Skema til projekt-/ handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til projekt-/ handlingsplan"

Transkript

1 Titel: 3 metervippen Beskrivelse: Der etableres 3 vipper med udspring i hver sin retning. 1 m vippe, 3 m vippe og endelig en 5 m vippe for vovehalsene. Evt. 5 m vippe ude på flydeponton. Formål/forventet udbytte: Aktiviteter for de større børn o.a. vovehalse. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: flydeponton kr , evt. i forbindelse med teenagelegepladsprojektet. Vipper, 3 stk kr Tidsplan: 14 dage Evaluering/kontrolpunkter: Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

2 Titel: 40 km begrænsning Beskrivelse: 40 km begrænsning ved skole/sport. Ingen lastbiler i byen. Formål/forventet udbytte: Sikre børnene i trafikken. Attraktivt for børnefamilier, miljø venlig by. Tung trafik uden om byen vil skabe mindre omkostninger i forhold til vedligeholdelse af vores vejnet. Organisation/involverede parter: Ny Vejen kommune, kommende Region, politi. Budget/ressourcer: Minimalt Tidsplan: Halvt år. Evaluering/kontrolpunkter: Evt. miljøveje på de mest udsatte steder, samt foran skole og idrætsanlæg. Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

3 Titel: Større arkitektonisk kvalitet Beskrivelse : Sammenhæng i bybilledet Linier i midtbyen kvalitet af bygningerne i bymidten Variation i parcelhuskvarterene såvel udseende og materiale Formål/forventet udbytte : Mere attraktiv by med en smuk bymidte Kvalitetsløft af den eksisterende og den nye bygningsmasse i Jels Med deraf følgende øget tilflytning Organisation : Kommunen Turistforeningen Lokalrådet - det er essentielt at lokale folk/lokalrådet har indsigelsesret overfor nye byggerier i Jels Budget/ressourcer : Det koster ikke noget Tidsplan : Så hurtigt som muligt - kan realiseres i næste uge Evt. : Større åbenhed omkring byplanlægningen Offentliggørelse af både eksisterende og forslag til lokalplaner på nettet Åbenhed fra forvaltningens side mht. nye byggerier (mulighed for at se tegninger m.m.) Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

4 Titel: Bedre forenings udvalg Beskrivelse: bedre foreningsudvalg (samarbejde i mellem) Formål/forventet udbytte: Foreningerne i Jels vil med samarbejde på tværs opnå større kompetence områder, bedre udnyttelse af ressourcer, bedre tiltræknings evne til byen, vise en by der er samlet omkring deres foreninger, en by i arrangement. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: Det vil ikke koste noget udover kommunikation. Tidsplan: Dette kommer an på hvor samarbejdsvillige foreningerne er. Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

5 Titel: Bowlingbaner. Beskrivelse: I forbindelse med hotelbygningen etableres restaurations/café miljø som indeholder 4-6 bowlingvaner. Evt. med udlejning af værelser (alm. hoteldrift) Formål/forventet udbytte: Aktivere torvet og bymidten, skabe liv. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: Kræver privat iværksætter, evt. kunne bygningen ejes af folkeaktier. Bygningen udlejes til iværksætter med fordelagtig forkøbsret. Bygning: 1,5 mio. Investering i baner o.a. afholdes af forpagter. Tidsplan: Inden for 1-2 år Evaluering/kontrolpunkter: Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

6 Titel: Busstationen skal flyttes Beskrivelse: Skal placeres på hjørnet af Ørstedvej og Søparken på Svend Knudsens mark. Etablering af vendeplads samt læbygninger. Formål/forventet udbytte: Undgå den tunge trafik på de snævre veje i bymidten, især i forbindelse med projekter omkring hotellet. Samt at placere stationen mere centralt i forhold til de nye boligkvarterer med mange og tæt ved hal og skole. Organisation/involverede parter: Kommunen Budget/ressourcer: Etablering af underlag kloak ca. 300, - pr m2 Behov ca. 3000m2 Køb af jord Gadebelysning Læbygninger Tidsplan: 3 mdr. Evaluering/kontrolpunkter: Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

7 Titel: Cykelstier Beskrivelse: Cykelstier cykelsti til Rødding, cykelsti på Ørstedvej Formål/forventet udbytte: Dette vil skabe større sikkerhed for eksempelvis skolebørnene i yderområderne. Nedbringe trafikofrene. Gøre byen attraktiv for børnefamilier, der bor i og omkring Jels. Organisation/involverede parter: Stat, kommende region, Ny Vejen. Budget/ressourcer: Kan ikke umiddelbart opgøres i kr. Tidsplan: 1 års tid Evaluering/kontrolpunkter: Vil nedsætte af- og påsætning af børn ved institutioner i Jels. Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

8 Titel: cykelstier Beskrivelse: Afmærke/bemale sten på sti langs Nedersø Formål/forventet udbytte: At øge sikkerheden Organisation/involverede parter: Skov og Naturstyrelsen v. Svend Hansen Budget/ressourcer: 2.400,00 Tidsplan: 1 dag Evaluering/kontrolpunkter: Projektet forbindes med sikkerhed. Fjernelse eller tildækning af marksten. Forfatter Jonna Svendsen Preben Hansen

9 Titel: Flyt/byg ny skole Beskrivelse: flyt/byg ny skole nedslidt/utidssvarende Formål/forventet udbytte: Der kunne laves en aktivitetshal til udbyggelse i den gamle skolegård som supplement til den i forvejen alt for lille og forældede gymnastiksal. Dette vil give udnyttelse af den i forvejen kedelig og nedslidte skolegård, som giver et dårligt indtryk af skolen. Dette vil også skabe luft og rum på de grønne områder bag skolen til naturfaglig udnyttelse til gavn for elever og lærer. På denne måde vil man kunne lukke den del af Dixensvej, som ligger fra privatbolig og frem til Krygersvej, til naturlig glæde for eleverne, der benytter SFOén (som kommer til at ligge på den gamle sportsplads) og trafiksikkerheden. Generel forskønnelse af skolen (oplag til projekt uge) Organisation/involverede parter: Ny Vejen kommune, kommende Region Syd, Jels Skole, Lokalrådet Budget/ressourcer:?? Tidsplan: Ca. 1½ år Evaluering/kontrolpunkter: Gøre Jels by attraktiv, forskønnelse, trafiksikkerhed, at leverne nyder at være på skolen. Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

10 Titel: Forskønnelsespris for Jels sogn Beskrivelse : På arkitekturens dag d. 3.oktober uddeles forskønnelsesprisen for Jels sogn (kirke sogn) 3 kategorier: Nybyggeri Renovering/modernisering Tilbygning - der skal ikke nødvendigvis uddeles priser i alle kategorier hvert år! Prisen består af 1.500,- og en metalplade til ophængning Lokalrådet står for registrering m.m. Formål/forventet udbytte : Mere attraktiv by Kvalitetsløft af den eksisterende og den nye bygningsmasse i Jels Med deraf følgende øget tilflytning Organisation : Lokalrådet indstiller til prisen Dommerkomite af udefrakommende fagfolk (arkitekt, håndværker m.m.) Budget/ressourcer : 6.000,- til ,- årligt Tidsplan : 1. gang i efteråret 2007 Evt. : Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

11 Titel: Fokus på et godt bosted Beskrivelse : Trygge og optimale livsbetingelser for alle ung som gammel Skabe trygge/attraktive omgivelser for børn og unge Fokus på de attraktive forhold ifh. til infrastruktur (trafik/arbejdspladser) Skabe gode betingelser/tilbud for aktive ældre Formål/forventet udbytte : Højne standarten for gamle og nye indbyggere Øget tilflytning Udbygning af skolen Bedre og større butiksliv Flere hænder i organisationslivet Organisation : Erhvervsforeningen Turistforeningen LokalrådetDiv. foreninger Budget/ressourcer : Se i øvrigt Lokal presseomtale bedre og mere 4 kander kaffe 3 gange om året Tidsplan : Sammenfaldende med Lokal presseomtale bedre og mere Evt. : Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

12 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Gårdbutik/specialbutik på torvet Beskrivelse: Butikken skal handle med specialvarer (Økologisk kød, mælk, ost, grønsager, frugt) kunst, designertøj til kvinder Formål / forventet udbytte: Liv og muligheder til torvet øget udbud af varer i byen. Gøre byen spændende, skabe muligheder afsætning af spændende produkter. Organisation & roller: Erhvervsforeningen Budget Overslag : Koncept udvikling Indretning/leje Tidsplan : 6 mdr. udvikling Evt. Keld Svendsen Jesper Finnemann

13 Titel: Løbende vurdering af lokalplaner/helhedsplan Beskrivelse : Videreudvikle/udbygge Helhedsplanen for Jels. Helhedsplanen skal omhandle hele Jels og nærmeste omegn. Der skal tages hensyn/gives retning for både bolig/håndværk/industri/turisme. Danne grundlag for vurdering og udarbejdelse af lokalplaner. Formål/forventet udbytte : Bedre sammenhæng i byen/byudviklingen. Mere attraktiv by Undgå hovsaløsninger. Organisation : Finn Lokalrådet Erhvervsforening Forskellige turist folk (vikingespil/vikingeby) Budget/ressourcer : Har vi råd til at lade være 4 kander kaffe 3 gange om året Tidsplan : 1. helhedsplan skal være klar indenfor et år eller halvanden. 2. derefter skal der ske en løbende evaluering/justering Evaluering/kontrolpunkter : Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

14 Titel: Indfaldsveje Beskrivelse: Forskønnelse af alle indfaldsveje til Jels ved græsslåning samt beplantning med træer og opsætning af blomsterkasser Formål/forventet udbytte: Forskønne indfaldsvejene med plantning af forårsløg i store mængder (eller anden beplantning med karakter). Turisttiltrækkend og til glæde for byens borgere. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: Blomster/planteindkøb sponseres af borgere og erhvervsliv. Plantning foretages på en aktivitets dag af byens borgere. Tidsplan: Efterår weekender Evaluering/kontrolpunkter: Projektet ved de 7 indfaldsveje skal være idesammenhængende. Evt. også med tanke på belysning. Forfatter Jonna Svendsen Preben Hansen

15 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Industri ved rundkørslen Beskrivelse : Erhvervsudstykning ved rundkørslen. For at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og indbyggere. Formål / forventet udbytte: at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og indbyggere. Butikslivet, skole, fritidsaktiviteterne da det vil give et bedre grundlag for øgede aktiviteter og salg/omsætning. Flere nye butikker i byen pga. stigende indbyggertal, bedre forhold for skolen, hvilket bevirker at byen stadig er attraktiv. Ca biler passerer dgl. Rundkørslen, hvilket gør det attraktivt for nogle virksomheder at blive placeret der. Fx Ikea, Bilhus, Dækcenter, byggemarked, Netto dagligvarebutik, Cafeteria/restaurant for folk på farten gerne sund fastfood, Planteskole, køkkencenter. År 2015 forventes ca. 300 arbejdspladser i Jels Erhvervspark. Organisation & roller : Erhvervsforeningen Politiker Børge Baagø Teknik og Miljø Ny Vejen kommune med hensyn til ansøgninger De respektive lodsejere Finn Smidt Jels Lokalråd med hensyn til æstetik, lokalplaner Budget Overslag : PR. benarbejde netværk, snakke med politikere. Forventer at kommunen betaler, når de kan se det fornuftige i projektet (= de kommer til at tjene penge på det). Tidsplan : Efteråret 2007: første spadestik til Jels Erhvervspark. År 2008: 3 virksomheder er etableret. År 2015: virksomheder etableret. Evt. Winnie Finnemann Kaj Bom Nielsen Anette Dons Jensen

16 Titel: Informationsmateriale Beskrivelse: Informationsmateriale om Jels, vision, foreninger, fribilletter. Hjælpe tilflytterne til at få viden om den by de er flyttet til. Give: Fribilletter til vikingespil, en måneds kort til motion, en times undervisning i golf, spisebilletter til byens spisesteder, fribilletter til planetariet, Jels vin, information om skole, SFO og pasningsordninger, detaljeret kort over Jels, velkomstbrev leveret af fx Lokalrådet, generelle information om tilbud i Jels (og det som lokale synes er en selvfølgelighed) Instruktions time for søsportsklubberne. Alt dette er beregnet på hvor mange der er i den pågældende husstand. Formål/forventet udbytte: At tilflytterne føler sig velkomne. Organisation/involverede parter: Alle i Jels Budget/ressourcer: Kan ikke budgeteres Tidsplan: Ikke nogen da vi har det hele i forvejen, det skal kun samles i en kurv til husstanden. Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Ditte Fogh Steen Larsen Henriette Kaack

17 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Jels søløbet. Beskrivelse : Der skal være 2 ruter, ca 5 km og ca 10 km. Alle skal kunne deltage (motionsløb). Oplagt at afvikle det i forbindelse med byfesten. Der er ikke så mange motionsløb i den periode, derfor vil det være optimalt. Formål / forventet udbytte: Er med til at øge kendskabet til byen og den fantastiske natur. Kan tiltrække tilflyttere. Samtidig fremmer det folkesundheden og viser at Jels er en aktiv by. Organisation & roller : Jels triatlonklubben sponsorer mht. forplejning (frugt, væske osv) Budget Overslag : Skal gerne hvile i sig selv. Det kræver en arbejdsgruppe og en masse frivillig arbejdskraft. Tidsplan : Næste sommer (2007). Evt. Der skal være førstehjælp til stede i tilfælde af ulykker osv.

18 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Brugervenlig heksebro. Beskrivelse : Der er behov for en bro der tager hensyn til gangbesværede (kørestolsbrugere) og småbørnsfamilierne (klapvogn mm.). Niveauet på vestsiden skal hæves evt. med en gangbro, da den især i våde perioder er oversvømmet. Formål / forventet udbytte: En anden /bedre bro vil tilgodese turister, kørestolsbrugere, børnefamilier, ældre og unge mm. Organisation & roller : Skov og naturstyrelsen Svend Hansen, skovfoged er tovholder på projektet Budget Overslag : Der er søgt midler til projektet (50.000) af Svend Hansen. Det forventes at være prisen. Tidsplan : Projektet forventes færdiggjort ultimo Evt.

19 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Bypark Beskrivelse : Byen skal signalerede overskud / muligheder. Dvs. der skal være grønne områder sø og skov trukket ind i byen. Der skal være aktiviteter kæmpeskak, Naturlegeplads, løbebane 800m, krolf, hængebroer, Shelters, Scene/pavilion/bålplads til scenen er din & sankt hans m.m. Det er vigtigt at der åbent og lyst masser af muligheder for udfoldelser - rundbold, krokket, drageflyvning. Formål / forventet udbytte: Jels skal være en attraktiv by mange tilflyttere der sikrer omsætning, børn, skole og aktiviteter i byen for at holde service niveauet på et højt plan. Kvalitet og muligheder i fritiden er efterspurt i stigende grad muligheder for kreative udfoldelser. Organisation & roller : ny Vejen kommune Jels Lokalråd Budget Overslag : 6 mill. Se oplæg fra 2002 (J. Finnemann) Tidsplan : Planlægning ½ år Økonomi på plads ½ år Udførsel 1 år Evt. Keld Svendsen Jesper Finnemann

20 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :Renovering og videreførsel, evt. borgeraktier Beskrivelse : Jelsborgerne overtager hotellet på anpartsbasis og der skal etableres kontakt til nuværende ejer, evt. kreditforening. Formål / forventet udbytte: At give borgerne mulighed for et samlingssted for at udvikle de aktiviteter, som borgerne ønsker. Organisation & roller : Henvendelse til kommunen og advokat, evt. lokal og lokalt pengeinstitut. Budget Overslag :?????????? Tidsplan : Iværksættes snarest Evt. Svend Hansen, Mona Paulsen og Birgit Rerup

21 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :Infobrev til nye borgere Beskrivelse : Mappe indeholdende infomateriale om foreninger, skole, kort over byen, restauranter, spisebilletter, turistattraktioner, sport, velkomstvin m.m. Mappen afleveres personligt af f.eks. borgerforening, der sætter i forbindelse med relevante interesserede medborgere. Formål / forventet udbytte: Få tilflyttere til at føle sig velkomne. Organisation & roller : Borgerforening og turistkontor m.fl. Annette Fogh, tlf Budget Overslag : 75 kr. pr. mappe. Evt. gaver kan måske sponsores af erhvervsdrivende. Tidsplan : Opstart ca. 3 mdr. og løbende opdatering. Evt. Arbejdsgruppen skal forvente ca. 1 time om måneden og dertil mødevirksomhed. Annette Fogh Jørgen Lastein Birgit Rerup

22 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Rockkoncert/oprera/teater/Sportskonkurrencer. Beskrivelse : Afholde koncerter i de smukke omgivelser for at bruge faciliteterne mere end de bliver brugt nu. Det kan være en søndag med opera, symfoniorkestret (amatør eller de prof.) til at give koncert. Bruge lokale bands til koncerter. Formål / forventet udbytte: Det gør byen og borgerne. Det er reklame og arbejde til byens erhvervsdrivende. Organisation & roller : Hanne Seeberg Vamdrupvej. Spiller selv i amatørsymfoniorkestret. Michael Schmidt. Er selv aktiv indenfor musik. Bor på Overbygade. Budget Overslag : Skulle gerne være selvfinansierende. Masser af frivillig arbejde. Tidsplan : Næste sommer må de første koncerter gerne afvikles. Evt.

23 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Naturlegeplads ved byparken. Beskrivelse : I forbindelse med udstykninger vil en legeplads i parken ligge centralt for mange familier. Skal passes ind i den eksisterende bevoksning. Måske skal den ligge ved den lille skov ved parkeringspladsen. Formål / forventet udbytte: Gøre området endnu mere indbydende og spændende for byens borgere og udenbys folk. Børnefamilierne får udbytte, såvel fastboende som turister. Organisation & roller : Kommunen skal involveres Budget Overslag : Der kan søges tips- og lottomidler samt puljemidler fra Skov- og naturstyrelsen. Omkostninger ca , dog tages forbehold for evt. frivillig arbejdskraft. Tidsplan : Etablering i år Evt. Placeringen skal koordineres med øvrige tiltag i forbindelse med søbadet.

24 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :Reducering af siv Beskrivelse : Fjernelse af siv og pilebuske i bælter, så der skabes udsigt over søen. Formål / forventet udbytte: Skabe udsigt over søen og hindre tilgroning af stien fra Vamdrupvej til Søvej (søstien) til glæde for naturelskere. Organisation & roller : Skov- og naturstyrelsen Budget Overslag : Ved frivillig arbejdskraft er der kun udgifter til håndværktøj Tidsplan : Kan iværksættes fra år Skal udføres en gang årligt. Evt. Svend hansen, Mona Paulsen, Birgit Rerup

25 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :skøjtebane Beskrivelse : Et område ved sportscenteret overrisles med vand på den østlige del af parkeringspladsen. Kan benyttes dels til ishockey og dels til fri skøjteløb på forskellige tidspunkter. Formål / forventet udbytte: Byens befolkning kan komme ud og løbe på skøjter. Et aktiv for sportscenteret og byen. Organisation & roller : sportscenteret og Jørgen Lastein tlf Budget Overslag : Ca kr. til belysning og bander og vand. Tidsplan : I indeværende år. Fra september 06 til marts 07. Etablering af projektet tager ca. 1 måned. Evt. Evt. billet

26 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :springvandet skal væk Beskrivelse : Fjernelse Formål / forventet udbytte: Fred og ro og genetablering af det naturlige til glæde for fastboende og turister. Organisation & roller : fiskeriforeningen kontaktes, når naboerne er blevet hørt Budget Overslag : Det koster ikke noget, men at et par frivillige fra fiskeriforeningen nedlægger det. Tidsplan : Ca. 10 timer Evt. Svend Hansen Birgit Rerup Mona Paulsen

27 Titel: Etablering af kulturområde ved vikingespillet/planetariet samt bedre adgang til dette - kulturalle Beskrivelse : Med afsæt i etablering af kulturalléen friholdes plads til fortsat udbygning og udvikling af området ved Friluftsscenen/Planetariet/vikingebyen som kulturområde i Jels Ved vejføring af området fra Ørstedvej gives der mulighed for at sløjfe Søvej fra campingpladsen til Vikingespillet og derved åbne for byparken ned mod søen. Derved undgås tværgående trafik ved friluftsbadet Formål/forventet udbytte : Større kulturtllbud i Jels Flere turister til byen Bedre tilbud for lokalbefolkningen Organisation : Loklrådet Turistforeningen Erhvervsforeningen Kommunen etablering af kulturalléen. Budget/ressourcer : Lige i omegnen af ,- Tidsplan : Foråret 2009 Budgetsættes senest i 2008, i overslagsårene fra Evt. : Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

28 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel :Kulturhus/spillested/multihus (indvendige forhold) Beskrivelse : Køb/leje af hotellet. Renovering af køkken, sal, scene. Krostuen ændres til café med internetadgang bl.a. til turister og unge fra 7. klasse og opefter (ikke værtshus), tilstødende lokaler kan bruges til kreative værksteder. Indrette øverste etage til møde/øve lokale, musikskole, selvhjælpsgrupper, alternativ behandling og lign. Formål / forventet udbytte: Bevare hotellet som et aktivt midtpunkt. Byens borgere som helhed vil få noget ud af det. Mange aktiviteter som unge og ældre kan deltage i, sammenhold i byen. Gøre byen attraktiv for nye tilflyttere. Byens handelsliv, mere aktivitet på gaderne, som vil give mere salg i de nærliggende forretninger. Undgå at unge mennesker ikke har nogle steder at være, ikke ved hvad de skal give sig til. Mødested på tværs af generationer, ikke føle sig alene. Mulighed for at grupper med særlige interesser/behov kan mødes med ligesindede. Synliggørelse af byens kunstnere, udstillinger og arbejde med kreative værksteder. Forberedelse af aktiviteter, fx i forbindelse med byfest, vikingespil, koncerter, triathlonstævne, fiskekonkurrence. Udvikling af unge menneskers musikalitet ved at stille øvelokale til rådighed, evt. i samarbejde med skole og kommunens musikskole. Organisation & roller : Michael Schmidt, hvis han vil (musik, teater) Kommunen (renovering, ejerforhold) Musikskole med hensyn til leje af multihusets lokale Skolen som undervisningslokale til musik Kunstnere, fx Galleri Run, Lene Kersting Budget Overslag : 1mill. (kun indvendig renovering) indsamles vha. tilskud, fonde, private eller virksomheds bidrag, afdrag eller lejeudgifter ca kr. pr. mdr. (beregnet efter en købspris på ) Lys/varme anslået pr. mdr. Al drift skal være ulønnet arbejdskraft eller kommer der en merudgift. Tidsplan : 3-4 år fra man begynder at søge midler og til planerne er organiseret og realiseret samt ført ud i livet. Evt. Bør hænge sammen med udvendig renovering så som gårdhave, forskønnelse. Winnie Finnemann Kaj Bom Nielsen Anette Dons Jensen

29 Skema til Projekt-/handlingsplan Titel : Legeplads/grillplads/krolfbane Beskrivelse : Etablering af krolfbane, legeplads, grillplads ved lilleskoven, for enden af Nygade. Et godt kuperet terræn til krolf ved at græsset bliver slået og nogle rør gravet ned. Etablering af grillsted/bålplads med borde/bænke. Ved de høje graner kan der etableres en naturlegeplads, inspirationskilde, Jels Voldsted. Formål / forventet udbytte: Starte ny aktivitet til gavn for mange aldersgrupper, fra 6 år og opefter. Vigtigt at sprede aktiviteterne rundt i byen, så en bytur/gåtur bliver spændende, inspirerende og atraktiv(motion) Et samlingspunkt for byens borgere og turister, man skal kunne lege køller og kugler i Multihuset Organisation & roller : Kaj Blom Nielsen tlf Lodsejer Oluf Overbeck/Steinbrinck Kommunen med hensyn til græsklipning og legeplads, samt renovation. Huske regler for lege/bålplads Turistbureau med hensyn til information Bestyreren af Multihuset Budget Overslag : 5 køller og kugler, ca kr. Resten vha. frivillig hjælp. Tidsplan : Krolf:2 weekender til frivillige, så Kommunen kan komme til at slå græs. Naturlegeplads: ca. 6 weekender med frivillige. Evt. Winnie Finnemann Kaj Bom Nielsen Anette Dons Jensen

30 Titel: Legeplads for teenagere.(opholdssted et bedre ord) Beskrivelse: Gøre området fra søbadet hen mod friluftsscenen mere attraktivt for teenagere. Anlægning af beachwolley bane, samt strandbund, opstamning af træer i området. Parkering af knallerter i nærområdet så der er opsyn med disse fra strandbred. Evt. på den eksisterende P-plads. Flydeponton ude i vandet, til solbadning og vandleg. Anderledes legetøj/aktiviteter for års unge evt. KUMPAN. Permanente bænke og borde. Hele projektet skal stadig være i overensstemmelse med den natur der omgiver os. Formål/forventet udbytte: Et sted til ophold hvor der samtidig er rige aktivitetsmuligheder. Organisation/involverede parter: Budget/ressourcer: Flydeponton kr Bordebænkesæt kr , evt. Troldkærskolen projekt. Anlægningsarbejder kr Totalt ca Tidsplan: 1 mdr. Evaluering/kontrolpunkter: Selve området skal hæves for at modvirke den sumpede fornemmelse der eksisterer i dag. Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

31 Titel: Opmåling af ruter Beskrivelse: Opmåling af ruter i skoven, kondiskov Formål/forventet udbytte: Opmåling af ruterne i skoven vil bidrage til større udnyttelse af skoven, som vi bruger alt for lidt i dag. På denne måde vil børn opleve skovens værdier igennem træning. Træningen vil derved blive sjovere og mere alsidig. Man kunne på ruterne lave nogle øvelser som er inspirerede af naturens materialer. Så som fire bom, sandgrav, krokodillegrav/minefelt af træstubbe, bomme til armhævninger etc. Skolens elever vil kunne få idrætstimer i det fri. Skolernes idrætsdag vil blive mere spændende. Samtidig vil man derved øge interessen for natur og teknik, samt idræt. Børn og unge vil lære om skoven og derved respektere den. Mennesker vil komme udefra for at benytte kondiskov og løberuter. Dermed vil Jels blive et populært sted at være. Organisation/involverede parter: Skov- og naturstyrelsen, Jels Skole, Jels IF. Budget/ressourcer: søg hos Tuborg Fonden/Tuborgs Grønne Fond, Skov- og naturstyrelsen. Tidsplan: 1 års tid. Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

32 Titel: Lokal presseomtale bedre og mere Beskrivelse : Gennem branding at udforme en tydelig profil for Jels Fokus på: Natur skov og sø Turisme vikingespil, vikingeby, Planetarium Erhvervslivet Organisationslivet - Den flotte by beliggenhed Formål/forventet udbytte : Positivt image for Jels Større tilflytning både befolkning og erhverv Lettere adgang til midler/støtte Organisation : Lokale turistfolk turistforeningen for Jels og omegn Lokal repræsentant for erhvervslivet Børge Bogø har deltaget i arbejdet med at redefinere Esbjerg (ring for ideer) Evt. repræsentant fra Erhverv og turist i ny Vejen. Budget/ressourcer : Folder: ,- til ,- Annoncering: ,- til ,- Pressemeddelelser: gratis Tidsplan : Færdig foråret 2007 Evt.: Annonce med personlige historier fra tilflyttere målrettet Kolding og omegn Børge Bogø Hansen, Finn Smidt, Janus Harloff Lynggaard,

33 Projektbeskrivelse/handleplan for OPTIMIST sejlads på Jels sø. Beskrivelse: Optimist Klub for sejlads med Optimister i Jels sø på et afgrænset område af hensyn til fugle og fiskeliv. Området er: tænkt line fra pynt ---- sommerhuse på Royal Oak siden over søen til ---- for Ormegården, området ---- for den tænkte line og ned mod byen. Optimist sejladsen er tænkt som et stærkt alternativ til det i forvejen udvalg af sport i og omkring Jels, til at idyllisere, præge og øge turismen i Jels samt som salgs argument for tilflytter fra kystområderne. Tilbudet kan med årene udbygges til sejlads med Europa jollen som er i samme størrelses kategori, men henvender sig til de lidt større åregange. Meningen er at de unge skal lære færdigheder i at sejle en optimist, binde knob, alm. sømandskab etik og moral i at være sejler og for dem der er interesseret kapsejlads. (det kræver en del træning) Tanken er at starte med 6 sponsoreret Optimister og en lidt større sejljolle som følgefartøj, her tænkes ikke nødvendigvis lokale sponsere men som Dansk sejlunion, De Forenede Bryggerier, Bella Centeret, Team Danmark, Danfoss og SKAT. Formål: Fritids tilbud til 6 12 årige omhandlende Optimist sejlads på Jels sø samt tilhørende færdigheder. Organisering: Klubbens navn kunne være: Jels Sejlklub. Bestående af en: Formand, Næstformand, Kasser, Sekretær og Bådsmand Alle disse skal varetage opgaven at drive klubben med de nødvendige kontingenter og støtte fra Kommune, Dansk sejlunion, venskabs klubber samt egne initiativer. Budget:? Tidsplan: 1. Kontakt til Kommuner, Dansk Sejlunion, Skov & Naturstyrelsen, Sønderjyllands Amt samt sponsere til både. 2. Kontakt til sponsorer til bådehus og klub lokaler. 3. Etablering af arbejdsgruppe. 4. Stiftendegeneralforsamling. 5. Henvendelse til skoler, fritidsordninger og opsætte opslag i andre foreninger. Evt. husstandsomdelt info folder. 6. Klar til standerhejsning maj Evaluering, Kontrol: Løbende. Bemærkninger: Det er Skov og Naturstyrelsen der er ejer af Jels søerne og derfor dem der har hånds og hævdsret.

34 Titel: Realiseret Bypark Beskrivelse: bypark ved trekanten Søvej/Søparken/Barsbølmarkvej Anlægges såledesat højde forskellen udnyttes udgravede halvrunde terrasser hvor der placeres såvel bænke som borde som evt. følger terrassens kurver. Beplantningen udgør såvel skygge som læ. Evt. ilagt brætspil i borde. Opsætning af lille scene Formål/forventet udbytte: At skole og byens borgere har mulighed for at samles aftalt/tilfældigt, at være fælles om noget. (medbragt madkurv, spil, leg, musik og anden optræden) At byen får et åbent grønt område til gavn for alle (et tegn på overskud). Organisation/involverede parter: Kommunens tekniske forvaltning. Landskabsarkitekt Budget/ressourcer: forslag 1: Mads Jensens jord opkøbes for ca inden kommunesammenlægning. Forslag 2: anlæg ca I alt Tidsplan: Opkøb efterår 2006 Anlæg forår og efterår 2007/08 Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter Jonna Svendsen Preben Hansen

35 Titel: Renovering af søbadet Beskrivelse: søbadet skal venliggøres så indtrykket fra søvej er indbydende. Dette indebærer ny facade, samt store natursten og/eller granitskulpturer der forhindrer parkering. Toiletforholdene og omklædning skal moderniseres, være mere lækre. Livredder kontor i hovedbygningen i stedet for den grimme skurvogn på plænen. Formål/forventet udbytte: Flere der vil benytte faciliteterne. Et smukkere sted. Organisation/involverede parter: for ombygning af tagkinstruktion/gennemgang til græsplænen for pudsning/maling af facaden ombygning af toiletter ombygning af omklædningsrum total Budget/ressourcer: Tidsplan: 3 mdr. for som fritids projekt for frivillige håndværkere Evaluering/kontrolpunkter: Forfattere: Lene Kersting, Hans Peter Paulsen, Søren Andersen, ,

36 Titel: Rensning af søen Beskrivelse: Ved dette punkt ønsker vi, at gøre søen attraktiv, bade venlig og fiske venlig. Samt minimere algevæksten samt forureningen. Evt. oprensning af skidtfisk. Desuden ønsker vi at fjerne cykler, dåser, flasker, computerdele, knallertdele osv. Kort sagt give besøgende en større AHA-oplevelse/lyst til at bade i Jels Søerne og opholde sig i området. Formål/forventet udbytte: Større turisme, motivering til tilflyttere, mere liv ved søen om sommeren, bedre marketing/pr. Organisation/involverede parter: Skov- og naturstyrelsen, kommende Region Syd, Ny Vejen kommune, samt borgere i Jels. Budget/ressourcer: Million Tidsplan: Evaluering/kontrolpunkter: Det vil være ønskeligt af hensyn til bevarelse af den danske natur herunder Jels søerne. Forfatter: Ditte Fogh Steen Larsen Henriette Kaack

37 Titel: Sommerlejr for børn Beskrivelse: Formål/forventet udbytte: Give et godt omdømme for Jels som lejer sted evt. Jels vikingeby (mange børn interesserer sig for rollespil). Gymnastik lejr, fodbold lejr, volley lejr, sports lejr, natur lejr. Organisation/involverede parter: Jels Lokalråd som udbyder i samarbejde med foreningerne. Budget/ressourcer: Minimale udgifter, primær indtægter. Tidsplan: Et kvartals forberedelse Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Steen Larsen Henriette Kaack

38 Titel: Stier og fortove Beskrivelse: Belysning langs Søstien fra søbad til Nedersøparken. Bestående belysning på forlænges fra Nedersøparken til Søvej Formål/forventet udbytte: Større fordselssikkerhed og belysningssammenhæng mde nyt område. Organisation/involverede parter: El Huset og teknisk forvaltning Budget/ressourcer: Ca Tidsplan: 2 uger Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter Jonna Svendsen Preben Hansen

39 Titel: Større sportsarrangementer til byen NM, DM, EM. Beskrivelse: Formål/forventet udbytte: Større antal besøgende, få mere opmærksomhed, sætte Jels på DK kortet som en levende by. Arrangementer: Triathlon, mountinbike, frisvømning i søen, DM optimist, volley, (beach) golf, distanceløb (maraton). Organisation/involverede parter: Sports aktive foreninger. Budget/ressourcer: Team Danmark, DBU,DGU, etc. Tidsplan: Et års tid Evaluering/kontrolpunkter: Forfatter: Ditte Fogh Steen Larsen Henriette Kaack

40 Titel: Valhal- koncerter, foredrag, revy Beskrivelse: Formål/forventet udbytte: Flere besøgende fra oplandet. Større mediedækning (radio, tv, avis). Hele året. Økonomisk fordele for den kulturelle del af byen (vikingebyen, vikingespillet osv.) Organisation/involverede parter: Vikingespillet, restauratørerne i byen, Jels IF (fest udvalget) Budget/ressourcer: Afhængig af årstiden: Sommer- ingen opvarmning, Vinter opvarmning. Er den først opvarmet vil genopvarmning være minimal. Tidsplan: Afhængig af arrangement Evaluering/kontrolpunkter: Udnytte de ressourcer vi har i byen. Forfatter: Ditte Fogh Steen Larsen Henriette Kaack

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020

BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020 BILAG UDVIKLINGSPLAN Oksbøl 2020 INDSATSOMRÅDER TIL OKSBØL 2020 I samspil med naturen 1. Outdoorpark West 2. Overnat i Oksbøls unikke natur 3. Danmarks største galleri i naturen 4. I skovens dybe stille

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

VisionVojens Baggrundsmateriale

VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens hæftet er udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget på baggrund af følgende materiale fra, arbejdsgrupper under udvalget og med udgangspunkt i idéerne fra borgermødet

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Projektets titel Beskrivelse af projektet

Projektets titel Beskrivelse af projektet Projektets titel Beskrivelse af projektet Haver til maver - jord under neglene Kort resumé af projektet: Haver til maver er et tilbud til børn om at dyrke haver og lære om, hvor maden kommer fra, mens

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN TANGE

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN TANGE BORGERPLAN FOR LANDSBYEN TANGE Udarbejdet ultimo 2006 primo 2007 Roklubbens Bådplads ved Tange Sø. 2007 Marts 1 Landsbyen Tange beliggende ved Tange sø og en tidligere stationsby, Men en naturperle i det

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være

Læs mere

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte 1/27 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Bemærkningerne vil blive taget til efterretning i

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udgiver: Gislev Lokalråd Redaktion og tekst: Ebbe Andersen Finn Hviid Ove Møller Tekst Gislev Kirke: Mette Sauerberg Kilder: Beboere i Gislev Sogn Virksomheder i Gislev

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere