Velkommen til Område Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Område Midt"

Transkript

1 2016 Velkommen til Område Midt Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midt, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne folder har vi samlet en række af informationerne. Vi håber på den måde at hjælpe dig bedst muligt i gang. Husk at du altid er velkommen til at spørge dine kolleger og ledere til råds. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Venlig hilsen direktionen Side Sundhed og Omsorg, Område Midtbyen Åbygård, Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Revideret juni 2016

2 Hvor kan jeg læse mere? Når du læser denne pjece, skal du betragte den som en appetitvækker. På vores hjemmesider er der mulighed for, at du kan få mere viden om de ting, der er beskrevet her. Vi anbefaler, at alle medarbejdere besøger Område Midts hjemmeside: Her kan du læse meget mere om, din nye arbejdsplads og de tilbud og muligheder der er både for dig som ansat og for borgerne i området. Herudover anbefaler vi Aarhus kommunes hjemmeside: Her kan du blandt andet læse mere om - Kærlig kommune : -sygdom/kaerlig-kommune.aspx Tilbud og muligheder for ældre borgere: Magistraten for Sundhed og Omsorgs (MSO) tilbud til borgerne: Visitation/Sammen-om-et-bedre-liv.aspx Der er mulighed for at abonnere på specifikke nyheder fra kommunen, dette kan du gøre via: Nyhedsbreve.aspx Endelig kan du løbende orientere dig på MSO-portalen, hvor du finder nyheder og informationer, der er relevante for medarbejdere i MSO: Side 2

3 Aarhus Kommune Hvad bliver du en del af? Som ansat i Aarhus Kommune er du blevet en del af et stort fællesskab på ca medarbejdere. Kommunen ledes i det daglige af en Magistrat. Magistraten består af borgmesterens afdeling og 5 rådmænd, som har ansvaret for hver sin magistratsafdeling. Du er blevet ansat i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, i daglig tale MSO. Rådmanden i MSO hedder Jette Skive. Kommunens overordnede værdier Værdierne udtrykker det, vi i Aarhus Kommune gerne vil stå for og kendes på, i vores kontakt med borgere og samarbejdspartnere. Værdierne er: Troværdighed Respekt Engagement Læs mere om værdierne på : Strategien - De 5 ledetråde De 5 ledetråde er vores fælles retning i MSO Ledetråde til et bedre liv. Gennem ledetrådene ønsker MSO at sikre borgernes rettigheder samtidig med, at du som medarbejder føler dig fagligt udfordret, at du trives og er en del af et større fællesskab, hvor vi deler viden og erfaringer. Som medarbejder er det vigtigt, at du forholder dig til ledetrådene, og at du tør udfordre dig selv, dine kollegaer og ledelsen igennem dem. Læs mere om ledetrådene på: Side 3

4 Sundhed og Omsorg I MSO er der 37 lokalcentre med tilhørende ældre og plejeboliger. Lokalcentrene er organiseret i 7 områder, som har hver deres ledelse. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) 7 områder Syd Midt Viby Højbjerg Marselisborg Vest Christiansbjerg Nord Anette Poulsen Områdechef Ann Charlotte Johansen Leder for adm. og service Bente Lund Viceområdechef Kirsten Kjær Viceområdechef I Område Midt bor der ca borgere, hvoraf ca er pensionister. Plejeboligerne Hjemmeplejen og Sundhedsenheden Der er ca. 700 ansatte. For hver hjemmeplejeenhed, plejeafdeling og sundhedsenheden er der ansat en daglig leder. Side 4

5 Område Midt Der er 8 adresser som alle hører til Område Midt. Lokalcenter Carl Blochs Gade 75 Pleje- og ældreboliger Administration og café Sundhedsenheden Ceres Huset Ceres Allé Plejeboliger Lokalcenter Vestervang, Vestervang 16 Hjemmeplejen Vestervang 40 Ældreboliger Café Vestervang Plejeboliger Lokalcenter Møllestien - Grønnegade Pleje og ældreboliger Møllestien Hjemmeplejen Møllestien Administration og Café Varmtvandsbassin Lokalcenter Åbygård - Kingosvej plejeboliger Hjemmeplejen Åbygård Flyverkorpset Café Sifsgård, Thorsvej 2 59 plejeboliger Nordrevej ældreboliger Thorsgården, Thorsvej plejeboliger Side 5

6 Beboer og borgerindflydelse Medborgerskab Medborgerskab og borgerinddragelse er bærende dele i MSO. Derfor er der stor opmærksomhed på at skabe muligheder for, at borgerne og deres familie/venner bliver hørt og medinddraget. Brugerråd Der er et brugerråd tilknyttet hvert lokalcenter i Område Midt. Brugerrådene vælges hvert andet år af de førtidspensionister og borgere over 60 år, der bor i området. Foruden deres egne møder, holder brugerrådene møder med områdechefen, hvor blandt andet drift og økonomi er på dagsordenen. Afdelingsbestyrelser og beboer - og pårørenderåd I plejeboligerne er der enten afdelingsbestyrelser og/eller beboer og pårørenderåd. Råd og bestyrelser varetager beboernes interesser, og de er derfor væsentlige samarbejdspartnere for os alle. Medborgerskab handler om at føle sig som en del af samfundet - på lige fod med alle andre. Alle borgere har de samme grundlæggende rettigheder og den samme retssikkerhed - der er ikke forskel på, om man har et handicap eller ej. (Socialstyrelsen) Side 6

7 Personale info Din nye arbejdsplads Ledelsen lægger vægt på, at Område Midt er en attraktiv og mangfoldig arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og med trygge rammer for både borgere og medarbejdere. Digital arbejdsplads Område Midt er en digital arbejdsplads. Det betyder bl.a. at al skriftlig information bliver sendt på mail og det forventes, at alle ansatte benytter muligheden for at opsøge viden, informationer og nyheder på de forskellige hjemmesider (se link side 2). Ved ansættelsen får du adgang til mailprogrammet Outlook, Sundhed og Omsorgs intranet og organisationens drev. Du får også tilbudt en introduktion til mailprogram, intranet mv., så du føler dig klædt på til at tage aktivt del i din digitale arbejdsplads. Firkløveret Personalebladet Firkløveret udsendes 11 gange årligt. Heri kan du læse sidste nyt fra direktionen, staben, personaleforeningen og sundhedsklinikkerne. Der er også en liste over relevante personer og telefonnumre. Du er altid meget velkommen til at skrive et indlæg til bladet. Personaleforening I Område Midt har vi en personaleforening, som afholder mange forskellige arrangementer lige fra banko til vinsmagning eller byvandringer. Det koster et mindre kontingent at være medlem. Der ydes et årligt tilskud til foreningen fra lokalområdet. Personalegoder Der er mange gode tilbud til dig som ansat ved Område Midt. Du kan blandt andet få billig zoneterapi og komme gratis på AROS. Du kan læse mere i pjecerne på hjemmesiden. OmraadeMidt/Home/Hvem-er-vi/Ny-medarbejder.aspx? sc_lang=da Side 7

8 Personale info Forventninger til din fremtræden Vi har nogle forventninger til, hvordan du som medarbejder er sammen med borgerne og deres pårørende. Det er vigtigt, at du er venlig, lyttende, imødekommende og nærværende. Din påklædning skal være anstændig med tøj, der dækker skuldre, mave bryst og lår. Vær opmærksom på at holde privatliv og arbejdsliv adskilt. I tilfælde af sygdom skal du kontakte din nærmeste leder/afdeling så tidligt som muligt og inden arbejdet påbegyndes. Hvis nærmeste leder ikke er til stede (eller hvis det er weekend), kontakter du afdelingen. Din leder vil efterfølgende kontakte dig og vil spørge ind til forventet varighed af sygdommen, og I aftaler tidspunkt for næste kontakt/samtale. Raskmelding Kontakt nærmeste leder/afdeling så tidligt som muligt. Se i øvrigt mere på det udleverede bilag, som du har fået sammen med dit ansættelsesbrev. Straffeattest I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, når du får tilbudt en stilling. Side 8

9 Personale info Sikkerhed, hygiejne og respekt Af hensyn til både sikkerhed, hygiejne og respekt for borgerne, må du i forbindelse med arbejdet indenfor pleje - og køkkenområdet aldrig gå med: ur ringe armbånd, smykker lange halstørklæder lange ærmer lange kjoler lange/kunstige negle og neglelak snavset tøj og fodtøj, anvend evt. skiftetøj. I flere afdelinger anvendes arbejdsbeklædning piercinger i læber/øjenbryn (diskrete piercinger er ok) Vær også opmærksom på i hvilke arbejdssituationer, der skal anvendes værnemidler (handsker, forklæde, beskyttelsesbriller m.m.) Retningslinjerne for god håndhygiejne skal altid følges Endvidere gælder at: Langt hår skal samles/sættes op Hvis du bruger tørklæde, må det ikke dække ansigtet. Snak med din leder, hvis du har spørgsmål til dette Brug altid hensigtsmæssigt fodtøj, som sidder godt fast på foden Navneskilt og ID kort skal bæres synligt. ID kort skal kunne fremvises af personalet i hjemmeplejen Værn om borgere, kollegaer og din arbejdsplads. Vær hele tiden opmærksom på din tavshedspligt. Vi omtaler hverken borgere eller medarbejdere negativt. Er der noget du undrer dig over, så tal med dine kolleger eller din leder om det Side 9

10 Personale info Cykel og cykelhjelm Lokalcenteret har cykler, der kan bruges i arbejdstiden. Når du bruger lokalcenterets cykel, skal du anvende cykelhjelm. Vi tilbyder en cykelhjelm til alle, der har behov for at cykle i arbejdstiden. Mobiltelefoner, tablets, internet mv. Det er ikke tilladt at benytte sociale medier som Facebook og lignende i din arbejdstid til private formål. Er du i tvivl, så spørg din leder eller kollega til råds. Brug af private mobiltelefoner/tablets osv. må ikke virke forsinkende på dit arbejde, og må ikke være til gene for borgere eller kolleger. Sørg for at mobiltelefonen er på lydløs. Rygepolitik Den 1. marts 2013 trådte Aarhus Kommunes nye rygepolitik i kraft. Det betyder, at ansatte i Aarhus Kommune ikke må ryge i arbejdstiden, hverken på eller uden for arbejdspladsens matrikel og heller ikke, når du opholder dig på arbejdspladsen udenfor arbejdstiden. Du kan læse mere om rygepolitikken på: Video overvågning Af sikkerhedshensyn har vi ved hovedindgangen til Lokalcenter Møllestien og i P-kælderen videoovervågning. Optagelserne gemmes en uge og slettes derefter. Mere information Læs mere på: under blandt andet: Den attraktive arbejdsplads, Personalepolitik og Organisation. Side 10

11 Personale info Parkering Der er fri parkering ved Vestervang og Åbygård. På Møllestien, Carl Blochs Gade og Ceres Huset kan vi tilbyde et årskort til personale bosiddende udenfor ringgaden. Aften og nattevagter tilbydes parkeringskort uanset hvor de bor. Kortet kan købes i administrationen på Møllestien og koster 50,- kr. Der kan endvidere udleveres dagkort til parkering. Spørg hvordan i den enkelte afdeling. Uddannelse Område Midt er et stort uddannelsessted. Vi modtager årligt over 300 elever og studerende; SOSU-hjælper og -assistentelever, sygeplejestuderende, ergo - og fysioterapeutstuderende, sundhedsteknologistuderende, tandplejestuderende og ernæringsassistentelever i praktik. Af og til modtager vi studerende og elever fra andre lande, som afvikler en del af deres praktik i Aarhus kommune. Til SOSU-uddannelserne er der ansat en til to vejledere i hvert team. Til bachelor-uddannelserne er der ansat kliniske vejledere. Vejlederne har særlige pædagogiske og administrative opgaver omkring elever og studerende, men det er hele teamet, som har det daglige ansvar for eleverne og det gode læringsmiljø. Vi samarbejder tæt med alle uddannelsesinstitutioner om praktikforløb for at sikre sammenhæng og kvalitet i uddannelsen for alle elever og studerende. Du kan læse mere om uddannelse på hjemmesiden : Side 11

12 Tilbud til borgerne Rehabilitering De primære opgaver, vi løser hos borgerne, er varetagelse af pleje, praktisk hjælp, sygepleje, træning, rehabilitering, ernæring og forebyggelse. Alle disse opgaver tager udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, og har afsæt i borgerens egne mål. Formålet er, at give borgeren mulighed for at kunne klare almindelige aktiviteter i hverdagen. I hjemmeplejen kaldes det Grib Hverdagen, mens det i plejeboligerne benævnes Det gode hverdagsliv. Læs mere på: Traening-og-rehabilitering/Grib-Hverdagen.aspx Sundhedsklinikker På Lokalcenter Møllestien, Åbygård og Vestervang findes en sundhedsklinik. Borgere i Lokalområdet skal som udgangspunkt modtage sygepleje, råd og vejledning i klinikken. Sundhedsklinikkerne er bemandet med sygeplejersker. Borgere, der ikke har mulighed for at benytte sundhedsklinikken, har mulighed for at få sygepleje i eget hjem. Du kan som medarbejder også benytte sundhedsklinikkerne til at få råd og vejledning såvel fagligt som privat. Sundhedsværkstedet Den forebyggende indsats vægtes højt i Aarhus Kommune. Derfor er der etableret et sundhedsværksted på Lokalcenter Møllestien. Sundhedsværkstedet benyttes til borgerrettede indsatser som: aftalte forebyggelsessamtaler med forebyggelseskonsulenten mødested for borger-netværksgrupper undervisning af en mindre gruppe borgere, hvor forskellige faggrupper kan stå for undervisningen Det er således en mulighed for alle i Sundhedsenheden at bruge Sundhedsværkstedet. Booking foregår indtil videre ved at kontakte Forebyggelseskonsulenten. Side 12

13 Tilbud til borgerne Caféer Alle fire lokalcentre har en café, hvor maden tilberedes i det tilhørende køkken. Alle er velkomne i caféerne. I caféen på Lokalcenter Møllestien og Carl Blochs Gade serveres mad, kaffe, the og kage på alle ugens dage i dagtimerne og enkelte aftener. Caféen på Lokalcenter Vestervang og Åbygård holder åbent hverdage i dagtimerne. Alle caféernes lokaler kan udlånes og udlejes sammen med andre lokaler til aktiviteter og arrangementer. Frivilligt arbejde Der er ca. 150 frivillige i Område Midt. De laver alt fra at være motionsven til at arrangere sang og musik på lokalcentrene. Alle kan melde sig som frivillig. Læs mere på : Subsites/OmraadeMidt/Home/Frivillige.aspx? sc_lang=da Havehuset Område Midt ejer en kolonihave med et kolonihavehus - Havehuset. Huset og haven ligger ved Brabrand Søen og kan benyttes året rundt af alle beboere, pårørende og pensionister i lokalområdet med tilknytning til Område Midt. Nøgle til port og hus udlånes i informationen på Møllestien, administrationen på Carl Blochs Gade og i aktivitetsafdelingen på Vestervang. Side 13

14 Tilbud til borgerne Varmtvandsbassin på Lokalcenter Møllestien På Møllestien er der et varmtvandsbassin (33 gr.), som bruges af ca gæster hver uge. Som pensionist i Aarhus Kommune er det muligt at få en fast tid i bassinet en gang om ugen. Der er personalesvømning hver søndag kl Vær opmærksom på, at førstehjælpskursus er påkrævet. Kontakt personalet ved bassinet, hvis du gerne vil benytte tilbuddet. Information til borgere i lokalområdet I Område Midt foregår der i løbet af ugen mange forskellige aktiviteter, der er åbne for alle borgere. En gang årligt udsendes bladet Midtbyposten til alle folkepensionister i lokalområdet. Her findes oversigter over aktiviteterne, telefon og træffetider, nyheder fra Områdechefen, frivilligområdet, brugerrådene samt omtale af kommende arrangementer. Kontakt til redaktionen via ansvarshavende redaktør områdechef Anette Poulsen på På Område Midts hjemmeside: Subsites/OmraadeMidt/Home.aspx?sc_lang=da kan alle borgere orientere sig om de tilbud og muligheder, der er. Side 14

15 Kort over de 7 områder På Aarhus Kommunes hjemmeside, finder du e- gade. Her findes adresser og telefonnumre på alle områder og lokalcentre. Side 15

16 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg OMRÅDE MIDT Åbygård, Carl Blochs Gade, Møllestien & Vestervang Grønnegade 10, 8000 Århus C Tlf Side 16

Velkommen til Område Midtbyen

Velkommen til Område Midtbyen 2014 Velkommen til Område Midtbyen Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midtbyen, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne

Læs mere

Velkommen til Område Midtbyen

Velkommen til Område Midtbyen 2016 Velkommen til Område Midtbyen Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midtbyen, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne

Læs mere

Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende!

Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende! 2013 Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende! Når du starter på arbejde, vil du opleve mange nye indtryk - så lad os indse det fra starten af: Du vil få svært

Læs mere

Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov. Vi byder dig velkommen. - til Område Vejlby-Risskov. Vi glæder os til at lære dig at kende.

Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov. Vi byder dig velkommen. - til Område Vejlby-Risskov. Vi glæder os til at lære dig at kende. Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov Vi byder dig velkommen - til Område Vejlby-Risskov Vi glæder os til at lære dig at kende. Velkommen fra direktionen Hvordan er MSO organiseret? Kære

Læs mere

Personalegoder Område Midt

Personalegoder Område Midt Personalegoder Område Midt Kære medarbejder Som ansat på månedsløn ved Område Midt tilbyder vi dig forskellige personalegoder. Du kan læse om personalegoderne herunder, og hvordan du kommer i gang med

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg byder velkommen til pårørende 1 Kære pårørende Vi ønsker dig velkommen som pårørende. Denne mappe indeholder informationer målrettet

Læs mere

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Kære medarbejder! Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du får brug for i din ansættelse.

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder.

Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder. Revideret december 2013 Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder. På de følgende sider kan du læse om, hvilke personalegoder

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side Velkommen Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25 Område Midtbyen Side Velkommen til Møllestien På Møllestiens vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Kort og godt Om at være frivillig i Sundhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i Sundhed og Omsorg. Hvis du vil vide

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Grønnegade 8

Velkommen til ældreboligerne Grønnegade 8 Velkommen til ældreboligerne Grønnegade 8 Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Brugerrådsvalg Portrætter af kandidaterne & deres programerklæringer. Område Midtbyen. Møllestien. Område Midtbyen

Brugerrådsvalg Portrætter af kandidaterne & deres programerklæringer. Område Midtbyen. Møllestien. Område Midtbyen Brugerrådsvalg 2013 Område Midtbyen Møllestien Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Århus C www.midtbyenslokalcentre.dk Portrætter af kandidaterne & deres programerklæringer

Læs mere

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Center for Ældre og Handicap August 2013 1 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning. Denne pjece

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013 Billede mangler ET BEDRE LIV 2013 Kære aarhusianer Et bedre liv handler om de former for støtte og tilbud, du kan få fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvis du eller din familie ikke selv kan klare

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Sundhed. Kirstine Markvorsen. Medborgerskab og Folkesundhed Annemarie S. Zacho-Broe. Fællesstab og visitation Jens Lassen

Sundhed. Kirstine Markvorsen. Medborgerskab og Folkesundhed Annemarie S. Zacho-Broe. Fællesstab og visitation Jens Lassen Sundhed Kirstine Markvorsen Fællesstab og visitation Jens Lassen Medborgerskab og Folkesundhed Annemarie S. Zacho-Broe Demenscentrum Aarhus Lissie la Cour Nord Susanne Sejr Christensen Hasle-Åbyhøj Jesper

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Lokalcenter Bøgeskovhus Du skal bo

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud 2014 Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Velkommen som frivillig I Sundhed og Omsorg

Velkommen som frivillig I Sundhed og Omsorg Velkommen som frivillig I Sundhed og Omsorg Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Der er mange måder at være frivillig på, og alle, der har lyst til at bidrage, kan blive frivillige i Sundhed og

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18

Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18 Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18 Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS Hvad er AppsCaféen? AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der har brug for lidt hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone eller tablet. Vi hjælper med at hitte

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet januar 2016 Læs inde i bladet: Held og lykke med det nye år! Kvindegruppe på Fuglebakken

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Fortegården hvem er vi

Fortegården hvem er vi Fortegården hvem er vi Fortegården er en selvejende institution med aftale med Århus Kommune om drift af 50 plejeboliger. Vi er en udlejningsvirksomhed med 192 lejligheder, hvor man skal være fyldt 62

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Spørgsmål 1: Hvordan er forholdet mellem fastansatte og vikarer på lokalcenter Ceres og i vore plejeboliger generelt?

Spørgsmål 1: Hvordan er forholdet mellem fastansatte og vikarer på lokalcenter Ceres og i vore plejeboliger generelt? Byrådsservice Den 25. september 2012 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Svar på 10 dages forespørgsel fra Byrådsmedlem for Konservative Anne Mette Villadsen om ledelse og plejen

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Velkomstpjece til Sygeplejestuderen de i 6. modul

Velkomstpjece til Sygeplejestuderen de i 6. modul Velkomstpjece til Sygeplejestuderen de i 6. modul Center for Ældre og Handicap November 2012 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning i modul

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Til nye medarbejdere. Velkommen til De Tre Ege

Til nye medarbejdere. Velkommen til De Tre Ege Til nye medarbejdere Velkommen til De Tre Ege Indhold Velkommen... 3 Værdier og visioner... 4 Vision... 4 Værdier... 5 Samarbejde... 6 Det siger beboere og pårørende om De Tre Ege.. 6 Det siger medarbejderne

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Vestervang Vestervang Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Vestervang Vestervang Side Velkommen Til Vestervang Vestervang 42-44 Område Midtbyen Side Velkommen til Vestervang På Vestervangs vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og venner,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE.

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. 13-05-2014 09:54 VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. Ældrechef Administrativ leder Administration/Vikarkorps Kvalitet og udvikling Pedel/kørsel IT proceskonsulent Leder af Ledere af hjemmeplejen Sundhedscenterleder

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Velkommen til sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever

Velkommen til sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Velkommen til sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever www.koldingsygehus.dk Indledning Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen til Kolding Sygehus. Formålet med pjecen er at forberede

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede aktiviteter 4 HÅNDARBEJDE OG FREMSTILLING AF KORT 4 BAGEGRUPPE 4 BLOMSTERBINDING

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs peuter, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter / hjælpere og sekretær. Rehab Syddjurs er beliggende i Ebeltoft, og tilbyder intensiv

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever

FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever FJORDGLIMT, Sennelsvej 65, 7700 Thisted, tlf: 99 173860, fax: 97 986110, e-mail: fjordglimt@thisted.dk 1. Præsentation af plejen på

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Fremtidens medarbejdere. - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi?

Fremtidens medarbejdere. - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi? Fremtidens medarbejdere - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi? Ledetrådene og Aarhusfortællingen - den fælles kerneopgave Ny leder- og medarbejderroller Hvad siger vores strategi?

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune 2012 Juni 2012. Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Strategi, Sekretariat og Kommunikation Tilsynet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Grundlag

Læs mere

Har du brug for hjælp, når du skal til en vigtig samtale? Frivillige Bisiddere. Aarhus. Et tilbud til pensionister og andre i Aarhus Kommune

Har du brug for hjælp, når du skal til en vigtig samtale? Frivillige Bisiddere. Aarhus. Et tilbud til pensionister og andre i Aarhus Kommune Har du brug for hjælp, når du skal til en vigtig samtale? Frivillige Bisiddere Aarhus & Et tilbud til pensionister og andre i Aarhus Kommune Skal du til en vigtig samtale? Hvad var det nu min sagsbehandler

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013 ET BEDRE LIV 2013 Kære aarhusianer Et bedre liv handler om de former for støtte og tilbud, du kan få fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvis du eller din familie ikke selv kan klare opgaverne. Men

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Hjemmeplejen 2 3 Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje. I denne pjece kan du læse lidt mere om de forskellige ydelser vi leverer,

Læs mere

Midtby-Åbyhøj Info Generel information, telefonnumre og åbningstider 2017

Midtby-Åbyhøj Info Generel information, telefonnumre og åbningstider 2017 Midtby-Åbyhøj Info Generel information, telefonnumre og åbningstider 2017 Gem mig Område Midt Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård Side 1 Denne lille tryksag henvender sig til borgerne i

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

OMSORG FOR ET BEDRE LIV. Den Omsorgsfulde By

OMSORG FOR ET BEDRE LIV. Den Omsorgsfulde By OMSORG FOR ET BEDRE LIV Den Omsorgsfulde By 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.................................................................................. 3 Målgruppe...............................................................................

Læs mere

Beklædningspolitik Formål Hvem er omfattet af beklædningspolitikken Etiske retningslinjer

Beklædningspolitik  Formål Hvem er omfattet af beklædningspolitikken Etiske retningslinjer Formål Beklædningsordningen har det formål, at medarbejderne repræsenterer Rebild Kommune på en præsentabel og genkendelig måde, hvor den faglige ydelse overfor borgerne har første prioritet. Ved beklædningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere