Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling"

Transkript

1 Skema til videndeling om museumsformidling Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Projektrapport Jernkysten. endelig.pdf Referencenummer: Formularens ID: 249 Sendt til: Sendt: : SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Hvad skal skemaet indeholde? Formidlingsprojekter, der har modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, skal udarbejde en afsluttende rapport, som indeholder evaluering af projekter og refleksioner over medarbejdernes læringsudbytte. Rapportens konklusioner gengives i dette skema. Hvad skal oplysningerne bruges til? Oplysningerne er beregnet til offentliggørelse og systematiseret videndeling mellem danske museer om formidlingsprojekter inden for kunst-, kultur-, og naturarv, der har modtaget støtte fra formidlingspuljerne Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på øverst til højre. i menubaren Udfyldelse af skema Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten. Projektets titel Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for at tilføje og fjerne puljer) Pulje 1. Udvikling af museernes formidling Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn) Nyere tid. Projektet bygger på Lemvig Museums omfattende samling af genstande og kilder til redningsvæsenet og strandingshistorien på den jyske vestkyst. Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn) Projektets målgruppe fra 8 år og opefter. Projektet henvender sig til såvel borgere i Lemvig Kommune og danske og udenlandske turister, som færdes på kysten. Hvad er projektets formål? (max 300 tegn) At formidle strandingshistorie på kysten mellem Thyborøn og Thorsminde med afsæt i det ubemandede udstillingssted Flyvholm Redningsstation og gennem inddragelse af digitale formidlingsformer. Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn) Den klassiske kulturhistoriske udstilling kombineres med en digital installation bestående af lys og lyd. Derudover indeholder projektet en GPS baseret App og to spil til Smartphones, samt en hjemmeside.

2 Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn) En samlet formidling af rednings- og strandingshistorien på den 40 km lange kyststrækning mellem Thyborøn og Thorsminde. En løsning på, hvordan museer kan etablere ubemandede udstillingssteder ude i landskabet. Erfaringer med brugerudviklingsprocesser og samarbejder med eksterne aktører. PRAKTISKE OPLYSNINGER Kontaktperson Institutionens navn Kontaktpersons Institutionens netadresse Link til projektrapport Mette Lund Andersen Lemvig Museum Samarbejdspartnere Meaning Making Experience (MMEx) Strandingsmuseum St. George, De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune. Lemvig Kommune Visit Lemvig-Thyborøn

3 Projektrapport Jernkysten. Digital formidling af strandingshistorie på et ubemandet udstillingssted Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje 2013 Lemvig Museum september 2013

4 Indhold Projektet kort 2 1. Projektets formål Samarbejdspartnere og kompetencer Arbejdsmetode og proces Medudviklere En oplevelse Det ubemandede udstillingssted 7 2. Overvejelser om projektforløbet Den iterative projektmodel Styregruppens sammensætning og arbejde Spørgsmål om rettigheder og open source Levetid 11 Forside: Billedet som brugeren ser når Jernkysten app'en åbnes. 1

5 Projektet kort Projekt Jernkysten er udført af Lemvig Museum i samarbejde med Meaning Making Experience (MMEx) og Strandingsmuseums St. George. Projektet har haft til formål, at give formidlingen af rednings- og strandingshistorien på vestkysten et løft, hvad angår nærheden til stedet, det formidlingsmæssige indhold og brugernes egen aktivitet. Derudover har projektet skulle finde en løsning på, at gøre Flyvholm Redningsstation til et ubemandet udstillingssted, hvor brugerne har adgang året rundt. Projektets slutprodukt er en samlet formidling af strandingshistorien, hvor digitale formidlingsformer bruges til at kæde steder og fortællinger sammen på den ca. 40 km lange kyststrækning mellem Thyborøn og Thorsminde. De digitale formidlingsformer er: En installation på det ubemandede udstillingssted Flyvholm Redningsstation, der iscenesætter redningsstationens originale genstande ved hjælp af lys og lyd. En app til Smartphone (IOS og Android), der leder brugerne ud til 12 udvalgte strandinger på kysten med afsæt i de skibe, der er gået på grund netop der. En spil-app med to spil Redningsbåden og Redningsraketten, som går ud på at redde nødstedte sømænd i sikkerhed. Kampagnesitet der viser vej til redningsstationen og gør det muligt at downloade App en, foruden at give brugeren et indtryk af de oplevelser, der venter ude på kysten. Fakta: Projekt ejer: Lemvig Museum Samarbejdspartnere: Meaning Making Experience (MMEx), Strandingsmuseum St. George (De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune), Lemvig Kommune. Digitale løsninger: Redia A/S Projektperiode: 1. september 2012 til 31. august Samlet budget: 1.23 mio. kr. Finansiering: Meaning Making Experience (MMEx), Kulturstyrelsen og Region Midtjylland. Kontakt: Museumsleder Mette Lund Andersen, Besøg Jernkysten på 2

6 1. Projektets formål Projektet Jernkysten. Digital formidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted, har haft til formål, at give formidlingen af rednings- og strandingshistorien på vestkysten et løft, hvad angår nærheden til stedet, det formidlingsmæssige indhold og brugernes egen aktivitet. Formålet afspejler i vid udstrækning de satsningsområder, som er formuleret i Lemvig Museums arbejdsplan for : 1. At skabe en fremtidssikret løsning omkring bedre tilgængelighed på Flyvholm Redningsstation og fornyelse af udstillingen på stedet. 2. At udvikle flere tilbud til familier med børn gerne uden for museets åbningstid. 3. At arbejde for at formidle kulturarven i byen og i landskabet og synliggøre de bevaringsaspekter, det indebærer. 4. At opprioritere museets synlighed på nettet samt at udvikle flere interaktive formidlingstilbud, som kan bruges uden for museets åbningstid. 5. At arbejde på, at kunne tilbyde formidling på tysk og engelsk. TV. Flyvholm Redningsstation på Harboøre. Redningsstationen blev etableret i 1847, som landets anden første efter Redningsstation Tuskær, som også ligger i Lemvig Museums ansvarsområde. TH. Den primære genstand på redningsstation Flyvholm er redningsrobåden. 1.1 Samarbejdspartnere og kompetencer Projekt Jernkysten har eksisteret på idéplanet i en årrække. For Lemvig Museum har udfordringen imidlertid været, at få skåret konceptet til og finde 3

7 en sparringspartner omkring udvikling af digital formidling. Forud for ansøgningsfristen til Kulturstyrelsens formidlingspulje 1 i 2012 fik museet imidlertid kontakt til det nystartede MMEx Meaning Making Experience, hvorefter arbejdet med at afsøge muligheder inden for digital museumsformidling gik i gang. For at kvalificere projektets form og koncept indkaldte museet i april 2012 til en idéworkshop med repræsentanter fra MMEx, Strandingsmuseum St. George, Lemvig Kommune, og eksperter fra CAVI og The Animation Workshop. Formålet var at afsøge hvilke digitale muligheder, der eksisterede på markedet og diskutere, hvordan de kunne evt. kunne understøtte de fortællinger og konkrete steder, som museet gerne ville have formidlet. Herunder især Flyvholm Redningsstation, der siden starten af 1970 erne har været sæsonåbent som udstillingssted under Lemvig Museum. De overvejelser og det koncept, som workshoppen resulterede i, medvirkede til at kvalificere Lemvig Museums ansøgning til formidlingspuljen. Men processen omkring var også et vigtigt redskab i forhold til gensidigt at afsøge muligheder for samarbejde. Lemvig Museum havde brug for en partner med viden om digitale løsninger, brugerprocesser og projektstyring, mens det nystartede MMEx så en mulighed for at høste erfaringer omkring, hvordan mindre museer kan inkorporere digitale løsninger i sin formidling. Derudover var der et udviklingspotentiale i projektet og et særligt interessepunkt var i den sammenhæng ideen om et ubemandet udstillingssted. Som en naturlig samarbejdspartner omkring indholdsproduktion indgik Strandingsmuseum St. George i Thorsminde desuden i projektet. I forbindelse med idé-fasen og modning indgik Lemvig Kommunes kulturkonsulent desuden i projektplanerne og fulgte siden projektet som medlem af projektets styregruppe. 1.2 Arbejdsmetode og proces I samråd med MMEx blev det besluttet at strukturere produktudviklingen i projekt Jernkysten, som en iterativ udviklingsproces, hvor opgaveløsningen struktureres i mindre forløb. Fordelen ved den iterative tilgang er, at løsningens dele gradvist indsnævres i et samarbejde mellem projektejer, leverandører og slutbrugere. Valget afspejler således også et ønske om, at inddrage brugere i projektet fra start til slut. Den iterative tilgang kom bl.a. til udtryk ved, at de overvejelser og ideer, som lå til grund for museets ansøgning om projektmidler, blev prøvet i forbindelse med et kick-off arrangement for museumsfolk hos MMEx i maj 2012 og i 4

8 forbindelse med en Co-creation for kreative producenter i august. 1 Dette skete dels for at holde momentum i projektet og udfordre det formulerede koncept, dels for at synliggøre projektet i relevante udviklermiljøer før opgaven blev sendt i udbud. Men der blev også tænkt i iterative processer i forbindelse med test og implementering af løsningen. Da Jernkysten blev lanceret i juni 2013 var det som en betaversion, hvor de følgende måneder blev brugt på test og tilretning af den endelige løsning. I projektplanen var der dermed afsat tid til brugertest og tilpasning i overgangen fra implementering til drift. Illustration viser den iterative arbejdsproces, hvor udviklingen sker gradvist hvorved den endelig løsning gradvist snævres ind. 1.3 Medudviklere Arbejdet med medudviklere er inspireret af en etnografisk tilgang til brugerprocesser. Ved at tænke udvikling af koncept, indhold, form og helhedsoplevelse i iterationer er det muligt, at undersøge og observere, hvordan testpersoner tænker, handler og interagerer i forhold til formidlingsprojektet og fra begyndelsen indarbejde deres forventninger og erfaringer i formidlingsprodukt. Som medudviklere vil brugerne derfor opleve, at de har en betydning for projektets fremdrift og det endelige resultat. Den store grad af indsigt i projektet skal dels motivere dem til at indgå i det lange projektforløb, dels sikre at de som medudviklere bliver gode ambassadører for projektet. Medudviklerne bestod af en gruppe på 7 personer i alderen år. I gruppen var både personer, som var født og opvokset i Lemvig Kommune, og havde slægtninge der var redningsmænd, og personer der var flyttet til området som voksne. Undervejs i forløbet blev der afholdt 3 medudvikler workshops af 3 timers varighed med følgende fokuspunkter: 1. Motivation i formidlingsløsningen hvilke historier skal fortælles og hvordan? 2. Kvalificering af oplæg fra leverandør (form og koncept). 3. Konkretisering af form og indhold med afsæt i mock-ups- hvilke fortællerperspektiver og greb virker?). 1 Workshop tilrettelagt for Lemvig Museum af Shareplay. Se mere på 5

9 I forbindelse med workshops blev det nøje indskærpet medudviklerne, at deres opgave var at tale ud fra deres egen opfattelse. Dette skete for at understrege værdien i deres synspunkt frem for hvad de mente børn, tyske turister, ældre etc. var interesseret i. Første medudvikler workshop på Strandingsmuseum St. George, oktober Der diskuteres mulige vinkler på historien, mens konsulent Kitt Boding-Jensen fra MMEx lytter og noterer ned. Foto: Lemvig Museum Den første workshop blev afholdt før projektet blev sendt i udbud og den sidste i overgangen fra udvikling til implementering. Ved projektets afslutning blev brugerne inviteret til at teste den endelige løsning og forløbet blev afrundet med et fokusgruppeinterview. MMEx stod for tilrettelæggelse og ledelse af workshops 2 samt erfaringsopsamling. 1.4 En oplevelse Med Jernkysten fortælles strandingshistorien ude på kysten, hvor de dramatiske forlis fandt sted. Det giver en autenticitet i formidlingen, samtidig med at brugernes sanser og egne erfaringer med havet kommer i spil. Det giver en umiddelbarhed i fortællingerne, hvor havets kræfter, strøm og vind og spørgsmål om liv og død, blandes sammen og uvægerligt fører til overvejelser omkring, hvordan jeg ville handle, hvis jeg stod i den samme situation? Ville jeg turde, at være redningsmand? Hvad hvis det var min far eller bror, som sad i redningsbåden? Og hvad nu hvis det var mig, der var ude på et af de mange skibe, som forliste på kysten? 2 Workshop 3 i samarbejde med leverandøren Redia A/S. 6

10 Formidlingsløsningen er tilrettelagt ud fra et ønske om, at skabe forbindelser mellem et hjemme og et ude på kysten. Det var vigtigt, at brugerne kunne forberede sig og læse sig ind på emnet inden de tog ud på kysten, ligesom de skulle have mulighed for at søge nye oplysninger efterfølgende. I samarbejde med projektets leverandør Redia A/S blev derfor udviklet en løsning bestående af tre dele: 1) En udstilling på det ubemandede udstillingssted Flyvholm Redningsstation, som gør brug af digitale virkemidler i form af lys og lyd. 2) App en Jernkysten til IOS og Android, som også indeholder spillene Redningsbåden og Redningsbåden. 3) Sitet Tv. Skærmbilledet på Jernkysten app fortæller brugerne, at de har lokaliseret, hvor skibet Bragdø af Kristiansand. Th. Konsulent Lone Hedegaard fra MMEx tester Android app på kysten ud for Vrist. I formidlingen inviteres brugerne når de er ude på kysten til at følge 12 skibsforlis på nærmeste hold. Når app'en åbnes modtager de et opkald, hvor en mand på et bredt harboøre-mål fortæller, at et skib er på vej og søen den er høj, så man skal skynde sig ned til stranden. Via telefonens GPS ledes brugerne hen til 12 steder på kysten, hvor forlis har fundet sted. Ved hjælp af billedmateriale (fotos, tegninger, postkort mv.) fra museets samling og på baggrund af kilder, fortælles om de konkrete forlis. Kildematerialet er alt fra strandingsprotokoller, beskrivelser af skibe og samtidige avisartikler, men også øjenvidneskildringer, breve og nedskrevne erindringer, der gør det muligt at komme meget tæt på begivenhederne. 1.5 Det ubemandede udstillingssted På Flyvholm Redningsstation er formidlingen centreret omkring redningsmandskabet fra Flyvholm Redningsstation, som eksisterede fra

11 1995. Den centrale genstand er stationens redningsrobåd suppleret med en komplet samling af udstyr. For at sikre båden og give plads til de besøgende er båden flyttet fra sin oprindelige plads midt i rummet og placeret i en glasmontre. Derved er båden beskyttet og på montrens glasflader er der blevet plads til tekster om det Det Nørrejyske Redningsvæsen og mandskabet på Flyvholm Redningsstation. De digitale virkemidler i udstillingen er skiftende lys og en enkel lydkulisse med lyden af havet i stille vejr og i storm. Da 3G dækningen på kysten er meget svingende er der desuden etableret wifi på redningsstationen, så brugerne har mulighed for at downloade app en, når de står i udstillingen. Tv. Udstillingen på Flyvholm Redningsstation. Th. Døren til redningsstationen åbnes ved at taste en adgangskode på kodelåsen. Foto: Lemvig Museum. For at beskytte udstillingen mod det hårde klima på kysten og for at museet kan holde opsyn med brugen af redningsstationen, er der en kodelås på redningsstationens dør. For at komme ind skal brugerne ringe til en telefonsvarer, hvor koden til døren bliver oplyst på dansk, engelsk og tysk. Brugerne skal derefter taste de 4 cifre på kodelåsen, hvorefter der er fri adgang til udstillingen. Museet har mulighed for at registrere, hver gang der bliver ringet op til telefonsvareren ligesom en sensor registrerer hvor mange personer som går ind. Museet forventer derfor at få et nogenlunde retvisende billede af antallet af besøgende. 2. Overvejelser omkring projektforløbet Projekt Jernkysten blev gennemført på normeret tid. Det har været et ambitiøst projekt, når man ser på løsningens kompleksitet og den stramme tidsplan, der løb fra april 2012 til august Når projektet har kunnet gennemføres inden for rammerne skyldes det bl.a. en fælles forståelse af nødvendigheden af estimering og projektstyring, hvorfor udførlige tids- og projektplaner har været vigtige redskaber i projektforløbet. 8

12 I forlængelse af dette arbejde og forud for projektets formelle start i september 2012, skete der desuden en forventningsafstemning, som resulterede i en samarbejdsaftale, som blev godkendt og underskrevet af ledelsen i de enkelte institutioner. Cand. mag. Sille Radoor Larsen var projektleder og ansvarlig for indholdsproduktion, mens MMEx stod for workshops og bidrog med sparring i forhold til bl.a. projektledelse, udbudsrunde og kontraktforhandling. Strandingsmuseet St. George forpligtigede sig derudover til at levere indholdsproduktion svarende til 1 måneds arbejde. Projektproces: Idé Modning Udbudsrunde/tilbud Forventningsafstemning Udvikling Implementering Drift Afvikling Planerne og aftalerne har været vigtige redskaber i forhold til projektets ledelse. Den tid som blev brugt til forventningsafstemning var givet godt ud. Både i forhold til at skabe en fælles forståelse af projektet og de forventede mål, men også i forhold til at partnerne fik kendskab til hinandens måder at arbejde på, inden projektet kørte derudaf. Spørgsmål som; hvor lang tid tager indholdsproduktion? Hvordan sikrer vi momentum? Hvem får rettighederne til projektets resultater? blev alle vendt i den forbindelse. Det er dog - naturligvis! - ikke det samme som, at alt er gået som forventet. Der vil altid ske uventede ting og man vil altid blive klogere på projektet undervejs. I det følgende vil centrale ændringer i projektet samt konsekvenserne af disse blive gennemgået. 2.1 Den iterative projektmodel I projektet blev det tilstræbt, at udvikle og styre projektet efter en iterativ projektmodel. Både i samarbejdet omkring processer med MMEx og i forhold til leverandøren Redia A/S. Baggrunden for valget af en iterativ tilgang var, at strukturere opgaveløsningen i mindre forløb, for gradvist at indsnævre den endelige løsning i en stadig dialog mellem projekt-ejer, leverandører og slutbrugere. I projektet har der været momenter af iterative processer. Særligt i opstartsfasen og i forbindelse med de tre medudvikler workshops. Men i forbindelse med samarbejdet med leverandøren, der blev koblet på projektet i december 2013, blev processerne mere løsrevne og selvstændige, hvorfor de forventede testforløb med mock-ups ikke blev gennemført med medudviklere. 9

13 På de afholdte workshops havde der været fokus på app'en og installationen på Flyvholm Redningsstation, hvorfor medudviklerne i høj grad har bidraget til formidlingsløsningerne her. Men på grund af økonomiske hensyn og en presset tidsplan hos leverandøren, blev medudviklerne kun i begrænset omfang inddraget i udviklingen af hjemmesiden og overvejelser omkring, hvordan der kunne skabes forbindelse mellem den og de øvrige dele. Overordnet må brugen af en iterativ tilgang dog siges at have været givende for udviklingen af den samlede formidlingsløsning. En vigtig erfaring er samtidig, at vi, ved at åbne processerne op for de fremtidige brugere, har fået adgang til perspektiver, overvejelser og diskussioner, som har været med til at drive projektet frem og kvalificere det endelige produkt. 2.2 Styregruppens sammensætning og arbejde Projektets styregruppe var oprindelig tænkt, som bestående af fem medlemmer, der hver især repræsenterede en interessegruppe og/eller et perspektiv: Museerne - konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen, Lemvig Museum (formand). Leverandørerne, - konsulent Lone Hedegaard, MMEx. Borgerne/lokale interesser - kulturkonsulent Amanda Christensen, Lemvig Kommune. Turisme - turistchef Dina Overgaard, Visit Lemvig-Thyborøn. Forskning i brugerprocesser - lektor Christian Ulrich Andersen, Aarhus Universitet. Desværre faldt to af styregruppens medlemmer fra tidligt i processen, pga. jobskifte og den geografiske afstand mellem Lemvig og Aarhus. Hvis universitetet skulle have deltaget i styregruppemøder i Lemvig, ville det have krævet, at man var mere direkte involveret i projektet. I forhold til turismeperspektivet var det tanken, at bruge projektet som afsæt for et samarbejde mellem turistbureauet og Lemvig Museum omkring kulturturisme. Set fra turistbureauets side havde Jernkysten et klart potentiale i forhold til branding af kysten mellem Thyborøn og Thorsminde - her var nogle historier og oplevelser, som er særlige for netop Nordvestjylland. Formidlingen på både dansk, engelsk og tysk gjorde ligeledes museet til en attraktiv samarbejdspartner. Set fra museets side ville et samarbejde have gjort det muligt, at trække på turistbureauets branche erfaring og nære kontakt til campingpladser, sommerhusudlejere og de handlende på kysten. Samtidig ville et nært samarbejde med turistkontoret have medvirket til at de ansatte følte et ejerskab til Jernkysten, som kunne forventes at komme til udtryk i deres daglige kontakt med turister og aktører på området. 10

14 Hvis turismeperspektivet og forskerens "helikoptersyn" havde været repræsenteret i styregruppens arbejde ville det formentlig have bidraget til en mere bevidst refleksion omkring brugere og oplevelse, som yderligere kunne have kvalificeret det endelige produkt. Med tre medlemmer, hvoraf den ene var også var projektleder, kom styregruppen i stedet til primært at fungere som rådgivende organ og øverste myndighed for projektet. 2.3 Spørgsmål om rettigheder og open source For at sikre museets rettigheder til det færdige formidlingsprodukt, blev det i kontraktprocessen besluttet, at hente juridisk bistand hos en jurist specialiseret i It-kontrakter. Det skete for at sikre, at Lemvig Museum fremover vil have frie hænder til at videreudvikle Jernkysten og på sigt vil kunne stille den digitale løsning til rådighed for andre museer med Jernkyst. En vigtig overvejelse var i den forbindelse, at de digitale løsninger, så vidt muligt blev baseret på open source. I udbudsrunden blev de interesserede leverandører bedt om, at basere deres løsninger på open source. I samarbejdet med Redia A/S, der blev valgt som leverandør af den digitale løsning, viste det sig imidlertid, at det kun var muligt at lave hjemmesiden i open source. Al programmering af installation og App blev derfor udført i Redias systemer. Forklaringen er, at App udvikling endnu kun er tilgængeligt som open source i begrænset omfang, og løsninger er derfor endnu bundet til de systemer leverandørerne har udviklet internt i deres virksomheder. App-løsningens konstruktion betyder, at museet på godt og ondt, er bundet til de drifts- og supportaftaler, som leverandøren kan tilbyde. 2.4 Levetid? Som digitalt projekt er Jernkystens levetid begrænset. Hjemmesiden og App en forventes i udgangspunktet, at have en levetid på 3 år (før det virker forældet), mens udstillingen på Flyvholm Redningsstation forventes at holde væsentligt længere. Primært fordi det digitale setup er meget enkelt. Et er imidlertid den fysiske levetid noget andet er den faktiske, som kræver at potentielle brugere gøres opmærksomme på formidlingstilbuddets eksistens. Ved at vælge, at lancere Jernkysten i en dansk, engelsk og tysk version og gøre app en tilgængelig til IOS og Android, er forudsætningerne på plads i forhold til at gøre formidlingen tilgængelig for lokale borgere og turister. Samtidig er formidlingen tilrettelagt på en sådan måde, at løsningens enkelte dele fungerer uafhængigt af hinanden. 11

15 I udgangspunktet var det et mål, at de medudviklere som har været inde over projektet efterfølgende ville fungere som ambassadører for projektet. Som nævnt betød forsinkelser hos leverandøren undervejs imidlertid, at det fulde potentiale i kontakten til medudviklerne ikke blev realiseret. Fra de tilbagemeldinger vi har fået ved vi, at de har syntes det var spændende at være med og at de er glade for resultatet, men det er uvist om processen har gjort, at de føler ejerskab til projektet. Den udfordring museet står over for nu, er at finde de kanaler og understøtte de ambassadører, som bærer projektet med sig. Det være sig andre kulturinstitutioner, som museet samarbejder med og personer, der har bidraget til udviklingen af projektet (bl.a. medudviklerne). I sommeren 2013, har museet haft omvisninger på Flyvholm hver uge. Det lokale magasin Lemvig.nu har haft et særnummer omkring Redningsvæsenet før og nu med et fyldigt interview med projektleder Sille Radoor Larsen. Og op til åbningen d. 12. juni blev Jernkysten omtalt i Alle Tiders Historie på P1 ligesom der var fyldig dækning i de lokale medier. På et mere strategisk niveau, fortsætter overvejelserne omkring, hvordan det fundament, som nu er etableret, kan danne afsæt for nye projekter. Allerede i foråret 2012 blev Jernkysten skrevet ind i MMEx bidrag til Kulturhovedstad Aarhus Derudover har det, som tidligere nævnt, været et mål, at gøre Jernkysten tilgængelig for andre museer, som kunne være interesseret i at udbygge projektet med strandings- og redningshistorie fra deres del af den jyske Vestkyst. Erfaringer fra projektet og ikke mindst Lemvig Museums samarbejde med MMEx vil derfor blive gjort tilgængelige i museumsfaglige kredse. Blandt andet gennem artikler i MID og Danske Museer. 12

nmlkji nmlkj Jernkysten. Digital formidling af strandingshistorie på et ubem Lemvig Museum Sille Radoor Larsen

nmlkji nmlkj Jernkysten. Digital formidling af strandingshistorie på et ubem Lemvig Museum Sille Radoor Larsen Formidling 2012 (Pulje 1) - Udvikling af museernes formidling Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 239676 Formularens ID: 1177 Sendt til: lemvigmuseum@post.tele.dk Sendt: 18-05-2012

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser ERHVERVELSESSUM 1, 2011 - tilskud til erhvervelser Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 Vejledning E-mail: postmus@kulturarv.dk For at ansøge skal

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af forretningsmodel

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Museernes digitale infrastruktur i Region Midtjylland 20. september 2014

Museernes digitale infrastruktur i Region Midtjylland 20. september 2014 20. september 2014 Museernes digitale strategi i Region Midtjylland Nye generationer er opvokset i en virkelighed, hvor internettet altid har eksisteret og den digitale virkelighed er for dem fuldstændigt

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2014

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2014 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens leder) og sendes til

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk Bilag III FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 46 linjer, der beskriver formålet med projektet med fokus på modtager værdi. Her nævnes desuden

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum.

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Institutionens navn: Guldborgsund-bibliotekerne Projekttitel:(Max.

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand?

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Rapport for projektet: Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Brugerundersøgelse i planfasen for opgradering af museumstilbud i Blåvand og omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42.06-0011

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard T N I. W W W SE A F R K D. CE Ved hvert gymnasium er der et museum lige rundt om hjørnet. intrface er et samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og museer i Region Midt. Fra 5 til 30 intrface partnerskaber

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling og udvikling

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Fantasiens museum i den digitale tidsalder

Fantasiens museum i den digitale tidsalder Fantasiens museum i den digitale tidsalder Samlingen på nye måder http://www.fortheloveofgod.nl Center Antikmuseet, Institut Foto: Øverst Nederst påantikmuseet. Klassisk Arkæologi Universitet Torben t.v.:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere