Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj"

Transkript

1 Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering

2 Indledning På de følgende sider kan du læse om de aktiviteter, der bliver sat i gang i 2013 i forhold til byrum og beboerhuse i Gellerup og Toveshøj. Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune gennemfører i fællesskab et ambitiøst byudviklingsprojekt. Helhedsplanen kombinerer som den første i Danmark store, fysiske forandringer med arbejdspladser, erhvervsliv, kulturliv, social indsats og arbejde for en tryggere bydel. Helhedsplanen er den samlede plan, som beskriver, hvordan Gellerup og Toveshøj forandres fra udsat boligområde til en attraktiv bydel. Gennem fysiske forandringer skaber vi i samarbejde med beboerne det nødvendige grundlag for sociale forbedringer. Konkurrence om byrum og to beboerhuse Som en del af Helhedsplanen bliver der udskrevet en konkurrence om udformningen af fremtidens byrum i Gellerup og Toveshøj. Realdania medvirker som partner i udskrivningen af denne konkurrence. Konkurrencen skal være med til at etablere fremtidige gade, plads- og landskabsrum, som sikrer naturlig sammenhæng og synergier mellem sport, uddannelse, beskæftigelse, fritid, erhverv, boliger mm. I umiddelbar forlængelse af byrumskonkurrencen vil der også blive afholdt konkurrencer om hver af de to beboerhuse i Gellerup og Toveshøj. Nuværende og kommende brugere, interessenter og eksperter får mulighed for at bidrage med input og gode ideer til indholdet af konkurrencerne. Mulighederne for etablering af et sammenhængende sports- og kulturcampus centralt i området skal også afdækkes. 2

3 Fase 4 Fase 5 Samle Forventet tidsplan Interessentanalyse Inddragelsesfase Programskrivning Konkurrence Vinder Toveshøj Ensartede overskrifter Inddragelse skal fylde mere Inspirationseksempel 2013 April Juli Byrum Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Gellerup Toveshøj Oktober Byrum Gellerup 2014 Januar Fase 4 April Fase 5 Fase 4 Juli Fase 6 Gellerup Inspirationseksempel Oktober 2015 Januar Fase 7 Fase 6 Fase 7 Fase 5 Fase 6 Beboermøder For øvrig beboerinddragelse, se i fasebeskrivelserne s Januar Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Interessentanalyse Inddragelsesfase Programskrivning Konkurrence Vinder! Realisering Videreudvikling 2013 April Byrum Gellerup og Toveshøj Byrum e Gellerup Toveshøj Juli 4 Luftfoto: Brabrand Boligforening Oktober Fase 4

4 7-faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Fase 4Fase 4 4 Fase 5 Fase Fase 5Fase 5 Hele forløbet fra inddragelsesprocessen, over konkurrenceforløbet frem til realiseringen af byrummet og de to beboerhuse inddeles i 7 faser. De 7 faser beskrives kortfattet her, mens fase 1-4 uddybes yderligere på side Interessentanalyse - Inddragelsesfase - Programskrivning Interessentanalyse Interessentanalyse Inddragelsefase Inddragelsefase Programskrivning Programskrivning Konkurrence Fase 4 - Konkurrence Konkurrence Vinder! Vind V Vi interviewer et mindre antal Vi går i dialog med beboere og Det videre forløb Det Det videre videre forløb forløb De ønsker og behov til byrum og Efter prækvalifikation formgiver personer for at etablere det nødvendige andre, der ønsker at have ind- beboerhuse, som er fremkommet de fem bedste arkitektteams de informationsgrundlag til flydelse på indretningen af de under inddragelsen, indgår via en forslag, der i højest mulig grad at kunne forberede inddragelsesprocessen. fremtidige byrum og beboerhuse, faglig videreudvikling i de bygge- opfylder de opstillede ønsker og samt afdækker ideer og input til et programmer 2014 som arkitekterne 2014 skal behov. April Uddybes April på April side April 8-9Juli Julimuligt Julisports og Oktober kulturcampus. Oktober Oktober tegne efter. Januar Januar Januar April Uddybes April på side April April 8-9 Jul Uddybes på side 8-9 Uddybes på side 8-9 Programmeringsfase Programmeringsfase ase 2 2 Fase 3 Fase 4 Fase Fase 4 4 Fase 5 Fase Fase 5 5 Fase 6 Fase Fase 6 6 Fase 7 Fase Fase 7 7 Fase 1 Fase 2 Det videre forløbdet Det videre Det videre forløb forløb Byrum Gellerup Byrum Byrum Byrum Gellerup Gellerup - Tovehøj og Gellerup - Tovehøj - Tovehøj - og Gellerup og og Gellerup Sports- og kulturcampus Sports- Sports- og kulturcampus og og kulturcampus Fase 5 - Vinder! Fase 6 - Realisering Fase 7 - Videreudvikling dragelsefase nddragelsefase Programskrivning Programskrivning Konkurrence Konkurrence Vinder! Vinder! Realisering Realisering Færdig Færdig Vinder(-ne) udpeges, og der indgås aftale om rådgivningen til realiseringsforløbet. De(t) færdigprojekterede vinderprojekt(er) udbydes til entreprenører og håndværkere. Der er opført 2 beboerhuse, der sammen med bypark og attraktive pladser bidrager til et blomstrende byliv i Gellerupparken og på Toveshøj en mangfoldig bydel i Oktober Oktober Januar Januar Januar April April April Juli Juli Juli Oktober Oktober Aarhus. Januar Januar Januar 6

5 1. Interessentanalyse 2. Inddragelsesproces 3. Programskrivning 4. Konkurrence Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 3 Fase 2 Fase Fase 4 4 Fase 3 Fase Fase 5 5 Fase Fase 4 4 Fase Fase 6 6 Fase Fase 5 Interessentanalyse Inddragelsefase Interessentanalyse Programskrivning Inddragelsefase Konkurrence Programskrivning Vinder! Konkurrence Realisering V I alt interviewes 30 personer med tilknytning til området, eller som har stor viden eller erfaring. Indsamling af input og ideer fra beboere og andre interessenter. Dialogen med beboere og andre I konkurrencefasen konkurrerer de udvalgte teams om at formgive deres forslag. Et bedømmel- interessenter sker via en række kretisere piloternes fremtidsscenarier. som arkitekterne skal tegne udvikling i de byggeprogrammer sesudvalg udvælger vinder(e) Interviewpersonerne er udpeget aktiviteter: i et April samarbejde April mellem Brabrand Juli Juli April April Oktober Juli Juli Januar Januar Oktober efter. April April Januar Juli Bedømmelsesudvalgene Juli er bredt April April Oktobe Boligforening og Aarhus Kommune. 30. april - Infomøde igangsætter dialogen i området. Infoment for beboere og borgere, Der vil ske en prioritering, og sentanter fra Aarhus Kommune og 20. juni - Åbent aftenarrange- sammensatte med politiske repræ- Programmeringsfase Programmeringsfase Temaer for interviewene er: baggrund, den politiske-, sociale- og hvad der er indkommet af Beboerrepræsentanter bliver indrepræsentanter, samt fagdommødet er for alle interesserede. hvor deltagerne kan høre, ikke alle ønsker kan blive opfyldt. Brabrand Boligforening, beboer- beboermæssige Fase 1 kontekst, særlige 7-8. maj - Åben idébod Fase hvor beboere og brugere har mulighed inden involveringsprocessen inden for projektets overordnede Realdania repræsentanter med i 1 input, og kommentere dem draget i prioriteringen af ønskerne mere. Til byrumskonkurrencen har forhold og ideer til den videre proces. Fase 2 for at komme i dialog Fase om Fase idéer 2 2 og synspunkter. Der er afsat slutter og programskrivningen igangsættes. rammer. bedømmelsesudvalget. Derudover inddrages en række rådgivere efter Der Det gennemføres Det videre videre forløb forløb desuden en vidensindsamling fra forskellige andre tilsvarende projekter. to dage til boden, der Det flytter Det videre forløb rundt i og udenfor området: - 7. maj formiddag: City Vest Guidede ture over 1-2 dage, hvor beboere fortæller om behov. Byrum Byrum Gellerup Gellerup Byrum Byrum Gellerup Resultaterne afrapporteres - Tovehøj - Tovehøj og Gellerup og til en Gellerup - 8. maj formiddag: Bazarpladsen - Tovehøj - og og Gellerup kvaliteter, udfordringer, ideer styregruppe. Sports- Sports- og Se kulturcampus og organisationsdiagram side maj eftermiddag: Kvickly Sports- Åbyhøj og og kulturcampus mm. i området. 21. maj - Halvdags Workshop for inviterede piloter. Her arbejdes med fremtidsscenarier for ca. 50 inviterede nøgleinteressenter. 4. juni - Åben workshop hvor alle kan deltage. Deltagerne medvirker aktivt til at kon- Facebookside, hvor beboere og borgere kan lægge synspunkter og kommentarer op. De ønsker og behov, som kommer frem under inddragelsesprocessen, indgår i en faglig videre- Programskrivningen ender ud med et konkurrencegrundlag, der giver konkurrencedeltagerne et præcist og gennemskueligt udgangspunkt. Der gennemføres prækvalifikationer, hvor de bedste teams udvælges til at konkurrere om opgaven. 8

6 Budget i runde tal Inkl. moms og omkostninger Byrum Gellerup Gellerup Toveshøj mio. kr mio. kr mio. kr 10 Foto: Pia E. J. Bach-Vedel

7 Organisationsdiagram Byrumskonkurrencen Brabrand Boligforening Repræsentantskab Foreningsbestyrelse Politisk Styregruppe Aarhus Kommune Magistrat Direktørgruppe Styregruppe for udsatte bydele Ad Hoc udvalg Nedsat af foreningsbestyrelsen Repr. fra foreningsbestyrelse Repr. fra afdelingsbestyrelserne i Gellerupparken og Toveshøj Repr. fra administrationen Helhedsplan - Programstyregruppe Niels Højberg, Stadsdirektør Aarhus Kommune Torben Overgaard, Direktør Brabrand Boligforening Erik Jespersen, Direktør Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afdelingsbestyrelse Gellerupparken Beboermøde Afdelingsbestyrelse Toveshøj Beboermøde Styregruppe Karen Skou, Projektleder Realdania Per Frølund, Sekretariatschef i Gellerupsekretariatet Aarhus Kommune Flemming K. Kristensen, Udviklingsdirektør Brabrand Boligforening Kirsten Jørgensen, Direktør Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune Erik Jespersen, Direktør Teknik og Miljø Aarhus Kommune Beboere Beboere Projektteam Projektleder Suna Cenholt - Team Rambøll / Pluskontoret Arkitekter Procesrådgiver Signal Arkitekter Konsulenter JWH Arkitekter Videncenter for landbrug Udbudsrådgiver Pluskontoret Arkitekter Rambøll Bygherre Brabrand Boligforening Aarhus Kommune 12

8 Helhedsplanen handler om Helhedsplanens effektmål er: Beskæftigelse - At andelen af områdets voksne beboere i beskæftigelse svarer til andelen i Aarhus Kommune. - At andelen af områdets voksne beboere, som er selvforsørgende, svarer til andelen i Aarhus Kommune. Uddannelse - At andelen af områdets unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse, svarer til andelen i Aarhus Kommune. Tryghed og trivsel - At andelen af 0-18 årige i området, som er sigtet for kriminelle forhold, svarer til andelen i Aarhus Kommune. - At andelen af 0-18 årige i området, som er dømt for kriminelle forhold, svarer til andelen i Aarhus Kommune. Sundhed - At den gennemsnitlige levealder i området svarer til den gennemsnitlige levealder i Aarhus Kommune. Mange beboere i Gellerup og Toveshøj er glade for deres bydel. Boligerne matcher huslejen, og det sociale engagement lever i foreningerne. Men samtidig er flertallet af beboerne ikke i arbejde og en stor, social og jobmæssig indsats har indtil nu ikke kunnet ændre ved dette. Når kun få voksne er i job, kniber det for eksempel med at skabe rollemodeller, der kan vise vejen for børn og unge. Udenlandsk forskning viser, at når boligområder er fysisk lukkede omkring sig selv og kun rummer boliger, er der større risiko for, at de ender som ghettoer. Derfor må der tænkes nyt, hvis Gellerup og Toveshøj skal være en integreret bydel i Aarhus. Det kræver, at området ikke kun rummer boliger, men også erhverv, butikker og kultur i et omfang, der gør en forskel. Og det kræver, at bydelen åbnes fysisk mod resten af byen. Derfor gennemfører Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune i fællesskab Helhedsplanen for Gellerup. Helhedsplanen kombinerer, som den første i Danmark, store fysiske forandringer med arbejdspladser, erhvervsliv, kulturliv, social indsats og arbejde for en tryggere bydel. Helhedsplanen er den samlede plan, som beskriver, hvordan Gellerup og Toveshøj forandres fra udsat boligområde til en attraktiv bydel. Gennem fysiske forandringer skaber vi i samarbejde med beboerne det nødvendige grundlag for sociale forbedringer. Virker det? Omdannelsen af Gellerupområdet skal have positive virkninger på en række områder. Derfor har vi opstillet mål indenfor udvalgte indsatsområder. Vi følger løbende op på, om vores indsats har den ønskede effekt Målene er direkte udledt af helhedsplanens vision om en attraktiv og multifunktionel bydel med en blandet beboersammensætning. 14

9 App til ipad om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Find os på Facebook: Brabrand Boligforening tlf Aarhus Kommune tlf Foto: Pia E. J. Bach-Vedel Rådgivere: Konsulenter: Folderen er udarbejdet af Team Rambøll / Pluskontoret Arkitekter A/S

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig)

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig) 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund... 6 3.1. Beboerne i Bispehaven... 6 3.2. Udviklingen på udvalgte boligsociale indikatorer... 10 3.3. Boligsocial status og fremtidens Bispehaven...

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Trinvis fornyelse af almene boliger AlmenVejledning C 2 - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Kolofon Titel AlmenVejledning C2: Udgave 1. udgave ISBN 978-87-992950-2-9 Udgivelsesår 2009

Læs mere

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim Første statusrapport for beslutninger om områdefornyelser i hhv. nedslidte byområder i større og mindre byer samt nyere boligområder med sociale problemer Denne første statusrapport, som kommunerne skal

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj LÆS BLANDT ANDET: Afdelingsbestyrelserne siger ja Tryghedsgaranti træder i kraft efter sommer Skema A og økonomien Moskéforeningen anbefaler et ja Husk beboermøder Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere