nytænkning Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nytænkning Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009"

Transkript

1 nytænkning Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009 Innovation: Analyse og evaluering 25/2009

2 Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Udgivet af: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Telefon: Telefax: Forskerparker og innovationsmiljøer i Danmark c/o Østjysk Innovation A/S Åbogade Århus N Telefon: Telefax: Hjemmeside: E-post: Udgivet i december 2009 Publikationen kan også hentes på Foreningen Forskerparker og Innovationsmiljøers og Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmesider: og ISSN (internet) Redaktør: Lars Stigel Tekst: Grouleff Kommunikation (Cases) og Foreningen Forskerparker og Innovationsmiljøer Design/Layout: Over Tone Foto: Chili Foto, Jens Hasse Tryk: CS Grafisk Oplag: 1750 ISSN

3 Indhold > Publikationer... 4 Forord...5 Case: PLAYDEAD... 6 Dansk spilfirma går efter global succes med dogmespil Data: Forundersøgelser og forprojekter... 8 Data: Virksomhedernes overlevelse Case: ScreenTicket Unge frontløbere opfinder mobil-billetter Data: Kapital fra eksterne kilder Data: Exits og tilbagebetaling Case: PlayAlive Højteknologisk dansk legeplads skaber begejstring Data: Medarbejdere i porteføljeselskaber Case: Amminex Bilindustrien tester dansk miljøteknologi Data: Intellectual Property Rights patenter m.v Case: Scape Technologies Industrirobotten har fået øjne Case: Intertisement Indret dit hjem med virtuelle møbler Oversigt over innovationsmiljøer

4 Publikationer > Publikationer udgivet i 2009 af Forsknings- og Innovationsstyrelsen i serien Innovation: Analyse og evaluering 01/ / / / / / / /2009 Effektmåling af innovationsmiljøernes støtte til danske iværksættere Rammer for innovativ IKT-anvendelse erfaringer fra Den Regionale IKT-satsning Analyse af forsknings- og udviklingssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner International Evaluation of the Danish GTS-system A step beyond Proof of concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner - Midtvejsevaluering Mapping of the Danish knowledge system with focus on the role and function of the GTS-net International Comparison of Five Institute Systems Review of science and technology foresight studies and comparison with GTS / / / / / / /2009 Finanskrisens påvirkning på IT-startups Universiteternes Iværksætterbarometer 2009 Kortlægning af iværksætter- og entreprenørskabsfag ved de 8 danske universiteter The Gazelle Growth Programme Mid Term Evaluation Nye former for samarbejde om privat forskning, udvikling og innovation - midtvejsevaluering af åbne midler Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder. Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Forskning, udvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder - erfaringer fra midtvejsevaluering af videnkuponer 09/ /2009 Analyse af små og mellemstore virksomheders internationale FoU-samarbejde Ikt-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder 22/ /2009 Dansk innovationspolitik 2009 Den økonomiske krises betydning for fremme af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation Serviceinnovation og innovationsfremmesystemet 11/ /2009 Virksomhedernes alternative strategier til fremme af privat forskning, udvikling og innovation Rådet for Teknologi og Innovation måler sin indsats inden for metrologi i perioden / /2009 Performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk /2009 Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik /2009 Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2009 Den økonomiske krises betydning 4

5 Forord > Innovationsmiljøerne har de seneste år fremvist flotte resultater, men i 2008 har den finansielle krise sat sine spor, først og fremmest ved at de private investorer har været mere tilbageholdende. Regeringen har afsat en halv mia. kr. til etablering af private venturefonde i samspil med det private erhvervsliv. Initiativet vil give videnbaserede danske iværksættere betydeligt bedre muligheder for at tiltrække privat medfinansiering til den videre udvikling af virksomheden. Samtidig har regeringen styrket de seks innovationsmiljøers bevillingsprofil i de kommende år ved i den senest indgåede aftale om fordeling af UMTSmidler at afsætte godt 200 mio. kr. i til innovationsmiljøerne. I den aktuelle konjunktursituation er der stærkt behov for, at innovationsmiljøerne understøtter nye videnbaserede iværksættere, og at innovationsmiljøerne gennem deres viden og netværk til private investorer kan tiltrække privat kapital. De danske innovationsmiljøer har i perioden givet støtte til knap 800 projekter og dermed bidraget til etablering af godt 700 videnbaserede iværksættervirksomheder. Knap halvdelen af disse virksomheder var stadig virksomme ved udgangen af De seneste fem år er der tiltrukket ca. tre mia. kr. i privat investorkapital til innovationsmiljøernes porteføljeselskaber, sammenholdt med offentlige investeringer på knap en halv mia. kr. De private investeringer er dermed knap 6,5 gange større i morgendagens vækstvirksomheder, end de offentlige. Det er et klart udtryk for, at de markedsmæssige muligheder for iværksættervirksomhederne er lovende. Helge Sander Videnskabsminister På trods af finanskrisen er det i 2008 lykkedes at tiltrække private investeringer for godt en halv mia. kr. til de virksomheder, som innovationsmiljøerne har investeret statslige midler i. Denne indsats fra innovationsmiljøerne er nødvendig, hvis vi i Danmark fortsat skal kunne udvikle lovende og perspektivrige iværksættervirksomheder som de eksempler, der præsenteres i årets performanceregnskab. 5

6 Dansk spilfirma går efter global succes med dogmespil > 6

7 Case Dansk spilfirma går efter global succes med dogmespil Væk er heftig grafik, overflødigt lir og vilde budgetter. PLAYDEAD vil ind til kernen i det, der skaber en unik spiloplevelse. Det er den simple opskrift på computerspillet Limbo, der er spilbranchens pendant til dogmefilmen. CAT Innovation har bidraget med vækstkroner og personlig sparring. En dreng skal styres gennem et sort-hvidt univers fyldt med udfordringer. På jagt efter sin søster skal han kæmpe mod tyngdekraften, maskiner og mystiske væsner. Minimalisme er nøgleordet hos firmaet PLAYDEAD. Den enkle tilgang betyder, at der kan fokuseres 100 procent på alle detaljer i udviklingen, og alle ideer kan afprøves og testes af potentielle kunder. - Vi vil lave det, som computerspil egentlig går ud på. Nærvær, oplevelser og detaljerigdom. Ingen fancy intro med skuespillerstemmer, bare ren spiloplevelse. At vi så samtidig kan producere det til en lavere pris end konkurrenterne, er bare fedt, fortæller Arnt Jensen, der er en af to stiftere af PLAYDEAD. Firmaet sigter derfor også efter de kunder, der vægter detaljerigdom og en nærværende spiloplevelse højt. Der er nemlig ikke lagt op til eksempelvis onlinespil mod vennerne. - Vi vil hellere lave et superfedt spil, der varer i fem timer end en blød mellemvare, der varer i 20 timer, forklarer Dino Patti, der er den anden stifter i PLAYDEAD. Blåstempling af Limbo Limbo er allerede blevet et kendt navn i den danske spilbranche. Således har den danske kunst- og filmverden vendt tommelfingeren op for produktet og skudt penge i PLAYDEAD. Forventningerne til lanceringen af produktet i begyndelsen af 2010 er også stor. Især én oplevelse giver de to stiftere troen på succes: - På et tidspunkt spredtes et klip fra spillet på internettet. Det førte til, at omkring 30 udgivere viste interesse for Limbo. Det må jo betyde, at kunderne er derude, forudser Arnt Jensen. Dermed regner de to stiftere med, at Limbo kan blive den eksportsucces i spilbranchen, som de danske dogmefilm blev i filmbranchen. Beholder selv rettighederne Mens mange andre små computerspilsfirmaer ville have klappet i hænderne over at blive kontaktet så tidligt i processen af de store spiludgivere på markedet, har PLAYDEAD valgt en anden vej. De tog kontakt til CAT Innovation i 2007, og det har de ikke fortrudt ét sekund siden. Det betød nemlig, at PLAYDEAD fik muligheden for at bevare kontrollen over produktet. - Vi har virkelig været glade for samarbejdet med CAT. Uden dem var spillet højst sandsynligt kommet på udenlandske hænder, hvor der var tæt kontakt til en potentiel pengestærk udgiver. Udover CATs kapitaltilførsel nyder vi godt af den erfaring, som innovationsmiljøets investment manager har - især når det handler om udviklingen af virksomheden, beretter Dino Patti. Når spillet Limbo er kommet på markedet, er det planen, at der skal udvikles flere computerspil efter samme koncept. Måske endda i farver, forudser de to stiftere med et smil. Fakta om PLAYDEAD ApS > Stiftet i 2006 med kapital fra Videnskabsministeriet. Først som Underholdningsbranchen og siden Limbo Games. 13 medarbejdere Innovationsmiljø: CAT Innovation Investorkapital fra CAT Innovation, Vækstfonden og FAHU. Tilskud fra Statens Kunstfond, Nordic Game Program og Det Danske Filminstitut 7

8 Forundersøgelser og forprojekter > Figur 1: Forundersøgelser og forprojekter Igangsatte forundersøgelser: Ialt 1405 Igangsatte forprojekter: Ialt 263 Figur 2: Nye forprojekter igangsat i løbet af 2008 fordelt på branche Udviklingen i antallet af forundersøgelser og forprojekter i perioden 2004 til og med 2008 fremgår af figur 1. En forundersøgelse er betegnelsen for innovationsmiljøets undersøgelse af et projekt, inden der træffes beslutning om investering. Et forprojekt er betegnelsen for et projekt, som innovationsmiljøet har investeret i inden for rammerne af en virksomhed. Antallet af forundersøgelser ligger ret stabilt gennem den viste femårsperiode, mens der ses et fald i antallet af nyigangsatte forprojekter fra 52 i 2007 til 42 i Forklaringen herpå er bl.a., at resultatet af seneste EU-udbud vedrørende varetagelsen af innovationsmiljøerne betød, at antallet af innovationsmiljøer blev reduceret fra syv til seks. Det ikkefortsættende miljø afstod i den forbindelse fra at foretage nyinvesteringer i 2. halvår Som det fremgår nedenfor blev der af samme årsag investeret færre midler i 2008 end i IKT Biotek/medico Industri/elektronik Miljø/energi Nye forprojekter 2008: Ialt 42 Heraf med udspring i universitet, sektorforskning, GTS og hospitalsforskning: Ialt 9 Figur 3: Antal investeringer med sekundær kapital i IKT Biotek/medico Industri/elektronik Miljø/energi 16 8 Der er i perioden 2004 til og med 2008 tilført innovationsmiljøernes porteføljeselskaber i alt 462,5 mio. kr. i offentlig primær og sekundær forprojektkapital svarende til gennemsnitligt 1,8 mio. pr. forprojekt. I perioden 2003 til og med 2007 blev der gennemsnitligt tilført 1,5 mio. kr. pr. forprojekt. Stigningen i det gennemsnitlige 19 tilførte beløb pr. forprojekt skyldes, 19 at grænserne for, hvor meget innovationsmiljøerne 16 kan investere på statens vegne 8 i det enkelte forprojekt, er blevet hævet Der blev i 2008 indgået aftaler om investering af 98,2 mio. kr. (2007: 117,8 mio. kr.) i nye og bestående porteføljeselskaber. Heraf blev 57,9 mio. kr. investeret som såkaldt primær forprojektkapital, dvs. i nye selskaber, hvor innovationsmiljøerne i første runde kan investere maksimalt 1,5 mio. kr. på statens vegne i det enkelte selskab. Endvidere blev der investeret 40,3 mio. kr. som sekundær kapital i den eksisterende portefølje, hvor inno- 8

9 > vationsmiljøerne på vegne af staten kan investere op til 2,5 mio. kr. i det enkelte selskab, såfremt den statslige investering udgør maksimalt 40 % af den samlede investering. Med andre ord skal private investorer i den sekundære investeringsrunde bidrage med mindst 60 % af den samlede investering. De sekundære statslige investeringers andel af den samlede statslige investering har de seneste år ligget stabilt på ca. 40 %. Den branchemæssige fordeling af investeringer i nye forprojekter og investeringer af sekundær kapital fremgår af figur 2. Hele porteføljen bestod ved udgangen af 2008 af 257 selskaber mens den ved udgangen af 2007 bestod af 258 selskaber. Tilgangen af nye selskaber til porteføljen har med andre ord været lige så stor som den reduktion, der er sket i form af exits og selskabslukninger. Den branchemæssige fordeling af hele porteføljen fremgår af figur 4. Fordelingen på brancher viser som tidligere år en overvægt af selskaber inden for biotek/ medico og IKT, idet der dog i forhold til ultimo 2007 er sket en reduktion i antallet af IKT-selskaber fra 83 til 74. Antallet af selskaber inden for miljø/energi er øget fra 24 i 2007 til 31 i 2008, hvilket må tages som et udtryk for den stigende interesse for at etablere virksomhed inden for cleantech. Figur 4: Antal porteføljevirksomheder pr IKT Biotek/medico Industri/elektronik Miljø/energi Andet Hele porteføljen pr : Ialt 257 Heraf med udspring i universitet, sektorforskning, GTS og hospitalsforskning: Ialt 97 Antal med formaliseret F&U aftale med universitet, sektorforskning, GTS og hospital*: Ialt 35 * Aftalen skal indebære et substantielt indhold af forskning & udvikling. En aftale om fx ren lokaleleje på et universitet m.v. tæller således ikke med 38 % (97) af de porteføljeselskaber, der var i innovationsmiljøernes porteføljer ved udgangen af 2008, udspringer fra forskningsinstitutioner. Der er her tale om et lille fald i forhold til ultimo 2007, hvor 42 % (=108 selskaber) udsprang fra forskningsinstitutioner, hvilket bl.a. skyldes, at der herfra blev igangsat 9 nye forprojekter i 2008, mens det tilsvarende tal var 21 i % af selskaberne har en formaliseret F&U aftale med en forskningsinstitution. Selskaberne inden for biotek/medico og IKT har den største tilknytning til forskningsinstitutioner - se figur 4. 9

10 Virksomhedernes overlevelse > Figur 5: Antal lukkede selskaber i innovationsmiljøernes porteføljer i 2008 fordelt på branche og hovedårsagen til lukningen (baseret på miljøernes vurdering) Branche Markedsforhold Finansieringsproblemer IPR problemer Teknologiproblemer Iværksætters kompetencer IKT Biotek/medico Industri/elektronik Miljø/energi Alle brancher Total Innovationsmiljøerne skal investere i projekter, hvor risikoen i startfasen er for høj til at tiltrække kapital fra andre private kapitalkilder, men som samtidig indeholder et stort potentiale. Denne risikovillighed har skabt en række succesrige virksomheder, heriblandt de seks som er portrætteret i dette performanceregnskab. Men med den høje risikoprofil følger også, at nogle af iværksættervirksomhederne af forskellige årsager må lukke. I løbet af 2008 lukkede innovationsmiljøerne i alt 24 selskaber i deres porteføljer jf. figur 5. Flertallet af disse lukninger (10) skyldtes ifølge innovationsmiljøerne markedsforhold, dvs. at selskabernes produkter eller teknologier ikke havde den forventede gennemslagskraft på markedet. 5 af lukningerne skyldtes finansieringsproblemer, hvilket er færre end i Dette må ikke desto mindre ses som et udtryk for, at det fortsat er meget svært for innovationsmiljøernes porteføljeselskaber at tiltrække investorer. 10 af de 24 lukkede selskaber lå inden for IKT, hvilket set i relation til IKT s vægt i den samlede portefølje er en stor andel. Denne tendens var også gældende i 2006 og

11 > Ses der på overlevelsesgraden 5 år efter etablering ligger den for de forprojekter, der blev etableret i perioden på mellem 39 og 55 %. Gennemsnitligt ligger overlevelsesgraden på 5 års sigt hos innovationsmiljøernes porteføljeselskaber på 43 % (211 ud af 487). Overlevelsesgraden afspejler, at innovationsmiljøerne investerer med en betydelig risiko. I alt var der ved udgangen af levende virksomheder etableret med finansiering fra innovationsmiljøerne, heraf var 257 stadig i miljøernes porteføljer, mens miljøerne havde exittet fra 86 selskaber. Figur 6: Antal etablerede samt overlevende selskaber 5 år efter etableringen fra perioen Antal nyetablerede med aktivt CVR nr: Ialt 487 Levende (med aktivt CVR nr) pr (5 år efter etableringen): Ialt 211 Figur 7: Levende selskaber Antal nyetablerede med aktivit CVR nr: Ialt 728 Levende pr (både i porteføljen og exittede): Ialt 343 Note: Tallene for nyetablerede selskaber med aktivt CVR-nummer (728) afspejler ikke fuldt ud alle de forprojekter, som er igangsat af innovationsmiljøerne (mere end 790 siden 1998). To innovationsmiljøer er blevet nedlagt i perioden, og de igangsatte, levende forprojekter blev i et vist omfang videreført i de øvrige innovationsmiljøer. Endvidere har nogle forprojekter fået deres bevilling annulleret inden selskabsetablering. Når tallet for nyetablerede selskaber i er lavere end tallet for nye forprojekter de samme år (figur 1) skyldes det, at ikke alle nye forprojekter ved udgangen af årene var blevet registreret som selskaber, at nogle bevilgede forprojekter af forskellige årsager får annulleret deres bevilling, samt at et enkelt innovationsmiljø er lukket i perioden. 11

12 Unge frontløbere opfinder mobil-billetter > 12

13 Case Unge frontløbere opfinder mobil-billetter Fra øv til hurra. Irritation kan føre til gode forretningsidéer, når man vælger at reagere konstruktivt. Det var, hvad to gode venner i Århus gjorde. De var trætte af at stå i kø til og gå glip af spændende arrangementer. Derfor opfandt de et koncept, hvor mobiltelefonen løser problemerne. Computeren, pungen og telefonen er smeltet sammen i nutidens mobiltelefoner. Det baner vejen for, at man på mobilen både kan se på en eventkalender eller køreplan, bestille billetter, betale dem og få en digital billet via sms. Ved indgangen til arrangementet eller toget, kan man vise den kopisikrede billet på telefonens skærm. Det er kort fortalt idéen bag firmaet ScreenTicket skabt af iværksætterne Sead Bajrovic, David Ventzel og Jathavan Shanmugam. Den har vist sig at være så god, at både kunder, brugere og investorer har taget den til sig. Virksomheden er samtidig på vej ud over landets grænser. ScreenTicket er i gang med at etablere sig i USA og Sverige via samarbejdspartnere med stort lokalkendskab. Skabertrang som drivkraft Allerede mens de tre ildsjæle bag firmaet var under uddannelse, satte de sig det mål, at de ville skabe en erhvervssucces sammen. - Vi har en skabertrang, der driver os fremad. Vi kan lide selv at tage beslutningerne og skabe noget nyt, forklarer CEO Sead Bajrovic. Stifterne kom på prøve, da startkapitalen skulle skaffes. Men Østjysk Innovation kunne se potentialet i idéen bag ScreenTicket. Dermed kom en prototype og den første kunde i hus. - Vi mødte stor lydhørhed i innovationsmiljøet. Potentialet blev undersøgt seriøst, og vi fik kortlagt teamets personlighedsprofiler. Østjysk Innovation er med til at sikre, at vi udvikler os løbende og kommer ud på markedet, oplever Sead Bajrovic. Kunsten at komme først ScreenTickets ledelse har øjnet et nyt og voksende marked tidsnok til at kunne blive en såkaldt first mover med de fordele, det giver. Ambitionen er, at den gode timing skal gøre ScreenTickets løsning til den mest populære, så den på sigt kan blive en decideret international standard på dette felt. I slutningen af 2009 vandt løsningen en pris i en iværksætterkonkurrence i USA på grund af sit potentiale for at blive stor succes på det amerikanske marked. - Mobilmarkedet udvikler sig meget hurtigt. Investorerne har givet os ro til at fokusere på salg og videreudvikling. Det ville have forhalet vores udvikling og forringet vores chancer for succes, hvis vi skulle bruge endnu mere tid på at søge kapital, konstaterer Sead Bajrovic. En stærk bevidsthed om værdien af netværk har også hjulpet ScreenTicket godt på vej. Mange timer er blevet brugt på at være til stede de rigtige steder og stifte nye relationer. Det gav for eksempel bonus, at Væksthus Midtjylland kendte til ScreenTicket, da DR Penge ringede til væksthuset for at få kontakt med virksomheder, der fik nej til lån hos banker. ScreenTicket kom på skærmen i den allerbedste sendetid. - Kort efter blev vi kontaktet af fire interessante investorer, heriblandt Foreningen Energi Horsens, der sammen med Østjysk Innovation skød fire millioner kroner ind i virksomheden, siger Sead Bajrovic. Fakta om ScreenTicket > Stiftet 2007 med kapital fra Videnskabsministeriet Otte medarbejdere Innovationsmiljø: Østjysk Innovation Investorkapital: Foreningen Energi Horsens 13

14 Kapital fra eksterne kilder > Figur 8: Offentlig og privat kapital (mio. kr.) 902,4 605,6 595,6 533,6 351,6 81,9 80,8 83,8 117,8 98, Innovationsmiljøernes 257 selskaber tiltrak i ,6 mio. kr. i privat kapital fra eksterne private investorer. Dette er markant lavere end i såvel 2006 og 2007, hvor der blev tiltrukket hhv. 600 mio. kr. og ca. 900 mio. kr. til et tilsvarende antal selskaber. Faldet i tiltrukket privat kapital afspejler den finansielle krise, der har gjort det markant sværere at tiltrække kapital ikke blot til de relativt unge, udviklingstunge og dermed særligt risikofyldte virksomheder, men også til de selskaber, som har været længe i porteføljen, og som senest i 2007 evnede at tiltrække store beløb fra private investorer. Offentlig forprojektkapital: Ialt 462,5 Privat kapital: Ialt 2.988,8 Figur 9: Tilført privat kapital til selskaber i 2008 (mio. kr.) 28,4 8,9 9,1 85,3 150,4 Danske ventureselskaber Udenlandske Ventureselskaber Business Angels 251,4 Pengeinstitutter Innovationsmiljøet Andet I perioden 2004 til og med 2008 er der tiltrukket 2,99 mia. kr. svarende til 6,5 kr. fra private investorer for hver krone, der i samme periode er investeret i innovationsmiljøernes porteføljeselskaber som offentlig forprojektkapital (462,5 mio. kr.). Porteføljeselskaberne tiltrækker således mere end seks gange så meget privat kapital som det beløb, der investeres af innovationsmiljøerne på vegne af staten. I dette års performanceregnskab kan vi for første gang vise, fra hvilke kilder den private kapital kommer. 75 % af kapitalen kommer fra danske og udenlandske ventureselskaber (incl. venturemidler fra Vækstfonden). At 28 % kommer fra udenlandsk venture, er et udtryk for at innovationsmiljøernes porteføljeselskaber er kommet ud på den internationale kapitalscene med succes givetvis trukket med af de danske ventureselskaber. Primært er det de stærkt kapitalkrævende biotek/medico-virksomheder, der har tiltrukket udenlandsk venturekapital. Endvidere må det fremhæves, at Business Angels har bidraget med 85 mio. kr. (16 %) af den samlede tiltrukne kapital, samt at de er aktive investorer i alle brancher 14

15 > og går forrest som investorer inden for industri/elektronik-branchen, hvor ventureselskaberne tilsyneladende er tilbageholdende. Pengeinstitutterne spiller ikke overraskende en ret begrænset rolle i forbindelse med porteføljevirksomhederne. I beløbene herfra indgår også lån med kaution fra Vækstfonden. Evnen til at tiltrække privat kapital er en af de succesparametre, der vejer tungt i den beregningsmodel, som danner udgangspunkt for fordeling af de statslige investeringsmidler mellem innovationsmiljøerne. Biotek/medico selskaberne er som i tidligere år de selskaber, der har tiltrukket mest privat kapital. 51 af i alt 90 biotek/ medico selskaber i innovationsmiljøernes porteføljer tiltrak i 2008 ca. 316,5 mio. kr. fra private investorer. I 2007 var der 74 selskaber ud af 258 der ikke havde tiltrukket ekstern kapital i løbet af året. I 2008 var der 123 selskaber ud af 257, der ikke fik tilført privat kapital. Dette må tages som et yderligere tegn på finanskrisen. Inden for alle brancher er der i 2008 (som i 2006 og 07) en markant overvægt af selskaber, der tiltrak op til 10 mio. kr., mens kun 2 selskaber tiltrak mere end 50 mio. kr. Innovationsmiljøernes selskaber tiltrækker imidlertid oftest kapitalen over flere omgange, og flere af selskaberne har således over tid tiltrukket væsentligt større kapitalbeløb, end det fremgår af figur 11. Figur 10: Tilført privat kapital til selskaber i 2008 (mio. kr.) 23,5 5,6 0,8 4,2 15,8 2,0 1,7 5,8 IKT (99, 7) 1,7 11,5 Industri/elektronik (34,9) 62,0 Business Angels (Ialt: 85,3) 144,8 Danske ventureselskaber (Ialt: 251,4) 16,1 1,0 0,9 21,1 Udenlandske Ventureselskaber (Ialt: 150,4) ,9 4,1 3,0 4,7 Biotek/medico (316,5) Miljø/energi (82,2) ,1 0,3 Andet (0,3) Pengeinstitutter (Ialt: 8,9) Innovationsmiljøet (Ialt: 9,1) Andet (Ialt: 28,4) Figur 11: Antal virksomheder i porteføljen pr , der har tiltrukket privat kapital (kapital tiltrukket i 2008) Selskaber, der er opløst i 2008 som flg. af konkurs, likvidation m.v. samt 100 % exittede selskaber, er ikke medregnet , IKT Biotek/ medico Industri/ elektronik Miljø/energi Andet Over 100 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Ingen kapital 0,5 til 1 mio. kr. Under 0,5 mio. kr. 15

16 Exits og tilbagebetaling > Figur 12: Tilbagebetaling af statslige investeringer (mio. kr.) 45,7 43,9 30,7 16,7 18, Innovationsmiljøerne stiller ikke blot risikovillig kapital til rådighed for nystartede videnbaserede iværksættervirksomheder. Kapitalen er også tålmodig. Det tager tid at få etableret Proof of Concept og Proof of Business det tager tid at nå fra idé til marked. I årene 2005, 2006 og 2007 begyndte der at rulle penge tilbage på de statslige investeringer, i alt 120 mio. kr. I 2008 blev der kun tilbagebetalt 18 mio. kr. Tilbagegangen i 2008 i forhold til de forudgående tre år er et udtryk for, at exitmarkedet i 2008 var under stærk indflydelse af den finansielle krise samt at porteføljeselskaberne af samme årsag var presset i en sådan grad, at de kun i stærkt begrænset omfang kunne betale af på den statslige investering jf. nedenfor (figur 14). Tilbagebetaling er et centralt succeskriterium for innovationsmiljøerne og tæller med i den beregningsmodel, der benyttes af Videnskabsministeriet, når investeringsmidlerne til innovationsmiljøerne skal fordeles. Sammenligner man tilbagebetalingerne siden 2004 med den investerede offentlige forprojektkapital, er forholdet mellem tilbagebetalinger og investeringer ca. 1:3. 16

17 > I 2008 var der 21 exits fra innovationsmiljøernes porteføljevirksomheder. Kun 2 af disse exits skete med fortjeneste. I 2006 var 8 ud af 23 exits med fortjeneste, mens der i 2007 var 6 ud af 22 exits med fortjeneste. Tallene for exits med fortjeneste i 2008 sammenlignet med de mere positive tal for 2006 og 2007 afspejler, at den finansielle krise i 2008 vanskeliggjorde positive exits fra innovationsmiljøernes porteføljer. Som det fremgår af figur 13, er der en stor andel af exits med tab, dvs. hvor tilbagebetalingen er mindre end den investerede kapital. Der er her oftest tale om selskaber, hvor innovationsmiljøerne har vurderet, at et fortsat engagement i selskaberne set med investorøjne er uden perspektiv. Antallet af exits med tab var i mens tallet i såvel 2006 som 2007 var 13. En række selskaber er på vej mod exits, dvs. enten har selskaberne betalt deres lån helt eller delvist tilbage til innovationsmiljøet eller innovationsmiljøet har solgt en del af sine kapitalandele i selskaberne. 55 af selskaberne i porteføljen var ved udgangen af 2008 i gang med at tilbagebetale investeringen, men på et lidt lavere niveau end tilfældet var for de 59 selskaber, som havde påbegyndt tilbagebetalingen ved udgangen af Figur 13: Exits i IKT Biotek/ medico Exits med fortjeneste på over 300% Exits med fortjeneste på mellem 100 og 300% Exits med fortjeneste på % (siden investeringstidspunktet) Exits med break even (=provenu af investeret egenkapital og lån +/- 10%) Exits med tab Industri/ elektronik 14 2 Miljø/energi 0 Andet Figur 14: Antal selskaber der pr har påbegyndt tilbagebetaling af de investerede midler IKT Biotek/ medico Industri/ elektronik Miljø/energi Andet Tilbagebetaling er sket med over 300% af det investerede beløb Tilbagebetaling er sket med % af det investerede beløb Tilbagebetaling er sket med % af det investerede beløb Tilbagebetaling er sket med under 50% af det investerede beløb 17

18 Højteknologisk dansk legeplads skaber begejstring > 18

19 Case Højteknologisk dansk legeplads skaber begejstring Børn i hele verden får igen lyst til at lege i det fri, når deres legeplads bliver indrettet med computerstyrede legeredskaber fra den danske iværksætter, PlayAlive. Derfor har produkterne også stor appel til investorer og forhandlere, der øjner et nyt dansk LEGO-eventyr. Senest har endnu en investor budt sig til. Børn er vilde med elektronik og kan bruge timevis på det. Et dansk firma har nu fundet nøglen til at få børn ud og bevæge sig i den friske luft. De har puttet it ind i legepladsen. 17 steder i Danmark har børnene nu fået en tillokkende moderne, interaktiv legeplads. - Der er stort set ikke sket nogen udvikling af legepladser i år, hvorimod der er sket stor produktudvikling inden for computerspil og elektroniske medier. Derfor taber legepladsen ofte i konkurrencen om børnenes tid. Vi vil motivere til mere udendørs leg og fysisk aktivitet, forklarer Claus Thomsen, direktør i PlayAlive. Kernen i PlayAlives opfindelse er en interaktiv legeplatform, bestående af elektroniske enheder med lys, lyd og sensorer. Enhederne fungerer i et netværk uden central computer, hvilket giver maksimal fleksibilitet til interaktiv leg. Den enkelte enhed lyser i forskellige farver og siger lyde, når man rører ved den. Platformen findes nu i tre forskellige produkter, og den kan også indbygges i eksisterende legepladsredskaber. - Vi har taget det attraktive ved virtuel leg udenfor. Ligesom på en pc kan børnene tilpasse legen efter deres behov, temperament og alder ved at vælge mellem spiltyper og sværhedsgrader, siger Claus Thomsen. Børnene kan også lære, mens de leger, da der bliver udviklet læringsspil i matematik, stavning og andre fag i samarbejde med Syddansk Universitet. På sigt kan børnene også selv programmere helt nye spil. Børn tegnede forretningsideen Bag PlayAlives grundidé står nogle skolebørn i Vejle, der tegnede deres ønskelegeplads, da skolen skulle bygge en ny. De tegnede en legeplads med computere. Legepladsfirmaet tog udfordringen op sammen med kreative og innovative folk, der blandt andet arbejdede i LEGO. En af dem var Claus Thomsen. PlayAlive var først til at integrere it i en legeplads. Siden har store legepladsproducenter som KOMPAN og Lappset fulgt trop. At være frontløber har gjort PlayAlive særdeles attraktiv globalt. På blot et år har PlayAlive fået partnere i tretten lande i Europa, der vil forhandle PlayAlives produkter og koncept. Nu skal andre verdensdele indtages, og PlayAlive er ved at indgå en aftale med en ny investor om ekstra kapital til vækst og internationalisering. Fra starten imødekom både InnovationMidtVest, banken og investorerne PlayAlives behov for likviditet trods økonomisk krise. - Der er tre faktorer, der har båret PlayAlive frem: Et koncept, der gør en forskel. De kompetencer, som vi har, som bliver blåstemplet af vores fortid hos LEGO. Og endelig innovationsmiljøets involvering, vurderer Claus Thomsen. PlayAlive værdsætter innovationsmiljøets evne til at dele netværk og viden om faldgruber og juridiske rammer. Selskabet forventer sort bundlinje allerede i Fakta om PlayAlive > Stiftet i 2008 med kapital fra Videnskabsministeriet Tre medarbejdere Innovationsmiljø: InnovationMidt- Vest Investorer: Innotronic, Jan Bendix, LK Development af 2006, Kaasgaard Holding og BT Holding. 19

20 Medarbejdere og omsætning i porteføljeselskaber > Figur 15: Medarbejdere i porteføljeselskaber pr Figur 16: Omsætning i porteføljeselskaber (mio. kr.) pr , , ,2 100,9 41,9 59,0 173,4 146,3 27,1 42,0 15,7 26,3 0,5 0 0,5 IKT Biotek/ medico Industri/ elektronik Miljø/energi Andet IKT Biotek/ medico Industri/ elektronik Miljø/energi Andet Exittede selskaber Ialt: 539 Portføljeselskaber Ialt: 848 Exittede selskaber Ialt: 532 Portføljeselskaber Ialt: 450 Med en første investering i de nye selskaber på ca. 1,7 mio. kr. (statslig primær forprojektkapital plus private midler) er det stærkt begrænset, hvor mange medarbejdere, der hensigtsmæssigt kan ansættes, før selskaberne får tilført yderligere kapital eller får indtjening. Derfor kører selskaberne i den første tid med ganske få medarbejdere, meget slanke organisationer og outsourcing af en lang række opgaver. Med udgangen af 2008 var der i porteføljeselskaberne samt i de exittede selskaber medarbejdere, hvilket er 113 medarbejdere færre end i Antallet af medarbejdere (848) i porteføljeselskaber er det samme som i Faldet fra 2007 til 2008 er med andre ord sket i de exittede selskaber, hvilket må ses som et udtryk for at den finansielle krise har bremset væksten i disse selskaber. I dette tal indgår ligesom tidligere også de medarbejdere, som blev aflønnet indirekte af porteføljeselskaberne dvs. medarbejdere, der formelt var ansat på en anden institution (f.eks. et universitet), men hvor lønnen overføres fra porteføljevirksomheden til institutionen for at dække disse medarbejderes løn. 20 Det bemærkes, at det ikke har været muligt at få oplyst det eksakte antal medarbejdere i alle exittede selskaber, da disse ikke har informationspligt overfor innovationsmiljøerne. Det samlede tal er således behæftet med en vis usikkerhed, og tallet skal derfor opfattes som et minimumstal. Ud fra ovenstående og med de stærke begrænsninger, der ligger i talmaterialet har hver arbejdsplads kostet ca kr. beregnet ud fra den samlede statslige investering i porteføljeselskaber siden 1998 (918 mio. kr.). Den totale omsætning i porteføljeselskaber og exittede selskaber var 2008 lidt under 1 mia. kr., mens den i 2007 lå på lidt over 1 mia. kr. (2006: 788 mio. kr.). Også her gælder det, at det ikke har været muligt at få oplyst omsætningstallet for alle de selskaber, der er exittet fra innovationsmiljøernes porteføljer. Tallet skal således opfattes som et minimumstal. Den lille samlede tilbagegang fra 2007 til 2008 inden for såvel omsætning som antal medarbejdere dækker over store fluktuationer fra fremgang i en række IKT-virksomheder til stor tilbagegang i få virksomheder med relation til byggeriet. Det bemærkes, at en lang række exits sker som trade sales eller salg af teknologier, hvor det oprindelige selskab ophører, og hvor forretningsideen og teknologien lever videre inden for rammerne af det købende selskab. De medarbejdere, der fortsætter som ansatte, væksten i antal medarbejdere samt omsætningen, som en sådan exit giver anledning til, er yderst vanskelig at dokumentere og er derfor ikke medregnet.

21 Case Bilindustrien tester dansk miljøteknologi Færre astmasyge og mindre syreregn. Det er perspektiverne i et produkt opfundet af forskere på DTU og videreudviklet i virksomheden Amminex. Produktet renser effektivt diesel-udstødning fra køretøjer for farlige dampe. Chauffører fra bilfabrikker i Sverige, Frankrig, Tyskland og USA kører i disse år rundt i testbiler, der sviner markant mindre. Det gør de takket være en dansk opfindelse fra Amminex, der gør diesel-udstødningens skadelige kvælstofforbindelser - kaldet NOx - til harmløst kvælstof og vand. - Teknologien er overlegen og klar. Men kvalitetskravene er meget høje i bilbranchen, så nu raffinerer vi ud fra bilfabrikkernes ønsker, forklarer Jens Erik Hinnerskov, CEO i Amminex. Miljøgevinsterne er iøjnefaldende. Over 875 millioner biler kører rundt og forårsager syreregn. Dieselosen er også medvirkende til, at mere end 300 millioner mennesker lider af astma. Opfindelsen bygger på en ny metode til at opbevare ammoniak. Ammoniakken kan effektivt opfange NOx, før det kommer ud af udstødningsrøret. Normalt skal ammoniak opbevares i farlige trykflasker. Men Amminex blander ammoniakken med et salt, så det bliver meget kompakt og sikkert. En beholder med ammoniakmateriale på størrelse med to køkkenruller kan snildt monteres i en bil, hvor dieselrøgen passerer og bliver renset. Software og elektronik styrer doseringen af ammoniak, så den stemmer med motorens brændstofforbrug. Teknologien kan også bruges i dieselmotorer i lastbiler, skibe og generatorer. De rigtige briller på Potentialet i Amminex har vakt mange investorers interesse. Selv under finanskrisen i 2009 er det lykkedes at tiltrække 35 millioner kroner. Ambitionen er derfor at skaffe de yderligere 150 millioner kroner, der skal til for at få opfindelsen ind i almindelige biler fra I bilbranchen tager det flere år at geare forsyningskæderne, fordi fabrikkerne skal bruge så store leverancer, forklarer Jens Erik Hinnerskov. Det var dog den første million, der gjorde udslaget for selve opfindelsen. Her viste innovationsmiljøet sin berettigelse. - Det er utroligt svært for fem forskere at finde tid og ressourcer til at bede internationale investorer om kapital. DTU Symbion Innovation havde de rigtige briller på og gav forskerne adgang til offentlige penge, så de fik chancen for at bevise, at opfindelsen holdt vand, forklarer Jens Erik Hinnerskov, der i kraft af sin industrierfaring blev hentet ind i Amminex i Patentrettighederne til opfindelsen er blevet vekslet med aktier til DTU og ophavsmændene, fordi eneretten er afgørende for, om Amminex er attraktiv for investorer. EU-krav gør timingen god EU hjælper indirekte Amminex, fordi man skærper kravene til rensningen af udstødningen i de kommende år. - Bilindustrien kan løse den udfordring ved at bruge vores teknologi, forklarer Jens Erik Hinnerskov. Amminex udvikler desuden en anden miljøteknologi. Det sker i samarbejde med blandt andre Haldor Topsøe. Det er en mobil strømkilde, der kan erstatte batterierne i el-biler. Fakta om Amminex > Stiftet i 2005 med kapital fra Videnskabsministeriet 30 medarbejdere Innovationsmiljø: DTU Symbion Innovation Investorer: SEED Capital Denmark, EnergiMidt, Nordea Fonden, Conduite Ventures. 21

22 Intellectual Property Rights patenter m.v. > Figur 17: Antal selskaber i porteføljen pr der udnytter IPR. 34 IKT Biotek/ medico 33 3 Industri/ elektronik 22 0 Miljø/energi 2 0 Andet 184 af de 257 aktive selskaber i innovationsmiljøernes porteføljer ultimo 2008 havde enten beskyttet deres idé med patent/patentansøgning eller anden form for IPR. Selskaberne inden for biotek/medico, industri/elektronik og miljø/energi har den største grad af IPR beskyttelse ca. 90 % inden for disse kategorier har IPR mens selskaberne inden for IKT har en lavere grad af IPR. Flere af selskaberne har mange patenter/patentansøgninger. Her er det markant, at biotek/medico-selskaberne i porteføljen tegner sig for 65 % af det samlede antal patenter/patentansøgninger i porteføljevirksomhederne. Har patent(er) eller patent-ansøgning(er): Ialt 168 Har anden form for IPR (brugsmodel, designbeskyttelse m.v.): Ialt 16 Figur 18: Antal patenter og patentansøgninger i selskaber i porteføljen pr IKT Biotek/ medico Industri/ elektronik Miljø/energi Andet Porteføljeselskaber: Ialt 339 Exittede selskaber: Ialt

23 Case Industrirobotten har fået øjne Nu kan industrirobotter flytte genstande, selvom de ligger hulter til bulter i en kasse. Odense-virksomheden Scape Technologies har udviklet nyskabende robotteknologi, der bruger kameraer. Det har gjort virksomheden interessant for blandt andet Grundfos. - En robot med vores teknologi opfører sig lidt som et menneske. Den kan både se og føle. Den arbejder bare hurtigere og uden pauser, fortæller Rune Larsen, der er administrerende direktør i Scape Technologies. Med et kameraøje kan robotten se, hvor et metalemne er i eksempelvis en kasse. Hvis emnet sidder fast mellem andre genstande, prøver den et andet, som den kan løfte op. Derefter gentages processen, indtil kassen er tom. I industrijargon kaldes det binpicking. - Når kameraet genkender og finder et emne, bliver oplysningerne sendt til robottens hjerne, der giver besked til gribearmen om at fange emnet og løfte det hen til eksempelvis en maskine, forklarer Rune Larsen. Inden robotten sættes i gang, tages der en række billeder af det, der skal flyttes. Disse billeder og en 3D-model gør, at softwaren kan genkende emnet, når robotten ser det. Også selvom det kun er en del af emnet, der er synligt eller hvis lysforholdene er dårlige. Idéen stammer fra Syddansk Universitet, hvor forskerne Ivar Balslev og Rene Dencker Eriksen i mange år har forsket i, hvordan man kan bruge kamerateknologi ved bin-picking. Begge er i dag ansat i Scape Technologies. Grundfos så potentialet Kontakten til en af Danmarks største industrivirksomheder kom i stand i løbet af Vi valgte at kontakte Grundfos for at høre, om de var interesserede i vores teknologi. Det viste sig, at Grundfos i en længere periode havde ledt i hele verden efter bin-picking teknologi, så det var god timing. Nu kører vi et tæt parløb med dem i udviklingen af robotsoftwaren, siger en meget tilfreds Rune Larsen. I øjeblikket bliver Scapes teknologi brugt på flere af Grundfos produktionslinjer i Danmark og Tyskland, og Rune Larsen er utroligt stolt af og glad for samarbejdet med Grundfos, da det har børstet universitetsstøvet af teknologien. Scape Technologies satser også hårdt på bilindustrien. Her findes der nogle store kunder, hvor der kan sælges mange binpicking systemer til hver enkelt produktionslinje. Udover interessen fra Grundfos har opfindelsen også fået opmærksomhed fra andre sider, da den i 2008 vandt robotproducenten KUKAs internationale Best Application Award og Ingeniørens Produktpris i Meget mere end kapital I 2004 valgte NOVI Innovation at investere i virksomheden. Samarbejdet med innovationsmiljøet handler dog om meget mere end penge. - Det har virkelig været en kæmpehjælp at få tilknyttet NOVI Innovation. Deres medarbejdere er meget professionelle. De gav os i starten mulighed for at blive ved at udvikle på produktet i stedet for at bruge alt for meget tid på drift og administration, siger Rune Larsen. Han forventer, at Scape Technologies på sigt vil indgå i et samarbejde med en større international virksomhed med et udbredt salgsnet - eksempelvis en robotproducent. Fakta om Scape Technologies A/S > Stiftet i 2004 med kapital fra Videnskabsministeriet 10 medarbejdere Innovationsmiljø: NOVI Innovation Investorkapital fra NOVI Innovation 23

24 Case Indret dit hjem med virtuelle møbler Nu kan du se, hvordan møbler fra bolighuset ser ud i dit hjem, uden at du behøver at låne eller købe dem. Firmaet Intertisement i Esbjerg arbejder med en teknologi, der med et webkamera og en håndholdt computer kan give dig møblerne med hjem i en kuffert. Hvordan ser den sofa ud hjemme hos mig? Et kendt spørgsmål, når man står i forretningen og forsøger at flytte møbler med tankerne for at se, hvordan de ser ud i ens eget hjem. Igennem to år har Intertisement arbejdet med at gøre det lettere for møbelkunder at indrette deres hjem. Løsningen hedder ViewBoard. Løsningen består af tre dele: En bærbar computer med integreret kamera, markeringsskiver i pap med forskellige symboler og en avanceret 3D-teknologi. Via koordinater og beregninger forvandler løsningen papskiverne til møbler, når de ses på computerskærmen. Det hele er pakket i en kuffert, som møbelforretningen låner kunderne med hjem. I hjemmet lægger kunden markeringsskiverne der, hvor møblet skal stå, tænder computeren og retter kameraet mod papskiven. Når kameraet ser skiven med symbolet for eksempelvis en sofa, dukker møblet op på skærmen. Derefter er der fri mulighed for at vælge mellem farver, materialer og placering. - Sælgeren af møblet kan selv bestemme, hvor mange varianter kunden skal kunne se. Det kan han taste ind i programmet, før kunden låner kufferten med hjem. Det giver nogle helt nye muligheder for begge parter. Kunden kan være mere sikker på at gøre det rigtige køb, fremhæver Kim Bleshøy Nielsen, der er administrerende direktør i Intertisement. Udover møbelhuse er løsningen også oplagt for indretningsarkitekter, som nemt kan vise kunderne, hvilken type møbler, de har i tankerne. Så kan kunderne se, hvordan møblerne konkret vil tage sig ud hjemme hos dem selv. En digital virkelighed Firmaet udspringer af et projekt på Aalborg Universitet i Esbjerg, hvor Kim Bleshøy Nielsen og Jacob Stengade arbejdede med en teknologi, der bruger digitale objekter i den virkelige verden. - Det startede med, at vi lavede virtuelle modeller af B&Oprodukter, men vi fandt hurtigt ud af, at teknologien passede perfekt til de dilemmaer, man har i møbel- og indretningsbranchen, forklarer Kim Bleshøy Nielsen. En af de store fisk i branchen har også allerede set perspektiverne, idet BoConcept i løbet af 2009 har vist stor interesse for at bruge teknologien til at visualisere deres møbler. Satser på internationalt marked Intertisement blev stiftet i 2007 i samarbejde med Syddansk Innovation, og for firmaet har det været et stort plus at have et innovationsselskab som rygrad. - Investeringen og støtten har betydet, at vi fik gjort vores idé til virkelighed. At det ikke bare blev et kandidatspeciale, der blev liggende i skuffen, fortæller Kim Bleshøy Nielsen. Ledelsen håber, at Intertisements teknologi kan blive udbredt til resten af Norden, og derudover ser de ikke mange begrænsninger i forhold til nye produktområder: - Vi kan jo også lave 3D-visuali seringer af malerier eller ovenlysvinduer, påpeger Kim Bleshøy Nielsen. Fakta om Intertisement ApS > Stiftet i 2007 med kapital fra Videnskabsministeriet To medarbejdere + freelancere tilknyttet Innovationsmiljø: Syddansk Innovation Investorkapital fra Syddansk Innovation 24

25 Oversigt over innovationsmiljøer > CAT Innovation A/S Universitetsparken Roskilde Direktør: Kim Ove Olsen Bestyrelsesformand: Direktør Torben Ballegaard Sørensen Ejerforhold: CAT Fonden (RUC, Risø DTU Region Sjælland), Sparekassen Lolland, DiBa Bank og Roskilde Bank. Egenkapital: 19 mio. kr. pr. ultimo Investeringsprofil: CAT Innovation investerer i videntunge projekter i den tidlige fase, ofte højteknologiske og typisk i patenterbare forretningsideer. Investeringerne fordeler sig bredt med fokus på følgende områder: IT og kommunikation (IKT) Life Science Teknologier Industriel Innovation Cleantech Oplevelsesteknologi Vi investerer i virksomheder med udspring i offentlig forskning og i spin outs fra små og mellemstore virksomheder. DTU Symbion Innovation A/S > Diplomvej, Bygning Kgs. Lyngby Tlf: Direktør: Ulla Brockenhuus-Schack Bestyrelsesformand: Direktør Erik G. Hansen Ejerforhold: DTU Symbion Innovation er et 100% ejet datterselskab under Danmarks Tekniske Universitet. Innovationsmiljøet er en del af venture virksomheden SEED Capital. Egenkapital: 25,5 mio. kr. pr. ultimo Det samlede kapitalgrundlag i SEED Capital udgør 531 mio. kr. Investeringsprofil: DTU Symbion Innovation samarbejder med Symbion og SEED Capital om investeringer i pre-seed og seed-fasen af innovative, højteknologiske, forsknings- eller videnbaserede ideer, som er på forkant med den teknologiske- og markedsmæssige udvikling. Samarbejdet omfatter administrationen af både venturekapital og statslige innovationsmidler. DTU Symbion Innovation fokuserer på finansiering og rådgivning til ambitiøse entreprenører, der arbejder mod at skabe succesfulde og internationalt orienterede virksomheder. Før 1. januar 2009 hed selskabet DTU Innovation A/S. 25

26 > Innovation MidtVest A/S > Birk Centerpark Herning. Tlf Direktør: Søren Stougaard Dalby Bestyrelsesformand: Adm. direktør Jørgen Zartow Ejerforhold: Bang & Olufsen A/S, Boconcept Holding A/S, Can Management A/S, Claire Group, Dansk Transfertryk A/S, EDB Gruppen Systems A/S, Egetæpper A/S, Hans Foxby s Fond, Unimerco A/S, Unimerco Group A/S, Green City Denmark A/S, Handelsbanken A/S, Håndværker- og Industriforening, Poul Due Jensens Fond, Kvik Køkkenet A/S, NOVI A/S, Pasiladi ApS, Thygesen Textile Group ApS, Vestas Wind Systems A/S, Brandtex A/S, Østjysk Innovation A/S, Syddansk Innovation A/S, Herning Folkeblad A/S, KPC Byg A/S, KK Electronic A/S og Venture Midt/Vest A/S Egenkapital: 5,9 mio kr. pr. ultimo 2008 Investeringsprofil: Innovative teknologier og koncepter fra private og spin-offs fra mindre virksomheder, der kan markedsføres internationalt med højt værdi- og vækst potentiale inden for 2 til 5 år. Fokus på CleanTech, IKT og Mekatronics Dækker hele Danmark, primært Jylland og Fyn. IMV og et stort aktivt netværk indenfor industrien, tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital, efterhånden som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV yder også rådgivning til innovatører, ligesom vi aktivt deltager i erhvervsfremmenetværket med udgangspunkt i Innovatorium Herning samt AU- HIH s studentervæksthus Business Factory. Novi Innovation A/S > Niels Jernes Vej Aalborg Ø Tlf Direktør: Jesper Jespersen Bestyrelsesformand: Direktør Peter Høstgaard- Jensen Ejerforhold: NOVI Ejendomsfond, Rigshospitalet, Forskningsinnovation A/S, NOVI A/S, Nordjysk Universitetsfond, Spar Nord Fonden. Egenkapital: 11 mio. kr. pr. ultimo 2008 Investeringsprofil: NOVI Innovation A/S fokuserer primært på højteknologiske ideer og projekter med udgangspunkt i områderne IKT og Life Science. Med udgangspunkt heri er målet at kommercialisere viden fra Aalborg Universitet og andre forskningsinstitutioner gennem investeringer og rådgivning vedrørende opstart og modning af nye levedygtige højteknologiske vækstvirksomheder. Ved udvælgelsen af potentielle projekter lægger NOVI Innovation A/S særlig vægt på, at idéen er bæredygtig og ejes af en idéhaver med drivkraft. 26

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2010

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2010 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2010 Innovation: Analyse og evaluering 09/2010 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer Udgivet af Rådet for Teknologi

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2011

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2011 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2011 Innovation: Analyse og evaluering 9/2011 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer Udgivet af Rådet for Teknologi

Læs mere

nytænkning Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2006 FI-performanceregnskab.indd 1 25/06/07 11:36:16

nytænkning Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2006 FI-performanceregnskab.indd 1 25/06/07 11:36:16 nytænkning Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2006 FI-performanceregnskab.indd 25/06/07 :36:6 Performanceregnskab for innovationsmiljøerne Publikationen udleveres gratis så længe lager haves

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

nytænkning Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013

nytænkning Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013 nytænkning Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013 Innovation: Analyse og evaluering 1/2013 Performanceregnskab for innovationsmiljøerne Udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation og Styrelsen

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

VÆKSTHUS: IDEA House Esbjerg INVESTERING I FREMTIDENS VÆKSTIVÆRKSÆTTERE

VÆKSTHUS: IDEA House Esbjerg INVESTERING I FREMTIDENS VÆKSTIVÆRKSÆTTERE VÆKSTHUS: IDEA House Esbjerg INVESTERING I FREMTIDENS VÆKSTIVÆRKSÆTTERE VÆKSTHUS ULRIK BLOM Projektleder ubl@easv.dk 4177 5722 2006-7 NYE Vækstvirksomheder 14 POTENTIELLE 55% VÆKST 15 mio oms. Vækstvirksomheder

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein Handlekraft i Ledelse & Organisation Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea,

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer Spin Off Agenda Formål med Accelerace Spin Off Hvad er Spin Off? Accelerace Spin Off processen Hvordan skaber Accelerace Spin Off værdi? Finansieringskilder Teamet bag 2 Accelerace forretningsstruktur

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere