Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025"

Transkript

1 Samlet oversigt indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag SEPTEMBER 2013

2 Oversigt over indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslag Område til Biogas Nejst 1 Indsigelse fra Kim Jørgensen, Nejstvej 71 på vegne af flere beboere på omegnen - del 3 1 Indsigelse fra Kim Jørgsensen, Nejstvej 71 på vegne af flere beboere på omegnen - del 2 1 Indsigelse fra Kim Jørgensen, Nejstvej 71 på vegne af flere beboere på omegnen - del Område til Biogas Hvilshøj 2 Indsigelse fra Helle og Frank Bang Svendsen, Hebbelstrupvej 180, mod biogasanlæg ved Hvilshøj 3 Anbefaling af placering af biogasanlæg ved Hvilshøj fra Knud Thing, Hvilshøjvej Indsigelse mod biogas mellem Øster Brønderslev og Hvilshøj fra Line og Rasmus Tørholm, Gl. Hvilhøjsvej 31 5 Indsigelse 6 Indsigelse mod BIOGAS HVILSHØJ indsendt af Peter Andersen, Hvilhøjvej Indsigelse mod biogasanlæg ved Hvilshøj v. Peter Thomsen, Hvilshøjvej 323 på vegne af beboere i området 8 Indsigelse til kommuneplanforslag fra Jesper Frank Gl. Hvilshøjvej 7 9 Indsigelse fra beboere på Hvilshøjvej vedr. biogasanlæg i Hvilshøj v. Lone Larsen, Hvilshøjvej 164 Område til Biogas Thorup 10 Høringssvar til kommuneplan vedrørende placering af biogasanlæg v. Britt Kristensen, Ø Thorupvej 4 på vegne af foreninger og beboere 11 Indsigelse fra Linda Bach og Lars Alstrup, Øster Thorupvej 16, vedrørende biogasanlæg 12 Indsigelse fra Linda Bach og Lars Alstrup, Øster Thorupvej 16, vedrørende biogasanlæg Område til Biogas Flauenskjold 13 Indsigelse biogasanlæg v. flauenskjold fra Elly og Hans Nielsen, Solholtvej 28, 9352 Dybvad 14 Indsigelse mod biogasanlæg ved Flauenskjold fra Jens Skriver, Voergårdsvej Indsigelse til biogasanlæg fra Benny Møller Jensen, Gretterholtvej 9 16 Indsigelse mod ny kommuneplan Flauenskjold Borgerforening v. Keld Stougaard 17 Indsigelse mod biogasanlæg ved Flauenskjold v. Mogens Sanden Jensen, Gårdsholtvej 5 18 Indsigelse mod placering af fælles biogasanlæg ved Flauenskjold fra Runa Christensen, Voergårdsvej 2 19 Indsigelser mod biogasanlæg i Flauenskjold v. Birthe Sevher Madsen på vegne af 255 beboere 20 Indsigelse fra Linda Vestmark Nielsen, Storskovvej 92 vedr. biogasanlæg i Flauenskjold 21 Indsigelse fra Tine Bang Pedersen, Voergårdsvej 17 vedr. biogasanlæg ved Flauenskjold 22 Indsigelse fra Tabitha Kristensen, Voldbrovej 23 vedr. biogasanlæg i Flauenskjold 23 Indsigelse fra Jette og Lars Madsen, Ålborgvej 499 mod biogasanlæg nær Ålborgvej Indsigelse fra Frederik K Johansen, Voldbrovej 24 vedr. biogasanlæg i Flauenskjold 25 Indsigelse fra Dennis Jensen, Voergårdsvej 13 vedr. biogasanlæg ved flauenskjold 26 Indsigelse fra Kimmie og Anders Christensen, Gårdsholtvej 1 mod placering af biogasanlæg nordøst for Flauenskjold

3 Bevaringsværdige bygninger 27 Bemærkning til kommuneplan fra Line Hesselholt Hansen, Anneksgade 8 28 Bemærkning om bevaringsværdig bygning fra Henrik Kirkegaard 29 Indsigelse fra Escot v. Orla Nielsen Placering af store husdyrbrug 30 Bemærkninger til kommuneplanforslag LandboNord 31 Indsigelse fra Torben Lagergaard, Taffelgårdsvej 40 vedr. placering af store husdyrbrug Myndigheder m.fl. 32 Høringssvar fra Naturstyrelsen 33 Bemærkninger til forslag til kommuneplan Aalborg Stift 34 Bemærkninger fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 35 Bemærkninger fra Museerne i Brønderslev Kommune til Kommuneplan Kystdirektoratets bemærkninger til Brønderslev Kommuneplan Vejdirektoratets bemærkninger forslag til Kommuneplan Andre emner 38 Bemærkning til kommuneplanforslag , Vindmølleplanlægning fra Anna Marie Buurholt, Ravnstrup 39 Indsigelse fra Kirkevej 7 - Forslag til legeplads på Banegårdspladsen 40 Indsigelse til kommuneplanramme 2013 fra Claus Hovaldt, Lindevej 18, Ø Brønderslev

4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

21 18

22 19

23 20

24 21

25 22

26 23

27 24

28 25

29 Brønderslev kommune Ny Rådhusgade 9700 Brønderslev Hvilshøj d Angående Placering af nye biogasanlæg i Brønderslev kommune. Jeg vil starte med at takke for et godt og informativt møde d. 13. august, hvor Brønderslev kommune afholdt orienteringsmøde om kommuneplanen. Der var en god orientering og en god debat om emnet. Det fremgik klart af mødet at kommunen og med Borgmesteren i spidsen ønsker gode rammevilkår for landbruget i Brønderslev kommune og gerne ser en udvikling i landbrugserhvervet. Som landmand er det dejligt at ens erhverv er ønsket i kommunen. Jeg vil hermed anbefale placeringen af et fremtidig Biogasanlæg i Hvilshøj. Der er mange fordele ved netop denne placering: a. Der er over 1000 meter til nærmeste nabo. b. Tæt på naturgasledningen c. Placeret i et robust landbrugsområde d. Placeret i et meget husdyrtæt område Hertil kommer, at en placering af et biogasanlæg i Hvilshøj er der unik mulighed for at pumpe gyllen både til og fra anlægget. Således at der undgås tung trafik på de mindre veje. Kort sagt vil en pumpeledning mindske trafikgenerne og slidtagen på kommunens vejsystem. Det vil både gavne beboerne i området og kommunens økonomi. En win-win løsning. Jeg håber kommunen og Borgmesteren fortsat vil arbejde på en placering i Hvilshøj til det næste biogasanlæg i Brønderslev kommune. Venlig hilsen Knud Thing Hvilshøjvej Brønderslev PS. Nye Biogasanlæg har en meget mindre miljøbelastning end ældre anlæg, det er især lugt generne der er reduceret ved de nye anlæg. 26

30 Fra: Rasmus Tørholm Til: Bodil Bjørn Sendt dato: :28 Modtaget Dato: :28 Vedrørende: Indsigelse mod biogas mellem Øster Brønderslev og Hvilshøj Indsigelse mod lokalisering af biogas ved Hvilshøj/ Øster Brønderslev i Kommuneplan Med følgende punkter vil vi gøre indsigelse mod placering af biogas på ovennævnte location. 1. Hvilshøjvej kan ikke bære den ekstra tunge trafik. 2. Vi vil med den øgede tunge trafik, aldrig kunne sende vores børn ud på cykel på Hvilshøjvej. 3. Med planer fra de omliggende kommuner, vil man komme op på hele 5 anlæg inden for en radius på 15km. 4. Hvorfor knopskyde med et anlæg mere, i stedet for at udvide det eksisterende. 5. Udvidelse af eksisterende anlæg til 3 gange størrelse, vil vel ikke generere 3 gange lugt. 6. Gyllelugt er end del af at flytte på landet. Men stanken fra biogas er ikke implicit. Line og Rasmus Tørholm Gl. Hvilshøjvej Brønderslev 27

31 Fra: Marinus Møller Til: Bodil Bjørn Sendt dato: :43 Modtaget Dato: :43 Vedrørende: Nej til Biogas på Hvilshøjvej Til Planlægger vedr. Biogas Efter at have læst dagspressen den seneste tid og erfaret at kommunen har et høringsforslag ude vedr. forslag til placering af biogasanlæg, skal jeg hermed endnu en gang ydre mine bekymringer ved forslaget om at placere et anlæg på Hvilshøjvej. Som skrevet tidligere i mail af (vedhæftet nedenfor) er jeg bekymret over vejforholdene gennem bebygget område m.m. Jeg har børn der cykler til og fra skole i Ø. Brønderslev, og tænker derfor først og fremmest på sikkerheden heraf. Men efter at have hørt udtagelser fra naboer til det allerede eksisterende anlæg syd for Brønderslev, er mine bekymring omkring lugtgener, og der af følgende værdiforringelse af ejendomme i området, også blevet en væsentlig problematik. Prestigemæssigt vil det være en stor fordel for Brønderslev Kommune, først at få styr på det allerede eksisterende anlæg syd for Brønderslev, inden man udlægger nye områder. Jeg er enig med Lene Hansen i at man som kommune i Vendsyssel, bør koordinere placeringer sammen med de øvrige kommuner, således at man sikre at forsyningen af gylle m.m. er til stede i nødvendigt omfang. Ellers bliver der rift om råvarerne og der af følgende urentabel drift. En placering på Hvilshøjvej, eller andre steder i den vestlige den af kommunen, er efter min overbevisning ikke velovervejet, da der allerede er eksisterende anlæg inden for kort afstand. Jeg håber endnu en gang at kommunen vil tage overstående overvejelser med i deres fremtidig planlægning. Med venlig hilsen Tidligere fremsendt mail af Til Planlægger vedr. Biogas 28

32 På vegne af beboere i Gl. Hvilshøj skal vi hermed anskueliggøre vores bekymringer til den forslåede placering af et Biogasanlæg på Hvilshøjvej samt vore generelle kommentarer til projektet. Det skal først nævnes at vi som borgere i en kommune der hverken har affaldsforbrænding eller anden stor industri med overskud af varme og el og at vi derfor er nødsaget til at tænke på alternativer, ikke er modstandere af Biogas. Når dette så er sagt er vi dog bekymret over forslaget om at placere et Biogasanlæg på Hvilshøjvej som vil få stor betydning for vores lille samfund. Selvfølgelig er der problematikken vedr. støj og lugt hvilket selvfølgelig vil være yderst beklageligt og sikkert vil få betydning for værdien af vore ejendomme. Vi er dog mest bekymret over at vejforholdene ikke har kapacitet nok til at kunne bære den store mængde af trafik til og fra anlægget og derfor vil ramme, ikke kun os i Gl. Hvilshøj men alt trafik til og fra området. Transporten til og fra anlægget vil for størstedelen af råstofferne (gylle m.m.) blive gennem bebygget område med hhv. skoler, børnehaver og idrætsanlæg som nærmeste naboer og derfor være til stor fare/bekymring for brugerne heraf. Der vil uden tvivl være store omkostninger til udvidelse af vejen samt årlig vedligehold, penge som skal findes i et allerede presset budget. Som det fremgår af det udsendte materiale og fremlagt på orienteringsmødet i Hedelunden den 20. marts, vil det være optimalt at placere 2-3 anlæg fordelt jævnt i kommunen således at transporten af råprodukter ikke skal fragtes over store afstande. Det blev ligeledes nævnt at det er af største betydning at vejforholdene til og fra anlægget er så udbyggede at de vil kunne klare disse krav, en placering på Hvilshøjvej eller anden mindre kommunevej er ikke i tråd med dette. Placering af et biogasanlæg mindre end 5 km fra et allerede fungerende anlæg er måske ikke hensigtsmæssigt og vi har spurgt os selv hvorfor der i materialet ikke er lavet en cirkel omkring det et allerede eksisterende anlæg, som omkring anlægget ved Saltum? Vi håber at vi med ovenstående har kastet lys over problematikken set med vores øjne og håber at kommunen vil tage disse med i deres overvejelser. På vegne af beboere i Gl.Hvilshøj. 29

33 22/ Protest mod biogasanlæg beliggende i Hvilshøj Vi er en familie på 2voksne og 2børn bosiddende i Hvilshøj og tæt op ad Hvilshøjvej. Det lykkedes ikke på mødet den 13-8 at få præciseret den nøjagtige beliggenhed for anlægget nær Hvilshøj, det i sig selv skaber utryghed og virker useriøst. Vi meget forundret over at beliggenheden Hvilshøj er aktuel igen, da den efter sidste høring var slettet fra kommunens side. Argumentet dengang var at vejene omkring Hvilshøj var for små, for smalle og i for dårlig stand til at bære den megen tunge trafik, et biogas anlæg ville medføre. Dette har ikke ændret sig. Tværtimod. Vi forudser store udgifter for Brønderslev Kommune til etablering af nye veje og cykelstier til vores børn, så de stadig kan cykle sikkert til skolen i Øster Brønderslev. Hvis vi får biogas anlægget til Hvilshøj vil vores ejendomme falde markant i værdi, vi kan sågar risikere at de ejendomme som ligger tættest på anlægget vil være usælgelige; dermed sagt, vi vil være stavnsbundet til ejendommene. En anden ting vi er bekymret for, er hvordan den tunge trafik vil ryste undergrunden og give vore huse revner i fundament og murværk, idet vi alle ligger tæt op ad Hvilshøjvej. Vi stiller os uforstående overfor at man fra kommunens side har droppet en udvidelse af det eksisterende anlæg Krogenskær, der kommer jo nok ikke til at lugte mere end der allerede gør, med den begrundelse at beboerne deromkring har lidt nok! Derved erkender man også at lugtgenerne er massive omkring et sådant anlæg. Ved at lægge et anlæg i Hvilshøj vil kommunen skabe yderligere utilfredshed blandt kommunens borgere ikke et men to steder. Som nævnt på mødet d. 13/8 er der pt. hverken investorer til et nyt anlæg eller gylle nok til at holde det i gang, så derfor foreslår vi at det eksisterende biogasanlæg Krogenskær på sigt udvides. Her ligger der ikke store udgifter til kommunen i form af anlæg af nye veje osv. idet infrastrukturen i forvejen er i orden og fungerer. Vi er bekendt med de lugtgener det eksisterende anlæg har medført, men det vil selvfølgelig blive lukket hvis ikke overholder de tilladelser som kommunen har udstedt, men vi ved også at ny teknologi løbende udvikles og der derved vil komme nye muligheder for at få styr på de nuværende lugtgener. 30

34 22/ Ved en udvidelse vil evt. overskydende varme fra anlægget nemt kunne sælges til husstandende i Brønderslev by. Så derfor foreslår vi at revurdere Hvilshøj som mulig placering til et nyt anlæg, og i stedet arbejde hen imod en udvidelse af det eksisterende anlæg Krogenskær. Peter K Andersen Lene K Møller Jeppe K Andersen Anne K Andersen Hvilshøjvej Brønderslev - 31

35 32

36 33

37 34

38 35

39 36

40 37

41 38

42 39

43 40

44 41

45 Fra: Jesper Frank Til: Raadhus Sendt dato: :23 Modtaget Dato: :23 Vedrørende: Indsigelse til kommuneplanforslag MULIGE PLADSERINGSMULIGHEDER AF BIOGASANLÆG Indsigelse / ændringsforslag til kommuneplantillæg Udpegning af mulige pladserings muligheder for biogasanlæg i Brønderslev Kommune. Kære Byråd / beslutningstagere Som borger i Brønderslev kommune og beboer i Gl. Hvilshøj vil jeg gerne gøre min indsigelse mod en mulig godkendelse af pladserings mulighed for biogasanlæg i Hvilshøj. Jeg vil indledningsvis slå fast at jeg ikke er i mod grønenergi eller biogas men at der bør tages de hensyn til lokalområdet som sådanne store installationer kræver. Jeg vil endvidere takke kommunen for det fine arrangement på rådhuset omkring pladseringen af biogasanlæg og udpegning af områder til storbrug. Information og konstruktiv dialog er vejen frem.. Muligt biogasanlæg i Hvilshøj At pladsere et biogasanlæg på toppen bakken mellem Gl. Hvilshøj og Hvilshøj mark har for mig at se ingen samfundsmæssig interesse bortset fra det faktum, at man vil forgylde en lodsejer. og i samme omgang forpæster hverdagen for mange familier på de omkring liggende ejendomme. Vi kender alle til sagen omkring Krogenskær biogasanlæg (som kun ligger ca. 6 km fra os) ingen nævneværdig succes (på flere fronter!!) og til stor gene for omkringboende. Jeg vil i stedet henstille til kommunen, at man tænker lidt taktisk og fremsynet og ikke gentager historien med pladsering af barmarksværker i hver en afkrog af landet. Vær i stedet lidt mere visionær og tænk i store anlæg og praktiske/taktiske pladseringer således vi samtidig også kan hjælpe flest mulige landmænd. Vi har i forvejen et anlæg i kommunen og der er iflg. kommunens beregninger plads til et til. Ville en taktisk pladsering af dette ikke være i den østlige del af kommunen i stedet for i den vestlige hvor vi har Krogenskær Biogas, snart Grøngas i Vrå samt et muligt anlæg i syd for Tylstrup i Aalborg kommune. Sidstnævnte anlæg vil jo kunne bruge hovedparten af gyllen fra den vestlige del af kommunen. Et samarbejde med de omkring liggende kommuner omkring pladsering vil jo derfor være oplagt. Det er i hvert fald ikke planlægning, at ligge 2-3 anlæg inden for en så lille radius. 42

46 Ydermere vil en pladsering i Hvilshøj også betyde flere tusinde lastvognstransporter gennem Øster Brønderslev og ud på vores små og nedslidte veje. Gennem et område der de sidste år har medvirket til positiv befolkningstilvækst til kommunen endsige skatteindtægter. Selvfølgelig kan man i et vist omfang pumpe gylle til og fra værket, men hvem skal betale for den enorme anlægsudgift til pumpeledninger og samlestationer.visse landmænd lever stadig i den illusion, at de skal og kan få alle de midler de har behov for. Jeg vil henstille til, at kommunen genovervejer den mulige pladserings muligheder og indser, at pladsering i Hvilshøj kun er attraktiv for ganske få lodsejere og til gene for hundrede af personer i det nære opland. Brønderslev kommune skal fortsat være for de mange (også landbruget) og ikke kun tilgodese et skrantende landbrugserhverv. Lad os sammen sikre, at kommunen stadig vil være en attraktiv tilflytterkommune med store uspolerede vider og to søndage om ugen. Med venlig hilsen Jesper Frank Egen Gl. Hvilshøjvej Brønderslev

47 22/ Betænkelighed omkring biogasanlæg beliggende i Hvilshøj Vi er en gruppe borgere som er bosiddende nær Hvilshøj og tæt op ad Hvilshøjvej. Alle undertegnede deltog i orienteringsmødet på Brønderslev Rådhus d. 13/8 og lyttede med interesse til kommunens såvel som andres indlæg. Det lykkedes ikke på mødet at få præciseret den nøjagtige beliggenhed for anlægget nær Hvilshøj, det i sig selv skaber utryghed og virker useriøst. Vi meget forundret over at beliggenheden Hvilshøj er aktuel igen, da den efter sidste høring var slettet fra kommunens side. Argumentet dengang var at vejene omkring Hvilshøj var for små, for smalle og i for dårlig stand til at bære den megen tunge trafik, et biogas anlæg ville medføre. Dette har ikke ændret sig. Tværtimod. Vi forudser store udgifter for Brønderslev Kommune til etablering af nye veje og cykelstier til vores børn, så de stadig kan cykle sikkert til skolen i Øster Brønderslev. Hvis vi får biogas anlægget til Hvilshøj vil vores ejendomme falde markant i værdi, vi kan sågar risikere at de ejendomme som ligger tættest på anlægget vil være usælgelige; dermed sagt, vi vil være stavnsbundet til ejendommene. En anden ting vi er bekymret for, er hvordan den tunge trafik vil ryste undergrunden og give vore huse revner i fundament og murværk, idet vi alle ligger tæt op ad Hvilshøjvej. Vi stiller os uforstående overfor at man fra kommunens side har droppet en udvidelse af det eksisterende anlæg Krogenskær, med den begrundelse at beboerne deromkring har lidt nok! Derved erkender man også at lugtgenerne er massive omkring et sådant anlæg. Ved at lægge et anlæg i Hvilshøj vil kommunen skabe yderligere utilfredshed blandt kommunens borgere ikke et men to steder. Som nævnt på mødet d. 13/8 er der pt. hverken investorer til et nyt anlæg eller gylle nok til at holde det i gang, så derfor foreslår vi at det eksisterende biogasanlæg Krogenskær på sigt udvides. Her ligger der ikke store udgifter til kommunen i form af anlæg af nye veje osv. idet infrastrukturen i forvejen er i orden og fungerer. Vi er bekendt med de lugtgener det eksisterende anlæg har medført, men vi ved også at ny teknologi løbende udvikles og der derved vil komme nye muligheder for at få styr på de nuværende lugtgener. 44

48 22/ Ved en udvidelse vil evt. overskydende varme fra anlægget nemt kunne sælges til husstandende i Brønderslev by. Så derfor foreslår vi at revurdere Hvilshøj som mulig placering til et nyt anlæg, og i stedet arbejde hen imod en udvidelse af det eksisterende anlæg Krogenskær. M.v.h. Anette og Lars Kristensen Hvilshøjvej 143 Maja og Jesper Albrechtsen Hvilshøjvej 159 Bodil og Simon Peter Larsen Hvilshøjvej 167 Lone Larsen og Kenneth Christensen Hvilshøjvej

49 46

50 47

51 48

52 49

53 Til Brønderslev Kommune Høringssvar om placering af fælles biogasanlæg. På et borgermøde i Thorup har naboer og interessenter diskuteret lokalplanstillæg for at udpege et område ved Thorup til fælles biogasanlæg. På mødet udtrykte borgerne en positiv holdning til fælles biogasanlæg, når teknologien på et tidspunkt er moden til at fungere uden gener for borgerne, men indtil da kan vi ikke støtte en placering ved Thorup. Konsekvenser for turisme og oplevelsesøkonomi. En af de væsentligste bekymringer fra underskrivernes side er, at det rekreative område, der allerede eksisterer og er ved at blive yderligere udviklet, vil lide under generne fra et biogasanlæg. Området er ved at udvikle sig til en oplevelsesøkonomisk, rekreativ og turistmæssig vækstzone i et bredt sammenhængende bælte fra Dronninglund Slot til Sømosen og Storskoven. Det indbefatter blandt andet: Dronninglund Golfklub Dronninglund Kunstcenter Jyske Ås projektet Thorup hede Spejdercenter Motorcrossbane Forhindringsbanen ved Lunderbjerg National cykelrute Dronninglund Rideklub Dronninglund Slot Dronninglund Hovedgård Galleri Glocal Art Sømosedagene Alderslyst Vingård og flere mindre lokale selvstændige erhvervsdrivende. Brønderslev Kommune understøtter allerede en række af de rekreative tiltag - blandt andet Jyske Ås projektet, der også understøttes af Realdania. Den samlede satsning på turisme og oplevelsesøkonomi vil kollidere med et biogasanlæg. De gener, de besøgende får fra et biogasanlæg vil direkte kunne aflæses i manglende indtjening i lokalområdet. Et biogasanlæg vil derfor være kritisk både for de eksisterende og de kommende projekter i området. Der er ikke plads til et både et rekreativt område samtidig med et biogasanlæg. Med en placering ved Thorup er der ikke sammenhæng i planlægningen. Fremtidsstikrede placeringer Vi undrer os over, at Brønderslev Kommune har udpeget områderne til biogasanlæg ud fra de eksisterende forhold, når man ved, at udviklingen går mod færre og større landbrug. Arealet til store industribrug, der er udpeget ved Thorup, er begrænset og kan ikke udvides af hensyn til miljøfølsomme arealer. Skal der være sammenhæng i planerne, må man tage højde for, hvor der er størst potentiale for storproduktion med tilhørende gylleproduktion i fremtiden og placere et biogasanlæg derefter. Samarbejde på tværs af kommuner Den endelige afgørelse om placering af biogasanlæggene bør først træffes, når man ved, hvor 50

54 nabokommunerne har planer om at placere deres anlæg. Uden hensyntagen til det samlede billede i Vendsyssel, er der fare for fejlbeslutninger. Vi mener, det er bydende nødvendigt med et samarbejde om de optimale placeringer på tværs af kommunegrænser, så anlæggene kan blive rentable og genere færrest mulige borgere. Industrianlæg og miljøpåvirkninger Vi undrer os over, at fælles biogasanlæg i denne størrelse ikke bliver vurderet som industri. Når man i Faktaark: Biogas i forhold til planloven og miljøgodkendelse skriver, at biogasanlæg sidestilles med industrianlæg i miljøklasse 7 (på linje med stålvalseværker og pesticidproduktion), må vi forvente, at der som minimum føres tilsyn, stilles samme miljøkrav og tages samme hensyn til naboerne til et biogasanlæg placeret i det åbne land, herunder de samme krav til forureningsgrad, afstandskrav mv. En del af Thorup-området er udlagt som nitratfølsomt område. Vi ønsker en afklaring af, om brugen af den afgassede gylle på markerne, kan betyde øget brug af kunstgødning, så der bliver en øget udvaskning af nitrat - og dermed får betydning for indvindingen af drikkevand. Vi mener ikke, at området ved Thorup egner sig til den type industri og miljøbelastning. Gener Thorup-egnen lever op til Brønderslev Kommunes målsætning om at tiltrække tilflyttere, der pendler til jobs, men som lægger skattekroner i vores kommune. Tilflytterne har især øje for områdets naturkvaliteter og de rekreative muligheder i kulturlandskabet og i skovene. Her passer et industrianlæg ikke naturligt ind. Der ligger tre beboelsesejendomme under 200 meter fra anlægget, og flere ganske tæt på, der vil mærke generne af biogasanlægget samt store forringelser af deres ejendommes værdi. Derudover vil der også være en betydelig samlet værdiforringelse som vil berøre hele Thorup-egnen, når man oplever lugt-, støj-, trafikale- og visuelle gener fra anlægget. Det vil på sigt affolke området eftersom mulighederne for lån i boliger og ejendomme forringes. I lokalplanforslaget er der ikke oplyst, hvor store gener anlægget må have for beboerne i området. Der er ikke oplyst grænseværdier, ej heller at der skal tages hensyn til lugt, støj, vibrationer fra pumpeanlæg og udslip af sundhedsskadelige stoffer, men udelukkende hensyn til visuelle forhold. Hvis ikke der på forhånd er opsat krav til et biogasanlæg om grænseværdierne, hvilke muligheder for indgriben har kommunen så, hvis ikke det bliver overholdt? Vi mener, at der i kommuneplanen indføres retningslinjer i forhold til de nævnte gener. Trafik Ø.Thorupvej er ikke hensigtsmæssig i forhold til den massive tunge trafik til anlægget, der i dagtimerne vil betyde et læs hver 12. minut. Der er flere steder dårlige oversigtsforhold, vejen har ikke beskaffenhed til tung trafik og er ikke bred nok til de bløde trafikanter. Der må desuden forventes øgede udgifter for kommunen til vedligeholdelse og udbygning af vejene herunder cykelsti. Thorup er opsamlingsområde for skolebørn. Skolebussen henter børn både i Thorup og på Ø. Thorupvej, og fodgængere går eller cykler via Ø.Thorupvej til Hjallerupvej for at tage med offentligt trafik. Det vil blive meget utrygt og farligt for dem at bruge vejene. Øget trafik på Ø. Thorupvej vil i praksis skære egnen midt over, foruden der vil komme betydelig flere gener fra støj og vibrationer. Beboerne i Thorup og omegn har taget medansvar for en udvikling mod bosættelse, 51

55 historieformidling, oplevelsesøkonomi og kultur baseret på værdier i det åbne land og i naturen. Derfor vil vi henstille til, at området omkring Thorup revurderes i forhold til etablering af fælles biogasanlæg. Venlig hilsen Sygeplejerske Linda Bach Direktør Lars Alstrup Ø.Thorupvej 16 Thorup 9330 Dronninglund

56 53

57 54

58 Fra: Lene Hansen Til: Bodil Bjørn Sendt dato: :21 Modtaget Dato: :21 Vedrørende: VS: Indsigelse biogasanlæg v. flauenskjold Til sagen - Med venlig hilsen Lene Hansen Borgmester, Brønderslev Kommune Telefon Web Adresse Ny Rådhus Plads 1, DK-9700 Brøndersle Fra: Sendt: 22. august :03 Til: Lene Hansen; Hildo Rasmussen Emne: Indsigelse biogasanlæg v. flauenskjold Til Brønderslev kommunes tekniske udvalg. Vi vil hermed gøre indsigelse imod det Biogasanlæg, som i mener der skal ligge på Åbholts jord, Gårdsholtvej, Flauenskjold. Vi bor ca. 500 m. fra den placering der er fremlagt, altså vil vi komme til at se ned på anlægget, ligge i fuglefrugtslinje fra vores stuehus. Hver gang vi kører hjemmefra vil vi have den kalos stående lige foran os. Lugtgener vil være ganske forfærdelig, vi bor Solholtvej 28, den stor transport af gylle vil ske lige udenfor vores vinduer/dør x mange dgl året rundt. Vejforholdene er slet ikke bygget til den meget øgede trafik/ tunge trafik. CO2 udslippet fra lastbilerne der skal transportere gyllen frem og tilbage driver lige ind over os. Vi har idag også den tunge trafik fra grusgraven på Ovenstrupvej- siddevej til Skævevej. I må også være bekendt med at der påtænkes uvindelse af Skiffergas på Ovenstrupvej! Så det kan ikke passe at vi skal tage imod alt tung trafik, vejene kan bare ikke holde, kør en tur og se hvordan i vedligeholder Gårdsholtvej, den er faktisks allerede en katestrofe. Skal vi have miljø eller industri på landet Vi frygter at vores herlige ejendom i natur harmoni med kulturenge ned til Voerå, Tøsbæbben på anden side, vi ligger på en meget rekreativ plas. Når engang vi ønsker at sælge er der sket en væsentlig forringelse af vores ejendom, vi har idag en ren naturperle. Vi håber at have fået den sendt til de rette hænder, som skal behandle klagesager, ellers ber vi indtrængende om at i vil sende den videre til de rette indstandser. Venlig hilsen Elly og Hans Nielsen Solholtvej 28, 9352 Dybvad, tlf

59 Fra: Jens Bøgsted Skriver Til: Raadhus Sendt dato: :31 Modtaget Dato: :31 Vedrørende: Indsigelse mod biogasanlæg v. Flauenskjold Brønderslev kommune! 23/8 kl. 13 har jeg talt med Bodil Bjørn og gjort indsigelse mod anlæg af et biogasanlæg nord for Flauenskjold. Min begrundelse er, at der allerede er megen trafik i området især på Voergårdsvej, hvor der både er stærk trafik af lastbiler til virksomheder og privatbiler. Med dette anlæg vil den tunge trafik blive forøget. Venlig hilsen Jens B. Skriver, Voergårdsvej 15, Tlf og Jernaldervej 219A, IV. th., 8210 Århus V. Tlf

60 Fra: Benny Møller Jensen Til: Raadhus Sendt dato: :37 Modtaget Dato: :37 Vedrørende: Indsigelse kommuneplan biogasanlæg I forlængelse af høringsmøde den 13/8-2013, om placering af biogasanlæg i kommunen, fremsendes herved følgende indsigelse til placeringen nær Flauenskjold. Den valgte placering ved Flauenskjold bør ændres, idet der på nuværende tidspunkt er for store lugtgener for de tættestliggende beboelser (iflg. forlydender fra naboer til anlægget nær Brønderslev -indenfor ca. 2 km.) Ligesom der ikke fremgår en samtidig plan for de økonomiske konsekvenser for hverken de kommuneborgere der må afgive jord til anlægget, eller for de nødvendige transportmæssige påvirkninger anlæggene giver for lokalområdets vejnet. Nærmere begrundelser til indsigelsen: Efter høringsmødet blev der rekvireret mere nøjagtig kort med forventet placering af anlægget ved Flauenskjold. Min beboelse vil komme til at ligge indenfor ca meter fra anlægget. Ved høringsmødet fremkom, at de valgte beliggenheder var fundet ved en teoretisk udpegning af områder der ikke var beskyttet af anden lovgivning. Dette til trods for, at biogasanlæg tilsyneladende ikke er omfattet af fastlagte afstandskrav til noget som helst. Alligevel får man opfattelsen af, at placeringen ved Flauenskjold i overvejende grad er taget i hensyn til naturen, og ikke med hensyn til borgerne. Dette synspunkt støttes af, at ingen i den kommunale planlægning personligt har været på de berørte ejendomme og beboelser. Dog havde en enkelt fra den kommunale planlægning et historisk kendskab til området ved Nejst, og havde derfor større forståelse for borgernes bekymringer derfra. Tankevækkende. Da der åbenbart ikke foreligger lovgivne krav til anlæggenes placering, må man antage at disse ikke udgør nogen særlig trussel for naturen. Det henstilles således til, at man finder områder til placering af anlæggene, der tager større hensyn til borgere der kan blive berørt af lugtgenerne, og mindre hensyn til den natur som åbenbart alligevel ikke påvirkes af anlæggene. Det er forståeligt at biogassen er en nødvendighed. Det er også forståeligt, at kommunerne, fra statens siee, er pålagt at finde egnede placeringer til disse anlæg. Det er dog absolut nødvendigt, at de kommunale politikkere varetager borgernes tarv, og sikrer at der stilles større krav til anlæggene inden de opføres. Ellers vil incitamentet for fortsat udvikling mod anlæg med færre gener for de tættestboende ikke være tilstede. Med den nuværende økonomi i anlæggene, kan man kun frygte at anlæggene opføres og drives på en måde, der vil blive til uoverskuelig last for nærmiljøerne. Idet jeg håber på forståelse. 57

61 Mvh. Benny Møller Jensen Gårdsholtvej Dronninglund Mobil:

62 Fra: keld stougård Til: Raadhus Sendt dato: :00 Modtaget Dato: :00 Vedrørende: Indsigelse mod ny kommuneplan - fra Flauenskjold Til Brønderslev kommune På vegne af Flauenskjold Borgerforening og som formand for Flauenskjold Borgerforening indgiver jeg hermed indsigelse med ny kommuneplan i Brønderslev Kommune. Vi er i byen åbne for nye tiltag og udvikling, herunder grøn energi, men et biogasanlæg så tæt på vores dejlige by, det er ikke noget vi bifalder. Der findes alternativer til en eventuel beliggehed, hvor gene fra et anlæg berører langt færre, og skulle I have hjælp til at finde det, så vil vi gerne stille vores vejledning til rådighed. Et anlæg så tæt på byen forringer det skønne vi har i og omkring byen - i sær den friske luft og en udsigt til fantastisk natur. Det er jo det vi skal leve af i vores små samfund. Vi føler, at I har gang i en afvikling i stedet for en udvikling her. Der kan jo nævnes de ting som er lukket gennem de sidste 5 år... her i byen, men I betænker jer ikke ved, at vi skal belastes med gener fra et anlæg så tæt på. Er det byttehandlen, så vil vi gerne have vores genbrugsstation tilbage, hvor man jo også behandler spildprodukter, og det må man jo sige, at lort er. Noget andet er, at informationsniveauet er af meget ringe karakter. Hvorfor kontakter I ikke os her på landet qua vores borgerforeninger og laver informationsmøder. Det kan ikke komme bag på nogen, at det er noget som vil fylde meget i folks hverdag med et biogasanlæg i baghaven. Kom nu ud og mød os og giv os de informationer som er så vitale for vores hverdag. Det virker som om, at det er noget som har skullet presses igennem på 14 dage... er der tale om embedsmandsværk, hvor man skulle mene, at det kunne blive en politisk varm kartoffel? Vi I borgerforeningen ser frem til et tættere samarbejde og en bedre kommunikation i fremtiden. Vi er spændte på at høre jeres oplæg til dette, ellers kan vi sagtens anbefale en kommunikationsform. De venligste hilsner På vegne af Flauenskjold Borgerforening Keld Stougaard 59

63 60

64 61

65 Fra: Kjeld H. Jørgensen Til: Raadhus Sendt dato: :57 Modtaget Dato: :57 Vedrørende: Indsigelser mod biogasanlæg i Flauenskjold Vedhæftninger: Biogas underskrifter.pdf Brønderslev Kommune Vedlagt fremsendes 255 underskrifter som indsigelse mod Forslag til Kommuneplan , afsnittet vedrørende forslag til etablering af biogasanlæg i Flauenskjold. Som skrevet i det vedhæftede brev, ønskes afsnittet fjernet fra Kommuneplanen. Underskrifterne fremsendes i første omgang elektronisk, men originalunderskrifter afleveres personligt fredag den 23. august 2013 på Brønderslev kommunes rådhus. Med venlig hilsen På gruppens vegne Birthe Secher Madsen Mosensvej 4 Flauenskjold 9330 Dronninglund 62

66 63

67 64

68 65

69 66

70 67

71 68

72 69

73 70

74 71

75 72

76 73

77 74

78 75

79 76

80 Fra: Nielsen, Lisa-Vestmark Til: Raadhus Sendt dato: :49 Modtaget Dato: :49 Vedrørende: Biogasanlæg i Flauenskjold Til rette vedkommende, Skal Flauenskjold lugte af lort i fremtiden? Nej, det vil vi borgere i Flauenskjold selvfølgelig ikke acceptere. Nok er vi en lille by i Brønderslev kommune men stadig en meget velfungerende by, hvor vi er gode til at hjælpe hinanden og støtte op om hinandens projekter, som vi har mange af i Flauenskjold. Siden den gamle Dronninglund kommune blev lagt sammen med Brønderslev kommune, oplever vi dog i Flauenskjold, at Brønderslev Kommune helst ser at vi alle flytter til Brønderslev. Alle de små samfund i kommunen bliver truet gang på gang med lukninger af skoler, plejehjem mv. I løbet af de sidste på år har vi i Flauenskjold mistet vores genbrugsplads, plejehjem og skolen har endda også været på tale. Nu mener Brønderslev Kommune så, at byen også skal til at lugte af lort med et biogasanlæg lige i baghaven. Det kan da ikke være rigtigt! Et biogasanlæg skal da ikke ligge lige op ad en by. Der må da være en bedre beliggenhed i Brønderslev kommune, hvor en hel by ikke bliver generet af både lugt og støj. STOP DET NU! Med venlig hilsen Lisa Vestmark Nielsen Storskovvej 92 Flauenskjold 77

81 Fra: Tine Bang Til: Raadhus Sendt dato: :42 Modtaget Dato: :42 Vedrørende: VS: vedr. biogasanlæg I 1992 købte vi vores ejendom på Voergaardsvej 17 Dejlig roligt sted tænkte vi godt sted for børn at vokse op Med Voergaard slot liggende lige over for os rent idyl og ikke mindst et roligt sted. Så kom der en planer om en motor vej og det ændrede en del Inden motorvejen var færdig kom en vurderingsmand og fortalte at vores ejendomsskat ville blive hævet Fordi nu ville vores ejendom blive mere værd, når den lå lige op af en motorvej? Mere værd for hvem? vi havde købt pga. roen og sikken trafik der blev på Voergaardsvej Vi ville gerne lære vores børn til at cykle i skole men det var slet og ret for farligt altså kom der også her en merudgift på transport til skole. Så udvidede Rapsfabrikken i Agersted og lige pludselig var der ikke kun meget trafik af alm. kørsel til motorvejen Nu er der også meget trafik af rigtig rigtig mange lastbiler Jeg tog kontakt til Brønderslev kommune om der ikke kunne komme på tale om at oprette en cykelsti fik besøg af Frederiksen og fik oplyst at det var der slet ikke penge nok til!! Alle på Voergaardsvej er meget plaget af den tunge trafik ejendomme ved kirken ligger meget tæt ved vejen og er meget plaget Så derfor må NOK VÆRE NOK vi kan ikke klare mere trafik på Voregaardsvej slet ikke af de tunge lastbiler Hvis alle landmænd fra Agersted Dybvad Voerså ja en radius af 15 km. skal forbi os vil vi sælge og jeg spørger lige jer ved kommunen om der er nogle der vil købe? Det er ikke vanvittig hyggelig at sidde ude i haven for at nyde roen at der for hvert øjeblik kommer en bil forbi at vinduet skal være lukket pga. larm. Derudover vil jeg også bekymre mig for de personer der kommer til at blive generet af lugtgener i kan slet og ret ikke ødelægge vores lokale by og ejendommene i opland ved at ligge et biogas anlæg tæt på Flauenskjold. Med venlig hilsen/best regards Tine Bang Pedersen Voergaardsvej Dronninglund 78

82 Fra: Tabitha Kristensen Til: Raadhus Sendt dato: :31 Modtaget Dato: :31 Vedrørende: Biogasanlæg Kære Brønderslev Kommune Jeg vil gerne lige komme med min mening omkring at i vil til at bygge et STORT biogasanlæg nær flauenskjold og min landejendom Volbrovej 23, 9330 Dronninglund. Der kan siges mange ting omkring et biogasanlæg, men man kan ikke forsvarre at bygge et så stort anlæg før der er styr på diverse lugtgener.. så længe at det anlæg i har nær brønderslev ikke køre tilfredsstillende.. I gør det ikke nemt at bo i udkandts danmark, jeg mener i skyder jer selv i foden. Vi må jo flygte, den opsparing vi trode vi havde i vores ejendom tager i ved at bygge et så Stort biogasanlæg i vores baghave.. MEN i kan købe ejendommen 2,5 mio så skal jeg nok flytte til en anden kommune... så jeg syntes at det i bør overveje jeres beslutning... De bedste hilsner Tabitha Kristensen Volbrovej Dronninglund tlf

83 Brønderslev Kommune Teknik og miljø Ny Rådhusplads Brønderslev august 2013 Indsigelse mod opførsel af biogasanlæg ved Flauenskjold Efter at have læst det af Brønderslev Kommune fremlagte materiale vedr. opførsel af biogasanlæg ved Flauenskjold, fremsender vi hermed vores indsigelse mod opførsel af dette anlæg. Dette skyldes, at de gener et anlæg af denne type erfaringsmæssigt vil give, f.eks. det anlæg lige syd for Brønderslev by, vil gøre miljøet i vores bolig stort set umuligt at opholde sig i. Vores bolig er placeres ca. 500 m sydøst for det nye anlæg. Venlig hilsen Jette & Lars Madsen Ålborgej 499, Flauenskjold 9330 Dronninglund 80

84 81

85 Fra: Tanja Til: Raadhus Sendt dato: :40 Modtaget Dato: :40 Vedrørende: Biogas ved flaunskjold Hej Brønderslev kommune. Der går rygter om at det kunne være en mulighed at bygge et biogas anlæg ved flaunskjold. Dette er vi meget i mod, det er ikke det rette sted. Vi bor på voergårdsvej dronninglund. Og det vil betyde endnu mere trafik på vores vej. hvor der i forvejen køre rigtig mange landmænd samt, mange lastbiler. Få kilometer herfra i agersted ligger rapseolie fabrikken hvor der er rigtig meget trafik til med lastbiler og traktore. Skulle vi så have en kæmpe gylle fabrik på den anden side.. NEJ TAK.. ikke ved flaunskjold. Mvh Dennis Jensen Voergårdsvej dronninglund Tlf:

86 83

87 84

88 Fra: Line Hesselholt Til: Raadhus Sendt dato: :37 Modtaget Dato: :37 Vedrørende: Bemærkning til kommuneplan Bemærkning til Brønderslev Kommunes kommuneplan Det er med stor interesse, at jeg har læst det offentliggjorte forslag til kommuneplan , og jeg vil som borger i Brønderslev by forelægge mine kommentarer: Bevaringsværdig bebyggelse/- kulturmiljø Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at kommunen endelig har fået øjnene op for de arkitektoniske værdier i de historiske huse i byen, og at en række af disse er blevet udpeget som bevaringsværdige. Det er vigtigt for Brønderslevs image og selvforståelse. At vi er en forholdsvis ny by betyder ikke, at Brønderslev er en uinteressant by uden historie. Vi skal værne om de historiske huse og fortælle åbent om byens historie. Det er også med stor glæde, at jeg ser, at det område jeg selv bor i, sammen med flere andre af byens tidligste kvarterer, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Jeg er helt enig i denne udpegning, og jeg vil gerne appellere til, at kommunen straks efter kommuneplanens vedtagelse går i gang med lokalplanlægning af de bevaringsværdige kulturmiljøer. Det er vigtigt for at hindre tiltag, som kan ødelægge disse miljøer. De er sårbare overfor nybyggeri, ombygninger og andre tiltag, som kan ødelægge helhedsindtrykket. Det er ikke lokalplanens opgave at stoppe tiden, og gøre områderne til små museer, som ingen ønsker at bo i. Lokalplanen skal heller ikke hindre, at de historiske huse kan omdannes til moderne og energioptimale boliger. Men det er lokalplanens opgave at sikre, at områdets særlige karakter bevares, når husene med tiden ombygges eller renoveres. Det er ikke det enkelte hus, der skal bevares, men en hel bygningskultur. Det skal derfor være muligt at bygge til de ofte forholdsvis små huse, det skal være muligt at energioptimere, og til at udskifte rådne vinduer og utætte tage. Men det skal være med respekt for husets oprindelige arkitektur og materialer. Desværre er den almene 85

89 borger ikke altid bevidst om husets særlige værdier og har derfor ikke altid respekt for dette ved ombygning. Der er i kvarteret flere uheldige eksempler herpå. Det er derfor også lokalplanens opgave at vejlede borgerne: Informere om hvilken type bygning de bor i og hvilke af bygningens detaljer og helheder, der skal værnes om i forbindelse med ombygning, og vejlede om hvordan ombygningen konkret kan udføres. Det er også vigtigt, at lokalplanen stiller skrappe krav til nybyggeri - ved udstykning af nye grunde eller ved nedrivning og genopførelse. Der er eksempler på nye huse i kvarteret, der er opført i en helt, for området, fremmede arkitektur og med en anden højde og volumen. Der skal stilles krav til, at det nye byggeri tilpasses de eksisterende huse, så helhedsindtrykket bevares. Juridisk set kan kommuneplanen ikke forhindre dette, selvom området udpeges som bevaringsværdigt kulturmiljø. Derfor er det afgørende, at kommunen selv tager initiativ til at udarbejde en bevarende lokalplan. Jeg vil opfordre til at inddrage borgerne på et tidligt tidspunkt i lokalplanlægningen, og jeg tilbyder gerne selv at bidrage til processen. En lille side-bemærkning er, at vi er en gruppe beboere i Anneksgade, som er forundret over afgrænsningen af det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Krogensgade, Anneksgade, St. Blichers Gade. Udpegningen omfatter kun den vestlige del af Anneksgade på trods af, at den østlige del af gaden indeholder samme type murermestervillaer og derudover indeholder de to ældste huse på gaden (hvorfra flere af husene i gaden er udstykket). Vi vil derfor opfordre kommune til at udvide udpegningen, således at hele Anneksgade er omfattet. Hvis der skal skelnes mellem bygningerne i gaden kan det observeres, at husene på den sydlige side af vejen er meget ensartet i arkitektur og højde og alle ligger placeret på en lige linje, som skaber en homogen og struktureret bebyggelse, mens bebyggelsen på nordsiden er mindre ensartet og ligger mere ustruktureret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for gåturen rundt i byen onsdag d. 14. august og det efterfølgende møde i Den Runde Pavillon. Det var et veltilrettelagt og oplysende møde/gåtur. Jeg savnede dog tilstedeværelse af politikere fra Miljø- og Teknikudvalget, som ville have kunne svare på flere af de spørgsmål, som blev stillet. Detailhandel /midtby 86

90 Der er sammen med Kommuneplanforslaget offentliggjort en Midtbyplan for Brønderslev, som er koordineret med kommuneplanens afsnit om detailhandel. Jeg er meget positiv overfor indholdet i planerne, bl.a. overfor forslaget om at reducere detailhandelsafgrænsningen, således at bycenteret, og dermed placeringen af udvalgsvarer-butikkerne, koncentreres i den centrale del af byen. Det er også spændende planer, der ligger for at omdanne Banegårdspladsen, så den bliver et nyt ankerpunkt i byen. Men jeg savner en helhedsplanlægning for bymidten, som ser mindre ensidigt på midtbyens anvendelse. Det er nødvendigt, at byens liv koncentreres, men ikke kun butikslivet, men alle aktiviteter, som kan skabe liv i midtbyen. Det er en generel tendens, at udvalgsvare-butikker får større og større konkurrence fra internet-salg. Det er en tendens, som vi ikke kan kæmpe imod. Vi skal i stedet indrette os på en ny virkelighed. Udvalgsvarebutikkerne klarer sig bedst, når de placeres i umiddelbar nærhed til en større dagligvarebutik, der derved fungerer som ankerbutik, eller i tilknytning til andre byfunktioner, som tiltrækker liv og aktivitet. Det er derfor, at detailhandlen skal sammentænkes med de resterende aktiviteter i byen. Jeg ser det derfor også som en stor fejl, at byrådet ved flere lejligheder har givet grønt lys for at placere dagligvarebutikker i byens udkant hver gang på midtbyens bekostning. På samme måde er det en kæmpe skuffelse at Byrådet for nylig har besluttet at placere et nyt stort sundhedshus i byens udkant, ved Tolstrupvej/Agdrupvej. Langt fra byens centrum. Skuffelsen handler ikke kun om, at man dermed misser den lette tilgængelighed, som midtbyen har, til glæde for de mennesker, som skal benytte sundhedshuset. Det handler især om, at midtbyen dermed går glip af de aktiviteter, som naturligt vil følge sundhedshuset. Det næste naturlige skridt bliver nu, at en ny dagligvarebutik vil placere sig i forbindelse med sundhedshuset. Og det vil byrådet efter al sandsynlighed sige ja til, al imens midtbyen udhules for liv og aktiviteter. Det er ærligt, at banegårdspladen ikke kunne bruges til det nye sundhedshus. Det ville genere mere liv i midtbyen og dermed give større grobund for butikkernes overlevelse. Ærgerligt at Byrådet ikke valgte at tænke mere langsigtet og strategisk; De sparede penge her-og-nu, men vil give tab i kommunekassen på sigt, som følge af butikkernes død. Kommunen må desuden som myndighed vise vejen, være forbilledet. Når kommunen selv vender midtbyen ryggen, vil de private entreprenører og initiativtagere følge efter. Midtbyplanens skal følges op af konkrete initiativer, ellers er den ikke andet end tomme ord. 87

91 Man kan frygte, at konsekvensen på sigt bliver en udtømt midtby, og snart vil Brønderslev ikke være meget andet end en uinteressant pendlerby til Aalborg. Uden særlige aktiviteter og butikker. Skilte Der er rundt i Brønderslev by opsat mange uheldige skilte højtråbende i deres størrelse, farver og placering. Det er både i midtbyen, bl.a. på de historiske bygningers facader, ved vores indfaldsveje og i forbindelse med salg af nye grunde på kanten af byen, som skæmmer det åbne land. Jeg vil opfordre til, at Brønderslev Kommune får udarbejdet en skiltepolitik og får indarbejdet restriktive bestemmelser om skilte i de fremtidige lokalplaner. Særligt vigtigt er det at få fastlagt bestemmelser i en kommende lokalplan for det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Algade og i andre kommende lokalplaner, som omfatter en eller flere af de udpegede bevaringsværdige bygninger. Bestemmelser om skiltning kunne også blive en del af Midtbyplanens handlingsplan, evt. som en del af designmanualen for byinventar i midtbyen. Med venlig hilsen Line Hesselholt Hansen Anneksgade Brønderslev 88

92 Fra: Henrik Kirkegaard Til: Bodil Bjørn Sendt dato: :55 Modtaget Dato: :52 Vedrørende: Bevaringsværdige bygninger Vedhæftninger: image001.jpg Hej Bodil Jeg kan huske engang at have snakket med kommunen om det gamle pumpehus ved Søndre vandværk, Jeg kan ikke se det på listen, er det fordi det er en fredet bygning eller andet, vil du checke det op. MVH Henrik Med venlig hilsen Henrik Kirkegaard Driftsleder vand, miljøansvarlig Virksomhedsvej Brønderslev Direkte tlf.: Mobil tlf.: Mailto: 89

93 90

94 91

95 92

96 LandboNord har følgende bemærkninger ifm. udpegningen af områder til store landbrug i Hovedstruktur LandboNord anerkender, at det er en meget vanskelig opgave at udpege en række fremtidssikrede lokaliteter, som kan sikre, at landbruget kan opnå investeringssikkerhed i placeringen af kommende store landbrug. Netop derfor er der særlig grund til at være forsigtig i udpegningerne, både af hensyn til landbrugserhvervet, men også af hensyn til de borgere, der nu kommer til at bo indenfor områder udpeget til store landbrug. Der er en latent risiko for, at udpegningen vil medføre, at der trækkes store værdier ud af de områder der hhv. udpeges til store landbrug og modsat. Udpegningerne kan medføre, at penge- og kreditinstitutterne vil medtage dette udpegningsgrundlag i deres fremtidige vurdering af belåningsmuligheder for boliger og landbrug i områderne. LandboNord foreslår, at Brønderslev kommune skelner mellem nye jordløse husdyrbrug og eksisterende husdyrbrug med jordtillæggende. Det er vigtigt, at bevare de værdier der allerede er investeret i landbrugene. Der er stor forskel på vurderingskriterierne om der er tale om nybyggeri eller om en tilbygning til eksisterende byggeri, det gælder især i de økologiske forbindelseslinjer, særligt værdifuldt landskab, uforstyrret landskab osv. Eks. 1 Taffelgårdsvej øst. Området er udpeget som særlig vurderingszoner pga. våd økologisk forbindelseslinje. Miljømæssigt vil det ikke have nogen betydning, om der kommer en tilbygning til det eksisterende staldanlæg på 500 DE og en besætnings udvidelse. Men for landmanden har det store økonomiske konsekvenser overfor kreditforeningen at hans ejendom er placeret i en særlig vurderingszone. Udover dårligere kreditmuligheder bliver selve miljøansøgningen væsentligt dyrere, blandt andet pga. krav om visualisering og øgede omkostninger til sagsbehandlingen. Eks. 2. Eksisterende ejendom i Hellum Ejendommen er placeret i særlig vurderingszoner pga. udpegning af området som råstofgraveområder. Der er samme argumentation som ovenforstående, at det kun har en betydning i forbindelse med nye anlæg. Endnu en grund til at skelne i teksten om der er tale om en ny ejendom eller om udvidelse af eksisterende ejendomme. Eks 3.Eksisterende ejendomme V. Starengvej Ejendommene er placeret i større uforstyrrede landskaber, der er tale om mange ejendomme som hvor produktionsbygningerne er placeret langs veje primært på sydsiden af vej. 93

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Fremtidens Energilandskab

Fremtidens Energilandskab Fremtidens Energilandskab Anbefalinger til politikerne i Skive Kommune fra lokale arbejdsgrupper INDLEDNING SEPTEMBER 2015 ARBEJDSGRUPPER FORMULERER ANBEFALINGER OM FREMTIDENS ENERGILANDSKAB I KÅSTRUP

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet.

Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet. Borgere og biogas December 2012 Tillægsnotat til Kogebog for etablering af biogas 2012. Projektet har været længe undervejs. Planen for biogasanlægget er nu klar til præsentation for borgerne. Kommunen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere