KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV"

Transkript

1 NR. 14 APRIL 2013 Bladet indeholder som sædvanlig mange forskellige, spændende artikler lige fra beretninger fra nogle af de mange netop vel overståede generalforsamlinger til historien om Fjernvarmen, der jo har 50 års jubilæum i år. Som noget nyt er Kirkebladet indlagt som midtersider i 5772.Kværndrup, lige til at tage ud. Desuden er indlagt programmet for Kværndrup-ugen - Uge 19 - med mange forskellige spændende aktiviteter. KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

2 FRA REDAKTIONEN Holdet bag Redaktion Anders Thorup, redaktør: tlf Mette Schiel: tlf Peter Nielsen: tlf Lars Skov Sørensen: tlf Vidste du, at...? Tekster Edvin Larsen m.fl Tekst og billeder til bladet (billeder skal fylde mindst 1 MB.) Layout og tryk Anne Sloth Jesper Sell Kaare Paludan Økonomi og annoncetegning Tove Svendsen Olav Engholm, Tove Jørgensen Uddeling Bodil Engholm Om indlæg, artikler og andet indleveret materiale Ansvar for indlæg, artikler m.m. påhviler alene forfatteren/indsenderen. Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade dele af det indleverede materiale, men såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil det selvfølgelig være efter aftale med indsender. Redaktionen forbeholder sig desuden ret til helt at fravælge indsendt tekst og billeder, hvis der er pladsmangel i bladet. 5 blade om året Der er planlagt 5 udgivelser på et år: uge 9, 16, 26, 36 og 48. Deadline til næste nr. er den 28. maj Fra redaktionen Af Anders Thorup I skrivende stund er der udsigt til kaos i skolerne, hvor Kommunernes Landsforening tilsyneladende lockouter lærerne, så børnene ikke skal i skole efter påske. Konflikten handler ikke, som det plejer i forbindelse med overenskomstforhandlinger, om løn, men derimod om retten til at bestemme. Vi håber, at konflikten i skolerne er løst, når 5772.Kværndrup, udkommer her i uge 16 men retten til at bestemme er et spændende tema for hvem er det lige, der bestemmer i vores lokalsamfund? Priser for annoncer ⅟₈ side: kr. ex. moms, ¼ side kr. ex. moms, ½ side kr. ex. moms, ⅟₁ side kr. ex. moms. Priserne er for 5 numre årligt, husstandsomdelt til ca husstande. Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad. Det svar man ofte møder, hvis man er utilfreds med noget er, at så kan du jo bare komme til generalforsamlingen og komme ind i bestyrelsen! Mange af byens foreninger har haft generalforsamlinger i januar og februar, og indtrykket er, at de egentlig har været ganske godt besøgt. At deltage i en generalforsamling er en demokratisk ret, og hvis man er medlem af en forening, kan man helt sikkert få indflydelse i bestyrelsen. Man kan være med til at tage beslutninger, der drejer sig om den forening, man er medlem af. Men det er sandelig også vigtigt, at foreningerne fungerer. Nu bestemmer foreningerne jo ikke i vores lokalsamfund, men de er en vigtig sparringspartner for vores politikere, og via den store medlemsskare vælgere - en betydelig magtfaktor, når der skal stemmes til kommunalvalget i efteråret. Kirkebladet Bestyrelsen for 5772.Kværndrup har indtil her i januar ikke skullet tage stilling til væsentlige spørgsmål. Men en forespørgsel fra Menighedsrådet om, at Kirkebladet kunne blive en del af 5772.Kværndrup, krævede beslutning. Og bestyrelsen var enig om, at det var vigtigt, at alle interesser i Kværndrup samarbejder, hvorfor du i denne udgave af 5772.Kværndrup på midtersiderne, finder det kirkeblad, du plejer at få med posten. Aftalen er en fordel både for bladet og for menighedsrådet, og vi håber på fremtidigt rigtigt godt samarbejde til fordel for Kværndrup. Forsidebillede: Fra den udendørs gudstjeneste i Bakkelunden i Kværndrupugen En tradition der også indleder Kværndrupugen 2013 søndag d. 5. maj Fotograf: Frank Andersen

3 FRA REDAKTIONEN Kirkebladet vil fylde de 4 midtersider i hvert blad og er placeret således, at det kan rives ud. Redaktionen byder Kirkebladet velkommen som en del af 5772.Kværndrup med håb om, at samarbejdet bliver en fordel for Kværndrup. Uge 19 nærmer sig og mange har længe været i gang med at arrangere. Årets program er en del af denne udgave af 5772.Kværndrup og der er udsigt til rigtig mange spændende arrangementer, f.eks. holder Kværndrup Fjernvarme åbent hus i anledning af deres 50 års jubilæum tillykke med det! Nærlæs programmet og mød op til det, du har lyst til. Uge 19 er i år lidt atypisk, idet den indeholder Kr. Himmelfartsdag, så det er spændende at se, hvad det betyder for besøgstallene. Vi håber, at du med et mindre bidrag, vil være med til at holde vores lokale blad i gang. Indbetal 50 kr. eller mere til Konto (oplys gerne navn og adresse) På forhånd tak for din støtte og hjælp. Holdet bag 5772.Kværndrup 3

4 NYHEDER Infostander i Superbrugsen Frank Andersen, WebMaster på Den nye LysAvis Endeligt kom den på plads, IN- FOSTANDEREN i SuperBrugsen, eller LysAvisen som nogle allerede kalder den. En storskærm ved kasselinjen, hvor nyheder fra Kværndrup og omegn vises i et endeløst dias show. På Infostanderen vil du kunne blive opdateret om hvad der sker i KVÆRNDRUP & omegn, læse om kommende arrangementer og eventuelle ændringer i kommende arrangementer, du kan se billeder fra allerede skete begivenheder, og læse om stort og småt fra by og opland. Infostanderen er sponseret af, Lokalrådet, Bier-festen, Kværndrup Borger- & Erhvervsforening, SuperBrugsen samt Andelskasseprisen 2013 Af Jens Kring Idrætsforeningerne i Kværndrup fik kr. til etablering af multibane, legeredskaber og fitnessudstyr ved uddeling af Andelskasseprisen med hang til selvforsyning, nemlig Frank Erichsen, der er kendt fra DR s programserie Bonderøven. Glade prismodtagere. Fra venstre Jens Kring - Idrætsforeningerne i Kværndrup, Lunde Borgerforening, Gislev Lokalråd, Ringe Handelsstandforening, Bare på Tværs, Stenstrup. Andelskassen afholdt den 19. marts sit årlige aktionærmøde for region Fyn i Midtfyns Fritidscenter. På mødet blev der redegjort for bankens virksomhed og resultat i 2012 og for ledel- 4 sens forventninger til 2013, hvor der imødeses en positiv udvikling. Dernæst fulgte overrækkelse af Andelskasseprisen. Mødet afsluttedes med et indlæg af en arbejdsom bonde Soloprisen til Alusteel s ejere Tina og Mads Milling Eriksen Andelskasseprisen uddeles til to målgrupper. Den ene kaldet soloprisen uddeles til en person i Andelskassens nærområde, der gør eller har gjort en særlig indsats inden for det erhvervsmæssige, sociale eller kulturelle område. Denne pris blev givet til ejerne af Alusteel ApS, Tina og Mads Milling Eriksen efter indstilling af virksomhedens personale. Virksomheden har udviklet sig fra en mindre smedevirksomhed til nu at være en moderne industrivirksomhed med stor betydning for lokalområdet.

5 NYHEDER Priser til aktiviteter i lokalområdet Priser til den anden målgruppe omfatter tilskud mv. til projekter i lokalområdet. Af disse blev der uddelt 5 portioner på hver kr. til: Gislev Lokalråd Gislev Lokalråd arbejder på at skabe nogle aktiviteter i det åbne landskab, hvor borgere kan mødes til en mere eller mindre uforpligtende dyst omkring f.eks. fysisk bevægelse. Der arbejdes på et projekt, der indbyder til spontan bevægelse som f.eks. at lave en lygtepæl om til stangtennis, opsætte en mindre forhindringsbane, kæmpe labyrintspil, akustiske musikinstrumenter m.m. Lunde Borgerforening Lunde Borgerforening har et ønske om at få opsat hjertestarter 3 steder i lokalområdet. 3 hjertestartere placeret i Lunde og Høje vil gøre, at området mellem Kværndrup og Stenstrup/ Kirkeby dækkes. Idrætsforeningerne i Kværndrup Idrætsforeningerne i Kværndrup arbejder på et projekt med at etablere et aktivitetsområde ved skolen bestående af multibane, legeplads og fitnessudstyr. Alle i byen skal have gavn af området, hvorfor der er tænkt aktiviteter for mange målgrupper ind i projektet. Projektet laves i samarbejdets ånd, og det er også meningen, at det skal bruges i denne ånd. Ringe Handelsstandsforening Guirlander med lys i er flot julepynt for en by og med de traditioner der er forbundet med julen og ikke mindst julebelysningen, er det af stor værdi for Ringe, at byens gader fremstår pæne og hyggelige i julemåneden. Bare på tværs Stenstrup Bare på tværs udsprang af et samarbejde mellem foreningerne i byen tilbage i 1990, hvor det blev undersøgt, hvad byen manglede af plads/rum til aktivi- teter ud over de eksisterende idrætsaktiviteter. Resultatet blev Aktivitetsgården med aktiviteter i stalden og værested i den gamle lade, hvor der er mulighed for at afholde børnefødselsdage samt andre mindre fester for op til 50 personer. Herudover er der udendørsarealer med legeplads, petanquebane og grillhytte. Tak til Den Faberske Fond Fra Kværndrups idrætsforeninger skal også lyde en tak til Den Faberske Fond, der har støttet etableringen af området med multibane, legeredskaber og udendørs fitnessredskaber med kr. 5

6 SOGNEROD Kværndrupugen tyvstartes allerede lørdag den 4. maj 30 gamle Morris Mascotter samles på P-pladsen Niels Eis i Kværndrup Hallens cafeteria lægger lokaler til Generalforsamling i Mini Club Danmark. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 4. maj fra kl. 10. Under generalforsamlingen står de ca. 30 gamle Morris Mascotter på Kværndrup Hallens parkeringsplads, hvor de kan besigtiges. Fra Generalforsamlingens afslutning kl. ca. 12 og frem til kl. 13, kan man få en snak med ejerne af de flotte biler. Kl. 13 begiver de sig i samlet flok på tur på de midtfynske veje. Forslag til anvendelse af overskuddet fra Bierparty Af Anders Thorup Bierpartiet gav et pænt overskud, og vi vil gerne bruge pengene til noget, alle synes om. Har du et forslag til hvordan kr. kan bruges til fordel for så mange som muligt i Kværndrup? Så kontakt redaktionen på eller mail: Der er kommet 2 forslag allerede. Det ene handler om at købe store udendørs musikinstru- menter. De kan opstilles i naturområdet eller ved skolen og giver en lyd fra sig, som er beroligende og velgørende. Læs mere på Det andet forslag handler om at indrette parkeringspladser oppe ved Kværndrup Hallens bagindgang. De skal tjene som handicap P-pladser, da man fra denne indgang ikke behøver at bruge trappen for at komme i hallen eller i motionscenteret. 6

7 PORTRÆTTER Svend Aage dyrker økologien.. Og han sælger den gerne videre, i form af godt kød fra Jersey-stude og korn til foder. Af Lars Skov Sørensen Bag Nordtorpeskoven, helt derude hvor Søltvej til Gislev rammer Trunderup Dongsvej titter Dongsgården frem bag hegn og træer med vidstrakte marker rundt om. Dér midt i den idylliske og bakkede natur, virker det logisk, at Svend Aage Tukjær har slået sig ned som økologisk landmand. Den bæredygtige tankegang har han ladet slå rødder siden 2007, hvor han omlagde fra konventionel drift. Jeg ville gerne prøve det og være fri for kemikalier, forklarer Svend Aage, mens den iskolde østenvind piber udenfor stuevinduerne. Her i marts måned er væksten lige så svær at få øje på som foråret, men for Svend Aage pibler begejstringen snart frem. At se græsset gro og at se udviklingen er sjovt, siger han. Du starter fra nul hvert år og kan jo ikke se nu, hvordan høsten bliver. Jeg har altid ment, at det er spændende og udfordrende at være landmand, og det er ikke blevet mindre med tiden, fortæller Svend Aage, der dyrker korn men også græs på sine 30 hektar jord for at sikre en sund variation i afgrøderne. Kornet sælges videre som foder, mens græsset sættes til livs af hans 12 Jerseystude. Koteletter til camping Stalddøren glider skramlende i bag os, da vi træder frem mod båsene, hvor studerne går frit rundt. De kommer først ud på marken til april, når græsset begynder at gro, forklarer Svend Aage og skubber en bunke hø tættere på båsene. De yngste stude er et halvt år, mens de slagteklare er godt to år. Groft sagt kan du sige, at økologi er et samspil med naturen, forklarer Svend Aage Tukjær og fortsætter: Studerne er født, opvokset og slagtet inden for en radius af 10 km. Som kunde kan man købe minimum en kvart ko. Når der så er bestillinger nok til en hel, sendes koen til slagtning og efterfølgende udskæring. For- og bagstykker fordeles ligeligt mellem køberne. Prisen for kvalitetskødet er 55 kroner kiloet, inklusiv partering. Det, synes jeg, er billigt, vurderer Svend Aage, der har både børnefamilier og ældre personer som kunder. Det er folk, der synes, det er sjovt at lave mad, og folk der går op i, hvad de spiser, siger han. En gang bad nogle kunder om at få lavet koteletter ud af så meget af kødet som muligt, da de skulle bruge det til at grille på campingpladsen. Dyrene er min spidskompetence, lyder det fra Svend Aage, men det hele hænger sammen, især når man er økologisk. Det er en holdning til hvordan du behandler naturen, men selvfølgelig er det også en virksomhed. Det er dog ikke for at blive rig, jeg gør det. Ikke jægersoldat Svend Aage er vokset op på en gård på Nordfyn og er også uddannet inden for landbruget. Han flyttede siden til Dongsgården, hvor han bor sammen med sin kone Hanne og to børn Helene og Thea på 18 og 22 år. Her på sognegrænsen har 7

8 PORTRÆTTER Svend Aage sået, høstet og pløjet sine marker i over 30 år og har indtil 1997 haft landbruget som fuldtidsjob. Det var dengang, hvor malkekøer også var en del af besætningen. Jeg har altid været landmand jeg har hverken været jægersoldat eller noget tilsvarende, svarer Svend Aage grinende på spørgsmålet om andre karrierer. Alligevel kan nogle måske huske, at de er stødt på hans navn i en anden sammenhæng: For snart fire år siden, prydede Svend Aage nemlig gaderne i Kværndrup, da hans plakat på lygtepælene gjorde vælgerne opmærksomme på en lokal venstrekandidat til kommunalvalget. Det blev dog ikke til en plads i byrådet. Det var heller ikke noget jeg havde forventet. Jeg stillede op til kommunalvalget, fordi nogle opfordrede mig til det, fortæller Svend Aage, og for at have nogle på listen. Selvfølgelig stiller du op for at blive valgt, men det er jo ikke sikkert, at det er realistisk. Som mærkesag har han at de unge mennesker får en uddannelse, og at kommunen giver mulighed for det. Altså nogle praktiske rammer, lyder det fra landmanden, der blandet andet har siddet i bestyrelsen på Trunderup Friskole og i dette lokalblads annonceudvalg. Fra korn til kød i køkkenprogram Frivilligt arbejde kan man altid få, men man skal også kunne tjene penge, siger Svend Aage og retter atter fokus på sin største lidenskab. Landbruget. Det er jo en blanding af arbejde og en livsstil, men dybest set er det et job, filosoferer han. Som jeg siger til mine børn: 8 det er lige meget, hvad de vil lave, men de skal gå ind i det et hundrede procent. Jeg håber de fleste har en holdning til det, de laver. Den dag du ikke har idéer til, hvordan det kan være anderledes end det plejer, skal du holde op. Svend Aage har ingen aktuelle planer om at lægge harven på hylden, men glæder sig over sit økologiske projekt. Det er sjovt at se tingene hele vejen rundt. Blandt andet sælger jeg foder til Hindsholmgrisen, som så sælger kød til restauranter. På et tidspunkt var kødet fra Hindsholm med i et madprogram i tv, beretter Svend Aage ivrigt. Den begejstring skyller ikke sådan lige væk. Heller ikke under et massivt og langvarigt regnvejr som det i sommeren 2011.

9 FORENINGER OG INSTITUTIONER 5772.Kværndrup er solidt hæftet sammen Af Lars Skov Sørensen, på vegne af bestyrelsen for Lokalbladet for Kværndrup Sogn. Bladet har fodfæste i lokalsamfundet, hvilket ses af de mange forskelligartede indlæg. Med sidste blad slået op foran sig ser man meget tydeligt, det fodfæste 5772.Kværndrup i dag står med i lokalsamfundet: Artikler om idræt, juletræstænding, fællesspisning, prisuddelinger, børnehaver, dagpleje, lykønskninger, skolepraktik, plantning af træer, julekomedie, bierparty, nystartet butik og opråb fra lokale borgere, illustrerer et levende og favnende medie. Dertil kommer endda to portrætter og et lokalhistorisk værk. Ud fra alt det kan vi næsten ikke konstatere andet, end at 5772.Kværndrup ser ud til at have konsolideret sig som et blad, der har skabt lokal kommunikation selve bladets formål. At sognets borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv i sådan en skøn blanding aktivt præger bladets indhold kan bestyrelsen kun være ovenud tilfreds med. Kigger vi bag de velskrevne, farverige og flot opsatte spalter, kan vi glæde os lige så meget over en stabil og velfungerende organisation, hvor mere end 20 personer, gladelig forærer kostbar fritid væk for at sikre bladets indhold, økonomi, layout og uddeling. Efter snart 3 år er hverdagen ved at have indfundet sig i arbejdet med bladets udgivelse. Alligevel virker alle udvalg uhyre motiverede og yder en usvækket, nærmest stærkere indsats. En sådan vedholdende kampgejst er altafgørende for bladets fortsatte eksistens og er grunden til, at vi er nået så langt, som vi er. Så tak for det flotte arbejde alle omkring bladet har ydet, og vi håber, I fortsat vil være med i succeshistorien. Selvfølgelig også en stor tak til de mange såvel trofaste som nye annoncører, byens foreninger og lokalborgere, der med økonomisk støtte gør hele denne historie mulig. Men også tak fordi I bidrager med historier og andet indhold, der puster liv i siderne. Endelig skal der også gives et skulderklap til samarbejdet i bestyrelsen, når de overordnede linjer skal tegnes. Vi kigger fremad mod et nyt spændende år, hvor bladet forhåbentlig fortsætter med at udvikle sig. Det kan vi faktisk allerede nu afsløre er sket. For som Anders skriver i lederen, hilser vi kirkebladet velkomment som en fast del af 5772.Kværndrup. Det er til gavn for både vort blads mangfoldighed og økonomi. Ny bestyrelse uden dramatik Torsdag den 21. marts holdt Lokalbladet for Kværndrup Sogn generalforsamling på Tre Ege Skolen i Kværndrup. Her blev der genvalg til tre bestyrelsesmedlemmer samt vore to suppleanter og en af revisorerne. Umiddelbart herefter har bestyrelsen konstitueret sig, og foreningens formelle ledelse og revision ser nu ud som følger. Bestyrelse: Lars Skov Sørensen, formand Anders Thorup, næstformand Tove Jørgensen, kasserer Mette Schiel, sekretær Jesper Sell, bestyrelsesmedlem Suppleanter til bestyrelsen: Peter Nielsen Asbjørn Nyholt Revisorer: Svend Aage Tukjær Bente Rask Dertil kommer udvalgene, der varetager bladets daglige opgaver. De fremgår af kolofonen forrest i bladet. Fejl i aktivitetskalenderen Som nogle skarpe læsere har gjort opmærksom på, så var vi desværre kommet til at skrive en forkert dato for generalforsamlingen i aktivitetskalenderen bagest i sidste blad. Datoen var ikke den 27. marts, men som nævnt den 21., hvilket trods alt fremgik af indkaldelsen i samme blad. Redaktionen beklager fejlen og håber ikke nogen er blevet ulejliget. 9

10 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup sogn lokalråd generalforsamling 2013 Af Jesper Sell, formand for Lokalrådet Formandens beretning for 2012 Igen i år kan Lokalrådet se tilbage på et år, hvor der er søsat nye initiativer og sket meget konkret. Noget er helt nyt og er frugten af tidligere års indsats, andet har endnu ikke materialiseret sig fysisk startede med et spontant arrangement hvor vi - ca. 25 store og små Kværndruppere fik en rigtig god oplevelse af fællesskab, frisk luft, kaffe og rundstykker. Vi fik plantet en masse løgplanter rundt omkring i byen. Måske skulle vi have sat hegn omkring - den store kommunale græsklipper barberede lidt af glæden væk. Fællesskab vil nok blive et af de ord, vi hører mere til i årene, der kommer. Det er et af de ord, de har fundet frem i den kommunale ordbog, og som man enten kan tyde som en spareøvelse eller et oprigtigt ønske om at inddrage lokalområderne i processen omkring udvikling og fastholdelse af lokalområders service niveau. Jeg tror det sidste, men det har den hage, at vi skal være endnu mere på dubberne. Lokalområderne og dermed hver enkelt borger har et større ansvar for, at fællesskabet fungerer og udvikler sig. Ellers bliver vi tabt bag vognen. Vi fik i det forløbne år et nyt og meget aktivt medlem i lokalrådet. Frank har i løbet af kort tid markeret, at han virkelig ønsker at trække på den hammel, der skal få vores lokalområde videre. 10 Egentlig startede samarbejdet som et projekt med at få Lokalrådets hjemmeside til at fungere bedre. Franks initiativ med Kværndrup.info blev den løsning, Lokalrådet hægtede sig på. Lokalrådet er på den måde blevet koblet sammen med rigtig mange af de andre ting, der sker i Kværndrup. Det blev selvfølgelig ikke billigere af den grund, men vi har så fået mange andre fordele ud af det. Kommunes markedsføringsprojekt, som startede for snart 3 år siden, har nu udmøntet sig i en portal under kommunens hjemmeside. Kværndrup er placeret i Knudepunktet, sammen med Ringe, Ryslinge, Gislev, Espe og Krarup. Det er meningen at protalen skal fungere som reklame for områderne og samtidig som velkomst til nye borgere. Der er link til de enkelte lokalråd, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi nu har en fælles byportal i form af Kværndrup.info. I årets løb har Lokalrådet også arbejdet med et landsbypedel - projekt. Et af de eksempler på noget som lokalrådet har kæmpet for i et par år, og som kommunen elsker men ikke ser sig i stand til at hjælpe med. Vi havde lavet et oplæg, hvor kommunen skulle yde en beskeden økonomisk håndsrækning til en halvtidsstilling. Til gengæld skulle lokalområdet så selv varetage en del af de små opgaver, som kommunen i forvejen laver. Derudover skulle der så lokalt og delvist frivilligt gøres mange af de ting, som ikke bliver gjort nu. Vedligeholdelse, nyetablering og forskønnelse. Det første møde med politikere og embedsfolk fik ikke det ønskede resultat der var definitivt sat lås på kassen. Så vi er nødt til i første omgang at tænke i nye baner. Men tanken og planerne ligger der stadig arbejdet er ikke slut. Som sagt sker der en masse i hjørner og kroge, i hytte og borg. Der er gang i multibane projektet, Kværndrupugen, 5772.Kværndrup, Hallen og mange foreninger. Det tegner stadigt lyst. Tak til lokalrådets medlemmer for en stor indsats og et et godt samarbejde i 2012

11 FORENINGER OG INSTITUTIONER Uddrag af beretning fra generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening Af Anne Sloth, formand Et år præget af stor aktivitet både m.h.t. sportslige aktiviteter og engagement i lokalområdet. Onsdag d. 27. februar holdt vi ordinær generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening. Der var et godt fremmøde og en god debat. Under beretningen blev mange emner nævnt og diskuteret: Vi valgte for 1 år siden at give Halbooking endnu en chance, da vi havde et særdeles positivt møde med Globus Data og kommunen efter sidste års generalforsamling. Det har vi ikke fortrudt, for Globus Data har været en stor hjælp i at prøve at optimere systemet. Det kan stadig blive bedre, og vi har ikke intentioner om at skifte systemet ud nu. Det koster altid blod, sved og tårer at skifte systemer, og i et nyt system vil der være andre problemer end dem, vi er stødt på her. I decembers nummer af 5772.Kværndrup annoncerede vi efter en ny webmaster og var så heldige, at der meldte sig en på banen. En hjemmeside er ikke bedre end de input, som gives til den. Den bliver ikke levende af sig selv, det kræver jeres aktive indsats! I forhold til hallen har alle foreninger i alle tre byområder jo skullet overtage en del af vedligeholdelsen i forbindelse med, at Stig blev ene mand på skansen. Her har Mogens trukket et stort læs sammen med Højager fra Boldklubben. De har både hakket og skovlet sne, og Mogens har store planer om, at der skal fældes rundt om hallen. Vi har haft mange gode aktiviteter i årets løb: Badminton har gang i banerne mandag, tirsdag og onsdag og et ungdomshold, som skal deltage i landsmesterskab; der er volley både på skolen (seniorhold) og i hal- 11

12 FORENINGER OG INSTITUTIONER len; bordtennis i gymnastiksalen; tennis om sommeren på vores supergode baner, om end der her er alt for få aktive; gymnastik har 6 børnehold, 1 familiehold og 3 voksenhold, heriblandt både Zumba, Pilates og Pilates med Effekt, et vild med dans-hold; Fitnes- og Motionscentret med tæt på 90 aktive brugere, heraf mange over 60 år og skydning, hvor der er lavet flere flotte præstationer i årets løb. Desuden har vi vores seniorafdeling med både torsdagsmotion, kroket og seniorgymnastik med kaffe og sang. Samarbejdet i byen: En stor del af aktiviteterne er centreret omkring samarbejdet med de andre foreninger i byen. Ingen tvivl om, at vi synes, det er vigtigt. Dette samarbejde er blevet styrket og udbygget gennem de senere år. Bevæg dig for sjov begyndte i efteråret 2008 for at skabe nye aktiviteter i hallen. Det har været en succes siden da, kan vi vist konstatere, da der de fleste gange deltager børn med mange forældre. I forbindelse med Byfornyelsen er der store planer om et aktivitetsområde mellem skolen og stadion. Her sidder en arbejdsgruppe med deltagelse fra alle tre foreninger og skolen, som har valgt tilbud og skal søge fonde. Det at søge fondsmidler, udvælge fondene og tilpasse ansøgningerne til det enkelte fond, er en stor opgave, som det er svært at få plads til i en hverdag med arbejde og diverse foreningsaktiviteter. Jeg håber meget, at vi får skrabet nogle flere midler hjem. Budgettet er på ca. 1,3 mio. For at vise den lokale opbakning har både Boldklubben og vi bevilget penge til Aktivitetsområdet. Vi vurderer i bestyrelsen, at det er vigtigt, at vores penge kommer ud og arbejder, og hvad er bedre end et projekt til bedste for hele byen? Vi vil gerne være med til at skabe endnu bedre vilkår for livet i vores by. Hallen indgår også i byfornyelsesprojektet. Jeg håber virkelig, vi kan få noget ud af det. Der er 12

13 FORENINGER OG INSTITUTIONER så mange planer, tanker og ideer om, hvad der kan gøres: Bogcafé, net-café, mødelokale til foredrag, spinningrum, bytte rundt på cafeteria og motionsrum, så der bliver bedre plads i motionsrummet der er store pladsproblemer i vores lille populære motionscenter - mere åbent cafeteria, større depotrum, mulighed for at dele hallen lydtæt op, så der kan foregå flere små aktiviteter samtidig og meget, meget mere. Bierparty blev igen i år en succes. Vi lavede et overskud på godt kr. Der bliver også lagt mange kræfter i det. Vi har ikke besluttet, hvad pengene skal bruges til, men er indstillede på, at der kan bruges kr. Det skal være til lidt større projekter, så vi kan se på hinanden og sige: Se, det har Bierparty været med til at betale. Har I gode ideer, så sig til! Tak til alle, som har hjulpet i årets løb. Vidste du at: Der har været mølleri ved Egeskov i mere end 500 år? Og at den nuværende Egeskov Mølle blev opført i perioden ? 13

14 FORENINGER OG INSTITUTIONER Jørgen Holm fik 1. Hovedkreds jubilæumspokal Af Anne Sloth, Kværndrup Idrætsforening Jørgen Holm, formand for Kværndrup Idrætsforenings skytteudvalg: Samvittighedsfuld formand, habil skytte, tålmodig og kompetent underviser, praktiker Lise-Lotte Liengaard har netop overrakt Jørgen Holm 1. Hovedkreds jubilæumspokal. Søndag d. 17. marts afviklede 1. hovedkreds deres årlige gymnastikopvisning i Midtfyns Fritidscenter. Ved denne anledning uddelte de deres jubilæumspokal. I den anledning lød følgende ord fra formand Lise- Lotte Liengaard: 1. Hovedkreds jubilæumspokal er en vandrepokal, der hvert år uddeles til et foreningsmenneske efter indstilling fra medlemsforeningerne. Pokalen kan gives til såvel et medlem, der er aktivt indenfor en sportsgren som til et menneske, der gør et organisatorisk stykke arbejde. Kender l det, at med nogle mennesker har man det sådan, at man synes at have kendt dem "altid". Eller man husker i alle tilfælde ikke rigtigt, hvornår man lærte vedkommende at kende, eller hvornår hun eller han begyndte at have med det ene eller det andet at gøre. Måske husker de det heller ikke selv - de går ikke op i den slags detaljer. De er der bare - og har været der "altid". Således er det med årets modtager af 1. Hovedkreds jubilæumspokal. Den indstillende forening er Kværndrup ldrætsforening. I indstillingen skriver man bl.a., at det fortoner sig i tiden, hvor mange år vedkommende har været med. lndstillingen gælder Jørgen Holm, Kværndrup. Videre står der i indstillingen bl.a., at da skytteafdelingen manglede en formand gik Jørgen uden forbehold ind i arbejdet. Jørgen står for alt det organisatoriske i skytteafdelingen lige fra diverse nødvendige polititilladelser til at sørge for, at afdelingens skytter kommer med til stævner og konkurrencer, hvor de deltager med stor dygtighed. I den forbindelse står Jørgen gerne for kørslen. Desuden er Jørgen ikke blot selv en habil skytte, men også en tålmodig og kompetent underviser. Hvad praktiske opgaver angår, tager Jørgen også fat, både når der skal renoveres og svinges malerpensler på den indendørs 15m bane, og når det gælder den udendørs 50m bane i Trunderup. Her tager Jørgen hvert år initiativet til rengøring, klargøring og græsslåning, når foråret melder sin ankomst. Din forening slutter deres indstilling således: Man kan næsten sige, at Jørgen passer skydebanen i Trunderup som sin egen have og banerne i hallen som sit eget hus - omsorgsfuldt, omhyggeligt og ikke mindst så billigt som muligt. Så: store eller små opgaver på banerne, omkring dem eller med skytterne - Jørgen er altid parat med håndelag, viden og erfaring. Med dette fine skudsmål vil vi gerne i år overrække dig 1. Hovedkreds jubilæumspokal. Tillykke til Jørgen 14

15 FORENINGER OG INSTITUTIONER Og vi har en vinder Af Kaare Paludan Louise Faurskov Andersen er en af de dygtige unge skytter, som nyder godt af Jørgen Holms instruktion Her er én, der kan ramme plet. Louise Faurskov Andersen fra Kværndrup IF s skytteafdeling blev nr. 1 i sin klasse ved Fynsstævnet den 17. februar i år. Helt nøjagtigt vandt hun Åben Klasse 2 med gevær på 15 meter indendørs bane. Selve konkurrencen afholdes decentralt, hvilket betyder, at skytterne skyder på hjemmebane under passende kontrol selvfølgelig og resultaterne sendes efterfølgende til stævneledelsen. Ifølge skytteudvalgets formand, Jørgen Holm, har denne afviklingsmetode den store fordel, at der er mange flere deltagere i forhold til et rigtigt stævne. Med denne model skal man ikke finde transportmulighed, man skal ikke sige nej tak til moster Odas fødselsdagsinvitation, men man kan skyde, når man har tid og er fit for fight. Til gengæld mister man det sociale aspekt i at møde deltagere fra andre foreninger. Det så nu ikke ud til at gå Louise på, da Deres udsendte mødte hende i skytteafdelingens hyggelige mødelokale i Kværndruphallen. Koncentreret Louise Fauerskov Andersen. Foto: Kaare Paludan 15

16 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup Borger & Erhvervsforening - Formandsberetning 2013 Af Jan Andersen, afgående formand Velkommen til året 2013, velkommen til årets generalforsamling og ikke mindst, velkommen til jer alle. Det er lidt specielt at skrive denne beretning, da det er min sidste beretning for Kværndrup Borger & Erhvervsforening. Jeg har, efter megen overvejelse, taget den beslutning, at tiden nu er inde til at overlade roret til en ny formand. Det er for mit vedkommende lidt specielt, fordi vi har boet i Kværndrup siden 1994, og lige så længe har jeg været med i bestyrelsen. En del mennesker er gået gennem bestyrelsen i de år og nogle mere savnet end andre. Men fælles for alle er, at det trods alt har været en fornøjelse at lære så mange mennesker at kende. Mange meninger er blevet delt gennem de år og nej, der har ikke altid været enighed i bestyrelsen, men det er sundt med en god diskussion og på den måde opstår der ofte nogle gode ideer, hvor vi ved fælles hjælp skaber et godt arrangement. Vi har nogle gange følt os lidt magtesløse i bestyrelsen, fordi vi ind i mellem har stået med tanken hvor bliver byen af. Det er lidt træls at skabe noget liv for byen, hvor ingen bakker op. Det kan der så være mange årsager til og heldigvis har det hørt til de få gange, at vi har savnet gæster. Dog skal nævnes, at der altid er plads til en mere, for uden opbakning mister man lysten og gejsten til at skabe. Vi er nu i slutningen af februar, foråret står for døren, og om lidt er det tiden, at vi hilser en ny bestyrelse velkommen friske ildsjæle skal i dag vælges ind i bestyrelsen og tro mig, har jeg forstået de gamle medlemmer, som er tilbage i bestyrelsen, så bliver der trukket en streg i sandet, og I starter på en frisk. Hvad er behovet i byen? Hvilke arrangementer skal laves, og hvad er den generelle holdning til fremtiden? Skal der fightes, eller vælger man passivt at lade tiden gå uden kamp for beståelse og tro på fremtiden? Personligt mener jeg, at Kværndrup Borgerforening er en vigtig medspiller i byens fremtid, men der skal en fortsat fight til, en fight for at få besøgende var på nogle måder et specielt år, forstået på den måde, at projekt byfornyelse var nået til Kværndrup, og der havde Borgerforeningen også nogle ønsker, hvilket påvirkede os en del. Mere om det senere. Som så mange andre år, havde vi i 2012 også vores faste arrangementer. Februar er som bekendt måneden, hvor vi klæder os ud til fastelavn, et arrangement der, i samarbejde med kirken, plejer at være godt besøgt af en masse festlige børn og deres trofaste forældre. Tak til jer der var med til at gøre dagen festlig og et ligeså stort tak til vores præst for hendes medvirken. Marts er måneden, hvor menighedsrådet afholder deres syng sammen, og også her er vi medarrangører. Tak til menighedsrådet for deres samarbejde. April er måneden, hvor vi gør Bakkelunden klar til en ny sæson. Efter en lang vinter, trænger den til en generel overhaling med rive, skovl og kost, og det nytter, for der kommer gerne en del besøgende i løbet af en sommer, og de fleste passer heldigvis godt på den og rydder op efter sig. Maj er en af de spændende måneder, idet det er måneden hvor Kværndrup ugen bliver afholdt. En uge hvor mange mennesker i hele byen er indlemmet i et kæmpe stykke arbejde, et stykke arbejde der til dato har været en super succes. Tak til alle jer der er med til at gøre det store stykke arbejde. Juni betyder, at året er halvgået, og vi skal have sendt heksene til Bloksbjerg. I samarbejde med FDF erne fik vi også i 2012 skabt en hyggelig Skt. Hans fest på pladsen i Vængeparken. Tak til FDF for deres gode samarbejdsvilje og selvfølgelig en tak for, at vi må låne deres plads til festen. Sommeren 2012 var også en, vi så frem til, for byfornyelsen havde lovet os permanent strøm i Bakkelunden og i den forbindelse, havde vi set frem til en sommerfest for byen, hvor vi ville fejre den flotte gave. Desværre er det offentlige til tider lidt langsomme om at handle, så det blev nærmest ved sommerens slutning, at det lykkedes at få fast strøm i Bakkelunden. Det er vi selvfølgelig glade for, men festen kunne vi dermed ikke nå at arrangere pga. årstiden. I skrivende stund, er vi lovet en generel renovering af Bakkelunden. Ny beklædning på lagerbygningen, en fast grill og ny parkbelys-

17 FORENINGER OG INSTITUTIONER ning. Men det lader vente på sig, så vi kan kun håbe, at det virkelig bliver til noget, og gerne inden Kværndrup ugen 2013 løber af stablen. Efteråret er for os en rolig tid, idet at det er tid at lukke Bakkelunden ned før vinter. Det er dog også en tid, hvor vi skal gøre næste års kalender klar. I fællesskab besluttede vi i bestyrelsen, at kalenderen for 2013 skulle være speciel, og det er den blevet. Med hjælp fra alle vores erhvervsmedlemmer fik vi skabt en kalender, der er helt speciel, og som virkelig kan gøre nytte i hustanden. Da det er en meget dyr kalender, valgte vi ikke at hustandsomdele den. I stedet valgte vi at udlevere den ved at stå i Superbrugsen samtidig med, at vi solgte medlemskab, og der vil i marts måned atter være mulighed for at få et eksemplar samt tegne et medlemskab. Man kan selvfølgelig også få et eksemplar ved at henvende sig til bestyrelsen. Året nærmer sig i december sin slutning, og med det står julen for døren. Også i 2012 havde en husstand meldt sig som spon-sor af et juletræ. Tak til Else Thorsen og Poul Toudal for det flotte træ og ikke mindst tak til Jørn, der kom med en kranbil og flyttede det store træ ned til forsamlingshusets plads. Her var så det næste positive indslag, for ved hjælp af en donation fra Bierfest-udvalget, kunne vi i år sætte en helt ny lyskæde på træet. En kæde bestående af 80 lavenergi diode pære. En stort tak for den flotte gave til Bier-fest - udvalget. I 2012 blev juletræsfesten lidt anderledes end forventet, da vores nye brugsuddeler Thomas gerne ville være med i et fælles projekt. Derfor blev juletræsfesten flyttet ned på Super- Brugsens P-plads, og det kan ingen vist fortryde, for det blev en stor succes med både julemand, slikposer, gløgg, æbleskiver og en masse andre spændende ting. Tak til Thomas og SuperBrugsen for et godt initiativ og et godt arrangement. Her til sidst mangler jeg kun at takke alle dem jeg evt. måtte have glemt, men ikke mindst de gode kollegaer jeg har haft i bestyrelsen, tak for et godt samarbejde og nogle gode diskussioner, hvor vi som regel er nået til fælles fodslaw. Held og lykke fremover, jeg glæder mig allerede til at møde op som gæst til næste arrangement. Møllens dag den 16. juni Af Tove Andersen, Egeskov Møllelaug, Tlf.: juni er Møllens dag - denne dag er der åben fra og markedsstemning på parkeringspladsen med forskellige udstillere og boder. Møllelauget er frisk med rundvisning. Hvis der er vind nok, males der mel, ellers kan man komme helt til tops, og se de store tandhjul samt møllenissen. Børnene kan prøve kræfter med vores nye håndkværne og gå på stylter. Pandekagebagning på bonfire, kaffe på kanden samt melsalg fra vognporten m.m. KOM OG KIG! 17

18 FORENINGER OG INSTITUTIONER Forårsnyt fra Børnehuset Oasen Af Vibeke Jensen, daglig leder Vi glæder os, til det bliver rigtig forår med lange solskinsdage og opknappede flyverdragter, når vi har bål og træsnitteri. Lige nu får vi kælket hver dag, og nyder varm te ved bålet, når vi er ude og lege. Vi er lige ved at være færdige med 3 ugers arbejde med læreplanstemaet Barnets alsidige udvikling i alle grupperne i Oasen. Det har summet af god energi rundt om i huset, hvor der er blevet arbejdet med fx ansigtsudtryk, hvordan ser man ud, når man er glad, sur eller ked af det? Der er blevet øvet i at aflæse hinandens ansigtsudtryk, og børnene har masseret hinanden. I vuggestuen har de især kunnet mærke en effekt af at have fokus på at aflæse hinandens ansigtsudtryk. Det er blevet betydelig nemmere at hjælpe børnene med at løse deres små konflikter. 18 Der er blevet spillet på musikinstrumenter, lavet samarbejdsøvelser, og i storegruppen har de fortalt historier og optaget disse på ipad samt en hel masse mere. Det hele afsluttes med fernisering for forældrene Storegruppen har lige afsluttet deres svømmeprojekt. De har været af sted 8 gange og lært en masse i Svendborg badeland, fx at blive selvhjulpne, tage hensyn til hinanden og for nogle overskride deres egne grænser - så de er ret stolte I disse dage har alle vi voksne et ekstra smil på læben. Vi er så glade og stolte over, at en gruppe forældre har indstillet Børnehuset Oasen som kandidat til årets organisation i Faaborg Midtfyn kommune. Dejligt, dejligt skuldreklap Vi synes, vi har en rigtig god børnehave med pt. 54 aktive børn, og vuggestue med 12 aktive børn, energiske voksne og positive forældre og et godt samarbejde med lokalområdet, og det vil vi gerne fortsætte med i mange år endnu. Der bliver brug for meget mere borgerinvolvering, hvor lokalområdet skal være aktivt med til at investere ressourcer i de kommunale institutioner. Heldigvis ved vi, at der er utrolige mange aktive borgere i området, som kan tænke kreative og anderledes tanker, så I vil alle blive inviteret til møde engang i efterår/vinter, så vi kan løfte opgaven i fællesskab. En større sammensmeltning af borger-aktivitet og kommunal virksomhed åbner samtidig op for, at I som brugere og lokale borgere kan benytte Oasen til fællesspisninger, låne institutionen til børnefødselsdage og måske overnattende gæster m.m. Mulige tiltag: Udflugtshjælpere, så vi er flere hænder, når vi skal ud af huset. Bagere der har lyst til at bage boller en gang om ugen til den daglige morgenmad Hjælp til hovedrengøring Passe vores højbede og køkkenhave sammen med nogle børn Sy dukketøj/udklædningstøj m.m. Komme og læse bøger for nogle børn Hjælp til at vedligeholde legepladsen Der er mange andre muligheder, og det er nødvendigt at tænke anderledes fremover, så

19 FORENINGER OG INSTITUTIONER læg endelig hovederne i blød, for jo flere gode ideer, jo bedre. Der er/bliver brug for alle, også DIG! Nu er bolden givet op, og jeg håber, I vil spille med. Kom endelig og snak med mig, vi har altid kaffe på kanden Kan I alle have et rigtig fantastisk forår, vi går og glæder os til at deltage i Kværndrup-ugen endnu engang. Husk, Husk, husk at I alle er velkommen til at besøge os i Oasen og bruge vores legeplads - også i weekenden. Mange hilsner fra os alle i Børnehuset Oasen 19

20 FORENINGER OG INSTITUTIONER En af Kværndrup Boldklubs faste støtter stopper Af Anders Thorup Tonny Christensen stopper som holdleder efter 9 år som holdleder for KB1919 s bedste hold. Anledningen er for så vidt glædelig nok, idet det er pga. travlhed på arbejdet, at Tonny må se sig nødsaget til at stoppe den vigtige opgave som holdleder. Tonny har været med på KB1919 s optur til serie 1. Tonny påpeger selv oprykningen til serie 1, som den største oplevelse. Det var en oprykning, som kom i hus efter, at holdet gik ubesejret gennem turneringen: 11 kampe og 33 points. På billedet ses Tonny sammen med træner Lars Pyrdol og det succesrige hold efter sejren over Stjernen. En anden stor oplevelse var pokalkampen i 2010 mod FC KB1919 s Serie 1.hold lige efter sejren mod Stjernen. Tonny Christensen ses i bagerste række som nr. 2 fra højre - yderst th træner Lars Pyrdol Svendborg fra 2. division. En kamp, der efter en fantastisk præstation endte med et knebent nederlag på 2-3 efter 1-0 føring i den første halve time. Tonny har ladet en dør stå åben for at vende tilbage, og heldigvis har han sagt, at han gerne påtager sig opgaver i klubben, hvis han har mulighed for det. Så måske har vi ikke set Tonny med pommes frites spanden med vand og svamp i, for sidste gang? Vi ønsker Tonny velkommen på stadion som tilskuer, når sæsonen efter den hårde vinter kan genoptages. 20

21 BØRN OG UNGE Giraffen kom til Trunderup! Af Jette Ley, Trunderup Børnehave Børnene lyttede opmærksomt til Zoo medarbejderne og stillede gode spørgsmål. Derefter var der mulighed for at mærke på de forskellige skind og kranier. Trods det at der kun var afsat ½ time pr. institution, syntes børnene efter besøget, at de havde en god oplevelse. Og da børnene senere på dagen blev hentet i børnehaven, kunne de glade fortælle, at de havde rørt ved både en tiger og en zebra samt set en søløveunge og løveunge og at der havde været en kæmpegiraf på legepladsen! Et super godt initiativ fra Odense Zoo. Trunderup Friskole & Børnehave siger tak for besøget, og de skal være velkommen en anden gang! I efteråret blev en række fynske børnehaver spurgt, om de ville havde besøg fra Odense Zoo. Det tilbud havde Trunderup Børnehave taget imod, og tirsdag d. 29/1 stod 20 børnehavebørn og 10 børn fra børnehaveklassen på Trunderup Friskole, klar i flyverdragter for at se hvad bilen fra Zoo havde med. Bordene på legepladsen blev fyldt af knogler og skind fra forskellige dyr og den store luftgiraf blev pustet op! 21

22 BØRN OG UNGE Sesam, Sesam luk dig op! Ali Baba og de fyrretyve røvere på Trunderup Friskole Af: Kirstine Simon-Gaarde I starten af marts blev Trunderup Friskole indtaget af Ali Baba og hans fyrretyve røvere. Det var mellemgruppen, der lavede en flot teaterforestilling, hvor publikum fik fortalt historien om Ali Baba. Han opdager en hemmelig hule, hvor en røverbande gemmer sine mægtige skatte. Det er også historien om den snu slavepige, Morgiana, der hjælper med at narre de fyrretyve røvere og i sidste ende slår dem ihjel. Det var selveste Scheherazade, der fortalte historien, og eventyret bestod af skuespil, oplæsning og sange. I knap to uger har mellemgruppen og dens lærere brugt tiden på at øve replikker og sange, lave kulisser og få det hele til at klappe. Det lykkedes i flotteste stil, og onsdag eftermiddag kunne børnenes forældre se den flotte premiere. Torsdag formiddag var der forestilling for skolens børnehave og naboskoler, og torsdag aften var der gallaforestilling for resten af skolens elever. Efter forestillingen var der skolefest med diskotek, farvestrålende drinks og snacks. Det er tradition på Trunderup Friskole, at mellemgruppen spiller teater hvert år til skolefesten, ligesom det er tradition, at yngstegruppen spiller teater til den årlige julefest. 22

23 TEMA OG LOKALHISTORIE Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a 50 år Af Edvin Larsen Den 8. maj 2013 kan Kværndrup Fjernvarme fejre sit 50-års jubilæum. Artiklen bygger på fjernvarmeselskabets jubilæumsskrift, som udkommer til alle husstande i forsyningsområdet. Tanken om fjernvarme i Kværndrup var faktisk ikke ny i På Kværndrup Elektricitetsværks generalforsamling i 1947 rejste formanden snedkermester Laurits Pedersen spørgsmålet om, man ikke burde udnytte værkets spildvarme til et fjernvarmeanlæg. I 1954 blev tankerne drøftet på ny, men først i 1963 blev det en realitet. Omkring 1960 var Kværndrup en by, hvor håndværkere og forretninger lå side om side. Hertil kom, at byen havde et stort opland, som var præget af landbrug. Af sognets 1975 indbyggere i 1960 boede de 776 i Kværndrup by. Tiden var en brydningstid, hvor mindre enheder rationaliserede og blev til større enheder. Fx erstattede Mejeriet Feldholm mejerierne i Kværndrup, Rudme og Trunderup. Landbruget var inde i en mekaniseringsbølge, som betød, at maskinhandlere opstod og nedsatte sig bl.a. i stationsbyerne. Landbrugssmeden var under pres og måtte sadle om fra beslagsmed til maskinsmed eller helt omskoles til VVSsmed. Mange håndværksfag stod over for valget enten at fortsætte som hidtil eller påbegynde en specialisering og måske udvide og blive til industri. Industri defineres som en virksomhed, som har mindst 6 ansatte. Den industri, som var blevet opbygget gennem de sidste 100 år, var fortrinsvis placeret i de store byer med København som metropol. Nu begyndte industrien at flytte ud. Målet var at adskille bolig og industri. Lokalemanglen var i mange byer meget stor, og mulighederne for virksomhedsekspansion var ringe. Nye håndværkerbyer opstod og blev placeret i nærheden af jernbane og hovedveje, så det var let at komme til og fra virksomheden. Infrastrukturen skulle være i orden. En stationsby som Kværndrup havde ud fra dette krav de bedste forudsætninger for at komme med på toget, da infrastrukturen her var i orden, men selv om infrastrukturen var og er en nødvendighed, kan den ikke stå alene, hvilket Kværndrup kom til at føle. Al industri forudsætter energi i form af elektricitet og vand. Dette var Luftfoto af Kværndrup Kværndrups akilleshæl. Kværndrup Elektricitetsværk, som var opført i 1912, var stadig omkring 1960 et jævnstrømsværk, hvis ledelse ikke havde planer om at overgå til vekselstrøm. Først i 1966 gennemførte elektricitetsværket på Nyborgvej - som et af de allersidste værker på Fyn - overgangen til vekselstrøm. Bedre stod det ikke til med vandværket. Værket var fra 1933 og var ikke længere tidssvarende hverken maskinelt eller vandmæssigt. Dette betød, at det havde svært ved at forsyne forbrugerne med vand og umuliggjorde tilslutningen af nye brugere til værket. Da det nye vandværk på Toftevej inkl. nye vandboringer kunne tages i brug 1966, var det yderst tiltrængt. 23

24 TEMA OG LOKALHISTORIE Manglende vekselstrøm og vand var medvirkende til, at nye arbejdspladser og øget bosætning i denne periode gik Kværndrup forbi. Det var den 9 mand store bestyrelse i Kværndrup Borgerforening helt klar over. Noget måtte der gøres. Derfor så man etableringen af et fjernvarmeværk i Kværndrup som en mulighed for at skabe vækst i byen. Fjernvarme i Kværndrup? stod at læse i Fyns Tidende den 7. februar Overskriften hentydede til et referat fra Kværndrup Borgerforenings generalforsamling, hvor isenkræmmer Arne Jørgensen, formand for foreningen, luftede planerne om fjernvarme i Kværndrup by. Formanden oplyste, at man havde været i kontakt med A/S E. Rasmussen, Fredericia for at få udarbejdet et projekt for fjernvarme i Kværndrup, og at borgerforeningen ville indkalde til et borgermøde, når man vidste mere om projektet. Den 12. februar 1963 mødtes bestyrelsen i Kværndrup Borgerforening med ingeniører fra A/S E. Rasmussen, Fredericia. På dette møde blev projektet forelagt for bestyrelsen. Bestyrelsen, syntes, at projektet var så godt, at den besluttede efterfølgende at indkalde til borgermøde torsdag den 28. februar på Kværndrup Kro. Omkring 50 borgere var mødt op for at høre firmaet A/S E. Rasmussen redegøre for såvel den tekniske som økonomiske side af dette nye opvarmningsprojekt. Det var især borgere, som boede på de fire veje Svendborgvej, Odensevej, Nyborgvej og Bøjdenvej - som var mødt. Og det, Kværndrup Fjernvarmecentral, Kalkbrænderivej 13a. Foto: Leif Witt, de fremmødte borgere var mest interesseret i, var, hvad ville det koste at få installeret fjernvarme. Der var interesse for projektet, hvorfor der blev arbejdet videre med tanken. Den stiftende generalforsamling for selskabet Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. blev afholdt på Kværndrup Kro den 8. maj 1963 med følgende dagsorden: 1. Beretning fra udvalget om arbejdet. 2. Beretning fra A/S E. Rasmussen, Fredericia omkring opmålinger. 3. Skulle Selskabet stiftes? 4. Gennemgang af vedtægter. 5. Valg af bestyrelse. Selskabets første bestyrelse kom til at bestå af isenkræmmer Arne Jørgensen, som blev valgt til formand samt kroejer Carl Madsen, cykelhandler Aksel Madsen, herreekviperingshandler og skræddermester E. Pedersen og som sognerådets repræsentant tømrermester Antonius Henriksen. Desuden blev Peter Ottesen og Åge Damgård valgt som suppleanter. Selskabet blev et a.m.b.a. altså et andelsselskab, hvor forbrugerne (andelshaverne) havde begrænset økonomisk ansvar. Ifølge selskabets 2 er det: Selskabets formål ( ) at anlægge og drive et fjernvarmeværk i Kværndrup til forsyning af andelshavernes ejendomme med varme og varmt brugsvand. Det blev en hektisk tid for den første bestyrelse. Der var mange ting, som bestyrelsen skulle forholde sig til, inden formanden, isenkræmmer Arne Jørgensen den 3. december samme år i overværelse af fjernvarmebestyrelsen, sognerådet, bygningskommissionen, politiet v/ Reiner Petersen, Svendborg Amts Vejvæsen, sundhedsmyndighederne v/ læge P.V. Jensen, sognefogeden, aviserne, bankerne samt byens sagfører kunne byde velkommen til fælles rejsegilde og startfest. I sin tale sagde han bl.a. Vi har ikke været tilsmilet af vejrguderne, og der er vel ingen, der 24

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kværndrup Ugen 2014. Kværndrup et Alternativ. Velkommen til Kværndrup-ugen 2014.

Kværndrup Ugen 2014. Kværndrup et Alternativ. Velkommen til Kværndrup-ugen 2014. Ugen 2014 et Alternativ Velkommen til -ugen 2014. Det er med stor fornøjelse, at vi nu for 6. gang kan præsentere et program for ugen, som igennem vinteren er blevet planlagt og forberedt i et bredt samarbejde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere