Visionsværksted i Bælum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionsværksted i Bælum"

Transkript

1 Visionsværksted i Bælum Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BÆLUM? Min drøm om BÆLUM år 2020! Læs her hvad der kom ud af visionsværkstedet den 3. november et led i udarbejdelse af borgernes egen udviklingsplan for BÆLUM

2 2 Så er vi i gang! Processen hen i mod en Borgernes Udviklingsplan for Bælum er begyndt. I flere år har vi været i gang med udvikling af Bælum, f.eks. i forbindelses med Skovpavillionen. Men snakken, blandt byens borgere, om at den lokale verden er ved at gå lidt død, har også været der. Så da der åbnede sig en mulighed for at få en samlet plan for Bælum og opland, slog vi i styregruppen til. Vi har brug for overblik og det bliver forhåbentlig godt med et redskab, som vi fremover kan bruge til at koordinere og prioritere. Det gælder om at bygge videre på alle de erfaringer vi har gjort og den virkelighed, der findes heromkring. Den 3. november 2007 blev der afholdt visionsværksted. Mange borgere deltog og mange meldte sig til arbejdet i fokusgrupperne. Til marts vil vi stå med en plan, der beskriver Bælum-borgernes forventninger og ønsker til fremtiden. En plan der er skabt af aktive og engagerede borgere. En plan der skal bruges, når der skal planlægges i og omkring byen. En plan der kan synliggøre Bælum og byens ønsker overfor vores nye kommune. Styregruppen for processen er Borgerforeningen, byforskønnelsesudvalget, DSI Hovedbestyrelse & Bælum-Solbjerg Skole repræsenteret ved: Allan Rank Carl Henrik Ulrichsen Helene Jensen Kim Ryberg Poul Anker Sørensen Thomas Svanholm Søren Jørgensen Frank Jeppesen Søren Flou Keld Eriksen Lars Bonde Frank Kristensen Kurt Bertelsen Herik Ilsø Henrik Christensen Kjeld Kragh Mona Pedersen Men fokusgruppernes arbejde er også vigtigt i sig selv! 34 engagerede mennesker har fordelt sig og vil tænke tanker i forhold til byen og til planen. Men de ideér der opstår i disse grupper har også en kvalitet i sig selv endnu flere spændende initiativer vil se dagens lys. I styregruppen er vi sikre på at processen vil bringe endnu mere liv i Bælum. Fokusgrupperne har plads til flere medlemmer henvend jer blot! Velkommen til arbejdet. Styregruppen

3 VISIONSVÆRKSTED BÆLUM Indledning & baggrund Som led i processen mod borgernes egen udviklingsplan for Bælum by, blev der den 3. november 2007 afholdt et såkaldt Visionsværksted på Bælum-Solbjerg Skole. Denne rapport indeholder et referat med alle tanker og ideer, som deltagerne på visionsværkstedet gjorde sig. Visionsværkstedet frembragte en lang række tanker og visioner, der blev samlet i 6 temaoverskrifter, med henblik på det videre forløb. Endelig blev der nedsat 5 arbejdsgrupper (2 blev slået sammen). Disse såkaldte Fokusgrupper skal arbejde videre med de 5 respektive temaer. OVERSIGT OVER PROCESSEN MED UDARBEJDELSE AF BORGERNES UDVIKLINGSPLAN Nedsættelse af fokusgrupper Mobilisering Visionsværksted Borgermøde Opsamlingsmøder fokusgrupper Planværksted 2 dags forløb Hørings periode Borgermøde Opstartsmøde DATA INDSAMLING Nøgletal Fotoopgave Visuel analyse Plan- og lovforhold Ressourceprofil Visionsværkstedet er arrangeret af Styregruppen Du kan finde flere oplysninger projektet på med assistance og støtte fra: Grobund - Bælum Borgerforening Indenrigsministeriets landdistriktspulje Lay-out og grafik: Grobund

4 4

5 5 VISIONSVÆRKSTED BÆLUM 2007 Fase 1: BÆLUM - et godt sted at bo Deltagerne fik til opgave at fortælle den gode historie om det at bo i Bælum - de gode oplevelser! Denne øvelse havde til formål at få skabt en bevidsthed omkring værdier, at få skabt fælles ord og billede af hvad det gode liv er og at få skabt en positiv stemning.

6 6 Derfor er BÆLUM et dejligt sted at bo! Deltagerne på udviklingsværkstedet havde mange gode ting at fortælle om Bælum by og det at bo og leve i Bælum. På disse sider er mange af de gode historier oplistet i overskriftsform. Flot natur Mange funktioner: Pizzeria, købmand, tank, bank God skole Forholdsvis mange forretninger Åben/venlig by man bliver godt modtaget Møllen Bondegårdsbørnehaven Samhørighed Folkesjæl: hjælpsomhed, åbenhed, imødekommenhed, stor fælles ansvarsfølelse dette er vores by Den eneste Bælum i verden Tæt på stranden Øster Hurup Cykelstier Billige varmepriser Godt sammenhold med nabobyer

7 VISIONSVÆRKSTED BÆLUM Mange arbejdspladser flere end man lige tror I front med IT teknologi IT stationen, HEFnet Imødekommenheden Ungdomsskolen/efterskolen Rimelige huspriser billige grunde Ældrecenteret folk kan få lov at blive her Mange aktive foreninger for alle aldre - folk behøver ikke at tage ud af byen Tryghed for børn og ældre Pragtfuld offentlig skov Bælum Sønderskov og mange private skove Aktiv, åben Sognegård Rimelig afstand til Aalborg og andre større byer (dog ikke med kollektiv transportmiddel) Bælum Center

8 8

9 9 VISIONSVÆRKSTED BÆLUM 2007 Fase 2: DRØMMEN - Bælum år 2020 Deltagerne blev i denne fase taget med på en tidsrejse frem til 3. november Deltagerne blev bedt om at beskrive 3-6 områder som byen er blevet udviklet indenfor. Deltagerne skulle tænke i nutid: Jeg ser... Jeg ved... Jeg gør...

10 10 Fokusgrupperne og det næste skridt Der blev diskuteret og arbejdet energisk ved bordene. Da først man havde vænnet sig til tanken; at tænke tilbage på fremtiden, kom der mange gode ideer på bordet. Deltagerne blev bedt om at samle deres ideer på en såkaldt Vægavis. Alle vægaviser blev hængt op til fælles skue, hvorefter grupperne præsenterede sine tanker og idéer. På de næste sider (side 12 til 15) er præsenteret alle bordenes visioner og idéer for Bælum år Herefter blev de mange idéer forsøgt samlet i nogle overordnede emner, som der efterfølgende skal arbejdes videre med i såkaldte Fokusgrupper. Disse grupper er oplistet på næste side. Pga. mange fællesnævnere blev fokusgrupperne Bælum på landkortet og Foreningsliv og sammenhold slået sammen til en ny gruppe, som hedder Sammenhold, foreningsliv & PR. I alt 34 personer meldte sig frivilligt til at arbejde i Fokusgrupperne. Det er vigtigt i den forbindelse at understrege, at det er grupperne selv, der definerer deres arbejdsområder. Medlemmerne er ikke bundet af de oplistede punkter på næste side. Punkterne skal ses som inspiration til det videre arbejde i grupperne. Kontaktpersoner i Fokusgrupperne Alle fokusgrupper er åbne for nye medlemmer, dvs. at alle er meget velkomne til at kontakte én af nedenstående kontaktpersoner, såfremt man ønsker at deltage i arbejdet med at gøre Bælum til et endnu bedre sted at bo. Byforskønnelse, byudvikling & erhverv: Allan Rank tlf: Sammenhold, foreningsliv & PR: Carl Henrik Ulrichsen, tlf / Service & kultur: Louise Hammer, tlf Natur & turisme: Frank Jeppesen, tlf Transport & energi: Knud V. Carstensen, /

11 VISIONSVÆRKSTED BÆLUM FOKUSGRUPPERNE OG IDEER TIL ARBEJDSOMRÅDER (..men grupperne bestemmer selv) BYFORSKØNNELSE, BYUDVIKLING & ERHVERV 30 nye boligere / flere grunde Renoveret hovedgade Foderstoffen er væk Renovering af det gamle stationsareal Facade ved Købmanden renoveres i gammel stil Ensartede vejskilte SAMMENHOLD, FORENINGSLIV & PR Fællesspisning Vægavis / infotavle / infoskærme rundt i byen Aktivt foreningsliv Vi flager for by og borgere Flere arrangementer Paraplyorganisation Alternative idræts- og fritidstilbud Nyt navn Beflum Mølleby Fortællingen om Bælums historie Bælum på TV profilering, branding og PR Fundraising Velkomstpakke SERVICE & KULTUR Små hyggelige butikker Velfungerende institutioner Stor legeplads Ungdomshus/klub Café/kro Medborgerhus Udvidelse / renovering af skovpavillonen til f.eks. kursuscenter Kreative værksteder - måske i medborgerhuset Læge / dyrlæge Tøjbutik Kulturgård Udearealer ved skolen NATUR & TURISME Bedre udnyttelse af skovene omkring Bælum / Hundeskov Ride- og travestier Campingplads / overnatningsfaciliteter Søen Service for turister Ski/kælkebakke Cykeludlejning/service Mountainbike-rute INFRASTRUKTUR & ENERGI Tog Expresbus / bedre kollektiv forbindelser Bedre vejnet Cykelsti mellem Terndrup og Bælum samt Smidie og Bælum Energibyggeri Metro Fjernvarme Samkørsel

12 12 Gruppenavn Beflum Mølleby Udbygget infrastruktur tog, ekspresbus, bedre vejnet på tværs af kommunen til/fra større byer / E45 byen Gruppenavn Ny by! Byudvikling Renovering af gl. stationsareal samt bygning Renovering af chikaner + indfaldsveje Vejskilte mere ensartede Facade ved købmanden holdes i gl. stil (torvet) Nygade lukkes i foderstof enden Renovering af skovpavillonen Flere legepladser Infotavle i midtby Skibakke + lift i skov Flere byggegrunde Nedrivning af foderstof Læge + dyrlæge Kro/cafe Standardregler for vedligehold af beboelse Turisme Flere sommerarrangementer fx kræmmermar ked, hestevognskørsel Overnatningsmuligheder ved gl. stationsbygning Stikort for ture i området (gående mm) minus biler Beflum Mølleby Min 1600 indbygger + større opland Drømmebosted for voksne Veludviklede fritidsaktiviteter for alle Specielt for forældrene Forretningsliv Flere nærbutikker Fritid Bælum sø er gendannet Campingplads Byen er smukkere Skoven er grønner

13 VISIONSVÆRKSTED BÆLUM Gruppenavn Dreamteam Medborgerhus: Placering; skolen, stadion? Ungdomshus; gammel bio! Renoveret stadion + stadionplads Cykelcamping Gammelt frysehus er væk!! Diverse: Cykelstier til Terndrup, Smidie Bedre offentlig transport Udbygget IT Flere fritidstilbud Velfungerende foreningsliv Natur: Bedre udnyttelse af skoven Hundeskov Ridestier Cykelstier MTB. Travestier Byudvikling: 30 nye huse Renoveret hovedgade Foderstoffen er væk Små hyggelige butikker, serviceerhverv Velfungerende institutioner Stor legeplads Aktiviteter: Forpagtning af skovpavillon Fællesspisning en gang i mellem Medborgerhus i den gamle stationsby Flere fester i skovpavillonen Bedre kommunikation i mellem ideskabere og politikere Flere aktiviteter for børn i alle aldre Altid tilgængelig protokol over bestyrelsen + medlemmer Hundeskov Cykelsti mellem Bælum og Terndrup Supportgrupper der skaffer penge Nyt ungdomshus Tøjbutik Bedre offentlig transport til Aalborg

14 14 Gruppenavn Optimisterne Natur: Natur/kulturgård Dyr (malkeko - husgrupper lave smør, ost) Stier Legeplads Kultur: Multihus, som trekanten i Aalborg Musiske muligheder Ældrepolitik (skrive Bælums historie) IT Udvikle hjemmeside sætte online skærme ved butikker Hvis der er plads for os der har hjemmearbejdsplads Bybillede Visse huse renoveres Plads ved station bedre Mødesteder (torv) Skovpavillonen rep 4 mio Industri Gl. Biograf Kornlager ude på industrigrund Rugehus for ny industri Turisme Overnatningsmuligheder Aktiviteter (som No Name) Unge Aktivitetssted for de som ikke er med i fodbold, sport mv. Møllecenter styrkes/bevares Bælum på landkort For de der har råd/børn PR udvalg viser. Livskvalitet, events Energi Brændsel Samkørsel Isolering Varme kun i 1 rum

15 Gruppenavn Sammenholdet VISIONSVÆRKSTED BÆLUM Medborgerhus - i Jernstøberiet eller IT Stationen eller den gamle tandlægebygning Medborgerhuset kunne indeholde: Kreative værksteder Café Vægavis/borgermøde Korntørreriet er væk og området er omlagt til boligområde, evt alternativt boligområde Ungdomscenter ved møllen Udvidelse af skovpavillonen m overnatningsmuligheder og værtsdrift, kursuscenter Byforskønnelse Stationspladsen, service for cyklister Hovedgaden Flag for vores by/borgere

16 16 Borgernes egen udviklingsplan for Bælum Borgerne har på eget initiativ søgt midler til udviklingen af Borgernes Udviklingsplan for Bælum. Planen er borgernes bud, visioner, mål og handlingsforslag til hvordan man sikrer den bedste mulige fremtid for byen og lokalområdet. I forbindelse med udviklingsplanen blev der den 3. november 2007 afholdt et Visionsværksted. Denne rapport indholder referat og opsamling af de mange gode ideer og visioner fra Visionsværkstedet. Fokusgrupperne har plads til flere medlemmer henvend jer blot! Fokusgruppe: Byforskønnelse, byudvikling & erhverv: Allan Rank tlf: Sammenhold, foreningsliv & PR: Carl Henrik Ulrichsen, tlf / Service & kultur: Louise Hammer, tlf Natur & turisme: Frank Jeppesen, tlf Transport & energi: Knud V. Carstensen, /

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Idekatalog. fra visionsværkstedet. Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra visionsværkstedet. Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo? Idekatalog fra visionsværkstedet Hvordan gør vi Ferslev til et bedre sted at bo? Ferslev Skole Lørdag den 27. september 2008 1. oktober 2008 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker og visioner

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Temamøde Frederikssund Landsbyråd 07. september 2013 Konklusion: Der er masser af muligheder for at få det gode liv på landet,

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Branding-projekt for Randers

Branding-projekt for Randers Branding-projekt for Randers Sjælen, profilen og omdømmet Opdagelser, strategi og anbefalinger Eleven Danes December 2003 Indholdsfortegnelse Opdagelser og analyse... 4 Om analysen... 4 Baggrund... 4 Metode...

Læs mere

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Udvikling af den kommunale velfærd Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Faxe Kommunes borgerdialog August 2011 Udvikling af den kommunale velfærd - Borgerdialog i Faxe

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere