CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater"

Transkript

1 Ordreinformation REF CONTENT Creatinine plus ver.2 (250 tests) System-ID Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID Precinorm U plus (10 3 ml) System-ID Precinorm U plus (10 3 ml, i USA) System-ID Precipath U plus (10 3 ml) System-ID Precipath U plus (10 3 ml, i USA) System-ID Precinorm U (20 5 ml) System-ID Precinorm U (4 5 ml) System-ID Precipath U (20 5 ml) System-ID Precipath U (4 5 ml) System-ID PreciControl ClinChem Multi 1 (20 5 ml) System-ID PreciControl ClinChem Multi 1 (4 5 ml) System-ID PreciControl ClinChem Multi 1 (4 5 ml, i USA) System-ID PreciControl ClinChem Multi 2 (20 5 ml) System-ID PreciControl ClinChem Multi 2 (4 5 ml) System-ID PreciControl ClinChem Multi 2 (4 5 ml, i USA) System-ID Precinorm PUC (4 3 ml) System-ID Precipath PUC (4 3 ml) System-ID Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 Dansk Systeminformation Test CRE2, test ID (serum, plasma) Test CRE2U, test ID (urin) Anvendelse In vitro-test til kvantitativ bestemmelse af kreatininkoncentrationen i humant serum, plasma og urin på COBAS INTEGRA systemer. Resumé 1,2,3,4,5 Kronisk nyresygdom er et globalt problem, som indebærer en væsentlig risiko for kardiovaskulær morbiditet og død. De nuværende retningslinjer definerer kronisk nyresygdom som nyreskader eller en glomerulær filtrationshastighed (GFR) på mindre end 60 ml/min. pr m 2 i 3 måneder eller mere, uanset årsag. Analyse af kreatinin i serum eller plasma er den hyppigst anvendte test til vurdering af nyrefunktionen. Kreatinin er et nedbrydningsprodukt af kreatinfosfat i musklerne, og det produceres i reglen i en temmelig konstant mængde af kroppen (afhængig af muskelmassen). Det filtreres frit i glomeruli og reabsorberes under normale betingelser ikke af tubuli i væsentligt omfang. En lille, men signifikant mængde udskilles desuden aktivt. Da en stigning i kreatinin i blodet kun ses ved væsentlige skader på nefronerne, er det ikke egnet til påvisning af nyresygdomme i tidlige stadier. En betydeligt mere sensitiv test og bedre vurdering af den glomerulære filtrationshastighed (GFR) fås med kreatinin-clearance-analysen baseret på koncentrationen af kreatinin i urine og serum eller plasma samt urinudskillelseshastigheden. Til denne analyse behøves en præcis tidsafpasset urinopsamling (normalt 24 timer) og en blodprøve. Da denne test imidlertid er tilbøjelig til at give et fejlagtigt resultat på grund af den besværlige, tidsafpassede urinopsamling, er der gjort matematiske forsøg på at vurdere GFR baseret udelukkende på koncentrationen af kreatinin i serum eller plasma. Blandt de forskellige foreslåede metoder har to fundet bred anerkendelse: Cockroft og Gaults metode og den metode, der er baseret på resultaterne af MDRD-studiet. Mens den første var afledt af data fundet med den konventionelle Jaffé-metode, er en nyere version af den anden egnet til IDMS-sporbare kreatininmetoder. Begge gælder for voksne. Til børn anvendes Schwartz' bedside-formel. 6,7,8,9 Foruden diagnosticering og behandling af nyresygdomme samt monitorering af dialysebehandling anvendes måling af kreatinin ved beregning af den fraktionelle udskillelse af andre urinanalyter (f.eks. albumin, α amylase). Der findes talrige metoder til bestemmelse af kreatinin. Automatiserede analyser til rutinemæssig brug i laboratorier omfatter blandt andet Jaffé alkalisk picratmetode med forskellige modifikationer samt enzymatiske tests. Analyseprincip Enzymatisk kolorimetrisk metode Den enzymatiske metode er baseret på omdannelsen af kreatinin ved hjælp af kreatininase, kreatinase og sarkosinoxidase til glycin, formaldehyd og hydrogenperoxid. Katalyseret af peroxidase reagerer det frigjorte hydrogenperoxid med 4 aminofenazon og HTIB a) og danner et quinoniminchromogen. Farveintensiteten af det dannede quinoniminchromogen er direkte proportional med kreatininkoncentrationen i reaktionsblandingen. kreatinin + H 2 O kreatin + H 2 O sarkosin + O 2 + H 2 O H 2 O aminofenazon + HTIB kreatininase kreatinase SOD kreatin sarkosin + carbamid glycin + HCHO + H 2 O 2 POD quinoniminchromogen + H 2 O + HI Kreatin i prøven ødelægges af kreatinase, SOD og katalase under inkubationen i R1. a) 2,4,6-trijod-3-hydroxybenzoesyre Reagenser - arbejdsopløsninger R1 TAPS b) buffer: 30 mmol/l, ph 8.1; kreatinase (mikroorganismer): 332 µkat/l; sarkosinoxidase (mikroorganismer): 132 µkat/l; ascorbatoxidase (mikroorganismer): 33 µkat/l; katalase (mikroorganismer): 1.67 µkat/l; HTIB: 1.2 g/l; detergenter, konserveringsmiddel 1 / 5

2 SR TAPS b) buffer: 50 mmol/l, ph 8.0; kreatininase (mikroorganismer): 498 µkat/l; peroxidase (peberrod): 16.6 µkat/l; 4 aminofenazon: 0.5 g/l; kaliumhexacyanoferrat (II): 60 mg/l; detergent; konserveringsmiddel b) N tris(hydroxymethyl)methyl 3 aminopropansulfonsyre R1 er i position B, og SR er i position C. Forholdsregler og advarsler Vær opmærksom på alle advarsler og forholdsregler i kapitel 1, Indledning, i denne metodemanual. Reagenshåndtering Klar til brug Opbevaring og holdbarhed Holdbarhed ved 2 8 C COBAS INTEGRA 400 plus system I brug på instrumentet ved C COBAS INTEGRA 800 system I brug ved 8 C Se udløbsdatoen på etiketten på cobas c pack 8 uger 8 uger Prøvetagning og -forberedelse Benyt kun egnede prøvetagningsrør til prøvetagning og -forberedelse. Kun de nedennævnte prøvematerialer er testet og fundet acceptable. Serum Plasma: Li-heparin-, Na-heparin-, K 3 -EDTA- eller Na 2 -EDTA-plasma De angivne prøvetyper blev testet med et udvalg af prøvetagningsrør, som var kommercielt tilgængelige på testtidspunktet, dvs. at ikke alle tilgængelige rør fra alle producenter blev testet. Prøvetagningssystemer fra forskellige producenter kan indeholde forskellige materialer, som kan påvirke testresultaterne i visse tilfælde. Hvis prøver analyseres i primærrør (prøvetagningssystemer), skal instruktionerne fra producenten af disse rør følges. : Opsaml urin uden brug af additiver. Hvis urinen skal opsamles med et konserveringsmiddel for andre analytter, må der kun anvendes saltsyre (14 47 mmol/l urin, f.eks. 5 ml 10 % HCl eller 5 ml 30 % HCl pr. liter urin) eller borsyre (81 mmol/l, f.eks. 5 g pr. liter urin). prøver forfortyndes automatisk 1:20 (1+19) med vand af instrumentet. Centrifugér prøver indeholdende udfældninger før udførelse af analysen. Holdbarhed i serum/plasma: 10 7 dage ved C 7 dage ved 2 8 C 3 måneder ved ( 15) ( 25) C Holdbarhed i urin (uden 2 dage ved C konserveringsmiddel): 10 6 dage ved 2 8 C 6 måneder ved ( 15) ( 25) C Holdbarhed i urin (med 3 dage ved C konserveringsmiddel): 11 6 dage ved 2 8 C 3 uger ved ( 15) ( 25) C Leverede materialer Se venligst afsnittet "Reagenser - arbejdsopløsninger" m.h.t. reagenser. Analyse Hvis analysen skal udføres optimalt, skal anvisningerne for det aktuelle analyseinstrument følges. Se venligst den aktuelle brugermanual for instrumentspecifikke analyseinstruktioner. Applikationer til serum, plasma og urin COBAS INTEGRA 400 plus testdefinitioner Målemetode Abs. beregningsmetode Reaktionsretning Absorbans Endpoint Stigende Bølgelængde A/B Calc. first/last 35/65 Predilution factor 20 Afpipetteringsparametre 552/659 nm R1-S-SR µmol/l D-R1-S-SR mmol/l Diluent (H 2 O) Diluent (H 2 O) COBAS INTEGRA 800 testdefinitioner Målemetode Abs. beregningsmetode Reaktionsretning Bølgelængde A/B Absorbans Endpoint Stigende Calc. first/last 46/98 Predilution factor 20 Afpipetteringsparametre 552/659 nm R1-S-SR µmol/l D-R1-S-SR mmol/l Diluent (H 2 O) Diluent (H 2 O) Kalibrering Kalibrator Kalibreringsmetode Calibrator f.a.s. Brug deioniseret vand som nulkalibrator. Lineær regression 2 / 5

3 Kalibreringsbestemmelse Kalibreringsinterval Dobbeltbestemmelse anbefales Hvert lot eller som krævet ifølge kvalitetskontrolprocedurerne Sporbarhed: Denne metode er standardiseret over for ID/MS. Kvalitetskontrol Kvalitetskontrol serum/plasma Kvalitetskontrol urin Kontrolinterval Kontrolrækkefølge Kontrol efter kalibrering Precinorm U, Precinorm U plus eller PreciControl ClinChem Multi 1 Precipath U, Precipath U plus eller PreciControl ClinChem Multi 2 Precinorm PUC eller Precipath PUC 24 timer anbefales Brugerdefineret Anbefales Anvend det kontrolmateriale, der er angivet i afsnittet Ordreinformation, til kvalitetskontrol. Derudover kan andre egnede kontrolmaterialer anvendes. Kontrolintervallerne og -grænserne bør tilpasses det enkelte laboratoriums individuelle krav. De opnåede værdier skal ligge inden for de definerede grænser. Hvert laboratorium bør etablere egne korrektionsprocedurer, som skal anvendes, hvis en værdi falder uden for de definerede grænser. Følg de gældende offentlige regulativer og lokale retningslinjer for kvalitetskontrol. Beregning COBAS INTEGRA analyseinstrumenter beregner automatisk analytkoncentrationen i den enkelte prøve. For yderligere information, se venligst Dataanalyse på online-hjælp (COBAS INTEGRA 400 plus/800 instrumenter). Omregningsfaktor: µmol/l = mg/dl Begrænsninger - interferens Kriterium: Genfinding inden for ± 10 % af initial værdi. Icterus: 12 Ingen signifikant interferens op til et I-indeks på 20 for konjugeret bilirubin og ukonjugeret bilirubin (bilirubinkoncentration (konjugeret og ukonjugeret) på ca. 340 µmol/l eller 20 mg/dl). Hæmolyse: 12 Ingen signifikant interferens op til et H-indeks på 800 (hæmoglobinkoncentration på ca. 497 µmol/l eller 800 mg/dl). Lipæmi (Intralipid): 12 Ingen signifikant interferens op til et L-indeks på Der er ringe korrelation mellem L-indekset (svarende til turbiditet) og triglyceridkoncentrationen. Lægemidler: Der sås ikke interferens ved terapeutiske koncentrationer ved anvendelse af almindelige lægemiddelpaneler. 13,14 Undtagelser: Levodopa og calciumdobesilat forårsagede kunstigt lave kreatininniveauer ved det analyserede lægemiddelniveau, mens DL prolin i en koncentration på > 1 mmol/l forårsagede kunstigt høje resultater. 2 phenyl-1,3 indandion (Phenindion) i terapeutiske koncentrationer interfererer med analysen. Dicynone (etamsylat) i terapeutiske koncentrationer kan føre til falsk-lave resultater. Askorbinsyre: Ingen signifikant interferens op til en askorbinsyrekoncentration på 1.70 mmol/l (30 mg/dl) I meget sjældne tilfælde kan gammopati, især type IgM (Waldenströms makroglobulinæmi), give unøjagtige resultater. 15 Ingen signifikant interferens op til en kreatinkoncentration på 0.38 mmol/l (50 mg/l). Lægemidler: Der sås ikke interferens ved terapeutiske koncentrationer ved anvendelse af almindelige lægemiddelpaneler. 14 Undtagelser: Levodopa forårsager kunstigt lave resultater. Dicynone (etamsylat) i terapeutiske koncentrationer kan føre til falsk-lave resultater. Ingen signifikant interferens op til en kreatinkoncentration på 3.05 mmol/l (40 mg/dl). Høje koncentrationer af homogentisinsyre i urinprøver giver falske resultater. Beregning af Glomerular Filtration Rate (GFR) på basis af Schwartz' formel kan medføre en overestimering. 16 Til diagnostiske formål skal resultaterne altid sammenholdes med patientens anamnese, kliniske undersøgelser og andre resultater. NØDVENDIG HANDLING Speciel vaskeprogrammering: Brugen af specielle vasketrin er obligatorisk, når visse testkombinationer udføres på COBAS INTEGRA analyseinstrumenter. Se metodemanualen, Indledning, Ekstra vaskecykler, for yderligere instruktioner. Hvor det er nødvendigt, skal speciel programmering til vask/forhindring af carry over udføres, før der rapporteres resultater med denne test. Grænser og områder Måleområde µmol/l ( mg/dl) Reanalysér prøver med højere koncentrationer ved hjælp af reanalyseringsfunktionen. Prøverne fortyndes 1:10 ved hjælp af reanalyseringsfunktionen. Resultater fra prøver fortyndet ved hjælp af reanalyseringsfunktionen multipliceres automatisk med en faktor mmol/l ( mg/dl) Reanalysér prøver med højere koncentrationer ved hjælp af reanalyseringsfunktionen. Prøverne fortyndes 1:5 ved hjælp af reanalyseringsfunktionen. Resultater fra prøver fortyndet ved hjælp af reanalyseringsfunktionen multipliceres automatisk med en faktor 5. Måleområdets nedre grænse Testens nedre detektionsgrænse: 5 µmol/l (0.057 mg/dl) Den nedre detektionsgrænse repræsenterer det lavest målbare niveau, som kan skelnes fra nul. Den beregnes som den værdi, der ligger 3 standardafvigelser over en nulprøve (nulprøve + 3 SD, repetérbarhed, n = 30). Testens nedre detektionsgrænse: 0.1 mmol/l (1.13 mg/dl) Den nedre detektionsgrænse repræsenterer det lavest målbare niveau, som kan skelnes fra nul. Den beregnes som den værdi, der ligger 3 standardafvigelser over en nulprøve (nulprøve + 3 SD, repetérbarhed, n = 30). Referenceintervaller Voksne 17 Børn 18 Kvinder µmol/l ( mg/dl) Mænd µmol/l ( mg/dl) Nyfødte (for tidligt fødte) µmol/l ( mg/dl) Nyfødte (fuldbårne) µmol/l ( mg/dl) 2- < 12 mdr µmol/l ( mg/dl) 1- < 3 år µmol/l ( mg/dl) 3- < 5 år µmol/l ( mg/dl) 5- < 7 år µmol/l ( mg/dl) 7- < 9 år µmol/l ( mg/dl) 9- < 11 år µmol/l ( mg/dl) 11- < 13 år µmol/l ( mg/dl) 13- < 15 år µmol/l ( mg/dl) Roche har ikke undersøgt referenceområder på en pædiatrisk population. Første morgenurin 17 Kvinder mmol/l ( mg/dl) 3 / 5

4 Mænd mmol/l ( mg/dl) Døgnurin 19 Kvinder 6-13 mmol/døgn ( mg/døgn) Mænd 9-19 mmol/døgn ( mg/døgn) Kreatinin-clearance ml/min. Hvert laboratorium bør undersøge muligheden for at overføre referenceintervallerne til egne patientgrupper og om nødvendigt fastsætte egne referenceintervaller. Testspecifikke performance-data Repræsentative performance-data på COBAS INTEGRA analyseinstrumenter angives nedenfor. Resultaterne kan variere fra laboratorium til laboratorium. Præcision Præcisionen blev fastsat ved hjælp af humane prøver og kontroller ifølge en intern protokol med repetérbarhed (n = 21) og intermediær præcision (1 afmålte mængder pr. kørsel, 1 kørsel pr. dag, 21 dage). Følgende resultater blev opnået: Repetérbarhed Niveau 1 Niveau µmol/l (1.02 mg/dl) 329 µmol/l (3.72 mg/dl) CV 1.6 % 0.7 % Intermediær præcision Niveau 1 Niveau µmol/l (1.04 mg/dl) 335 µmol/l (3.79 mg/dl) CV 1.3 % 0.9 % Præcisionen blev fastsat ved hjælp af humane prøver og kontroller ifølge en intern protokol med repetérbarhed (n = 21) og intermediær præcision (1 afmålte mængder pr. kørsel, 1 kørsel pr. dag, 10 dage). Følgende resultater blev opnået: Repetérbarhed Niveau 1 Niveau mmol/l (106 mg/dl) 20.5 mmol/l (232 mg/dl) CV 0.8 % 1.8 % Intermediær præcision Niveau 1 Niveau mmol/l (108 mg/dl) 21.1 mmol/l (238 mg/dl) CV 2.0 % 3.9 % Metodesammenligning Kreatininværdier for humane serum-, plasma- og urinprøver fundet på et COBAS INTEGRA 400 analyseinstrument med reagenset COBAS INTEGRA Creatinine plus ver.2 (y) blev sammenlignet med værdier fundet med det kommercielt tilgængelige Creatinine plus-reagens på et Roche/Hitachi 917 analyseinstrument (x). Roche/Hitachi 917 analyseinstrument Korr.koefficient (r) Lin. regression Passing/Bablok 20 Prøveantal (n) = 53 y = 1.010x µmol/l y = 1.013x µmol/l Prøvekoncentrationerne lå mellem 53 og 2300 µmol/l (0.60 og 26.1 mg/dl). Roche/Hitachi 917 analyseinstrument Prøveantal (n) = 54 Korr.koefficient (r) Lin. regression Passing/Bablok 20 y = 0.935x mmol/l y = 0.960x mmol/l Prøvekoncentrationerne lå mellem 1.3 og 36 mmol/l (14.7 og 406 mg/dl). Referencer 1 Thomas C, Thomas L. Labordiagnostik von Erkrankungen der Nieren und ableitenden Harnwege. In: Thomas L, ed. Labor und Diagnose, 6th ed. Frankfurt/Main: TH-Books 2005; Lamb E, Newman DJ, Price CP. Kidney function tests In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4th ed. St.Louis, MO: Elsevier Saunders 2006; Lamb EJ, Tomson CRV, Roderick PJ. Estimating kidney function in adults using formulae. Ann Clin Biochem 2005;42: Miller WG. Editorial on Estimating glomerular filtration rate. Clin Chem Lab Med 2009;47(9): Schwartz GJ, Muñoz A, Schneider MF, et al. New Equations to Estimate GFR in Children with CKD. J Am Soc Nephrol 2009;20: Schwartz GJ, Work DF. Measurement and Estimation of GFR in Children and Adolescents. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4: Staples A, LeBlond R, Watkins S, et al. Validation of the revised Schwartz estimating equation in a predominantly non-ckd population. Pediatr Nephrol 2010 Jul 22;25: Guder WG, da Fonseca-Wollheim F, Heil W, et al. Die Qualität Diagnostischer Proben, 6. Aufl. Heidelberg: BD Diagnostics, Data on file at Roche Diagnostics. 12 Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32: Breuer J. Report on the Symposium Drug effects in Clinical Chemistry Methods. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34: Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 2001;38: Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. Clin Chem Lab Med 2007;45(9): Filler G, Priem F, Lepage N, et al. β-trace Protein, Cystatin C, β2-microglobulin, and Creatinine Compared for Detecting Impaired Glomerular Filtration Rates in Children. Clin Chem 2002;48: Mazzachi BC, Peake MJ, Ehrhardt V. Reference Range and Method Comparison Studies for Enzymatic and Jaffé Creatinine Assays in Plasma and Serum and Early Morning e. Clin Lab 2000; Schlebusch H, Liappis N, Klein G Creatinine and ultrasensitive CRP: Reference Intervals from Infancy to Childhood. Clin Chem Lab Med 2001;39 Special Supplement PO-T042; Junge W, Wilke B, Halabi A, et al. Determination of reference intervals for serum creatinine, creatinine excretion and creatinine clearance with an enzymatic and a modified Jaffé method. Clin Chim Acta 2004;344: Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11): I dette metodeblad anvendes altid punktum som skilletegn for at markere grænsen mellem hele tal og decimaler i et decimaltal. Skilletegn for tusinder anvendes ikke. Symboler Roche Diagnostics anvender nedenstående tegn og symboler ud over dem, der er angivet i ISO standarden. 4 / 5

5 CONTENT Indhold i pakning Mængde efter rekonstituering eller blanding Væsentlige tilføjelser eller ændringer er vist ved en streg i margenen. 2013, Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim Distribution i USA af: Roche Diagnostics, Indianpolis, IN US Customer Technical Support / 5

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401755 190 Creatinine Jaffé Gen.2 (compensated) (4 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation Ordreinformation REF CONTENT Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11729691 216 Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 43 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

P-AMYL PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) Kode PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, i USA) Kode 392

P-AMYL PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) Kode PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, i USA) Kode 392 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11876562 316 Pancreatic α amylase liquid ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11555812

Læs mere

Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation

Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation Roche/Hitachi cobas c-systemer cobas c 501 100 tests Kat.nr. 04469658 190 System-ID 07 6743 3 C.f.a.s.PUC(5x1ml) Kat.nr. 03121305

Læs mere

CSAII. Cyclosporine II Ordreinformation TDM. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

CSAII. Cyclosporine II Ordreinformation TDM. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 Ordreinformation 04340892 190 (100 tests) System-ID 07 6822 7 20766305 122 20766399 122 20766364 122 Cyclosporine Calibrators 0 (1 2.5 ml) 50, 100, 200, 350, 500 (5 2.0 ml) Cyclosporine Calibrator 0 (3

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2

ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2 Ordreinformation REF CONTENT Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes 10820652 216 ISE Reference Electrolyte (1 500 ml) Roche/Hitachi ISE 04480455 190 ISE Internal Standard Gen.2 (2 2000 ml)

Læs mere

cobas u 601

cobas u 601 2 _ 30 C 07137940001V1.0 REF CONTENT SYSTEM 06334601 001 400 cobas u 601 Dansk Forsigtig Den inderste pose må ikke åbnes før brug. Indsæt straks kassetten i analyseinstrumentet! Anvendelse er en kassette

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation Ordreinformation 04528123 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (150 tests) System-ID 07 6850 2 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) System-ID 07 6852 9 05479207 190 PreciControl HbA1c norm (4 1 ml) System-ID

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

D-DI2. Tina-quant D-Dimer Gen.2 Ordreinformation. Specifikke proteiner

D-DI2. Tina-quant D-Dimer Gen.2 Ordreinformation. Specifikke proteiner Ordreinformation 04912551 190 (100 tests) System-ID 07 6932 0 05050901 190 D-Dimer Gen.2 Calibrator Set (6 0.5 ml) System-ID 07 6994 0 05050936 190 D-Dimer Gen.2 Control I/II Control I (2 1 ml) Control

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

PCP. Abuscreen OnLine Phencyclidine Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes

PCP. Abuscreen OnLine Phencyclidine Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes Ordreinformation 20738042 122 (200 tests) System-ID 07 3804 2 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml) 04590856 190 C.f.a.s. Qualitative Plus Clinical

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

MTQL DAT. Abuscreen OnLine Methaqualone Ordreinformation. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes

MTQL DAT. Abuscreen OnLine Methaqualone Ordreinformation. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes Ordreinformation 20753610 122 (200 tests) System-ID 07 5361 0 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml) 04590856 190 C.f.a.s. Qualitative Plus Clinical

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

PPX. Abuscreen OnLine Propoxyphene Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes

PPX. Abuscreen OnLine Propoxyphene Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes Ordreinformation 20753602 122 (200 tests) System-ID 07 5360 2 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml) 04590856 190 C.f.a.s. Qualitative Plus Clinical

Læs mere

D-DI2. Tina-quant D-dimer gen.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

D-DI2. Tina-quant D-dimer gen.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05077753 190 Tina-quant D-Dimer Gen.2 (4 50 tests) cobas c 111 05050901 190 D-Dimer Gen.2 Calibrator Set (6 0.5 ml) Kode 764-769 05050936 190 D-Dimer Gen.2 Control I/II (2 2 1 ml) Kode

Læs mere

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 REF 04641655 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte tpsa-værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultatet skal derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 04618815 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte anti -værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultater bør derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

A1C-2. Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

A1C-2. Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation REF CONTENT 05401640 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (2 100 tests) cobas c 111 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) Kode 674 20764833 322 HbA1c Control N (4 0.5 ml) Kode 357 20764841

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

MDNII. ONLINE DAT Methadone II Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

MDNII. ONLINE DAT Methadone II Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 ONLINE Methadone II Ordreinformation 03046702 190 ONLINE Methadone II (200 tests) System-ID 07 6722 0 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml) 04590856

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri. Juni 2009

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri. Juni 2009 Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri Juni 2009 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

OVERSIGTSARTIKEL. Evaluering af Cystatin C som markør for nyresygdom. Kan P-Cystatin C erstatte P-Creatinin som markør for nyrefunktion hos børn?

OVERSIGTSARTIKEL. Evaluering af Cystatin C som markør for nyresygdom. Kan P-Cystatin C erstatte P-Creatinin som markør for nyrefunktion hos børn? Evaluering af Cystatin C som markør for nyresygdom Kan P-Cystatin C erstatte P-Creatinin som markør for nyrefunktion hos børn? Stud. Med.: Gruppe 3C ved Syddansk Universitet; Supervisor: Annebirthe Bo

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2014/10/22 A93A01338CDA A11A01954 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

PTH (1-84) Parathyreoideahormon (parathormon, parathyrin) - PTH, biointakt = helt PTH. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 05608546 190 100 SYSTEM Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte PTH (1 84)-værdi kan variere afhængigt af den anvendte analyseprocedure.

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

BENZ DAT. Abuscreen OnLine Benzodiazepines Ordreinformation

BENZ DAT. Abuscreen OnLine Benzodiazepines Ordreinformation Ordreinformation 20737984 122 (200 tests) System-ID 07 3798 4 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304680 190 Preciset Plus II CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml)

Læs mere

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi 2015/02/02 A93A01360BDA A11A01611 25 ml 23.5 ml Højsensitiv metode 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af C-reaktivt protein ved brug af højsensitiv metode (CRP HS) i serum eller

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides VITROS Chemistry Products Slides 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS slides måler kvantitativt kreatininkoncentrationen i serum, plasma og urin. Opsummering og forklaring

Læs mere

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME........................................................... 2 PLANLÆGNING.....................................................

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk.

Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk. Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk. Kortnavne hhv. Kalium;P og Kalium;U Klinisk Biokemi, Sygehus Syd Niveau 2 Dokumentnummer VP_002_2006 Udarbejdet af Palle Pedersen

Læs mere

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter

, V 6 Dansk 1 / 5 Elecsys- og cobas e-analyseinstrumenter 04784596 190 100 tests Indikerer de analyseinstrumenter, hvor kittet kan anvendes Elecsys 2010 Dansk MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Bemærk venligst En patientprøves målte -værdi

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

UDKAST. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent

! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent ~ Antal sider: l IBilag: O PROTOKOL! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent NPU02642, NPU19844 Minicap-Sebia System: Enhed: neg/pos, type, Labka-nr: 389,!Labka-kode: p gi! 390,? im-kamp,

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent TRFRN 6801767 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere