Sidste tilsynsbesøg: Januar Dato for tilsynsbesøg: 14.maj Tilstede ved tilsynet: Leder: Steen Noer. Forældrerepræsentant: Ulla Kjøler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008. Dato for tilsynsbesøg: 14.maj 2009. Tilstede ved tilsynet: Leder: Steen Noer. Forældrerepræsentant: Ulla Kjøler"

Transkript

1 Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: Mail: Afdelingsleder: Distriktsleder: Leder: Steen Noer Bestyrelsesformand: Ulla Kjøller Åbningstid: Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008 Dato for tilsynsbesøg: 14.maj 2009 Tilstede ved tilsynet: Leder: Steen Noer Forældrerepræsentant: Ulla Kjøler Medarbejderrepræsentant: Tina Wibo Bräuner Faglig konsulent: Lene Elleby Pedersen 1

2 Antal Børn i alt: Vuggestue: Børnehave: 26 (30) Fritidsordning: Antal personaletimer: Pædagoger: 101 Medhjælpere/PGU: 68 Andre: Børn med særlige behov: Specialpædagog: Et barn med muskelsvind, to børn med fokus omkring kontakt og trivsel. Arbejder med sproggruppe i samarbejde med Mona fra PPR. Arbejdet meget med at dele børnene op i mindre grupper omk. forsk temaer. Hver enkelt barns udvikling og trivsel følges ud fra skemaer, i relation til læreplanen. Dreng med muskelsvind 15 timer om ugen (kørestol) kan gå selv usikkert, kan ikke selv komme op. Holdning: Godt for de øvrige børn at opleve en der har særlige behov. 10 timer fra akutpuljen til barn med sprog og adfærdsmæssige problematikker i 2 måneder. Hvordan leves der op til princippet en uddannet pædagog i hele åbningstiden? Gennem skemaplanlægning. Det fysiske og æstetiske miljø: Dialog baseret på en rundvisning i dagtilbuddet: Hvilken atmosfære signaleres? Lyst, venligt og imødekommende, med farver og liv for børnene, information og piktogrammer i børnenes højde: Børnenes verden Hvilken atmosfære ønskes signaleret? Vi tager udgangspunkt i børnenes forslag, de skal føle sig hjemme og er medinddragede. Vi er gode til at finde mulighederne indenfor de eksisterende rammer. Hvordan er indretningen tænkt i forhold til børnemiljøet? Tingene placeret i børnenes højde, børnemiljøer, sovestedet placeret bagerst uden forstyrrelser, hyggekrog hvor børnene kan være lidt for sig selv, hule på hems. Her er mulighed for gemmeleg og leg med puder. Sækkestol, lyse rum farvestrålende inventar. Læsehjørne. Bogkasser fra bibliotek. slap af i sækkestol. Hyggekrog. Nymalet og nye gardiner overalt, børnene har valgt gardiner. Hvordan er lysforholdene? Der hvor børnene er der dagslys fra begge sider, lyse vægge, kunstig lys. Armaturer, rummene bruges fleksibelt, rumdeler derfor ikke pendler. Tilfredshed med lysforhold. Hvordan udnyttes pladsforholdene optimalt? Ingen ledige kroge, hver en krog udnyttes. 2

3 Hvad gør I for at minimere støj? Firma været ude og give et tilbud, på bafler og lyddæmpende opslagstavler både landstedet og i børnehaven. Filt på stoleben. Vi deler børnene op i grupper, planer om at låne øret. Hvordan er jeres indeklima? Ventilation mekanisk, åben dør. Udluftning Planer/ønsker til ændringer i forhold til miljøet: Etablering af hytte på landstedet kommer til at få en betydning for miljøet. Byggetilladelse er givet, klar til at gå i gang. Hytten skal være færdig. Børnemiljøvurdering: Gennemgang af dagtilbuddets Børnemiljøvurdering: Lavet en i 2007, der har dannet grundlag for indvendig maling af børnehaven, nye gardiner, håndklæder, sæbebeholder. Hvad gør I for at sikre det enkelte barn optimal trivsel (venskaber, mobning) Børnene er delt op i to grupper a 15 børn, med hver sine primærvoksne, ved akutte ting tages problemerne op på fælles personalemøde, almindelige problematikker tages op i de små grupper. Vi prøver at se det enkelte barn, er iblandt børnene, finder ud af tingene sammen med børnene, giver dem mulighed for sejre ved selv at komme ud af konflikterne, vi syntes det er vigtigt ikke at overtage alt. Hvordan arbejder I med social inklusion? Oplever vi at et barn selv trækker sig fra fællesskabet, er afvisende og altid siger nej, lærer vi barnet hvordan man kommer ind i flokken. Vi oplever ikke børn der generelt afvises af alle børn Hvordan sikres barneperspektivet i arbejdet med Børnemiljøvurderingen? Grupper af børn vurderede rummene sammen med en voksen, vi har ikke lagt os fast på hvordan det bliver næste gang. Hænger Børnemiljøvurderingen synligt: På opslagstavle. Hjemmesiden lavet om, den sættes også ind der. En ny BMV få den integreret så man kan bruge den i dagligdagen, den skal være et redskab der kommer børnene til gode 3

4 Den nye BMV. Sikkerhed og hygiejne: Legeplads/sikkerhed: Hvornår er legepladsen sidst blevet gennemgået af certificeret tilsyn? Firmaet INDU leverer, opsætter ny legeplads, med indbefattet tilsyn i samarbejde med andre private dagtilbud. Hvilke planer har I for legepladsen? Nyetablering af legeplads. Hvor placeres skarpe knive? I øverste skuffes om i et privat hjem, snitteknive i et aflåst voksenskur. Hvor placeres rengøringsmidler? Aflåst skab, på landstedet på toilet Hvordan sikrer I en hygiejne der minimerer sygdomssmitte? Tryksæbe, engangshåndklæder, rengøring i børnehaven og på landstedet. Vandhaner, toiletbrædder sprittes af. Vaskehænder kursus med børnene efter fuldført kursus får børnene diplom og smileys. Forældre: Sygdomssmitten lille i forhold til min forventning, nok i kraft af at børnene er så meget ude. Ikke meget sygdomsfravær. Få tilfælde af lus, forkølelse og snot. Hvordan er niveauet for rengøring i institutionen: Godt tilfreds, 5 timer om ugen på landstedet, fælles rengøring med SFO i børnehaven ca timer. Bibeholde rengøringsstandarden. Legepladsen færdigetableres. Den pædagogiske læreplan: Definer jeres indsats i forhold til læreplanens temaer og i forhold til børn med særlige behov: Barnets alsidige personlige udvikling: Prøver at se det enkelte barn, sætter barnet i centrum. Bamse Tim og bog med hjem i weekenden, barnet fortæller en historie derhjemmefra, er i centrum når historien læses op. Børnene skiftes til at give dyrene mad, betydningsfuldt, passer dyrene med mor og far i weekenderne, meget betydningsfuldt. Koloni på Klippen med en overnatning, der oplever børn og voksne hinanden på en tættere måde. Meget eftertragtet af børnene. Forældrene samles og kommer samtidigt og henter børnene. De ældste børn er kulturbærere, de giver værdifulde erfaringer videre til de små. Sociale kompetencer: Fokus på hvordan vi omgås med hinanden som voksne, vi er rollemodeller, danner bevidst børnegrupper på tværs, prøver at matche børnene på nye måder, store og små sammen, dannelse af nye venskaber. Arbejder 4

5 med Trin for Trin fra august en dag ugentligt med de muligt kommende skolebørn. Sprog: Synger meget hver dag, til samling, på gåture, vi har ugens rim, prøver at tale tydeligt og gentage os over for børnene, motiverer børnene til at bruge sproget. Ved at dele børnene op i mindre grupper har vi større fokus på den enkelte barn. Godt samarbejde med Kirsten E. Morgenhygge med oplæsning, snakker om indholdet, tegner bagefter. Sovebørnene får en historie. Er der et barn der er lidt uroligt kommer de ind og hører med. Krop og bevægelse: Daglig gåtur til landstedet på en ½ time. Skal nå at se de spændende ting på vejen. ½ time hjem igen for dem der ikke hentes på landstedet, kan veksle mellem 2 og 13 børn der går tilbage. Vi bruger naturen til bevægelse, der spilles fodbold, trilles ned af bakken, der gynges, snurres og kravles. Traktorer der skal skubbes. Ture til skov og strand. Prøver at besøge de steder landstedet ikke kan bidrage med. Davidskolen har en bus vi låner en engang fast om måneden. Rytmik i gymnastiksalen i vinterperioden. Ophold på Landstedet året rundt. Natur: Landstedet, dyrene, skoven. Vi som voksne er nysgerrige i naturen, fårene klippes, vi slagter høns med børnene en gang om året, måler indvolde, finder orme til hønsene, vi er i naturen. Laver mælkebøttekranse, følger lammene og kaninerne fra de fødes. Har afholdt et fra jord til bord projekt. Årlig høstfest, hvor vi spiser kylling (ikke vores egne) men slagter en af vores egne inden sammen med børnene, vi plukker bær og laver syltetøj, vi plukker hyldeblomsterne, laver pandekager med håndtag over bål. Kulturelle udtryksformer og værdier: Fokus på de kristne højtider, de danske traditioner omkring julen, bibellæsning, bruger bibliotekets tilbud om teater. På kolonien har vi besøg af en præst i præstekjole. Vi har afholdt kulturuge om Kina i forbindelse med OL, hvad er Kina for et land, hvor mange mennesker er der i Kina? En temauge hvert år. Børnene males i ansigterne, bliver forvandlet. Besøger kirken til julegudstjeneste. De store børn Lucia for de yngste, snakker om hvad er Lucia? Børn med særlige behov: Vi har ikke beskrevet så meget i læreplanerne om børn med særlige behov, når vi føler vi kommer til kort ved vi hvor vi skal henvende os PPR, sundhedsplejersker, vi trækker på de relevante fag personer hvor det er muligt. Vi betragter børn som individer med hver sine behov, børnene skal gennem en tilvænningsperiode, hvert barn er unikt, vi gør meget ud af at snakke med forældre. Forældresamarbejdet er meget vigtigt. Har aftalte samtaler med alle forældre. Hvordan sikrer I, at evaluering af arbejdet med læreplaner sker på basis af dokumentation? Vi arbejder med hverdagsglimt på basis af matrix, vi gennemgår hverdagsglimtene ud fra lærerplanens temaer. Vi er glade for metoden. Hver anden måned tager vi et tema fra læreplanerne op, og taler det igennem på et personalemøde, dette bruges som evaluering, er der noget der skal forandres. Forældremøde med powerpoint over dagligdagen med udgangspunkt i læreplanens temaer. Læreplanens mål skal opleves genkendeligt at forældrene i forhold til praksis. Hvordan dokumentationen bruges på en god måde uden at blive en tidsrøver, nye metoder til dokumentation. 5

6 Politisk Målsætning : Sund kost, bevægelse og udelæring Hvad er jeres mål i forhold til indsatsområdet? Vi arbejder frem mod den nye madordning, den kommer til at fylde meget. Nina Poulsen forebyggelses konsulent har været med til forældremøde, en fin aften. Bestyrelsen har lavet en kravspecifikation i forhold til delikatessen der skal levere maden. Der skal udarbejdes en kontrakt. Hvordan opnår I jeres mål? Ved at følge op på mål og handlinger. Hvad er jeres succeskriterium? Forefindes i læreplanerne krop og bevægelse i forhold til temaet naturen. Hvordan følger I op på jeres mål? Vi bruger matrix. Læreplanen evalueres en gang om året i bestyrelsen, bestyrelsen har mulighed for nye input og ønsker. Etablering af madordningen. Integrere bevægelse som en del af dagligdagen. Arbejde fortsat med matrix Det psykiske arbejdsmiljø: På en skala fra 1. til 10. Hvordan er jeres psykiske arbejdsmiljø? Diskuteret på p-møde det blev et 7 tal. Vi har det godt, men det kan blive bedre for eksempel mere tid til hinanden, mere tydelig overfor hinanden. Hvordan sætter I fokus på det psykiske arbejdsmiljø? Vi har lavet en ny APV, MUS samtaler uge 27 Hvordan forebygges og håndteres eventuel stress? Vi tager en dag af gangen og bærer i flok, vi har en flad struktur, vi får snakket om tingene på p-møder, har en høj grad af fleksibilitet, giver hinanden rum, er åbne overfor hinanden, hjælper hinanden. Har man en skidt dag behøver man ikke sygemelde sig, man kan komme og gi det man har i sig det er legalt. Hvordan sikres den enkelte medarbejder indflydelse på egen arbejdssituation? Primært på p-møderne, og nu på MUS, vi kan altid gå til Steen og ved at være fleksible i dagligdagen. Hvordan organiseres og tilrettelægges arbejdet? På p-møderne, fast vagtplan nogle måneder af gangen, vi samarbejder med SFO omkring vippebørnene. Hvor vi bruger hinandens personale på tværs, gøres for at sikre børnene en god overgang. 6

7 Hvordan fungerer personalesamarbejdet? Fint Hvordan er forholdet mellem ledelse og medarbejdere? Det er rimeligt, vi kan optimere informations flowet, nogle gange går tingene lidt hurtig, der kan tages her og nu beslutninger uden lederes accept, det ligger i luften at vi altid kan komme til lederen. Hvordan håndteres konflikter i personalegruppen? Vi tager dem i opløbet, får snakket om tingene ofte småting der kan justeres Hvordan er medarbejderne inddragede i beslutningsprocesserne? Stort set alle beslutninger tages på p-møder, andre ting tages op i bestyrelsen hvor der altid er en medarbejder med til møderne. Hvilke opgaver uddelegeres? Alt undtagen de overordnede økonomiske og administrative opgaver. Hvordan får lederen respons fra medarbejderne på sin rolle som leder? I hverdagen, vi har aldrig prøvet det i struktureret form, bliver en del af kommende MUS samtale. Hvornår er sidst afholdt MUS eventuelt GRUS Det er 8 år siden Har I udarbejdet en APV i forhold til det psykiske arbejdsmiljø? Ja, vi er ved at gennemgå den nu på p-møder og laver handleplaner. Hvordan introduceres nye medarbejdere? Umiddelbart en fælles opgave, har snakket om at den burde ligge hos en fast, har ingen procedure. Hvordan er jeres niveau i forhold til sygefravær? Lavt Hvordan måler I medarbejdernes tilfredshed? Vi prøver at være bevidste omkring hinanden i dagligdagen Tydelighed i forhold til hvem der har ansvaret for hvad, MUS samtaler, trivselsbarometer på p-møder. Brugeroplevet kvalitet: Hvilke værdier bygger samarbejdet med forældrene på? Respekt for hinandens forskelligheder, blive set og imødekommet. At forældrene oplever at børnene er glade for deres børnehave, at de fortæller derhjemme med glæde, at de glæder sig til at komme i børnehave. Det er det samarbejdet bygger på. Personalet signalerer lydhørhed. At personalet kan tage udgangspunkt i børnenes og forældrenes individuelle behov. At forældre kan komme og få ideer og råd, 7

8 eller et spark bagi af personalet, at der altid er mulighed for at få en snak. Hvordan fungerer bestyrelsen? Godt en god bestyrelse, vi er meget forskellige men vi udnytter hinandens kompetencer og færdigheder, søde folk. Hvordan fungerer forældrerådet? Hvilken indflydelse har forældrene på institutionens overordnede mål og rammer? De vælger repræsentanter til bestyrelsen, der er mulighed for at komme med forslag og ideer i en postkasse, bestyrelsen laver forældrebreve, bestyrelsen prøver at involvere forældrene i fester, fodreweekender og arbejdsdage. Ved kendskab til hinanden kan forældrene fremkomme med deres ønsker. Hvor gør forældrene deres indflydelse gældende? Forslagskasse, forældremøder og i dagligdagen. Hvordan fungerer den daglige dialog? Fint løser problemerne i dagligdagen. Hvordan informeres forældrene? Forældrebreve fire gange om året fra bestyrelsen, breve fra Sten, dagbog, tavler, hjemmeside, enkelte forældre ringes der til. Hvilken respons får institutionen af forældrene i forhold til serviceniveauet? Forældrene er godt tilfreds, når vi holder møder omkring børnene får vi respons. Fornemmelse af at Børnebakken har et godt omdømme Hvordan håndteres eventuelle klager? Vi har ingen procedurer, de vendes i personaleflokken, er det af principiel karakter vendes det i bestyrelsen Færdiggørelse af den nye hjemmeside, den skal være mere brugervenlig Forefindes beredskabsplan, herunder brandforhold? Ja. Hænger på opslagstavle ved kontor, er lige gennemgået på personalemøde Indhentes børneattester ved alle ansættelser? Ja 8

9 Er der udarbejdet arbejdspladsvurdering (APV)? Ja Har I en opdateret hjemmeside? Næsten Forefindes en bestyrelsesfortegnelse/forældreråd? Ja på hjemmesiden Uddannelsesplan for studerende/praktikanter? Ja Hvad optager jer mest her og nu? Praktiske ting, hytte, madordninger, sponsorlegeplads, APV, hjemmeside. Hvad er jeres fremtidsplaner: Ovenstående Hvad bekymrer jer? Økonomien, ændring af overenskomst, mere bureaukrati, om der udstikkes opgaver der ikke følges op økonomisk. Få taget en snak i personalegruppen omkring begrebet magtanvendelse. Arbejde med dokumentation. 9

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Leder: Steen Noer Bestyrelsesformand: Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14.maj

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 : Virksomhedsplan 2012-2013 Montessori Børnecenter overordnede mål er at: skabe; livsglade børn, der har lyst og appetit på livet. nysgerrige børn, der har lyst til at opleve livet og tage udfordringer

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Historie 3 Idegrundlag 4 Bestyrelse 4 Institutionsbestyrelse 4 Forældrebestyrelsen 5 Ledelse 6 Børnenormering 6 Fysiske

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Email:annje@vejle.dk

Email:annje@vejle.dk Solsikkens børnehave Grønlandsvej 188 76-818 722 Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk Email:annje@vejle.dk Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark,

Læs mere