teentro 7.1 Bibeloversigt Bibelen frikirkelig konfirmation Guds udfrielse af mennesker gennem Kristus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teentro 7.1 Bibeloversigt Bibelen frikirkelig konfirmation Guds udfrielse af mennesker gennem Kristus"

Transkript

1 teentro frikirkelig konfirmation 7.1 Bibeloversigt Bibelen Guds udfrielse af mennesker gennem Kristus Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning. (2. Tim. 3:16-17) Lidt baggrund: Bibelen er Guds egne ord til os og har i lang tid været en ubestridt bestseller. Den består af 66 individuelle bøger, skrevet af 40 forfattere med 20 forskellige former for arbejde i 10 forskellige lande i tre kontinenter, på to forskellige sprog i løbet af en periode på 1500 år, men alligevel er der harmoni og sammenhæng fra begyndelsen til slutningen. I år 397 var Bibelen færdig sådan, som vi kender den i dag. I middelalderen fandtes den efterhånden kun på latin, og kun præster og biskopper havde uddannelse nok til at kunne læse Guds ord. Dette førte til korruption på højt plan, hvor lederne inden for kirken kunne sige hvad som helst og hævde, at det var, hvad Skriften sagde. Afladshandlen gik alt for vidt, og mennesker betalte for at blive frelst. Mennesker blev hængt og brændt på bålet for at oversætte Bibelen til folkets sprog og også for at læse den på et andet sprog end latin. Wycliff, Hus, Luther og Tyndale var centrale personer i denne periode. De trodsede myndighederne, holdt ud under modstand og forfølgelse og var i stand til at gøre Guds ord tilgængeligt for almindelige mennesker. I dag har vi i den vestlige verden vældig gode muligheder for at læse og studere Bibelen, og den mulighed bør vi benytte os af. Bibelen er alt for værdifuld til at stå og samle støv i en bogreol. Hvis man gerne vil kende Guds vilje og høre fra Gud, så er det vigtigt at huske på, at han allerede har skrevet 1500 hele sider, hvor han har sagt det vigtigste. Hurtigt overblik: Lige siden syndefaldet, da Adam og Eva blev smidt ud af Edens have, har Gud arbejdet hen mod et bestemt mål, nemlig at forene menneskene med sig selv igen. Han udvalgte Abraham og lovede, at troens velsignelse skulle nå ud til alle folkeslag en dag. Han valgte et folk til at være et helligt folk, hans eget folk, som Messias og frelse til alle folkeslag skulle komme fra. Han ledte dem ud af Egypten og ind i det land, han havde lovet dem. Israel vendte sig snart væk fra Gud, og i flere hundrede år sendte Gud profeter for at få dem til at komme tilbage til sig. Til sidst sendte han dem i landflygtighed: Israel (Nordriget) blev taget af Assyrien i 722 f. Kr. og Juda (Sydriget) af Babylon i 586 f. Kr. Kun 10 % af Juda kom tilbage i 539 f. Kr., mens Israel aldrig kom tilbage, men som folkeslag blev blandet med assyrerne. Jesus Kristus kom (Kristus er det græske ord for Messias, som betyder den salvede ), og frelsen blev for alvor tilgængelig for alle folkeslag ikke længere først og fremmest for jøderne, men også for hedningerne. Dermed fik Gud genoprettet 7.1.1

2 forholdet mellem sig selv og menneskene, og dermed er du frelst i dag. Det gamle Testamente: 1. Mosebog da Gud begyndte det hele. Om verdens skabelse, de forskellige folkeslags oprindelse, løftet til Abraham og Israels begyndelse. Det er tydeligt, at Gud har kontrollen. 2. Mosebog Gud udfrier og tager bolig blandt sit folk. Han redder dem ud af Egypten, giver loven på bjerget Sinaj og kommer med sit nærvær i tabernaklet, som Moses sætter op. Han afslører sit navn, sin karakter, sin lov, og hvordan han skal tilbedes. Han er trofast og større end alle andre guder. 3. Mosebog vær hellig, for Gud er hellig Levitternes (præsternes) håndbog. Gud ønsker et forhold til menneskene og havde udvalgt Israels folk til at fuldføre en særlig rolle i hans plan. Derfor ville Gud, at hans folk skulle være anderledes, ikke overlegne, men åndeligt og moralsk adskilt fra andre folkeslag og et lys for hedningerne. Derfor gav han dem loven. Den giver svar på spørgsmålet: Hvordan kan et syndigt menneske komme til den hellige Gud? idet den viser: Menneskets syndighed og dets behov for Gud. Hvordan mennesket ikke kan holde loven og derfor har brug for Gud. Hvor nådig og barmhjertig Gud er. 4. Mosebog Guds trofasthed mod en troløs generation Israel vandrer i ørkenen i 40 år på grund af ulydighed mod Gud. Den generation, der kom ud af Egypten, måtte dø i ørkenen, og kun deres børn fik lov til at komme ind i det lovede land. Guds trofasthed er større end folkets troløshed. Hans løfter står fast. 5. Mosebog Guds hjerte og trofasthed mod et oprørsk folk Hans kærlighed vises i loven og løfterne, han giver dem, trods deres tidligere opførsel. En opsummering af loven (loven givet for anden gang) og en opfordring til at holde Guds bud, når de kommer ind i landet. Josva erobringen af det lovede land. Løftet opfyldes. Fordeling af landområder mellem stammerne. Folket er trofast og lydigt mod Gud. Dommerne ulydighedens mørke dage Gud er trofast mod pagten, mens folket er ulydigt, ugudeligt og fordærvet. Der kommer nye generationer, som ikke kender Gud, som deres fædre gjorde. Gud rejser gang på dommere op, som redder folket, når det angrer sine synder og råber på Gud. Bogen viser behovet for enhed gennem en konge og udfylder perioden mellem erobringen af Israel og oprettelse af kongedømmet. Ruth udfrielse. Historien om, hvordan den ikke-jødiske Ruth bliver stammoder til kong David og dermed også til Jesus. Et lyspunkt i dommertiden. 1. og 2. Samuels bog historien om Saul og David som konger. Fortæller hvordan og hvorfor kongedømmet blev indført i Israel. Gud lader dem få Saul som konge, men senere bliver han forkastet, og Gud overgiver kongedømmet til David

3 1. og 2. Kongebog gør ikke dette igen. Fortæller om kongerne i Juda (Sydriget) og Israel (Nordriget) og ondskaben i landet frem til, at Israel bliver taget af Assyrien og Juda af Babylon. Gud var retfærdig, da han straffede dem. De fortjente det, og landflygtigheden burde ikke komme bag på nogen. Viser nødvendigheden af lydighed mod Gud. Skrevet fra en profets synsvinkel (mere dyster end Krønikebøgerne). 1. og 2. Krønikebog giv ære til templet. Fortæller om meget af det samme som Kongebøgerne, men udelader kongerne i Nordriget. Fokuserer på, at det går godt, hvis der bliver taget vare på templet, og Gud alene bliver tilbedt. Templet er det mest centrale ved deres tilbedelse af Gud (templet var i Juda, derfor udelades Nordriget). Det gik godt med de konger, som passede på templet, og situationen kan blive god igen. Skrevet fra en præsts synsvinkel (mere positiv end Kongebøgerne) sandsynligvis efter at Juda var kommet tilbage efter landflygtigheden i Babylon. Ezra tempel og folk bliver genoprettet Israels folk kommer hjem til landet igen efter landflygtigheden i Babylon og bygger templet op igen. Nehemias bymuren bliver bygget op igen Nehemias leder opbygningen af muren. Folket bliver reformeret og fornyer pagten med Gud. Sidste del af Israels historie inden afslutningen af Det gamle Testamente. Ester Gud griber ind og redder sit folk igennem Ester Jøderne i Persien reddes ved, at Gud lader Ester blive dronning af Persien. Baggrund for jødernes purimfest. Job Gud er nok Gudfrygtige Job mister alt, hvad han ejer, men er alligevel trofast mod Gud og får mange gange igen tilbage. Taler om guddommelig visdom og menneskelig visdom og handler om, at uskyldige mennesker også kan lide, men kommer ikke med nogen grund til, at det sker. Gud svarer ikke på, hvorfor det skete, men siger bare, at han er stor. Gud er Gud, og det er nok. Salmerne En samling hebraisk poesi skrevet af David, Salomon, Koras sønner, Asaf og flere, fra år 1000 f. Kr. til efter Jerusalems fald i 586 f. Kr. Indeholder bl.a. lovsange, klagesalmer, visdomssalmer, historiske salmer og messianske salmer. Ordsprogenes Bog stol på Herren, vend dig fra ondskab, frygt Gud. En samling med visdom, tugt, klogskab, retfærdighed, kundskab og ret. At frygte Herren er begyndelsen til kundskab (1:2-7). Prædikerens Bog meningen med livet er at frygte Gud Alt er tomhed uden Gud, men ved at følge Guds bud får alle andre ting mening. Skrevet fra verdens synsvinkel uden Gud. Højsangen kærligheden er stærk Man ved ikke, om den er skrevet af Salomon eller om den er skrevet til ham for at vise kontrasten mellem den sande kærlighed mellem et almindeligt par og Salomon med sine mange hundrede hustruer. Uanset om det er det ene eller andet, giver Højsangen udtryk for, hvad Gud mener om kærligheden mellem mand og kvinde. Den er stærk som døden, 7.1.3

4 for stærk til at fungere uden for ægteskabet. Den er en gave fra Gud, og den er til for at blive fejret. Nogen mener også, den er et billede på forholdet mellem Gud og Israel i den gamle pagt og Kristus og menigheden i den nye pagt. Salomons højsang hylder kærligheden som en gave fra Gud. Esajas stol på Gud i stedet for døde afguder eller militærmagt For at få Judas til at stole på Gud frem for alliancer med Assyrien eller Egypten og få dem til at indse, at deres egentlige problem er deres synd og ikke deres fjender. Hvis de angrer og kommer tilbage til Gud, vil de blive helbredt og tilgivet. Peger også på den kommende Messias, og hvordan han vil være Herrens lidende tjener det modsatte af en militær frelser. Jeremias Juda bliver ført i landflygtighed i 70 år. Konsekvensen af deres synd. Domsprofeten Jeremias advarer og kalder dem til omvendelse. Ezekiel Gud bor sammen med Juda i fangenskabet. Gud er ikke længere i Jerusalem, men i Babylon sammen med de bortførte. Jerusalem vil falde, men Gud vil blive stående. Det er ham, som har kontrollen. Han dømmer retfærdigt. De har det bedre, hvor de er nu, og vil blive Israels rest, hvis de personligt omvender sig. Daniel Gud bevæger historien for at komme med sit evige rige Visioner til opmuntring om at stå fast, om at have et evighedsperspektiv og om, hvordan man skal leve i Guds rige. Hoseas Guds kærlighed til horkvinden Israel (Nordriget) Guds trofasthed for at frembringe omvendelse fra deres åndelige utroskab. Hoseas bliver bedt om at gifte sig med en horkvinde som et billede på folkets forhold til Gud. Joel græshopper vil ødelægge, anger vil genoprette. Profetier til Juda om en kommende græshoppekatastrofe (eller symbolsk for en kommende krig) og om, at de må komme tilbage til Gud. Taler også om Dommedag. Guds vrede kommer p.g.a. synd, og til sidst vil ingen undslippe. Hvis de omvender sig, vil de blive genoprettet og finde tilflugt på denne dag. Amos søg Gud og behold livet. Israel (Nordriget) vil blive dømt for social uretfærdighed og afgudsdyrkelse. Et kald til omvendelse for et folk, som lever et liv i rigdom, social uretfærdighed, afgudsdyrkelse og stolthed i en velstående tid under Jeroboam den Anden. Skrevet som en advarsel til Juda om ikke at synde på samme måde. De kom til at se opfyldelsen af profetien i 722 f. Kr. Obadias dom over Edom for deres stolthed. Straf, fordi de ikke hjalp Juda mod Babylon. I stedet for pralede de af deres egen sikkerhed og sluttede sig til ødelæggelsen af deres brødre, Israels folk. Israel vil blive genoprettet, men ikke Edom. Jonas du kan ikke løbe fra Guds nåde Historien om Jonas, som bliver sendt for at advare Ninive (hovedstaden i Assyrien) til omvendelse. Guds kærlighed til Jonas og alle mennesker ikke kun Israel. Mika Gud vil have retfærdighed, godhed og ydmyghed. Juda vil blive dømt, fordi de ikke vandrer sådan, som Gud vil. De får en chance for at om

5 vende sig ved at se, at Nordriget bliver ødelagt, før ødelæggelsen kommer over dem selv. Et kald til at vende tilbage til pagten ved, at de ser Guds vrede, men også hans kærlighed til sit folk. Nahum Ninive bliver dømt for sin brutalitet mod alle andre nationer. Opmuntring til Juda om, at Gud vil lade dem få oprejsning, og et kald til at holde pagten. Muligvis også en advarsel til Ninive om, at ødelæggelse er på vej. Habakkuk Guds retfærdighed bliver anklaget Gud er altid retfærdig. Et budskab til Juda om, at alle vil komme for dommen, for at nedbryde deres opfattelse om, at de er retfærdige udelukkende af den grund, at de er Guds udvalgte folk. Bare mennesker med tro er retfærdige. Sefanias gem dig i Gud og red livet. Guds vrede kommer og vil dømme alle, her især de stolte. Eneste udvej er at gemme sig i Gud. Advarsel til Juda om at omvende sig fra sine onde veje, ydmyge sig selv og stole på Gud for at blive frelst på dommedag. Haggaj fortsæt med at gøre Guds vilje. Ord til folket, som vendte tilbage fra landflygtigheden i Babylon (se Ezra) om at fortsætte med at genopbygge templet, efter at de var standset p.g.a. modstand fra folkeslagene omkring dem. Zakarias et budskab, som går langt uden for disse fysiske vægge. Templet er et billede på Messias, som skal komme. Opmuntring til at fortsætte med at genopbygge templet (se Ezra) og til at have et perspektiv, som går forbi templets vægge og frem mod den kommende Messias. Malakias en troløs livsstil tjener ikke Gud Tjen Gud af hele dit hjerte. For at korrigere folket, kalde dem til omvendelse og få dem tilbage til pagten, efter at de er kommet tilbage fra landflygtigheden (se Ezra og Nehemias). Det nye Testamente Mattæus Jesus er jødernes konge Sandsynligvis skrevet til jøder for at vise, at Jesus er Messias, og at han opfyldte profetierne. Jøderne forventede en politisk og militær Messias. Mange citater fra profeterne. Markus Jesus kom som en lidende tjener, ikke en erobrende konge Sandsynligvis skrevet til kristne i Rom, som blev forfulgt under kejser Nero for at opmuntre dem med Jesu lidelse, hans autoritet, og at han kom som en tjener. Lidelse er en del af det kristne liv. Lukas Jesus er synderes frelser Skrevet til Teofilus, muligvis en romersk embedsmand, som var blevet en kristen, for at forklare, hvad Jesus kom for at gøre. Guds rige er for alle. Det eneste kronologiske evangelium. Johannes Jesus er Gud. Skrevet for at vise, at Jesus er Guds søn. Gnosticismen havde misforstået, hvem Jesus 7.1.5

6 var, og Johannes skriver imod denne vranglære med jødiske og hedenske tilhængere. 7 tegn og 7 undervisninger. Apostlenes Gerninger det evangelium, der ikke kan standses. Helligånden udruster almindelige mennesker, og de gode nyheder går ud over hele verden. Skrevet til Teofilus (se Lukas) for at vise evangeliets kraft og muligvis som et forsvar for Paulus i hans retssag. Romerbrevet ingen forskel på jøder og hedninger i Kristus. Jøderne blev smidt ud af Rom af kejser Claudius i år 49 og fik tilladelse til at flytte ind igen af Nero i år 54. Kirken bestod da hovedsagelig af hedningekristne (kristne ikke-jøder), og der blev splittelse i menigheden. Paulus understreger, at de alle er lige i Kristus, og at de derfor skal leve i enhed. Behandler det grundlæggende i kristendommen. 1. Korintherbrev gør alt i kærlighed. For at være virkelig åndelig skal du gøre kærligheden til dit mål. Skrevet for at korrigere dem og svare på deres spørgsmål. En respons på Kloes rapport om åndelig stolthed, umoral, splittelse og retssager og deres brev om misbrug af kristen frihed, spørgsmål om nådegaver og ægteskab. Flere af disse problemer skyldtes sandsynligvis overdrevent realiserede tanker om de sidste tider, og at de troede, at de allerede levede i den kommende verden. 2. Korintherbrev kraft i svaghed. Paulus forsvarer sin apostelgerning mod superapostle, som anklager ham over for menigheden i Korinth. Paulus erklærer, at Guds kraft fuldendes i svaghed, og han indrømmer gerne sine svagheder. Han beder også om en pengegave til de sultende kristne i Jerusalem. Brevet taler også om sand åndelighed i lederskab. Galaterbrevet Jesus alene. Kristne bliver retfærdiggjort alene ved tro uden lov. Omskærelsespartiet forkyndte Jesus + loven = frelse, og Paulus går imod denne vranglære. Han beder dem om at holde fast ved nåden, som bringer frihed. Retfærdiggørelse: et juridisk udtryk for, hvad der skete, når en dommer frikendte et menneske. Efeserbrevet Gud gjorde alt, lev et værdigt liv i enhed. Efesus var et åndeligt Disneyland med mange mysteriekulter og desuden også Artemistemplet. Efeserne havde problemer med deres baggrund, f.eks. frygt for guder og åndeverdenen, og de spekulerede på, hvordan de skulle leve i dette samfund. Paulus opmuntrer dem til at stole på Guds kraft og minder dem om, at Jesus står over alle magter og myndigheder, og at de er skabt i Kristus til gode gerninger. Taler om åndelig krigsførelse. Filipperbrevet ydmyghed fører til enhed. Omskærelsespartiet er også aktive her (se Galaterbrevet), og de har nogle problemer med enhed i menigheden. Paulus beder dem om at se på Jesus som det største eksempel på ydmyghed (= sætte andre højere end sig selv). Det vil bringe enhed og give dem styrke i de forfølgelser, der foregår. Han takker dem også for deres samarbejde og gave og opmuntrer dem til at have et evighedsperspektiv. Kolossenserbrevet Jesus er fylden og den øverste. Den kolossensiske vranglære var en blanding af jødedom, mysteriekulter, filosofi og kristendom, og de havde mange mærkelige skikke for at være åndelige. Samme baggr

7 und som efeserne, bl.a. kamp for at opnå fylde med en gud eller gudinde, altså at blive et med denne. Paulus forsikrer dem om, at de er frelst, at Guds fylde er i Jesus (Jesus er nok), og han korrigerer vranglæren. 1. Tessalonikerbrev lev hellige liv, indtil Jesus kommer igen. Efter at have plantet denne menighed blev Paulus jaget ud af byen af jøderne efter kun at have været der nogle uger. Det er sandsynligvis de samme jøder, som forfølger tessalonikerne nu. Det ser også ud til, at de var bekymret for, hvad der ville ske med de af dem, som døde i disse forfølgelser. Paulus svarer på dette og opmuntrer dem til at holde ud og roser deres stærke tro til trods for omstændighederne. Han forsvarer sig også mod anklager og fortæller, hvordan Jesu genkomst vil ske. 2. Tessalonikerbrev stå fast og arbejd ind til Herrens dag. Der var muligvis et falsk brev i Paulus navn eller andre rygter, som fortalte, at Jesus allerede var kommet tilbage. I dette brev skriver Paulus om den lovløse og om, hvad der skal ske, før Jesus kommer igen. Han opmuntrer til at holde ud i lidelserne, fordi Gud vil lade dem få oprejsning og lade retfærdigheden sejre til sidst. Han beder også nogen af dem om at skaffe sig arbejde og fortsætte livet som normalt, indtil Jesus kom igen. 1. Timotheusbrev lev og undervis i sandheden. Instruktioner til Timotheus om, hvordan han skal lede menigheden, irettesætte vranglærere (se efeserne) og udnævne mennesker til lederskab. Vogt sandhedens renhed og hold den fri fra anklager. 2. Timotheusbrev før faklen videre. Paulus sidste instruktioner til Timotheus om at fortsætte sin gerning og afsløre vranglære. Fuldfør tjenesten, vær stærk i troen, vogt sandheden og giv den videre. Paulus sidste brev før han sandsynligvis blev henrettet i Rom, skrevet fra fængslet. Titusbrevet Guds nåde fører til et gudfrygtigt liv. Instruktioner om korrektion og udnævnelse af ældste i menigheden på Kreta. Kretenserne kæmpede med at forene deres kultur med kristen livsstil og var nødt til at forandre dette. Omskærelsespartiet (se Galaterbrevet) skabte også vanskeligheder her. Det er nåden, som hjælper os til at leve efter Guds vilje. Filemon tilgivelse og genforening. Paulus appellerer til Filemon på Onesimus vegne og beder ham om at tage ham tilbage som en ligeværdig og tilgive ham for det forkerte, han måtte have gjort. Onesimus var Filemons slave, som var flygtet, hvilket der ifølge loven var dødsstraf for. Nu sender Paulus ham tilbage. Hebræerbrevet Jesu overlegenhed. Jesus er bedre end jødedommen og overlegen i forhold til den gamle pagt. Sandsynligvis skrevet til jødiske kristne, som var fristet til at gå tilbage til jødedommen for at undgå forfølgelse i Rom. Opmuntring til at forblive stærke og se på Jesus og en advarsel mod at falde fra. Definerer tro og behandler frafald. Jakobs brev vis din tro i handling. Vær et handlende folk i overensstemmelse med troen. Opmuntring til at leve efter deres tro. Troen viser sig i gode gerninger

8 1. Peters brev håb i lidelse Hav et evighedsperspektiv og lev altid hellige liv. Opmuntrer kristne, som var blevet spredt, og som blev forfulgt, til at blive ved med at være trofaste. Taler om kristen lidelse. 2. Peters brev advarsler mod vranglærere. Modstå vranglærere, som vil blive dømt, voks i troen og lev i hellighed. Kapitel 2 har fælles træk med Judas brev. 1. Johannes brev bliv i Jesus og hav evigt liv. Johannes skriver dette brev, for at de ikke skal synde, for at forsikre dem om, at de er frelst, og for at vise dem, hvordan de kan identificere en sand troende midt iblandt dem, som vil forføre dem. Gnostikerne fornægtede, hvem Jesus var, og mente, at særlig kundskab i form af åbenbaringer var nødvendig for at blive frelst. Klar skelnen mellem lys og mørke, et sort-hvidt perspektiv. Sammen med 2. Johannes brev det eneste skrift, som nævner antikrist. 2. Johannes brev vis gæstfrihed over for de rigtige mennesker. Tag ikke imod omrejsende vranglærere (gnostikere), men bevar læren ren. Sammen med 1. Johannes brev det eneste skrift, som nævner antikrist. 3. Johannes brev vis gæstfrihed mod de kristne Samme baggrund som Johannes 2. brev. Han opmuntrer Gajus til at fortsætte med at gøre det rigtige, roser Demetrius som en sand tjener og ikke en vranglærer og advarer indirekte Diotrefes. Judas brev forsvar troen mod vranglærere, som misbruger Guds nåde. Mange fælles træk med det andet kapitel i Peters 2. brev. Citerer nogle skrifter, som ikke blev regnet for at være Guds inspirerede ord. Johannes Åbenbaring Jesus, det sejrende lam. En åbenbaring til 7 menigheder i Asien, som var præget af mysteriereligioner, forfølgelser og vranglære. Gud har kontrollen, så hold ud i lidelserne. Lammet er det sejrende, og de troende vil få oprejsning. Apokalyptisk litteratur, symbolsk og ment som opmuntring. Samme budskab som i resten af Bibelen

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Brevene i Det Nye Testamente

Brevene i Det Nye Testamente Brevene i Det Nye Testamente På Det Nye Testamentes tid var breve en vigtig kommunikationsform. At skrive breve var en måde at oprette eller vedligeholde en forbindelse på. Gennem et brev kunne man aflægge

Læs mere

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted 1. Salme: DDS 241 Tag det sorte kors fra graven 2. Fælleslæsning: Johannesevangeliet 19,25-21,25 3. Introduktion til ny læsning: Apostlenes

Læs mere

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016 DET GAMLE TESTAMENTE BIBELSYN 1 Menighedsfakultetet bygger på Bibelen og vor kirkes bekendelse og vil virke ud fra det syn på Bibelen, som er Bibelens eget, og som altid har været kirkens: Den er Guds

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

De fire evangelier Matthæusevangeliet Markusevangeliet

De fire evangelier Matthæusevangeliet Markusevangeliet De fire evangelier De fire første bøger i Det Nye Testamente fortæller hver på deres måde historien om Jesus. De tre første, Matthæus-, Markus- og Lukasevangeliet, minder om hinanden; lægger man dem op

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Mere lidelse til profeten

Mere lidelse til profeten 5 Mere lidelse til profeten TIL SABBATTEN 31. OKTOBER 2015 Ugens vers Introduktion Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - EZEKIELS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - EZEKIELS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - EZEKIELS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Ezekiels Bog bygger på syner, symbolik og billedsprog, der gør den lidt vanskelig at forstå; men enhver der tager tid til at lodde dens dybder

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV

SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV Bogens hvem, hvad, hvor: Johannes har sandsynligvis skrevet dette brev som et rundbrev til menighederne i Lilleasien, for at opmuntre dem til at fortsætte i

Læs mere

FOR DIT ER RIGET, MAGTEN & ÆREN

FOR DIT ER RIGET, MAGTEN & ÆREN FOR DIT ER RIGET, MAGTEN & ÆREN 21 dage med bøn Som kirke må vi gå ind i den opgave/det ansvar, som Gud har betroet os for vores afdelinger, både når det drejer sig om vores hus ; men også når det gælder

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hvad er meningen med Mosebøgerne og slægtstavlerne?

Hvad er meningen med Mosebøgerne og slægtstavlerne? Hvad er meningen med Mosebøgerne og slægtstavlerne? og hvad kan vi bruge det til? Disposition 1. Hvordan ser vi på Bibelen? 2. Introduktion til Mosebøgerne 3. Tre temaer i Mosebøgerne 4. Introduktion til

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

Forside. Johannes Åbenbaring

Forside. Johannes Åbenbaring Forside Johannes Åbenbaring 1. lektion Oversigt over bogen - skitsering af Åb. 1-7 Udarbejdet af Torben Mathiesen, Ordet og Israel, sommeren 2012 Hovedgrupper af tolkninger 1. Den eskatologiske: Åb. beskriver

Læs mere

Omvendelse fra døde gerninger

Omvendelse fra døde gerninger TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: OMVENDELSE FRA DØDE GERNINGER Omvendelse fra døde gerninger Hvad vil det sige at være et godt menneske? Om du spøger 100 tilfældige Er du et godt menneske? vil nok

Læs mere

13. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 9. oktober 2016 kl Salmer: 496//290,v.5-7/439/332/476

13. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 9. oktober 2016 kl Salmer: 496//290,v.5-7/439/332/476 1 13. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 9. oktober 2016 kl. 16.00. Salmer: 496//290,v.5-7/439/332/476 Åbningshilsen Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen Vel

Læs mere

FORSKELLIGE TYPER BØN

FORSKELLIGE TYPER BØN UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk FORSKELLIGE TYPER BØN Mange tror at bøn er bøn, men det

Læs mere

Kristus, enden på loven

Kristus, enden på loven 7 Kristus, enden på loven TIL SABBATTEN 17. MAJ 2014 Ugens vers Introduktion For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. (Rom 10,4). Et kendt blad havde en fuldsides annonce med

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Joels Bog hører til den sektion i Bibelen, som bliver kaldt de små profeter. Bogens budskab fokuserer på Herrens Dag, dagen hvor Gud endeligt griber

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Adam og Jesus. Ugens vers

Adam og Jesus. Ugens vers 6 Adam og Jesus TIL SABBATTEN 11. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Din guide til bøgernes bog af Svend Løbner Madsen

Din guide til bøgernes bog af Svend Løbner Madsen 2 Din guide til bøgernes bog af Svend Løbner Madsen Forlag: Kristus til alle, Postboks 146, 6600 Vejen ISBN Nr. 87-90167-10-4 3 Indhold Indledning: Din guide til bøgernes bog 1. Hvad handler Bibelen om?

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS Bogens hvem, hvad, hvor: Titusbrevet er det næst sidste af Paulus breve. Han skrev det sammen med 1 Timotheusbrev for at styrke to af hans mest betroede medarbejdere

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Krisen fortsætter. Ugens vers

Krisen fortsætter. Ugens vers 7 TIL SABBATTEN 14. NOVEMBER 2015 Krisen fortsætter Ugens vers Introduktion Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere