titel: cykelstier Beskrivelse: Afmærke/bemale sten på sti langs Nedersø Formål/forventet udbytte: At øge sikkerheden Organisation/involverede parter: Skov og Naturstyrelsen v. Svend Hansen Budget/ressourcer: 2.400,00 Tidsplan: 1 dag Evaluering/kontrolpunkter: Projektet forbindes med sikkerhed. Fjernelse eller tildækning af marksten. Forfatter Jonna Svendsen Preben Hansen

9 Titel: Flyt/byg ny skole Beskrivelse: flyt/byg ny skole nedslidt/utidssvarende Formål/forventet udbytte: Der kunne laves en aktivitetshal til udbyggelse i den gamle skolegård som supplement til den i forvejen alt for lille og forældede gymnastiksal. Dette vil give udnyttelse af den i forvejen kedelig og nedslidte skolegård, som giver et dårligt indtryk af skolen. Dette vil også skabe luft og rum på de grønne områder bag skolen til naturfaglig udnyttelse til gavn for elever og lærer. På denne måde vil man kunne lukke den del af Dixensvej, som ligger fra privatbolig og frem til Krygersvej, til naturlig glæde for eleverne, der benytter SFOén (som kommer til at ligge på den gamle sportsplads) og trafiksikkerheden. Generel forskønnelse af skolen (oplag til projekt uge) Organisation/involverede parter: Ny Vejen kommune, kommende Region Syd, Jels Skole, Lokalrådet Budget/ressourcer:?? Tidsplan: Ca. 1½ år Evaluering/kontrolpunkter: Gøre Jels by attraktiv, forskønnelse, trafiksikkerhed, at leverne nyder at være på skolen. Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

10 Titel: Forskønnelsespris for Jels sogn Beskrivelse : På arkitekturens dag d. 3.oktober uddeles forskønnelsesprisen for Jels sogn (kirke sogn) 3 kategorier: Nybyggeri Renovering/modernisering Tilbygning - der skal ikke nødvendigvis uddeles priser i alle kategorier hvert år! Prisen består af 1.500,- og en metalplade til ophængning Lokalrådet står for registrering m.m. Formål/forventet udbytte : Mere attraktiv by Kvalitetsløft af den eksisterende og den nye bygningsmasse i Jels Med deraf følgende øget tilflytning Organisation : Lokalrådet indstiller til prisen Dommerkomite af udefrakommende fagfolk (arkitekt, håndværker m.m.) Budget/ressourcer : 6.000,- til ,- årligt Tidsplan : 1. gang i efteråret 2007 Evt. : Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

11 Titel: Fokus på et godt bosted Beskrivelse : Trygge og optimale livsbetingelser for alle ung som gammel Skabe trygge/attraktive omgivelser for børn og unge Fokus på de attraktive forhold ifh. til infrastruktur (trafik/arbejdspladser) Skabe gode betingelser/tilbud for aktive ældre Formål/forventet udbytte : Højne standarten for gamle og nye indbyggere Øget tilflytning Udbygning af skolen Bedre og større butiksliv Flere hænder i organisationslivet Organisation : Erhvervsforeningen Turistforeningen LokalrådetDiv. foreninger Budget/ressourcer : Se i øvrigt Lokal presseomtale bedre og mere 4 kander kaffe 3 gange om året Tidsplan : Sammenfaldende med Lokal presseomtale bedre og mere Evt. : Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

12 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Gårdbutik/specialbutik på torvet Beskrivelse: Butikken skal handle med specialvarer (Økologisk kød, mælk, ost, grønsager, frugt) kunst, designertøj til kvinder Formål / forventet udbytte: Liv og muligheder til torvet øget udbud af varer i byen. Gøre byen spændende, skabe muligheder afsætning af spændende produkter. Organisation & roller: Erhvervsforeningen Budget Overslag : Koncept udvikling Indretning/leje Tidsplan : 6 mdr. udvikling Evt. Keld Svendsen Jesper Finnemann

13 Titel: Løbende vurdering af lokalplaner/helhedsplan Beskrivelse : Videreudvikle/udbygge Helhedsplanen for Jels. Helhedsplanen skal omhandle hele Jels og nærmeste omegn. Der skal tages hensyn/gives retning for både bolig/håndværk/industri/turisme. Danne grundlag for vurdering og udarbejdelse af lokalplaner. Formål/forventet udbytte : Bedre sammenhæng i byen/byudviklingen. Mere attraktiv by Undgå hovsaløsninger. Organisation : Finn Lokalrådet Erhvervsforening Forskellige turist folk (vikingespil/vikingeby) Budget/ressourcer : Har vi råd til at lade være 4 kander kaffe 3 gange om året Tidsplan : 1. helhedsplan skal være klar indenfor et år eller halvanden. 2. derefter skal der ske en løbende evaluering/justering Evaluering/kontrolpunkter : Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

14 Titel: Indfaldsveje Beskrivelse: Forskønnelse af alle indfaldsveje til Jels ved græsslåning samt beplantning med træer og opsætning af blomsterkasser Formål/forventet udbytte: Forskønne indfaldsvejene med plantning af forårsløg i store mængder (eller anden beplantning med karakter). Turisttiltrækkend og til glæde for byens borgere. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: Blomster/planteindkøb sponseres af borgere og erhvervsliv. Plantning foretages på en aktivitets dag af byens borgere. Tidsplan: Efterår weekender Evaluering/kontrolpunkter: Projektet ved de 7 indfaldsveje skal være idesammenhængende. Evt. også med tanke på belysning. Forfatter Jonna Svendsen Preben Hansen

15 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Industri ved rundkørslen Beskrivelse : Erhvervsudstykning ved rundkørslen. For at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og indbyggere. Formål / forventet udbytte: at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og indbyggere. Butikslivet, skole, fritidsaktiviteterne da det vil give et bedre grundlag for øgede aktiviteter og salg/omsætning. Flere nye butikker i byen pga. stigende indbyggertal, bedre forhold for skolen, hvilket bevirker at byen stadig er attraktiv. Ca biler passerer dgl. Rundkørslen, hvilket gør det attraktivt for nogle virksomheder at blive placeret der. Fx Ikea, Bilhus, Dækcenter, byggemarked, Netto dagligvarebutik, Cafeteria/restaurant for folk på farten gerne sund fastfood, Planteskole, køkkencenter. År 2015 forventes ca. 300 arbejdspladser i Jels Erhvervspark. Organisation & roller : Erhvervsforeningen Politiker Børge Baagø Teknik og Miljø Ny Vejen kommune med hensyn til ansøgninger De respektive lodsejere Finn Smidt Jels Lokalråd med hensyn til æstetik, lokalplaner Budget Overslag : PR. benarbejde netværk, snakke med politikere. Forventer at kommunen betaler, når de kan se det fornuftige i projektet (= de kommer til at tjene penge på det). Tidsplan : Efteråret 2007: første spadestik til Jels Erhvervspark. År 2008: 3 virksomheder er etableret. År 2015: virksomheder etableret. Evt. Winnie Finnemann Kaj Bom Nielsen Anette Dons Jensen

16 Titel: Informationsmateriale Beskrivelse: Informationsmateriale om Jels, vision, foreninger, fribilletter. Hjælpe tilflytterne til at få viden om den by de er flyttet til. Give: Fribilletter til vikingespil, en måneds kort til motion, en times undervisning i golf, spisebilletter til byens spisesteder, fribilletter til planetariet, Jels vin, information om skole, SFO og pasningsordninger, detaljeret kort over Jels, velkomstbrev leveret af fx Lokalrådet, generelle information om tilbud i Jels (og det som lokale synes er en selvfølgelighed) Instruktions time for søsportsklubberne. Alt dette er beregnet på hvor mange der er i den pågældende husstand. Formål/forventet udbytte: At tilflytterne føler sig velkomne. Organisation/involverede parter: Alle i Jels Budget/ressourcer: Kan ikke budgeteres Tidsplan: Ikke nogen da vi har det hele i forvejen, det skal kun samles i en kurv til husstanden. Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Ditte Fogh Steen Larsen Henriette Kaack

17 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Jels søløbet. Beskrivelse : Der skal være 2 ruter, ca 5 km og ca 10 km. Alle skal kunne deltage (motionsløb). Oplagt at afvikle det i forbindelse med byfesten. Der er ikke så mange motionsløb i den periode, derfor vil det være optimalt. Formål / forventet udbytte: Er med til at øge kendskabet til byen og den fantastiske natur. Kan tiltrække tilflyttere. Samtidig fremmer det folkesundheden og viser at Jels er en aktiv by. Organisation & roller : Jels triatlonklubben sponsorer mht. forplejning (frugt, væske osv) Budget Overslag : Skal gerne hvile i sig selv. Det kræver en arbejdsgruppe og en masse frivillig arbejdskraft. Tidsplan : Næste sommer (2007). Evt. Der skal være førstehjælp til stede i tilfælde af ulykker osv.

18 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Brugervenlig heksebro. Beskrivelse : Der er behov for en bro der tager hensyn til gangbesværede (kørestolsbrugere) og småbørnsfamilierne (klapvogn mm.). Niveauet på vestsiden skal hæves evt. med en gangbro, da den især i våde perioder er oversvømmet. Formål / forventet udbytte: En anden /bedre bro vil tilgodese turister, kørestolsbrugere, børnefamilier, ældre og unge mm. Organisation & roller : Skov og naturstyrelsen Svend Hansen, skovfoged er tovholder på projektet Budget Overslag : Der er søgt midler til projektet (50.000) af Svend Hansen. Det forventes at være prisen. Tidsplan : Projektet forventes færdiggjort ultimo Evt.

19 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Bypark Beskrivelse : Byen skal signalerede overskud / muligheder. Dvs. der skal være grønne områder sø og skov trukket ind i byen. Der skal være aktiviteter kæmpeskak, Naturlegeplads, løbebane 800m, krolf, hængebroer, Shelters, Scene/pavilion/bålplads til scenen er din & sankt hans m.m. Det er vigtigt at der åbent og lyst masser af muligheder for udfoldelser - rundbold, krokket, drageflyvning. Formål / forventet udbytte: Jels skal være en attraktiv by mange tilflyttere der sikrer omsætning, børn, skole og aktiviteter i byen for at holde service niveauet på et højt plan. Kvalitet og muligheder i fritiden er efterspurt i stigende grad muligheder for kreative udfoldelser. Organisation & roller : ny Vejen kommune Jels Lokalråd Budget Overslag : 6 mill. Se oplæg fra 2002 (J. Finnemann) Tidsplan : Planlægning ½ år Økonomi på plads ½ år Udførsel 1 år Evt. Keld Svendsen Jesper Finnemann

20 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :Renovering og videreførsel, evt. borgeraktier Beskrivelse : Jelsborgerne overtager hotellet på anpartsbasis og der skal etableres kontakt til nuværende ejer, evt. kreditforening. Formål / forventet udbytte: At give borgerne mulighed for et samlingssted for at udvikle de aktiviteter, som borgerne ønsker. Organisation & roller : Henvendelse til kommunen og advokat, evt. lokal og lokalt pengeinstitut. Budget Overslag :?????????? Tidsplan : Iværksættes snarest Evt. Svend Hansen, Mona Paulsen og Birgit Rerup

21 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :Infobrev til nye borgere Beskrivelse : Mappe indeholdende infomateriale om foreninger, skole, kort over byen, restauranter, spisebilletter, turistattraktioner, sport, velkomstvin m.m. Mappen afleveres personligt af f.eks. borgerforening, der sætter i forbindelse med relevante interesserede medborgere. Formål / forventet udbytte: Få tilflyttere til at føle sig velkomne. Organisation & roller : Borgerforening og turistkontor m.fl. Annette Fogh, tlf Budget Overslag : 75 kr. pr. mappe. Evt. gaver kan måske sponsores af erhvervsdrivende. Tidsplan : Opstart ca. 3 mdr. og løbende opdatering. Evt. Arbejdsgruppen skal forvente ca. 1 time om måneden og dertil mødevirksomhed. Annette Fogh Jørgen Lastein Birgit Rerup

22 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Rockkoncert/oprera/teater/Sportskonkurrencer. Beskrivelse : Afholde koncerter i de smukke omgivelser for at bruge faciliteterne mere end de bliver brugt nu. Det kan være en søndag med opera, symfoniorkestret (amatør eller de prof.) til at give koncert. Bruge lokale bands til koncerter. Formål / forventet udbytte: Det gør byen og borgerne. Det er reklame og arbejde til byens erhvervsdrivende. Organisation & roller : Hanne Seeberg Vamdrupvej. Spiller selv i amatørsymfoniorkestret. Michael Schmidt. Er selv aktiv indenfor musik. Bor på Overbygade. Budget Overslag : Skulle gerne være selvfinansierende. Masser af frivillig arbejde. Tidsplan : Næste sommer må de første koncerter gerne afvikles. Evt.

23 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Naturlegeplads ved byparken. Beskrivelse : I forbindelse med udstykninger vil en legeplads i parken ligge centralt for mange familier. Skal passes ind i den eksisterende bevoksning. Måske skal den ligge ved den lille skov ved parkeringspladsen. Formål / forventet udbytte: Gøre området endnu mere indbydende og spændende for byens borgere og udenbys folk. Børnefamilierne får udbytte, såvel fastboende som turister. Organisation & roller : Kommunen skal involveres Budget Overslag : Der kan søges tips- og lottomidler samt puljemidler fra Skov- og naturstyrelsen. Omkostninger ca , dog tages forbehold for evt. frivillig arbejdskraft. Tidsplan : Etablering i år Evt. Placeringen skal koordineres med øvrige tiltag i forbindelse med søbadet.

24 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :Reducering af siv Beskrivelse : Fjernelse af siv og pilebuske i bælter, så der skabes udsigt over søen. Formål / forventet udbytte: Skabe udsigt over søen og hindre tilgroning af stien fra Vamdrupvej til Søvej (søstien) til glæde for naturelskere. Organisation & roller : Skov- og naturstyrelsen Budget Overslag : Ved frivillig arbejdskraft er der kun udgifter til håndværktøj Tidsplan : Kan iværksættes fra år Skal udføres en gang årligt. Evt. Svend hansen, Mona Paulsen, Birgit Rerup

25 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :skøjtebane Beskrivelse : Et område ved sportscenteret overrisles med vand på den østlige del af parkeringspladsen. Kan benyttes dels til ishockey og dels til fri skøjteløb på forskellige tidspunkter. Formål / forventet udbytte: Byens befolkning kan komme ud og løbe på skøjter. Et aktiv for sportscenteret og byen. Organisation & roller : sportscenteret og Jørgen Lastein tlf Budget Overslag : Ca kr. til belysning og bander og vand. Tidsplan : I indeværende år. Fra september 06 til marts 07. Etablering af projektet tager ca. 1 måned. Evt. Evt. billet

26 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :springvandet skal væk Beskrivelse : Fjernelse Formål / forventet udbytte: Fred og ro og genetablering af det naturlige til glæde for fastboende og turister. Organisation & roller : fiskeriforeningen kontaktes, når naboerne er blevet hørt Budget Overslag : Det koster ikke noget, men at et par frivillige fra fiskeriforeningen nedlægger det. Tidsplan : Ca. 10 timer Evt. Svend Hansen Birgit Rerup Mona Paulsen

27 Titel: Etablering af kulturområde ved vikingespillet/planetariet samt bedre adgang til dette - kulturalle Beskrivelse : Med afsæt i etablering af kulturalléen friholdes plads til fortsat udbygning og udvikling af området ved Friluftsscenen/Planetariet/vikingebyen som kulturområde i Jels Ved vejføring af området fra Ørstedvej gives der mulighed for at sløjfe Søvej fra campingpladsen til Vikingespillet og derved åbne for byparken ned mod søen. Derved undgås tværgående trafik ved friluftsbadet Formål/forventet udbytte : Større kulturtllbud i Jels Flere turister til byen Bedre tilbud for lokalbefolkningen Organisation : Loklrådet Turistforeningen Erhvervsforeningen Kommunen etablering af kulturalléen. Budget/ressourcer : Lige i omegnen af ,- Tidsplan : Foråret 2009 Budgetsættes senest i 2008, i overslagsårene fra Evt. : Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

28 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :Kulturhus/spillested/multihus (indvendige forhold) Beskrivelse : Køb/leje af hotellet. Renovering af køkken, sal, scene. Krostuen ændres til café med internetadgang bl.a. til turister og unge fra 7. klasse og opefter (ikke værtshus), tilstødende lokaler kan bruges til kreative værksteder. Indrette øverste etage til møde/øve lokale, musikskole, selvhjælpsgrupper, alternativ behandling og lign. Formål / forventet udbytte: Bevare hotellet som et aktivt midtpunkt. Byens borgere som helhed vil få noget ud af det. Mange aktiviteter som unge og ældre kan deltage i, sammenhold i byen. Gøre byen attraktiv for nye tilflyttere. Byens handelsliv, mere aktivitet på gaderne, som vil give mere salg i de nærliggende forretninger. Undgå at unge mennesker ikke har nogle steder at være, ikke ved hvad de skal give sig til. Mødested på tværs af generationer, ikke føle sig alene. Mulighed for at grupper med særlige interesser/behov kan mødes med ligesindede. Synliggørelse af byens kunstnere, udstillinger og arbejde med kreative værksteder. Forberedelse af aktiviteter, fx i forbindelse med byfest, vikingespil, koncerter, triathlonstævne, fiskekonkurrence. Udvikling af unge menneskers musikalitet ved at stille øvelokale til rådighed, evt. i samarbejde med skole og kommunens musikskole. Organisation & roller : Michael Schmidt, hvis han vil (musik, teater) Kommunen (renovering, ejerforhold) Musikskole med hensyn til leje af multihusets lokale Skolen som undervisningslokale til musik Kunstnere, fx Galleri Run, Lene Kersting Budget Overslag : 1mill. (kun indvendig renovering) indsamles vha. tilskud, fonde, private eller virksomheds bidrag, afdrag eller lejeudgifter ca kr. pr. mdr. (beregnet efter en købspris på ) Lys/varme anslået pr. mdr. Al drift skal være ulønnet arbejdskraft eller kommer der en merudgift. Tidsplan : 3-4 år fra man begynder at søge midler og til planerne er organiseret og realiseret samt ført ud i livet. Evt. Bør hænge sammen med udvendig renovering så som gårdhave, forskønnelse. Winnie Finnemann Kaj Bom Nielsen Anette Dons Jensen

29 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Legeplads/grillplads/krolfbane Beskrivelse : Etablering af krolfbane, legeplads, grillplads ved lilleskoven, for enden af Nygade. Et godt kuperet terræn til krolf ved at græsset bliver slået og nogle rør gravet ned. Etablering af grillsted/bålplads med borde/bænke. Ved de høje graner kan der etableres en naturlegeplads, inspirationskilde, Jels Voldsted. Formål / forventet udbytte: Starte ny aktivitet til gavn for mange aldersgrupper, fra 6 år og opefter. Vigtigt at sprede aktiviteterne rundt i byen, så en bytur/gåtur bliver spændende, inspirerende og atraktiv(motion) Et samlingspunkt for byens borgere og turister, man skal kunne lege køller og kugler i Multihuset Organisation & roller : Kaj Blom Nielsen tlf Lodsejer Oluf Overbeck/Steinbrinck Kommunen med hensyn til græsklipning og legeplads, samt renovation. Huske regler for lege/bålplads Turistbureau med hensyn til information Bestyreren af Multihuset Budget Overslag : 5 køller og kugler, ca kr. Resten vha. frivillig hjælp. Tidsplan : Krolf:2 weekender til frivillige, så Kommunen kan komme til at slå græs. Naturlegeplads: ca. 6 weekender med frivillige. Evt. Winnie Finnemann Kaj Bom Nielsen Anette Dons Jensen

30 Titel: Legeplads for teenagere.(opholdssted et bedre ord) Beskrivelse: Gøre området fra søbadet hen mod friluftsscenen mere attraktivt for teenagere. Anlægning af beachwolley bane, samt strandbund, opstamning af træer i området. Parkering af knallerter i nærområdet så der er opsyn med disse fra strandbred. Evt. på den eksisterende P-plads. Flydeponton ude i vandet, til solbadning og vandleg. Anderledes legetøj/aktiviteter for års unge evt. KUMPAN. Permanente bænke og borde. Hele projektet skal stadig være i overensstemmelse med den natur der omgiver os. Formål/forventet udbytte: Et sted til ophold hvor der samtidig er rige aktivitetsmuligheder. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: Flydeponton kr Bordebænkesæt kr , evt. Troldkærskolen projekt. Anlægningsarbejder kr Totalt ca Tidsplan: 1 mdr. Evaluering/kontrolpunkter: Selve området skal hæves for at modvirke den sumpede fornemmelse der eksisterer i dag. Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

31 Titel: Opmåling af ruter Beskrivelse: Opmåling af ruter i skoven, kondiskov Formål/forventet udbytte: Opmåling af ruterne i skoven vil bidrage til større udnyttelse af skoven, som vi bruger alt for lidt i dag. På denne måde vil børn opleve skovens værdier igennem træning. Træningen vil derved blive sjovere og mere alsidig. Man kunne på ruterne lave nogle øvelser som er inspirerede af naturens materialer. Så som fire bom, sandgrav, krokodillegrav/minefelt af træstubbe, bomme til armhævninger etc. Skolens elever vil kunne få idrætstimer i det fri. Skolernes idrætsdag vil blive mere spændende. Samtidig vil man derved øge interessen for natur og teknik, samt idræt. Børn og unge vil lære om skoven og derved respektere den. Mennesker vil komme udefra for at benytte kondiskov og løberuter. Dermed vil Jels blive et populært sted at være. Organisation/involverede parter: Skov- og naturstyrelsen, Jels Skole, Jels IF. Budget/ressourcer: søg hos Tuborg Fonden/Tuborgs Grønne Fond, Skov- og naturstyrelsen. Tidsplan: 1 års tid. Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

32 Titel: Lokal presseomtale bedre og mere Beskrivelse : Gennem branding at udforme en tydelig profil for Jels Fokus på: Natur skov og sø Turisme vikingespil, vikingeby, Planetarium Erhvervslivet Organisationslivet - Den flotte by beliggenhed Formål/forventet udbytte : Positivt image for Jels Større tilflytning både befolkning og erhverv Lettere adgang til midler/støtte Organisation : Lokale turistfolk turistforeningen for Jels og omegn Lokal repræsentant for erhvervslivet Børge Bogø har deltaget i arbejdet med at redefinere Esbjerg (ring for ideer) Evt. repræsentant fra Erhverv og turist i ny Vejen. Budget/ressourcer : Folder: ,- til ,- Annoncering: ,- til ,- Pressemeddelelser: gratis Tidsplan : Færdig foråret 2007 Evt.: Annonce med personlige historier fra tilflyttere målrettet Kolding og omegn Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

33 Projektbeskrivelse/handleplan for OPTIMIST sejlads på Jels sø. Beskrivelse: Optimist Klub for sejlads med Optimister i Jels sø på et afgrænset område af hensyn til fugle og fiskeliv. Området er: tænkt line fra pynt ---- sommerhuse på Royal Oak siden over søen til ---- for Ormegården, området ---- for den tænkte line og ned mod byen. Optimist sejladsen er tænkt som et stærkt alternativ til det i forvejen udvalg af sport i og omkring Jels, til at idyllisere, præge og øge turismen i Jels samt som salgs argument for tilflytter fra kystområderne. Tilbudet kan med årene udbygges til sejlads med Europa jollen som er i samme størrelses kategori, men henvender sig til de lidt større åregange. Meningen er at de unge skal lære færdigheder i at sejle en optimist, binde knob, alm. sømandskab etik og moral i at være sejler og for dem der er interesseret kapsejlads. (det kræver en del træning) Tanken er at starte med 6 sponsoreret Optimister og en lidt større sejljolle som følgefartøj, her tænkes ikke nødvendigvis lokale sponsere men som Dansk sejlunion, De Forenede Bryggerier, Bella Centeret, Team Danmark, Danfoss og SKAT. Formål: Fritids tilbud til 6 12 årige omhandlende Optimist sejlads på Jels sø samt tilhørende færdigheder. Organisering: Klubbens navn kunne være: Jels Sejlklub. Bestående af en: Formand, Næstformand, Kasser, Sekretær og Bådsmand Alle disse skal varetage opgaven at drive klubben med de nødvendige kontingenter og støtte fra Kommune, Dansk sejlunion, venskabs klubber samt egne initiativer. Budget:? Tidsplan: 1. Kontakt til Kommuner, Dansk Sejlunion, Skov & Naturstyrelsen, Sønderjyllands Amt samt sponsere til både. 2. Kontakt til sponsorer til bådehus og klub lokaler. 3. Etablering af arbejdsgruppe. 4. Stiftendegeneralforsamling. 5. Henvendelse til skoler, fritidsordninger og opsætte opslag i andre foreninger. Evt. husstandsomdelt info folder. 6. Klar til standerhejsning maj Evaluering, Kontrol: Løbende. Bemærkninger: Det er Skov og Naturstyrelsen der er ejer af Jels søerne og derfor dem der har hånds og hævdsret.

34 Titel: Realiseret Bypark Beskrivelse: bypark ved trekanten Søvej/Søparken/Barsbølmarkvej Anlægges såledesat højde forskellen udnyttes udgravede halvrunde terrasser hvor der placeres såvel bænke som borde som evt. følger terrassens kurver. Beplantningen udgør såvel skygge som læ. Evt. ilagt brætspil i borde. Opsætning af lille scene Formål/forventet udbytte: At skole og byens borgere har mulighed for at samles aftalt/tilfældigt, at være fælles om noget. (medbragt madkurv, spil, leg, musik og anden optræden) At byen får et åbent grønt område til gavn for alle (et tegn på overskud). Organisation/involverede parter: Kommunens tekniske forvaltning. Landskabsarkitekt Budget/ressourcer: forslag 1: Mads Jensens jord opkøbes for ca inden kommunesammenlægning. Forslag 2: anlæg ca I alt Tidsplan: Opkøb efterår 2006 Anlæg forår og efterår 2007/08 Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter Jonna Svendsen Preben Hansen

35 Titel: Renovering af søbadet Beskrivelse: søbadet skal venliggøres så indtrykket fra søvej er indbydende. Dette indebærer ny facade, samt store natursten og/eller granitskulpturer der forhindrer parkering. Toiletforholdene og omklædning skal moderniseres, være mere lækre. Livredder kontor i hovedbygningen i stedet for den grimme skurvogn på plænen. Formål/forventet udbytte: Flere der vil benytte faciliteterne. Et smukkere sted. Organisation/involverede parter: for ombygning af tagkinstruktion/gennemgang til græsplænen for pudsning/maling af facaden ombygning af toiletter ombygning af omklædningsrum total Budget/ressourcer: Tidsplan: 3 mdr. for som fritids projekt for frivillige håndværkere Evaluering/kontrolpunkter: Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

36 Titel: Rensning af søen Beskrivelse: Ved dette punkt ønsker vi, at gøre søen attraktiv, bade venlig og fiske venlig. Samt minimere algevæksten samt forureningen. Evt. oprensning af skidtfisk. Desuden ønsker vi at fjerne cykler, dåser, flasker, computerdele, knallertdele osv. Kort sagt give besøgende en større AHA-oplevelse/lyst til at bade i Jels Søerne og opholde sig i området. Formål/forventet udbytte: Større turisme, motivering til tilflyttere, mere liv ved søen om sommeren, bedre marketing/pr. Organisation/involverede parter: Skov- og naturstyrelsen, kommende Region Syd, Ny Vejen kommune, samt borgere i Jels. Budget/ressourcer: Million Tidsplan: Evaluering/kontrolpunkter: Det vil være ønskeligt af hensyn til bevarelse af den danske natur herunder Jels søerne. Forfatter: Ditte Fogh Steen Larsen Henriette Kaack

37 Titel: Sommerlejr for børn Beskrivelse: Formål/forventet udbytte: Give et godt omdømme for Jels som lejer sted evt. Jels vikingeby (mange børn interesserer sig for rollespil). Gymnastik lejr, fodbold lejr, volley lejr, sports lejr, natur lejr. Organisation/involverede parter: Jels Lokalråd som udbyder i samarbejde med foreningerne. Budget/ressourcer: Minimale udgifter, primær indtægter. Tidsplan: Et kvartals forberedelse Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

38 Titel: Stier og fortove Beskrivelse: Belysning langs Søstien fra søbad til Nedersøparken. Bestående belysning på forlænges fra Nedersøparken til Søvej Formål/forventet udbytte: Større fordselssikkerhed og belysningssammenhæng mde nyt område. Organisation/involverede parter: El Huset og teknisk forvaltning Budget/ressourcer: Ca Tidsplan: 2 uger Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter Jonna Svendsen Preben Hansen

39 Titel: Større sportsarrangementer til byen NM, DM, EM. Beskrivelse: Formål/forventet udbytte: Større antal besøgende, få mere opmærksomhed, sætte Jels på DK kortet som en levende by. Arrangementer: Triathlon, mountinbike, frisvømning i søen, DM optimist, volley, (beach) golf, distanceløb (maraton). Organisation/involverede parter: Sports aktive foreninger. Budget/ressourcer: Team Danmark, DBU,DGU, etc. Tidsplan: Et års tid Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Ditte Fogh Steen Larsen Henriette Kaack

40 Titel: Valhal- koncerter, foredrag, revy Beskrivelse: Formål/forventet udbytte: Flere besøgende fra oplandet. Større mediedækning (radio, tv, avis). Hele året. Økonomisk fordele for den kulturelle del af byen (vikingebyen, vikingespillet osv.) Organisation/involverede parter: Vikingespillet, restauratørerne i byen, Jels IF (fest udvalget) Budget/ressourcer: Afhængig af årstiden: Sommer- ingen opvarmning, Vinter opvarmning. Er den først opvarmet vil genopvarmning være minimal. Tidsplan: Afhængig af arrangement Evaluering/kontrolpunkter: Udnytte de ressourcer vi har i byen. Forfatter: Ditte Fogh Steen Larsen Henriette Kaack

Strategi og visionsplan Jels 2007-2015

Strategi og visionsplan Jels 2007-2015 Strategi og visionsplan Jels 2007-2015 JELS VOLDSTED Forord Kære læser I august 2006 havde Jels Lokalråd indkaldt til borgermøde, til en diskussion om fremtidens Jels hvad ønsker borgerne af deres by under

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping

Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Restaurant Skarresø og Skarresø Vandrehjem & Camping Projektgrundlag for Jyderup Fondens etablering af restaurant, vandrehjem og campingplads ved Skarresø i Jyderup Udarbejdet af arbejdsgruppen for Jyderup

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer Udviklingsplan for legepladser Høringsbemærkninger og s vurdering Dato for modtagelse Afsender Bemærkninger angående s bemærkninger s forslag til ændringer 13.05.13 Grundejerforeningen Birkevænget/Sandmarken,

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille Observatørrapport Løbsnavn: Nordkystløbet Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig blive ved

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere