Der er saa dejligt i Byen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er saa dejligt i Byen"

Transkript

1 Der er saa dejligt i Byen - en introduktion til The Liveable City -projektet Der var engang, hvor byen summede af menneskestemmer. Folk stimlede sammen på byens pladser, der var rum for social aktivitet, morskab, festligheder og handel. En ældre kone solgte æg på torvet, mens naboboden servicerede de handlende med friske blomster. Apoteker Wilhelmsen løftede på hatten idet Hr. og Fru Bankdirektør Asmussen passerede. I dag leves et andet liv i byen. Byen er effektiviseret, og er knudepunkt for den tiltagende trafik. Pladserne er ryddet til fordel for en struktureret og effektiv afvikling af strømmen af mennesker på vej fra A til B. De butiksdrivende har trukket sig bort fra gaden og ind i husene. Kun ved særlige lejligheder titter de frem og bliver synlige i bybilledet. Byen er travl. Byen er effektiv. Byen er moderne. The Liveable City og bymidten Med Odenses deltagelse i det EU-støttede projekt The Liveable City, vil vi forsøge at kombinere disse to bybilleder. Vi vil tage udfordringen op og skabe en bymidte, der kombinerer de effektive, funktionelle trafikale tiltag med en æstetisk og livgivende udnyttelse af byrummet. Ligeledes vil vi skabe et byrum, der tager hensyn til faktorer som årstidernes skiften, højtider, døgnets rytme - dagenes, ugernes, månedernes og årenes gang - og ikke mindst byens historie og menneskenes færden. Vi vil med andre ord give byens torve og pladser tilbage til menneskene - på alle tider af året og i al slags vejr. Genskabe en dialog mellem byens rammer og de folk, der udfylder dem. Skabe et appellerende og interessant byrum, der inviterer og favner de mennesker, der giver byen liv. Odense noget særligt? I et bredere perspektiv skal Odenses deltagelse i The Liveable City - være med til at skabe en fælles bevidsthed omkring Odenses identitet. Hvad gør Odense til noget særligt? Hvordan skiller byen sig ud? Hertil kommer, at vi skal formidle Odenses fortrinligheder til omverdenen. Skabe tiltag, der kommer i pressens søgelys, og markerer Odense som en attraktiv by. Vi skal skabe overensstemmelse mellem tre vigtige begreber: Identitet: Hvordan er Odense? Ethos: Hvordan ønsker vi, at Odense skal fremstå? Image: Hvordan fremstår Odense? Med The Liveable City - projektet håber vi at kunne lægge kimen til en moderne fortælling om Odense, så borgere, besøgende og erhvervsdrivende med tanke på Odense kan sige: Der er så dejligt i byen... 1

2 Baggrunden for The Liveable City / Mål og vision Kimen til The Liveable City blev lagt i Her indledte Lincoln, Norwich, Hoorn og Trondheim et samarbejde med det formål at etablere et netværk og en strategi til at udvikle byer med historiske betydninger. Projektet (IIC) løb over fire år, og var en stor succes for deltagerne. Da projektet stoppede i 2001, havde det bidraget med et effektivt og velfungerende netværk på tværs af landegrænserne og udgjorde samtidig en solid base for et videre samarbejde. Det kommer nu til udtryk i The Liveable City, som i Odense skal løbe i perioden Odense deltager i projektet sammen med fem andre byer fra Nordsø-regionen. De seks partnerbyer er: Norwich, England - Lead Partner Lincoln, England Trondheim, Norge Emden, Tyskland Gent, Belgien Odense, Danmark Byerne deler mange af de samme udfordringer i kraft af deres historiske bykerner. Gennem samarbejde og vidensdeling på tværs af landegrænserne er det målet at sikre den enkelte by såvel som regionen i håndgribelige og holdbare løsninger. Disse løsninger bliver en opgave for projektgrupperne for de fem indsatsområder. Projektets overordnede mål Indfange og udtrykke de historiske bycentres karakteristika, så byerne får en skarpere profil som historiske, smukke og velfungerende bycentre med økonomisk succes. Skabe tiltag, der vil være med til at bringe mennesket tilbage til byen. Medtænke mennesket i de praktiske løsninger for byens rum. Skabe byens rum, så de opfordrer til en dialog med borgerne og brugerne. Skabe et samarbejde mellem offentlige institutioner og det private erhvervsliv. Evaluere samarbejdets erfaringer med henblik på at udarbejde en guide til Best Practice løsninger for et privat/offentligt samarbejde i historiske bycentre med henblik på planlægning, styring og vedligeholdelse. Vision Evaluere lokale/nationale initiativer der er udsprunget af projektet og udveksle erfaring med de øvrige partnerbyer med henblik på at skabe en fælles pulje af ekspertise - og siden hen en City Centre Management-metode, der kan anvendes i historiske bycentre. Udvikle byrummet og den enkelte bys identitet/karakteristika ved at gennemføre konkrete tiltag inden for de fem indsatsområder: Byrum og den historiske arv Bevægelse i byen Markeder Drift og vedligeholdelse Bydesign Bringe initiativ, udvikling og liv til historiske bycentre, så de appellerer til såvel borgere og besøgende som til erhvervsdrivende. 2

3 De fem indsatsområder Det er hensigten med The Liveable City - projektet at fremme Odenses mange kvaliteter og udvikle en lokal identitet gennem konkrete tiltag inden for følgende fem hovedområder: - Fremhæve Odenses identitet - Formidle kendte og mindre kendte sider af byen - Værne om byens historie - Gribe fortiden i Odense og koble den i nutidige tiltag - Igangsætte kulturelle aktiviteter og andre festlige begivenheder - Skabe nye fortællinger i og med Odense - Skabe et byrum, der appellerer til folk - Skabe nye og vedligeholde eksisterende markeder - Optimere byens pladser ved at kombinere det funktionelle med det æstetiske - Udforme en strategi for forbedring af byrummet, der tager hensyn til kontekstuelle forhold som vejr, årstid, højtid 1: Byrum og den historiske arv 2: Bevægelse i byen - Tage godt imod turister og besøgende (velkomststrategi) - Yde den bedste service til byens borgere og til dem, som hver dag kommer til byen for at arbejde, studere eller lignende - Foretage sikre og lette løsninger til at komme rundt i byen samt til og fra bymidten (transport, parkering, cykel, vejskilte, cityguides) - Udnytte parkeringsarealer til aktiviteter 3: Markeder 4: Drift og vedligeholdelse - Skabe en imødekommende, ren og venlig bymidte, som opfordrer til længere tids ophold - Udtænke tiltag, der opfordrer til at holde byen ren 5: Bydesign - Finde karakteristika ved Odense - forankre disse i ny sammenhæng, der fortæller om Odense - Udvikle strategi for: hvordan vi binder fortid og nutid sammen i fremtidssikre løsninger hvordan vi skaber genkendelighed fra byens historie i en nutidig version 3

4 Byrum og den historiske arv Projektgruppen Byrum og den historiske arv sætter fokus på forbedringsmuligheder i byens rum med udgangspunkt i de enkelte steders historie. Projektet skal bidrage til at øge bevidstheden om byens offentlige rum og byens historie. Projektgruppen vil fremhæve særlige historiske begivenheder i Odense og synliggøre historiske elementer. Dette skal ske konkret i bybilledet, men skal også formidles gennem aktiviteter, udstillinger eller udgivelse af baggrundsmateriale. Projektgruppen har børn og unge som særlig målgruppe ud over den brede befolkning og byens besøgende. Projektmål Projektgruppen Byrum og den historiske arv arbejder foreløbigt flere delprojekter - nogle i samarbejde med de øvrige projektgrupper: - Byrumsplan - H.C. Andersen-rute - Lyssætning af byrum - Gavlmalerier - Besættelsesnat - Markering af historiske lokaliteter - Odense Panorama - Historie for børn - International legeplads - Fortællende gadenavneskilte - Guidning med mobiltelefone Projektgruppen består af: Arkitekt Marianne Tonim Nielsen Teknisk assistent Karin Dyhre Asger Lorentzen, Odense Bys Museer Journalist Anders W. Berthelsen 4

5 Bevægelse i byen Projektgruppen Bevægelse i byen sætter fokus på at tage godt imod bymidtens gæster, så såvel borgere som besøgende kan føle sig velkomne i Odense. Projektgruppen består af: Turistchef Barbara Whitmarsh Ingeniør Dennis Vilster Kulturkonsulent Peter Ørting Poul Anker Nielsen, Industri og Handelskammeret Projektmål Projektgruppen Bevægelse i byen har følgende projektmål: 1. Management af Odense City Center for besøgende før, under og efter ankomst herunder udviklingssamarbejde af Mobil Turist Telefon (informationer via mobiltelefon til byens gæster) med projektgruppen "Byrum og den historiske arv" 2. Uddannelse af cityguider, der servicerer turister og borgere i byen 3. Cykelparkeringsstrategi - planlægning og fastlæggelse af rammer for cykelparkering i gågaderne 4. Tilbud af shoppinghjælp - ved samarbejde med Odense Cityforening og byens cykelbude tilbydes shoppinghjælp til byens brugere gennem fælles annoncering 5. Forbedring af skiltning på veje og stier i og til byen, hvorved byens gæster og borgere guides bedst muligt frem til attraktioner. 6. Historiske skilte i bymidten. Ved at opsætte historiske skilte på bygninger og under gadenavne gives borgere og gæster information om byens historie. 5

6 Markeder Projektgruppen Markeder sætter fokus på at udvikle nye markedstyper og festivaler i Odense. Gruppen arbejder med en kulturfestival i maj måned og et julemarked i december. Projektmål Projektgruppen Markeder har følgende projektmål: - Mobil markedsbod (prototype) ultimo Idékonkurrence: Nye markedstyper, primo Vejledning til brugere og et markedsregulativ Nye markeder vil gøre bymidten mere attraktiv og give mere liv i city. Det er ligeledes projektgruppens mål at integrere markederne i byens eksisterende torve og pladser, så de kan udnyttes optimalt året rundt. Gråbrødre Plads er et forbilledligt eksempel. Den tidligere parkeringsplads benyttes om sommeren af cafégæster, mens den om vinteren giver plads til skøjteløbere i alle aldre. Projektgruppen består af: Citychef Johannes Lollesgaard Arkitekt Jette Flinch Nyrop Ingeniør Gitte Albrektsen Direktør Jack Nielsen, HCA Hotel, Radisson SAS, Odense 6

7 Drift og vedligeholdelse Projektgruppen Drift og Vedligeholdelse arbejder med graffitibekæmpelse og renholdelse af bymidteområdet. Arbejdet er vigtigt både for byens fremtoning og for at skabe tryghed. Projektgruppen arbejder ud fra tre hovedpunkter: Graffitibekæmpelse Gaderenholdelse Plakater Projektmål Projektgruppen Drift og vedligeholdelse har følgende projektmål: - Anvisning på en best-practice -model for samarbejde mellem offentlige/private - Sikre en renere bymidte og dermed øge trygheden og kvaliteten i byen Projektgruppen består af: Afdelingsleder Ib Doktor Sektionsleder John Hager Jarl Abrahamsen, Byforeningen for Odense 7

8 Bydesign Projektgruppen Bydesign sætter gennem forskellige projekter fokus på design (funktion og æstetik) som et element i byens forskønnelse og identitet. Projektgruppen består af: Projektleder/Arkitekt Helle Baker Arkitekt Ole Steen Sørensen Projektmål Projektgruppen Bydesign har følgende projektmål: - Udarbejde en engelsksproget good-practice guide til bydesign. En Offentlig design ståbi, som foruden partnerbyerne skal kunne anvendes af andre byer med en historisk bymidte - Udvikle nyt byudstyr (bænk og affaldsspand) til gågaden (Vestergades nyomlagte strækning) i samarbejde med kunstner Sonia Brandes, arkitekt Erik Brandt Dam og jernstøberiet GH form - Udpege og beskrive en kunst/kultur-lysløjpe gennem byen 8

9 Odenses rolle i samarbejdet Hver partnerby har et område, hvor de er Lead Partner. Odense har til opgave at udvikle en strategi for indretning af byrum bl.a. inden for følgende områder: - Belægning - Belysning - Byinventar - Vedligeholdelse af byen - Udsmykning af byrum De erfaringer, Odense gør sig, skal udformes til en strategi, som også de øvrige partnerbyer kan anvende. Det er dog hensigten, at den ikke blot skal være til nytte for de involverede parter, men også gavne andre byer i Nordsø-regionen. På denne måde arbejder partnerbyerne ikke kun lokalt med projektet, men også internationalt. Et spændende samarbejde Udover det internationale samarbejde åbner The Liveable City muligheden for et lokalt samarbejde mellem offentlige institutioner og det private erhvervsliv. Samarbejdet giver plads til forskellige kreative kræfter, og vi har derfor store forventninger til, at det vil give projektet en helt særlig karakter. Sammen kan det private og offentlige optimere chancerne for at nå visionen om at skabe en appellerende bymidte. I takt med at vi sammen puster liv i byen med en mangfoldighed af kreative tiltag, håber vi at kunne bringe flere mennesker til bymidten. Flere mennesker vil ikke alene skabe liv, de vil også få handelen til at blomstre. Et blomstrende erhvervsliv vil samtidig være med til at skabe flere jobs i byen, og derigennem gøre Odense til et attraktivt sted at bo. The Liveable City er et stort internationalt projekt, og vi ser meget frem til at dele vores erfaringer og spændende tiltag med de europæiske partnerbyer. Ligesom vi også håber på, at pressen vil finde interesse for projektet, så vi kan få vores budskaber ud til den brede befolkning ikke bare i Odense men i hele Danmark. 9

10 Projektorganisation Projektorganisation Norwich er Lead Partner på projektet, og står således i spidsen for de øvrige fem partnerbyer. Internationalt bliver The Liveable City - projektet styret af en bestyrelse, bestående af to repræsentanter fra hver af de etablerede partnerbyer i IIC-projektet. Herudover består bestyrelsen af en repræsentant fra hver af de nye partnerbyer. Bestyrelsen vil mødes hvert halve år. Lokalt er The Liveable City - projektet forankret i Miljø- og Teknikforvaltningen. Her finder vi også Projektleder Helle Baker. The Liveable City er organiseret i en styregruppe, en koordinerende arbejdsgruppe, fem projektgrupper og en organisatorisk projektgruppe: Styregruppen mødes to gange årligt og består af repræsentanter fra: - Miljø- og Teknikforvaltningen - Kultur- og Socialforvaltningen - Borgmesterforvaltningen - Odense Turistforening - Arbejdsformidlingen - Odense Bys Museer Herudover repræsenteres interessenter fra såvel offentlige institutioner som det private erhvervsliv: - Odense Cityforening - Kirkerne i Odense centrum - Hotel- og Restauratørforeningen - Industri og Handelskammeret Odense Fyn Den koordinerende arbejdsgruppe består af en repræsentant fra hver af de fem projektgrupper De fem projektgrupper er bemandet med repræsentanter fra både de offentlige institutioner og det private erhvervsliv. Grupperne inddeles efter de fem indsatsområder Den organisatoriske projektgruppe samler op på og evaluerer projektgruppernes forskellige tiltag. Evalueringen skal i sidste ende resultere i en Best Practice Metode Referencegruppe Referencegruppen består af interessenter, der allerede har givet tilsagn om at ville deltage i projektet. Disse er: - Overgadeforeningen - Kongensgadeforeningen - HCA kvarterets grundejerforening - Torveforeningen - FynTour - Odense Politi - Odense Bys Kunstfond - Brandt s Klædefabrik - Odense AndelsBoligforening - Fyns almennyttige Boligselskab - Højstrup - Arbejdernes Boligforening - Kristiansdal Boligforening - Andre Boligforeninger/-selskaber - HCA 2005 Sekretariatet - CarPark - Odense Teater - Teaterhuset (Organisationsdiagram) 10

11 Tidsplan, økonomi og kontakt The Liveable City forløber over tre faser: Fase 1. Udvikling af projektets struktur ( primo 2004) Fase 2. Gennemførelse af projektområ der (primo 2004 ultimo 2005) Fase 3. Evaluering af projektet (2006) Fase 1: I denne første fase organiserer vi projektet. Samtidig udvikler vi en strategi, der på tværs af landegrænserne kan vejlede partnerne i projektgennemførelsen. Strategien baserer vi på eksisterende undersøgelser og erfaringer fra IICprojektet. Fase 2: I denne fase gennemfører vi projekterne omkring byrummets fornyelse og forbedring i samarbejde med interessenterne og de lokale aktører på tværs af landegrænserne. Fase 3: I denne sidste fase evaluerer vi projektet. På baggrund af erfaringerne og konklusionerne udvikler vi en Best Practice Metode, som indeholder retningslinier og værktøjer til gavn for andre Nordsøbyer. Økonomi The Liveable City er finansieret med hjælp fra The European Regional Development Fund og med bidrag fra de enkelte deltagerlande. Støtten fra EU muliggør, at erfaringer og resultater fra projektarbejdet kan blive omsat til praksis, så projekterne i byerne kan blive varige og holdbare løsninger. Nyttig information Kontaktperson: Projektleder Helle Baker Miljø- og Teknikforvaltningen Odense Slot, indgang M Nørregade Odense C wwww.liveablecity.dk Adresser, telefonnumre mv. på øvrige deltagere i projektet fremgår af adressselisten på de følgende sider. 11

NYHEDSBREV. Liveable City

NYHEDSBREV. Liveable City NYHEDSBREV Liveable City Nr. 7 - maj 2006 Indhold Side 3 Bymidtens flotteste butiksfacade Side 4 Gavlmaleri på teaterhuset Side 5 Mobil Turist Information Cityguides Side 6 Markedsbod og lyssøjler Side

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 / MARIBO

OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 / MARIBO OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 / MARIBO KOLOFON PROGRAM: Program for områdefornyelsen Maribo er udarbejdet af Udvikling og Erhverv, Lolland Kommune, i samarbejde med ETN Arkitekter og Byskab. Forår 2015 GRAFISK

Læs mere

Branding-projekt for Randers

Branding-projekt for Randers Branding-projekt for Randers Sjælen, profilen og omdømmet Opdagelser, strategi og anbefalinger Eleven Danes December 2003 Indholdsfortegnelse Opdagelser og analyse... 4 Om analysen... 4 Baggrund... 4 Metode...

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Idékatalog Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere