Ansøgning om økonomisk støtte til projekt Kulturhavn Gilleleje ETAPE 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om økonomisk støtte til projekt Kulturhavn Gilleleje ETAPE 2"

Transkript

1 Ansøgning om økonomisk støtte til projekt Kulturhavn Gilleleje ETAPE 2

2 Indhold 3 7 KORT SAMMENFATNING PRÆSENTATION AF PARTNERNE BAG ANSØGNINGEN a. Kulturhavn Gilleleje A/S b. Gribskov Kommune c. MOMENTUM Research & Development 9 PRÆSENTATION AF PROBLEMET Forslag til hvorledes Byens hverdagsrum kan medfinansieres 11 FORMÅL a. Projektets hovedformål. Vision og mission for projektet b. Illustration af etape 2 udvendig c. Illustration af etape 2 indvendig d. Samarbejdet og synergien omkring fællesarealerne i byens hverdagsrum inde og ude e. 12 væsentlige kvalitetskriterier til skabelse af et attraktivt indre byrum 17 GILLELEJE ER EN VIGTIG DEL AF NORDSJÆLLANDS KYST a. Gillelejes potentiale b. Sammenhængskraften med Den Danske Riviera 21 PRIMÆRE MÅLGRUPPER 22 ØKONOMI OG BUDGET a. Overblik over finansiering af Kulturhavn Gillelejes 3 etaper b. Katalytiske investeringer c. Ansøgningens forslag til finansiering af Kulturhavn Gilleleje etape 2 25 IMPLEMENTERINGSPLAN 26 FORUDSÆTNINGER, BETINGELSER OG RISIKO

3 Sammenfatning Byens kulturinstitutioner samles til én pulserende enhed med vandet som bindeled. HAVN Ferie Badning Fiskeri Rekreation Havn Sejlads Turisme Handel Sport Forening Kunst Kultur Det gode liv Tradition Historie Natur GILLELEJE STATIONSVEJ HAVNEVEJ Kanalen genem byen Kulturhavn Gilleleje Projektet Kulturhavn Gilleleje ejes af projektselskabet Kulturhavn Gilleleje A/S, der er et 100 % ejet datterselskab af Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. Projektnavnet Kulturhavn Gilleleje skal ikke kun opfattes som fast ejendom og kulturelt indhold, men også som et begreb for den transformation, som byen Gilleleje er ved at gennemføre i disse år. Kulturhavn Gilleleje A/S erhvervede ejendommen i KYSTVEJEN Forbindelser på tværs af kanalen knytter byen sammen og danner et dynamisk rum. Kulturhavn Gilleleje Kulturhavn Gilleleje binder Gilleleje by sammen Kulturhavn Gilleleje binder byen sammen på kryds og tværs af Gilleleje midtby, Gilleleje Havn og Gillelejes nye aktivitetsområde ved stranden. En sammenhængskraft som ikke findes i dag hvor byen kan virke opdelt i områder uden tværgående og sammenhængende liv. 3

4 De ydre rum/ Rumdannelse Forbindelse til byen Parkering Aftensol ETAPE 1 De indre rum/ Bygningskroppe Solen Butikker Parkering Smage Multisal Biograf Lytte Værksted Teknik Bevæge Restaurant Foyer Røre Kontor Adm ETAPE 3 ETAPE 2 Bibliotek Shopping Legeplads Lege Være Info Butik Leve Udstilling Udsigt Turist Dufte Cafe Tele Kor Central Nyde Mærke Hvile Service Møde Tale Bro Å-løb Lære Snedkeri Forbindelse til byen Åen trækkes ind Udsigten til havnen Morgensol Udeophold Kunstforening Farver Vind Huset i byen Byen i huset De tre rum opstår i kraft af byens påvirking udefra og husets funktioner indefra. Herved dannes der rum og bygningskroppe. ETAPE 1 Inde: Dagligvarer, sundhedshus og ejerboliger. Ude: Parkeringspladser Kystvejen Forbindelse til kystvejen Pladsdannelse ved åen Middagssol Kulturhavn Gilleleje består af tre etaper De tre etaper er enkeltvis beskrevet nedenfor. Tilsammen udgør de tre etaper en ny sammenhængskraft i sig selv men også for hele byen, da infrastrukturen og arkitekturen har taget højde for byens naturlige flow, puls og rytme. De tre etaper skaber rammerne for en by, der lever både i sommer- og i vinterhalvåret. Om vinteren bor der ca mennesker i Gilleleje om sommeren bliver tallet tidoblet til på grund af alle sommerhusene langs Gribskov Kommunes kyster. Etape 1, der indeholder et sundhedshus, ejeboliger og daglivarehandel, bank og mæglerbutik er solgt til projektudviklingsselskabet Innovater A/S, der per august 2013 har sat byggeriet af etape 1 i gang. Kulturhavn Gilleleje A/S har således ikke længere noget med denne etape at gøre, idet grund med tilhørende lokalplan er frasolgt. Kulturhavn Gilleleje A/S deltager nu kun i etape 1 på den koordinerende del således, at hele området kommer til at være sammenhængende og attraktivt for de mange kommende brugere. Den kapital, der kom ind ved et salg af etape 1 til Innovater A/S, anvendes således som katalytisk kapital til den fortsatte udvikling af etape 2. 4

5 ETAPE I PARKERING KØKKEN DEN LILLE SAL CAFE RESTAURANT BOARDWALK ANKOMST DEN STORE SAL KULTURBROEN BIBLIOTEK ETAPE 2 Kulturhuset Inde: Bibliotek, museum, biograf, musikscene, restaurant & café, udstillingsfoyer samt Snedkeriet. Ude: Promenade, Kulturbroen og dele af Torvet BOARDWALK SØBORG KANAL SNEDKERIET Gribskov Kommune Bibliotek og museum m² Kulturhavn Gilleleje A/S Biograf, scene m² Investerende fond Byens hverdagsrum ude og inde m² Grundkøbsaftalen mellem Gribskov Kommune og Kulturhavn Gilleleje A/S indeholder en række bestemmelser, herunder hvilke tiltag Kulturhavn Gilleleje A/S skal bibringe lokalområdet ved projektets afslutning. Disse tiltag udmøntes primært i etape 2 Kulturhuset samt udemiljøet langs Søborg Kanal inklusiv Kulturbroen over Kanalen til det nyetablerede Snedkeriet. Etape 2 med Kulturhuset er indtil videre et rent anliggende for Kulturhavn Gilleleje A/S. I foråret 2013 blev der afholdt tre workshops, hvor mere en 30 brugere af huset aktivt bidrog. Som følge af brugernes ønsker og forventninger voksede kulturhuset fra m² til m². Inden sommerferien 2013 indgik Kulturhavn Gilleleje A/S og Gribskov Kommune et tillæg til den oprindelige grundkøbsaftale, hvor samarbejdet mellem parterne blev præciseret i forhold til Kulturhusets funktioner og planlægning. Kulturhuset er på ca m². Gribskov Kommune anvender ca m² til bibliotek og museumsudstilling. De resterende ca m² fordeles mellem Kulturhavn 5

6 Kulturhavn Gilleleje binder Gilleleje by sammen Det hele skulle gerne ende med, at Gilleleje har fået en ny bymidte, der med sin placering og planløsning binder hele Gilleleje by sammen på en ny og dynamisk måde. Den dynamik som Kulturhavnen tilfører midtbyen vil være en generator for nye tiltag, begivenheder og aktiviteter til glæde for byens mange borgere og turister, der fortsat udgør en stigende andel af omsætningen i byen. ETAPE 3 Inde: Ejerboliger Ude: Torvemarked Gillelejes brugere, som er biograf, musikscene, café og udstillingsfoyer, samt det vi i dagligdagen kalder Byens hverdagsrum inde og ude. Det første fysiske skridt i etableringen af Kulturhavnens etape 2 blev taget i 2011, hvor Kulturhavn Gilleleje A/S købte snedkerfirmaets ejendom og gik i gang med at renovere Snedkeriet beliggende i lokalplanens delområde 2C. Der blev gennemført en omfattende renovering af snedkerbygningen, hvor der blev lagt stor vægt på at bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk, ligesom bygningen fik navnet Snedkeriet. Bygningen blev taget i brug i foråret 2012 og huser 5 kunstværksteder i underetagen, hvor der er adgang fra en ny adgangsbro over kanalen samt en butik med adgang fra gården, hvor der af og til afholdes kurser, der relaterer til butikkens varer. Etape 3 består af ejerboliger og torvemarked Den sidste etape er et 100 % Kulturhavn Gilleleje A/S projekt, og oplyses kun i denne sammenhæng for at give det fulde overblik over de tre etaper, som indgår i helhedsplanen. 6

7 Partnerne bag ansøgningen Kulturhavn Gilleleje A/S er privat bygherre og står for at udvikle, planlægge, opføre og drive det kommende kulturhus. Som privat partner har Kulturhavn Gilleleje A/S ansvaret for at hele kulturhuset fungerer så optimalt som muligt og de forskellige aktører af kulturhuset har synergi af deres indbyrdes tilstedeværelse med fokus på størst mulig anvendelse af de kommende brugere i form af borgere og turister. Kulturhavn Gilleleje A/S er 100% ejet datterselskab af Gilleleje Brugsforening. Gilleleje Brugsforening A.m.b.a. Gilleleje Brugsforening er en af Danmarks største privatejede brugsforeninger med mere end medlemmer i ejerkredsen. Med hjemsted i Gilleleje driver Gilleleje Brugsforening A.m.b.a. en række detailbutikker i Hornbæk, Dronningmølle, Ølsted, Sorø og naturligvis Gilleleje. Omsætningen udgør ca. kr. 240 mio. ekskl. moms om året og brugsforeningen har en egenkapital på kr. 126 mio. Kulturhavn Gilleleje A/S ledes af bestyrelse, direktion og styregruppe: Lis Hansen Formand Kim Bach Næstformand Lars Corfitzen Direktør Michael Nyboe Partner Bestyrelse Direktion Projektudvikling Styregruppe 7

8 Gribskov Kommune Kommunen gennemførte i 2009 et udbud af Fjernvarmegrunden som består af i alt 6 ejendomme med et samlet areal på m² centralt beliggende i Gilleleje bymidte. I forlængelse af arbejdet med planprincipperne ønskede Byrådet at opfylde ønsket om at give byens borgere et nyt sted til samvær, kunst & kultur og handel. Et tilbud fra en investor skulle samtidig indeholde en plan for en større del af byen end det helt aktuelle areal omkring Fjernvarmegrunden. Dette for at sikre det almene byudviklingsperspektiv frem for snævre kommercielle interesser. Fjernvarmegrunden blev derved erhvervet af selskabet Kulturhavn Gilleleje A/S for en købesum på DKK 5 mio. Gribskov Kommunes oprindelige og overordnede mål med projektet var at skabe byudvikling i Gilleleje By herunder at intensivere livet i midtbyen samt ikke mindst at binde byen sammen på kryds og tværs. Til denne byudvikling blev det valgt at forsøge sig med et offentligt-privat netværkspartnerskab. Gribskov Kommune vil være økonomisk engageret i etape 2, baseret på byrådets beslutning om at flytte biblioteket til Kulturhuset. Som myndighed er kommunen involveret i byggeriet i alle lokalplanens delområder. MOMENTUM Research & Development Projektudviklerfirmaet har til formål at udvikle projektet med fokus på anvendelse af ejendommene samt den økonomiske bæredygtighed. Kulturhavn Gilleleje A/S har i hele forløbet samarbejdet med projektudviklingsselskabet MOMENTUM ved partner Michael Nyboe. MOMENTUM har specialiseret sig i visionær udvikling af ejendomme samt projektledelse fra idé til nøglefærdigt byggeri. MOMEN- TUMS partnere har alle mere end 25 års erfaring inden for udvikling og opførelse af ejendomme inden for erhverv, industri, hoteller og boliger dette både som bygherre og entreprenør på ledelsesniveau hos markedsledende aktører. Samarbejdsform Fra starten har Gribskov Kommune og Kulturhavn Gilleleje A/S arbejdet intensivt i en samarbejdende projektorganisation. 8

9 Præsentation af problemet Forslag til hvorledes Byens hverdagsrum kan medfinansieres HUSET I BYEN -BYEN I HUSET De tre rum At samle alle kulturarbejdere under et tag, i en ny enhed, er en unik mulighed for at skabe en lang række af nye kraftfelter. Kulturhavn Gilleleje A/S og Gribskov Kommune er i et offentligt/privat partnerskab i gang med at planlægge etape 2 indeholdende Kulturhus med bibliotek, museum, biografer, udstillingsfoyer, musikscene, restaurant og café samt et udendørs torvemarked i forlængelse af promenaden. Der er fortsat mange afklaringer før end Kulturhuset kan etableres lige fra rumstørrelser, arkitektur, materialevalg, hvorledes bliver synergien mellem de mange brugere, parkering, tidsplan og meget mere. Ansøgningens problemstilling er medfinansieringen af Byens fælles hverdagsrum ude og inde! Byens fælles hverdagsrum ude og inde er berigende fællesarealer, som i Etape 2 udgør ca m². Byens fælles hverdagsrum ude og inde skal finansieres af andre end Kulturhavn Gilleleje A/S og Gribskov Kommune. Og hvad er så formålet med indholdet i Byens hverdagsrum inde som ude. Der er tale om berigende fællesarealer, som dog er tænkt sammen som helheder frem for stykkevist og opdelt per investor. Ifølge Kulturhavnens store støttegruppe, der har været med til idéskabelsen af Kulturhuset, bestående af Gilleleje Handels- og Turistforening, Filmklubben, Jazzklubben, VisitNordsjælland, Café Classic, Smag På Nordsjælland, Gilleleje Hallen, Snedkeriets kunstværksteder, Teaterforeningen Dramaterne, Gilleleje Bibliotek, Museet, Gribskov Kommune, Frivillig Græsted m.fl., er det alle de arealer, der kan opfattes som fællesarealer, hvor der er luft og højt til loftet. Det, der skaber ahaoplevelsen af at komme ind i et overraskende nyt hverdagsum, hvor det er legalt at være i det offentlige fællesrum uden nødvendigvis at skulle bruge penge eller se meget aktiv ud. Disse arealer skal binde de øvrige funktioner sammen til en helhed. Der er altså ikke nødvendigvis være defineret funktioner på disse arealer, men de kan anvendes af de øvrige brugere af Kulturhuset efter behov. Dette kunne eksempelvis være at biblioteket har en temauge med behov for en udvidelse af udstillingsareal til måske m². Dette kan lade sig gøre ved at bruge fællesarealerne. Det kunne også være at der skulle være et tema med biograffilm, hvor de mange fællesarealer inddrages til udstillinger m.m. Eller at der skal være gourmetuge, hvor restauranten har brug for at udvide sammen med torvemarkedet til et stort spisehus! Det Ydre Rum Det ydre rum skaber samhørighed med byen og er afgørende for hvordan det indre disponeres. KOMMUNE DET YDRE RUM TEATER BUTIKKER KYSTVEJEN LEGEPLADS RØRE MELLEM- RUMMET BEVÆGE HVILE NYDE LEGE VÆRE FARVER LÆRE TURIST Det Indre Rum Det indre rum skabes af brugerne. Funktioner og relationer, giver en symbiose, mellem kultur, arbejde og fritid. BUTIK INFORMATION SERVICE UDSTILLING ADMINISTRATION BIOGRAF KOR BØRNEHAVER SOVE LYTTE SHOPPING RESTAURANT TEKNIK VÆRKSTED FOYER UDEOPHOLD BRO SOLEN LEVE DET INDRE RUM CAFE SMAGE MØDE GÅGADE MULTISAL Mellemrummet Gennem bevægelser, ophold, funktioner, relationer og materialer, opstår det tredje rum. Mellemrummet. I mellemrummet bliver vore sanser stimuleret. PARKERING TALE MÆRKE DUFTE VIND MUSEUM UDSIGT Å-LØB TURIST FORENINGER SKOLER KUNSTFORENING 9

10 Gribskov Kommune Kulturhavn Gilleleje 40 mio. Kulturhuset er estimeret til DKK 60 mio. Heraf er DKK 40 mio. investeret fra Gribskov Kommune samt Kulturhavn Gilleleje A/S. Derfor denne ansøgning om medfinansiering på ca. 20 mio. som tilskud til kulturhusets realisering. Den øvrige finansiering på 40 mio. kr. er allerede på plads fra henholdsvis Gribskov Kommune samt Kulturhavn Gilleleje A/S. Total budget for etape 2 er 60 mio. kr. En helhedstænkning for en hel by For den almindelige iagttager vil der være tale om et byudviklingsprojekt som så mange andre. Men set i lyset af Gribskov Kommunes situation som en mindre kommune i yderkanten af hovedstadsområdet, er der ikke desto mindre tale om et ganske spektakulært byudviklingsprojekt. Projektet er i sin fysiske form et større byggeri med en lang række funktioner, hvoraf langt de fleste er private. Dykker man mere ned i projektets kompleksitet vil man se, at det er den særlige konstruktion, som gør dette byggeri muligt Investerende fond 20 mio. ETAPE 2 midt i en krisetid. Da Gribskov Kommune udbød og senere solgte Fjernvarmegrunden i , var grundlaget for et unikt samarbejde med en speciel køber til stede. Aktører i dagligvarevarebranchen henvender sig ofte med ønske om at erhverve ejendomme i Gilleleje, men de har sjældent ønske om at investere midler i en byudvikling, der rækker ret meget længere end den pågældende dagligvareforretning. I hele forløbet er parterne blevet udfordret og inspireret af hinandens arbejdsprocesser. For kommunen som offentlig myndighed er det for eksempel blevet meget tydeligt, hvor vigtigt det er, at alle de forskellige faglige myndighedsroller samles og indgår i en helhedsvurdering undervejs i udviklingen af projektet. SKULPTURER OG LYSKUNST KUNSTLEGEPLADS KULTURHUS KUNST OG BEVÆGELSE VANDKUNST GALLERIER KULTURBROEN SNEDKERIET HAVNEPLADS Artwalk/ Promenade Etape 2 kan knytte Gilleleje Havn sammen med Kulturhavn Gilleleje gennem Artwalk/promenade. Kanalen som en streng med kulturlommer. Rum, oplevelser, installationer, lys, leg... 10

11 MISSION Projektets hovedformål Hvad er visionen og missionen for projektet? GILLELEJE BRUGS- FORENINGS FORMÅL MED ETABLERING AF KULTURHAVN GILLELEJE 1. Anvende en del af den opsparede egenkapital til byens udvikling. 2. Sikre ejendommens strategiske beliggenhed. 3. Bedre goodwill i Gilleleje samt Gribskov Kommune. 4. Hvad der er godt for Gilleleje er godt for Brugsen! 5. Hvad der er godt for Brugsen er godt for Gilleleje! Kulturhavn Gilleleje skaber og samler byens nye infrastruktur og dynamik til et sammenhængende pulserende byrum forankret omkring livet og glæden ved nærheden til vandet. VISION Kulturhavn Gillelejes puls og hverdagsdynamik gør Gilleleje til en foretrukken kystby for mennesker, der søger et rart sted at være ude som inde, sommer som vinter. Gilleleje Brugsforening startede projektet Kulturhavn Gilleleje med det formål at investere en del af den opsparede egenkapital i byudviklingen af Gilleleje dels for at sikre at byen fortsat udvikler sig positivt inden for handel og dermed tiltrækker nye indbyggere til byen og oplandet, men også for at sikre Gilleleje ikke udvikler sig negativt med manglende funktioner som eksempelvis læger. Hvis en by mister sine læger, er det ikke længere en by, men en landsby. Meget hurtigt stod det klart gennem samarbejdet med Kulturhavnens mange støtter i byen, at det er vigtigt med en tilgang af kulturbærende aktiviteter og der af kom navnet Kulturhavn Gilleleje. Som mange ved, er kulturen nu krumtappen i hele projektet godt hjulpet af de øvrige etaper, der indeholder butikker, læger og boliger m.m. Kommercielle funktioner, der er med til at finansiere de kulturbærende aktiviteter. Gilleleje Brugsforening har via projektselskabet Kulturhavn Gilleleje A/S fra starten haft en målsætning om at projektet med en ny og sammenhængende bymidte i Gilleleje skal bidrage til en fortsat positiv udvikling af den eksisterende handel og kultur. 11

12 Gribskov Kommunes formål med etablering af Kulturhavn Gilleleje Gribskov Kommune har i en længere årrække arbejdet med udviklingen af Gillelejes bymidte og nu senest i samarbejde med Kulturhavn Gilleleje A/S. Samarbejdet førte til en række afklaringer inden igangsætning af lokalplanen, herunder: Byrum og identitet Idet parterne var enige om, at projektet skal have et arkitektonisk udtryk, der understøttede Gillelejes identitet og kystnære beliggenhed, samtidig med at Snedkeriet (den markante store bygning beliggende langs Søborg Kanal) skulle søges bevaret og mulighederne for at etablere et lægehus/sundhedscenter skulle undersøges. Trafik og parkering Idet parterne var enige om, at der skulle arbejdes videre med analyse og løsning af de trafikale forhold og parkeringsforholdene. Mulighed for offentlige funktioner Idet parterne forpligtede sig til at undersøge mulighederne for at integrere bibliotek og museum i projektet, således at der blev en sammenbygning af funktionerne kultur, biograf, teater- og musikscene mv. Lokalplan Der var i en længere periode et intensivt samarbejde mellem parterne om udarbejdelse af en lokalplan for området. I dette arbejde indgik rådgivere for Kulturhavn Gilleleje A/S samt en række lokale interesse-organisationer. Der blev endvidere afholdt åbne informationsmøder, hvor repræsentanter for både kommunen og Kulturhavn Gilleleje A/S i fællesskab fremlagde projektet for offentligheden. Der var en betydelig offentlig interesse for projektet og den affødte adskillige forslag, som løbende blev indarbejdet i lokalplanen. Lokalplanen understøttede herefter kommunens strategi om at skabe et område med en høj tæthed af byggeri og en blanding af forskellige byfunktioner. Det var ligeledes et formål med lokalplanen at skabe et byområde med en høj grad af kulturindhold. Gribskov Kommune besluttede i foråret 2013 at kommunen kunne arbejde videre med mulighederne for at etablere Gilleleje bibliotek og museum i regi af Gilleleje Kulturhavn projektet. Disse funktioner har igennem en årrække været placeret i en anden kommunal ejendom kaldet Pyramiden, som Byrådet har sat til salg i september Med denne flytning er det muligt at bringe biblioteket ind i nye rammer, hvor det pga. den mere centrale placering forventes at kunne få en vigtigere funktion for byen end i dag. Der arbejdes nu på at skabe et fremadsynet moderne bibliotek, som kan bidrage og profitere af det miljø, som skabes med de private Fakta om Gribskov Kommune Gribskov er en af landets mindre kommuner med ca indbyggere, men kommunen er karakteriseret ved at være relativ stor i geografisk henseende, hvor kommunen med sit areal på ca. 280 km² er den næststørste kommune i Hovedstadsregionen. Uddannelsesniveauet er relativt lavt og en forholdsvis stor andel af befolkningen er ansat i stillinger, som er følsomme overfor konjunkturudsving. Derfor blev Gribskov Kommune relativt hårdt ramt, da finanskrisen satte ind kort tid før kommunen valgte at begynde arbejdet med Kulturhavnsprojektet, der i dag er det største igangværende projekt i kommunen. Gribskov Kommune har en stor erfaring med at arbejde med nye offentlige/private samarbejder som et middel til at gennemføre langsigtede bæredygtige løsninger. kulturtilbud. Her kan de offentlige tilbud og de private tilbud skabe en synergieffekt for hinanden. Kulturdelen af Kulturhavn Gilleleje projektet er koncentreret omkring etape 2, som denne ansøgning om medfinansiering, tager sit afsæt i. Planprincipperne for udvikling af Gilleleje har været udgangspunkt for arbejdet med at skabe liv i området og skabe rum og aktiviteter der binder byens forskellige områder sammen og skabe bevægelse på kryds og tværs. Eksempel på vellykket offentligt/privat samarbejde Sideløbende er projektet Kulturhavn Gilleleje blevet præsenteret i Miljøministeriet og i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter af projektudvikler Michael Nyboe fra MOMEN- TUM Research & Development. På møderne er samarbejdsformen mellem den offentlige part Gribskov Kommune samt den private Kulturhavn Gilleleje A/S blevet præsenteret med fokus på anvendelsen af OPP-værdierne, uden at samarbejdet har været formaliseret med kontrakt parterne imellem. Anerkendt OPP-projekt Projektet er i efteråret 2013 af Indenrigsministeriet blevet anerkendt som et OPP-projekt med deraf følgende lempilgere deponeringsregler. 12

13 Eksempler på dynamiske illustrationer Set udefra i gadeplan fra Kystvejen (syd/øst) Set fra parkeringspladserne (vest) Overblik uden tagkonstruktion set fra Kystvejen (syd/øst) Set fra Søborg Kanal (syd/øst) 13

14 Eksempler på dynamiske illustrationer Gilleleje bys indre og ydre Torv Torvet rummer byens puls sommer som vinter, inde som ude. Gilleleje bys Loungeområde Et rart sted at være i det offentlige fællesrum. Gilleleje bys Tingsted Indbydende arealer som inviterer til uformelt samvær. Gilleleje bys berigende arealer Set indefra og nedefra biblioteksområderne. 14

15 Samarbejdet og synergien omkring fællesarealerne i Byens hverdagsrum inde og ude Investerende fond Kulturhavn Gilleleje Sociale, netværks baserede og kommercielle synergieffekter i byens rum Gribskov Kommune Ligesom der er en sammenhæng og synergi mellem arealformålet og investorernes motivation for investeringen er der på forhånd skabt en synergi og effektivitet i de berigede fællesarealer, som tilsammen udgør et offentligt tilgængeligt hverdagsrum. Fælles og mere intensiv udnyttelse færre investerings- og driftsudgifter Etape 2 indeholder mange fælles ude og inde arealer, som ganske enkelt skaber det levende byrum, som ligger til grund for ansøgningen om medfinansiering af en tredjedel af projektets investeringsomkostninger på 20 mio. kr. Byens hverdagsrum ude Promenade langs Søborg Kanalen Kulturbroen over til Snedkeriet Torvemarkedet som skaber sammenhængskraften til etape 3 Byens hverdagsrum inde Opholdsarealer så som trapper, modtagelsesarealer og foyer, der også bruges som midlertidige ekstra udstillingsrum for museet. Teater- og musikscene Restaurant og cafe områderne Toiletter Personalerum Kulturhavn Gilleleje A/S og biografen i etape 2 Den kommende biograf vil blive finansieret og drevet af Kulturhavn Gilleleje A/S med personaleassistance fra den lokale biografklub i Gilleleje, der p.t. har 130 medlemmer. Disse vil fungere som personale med salg af billetter, kaffe etc. samt fungere som kulturhusets værter i aftentimerne. Fællesarealerne, der udgør hverdagsrummene, sammentænkes i en retning, hvor Kulturhuset ude og inde vil kunne udnyttes så intensivt som muligt i løbet af døgnet, hvilket vil sænke den såvel investeringen som den relative driftsudgift for offentlige og private lejemål. Således opnås der væsentlige besparelser i hhv. opførelsen af Kulturhuset samt den efterfølgende drift for de mange lejere. Turismeorganisationen VisitNordsjælland forventes at placere deres kommende turistkontor i Kulturhuset men ikke i form af et egentlig lukket kontor, men som en integreret del af biblioteket og biografen. Det forventes at VisitNordsjællands medarbejder således vil blive vært i kulturhuset om sommeren og denne funktion overtages af medarbejdere fra hhv. bibliotek (offentlig) og biografen (privat) i vinterhalvåret. Således er der opnået synergi med lokalebesparelser, udvidede kompetenceområder til medarbejdere i bibliotek og biografer. 15

16 12 væsentlige kvalitetskriterier til skabelse af et attraktivt indre byrum En tjekliste til at arbejde bevidst med udviklingen af byrumskvaliteter, der skaber øget trivsel og funktionalitet. Tjeklisten kan med fordel også anvendes i forbindelse med indretningen af biblioteket. Kilde: Jan Gehl & Birgittre Svarre, Gehl Architechts Herlighed Komfort Beskyttelse SKALA Dimensionering af bygninger og rum i menneskelig skala MULIGHED FOR AT SE Rimelige se-afstande Uhindrede kig Interessante kig Belysning (til aften/nat) MULIGHED FOR AT GÅ Plads til at gå komfortabelt Interessante facader at gå langs Gode overflader Ingen forhindringer Adgang for alle ramper, elevatorer m.v BESKYTTELSE MOD TRAFIK OG ULYKKER Oplevelse af tryghed i relation til trafik, så hverken born, forældre eller ældre behøver at være bekymrede, når de færdes på stedet MULIGHED FOR AT NYDE DET GODE VEJR Sol/skygge Varme/kølighed Læ/brise MULIGHED FOR AT TALE OG HØRE Lavt støjniveau Samtalevenlige siddearrangementer MULIGHED FOR AT STÅ/OPHOLD Opholdszoner/kanteffekt Støttepunkter at stå ved Facader med gode detaljer, der inviterer til ophold BESKYTTELSE MOD KRIMINALITET OG VOLD OPLEVELSE AF TRYGHED Levende byrum Funktioner der overlapper dag/nat God belysning ÆSTETISKE KVALITETER/ POSITIVE SANSEINDTRYK Godt design og gode detaljer Smukke udsigter Gode materialer Træer, planter, vand MULIGHED FOR UDFOLDELSE/AKTIVITETER Invitation til fysisk aktivitet, motion, leg og underholdning Dag og nat Sommer og vinter MULIGHED FOR AT SIDDE Siddezoner med mange fordele: udsigt, sol, mennesker at se på Gode siddesteder Gode siddemøbler Godt lokalt klima BESKYTTELSE MOD UBEHAGELIGE SANSEPÅVIRKNINGER Vind/træk Regn/sne Kulde Forurening Støv, blænding, støj 16

17 DEFINITION Gilleleje en vigtig del af Nordsjællands kyst Kystferie (eller ferie i en badeby) er en ferie, hvor ophold tæt ved kysten er den primære årseg til et vælge destinationen, men også den lokale badebys miljø og liv er en væsentlig faktor. Motivet er et ønske om at opleve et autentisk by-og havnemiljø ved kysten som ramme for en afslappende og/eller oplevelsesrig ferie. Her kan man udfolde sig i sunde, naturlige omgivelser og f.eks. dyrke aktiviteter på, ved eller i vandet, dyrke wellness, opleve større eller mindre events, shoppe samt smage lokale fødevarer. Gillelejes potentiale I disse år indgår Gilleleje i flere strategiske sammenhænge i dansk turisme: 1. Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland. Badebysprojektet er et praktisk orienteret udviklingsprojekt, hvor der skal udvikles konkrete forslag til aktiviteter, samarbejdsrelationer og tilbud, som kan styrke den enkelte badebys tiltrækningskraft som turistmål. Dette skal ske via en heftig inddragelse af frivillige, foreninger, erhverv og kommune for at der skabes ejerskab til de tiltag, der derefter skal gennemføres. 2. Videncenter for kystturisme har udvalgt 20 steder i Danmark til at være i centrum for centerets indledende udviklingsindsats. De valgte steder herunder Gilleleje indgår i projekt oplevelsesbaseret kystturisme, hvor de gennem overvågning og sammenligning af kvaliteten i områderne kombineret med individuelle udviklingsforløb forventes at opnå en markant styrkelse af turismeproduktet. De 20 feriesteder er udvalgt, fordi de i dag har en betydelig kritisk masse i form af blandt andet stor overnatningskapacitet og udgør et centrum for turistens ophold i landet. Årsagen hertil er at Gilleleje set regionalt i Hovedstadsregionen og nationalt i Danmark har dokumenteret attraktionskraft som kyst- og badeferieby. 17

18 Epinion målinger Analyseinstitutet Epinion har i regi af EU-vækstprojektet Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske feriebyer i 2013 gennemført en omfattende analyse. Uddrag af resultaterne er præsenteret her. Turisme-organisationen VisitDenmarks kystferieanalyse 2013 er det grundlæggende bevis for kystferiebyernes store potentiale. Spørgsmål Hvor attraktiv er denne ferie for dig? Konklusion Udenlandske turister finder kystferie i Danmark attraktivt. Ikke eller lidt attraktiv Neutral Attraktiv eller meget attraktiv 64% 61% 71% 72% 57% Spørgsmål Hvilken overnatningsform benytter du oftest på ferieophold? Konklusion De mange feriehuse (15.000) gør Gilleleje attraktiv. Andet Hos familie, venner Feriehus lånt Feriehus eget Feriehus lejet 2% 1% 2% Lystbådehavn 2% 1% Vandrerhjem 2% 1% 7% 7% 6% 10% 11% 20% 26% Attraktiviteten af kystferier er generelt meget høj. Tyskerne og englænderne er de mest begejstrede for kystferier, hvor 2 ud af 3 finder kystferier attraktive eller meget attraktive. 17% 19% Sverige 23% 16% Norge 18% 11% Tyskland 18% 10% England 27% 16% Holland Mindre sandsynlig kystturist Sandsynlig kystturist Bed & Breakfast (B&B) e.l. Camping Feriecenter/ferielejlighed Hotel 3% 3% 8% 11% 12% 12% 11% 32% Spørgsmål Hvad lægger du vægt på, når du holder ferie i en by ved kysten? At kystbyen, som jeg holder ferie i har frisk luft og rent vand... har indbydende strande og smuk natur... byder på en god og personlig service... byder på steder (torve, strandpromenade) i byen, hvor lokale og gæster mødes 3,8 4,0 4,4 4,5 Søjlerne indikerer gennemsnit fra 1-5 hvor: 1 = Slet ikke vigtigt 5 = Meget vigtigt... giver mulighed for at bade i havet... har et bredt udbud af restauranter og spisesteder... har et varmt og solrigt klima... byder på mulighed for at nyde lokale fødevarer eller specialiteter... er et billede på den lokale kulturhistorie 3,2 3,8 3,8 3,7 3,6 Tallene stammer fra de danske deltagere i undersøgelsen.... byder på særlige oplevleser inden for kunst og kultur... giver mulighed for at deltage i sociale arrangementer, friluftskoncerter, byvandringer, tursejlads o.a.... byder på gode muligheder for at dyrke sundhed og velvære, f.eks. wellness, kur eller fitness 2,5 3,0 2,9... byder på mulighed for vandaktivitet som surfing, sejlads o.lign. 2,3 18

19 Danskerne vil elske hele Kulturhavn Gilleleje universet Hvilke feriepræferencer har størst effekt på sandsynligheden for en kystbyferie i Danmark? Tyskerne og englænderne vil nyde Kulturhavn Gillelejes hverdagsrum inde og ude Hvilke feriepræferencer har størst effekt på sandsynligheden for en kystbyferie i Danmark? Har indbydende strande og smuk natur 3,2 Indbydende strande og smuk natur 2,6 Mulighed for vandaktivitet som surfing, sejlads o.l. 1,6 Byder på steder (torve, strandpromenade) i byen, hvor lokale og gæster mødes 1,7 Mulighed for at nyde lokale fødevarer eller specialiteter 1,4 Bredt udbud af restauranter og spisesteder -1,5 Har et varmt og solrigt klima -2,7 Varmt og solrigt klima -2,8-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 Svenskerne elsker Gillelejes strand og kyst Hvilke feriepræferencer har størst effekt på sandsynligheden for en kystbyferie i Danmark? Nordmændene elsker at handle lokalt Hvilke feriepræferencer har størst effekt på sandsynligheden for en kystbyferie i Danmark? Mulighed for at bade i havet 1,4 Mulighed for at nyde lokale fødevarer eller specialiteter 1,9 Varmt og solrigt klima -2,3 Bredt udbud af restauranter og spisesteder -1,8-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 19

20 Sammenhængskraften med Den Danske Riviera Byen Gilleleje ligger som en stor perle på en snor og udgør Den Danske Rivieras mest attraktive havneby med et rig mulighed for shopping, attraktioner, kultur- og naturbaserede oplevelser samt eksempelvis følgende årlig tilbagevendende begivenheder: Torvedage Sildens dag Jazz på Havnen Kunst i Filet en Bakkefest Havnefest Gilleleje Revy Stedets relationer Stedets historier Stedets sociale adfærd For flere af Kulturhavn Gillelejes Gæster vil et besøg i Gilleleje være en del af en cykelvandre eller bilrute. Hvorfor synligheden ud mod Kystvejen er afgørende for et besøg. Specielt vil Snedkeriet, Kulturbroen og promenaden samt selve Kulturhuset være meget synligt for udefrakommende gæster. For toggæster ligger Kulturhavn Gilleleje lige for næsen af dem. Synergien med Nordsjællands øvrige kystbyer er vigtig i forhold til at tiltrække udenlandske turister, som ønsker at se og besøge flere af kystens byer. At kunne tilbyde en levende handels- og kulturby hele året er ganske unik for den Nordsjællandske kyststrækning og en af Gillelejes helt store forcer. Gilleleje lever og ånder hele året! Copacabana Pattaya beach Saint-Tropez Gilleleje På Den Danske Riviera på spidsen af Sjællands top danner det gamle fiskeleje Gilleleje rammen om en af Danmarks hyggeligste badebyer. Her finder du alt hvad du skal bruge på en ferie. Den pragtfulde havn, den uspolerede natur, stranden og masser af spændende forretninger og hyggelige restauranter. Om sommeren er Gilleleje noget ganske særligt, hvor hele byen summer af liv, specielt på de faste torvedage og i forbindelse med de mange Gilleleje fester. Kvalitet = Stedsans Stedets fysiske udformning Stedets tid Stedets atmosfære 20

21 Primære målgrupper Kulturhavn Gillelejes primære målgrupper forventes i prioriteret rækkefølge at væres 1. Kommunens borgere og virksomheder 2. Den Danske Rivieras borgere, virksomheder og turister herunder især lystsejlerne 3. Hovedstadsregionens borgere, virksomheder og turister herunder især feriehusejere og lejere Målgruppernes motiver for at besøge Kulturhavn Gilleleje skaber muligheder for nye netværk og nye samarbejdskoncepter 1. Opleve biblioteket 2. Opleve Gilleleje museum 3. Opleve Snedkeriet 4. Opleve Biografen 5. Opleve udstillinger Strategier for fysisk miljø Nye samarbejdsformer Fysiske planer Oplevelsesprodukter Turismekoncepter Netværksdannelse Projektets konceptuelle niveau Projektets Konkrete niveau 4. Forretningsrejsende fra nær og fjern (en- og flerdagsgæster) 5. Turister fra det øvrige Danmark, Skandinavien og Tyskland herunder især lystsejlere, feriecentergæster og feriehuslejere 6. Faglige studieture fra det øvrige Danmark og Skandinavien 6. Opleve teater- eller musik på scenen 7. Opleve udendørs teater- eller musik på Kulturbroen 8. Besøge turistinformationen 9. Går tur langs promenaden 10. Spise på restaurant og café 11. Opleve Torvemarkedet 12. Opleve en fodboldkamp på storskærm sammen med andre 13. Blot være til stede i det offentlige rum sammen med andre og mærke livet i Kulturhavn Gillelejes hverdagsrum 14. Søge læ og ly for årstidens vind og vejr i Byens hverdagsrum, ude eller inde Gilleleje har pænt højt kendskab og høj attraktivitet. Et godt udgangspunkt. Sammenhæng mellem kendskab og attraktivitet i Danmark 21

22 Økonomi & budget Overblik over finansieringen af Kulturhavn Gillelejes tre etaper FINANSIERING AF TRE ETAPER ETAPE 1 er på plads med Innovater A/S som investor. ETAPE 2 drejer denne ansøgning sig om. To af investorerne er på plads. ETAPE 3 er et Kulturhavn Gilleleje A/S projekt. Det har aldrig været hensigten at Kulturhavn Gilleleje A/S skulle finansiere hele projektet med opførelsen af alle etaper. Dette er en investering på mere end 250 mio. Oprindelig var det hensigten, at Gilleleje Brugsforening kom med startkapitalen til igangsættelse af projektet, hvorefter nye investorer skulle inddrages efterhånden som etaperne skulle opføres. Primært var det hensigten at pensionskasser skulle overtage ejendommene efterhånden som de blev realiseret. I denne plan var det indarbejdet, at Gilleleje Brugsforening investerer ca mio. i alt til primært de kulturbærende aktiviteter. Men der er kommet mere til! Det gamle snedkeri er nu omdannet til et attraktivt kunstnermiljø med arbejdende værksteder og der er etableret adgang langs kanalen på de flotte broer. Snedkeriet er således blevet en blivende attraktion med stor tiltrækning for byens borgere og de mange turister! Sammen med Gribskov Kommune repræsenterer Kulturhavn Gilleleje A/S to tredjedele af de 60 mio., som etape 2 kræver for at kunne realiseres, idet Grib skov Kommune tilfører 18 mio. og Kulturhavn Gilleleje A/S det øvrige. Ejerskab hvilken model? Investorerne drøfter løbende den optimale, fremtidige model for ejerskab af et OPPprojekt med så stor indvirkning på den lokale udvikling og så stort et lokalt engagement. 22

23 Den katalytiske udviklingskapital får hjulene til at dreje 2009 Lokalplan udarbejdes 2011 Snedkeriet renoveres Brugerinddragelse 2008 Idé 2013 Etape 1 igangsættes 2014 Etape 2+3 igangsættes 2014 Etape 1 åbner Etape 2+3 åbner 2010 Ejendommen erhverves 2012 Snedkeriets kunstværksteder åbner Flere medinvestorer Brugerengagement Fokus på brugernes anvendelse Kulturhavn Gillelejes bidrag til udvikling af en ny bymidte i Gilleleje udvikles i et tæt samarbejde med Gillelejes mange interessenter lige fra musik- og kulturforeninger, kunstnere, lokale ildsjæle, historikere samt handels- og turistforeningen. Gillelejes nye kulturhus har fokus på brugernes anvendelse af ejendommen og skaber således et unikt samlingspunkt for Gilleleje og det store opland inden for kultur og foreningsliv. Samarbejdet mellem Kulturhavn Gilleleje og Gribskov Kommune skaber en række synergieffekter lige fra planlægning af byggeriet til den kommende drift. Således opnår Gilleleje Brugsforening et uvurderligt afkast af investeringen i projektet Kulturhavn Gilleleje med visionen om en fortsat attraktiv by inden for handel og kultur, der skal sikre Gillelejes fremtid. Projektet Kulturhavn Gilleleje består af en række etaper med forskellig anvendelse lige fra boliger, butikker og dagligvarehandel til sundhedscenter indeholdende byens læger - alle funktioner, der skal være den økonomiske katalysator som grundlag for Kulturhuset indeholdende bibliotek, biograf, teater- og musikscene, torvemarked, restaurant og café. Kulturen er driveren for byudviklingen, der ved projektets realisering skal skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Udviklingen af projektet sker i et nært samarbejde med lokale fyrtårne lige fra byens foreninger til ildsjæle ud fra tesen om, at forandringen skal ske i partnerskab gennem byens netværk hvilket giver lokal forankring og ejerskab og dermed grundlag for økonomisk bæredygtighed! Gribskov Kommune har gennem politisk mod og omtanke solgt den centralt beliggende ejendom i midten af Gilleleje til køberen Gilleleje Brugsforening, der er en af landets største foreninger med over medlemmer. Projektet udvikles i selskabet Kulturhavn Gilleleje A/S, der er 100 % ejet af Brugsforeningen. Kulturhavn Gilleleje A/S fungerer således som strategisk og katalytisk projektudvikler af hele Gillelejes bymidte, idet det aldrig har været tanken at projektet skulle være en spekulativ investering, men selve driveren for den videre byudvikling. Kulturen skal gøre Gilleleje til mere end hvad den er i dag! Ønsket om en levende, attraktiv og mangfoldig by opstår i samspillet mellem myndighederne, byens borgere og interessenter. Dette kræver mod og omtanke, talent og politisk vilje samt grundig planlægning, idet bæredygtighedprincipperne for miljø og økonomi er særlige fokusområder. Sundhed har også et stort fokus, idet en by som Gilleleje kun kan være defineret som en by såfremt servicefunktioner som læger, sundhedstilbud m.m. er tilstede. I modsat fald er Gilleleje reduceret til en landsby. Det er derfor glædeligt, at hovedparten af byens læger er gået sammen i et sundhedscenter, der etableres i etape 1. Udviklingen af Kulturhavn Gilleleje har medført en sidegevinst i øget socialt engagement primært med opstarten af de lokale foreninger og ildsjæle. Hertil er undervejs i processen kommet flere af byens borgere og der er nu mere end 500 aktive interessenter koblet til projektets hjemmeside www. kulturhavngilleleje.dk med det fælles fokus: Hvordan udvikler vi byen sammen? Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner er ved at blive etableret og det er denne forening, der bliver den fremtidige ledelse af Kulturhuset. 23

24 Ansøgningens forslag til finansiering af Kulturhavn Gilleleje etape 2 ETAPE I PARKERING ANKOMST KØKKEN DEN LILLE SAL CAFE DEN STORE SAL RESTAURANT BOARDWALK Finansieringsfordelingen i etape 2 mellem de tre investorer: Kulturhavn Gilleleje A/S Gribskov Kommune Fonden Afventer budgetskema KULTURBROEN BIBLIOTEK BOARDWALK SØBORG KANAL SNEDKERIET Budget Grundkøb ,2 mio. Entrepriseomkostninger mio. Øvrige projektomkostninger ,8 mio. Grundigt forarbejde, involvering og forankring Partnerne nedsatte i begyndelsen af 2013 en fælles projektbaseret organisation, som havde til opgave at udarbejde et skitseforslag til bebyggelse af etape 2. Projektorganisationen består af følgende deltagere: Kulturhavn Gilleleje A/S Grinbskov Kommune MOMENTUM Research & Development Skovhus Arkitekter Fasen for udarbejdelse af et realistisk budget var todelt: I den første fase handlede om at afdække funktioner og disses indbyrdes relationer og potentialer for samdrift og synergi. Der var i denne del en omfattende inddragelse af interessenterne i projektet. Bibliotekets udviklingsmuligheder/behov og museets udstillingsvirksomhed blev gennemgået med afholdelse af temamøder og workshops. I anden fase drøftede parterne hvordan et byggeri kunne udformes, således at det kunne rumme de mange ønsker til anvendelse og funktioner. Dette skete på baggrund af funktionsskitser og illustrationer udarbejdet af Gilleleje Kulturhavn A/S arkitekter. Et hovedmål i denne proces var at skabe et grundlag for en økonomisk anlægsramme. Kulturhuset er ikke færdigprojekteret, men på baggrund af samarbejdet er der nu overblik over den samlede anlægsramme, og de væsentligste udfordringer i forhold til at få den endelige finansiering på plads. Der er i forbindelse med denne ansøgning om 20 mio. kr. i medfinansiering svarende til 1/3 af anlægsrammen ikke ønsker eller forventninger om driftsmidler. Det skal understreges, at såvel Kulturhavn Gilleleje A/S som Gribskov Kommune allerede arbejder på at sikre et driftsbudget fra færdiggørelse af etape 2. 24

25 KONTAKTOPLYSNINGER Lars Corfitzen, Direktør Gilleleje Brugsforening A.m.b.a Kulturhavn Gilleleje A/S Parkvej 1, 3250 Gilleleje Tel. (+45) Hanne Holst, Projektleder Gribskov Kommune Center for Bolig, Vej og Vand Rådhusvej 3, 3200 Helsinge Tel. (+45) Michael Nyboe, Partner MOMENTUM Research & Development Tel. (+45) Kim Skovhus, Arkitekt MAA, Indehaver Skovhus Arkitekter Ole Rømers Gade 42, 8000 Aarhus C Tel. (+45) Dorte Kiilerich, Indehaver Living Concepts ApS Maglebjergvej 10, 2800 Kgs. Lyngby Tel. (+45)

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006 >Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden april 2006 KINT Fonden Realdania/Realea A/S KONSUNT Gehl Architects ApS Projekt eder: Partner Jan Gehl Projekt koordinator: wa Westermark, Arkitekt MSA/SAR

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere