Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: Hos Henrik. Anders, Jens, Henrik og Peter (ref.) Annette 1) Sidste referat 2) Fastelavn 3) GF2009 4) Vedligeholdelse 5) Fibernet 6) Regnskab 7) Evt., herunder næste møde Ad. 1: Sidste referat Godkendt Ad. 2: Fastelavn Afholdes efter vante principper. Vi mødes kl Anders: Bestille skolen Kaffemaskine Tallerkener, kopper, fløde, en kande kaffe, snor, skilte (husk ny aldersfordeling). Annette: Kroner: 3 kongekroner, og 3 dronningekroner Præmier: 3 kongepræmier, 3 dronningepræmier og 4 præmier til de bedst udklædte og en kande te. Jens: Fastelavnsboller (ca. 40 stk), Øl, sodavand, juicebrikker, byttepenge, kaffebønner, kamera og en kande kaffe. Henrik: Tønder og en kande kaffe. Peter: Indbydelse, godteposer og en kande kaffe. Vi skal i år have følgende tønde-grupper: 0 8 år: Lille 9 13 år: Stor. 14 år: Stor Indbydelserne uddeles den februar. Peter skal have besked om antal deltagere.

2 Ad. 3: GF2009 Tirsdag den 10. marts på Malling Kro. Holdes på kroen. Henrik har bestilt. Vi mødes kl Spisning kl Husk tilmelding Dagsorden behandles på næste møde. - Asfalt?? - Møde med ledningsejere vedr. planer for opgravning?? - Indbydelser skal være ude senest den 24. februar!! Peter laver et udkast til næste møde (vedlagt). På valg er: - Annette?? - Henrik (kan genvælges) - Peter (kan genvælges) Ad. 4: Vedligeholdelse Fodhegn er repareret. Handel på konto: Der har været lidt bøvl omkring betaling af materialer, da MM havde købt direkte på foreningens konto og opgivet en mærkelig reference. Kassereren har indskærpet forretningsgangen. Hegn ved E42-50: Formanden har informeret beboerne om proceduren og vi iværksætter i løbet af foråret beskæringen/udtyndingen ud fra tidligere planer. MM udfører det praktiske arbejde i lighed med tidligere (stammer efterlades hele og resten flises i en bunke til afhentning af grundejerne. Anders får aftalt med Poul Kofoed og Kurt, hvordan det gøres. Volden: Anders rykker. Ad. 5: Fibernet Vi er ikke tilfredse med det arbejde, der er udført og heller ikke den reetablering der pt. er udført. Vi tager en rundtur med E. Schou Sørensen, når kabelarbejdet er færdigt og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Henrik Strandgaard (rep. for bestyrelsen) har holdt et møde med ledningsejeren (Østjysk Energi) v. Claus Tandorf og entrepenøren (Davidsen) v. Martin Ketcher, hvor det blev aftalt at kabler IKKE trækkes under plantekummerne. Ad. 6: Regnskab Jens har lavet et foreløbigt regnskab, som revideres i uge 6. Der var et par småting, som rettes inden revisionen. Det endelige regnskab fremlægges på næste møde. Ad. 7: Evt., herunder næste møde Intet at bemærke.

3 Næste møde: Tirsdag den 17. februar kl hos Jens.

4 Dagsorden: Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 17. februar ) Sidste referat 9) Fastelavn 10) Beskæring 11) Generalforsamling ) Evt., herunder næste møde Ad. 1: Sidste referat Godkendt. Ad. 2: Fastelavn Afholdes efter vante principper. Der er pt. 15 børn tilmeldt. Ad. 3: Beskæring a) Hegn ved store legeplads Den planlagte beskæring aftales på et møde den 19. februar kl på stedet. En grundejer med forstand på beskæring har lovet at bistå med kyndig og faglig viden. Formanden deltager/forestår mødet. b) Volden mod Lunden. Formanden rykker igen. Ad. 4: Generalforsamling Kroen er booket. Henrik Strandgaard modtager de samlede tilmeldinger og giver kroen besked. Regnskabet er revideret og godkendt af revisorerne. Budgettet for 2009 blev gennemgået og godkendt. Udsendes sammen med indkaldelsen til omdeling i dagene februar. Budgettet laves efter at egenkapitalen skal kunne dække omkostningerne i perioden januar juni. Ad. 5: Evt., herunder næste møde Intet. Næste møde: Generalforsamling den 10. marts 2009.

5 Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 2. april Dagsorden: 1) Generalforsamling ) Vedligehold af fællesarealer 3) Legepladsen 4) Forårsinformation 5) Evt., herunder næste møde Ad. 1: GF2009 Referat godkendt. Henvendelser til kommunen efter markvandring. Ad. 2: Vedligehold af fællesarealer Malling Maskinstation (MM) fortsætter endnu en sæson. Ad. 3: Legepladsen MM fjerner sand Vi køber ny gynge/dæk isf. Det der er i stykker. Fældning af træer er i gang. Der er allerede afhentet en del flis og brænde. MM bestilles til at reducere bålpladsen. Ad. 4: Forårsinformation Gennemgået og udsendes snarest. Ad. 5: Evt., herunder næste møde Intet. Næste møde: Den onsdag den 27. maj 2009.

6 Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 27. maj Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: Hos Anders. Annette, Anders, Jens og Peter (ref.) Henrik 13) Sidste referat 14) Markvandring 15) Sct. Hans 16) Lokalplanforslag for Øvleparken 17) Kommende aktiviteter 18) Ext. Bestyrelsesmøde 19) Evt., herunder næste møde Ad. 1: Sidste referat Kortfattet. Godkendt. Ad. 2: Markvandring Vi gennemgik kort referatet fra markvandringen og fik justeret enkelte punkter. Der er en billedeserie, som viser de enkelte punkter. Peter laver et forslag til et brev til fibernet, hvor billederne vedlægges som dokumentation. Anders taler med Henrik om den fortsatte dialog med Fibernet. Anders havde fra en grundejer fået noget materiale fra INDU omkring sponserede legepladser. Det koster ca.1500 kr pr. måned i 7 år ( kr), hvor hvert år betales forud, at indgå en sponsoraftale. Vi tager emnet op på et bestyrelsesmøde, hvor alle er til stede. Legepladsdagen: Vi skal Udskifte bærestolpe til tårnet Rette gyngestativ Blænde vindue i skurvogn Male legehus m.v. - Rundstykker, te, smør, pålæg og juice. (Annette) - Kaffe (alle) - Materialer (Jens) Peter har bestilt stolpe, som er leveret. I øvrigt fremgår materialelisten af referatet fra markvandringen. - Værktøj (alle) Ad. 3: Sct. Hans Peter laver en indbydelse, som omdeles ca. en uge før. Vi mødes kl. 17 for at sætte telt op. Anders er til studenterfest og har meldt afbud. To-do liste Kaffe/te: Kaffe: Alle

7 Te: Annette Fiskedam: Fisk (ca. 30 stk): Annette, max. 25 kr. Indsats: 10 kr Fiskestang: Peter (2 stk) Fiskedam: Anders Diverse Øl og vand: Jens Byttepenge: Jens Grillkul og tændvæske: Jens Krus: Jens Chips ell. lign.: Annette Kaffe og te: Alle Snobrød: Annette Om-stakke bål: Kurt (Anders kontakter) Gevinster: Annette, 3 stk Midsommervise: Anders Service: Anders Ad. 4: Lokalplanforslag for Øvleparken Der er udarbejdet et lokalplanforslag for området mellem for Bredgade og jernbanen. Det ser spændende ud; men det indeholder en støjvold-gennembrydning mellem Bredgade og Nyløkkevej, med det formål at trække den bløde trafik ind i grundejerforeningens område. Vi protesterer og Anders laver en officiel indsigelse mod lokalplanen. Jens lægger en orientering på nettet. Ad. 5: Kommende aktiviteter a) Legepladsdag den 7. juni (alle) b) Der Sct. Hans den 23. juni (alle) Ad.6: Ext. bestyrelsesmøde Aftales på næste møde, hvor via har checket diverse kalendere, Ad. 7: Evt., herunder næste møde Intet at bemærke. Næste møde: Onsdag den 19. august kl hos Peter.

8 Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. august Sted: Deltagere: Dagsorden: Hos Peter Annette, Anders, Henrik, Jens og Peter (ref.) 20) Sidste referat 21) Restancer 22) Markvandring 23) Lokalplanforslag for Øvleparken 24) Legeplads 25) Løbende sager 26) Ext. Bestyrelsesmøde 27) Evt., herunder næste møde Ad. 1: Sidste referat Godkendt. Ad. 2: Restancer E30 Konkurs Har ikke betalt kontingent og huset er rømmet. Jens undersøger tingbogen for panthavere m.v. N70 restance Rykket efter normal procedure. Pr. 1 september kontaktes RKI for de næste skridt. Vi vil gå hele vejen, hvis nødvendigt. Ad. 3: Markvandring 1. Der mangler fodhegn ved store legeplads 2. Bom + Busholdeplads ved Fløjstrupvej 3. Fibernet opfølgning. Peter sender materiale til Henrik, som kontakter Fibernet for opfølgning og udbedring af de sidste udeståender. Ad. 4: Lokalplanforslag for Øvleparken Vi har protesteret via en indsigelse mod lokalplanforslaget fra formanden. Peter har lavet sin egen indsigelse. Ad. 5: Legeplads Gyngestativ og tovbane færdiggøres/repareres den 29. august kl Pur på fælleslegepladsen skal beskæres. Anders bestiller Kurt til at beskære det 2 gange pr. år. Ad.6: Løbende sager Ved sidste skybrud fik Feldthaus vand i kælderen, da rendestenene ikke kunne holde på vandmasserne til kloakbrønde. Vi nævner det, når vi sender det årlige skriv til kommunen efter vores markvandring og efterfølgende udeståender med Århus kommune. Ad. 7: Ext. Bestyrelsesmøde Fastsat til lørdag den 28. november.

9 Peter finder et sted, der ikke er for dyrt. Indbydelse sendes ud ca. 2 uger før. Ad. 8: Evt., herunder næste møde Intet at bemærke. Næste møde: Onsdag den 6. januar 2010 kl hos Jens.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

VÆNGERNE. Rundvisning på. Aarhus Bryghus samt prøvesmagning se side 5. 1 marts 2 0 15 nyt fra din grundejerforening 42. årgang

VÆNGERNE. Rundvisning på. Aarhus Bryghus samt prøvesmagning se side 5. 1 marts 2 0 15 nyt fra din grundejerforening 42. årgang VÆNGERNE 1 marts 2 0 15 nyt fra din grundejerforening 42. årgang Rundvisning på Aarhus Bryghus samt prøvesmagning (se side 15) Generalforsamling 26. marts 2015 se side 5 2 V æ n g e r n e 1 2 0 1 5 Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T M Ø D E R E F E R A T Deltagere: Bente Kloster Sted: Agerfløjen 5 Kurt Christiansen Niels Vesterlund Flemming Sørensen Steffen Andersen Afbud: ingen dato: 24. marts 2010 Dagsorden 1. Referat fra sidste

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde 18.10.14

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

--------------------------------------

-------------------------------------- GRUNDEJERFORENINGEN M0LLEBAKKEN \J '\ -. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 10/10-1983 -------------------------------------- Pkt.1: VALG AF DIRIGENT Peer Ludvigsen valgtes. Pkt. 2:GODKENDELSE AF REFERAT Referatet

Læs mere

Referater af bestyrelsesmøder. Toftevang Vejlag

Referater af bestyrelsesmøder. Toftevang Vejlag Referater af bestyrelsesmøder Toftevang Vejlag marts 2013 marts 2014 Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 13.5.2013 Til stede: Frode, Anne-Marie, Søren, Finn, Morten Fraværende: Ingen Meddelelser Den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere