Robotplæneklipper. Driftsmanual. Original brugsanvisning (DK) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Robotplæneklipper. Driftsmanual. Original brugsanvisning (DK) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A"

Transkript

1 Original brugsanvisning (DK) Robotplæneklipper Driftsmanual RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS / DOC6011A

2 Robomow RS modeller - EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery operated Robotic Lawn Mower model: Robomow RS modeller (with Base Station) F. Robotics Acquisitions Ltd. declares under sole responsibility that the products identified above conform to the Directives below: - Machinery Directive 2006/42/EC Standards referenced: EN ISO 12100: EMC Directive 2004/108/EC Standards referenced: EN :2011. EN :2008. EN :2006. EN : Noise Directive 2000/14/EC Standards referenced: BS EN ISO 3744:2010. ISO 11094: RoHS Directive 2011/65/EU. Technical file representative: Hr. Gerome De Schutter, Friendly Robotics BV. Adresse: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673, Holland. I hereby declare that the above product conforms to the requirements as specified above. Shai Abramson Senior VP R&D F. Robotics Acquisitions Ltd. Israel 26 November 2013 Produkterne er fremstillet af F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics). CE godkendt. Friendly Robotics, 2014-A. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må fotokopieres, reproduceres, elektronisk eller oversat, uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Friendly Robotics. Produkt, produktspecifikationer og dette dokument kan ændres uden forudgående meddelelse derom. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Velkommen til en verden med hjemmerobotter sammen med Friendly Robotics Robomow! Tak, fordi du anskaffede dig vores produkt. Vi ved, at du vil nyde den ekstra fritid du får når du benytter Robomow til at klippe din plæne. Når den installeres og bruges korrekt, vil den fungere sikkert på din plæne og give dig en klipning, som kun meget få andre plæneklippere kan hamle op med. Plænens udseende vil imponere dig - og det bedste af det hele: Robomow gjorde det for dig. VIGTIGT! De følgende sider indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner. Læs og følg alle brugervejledningens instruktioner. Læs omhyggeligt og gennemgå igen alle sikkerhedsinstruktioner og advarsler i denne brugervejledning. Hvis du ikke læser og følger disse instruktioner og advarsler kan det medføre alvorlig personskade eller død hos personer og kæledyr samt skade på ejendom. I

3 Indledning Advarselsmærkaternes betydning Dette er symbolerne på Robomow ; Lær dem nøje at kende, inden du begynder at bruge Robomow. DK FARE! Skarpe, roterende knive. Hold hænder og fødder væk. Der kan ske alvorlig personskade. Forsigtig - rør ikke roterende knive Sikkerhedsadvarsel symbol - ADVARSEL dette er farligt maskinværktøj. Vær forsigtig under brugen og følg alle sikkerhedsinstruktioner og -advarsler. 2. Læs brugervejledingen - Læs brugervejledningen inden du bruger Robomow. 3. Fare for flyvende objekter - Hele kroppen udsat. Vær forsigtig. 4. Hold dig på sikker afstand af Robomow når den arbejder Hold mennesker og især børn, kæledyr og tilskuere væk fra Robomow når den er i brug. 5. Afklipning af tæer og fingre - Roterende knive. Risiko for personskade fra de roterende knive. Hold hænder og fødder væk og forsøg ikke at løfte Robomow fra området. 6. Fjern deaktiveringsenheden, inden du arbejder på eller løfter Robomow. 7. Sid ikke på Robomow. Bortskaf ikke Robomow eller en del af den som usorteret,kommunalt affald. Den skal bortskaffes separat. ADVARSEL! Dette advarselssymbol findes adskillige steder i brugervejledningen. Det skal fremhæve en vigtig sikkerhedsadvarsel. Læg nøje mærke til disse steder og vær sikker på, at du forstår meddelelsen til fulde, inden du fortsætter. II

4 Robomow RS modeller Sikkerhedsadvarsler og -forholdsregler Brug 1. Læs denne drifts- og sikkerhedsvejledning omhyggeligt og gør dig bekendt med knapperne og korrekt brug af Robomow, inden du betjener Robomow. 2. Lad aldrig børn eller mennesker der ikke kender disse instruktioner bruge Robomow. 3. Klip aldrig plænen med mennesker, og især børn eller kæledyr, i nærheden. 4. Det anbefales stærkt at bruge Børnesikring eller Anti-tyveri (4 cifret kode) funktionen for at forhindre, at børn eller andre der ikke er bekendte med Robomow betjener den. 5. Lad aldrig Robomow køre uden opsyn, medmindre en zone er helt indhegnet, og der ikke er adgang til at mennesker kan være på plænen. 6. Brugeren er ansvarlig for ulykker eller risici i forbindelse med andre personer eller deres ejendom. 7. Brug øjenbeskyttelse og handsker ved installationen af kanttråden og ved anbringelse af pælene/pløkkerne. Slå alle pløkker helt ned for at undgå, at der snubles over ledningen. 8. Kontroller, at Kanttråden installeres i henhold til instruktionerne. 9. Undersøg området, der er klippet af Robomow, og fjern sten, pinde, kabler, kødben og andre ting, en gang om ugen. Ting, der rammes af knivene, kan blive slynget ud og forårsage alvorlig personskade. 10. Hvis der opstår unormale vibrationer, skal du stoppe maskinen, slå sikkerhedskontakten fra, og visuelt tjekke, om der er sket skade på knivene. Udskift slidte eller beskadigede knive for at bevare balancen. Hvis vibrationerne fortsætter, ring efter service. 11. Hold hænder og fødder væk fra knive og andre bevægelige dele. 12. Slå altid Sikkerhedskontakten fra inden du løfter plæneklipperen eller foretager indstillinger. Rør ikke knivene, før de helt er stoppet. 13. Forsøg aldrig på at servicere eller indstille plæneklipperen, mens den arbejder. 14. Ved programmeringen af de automatiske skemaer, må du ikke lade maskinen køre uden opsyn, hvis du ved, at der er kæledyr, børn eller mennesker i nærheden. 15. Brug ikke Robomow til andet end dens tilsigtede brug. 16. Brug ikke Robomow hvis en sikkerhedsfunktion er skadet eller deaktiveret. 17. Lad aldrig nogen køre eller sidde på plæneklipperen. 18. Advarsel! Ved risiko for uvejr skal du afbryde Kanttråden fra Ladestationen / Perimeterkontakten og Strømboksen 230V/120V fra stikkontakten. 19. Sørg for at alle afskærmninger, sikkerhedsenheder og sensorer sidder som de skal. Reparer eller udskift beskadigede dele, herunder også mærkater. Brug ikke Robomow, hvis dele er beskadigede eller slidte. 20. Løft eller bær aldrig maskinen, imens motoren kører. 21. Elektrisk Stød Advarsel! Tag Strømboksen fra stikkontakten før enhver tilgang til Ladestationens ladekontakter (pins). 22. Transport - sikker flytning fra eller indenfor arbejdsområdet: 1. Brug fjernbetjeningen (hvis tilgængelig) til at køre plæneklipperen fra sted til sted. 2. I tilfælde af forskellige højdeniveauer, slå Sikkerhedskontakten fra, og bær plæneklipperen i bærehåndtaget. 3. I tilfælde af lang transport med bil, er det påkrævet at fjerne sikringen. Brug af Fjernbetjening (Manuel Klipning) 23. Slå kun græs i dagslys eller i god, kunstig belysning. Undgå vådt græs. 24. Brug ikke Robomow med bare fødder eller iført åbne sandaler. Vær altid iført kraftigt fodtøj og lange bukser; Hold godt fodfæste på skråninger. 25. Vær overordentlig forsigtig, når du bakker maskinen mod dig. 26. Start altid motoren i henhold til anvisningerne og med fødderne væk fra knivene. 27. Slå ikke græs på en skråning større end 15 grader eller, hvor godt fodfæste ikke er muligt. Vedligeholdelse 28. Slå altid Sikkerhedskontakten fra på Robomow i følgende tilfælde: før du fjerner blokering/ kontrol/ rengøring/ arbejder på Robomow eller udskifter knivene. 29. Slå altid Sikkerhedskontakten fra hvis Robomow begynder at vibrere abnormt. 30. Brug kraftige handsker, når du tjekker eller reparerer knivene. III

5 Indledning 31. Udskift beskadigede dele af sikkerhedshensyn. 32. Brug kun originale dele og tilbehør. Det er forbudt at ændre på Robomows originale design. Alle modifikationer sker på eget ansvar. 33. Vedligeholdelse / service af Robomow skal udføres i henhold til producentens instruktioner. 34. Batteriet indeholder elektrolytter. I tilfælde af elektrolytlækage fra batteriet, er de følgende handlinger nødvendige: - Hudkontakt: Vask straks det berørte område af med rigeligt vand og sæbe. - Øjenkontakt: Skyl straks øjet med rigeligt vand i mindst 15 minutter, uden at gnide øjet. 35. Vær sikker på at batteriet er opladet med den korrekte oplader som anbefalet af producenten. Forkert brug kan resultere i elektrisk stød, overophedning eller lækage af ætsende væske fra batteriet. Ophør af maskinens levetid 36. Robomow og dens tilbehør skal bortskaffes separat ved levetidens udløb for at undgå, at elektrisk eller elektronisk affald ender op på affaldsdepoter og for at fremme genbrug af elektriske og elektroniske materialer med henblik på at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten, den menneskelige sundhed og for at udnytte de naturlige ressourcer klogt og rationelt. 37. Bortskaf ikke Robomow eller nogen af dens dele (herunder Strømboksen, Ladestationen, og Perimeterkontakten) som usorteret kommunalt affald - det skal indsamles separat. 38. Spørg din lokale distributør/forhandler vedrørende indsamlingssystemer til rådighed. 39. Kom ikke batterienheden på åben ild og bortskaf ikke brugte batterier sammen med husholdningsaffaldet. Batteriet skal indsamles, genbruges eller bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde. DK Robomow - Sikkerhedsforanstaltninger 1. Børnesikring / SikkerhedsværnDenne menufunktion indeholder en sikkerhedsfunktion, som forhindrer, at børn eller andre, der ikke er bekendte med sikker drift af maskinen, kan benytte den. 2. Anti-tyveri / Sikkerhedsværn Anti-tyveri systemet giver brugeren en frakoblingsfunktion som vil forhindre nogen i at anvende eller køre Robomow medmindre de har en gyldig kode at taste ind. Du vil blive bedt om at indtaste en firecifret kode efter eget valg, til at bruge som din personlige sikkerhedskode. 3. Løftesensor Hvis plæneklipperen bliver løftet fra sin stilling på jorden under drift af knivene, vil knivene stoppe med at rotere omgående. 4. Skråningssensor I tilfælde af at plæneklipperen bliver løftet opad i en lodret vinkel, vil knivene stoppe omgående og Robomow vil advare om det. 5. Sensorudstyrede kofangere Kofangeren er udstyret med en sensor som aktiverer hvis maskinen rammer en fast genstand. Når kofangerens sensor aktiveres, stopper knivene omgående, og plæneklipperen bevæger sig væk fra forhindringen. 6. Nødstopkontakt STOP kontakten befinder sig på Bærehåndtaget. Når der trykkes på knappen under driften, holder maskinen op med at bevæge sig, og knivene stopper med at dreje rundt omgående. 7. Sikkerhedskontakt Befinder sig under kofangerlågen, på højre side af Robomow (når man står bag ved maskinen). Hvis Sikkerhedskontakten er slået fra, kan Robomow ikke betjenes. Det er påkrævet at slå denne fra før Robomow løftes eller før vedligeholdelse er foretaget. 8. Hovedsikring Den befinder sig på bagsiden af Robomow. Fjernelse af Hovedsikringen vil forhindre ethvert brug af Robomow. Det kræves at fjerne sikringen før langdistance transport eller før nogen form for service (reservedel udskiftning) foretages. 9. Forseglede batterierbatterierne, som bruges til driften af Robomow, er helt forseglede, og vil uanset stilling ikke lække nogen form for væske. 10. Ladestation / Perimeterkontakt og Kanttråd Robomow kan ikke betjenes uden at en Kanttråd er installeret og aktiveret igennem Ladestation / Perimeterkontakt. I tilfælde af at Perimeterkontakten er slået fra eller fejler, vil Robomow stoppe med at arbejde. IV

6 Robomow RS modeller Hvordan Robomow fungerer for dig Udfør en Førstegangsopsætning før du betjener Robomow for første gang. (Detaljerede instruktioner findes i følgende kapitler) Du vil installere en ledning rundt om hele plænen og rundt om beskyttede områder på plænen. Denne tråd er Kanttråden; den sætter grænser for Robomow. Små pløkker følger med Robomow. De bruges til at fæstne Kanttråden til jorden, under græsniveau. Kanttråden vil gradvist forsvinde under væksten af nyt græs, indtil den hurtigt bliver usynlig. Du vil placere en Ladestation og en Strømboks langs med Kanttråden. De har to basisfunktioner: o De genererer et svagt signal langs med Kanttråden (lav spænding). o De oplader Robomows batterier. Efter at have fuldført installationen af Kanttråden, Ladestationen, og Strømboksen, og har udført Førstegangsopsætningen, vil Robomow klippe græs for dig i hele sæsonen! Kanttråd Pæl Ladestation Strømboks Robomow klipper. Du slipper! Robomow forlader Ladestationen på det planlagte klippetidspunkt. Robomow klipper plænen og kører derefter selv tilbage til Ladestationen for at blive opladet og klar til næste planlagte klipning. Så snart Robomow kører afsted for at klippe, udsender Ladestationen et specielt signal. Dette signal skaber en virtuel mur, som kun Robomow kan se. Signalet holder Robomow indenfor dens grænser, og forhindrer den i at trænge ind på områder den er programmeret til at springe over eller beskytte. Ladestation og Strømboks: - Skaber signal langs ledningen. - Oplader Robomows batteri. Store træer: Robomow må gerne støde ind i dem. Ved denne størrelse kræver objekterne ikke en Kanttråd omkring dem. Robomow registrerer signalet og skifter retning når den når ledningen Kanttråden er en virtuel mur, som kun Robomow kan se Et træ omgivet af en rille, grøft eller blomsterbed, kræver en kanttråd omkring den. V

7 Indledning Betjeningsvejledning Robomow er en robotplæneklipper designet til at klippe og vedligeholde plænen helt af sig selv. Enkel engangsopsætning - Robomow kræver en enkel engangsopsætning, som nemt kan gøres af forbrugeren. Robomow genkender wiren ved hjælp af specielle sensorer, og sørger for den altid bliver indenfor det udpegede område. Vigtigt tilbehør er leveret med produktet. Arbejdsmetode - - Robomow vil automatisk klippe plænen. Den veksler løbende mellem græsslåning og opladning. - Den forlader selvstændigt ladestationen og slår græsset. -- Kantklipning - Til forskel fra andre robotplæneklippere, er Robomow den eneste robotplæneklipper med en speciel kant-funktion, i hvilken den følger perimeterwiren for fuld dækning af plænekanten. Robomow er den eneste robotplæneklipper der klipper på ydersiden af hjulene. - Søgning efter ladestationen - Robomow starter med at søge efter ladestationen når batterikapaciteten bliver for lav. Den slår ikke græsset mens den søger efter ladestationen. - Robomow vil derefter genoplade og fortsætte græsslåningen efter behov. Den vil fortsætte med græsslåningen indtil færdiggørelse af din plænes krævede klipningstid (baseret på det område du har indstillet). - Når græsslåningen af hele området er færdiggjort (Klipningscyklus), vil Robomow blive i ladestationen indtil næste klipningscyklus starter. - Robomow fuldfører to klipningscyklusser om ugen for at holde din plæne sund og pæn. Hvis din plæne kræver mere tid til vedligeholdelse, kan du dog nemt indstille den tid som Robomow bruger på en enkelt klipningscyklus. - Kontrolpanelet øverst på Robomow er der hvor du administrerer plæneklipperen og driftsindstillingerne. - Stærkt klippesystem- Robomows ekstra skarpe klinger gør det muligt at udføre sæsonens første klipning, hvor græsset er relativt højt. - Tilgængelighed - Robomows klippebredde (28cm) samt det kraftfulde klippesystem, LAWN FREE Mere tid hjælper Robomow med at udføre arbejdet hurtigt og efterlade plænen fri så TO ENJOY familien kan nyde den. DK --En fjernbetjening er tilgængelig som tilbehør og bruges til at køre Robomow til en sekundær zone, hvis det er nødvendigt. Den bruges også til at klippe små græsområder, som ikke kan nås under den automatiske kørsel. --Græscyklus - Robomow klipper græsset I meget små stykker som begraves I plænens rødder, hvor de komposteres og bliver til naturlig gødning. Græsstykker indeholder % vand og udløser værdifulde næringsstoffer som vender tilbage til jorden. Det er den naturlige genanvendelse af græs. --Robomow App - Muliggør brugervenlig og intuitive drift af din Robomow og åbner flere menumuligheder og funktioner, som ikke er tilgængelige gennem plæneklipperens kontrolpanel. Robomow App en kan downloades fra Apps Store. 3G 9:41 AM 100% 12 Mobilenheden skal indeholde Bluetooth Low Energy (BLE) mærket som Bluetooth SMART De følgende mobilenheder indeholder BLE: EDGE & SCAN HOME SCAN Samsung Galaxy SIII, Galaxy S4 og Note II. Apples iphone 4S, iphone 5, ipad (3. & 4. generation), ipad Mini og andre. STOP HTC One, One X+ og Droid DNA For at downloade Robomow App en, skal du bruge din mobilenhed til at scanne QR koden til højre, eller downloade den fra App Store. 04:26 Scanning VI

8 for RS models Robomow RS modeller Hvad er der i æsken Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 35cm (14 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Robomow 6 Drifts- og sikkerhedsvejledning 11 Forlængerledning (20 meter (65 fod.) (lav volt kabel). Vægbeslag til Strømforsyning 2 Kanttråd Til oprettelse af en virtuel mur for Robomow. 7 DVD Video omhandlende installation og drift. 12 Bruges til at deaktivere (standsning) automatisk drift og genaktivere den efter behov. Giver også indikation af Robomow status (Docking eller drift) og kanttrådsstatus. 3 Pløkker Til sikring af kanttråden til jorden. 8 RoboLineal Til indstilling af Kanttrådens afstand fra plænekanten. 13 Vægbeslag til Strømboks Til vægmontering af Strømboksen. (inklusive Pløkker og samlepinde). 4 Ledningsstik Til splejsning af ledninger (hvis behov opstår). 9 Samlet Ladestation Til at dokke og oplade Robomow når den ikke er i brug. 14 Skabelon Til installation af en smal passage. 5 Områdestik Til tilslutning af den samlede kanttråd til perimeterkontakten 10 Ladestationpløkker Til sikring af Ladestationen til jorden. 15 Fjernbetjening (kun leveret med RS630). Bruges til manuelt at køre og slå græs hvor som helst. VII

9 Indledning Hoveddele Robomow 1. Driftsindikator DK 2. Støddæmper med berøringsfølsomme sensorer 3. STOP Knap / Bærehåndtag 4. Betjeningspanel 1 Under kølerhjelmen Kofanger dør 2. Klippehøjde indikator 3. Klipper justeringshåndtag 4. Sikkerhedskontakt Ladestation Ladestationshovedet (Oplader) 4 2. Base 3. Flippere (x2) 3 4. Pløkker (x6) 1 2 Strømboks Docking-indikator 2. Tænd-/sluk knap 3. Betjeningsindikator 4. Kanttrådsindikator VIII

10 Robomow RS modeller Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Planlægning...1 Planlægning af Kanttrådens udlægning... 1 Plænetyper: Hvordan ser din græsplæne ud?... 1 "Sekundære Zoner" type plæne... 3 Vælg Ladestationplacering... 4 Bestem Strømboksens placering... 5 Planlægning af Kanttrådens udlægning... 5 Førstegangsopsætning...7 Installation af Kanttråd... 7 Specielle tilfælde af Kanttrådsopsætning... 8 Sekundære Zone(r)...11 Fastgørelse af Kanttråd til jorden Tilbage ved Ladestation fuldførelse af Kanttrådsinstallationen Samling af Ladestationen Placering af Ladestation Installering af Strømboks Ved Strømboksens placering: Forberedelse af Robomow...16 Justering af Klippehøjde Anbringelse af sikring Førstegangsopsætning (Trin for trin) Efter opsætningen er fuldført Robomow Drift...20 Automatisk Drift Menustruktur Plænevalg Klippevalg Manuel drift Brug af Strømboksen...31 Strømboksalarmer For at slå Biplyde Til/Fra For at slå Automatisk drift fra Opladning...32 Opladning i sæsonen Opladning uden for sæsonen Kapitel 7 Fejlfinding...34 Tekst fejlmeddelelser Fejlmeddelelser og korrigerende handlinger Andre problemer Kapitel 8 Specifikationer...38 Kapitel 9 Vedligeholdelse og opbevaring...39 Vedligeholdelse af maskinens dæksel Vedligeholdelse af knivene Bortskaffelse af Gammelt batteri Splejsning af Kanttråden Vedligeholdelse af Ladestationsområde Vinteropbevaring Kapitel 10 Kapitel 11 Tilbehør...42 Tips til vedligeholdelse af græsplænen...43 Begrænset garanti IX

11 Planlægning Kapitel 1 Planlægning At få din plæne klar til Robomow er såre simpelt. Da hver græsplæne alligevel er unik, anbefaler vi at du stifter bekendtskab med opsætningen før du rent faktisk skaber den perfekte ramme for din græsplæne. Venligst se opsætningsvideoen på Robomow DVDen. Denne video vil tage dig igennem hele opsæt-t ningen. Venligst læs dette "Planlægning" kapitel, før du påbegynder opsætningen. Det vil hjælpe dig med at finde de bedste steder til Ladestationen, Strømboksen, og Kanttråden. DK 1.1 Planlægning af Kanttrådens udlægning Kanttråden fungerer som en "usynlig mur" for Robomow. Den afstikker plænezonernes grænser og omkredser særlige områder hvor man ønsker, at Robomow skal bevæge sig ind. Kanttråden holdes ned til jorden med små pløkker, som følger med Robomow. Når ledningen er anbragt, vil den hurtigt blive skjult af nyt græs som vokser op. Så snart Robomow begynder at arbejde, aktiverer den et signal, som går langs med Kanttråden. Dette signal holder Robomow indenfor dens arbejdszoner og væk fra forudstillede, afgrænsede områder. 1.2 Plænetyper: Hvordan ser din græsplæne ud? Der er 3 basiske typer græsplæner: Nogle plæner er kombinationer af mere end en type. Din første opgave er at afgøre hvilken type du har. Kun Main Zone Main Zone Kun Robomow vil klippe denne plæne indenfor dens indstillede grænser. Main Zone + SubZoner Robomow vil klippe Main Zone og vil automatisk bevæge sig til SubZone(r). Main Zone SubZone Sekundære Zoner Robomow vil klippe hver zone separat. Dens bevægelse imellem zonerne er begrænsede. Således vil du planlægge hvordan Robomow skal flyttes fra det ene område til det andet "Main Zone Kun" type plæne "Main Zone Kun" plænen består af er helt område. Det har ingen SubZoner og ingen Sekundære Zoner. Hvis du svarer "ja" til alle følgende spørgsmål, er din plæne en "Main Zone Kun" type plæne: UU Er din plæne et enkelt, sammensat område? Og: UU Er alle områder af din plæne brede nok til at Robomow kan navigere igennem? (Mere end 4-5 meter (13-16 fod) brede på det smalleste sted). Robomow vil automatisk forlade Ladestationen for at klippe dit græs. Main Zone Kun Main Zone Sekundær Zone Mindst 4-5 meter bred 1

12 Robomow RS modeller Hvis din græsplæne ikke passer denne beskrivelse, kan du læse de næste Afsnit for at finde stilen for din græsplæne. Hvis din plæne er Main Zone Kun, kan du gå til Afsnit 1.4 for dette kapitel for at bestemme Ladestationplacering. Smal passage Main Zone + SubZone(r) type plæne Denne type plæne består af mere end én zone, og disse zoner er forbundet med en passage. Passagen kan være relativt smal, men den er bred nok til, at Robomow kan køre igennem. I denne type græsplæne, vil Robomow kunne køre sig fra en zone til den anden for at klippe hele området. Hvis du svarer "ja" til alle følgende spørgsmål, er din plæne en "Main Zone + SubZone(r)" type plæne: SubZone Main Zone Main Zone Main + SubZone med en Smal passage UU UU Er din plæne et enkelt, sammensat område? Er dele af din græsplæne separeret fra Main Zone? UU UU Er der en Smal passage der er bred nok til at Robomow kan køre mellem disse zoner: meter (4-16 fod)? Er denne Smalle passage fast, jævn og blød (ikke stenet, sandet eller forhøjet)? Eksempelvis: græsområde, fortov, fast sti, fast grund. Disse yderligere områder kaldes SubZoner. Du vil instruere Robomow til at køre igennem den Smalle passage for at komme til en SubZone. Den vil klippe både Main Zone og dens SubZone(r) på en gang. Hvis din plæne ikke passer denne beskrivelse, gå videre til Afsnit 1.3 af dette kapitel. "Sekundære Zoner". For at sikre at Robomow kører ind i SubZone og tilbage, er vi nødt til yderligere at undersøge plæneområdet: P P Hvad er bredden på den Smalle passage? m (4 til 6.5 fod.) Hvis passagen er m (4 til 6.5 fod) bred... Hvis passagen er 2-5 m (6.5 til 16 fod) bred... Under Kanttråd indstilling: Du skal bruge en simpel Skabelon der leveres med Robomow. Dette vil lede Kanttråden igennem passage området. (Se Afsnit side 9). Under Kanttråd indstilling: Du vil indstille Kanttråden som i en normal Main Zone type plæne. Robomow kan navigere igennem passagen uden specielle kanttråd-indstillinger. Main Zone Main Zone 2-5 m (6.5 til 16 fod.) Under Førstegangsopsætningen: Du vil indstille Robomow til at arbejde i SubZone tilstand. Under Førstegangsopsætningen: Du vil indstille Robomow til at arbejde i SubZone tilstand. (Se side 23). Main Zone Main Zone (Se side 23). 2

13 Planlægning Hvis passagen er mindre end 1.2 m (4 fod) bred, indstil plænezoner som Sekundære Zoner. Se næste Afsnit 1.3. DK Hvis passagen er mere end 5 m (16 fod) bred, indstil plæne som "Main Zone Kun" typen. Se tidligere Afsnit Main Zone Kun. Fortsæt med at læse næste Afsnit (Sekundære Zoner), da din plæne kan være en kombination af mere end én type. 1.3 "Sekundære Zoner" type plæne "Sekundære Zoner" type plæner indeholder to eller flere zoner der ikke er forbundne. Robomow kan ikke køre mellem disse zoner. Hvis du svarer "ja" til mindst et af følgende spørgsmål, er din plæne under kategorien "Sekundære Zoner". UU UU UU UU Er dele af din plæne adskilt af hegn, fortov, eller andre objekter som Robomow ikke kan passere? Eller. Er dele af din plæne adskilt af en grusvej eller lignende materiale der kan skade plæneklipperens knive? Eller. Er zonerne for din plæne samlet med en passage der er for smal til at Robomow kan køre igennem: mindre end 1.2 m (4 fod) i bredde? Eller. Er zonerne for din plæne på et lavt eller højt niveau? Sekundær Zone Main Zone Main Zone Sekundære Zone(r) Sekundær Zone Hvis nogle af ovenstående beskrivelser passer til din plæne, skal Robomow indstilles til at arbejde i Sekundære Zoner Hvis din plæne ikke passer til nogle af disse beskrivelser, er det sikkert hverken en "Main Zone Kun" eller "Main Zone + SubZone" type. Spring til Afsnit 1.4 En plæne kan bestå af op til 2 Sekundære Zoner. Plæneklipperen skal bæres eller køres manuelt til dette område. En af de tre typer kan være en kombination af mere end én type græsplæne En sekundær zone som kan klippes fuldstændigt i en enkelt kørsel. Hvis det er muligt, kan det separerede område være forbundet til hovedområdets Kanttråd. Eller, det skal muligvis have sin egen separate Kanttråd. I det tilfælde, skal den forbindes til Perimeterkontakten (valgfri tilbehør). Sekundær Zone mindre end 200 m² (2150 fod²) Ladestation 2 ledninger under samme pløk 3

14 Robomow RS modeller Eller: En sekundær zone som kræver mere end en enkelt kørsel for at færdiggøre græsslåningen i området. Sekundær Zone større end 200 m² (2150 fod²) Valgfri Strømboks & Ladestation Dette store separerede område kræver en separat enhed til plæneklipperen. En yderligere Ladestation (valgfri tilbehør) bør blive installeret i det yderligere område. Hoved Strømboks & Ladestation 1.4 Vælg Ladestationplacering Robomows Ladestation skal placeres langs med Kanttråden. Dette er hvor trådcirklen starter og slutter. Ladestationen og Strømboksen har to hovedfunktioner: De genererer et lille signal langs med Kanttråden (meget lav spænding), som en "usynlig væg" der afgør plænens grænser for Robomow. De oplader Robomows batterier. Efter at have fuldført Førstegangsopsætningen for Kanttråden og Ladestationen, er et ugentlig skema fastsat. Det er sådan Robomow begynder at klippe græs for dig for hele sæsonen. Robomow forlader Ladestationen på planlagte dag og tidspunkt i henhold til et forudbestemt program til din specifikke græsplæne og præferencer. Den klipper plænen og vender tilbage til Ladestationen for at lade op. Min. 3 m (10 fod.) efter hjørne Overvej følgende for at vælge den bedste placering: Placer ikke Ladestationen indenfor 3 meter (10 fod) fra et hjørne. Ladestationen bør være tæt (20 m / 65 fod) på en stikkontakt (230V / 120V). Hvis plænen har mere end en zone, placer Ladestationen indenfor den største zone. Ladestation placering Sørg for at Ladestationen er usynlig fra gaden. Base Zone Et sted med skygge foretrækkes. Dette vil forlænge batteri levetid Placer Ladestationen på en relativt jævn grund. Placer den ikke på en skråning. Placer Ladestationen væk fra sprinklerhovederne. Main Zone Zone A 4

15 1.5 Bestem Strømboksens placering Strømboksen skal forbindes til Ladestationen. Vælg en passende placering til Strømboksen, der skal monteres på væggen i nærheden af stikkontakten. Robomows 20 m (65 fod) Forlængerledning skal forbindes til Strømboksen. Længden på Forlængerledningen må ikke blive ændret. Strømboksen kan bruges udendørs. Dog bør den blive placeret på et beskyttet, tørt og velventileret sted. Strømboksen bør ikke blive udsat for direkte sollys eller regn. Strømboks skruet fast på væggen Max 20 m (65 fod.) Planlægning 20 m (65 fod.) Forlængerledning (lav spænding) DK 1.6 Planlægning af Kanttrådens udlægning Objekter på plænen Objekter såsom blomsterbed, damme og små træer kan beskyttes ved at indstille "Perimeterøer". Perimeterøer er afgrænsede områder af græsplænen, hvor Robomow ikke kan komme ind. Forhindringer som er lodrette, relativt stive, og højere end 15 cm (6 tommer), såsom træer og telefon- eller elmaster, behøver ikke grænser. Robomow vil dreje når den kolliderer med disse forhindringer. Men for den blideste og mest lydløse drift, kan du oprette Perimeterøer rundt om alle faste genstande i arbejdsområdet. Hvis der er områder hvor forhindringer er grupperet tæt sammen, skal de afgrænses af en enkelt, kontinuerlig Perimeterø. I Græsplæne skråning I Græsplæne skråning 35% Perimeterskråning Skråninger Perimeterskråning Kanttråden kan udlægges på tværs af en skråning med en skråning under 10% (0.35 fod stigning pr 3.3 fod). FORSIGTIG! Hvis Kanttråden er lagt på tværs af en skråning stejlere end 15%, kan det medføre, at maskinen glider, især når græsset er vådt, og for at krydse ledningen uden for. Men hvis der er en barriere (f.eks et hegn eller væg), der kan beskytte plæneklipperen fra at glide, kan Kanttråden være indstillet den skråning. Perimeterskråning 10% I Græsplæne skråning Robomow kan klippe områder inden for arbejdsområdet med en skråning på op til 35% (1.1 stigning pr 3.3 fod). Tip: Hvis plæneklipperen vipper fra jorden, under klatring af en skråning, er det for stejlt. Udeluk dette stejle område fra Robomows klippeområde. Hvordan udregner du skråningen for din græsplæne? 35 cm (Forhøjning) = 35% (Skråning) 100 cm (Længde) 100 cm (3.3 fod.) Længde Maks 35% skråning 35 cm (1.1 fod) Ophøjning 5

16 Robomow RS 630 modeller Afstande fra Kant (Pools, Søer, Klipper, osv.) RoboLineal bruges til at måle afstanden fra kanten, hvor kanttråden skal placeres. Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) for RS models I visse tilfælde, nær vandløb, såsom pools og damme, eller store højdeforskelle såsom klipper, er det nødvendigt at opretholde en større afstand fra Kanten (se Afsnit 2.3). 6

17 Kapitel 2 Førstegangsopsætning Førstegangsopsætning Anbefaling inden du begynder: Under installationen skal du anbringe pløkker i jorden. For at gøre dette arbejde så nemt som muligt anbefaler vi, at du klipper plænen og vander den, inden du begynder. DK Kom i gang Sørg for, at alle nødvendige dele er indenfor rækkevidde. Hav Robomow kassen i nærheden så du har alle genstande klar. Derudover skal du bruge følgende værktøjer: En hammer, en lille flad og en stjerneskruetrækker (Phillips), Kombinationstang. Hammer Lille, flad og Philips skruetrækkere Kombinationstang 2.1 Installation af Kanttråd Før du starter installationen, bør du have en plan for installation af Kanttråden og for placeringen af Ladestationen. Din plan bør overveje følgende (se Afsnit ): UU UU Hvilken type plæneområder forbereder du? (Main Zone Kun / Main + SubZoner / Sekundære Zoner / kombination af typer). Er der beskyttede eller udelukkede områder på græsplænen? (Perimeterøer). UU Er der nogle skråninger som Robomow bør undgå? UU Er der kanter for pools, damme, klipper osv., der har brug for en ekstra afstand fra Kanttråden? Udgangspunkt: Kanttråd ved Ladestationområdet. Placer Ladestationen, i følge din plan, med dens front vendt Mod uret i perimeteret. Min. 3 m (10 fod.) fra ethvert hjørne c Placer ikke Ladestationen indenfor 3 m (10 fod.) fra et hjørne Vælg ledningsrullen med et grønt områdestik vedhæftet i enden. De andre ruller har ikke et områdestik i enden. Træk områdestikket samt noget ledning ud af dens plastikdække. c Fjern ikke ledningsspolen fra dens dække. Plastikdækket er ledningsholderen. Fastgør starten af ledningen til jorden, hvor Ladestationen skal placeres. Pløkker er leveret i kassen til Robomow. Træk 30 cm (12 tommer) ledning ud og lad det ligge løst ved Ladestationens placering. Senere, ved slutningen af opsætningen af denne del, vil lukke Kanttrådssløjfen. Begynd at lægge ledningen i en retning Mod uret. Fortsæt med at trække Kanttråden ud af dens dække, og lægge den løst som du går langs med græsplænens kant. Kanttråd - fjern ikke plastikdækslet Efterlad 30 cm (12 tommer) udgangspunkt c Hvis du kommer til et område / objekt der kræver speciel behandling eller specielle grænser, vær da sikker på at du lægger Kanttråden forsigtigt efter behov. De næste afsnit omhandler sådanne specielle tilfælde. Mod uret retning af ledningsopsætningen 7

18 for RS models Narrow Pass 14cm (5.5 ) for RS models Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Narrow Pass 14cm (5.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Robomow RS modeller Udlægning af Kanttråden Kanttråden fæstnes til jorden med de pløkker der følger med Robomow. Isæt pløkker hvert få metre og ved hjørner. På dette tidspunkt fastgør et minimum antal pløkker. Senere, efter at have testet opsætningen, skal du fastgøre alle pløkker. Efter afspolingen af trådsektionerne, før du indsætter pløkker brug da RoboLineal til at bestemme afstanden af ledningen fra plænenskant eller forhindringer. RoboLineal er leveret med Robomow UU Hvis kanten hælder (max 15% er tilladt) eller en væg - er afstanden fra kanten 40 cm (1.3 fod). UU Hvis kanten er et fladt område eller en klippe - er afstanden fra kanten 32 cm (1 fod). Hvis der er en hård forhindring (der ikke behøver beskyttelse som en Perimeterø) nær perimeteret - Kanttråden bør være mindst 1 m (3.3 fod) væk derfra. Hvis kanten ikke er en væg, et hegn eller anden forhindring - kan du flytte Kanttråden tættere på kanten. Test denne korte distance før du fastgør pløkker til jorden. Oprethold en 45 vinkel i alle hjørner mod venstre, når du lægger ledningen langs perimeteret. Det er ikke nødvendigt at opretholde en 45 vinkel i alle hjørner mod højre langs perimeteret. Det er ikke nødvendigt at opretholde en 45 vinkel langs alle hjørner af en ø, inde på plænen (eksempelvis: rundt om en pool). Fortsæt med udlæg af ledningen, i følge din plan. Gradvist træk ledningen ud af sin holder og læg den løst eftersom du bevæger dig Imod urets retning. Område uden for perimeter - har en væg som et beskyttet objekt. 40 cm (1.3 fod.) 32 cm (1 fod.) 90 O 45 O Skråning - max 15% 40 cm (1.3 fod.) Ledning Område uden for perimeter - samme basisniveau og fri for beskyttede objekter. 2.2 Specielle tilfælde af Kanttrådsopsætning Perimeterøer Fortsæt med at trække ledningen ud, idet du bevæger dig fra kanten mod forhindringen. Isæt Kanttråden med pløkker rundt om forhindringen Med urets retning. Kanttrådplacering 2 ledninger under samme pløk Kanttråd Retning af opsætning: Med uret omkring forhindring Min. afstand mellem øer. 1.5 m (4.9 fod.). Ellers, afgræns sammen som en ø. 90 O 90 O 45 O 45 O 8

19 Førstegangsopsætning Der skal være en afstand mellem Ø-ledningen og Kanttråden: Hold et minimum af 1.5 m (5 fod.) mellem Ø-ledningen og Kanttråden. Hold et minimum af 1.5 m (5 fod.) mellem ledninger for omliggende øer. DK c FORSIGTIG: Anbringelse af Kanttråden mod urets retning rundt om forhindringen vil få Robomow til at bevæge sig ind på øen. Fuldfør afgrænsningen af øen og vend tilbage til stedet, hvor du forlod plænekanten. Ledningerne, der fører til og fra øen, skal være parallelle og røre hinanden. Derfor, pløk begge ledninger, til og fra øen, sammen med de samme pløkker. Robomow vil ikke genkende disse to ledninger. Den vil klippe hen over dem, som om de ikke fandtes. Robomow vil genkende den enkelt stopledning rundt om Perimeterøen og ikke bevæge sig ind på dette område. Minimum diameter på en Ø bør være 90 cm (3 fod.). Hvis beskyttede objekter er grupperet tæt sammen, afgræns dem med en enkelt, kontinuerlig Perimeterø. Den mindste afstand af Kanttråden fra det beskyttede område skal være 32 cm (1 fod.). Derfor, såfremt beskyttede genstande er for tætte på kanten, skal du lade dem være uden for arbejdsområdet. Perimeterø - Min. 90 cm (3 fod.) 32 cm (1 fod.) Smal passage En smal passage er en del af plænen, som forbinder to større zoner. Denne passage kan være smal, men den er bred nok til at Robomow kan køre igennem. Passagen skal være mindst 1.2 m (4 fod.) bred for at Robomow kan køre igennem den. Ved at følge Kanttråden, kører Robomow imellem Main Zone og SubZone. Men imens hver zone klippes, krydser den ikke over til den anden. Hvis passagen er bredere end 2 m (6.5 fod) - er der IKKE brug for nogen speciel indstilling for Kanttråden. Inkluder blot både passagen og SubZonen i området der er dækket af Kanttråden. Hvis passagen er smal m (4 til 6.5 fod) - skal du indstille en speciel Kanttrådskonfiguration for at lede Robomow ind og ud af passagen. En speciel Skabelon følger med Robomow. Den er sammenfoldet ovenpå plæneklipperen inde i kassen. Du bruger denne Skabelon til at indstille den Smalle passage. Denne specielle indstilling for Kanttråden vil lede Robomow direkte ind i den Smalle passage. Der skal være 40 cm (1.3 fod) afstand mellem Kanttråden og passagens indgang. Pause processen for Kanttråd-indstillinger for at forberede indgangen til den Smalle passage. 9

20 END 7 Robomow RS modeller Læg Skabelonen på jorden ved indgangen til den Smalle passage: Udlæg Skabelonen END START 56 B1 4 2 Pilene peger imod indgangen til den Smalle passage, i retningen af SubZonen. SubZone Main Zone B1 Indsæt med håndkraft (halvvejs inde) 7 pløkker ind i de 7 nummererede huller 1 7. Løft Skabelonen op så pløkkerne sidder løst fast i jorden. Start opsætningen af passage for Sekundær Zone Isæt 1 7 pløkker END SubZone START Læg Kanttråden igennem de fire nummererede pløkker i højre side 1 4 Main Zone Hold ledningen rundt om hver pløk 1, 2, 3, 4 imens pløkken slås hele vejen i jorden. Lad 5-7 pløkker stikke halvvejs ud. De skal forbindes til ledningen senere. Læg Kanttråden igennem 1 4 pælene Fortsæt udlægningen af Kanttråden igennem passagen imod SubZonen: SubZone B1 En lige linje i en minimum afstand af 45 cm (1.5 fod.) fra passagens højre side kant. Stop ved slutningen af passagen for at sætte den anden ende på den Smalle passage. Der bør være en afstand på 40 cm (1.3 fod.) imellem SubZone Kanttråden og passagens udgang. Vend Skabelonen og læg den på jorden ved indgangen til SubZonen. Main Zone Vend Skabelonen og læg den på jorden START Isæt 1-7 pløkker 2 3 Pilene peger imod SubZonen SubZone Isæt med håndkraft (halvvejs inde) 7 pløkker i de 7 huller nummereret 1-7. Main Zone Løft Skabelonen op så pløkkerne er efterladt stikkende løst ud af jorden. Læg Kanttråden igennem 1 3 pløkker Læg Kanttråden igennem de tre pløkker i højre side nummereret 1 3 Hold ledningen om hver pløk 1, 2, 3 imens pløkken slås helt ned i jorden. Main Zone SubZone 10

21 Efterlad de fire pløkker 4-7 stikkende halvvejs ud. De vil senere blive forbundet til ledningen efter du er færdig med at sætte Kanttråden rundt om SubZonen. Færdiggør opsætningen af Kanttråden rundt om SubZonen indtil du kommer tilbage til pløk #4. Læg Kanttråden igennem pløkkerne 4-7 i rækkefølge. Sæt alle pløkkerne i helt i jorden, for at holde ledningen vedhæftet til jorden. Læg ledningen langs med den Smalle passage parallelt til den første ledning. Hold en afstand på 14 cm (0.5 fod.) imellem ledningerne i passagen. Tilbage ved passagens indgang: Læg ledningen igennem de resterende pløkker 5, 6, 7. Isæt alle pløkker hele vejen i jorden, for at holde ledningen hæftet til jorden. Fortsæt udlægningen af Kanttråden i Main Zone imod Ladestationen. Main Zone Førstegangsopsætning Læg Kanttråden igennem SubZone Afslutning af Sekundær Zone passage opsætningen DK 2.3 Sekundære Zone(r) Hvis græsplænen har en eller flere zoner, der er adskilt og hvis plæneklipperen ikke kan køre fra en zone til den anden, er en yderligere indstilling påkrævet. I sådanne tilfælde, skal plæneklipperen køres eller bæres mellem zonerne. Et minimum på 1 m (3.3 fod) skal holdes mellem ledningerne i den Sekundære Zone og Main Zone Opsætning for en sekundær zone som kan klippes fuldstændig i en enkelt kørsel. Hvis det er muligt, kan det separerede område være forbundet til hovedområdets Kanttråd. Intet specielt tilbehør er påkrævet. Hvis områderne ikke kan forbindes til Kanttråden for Main Zone. Den Sekundære Zone vil have sin egen Kanttråd. Perimeterkontakten skal forbindes til yderligere en Perimeterkontakt (Valgfri tilbehør). Installer Perimeterkontakten i henhold til instruktionerne i kassen til Perimeterkontakt tilbehøret. Opsæt en Kanttråd i den Sekundære Zone Opsætning for en sekundær zone som kræver mere end en enkelt kørsel for at færdiggøre grsslåningen i området. En yderligere Station, inklusive en Strømboks (valgfrit tilbehør) er påkrævet for denne installation. Installer stationen i henhold til instruktionerne i kassen til den separate Ladestation. Opsæt en Kanttråd i den Sekundære Zone. Hoved Strømboks & Ladestation Hoved Strømboks & Ladestation Sekundær Zone mindre end 200 m² (2150 fod²) Sekundær Zone større end 200 m² (2150 fod²) Ekstra Perimeter Kontakt (Valgfrit tilbehør) Valgfri Strømboks & Ladestation 11

22 Robomow RS modeller En dam, pool, eller vandløb ved græsplænens kant ELLER: Græsniveau mere end 70 cm (2 fod.) højere end det ydre område. Læg Kanttråden mindst 1.2 m (4 fod) fra vandet. Du kan lave et hegn eller en anden barriere langs plænens kant ved vandet, så vil Robomow helt sikkert opdage det. Barrieren bør være mindst 15 cm (6 tommer) høj. Dette vil blokere Robomow fra, under alle omstændigheder, at krydse over Kanttråden hen til vandområdet. Hvis en sådan barriere eksisterer, kan du sætte Kanttråden ved den Lange afstand på 40 cm (16 tommer) fra barrieren. Mindst 1.2 m (4 fod.) 2.4 Fastgørelse af Kanttråd til jorden Det er ikke nødvendigt at begrave Kanttråden, men du kan dog gøre det, op til 5 cm (2 tommer) dybt. Stram ledningen godt når du slår pløkker ned til deres endelige dybde i jorden. ADVARSEL! Beskyt dine øjne! Beskyt dine hænder! Brug korrekt øjenbeskyttelse og passende arbejdshandsker, når du slår pløkkerne ned i jorden. Hård eller tør jord kan få pløkkerne til at brække, når der slås på dem. What s in the Boxes Pløkkerne skal anbringes med en afstand fra hinanden, så de holder ledningen under græsniveau og forhindrer, at der snubles over den. Når ledningen er anbragt, vil den og pløkkerne hurtigt blive skjult af nyt græs,som vokser op. Hvis der er brug for yderligere ledning til at fuldføre installationen, skal du bruge de vandtætte ledningsstik, som følger med Robomow. (Se Afsnit 9.4) Mindst 40 cm (16 tommer) 6 - Brug kun ledningsstikkene, som følger med Robomow. Hverken sammenflettede ledninger eller en skrueklemme omviklet med isoleringstapeudgør en tilfredsstillende splejsning. Fugten i jorden vil få sådanne ledere til at oxidere 16 og før eller siden afbryde kredsløbet. 2.5 Tilbage ved Ladestation fuldførelse af Kanttrådsinstallationen Når perimetersløjfen er fuldført og pløkket ned i jorden, kan du fuldføre installationen ved at forbinde Kanttrådens begyndelse og slutning til Ladestationen. Hold i begge Kanttrådens ender: ledningen, som begyndte sløjfen, er den med stikket. Sno de to ledninger. Tilklip enden uden stikket for at gøre dem begge lige lange. Fjern overskydende ledning og fjern 5 mm (1/4 tomme) af isolering fra begge ender Strip bagside 5 mm (1/4 tomme) 19 18

23 Førstegangsopsætning Pløk de to Kanttråde ned i jorden med samme pløk, i det du sørger for, at der stadig er nok løs ledning. Sno de to løse dele sammen. Anbring enden af ledningen uden stik i hullet på den anden lednings stik. Skru ledningen fast i stikket med en lille, flad skruetrækker. Lille, lige skruetrækker DK 2.6 Samling af Ladestationen Udlæg og fastgørelse af el-ledning - Sikkerhed - Undgå personskade! El-ledningen skal altid fæstnes sikkert til jorden! Der må aldrig kunne snubles over den. El-ledningen må KUN krydse bløde overflader. Den må ikke krydse hårde overflader (f.eks. fortove og indkørsler), hvor den ikke kan fæstnes sikkert Samling af Ladestation P P P P Ladestationshovedet (Oplader) Base Pløkker x 6 Flippere x Ladestationshovedet og Base: Fjern Ladestationens Hoved fra Basen. Elektrisk Stød Advarsel! Tag Strømboksen fra stikkontakten før enhver tilgang til Ladestationens ladekontakter (pins). B-Skub Træk håndtaget (A) opad A-Træk Skub Ladestationens hoved fra forsiden i retningen markeret som B. Hovedet vil glide ud. 13

24 Robomow RS modeller A B Træk både Kanttråden (A) og El-ledningen (B) igennem spalten på bagsiden af Ladestationen. A B Fastgør Kanttråden til Ladestationshovedet (A). Fastgør den 20 m (65 fod.) El-ledning til Ladestationshovedet (B), hvis det ikke er gjort. Vær sikker på at Kanttråden og den 20 m (65 fod.) El-ledning er igennem spalten på bagsiden af Ladestationen. Placer Ladestationshovedet på fronten af Ladestationen (C). Skub det på plads langs med siderne. Skub fremad indtil Hovedet klikker på plads. Træk den 20 m (65 fod) El-ledning hele vejen til Strømboksen. C 2.7 Placering af Ladestation Placer Ladestationen langs med Kanttråden. Placer Ladestationens front vendende i en Mod uret retning langs med plænens kant. Placer Ladestationen langs med Kanttråden. Sæt midtermarkeringen på forsiden af Basen med ledningen. Efter Ladestationen er placeret, indsæt 2 pløkker i Ladestationens huller. Kun efter opsætningen er fuldført og testet, vil du indsætte de resterende 4 pløkker (Se Afsnit 3.3.5). Indsæt 2 bagerste pløkker 14

25 Førstegangsopsætning 2.8 Installering af Strømboks Bestemmelse af Strømboksens placering Overvej følgende for at installere Strømboksen på sin optimale placering: Placer den uden for plæneområdet. Strømboksen SKAL være monteret lodret for at bevare sin vandtæthed DK Vælg et let tilgængeligt sted. Helst et tørt og beskyttet sted. Vælg et område tæt på en stikkontakt. Strømboksen skal monteres lodret Montering af Strømboks: Monter metalbeslaget på den lodrette flade med de medfølgende pløkker. Placer Strømboksen ovenfor metalbeslaget og skub den på plads langs med den lodrette flade. Forbind DC Kablet fra Strømboksen til den 20 m (65 fod.) El-ledning. 2.9 Ved Strømboksens placering: Forbind Strømboksen til en normal stikkontakt 230/120 Volt AV. Docking-indikatoren (1) vil lyse op hvis Plæneklipperen er i dens Ladestation. 1 Vægbeslag til Strømboks Betjeningsindikatoren (3) vil lyse op hvis Plæneklipperen ikke er i sin Ladestation. 3 15

26 Robomow RS modeller Kapitel 3 Forberedelse af Robomow Inden du bruger Robomow første gang, skal der udføres nogle enkle, indledende indstillinger. Når disse er udført, er Robomow indstillet og klar til at klippe din plæne. 3.1 Justering af Klippehøjde Kniv klippehøjde: mm (0.8-3 tommer) For at justere klippehøjden på kniven, gør følgende: Løft Dørpanelet på toppen af plæneklipperen. B A Drej håndtaget (A) imens der skubbes ned. For at hæve klippehøjden, drej Mod uret. For at sænke klippehøjden, drej Med uret. Klippehøjden (B) er vist til venstre for håndtaget (A). 3.2 Anbringelse af sikring Din Robomow er afsendt med sikringen fjernet. Sikringen er pakket i en plastikpose der er sat fast på toppen af plæneklipperen. C Fjern sikringen fra den lille plastikpose den er i. Skru sikringsholderen (C) fra plæneklipperen. Anbring sikringen i sikringsholderen. Sikringen kan anbringes i begge retninger. Anbring sikringen med holderen tilbage i plæneklipperen, og skru indtil der er helt lukket til. Robomow vil nu starte op (vågne op). Batterierne er ladet nok til til at udføre Førstegangsopsætningen. 3.3 Førstegangsopsætning (Trin for trin) Når sikringen er sat i, er vi klar til at udføre Førstegangsopsætningen. Vær sikker på at Strømboksen er tilsluttet. Placer Robomow inde på plænen, cirka 3 m (10 fod.) foran Ladestationen, vendt imod Kanttråden. Brug knapperne på frontpanelet som følger: Betjeningspanel: Tryk på pilene indtil dit valg bliver vist. Tryk på for at vælge værdien der vises på displayet. Tryk på for at gå tilbage eller afbryde. 16

27 Forberedelse af Robomow Hvis du ønsker at afslutte processen under opsætningen: Tryk på S T O P for at bekræfte. Rul for at vælge markering. DK Vælg Sprog: Rul for at vælge sprog. Tryk på Indstil dato: Rul for at angive en værdi hh:mm. Tryk på for at angive en værdi Indstil tid: Rul for at vælge en værdi hh:mm. Tryk på for at angive en værdi Testning af Ladestationposition Tryk på for at begynde testen. Robomow kører frem mod Ladestationen og Søger basen vises. Hvis plæneklipperen ikke påbegynder testen, vil en af følgende meddelelser blive vist: Intet trådsignal - Bekræft, at Strømboksen er tilsluttet stikkontakten, og at forlængelsen er tilsluttet ved sine begge sider: til Strømboksen og til Ladestationen. Skift ledninger i Områdestik - Kanttråden er tilsluttet i den modsatte retning. Byt om på ledningerne i Områdestik. Robomow går til Ladestationen, kører tilbage, venter foran Ladestationen og Fastgør Ladestation vises. Hvis en Flyt Ladestation besked vises: o Flyt Ladestationen lidt for at tilpasse den til Kanttråden. o Kontroller for eventuelle forhindringer der kan interferere med plæneklipperens indgang til Ladestationen Fastgør Ladestation Indsæt de resterende 4 pløkker til Ladestationen, for at fastgøre den til jorden. Pløkker x 4. 17

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Indledning EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Læs mere

R b o o Sco bo Sc ote oot r er 1800 1800 R b o o Sco bo Sc ote oot r er 3000 3000 Originale driftsvejledning - da Alkuperäinen käyttöohjekirja - fi

R b o o Sco bo Sc ote oot r er 1800 1800 R b o o Sco bo Sc ote oot r er 3000 3000 Originale driftsvejledning - da Alkuperäinen käyttöohjekirja - fi Robo Scooter 1800 Robo Scooter 3000 powered by Originale driftsvejledning - da 2 Alkuperäinen käyttöohjekirja - fi 53 Originale driftsanvisningen - no 104 Originalbruksanvisning - sv 155 Originální návod

Læs mere

Original brugervejledning (DK) Robotplæneklipper. RC304 / RC306 / RC312 TC300 / TC500 / TC1000 MC300 / MC500 / MC1000 Brugervejledning

Original brugervejledning (DK) Robotplæneklipper. RC304 / RC306 / RC312 TC300 / TC500 / TC1000 MC300 / MC500 / MC1000 Brugervejledning Original brugervejledning (DK) Robotplæneklipper RC304 / RC306 / RC312 TC300 / TC500 / TC1000 MC300 / MC500 / MC1000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og sikkerhed... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Drifts- og sikkerhedsvejledning

Drifts- og sikkerhedsvejledning Drifts- og sikkerhedsvejledning Original brugsanvisning (DK) RC304, RC308, RC312 MC400, MC800, MC1200 2016A Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og sikkerhed... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Advarselsmærkater

Læs mere

Original brugervejledning (DA) Robotplæneklipper. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Brugervejledning

Original brugervejledning (DA) Robotplæneklipper. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Brugervejledning Original brugervejledning (DA) Robotplæneklipper RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning.....

Læs mere

Drifts- og sikkerhedsvejledning

Drifts- og sikkerhedsvejledning Drifts- og sikkerhedsvejledning RS MODELLER WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC6011A Indledning - - EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Drifts- og sikkerhedsvejledning

Drifts- og sikkerhedsvejledning Drifts- og sikkerhedsvejledning Original brugsanvisning (DK) RS615, RS625, RS635 MS1500, MS2500 2016A Robomow S modeller Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box

Læs mere

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT Original brugsanvisning Installation af plæneklipperrobot Sådan installerer du din Landroid 4 Installationen af din Landoid er let. Afhængig af størrelsen af din have,

Læs mere

Drifts- og sikkerhedsvejledning

Drifts- og sikkerhedsvejledning Drifts- og sikkerhedsvejledning Original brugervejledning (DA) RC304u / RC308u / RC312u og RC304 Pro / RC306 / RC308 Pro / RC312 Pro S-modeller 2017B Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og sikkerhed...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Drifts- og sikkerhedsvejledning

Drifts- og sikkerhedsvejledning Drifts og sikkerhedsvejledning RL MODELLER WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC0080F Alt, som du behøver at vide om Robomow, findes i denne brugervejledning. Instruktionerne er lette og brugervenlige.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Drifts- og sikkerhedsvejledning

Drifts- og sikkerhedsvejledning Drifts- og sikkerhedsvejledning RL MODELLER WWW.ROBOMOW.DK / WWW.ROBOMOW.NO DOC0080H 00 00 Alt, som du behøver at vide om Robomow, findes i denne brugervejledning. Instruktionerne er lette og brugervenlige.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Markedets bedste robot plæneklipper Anbefales til større græsplæner og til private som ønsker et eksklusivt topkvalitetsprodukt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Stiga Autoclip Perfektionisten

Stiga Autoclip Perfektionisten Stiga Autoclip Perfektionisten stiga.dk Autoclip Autoclip Stiga Autoclip Perfektionisten Har du en lang to-do liste denne sommer? Denne robotklipper er en team player Nogle gange får du det bedste resultat,

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov?

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov? VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER For at få en flot og velplejet græsplæne kan du vælge mellem en plæneklipper, en frontmonteret rider, en robotplæneklipper eller Multiclip. Der er mange at vælge mellem, og

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

STIHL Søvangsvej 1-5 2650 Hvidovre. Telefon: +45 3686 0500 Telefax: +45 3686 0501 E-mail: info@stihl.dk Internet: www.stihl.dk

STIHL Søvangsvej 1-5 2650 Hvidovre. Telefon: +45 3686 0500 Telefax: +45 3686 0501 E-mail: info@stihl.dk Internet: www.stihl.dk YOu RELAX YOu SLEEP YOu PLAY YOu SWIM YOu EAT YOu HAVE FuN YOu READ THIS YOu GO crazy YOu DO WHATEVER YOu WANT imow Glæde i haven STIHL Søvangsvej 1-5 2650 Hvidovre Telefon: +45 3686 0500 Telefax: +45

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

1. Opladning. 2. Opsætning i appen. 3. Fysisk installation. 4. Funktioner. 5. Fejlfinding

1. Opladning. 2. Opsætning i appen. 3. Fysisk installation. 4. Funktioner. 5. Fejlfinding Video Doorbell 2 1 Hjemmets sikkerhed begynder ved hoveddøren Din nye Ring Video Doorbell er starten på en ring af sikkerhed omkring hele din ejendom. Nu er du altid forbundet med dit hjem, så du kan passe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere