Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025"

Transkript

1 Samlet oversigt indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag SEPTEMBER 2013

2 Oversigt over indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslag Område til Biogas Nejst 1 Indsigelse fra Kim Jørgensen, Nejstvej 71 på vegne af flere beboere på omegnen - del 3 1 Indsigelse fra Kim Jørgsensen, Nejstvej 71 på vegne af flere beboere på omegnen - del 2 1 Indsigelse fra Kim Jørgensen, Nejstvej 71 på vegne af flere beboere på omegnen - del Område til Biogas Hvilshøj 2 Indsigelse fra Helle og Frank Bang Svendsen, Hebbelstrupvej 180, mod biogasanlæg ved Hvilshøj 3 Anbefaling af placering af biogasanlæg ved Hvilshøj fra Knud Thing, Hvilshøjvej Indsigelse mod biogas mellem Øster Brønderslev og Hvilshøj fra Line og Rasmus Tørholm, Gl. Hvilhøjsvej 31 5 Indsigelse 6 Indsigelse mod BIOGAS HVILSHØJ indsendt af Peter Andersen, Hvilhøjvej Indsigelse mod biogasanlæg ved Hvilshøj v. Peter Thomsen, Hvilshøjvej 323 på vegne af beboere i området 8 Indsigelse til kommuneplanforslag fra Jesper Frank Gl. Hvilshøjvej 7 9 Indsigelse fra beboere på Hvilshøjvej vedr. biogasanlæg i Hvilshøj v. Lone Larsen, Hvilshøjvej 164 Område til Biogas Thorup 10 Høringssvar til kommuneplan vedrørende placering af biogasanlæg v. Britt Kristensen, Ø Thorupvej 4 på vegne af foreninger og beboere 11 Indsigelse fra Linda Bach og Lars Alstrup, Øster Thorupvej 16, vedrørende biogasanlæg 12 Indsigelse fra Linda Bach og Lars Alstrup, Øster Thorupvej 16, vedrørende biogasanlæg Område til Biogas Flauenskjold 13 Indsigelse biogasanlæg v. flauenskjold fra Elly og Hans Nielsen, Solholtvej 28, 9352 Dybvad 14 Indsigelse mod biogasanlæg ved Flauenskjold fra Jens Skriver, Voergårdsvej Indsigelse til biogasanlæg fra Benny Møller Jensen, Gretterholtvej 9 16 Indsigelse mod ny kommuneplan Flauenskjold Borgerforening v. Keld Stougaard 17 Indsigelse mod biogasanlæg ved Flauenskjold v. Mogens Sanden Jensen, Gårdsholtvej 5 18 Indsigelse mod placering af fælles biogasanlæg ved Flauenskjold fra Runa Christensen, Voergårdsvej 2 19 Indsigelser mod biogasanlæg i Flauenskjold v. Birthe Sevher Madsen på vegne af 255 beboere 20 Indsigelse fra Linda Vestmark Nielsen, Storskovvej 92 vedr. biogasanlæg i Flauenskjold 21 Indsigelse fra Tine Bang Pedersen, Voergårdsvej 17 vedr. biogasanlæg ved Flauenskjold 22 Indsigelse fra Tabitha Kristensen, Voldbrovej 23 vedr. biogasanlæg i Flauenskjold 23 Indsigelse fra Jette og Lars Madsen, Ålborgvej 499 mod biogasanlæg nær Ålborgvej Indsigelse fra Frederik K Johansen, Voldbrovej 24 vedr. biogasanlæg i Flauenskjold 25 Indsigelse fra Dennis Jensen, Voergårdsvej 13 vedr. biogasanlæg ved flauenskjold 26 Indsigelse fra Kimmie og Anders Christensen, Gårdsholtvej 1 mod placering af biogasanlæg nordøst for Flauenskjold

3 Bevaringsværdige bygninger 27 Bemærkning til kommuneplan fra Line Hesselholt Hansen, Anneksgade 8 28 Bemærkning om bevaringsværdig bygning fra Henrik Kirkegaard 29 Indsigelse fra Escot v. Orla Nielsen Placering af store husdyrbrug 30 Bemærkninger til kommuneplanforslag LandboNord 31 Indsigelse fra Torben Lagergaard, Taffelgårdsvej 40 vedr. placering af store husdyrbrug Myndigheder m.fl. 32 Høringssvar fra Naturstyrelsen 33 Bemærkninger til forslag til kommuneplan Aalborg Stift 34 Bemærkninger fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 35 Bemærkninger fra Museerne i Brønderslev Kommune til Kommuneplan Kystdirektoratets bemærkninger til Brønderslev Kommuneplan Vejdirektoratets bemærkninger forslag til Kommuneplan Andre emner 38 Bemærkning til kommuneplanforslag , Vindmølleplanlægning fra Anna Marie Buurholt, Ravnstrup 39 Indsigelse fra Kirkevej 7 - Forslag til legeplads på Banegårdspladsen 40 Indsigelse til kommuneplanramme 2013 fra Claus Hovaldt, Lindevej 18, Ø Brønderslev

4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

21 18

22 19

23 20

24 21

25 22

26 23

27 24

28 25

29 Brønderslev kommune Ny Rådhusgade 9700 Brønderslev Hvilshøj d Angående Placering af nye biogasanlæg i Brønderslev kommune. Jeg vil starte med at takke for et godt og informativt møde d. 13. august, hvor Brønderslev kommune afholdt orienteringsmøde om kommuneplanen. Der var en god orientering og en god debat om emnet. Det fremgik klart af mødet at kommunen og med Borgmesteren i spidsen ønsker gode rammevilkår for landbruget i Brønderslev kommune og gerne ser en udvikling i landbrugserhvervet. Som landmand er det dejligt at ens erhverv er ønsket i kommunen. Jeg vil hermed anbefale placeringen af et fremtidig Biogasanlæg i Hvilshøj. Der er mange fordele ved netop denne placering: a. Der er over 1000 meter til nærmeste nabo. b. Tæt på naturgasledningen c. Placeret i et robust landbrugsområde d. Placeret i et meget husdyrtæt område Hertil kommer, at en placering af et biogasanlæg i Hvilshøj er der unik mulighed for at pumpe gyllen både til og fra anlægget. Således at der undgås tung trafik på de mindre veje. Kort sagt vil en pumpeledning mindske trafikgenerne og slidtagen på kommunens vejsystem. Det vil både gavne beboerne i området og kommunens økonomi. En win-win løsning. Jeg håber kommunen og Borgmesteren fortsat vil arbejde på en placering i Hvilshøj til det næste biogasanlæg i Brønderslev kommune. Venlig hilsen Knud Thing Hvilshøjvej Brønderslev PS. Nye Biogasanlæg har en meget mindre miljøbelastning end ældre anlæg, det er især lugt generne der er reduceret ved de nye anlæg. 26

30 Fra: Rasmus Tørholm Til: Bodil Bjørn Sendt dato: :28 Modtaget Dato: :28 Vedrørende: Indsigelse mod biogas mellem Øster Brønderslev og Hvilshøj Indsigelse mod lokalisering af biogas ved Hvilshøj/ Øster Brønderslev i Kommuneplan Med følgende punkter vil vi gøre indsigelse mod placering af biogas på ovennævnte location. 1. Hvilshøjvej kan ikke bære den ekstra tunge trafik. 2. Vi vil med den øgede tunge trafik, aldrig kunne sende vores børn ud på cykel på Hvilshøjvej. 3. Med planer fra de omliggende kommuner, vil man komme op på hele 5 anlæg inden for en radius på 15km. 4. Hvorfor knopskyde med et anlæg mere, i stedet for at udvide det eksisterende. 5. Udvidelse af eksisterende anlæg til 3 gange størrelse, vil vel ikke generere 3 gange lugt. 6. Gyllelugt er end del af at flytte på landet. Men stanken fra biogas er ikke implicit. Line og Rasmus Tørholm Gl. Hvilshøjvej Brønderslev 27

31 Fra: Marinus Møller Til: Bodil Bjørn Sendt dato: :43 Modtaget Dato: :43 Vedrørende: Nej til Biogas på Hvilshøjvej Til Planlægger vedr. Biogas Efter at have læst dagspressen den seneste tid og erfaret at kommunen har et høringsforslag ude vedr. forslag til placering af biogasanlæg, skal jeg hermed endnu en gang ydre mine bekymringer ved forslaget om at placere et anlæg på Hvilshøjvej. Som skrevet tidligere i mail af (vedhæftet nedenfor) er jeg bekymret over vejforholdene gennem bebygget område m.m. Jeg har børn der cykler til og fra skole i Ø. Brønderslev, og tænker derfor først og fremmest på sikkerheden heraf. Men efter at have hørt udtagelser fra naboer til det allerede eksisterende anlæg syd for Brønderslev, er mine bekymring omkring lugtgener, og der af følgende værdiforringelse af ejendomme i området, også blevet en væsentlig problematik. Prestigemæssigt vil det være en stor fordel for Brønderslev Kommune, først at få styr på det allerede eksisterende anlæg syd for Brønderslev, inden man udlægger nye områder. Jeg er enig med Lene Hansen i at man som kommune i Vendsyssel, bør koordinere placeringer sammen med de øvrige kommuner, således at man sikre at forsyningen af gylle m.m. er til stede i nødvendigt omfang. Ellers bliver der rift om råvarerne og der af følgende urentabel drift. En placering på Hvilshøjvej, eller andre steder i den vestlige den af kommunen, er efter min overbevisning ikke velovervejet, da der allerede er eksisterende anlæg inden for kort afstand. Jeg håber endnu en gang at kommunen vil tage overstående overvejelser med i deres fremtidig planlægning. Med venlig hilsen Tidligere fremsendt mail af Til Planlægger vedr. Biogas 28

32 På vegne af beboere i Gl. Hvilshøj skal vi hermed anskueliggøre vores bekymringer til den forslåede placering af et Biogasanlæg på Hvilshøjvej samt vore generelle kommentarer til projektet. Det skal først nævnes at vi som borgere i en kommune der hverken har affaldsforbrænding eller anden stor industri med overskud af varme og el og at vi derfor er nødsaget til at tænke på alternativer, ikke er modstandere af Biogas. Når dette så er sagt er vi dog bekymret over forslaget om at placere et Biogasanlæg på Hvilshøjvej som vil få stor betydning for vores lille samfund. Selvfølgelig er der problematikken vedr. støj og lugt hvilket selvfølgelig vil være yderst beklageligt og sikkert vil få betydning for værdien af vore ejendomme. Vi er dog mest bekymret over at vejforholdene ikke har kapacitet nok til at kunne bære den store mængde af trafik til og fra anlægget og derfor vil ramme, ikke kun os i Gl. Hvilshøj men alt trafik til og fra området. Transporten til og fra anlægget vil for størstedelen af råstofferne (gylle m.m.) blive gennem bebygget område med hhv. skoler, børnehaver og idrætsanlæg som nærmeste naboer og derfor være til stor fare/bekymring for brugerne heraf. Der vil uden tvivl være store omkostninger til udvidelse af vejen samt årlig vedligehold, penge som skal findes i et allerede presset budget. Som det fremgår af det udsendte materiale og fremlagt på orienteringsmødet i Hedelunden den 20. marts, vil det være optimalt at placere 2-3 anlæg fordelt jævnt i kommunen således at transporten af råprodukter ikke skal fragtes over store afstande. Det blev ligeledes nævnt at det er af største betydning at vejforholdene til og fra anlægget er så udbyggede at de vil kunne klare disse krav, en placering på Hvilshøjvej eller anden mindre kommunevej er ikke i tråd med dette. Placering af et biogasanlæg mindre end 5 km fra et allerede fungerende anlæg er måske ikke hensigtsmæssigt og vi har spurgt os selv hvorfor der i materialet ikke er lavet en cirkel omkring det et allerede eksisterende anlæg, som omkring anlægget ved Saltum? Vi håber at vi med ovenstående har kastet lys over problematikken set med vores øjne og håber at kommunen vil tage disse med i deres overvejelser. På vegne af beboere i Gl.Hvilshøj. 29

33 22/ Protest mod biogasanlæg beliggende i Hvilshøj Vi er en familie på 2voksne og 2børn bosiddende i Hvilshøj og tæt op ad Hvilshøjvej. Det lykkedes ikke på mødet den 13-8 at få præciseret den nøjagtige beliggenhed for anlægget nær Hvilshøj, det i sig selv skaber utryghed og virker useriøst. Vi meget forundret over at beliggenheden Hvilshøj er aktuel igen, da den efter sidste høring var slettet fra kommunens side. Argumentet dengang var at vejene omkring Hvilshøj var for små, for smalle og i for dårlig stand til at bære den megen tunge trafik, et biogas anlæg ville medføre. Dette har ikke ændret sig. Tværtimod. Vi forudser store udgifter for Brønderslev Kommune til etablering af nye veje og cykelstier til vores børn, så de stadig kan cykle sikkert til skolen i Øster Brønderslev. Hvis vi får biogas anlægget til Hvilshøj vil vores ejendomme falde markant i værdi, vi kan sågar risikere at de ejendomme som ligger tættest på anlægget vil være usælgelige; dermed sagt, vi vil være stavnsbundet til ejendommene. En anden ting vi er bekymret for, er hvordan den tunge trafik vil ryste undergrunden og give vore huse revner i fundament og murværk, idet vi alle ligger tæt op ad Hvilshøjvej. Vi stiller os uforstående overfor at man fra kommunens side har droppet en udvidelse af det eksisterende anlæg Krogenskær, der kommer jo nok ikke til at lugte mere end der allerede gør, med den begrundelse at beboerne deromkring har lidt nok! Derved erkender man også at lugtgenerne er massive omkring et sådant anlæg. Ved at lægge et anlæg i Hvilshøj vil kommunen skabe yderligere utilfredshed blandt kommunens borgere ikke et men to steder. Som nævnt på mødet d. 13/8 er der pt. hverken investorer til et nyt anlæg eller gylle nok til at holde det i gang, så derfor foreslår vi at det eksisterende biogasanlæg Krogenskær på sigt udvides. Her ligger der ikke store udgifter til kommunen i form af anlæg af nye veje osv. idet infrastrukturen i forvejen er i orden og fungerer. Vi er bekendt med de lugtgener det eksisterende anlæg har medført, men det vil selvfølgelig blive lukket hvis ikke overholder de tilladelser som kommunen har udstedt, men vi ved også at ny teknologi løbende udvikles og der derved vil komme nye muligheder for at få styr på de nuværende lugtgener. 30

34 22/ Ved en udvidelse vil evt. overskydende varme fra anlægget nemt kunne sælges til husstandende i Brønderslev by. Så derfor foreslår vi at revurdere Hvilshøj som mulig placering til et nyt anlæg, og i stedet arbejde hen imod en udvidelse af det eksisterende anlæg Krogenskær. Peter K Andersen Lene K Møller Jeppe K Andersen Anne K Andersen Hvilshøjvej Brønderslev - 31

35 32

36 33

37 34

38 35

39 36

40 37

41 38

42 39

43 40

44 41

45 Fra: Jesper Frank Til: Raadhus Sendt dato: :23 Modtaget Dato: :23 Vedrørende: Indsigelse til kommuneplanforslag MULIGE PLADSERINGSMULIGHEDER AF BIOGASANLÆG Indsigelse / ændringsforslag til kommuneplantillæg Udpegning af mulige pladserings muligheder for biogasanlæg i Brønderslev Kommune. Kære Byråd / beslutningstagere Som borger i Brønderslev kommune og beboer i Gl. Hvilshøj vil jeg gerne gøre min indsigelse mod en mulig godkendelse af pladserings mulighed for biogasanlæg i Hvilshøj. Jeg vil indledningsvis slå fast at jeg ikke er i mod grønenergi eller biogas men at der bør tages de hensyn til lokalområdet som sådanne store installationer kræver. Jeg vil endvidere takke kommunen for det fine arrangement på rådhuset omkring pladseringen af biogasanlæg og udpegning af områder til storbrug. Information og konstruktiv dialog er vejen frem.. Muligt biogasanlæg i Hvilshøj At pladsere et biogasanlæg på toppen bakken mellem Gl. Hvilshøj og Hvilshøj mark har for mig at se ingen samfundsmæssig interesse bortset fra det faktum, at man vil forgylde en lodsejer. og i samme omgang forpæster hverdagen for mange familier på de omkring liggende ejendomme. Vi kender alle til sagen omkring Krogenskær biogasanlæg (som kun ligger ca. 6 km fra os) ingen nævneværdig succes (på flere fronter!!) og til stor gene for omkringboende. Jeg vil i stedet henstille til kommunen, at man tænker lidt taktisk og fremsynet og ikke gentager historien med pladsering af barmarksværker i hver en afkrog af landet. Vær i stedet lidt mere visionær og tænk i store anlæg og praktiske/taktiske pladseringer således vi samtidig også kan hjælpe flest mulige landmænd. Vi har i forvejen et anlæg i kommunen og der er iflg. kommunens beregninger plads til et til. Ville en taktisk pladsering af dette ikke være i den østlige del af kommunen i stedet for i den vestlige hvor vi har Krogenskær Biogas, snart Grøngas i Vrå samt et muligt anlæg i syd for Tylstrup i Aalborg kommune. Sidstnævnte anlæg vil jo kunne bruge hovedparten af gyllen fra den vestlige del af kommunen. Et samarbejde med de omkring liggende kommuner omkring pladsering vil jo derfor være oplagt. Det er i hvert fald ikke planlægning, at ligge 2-3 anlæg inden for en så lille radius. 42

46 Ydermere vil en pladsering i Hvilshøj også betyde flere tusinde lastvognstransporter gennem Øster Brønderslev og ud på vores små og nedslidte veje. Gennem et område der de sidste år har medvirket til positiv befolkningstilvækst til kommunen endsige skatteindtægter. Selvfølgelig kan man i et vist omfang pumpe gylle til og fra værket, men hvem skal betale for den enorme anlægsudgift til pumpeledninger og samlestationer.visse landmænd lever stadig i den illusion, at de skal og kan få alle de midler de har behov for. Jeg vil henstille til, at kommunen genovervejer den mulige pladserings muligheder og indser, at pladsering i Hvilshøj kun er attraktiv for ganske få lodsejere og til gene for hundrede af personer i det nære opland. Brønderslev kommune skal fortsat være for de mange (også landbruget) og ikke kun tilgodese et skrantende landbrugserhverv. Lad os sammen sikre, at kommunen stadig vil være en attraktiv tilflytterkommune med store uspolerede vider og to søndage om ugen. Med venlig hilsen Jesper Frank Egen Gl. Hvilshøjvej Brønderslev

47 22/ Betænkelighed omkring biogasanlæg beliggende i Hvilshøj Vi er en gruppe borgere som er bosiddende nær Hvilshøj og tæt op ad Hvilshøjvej. Alle undertegnede deltog i orienteringsmødet på Brønderslev Rådhus d. 13/8 og lyttede med interesse til kommunens såvel som andres indlæg. Det lykkedes ikke på mødet at få præciseret den nøjagtige beliggenhed for anlægget nær Hvilshøj, det i sig selv skaber utryghed og virker useriøst. Vi meget forundret over at beliggenheden Hvilshøj er aktuel igen, da den efter sidste høring var slettet fra kommunens side. Argumentet dengang var at vejene omkring Hvilshøj var for små, for smalle og i for dårlig stand til at bære den megen tunge trafik, et biogas anlæg ville medføre. Dette har ikke ændret sig. Tværtimod. Vi forudser store udgifter for Brønderslev Kommune til etablering af nye veje og cykelstier til vores børn, så de stadig kan cykle sikkert til skolen i Øster Brønderslev. Hvis vi får biogas anlægget til Hvilshøj vil vores ejendomme falde markant i værdi, vi kan sågar risikere at de ejendomme som ligger tættest på anlægget vil være usælgelige; dermed sagt, vi vil være stavnsbundet til ejendommene. En anden ting vi er bekymret for, er hvordan den tunge trafik vil ryste undergrunden og give vore huse revner i fundament og murværk, idet vi alle ligger tæt op ad Hvilshøjvej. Vi stiller os uforstående overfor at man fra kommunens side har droppet en udvidelse af det eksisterende anlæg Krogenskær, med den begrundelse at beboerne deromkring har lidt nok! Derved erkender man også at lugtgenerne er massive omkring et sådant anlæg. Ved at lægge et anlæg i Hvilshøj vil kommunen skabe yderligere utilfredshed blandt kommunens borgere ikke et men to steder. Som nævnt på mødet d. 13/8 er der pt. hverken investorer til et nyt anlæg eller gylle nok til at holde det i gang, så derfor foreslår vi at det eksisterende biogasanlæg Krogenskær på sigt udvides. Her ligger der ikke store udgifter til kommunen i form af anlæg af nye veje osv. idet infrastrukturen i forvejen er i orden og fungerer. Vi er bekendt med de lugtgener det eksisterende anlæg har medført, men vi ved også at ny teknologi løbende udvikles og der derved vil komme nye muligheder for at få styr på de nuværende lugtgener. 44

48 22/ Ved en udvidelse vil evt. overskydende varme fra anlægget nemt kunne sælges til husstandende i Brønderslev by. Så derfor foreslår vi at revurdere Hvilshøj som mulig placering til et nyt anlæg, og i stedet arbejde hen imod en udvidelse af det eksisterende anlæg Krogenskær. M.v.h. Anette og Lars Kristensen Hvilshøjvej 143 Maja og Jesper Albrechtsen Hvilshøjvej 159 Bodil og Simon Peter Larsen Hvilshøjvej 167 Lone Larsen og Kenneth Christensen Hvilshøjvej

49 46

50 47

51 48

52 49

53 Til Brønderslev Kommune Høringssvar om placering af fælles biogasanlæg. På et borgermøde i Thorup har naboer og interessenter diskuteret lokalplanstillæg for at udpege et område ved Thorup til fælles biogasanlæg. På mødet udtrykte borgerne en positiv holdning til fælles biogasanlæg, når teknologien på et tidspunkt er moden til at fungere uden gener for borgerne, men indtil da kan vi ikke støtte en placering ved Thorup. Konsekvenser for turisme og oplevelsesøkonomi. En af de væsentligste bekymringer fra underskrivernes side er, at det rekreative område, der allerede eksisterer og er ved at blive yderligere udviklet, vil lide under generne fra et biogasanlæg. Området er ved at udvikle sig til en oplevelsesøkonomisk, rekreativ og turistmæssig vækstzone i et bredt sammenhængende bælte fra Dronninglund Slot til Sømosen og Storskoven. Det indbefatter blandt andet: Dronninglund Golfklub Dronninglund Kunstcenter Jyske Ås projektet Thorup hede Spejdercenter Motorcrossbane Forhindringsbanen ved Lunderbjerg National cykelrute Dronninglund Rideklub Dronninglund Slot Dronninglund Hovedgård Galleri Glocal Art Sømosedagene Alderslyst Vingård og flere mindre lokale selvstændige erhvervsdrivende. Brønderslev Kommune understøtter allerede en række af de rekreative tiltag - blandt andet Jyske Ås projektet, der også understøttes af Realdania. Den samlede satsning på turisme og oplevelsesøkonomi vil kollidere med et biogasanlæg. De gener, de besøgende får fra et biogasanlæg vil direkte kunne aflæses i manglende indtjening i lokalområdet. Et biogasanlæg vil derfor være kritisk både for de eksisterende og de kommende projekter i området. Der er ikke plads til et både et rekreativt område samtidig med et biogasanlæg. Med en placering ved Thorup er der ikke sammenhæng i planlægningen. Fremtidsstikrede placeringer Vi undrer os over, at Brønderslev Kommune har udpeget områderne til biogasanlæg ud fra de eksisterende forhold, når man ved, at udviklingen går mod færre og større landbrug. Arealet til store industribrug, der er udpeget ved Thorup, er begrænset og kan ikke udvides af hensyn til miljøfølsomme arealer. Skal der være sammenhæng i planerne, må man tage højde for, hvor der er størst potentiale for storproduktion med tilhørende gylleproduktion i fremtiden og placere et biogasanlæg derefter. Samarbejde på tværs af kommuner Den endelige afgørelse om placering af biogasanlæggene bør først træffes, når man ved, hvor 50

54 nabokommunerne har planer om at placere deres anlæg. Uden hensyntagen til det samlede billede i Vendsyssel, er der fare for fejlbeslutninger. Vi mener, det er bydende nødvendigt med et samarbejde om de optimale placeringer på tværs af kommunegrænser, så anlæggene kan blive rentable og genere færrest mulige borgere. Industrianlæg og miljøpåvirkninger Vi undrer os over, at fælles biogasanlæg i denne størrelse ikke bliver vurderet som industri. Når man i Faktaark: Biogas i forhold til planloven og miljøgodkendelse skriver, at biogasanlæg sidestilles med industrianlæg i miljøklasse 7 (på linje med stålvalseværker og pesticidproduktion), må vi forvente, at der som minimum føres tilsyn, stilles samme miljøkrav og tages samme hensyn til naboerne til et biogasanlæg placeret i det åbne land, herunder de samme krav til forureningsgrad, afstandskrav mv. En del af Thorup-området er udlagt som nitratfølsomt område. Vi ønsker en afklaring af, om brugen af den afgassede gylle på markerne, kan betyde øget brug af kunstgødning, så der bliver en øget udvaskning af nitrat - og dermed får betydning for indvindingen af drikkevand. Vi mener ikke, at området ved Thorup egner sig til den type industri og miljøbelastning. Gener Thorup-egnen lever op til Brønderslev Kommunes målsætning om at tiltrække tilflyttere, der pendler til jobs, men som lægger skattekroner i vores kommune. Tilflytterne har især øje for områdets naturkvaliteter og de rekreative muligheder i kulturlandskabet og i skovene. Her passer et industrianlæg ikke naturligt ind. Der ligger tre beboelsesejendomme under 200 meter fra anlægget, og flere ganske tæt på, der vil mærke generne af biogasanlægget samt store forringelser af deres ejendommes værdi. Derudover vil der også være en betydelig samlet værdiforringelse som vil berøre hele Thorup-egnen, når man oplever lugt-, støj-, trafikale- og visuelle gener fra anlægget. Det vil på sigt affolke området eftersom mulighederne for lån i boliger og ejendomme forringes. I lokalplanforslaget er der ikke oplyst, hvor store gener anlægget må have for beboerne i området. Der er ikke oplyst grænseværdier, ej heller at der skal tages hensyn til lugt, støj, vibrationer fra pumpeanlæg og udslip af sundhedsskadelige stoffer, men udelukkende hensyn til visuelle forhold. Hvis ikke der på forhånd er opsat krav til et biogasanlæg om grænseværdierne, hvilke muligheder for indgriben har kommunen så, hvis ikke det bliver overholdt? Vi mener, at der i kommuneplanen indføres retningslinjer i forhold til de nævnte gener. Trafik Ø.Thorupvej er ikke hensigtsmæssig i forhold til den massive tunge trafik til anlægget, der i dagtimerne vil betyde et læs hver 12. minut. Der er flere steder dårlige oversigtsforhold, vejen har ikke beskaffenhed til tung trafik og er ikke bred nok til de bløde trafikanter. Der må desuden forventes øgede udgifter for kommunen til vedligeholdelse og udbygning af vejene herunder cykelsti. Thorup er opsamlingsområde for skolebørn. Skolebussen henter børn både i Thorup og på Ø. Thorupvej, og fodgængere går eller cykler via Ø.Thorupvej til Hjallerupvej for at tage med offentligt trafik. Det vil blive meget utrygt og farligt for dem at bruge vejene. Øget trafik på Ø. Thorupvej vil i praksis skære egnen midt over, foruden der vil komme betydelig flere gener fra støj og vibrationer. Beboerne i Thorup og omegn har taget medansvar for en udvikling mod bosættelse, 51

55 historieformidling, oplevelsesøkonomi og kultur baseret på værdier i det åbne land og i naturen. Derfor vil vi henstille til, at området omkring Thorup revurderes i forhold til etablering af fælles biogasanlæg. Venlig hilsen Sygeplejerske Linda Bach Direktør Lars Alstrup Ø.Thorupvej 16 Thorup 9330 Dronninglund

56 53

57 54

58 Fra: Lene Hansen Til: Bodil Bjørn Sendt dato: :21 Modtaget Dato: :21 Vedrørende: VS: Indsigelse biogasanlæg v. flauenskjold Til sagen - Med venlig hilsen Lene Hansen Borgmester, Brønderslev Kommune Telefon Web Adresse Ny Rådhus Plads 1, DK-9700 Brøndersle Fra: Sendt: 22. august :03 Til: Lene Hansen; Hildo Rasmussen Emne: Indsigelse biogasanlæg v. flauenskjold Til Brønderslev kommunes tekniske udvalg. Vi vil hermed gøre indsigelse imod det Biogasanlæg, som i mener der skal ligge på Åbholts jord, Gårdsholtvej, Flauenskjold. Vi bor ca. 500 m. fra den placering der er fremlagt, altså vil vi komme til at se ned på anlægget, ligge i fuglefrugtslinje fra vores stuehus. Hver gang vi kører hjemmefra vil vi have den kalos stående lige foran os. Lugtgener vil være ganske forfærdelig, vi bor Solholtvej 28, den stor transport af gylle vil ske lige udenfor vores vinduer/dør x mange dgl året rundt. Vejforholdene er slet ikke bygget til den meget øgede trafik/ tunge trafik. CO2 udslippet fra lastbilerne der skal transportere gyllen frem og tilbage driver lige ind over os. Vi har idag også den tunge trafik fra grusgraven på Ovenstrupvej- siddevej til Skævevej. I må også være bekendt med at der påtænkes uvindelse af Skiffergas på Ovenstrupvej! Så det kan ikke passe at vi skal tage imod alt tung trafik, vejene kan bare ikke holde, kør en tur og se hvordan i vedligeholder Gårdsholtvej, den er faktisks allerede en katestrofe. Skal vi have miljø eller industri på landet Vi frygter at vores herlige ejendom i natur harmoni med kulturenge ned til Voerå, Tøsbæbben på anden side, vi ligger på en meget rekreativ plas. Når engang vi ønsker at sælge er der sket en væsentlig forringelse af vores ejendom, vi har idag en ren naturperle. Vi håber at have fået den sendt til de rette hænder, som skal behandle klagesager, ellers ber vi indtrængende om at i vil sende den videre til de rette indstandser. Venlig hilsen Elly og Hans Nielsen Solholtvej 28, 9352 Dybvad, tlf

59 Fra: Jens Bøgsted Skriver Til: Raadhus Sendt dato: :31 Modtaget Dato: :31 Vedrørende: Indsigelse mod biogasanlæg v. Flauenskjold Brønderslev kommune! 23/8 kl. 13 har jeg talt med Bodil Bjørn og gjort indsigelse mod anlæg af et biogasanlæg nord for Flauenskjold. Min begrundelse er, at der allerede er megen trafik i området især på Voergårdsvej, hvor der både er stærk trafik af lastbiler til virksomheder og privatbiler. Med dette anlæg vil den tunge trafik blive forøget. Venlig hilsen Jens B. Skriver, Voergårdsvej 15, Tlf og Jernaldervej 219A, IV. th., 8210 Århus V. Tlf

60 Fra: Benny Møller Jensen Til: Raadhus Sendt dato: :37 Modtaget Dato: :37 Vedrørende: Indsigelse kommuneplan biogasanlæg I forlængelse af høringsmøde den 13/8-2013, om placering af biogasanlæg i kommunen, fremsendes herved følgende indsigelse til placeringen nær Flauenskjold. Den valgte placering ved Flauenskjold bør ændres, idet der på nuværende tidspunkt er for store lugtgener for de tættestliggende beboelser (iflg. forlydender fra naboer til anlægget nær Brønderslev -indenfor ca. 2 km.) Ligesom der ikke fremgår en samtidig plan for de økonomiske konsekvenser for hverken de kommuneborgere der må afgive jord til anlægget, eller for de nødvendige transportmæssige påvirkninger anlæggene giver for lokalområdets vejnet. Nærmere begrundelser til indsigelsen: Efter høringsmødet blev der rekvireret mere nøjagtig kort med forventet placering af anlægget ved Flauenskjold. Min beboelse vil komme til at ligge indenfor ca meter fra anlægget. Ved høringsmødet fremkom, at de valgte beliggenheder var fundet ved en teoretisk udpegning af områder der ikke var beskyttet af anden lovgivning. Dette til trods for, at biogasanlæg tilsyneladende ikke er omfattet af fastlagte afstandskrav til noget som helst. Alligevel får man opfattelsen af, at placeringen ved Flauenskjold i overvejende grad er taget i hensyn til naturen, og ikke med hensyn til borgerne. Dette synspunkt støttes af, at ingen i den kommunale planlægning personligt har været på de berørte ejendomme og beboelser. Dog havde en enkelt fra den kommunale planlægning et historisk kendskab til området ved Nejst, og havde derfor større forståelse for borgernes bekymringer derfra. Tankevækkende. Da der åbenbart ikke foreligger lovgivne krav til anlæggenes placering, må man antage at disse ikke udgør nogen særlig trussel for naturen. Det henstilles således til, at man finder områder til placering af anlæggene, der tager større hensyn til borgere der kan blive berørt af lugtgenerne, og mindre hensyn til den natur som åbenbart alligevel ikke påvirkes af anlæggene. Det er forståeligt at biogassen er en nødvendighed. Det er også forståeligt, at kommunerne, fra statens siee, er pålagt at finde egnede placeringer til disse anlæg. Det er dog absolut nødvendigt, at de kommunale politikkere varetager borgernes tarv, og sikrer at der stilles større krav til anlæggene inden de opføres. Ellers vil incitamentet for fortsat udvikling mod anlæg med færre gener for de tættestboende ikke være tilstede. Med den nuværende økonomi i anlæggene, kan man kun frygte at anlæggene opføres og drives på en måde, der vil blive til uoverskuelig last for nærmiljøerne. Idet jeg håber på forståelse. 57

61 Mvh. Benny Møller Jensen Gårdsholtvej Dronninglund Mobil:

62 Fra: keld stougård Til: Raadhus Sendt dato: :00 Modtaget Dato: :00 Vedrørende: Indsigelse mod ny kommuneplan - fra Flauenskjold Til Brønderslev kommune På vegne af Flauenskjold Borgerforening og som formand for Flauenskjold Borgerforening indgiver jeg hermed indsigelse med ny kommuneplan i Brønderslev Kommune. Vi er i byen åbne for nye tiltag og udvikling, herunder grøn energi, men et biogasanlæg så tæt på vores dejlige by, det er ikke noget vi bifalder. Der findes alternativer til en eventuel beliggehed, hvor gene fra et anlæg berører langt færre, og skulle I have hjælp til at finde det, så vil vi gerne stille vores vejledning til rådighed. Et anlæg så tæt på byen forringer det skønne vi har i og omkring byen - i sær den friske luft og en udsigt til fantastisk natur. Det er jo det vi skal leve af i vores små samfund. Vi føler, at I har gang i en afvikling i stedet for en udvikling her. Der kan jo nævnes de ting som er lukket gennem de sidste 5 år... her i byen, men I betænker jer ikke ved, at vi skal belastes med gener fra et anlæg så tæt på. Er det byttehandlen, så vil vi gerne have vores genbrugsstation tilbage, hvor man jo også behandler spildprodukter, og det må man jo sige, at lort er. Noget andet er, at informationsniveauet er af meget ringe karakter. Hvorfor kontakter I ikke os her på landet qua vores borgerforeninger og laver informationsmøder. Det kan ikke komme bag på nogen, at det er noget som vil fylde meget i folks hverdag med et biogasanlæg i baghaven. Kom nu ud og mød os og giv os de informationer som er så vitale for vores hverdag. Det virker som om, at det er noget som har skullet presses igennem på 14 dage... er der tale om embedsmandsværk, hvor man skulle mene, at det kunne blive en politisk varm kartoffel? Vi I borgerforeningen ser frem til et tættere samarbejde og en bedre kommunikation i fremtiden. Vi er spændte på at høre jeres oplæg til dette, ellers kan vi sagtens anbefale en kommunikationsform. De venligste hilsner På vegne af Flauenskjold Borgerforening Keld Stougaard 59

63 60

64 61

65 Fra: Kjeld H. Jørgensen Til: Raadhus Sendt dato: :57 Modtaget Dato: :57 Vedrørende: Indsigelser mod biogasanlæg i Flauenskjold Vedhæftninger: Biogas underskrifter.pdf Brønderslev Kommune Vedlagt fremsendes 255 underskrifter som indsigelse mod Forslag til Kommuneplan , afsnittet vedrørende forslag til etablering af biogasanlæg i Flauenskjold. Som skrevet i det vedhæftede brev, ønskes afsnittet fjernet fra Kommuneplanen. Underskrifterne fremsendes i første omgang elektronisk, men originalunderskrifter afleveres personligt fredag den 23. august 2013 på Brønderslev kommunes rådhus. Med venlig hilsen På gruppens vegne Birthe Secher Madsen Mosensvej 4 Flauenskjold 9330 Dronninglund 62

66 63

67 64

68 65

69 66

70 67

71 68

72 69

73 70

74 71

75 72

76 73

77 74

78 75

79 76

80 Fra: Nielsen, Lisa-Vestmark Til: Raadhus Sendt dato: :49 Modtaget Dato: :49 Vedrørende: Biogasanlæg i Flauenskjold Til rette vedkommende, Skal Flauenskjold lugte af lort i fremtiden? Nej, det vil vi borgere i Flauenskjold selvfølgelig ikke acceptere. Nok er vi en lille by i Brønderslev kommune men stadig en meget velfungerende by, hvor vi er gode til at hjælpe hinanden og støtte op om hinandens projekter, som vi har mange af i Flauenskjold. Siden den gamle Dronninglund kommune blev lagt sammen med Brønderslev kommune, oplever vi dog i Flauenskjold, at Brønderslev Kommune helst ser at vi alle flytter til Brønderslev. Alle de små samfund i kommunen bliver truet gang på gang med lukninger af skoler, plejehjem mv. I løbet af de sidste på år har vi i Flauenskjold mistet vores genbrugsplads, plejehjem og skolen har endda også været på tale. Nu mener Brønderslev Kommune så, at byen også skal til at lugte af lort med et biogasanlæg lige i baghaven. Det kan da ikke være rigtigt! Et biogasanlæg skal da ikke ligge lige op ad en by. Der må da være en bedre beliggenhed i Brønderslev kommune, hvor en hel by ikke bliver generet af både lugt og støj. STOP DET NU! Med venlig hilsen Lisa Vestmark Nielsen Storskovvej 92 Flauenskjold 77

81 Fra: Tine Bang Til: Raadhus Sendt dato: :42 Modtaget Dato: :42 Vedrørende: VS: vedr. biogasanlæg I 1992 købte vi vores ejendom på Voergaardsvej 17 Dejlig roligt sted tænkte vi godt sted for børn at vokse op Med Voergaard slot liggende lige over for os rent idyl og ikke mindst et roligt sted. Så kom der en planer om en motor vej og det ændrede en del Inden motorvejen var færdig kom en vurderingsmand og fortalte at vores ejendomsskat ville blive hævet Fordi nu ville vores ejendom blive mere værd, når den lå lige op af en motorvej? Mere værd for hvem? vi havde købt pga. roen og sikken trafik der blev på Voergaardsvej Vi ville gerne lære vores børn til at cykle i skole men det var slet og ret for farligt altså kom der også her en merudgift på transport til skole. Så udvidede Rapsfabrikken i Agersted og lige pludselig var der ikke kun meget trafik af alm. kørsel til motorvejen Nu er der også meget trafik af rigtig rigtig mange lastbiler Jeg tog kontakt til Brønderslev kommune om der ikke kunne komme på tale om at oprette en cykelsti fik besøg af Frederiksen og fik oplyst at det var der slet ikke penge nok til!! Alle på Voergaardsvej er meget plaget af den tunge trafik ejendomme ved kirken ligger meget tæt ved vejen og er meget plaget Så derfor må NOK VÆRE NOK vi kan ikke klare mere trafik på Voregaardsvej slet ikke af de tunge lastbiler Hvis alle landmænd fra Agersted Dybvad Voerså ja en radius af 15 km. skal forbi os vil vi sælge og jeg spørger lige jer ved kommunen om der er nogle der vil købe? Det er ikke vanvittig hyggelig at sidde ude i haven for at nyde roen at der for hvert øjeblik kommer en bil forbi at vinduet skal være lukket pga. larm. Derudover vil jeg også bekymre mig for de personer der kommer til at blive generet af lugtgener i kan slet og ret ikke ødelægge vores lokale by og ejendommene i opland ved at ligge et biogas anlæg tæt på Flauenskjold. Med venlig hilsen/best regards Tine Bang Pedersen Voergaardsvej Dronninglund 78

82 Fra: Tabitha Kristensen Til: Raadhus Sendt dato: :31 Modtaget Dato: :31 Vedrørende: Biogasanlæg Kære Brønderslev Kommune Jeg vil gerne lige komme med min mening omkring at i vil til at bygge et STORT biogasanlæg nær flauenskjold og min landejendom Volbrovej 23, 9330 Dronninglund. Der kan siges mange ting omkring et biogasanlæg, men man kan ikke forsvarre at bygge et så stort anlæg før der er styr på diverse lugtgener.. så længe at det anlæg i har nær brønderslev ikke køre tilfredsstillende.. I gør det ikke nemt at bo i udkandts danmark, jeg mener i skyder jer selv i foden. Vi må jo flygte, den opsparing vi trode vi havde i vores ejendom tager i ved at bygge et så Stort biogasanlæg i vores baghave.. MEN i kan købe ejendommen 2,5 mio så skal jeg nok flytte til en anden kommune... så jeg syntes at det i bør overveje jeres beslutning... De bedste hilsner Tabitha Kristensen Volbrovej Dronninglund tlf

83 Brønderslev Kommune Teknik og miljø Ny Rådhusplads Brønderslev august 2013 Indsigelse mod opførsel af biogasanlæg ved Flauenskjold Efter at have læst det af Brønderslev Kommune fremlagte materiale vedr. opførsel af biogasanlæg ved Flauenskjold, fremsender vi hermed vores indsigelse mod opførsel af dette anlæg. Dette skyldes, at de gener et anlæg af denne type erfaringsmæssigt vil give, f.eks. det anlæg lige syd for Brønderslev by, vil gøre miljøet i vores bolig stort set umuligt at opholde sig i. Vores bolig er placeres ca. 500 m sydøst for det nye anlæg. Venlig hilsen Jette & Lars Madsen Ålborgej 499, Flauenskjold 9330 Dronninglund 80

84 81

85 Fra: Tanja Til: Raadhus Sendt dato: :40 Modtaget Dato: :40 Vedrørende: Biogas ved flaunskjold Hej Brønderslev kommune. Der går rygter om at det kunne være en mulighed at bygge et biogas anlæg ved flaunskjold. Dette er vi meget i mod, det er ikke det rette sted. Vi bor på voergårdsvej dronninglund. Og det vil betyde endnu mere trafik på vores vej. hvor der i forvejen køre rigtig mange landmænd samt, mange lastbiler. Få kilometer herfra i agersted ligger rapseolie fabrikken hvor der er rigtig meget trafik til med lastbiler og traktore. Skulle vi så have en kæmpe gylle fabrik på den anden side.. NEJ TAK.. ikke ved flaunskjold. Mvh Dennis Jensen Voergårdsvej dronninglund Tlf:

86 83

87 84

88 Fra: Line Hesselholt Til: Raadhus Sendt dato: :37 Modtaget Dato: :37 Vedrørende: Bemærkning til kommuneplan Bemærkning til Brønderslev Kommunes kommuneplan Det er med stor interesse, at jeg har læst det offentliggjorte forslag til kommuneplan , og jeg vil som borger i Brønderslev by forelægge mine kommentarer: Bevaringsværdig bebyggelse/- kulturmiljø Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at kommunen endelig har fået øjnene op for de arkitektoniske værdier i de historiske huse i byen, og at en række af disse er blevet udpeget som bevaringsværdige. Det er vigtigt for Brønderslevs image og selvforståelse. At vi er en forholdsvis ny by betyder ikke, at Brønderslev er en uinteressant by uden historie. Vi skal værne om de historiske huse og fortælle åbent om byens historie. Det er også med stor glæde, at jeg ser, at det område jeg selv bor i, sammen med flere andre af byens tidligste kvarterer, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Jeg er helt enig i denne udpegning, og jeg vil gerne appellere til, at kommunen straks efter kommuneplanens vedtagelse går i gang med lokalplanlægning af de bevaringsværdige kulturmiljøer. Det er vigtigt for at hindre tiltag, som kan ødelægge disse miljøer. De er sårbare overfor nybyggeri, ombygninger og andre tiltag, som kan ødelægge helhedsindtrykket. Det er ikke lokalplanens opgave at stoppe tiden, og gøre områderne til små museer, som ingen ønsker at bo i. Lokalplanen skal heller ikke hindre, at de historiske huse kan omdannes til moderne og energioptimale boliger. Men det er lokalplanens opgave at sikre, at områdets særlige karakter bevares, når husene med tiden ombygges eller renoveres. Det er ikke det enkelte hus, der skal bevares, men en hel bygningskultur. Det skal derfor være muligt at bygge til de ofte forholdsvis små huse, det skal være muligt at energioptimere, og til at udskifte rådne vinduer og utætte tage. Men det skal være med respekt for husets oprindelige arkitektur og materialer. Desværre er den almene 85

89 borger ikke altid bevidst om husets særlige værdier og har derfor ikke altid respekt for dette ved ombygning. Der er i kvarteret flere uheldige eksempler herpå. Det er derfor også lokalplanens opgave at vejlede borgerne: Informere om hvilken type bygning de bor i og hvilke af bygningens detaljer og helheder, der skal værnes om i forbindelse med ombygning, og vejlede om hvordan ombygningen konkret kan udføres. Det er også vigtigt, at lokalplanen stiller skrappe krav til nybyggeri - ved udstykning af nye grunde eller ved nedrivning og genopførelse. Der er eksempler på nye huse i kvarteret, der er opført i en helt, for området, fremmede arkitektur og med en anden højde og volumen. Der skal stilles krav til, at det nye byggeri tilpasses de eksisterende huse, så helhedsindtrykket bevares. Juridisk set kan kommuneplanen ikke forhindre dette, selvom området udpeges som bevaringsværdigt kulturmiljø. Derfor er det afgørende, at kommunen selv tager initiativ til at udarbejde en bevarende lokalplan. Jeg vil opfordre til at inddrage borgerne på et tidligt tidspunkt i lokalplanlægningen, og jeg tilbyder gerne selv at bidrage til processen. En lille side-bemærkning er, at vi er en gruppe beboere i Anneksgade, som er forundret over afgrænsningen af det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Krogensgade, Anneksgade, St. Blichers Gade. Udpegningen omfatter kun den vestlige del af Anneksgade på trods af, at den østlige del af gaden indeholder samme type murermestervillaer og derudover indeholder de to ældste huse på gaden (hvorfra flere af husene i gaden er udstykket). Vi vil derfor opfordre kommune til at udvide udpegningen, således at hele Anneksgade er omfattet. Hvis der skal skelnes mellem bygningerne i gaden kan det observeres, at husene på den sydlige side af vejen er meget ensartet i arkitektur og højde og alle ligger placeret på en lige linje, som skaber en homogen og struktureret bebyggelse, mens bebyggelsen på nordsiden er mindre ensartet og ligger mere ustruktureret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for gåturen rundt i byen onsdag d. 14. august og det efterfølgende møde i Den Runde Pavillon. Det var et veltilrettelagt og oplysende møde/gåtur. Jeg savnede dog tilstedeværelse af politikere fra Miljø- og Teknikudvalget, som ville have kunne svare på flere af de spørgsmål, som blev stillet. Detailhandel /midtby 86

90 Der er sammen med Kommuneplanforslaget offentliggjort en Midtbyplan for Brønderslev, som er koordineret med kommuneplanens afsnit om detailhandel. Jeg er meget positiv overfor indholdet i planerne, bl.a. overfor forslaget om at reducere detailhandelsafgrænsningen, således at bycenteret, og dermed placeringen af udvalgsvarer-butikkerne, koncentreres i den centrale del af byen. Det er også spændende planer, der ligger for at omdanne Banegårdspladsen, så den bliver et nyt ankerpunkt i byen. Men jeg savner en helhedsplanlægning for bymidten, som ser mindre ensidigt på midtbyens anvendelse. Det er nødvendigt, at byens liv koncentreres, men ikke kun butikslivet, men alle aktiviteter, som kan skabe liv i midtbyen. Det er en generel tendens, at udvalgsvare-butikker får større og større konkurrence fra internet-salg. Det er en tendens, som vi ikke kan kæmpe imod. Vi skal i stedet indrette os på en ny virkelighed. Udvalgsvarebutikkerne klarer sig bedst, når de placeres i umiddelbar nærhed til en større dagligvarebutik, der derved fungerer som ankerbutik, eller i tilknytning til andre byfunktioner, som tiltrækker liv og aktivitet. Det er derfor, at detailhandlen skal sammentænkes med de resterende aktiviteter i byen. Jeg ser det derfor også som en stor fejl, at byrådet ved flere lejligheder har givet grønt lys for at placere dagligvarebutikker i byens udkant hver gang på midtbyens bekostning. På samme måde er det en kæmpe skuffelse at Byrådet for nylig har besluttet at placere et nyt stort sundhedshus i byens udkant, ved Tolstrupvej/Agdrupvej. Langt fra byens centrum. Skuffelsen handler ikke kun om, at man dermed misser den lette tilgængelighed, som midtbyen har, til glæde for de mennesker, som skal benytte sundhedshuset. Det handler især om, at midtbyen dermed går glip af de aktiviteter, som naturligt vil følge sundhedshuset. Det næste naturlige skridt bliver nu, at en ny dagligvarebutik vil placere sig i forbindelse med sundhedshuset. Og det vil byrådet efter al sandsynlighed sige ja til, al imens midtbyen udhules for liv og aktiviteter. Det er ærligt, at banegårdspladen ikke kunne bruges til det nye sundhedshus. Det ville genere mere liv i midtbyen og dermed give større grobund for butikkernes overlevelse. Ærgerligt at Byrådet ikke valgte at tænke mere langsigtet og strategisk; De sparede penge her-og-nu, men vil give tab i kommunekassen på sigt, som følge af butikkernes død. Kommunen må desuden som myndighed vise vejen, være forbilledet. Når kommunen selv vender midtbyen ryggen, vil de private entreprenører og initiativtagere følge efter. Midtbyplanens skal følges op af konkrete initiativer, ellers er den ikke andet end tomme ord. 87

91 Man kan frygte, at konsekvensen på sigt bliver en udtømt midtby, og snart vil Brønderslev ikke være meget andet end en uinteressant pendlerby til Aalborg. Uden særlige aktiviteter og butikker. Skilte Der er rundt i Brønderslev by opsat mange uheldige skilte højtråbende i deres størrelse, farver og placering. Det er både i midtbyen, bl.a. på de historiske bygningers facader, ved vores indfaldsveje og i forbindelse med salg af nye grunde på kanten af byen, som skæmmer det åbne land. Jeg vil opfordre til, at Brønderslev Kommune får udarbejdet en skiltepolitik og får indarbejdet restriktive bestemmelser om skilte i de fremtidige lokalplaner. Særligt vigtigt er det at få fastlagt bestemmelser i en kommende lokalplan for det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Algade og i andre kommende lokalplaner, som omfatter en eller flere af de udpegede bevaringsværdige bygninger. Bestemmelser om skiltning kunne også blive en del af Midtbyplanens handlingsplan, evt. som en del af designmanualen for byinventar i midtbyen. Med venlig hilsen Line Hesselholt Hansen Anneksgade Brønderslev 88

92 Fra: Henrik Kirkegaard Til: Bodil Bjørn Sendt dato: :55 Modtaget Dato: :52 Vedrørende: Bevaringsværdige bygninger Vedhæftninger: image001.jpg Hej Bodil Jeg kan huske engang at have snakket med kommunen om det gamle pumpehus ved Søndre vandværk, Jeg kan ikke se det på listen, er det fordi det er en fredet bygning eller andet, vil du checke det op. MVH Henrik Med venlig hilsen Henrik Kirkegaard Driftsleder vand, miljøansvarlig Virksomhedsvej Brønderslev Direkte tlf.: Mobil tlf.: Mailto: 89

93 90

94 91

95 92

96 LandboNord har følgende bemærkninger ifm. udpegningen af områder til store landbrug i Hovedstruktur LandboNord anerkender, at det er en meget vanskelig opgave at udpege en række fremtidssikrede lokaliteter, som kan sikre, at landbruget kan opnå investeringssikkerhed i placeringen af kommende store landbrug. Netop derfor er der særlig grund til at være forsigtig i udpegningerne, både af hensyn til landbrugserhvervet, men også af hensyn til de borgere, der nu kommer til at bo indenfor områder udpeget til store landbrug. Der er en latent risiko for, at udpegningen vil medføre, at der trækkes store værdier ud af de områder der hhv. udpeges til store landbrug og modsat. Udpegningerne kan medføre, at penge- og kreditinstitutterne vil medtage dette udpegningsgrundlag i deres fremtidige vurdering af belåningsmuligheder for boliger og landbrug i områderne. LandboNord foreslår, at Brønderslev kommune skelner mellem nye jordløse husdyrbrug og eksisterende husdyrbrug med jordtillæggende. Det er vigtigt, at bevare de værdier der allerede er investeret i landbrugene. Der er stor forskel på vurderingskriterierne om der er tale om nybyggeri eller om en tilbygning til eksisterende byggeri, det gælder især i de økologiske forbindelseslinjer, særligt værdifuldt landskab, uforstyrret landskab osv. Eks. 1 Taffelgårdsvej øst. Området er udpeget som særlig vurderingszoner pga. våd økologisk forbindelseslinje. Miljømæssigt vil det ikke have nogen betydning, om der kommer en tilbygning til det eksisterende staldanlæg på 500 DE og en besætnings udvidelse. Men for landmanden har det store økonomiske konsekvenser overfor kreditforeningen at hans ejendom er placeret i en særlig vurderingszone. Udover dårligere kreditmuligheder bliver selve miljøansøgningen væsentligt dyrere, blandt andet pga. krav om visualisering og øgede omkostninger til sagsbehandlingen. Eks. 2. Eksisterende ejendom i Hellum Ejendommen er placeret i særlig vurderingszoner pga. udpegning af området som råstofgraveområder. Der er samme argumentation som ovenforstående, at det kun har en betydning i forbindelse med nye anlæg. Endnu en grund til at skelne i teksten om der er tale om en ny ejendom eller om udvidelse af eksisterende ejendomme. Eks 3.Eksisterende ejendomme V. Starengvej Ejendommene er placeret i større uforstyrrede landskaber, der er tale om mange ejendomme som hvor produktionsbygningerne er placeret langs veje primært på sydsiden af vej. 93

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej Middelfart Kommune Trafik og Vejafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Algade 8 DK-5500 Middelfart Telefon: +45 64 41 47 41 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Bankkonto: 0755 755-56-80206

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse.

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse. VS: Dispensation vedr. Sjællands Universitetshospi Dato: 19. september 2016 08:30:08 Teamleder Planafdelingen Tlf +45 56 67 24 34 Mobil 40130790 anders.m.nielsen@koege.dk Fra: Sendt: 16. september 2016

Læs mere

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune 1 2 Baggrund Kommuneplan 2013 skal som noget nyt planlægge for fælles biogasanlæg. Det er et statsligt mål, at halvdelen af husdyrgødningen

Læs mere

Vedrørende Forslag til Råstofplan 2012

Vedrørende Forslag til Råstofplan 2012 Gantrup Borgerforening Gantrupvej 4 Gantrup 8752 Østbirk 25. marts 2012 Region Midtjylland, Regional Udvikling, Skottenborg 26, 8800 Viborg Vedrørende Forslag til Råstofplan 2012 Gantrup borgerforening

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplanen for Thorning-Hvam området.

Høringssvar til Kommuneplanen for Thorning-Hvam området. Thorning den 14.4.2013 Høringssvar til Kommuneplanen for Thorning-Hvam området. 1. Tekst fra kommuneplanen bruges senere. Rammeområde 21-E-03 Rammebestemmelserne for det nordlige erhvervsområde ved Foghsvej

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Landzonetilladelse. Gyllebeholder på planteavlsejendom

Landzonetilladelse. Gyllebeholder på planteavlsejendom Lars Sneverholt Frederiksen Dybvadvej 81 9740 Jerslev J Plan og Miljø Dato: 11-12-2014 J. nr.: 2014-0391 Sagsbeh.: Anne Marie Kjær Lokaltlf.: 9945 5144 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen Kl. 19:00 Kl. 19:05 Kl. 19:10 Kl. 19:30 Kl. 19:55 Kl. 21:00 Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr Aftenens videre program v/sonja Miltersen Høringer og besvarelser v/thomas Boldsen Kaffe og café-borde Spørgsmål

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg ved Evetofte i 20. januar til den 18. februar 2015. Desuden er der indkaldt forslag og ideer

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Uddybende omkring placering af biogasanlæg Ifølge aftale med Miljøudvalget

Uddybende omkring placering af biogasanlæg Ifølge aftale med Miljøudvalget Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Uddybende omkring placering af biogasanlæg Ifølge aftale med Miljøudvalget Vi vil gerne fastslå, at vi på ingen måde er modstandere af biogas. Vi

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Indsigelse mod lokalplan

Indsigelse mod lokalplan Indsigelse mod lokalplan 11-727. Odense d. 17/6-2013 På vegne af Grundejerforeningen Anderuplunden (84 husstande), beboere fra Anderupvænget og samtlige beboere på Anderupvej vest for Otterupvejen, vil

Læs mere

Høringssvar til lokalplan Boligområde ved Skovrevlgyden, Nr. Lyndelse

Høringssvar til lokalplan Boligområde ved Skovrevlgyden, Nr. Lyndelse Høringssvar til lokalplan 2016-10 Boligområde ved Skovrevlgyden, Nr. Lyndelse N r. Lyndelse 27.12.20\6 Indsigelse til lokalplan 2O16-LO boligområde Skovrevlgrden, Nr. Lyndelse. Efter at have læst udkast

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale.

Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten, Støvring Ådale. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.05P16115 Dato: 01122015 Notat vedr. indsigelser og høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og forslag til lokalplan 292, Boligområdet, Kronhjorten,

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse Mogens og Marianne Emne: Gøteborg Allé 5 - svømmehal Dato: 1. maj 2014 12:55:38 Kære udvalg vedr. udnyttelse af område omkring Gøteborg Allé 5 Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen.

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen. Fra: [jakobstilling@hotmail.com] Til: Birgit Berggrein [bibe@randers.dk] Kopi: Malte Larsen [Malte.Larsen@randers.dk] Sendt dato: 10-07-2013 13:54 Modtaget Dato: 10-07-2013 13:54 Vedrørende: RE: SV: Derudover

Læs mere

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark Idé Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Stifterne i Danmark.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

g 5)v 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune GÅET Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup.

g 5)v 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune GÅET Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup. GÅET 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup. Vi har af omveje fundet ud af, at der for nogle få uger siden er indgivet forslag til

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Sag nr. 01.02.05-P16-50-10 Høringsperiode: 23/4-2013-17/6-2013

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

BILAG 1 BYP 11. august indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind INDHOLD

BILAG 1 BYP 11. august indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra beboere på Vesterdamsvænget Indsigelse fra beboer på Vesterdamsvænget Indsigelse fra beboere på Vesterlindvej Bemærkning fra Herning

Læs mere

TILLÆG 5 HVIDBOG Udvidelse af svineproduktion ved Gimlinge Fuglebjerg Kommune

TILLÆG 5 HVIDBOG Udvidelse af svineproduktion ved Gimlinge Fuglebjerg Kommune Regionplan 2005-2016 TILLÆG 5 HVIDBOG Udvidelse af svineproduktion ved Gimlinge Fuglebjerg Kommune Sammendrag og behandling af ideer og forslag indkommet i den 2. offentlighedsfase fra 5. september - 31.

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Indhold Finn Christensen m.fl....2 Ejner Frost m.fl....3 Bente Bak m.fl....5 Frederik

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning. Debatoplæg Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af et biogasanlæg i erhvervsområde nord for Thorning Debatoplæg Deltag i debatten Silkeborg Kommune har igangsat planlægningen for et biogasanlæg i et erhvervsområde

Læs mere

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Foretræde for Teknisk Udvalg, mandag d. 22. maj 2017: Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Vi er de kommende ejere af ejendommen beliggende Krathusvej 7, 8240 Risskov,

Læs mere

Rina Erstad 04-05-2011

Rina Erstad 04-05-2011 Page 1 of 1 Rina Erstad Fra: (Funktionspostkasse) Sendt: 14. marts 2011 09:29 Til: Rina Erstad Emne: VS: Lokalplan 040 docid: http://esdh/sj07/dok883142 SJ: -1 Administrativ sagsbehandler Frederikssund

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere