INDSLEV SOGN Udviklingsplan for Indslev Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSLEV SOGN. 2014 Udviklingsplan for Indslev Sogn"

Transkript

1 INDSLEV SOGN 2014 Udviklingsplan for Indslev Sogn

2 U D V I K L I N G S P L A N F O R I N D S L E V S O G N FINANSIERING OG SAMARBEJDSPARTNERE Denne udviklingsplan er en del af LAG Middelfarts projekt Udvikling af lokalsamfundene i Middelfart Kommune. Projektet gennemføres af LAG Middelfart i samarbejde med Middelfart Kommune, DGI og Landdistriktshuset med tilskud fra Landdistrikts-pulje samt Landdistriktsprogrammet via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og LAG Middelfart. Projektet har til formål at give borgere, foreningsrepræsentanter og erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund et redskab, som er med til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte udvikling, som gør områderne til gode steder at bo. Dette med udgangspunkt i de lokale ressourcer, som findes i lokalområderne. Bistand ift. gennemførelse af aktiviteterne i udviklingsplanen og fundraising kan fås via LAG Middelfart og Middelfart Kommune. Se kontaktoplysninger bagest i udviklingsplanen. Side 2

3 Indhold FINANSIERING OG SAMARBEJDSPARTNERE... 2 ET HISTORISK INDBLIK I INDSLEV SOGN... 4 Hvad er Indslev Sogn?... 4 Vejrup... 4 Tårup... 4 Bubbel... 4 Gremmerløkke... 4 Indslev Sogn og Indslev Kommune... 4 Indslev Kirke og Menighedsråd Indslev Tårup Skole Indslev Tårup Forsamlingshus Sportspladsen... 6 Foreninger... 6 FREMTIDS- OG UDVIKLINGSPLAN (III) FOR INDSLEV SOGN DET GODE LIV PÅ LANDET DET GODE LANDSBYLIV... 7 Fakta om Indslev Sogn og nogle sigtelinjer Indslev-Tårup Forsamlingshus... 7 Indslev Kirke Silicon Hill nyudstykning af boliggrunde Øvrige byggemuligheder Klima og energi - en bæredygtig produktion af energi og fødevarer Naturgenopretning og stisystemer Et spændende og aktivt lokalsamfund... 9 Der arbejdes med planlægning... 9 Side 3

4 ET HISTORISK INDBLIK I INDSLEV SOGN Hvad er Indslev Sogn? Jeg er blevet bedt om at fortælle om Indslev Sogn, og hvordan gør man så det? Jeg har valgt at fortælle som jeg husker det fra 1940erne +det jeg har fået fortalt og læst mig til indtil nu. Indslev Sogn er et lille landsogn med små landsbyer og med gårde og huse i det åbne land. I Indslev by er foruden gårde og huse, Indslev Kirke, og ved siden af lå Indslev Kro, Indslev Bryggeri er der stadig. Der har været en købmandsforretning, et vandværk, et frysehus og en benzintank Vejrup Gårde og huse. Der har været en købmandsforretning, et smedeværksted og et frysehus. Tårup Gårde og huse. Forsamlingshus. Sportsplads Der har været skole i tre huse Æblegyden og25, herom senere. Bubbel Gårde og huse. Der var mange håndværkere bosat i Bubbel. Snedker, maler, smed, bager, skrædder, barber. Der var 2 købmandsforretninger, et Elektricitetsværk og Bubbel Mejeri På vej til Gremmerløkke lå et tømmerværksted. Gremmerløkke er opdelt i flere små bydele: Sandholm, Byholm, København Huse. Der har været en købmandsforretning med benzintank og et frysehus. Indslev Sogn deles af Store Landevej der tidligere var hovedvej A1. I 1968 blev sognet beriget med endnu en vej nemlig motorvejen langs med den gl. landevej. Det medførte nogle ændringer af eksisterende veje. Vejen til Ejby Krog, gik fra den gamle landevej overfor Æblegyden, og blev nu tilsluttet den nye Indslevvej der tidligere gik ad den nu blinde vej overfor kirken. Vejen til Ejby der nu går fra rundkørslen, gik tidligere langs Tårupgårdens have over forbi Nørregård I 40erne og 50erne var mange af bivejene grusveje nogle med græs midt på vejen i løbet af 50erne blev vejene efterhånden asfalteret. Indslev Sogn og Indslev Kommune var af samme størrelse og var en selvstændig kommune indtil sammenlægningen i 1970 med Ejby, Gelsted, Fjelsted-Harndrup, og Brenderup til Ejby Storkommune og fra 2007 en del af Middelfart Kommune. Indtil 1970 havde Indslev et Sogneråd der blev ledet af en sognerådsformand+ en ansat kommunekasserer. Sognerådet bestod af 7 medlemmer med 5 fra Venstre 1 radikal og 1 Socialdemokrat. Sognerådsformand og kasserer havde kontor hjemme privat indtil 1950 hvor der i forbindelse med ombygning af forsamlingshuset blev indrettet kommunekontor og sognerådslokale på 1 sal. Jeg mener man holdt møder på kroen indtil da. Fra 1970 havde Indslev Sogn 1 kommunalbestyrelsesmedlem i Ejby valgt af Venstre. I Middelfart byråd er sognet ikke repræsenteret!

5 Indslev Kirke og Menighedsråd. Indtil 1999 hørte Indslev Sogn under Nr Åby pastorat og præsten bosat i Nr Åby. Omkring 1950 havde sognet en hjælpepræst ansat, nemlig en af de første kvindelige præster i Danmark : Edith Brenneche Petersen, hun boede på Bubbelgårdvej 2. I 1999 kom sognet under Brenderup Pastorat. Menighedsrådet havde 6 valgte medlemmer + Præsten. I 40 erne og 50 erne var der normalt valgt 4 fra Grundtvigsk liste og 1 Missionsk og 1 Socialdemokrat. Det var dog altid aftalevalg. Og det har der været siden. Indslev Menighedsråd blev i 2008 slået sammen med Brenderup Menighedsråd til Brenderup Indslev Menighedsråd med 3 valgt fra Indslev Sogn og 6 fra Brenderup Sogn. Indslev Tårup Skole. Indtil sidst i 40 erne var der en førstelærer og en forskolelærerinde ansat. Forskolen i Æblegyden 10 med legeplads foran hvor der nu er parkeringsplads og den store skole som vi kaldte den i nr. 14, også med legeplads over til det der nu er brevdueforeningens hus, dengang var det cykel og brænderum og toiletter I begge huse var der lejlighed til læreren og en skolestue. Omkring 1950 købte Kommunen, Æblegyden 25 og indrettede lejlighed og skolestue og sløjdlokale og der blev ansat en lærer mere. Sådan fungerede skolen de næste ca. ti år, så blev ældste klasser flyttet til Ejby Skole og forskolen fortsatte i den store skole indtil 1972 hvor resten af børnene kom enten til Ejby eller Brenderup Skole. Nr. 10 og 25 blev solgt til privat beboelse. (I nr. 25 boede Kunstmaleren Asger Andersen en årrække) Biblioteket der var i klasselokalet i nr, 14 blev flyttet til sognerådslokalet i forsamlingshuset og var meget brugt indtil det blev flyttet til Ejby. Indslev Tårup Forsamlingshus. Forsamlingshuset blev bygget i 1923 af et Interessentselskab hvor sognets beboere købte anparter og dannede en bestyrelse der drev forsamlingshuset. I 1949 blev forsamlingshuset overdraget til kommunen. Det var efterhånden nedslidt og trængte til fornyelse. Kommunen besluttede at bygge huset om med nyt indgangsparti, køkken,omklædningsrum,baderum og den lille stue, og i den anden ende en scene og redskabsrum. Der blev kælder med fyrrum, garderobe og toiletter. På 1 sal blev der kommunekontor og sognerådslokale. Omkring 1960 blev den store stue og bagved husflidslokale bygget. Husflidslokalet blev senere til den hvide stue og redskabsrum da husflidsforeningen blev nedlagt. I 1982 gik der rygter om at Ejby kommune ville sælge forsamlingshuset. Det var foreningerne der brugte huset ikke så glade ved og Skakklubben,Foredragsforeningen og Gymnastikforeningen fik lov at lave et forsamlingshusudvalg der så skulle stå for driften og senere også økonomien ved huset. I 1989 blev der som forsøgsordning oprettet et lokaludvalg for Indslev Sogn, det overtog så samtidig driften af forsamlingshuset. I 2010 blev så alvor med at kommunen ville sælge forsamlingshusene og der blev dannet en forsamlingshusforening af nogle af sognets beboere og valgt en bestyrelse til at overtage huset. I 2011 overtog man huset og samtidig også sportspladsen. Der blev nu lavet ungdomsklub i nr.14 indtil den også blev solgt. Der er nu galleri. Side 5

6 Sportspladsen I 1947 blev sportspladsen anlagt og indviet. Der var fodboldbane, håndboldbaner og en springgrav til atletik. Sportspladsen havde ikke adgang fra forsamlingshuset men en indkørsel lige vest for nr.21 I 1955 eller 56 blev klubhuset bygget af frivillig arbejdskraft i et anlæg til forsamlingshuset og hækken fjernet ud mod pladsen. Skillevæggene i klubhuset er bygget af mursten fra et gammelt sprøjtehus der lå ved indkørslen til Vejrupvej nr. 76. Foreninger Indslev Gymnastikforening Oprettet i 1925 og stadig aktiv i forsamlingshuset Vindmølleforening er der endnu. Brevdueforeningen er der også endnu. Følgende foreninger er enten nedlagt eller lagt sammen med andre. Indslev Foredragsforening oprettet i 1913 nedlagt i Indslev Skakklub flyttet til Ejby Indslev Jagtforening lagt sammen med andre foreninger Indslev og omegns kontrolforening Indslev husflidsforening lagt sammen og flyttet til Brenderup Indslev Sogns Sygekasse nedlagt ved kommunesammenlægningen i 1970 Indslev sogns Gødningsforening oprettet i 1916 nedlagt i 1978 Indslev og Bubbel vandværker lagt sammen med Ejby vandværk Politiske foreninger er også nedlagt lokalt Der var også foreninger ved Frysehusene som alle er nedlagt. Bubbel Transformerforening Gremmeløkke Transformerforening Og sikkert flere. Niels Carl Andersen Side 6

7 FREMTIDS- OG UDVIKLINGSPLAN (III) FOR INDSLEV SOGN 2014 I forlængelse af udviklingsplan I (2007) og II (2010) Indslev Sogn, der består af landsbyklyngen Indslev,Vejrup, Indslev-Tårup, Bubbel og Gremmeløkke, placeret i det åbne land med spredt bebyggelse, vi være en aktiv medspiller i fremtidens landsby-miljøer i Middelfart Kommune. Det gode liv på landet det gode landsbyliv vil vi udvikle landsbysamfundets kvaliteter og bevidstgøre nuværende og kommende beboere om de muligheder, som landsbylivet er - for at leve et godt liv. Landsbyens styrkeposition er at gøre det muligt at leve og bo i et miljø, der kendetegnes ved ro og overskuelighed, en umiddelbar begribelighed, en følelse af frihed ud til det åbne land i pagt med naturen. Børnefamilien får her mulighed for at give børnene en barndom, der giver børn et tilhørsforhold som grundlag for en stærk identitetsfølelse. Det får børnene glæde af, når de som unge og voksne skal klare sig i den globale verden. Vores klynge af landsbyer vil gerne være en attraktiv del af Middelfart Kommunes bosætningsmønster det helt rigtige tilbud til de familier, der sætter pris på landsbylivets kvaliteter. Fakta om Indslev Sogn og nogle sigtelinjer. Lokalsamfundet Indslev Sogn er et landsogn i Middelfart Kommune, centralt beliggende ved afkørsel 56 på E 20 lige midt i et stort pendleropland, bl.a. 17 minutters motorvejskørsel til det kommende Campus Odense og samme afstand til trekantområdet. Indslev Sogn har ca. 400 beboere, ca 185 husstande samt blandet erhverv, landbrug håndværk og industri. Landsbyen er ikke en traditionel landsby med gadekær. Vi betegner det som en landsbyklynge, bestående af Indslev, Vejrup, Indslev-Tårup, Bubbel og Gremmeløkke., der snor sig som et bånd fra vest til øst i sognet. Kommunale institutioner og indkøbsmuligheder er placeret i nærmeste byer (3-4 km) Brenderup og Ejby. Flot skoletilbud, både folkeskole og privatskole i Brenderup. Udover at sognet ligger ved motorvejen er der 3 km til togstation i Ejby. Indslev-Tårup Forsamlingshus Forsamlingshuset er overtaget af beboerne fra Middelfart kommune 1. oktober Er et af egnens flotteste forsamlingshuse, rødt murværk, rødt tegl på tag med høj rejsning, hvide palævinduer. I august2012 blev nyt jordvarmeanlæg taget i brug med halvering af energiudgiften til følge, samt udfaser 8000 l olie besparelse 21.5 tons co2. Vi vil gerne gå videre med etablering af solceller samt udskiftning af vinduer. Dermed vil vi råde over et mønstereksempel på et klima- og energisikret forsamlingshus. Forsamlingshusets sportsplads er etableret med Familietræf Indslev (boldplads multibane legeplads bålhytte grillsted, krolf og petanque-baner.) Vi arbejder på at skaffe penge til at etablere en PARK GOLF bane. I så fald bliver det en af de første baner i Europa med et japansk golfspil utroligt populært i Japan og i Asien i øvrigt. Forsamlingshusets drift er i god gænge. Privatfester og andre folkelig-kulturelle sammenkomster samt udendørsfaciliteterne udgør platformen for lokalsamfundets fællesskabsmiljø. Indslev Kirke. Indslev kirke deler skæbne med de fleste andre folkekirker i Danmark. Kirkegængerne fylder ikke helt kirken hver søndag. Men de fleste har det nok sådan, at det er godt den er der, ved familiebegivenheder og ved årets højtider. Der Side 7

8 gøres et stort frivilligt arbejde for børn og gamle, ligesom en etableret Cafedral i kirkerummet styrker det sociale samvær i kirken. Kirken er vejkirke, som indebærer at folk der kommer forbi kan komme ind, bl.a. for at studere kalkmaleriet i kirkerummet. Silicon Hill ny udstykning af boliggrunde. Natur- og fællesskabsmiljø udgør et væsentlig grundlag for udvikling af det nye udstykningsområde på Bues Gyde, en sognevej med beboelser hen over et bakket terræn. Her er der udsigt med landskabspanorama til 14 byggegrunde. Ide-grundlaget er at skabe en IT-IVÆRKSÆTTER ENKLAVE der appellerer til it-iværksættere, der i de kommende år daglig vil færdes på Campus- Odense ( personer) med kort pendlerafstand hertil eller i det dynamiske trekantsområde. Indslev sogn er næsten 100 % opkoblet på fibernettet, så den digitale hovedvej med lynhurtigt fibernet ligger nedgravet langs sognevejen, hvor også tilslutningsadgang til kloak, el og vand er etableret så derfor ingen byggemodningsudgifter, men nyttiggørelse af eksisterende infrastruktur. Silicon Hill rummer også en arkitekt-udfordring, for at indtænke en mulighed for, at en bolig til en iværksætter, der får succes, kan indrettes til nogle arbejdspladser i boligen. I husene tages nyeste klima- og energitekniske standarder i brug, herunder også brug af regnvandet. Terrænet sikrer mod ekstrem-regn. Øvrige byggemuligheder. Der er lokalplanlagt et antal jordbrugsparceller med mulighed for hobbydyrehold som sammen med sanering/renovering i eksisterende boligmasse samt Silicon Hill udgør et samlet potientiale på ca. 20 nye boliger i de kommende år. Det kunne betyde en beboer-tilvækst på ca. 60 personer altså en fremgang på 15 %. Klima og energi - en bæredygtig produktion af energi og fødevarer. med biogas, vindkraft, nær(fjern)varme (halm) og solceller m.m. Vi ønsker at udbygge og dermed markedsføre lokalsamfundet som helt i front som klima- og energisogn. I øjeblikket har vi i sognet placeret 6 vindmøller, der producerer flere gange den el som bruges i sognet vi er et overskudssogn med grøn vindmøllestrøm. Desuden er Middelfart Kommunes vedtagne vindmølleplan for 100% vedkommende placeret i Indslev sogn. Det åbner muligheden for udskiftning af de eksisterende 6 møller med 3 nye, større møller i Kærbyholm, hvor beboerne indenfor en radius af 4.5 km kan få betydelige økonomiske fordele, ligesom lokalsamfundet kan få del i overskuddet til almennyttige formål. En placering af et biogasanlæg ved naturgasledningen nord for motorvejen og i forlængelse af industriområdet ved Ejby vil tilføre sognet nye arbejdspladser, både til daglig drift, og også give udviklingsmuligheder for landbrug indenfor km s radius. Landdistriktet kan udvikle sig til et stærkt landbrugsområde. Både bæredygtig produktion af energi og fødevarer ligger lige i forlængelse af den nationale strategi om danske styrkepositioner i den globale udvikling på vej mod 9 mia. mennesker i Naturgenopretning og stisystemer. Sognet har udviklingspotientiale i emner som naturgenopretning, idet naturen jo er en af landsbysamfundets store kvaliteter. Stisystemer i naturen skal ses i sammenhæng med cykelstier med trafiksikkerhed som hovedformål, hvori skolebørns sundhed og indlæring også bliver tilgodeset. Skolebørn skal kunne cykle trygt og sikkert til skole. Et centralt placeret mini-vådområde kunne etableres som Indslev Vinterlege, altså skøjtebane med tilhørende kælke/skibakke. Side 8

9 I samarbejde med private lodsejere kunne jagt og fiskeri-muligheder optimeres. Et spændende og aktivt lokalsamfund vil give de bedste rammebetingelser for folk i sognet til at udfolde deres talenter, til at udvikle og afprøve deres iværksætter-trang, udvikle hjemmearbejdspladser, at vore virksomheder trives her. Når folk er glade for at bo her, så vil andre udefra kunne få lyst til at bosætte sig det vil også holde hånden under ejendomsværdierne i sognet kort sagt vil det skabe en bæredygtig fremtid for vort lokalsamfund. Der arbejdes med planlægning Dette er ikke en færdig plan for udvikling af vores lokalområde, andre temaer kunne være i fokus, f.eks. udviklingsmuligheder i de digitale scenarier, som kan vise sig utroligt spændende, også for dagligdagen i et vestfynsk landsogn derfor bliver planen aldrig færdig, men skal hele tiden opdateres i forhold til de ting der sker, til de ønsker og behov som vi som sognets beboere har og som vi gerne vil gribe ud efter. Indslev Lokaludvalg. April Hans Berthel Jespersen (fmd.) Side 9

Udviklingsplan. Ejby april 2014

Udviklingsplan. Ejby april 2014 Udviklingsplan Ejby april 2014 Vi vil det hele De vil det hele? Ta r de så ikke også munden fuld?! Nej for i Ejby er vi udmærket klar over, at der skal prioriteres og fokuseres, og at vi skal kunne kravle,

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 Handling... 7 Afslutning... 8 Forord

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 1. Infrastruktur... 6 Handling... 6

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udgiver: Gislev Lokalråd Redaktion og tekst: Ebbe Andersen Finn Hviid Ove Møller Tekst Gislev Kirke: Mette Sauerberg Kilder: Beboere i Gislev Sogn Virksomheder i Gislev

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling 2012-2022 Grauballe Et unikt område i udvikling Ansvarlig: Grauballe og Omegns Lokalråd Forår 2012 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Grauballes historie:... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

FØNS - BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND

FØNS - BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND FØNS - BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND 01-01-2014 Udviklingsplan for Føns Første gang man hører navnet Føns er i Valdemars Jordebog fra 1231 - Fyn næs. Forleddet er øge- og indbyggernavnet fynbo. Efterleddet

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for LEJRE LIVET for 18 bud på Lejre LEJRE LIVET for Interviews produceret i fra august 2014 til april 2015 Redaktion og fotografi: Palle Bruselius 18 bud på Lejre Som en del af Lejre Kommunes kampagne LEJ-

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere