Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling"

Transkript

1 Skema til videndeling om museumsformidling Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Projektrapport Jernkysten. endelig.pdf Referencenummer: Formularens ID: 249 Sendt til: Sendt: : SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Hvad skal skemaet indeholde? Formidlingsprojekter, der har modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, skal udarbejde en afsluttende rapport, som indeholder evaluering af projekter og refleksioner over medarbejdernes læringsudbytte. Rapportens konklusioner gengives i dette skema. Hvad skal oplysningerne bruges til? Oplysningerne er beregnet til offentliggørelse og systematiseret videndeling mellem danske museer om formidlingsprojekter inden for kunst-, kultur-, og naturarv, der har modtaget støtte fra formidlingspuljerne Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på øverst til højre. i menubaren Udfyldelse af skema Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten. Projektets titel Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for at tilføje og fjerne puljer) Pulje 1. Udvikling af museernes formidling Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn) Nyere tid. Projektet bygger på Lemvig Museums omfattende samling af genstande og kilder til redningsvæsenet og strandingshistorien på den jyske vestkyst. Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn) Projektets målgruppe fra 8 år og opefter. Projektet henvender sig til såvel borgere i Lemvig Kommune og danske og udenlandske turister, som færdes på kysten. Hvad er projektets formål? (max 300 tegn) At formidle strandingshistorie på kysten mellem Thyborøn og Thorsminde med afsæt i det ubemandede udstillingssted Flyvholm Redningsstation og gennem inddragelse af digitale formidlingsformer. Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn) Den klassiske kulturhistoriske udstilling kombineres med en digital installation bestående af lys og lyd. Derudover indeholder projektet en GPS baseret App og to spil til Smartphones, samt en hjemmeside.

2 Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn) En samlet formidling af rednings- og strandingshistorien på den 40 km lange kyststrækning mellem Thyborøn og Thorsminde. En løsning på, hvordan museer kan etablere ubemandede udstillingssteder ude i landskabet. Erfaringer med brugerudviklingsprocesser og samarbejder med eksterne aktører. PRAKTISKE OPLYSNINGER Kontaktperson Institutionens navn Kontaktpersons Institutionens netadresse Link til projektrapport Mette Lund Andersen Lemvig Museum Samarbejdspartnere Meaning Making Experience (MMEx) Strandingsmuseum St. George, De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune. Lemvig Kommune Visit Lemvig-Thyborøn

3 Projektrapport Jernkysten. Digital formidling af strandingshistorie på et ubemandet udstillingssted Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje 2013 Lemvig Museum september 2013

4 Indhold Projektet kort 2 1. Projektets formål Samarbejdspartnere og kompetencer Arbejdsmetode og proces Medudviklere En oplevelse Det ubemandede udstillingssted 7 2. Overvejelser om projektforløbet Den iterative projektmodel Styregruppens sammensætning og arbejde Spørgsmål om rettigheder og open source Levetid 11 Forside: Billedet som brugeren ser når Jernkysten app'en åbnes. 1

5 Projektet kort Projekt Jernkysten er udført af Lemvig Museum i samarbejde med Meaning Making Experience (MMEx) og Strandingsmuseums St. George. Projektet har haft til formål, at give formidlingen af rednings- og strandingshistorien på vestkysten et løft, hvad angår nærheden til stedet, det formidlingsmæssige indhold og brugernes egen aktivitet. Derudover har projektet skulle finde en løsning på, at gøre Flyvholm Redningsstation til et ubemandet udstillingssted, hvor brugerne har adgang året rundt. Projektets slutprodukt er en samlet formidling af strandingshistorien, hvor digitale formidlingsformer bruges til at kæde steder og fortællinger sammen på den ca. 40 km lange kyststrækning mellem Thyborøn og Thorsminde. De digitale formidlingsformer er: En installation på det ubemandede udstillingssted Flyvholm Redningsstation, der iscenesætter redningsstationens originale genstande ved hjælp af lys og lyd. En app til Smartphone (IOS og Android), der leder brugerne ud til 12 udvalgte strandinger på kysten med afsæt i de skibe, der er gået på grund netop der. En spil-app med to spil Redningsbåden og Redningsraketten, som går ud på at redde nødstedte sømænd i sikkerhed. Kampagnesitet der viser vej til redningsstationen og gør det muligt at downloade App en, foruden at give brugeren et indtryk af de oplevelser, der venter ude på kysten. Fakta: Projekt ejer: Lemvig Museum Samarbejdspartnere: Meaning Making Experience (MMEx), Strandingsmuseum St. George (De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune), Lemvig Kommune. Digitale løsninger: Redia A/S Projektperiode: 1. september 2012 til 31. august Samlet budget: 1.23 mio. kr. Finansiering: Meaning Making Experience (MMEx), Kulturstyrelsen og Region Midtjylland. Kontakt: Museumsleder Mette Lund Andersen, Besøg Jernkysten på 2

6 1. Projektets formål Projektet Jernkysten. Digital formidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted, har haft til formål, at give formidlingen af rednings- og strandingshistorien på vestkysten et løft, hvad angår nærheden til stedet, det formidlingsmæssige indhold og brugernes egen aktivitet. Formålet afspejler i vid udstrækning de satsningsområder, som er formuleret i Lemvig Museums arbejdsplan for : 1. At skabe en fremtidssikret løsning omkring bedre tilgængelighed på Flyvholm Redningsstation og fornyelse af udstillingen på stedet. 2. At udvikle flere tilbud til familier med børn gerne uden for museets åbningstid. 3. At arbejde for at formidle kulturarven i byen og i landskabet og synliggøre de bevaringsaspekter, det indebærer. 4. At opprioritere museets synlighed på nettet samt at udvikle flere interaktive formidlingstilbud, som kan bruges uden for museets åbningstid. 5. At arbejde på, at kunne tilbyde formidling på tysk og engelsk. TV. Flyvholm Redningsstation på Harboøre. Redningsstationen blev etableret i 1847, som landets anden første efter Redningsstation Tuskær, som også ligger i Lemvig Museums ansvarsområde. TH. Den primære genstand på redningsstation Flyvholm er redningsrobåden. 1.1 Samarbejdspartnere og kompetencer Projekt Jernkysten har eksisteret på idéplanet i en årrække. For Lemvig Museum har udfordringen imidlertid været, at få skåret konceptet til og finde 3

7 en sparringspartner omkring udvikling af digital formidling. Forud for ansøgningsfristen til Kulturstyrelsens formidlingspulje 1 i 2012 fik museet imidlertid kontakt til det nystartede MMEx Meaning Making Experience, hvorefter arbejdet med at afsøge muligheder inden for digital museumsformidling gik i gang. For at kvalificere projektets form og koncept indkaldte museet i april 2012 til en idéworkshop med repræsentanter fra MMEx, Strandingsmuseum St. George, Lemvig Kommune, og eksperter fra CAVI og The Animation Workshop. Formålet var at afsøge hvilke digitale muligheder, der eksisterede på markedet og diskutere, hvordan de kunne evt. kunne understøtte de fortællinger og konkrete steder, som museet gerne ville have formidlet. Herunder især Flyvholm Redningsstation, der siden starten af 1970 erne har været sæsonåbent som udstillingssted under Lemvig Museum. De overvejelser og det koncept, som workshoppen resulterede i, medvirkede til at kvalificere Lemvig Museums ansøgning til formidlingspuljen. Men processen omkring var også et vigtigt redskab i forhold til gensidigt at afsøge muligheder for samarbejde. Lemvig Museum havde brug for en partner med viden om digitale løsninger, brugerprocesser og projektstyring, mens det nystartede MMEx så en mulighed for at høste erfaringer omkring, hvordan mindre museer kan inkorporere digitale løsninger i sin formidling. Derudover var der et udviklingspotentiale i projektet og et særligt interessepunkt var i den sammenhæng ideen om et ubemandet udstillingssted. Som en naturlig samarbejdspartner omkring indholdsproduktion indgik Strandingsmuseum St. George i Thorsminde desuden i projektet. I forbindelse med idé-fasen og modning indgik Lemvig Kommunes kulturkonsulent desuden i projektplanerne og fulgte siden projektet som medlem af projektets styregruppe. 1.2 Arbejdsmetode og proces I samråd med MMEx blev det besluttet at strukturere produktudviklingen i projekt Jernkysten, som en iterativ udviklingsproces, hvor opgaveløsningen struktureres i mindre forløb. Fordelen ved den iterative tilgang er, at løsningens dele gradvist indsnævres i et samarbejde mellem projektejer, leverandører og slutbrugere. Valget afspejler således også et ønske om, at inddrage brugere i projektet fra start til slut. Den iterative tilgang kom bl.a. til udtryk ved, at de overvejelser og ideer, som lå til grund for museets ansøgning om projektmidler, blev prøvet i forbindelse med et kick-off arrangement for museumsfolk hos MMEx i maj 2012 og i 4

8 forbindelse med en Co-creation for kreative producenter i august. 1 Dette skete dels for at holde momentum i projektet og udfordre det formulerede koncept, dels for at synliggøre projektet i relevante udviklermiljøer før opgaven blev sendt i udbud. Men der blev også tænkt i iterative processer i forbindelse med test og implementering af løsningen. Da Jernkysten blev lanceret i juni 2013 var det som en betaversion, hvor de følgende måneder blev brugt på test og tilretning af den endelige løsning. I projektplanen var der dermed afsat tid til brugertest og tilpasning i overgangen fra implementering til drift. Illustration viser den iterative arbejdsproces, hvor udviklingen sker gradvist hvorved den endelig løsning gradvist snævres ind. 1.3 Medudviklere Arbejdet med medudviklere er inspireret af en etnografisk tilgang til brugerprocesser. Ved at tænke udvikling af koncept, indhold, form og helhedsoplevelse i iterationer er det muligt, at undersøge og observere, hvordan testpersoner tænker, handler og interagerer i forhold til formidlingsprojektet og fra begyndelsen indarbejde deres forventninger og erfaringer i formidlingsprodukt. Som medudviklere vil brugerne derfor opleve, at de har en betydning for projektets fremdrift og det endelige resultat. Den store grad af indsigt i projektet skal dels motivere dem til at indgå i det lange projektforløb, dels sikre at de som medudviklere bliver gode ambassadører for projektet. Medudviklerne bestod af en gruppe på 7 personer i alderen år. I gruppen var både personer, som var født og opvokset i Lemvig Kommune, og havde slægtninge der var redningsmænd, og personer der var flyttet til området som voksne. Undervejs i forløbet blev der afholdt 3 medudvikler workshops af 3 timers varighed med følgende fokuspunkter: 1. Motivation i formidlingsløsningen hvilke historier skal fortælles og hvordan? 2. Kvalificering af oplæg fra leverandør (form og koncept). 3. Konkretisering af form og indhold med afsæt i mock-ups- hvilke fortællerperspektiver og greb virker?). 1 Workshop tilrettelagt for Lemvig Museum af Shareplay. Se mere på 5

9 I forbindelse med workshops blev det nøje indskærpet medudviklerne, at deres opgave var at tale ud fra deres egen opfattelse. Dette skete for at understrege værdien i deres synspunkt frem for hvad de mente børn, tyske turister, ældre etc. var interesseret i. Første medudvikler workshop på Strandingsmuseum St. George, oktober Der diskuteres mulige vinkler på historien, mens konsulent Kitt Boding-Jensen fra MMEx lytter og noterer ned. Foto: Lemvig Museum Den første workshop blev afholdt før projektet blev sendt i udbud og den sidste i overgangen fra udvikling til implementering. Ved projektets afslutning blev brugerne inviteret til at teste den endelige løsning og forløbet blev afrundet med et fokusgruppeinterview. MMEx stod for tilrettelæggelse og ledelse af workshops 2 samt erfaringsopsamling. 1.4 En oplevelse Med Jernkysten fortælles strandingshistorien ude på kysten, hvor de dramatiske forlis fandt sted. Det giver en autenticitet i formidlingen, samtidig med at brugernes sanser og egne erfaringer med havet kommer i spil. Det giver en umiddelbarhed i fortællingerne, hvor havets kræfter, strøm og vind og spørgsmål om liv og død, blandes sammen og uvægerligt fører til overvejelser omkring, hvordan jeg ville handle, hvis jeg stod i den samme situation? Ville jeg turde, at være redningsmand? Hvad hvis det var min far eller bror, som sad i redningsbåden? Og hvad nu hvis det var mig, der var ude på et af de mange skibe, som forliste på kysten? 2 Workshop 3 i samarbejde med leverandøren Redia A/S. 6

10 Formidlingsløsningen er tilrettelagt ud fra et ønske om, at skabe forbindelser mellem et hjemme og et ude på kysten. Det var vigtigt, at brugerne kunne forberede sig og læse sig ind på emnet inden de tog ud på kysten, ligesom de skulle have mulighed for at søge nye oplysninger efterfølgende. I samarbejde med projektets leverandør Redia A/S blev derfor udviklet en løsning bestående af tre dele: 1) En udstilling på det ubemandede udstillingssted Flyvholm Redningsstation, som gør brug af digitale virkemidler i form af lys og lyd. 2) App en Jernkysten til IOS og Android, som også indeholder spillene Redningsbåden og Redningsbåden. 3) Sitet Tv. Skærmbilledet på Jernkysten app fortæller brugerne, at de har lokaliseret, hvor skibet Bragdø af Kristiansand. Th. Konsulent Lone Hedegaard fra MMEx tester Android app på kysten ud for Vrist. I formidlingen inviteres brugerne når de er ude på kysten til at følge 12 skibsforlis på nærmeste hold. Når app'en åbnes modtager de et opkald, hvor en mand på et bredt harboøre-mål fortæller, at et skib er på vej og søen den er høj, så man skal skynde sig ned til stranden. Via telefonens GPS ledes brugerne hen til 12 steder på kysten, hvor forlis har fundet sted. Ved hjælp af billedmateriale (fotos, tegninger, postkort mv.) fra museets samling og på baggrund af kilder, fortælles om de konkrete forlis. Kildematerialet er alt fra strandingsprotokoller, beskrivelser af skibe og samtidige avisartikler, men også øjenvidneskildringer, breve og nedskrevne erindringer, der gør det muligt at komme meget tæt på begivenhederne. 1.5 Det ubemandede udstillingssted På Flyvholm Redningsstation er formidlingen centreret omkring redningsmandskabet fra Flyvholm Redningsstation, som eksisterede fra

11 1995. Den centrale genstand er stationens redningsrobåd suppleret med en komplet samling af udstyr. For at sikre båden og give plads til de besøgende er båden flyttet fra sin oprindelige plads midt i rummet og placeret i en glasmontre. Derved er båden beskyttet og på montrens glasflader er der blevet plads til tekster om det Det Nørrejyske Redningsvæsen og mandskabet på Flyvholm Redningsstation. De digitale virkemidler i udstillingen er skiftende lys og en enkel lydkulisse med lyden af havet i stille vejr og i storm. Da 3G dækningen på kysten er meget svingende er der desuden etableret wifi på redningsstationen, så brugerne har mulighed for at downloade app en, når de står i udstillingen. Tv. Udstillingen på Flyvholm Redningsstation. Th. Døren til redningsstationen åbnes ved at taste en adgangskode på kodelåsen. Foto: Lemvig Museum. For at beskytte udstillingen mod det hårde klima på kysten og for at museet kan holde opsyn med brugen af redningsstationen, er der en kodelås på redningsstationens dør. For at komme ind skal brugerne ringe til en telefonsvarer, hvor koden til døren bliver oplyst på dansk, engelsk og tysk. Brugerne skal derefter taste de 4 cifre på kodelåsen, hvorefter der er fri adgang til udstillingen. Museet har mulighed for at registrere, hver gang der bliver ringet op til telefonsvareren ligesom en sensor registrerer hvor mange personer som går ind. Museet forventer derfor at få et nogenlunde retvisende billede af antallet af besøgende. 2. Overvejelser omkring projektforløbet Projekt Jernkysten blev gennemført på normeret tid. Det har været et ambitiøst projekt, når man ser på løsningens kompleksitet og den stramme tidsplan, der løb fra april 2012 til august Når projektet har kunnet gennemføres inden for rammerne skyldes det bl.a. en fælles forståelse af nødvendigheden af estimering og projektstyring, hvorfor udførlige tids- og projektplaner har været vigtige redskaber i projektforløbet. 8

12 I forlængelse af dette arbejde og forud for projektets formelle start i september 2012, skete der desuden en forventningsafstemning, som resulterede i en samarbejdsaftale, som blev godkendt og underskrevet af ledelsen i de enkelte institutioner. Cand. mag. Sille Radoor Larsen var projektleder og ansvarlig for indholdsproduktion, mens MMEx stod for workshops og bidrog med sparring i forhold til bl.a. projektledelse, udbudsrunde og kontraktforhandling. Strandingsmuseet St. George forpligtigede sig derudover til at levere indholdsproduktion svarende til 1 måneds arbejde. Projektproces: Idé Modning Udbudsrunde/tilbud Forventningsafstemning Udvikling Implementering Drift Afvikling Planerne og aftalerne har været vigtige redskaber i forhold til projektets ledelse. Den tid som blev brugt til forventningsafstemning var givet godt ud. Både i forhold til at skabe en fælles forståelse af projektet og de forventede mål, men også i forhold til at partnerne fik kendskab til hinandens måder at arbejde på, inden projektet kørte derudaf. Spørgsmål som; hvor lang tid tager indholdsproduktion? Hvordan sikrer vi momentum? Hvem får rettighederne til projektets resultater? blev alle vendt i den forbindelse. Det er dog - naturligvis! - ikke det samme som, at alt er gået som forventet. Der vil altid ske uventede ting og man vil altid blive klogere på projektet undervejs. I det følgende vil centrale ændringer i projektet samt konsekvenserne af disse blive gennemgået. 2.1 Den iterative projektmodel I projektet blev det tilstræbt, at udvikle og styre projektet efter en iterativ projektmodel. Både i samarbejdet omkring processer med MMEx og i forhold til leverandøren Redia A/S. Baggrunden for valget af en iterativ tilgang var, at strukturere opgaveløsningen i mindre forløb, for gradvist at indsnævre den endelige løsning i en stadig dialog mellem projekt-ejer, leverandører og slutbrugere. I projektet har der været momenter af iterative processer. Særligt i opstartsfasen og i forbindelse med de tre medudvikler workshops. Men i forbindelse med samarbejdet med leverandøren, der blev koblet på projektet i december 2013, blev processerne mere løsrevne og selvstændige, hvorfor de forventede testforløb med mock-ups ikke blev gennemført med medudviklere. 9

13 På de afholdte workshops havde der været fokus på app'en og installationen på Flyvholm Redningsstation, hvorfor medudviklerne i høj grad har bidraget til formidlingsløsningerne her. Men på grund af økonomiske hensyn og en presset tidsplan hos leverandøren, blev medudviklerne kun i begrænset omfang inddraget i udviklingen af hjemmesiden og overvejelser omkring, hvordan der kunne skabes forbindelse mellem den og de øvrige dele. Overordnet må brugen af en iterativ tilgang dog siges at have været givende for udviklingen af den samlede formidlingsløsning. En vigtig erfaring er samtidig, at vi, ved at åbne processerne op for de fremtidige brugere, har fået adgang til perspektiver, overvejelser og diskussioner, som har været med til at drive projektet frem og kvalificere det endelige produkt. 2.2 Styregruppens sammensætning og arbejde Projektets styregruppe var oprindelig tænkt, som bestående af fem medlemmer, der hver især repræsenterede en interessegruppe og/eller et perspektiv: Museerne - konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen, Lemvig Museum (formand). Leverandørerne, - konsulent Lone Hedegaard, MMEx. Borgerne/lokale interesser - kulturkonsulent Amanda Christensen, Lemvig Kommune. Turisme - turistchef Dina Overgaard, Visit Lemvig-Thyborøn. Forskning i brugerprocesser - lektor Christian Ulrich Andersen, Aarhus Universitet. Desværre faldt to af styregruppens medlemmer fra tidligt i processen, pga. jobskifte og den geografiske afstand mellem Lemvig og Aarhus. Hvis universitetet skulle have deltaget i styregruppemøder i Lemvig, ville det have krævet, at man var mere direkte involveret i projektet. I forhold til turismeperspektivet var det tanken, at bruge projektet som afsæt for et samarbejde mellem turistbureauet og Lemvig Museum omkring kulturturisme. Set fra turistbureauets side havde Jernkysten et klart potentiale i forhold til branding af kysten mellem Thyborøn og Thorsminde - her var nogle historier og oplevelser, som er særlige for netop Nordvestjylland. Formidlingen på både dansk, engelsk og tysk gjorde ligeledes museet til en attraktiv samarbejdspartner. Set fra museets side ville et samarbejde have gjort det muligt, at trække på turistbureauets branche erfaring og nære kontakt til campingpladser, sommerhusudlejere og de handlende på kysten. Samtidig ville et nært samarbejde med turistkontoret have medvirket til at de ansatte følte et ejerskab til Jernkysten, som kunne forventes at komme til udtryk i deres daglige kontakt med turister og aktører på området. 10

14 Hvis turismeperspektivet og forskerens "helikoptersyn" havde været repræsenteret i styregruppens arbejde ville det formentlig have bidraget til en mere bevidst refleksion omkring brugere og oplevelse, som yderligere kunne have kvalificeret det endelige produkt. Med tre medlemmer, hvoraf den ene var også var projektleder, kom styregruppen i stedet til primært at fungere som rådgivende organ og øverste myndighed for projektet. 2.3 Spørgsmål om rettigheder og open source For at sikre museets rettigheder til det færdige formidlingsprodukt, blev det i kontraktprocessen besluttet, at hente juridisk bistand hos en jurist specialiseret i It-kontrakter. Det skete for at sikre, at Lemvig Museum fremover vil have frie hænder til at videreudvikle Jernkysten og på sigt vil kunne stille den digitale løsning til rådighed for andre museer med Jernkyst. En vigtig overvejelse var i den forbindelse, at de digitale løsninger, så vidt muligt blev baseret på open source. I udbudsrunden blev de interesserede leverandører bedt om, at basere deres løsninger på open source. I samarbejdet med Redia A/S, der blev valgt som leverandør af den digitale løsning, viste det sig imidlertid, at det kun var muligt at lave hjemmesiden i open source. Al programmering af installation og App blev derfor udført i Redias systemer. Forklaringen er, at App udvikling endnu kun er tilgængeligt som open source i begrænset omfang, og løsninger er derfor endnu bundet til de systemer leverandørerne har udviklet internt i deres virksomheder. App-løsningens konstruktion betyder, at museet på godt og ondt, er bundet til de drifts- og supportaftaler, som leverandøren kan tilbyde. 2.4 Levetid? Som digitalt projekt er Jernkystens levetid begrænset. Hjemmesiden og App en forventes i udgangspunktet, at have en levetid på 3 år (før det virker forældet), mens udstillingen på Flyvholm Redningsstation forventes at holde væsentligt længere. Primært fordi det digitale setup er meget enkelt. Et er imidlertid den fysiske levetid noget andet er den faktiske, som kræver at potentielle brugere gøres opmærksomme på formidlingstilbuddets eksistens. Ved at vælge, at lancere Jernkysten i en dansk, engelsk og tysk version og gøre app en tilgængelig til IOS og Android, er forudsætningerne på plads i forhold til at gøre formidlingen tilgængelig for lokale borgere og turister. Samtidig er formidlingen tilrettelagt på en sådan måde, at løsningens enkelte dele fungerer uafhængigt af hinanden. 11

15 I udgangspunktet var det et mål, at de medudviklere som har været inde over projektet efterfølgende ville fungere som ambassadører for projektet. Som nævnt betød forsinkelser hos leverandøren undervejs imidlertid, at det fulde potentiale i kontakten til medudviklerne ikke blev realiseret. Fra de tilbagemeldinger vi har fået ved vi, at de har syntes det var spændende at være med og at de er glade for resultatet, men det er uvist om processen har gjort, at de føler ejerskab til projektet. Den udfordring museet står over for nu, er at finde de kanaler og understøtte de ambassadører, som bærer projektet med sig. Det være sig andre kulturinstitutioner, som museet samarbejder med og personer, der har bidraget til udviklingen af projektet (bl.a. medudviklerne). I sommeren 2013, har museet haft omvisninger på Flyvholm hver uge. Det lokale magasin Lemvig.nu har haft et særnummer omkring Redningsvæsenet før og nu med et fyldigt interview med projektleder Sille Radoor Larsen. Og op til åbningen d. 12. juni blev Jernkysten omtalt i Alle Tiders Historie på P1 ligesom der var fyldig dækning i de lokale medier. På et mere strategisk niveau, fortsætter overvejelserne omkring, hvordan det fundament, som nu er etableret, kan danne afsæt for nye projekter. Allerede i foråret 2012 blev Jernkysten skrevet ind i MMEx bidrag til Kulturhovedstad Aarhus Derudover har det, som tidligere nævnt, været et mål, at gøre Jernkysten tilgængelig for andre museer, som kunne være interesseret i at udbygge projektet med strandings- og redningshistorie fra deres del af den jyske Vestkyst. Erfaringer fra projektet og ikke mindst Lemvig Museums samarbejde med MMEx vil derfor blive gjort tilgængelige i museumsfaglige kredse. Blandt andet gennem artikler i MID og Danske Museer. 12

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand?

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Rapport for projektet: Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Brugerundersøgelse i planfasen for opgradering af museumstilbud i Blåvand og omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42.06-0011

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Den Åbne skole Børne- og Ungdomsforvaltningen Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Baggrund Hvilke muligheder giver det omkringliggende landskab? Stort potentiale som kalder

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App en til iphone, Android & Windows Phone Hvordan kan man hente Flexfones app? Den kan hentes i Apples App Store, Androids Google Play &

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere