Afd. Uplandsgade Telefon: Fax: København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. Uplandsgade Telefon: 32 57 20 66 Fax: 32 57 20 66. 2300 København S www.ab-amagerbro.net"

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 23. februar 2010, kl Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser fra bestyrelsen Administration: Der er i perioden den 10. november februar 2010 overdraget 2 stk. lejligheder. 2 stk. lejligheder er fremlejet, og 3 under administration. Vi har stadig i alt 12 sammenlægninger ud af de aftalte 15 stk. i alt. Det vil sige, at vi nu har i alt 191 andelslejemål, og ejendomskontoret. Siden sidst: Huslejerestancer: Bestyrelsen er blevet nød til at udsende breve ang. huslejerestancer på op til 3 måneder. Efter 2 måneder restance vil andelshaveren modtage et brev med restanceregnskab og en opsigelse. Vores lejede kabel tv TDC/YouSee, til tv og webspeed, som er monteret i alle lejligheder er til opsigelse i år. Bestyrelsen ved Morten har undersøgt muligheder der bevæger sig på markedet i øjeblikket. Bestyrelsen har holdt møde d.22/ med TDC/YouSee, bestyrelsens holdning er at vi forsætter lejen med TDC/YouSee. Ved sammenlægning af lejligheder kan begge stik beholdes mod betaling af et engangsbeløb på 945 kr. Facaderenovering og isolering, 1 års gennemgang med Enemærke & Petersen og bestyrelsen, der blev konstateret en del revnedannelser, som en konsulent fra Rockwool har vurderet skulle laves med efterfølgende reparationer. Bestyrelsen har holdt møde d. 22/ med Enemærke & Petersen, der erkender at der er sket en fejl i facade oppudsningen. E&P stater med renovering efter påske til pinse 2010 i Holmbladsvænge hvis vejret tillader det. Renoveringen vil ske fra stueetagen og op til underkanten af 1. sal. Ny legeplads i gården, den gamle er udslidt og en del råd i træværket. Jesper og Jacky har holdt møde med firmaet Indu, der tilbyder reklamefinansieret legepladser. Beboerlicensen stiger 1.januar 2010 til 690 kr. årligt. Kontrakten vedr. fjernelse af graffiti er opsagt. Der vil blive tegnet en ny kontrakt når der er en afklaring vedr. facaden. 1

2 Øvrig info: Husorden: Hundehold, hundepleje og hundepasning er forbudt i Boligforeningen Amagerbro. Husk at lukke vinduer på loftet, da sne ind af vinduerne kan give vandskader, og sluk lyset på vores tørrelofter. Fest: Til de andelshavere der holder fest ud til gården må vi bede om at lukke vinduerne, så alle andre andelshavere kan sove i fred. Husk at give besked til opgangens beboer når der skal holdes fest, og at husordenen skal overholdes, ved overtrædelser vil andelshaver modtage brev med advarsel. Storskrald: Der er enkle andelshavere der ikke overholder husordenens regler med hensyn til storskrald. De overfylder vores containere i storskraldsrummet. Den ekstra regning på grund af for tungt gods som ejendommen modtager, vil blive sendt videre til den skyldige andelshaver. Affald: Prøv noget nyt benyt også de containere der står inde i skralderummet, og lad være med at overfylde containeren uden for skralderummet. Informer også jeres børn om dette. Fraflytning af lejlighed: Husk at ligge originale fakturaer. Ved håndskrevne fakturaer/regnskaber er det bestyrelsens vurdering der er gældende. Fastelavnsfest:2010 blev af holdt i gården med stor opbakning og succes, det kolde vejr og sne var ingen hindring. Gårdfest:2009 En dejlig gårdfest med godt vejr og ca. 150 deltager, og opstilling af ekstra telte. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til de andelshavere der hjalp til med vores gårdsfest. En særlig tak til Anik som stod for den store skattejagt med børnene. Også tak til Anders der klarede 150 bøffer og bagte kartofler. En god gårdfest, som vi vil prøve igen til næste år. Næste gårdfest holdes den 21. august Udførte projekter 2009: Nyt linoleum på 3 hovedtrapper. De sidste 5 trapper vil blive udført over de næste par år. Postkasser ved indgangen på hovedtrapperne (det er et lovkrav). Er monteret. Nye stålplader på underkanten af gårdfacaden. Opdateret husorden på vores hjemmeside, kan udleveres på ejendoms og varmemesterkontor i kontortiden. 2

3 Vi har haft en del problemer med vores varmecentral, med udskiftning af udeføler thermostatstyrekontrol og nogle automatiske ventiler, dette skulle nu være i orden. Et års gennemgang af asfalt i gården med, med enkelte bemærkninger, afventer brev fra NCC. DV-planer 2010 (drift og vedligehold): Nyt linoleum på hovedtrapperne fortsætter (vil ske løbende, når der er økonomi til det). Hver trappe koster ca kr. Planlagt 3 stk. om året. Ny legeplads i gården, den gamle er udslidt og en del råd i træværket. Udskiftning af punkterede ruder vil varmemesteren stå for i samarbejde med ejendommens snedker. Udskiftning af gamle El-tavler i kældrene til HPFI-tavler til vores gårdlys, opgangslys og vaskerierne. Nye blomsterkummer i gården. Flere cykelstativer på gaden ved Ved Sønderport 11. Beskæring af det store træ i gården. Arbejdsopgaver til opgangsrepræsentanterne: Det ønskes at I holder øje med følgende: Køkkentrappevask hver/anden tirsdag, hovedtrappevask hver fredag, vindueskarme og fodpaneler skal fejes og vaskes. Slikpapir og tyggegummi. Sko, skraldeposer og andre effekter på trapperne. Trappernes tilstand ved ud- og indflytning. Navneskilte og måtter. Larm og støjende adfærd på trapperne. Manglende lys. Kælder- og loftsdøre der er åbne. Vinduer på tørreloftet skal være lukket, og lyset slukket. Brandalarm ved 5. sal kontrolleres og afprøves. Høj musik eller andre støjgener fra lejlighederne Holde øje med fremmede personer i opgangene, (lejlighederne). Meddelelser fra opgangsrepræsentanterne skal ske skriftligt til varmemester eller bestyrelsen. Tak til alle opgangsrepræsentanter for udført arbejde. 3

4 2. Meddelelser fra kassereren økonomi Henning gennemgik regnskab pr. 31. december Regnskabet vil blive gennegået på generalforsamlingen. Overskud på fjernvarmeregnskab er kun på kr. og overføres derfor til næste år. Årsforbruget er faldet, men dette er spist op af prisstigninger. 3. Meddelelser fra repræsentanter Det er opgangsrepræsentantens navn, der står efter adressen. Opgangsrepræsentanten har i anonymiseret form fremført de ting der var kommet fra de enkelte andelshavere. HBV 1 HBV 3 HBV 5 HBV 7 HBV 9 HBV 11 HBV 13 VSP 9 VSP 11 VSP 13 VSP 15 VSP 17 VSP 19 VSP 21 VSP 23 VSP 25 Keld Skov: Gelænder er i stykker mellem st. og 1. sal. Jacky afhjælper dette. Der er ofte fodtøj på hovedtrappen på 3. th. Svar: Fodtøj må ikke stå på trappen. Der mangler lys på loftet ved køkkentrappen. Jacky afhjælper dette. Betina Nielsen: Klage over støj fra overbo. Svar. Bestyrelsen vil se på det. Michael Olscansky: Klage over duften fra trappevaskernes sæbe. Svar: Bestyrelsen ser på det. Edel Sørensen: Problemer med låsen. Jacky ser på det. Britt Frederiksen: Radiatoren på hovedtrappen giver ikke varme. Jacky sørger for at den kommer til at give varme. Der står stadigvæk møbler på loftsgangen. Svar: Den ansvarlige andelshaver bedes fjerne det. Varmemesteren følger op på det. Vandet i hanerne er rigtig tit helt brunt og ulækkert. Svar: Bestyrelsen undersøger det. Snerydningen har fungeret rigtigt godt. Svar: Jacky og bestyrelsen takker. Der mangler pærer ved hoveddøren og bagtrappen. Torben Hansen: Ingen bemærkninger. Allan Karlsen: Klage over at køkkendørene lukkes op for at lufte cigaretrøg ud. Brug i stedet for vinduerne. Stop svineriet på køkkentrappen og tør op efter dig, når du har spildt affald. Britta Kilde: Ingen bemærkninger. Johnny Sørensen: Opfordring om at varmemesteren tjekker lofterne for fygesne. Inge Lassen: Ros vedr. snerydning. Gæad for at der er varme på 5. sal. Thomas Gamst: Ingen bemærkninger. Benny Rasmussen: Ingen bemærkninger. Ania: Der står en del byggeaffald på loftet. Svar: Den ansvarlige andelshaver bedes fjerne det. Varmemesteren følger op på det. Gelænder på 1. sal er i stykker. Svar: Jacky følger op. Sko på hovedtrappen og køkkendør står åben som udluftning. Svar. Ingen af delene er tilladt. Thomas Eeg: Ingen bemærkninger. Peter Poulsen: Ingen bemærkninger. Jette Skou Larsen: Klage over lugtgener fra opgangen ved siden af. Svar: Jacky undersøger nærmere. Det er ikke i orden at folk lægger der reklamer oven på postkasserne i stedet for at smide dem ud eller sige nej tak til reklamer. Hvem skal fjerne det affald der står på loftet. Svar: Det skal den andelshaver der har stillet det, men Jacky ser på det. Hvor tit bliver røgalarmen afprøvet? Svar: Hver gang at opgangsrepræsentanten gør det. Der mangler lys i kælderen, VSP 25. 4

5 UPL 12 Mogens Larsen: Klage over støj/hyletone fra faldstammen, muligvis mellem 1. og 2. sal. Klager over manglende varmt vand om morgenen og midt på dagen. 4. Eventuelt Intet. Liste over opgangsrepræsentanter pr. februar 2010 HBV 1 Keld Skov HBV 3 Betina Nielsen HBV 5 Michael Olscansky HBV 7 Edel Sørensen HBV 9 Britt Frederiksen HBV 11 Torben Hansen HBV 13 Allan Klausen VSP 9 Britta Kilde VSP 11 Johnny Sørensen VSP 13 Inge Lassen VSP 15 ( Jacky ) VSP 17 Benny Rasmussen VSP 19 Ania VSP 21 Niel Møller Christoffersen VSP 23 Peter Poulsen VSP 25 Jette Skou Larsen UPL 12 Mogens Larsen 5

2300 København S www.ab-amagerbro.net

2300 København S www.ab-amagerbro.net Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 24. februar 2009, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Meddelelser fra bestyrelsen 2. Meddelelser fra kassereren økonomi 3. Meddelelser fra repræsentanter 4. Eventuelt 1. Meddelelser

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Tilstede: 35 lejligheder repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigent: Rene Rud Mikkelsen. 1. Konstituering Dirigenten konstaterede

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt bestyrelsesmedlem:

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus DEAS Frederiksberg, 24-04-2014 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 45 63 84 leg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere