Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard"

Transkript

1 Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

2 Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning af CO 2 til atmosfæren truer med at ændre vores klima. Politikerne er også bekymrede. De har vedtaget Kyotoprotokollen og forventes at følge op med flere visioner på FN topmødet i København i Men hvordan når vi målene? Svaret blæser i vinden. Men ét er sikkert. Vi skal alle sammen hjælpe til. Ifølge Danmarks Energistrategi 2025 skal danskerne spare tre gange så meget energi, som vi hidtil har sparet gennem særlige initiativer. Det bliver ikke bare svært. Det kræver en holdningsændring, og proaktiv handling. Cirka 40% af vores energiforbrug i Europa anvendes til drift af bygninger. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi sætter ind her. Ejendommen uden radiatorer Det lyder som hokuspokus, men faktum er, at en etageejendom renoveret efter KOMFORT HUS standarden udelukkende bygger på velkendte principper. Umiddelbart er det svært at forestille sig en bolig uden radiatorer. De har jo altid været en del af vore boliger. Men på det punkt vender KOMFORT HUS standarden op og ned på vore vante forestillinger. Indblæsningsluften er dejlig varm, der er ingen radiatorer ved vinduet, men ellers ligner alting sig selv. Det nye er, at man ved renovering efter KOMFORT HUS standarden benytter viden om velkendte principper og samspillet mellem de enkelte bygningsdele, således at bygningen næsten ikke bruger energi til opvarmning 6 C og samtidig giver et fantastisk godt indeklima. Mere varmeisolering KOMFORT HUS standarden (også kendt som passiv huse) bygger ligesom termokanden på, at jo bedre man holder på varmen, desto mindre energi skal der bruges til at producere ny varme. Det betyder, at isoleringen skal være tykkere end normalt, og der må ikke være kuldebroer i bygningen. Vinduer medvirker til at styre temperaturen indenfor Om vinteren, når der er behov for varmetilskud, skal solen ramme vinduesfladerne. Om sommeren skal den direkte solpåvirkning begrænses. Store glaspartier bør derfor vende mod syd men med mulighed for afskygning, så der ikke bliver for varmt i boligen. Alle vinduer skal være med tre-lags glas og vinduesrammerne skal være særligt varmeisolerende. Varmegenvinding og styret ventilation Varmen i huset genbruges ved hjælp af varmegenvinding og styret ventilation. For at kunne udnytte dette princip fuldt ud, er det nødvendigt, at husets klimaskærm er helt tæt. Det varme vand i hanen kommer typisk fra en varmepumpe. 80% af de bygninger der står om 20 år er allerede bygget Det er vigtigt, at vi i Danmark har fokus på at alt nyt byggeri udføres energimæssigt forsvarligt for bygningerne skal som udgangspunkt fungere i mere end 100 år. Det betyder også, at mere end 80% af de bygninger der er i Danmark om 20 år allerede er bygget! Derfor er det ikke nok at fokusere på energibesparelser i nybyggeriet. Det er afgørende for det danske energiforbrug, at vi straks reducerer det enorme energiforbrug, der er i den eksisterende boligmasse. Hvis vi starter med at renovere de danske etageejendomme til KOMFORT HUS standarden, kan Danmark og dansk byggeri blive ledestjernen for, hvordan målene i Kyoto-protokollen kan opnås. 2 3

3 Tag skridtet fuldt Ud! Ejeren, ejendomsforvalteren eller bestyrelsen af en etageejendom står ved en renovering ofte overfor mange svære beslutninger inden man igangsætter et projekt. Derfor opdeles et renoveringsprojekt ofte i flere faser for at få økonomien til at hænge sammen. Det er vigtigt med en overordnet plan for ejendommen Mange renoveringsopgaver har karakter af, at man prioriterer opgaverne og tager dem en ad gangen fra en ende. Når det er tilfældet, er det afgørende at man har en samlet plan for bygningen. Ellers kan det blive svært at fremtidssikre de ændringer man laver. Ved at finde besparelser på driften åbnes mulighed for en mere omfattende renovering I forbindelse med en væsentlig renovering af en ejendom kan det godt betale sig at vurdere om renoveringen skal udvides til også at omfatte energibesparende foranstaltninger eksempelvis en renovering efter KOMFORT HUS standarden. Har en boligforening eksempelvis planlagt udskiftning af vinduer er en væsentlig del af omkostningen på projektet opsætning af stilladser, projektering/planlægning og etablering af byggeplads. Ved at beregne bygningens energiforbrug og sammenligne det med det potentielle forbrug efter en renovering efter KOMFORT HUS standarden, kan man hurtigt få et overblik over, om det kan betale sig at udvide renoveringen til også at omfatte energibesparende tiltag eller ej. Tænk hvis varmebesparelsen kan betale den nye facade! Er der planer om at forskønne facaden, udskifte vinduer og sætte altanafdækninger op i en etageejendom, vil det være rigtigt dumt ikke at gøre det hele i en arbejdsgang. Samtidig kan man isolere facaden op til passivhus standard og få vinduer, der matcher de samme høje krav. Den varmebesparelse, der opnås, kan opveje huslejestigningen fra dag et. Samtidig får man en fremtidssikret bygning, der er mindre sårbar overfor stigninger i energipriserne. Et rigtigt passivhus bliver det først, når installationen også er optimeret. Det kan gøres samtidig, men kan også udskydes til senere. På længere sigt bliver det også økonomisk og teknisk muligt at bygge f.eks. solceller på og sende overskydende el tilbage på nettet. Så bygningen bliver helt selvforsynende med energi. Det vigtigste er, at de renoveringer, der bliver lavet på ejendommens klimaskærm fra nu af, bliver så gode at bygningen er klar til passivhus standarden. Så er pengene givet godt ud. 4 5

4 6 C ET Aktuelt EKSEMPEL Der er ingen hokus-pokus ved at renovere en etageejendom efter KOMFORT HUS standarden Der findes flere tusinde boliger i Tyskland og Østrig, hvor man har renoveret eksisterende etageejendomme således de opfylder KOMFORT HUS standarden. Heimdalsvej i Frederikssund Boligselskabet Domea blev dannet i 2005, og med mere end 600 afdelinger fordelt over det meste af Danmark administrerer man mere end boliger. En af ejendommene i Domea ejes af Boligselskabet Rosenvænget og er beliggende på Heimdalsvej i Frederikssund. Ejendommen består af 112 lejligheder, og er opført sidst i 1960 erne som såkaldt montagebyggeri i form af betonelementer. Afdelingen, der er en den del af et byggefællesskab på i alt 9 boligblokke, består af 4 boligblokke i 4 etager med 28 lejligheder i hver blok. Lejlighederne har et boligareal på m 2, og i 1999 blev samtlige altaner glasinddækket. Energiforbruget til opvarmning af lejlighederne i ejendommen er ca kr. om året. Det betyder at den samlede udgift til opvarmning af ejendommen er ca kr. pr år. En energirammeberegning på ejendommen viser et beregnet energiforbrug til opvarmning på knap kwh om året. Ejendommen opvarmes i dag med fjernvarme. En typisk ejendom fra 1960 erne De fire boligblokke på Heimdalsvej er alle bygget med en bagvæg i beton, som er beklædt udvendig med 75 mm isolering og facadeplader af stål. Terrændækket er formodentlig støbt direkte på jorden uden isolering imellem. Taget er med tagpap og isoleret med ca. 100 mm I stue-etagen er der to store gennemgangsarealer hvor vinden kan blæse ind under bygningen. Her er undersiden af 1 sals lejlighederne efterfølgende isoleret med 50 mm træbetonplader. Ejendommen er alt i alt sparsomt isoleret og taber meget varme gennem alle bygningsdele. Ejendommen på Heimdalsvej er typisk for danske etageejendomme, som der blev bygget mange af i Energiforbruget er alt for højt, men der er gode muligheder for at forbedre bygningen, fordi den har en hel regulær facon. Facaden kan efterisoleres og vinduerne udskiftes, uden at bygningens arkitektoniske udtryk ændres voldsomt. Vinduerne er efterhånden meget utætte og naturligvis ikke med så god isoleringsværdi som de kan laves med i dag. 6 7

5 6 C renovering af Heimdalsvej I forbindelse med de overvejelser, der har fundet sted ved renovering af boligerne på Heimdalsvej, har der specielt været fokus på at: minimere generne for beboerne, således at renoveringen kan gennemføres med genhusning i en begrænset periode sikre et nyt og mere moderne udseende af boligen muligheden for at forøge antal netto m 2 i boligenhederne sikre en effektiv drift af anlæg uden støj eller lugtgener Der vil naturligvis altid være specielle forhold der gør sig gældende ved ejendomme, der er bygget for en del år siden efter datidens metoder og håndværk. Derfor er det også afgørende at afsætte en del tid i den første fase til planlægning og forberedelse. FIRE overordnede faser 1. Inden beslutningen tages De tekniske og økonomiske muligheder undersøges: Hvad skal der til for at hæve bygningen til passivhus standard Hvordan kan det gøres hurtigt og effektivt Hvad vil det koste Hvordan er finansieringsmulighederne 2. Planlægningen Projektet planlægges omhyggeligt, også mere omhyggeligt end ved en traditionel renovering. Der er mange del-projekter, der skal passe sammen. Alle samlinger mellem bygningsdele og alle processer skal gennemtænkes, dels fordi det er en ny måde at gøre tingene på, dels fordi det er vigtigt at alting fungerer som beregnet. Så når man ved slutningen af projektet afmonterer radiatorerne, er man helt sikker på at systemet fungerer perfekt. 3. Det udvendige arbejde gøres først Den eksisterende facadebeklædning fjernes. Alle samlinger i de gamle betonelementer gøres lufttætte, så det ikke kommer til at trække ind. Soklen isoleres og der støbes et ekstra fundament til den nye ydervæg. Undersiden af bygningen over de overdækkede arealer isoleres Den nye facadebeklædning og de nye vinduer sættes op Taget får et ekstra lag isolering og en ny tagdækning. 4. Indvendigt Gulvene i stue-etagen skal isoleres. De gamle vinduer fjernes og vinduesinddækningerne føres ud til de nye vinduer. Installationen laves om så radiatorer og varmerør kan fjernes, og ventilationssystemet kan bære den nødvendige varme ind i lejlighederne Der kommer et teknikskab i hver lejlighed, så man selv kan regulere temperaturen efter behov. Til sidst fjernes vinduespartiet mellem køkken og altan. Altanen inddrages som en del af køkken-alrummet. Komforten i boligen er i top Når man har gennemført en renovering af en etageejendom til KOMFORT HUS standarden får man ikke kun lavere energiomkostninger nu og her. Man får også: Uafhængighed af fremtidige stigninger i energiprisen. Reduceret CO 2 udledning. Kontrolleret og stabil forsyning af frisk luft til boligen. Varme overflader på alle boligens overflader hvorved man undgår kuldenedfald. Et godt indeklima (bl.a. ingen træk i boligen). Mulighed for at møblere helt op på vinduet, idet overfladetemperaturen på vinduet altid vil have stort set samme temperatur som i rummet (maks. udsving på 2-4 grader). Radiatorer og fjernvarmerør tager ikke plads i boligen frigør mere plads (typisk 1-2m 2 ). Tidligere altaner inddrages i boligen med ekstra m 2 (ca. 10m 2 på Heimdalsvej). Stilhed bedre lydisoleret mod støj fra omgivelserne. 8 9

6 Hvad koster det? Større bolig 6 C Med udgangspunkt i en energibehovsberegning er det defineret hvor energieffektiv et ydre boligen skal have efter renoveringen, for at nå passivhusstandarden (det kaldes den enkelte konstruktions u-værdi). U-værdien for såvel vægge, gulve, lofter og vinduer skal nøje optimeres for, at der skal forsvinde så lidt varme ud af bygningen som overhovedet muligt. Endvidere er der stor fokus på at bygningens klimaskærm skal være fuldstændig lufttæt. Derved opnås at ventilationen Anslået budget for renovering af Heimdalsvej - alle priser er incl. moms kører stabilt og man undgår træk i boligen. Ved at etablere nye højtydende ventilationsanlæg med varmegenvinding fosynes alle lejligheder i boligen hele tiden med frisk og tempereret luft. Prisen for den oprindeligt planlagte renovering er knap 8 mill. kr., medens en udvidet renovering, der vil reducere ejendommens energiforbrug med ca. 85%, vil koste godt 19 mill. kr. Det vil sige en meromkostning på ca. 11. mill. kr. Flere indretningsmuligheder For en merpris på ca. 250 kr. om måneden får beboerne flere markante ændringer i boligen. I eksempelvis Lejlighedstype F på 118 m 2 på Heimdalsvej har det den konsekvens, at netto boligarealet forøges med 1,4 m 2, idet man kan fjerne alle radiatorer. Det giver endvidere flere muligheder for indretning af boligen. De sorte markeringer på tegningerne nedenfor angiver, hvor der i dag er radiatorer i boligen, der i fremtiden kan fjernes. Der er knap 7 m radiator i boligen. 6 C Altan kan ændres til ca. 10 m 2 spiseplads Med ændringerne, der gennemføres for at lave bygningen på Heimdalsvej til et energieffektivt byggeri efter KOMFORT HUS standarden åbnes endvidere mulighed for at inddrage altanen i det opvarmede boligareal. I forbindelse med renoveringen er det påtænkt, at placere facaden og de velisolerede vinduer i bygningslinien. Det gøres for at optimere bygningen energimæssigt, men betyder også at den tidligere altan kan ombygges til en knap 10 m 2 ny spiseplads i forbindelse med boligens køkken. m 2 ialt Kr./m 2 Kr. ialt Estimeret omkostning for planlagt renovering Estimeret merpris for ekstra arbejde Før renovering Efter renovering Samlet pris for renoveringen Både energiberegning og budget er grove overslag på grundlag af foreliggende tegningsmateriale. Der skal naturligvis en nærmere undersøgelse til inden beslutningen tages. Opholdsstue Altan Køkken Opholdsstue Ny spiseplads Køkken Anslået budget for lejlighedstype F i Boligselskabet Rosenvænget - alle priser er incl. moms Kr./m 2 Kr. ialt Estimeret omkostning for planlagt renovering Estimeret merpris for ekstra arbejde Skabe Skabe Samlet pris for renoveringen Husleje i dag Månedlig husleje Aconto varmeforbrug Soveværelse Værelse Værelse Soveværelse Værelse Værelse Husleje efter almindelig renovering Månedlig husleje Ydelse på renovering (3,67% forretning) Estimeret varmeforbrug 20% Husleje efter KOMFORT HUS renovering Månedlig husleje kr. Ydelse på renovering (3,67% forretning) Ydelse på KOMFORT HUS renovering (3,67% forretning) Estimeret varmeforbrug 85% 230 Boligen har således reduceret energiforbruget med ca. 85% samtidig med at det samlede netto boligareal er forøget fra 118 m 2 til knap 130 m 2 (uden væsentlige meromkostninger). Muligheder for tilskud? Landsbyggefonden har gennem årene opsparet en pulje penge, der gør, at der de kommende år er afsat 2,4 mia. kr. årligt til bl.a. renovering af de eksisterende etageejendomme i Danmark. Det er muligt at søge Landsbyggefonden om midler eller fordelagtig finansiering ved renovering af eksisterende etageejendomme til KOMFORT HUS standarden. Samtlige energiselskaber i Danmark har i 2006 indgået en aftale med Regeringen om, at der årligt skal findes og dokumenteres besparelser på energiforbruget i Danmark på ca. 4%. Det har bl.a. resulteret i, at der i dag er energiforsyningsselskaber der dels tilbyder gratis rådgivning ved energiforbedringstiltag, dels er der selskaber, der direkte yder økonomisk støtte til energibesparende projekter. Med udgangspunkt i dagens energipriser vil meromkostningen for beboerne være ca. 250 kr om måneden for at blive uafhængige af energipriserne (der er i beregningen ikke taget højde for eventuelle hensatte midler, tilskud, o.l.)

7 Hvordan kommer man videre? Principperne bag renovering til KOMFORT HUS standard er altså helt enkle og velkendte. Alligevel er der mange praktiske overvejelser når man skal i gang. ISOVER udsender løbende information om, hvordan man bygger nyt og hvordan man renoverer efter KOMFORT HUS standarden. Vi samler de mest relevante erfaringer fra vores søsterselskaber i resten af Europa, og tilpasser dem til dansk byggeskik. Vi har endvidere taget aktiv del i flere af de første projekter inden for området i Danmark. På følgende hjemmesider findes der yderligere information om principperne bag KOMFORT HUSet, og flere henvisninger til andre aktører, der kan hjælpe med at komme videre: Hvor kan man hente yderligere inspiration? Mange danske arkitekter, ingeniører, entreprenører, leverandører, m.v. har stor viden om KOMFORT HUS standarden også kendt som passivhuse. På trods af de begrænsede erfaringer med denne type boliger i Danmark er vidensniveauet herom meget højt. Specielt de firmaer, der deltager aktivt i byggeriet af KOMFORT HUSENE i Vejle vil kunne bidrage med viden og information herom. isover-inhouse - udgave 01 - februar 2008 Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Boligblokke fra 50 erne kan levere store besparelser i vores energiforbrug 2-2009. Men politikerne må i arbejdstøjet, hvis energisparemålene skal nås.

Boligblokke fra 50 erne kan levere store besparelser i vores energiforbrug 2-2009. Men politikerne må i arbejdstøjet, hvis energisparemålene skal nås. 2-2009 Boligblokke fra 50 erne kan levere store besparelser i vores energiforbrug Men politikerne må i arbejdstøjet, hvis energisparemålene skal nås. Læs mere side 3 Læs bl.a i denne udgave af BRON: Regionsdirektør

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 13 Rosenhaven, Hånbækvej og Carl Nielsens Vej, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere