Robotplæneklipper. Driftsmanual. Original brugsanvisning (DK) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Robotplæneklipper. Driftsmanual. Original brugsanvisning (DK) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A"

Transkript

1 Original brugsanvisning (DK) Robotplæneklipper Driftsmanual RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 / DOC6011A

2 Robomow RS modeller - EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery operated Robotic Lawn Mower model: Robomow RS modeller (with Base Station) F. Robotics Acquisitions Ltd. declares under sole responsibility that the products identified above conform to the Directives below: - Machinery Directive 2006/42/EC Standards referenced: EN ISO 12100: EMC Directive 2004/108/EC Standards referenced: EN :2011. EN :2008. EN :2006. EN : Noise Directive 2000/14/EC Standards referenced: BS EN ISO 3744:2010. ISO 11094: RoHS Directive 2011/65/EU. Technical file representative: Hr. Gerome De Schutter, Friendly Robotics BV. Adresse: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673, Holland. I hereby declare that the above product conforms to the requirements as specified above. Shai Abramson Senior VP R&D F. Robotics Acquisitions Ltd. Israel 26 November 2013 Produkterne er fremstillet af F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics). CE godkendt. Friendly Robotics, 2014-A. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må fotokopieres, reproduceres, elektronisk eller oversat, uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Friendly Robotics. Produkt, produktspecifikationer og dette dokument kan ændres uden forudgående meddelelse derom. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Velkommen til en verden med hjemmerobotter sammen med Friendly Robotics Robomow! Tak, fordi du anskaffede dig vores produkt. Vi ved, at du vil nyde den ekstra fritid du får når du benytter Robomow til at klippe din plæne. Når den installeres og bruges korrekt, vil den fungere sikkert på din plæne og give dig en klipning, som kun meget få andre plæneklippere kan hamle op med. Plænens udseende vil imponere dig - og det bedste af det hele: Robomow gjorde det for dig. VIGTIGT! De følgende sider indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner. Læs og følg alle brugervejledningens instruktioner. Læs omhyggeligt og gennemgå igen alle sikkerhedsinstruktioner og advarsler i denne brugervejledning. Hvis du ikke læser og følger disse instruktioner og advarsler kan det medføre alvorlig personskade eller død hos personer og kæledyr samt skade på ejendom. I

3 Indledning Advarselsmærkaternes betydning Dette er symbolerne på Robomow ; Lær dem nøje at kende, inden du begynder at bruge Robomow. DK FARE! Skarpe, roterende knive. Hold hænder og fødder væk. Der kan ske alvorlig personskade. Forsigtig - rør ikke roterende knive Sikkerhedsadvarsel symbol - ADVARSEL dette er farligt maskinværktøj. Vær forsigtig under brugen og følg alle sikkerhedsinstruktioner og -advarsler. 2. Læs brugervejledingen - Læs brugervejledningen inden du bruger Robomow. 3. Fare for flyvende objekter - Hele kroppen udsat. Vær forsigtig. 4. Hold dig på sikker afstand af Robomow når den arbejder Hold mennesker og især børn, kæledyr og tilskuere væk fra Robomow når den er i brug. 5. Afklipning af tæer og fingre - Roterende knive. Risiko for personskade fra de roterende knive. Hold hænder og fødder væk og forsøg ikke at løfte Robomow fra området. 6. Fjern deaktiveringsenheden, inden du arbejder på eller løfter Robomow. 7. Sid ikke på Robomow. Bortskaf ikke Robomow eller en del af den som usorteret,kommunalt affald. Den skal bortskaffes separat. ADVARSEL! Dette advarselssymbol findes adskillige steder i brugervejledningen. Det skal fremhæve en vigtig sikkerhedsadvarsel. Læg nøje mærke til disse steder og vær sikker på, at du forstår meddelelsen til fulde, inden du fortsætter. II

4 Robomow RS modeller Sikkerhedsadvarsler og -forholdsregler Brug 1. Læs denne drifts- og sikkerhedsvejledning omhyggeligt og gør dig bekendt med knapperne og korrekt brug af Robomow, inden du betjener Robomow. 2. Lad aldrig børn eller mennesker der ikke kender disse instruktioner bruge Robomow. 3. Klip aldrig plænen med mennesker, og især børn eller kæledyr, i nærheden. 4. Det anbefales stærkt at bruge Børnesikring eller Anti-tyveri (4 cifret kode) funktionen for at forhindre, at børn eller andre der ikke er bekendte med Robomow betjener den. 5. Lad aldrig Robomow køre uden opsyn, medmindre en zone er helt indhegnet, og der ikke er adgang til at mennesker kan være på plænen. 6. Brugeren er ansvarlig for ulykker eller risici i forbindelse med andre personer eller deres ejendom. 7. Brug øjenbeskyttelse og handsker ved installationen af kanttråden og ved anbringelse af pælene/pløkkerne. Slå alle pløkker helt ned for at undgå, at der snubles over ledningen. 8. Kontroller, at Kanttråden installeres i henhold til instruktionerne. 9. Undersøg området, der er klippet af Robomow, og fjern sten, pinde, kabler, kødben og andre ting, en gang om ugen. Ting, der rammes af knivene, kan blive slynget ud og forårsage alvorlig personskade. 10. Hvis der opstår unormale vibrationer, skal du stoppe maskinen, slå sikkerhedskontakten fra, og visuelt tjekke, om der er sket skade på knivene. Udskift slidte eller beskadigede knive for at bevare balancen. Hvis vibrationerne fortsætter, ring efter service. 11. Hold hænder og fødder væk fra knive og andre bevægelige dele. 12. Slå altid Sikkerhedskontakten fra inden du løfter plæneklipperen eller foretager indstillinger. Rør ikke knivene, før de helt er stoppet. 13. Forsøg aldrig på at servicere eller indstille plæneklipperen, mens den arbejder. 14. Ved programmeringen af de automatiske skemaer, må du ikke lade maskinen køre uden opsyn, hvis du ved, at der er kæledyr, børn eller mennesker i nærheden. 15. Brug ikke Robomow til andet end dens tilsigtede brug. 16. Brug ikke Robomow hvis en sikkerhedsfunktion er skadet eller deaktiveret. 17. Lad aldrig nogen køre eller sidde på plæneklipperen. 18. Advarsel! Ved risiko for uvejr skal du afbryde Kanttråden fra Ladestationen / Perimeterkontakten og Strømboksen 230V/120V fra stikkontakten. 19. Sørg for at alle afskærmninger, sikkerhedsenheder og sensorer sidder som de skal. Reparer eller udskift beskadigede dele, herunder også mærkater. Brug ikke Robomow, hvis dele er beskadigede eller slidte. 20. Løft eller bær aldrig maskinen, imens motoren kører. 21. Elektrisk Stød Advarsel! Tag Strømboksen fra stikkontakten før enhver tilgang til Ladestationens ladekontakter (pins). 22. Transport - sikker flytning fra eller indenfor arbejdsområdet: 1. Brug fjernbetjeningen (hvis tilgængelig) til at køre plæneklipperen fra sted til sted. 2. I tilfælde af forskellige højdeniveauer, slå Sikkerhedskontakten fra, og bær plæneklipperen i bærehåndtaget. 3. I tilfælde af lang transport med bil, er det påkrævet at fjerne sikringen. Brug af Fjernbetjening (Manuel Klipning) 23. Slå kun græs i dagslys eller i god, kunstig belysning. Undgå vådt græs. 24. Brug ikke Robomow med bare fødder eller iført åbne sandaler. Vær altid iført kraftigt fodtøj og lange bukser; Hold godt fodfæste på skråninger. 25. Vær overordentlig forsigtig, når du bakker maskinen mod dig. 26. Start altid motoren i henhold til anvisningerne og med fødderne væk fra knivene. 27. Slå ikke græs på en skråning større end 15 grader eller, hvor godt fodfæste ikke er muligt. Vedligeholdelse 28. Slå altid Sikkerhedskontakten fra på Robomow i følgende tilfælde: før du fjerner blokering/ kontrol/ rengøring/ arbejder på Robomow eller udskifter knivene. 29. Slå altid Sikkerhedskontakten fra hvis Robomow begynder at vibrere abnormt. 30. Brug kraftige handsker, når du tjekker eller reparerer knivene. III

5 Indledning 31. Udskift beskadigede dele af sikkerhedshensyn. 32. Brug kun originale dele og tilbehør. Det er forbudt at ændre på Robomows originale design. Alle modifikationer sker på eget ansvar. 33. Vedligeholdelse / service af Robomow skal udføres i henhold til producentens instruktioner. 34. Batteriet indeholder elektrolytter. I tilfælde af elektrolytlækage fra batteriet, er de følgende handlinger nødvendige: - Hudkontakt: Vask straks det berørte område af med rigeligt vand og sæbe. - Øjenkontakt: Skyl straks øjet med rigeligt vand i mindst 15 minutter, uden at gnide øjet. 35. Vær sikker på at batteriet er opladet med den korrekte oplader som anbefalet af producenten. Forkert brug kan resultere i elektrisk stød, overophedning eller lækage af ætsende væske fra batteriet. Ophør af maskinens levetid 36. Robomow og dens tilbehør skal bortskaffes separat ved levetidens udløb for at undgå, at elektrisk eller elektronisk affald ender op på affaldsdepoter og for at fremme genbrug af elektriske og elektroniske materialer med henblik på at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten, den menneskelige sundhed og for at udnytte de naturlige ressourcer klogt og rationelt. 37. Bortskaf ikke Robomow eller nogen af dens dele (herunder Strømboksen, Ladestationen, og Perimeterkontakten) som usorteret kommunalt affald - det skal indsamles separat. 38. Spørg din lokale distributør/forhandler vedrørende indsamlingssystemer til rådighed. 39. Kom ikke batterienheden på åben ild og bortskaf ikke brugte batterier sammen med husholdningsaffaldet. Batteriet skal indsamles, genbruges eller bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde. DK Robomow - Sikkerhedsforanstaltninger 1. Børnesikring / SikkerhedsværnDenne menufunktion indeholder en sikkerhedsfunktion, som forhindrer, at børn eller andre, der ikke er bekendte med sikker drift af maskinen, kan benytte den. 2. Anti-tyveri / Sikkerhedsværn Anti-tyveri systemet giver brugeren en frakoblingsfunktion som vil forhindre nogen i at anvende eller køre Robomow medmindre de har en gyldig kode at taste ind. Du vil blive bedt om at indtaste en firecifret kode efter eget valg, til at bruge som din personlige sikkerhedskode. 3. Løftesensor Hvis plæneklipperen bliver løftet fra sin stilling på jorden under drift af knivene, vil knivene stoppe med at rotere omgående. 4. Skråningssensor I tilfælde af at plæneklipperen bliver løftet opad i en lodret vinkel, vil knivene stoppe omgående og Robomow vil advare om det. 5. Sensorudstyrede kofangere Kofangeren er udstyret med en sensor som aktiverer hvis maskinen rammer en fast genstand. Når kofangerens sensor aktiveres, stopper knivene omgående, og plæneklipperen bevæger sig væk fra forhindringen. 6. Nødstopkontakt STOP kontakten befinder sig på Bærehåndtaget. Når der trykkes på knappen under driften, holder maskinen op med at bevæge sig, og knivene stopper med at dreje rundt omgående. 7. Sikkerhedskontakt Befinder sig under kofangerlågen, på højre side af Robomow (når man står bag ved maskinen). Hvis Sikkerhedskontakten er slået fra, kan Robomow ikke betjenes. Det er påkrævet at slå denne fra før Robomow løftes eller før vedligeholdelse er foretaget. 8. Hovedsikring Den befinder sig på bagsiden af Robomow. Fjernelse af Hovedsikringen vil forhindre ethvert brug af Robomow. Det kræves at fjerne sikringen før langdistance transport eller før nogen form for service (reservedel udskiftning) foretages. 9. Forseglede batterierbatterierne, som bruges til driften af Robomow, er helt forseglede, og vil uanset stilling ikke lække nogen form for væske. 10. Ladestation / Perimeterkontakt og Kanttråd Robomow kan ikke betjenes uden at en Kanttråd er installeret og aktiveret igennem Ladestation / Perimeterkontakt. I tilfælde af at Perimeterkontakten er slået fra eller fejler, vil Robomow stoppe med at arbejde. IV

6 Robomow RS modeller Hvordan Robomow fungerer for dig Udfør en Førstegangsopsætning før du betjener Robomow for første gang. (Detaljerede instruktioner findes i følgende kapitler) Du vil installere en ledning rundt om hele plænen og rundt om beskyttede områder på plænen. Denne tråd er Kanttråden; den sætter grænser for Robomow. Små pløkker følger med Robomow. De bruges til at fæstne Kanttråden til jorden, under græsniveau. Kanttråden vil gradvist forsvinde under væksten af nyt græs, indtil den hurtigt bliver usynlig. Du vil placere en Ladestation og en Strømboks langs med Kanttråden. De har to basisfunktioner: o De genererer et svagt signal langs med Kanttråden (lav spænding). o De oplader Robomows batterier. Efter at have fuldført installationen af Kanttråden, Ladestationen, og Strømboksen, og har udført Førstegangsopsætningen, vil Robomow klippe græs for dig i hele sæsonen! Kanttråd Pæl Ladestation Strømboks Robomow klipper. Du slipper! Robomow forlader Ladestationen på det planlagte klippetidspunkt. Robomow klipper plænen og kører derefter selv tilbage til Ladestationen for at blive opladet og klar til næste planlagte klipning. Så snart Robomow kører afsted for at klippe, udsender Ladestationen et specielt signal. Dette signal skaber en virtuel mur, som kun Robomow kan se. Signalet holder Robomow indenfor dens grænser, og forhindrer den i at trænge ind på områder den er programmeret til at springe over eller beskytte. Ladestation og Strømboks: - Skaber signal langs ledningen. - Oplader Robomows batteri. Store træer: Robomow må gerne støde ind i dem. Ved denne størrelse kræver objekterne ikke en Kanttråd omkring dem. Robomow registrerer signalet og skifter retning når den når ledningen Kanttråden er en virtuel mur, som kun Robomow kan se Et træ omgivet af en rille, grøft eller blomsterbed, kræver en kanttråd omkring den. V

7 Indledning Betjeningsvejledning Robomow er en robotplæneklipper designet til at klippe og vedligeholde plænen helt af sig selv. Enkel engangsopsætning - Robomow kræver en enkel engangsopsætning, som nemt kan gøres af forbrugeren. Robomow genkender wiren ved hjælp af specielle sensorer, og sørger for den altid bliver indenfor det udpegede område. Vigtigt tilbehør er leveret med produktet. Arbejdsmetode - - Robomow vil automatisk klippe plænen. Den veksler løbende mellem græsslåning og opladning. - Den forlader selvstændigt ladestationen og slår græsset. -- Kantklipning - Til forskel fra andre robotplæneklippere, er Robomow den eneste robotplæneklipper med en speciel kant-funktion, i hvilken den følger perimeterwiren for fuld dækning af plænekanten. Robomow er den eneste robotplæneklipper der klipper på ydersiden af hjulene. - Søgning efter ladestationen - Robomow starter med at søge efter ladestationen når batterikapaciteten bliver for lav. Den slår ikke græsset mens den søger efter ladestationen. - Robomow vil derefter genoplade og fortsætte græsslåningen efter behov. Den vil fortsætte med græsslåningen indtil færdiggørelse af din plænes krævede klipningstid (baseret på det område du har indstillet). - Når græsslåningen af hele området er færdiggjort (Klipningscyklus), vil Robomow blive i ladestationen indtil næste klipningscyklus starter. - Robomow fuldfører to klipningscyklusser om ugen for at holde din plæne sund og pæn. Hvis din plæne kræver mere tid til vedligeholdelse, kan du dog nemt indstille den tid som Robomow bruger på en enkelt klipningscyklus. - Kontrolpanelet øverst på Robomow er der hvor du administrerer plæneklipperen og driftsindstillingerne. - Stærkt klippesystem- Robomows ekstra skarpe klinger gør det muligt at udføre sæsonens første klipning, hvor græsset er relativt højt. - Tilgængelighed - Robomows klippebredde (28cm) samt det kraftfulde klippesystem, LAWN FREE Mere tid hjælper Robomow med at udføre arbejdet hurtigt og efterlade plænen fri så TO ENJOY familien kan nyde den. DK --En fjernbetjening er tilgængelig som tilbehør og bruges til at køre Robomow til en sekundær zone, hvis det er nødvendigt. Den bruges også til at klippe små græsområder, som ikke kan nås under den automatiske kørsel. --Græscyklus - Robomow klipper græsset I meget små stykker som begraves I plænens rødder, hvor de komposteres og bliver til naturlig gødning. Græsstykker indeholder % vand og udløser værdifulde næringsstoffer som vender tilbage til jorden. Det er den naturlige genanvendelse af græs. --Robomow App - Muliggør brugervenlig og intuitive drift af din Robomow og åbner flere menumuligheder og funktioner, som ikke er tilgængelige gennem plæneklipperens kontrolpanel. Robomow App en kan downloades fra Apps Store. 3G 9:41 AM 100% 12 Mobilenheden skal indeholde Bluetooth Low Energy (BLE) mærket som Bluetooth SMART De følgende mobilenheder indeholder BLE: EDGE & SCAN HOME SCAN Samsung Galaxy SIII, Galaxy S4 og Note II. Apples iphone 4S, iphone 5, ipad (3. & 4. generation), ipad Mini og andre. STOP HTC One, One X+ og Droid DNA For at downloade Robomow App en, skal du bruge din mobilenhed til at scanne QR koden til højre, eller downloade den fra App Store. 04:26 Scanning VI

8 for RS models Robomow RS modeller Hvad er der i æsken Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 35cm (14 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Robomow 6 Drifts- og sikkerhedsvejledning 11 Forlængerledning (20 meter (65 fod.) (lav volt kabel). Vægbeslag til Strømforsyning 2 Kanttråd Til oprettelse af en virtuel mur for Robomow. 7 DVD Video omhandlende installation og drift. 12 Bruges til at deaktivere (standsning) automatisk drift og genaktivere den efter behov. Giver også indikation af Robomow status (Docking eller drift) og kanttrådsstatus. 3 Pløkker Til sikring af kanttråden til jorden. 8 RoboLineal Til indstilling af Kanttrådens afstand fra plænekanten. 13 Vægbeslag til Strømboks Til vægmontering af Strømboksen. (inklusive Pløkker og samlepinde). 4 Ledningsstik Til splejsning af ledninger (hvis behov opstår). 9 Samlet Ladestation Til at dokke og oplade Robomow når den ikke er i brug. 14 Skabelon Til installation af en smal passage. 5 Områdestik Til tilslutning af den samlede kanttråd til perimeterkontakten 10 Ladestationpløkker Til sikring af Ladestationen til jorden. 15 Fjernbetjening (kun leveret med RS630). Bruges til manuelt at køre og slå græs hvor som helst. VII

9 Indledning Hoveddele Robomow 1. Driftsindikator DK 2. Støddæmper med berøringsfølsomme sensorer 3. STOP Knap / Bærehåndtag 4. Betjeningspanel 1 Under kølerhjelmen Kofanger dør 2. Klippehøjde indikator 3. Klipper justeringshåndtag 4. Sikkerhedskontakt Ladestation Ladestationshovedet (Oplader) 4 2. Base 3. Flippere (x2) 3 4. Pløkker (x6) 1 2 Strømboks Docking-indikator 2. Tænd-/sluk knap 3. Betjeningsindikator 4. Kanttrådsindikator VIII

10 Robomow RS modeller Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Planlægning...1 Planlægning af Kanttrådens udlægning... 1 Plænetyper: Hvordan ser din græsplæne ud?... 1 "Sekundære Zoner" type plæne... 3 Vælg Ladestationplacering... 4 Bestem Strømboksens placering... 5 Planlægning af Kanttrådens udlægning... 5 Førstegangsopsætning...7 Installation af Kanttråd... 7 Specielle tilfælde af Kanttrådsopsætning... 8 Sekundære Zone(r)...11 Fastgørelse af Kanttråd til jorden Tilbage ved Ladestation fuldførelse af Kanttrådsinstallationen Samling af Ladestationen Placering af Ladestation Installering af Strømboks Ved Strømboksens placering: Forberedelse af Robomow...16 Justering af Klippehøjde Anbringelse af sikring Førstegangsopsætning (Trin for trin) Efter opsætningen er fuldført Robomow Drift...20 Automatisk Drift Menustruktur Plænevalg Klippevalg Manuel drift Brug af Strømboksen...31 Strømboksalarmer For at slå Biplyde Til/Fra For at slå Automatisk drift fra Opladning...32 Opladning i sæsonen Opladning uden for sæsonen Kapitel 7 Fejlfinding...34 Tekst fejlmeddelelser Fejlmeddelelser og korrigerende handlinger Andre problemer Kapitel 8 Specifikationer...38 Kapitel 9 Vedligeholdelse og opbevaring...39 Vedligeholdelse af maskinens dæksel Vedligeholdelse af knivene Bortskaffelse af Gammelt batteri Splejsning af Kanttråden Vedligeholdelse af Ladestationsområde Vinteropbevaring Kapitel 10 Kapitel 11 Tilbehør...42 Tips til vedligeholdelse af græsplænen...43 Begrænset garanti IX

11 Planlægning Kapitel 1 Planlægning At få din plæne klar til Robomow er såre simpelt. Da hver græsplæne alligevel er unik, anbefaler vi at du stifter bekendtskab med opsætningen før du rent faktisk skaber den perfekte ramme for din græsplæne. Venligst se opsætningsvideoen på Robomow DVDen. Denne video vil tage dig igennem hele opsæt-t ningen. Venligst læs dette "Planlægning" kapitel, før du påbegynder opsætningen. Det vil hjælpe dig med at finde de bedste steder til Ladestationen, Strømboksen, og Kanttråden. DK 1.1 Planlægning af Kanttrådens udlægning Kanttråden fungerer som en "usynlig mur" for Robomow. Den afstikker plænezonernes grænser og omkredser særlige områder hvor man ønsker, at Robomow skal bevæge sig ind. Kanttråden holdes ned til jorden med små pløkker, som følger med Robomow. Når ledningen er anbragt, vil den hurtigt blive skjult af nyt græs som vokser op. Så snart Robomow begynder at arbejde, aktiverer den et signal, som går langs med Kanttråden. Dette signal holder Robomow indenfor dens arbejdszoner og væk fra forudstillede, afgrænsede områder. 1.2 Plænetyper: Hvordan ser din græsplæne ud? Der er 3 basiske typer græsplæner: Nogle plæner er kombinationer af mere end en type. Din første opgave er at afgøre hvilken type du har. Kun Main Zone Main Zone Kun Robomow vil klippe denne plæne indenfor dens indstillede grænser. Main Zone + SubZoner Robomow vil klippe Main Zone og vil automatisk bevæge sig til SubZone(r). Main Zone SubZone Sekundære Zoner Robomow vil klippe hver zone separat. Dens bevægelse imellem zonerne er begrænsede. Således vil du planlægge hvordan Robomow skal flyttes fra det ene område til det andet "Main Zone Kun" type plæne "Main Zone Kun" plænen består af er helt område. Det har ingen SubZoner og ingen Sekundære Zoner. Hvis du svarer "ja" til alle følgende spørgsmål, er din plæne en "Main Zone Kun" type plæne: UU Er din plæne et enkelt, sammensat område? Og: UU Er alle områder af din plæne brede nok til at Robomow kan navigere igennem? (Mere end 4-5 meter (13-16 fod) brede på det smalleste sted). Robomow vil automatisk forlade Ladestationen for at klippe dit græs. Main Zone Kun Main Zone Sekundær Zone Mindst 4-5 meter bred 1

12 Robomow RS modeller Hvis din græsplæne ikke passer denne beskrivelse, kan du læse de næste Afsnit for at finde stilen for din græsplæne. Hvis din plæne er Main Zone Kun, kan du gå til Afsnit 1.4 for dette kapitel for at bestemme Ladestationplacering. Smal passage Main Zone + SubZone(r) type plæne Denne type plæne består af mere end én zone, og disse zoner er forbundet med en passage. Passagen kan være relativt smal, men den er bred nok til, at Robomow kan køre igennem. I denne type græsplæne, vil Robomow kunne køre sig fra en zone til den anden for at klippe hele området. Hvis du svarer "ja" til alle følgende spørgsmål, er din plæne en "Main Zone + SubZone(r)" type plæne: SubZone Main Zone Main Zone Main + SubZone med en Smal passage UU UU Er din plæne et enkelt, sammensat område? Er dele af din græsplæne separeret fra Main Zone? UU UU Er der en Smal passage der er bred nok til at Robomow kan køre mellem disse zoner: meter (4-16 fod)? Er denne Smalle passage fast, jævn og blød (ikke stenet, sandet eller forhøjet)? Eksempelvis: græsområde, fortov, fast sti, fast grund. Disse yderligere områder kaldes SubZoner. Du vil instruere Robomow til at køre igennem den Smalle passage for at komme til en SubZone. Den vil klippe både Main Zone og dens SubZone(r) på en gang. Hvis din plæne ikke passer denne beskrivelse, gå videre til Afsnit 1.3 af dette kapitel. "Sekundære Zoner". For at sikre at Robomow kører ind i SubZone og tilbage, er vi nødt til yderligere at undersøge plæneområdet: P P Hvad er bredden på den Smalle passage? m (4 til 6.5 fod.) Hvis passagen er m (4 til 6.5 fod) bred... Hvis passagen er 2-5 m (6.5 til 16 fod) bred... Under Kanttråd indstilling: Du skal bruge en simpel Skabelon der leveres med Robomow. Dette vil lede Kanttråden igennem passage området. (Se Afsnit side 9). Under Kanttråd indstilling: Du vil indstille Kanttråden som i en normal Main Zone type plæne. Robomow kan navigere igennem passagen uden specielle kanttråd-indstillinger. Main Zone Main Zone 2-5 m (6.5 til 16 fod.) Under Førstegangsopsætningen: Du vil indstille Robomow til at arbejde i SubZone tilstand. Under Førstegangsopsætningen: Du vil indstille Robomow til at arbejde i SubZone tilstand. (Se side 23). Main Zone Main Zone (Se side 23). 2

13 Planlægning Hvis passagen er mindre end 1.2 m (4 fod) bred, indstil plænezoner som Sekundære Zoner. Se næste Afsnit 1.3. DK Hvis passagen er mere end 5 m (16 fod) bred, indstil plæne som "Main Zone Kun" typen. Se tidligere Afsnit Main Zone Kun. Fortsæt med at læse næste Afsnit (Sekundære Zoner), da din plæne kan være en kombination af mere end én type. 1.3 "Sekundære Zoner" type plæne "Sekundære Zoner" type plæner indeholder to eller flere zoner der ikke er forbundne. Robomow kan ikke køre mellem disse zoner. Hvis du svarer "ja" til mindst et af følgende spørgsmål, er din plæne under kategorien "Sekundære Zoner". UU UU UU UU Er dele af din plæne adskilt af hegn, fortov, eller andre objekter som Robomow ikke kan passere? Eller. Er dele af din plæne adskilt af en grusvej eller lignende materiale der kan skade plæneklipperens knive? Eller. Er zonerne for din plæne samlet med en passage der er for smal til at Robomow kan køre igennem: mindre end 1.2 m (4 fod) i bredde? Eller. Er zonerne for din plæne på et lavt eller højt niveau? Sekundær Zone Main Zone Main Zone Sekundære Zone(r) Sekundær Zone Hvis nogle af ovenstående beskrivelser passer til din plæne, skal Robomow indstilles til at arbejde i Sekundære Zoner Hvis din plæne ikke passer til nogle af disse beskrivelser, er det sikkert hverken en "Main Zone Kun" eller "Main Zone + SubZone" type. Spring til Afsnit 1.4 En plæne kan bestå af op til 2 Sekundære Zoner. Plæneklipperen skal bæres eller køres manuelt til dette område. En af de tre typer kan være en kombination af mere end én type græsplæne En sekundær zone som kan klippes fuldstændigt i en enkelt kørsel. Hvis det er muligt, kan det separerede område være forbundet til hovedområdets Kanttråd. Eller, det skal muligvis have sin egen separate Kanttråd. I det tilfælde, skal den forbindes til Perimeterkontakten (valgfri tilbehør). Sekundær Zone mindre end 200 m² (2150 fod²) Ladestation 2 ledninger under samme pløk 3

14 Robomow RS modeller Eller: En sekundær zone som kræver mere end en enkelt kørsel for at færdiggøre græsslåningen i området. Sekundær Zone større end 200 m² (2150 fod²) Valgfri Strømboks & Ladestation Dette store separerede område kræver en separat enhed til plæneklipperen. En yderligere Ladestation (valgfri tilbehør) bør blive installeret i det yderligere område. Hoved Strømboks & Ladestation 1.4 Vælg Ladestationplacering Robomows Ladestation skal placeres langs med Kanttråden. Dette er hvor trådcirklen starter og slutter. Ladestationen og Strømboksen har to hovedfunktioner: De genererer et lille signal langs med Kanttråden (meget lav spænding), som en "usynlig væg" der afgør plænens grænser for Robomow. De oplader Robomows batterier. Efter at have fuldført Førstegangsopsætningen for Kanttråden og Ladestationen, er et ugentlig skema fastsat. Det er sådan Robomow begynder at klippe græs for dig for hele sæsonen. Robomow forlader Ladestationen på planlagte dag og tidspunkt i henhold til et forudbestemt program til din specifikke græsplæne og præferencer. Den klipper plænen og vender tilbage til Ladestationen for at lade op. Min. 3 m (10 fod.) efter hjørne Overvej følgende for at vælge den bedste placering: Placer ikke Ladestationen indenfor 3 meter (10 fod) fra et hjørne. Ladestationen bør være tæt (20 m / 65 fod) på en stikkontakt (230V / 120V). Hvis plænen har mere end en zone, placer Ladestationen indenfor den største zone. Ladestation placering Sørg for at Ladestationen er usynlig fra gaden. Base Zone Et sted med skygge foretrækkes. Dette vil forlænge batteri levetid Placer Ladestationen på en relativt jævn grund. Placer den ikke på en skråning. Placer Ladestationen væk fra sprinklerhovederne. Main Zone Zone A 4

15 1.5 Bestem Strømboksens placering Strømboksen skal forbindes til Ladestationen. Vælg en passende placering til Strømboksen, der skal monteres på væggen i nærheden af stikkontakten. Robomows 20 m (65 fod) Forlængerledning skal forbindes til Strømboksen. Længden på Forlængerledningen må ikke blive ændret. Strømboksen kan bruges udendørs. Dog bør den blive placeret på et beskyttet, tørt og velventileret sted. Strømboksen bør ikke blive udsat for direkte sollys eller regn. Strømboks skruet fast på væggen Max 20 m (65 fod.) Planlægning 20 m (65 fod.) Forlængerledning (lav spænding) DK 1.6 Planlægning af Kanttrådens udlægning Objekter på plænen Objekter såsom blomsterbed, damme og små træer kan beskyttes ved at indstille "Perimeterøer". Perimeterøer er afgrænsede områder af græsplænen, hvor Robomow ikke kan komme ind. Forhindringer som er lodrette, relativt stive, og højere end 15 cm (6 tommer), såsom træer og telefon- eller elmaster, behøver ikke grænser. Robomow vil dreje når den kolliderer med disse forhindringer. Men for den blideste og mest lydløse drift, kan du oprette Perimeterøer rundt om alle faste genstande i arbejdsområdet. Hvis der er områder hvor forhindringer er grupperet tæt sammen, skal de afgrænses af en enkelt, kontinuerlig Perimeterø. I Græsplæne skråning I Græsplæne skråning 35% Perimeterskråning Skråninger Perimeterskråning Kanttråden kan udlægges på tværs af en skråning med en skråning under 10% (0.35 fod stigning pr 3.3 fod). FORSIGTIG! Hvis Kanttråden er lagt på tværs af en skråning stejlere end 15%, kan det medføre, at maskinen glider, især når græsset er vådt, og for at krydse ledningen uden for. Men hvis der er en barriere (f.eks et hegn eller væg), der kan beskytte plæneklipperen fra at glide, kan Kanttråden være indstillet den skråning. Perimeterskråning 10% I Græsplæne skråning Robomow kan klippe områder inden for arbejdsområdet med en skråning på op til 35% (1.1 stigning pr 3.3 fod). Tip: Hvis plæneklipperen vipper fra jorden, under klatring af en skråning, er det for stejlt. Udeluk dette stejle område fra Robomows klippeområde. Hvordan udregner du skråningen for din græsplæne? 35 cm (Forhøjning) = 35% (Skråning) 100 cm (Længde) 100 cm (3.3 fod.) Længde Maks 35% skråning 35 cm (1.1 fod) Ophøjning 5

16 Robomow RS 630 modeller Afstande fra Kant (Pools, Søer, Klipper, osv.) RoboLineal bruges til at måle afstanden fra kanten, hvor kanttråden skal placeres. Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) for RS models I visse tilfælde, nær vandløb, såsom pools og damme, eller store højdeforskelle såsom klipper, er det nødvendigt at opretholde en større afstand fra Kanten (se Afsnit 2.3). 6

17 Kapitel 2 Førstegangsopsætning Førstegangsopsætning Anbefaling inden du begynder: Under installationen skal du anbringe pløkker i jorden. For at gøre dette arbejde så nemt som muligt anbefaler vi, at du klipper plænen og vander den, inden du begynder. DK Kom i gang Sørg for, at alle nødvendige dele er indenfor rækkevidde. Hav Robomow kassen i nærheden så du har alle genstande klar. Derudover skal du bruge følgende værktøjer: En hammer, en lille flad og en stjerneskruetrækker (Phillips), Kombinationstang. Hammer Lille, flad og Philips skruetrækkere Kombinationstang 2.1 Installation af Kanttråd Før du starter installationen, bør du have en plan for installation af Kanttråden og for placeringen af Ladestationen. Din plan bør overveje følgende (se Afsnit ): UU UU Hvilken type plæneområder forbereder du? (Main Zone Kun / Main + SubZoner / Sekundære Zoner / kombination af typer). Er der beskyttede eller udelukkede områder på græsplænen? (Perimeterøer). UU Er der nogle skråninger som Robomow bør undgå? UU Er der kanter for pools, damme, klipper osv., der har brug for en ekstra afstand fra Kanttråden? Udgangspunkt: Kanttråd ved Ladestationområdet. Placer Ladestationen, i følge din plan, med dens front vendt Mod uret i perimeteret. Min. 3 m (10 fod.) fra ethvert hjørne c Placer ikke Ladestationen indenfor 3 m (10 fod.) fra et hjørne Vælg ledningsrullen med et grønt områdestik vedhæftet i enden. De andre ruller har ikke et områdestik i enden. Træk områdestikket samt noget ledning ud af dens plastikdække. c Fjern ikke ledningsspolen fra dens dække. Plastikdækket er ledningsholderen. Fastgør starten af ledningen til jorden, hvor Ladestationen skal placeres. Pløkker er leveret i kassen til Robomow. Træk 30 cm (12 tommer) ledning ud og lad det ligge løst ved Ladestationens placering. Senere, ved slutningen af opsætningen af denne del, vil lukke Kanttrådssløjfen. Begynd at lægge ledningen i en retning Mod uret. Fortsæt med at trække Kanttråden ud af dens dække, og lægge den løst som du går langs med græsplænens kant. Kanttråd - fjern ikke plastikdækslet Efterlad 30 cm (12 tommer) udgangspunkt c Hvis du kommer til et område / objekt der kræver speciel behandling eller specielle grænser, vær da sikker på at du lægger Kanttråden forsigtigt efter behov. De næste afsnit omhandler sådanne specielle tilfælde. Mod uret retning af ledningsopsætningen 7

18 for RS models Narrow Pass 14cm (5.5 ) for RS models Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Narrow Pass 14cm (5.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Robomow RS modeller Udlægning af Kanttråden Kanttråden fæstnes til jorden med de pløkker der følger med Robomow. Isæt pløkker hvert få metre og ved hjørner. På dette tidspunkt fastgør et minimum antal pløkker. Senere, efter at have testet opsætningen, skal du fastgøre alle pløkker. Efter afspolingen af trådsektionerne, før du indsætter pløkker brug da RoboLineal til at bestemme afstanden af ledningen fra plænenskant eller forhindringer. RoboLineal er leveret med Robomow UU Hvis kanten hælder (max 15% er tilladt) eller en væg - er afstanden fra kanten 40 cm (1.3 fod). UU Hvis kanten er et fladt område eller en klippe - er afstanden fra kanten 32 cm (1 fod). Hvis der er en hård forhindring (der ikke behøver beskyttelse som en Perimeterø) nær perimeteret - Kanttråden bør være mindst 1 m (3.3 fod) væk derfra. Hvis kanten ikke er en væg, et hegn eller anden forhindring - kan du flytte Kanttråden tættere på kanten. Test denne korte distance før du fastgør pløkker til jorden. Oprethold en 45 vinkel i alle hjørner mod venstre, når du lægger ledningen langs perimeteret. Det er ikke nødvendigt at opretholde en 45 vinkel i alle hjørner mod højre langs perimeteret. Det er ikke nødvendigt at opretholde en 45 vinkel langs alle hjørner af en ø, inde på plænen (eksempelvis: rundt om en pool). Fortsæt med udlæg af ledningen, i følge din plan. Gradvist træk ledningen ud af sin holder og læg den løst eftersom du bevæger dig Imod urets retning. Område uden for perimeter - har en væg som et beskyttet objekt. 40 cm (1.3 fod.) 32 cm (1 fod.) 90 O 45 O Skråning - max 15% 40 cm (1.3 fod.) Ledning Område uden for perimeter - samme basisniveau og fri for beskyttede objekter. 2.2 Specielle tilfælde af Kanttrådsopsætning Perimeterøer Fortsæt med at trække ledningen ud, idet du bevæger dig fra kanten mod forhindringen. Isæt Kanttråden med pløkker rundt om forhindringen Med urets retning. Kanttrådplacering 2 ledninger under samme pløk Kanttråd Retning af opsætning: Med uret omkring forhindring Min. afstand mellem øer. 1.5 m (4.9 fod.). Ellers, afgræns sammen som en ø. 90 O 90 O 45 O 45 O 8

19 Førstegangsopsætning Der skal være en afstand mellem Ø-ledningen og Kanttråden: Hold et minimum af 1.5 m (5 fod.) mellem Ø-ledningen og Kanttråden. Hold et minimum af 1.5 m (5 fod.) mellem ledninger for omliggende øer. DK c FORSIGTIG: Anbringelse af Kanttråden mod urets retning rundt om forhindringen vil få Robomow til at bevæge sig ind på øen. Fuldfør afgrænsningen af øen og vend tilbage til stedet, hvor du forlod plænekanten. Ledningerne, der fører til og fra øen, skal være parallelle og røre hinanden. Derfor, pløk begge ledninger, til og fra øen, sammen med de samme pløkker. Robomow vil ikke genkende disse to ledninger. Den vil klippe hen over dem, som om de ikke fandtes. Robomow vil genkende den enkelt stopledning rundt om Perimeterøen og ikke bevæge sig ind på dette område. Minimum diameter på en Ø bør være 90 cm (3 fod.). Hvis beskyttede objekter er grupperet tæt sammen, afgræns dem med en enkelt, kontinuerlig Perimeterø. Den mindste afstand af Kanttråden fra det beskyttede område skal være 32 cm (1 fod.). Derfor, såfremt beskyttede genstande er for tætte på kanten, skal du lade dem være uden for arbejdsområdet. Perimeterø - Min. 90 cm (3 fod.) 32 cm (1 fod.) Smal passage En smal passage er en del af plænen, som forbinder to større zoner. Denne passage kan være smal, men den er bred nok til at Robomow kan køre igennem. Passagen skal være mindst 1.2 m (4 fod.) bred for at Robomow kan køre igennem den. Ved at følge Kanttråden, kører Robomow imellem Main Zone og SubZone. Men imens hver zone klippes, krydser den ikke over til den anden. Hvis passagen er bredere end 2 m (6.5 fod) - er der IKKE brug for nogen speciel indstilling for Kanttråden. Inkluder blot både passagen og SubZonen i området der er dækket af Kanttråden. Hvis passagen er smal m (4 til 6.5 fod) - skal du indstille en speciel Kanttrådskonfiguration for at lede Robomow ind og ud af passagen. En speciel Skabelon følger med Robomow. Den er sammenfoldet ovenpå plæneklipperen inde i kassen. Du bruger denne Skabelon til at indstille den Smalle passage. Denne specielle indstilling for Kanttråden vil lede Robomow direkte ind i den Smalle passage. Der skal være 40 cm (1.3 fod) afstand mellem Kanttråden og passagens indgang. Pause processen for Kanttråd-indstillinger for at forberede indgangen til den Smalle passage. 9

20 END 7 Robomow RS modeller Læg Skabelonen på jorden ved indgangen til den Smalle passage: Udlæg Skabelonen END START 56 B1 4 2 Pilene peger imod indgangen til den Smalle passage, i retningen af SubZonen. SubZone Main Zone B1 Indsæt med håndkraft (halvvejs inde) 7 pløkker ind i de 7 nummererede huller 1 7. Løft Skabelonen op så pløkkerne sidder løst fast i jorden. Start opsætningen af passage for Sekundær Zone Isæt 1 7 pløkker END SubZone START Læg Kanttråden igennem de fire nummererede pløkker i højre side 1 4 Main Zone Hold ledningen rundt om hver pløk 1, 2, 3, 4 imens pløkken slås hele vejen i jorden. Lad 5-7 pløkker stikke halvvejs ud. De skal forbindes til ledningen senere. Læg Kanttråden igennem 1 4 pælene Fortsæt udlægningen af Kanttråden igennem passagen imod SubZonen: SubZone B1 En lige linje i en minimum afstand af 45 cm (1.5 fod.) fra passagens højre side kant. Stop ved slutningen af passagen for at sætte den anden ende på den Smalle passage. Der bør være en afstand på 40 cm (1.3 fod.) imellem SubZone Kanttråden og passagens udgang. Vend Skabelonen og læg den på jorden ved indgangen til SubZonen. Main Zone Vend Skabelonen og læg den på jorden START Isæt 1-7 pløkker 2 3 Pilene peger imod SubZonen SubZone Isæt med håndkraft (halvvejs inde) 7 pløkker i de 7 huller nummereret 1-7. Main Zone Løft Skabelonen op så pløkkerne er efterladt stikkende løst ud af jorden. Læg Kanttråden igennem 1 3 pløkker Læg Kanttråden igennem de tre pløkker i højre side nummereret 1 3 Hold ledningen om hver pløk 1, 2, 3 imens pløkken slås helt ned i jorden. Main Zone SubZone 10

21 Efterlad de fire pløkker 4-7 stikkende halvvejs ud. De vil senere blive forbundet til ledningen efter du er færdig med at sætte Kanttråden rundt om SubZonen. Færdiggør opsætningen af Kanttråden rundt om SubZonen indtil du kommer tilbage til pløk #4. Læg Kanttråden igennem pløkkerne 4-7 i rækkefølge. Sæt alle pløkkerne i helt i jorden, for at holde ledningen vedhæftet til jorden. Læg ledningen langs med den Smalle passage parallelt til den første ledning. Hold en afstand på 14 cm (0.5 fod.) imellem ledningerne i passagen. Tilbage ved passagens indgang: Læg ledningen igennem de resterende pløkker 5, 6, 7. Isæt alle pløkker hele vejen i jorden, for at holde ledningen hæftet til jorden. Fortsæt udlægningen af Kanttråden i Main Zone imod Ladestationen. Main Zone Førstegangsopsætning Læg Kanttråden igennem SubZone Afslutning af Sekundær Zone passage opsætningen DK 2.3 Sekundære Zone(r) Hvis græsplænen har en eller flere zoner, der er adskilt og hvis plæneklipperen ikke kan køre fra en zone til den anden, er en yderligere indstilling påkrævet. I sådanne tilfælde, skal plæneklipperen køres eller bæres mellem zonerne. Et minimum på 1 m (3.3 fod) skal holdes mellem ledningerne i den Sekundære Zone og Main Zone Opsætning for en sekundær zone som kan klippes fuldstændig i en enkelt kørsel. Hvis det er muligt, kan det separerede område være forbundet til hovedområdets Kanttråd. Intet specielt tilbehør er påkrævet. Hvis områderne ikke kan forbindes til Kanttråden for Main Zone. Den Sekundære Zone vil have sin egen Kanttråd. Perimeterkontakten skal forbindes til yderligere en Perimeterkontakt (Valgfri tilbehør). Installer Perimeterkontakten i henhold til instruktionerne i kassen til Perimeterkontakt tilbehøret. Opsæt en Kanttråd i den Sekundære Zone Opsætning for en sekundær zone som kræver mere end en enkelt kørsel for at færdiggøre grsslåningen i området. En yderligere Station, inklusive en Strømboks (valgfrit tilbehør) er påkrævet for denne installation. Installer stationen i henhold til instruktionerne i kassen til den separate Ladestation. Opsæt en Kanttråd i den Sekundære Zone. Hoved Strømboks & Ladestation Hoved Strømboks & Ladestation Sekundær Zone mindre end 200 m² (2150 fod²) Sekundær Zone større end 200 m² (2150 fod²) Ekstra Perimeter Kontakt (Valgfrit tilbehør) Valgfri Strømboks & Ladestation 11

22 Robomow RS modeller En dam, pool, eller vandløb ved græsplænens kant ELLER: Græsniveau mere end 70 cm (2 fod.) højere end det ydre område. Læg Kanttråden mindst 1.2 m (4 fod) fra vandet. Du kan lave et hegn eller en anden barriere langs plænens kant ved vandet, så vil Robomow helt sikkert opdage det. Barrieren bør være mindst 15 cm (6 tommer) høj. Dette vil blokere Robomow fra, under alle omstændigheder, at krydse over Kanttråden hen til vandområdet. Hvis en sådan barriere eksisterer, kan du sætte Kanttråden ved den Lange afstand på 40 cm (16 tommer) fra barrieren. Mindst 1.2 m (4 fod.) 2.4 Fastgørelse af Kanttråd til jorden Det er ikke nødvendigt at begrave Kanttråden, men du kan dog gøre det, op til 5 cm (2 tommer) dybt. Stram ledningen godt når du slår pløkker ned til deres endelige dybde i jorden. ADVARSEL! Beskyt dine øjne! Beskyt dine hænder! Brug korrekt øjenbeskyttelse og passende arbejdshandsker, når du slår pløkkerne ned i jorden. Hård eller tør jord kan få pløkkerne til at brække, når der slås på dem. What s in the Boxes Pløkkerne skal anbringes med en afstand fra hinanden, så de holder ledningen under græsniveau og forhindrer, at der snubles over den. Når ledningen er anbragt, vil den og pløkkerne hurtigt blive skjult af nyt græs,som vokser op. Hvis der er brug for yderligere ledning til at fuldføre installationen, skal du bruge de vandtætte ledningsstik, som følger med Robomow. (Se Afsnit 9.4) Mindst 40 cm (16 tommer) 6 - Brug kun ledningsstikkene, som følger med Robomow. Hverken sammenflettede ledninger eller en skrueklemme omviklet med isoleringstapeudgør en tilfredsstillende splejsning. Fugten i jorden vil få sådanne ledere til at oxidere 16 og før eller siden afbryde kredsløbet. 2.5 Tilbage ved Ladestation fuldførelse af Kanttrådsinstallationen Når perimetersløjfen er fuldført og pløkket ned i jorden, kan du fuldføre installationen ved at forbinde Kanttrådens begyndelse og slutning til Ladestationen. Hold i begge Kanttrådens ender: ledningen, som begyndte sløjfen, er den med stikket. Sno de to ledninger. Tilklip enden uden stikket for at gøre dem begge lige lange. Fjern overskydende ledning og fjern 5 mm (1/4 tomme) af isolering fra begge ender Strip bagside 5 mm (1/4 tomme) 19 18

23 Førstegangsopsætning Pløk de to Kanttråde ned i jorden med samme pløk, i det du sørger for, at der stadig er nok løs ledning. Sno de to løse dele sammen. Anbring enden af ledningen uden stik i hullet på den anden lednings stik. Skru ledningen fast i stikket med en lille, flad skruetrækker. Lille, lige skruetrækker DK 2.6 Samling af Ladestationen Udlæg og fastgørelse af el-ledning - Sikkerhed - Undgå personskade! El-ledningen skal altid fæstnes sikkert til jorden! Der må aldrig kunne snubles over den. El-ledningen må KUN krydse bløde overflader. Den må ikke krydse hårde overflader (f.eks. fortove og indkørsler), hvor den ikke kan fæstnes sikkert Samling af Ladestation P P P P Ladestationshovedet (Oplader) Base Pløkker x 6 Flippere x Ladestationshovedet og Base: Fjern Ladestationens Hoved fra Basen. Elektrisk Stød Advarsel! Tag Strømboksen fra stikkontakten før enhver tilgang til Ladestationens ladekontakter (pins). B-Skub Træk håndtaget (A) opad A-Træk Skub Ladestationens hoved fra forsiden i retningen markeret som B. Hovedet vil glide ud. 13

24 Robomow RS modeller A B Træk både Kanttråden (A) og El-ledningen (B) igennem spalten på bagsiden af Ladestationen. A B Fastgør Kanttråden til Ladestationshovedet (A). Fastgør den 20 m (65 fod.) El-ledning til Ladestationshovedet (B), hvis det ikke er gjort. Vær sikker på at Kanttråden og den 20 m (65 fod.) El-ledning er igennem spalten på bagsiden af Ladestationen. Placer Ladestationshovedet på fronten af Ladestationen (C). Skub det på plads langs med siderne. Skub fremad indtil Hovedet klikker på plads. Træk den 20 m (65 fod) El-ledning hele vejen til Strømboksen. C 2.7 Placering af Ladestation Placer Ladestationen langs med Kanttråden. Placer Ladestationens front vendende i en Mod uret retning langs med plænens kant. Placer Ladestationen langs med Kanttråden. Sæt midtermarkeringen på forsiden af Basen med ledningen. Efter Ladestationen er placeret, indsæt 2 pløkker i Ladestationens huller. Kun efter opsætningen er fuldført og testet, vil du indsætte de resterende 4 pløkker (Se Afsnit 3.3.5). Indsæt 2 bagerste pløkker 14

25 Førstegangsopsætning 2.8 Installering af Strømboks Bestemmelse af Strømboksens placering Overvej følgende for at installere Strømboksen på sin optimale placering: Placer den uden for plæneområdet. Strømboksen SKAL være monteret lodret for at bevare sin vandtæthed DK Vælg et let tilgængeligt sted. Helst et tørt og beskyttet sted. Vælg et område tæt på en stikkontakt. Strømboksen skal monteres lodret Montering af Strømboks: Monter metalbeslaget på den lodrette flade med de medfølgende pløkker. Placer Strømboksen ovenfor metalbeslaget og skub den på plads langs med den lodrette flade. Forbind DC Kablet fra Strømboksen til den 20 m (65 fod.) El-ledning. 2.9 Ved Strømboksens placering: Forbind Strømboksen til en normal stikkontakt 230/120 Volt AV. Docking-indikatoren (1) vil lyse op hvis Plæneklipperen er i dens Ladestation. 1 Vægbeslag til Strømboks Betjeningsindikatoren (3) vil lyse op hvis Plæneklipperen ikke er i sin Ladestation. 3 15

26 Robomow RS modeller Kapitel 3 Forberedelse af Robomow Inden du bruger Robomow første gang, skal der udføres nogle enkle, indledende indstillinger. Når disse er udført, er Robomow indstillet og klar til at klippe din plæne. 3.1 Justering af Klippehøjde Kniv klippehøjde: mm (0.8-3 tommer) For at justere klippehøjden på kniven, gør følgende: Løft Dørpanelet på toppen af plæneklipperen. B A Drej håndtaget (A) imens der skubbes ned. For at hæve klippehøjden, drej Mod uret. For at sænke klippehøjden, drej Med uret. Klippehøjden (B) er vist til venstre for håndtaget (A). 3.2 Anbringelse af sikring Din Robomow er afsendt med sikringen fjernet. Sikringen er pakket i en plastikpose der er sat fast på toppen af plæneklipperen. C Fjern sikringen fra den lille plastikpose den er i. Skru sikringsholderen (C) fra plæneklipperen. Anbring sikringen i sikringsholderen. Sikringen kan anbringes i begge retninger. Anbring sikringen med holderen tilbage i plæneklipperen, og skru indtil der er helt lukket til. Robomow vil nu starte op (vågne op). Batterierne er ladet nok til til at udføre Førstegangsopsætningen. 3.3 Førstegangsopsætning (Trin for trin) Når sikringen er sat i, er vi klar til at udføre Førstegangsopsætningen. Vær sikker på at Strømboksen er tilsluttet. Placer Robomow inde på plænen, cirka 3 m (10 fod.) foran Ladestationen, vendt imod Kanttråden. Brug knapperne på frontpanelet som følger: Betjeningspanel: Tryk på pilene indtil dit valg bliver vist. Tryk på for at vælge værdien der vises på displayet. Tryk på for at gå tilbage eller afbryde. 16

27 Forberedelse af Robomow Hvis du ønsker at afslutte processen under opsætningen: Tryk på S T O P for at bekræfte. Rul for at vælge markering. DK Vælg Sprog: Rul for at vælge sprog. Tryk på Indstil dato: Rul for at angive en værdi hh:mm. Tryk på for at angive en værdi Indstil tid: Rul for at vælge en værdi hh:mm. Tryk på for at angive en værdi Testning af Ladestationposition Tryk på for at begynde testen. Robomow kører frem mod Ladestationen og Søger basen vises. Hvis plæneklipperen ikke påbegynder testen, vil en af følgende meddelelser blive vist: Intet trådsignal - Bekræft, at Strømboksen er tilsluttet stikkontakten, og at forlængelsen er tilsluttet ved sine begge sider: til Strømboksen og til Ladestationen. Skift ledninger i Områdestik - Kanttråden er tilsluttet i den modsatte retning. Byt om på ledningerne i Områdestik. Robomow går til Ladestationen, kører tilbage, venter foran Ladestationen og Fastgør Ladestation vises. Hvis en Flyt Ladestation besked vises: o Flyt Ladestationen lidt for at tilpasse den til Kanttråden. o Kontroller for eventuelle forhindringer der kan interferere med plæneklipperens indgang til Ladestationen Fastgør Ladestation Indsæt de resterende 4 pløkker til Ladestationen, for at fastgøre den til jorden. Pløkker x 4. 17

Original brugervejledning (DA) Robotplæneklipper. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Brugervejledning

Original brugervejledning (DA) Robotplæneklipper. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Brugervejledning Original brugervejledning (DA) Robotplæneklipper RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning.....

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

fingertouch Havepligter Havearbejde på den smarte måde Plænepleje via

fingertouch Havepligter Havearbejde på den smarte måde Plænepleje via Havepligter Plænepleje via fingertouch Den nye robotplæneklipper Indego Connect kan betjenes nemt og bekvemt via dine mobile enheder havearbejde på den smarte måde, uanset hvor du befinder dig. Havearbejde

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere